Håndbok for. Alva Satellite leselister. Jaws 3.7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok for. Alva Satellite leselister. Jaws 3.7"

Transkript

1 Håndbok for Alva Satellite leselister og Jaws 3.7

2 Alva Satellite leselister og Jaws 3.7 Håndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2001 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 Oslo Telefon: E-post: Internett: Utgave: 1001 Supporthenvendelser: Telefon: E-post: 2

3 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon Navigasjons- og visningmodus Navigasjonsmodus...2 PC-markør...2 JAWS-markør...2 Punktmarkør...3 Usynlig markør Visningsmodus...3 Linjemodus...3 Strukturmodus...3 Taleboksmodus...4 Informasjon i statuscellene...4 Beskrive element i punkt Tastnavn for ALVA Satellite serien Taster på frontpanelet Windows Satellite taster JAWS Satellite taster Markørhentere Kommandoer på ALVA Satellite serien Navigasjon Talekommandoer Dokumentnavigasjon Redigering Fokus Layout og indikatorer for punkt Markørhenting JAWS Administrasjonsverktøy JAWS Hjelp Hurtigreferanse ALVA Satellite-serien Navigasjon Talekommandoer Dokumentnavigasjon Redigering Fokus Layout og indikatorer for punkt Markørhenting JAWS Administrasjonsverktøy JAWS Hjelp

4 1. Introduksjon I denne referansehåndboken kan du finne JAWS-funksjoner som er tilordnet taster på ALVA Satellite leselister. Det finnes også en beskrivelse av hver funksjon og gjerne noen tips om bruken av dem. I tillegg er det et avsnitt om navigering i Windows med JAWS og ALVA Satellite, og hva slags informasjon som kan vises på leselisten. Til slutt følger en kortfattet kommandooversikt for Alva Satellite leselister. Tastdefinisjonene for ALVA leselister gir adgang til standard Windows-funksjoner gjennom listen slik som åpning av Startmenyen eller merking og kopiering av tekst til utklippstavlen. Du kan starte JAWS-verktøy, endre layout for listen, bruke talekommandoer, få informasjon om kontroller eller hjelp for Windows og mer uten å måtte flytte hendene vekk fra leselisten. 2. Navigasjons- og visningmodus I JAWS kan du navigere i vinduer og å vise informasjon på leselisten flere på forskjellige måter. Det er 4 modi for navigasjon: PC-markør, JAWS-markør, punktmarkør og usynlig- markør. Disse modiene bestemmer hvilke kommandoer du kan bruke til navigasjon og hva leselisten skal følge på skjermen. I tillegg er det 3 visningsmodi for leselisten: Linjemodus, Strukturmodus og Taleboksmodus. Disse bestemmer hva slags informasjon som vises på leselisten Navigasjonsmodus PC-markør Dette er den mest brukte navigasjonsmodus. Når PC-markøren er aktiv, vil tale og leselist følge fokus i menyer og dialoger. I tekstfelter som skal redigeres vil tale og leselist følge innsettingsmarkøren når PC-markøren er aktiv. Hvilken måte fokusinformasjonen vises på leselisten avhenger av hvilken modus for visning som er aktiv. For navigasjon i PC-markør, kan standard tastaturkommandoer i Windows brukes, som for eksempel TAB for å flytte til neste kontroll i en dialog eller ALT for å gå til menylinjen. Noen av funksjonene kan også tas i bruk med tastene på leselisten. En "P" vises i statuscellene på leselisten hvis PC-markøren er aktiv. JAWS-markør Når JAWS-markøren er aktiv, vil tale og leselist følge musepekeren på skjermen. Piltastene kan brukes til å flytte musepekeren rundt i det aktive vinduet. På denne måten er det mulig å lese informasjon som ikke er tilgjengelig med PCmarkøren, for eksempel knappene på verktøylinjer. Windows tastaturkommandoer kan ikke alltid flytte deg til verktøylinjen, men JAWSmarkøren kan. Du kan også bruke skråstrek eller stjerne på det numeriske tastaturet for å utføre henholdsvis et venstre eller høyre museklikk. En "J" vises i statuscellene hvis JAWS-markøren er aktiv. 2

5 Du kan bytte mellom PC- og JAWS-markør ved å trykke PROG på ALVA Satellite. Punktmarkør Punktmarkør blir automatisk aktiv når du bruker navigasjonstastene på fronten av leselisten. Når du bruker tastaturet igjen blir den navigasjonsmodus som var aktiv før du brukte leselisten aktiv på nytt. Når JAWS bruker punktmarkør, kan du bruke tastene på leselisten til å flytte denne rundt i det aktive vinduet uten å flytte fokus eller musepekeren. Du kan bruke markørhenterne på ALVA Satellite til å flytte innsettingsmarkøren til dette stedet eller utføre et museklikk på det angitte stedet. Statuscellene viser ikke at punktmarkøren er aktiv. Den 4. statuscellen viser forrige navigasjonsmodus, som blir aktiv igjen når du bruker tastaturet. Usynlig markør Når den usynlige markøren er aktiv, kan du bruke piltastene til å flytte rundt i det aktive vinduet på samme måte som du ville gjøre det med JAWS-markøren. Med usynlig markør vil bare tale følge med når markøren flyttes. Leselisten vil forbli på samme sted. Den usynlige markøren kan sammenliknes med punktmarkøren, ingen av dem er knyttet til fokus eller musepekeren. Både punktmarkøren og den usynlige markøren brukes til å orientering i det aktive vinduet. Den usynlige markøren benyttes vanligvis ikke så ofte av leselistbrukere. Ved å trykke minus på det numeriske tastaturet to ganger i løpet av ett sekund, aktiveres den usynlige markøren. En "I" vises i statuscellene når den usynlige markøren er aktiv Visningsmodus Linjemodus I linjemodus viser leselisten linjen med tekst ved posisjonen til den aktive markøren. Når PC-markøren er aktiv, vises linjen som har fokus eller som markøren er på. Når JAWS-markøren er aktiv, vil den vise linjen som musepekeren er på. Når du bruker navigasjonstastene på fronten av ALVA Satellite, kan du lese det aktive vinduet linje for linje uten å påvirke andre markører. Det er også mulig å la den aktive markøren følge leselisten. På denne måten kan du flytte den aktive markøren ved hjelp av navigasjonstastene på leselisten. Linjemodus er indikert med en "L" i 4. statuscelle (hvis tilgjengelig). Strukturmodus I Strukturmodus er informasjonen du leser på leselisten ikke en nøyaktig kopi av skjermen slik den er det i Linjemodus. I Strukturmodus kan du få mer detaljert informasjon om sammenheng for den aktuelle kontrollen. Denne informasjonen kan sammenliknes med den du får i tale når du endrer fokus fra et program til et annet (ved hjelp av ALT+TAB). Når for eksempel fokus er på feltet for angivelse 3

6 av filnavn i Åpne dialogen i Word, vil leselisten se ut som følger (i dette eksemplet vises teksten README.TXT i feltet for redigering): Åpne dlg Filnavn: Rediger readme.txt Fra venstre mot høyre leser du først "Åpne dlg", som betyr at fokus er et sted i Åpne dialogen. Deretter leser du "Filnavn: Rediger", som betyr at fokus er på feltet for redigering av filnavn. Og sist men ikke minst vil du finne selve teksten i feltet for redigering, "Readme.txt" i dette tilfellet. Avkryssingsbokser og alternativknapper representeres som en "x" mellom større enn og mindre enn symboler "< >". Hvis boksen ikke er avkrysset, erstattes "x" med et tomrom. Du kan bruke markørhenteren til å krysse av eller fjerne avkryssing. Noen ganger, for eksempel når en dialog består av flere faneark, er informasjonen i Strukturmodus lengre enn antall celler på leselisten. I dette tilfellet kan du bruke navigasjonstastene på fronten av din ALVA leselist til å flytte mot høyre eller venstre. Mengden informasjon som vises i strukturmodus avhenger av innstillingen for verbositet. Som nevnt tidligere, vises i Strukturmodus informasjon om elementet i fokus. Dette medfører at du må bruke Windows standardtaster for å flytte fokus. Du kan ikke bruke navigasjonstastene på leselisten til å flytte rundt i vinduet. Strukturmodus er indikert med en "S" i 4. statuscelle (hvis tilgjengelig). Taleboksmodus I taleboksmodus blir teksten som sendes til talesyntesen også sendt til leselisten. Selv om det ikke er noen talesyntese installert kan du se taleboksmodus som undertitler for talesyntesen. Hvis flere strenger med tekst sendes til talesynteseprogrammet, vil bare den siste vises. Du kan bruke tastene OPP og NED på leselisten til å bla gjennom listen med strenger som tidligere er blitt sendt. Når en streng er lengre enn antall celler på listen, kan du bruke tastene HØYRE og VENSTRE til å flytte gjennom teksten fra venstre til høyre. Taleboksmodus er indikert med en "X" i 4. statuscelle (hvis tilgjengelig). Informasjon i statuscellene Informasjonen i statuscellene på leselisten avhenger av antall statusceller man har på leselisten. ALVA Satellite leselister har tre statusceller. Alva Satellite 570 Alva Satellite 570 har 3 statusceller. Se beskrivelse nedenfor. Alva Satellite 544 Alva Satellite 544 har tre statusceller. Statuscelle 1-2: 4

7 JAWS bruker ikke de øverste seks pinnene i de første to statuscellene. Horisontal posisjon av markøren er ikke indikert i statuscellene. Statuscelle 3: I de øverste seks pinnene er navigasjonsmodus vist: P betyr at PC-markøren er aktiv J betyr at JAWS-markøren er aktiv I betyr at den usynlige markøren er aktiv Punktmarkøren representeres ikke i statuscellene. Visningsmodus er ikke indikert i statuscellene på leselister med 3 statusceller. Statuscelle 1-3: Punkt 7 og 8 i alle statuscellene brukes til å indikere hvor mye informasjon leselisten viser. Hvis punkt 7 og 8 er oppe for alle statuscellene, vises all tekst på den aktuelle linjen på leselisten. Hvis punkt 7 og 8 er nede i den første statuscellen, er det mer tekst på skjermen til venstre for teksten som vises på leselisten. I dette tilfellet må du flytte til venstre for å lese denne teksten. Hvis punkt 7 og 8 er nede i den siste statuscellen, er det mer tekst på skjermen til høyre enn det som vises på leselisten, så du må flytte til høyre for å lese denne teksten. Beskrive element i punkt Beskrive element i punkt er egentlig ikke en visningsmodus. Det er en JAWSfunksjon som er inspirert av Strukturmodus. Den viktigste ulempen med Strukturmodus er at du bare kan få tak i elementet som har fokus. Du kan ikke bla gjennom det aktive vinduet med punktmarkøren for eksempel. Funksjonen Beskrive element i punkt kan brukes i Linjemodus. Du kan flytte rundt i vinduet med JAWS-markøren, punktmarkøren eller den usynlige markøren og klikke den doble markørhenteren på et element du vil vite mer om. Funksjonen gir deg en talemelding om konteksten for elementet du klikket på. Hvis du for eksempel trykker den doble markørhenteren ovenfor ordet OK, får du en talemelding om sammenhengen for elementet du klikket på. Når du for eksempel ser teksten Søk etter: på leselisten og du klikker på en dobbel markørhenter over Søk, vil du få følgende talemelding: Dette er en klarmelding for å redigere i feltet "Søk etter:" på fanearket "Søk" i dialogen "Søk og erstatt" i programmet "Microsoft Word - Dokument 1.". Avhengig av innstillingen for verbositet i JAWS, kan du også få en talemelding i kortfattet form. Det er den samme type informasjon som du ville få på leselisten i Strukturmodus. Fordelen er at du ikke behøver å ha fokus på et element for å få denne informasjonen. Du trenger bare klikke den doble markørhenteren på en vilkårlig tekst i vinduet. Du kan til og med få informasjon om elementer som ikke har fokus, som for eksempel verktøyknapper eller Statuslinjen. 5

8 3. Tastnavn for ALVA Satellite serien På fronten av ALVA Satellite serien med leselister finner du navigasjonstaster og noen funksjonstaster. På toppen av leselisten ovenfor punktcellene finner du to rader med markørhentere. På begge sider av listen rett under punktcellene finner du de såkalte Satellite tastaturene. 3.1 Taster på frontpanelet Tastene på frontpanelet beskrevet fra venstre mot høyre: TOMMEL1 TOPP VENSTRE OPP NED HØYRE MARKØR TOMMEL2 Venstre tommel tast (bare ALVA 570 Satellite Pro) Rund frontpaneltast på venstre side Rektangulær tast, bøyet på venstre side Rektangulær tast med linjemarkering på toppen Rektangulær tast med linjemarkering på bunnen Rektangulær tast, bøyet på høyre side Rund frontpaneltast på høyre side Høyre tommel tast (bare ALVA 570 Satellite Pro) 3.2. Windows Satellite taster Ett av de to satellitt-tastaturene brukes for å gi Windows-kommandoer. Som standard vil dette være satellitt-tastaturene på høyre side av leselisten. De følgende navnene brukes i dokumentasjonen: BAKOVER TAB FOROVER TAB VENSTRE TAST OPP TAST NED TAST HØYRE TAST Venstre ytre tast Høyre ytre tast Venstre indre tast Topp indre tast Nederste indre tast Høyre indre tast 3.3. JAWS Satellite taster Det andre av de to satellitt-tastaturene bruker for å gi JAWS-kommandoer. Eksempler er funksjoner for tale, utvidet funksjonalitet for punkt og vekslefunksjoner. Som standard er satellitt-tastaturet plassert på venstre side tilordnet funksjonalitet for JAWS. De følgende navnene brukes i dokumentasjonen: PROG LESETAST VENSTRE TALE TOPP TALE BUNN TALE HØYRE TALE Venstre ytre tast Høyre ytre tast Venstre indre tast Topp indre tast Nederste indre tast Høyre indre tast 3.4. Markørhentere De to radene med markørhentere over punktcellene kan begge deles i to grupper, de over lesecellene og de over statuscellene. Markørhenterne over 6

9 lesecellene i den første raden kalles "MH" (Markørhentere). Markørhenterne over statuscellene kalles MH1 til MH3. Markørhenterne over lesecellene i andre rad (bakerst) kalles DMH (Doble MarkørHenter). Markørhenterne i andre rad (bakerst) over statuscellene kalles DMH1 til DMH3. 4. Kommandoer på ALVA Satellite serien Dette kapitlet forklarer hvilke taster eller tastkombinasjoner på leselisten du må trykke for å ta i bruk visse JAWS-funksjoner. For hver funksjon gis en kort forklaring om hva funksjonen gjør. 4.1 Navigasjon VENSTRE Flytt leselist mot venstre (les bakover). Denne kommandoen flytter leselisten mot venstre nøyaktig det antall tegn som det er antall leseceller på leselisten. Det kan hende at ordene ganske enkelt kuttes av ved begynnelsen eller slutten av leselisten. Hvis det ikke er noe mer tekst til venstre for det aktuelle segmentet i punkt, flyttes leselisten til det ytterste høyre segmentet på den foregående linjen. På en ALVA 570 Satellite pro vil trykk på en av tommel tastene på frontpanelet venstre side også aktivere denne funksjonen. OPP Flytt leselist opp. Denne kommandoen flytter leselisten en linje opp vertikalt. NED Flytt leselist ned. Denne kommandoen flytter leselisten en linje ned vertikalt. HØYRE Flytt leselist mot høyre (les forover). Som den foregående kommandoen, men nå flyttes leselisten mot høyre. Hvis det ikke er noe mer tekst til høyre for det aktuelle segmentet i punkt, flyttes leselisten til det ytterste venstre segmentet på den neste linjen. Denne tasten er den vanligst brukte tasten på leselisten, siden den lar deg lese en del av en tekst. På en ALVA 570 Satellite pro vil trykk på en av tommeltastene på frontpanelet på høyre side også aktivere denne funksjonen. TOPP Flytt leselist til toppen av vinduet. Leselisten flyttes til toppen av vinduet som den aktive markøren er i. I de fleste tilfeller bringer denne kommandoen deg til vindustittelen. TOPP+NED Flytt leselist til bunnen av vinduet. Leselisten flyttes til bunnen av det aktive vinduet. I de fleste tilfeller flytter denne kommandoen deg til statuslinjen. MARKØR Flytt leselist til aktiv markøren. Hvis du går raskt gjennom vinduet med punktmarkøren i Linjemodus, flytter denne kommandoen deg tilbake til innsettingsmarkøren eller musepekeren, avhengig av hvilken modus for navigasjon som indikeres i den 4. statuscellen. MH Museklikking/markørhenting. 7

10 Bruk markørhenteren til å utføre et museklikk på skjermen ved stedet som svarer til posisjonen for markørhenteren. I en tekstbehandler eller editor resulterer dette i flytting av innsettingsmarkøren til denne posisjonen. Hvis du klikker markørhenteren på for eksempel en knapp, en hyperlink eller et menyelement, vil dette ha samme effekt som å utføre et museklikk på disse tingene. MARKØR+DMH Høyre museklikk. Denne funksjonen utfører et høyre museklikk på skjermen ved posisjonen som svarer til posisjonen for den doble markørhenteren på leselisten. Dette kan være særlig nyttig for å få tak i en hurtigmenyen for elementer som gir anledning til dette Talekommandoer TOPP TALE Les vindustittel. Tittelen for det aktive vinduet leses. Hvis du er i en dialog eller et dokumentvindu, vil denne kommandoen først lese tittelen på programvinduet etterfulgt av tittelen på dokumentet eller dialogvinduet. VENSTRE TALE Les ord. Leser ordet som inneholder innsettingsmarkøren eller ordet musepekeren er på, avhengig av hvilken visningsmodus som er aktiv (PC-markør eller JAWSmarkør). Hvis den aktive markøren er på det første mellomrommet etter et ord, vil mellomrom leses, ikke ordet. Mellomrom og annen tegnsetting behandles som ord. HØYRE TALE Les linje. Leser linjen som inneholder den aktive markøren. BUNN TALE Les nederste linje i vindu. Denne kommandoen leser den siste linjen i det aktive vinduet. I de fleste tilfeller vil dette være Statuslinjen. PROG+OPP+VENSTRE Les dialogboks i tabulatorrekkefølge. Alle kontrollene i en dialogboks leses i samme rekkefølge som når du bruker TAB til å navigere gjennom en dialogboks. LESETAST Les fra markør. Hvis PC-markøren er aktiv vil JAWS lese hele dokumentet fra den posisjonen den aktive markøren er. PC-markøren vil tas med nedover i dokumentet. Talen stopper ikke før slutten av dokumentet nås eller brukeren avbryter kommandoen. I det siste tilfellet vil den aktive markøren plasseres ved starten av det sist leste ordet. Når JAWS-markøren eller den usynlige markøren er aktive leses det aktuelle, synlige vinduet i stedet for dokumentet med start fra linjen den aktive markøren er å og med avslutning ved bunnen av vinduet. PROG+DMH3 Les merket tekst. Denne kommandoen leser merket tekst i det aktive vinduet. Dette kan være særlig nyttig til for eksempel å sjekke den merkete teksten i et dokument eller hvilke elementer som er valgt i en listeboks med flere alternativer. Legg imidlertid merke til at bare merket tekst eller elementer som er synlige på skjermen leses opp. 8

11 PROG+MH Les skrifttype. Denne funksjonen leser informasjon om skrifttype, attributter og farge til tegnet ved posisjonen til markøren. DMH Beskriv element i punkt. Beskriv element i punkt gir brukeren tilbakemelding i tale om sammenheng som vises på leselisten. Når du for eksempel trykker HOME i kombinasjon med DMH over en knapp, hører du navnet på knappen, navnet på gruppeboksen, fanearket, dialogtittelen og programtittelen. For mer informasjon se kapitlet om Navigasjons- og Visningsmodus Dokumentnavigasjon OPP TAST Flytt opp. Den aktive markøren flyttes opp en linje i det aktuelle dokumentet. Dette er det samme som å trykke opp pil på tastaturet. NED TAST Flytt ned. Den aktive markøren flyttes ned en linje i det aktuelle dokumentet. Dette er det samme som å trykke ned pil på tastaturet. VENSTRE TAST Flytt venstre. Den aktive markøren flyttes ett tegn til venstre på den aktuelle linjen. Dette er det samme som å trykke venstre pil på tastaturet. HØYRE TAST Flytt høyre. Den aktive markøren flyttes ett tegn til høyre på den aktuelle linjen. Dette er det samme som å trykke høyre pil på tastaturet. TOPP+VENSTRE Gå til toppen av filen. PC-markøren aktiveres og flyttes til begynnelsen av dokumentet eller til det første elementet i en liste, avhengig av hvilken sammenheng denne kommandoen brukes i. TOPP+HØYRE Gå til slutten av filen. PC-markøren aktiveres og flyttes til slutten av dokumentet eller til det siste elementet i en liste, avhengig av hvilken sammenheng denne kommandoen brukes i Redigering MARKØR+MH1 Klipp ut til utklippstavlen (CTRL+X). Denne kommandoen klipper ut den valgte teksten eller elementene og kopierer den (dem) til utklippstavlen. MARKØR+MH2 Kopier til utklippstavlen (CTRL+C). Denne kommandoen kopierer den valgte teksten eller elementene til utklippstavlen. MARKØR+MH3 Lim inn fra utklippstavlen (CTRL+V). 9

12 Denne kommandoen limer inn innholdet av utklippstavlen til posisjonen for den aktive markøren. MARKØR+MH Merk tekst. Når et tekstområde skal merkes, må kommandoen først brukes når markøren står ved begynnelsen av tekstområdet. Deretter flyttes markøren til slutten av tekstområdet, og kommandoen brukes en gang til Fokus TOPP+OPP Aktiver menylinje. Denne kommandoen utfører den samme funksjonen som ALT. Den aktiverer menylinjen. MARKØR+OPP Åpne Startmenyen. Åpner Startmenyen i Windows. MARKØR+NED Minimer alle vinduer. Minimerer alle vinduer til ikoner på oppgavelinjen. Samtidig flyttes fokus til Skrivebordet. OPP+NED Åpne vindusliste. FOROVER TAB TAB. Denne kommandoen flytter fokus til den neste kontrollen i en dialogboks. Samme som TAB på tastaturet. BAKOVER TAB+FOROVER TAB ENTER. Det samme som ENTER-tasten. Du kan for eksempel bruke denne kommandoen til å aktivere en aktiv knapp. Du kan også bruke den i en tekstbehandler for å gi et linjeskift. BAKOVER TAB SHIFT+TAB. Denne kommandoen flytter fokus til den forrige kontrollen i en dialogboks. Samme som SHIFT+TAB på tastaturet. VENSTRE TAST+HØYRE TAST Flytt opp et menynivå. Du kan bruke denne funksjonen til å flytte ett nivå opp i en meny. Når du for eksempel er i en rullemeny, bringer denne funksjonen deg tilbake til menylinjen. OPP TAST+NED TAST Flytt til overordnet mappe. Samme som tasten SLETT BAKOVER på tastaturet. Den kan brukes til å flytte til den overordnete mappen i Windows Utforsker. 4.6 Layout og indikatorer for punkt MH1 Bytter visningsmodus. Du kan bruke denne kommandoen til å bytte mellom Linjemodus, Strukturmodus og Taleboksmodus. DMH1 10

13 Normalt kan du bruke navigasjonstastene på leselisten til å få en rask oversikt over vinduet uten å flytte fokus eller musepekeren. Hvis du slår på denne funksjonen, kan du bruke navigasjonstastene på listen til å flytte den aktive markøren. Dette kan være særlig nyttig ved lesing av dokumenter i punkt. Du kan bare fortsette å trykke HØYRE når du er ferdig med å lese et segment i punkt og lese til du kommer til slutten av dokumentet på denne måten. Hver gang du trykker HØYRE, følger markøren med MH2 Attributtvisning. Velger attributtvisning: uthevet, fet skrift, understreket, kursiv, overstreket, alle attributter og av. DMH2 Bytt mellom tekst- og attributtvisning. I attributt modus viser ikke leselisten teksten på skjermen men bare attributtene for denne teksten. Tegn med fet skrift representeres med en "b", tegn med kursiv med en "i", understreket med en "u", etc. MH3 Bytt mellom 6- og 8-punkt visning på leselisten. DMH3 Visning av blankt område på/av. For visning av mellomrom bruker JAWS et mellomromtegn på leselisten for hver 8 piksel på skjermen. Så når det er 32 piksel med blanke på skjermen, får du 4 mellomrom. Når visning av blankt område er av, vil JAWS vise et blankt område med ett mellomrom på leselisten Markørhenting PROG Bytt mellom PC-markør og JAWS-markør. Denne tasten endrer navigasjonsmodus fra PC-markør til JAWS-markør og vice versa. MARKØR Flytter leselist til aktiv markør. Denne kommandoen vil flytte leselisten til innsettingsmarkøren eller musepekeren, avhengig av hvilken navigasjonsmodus som er i bruk (indikeres i den 3. statuscellen). PROG+MARKØR Leselist følger aktiv markør på/av. Når du navigerer med JAWS- eller PC-markøren, vil leselisten vanligvis følge markøren. Du kan slå dette av og på. TOPP+MH1 Flytt JAWS-markør til PC-markør. JAWS-markøren flyttes til posisjonen for den aktive markøren og gjøres aktiv. Hvis du bytter til JAWS-markør, kan du rote deg bort fordi musepekeren kan være hvor som helst på skjermen. Med denne funksjonen gjøres JAWS-markøren aktiv i en posisjon som allerede vises på leselisten. TOPP+MH2 Flytt PC-markør til JAWS-markør. Hvis mulig flyttes PC-markøren til posisjonen for musepekeren. Hvis man bruker denne funksjonen når musepekeren er på et element som kan klikkes på, aktiveres dette elementet. Det er ikke mulig å flytte PC-markørene til et sted som ikke kan ha fokus, som for eksempel vinduets tittellinje. 11

14 4.8. JAWS Administrasjonsverktøy PROG+MH1 JAWS-vindu. Denne funksjonen åpner programvinduet for JAWS. Dette er det samme som å trykke INSERT+J. Siden JAWS-vinduet bare består av et tomt vindu og en menylinje, vil leselisten ikke vise noe når du står i dette vinduet. Trykk TOPP+OPP eller ALT på tastaturet for å gå til menylinjen JAWS Hjelp TOPP+VENSTRE+OPP Hurtigtast Hjelp. Denne funksjonen beskriver JAWS tastetrykk som er spesielle for det aktive programmet. TOPP+HØYRE+NED Skjermavhengig Hjelp. Denne funksjonen identifiserer det aktive vinduet i tillegg til å gi instruksjoner om bruk av valg og navigering innen det aktive vinduet. 12

15 5. Hurtigreferanse ALVA Satellite-serien Navigasjon VENSTRE TOMMEL1+VENSTRE TOMMEL2+VENSTRE OPP HØYRE TOMMEL1+HØYRE TOMMEL2+HØYRE TOPP TOPP+NED MARKØR MH MARKØR+DMH Talekommandoer TOPP TALE VENSTRE TALE HØYRE TALE BUNN TALE PROG+OPP+VENSTRE LESETAST PROG+DMH3 PROG+MH DMH Flytt leselist mot venstre (les bakover) Flytt leselist en celle mot venstre Flytt leselist en celle mot venstre Flytt leselist opp Flytt leselist mot høyre (les forover) Flytt leselist en celle mot høyre Flytt leselist en celle mot høyre Flytt leselist til toppen av vinduet Flytt leselist til bunnen av vinduet Flytt leselist til aktiv markøren Museklikking/markørhenting Høyre museklikk Les vindustittel Les ord Les linje Les nederste linje i vindu Leser dialogboksen i tabulatorrekkefølge Les fra markør Les merket tekst Les skrifttype Beskrive element i punkt Dokumentnavigasjon OPP TAST Flytt opp NED TAST Flytt ned VENSTRE TAST Flytt venstre HØYRE TAST Flytt høyre TOPP+VENSTRE Gå til toppen av filen TOPP+HØYRE Gå til bunnen av filen Redigering MARKØR+MH1 MARKØR+MH2 MARKØR+MH3 MARKØR+MH Klipp ut til utklippstavlen (CTRL+X) Kopier til utklippstavlen (CTRL+C) Lim inn fra utklippstavlen (CTRL+V) Merk tekst Fokus TOPP+OPP Aktiver menylinje MARKØR+OPP Åpne Startmenyen MARKØR+NED Minimer alle vinduer OPP+NED Åpne vindusliste FOROVER TAB TAB BAKOVER TAB+FOROVER TAB ENTER BAKOVER TAB SHIFT TAB VENSTRE TAST+HØYRE TAST Flytt opp et menynivå 13

16 OPP TAST+NED TAST Flytt til overordnet mappe Layout og indikatorer for punkt MH1 Bytte visningsmodus DMH1 Aktiv markør følger leselist på/av MH2 Attributtvisning DMH2 Bytter mellom tekst- og attributtvisning MH3 Bytt mellom 6- og 8-punkt visning på leselisten DMH3 Visning av blankt område på/av Markørhenting PROG MARKØR PROG+MARKØR TOPP+MH1 TOPP+MH2 Bytt mellom PC-markør og JAWS-markør Flytter leselist til aktiv markør Leselist følger aktiv markør på/av Flytt JAWS-markør til PC-markør Flytt PC-markør til JAWS-markør JAWS Administrasjonsverktøy PROG+MH1 JAWS-vindu JAWS Hjelp TOPP+VENSTRE+OPP TOPP+HØYRE+NED Hurtigtast Hjelp Skjermavhengig Hjelp 14

Brukerveiledning for JAWS. Versjon 3.7. Norsk utgave

Brukerveiledning for JAWS. Versjon 3.7. Norsk utgave Brukerveiledning for JAWS Versjon 3.7 Norsk utgave Jaws for Windows Brukerveiledning Copyright Bo Jo Tveter AS 2001 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post: post@bojo.no

Detaljer

Hal Skjermleser versjon 9.0

Hal Skjermleser versjon 9.0 Hal Skjermleser versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Copyright 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0) 1905 754577

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Supernova 11 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 97 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Internet Explorer med skjermleseren Supernova 13

Internet Explorer med skjermleseren Supernova 13 Internet Explorer med skjermleseren Supernova 13 Internet Explorer med skjermleseren Supernova 13 Nelly Kvalvik Statped sørøst, fagavdeling syn Statped, 2013 ISBN trykt utgave: 978-82-323-0065-5 ISBN

Detaljer

Papenmeier part n : 0090.391.00

Papenmeier part n : 0090.391.00 BRAILLEX ELba The EL Braille Assistant Brukerhåndbok Papenmeier part n : 0090.391.00 Ver. 1.0 / May 2002 FHP-Nr.: 0090.xxx.00 Ver. 0.9 / 04.02 II Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON... I CE direktiv for medisinsk

Detaljer

Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0

Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0 Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Opphavsrett 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Atlernativ- og supplerende kommunikasjon og tilgang til datamaskinen Hensikt Tobii Communicator er PC programvare for å skape, tilpasse og benytte

Detaljer

BRAILLE VOYAGER. Håndbok for ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

BRAILLE VOYAGER. Håndbok for ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Håndbok for BRAILLE VOYAGER. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0205 Innholdsfortegnelse BRAILLE VOYAGER 44... 3 Systembeskrivelse

Detaljer

Programvareoppsett for skjermleserbrukere

Programvareoppsett for skjermleserbrukere Programvareoppsett for skjermleserbrukere En praktisk veiledning Versjon 1.0, mai 2011 Fagteam IKT v/lars Bjørndal Innholdsfortegnelse 1. Innledning...5 1.1. Strukturen i heftet...5 2. Tips for tastaturbrukere...5

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Window-Eyes. En skjermleser for Windows

Window-Eyes. En skjermleser for Windows En skjermleser for Windows Versjon 7.0, 2008. GW Micro Inc. 725 Airport North Office Park Fort Wayne, IN 46825 Tlf.: 260-489-3671 Faks: 260-489-3671 support@gwmicro.com http://www.gwmicro.com ftp://ftp.gwmicro.com

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0

LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0 LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Copyright 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel:

Detaljer

Communicate: In Print Veiledning

Communicate: In Print Veiledning Communicate: In Print Veiledning Velkommen til In Print (På Trykk), et av programmene i Kommuniser: serien fra Widgit Software. Norske versjoner ved NorMedia as. Manualen inneholder detaljerte informasjoner

Detaljer

CAS. Komme i gang med TI-Nspire CAS. Generell del og Kalkulator

CAS. Komme i gang med TI-Nspire CAS. Generell del og Kalkulator CAS Komme i gang med TI-Nspire CAS Generell del og Kalkulator Forord Med programvaren TI-Nspire CAS kan elevene bruke PC og Mac datamaskiner til å utføre de samme funksjonene som på en grafregner. Denne

Detaljer

Communicate: SymWriter

Communicate: SymWriter Communicate: SymWriter Brukerveiledning med kom i gang guider. Vennligst skriv ned lisensnummeret ditt. Du kan få bruk for det senere. Når du registrerer produktet, vennligst skriv inn din epost adresse

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

1. Grafikk skrevet ut fra Widgit Lese og Skrive Symbolsett, Widgit Picture sett og andre bilderessurser i pakken.

1. Grafikk skrevet ut fra Widgit Lese og Skrive Symbolsett, Widgit Picture sett og andre bilderessurser i pakken. Communicate: In Print 2 (Kommuniser: På Trykk) Widgit Software 2005-2009 Utviklet av Widgit Software Widgit Lese og Skrive Symboler Widgit Software 2000-2009 Widgit pictures Widgit Software 2005-2009.

Detaljer

Dokumentasjon WebOrg. Innhold

Dokumentasjon WebOrg. Innhold Dokumentasjon WebOrg Innhold Nyheter og innhold... 2 Legg til nyhet... 2 Ingress og obligatoriske felter... 2 Formatere tekst... 5 Lim inn tekst fra andre programmer... 5 Sette inn bilder... 5 Sett inn

Detaljer

OpenOffice.org Tekstbehandling

OpenOffice.org Tekstbehandling OpenOffice.org Tekstbehandling Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Writer Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum

Detaljer

Tore Johnny Bråtveit Oddvar Øyan Paal Morten Petersen Ole Erik Jevne

Tore Johnny Bråtveit Oddvar Øyan Paal Morten Petersen Ole Erik Jevne Blinde og IKT Praktiske tips for lærere som underviser leselistbrukere Tore Johnny Bråtveit Oddvar Øyan Paal Morten Petersen Ole Erik Jevne Foto: Morten Brun Statped, 2013 ISBN trykt utgave: 978-82-323-0080-8

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2012. Excel 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt

UiS-IKT Kompetanse 2012. Excel 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt UiS-IKT Kompetanse 2012 Excel 2010 Tips og triks for å jobbe smart og effektivt Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft Excel 2010 til hjelp for effektivt arbeid

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 BRUKERVEILEDNING Versjon 1.6 DOKUMENTDATO: 2013-11-05

Detaljer

Redaktørhåndbok Versjon 4.20

Redaktørhåndbok Versjon 4.20 Redaktørhåndbok Versjon 4.20 ElektroPost Postbox 26 1326 Lysaker www.elektropost.no www.episerver.com Redaktørhåndbok for EPiServer 4.20 Rev A Opprettet 25.08.03 Sist lagret den 30 October 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

STORE DOKUMENTER I WORD

STORE DOKUMENTER I WORD STORE DOKUMENTER I WORD Kine Rannekleiv Orakeltjenesten, NTNU 1.1 HVORDAN BRUKE BOKA...4 2.1 HVORFOR STILER?...5 2.2 Å JOBBE MED STILER...7 2.2.1 Formatere avsnitt med stiler...8 2.2.2 Standardstilene

Detaljer

En kort innføring i Windows 98

En kort innføring i Windows 98 Fjernundervisning fra NVU - HiST En kort innføring i Windows 98 Geir Maribu, TISIP (Revidert av Stein Meisingseth) 2002-08-12 Kursleksjonene er forfatters eiendom. Som kursdeltaker kan du fritt bruke leksjonene

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer