UiS-IKT Kompetanse Word Lange dokumenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Lange dokumenter"

Transkript

1 UiS-IKT Kompetanse 2010 Lange dokumenter

2 Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du arbeider med lange dokumenter. Forklaringene er gjort korte og konsise og det betyr at ikke alle alternative innstillinger for prosessene er forklart. Forklaringene forut setter at du har en god grunnleggende kunnskap om Word. UiS-IKT kompetanse 2010 UiS-IKT Kompetanse Universitetet i Stavanger Forfatter: Roy Norås 2 UiS-IKT Kompetanse 2010

3 Innholdsfortegnelse Om dette heftet... 2 Innstillinger for dokumentet... 4 Forside, vannmerke og sidebakgrunn... 5 Hurtigstiler og oppgaveruten Stiler... 6 Stilgalleriet og stilinspeksjon... 7 Se stilformateringen som er benyttet... 8 Definere stil utfra formatert tekst... 9 Definere stil via dialogboksen for stiler Se hvilke stiler som er brukt i teksten Nummerere overskriftene Opprette inndelinger Opprette topp- og bunntekster Innstillinger for topp- og bunntekster Sette inn sidenummerering Bruke disposisjonsvisning Navigere ved hjelp av dokumentkartet Bruke fotnoter og sluttnoter Lage og oppdatere innholdsfortegnelse Lage og oppdatere stikkordregister Lister over figurer og tabeller UiS-IKT Kompetanse

4 Dokumentoppsett Innstillinger for dokumentet I kan du kan velge de mest vanlige dokumentsinnstillinger fra flotte gallerier. Gruppen Utskriftsformat Fra gruppen Utskriftsformat i kategorien Sideoppsett kan du fra bl.a. velge marger, papirretning, papir størrelse og spalter Klikk på dialogboksvelgeren for flere valg Merk! Mange av disse valgene kan også gjøres på deler av dokumentet dersom inndelinger er brukt (se avsnittet om Inndelinger). 4 UiS-IKT Kompetanse 2010

5 Dokumentoppsett Forside, vannmerke og sidebakgrunn Nytt i er at du kan sette inn ferdigdefinerte forsider. Det er også enkelt å sette inn vannmerke, bakgrunnfarge og sidekanter. Sette inn forside Klikk på Forside i gruppen Sider i kategorien Sett inn Klikk på ønsket forsidelayout i galleriet Fyll ut informasjon i de forhåndsdefinerte feltene Fjerne forsiden Klikk på Forside i gruppen Sider i kategorien Sett inn Klikk på Fjern gjeldende forside i gallerimenyen Sette inn vannmerke Klikk på Vannmerke i gruppen Sidebakgrunn i kategorien Sideoppsett Klikk på ønsket vannmerke i galleriet eller velg Egendefinert vannmerke nederst i menyen og angi ønsket vannmerke Angi sidefarge Klikk på Sidefarge i gruppen Sidebakgrunn i kategorien Sideoppsett Velg farge fra menyen Fjerne Sidefarge Klikk på Sidefarge i gruppen Sidebakgrunn i kategorien Sideoppsett Velg Ingen farge fra menyen Sette inn Sidekantlinjer Klikk på Sidekantlinje i gruppen Sidebakgrunn i kategorien Sideoppsett Gjør evt. innstillinger for stil, farge og strektykkelse og klikk på kantlinjetype i feltet Innstilling Fjerne sidekantlinjer Klikk på Sidekantlinje i gruppen Sidebakgrunn i kategorien Sideoppsett Velg Ingen i feltet Innstilling Fjerne vannmerke Klikk på Vannmerke i gruppen Sidebakgrunn i kategorien Sideoppsett Klikk på Fjern vannmerke i gallerimenyen UiS-IKT Kompetanse

6 Stiler Hurtigstiler og oppgaveruten Stiler Stiler er ferdigdefinerte formateringer for tekst og er et av de viktigste komponentene for et konsistent dokument. Du kan lage dine egne stiler eller tilpasse de innebygde. Egne og endrede stiler er normalt bare tilgjengelig i dokumentet de lages i. Stiler kan være definert for hele avsnittet, bare for tegn eller for en kombinasjon av disse. Stilgalleriet i Hjem-kategorien. Her vises stilene med sin tegnformatering. Aktiv stil (den som er benyttet der markøren nå befinner seg i dokumentet) vises med gul omramming. Klikk på feltene i stilgalleriet for å velge en annen stil. Forklaring for de ulike stiltypene STILTYPE BESKRIVELSE BRUK SYMBOL Bruke hurtigstilene Stå med markøren i avsnittet, evt. merk tekst Klikk på ønsket stilnavn i feltet Stiler i kategorien Hjem I tabellen til høyre finner du en forklaring for de ulike stiltypene og hvordan de virker Hente frem og bruke oppgaveruten Stiler Klikk på dialogboksvelgeren nede til høyre i gruppen Stiler i kategorien Hjem Stå med markøren i avsnittet, evt. merk tekst Klikk på ønsket stilnavn i listen Merk! Krysser du av i feltet Vis forhåndsvisning i oppgaveruten Stiler vil stilene vises med tegnformateringen (slik de gjør i stilgalleriet). Dette vil riktignok gjøre at du ser færre stiler om gangen i vinduet ettersom forhåndsviste stiler tar mer plass i listevinduet. Tegn Avsnitt Koblet Brukes for formatering av enkelte tegn eller ord. Typiske formateringer er slike du finner i gruppen Skrift i Hjem-kategorien. Eksempel på elementer som formateres med denne typen stil er sidetall, lenker, fotnoter m.m. Brukes for formattering av hele avsnittet. Typiske formateringer er de du finner i gruppen Avsnitt i Hjemkategorien. Eksempel er linjeavstand, innrykk, nummerering m.m. En kombinasjon av begge de overnevnte. Har både tegn- og avsnittsformatering innebygget. Merk tegn eller ord før du velger stilen. Plasser markøren i avsnittet (trenger ikke merke) før du velger stilen. Merker du tekst, brukes stilen bare på det merkede området. Plasserer du markøren i avsnittet virker stilen på hele avsnittet. a a Oppgaveruten Stiler. Denne gir deg en lett tilgang til alle stilene. Du henter den frem ved å klikke på dialog boksvelgeren nede til høyre i gruppen Stiler. Klikk på X en i øvre høyre hjørne for å lukke oppgaveruten. 6 UiS-IKT Kompetanse 2010

7 Stiler Stilgalleriet og stilinspeksjon Du kan velge stiler fra hurtiggalleriet eller fra ulike oppgaveruter. Du må velge selv hva som er mest praktisk for din arbeidsmetodikk. Se hele hurtigstilgalleriet og velge stil fra dette Klikk på ned-pilen helt til høyre for alle stilfeltene Klikk på ønsket stil i galleriet Hente og bruke oppgaveruten Bruk stiler Hent frem galleriet som forklart ovenfor Klikk på Bruk stiler nederst i gallerimenyen Bruk rullefeltet i oppgaveruten for å velge stil Klikk på knappen Bruk på nytt Inspisere og tilbakestille stiler Hent frem oppgaveruten Stiler (forklart på foregående side) Klikk på den midterste av de tre knappene nederst i oppgaveruten for å hente frem oppgaveruten Stilinpeksjon Klikk på knappene til høyre i boksen for å fjerne tilleggsformatering (avsnitts- eller tegnformattering) som måtte være gjort eller tilbakestille stilen til Normal Du kan velge stiler fra hele stilgalleriet nå du henter det frem. Du kan også ha den flytende oppgaveruten Bruk stiler fremme og enkelt velge fra nedtrekksfeltet i denne Oppgaveruten Stilinspeksjon. Oppgaveruten er to-delt og viser avsnitt- og tekststil som er gjort der markøren står i dokumentet (evt. merket tekst). I tillegg vises også evt. endringer som er gjort utover definisjonen i stilen(e). Den øvre knappen i hver av gruppene lar deg tilbakestille stilen tilbake til Normal (avsnitt) eller standard (tekst). Den nedre knappen i hver av gruppene fjerner evt. tilleggsformatering som er gjort. UiS-IKT Kompetanse

8 Stiler Se stilformateringen som er benyttet Når du vi se hvilke formateringer som er gjort i de ulike stilene kan du gjøre dette fra oppgaveruten Stiler. Vil du se hvilke formateringer som er gjort der markøren befinner seg i dokumentet bruker du oppgaveruten Vis formatering. Se formatering via oppgaveruten Stiler Plasser markøren over en av stilene i listen Se formatering via oppgaveruten Vis formatering Hent først frem oppgaveruten Stilinspeksjon (se forklaring på foregående side) Klikk på knappen Vis formatering nede til venstre Plassermarkøren i teksten der du ønsker å vite om hvilken formatering som er benyttet. Merk! Etterhvert som du flytter markøren i dokumentet så vil informasjonen i oppgaveruten Vis formatering endres. Plasser pekeren på en stil i listen (ikke klikk) for å se innstillingene som er gjort for den aktuelle stilen. Klikk på knappen Vis formatering i oppgaveruten Stilinspeksjon for å hente frem oppgaveruten Vis formatering. Denne er ideel å bruke når du trenger full oversikt over formateringen som er gjort der markøren står plassert i dokumentet (eksemplet over er beskjært for å vise både topp og bunn i oppgaveruten). 8 UiS-IKT Kompetanse 2010

9 Stiler Definere stil utfra formatert tekst Dette er en enkel måte å definere stiler på som gir deg full visuell kontroll. Opprette stilen Hent først frem oppgaveruten Stiler Skriv en tekst og formater den akkurat slik du ønsker den skal være Merk teksten eller stå med markøren på et ord Klikk på knappen Ny stil nede til venstre i oppgaveruten Stiler Oppgi navnet på stilen i feltet Navn i dialogboksen Klikk OK Korrigere stilen Endre formatteringen for teksten og evt. merk den Klikk på pilen bak stilnavnet i oppgaveruten Stiler Velg Oppdater [stilnavn] til å samsvare med merket område i menyen Formater teksten slik du ønsker den, klikk på Ny-knappen, skriv inn navnet i feltet Navn i dialogboksen og klikk OK. Den vises nå både i hurtigstilgalleriet og i listen i oppgaveruten Stiler. Når du vil endre en stil kan merke teksten og deretter velge fra oppgaveruten Stiler at stilen skal oppdateres til å samsvare med det merkede området. Dette kan gjøres for ALLE typer stiler, ikke bare de du definerer selv. UiS-IKT Kompetanse

10 Stiler Definere stil via dialogboksen for stiler Når du vil ha full kontroll over alle innstillinger for stilen er det sikrest å gjøre defineringen via dialogboksen for stiler. Opprette stiler Hent frem oppgaveruten Stiler Klikk på knappen Ny stil nede til venstre i oppgaveruten Stiler Skriv inn navnet stilen skal ha Velg stiltype (tegn, avsnitt eller koblet) Angi formatering for stilene via knappene og feltene. Knappen Format nederst i dialogboksen gir deg ytterligere formateringsmuligheter Klikk OK når du er ferdig. Klikk på pilen bak stilen du vil endre i listen i oppgaveruten Stiler og velg Endre fra menyen. Korrigere stiler Høyreklikk i listen på stilen du vil endre i oppgaveruten Stiler Gjør endringene du ønsker i dialogboksen. Benytt evt. knappen Format nederst i dialogboksen for ytterligere formateringsmuligheter Klikk OK i alle dialogbokser Klikk på knappen Ny stil i oppgaveruten Stiler fpr å hente frem dialogboksen. Denne lar deg gjøre alle nødvendige innstillinger, evt. redigeringer for en stil. Gir ikke feltene og knappene i dialogboksen tilstrekkelige innstillinger gir knappen Format ytterligere formateringsvalg for stilen. 10 UiS-IKT Kompetanse 2010

11 Stiler Se hvilke stiler som er brukt i teksten Når du viser dokumentet i visningen Kladd eller Disposisjon, kan du ha et visningfelt for stiler til venstre i skjermbildet som viser navnet på stilene som er benyttet for avsnittene. I dialogboksen Alternativer for Word angir du bredden for visningsfeltet for stiler. Gjøre innstillinger for visningsfelt Velg Office-knappen > Alternativer for Word Velg kategorien Avansert Bla deg nedover i dialogboksen til området Vis Angi en verdi i feltet Bredde på stilnavnfelt i Kladdog Disposisjonsvisning Klikk OK Bytte til visningen Kladd eller Disposisjon Klikk på visningsknappene nede på statuslinja for den visningen du vil ha Knappen for Kladd er helt til høyre, mens Disposisjon er knapp nr. 2 fra høyre I visningene Kladd og Disposisjon kan du ha et felt til venstre som viser stilene som er brukt på avsnittene i dokumentet Merk! Du kan også velge visning fra kategorien Visning og gruppen Dokumentvisninger på båndet. Knappene for visningene Disposisjon og Kladd er knapp nr 4 og 5 blant visningsknappene på statuslinja UiS-IKT Kompetanse

12 Overskriftsnummerering Nummerere overskriftene Når du benytter de innebygde overskriftsstilene kan du nummerere overskriftene fort løpende. Velge nummereringsmåte Plasser markøren på en overskrift som er formatert med en overskriftsstil Klikk på knappen Liste med flere nivåer i gruppen Avsnitt i kategorien Hjem Velg en av typene som har ordet Overskrift bak nummereringen Fjerne nummeringen Merk hele dokumentet (Ctr+A) Klikk på Ingen i samme galleri som du valge nummereringsmåten Merk! Du kan endre tallformatet for hvert overskriftsnivå. Du kan også endre nummereringsverdi for en nummerert overskrift ved å høyreklikke på overskriften, deretter velge Nummerering > Angi nummereringsverdi i menyen. I dialogboksen som kommer opp endrer du innstillingene og klikker OK når du er ferdig. Velg nummeringstype i galleriet som kommer frem når du klikker på knappen Liste med flere nivåer i gruppen Avsnitt i kategorien Hjem. Eksempel på dokument med nummererte overskriftstiler. 12 UiS-IKT Kompetanse 2010

13 Inndelinger Opprette inndelinger Inndelinger benyttes når du formatere deler av dokumentet forskjellig. Dette kan bl.a. være forskjellige marger, topp- og bunntekster, spalter, sidenummerering, papirretning, fotnoter, sluttnoter etc. Inndelinger lages ved hjelp av inndelingsskift. Hva de ulike typene kan brukes til er forklart i gallerimenyen. Viser du skjulte tegn vil du se hvor i dokumentet inndelingen er satt inn. Sette inn et inndelingsskift Plasser markøren der du vil den nye inndelingen skal starte Klikk på knappen Skift i gruppen Utskriftsformat i kategorien Sideoppsett Velg en av de fire typene inndelingsskift nederst i galleriet Når du har plassert markøren der inndelingsskiftet skal settes inn velger du type inndelingsskift fra galleriet. MERK! Når dokumentet består av flere inndelinger vil valg fra galleriene i gruppen Utskriftsformat i kategorien Sideoppsett gjelde inndelingen du står med markøren i. Kan overstyres via dialogboksen for Utskriftsformat. Valg du gjør fra galleriene i denne gruppen blir gjeldende på den inndelingen du står med markøren i. Ønsker du at det skal gjelde hele dokumentet må du klikke på dialogboks velgeren og velge fra feltet Bruk på i dialogboksen hvor innstillingene skal gjelde. På statuslinjen vil du se hvilken inndeling markøren befinner seg i. UiS-IKT Kompetanse

14 Topp- og bunntekster Opprette topp- og bunntekster Topp- og bunntekster er faste elementer som skal gå igjen i hele eller deler av dokumentetet. Skal du ha ulike topp-/bunntekster for deler av dokumentet må du sette inn flere inndelinger. inneholder mange ferdigdefinerte topp- og bunntekster. Velg topp- eller bunnteksttype fra galleriet Sette inn topp-/bunntekster Klikk på Topptekst eller Bunntekst i gruppen Topptekst og Bunntekst i kategorien Sett inn Velg type fra galleriet eller velg Rediger topptekst eller Rediger bunntekst nederst i galleriet dersom du vil ha en tom toppeller bunntekst Skriv inn tekst i topp- eller bunnteksten Klikk på Lukk topptekst og bunntekst i gruppen Lukk i kategorien Utforming når du er ferdig Velg Rediger topptekst (eller Bunntekst) hvis du vil ha en tom topp- eller bunntekst og sette inn elementer selv MERK! For å se og arbeide med topp- og bunntekster må du ha valgt visningen Utskriftoppsett. Når du er aktiv i topp- eller bunnteksten tones teksten i dokumentet ned. Når du går ut av topp- eller bunnteksten tones disse ned. Slik vises topp- og bunntekstene i dokumentet. (Utskriftoppsett-visning). Evt. forhåndsdefinerte felt kan fjernes om ønskelig. Dersom dokumentet inneholder flere inndelinger vil dette fremgå av det blå feltet under eller over topp- eller bunnteksten. Samme som forrige vises kun når du har flere inndelinger i dokumentet og indikerer at inndelingen har samme topp- eller bunntekst som foregående inndeling. 14 UiS-IKT Kompetanse 2010

15 Topp- og bunntekster Innstillinger for topp- og bunntekster Når du er aktiv i topp- eller bunntekstfeltet vises en egen kategori for innstillinger av topp- eller bunnteksten. Redigere topp-/bunntekster Velg Rediger topptekst eller Rediger bunntekst nederst i galleriet (se foregående side) eller Dobbelklikk på topp- eller bunnteksten Gjør ønskede innstillinger Klikk på Lukk topptekst og bunntekst i gruppen Lukk når du er ferdig Kategorien Verktøy for topptekst og bunntekst er en oppgaveavhengig kategori som kun vises når du er aktiv inne i topp- eller bunnteksten. Kategorien har også en underkategori Utforming som inneholder alle innstillinger for topp- eller bunnteksten. Merk! Dersom du krysser av for Spesiell førsteside eller Ulike odde- og partallsider må disse topp- og bunntekstene også lages. Valg for å sette inn annen toppeller bunntekst og sidenummer Valg for å sette inn ulike elementer i topp- eller bunnteksten Valg for å navigere mellom og innenfor topp- og bunntekster. Koble til forrige slås av og på alt etter om topp- eller bunnteksten skal være lik foregående. Gjelder kun når du har flere inndelinger. Valg for hvor langt fra papirkant topp- eller bunnteksten skal være plassert. Valg for å sette inn tabulatorer i topp- eller bunnteksten. Valg for om det skal være egen topp- eller bunntekst for forsiden (gjelder for hver inndeling). Videre om det skal være ulike topp- eller bunntekster for odde- og partallssider. Lukker kategorien for innstilling av topp- og bunntekst UiS-IKT Kompetanse

16 Sidenummerering Sette inn sidenummerering Sidenummerering gjøres også fra gallerier i. Nummereringen vil normalt bli plassert i topp- eller bunnteksten, men kan også settes inn der hvor markøren står i dokumentet (Gjeldende plassering). Plassere sidenummer i dokumentet Velg Sidetall i gruppen Topptekst og bunntekst i kategorien Sett inn Pek mot plasseringsvalgene i menyen Klikk på ønsket valg i galleriet som fremkommer Pek mot plasseringsvalgene i menyen for å åpne galleriene Formater sidetall Velg Sidetall i gruppen Topptekst og bunntekst i kategorien Sett inn Velg Formater sidetall i menyen Gjør innstillinger i dialogboksen Klikk OK TIPS! Ønsker du sidenummerering som viser sidenummer og antall sider (f.eks. Side 1 av 8), bla deg nedover i galleriet til du finner gruppen Side X av Y og velg ett av gallerievalgene der. Det finnes veldig mange ulike valgt i galleriet. Over vises alternativene dersom du ønsker å ha det totale antall sider (for dokumentet eller inndelingen) inkludert i sidenummereringen. Valget Formater sidetall i menyen over gir deg denne dialogboksen som lar deg velge tallformat og bestemme sidenummereringen for inndelingene. 16 UiS-IKT Kompetanse 2010

17 Disposisjonsvisning Bruke disposisjonsvisning Disposisjonsvisning gir deg en enklere oversikt, redigering og oppbygging av et langt dokument. Du bygger opp dokumentet i nivåer ved hjelp av overskriftstiler og brødtekst. Du kan enkelt endre nivåene eller rekkefølgen på innholdet ved dra og slipp eller ved knappene på båndet. Du kan skjule og ta frem teksten under nivåene ved å klikke på plusstegnene på båndet eller dobbelklikke på plusstegnet foran nivåene. Slik gjør du det Klikk på Disposisjon i gruppen Dokumentvisninger i kategorien Visning Skriv inn tekst Bruk de grønne nivåknappene eller nedtrekkfeltetfor å angi/endre nivået (hierarkisk plassering) Flytt merket nivå opp eller ned i dokumentet ved hjelp av de blå pilknappene på båndet Dobbelklikk på plusstegnet til venstre for overskriftene for å dra sammen eller utvide tekstnivået (du kan også bruker pluss- og minus-knappene på båndet) MERK! I eksemplet til høyre er det også vist et stilfelt til venstre i skjermbildet. Dette får du frem ved å velge Office-knappen > Alternativer for Word. Velg kategorien Avansert og bla deg nedover i dialogboksen til området Vis. Angi en verdi i feltet Bredde på stilnavnfelt i Kladd- og Disposisjonsvisning. Innstilling for å se stilnavnene til venstre i disposisjonsvisning. Se fremgangsmåte i teksten til venstre. UiS-IKT Kompetanse

18 Dokumentkart Navigere ved hjelp av dokumentkartet Når du bruker overskriftstiler for overskriftene i dokumentet er det enkelt å navigere i dokumentet med dokumentkartet. Slik gjør du det Kryss i feltet Dokumentkart i gruppen Vis/Skjul i kategorien Visning Klikk på overskriftene i listen til venstre for å navigere i dokumentet MERK! Nedtrekksfeltet over listen lar deg velge mellom Dokumentkart og Miniatyrbilder. Sistnevnte viser miniatyrer av dokumentsidene og når du klikker på en miniatyrside navigerer du raskt til aktuell side i dokumentet. Du kan også krysse av for Miniatyrbilder i gruppen Vis/Skjul. Du kan også vise dokumentet som Miniatyrbilder og navigere i dokumentet ved å klikke på miniatyrsidene. 18 UiS-IKT Kompetanse 2010

19 Fotnoter og sluttnoter Bruke fotnoter og sluttnoter Fotnoter og sluttnoter brukes til forklaring og utdyping av tekstinnhold. Det settes inn fortløpende referansenumre i teksten til notene. Fotnoter plasseres i bunnen av dokumentsiden, mens sluttnoter plasseres i slutten av dokumentet. Sette inn fotnoter og sluttnoter Plasser markøren hvor fot-/sluttnoten skal settes inn Klikk på Sett inn fotnote eller Sett inn sluttnote i gruppen Fotnoter i kategorien Referanser Skriv inn teksten for noten Gruppen som benyttes for å sette inn og navigere til fornoter og sluttnoter. Klikk på dialogboksvelgeren for å få opp dialogboksen for innstillinger av plassering og tallformater. Slette noter Slett merket for noten i teksten Merk! Når du plasseres pekeren over et referansenummer for en note vises teksten for noten i en tekstrute. Eksempel på referansenummer i teksten og fotnoten som settes inn i bunnen av dokumentet. UiS-IKT Kompetanse

20 Innholdsfortegnelse Lage og oppdatere innholdsfortegnelse Dersom du formaterer overskriften i dokumentet på de innebygde overskriftstilene er det veldig enkelt å lage en innholdsfortegnelse Sette inn en innholdsfortegnelse Plasser markøren der du vil sette inn innholdsfortegnelsen i dokumentet Klikk på Innholdsfortegnelse i gruppen Innholdsfortegnelse i kategorien Referanser Velg type fra galleriet Velg innholdsfortegnelseslayaout fra galleriet. Nederst i gallerimenyen finner du kommandoen for å slette innholdsfortegnelsen. Oppdatere innholdsfortegnelsen Klikk på innholdsfortegnelsen i dokumentet Klikk på feltet Oppdater tabell over innholdsfortegnelsen Velg om du vil oppdatere bare sidetallene i innholdsfortegnelsen eller oppdatere hele Klikk OK for å avslutte Slette innholdfortegnelsen Klikk på Innholdsfortegnelse i gruppen Innholdsfortegnelse i kategorien Referanser Velg Slett innholdsfortegnelse fra gallerimenyen MERK! Innholdsfortegnelsen bli automatisk oppdatert når du skriver ut. Når du klikker på innholdsfortegnelsen vises et blått felt over denne. Klikk på knappen til venstre for å velge en annen layout for innholdsfortegnelsen. Klikk på Oppdater tabell for å oppdatere når du har tilføyd innhold i dokumentet. Velg i dialogboksen du får opp hva du vil oppdatere. 20 UiS-IKT Kompetanse 2010

21 Stikkordregister Lage og oppdatere stikkordregister Du må gå gjennom dokumentet og merke ordene som skal inngå i stikkordregisteret. Merke ord for stikkordsregister Klikk på Merk oppføring i gruppen Stikkordregister i kategorien Referanser. Dialogboksen for merking åpnes Merk tekst i dokumentet og klikk på dialogboksen Teksten som du merket vises foreslått i feltet hovedoppføring Klikk på knappen Merk, evt. Merk alle for å merke alle slike forekomster i dokumentet Gjenta operasjonen for alle ord du vil ha i stikkordregisteret Klikk Avbryt når du er ferdig og vil lukke dialogboksen Oppdatere stikkordsregister Plasser markøren i stikkordregisteret Klikk på Oppdater Stikkordregister i gruppen Stikkord register i kategorien Referanser TIPS! Skriv overskriften til stikkordregisteret FØR du setter inn selve stikkordregisteret. Gruppen som brukes for å merke, sette inn og oppdatere stikkordregister finnes i kategorien Referanser Sette inn stikkordsregister Plasser markøren der du vil sette inn stikkordregisteret i dokumentet Klikk på Sett inn stikkordregister i gruppen Stikkordregister i kategorien Referanser Gjør evt. innstillinger i dialogboksen og klikk OK Når du merker tekst og klikker på dialogboksen vises den merkede teksten i feltet Hovedoppføring. Ønsker du at teksten skal være en underopp føring til en hovedoppføring må du bruke klipp og lim eller manuelt skrive dette inn i feltene. Velg i dialogboksen om stikkordregisteret skal lages over flere kolonner, ha høyrejusterte sidetall m.m. UiS-IKT Kompetanse

22 Tabell- og figurlister Lister over figurer og tabeller Før du kan sette inn en liste for figurer og/ eller tabeller må du sette inn figur- eller tabellnummer på de respektive objektene. Sette inn figur- eller tabellnummer Merk bildet, figuren eller tabellen Klikk på Sett inn bildetekst i gruppen Tekster i kategorien Referanser Velg ledetekst i feltet Etikett eller klikk på knappen Ny etikett og lag din egen Velg plassering av teksten i forhold til figur eller tabell i feltet Plassering Skriv inn navnet på figuren/tabellen i feltet Bildetekst Klikk OK Gjenta dette for alle figurer/tabeller Oppdatere figurlisten Plasser markøren i figurlisten Klikk på Oppdater tabell i gruppen Tekster i kategorien Referanser Velg om bare sidetall eller hele tabellen skal oppdateres og klikk OK Gruppen som brukes for sette inn bildetekst og bildetekstliste finnes i kategorien Referanser. Eksempel på en figurliste. Sette inn figurliste Plasser markøren i dokumentet der du vil sette inn listen Klikk på Sett inn bildetekstliste i gruppen Tekster i kategorien Referanser Gjør evt. innstillinger i dialogboksen og klikk OK Velg etikett og plassering og skriv inn navnet på figuren/tabellen i feltet Bildetekst. Gjør innstillinger i dialogboksen og klikk OK for å sette inn listen. 22 UiS-IKT Kompetanse 2010

23 Notater UiS-IKT Kompetanse

24 UiS-IKT kompetanse 2010

Word 2010 Lange dokumenter

Word 2010 Lange dokumenter Word 2010 Lange dokumenter Mastergradsstudenter Magnus Haug Avdeling for IT Microsoft Word 2010 Officeproduktene har felles utforming grensesnitt Begreper Bånd, kategorier, grupper og dialogboksvelger

Detaljer

Word 2007 Store dokumenter

Word 2007 Store dokumenter Word 007 Store dokumenter Agenda Word vinduet Word vinduet Office Knappen Ny, åpne og lagre dokumenter Skrive ut dokumenter Egenskaper for dokumentet Endre attributter for dokumentet Word vinduet Office

Detaljer

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring Behandling av dokumenter i Microsoft Word En rask innføring Forord Denne guiden er utformet av Orakeltjenesten ved Dragvoll som en enkel innføring i grunnleggende funksjoner i Word for å hjelpe studenter

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Word 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Kommandoene her vises

Detaljer

Lynkurs i Word 2007. Oversikt og struktur i større dokumenter

Lynkurs i Word 2007. Oversikt og struktur i større dokumenter Lynkurs i Word 2007 Oversikt og struktur i større dokumenter Hvem er jeg? Marie Austdal Tidligere ansatt på Skolehjelpen / Orakelet Still gjerne spørsmål underveis. Agenda Stiler, innebygde og egendefinerte

Detaljer

Sidetall i Word 2010 Innhold

Sidetall i Word 2010 Innhold Sidetall i Word 2010 Innhold Sidetall i Word 2010... 1 Sette inn sidetall... 2 Sidetall skal ikke vises på forside (Førsteside)... 2 Starte sidenummereringen på 1. fra side 2 i dokumentet... 2 Sidetall

Detaljer

Fasit teorioppgaver. Kapittel 1: Bli kjent med Word. Oppstart. Maksimering. Hva skjer ved oppstart av Word?

Fasit teorioppgaver. Kapittel 1: Bli kjent med Word. Oppstart. Maksimering. Hva skjer ved oppstart av Word? OK Fasit teorioppgaver Kapittel 1: Bli kjent med Word Oppstart Hva skjer ved oppstart av Word? Det sist brukte dokumentet åpnes automatisk Et nytt tomt dokument åpnes Ingen dokumenter åpnes Maksimering

Detaljer

STORE DOKUMENTER I WORD

STORE DOKUMENTER I WORD STORE DOKUMENTER I WORD Kine Rannekleiv Orakeltjenesten, NTNU 1.1 HVORDAN BRUKE BOKA...4 2.1 HVORFOR STILER?...5 2.2 Å JOBBE MED STILER...7 2.2.1 Formatere avsnitt med stiler...8 2.2.2 Standardstilene

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Arbeid med digitale tekster i akademisk skriving Sist oppdatert 15.11.12

Arbeid med digitale tekster i akademisk skriving Sist oppdatert 15.11.12 Arbeid med digitale tekster i akademisk skriving Sist oppdatert 15.11.12 Seksjon for digital kompetanse Uke 46 2012/2013 Øktens emner Stiler Overskriftstil1, 2 etc Sitatstil Innholdsfortegnelse Sett inn/oppdatere

Detaljer

Digitale tekster og referanseverktøy i word. Sist oppdatert23.10.13/ibl

Digitale tekster og referanseverktøy i word. Sist oppdatert23.10.13/ibl Digitale tekster og referanseverktøy i word SEKSJON FOR DIGITAL KOMPETANSE UKE 46 2014/201 Sist oppdatert23.10.13/ibl Øktens emner Stiler Overskriftstil1, 2 etc Sitatstil Innholdsfortegnelse Sett inn/oppdatere

Detaljer

Digitale tekster og referanseverktøy KfK: Matematikk Sist oppdatert

Digitale tekster og referanseverktøy KfK: Matematikk Sist oppdatert Digitale tekster og referanseverktøy KfK: Matematikk 1 1-7 Sist oppdatert 16.01.16 Seksjon for digital kompetanse Tonje Hilde Giæver tonje.h.giaever@hioa.no Innholdsoversikt Grunnleggende funksjoner; Merke/

Detaljer

KOM I GANG MED WORD Et introduksjonskurs

KOM I GANG MED WORD Et introduksjonskurs KOM I GANG MED WORD 2007 Et introduksjonskurs AGENDA Officeknappen og fanene Gamle og nye funksjoner Innstillinger og tilrettelegging Maler og hurtigdeler Hurtigtaster og effektivt arbeid De nye filformatene

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Akademisk skriving. Kfk: norsk Mikkel Rustad og Tonje Hilde Giæver Seksjon for digital kompetanse Høst 2016

Akademisk skriving. Kfk: norsk Mikkel Rustad og Tonje Hilde Giæver Seksjon for digital kompetanse Høst 2016 Akademisk skriving Kfk: norsk 1 1-7 13.30-15.30 Mikkel Rustad og Tonje Hilde Giæver Seksjon for digital kompetanse Høst 2016 Emner Nivå 1: Grunnleggende funksjoner; Merke/ navigere/stavekontroll/søk-erstatt

Detaljer

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon PowerPoint 007 En rask introduksjon Agenda PowerPoint vinduet PowerPoint vinduet Office Knappen Ny, åpne og lagre presentasjoner Skrive ut lysbilder, støtteark og notatark Egenskaper for presentasjonen

Detaljer

Digitale tekster Arbeid med store tekster i akademisk skriving Referansefunksjonen i Word. Seksjon for digital kompetanse

Digitale tekster Arbeid med store tekster i akademisk skriving Referansefunksjonen i Word. Seksjon for digital kompetanse Digitale tekster Arbeid med store tekster i akademisk skriving Referansefunksjonen i Word Seksjon for digital kompetanse Topp- og bunntekst Gå på topptekst/bunntekst via Sett-inn-fanen Velg «Rediger topptekst»/«rediger

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0

Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0 Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0 I informasjonssamfunnet er det en hard kamp om å nå målgruppene. Det er som regel ikke nok med enkle A4 ark stiftet sammen. Fine trykksaker er ofte nødvendig,

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

www.kristiansund.no/supportweb

www.kristiansund.no/supportweb Målsetting Dette kursheftet viser de grunnleggende nyhetene i Microsoft Office 2007. Det kan brukes som et grunnkurs, men er ment for deg som allerede har brukt Office fra før. Følgende blir gjennomgått:

Detaljer

PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO

PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO 2. 2. 2011 HØGSKOLEN I TELEMARK PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO Publisering på www.hit.no Frode Evenstad 1 Innholdsfortegnelse 2 Komme i gang...3 2.1 Logge inn...3 2.2 Verktøylinja...4 3 Nettside...5 3.1 Brødtekst...5

Detaljer

Store dokument i Word

Store dokument i Word Store dokument i Word versjon 2007 av Kjell Skjeldestad Hjelp til betre organisering av skrivearbeidet august 2009 Ved skriving av store dokument er det viktig å få god oversikt over dei ulike delane av

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft PowerPoint 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Finne det du trenger Klikk en

Detaljer

Overblikk over kapittelet

Overblikk over kapittelet Overblikk over kapittelet 1 Opprette en Arbeidsbok I dette kapittelet skal vi lære hvordan man Oppretter arbeidsbøker. Tilpasser arbeidsbøker. Tilpasser regneark. Tilpasser programvinduet til Excel 2010.

Detaljer

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene Office 2013 Kort oversikt over de viktigste nyhetene For oversikt over alle nyhetene i et program, klikk? på tittellinjen og velg emnet «Hva er nytt» fra Hjelp-vinduet Generelt Office 2013 har fått et

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2012. Word 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt

UiS-IKT Kompetanse 2012. Word 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt UiS-IKT Kompetanse 2012 Word 2010 Tips og triks for å jobbe smart og effektivt Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft Word 2010 til hjelp for effektivt arbeid

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Oppgavehefte for kurs i tekstbehandling

Oppgavehefte for kurs i tekstbehandling Oppgavehefte for kurs i tekstbehandling Innholdsfortegnelse 1 OVERSIKT OVER KURSRELEVANTE HURTIGTASTER I WORD 2010... 1 2 OPPGAVER TIL DEL 1 AV KURSET... 2 2.1 Lagringsrutine... 2 2.2 Lagring... 2 2.3

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Fortsettelses kurs i Word

Fortsettelses kurs i Word Fortsettelses kurs i Word Lynkurs fra Kristiansand folkebibliotek Innholdsfortegnelse Formål med dagens kurs... 2 Sette inn forsider... 2 Sette inn tabeller... 2 Topptekst Bunntekst Sidetall... 2 Sett

Detaljer

C.9.7 Hoved- og deldokumenter

C.9.7 Hoved- og deldokumenter OpenOffice.org C Tekstbehandling med OpenOffice.org Writer.X C.9.7 Hoved- og deldokumenter Store dokumenter kan bygges opp av deldokumenter som f.eks. kan tilsvare kapitler i det store dokumentet (hoveddokumentet).

Detaljer

Introduksjon til Office 2007

Introduksjon til Office 2007 Introduksjon til Office 2007 Av Kjetil Berglund 2009 Bidragsytere: Kjetil Hammershaug og Håkon Mælum for Læringsteamet i Oppland Fylkeskommune 1 Innhold Introduksjon til Office 2007... 1 Brukergrensesnitt...

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden.

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden. 1. Logg deg inn i portalen: Klikk på Min side og oppgi medlemsnummer og passord: Inntil du endrer passord, er det NJFF + ditt postnummeret, som er passord, f.eks. NJFF1378. Velg fylkeslag fra dropdown-menyen

Detaljer

KVELD 4. IT for Medisinsk sekretær. Kai Hagali

KVELD 4. IT for Medisinsk sekretær. Kai Hagali KVELD 4 IT for Medisinsk sekretær Kai Hagali PLAN FOR DAGEN Siste rest kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 4 Kapittel 4 Kapittel 4 OPPGAVER Neste gang Fletting. MEN FØRST LOGG UT LOGGE INN SOM NY BRUKER Uhx

Detaljer

Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling

Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling Første samling Irene Beyer Log Høsten 2012 IKT for tospråklig bachelor Grunnleggende ferdigheter i LK06 «Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

BRUK AV TEKSTEDITOREN

BRUK AV TEKSTEDITOREN Dynamisk Internett-publisering med DM Web BRUK AV TEKSTEDITOREN BRUKERVEILEDNING 2007 Datamann AS er Brukermanualen er utarbeidet av Datamann AS Postboks 74 9551 ØKSFJORD Telefon 78 45 95 00 Telefaks 78

Detaljer

PowerPoint 2002/2003 videregående av Kine Rannekleiv

PowerPoint 2002/2003 videregående av Kine Rannekleiv PowerPoint 2002/2003 videregående av Kine Rannekleiv 2/6 1 Disposisjonsvisning... 3 2 Malsidevisning... 3 2.1 Bakgrunn i mal... 3 2.2 Tittelmal... 3 3 Bakgrunner... 4 3.1 Overstyre bakgrunn fra mal...

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og Ei innføring i Calc 1 Innledning Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og noe av hva det kan brukes til. OpenOffice Calc er brukt som mønster her, men

Detaljer

Hvordan velge lov eller forskrift

Hvordan velge lov eller forskrift Hvordan velge lov eller forskrift Bokmerker Klikk på tekstene i dette vinduet for å gå tilbake til hovedmeny, forord eller innholdsfortegnelse. Valg av lov eller forskrift Du kan velge alle lovene og forskriftene

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

It for Medisinsk sekretærer Av Kai Hagali

It for Medisinsk sekretærer Av Kai Hagali It for Medisinsk sekretærer Av Kai Nøye gjennomgang av WORD Proprietære standarder Oppgaver http://uh.hagali.com/ / Gammelt / andre oppgaver / word / Løs oppgavene. Er også ekstra oppgaver for andre Hva

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv.

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget navn, eksempelvis A1, B7, D3 osv. Excel grunnkurs Skjermbilde/oppbygging Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv. I hver celle kan vi skrive Tekst

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges:

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges: Notat Denne «oppskriften» er basert på erfaringer om hva som går bra når en benytter Word til å lage navigasjonsdiagrammer. Det finnes sikkert andre måter som også gir et brukbart resultat. Det er bare

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vindu og dør Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6 Vinduene 5, 6, og 7... 7 Relativ posisjonering... 9 Se

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

FORELESING KVELD 9. IT For medisinsk sekretær Fredrikstad

FORELESING KVELD 9. IT For medisinsk sekretær Fredrikstad FORELESING KVELD 9 IT For medisinsk sekretær Fredrikstad Kai Hagali FØRST OG FREMST Litt repitisjon Relativ referanse? Absolutt referanse? Brukes ved? HVA SKJER HER? GJØR HVA? HVA BLIR INNHOLDET I CELLEN

Detaljer

Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst

Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst Tavler for å skrive med tekst I dette mer komplekse eksemplet vil vi lage et miljø med to scener. Miljøet benytter tekst tavler og bilder for å stimulere kreativ

Detaljer

Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no

Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no Målet med lillehammerfk.no er å være en levende nettside for hele klubben. For å få til det, må de enkelte lagene selv legge til innhold på nettsiden.

Detaljer

Kurs i MS Word 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet

Kurs i MS Word 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurs i MS Word 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurset i Word, Excel og Powerpoint er utviklet for bruk sammen med nettstedet: www.digitalkompetanse.net/public På nettstedet finner du instruksjonsvideoer

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

Excel Dan S. Lagergren

Excel Dan S. Lagergren Excel 2007 Dan S. Lagergren 1 Temaer for dagen Automatiske lister Formatering av regneark Sortering og filtrering Formelbruk Grafer Utskrift 2 Har du hentet eksempelfila? Gå til: http://www.ntnu.no/lynkurs/09/excel

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Hurtigtaster i Microsoft Word

Hurtigtaster i Microsoft Word Hurtigtaster i Microsoft Word 10 nyttige hurtigtaster Lagre dokument Angre Klipp ut Kopier Lim inn Nytt dokument Skriv ut Åpne dokument Avslutt programmet (Word med andre ord) Lukk dokument Ctrl+S Ctrl+Z

Detaljer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Markeringslisten er en spesialkategori med en horisontal layout, som inneholder avanserte funksjoner for behandling, tilgang, gjennomgang og oppsummering av merknader

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 19.07.2012 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Vindu og dør Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

OpenOffice.org Tekstbehandling

OpenOffice.org Tekstbehandling OpenOffice.org Tekstbehandling Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Writer Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2012. PowerPoint 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt

UiS-IKT Kompetanse 2012. PowerPoint 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt UiS-IKT Kompetanse 2012 PowerPoint 2010 Tips og triks for å jobbe smart og effektivt Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft PowerPoint 2010 til hjelp for effektivt

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Excel 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Legge til kommandoer på verktøylinjen for hurtigtilgang

Detaljer

Veiledning - Avansert kart

Veiledning - Avansert kart Veiledning - Avansert kart Nedenfor får du tips til hvordan det avansert kartet kan brukes. Dette er webapplikasjon som kan presentere både vektorkart (punkter, linjer og flater) og rasterkart (punktgrafikk).

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger

Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger Du har allerede sett Rediger cellehandlinger dialogen i bruk. Denne delen gir en oversikt over de handlingene som er tilgjengelige. Innhold R4.1 Grunnleggende

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Publisher 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Legg til favorittkommandoene

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing

SuperOffice Sales & Marketing KOM I GANG SuperOffice Sales & Marketing Innhold Navigatoren... 1 Søkemuligheter i SuperOffice Sales & Marketing... 2 Generelle knapper... 6 Konfigurere kolonner... 6 Preferanser... 8 Navigatoren Du flytter

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

PowerPoint for deg som kan litt fra før

PowerPoint for deg som kan litt fra før 2010 PowerPoint for deg som kan litt fra før 27.10.2010 Innhold Introduksjon... 2 Kapittel 1 Fanen Hjem... 3 Kapittel 2 Fanen Sett inn... 9 Kapittel 3 Fanen Utforming... 20 Kapittel 4 Fanen Animasjoner...

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Fremstilling av store dokumenter i Word

Fremstilling av store dokumenter i Word Fremstilling av store dokumenter i Word - et eksempel på hvordan det kan gjøres Av Vanja Blix Pettersen IT-seksjonen ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo Innhold Begrepsavklaringer / funksjonalitet

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

Kurs i MS Powerpoint. Kurset bygger på fagplan for Datakortet

Kurs i MS Powerpoint. Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurs i MS Powerpoint Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurset i Word, Excel og Powerpoint er utviklet for bruk sammen med nettstedet: www.digitalkompetanse.net/public På nettstedet finner du instruksjonsvideoer

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft OneNote 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Veksle mellom berøring og mus Hvis

Detaljer

Kapittel 2 - Undersøke modellen...3

Kapittel 2 - Undersøke modellen...3 18.11.2008 Kapittel 2... 1 DDS-CAD 6.5 Undersøke modellen Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 - Undersøke modellen...3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

Elektronisk hjelp En guide til det innebygde hjelpesystemet

Elektronisk hjelp En guide til det innebygde hjelpesystemet Elektronisk hjelp En guide til det innebygde hjelpesystemet Oslo, 2008 4. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

Brukermanual for lr.no

Brukermanual for lr.no Brukermanual for lr.no mars 2009 - revidert november 2011 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Pålogging... 3 3 Medlem... 4 3.1 Legge til kommentarer... 4 4 Ansatt...... 5 4.1 Legge til nyhet... 5 4.2 Legge til

Detaljer

NYHETER I MEDARBEIDEREN

NYHETER I MEDARBEIDEREN NYHETER I MEDARBEIDEREN Innhold 1. Kontakt og gruppemodulen... 2 1.1. Redigere kontakter i tabellen... 2 1.2. Duplikatsjekk for nye kontakter... 2 1.3. Max antall medlemmer i en gruppe... 3 2. Kalendermodulen...

Detaljer

BRUKERMANUAL KOM I GANG... 2 BLOGGINNLEGG... 4 UNDERSIDER... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 8 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 9 UTSEENDE...

BRUKERMANUAL KOM I GANG... 2 BLOGGINNLEGG... 4 UNDERSIDER... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 8 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 9 UTSEENDE... BRUKERMANUAL KOM I GANG... 2 SKRIV ET INNLEGG... 2 LEGG TIL UNDERSIDE... 2 LAST OPP BILDER... 2 REDIGER MENYINNHOLD... 3 LEGG INN SIDEMENY ELLER BUNNTEKST... 3 TILPASS BLOGGENS DESIGN... 3 BLOGGINNLEGG...

Detaljer

INNFØRING I MICROSOFT WORD 2007 MED JURITEKET SIN MASTEROPPGAVEMAL

INNFØRING I MICROSOFT WORD 2007 MED JURITEKET SIN MASTEROPPGAVEMAL INNFØRING I MICROSOFT WORD 2007 MED JURITEKET SIN MASTEROPPGAVEMAL Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet For avhandlingsskrivende ved UiO, Det juridiske fakultet REGELVERK FOR MASTEROPPGAVE I Innholdsfortegnelse

Detaljer

PowerPoint. Kurs i grunnleggende bruk av PowerPoint 2003. Kursopplegg laget av: Bjørn Roger Rasmussen http://www.brr.no/

PowerPoint. Kurs i grunnleggende bruk av PowerPoint 2003. Kursopplegg laget av: Bjørn Roger Rasmussen http://www.brr.no/ PowerPoint Kurs i grunnleggende bruk av PowerPoint 2003. Kursopplegg laget av: Bjørn Roger Rasmussen http://www.brr.no/ Presentasjon av kursholder http://www.brr.no/ Tidsplan Planlagt tidsbruk: Kl. 09.00

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Access 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det enklere for deg å bli kjent med Access. Endre skjermstørrelsen,

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer