Håndbok for. Alva Satellite leselister. Jaws 3.7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok for. Alva Satellite leselister. Jaws 3.7"

Transkript

1 Håndbok for Alva Satellite leselister og Jaws 3.7

2 Alva Satellite leselister og Jaws 3.7 Håndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2001 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 Oslo Telefon: E-post: Internett: Utgave: 1001 Supporthenvendelser: Telefon: E-post: 2

3 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon Navigasjons- og visningmodus Navigasjonsmodus...2 PC-markør...2 JAWS-markør...2 Punktmarkør...3 Usynlig markør Visningsmodus...3 Linjemodus...3 Strukturmodus...3 Taleboksmodus...4 Informasjon i statuscellene...4 Beskrive element i punkt Tastnavn for ALVA Satellite serien Taster på frontpanelet Windows Satellite taster JAWS Satellite taster Markørhentere Kommandoer på ALVA Satellite serien Navigasjon Talekommandoer Dokumentnavigasjon Redigering Fokus Layout og indikatorer for punkt Markørhenting JAWS Administrasjonsverktøy JAWS Hjelp Hurtigreferanse ALVA Satellite-serien Navigasjon Talekommandoer Dokumentnavigasjon Redigering Fokus Layout og indikatorer for punkt Markørhenting JAWS Administrasjonsverktøy JAWS Hjelp

4 1. Introduksjon I denne referansehåndboken kan du finne JAWS-funksjoner som er tilordnet taster på ALVA Satellite leselister. Det finnes også en beskrivelse av hver funksjon og gjerne noen tips om bruken av dem. I tillegg er det et avsnitt om navigering i Windows med JAWS og ALVA Satellite, og hva slags informasjon som kan vises på leselisten. Til slutt følger en kortfattet kommandooversikt for Alva Satellite leselister. Tastdefinisjonene for ALVA leselister gir adgang til standard Windows-funksjoner gjennom listen slik som åpning av Startmenyen eller merking og kopiering av tekst til utklippstavlen. Du kan starte JAWS-verktøy, endre layout for listen, bruke talekommandoer, få informasjon om kontroller eller hjelp for Windows og mer uten å måtte flytte hendene vekk fra leselisten. 2. Navigasjons- og visningmodus I JAWS kan du navigere i vinduer og å vise informasjon på leselisten flere på forskjellige måter. Det er 4 modi for navigasjon: PC-markør, JAWS-markør, punktmarkør og usynlig- markør. Disse modiene bestemmer hvilke kommandoer du kan bruke til navigasjon og hva leselisten skal følge på skjermen. I tillegg er det 3 visningsmodi for leselisten: Linjemodus, Strukturmodus og Taleboksmodus. Disse bestemmer hva slags informasjon som vises på leselisten Navigasjonsmodus PC-markør Dette er den mest brukte navigasjonsmodus. Når PC-markøren er aktiv, vil tale og leselist følge fokus i menyer og dialoger. I tekstfelter som skal redigeres vil tale og leselist følge innsettingsmarkøren når PC-markøren er aktiv. Hvilken måte fokusinformasjonen vises på leselisten avhenger av hvilken modus for visning som er aktiv. For navigasjon i PC-markør, kan standard tastaturkommandoer i Windows brukes, som for eksempel TAB for å flytte til neste kontroll i en dialog eller ALT for å gå til menylinjen. Noen av funksjonene kan også tas i bruk med tastene på leselisten. En "P" vises i statuscellene på leselisten hvis PC-markøren er aktiv. JAWS-markør Når JAWS-markøren er aktiv, vil tale og leselist følge musepekeren på skjermen. Piltastene kan brukes til å flytte musepekeren rundt i det aktive vinduet. På denne måten er det mulig å lese informasjon som ikke er tilgjengelig med PCmarkøren, for eksempel knappene på verktøylinjer. Windows tastaturkommandoer kan ikke alltid flytte deg til verktøylinjen, men JAWSmarkøren kan. Du kan også bruke skråstrek eller stjerne på det numeriske tastaturet for å utføre henholdsvis et venstre eller høyre museklikk. En "J" vises i statuscellene hvis JAWS-markøren er aktiv. 2

5 Du kan bytte mellom PC- og JAWS-markør ved å trykke PROG på ALVA Satellite. Punktmarkør Punktmarkør blir automatisk aktiv når du bruker navigasjonstastene på fronten av leselisten. Når du bruker tastaturet igjen blir den navigasjonsmodus som var aktiv før du brukte leselisten aktiv på nytt. Når JAWS bruker punktmarkør, kan du bruke tastene på leselisten til å flytte denne rundt i det aktive vinduet uten å flytte fokus eller musepekeren. Du kan bruke markørhenterne på ALVA Satellite til å flytte innsettingsmarkøren til dette stedet eller utføre et museklikk på det angitte stedet. Statuscellene viser ikke at punktmarkøren er aktiv. Den 4. statuscellen viser forrige navigasjonsmodus, som blir aktiv igjen når du bruker tastaturet. Usynlig markør Når den usynlige markøren er aktiv, kan du bruke piltastene til å flytte rundt i det aktive vinduet på samme måte som du ville gjøre det med JAWS-markøren. Med usynlig markør vil bare tale følge med når markøren flyttes. Leselisten vil forbli på samme sted. Den usynlige markøren kan sammenliknes med punktmarkøren, ingen av dem er knyttet til fokus eller musepekeren. Både punktmarkøren og den usynlige markøren brukes til å orientering i det aktive vinduet. Den usynlige markøren benyttes vanligvis ikke så ofte av leselistbrukere. Ved å trykke minus på det numeriske tastaturet to ganger i løpet av ett sekund, aktiveres den usynlige markøren. En "I" vises i statuscellene når den usynlige markøren er aktiv Visningsmodus Linjemodus I linjemodus viser leselisten linjen med tekst ved posisjonen til den aktive markøren. Når PC-markøren er aktiv, vises linjen som har fokus eller som markøren er på. Når JAWS-markøren er aktiv, vil den vise linjen som musepekeren er på. Når du bruker navigasjonstastene på fronten av ALVA Satellite, kan du lese det aktive vinduet linje for linje uten å påvirke andre markører. Det er også mulig å la den aktive markøren følge leselisten. På denne måten kan du flytte den aktive markøren ved hjelp av navigasjonstastene på leselisten. Linjemodus er indikert med en "L" i 4. statuscelle (hvis tilgjengelig). Strukturmodus I Strukturmodus er informasjonen du leser på leselisten ikke en nøyaktig kopi av skjermen slik den er det i Linjemodus. I Strukturmodus kan du få mer detaljert informasjon om sammenheng for den aktuelle kontrollen. Denne informasjonen kan sammenliknes med den du får i tale når du endrer fokus fra et program til et annet (ved hjelp av ALT+TAB). Når for eksempel fokus er på feltet for angivelse 3

6 av filnavn i Åpne dialogen i Word, vil leselisten se ut som følger (i dette eksemplet vises teksten README.TXT i feltet for redigering): Åpne dlg Filnavn: Rediger readme.txt Fra venstre mot høyre leser du først "Åpne dlg", som betyr at fokus er et sted i Åpne dialogen. Deretter leser du "Filnavn: Rediger", som betyr at fokus er på feltet for redigering av filnavn. Og sist men ikke minst vil du finne selve teksten i feltet for redigering, "Readme.txt" i dette tilfellet. Avkryssingsbokser og alternativknapper representeres som en "x" mellom større enn og mindre enn symboler "< >". Hvis boksen ikke er avkrysset, erstattes "x" med et tomrom. Du kan bruke markørhenteren til å krysse av eller fjerne avkryssing. Noen ganger, for eksempel når en dialog består av flere faneark, er informasjonen i Strukturmodus lengre enn antall celler på leselisten. I dette tilfellet kan du bruke navigasjonstastene på fronten av din ALVA leselist til å flytte mot høyre eller venstre. Mengden informasjon som vises i strukturmodus avhenger av innstillingen for verbositet. Som nevnt tidligere, vises i Strukturmodus informasjon om elementet i fokus. Dette medfører at du må bruke Windows standardtaster for å flytte fokus. Du kan ikke bruke navigasjonstastene på leselisten til å flytte rundt i vinduet. Strukturmodus er indikert med en "S" i 4. statuscelle (hvis tilgjengelig). Taleboksmodus I taleboksmodus blir teksten som sendes til talesyntesen også sendt til leselisten. Selv om det ikke er noen talesyntese installert kan du se taleboksmodus som undertitler for talesyntesen. Hvis flere strenger med tekst sendes til talesynteseprogrammet, vil bare den siste vises. Du kan bruke tastene OPP og NED på leselisten til å bla gjennom listen med strenger som tidligere er blitt sendt. Når en streng er lengre enn antall celler på listen, kan du bruke tastene HØYRE og VENSTRE til å flytte gjennom teksten fra venstre til høyre. Taleboksmodus er indikert med en "X" i 4. statuscelle (hvis tilgjengelig). Informasjon i statuscellene Informasjonen i statuscellene på leselisten avhenger av antall statusceller man har på leselisten. ALVA Satellite leselister har tre statusceller. Alva Satellite 570 Alva Satellite 570 har 3 statusceller. Se beskrivelse nedenfor. Alva Satellite 544 Alva Satellite 544 har tre statusceller. Statuscelle 1-2: 4

7 JAWS bruker ikke de øverste seks pinnene i de første to statuscellene. Horisontal posisjon av markøren er ikke indikert i statuscellene. Statuscelle 3: I de øverste seks pinnene er navigasjonsmodus vist: P betyr at PC-markøren er aktiv J betyr at JAWS-markøren er aktiv I betyr at den usynlige markøren er aktiv Punktmarkøren representeres ikke i statuscellene. Visningsmodus er ikke indikert i statuscellene på leselister med 3 statusceller. Statuscelle 1-3: Punkt 7 og 8 i alle statuscellene brukes til å indikere hvor mye informasjon leselisten viser. Hvis punkt 7 og 8 er oppe for alle statuscellene, vises all tekst på den aktuelle linjen på leselisten. Hvis punkt 7 og 8 er nede i den første statuscellen, er det mer tekst på skjermen til venstre for teksten som vises på leselisten. I dette tilfellet må du flytte til venstre for å lese denne teksten. Hvis punkt 7 og 8 er nede i den siste statuscellen, er det mer tekst på skjermen til høyre enn det som vises på leselisten, så du må flytte til høyre for å lese denne teksten. Beskrive element i punkt Beskrive element i punkt er egentlig ikke en visningsmodus. Det er en JAWSfunksjon som er inspirert av Strukturmodus. Den viktigste ulempen med Strukturmodus er at du bare kan få tak i elementet som har fokus. Du kan ikke bla gjennom det aktive vinduet med punktmarkøren for eksempel. Funksjonen Beskrive element i punkt kan brukes i Linjemodus. Du kan flytte rundt i vinduet med JAWS-markøren, punktmarkøren eller den usynlige markøren og klikke den doble markørhenteren på et element du vil vite mer om. Funksjonen gir deg en talemelding om konteksten for elementet du klikket på. Hvis du for eksempel trykker den doble markørhenteren ovenfor ordet OK, får du en talemelding om sammenhengen for elementet du klikket på. Når du for eksempel ser teksten Søk etter: på leselisten og du klikker på en dobbel markørhenter over Søk, vil du få følgende talemelding: Dette er en klarmelding for å redigere i feltet "Søk etter:" på fanearket "Søk" i dialogen "Søk og erstatt" i programmet "Microsoft Word - Dokument 1.". Avhengig av innstillingen for verbositet i JAWS, kan du også få en talemelding i kortfattet form. Det er den samme type informasjon som du ville få på leselisten i Strukturmodus. Fordelen er at du ikke behøver å ha fokus på et element for å få denne informasjonen. Du trenger bare klikke den doble markørhenteren på en vilkårlig tekst i vinduet. Du kan til og med få informasjon om elementer som ikke har fokus, som for eksempel verktøyknapper eller Statuslinjen. 5

8 3. Tastnavn for ALVA Satellite serien På fronten av ALVA Satellite serien med leselister finner du navigasjonstaster og noen funksjonstaster. På toppen av leselisten ovenfor punktcellene finner du to rader med markørhentere. På begge sider av listen rett under punktcellene finner du de såkalte Satellite tastaturene. 3.1 Taster på frontpanelet Tastene på frontpanelet beskrevet fra venstre mot høyre: TOMMEL1 TOPP VENSTRE OPP NED HØYRE MARKØR TOMMEL2 Venstre tommel tast (bare ALVA 570 Satellite Pro) Rund frontpaneltast på venstre side Rektangulær tast, bøyet på venstre side Rektangulær tast med linjemarkering på toppen Rektangulær tast med linjemarkering på bunnen Rektangulær tast, bøyet på høyre side Rund frontpaneltast på høyre side Høyre tommel tast (bare ALVA 570 Satellite Pro) 3.2. Windows Satellite taster Ett av de to satellitt-tastaturene brukes for å gi Windows-kommandoer. Som standard vil dette være satellitt-tastaturene på høyre side av leselisten. De følgende navnene brukes i dokumentasjonen: BAKOVER TAB FOROVER TAB VENSTRE TAST OPP TAST NED TAST HØYRE TAST Venstre ytre tast Høyre ytre tast Venstre indre tast Topp indre tast Nederste indre tast Høyre indre tast 3.3. JAWS Satellite taster Det andre av de to satellitt-tastaturene bruker for å gi JAWS-kommandoer. Eksempler er funksjoner for tale, utvidet funksjonalitet for punkt og vekslefunksjoner. Som standard er satellitt-tastaturet plassert på venstre side tilordnet funksjonalitet for JAWS. De følgende navnene brukes i dokumentasjonen: PROG LESETAST VENSTRE TALE TOPP TALE BUNN TALE HØYRE TALE Venstre ytre tast Høyre ytre tast Venstre indre tast Topp indre tast Nederste indre tast Høyre indre tast 3.4. Markørhentere De to radene med markørhentere over punktcellene kan begge deles i to grupper, de over lesecellene og de over statuscellene. Markørhenterne over 6

9 lesecellene i den første raden kalles "MH" (Markørhentere). Markørhenterne over statuscellene kalles MH1 til MH3. Markørhenterne over lesecellene i andre rad (bakerst) kalles DMH (Doble MarkørHenter). Markørhenterne i andre rad (bakerst) over statuscellene kalles DMH1 til DMH3. 4. Kommandoer på ALVA Satellite serien Dette kapitlet forklarer hvilke taster eller tastkombinasjoner på leselisten du må trykke for å ta i bruk visse JAWS-funksjoner. For hver funksjon gis en kort forklaring om hva funksjonen gjør. 4.1 Navigasjon VENSTRE Flytt leselist mot venstre (les bakover). Denne kommandoen flytter leselisten mot venstre nøyaktig det antall tegn som det er antall leseceller på leselisten. Det kan hende at ordene ganske enkelt kuttes av ved begynnelsen eller slutten av leselisten. Hvis det ikke er noe mer tekst til venstre for det aktuelle segmentet i punkt, flyttes leselisten til det ytterste høyre segmentet på den foregående linjen. På en ALVA 570 Satellite pro vil trykk på en av tommel tastene på frontpanelet venstre side også aktivere denne funksjonen. OPP Flytt leselist opp. Denne kommandoen flytter leselisten en linje opp vertikalt. NED Flytt leselist ned. Denne kommandoen flytter leselisten en linje ned vertikalt. HØYRE Flytt leselist mot høyre (les forover). Som den foregående kommandoen, men nå flyttes leselisten mot høyre. Hvis det ikke er noe mer tekst til høyre for det aktuelle segmentet i punkt, flyttes leselisten til det ytterste venstre segmentet på den neste linjen. Denne tasten er den vanligst brukte tasten på leselisten, siden den lar deg lese en del av en tekst. På en ALVA 570 Satellite pro vil trykk på en av tommeltastene på frontpanelet på høyre side også aktivere denne funksjonen. TOPP Flytt leselist til toppen av vinduet. Leselisten flyttes til toppen av vinduet som den aktive markøren er i. I de fleste tilfeller bringer denne kommandoen deg til vindustittelen. TOPP+NED Flytt leselist til bunnen av vinduet. Leselisten flyttes til bunnen av det aktive vinduet. I de fleste tilfeller flytter denne kommandoen deg til statuslinjen. MARKØR Flytt leselist til aktiv markøren. Hvis du går raskt gjennom vinduet med punktmarkøren i Linjemodus, flytter denne kommandoen deg tilbake til innsettingsmarkøren eller musepekeren, avhengig av hvilken modus for navigasjon som indikeres i den 4. statuscellen. MH Museklikking/markørhenting. 7

10 Bruk markørhenteren til å utføre et museklikk på skjermen ved stedet som svarer til posisjonen for markørhenteren. I en tekstbehandler eller editor resulterer dette i flytting av innsettingsmarkøren til denne posisjonen. Hvis du klikker markørhenteren på for eksempel en knapp, en hyperlink eller et menyelement, vil dette ha samme effekt som å utføre et museklikk på disse tingene. MARKØR+DMH Høyre museklikk. Denne funksjonen utfører et høyre museklikk på skjermen ved posisjonen som svarer til posisjonen for den doble markørhenteren på leselisten. Dette kan være særlig nyttig for å få tak i en hurtigmenyen for elementer som gir anledning til dette Talekommandoer TOPP TALE Les vindustittel. Tittelen for det aktive vinduet leses. Hvis du er i en dialog eller et dokumentvindu, vil denne kommandoen først lese tittelen på programvinduet etterfulgt av tittelen på dokumentet eller dialogvinduet. VENSTRE TALE Les ord. Leser ordet som inneholder innsettingsmarkøren eller ordet musepekeren er på, avhengig av hvilken visningsmodus som er aktiv (PC-markør eller JAWSmarkør). Hvis den aktive markøren er på det første mellomrommet etter et ord, vil mellomrom leses, ikke ordet. Mellomrom og annen tegnsetting behandles som ord. HØYRE TALE Les linje. Leser linjen som inneholder den aktive markøren. BUNN TALE Les nederste linje i vindu. Denne kommandoen leser den siste linjen i det aktive vinduet. I de fleste tilfeller vil dette være Statuslinjen. PROG+OPP+VENSTRE Les dialogboks i tabulatorrekkefølge. Alle kontrollene i en dialogboks leses i samme rekkefølge som når du bruker TAB til å navigere gjennom en dialogboks. LESETAST Les fra markør. Hvis PC-markøren er aktiv vil JAWS lese hele dokumentet fra den posisjonen den aktive markøren er. PC-markøren vil tas med nedover i dokumentet. Talen stopper ikke før slutten av dokumentet nås eller brukeren avbryter kommandoen. I det siste tilfellet vil den aktive markøren plasseres ved starten av det sist leste ordet. Når JAWS-markøren eller den usynlige markøren er aktive leses det aktuelle, synlige vinduet i stedet for dokumentet med start fra linjen den aktive markøren er å og med avslutning ved bunnen av vinduet. PROG+DMH3 Les merket tekst. Denne kommandoen leser merket tekst i det aktive vinduet. Dette kan være særlig nyttig til for eksempel å sjekke den merkete teksten i et dokument eller hvilke elementer som er valgt i en listeboks med flere alternativer. Legg imidlertid merke til at bare merket tekst eller elementer som er synlige på skjermen leses opp. 8

11 PROG+MH Les skrifttype. Denne funksjonen leser informasjon om skrifttype, attributter og farge til tegnet ved posisjonen til markøren. DMH Beskriv element i punkt. Beskriv element i punkt gir brukeren tilbakemelding i tale om sammenheng som vises på leselisten. Når du for eksempel trykker HOME i kombinasjon med DMH over en knapp, hører du navnet på knappen, navnet på gruppeboksen, fanearket, dialogtittelen og programtittelen. For mer informasjon se kapitlet om Navigasjons- og Visningsmodus Dokumentnavigasjon OPP TAST Flytt opp. Den aktive markøren flyttes opp en linje i det aktuelle dokumentet. Dette er det samme som å trykke opp pil på tastaturet. NED TAST Flytt ned. Den aktive markøren flyttes ned en linje i det aktuelle dokumentet. Dette er det samme som å trykke ned pil på tastaturet. VENSTRE TAST Flytt venstre. Den aktive markøren flyttes ett tegn til venstre på den aktuelle linjen. Dette er det samme som å trykke venstre pil på tastaturet. HØYRE TAST Flytt høyre. Den aktive markøren flyttes ett tegn til høyre på den aktuelle linjen. Dette er det samme som å trykke høyre pil på tastaturet. TOPP+VENSTRE Gå til toppen av filen. PC-markøren aktiveres og flyttes til begynnelsen av dokumentet eller til det første elementet i en liste, avhengig av hvilken sammenheng denne kommandoen brukes i. TOPP+HØYRE Gå til slutten av filen. PC-markøren aktiveres og flyttes til slutten av dokumentet eller til det siste elementet i en liste, avhengig av hvilken sammenheng denne kommandoen brukes i Redigering MARKØR+MH1 Klipp ut til utklippstavlen (CTRL+X). Denne kommandoen klipper ut den valgte teksten eller elementene og kopierer den (dem) til utklippstavlen. MARKØR+MH2 Kopier til utklippstavlen (CTRL+C). Denne kommandoen kopierer den valgte teksten eller elementene til utklippstavlen. MARKØR+MH3 Lim inn fra utklippstavlen (CTRL+V). 9

12 Denne kommandoen limer inn innholdet av utklippstavlen til posisjonen for den aktive markøren. MARKØR+MH Merk tekst. Når et tekstområde skal merkes, må kommandoen først brukes når markøren står ved begynnelsen av tekstområdet. Deretter flyttes markøren til slutten av tekstområdet, og kommandoen brukes en gang til Fokus TOPP+OPP Aktiver menylinje. Denne kommandoen utfører den samme funksjonen som ALT. Den aktiverer menylinjen. MARKØR+OPP Åpne Startmenyen. Åpner Startmenyen i Windows. MARKØR+NED Minimer alle vinduer. Minimerer alle vinduer til ikoner på oppgavelinjen. Samtidig flyttes fokus til Skrivebordet. OPP+NED Åpne vindusliste. FOROVER TAB TAB. Denne kommandoen flytter fokus til den neste kontrollen i en dialogboks. Samme som TAB på tastaturet. BAKOVER TAB+FOROVER TAB ENTER. Det samme som ENTER-tasten. Du kan for eksempel bruke denne kommandoen til å aktivere en aktiv knapp. Du kan også bruke den i en tekstbehandler for å gi et linjeskift. BAKOVER TAB SHIFT+TAB. Denne kommandoen flytter fokus til den forrige kontrollen i en dialogboks. Samme som SHIFT+TAB på tastaturet. VENSTRE TAST+HØYRE TAST Flytt opp et menynivå. Du kan bruke denne funksjonen til å flytte ett nivå opp i en meny. Når du for eksempel er i en rullemeny, bringer denne funksjonen deg tilbake til menylinjen. OPP TAST+NED TAST Flytt til overordnet mappe. Samme som tasten SLETT BAKOVER på tastaturet. Den kan brukes til å flytte til den overordnete mappen i Windows Utforsker. 4.6 Layout og indikatorer for punkt MH1 Bytter visningsmodus. Du kan bruke denne kommandoen til å bytte mellom Linjemodus, Strukturmodus og Taleboksmodus. DMH1 10

13 Normalt kan du bruke navigasjonstastene på leselisten til å få en rask oversikt over vinduet uten å flytte fokus eller musepekeren. Hvis du slår på denne funksjonen, kan du bruke navigasjonstastene på listen til å flytte den aktive markøren. Dette kan være særlig nyttig ved lesing av dokumenter i punkt. Du kan bare fortsette å trykke HØYRE når du er ferdig med å lese et segment i punkt og lese til du kommer til slutten av dokumentet på denne måten. Hver gang du trykker HØYRE, følger markøren med MH2 Attributtvisning. Velger attributtvisning: uthevet, fet skrift, understreket, kursiv, overstreket, alle attributter og av. DMH2 Bytt mellom tekst- og attributtvisning. I attributt modus viser ikke leselisten teksten på skjermen men bare attributtene for denne teksten. Tegn med fet skrift representeres med en "b", tegn med kursiv med en "i", understreket med en "u", etc. MH3 Bytt mellom 6- og 8-punkt visning på leselisten. DMH3 Visning av blankt område på/av. For visning av mellomrom bruker JAWS et mellomromtegn på leselisten for hver 8 piksel på skjermen. Så når det er 32 piksel med blanke på skjermen, får du 4 mellomrom. Når visning av blankt område er av, vil JAWS vise et blankt område med ett mellomrom på leselisten Markørhenting PROG Bytt mellom PC-markør og JAWS-markør. Denne tasten endrer navigasjonsmodus fra PC-markør til JAWS-markør og vice versa. MARKØR Flytter leselist til aktiv markør. Denne kommandoen vil flytte leselisten til innsettingsmarkøren eller musepekeren, avhengig av hvilken navigasjonsmodus som er i bruk (indikeres i den 3. statuscellen). PROG+MARKØR Leselist følger aktiv markør på/av. Når du navigerer med JAWS- eller PC-markøren, vil leselisten vanligvis følge markøren. Du kan slå dette av og på. TOPP+MH1 Flytt JAWS-markør til PC-markør. JAWS-markøren flyttes til posisjonen for den aktive markøren og gjøres aktiv. Hvis du bytter til JAWS-markør, kan du rote deg bort fordi musepekeren kan være hvor som helst på skjermen. Med denne funksjonen gjøres JAWS-markøren aktiv i en posisjon som allerede vises på leselisten. TOPP+MH2 Flytt PC-markør til JAWS-markør. Hvis mulig flyttes PC-markøren til posisjonen for musepekeren. Hvis man bruker denne funksjonen når musepekeren er på et element som kan klikkes på, aktiveres dette elementet. Det er ikke mulig å flytte PC-markørene til et sted som ikke kan ha fokus, som for eksempel vinduets tittellinje. 11

14 4.8. JAWS Administrasjonsverktøy PROG+MH1 JAWS-vindu. Denne funksjonen åpner programvinduet for JAWS. Dette er det samme som å trykke INSERT+J. Siden JAWS-vinduet bare består av et tomt vindu og en menylinje, vil leselisten ikke vise noe når du står i dette vinduet. Trykk TOPP+OPP eller ALT på tastaturet for å gå til menylinjen JAWS Hjelp TOPP+VENSTRE+OPP Hurtigtast Hjelp. Denne funksjonen beskriver JAWS tastetrykk som er spesielle for det aktive programmet. TOPP+HØYRE+NED Skjermavhengig Hjelp. Denne funksjonen identifiserer det aktive vinduet i tillegg til å gi instruksjoner om bruk av valg og navigering innen det aktive vinduet. 12

15 5. Hurtigreferanse ALVA Satellite-serien Navigasjon VENSTRE TOMMEL1+VENSTRE TOMMEL2+VENSTRE OPP HØYRE TOMMEL1+HØYRE TOMMEL2+HØYRE TOPP TOPP+NED MARKØR MH MARKØR+DMH Talekommandoer TOPP TALE VENSTRE TALE HØYRE TALE BUNN TALE PROG+OPP+VENSTRE LESETAST PROG+DMH3 PROG+MH DMH Flytt leselist mot venstre (les bakover) Flytt leselist en celle mot venstre Flytt leselist en celle mot venstre Flytt leselist opp Flytt leselist mot høyre (les forover) Flytt leselist en celle mot høyre Flytt leselist en celle mot høyre Flytt leselist til toppen av vinduet Flytt leselist til bunnen av vinduet Flytt leselist til aktiv markøren Museklikking/markørhenting Høyre museklikk Les vindustittel Les ord Les linje Les nederste linje i vindu Leser dialogboksen i tabulatorrekkefølge Les fra markør Les merket tekst Les skrifttype Beskrive element i punkt Dokumentnavigasjon OPP TAST Flytt opp NED TAST Flytt ned VENSTRE TAST Flytt venstre HØYRE TAST Flytt høyre TOPP+VENSTRE Gå til toppen av filen TOPP+HØYRE Gå til bunnen av filen Redigering MARKØR+MH1 MARKØR+MH2 MARKØR+MH3 MARKØR+MH Klipp ut til utklippstavlen (CTRL+X) Kopier til utklippstavlen (CTRL+C) Lim inn fra utklippstavlen (CTRL+V) Merk tekst Fokus TOPP+OPP Aktiver menylinje MARKØR+OPP Åpne Startmenyen MARKØR+NED Minimer alle vinduer OPP+NED Åpne vindusliste FOROVER TAB TAB BAKOVER TAB+FOROVER TAB ENTER BAKOVER TAB SHIFT TAB VENSTRE TAST+HØYRE TAST Flytt opp et menynivå 13

16 OPP TAST+NED TAST Flytt til overordnet mappe Layout og indikatorer for punkt MH1 Bytte visningsmodus DMH1 Aktiv markør følger leselist på/av MH2 Attributtvisning DMH2 Bytter mellom tekst- og attributtvisning MH3 Bytt mellom 6- og 8-punkt visning på leselisten DMH3 Visning av blankt område på/av Markørhenting PROG MARKØR PROG+MARKØR TOPP+MH1 TOPP+MH2 Bytt mellom PC-markør og JAWS-markør Flytter leselist til aktiv markør Leselist følger aktiv markør på/av Flytt JAWS-markør til PC-markør Flytt PC-markør til JAWS-markør JAWS Administrasjonsverktøy PROG+MH1 JAWS-vindu JAWS Hjelp TOPP+VENSTRE+OPP TOPP+HØYRE+NED Hurtigtast Hjelp Skjermavhengig Hjelp 14

JAWS og. Alva Satellite

JAWS og. Alva Satellite Brukerveiledning JAWS og Alva Satellite Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Jaws og Alva Satellite leselister Brukerveiledning Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon:

Detaljer

Tieman Braille Voyager leselister

Tieman Braille Voyager leselister Referansehåndbok for Tieman Braille Voyager leselister og Jaws 3.7 Tieman Braille Voyager leselister og Jaws 3.7 Håndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2001 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 Oslo Telefon:

Detaljer

Brukerveiledning. JAWS og. Braillex EL. Norsk utgave. Bo Jo Tveter AS

Brukerveiledning. JAWS og. Braillex EL. Norsk utgave. Bo Jo Tveter AS Brukerveiledning JAWS og Braillex EL Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Jaws og Braillex EL leselister Brukerveiledning Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Noen viktige innstillinger

Noen viktige innstillinger Innhold i dette kapitlet: Noen viktige innstillinger Visningsmodi Tale Leselist Tastene på leselista Visuell visning Noen viktige hurtigtaster Generelle hurtigtaster Hurtigtaster i nettlesere Innholdet

Detaljer

Brukerveiledning JAWS. Versjon 4. Norsk utgave. Bo Jo Tveter AS

Brukerveiledning JAWS. Versjon 4. Norsk utgave. Bo Jo Tveter AS Brukerveiledning JAWS Versjon 4 Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Jaws for Windows versjon 4 Brukerveiledning Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00

Detaljer

Braillino. En kort oppsummering. Versjon 4.2, oktober 2007. Handy Tech Elektronik GmbH Brunnenstraße 10 D-72160 Horb a. N. Germany

Braillino. En kort oppsummering. Versjon 4.2, oktober 2007. Handy Tech Elektronik GmbH Brunnenstraße 10 D-72160 Horb a. N. Germany En kort oppsummering Versjon 4.2, oktober 2007. Handy Tech Elektronik GmbH Brunnenstraße 10 D-72160 Horb a. N. Germany Oversatt til norsk og tilrettelagt for punktskrift av: Innholdsfortegnelse 1. Den

Detaljer

Oversikt over hurtigtaster for JAWS. Versjon 3.7. Norsk utgave

Oversikt over hurtigtaster for JAWS. Versjon 3.7. Norsk utgave Oversikt over hurtigtaster for JAWS Versjon 3.7 Norsk utgave JAWS 3.7 hurtigtaster JAWS tilbyr mange tastkombinasjoner (hurtigtaster) slik at du kan navigere bedre i Windows og bruke Windows-baserte programmer.

Detaljer

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold...2 1. Om

Detaljer

Brukerhåndbok. Braillex EL40c- 60c- 80c. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 1211

Brukerhåndbok. Braillex EL40c- 60c- 80c. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 1211 Brukerhåndbok Braillex EL40c- 60c- 80c Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 1211 Brukerhåndbok for Braillex

Detaljer

Brukerveiledning for JAWS. Versjon 3.7. Norsk utgave

Brukerveiledning for JAWS. Versjon 3.7. Norsk utgave Brukerveiledning for JAWS Versjon 3.7 Norsk utgave Jaws for Windows Brukerveiledning Copyright Bo Jo Tveter AS 2001 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post: post@bojo.no

Detaljer

Brukerhåndbok. Lightning 2. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0208

Brukerhåndbok. Lightning 2. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0208 Brukerhåndbok Lightning 2 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0208 Innhold 1. Om Lightning...2 2. Systemkrav...2

Detaljer

Brukerhåndbok. Braillex Live/Live+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0514

Brukerhåndbok. Braillex Live/Live+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0514 Brukerhåndbok Braillex Live/Live+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0514 Braillex Live / Live+ Bruke Braillex

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Hurtigtaster for JAWS. Versjon 4. Norsk utgave. Bo Jo Tveter AS

Hurtigtaster for JAWS. Versjon 4. Norsk utgave. Bo Jo Tveter AS Hurtigtaster for JAWS Versjon 4 Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Jaws for Windows versjon 4 Hurtigtaster Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

OpenBook. Program for skanning og lesing. Oversikt tastekommandoer VERSJON ! !

OpenBook. Program for skanning og lesing. Oversikt tastekommandoer VERSJON ! ! OpenBook Program for skanning og lesing Oversikt tastekommandoer VERSJON 7.02 Bo Jo Tveter as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 0205 Bo Jo Tveter as 2004! 23 32 75 00! 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no

Detaljer

Trykk Caps Lock én gang for å skrive bare store bokstaver. Trykk Caps Lock en gang til for å slå av denne funksjonen.

Trykk Caps Lock én gang for å skrive bare store bokstaver. Trykk Caps Lock en gang til for å slå av denne funksjonen. Utseende på tastatur på laptopper er avhengig av hvilken type maskin du har, selv om de fleste taster sitter på plass på alle tastaturer. Flere av de nyere PC-er har ikke lenger spesialtaster og færre

Detaljer

Viktige fakta om ZoomText hurtigtaster:

Viktige fakta om ZoomText hurtigtaster: KAPITTEL 6 Hurtigtaster Hurtigtaster er tastekombinasjoner som utfører ZoomText kommandoer uten at de trenger å aktiveres i brukergrensesnittet. Det finnes hurtigtaster for nesten alle ZoomText funksjoner.

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

Følgende illustrasjon viser hvordan disse tastene er ordnet på et vanlig tastatur. Din tastaturutforming kan være annerledes.

Følgende illustrasjon viser hvordan disse tastene er ordnet på et vanlig tastatur. Din tastaturutforming kan være annerledes. Bruke tastaturet Enten du skriver et brev eller taster inn numeriske data, er tastaturet det viktigste midlet til å få informasjon inn i datamaskinen. Visste du imidlertid at du også kan bruke tastaturet

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Focus 14 40 Blue-kommandoer-for-iOS 7.xx Bruk av Focus 14 Blue og Focus 40 Blue sammen med ios 7.xx. BOJO AS Akersbakken 12 0172 Oslo

Focus 14 40 Blue-kommandoer-for-iOS 7.xx Bruk av Focus 14 Blue og Focus 40 Blue sammen med ios 7.xx. BOJO AS Akersbakken 12 0172 Oslo Focus 14 40 Blue-kommandoer-for-iOS 7.xx Bruk av Focus 14 Blue og Focus 40 Blue sammen med ios 7.xx BOJO AS Akersbakken 12 0172 Oslo Tlf: 23 32 75 00 Faks: 23 32 75 01 Epost: support@bojo.no www.bojo.no

Detaljer

Veiledning Lingspeak

Veiledning Lingspeak Veiledning Lingspeak Innhold Hva er Lingspeak 3?...3 Starte Lingspeak...3 Lese opp tekst...3 Hovedvinduet... 4 Lagre til lydfil... 5 Visualisering... 5 Innstillinger... 5 Stemme... 6 Visualisering... 7

Detaljer

Brukerhåndbok. Braillex EL s & JAWS. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0405

Brukerhåndbok. Braillex EL s & JAWS. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0405 Brukerhåndbok Braillex EL s & JAWS Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0405 Introduksjon Innhold Introduksjon...I

Detaljer

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne.

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. De mest elementære hurtigtastene i Windows 7+: La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. [Ctrl] + C (Copy) Gir

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Notater Programversjon 5.3.1 eller nyere Rev B NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Bruke Notater... 3 2.1 Tastaturet... 3 2.2 Skrive et nytt notat... 5 2.3

Detaljer

bojo as Akersbakken 12, Tel 23 32 75 00 post@bojo.no 0172 OSLO Faks 23 32 75 01 service@bojo.no NORGE www.bojo.no support@bojo.no

bojo as Akersbakken 12, Tel 23 32 75 00 post@bojo.no 0172 OSLO Faks 23 32 75 01 service@bojo.no NORGE www.bojo.no support@bojo.no BRAILLEX EL-s & JAWS Brukerhåndbok Papenmeier part n : 0090.399.00 Rev. 0405 bojo as Akersbakken 12, Tel 23 32 75 00 post@bojo.no 0172 OSLO Faks 23 32 75 01 service@bojo.no NORGE www.bojo.no support@bojo.no

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger

Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger Du har allerede sett Rediger cellehandlinger dialogen i bruk. Denne delen gir en oversikt over de handlingene som er tilgjengelige. Innhold R4.1 Grunnleggende

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Diktering Kommandoer tilgjengelig i dikterinstilstand

Diktering Kommandoer tilgjengelig i dikterinstilstand Diktering Kommandoer tilgjengelig i dikterinstilstand Fargekoder Nye kommandoer Kontrollere Tuva Stemmekommando Start Tuva Stopp Tuva Beskrivelse Vekker Tuva fra dvale og aktiverer mikrofonen. Setter Tuva

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

Brukerveiledning for. MAGic. Versjon 8. Skjermforstørrelse med tale for svaksynte. Norsk utgave

Brukerveiledning for. MAGic. Versjon 8. Skjermforstørrelse med tale for svaksynte. Norsk utgave Brukerveiledning for MAGic Versjon 8 Skjermforstørrelse med tale for svaksynte Norsk utgave Magic for Windows Brukerveiledning Copyright Bo Jo Tveter AS 2001 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Internet Explorer med skjermleseren Supernova 13

Internet Explorer med skjermleseren Supernova 13 Internet Explorer med skjermleseren Supernova 13 Internet Explorer med skjermleseren Supernova 13 Nelly Kvalvik Statped sørøst, fagavdeling syn Statped, 2013 ISBN trykt utgave: 978-82-323-0065-5 ISBN

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

BRAILLE VOYAGER. Håndbok for ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

BRAILLE VOYAGER. Håndbok for ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Håndbok for BRAILLE VOYAGER. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0205 Innholdsfortegnelse BRAILLE VOYAGER 44... 3 Systembeskrivelse

Detaljer

Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice

Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice Generelle hurtigtaster (Norsk og engelsk) Klippe ut Slette CTRL+X DEL Slett det valgte elementet permanent, uten å gå veien om papirkurven

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

Hurtigtaster MS Excel

Hurtigtaster MS Excel Hurtigtaster som brukes i kombinasjon med CTRL-tasten TAST CTRL+SKIFT+( CTRL+SKIFT+) CTRL+SKIFT+& CTRL+SKIFT_ CTRL+SKIFT+~ CTRL+SKIFT+$ CTRL+SKIFT+% CTRL+SKIFT+^ CTRL+SKIFT+# CTRL+SKIFT+@ CTRL+SKIFT+!

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

SuperNova Oversikt Viktige Hurtigtaster

SuperNova Oversikt Viktige Hurtigtaster SuperNova Oversikt Viktige Hurtigtaster CAPS LOCK D O L P H + F1 I N H J E L P Hurtigtaster for stasjonære og bærbare PCer Dette hefte er tilgjengelig i flere formater på www.yourdolphin.com Introduksjon

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhold Hva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovedvinduet...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvinduet...6

Detaljer

Windows Vista med skjermleser

Windows Vista med skjermleser Windows Vista med skjermleser Tor Ulland Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 84 Windows Vista med skjermleser Tor Ulland STATPED SKRIFTSERIE NR 84 Huseby kompetansesenter, 2009 ISSN 1503-271X

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Verktøy for boligkartlegging

Verktøy for boligkartlegging Verktøy for boligkartlegging Grunnleggende bruk Versjon 2 Respons AS, Stasjonsgt. 37, 1820 SPYDEBERG, Tlf:90 12 45 50, Fax: 69 83 87 10 Bli kjent med Bokart- Grunnleggende bruk Side 2 FIRE TYPER PROGRAM-ELEMENTER

Detaljer

Hurtigtaster, Microsoft Excel 97

Hurtigtaster, Microsoft Excel 97 Hurtigtaster, Microsoft Excel 97 Skrive inn data ved hjelp av hurtigtaster Fullføre innskrivingen av data i en celle Avbryte innskrivingen av data i en celle Gjenta den siste handlingen Starte en ny linje

Detaljer

Kom i gang 3: Kompleks sekvens av tavler

Kom i gang 3: Kompleks sekvens av tavler Kom i gang 3: Kompleks sekvens av tavler I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger gjennom et navigerbart sett med ordvalg. Skriveren kan flytte mellom en serie med tavler for å lage

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

www.kristiansund.no/supportweb

www.kristiansund.no/supportweb Målsetting Dette kursheftet viser de grunnleggende nyhetene i Microsoft Office 2007. Det kan brukes som et grunnkurs, men er ment for deg som allerede har brukt Office fra før. Følgende blir gjennomgått:

Detaljer

Bruksanvisning hjemmesiden

Bruksanvisning hjemmesiden Bruksanvisning hjemmesiden Pålogging. Nederst til høyre på hjemmesiden ligger påloggingen. Trykk på «logg inn». Du får opp dette bildet : Fyll inn brukernavn og passord som du har fått tilsendt, og trykk

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Brukermanual for lr.no

Brukermanual for lr.no Brukermanual for lr.no mars 2009 - revidert november 2011 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Pålogging... 3 3 Medlem... 4 3.1 Legge til kommentarer... 4 4 Ansatt...... 5 4.1 Legge til nyhet... 5 4.2 Legge til

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

5. Brukerveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse -

5. Brukerveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse - 5. Experior - rich test editor for FitNesse - 5.1. Forord Denne brukerveiledningen gir en oversikt over Experiors funksjonalitet og hvordan denne kan benyttes. Den kan gjerne leses i sammenheng med produktdokumentasjonen.

Detaljer

www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.

www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn. Webansvarlig ETF håndball Ver.02 / 2012 Geir Vold-webredaktør http://www.eidsvold-turn.no Hvordan formatere et bilde som skal inn på websiden.... 3 Hvordan beskjære et bilde... 3 Ingressbilder... 5 Brødtekstbilder...

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Memona Plus. Brukerhåndbok. Norsk utgave. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001

Memona Plus. Brukerhåndbok. Norsk utgave. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001 Brukerhåndbok Memona Plus Norsk utgave Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0902 Memona Plus Brukerhåndbok

Detaljer

Windows 7 med skjermleser

Windows 7 med skjermleser Windows 7 med skjermleser Tor Ulland Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 103 Windows 7 med skjermleser Tor Ulland STATPED SKRIFTSERIE NR 103 Huseby kompetansesenter, 2011 ISSN 1503-271X ISBN

Detaljer

Brukerveiledning for Rolltalk Designer

Brukerveiledning for Rolltalk Designer Brukerveiledning Brukerveiledning for Rolltalk Designer Et verktøy for individuell tilpasning av program ut fra brukerens behov Rev A NO Innhold Brukerveiledning for Rolltalk Designer... 1 Innledning...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Kom godt i gang med. Ordboksverktøyet. mikrov.no. Kom godt i gang med Ordboksverktøyet 1 1

Kom godt i gang med. Ordboksverktøyet. mikrov.no. Kom godt i gang med Ordboksverktøyet 1 1 Kom godt i gang med Ordboksverktøyet mikrov.no Kom godt i gang med Ordboksverktøyet 1 1 Forord - et lese- og skrivestøttende språkverktøy Ordboksverktøyet kan brukes som forklarings- og rettskrivningsordbok

Detaljer

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din!

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din! NY PÅ NETT Bli kjent med pcen din! INNHOLD BLI KJENT MED PCEN DIN...3 Slå på PC...3 Slå av PC...3 Mus...4 Høyre museknapp...4 Klikk...4 Dobbeltklikk...4 Innstillinger på mus...5 Tastatur...8 Tegntastene

Detaljer

I dette kapitlet omtaler vi Microsoft Outlook 2010, men mange råd og tips vil også gjelde for andre versjoner av Microsoft Outlook.

I dette kapitlet omtaler vi Microsoft Outlook 2010, men mange råd og tips vil også gjelde for andre versjoner av Microsoft Outlook. Innhold i dette kapitlet: Microsoft Outlook Tilpasning av Microsoft Outlook Noen nyttige hurtigtaster Mozilla Thunderbird Tilpasning av Mozilla Thunderbird Noen nyttige tips Noen nyttige hurtigtaster Webmail

Detaljer

BRUK AV TEKSTEDITOREN

BRUK AV TEKSTEDITOREN Dynamisk Internett-publisering med DM Web BRUK AV TEKSTEDITOREN BRUKERVEILEDNING 2007 Datamann AS er Brukermanualen er utarbeidet av Datamann AS Postboks 74 9551 ØKSFJORD Telefon 78 45 95 00 Telefaks 78

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 +

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Innlogging: Klikk deg inn på din nettside. I menyen på ditt nettsted vil det være en link til logg inn eller adm. Klikk på denne og logg inn med det brukernavnet

Detaljer

Programinnstillinger. KAPITTEL 5 Innstillinger

Programinnstillinger. KAPITTEL 5 Innstillinger KAPITTEL 5 Innstillinger Innstillingene lar deg kontrollere hvordan ZoomText starter, avslutter og oppfører seg på skrivebordet I Windows under kjøring. Du kan også aktivere automatisk oppdatering, slik

Detaljer

Victor Reader Pro Norsk utgave

Victor Reader Pro Norsk utgave Brukerhåndbok Victor Reader Pro Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Pro Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post: post@bojo.no

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Indeks. Bokstavutjevning i alle fager 1 brukergrensesnitt 27. ClearType 189. deaktiver ZoomText 29 DocRdr-knapp 119 DocReader

Indeks. Bokstavutjevning i alle fager 1 brukergrensesnitt 27. ClearType 189. deaktiver ZoomText 29 DocRdr-knapp 119 DocReader Indeks A AHOI hurtigtaster 197 aktiver ZoomText 29 Aktivere ZoomText 9.0 17 alltid øverst 186 AppRdr-knapp 119 AppReader innstillinger 147 knapp 119 kommandoer 149 AppReader 145 avinstallere 11 avslutt

Detaljer

Kom i gang 1: Lage en enkel tavle for å skrive

Kom i gang 1: Lage en enkel tavle for å skrive Kom i gang 1: Lage en enkel tavle for å skrive Enkle tavler kan brukes for å skrive korte setninger om et spesielt emne. I dette eksemplet vil vi lage et miljø med en enkel tavle for å skrive setninger

Detaljer

Illustrasjoner. Illustrasjoner ILLUSTRASJONER... 1

Illustrasjoner. Illustrasjoner ILLUSTRASJONER... 1 ILLUSTRASJONER... 1 ILLUSTRASJONER... 1 Knapperaden, illustrasjoner... 2 KNAPPERADEN: FARGE, SKRAVUR, LINJE OG SYMBOL... 11 SLETTE ET EGENDEFINERT OBJEKT... 11 FLYTTE EN EGENDEFINERT TEKST... 11 ROTERE

Detaljer

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER TROMSØ TROMSØ KOMMUNE - 2006 LGA SKOLENES IT-SENTER 2 1. Starte programmet Start Photo Story 3 1. Klikk og velg 2.

Detaljer

De viktigste tastatursnarveiene på Mac

De viktigste tastatursnarveiene på Mac Huskeliste: De viktigste tastatursnarveiene på Mac 24 02 20 25 Tastatursnarveier på Mac Sparer tid og gjør livet enklere «Tastatursnarveier gjør at du kan jobbe smartere, mer effektivt og bruke Macen bedre

Detaljer

NY PÅ NETT. Operativsystemer

NY PÅ NETT. Operativsystemer NY PÅ NETT Operativsystemer INNHOLD Operativsystem... 3 Ulike typer operativsystem... 3 Skjermbilder av skrivebordet på pc med Xp, Vista og W7... 4 Windows XP - skrivebord... 4 Windows Vista skrivebord...

Detaljer

Datakortet a.s 14.11.2006

Datakortet a.s 14.11.2006 Introduksjon Kunnskapsløftet har definert bruk av elektroniske hjelpemidler i de fleste fag i løpet av den 10 årige grunnskolen og i den videregående utdanningen. I tillegg er mer og mer informasjon tilgjengelig

Detaljer

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.no

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.no Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.no Denne manualen gir de viktigste informasjonene om CD-ORD 8 Du finner en utdypende manual om programmet i CD-ORDs verktøylinje. Hjelp i verktøylinjen Innhold Oversikt

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Viktig informasjon ang. lagringsområder

Viktig informasjon ang. lagringsområder Viktig informasjon ang. lagringsområder Ved overgang fra Windows XP til Windows 7: Spørsmål ang. hjemmeområdet på nettverket og mappen Mine dokumenter Spesielle hensyn for bærbare maskiner Hvor er det

Detaljer

Slik fungerer det Ctrl+C Ctrl+X Ctrl+V Ctrl+A Ctrl+Z

Slik fungerer det Ctrl+C Ctrl+X Ctrl+V Ctrl+A Ctrl+Z Tastaturet Det er mange hurtigtaster - også kjent som (tastatur)snarveier - i Windows, og rutinerte PC-brukere klarer seg knapt uten. Men for mange brukere er hurtigtaster et lite mysterium. De står

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

Når skjermen er ulåst, trykker du langt trykk (ca 2 sekunder) på skjermlåsknappen

Når skjermen er ulåst, trykker du langt trykk (ca 2 sekunder) på skjermlåsknappen Contents Slå av enheten... 2 Stopp tilbakemeldinger fra TalkBack midlertidig... 3 Ta imot eller avslutte en telefonsamtale... 3 Bli kjent med skjermtastaturet... 4 Redigere tekst... 9 Veksle mellom skjermtastatur

Detaljer

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3 30.01.2012 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Komme i gang Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Komme i gang... 3 Velkommen... 3 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 4 Operativmiljøet

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Tema: Fronterdokument

Tema: Fronterdokument Tema: Fronterdokument Fronter 91 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum 91 av dette

Detaljer

Kurs i bruk av JAWS. Magnar Høgalmen Oktober 2011

Kurs i bruk av JAWS. Magnar Høgalmen Oktober 2011 Kurs i bruk av JAWS Magnar Høgalmen Oktober 2011 1 KURS I BRUK AV JAWS... 1 JAWS HISTORIE.... 3 INSTALLERE JAWS.... 4 JAWS VINDU - INNSTILLINGER - LESELIST - LEGG TIL LESELIST... 4 JAWS VINDU - INNSTILLINGER

Detaljer

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene Office 2013 Kort oversikt over de viktigste nyhetene For oversikt over alle nyhetene i et program, klikk? på tittellinjen og velg emnet «Hva er nytt» fra Hjelp-vinduet Generelt Office 2013 har fått et

Detaljer

KAPITTEL 1 Introduksjon

KAPITTEL 1 Introduksjon KAPITTEL 1 Introduksjon ZoomText 9.1 er en kraftig tilgangsløsning laget for synshemmede. ZoomText består av to adaptive teknologier - skjermforstørrelse og skjermlesing - lar deg se og høre alt på dataskjermen,

Detaljer

PRAKTISK BRUK ØVELSE DEL 6

PRAKTISK BRUK ØVELSE DEL 6 PRAKTISK BRUK ØVELSE DEL 6 Interaktivt arbeide mellom applikasjoner, operativ systemets kommunikasjonsmetodikk, samt informasjon fra datamaskinen. 1. Informasjon fra maskinen. a. Systemet kalt OS eller

Detaljer