Verktøy for boligkartlegging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verktøy for boligkartlegging"

Transkript

1 Verktøy for boligkartlegging Grunnleggende bruk Versjon 2 Respons AS, Stasjonsgt. 37, 1820 SPYDEBERG, Tlf: , Fax:

2 Bli kjent med Bokart- Grunnleggende bruk Side 2 FIRE TYPER PROGRAM-ELEMENTER Programmet er i hovedsak bygd opp av fire typer programelementer. I dette avsnittet beskrives disse først stikkordsmessig. Deretter beskrives anvendelsen av disse elementene generelt. Program-vindu (hovedmeny) Det første vinduet som åpnes kalles programvinduet. Dette vinduet vil alltid ligge i bunnen som en ramme omkring andre vinduer som åpnes. Vinduet innholder en menylinje og en knapperad. Herfra velges de ulike programdeler. Lister Bokart fungerer på mange måter parallellt med et papirbasert arkivsystem. En "liste" tilsvarer en kardeks-boks der alle kortene står nede i boksen og vi ser den øverste linja av hvert kort bakover. Lista brukes for å velge et kort for nærmere behandling. Lista gir en grei oversikt over innholdet i en boks eller i et register. Et kort kan beskrive en klient, en ansatt, en journal eller lignende. Ved å søke i listene finner man raskt fram det kortet man ønsker å se nærmere på. Listene tilsvarer de ulike registre (tabeller) i databasen. Det som her kalles "kort" i sammenligningen med et papirbasert kardekssystem, kalles i datasystemet for "poster". Oppdateringsbilder Bak hver linje i lista ligger ett eller flere bilder hvor man får fram resten av informasjonen som finnes på kortet. Man kan hente fram og endre et eksisterende kort, lage et nytt blankt kort eller slette eksisterende kort. Rapporter Rapporter brukes når informasjon skal telles opp og presenteres på papirutskrift. I Bokart vil rapportene stort sett ligge tilgjengelige på rapporter i hovedmenyen. I tillegg vil man av og til få ekstra utskriftsmuligheter når man åpner en liste eller et oppdateringsbilde.

3 Bli kjent med Bokart- Grunnleggende bruk Side 3 PROGRAMVINDU (HOVEDMENY) Programvinduet inneholder standard Windowselementer. Øverste og nederste del av vinduet vil alltid være synlig. Den midterste, åpne flaten fylles opp av det eller de vinduer man åpner for å jobbe med. Nye vinduer som åpnes kan ta mer eller mindre kontroll over Windows, men i de fleste tilfeller vil valgene i hovedmenyen fortsatt være tilgjengelige slik at man kan arbeide med flere typer informasjon samtidig. For uøvede brukere vil det nok være fornuftig å begrense antall vinduer man har åpne samtidig - man bør lære seg å "rydde" etterhvert. Begrepene som er angitt i de ulike delene av skjermbildet, er " obligatorisk pensum" for alle Windows-brukere. Når man har lært seg disse begrepene (og noen flere som er beskrevet senere i denne delen) vil man enkelt kunne snakke med andre om bruken av programmet. Lukk vindu Systemmeny Tittellinje Menylinje Knapperad Maksimer Minimer Statuslinje(r) Elementer i programvinduet Hovedvinduet består av flere elementer. Disse er Systemmenyboks, Tittel-linje, Menylinje, Knapperad,, Minimering/Maksimering/Lukk vindu - knapper og Statuslinje. Hele skjermbildet omtales som skrivebordet. Området mellom knapperaden og statuslinjen kalles programområdet. Systemmeny Systemmenyboksen står i øverste venstre hjørne i hvert vindu. Systemmenyen er mest nyttig når du bruker tastaturet for å arbeide i Windows. Ved hjelp av kommandoene på Systemmenyen kan du endre størrelsen på,

4 Bli kjent med Bokart- Grunnleggende bruk Side 4 flytte, maksimere, minimere og lukke vinduet, og du kan bytte til andre programmer. Hvis du bruker mus, kan du utføre disse oppgavene ved å klikke i boksen. Menylinje Menylinjen viser tilgjengelige menyer. En meny innholder en liste over kommandoer eller handlinger du kan utføre med programmet. Menyene Fil, Rediger, Vindu og Hjelp) er standard for de fleste Windows-programmer, og er forklart senere i dette kapitlet. I de øvrige menyene ligger de funksjonene som gjelder Bokart spesielt. Knapperad og hurtigtaster Knapperaden viser en liste med kommandoknapper, også kalt ikoner. De mest brukte valgene i menyene er gjentatt på denne måten for å kunne utføre en kommando umiddelbart med et museklikk. Tittellinje Tittellinjen viser navnet på programmet eller dokumentet. Hvis mer enn ett vindu er åpent, har tittellinjen for det aktive vinduet (det du jobber i) en annen farge eller intensitet enn andre tittellinjer. Hvis det nye vinduet maksimeres, vil kun en tittellinje vises. Den vil da kombinere tittelen på programvinduet og det aktive vinduet. Maksimering/Minimering/Lukk vindu - knapper Ved hjelp av musen, kan du klikke på maksimeringsknappen for å forstørre det aktive programvinduet slik at det fyller hele skrivebordet (skjermen), eller du kan klikke på minimeringsknappen for å redusere vinduet til et ikon. Med Lukk vindu knappen kan du lukke vinduet. Et dokumentvindu fyller bare opp programvinduet, ikke hele skrivebordet. Statuslinjen Statuslinjen har fire felter. Disse er Melding, felt 2 er ikke i bruk, Dagens dato og kl. Melding er en forklarende tekst til det område som muspeker peker på. Statuslinjen er en del av skrivebordet, men viser alltid Melding for aktivt vindu som er åpent i programområdet. Bruk av meny med mus Klikk på det ønskede menyvalget for å åpne menyen. Klikk deretter på et valg for å utføre valget. De menypunktene som er merket med en svart trekant fører til en ny liste og kalles undermenyer. Bruk av meny med tastatur Klikk på ALT for å aktivere menyen, bruke deretter piltaster for å skifte mellom menyer eller åpne menyene. Du kan også åpne en meny direkte ved å trykke ALT kombinert med den bokstaven som er understreket i navnet på menyen, f.eks ALT + K for å åpne kartotekmenyen. Fil-menyen: Avslutte Bokart mm Innholder bl. a. valg for å avslutte programmet og for skriverinnstilling. Rediger-menyen: Klippe og lime i tekst Innholder standard Windowskommandoer for klipp og lim av tekst. Disse valgene vil være slått av (dimmet eller inaktive) når man ikke arbeider i et tekstfelt. Vindu-menyen: Hvordan finne fram mellom åpne vinduer Denne menyen innholder Windows sine standardfunksjoner for å omorganisere og skifte fokus mellom de vinduene som er åpnet i Bokart. Hjelp-menyen: Rettledning på skjerm Hjelpefil er under konstruksjon.

5 Bli kjent med Bokart- Grunnleggende bruk Side 5 Hvordan avslutte Bokart Programmet avsluttes ved å velge Fil Avslutt fra menylinja (Anbefalt). Alternativt kan man benytte systemmenyen enten ved å dobbeltklikke eller ved å åpne den og velge lukk. Denne funksjonen har også en hurtigtast som gjelder generelt i Windows, nemlig ALT + F4. LISTER Bokart er bygd opp av ulike registre som inneholder boligkartlegginger og ansatte. Hvert register vises vanligvis i en liste. Lista har to formål, den skal gi oversikt over registrerte data og den brukes for å finne fram den/de posten(e) man skal jobbe videre med. Under vil vi med klientlisten som eksempel beskrive hvordan man finner fram i en liste og hvordan man går videre fra liste til oppdateringsbildene. Faner Filter Kontroller og fokus Knapper, lister og andre elementer i skjermbildet kalles i Windows for kontroller. En kontroll kan ha fokus, dvs at den er klar for å utføre en kommando. Hvilken kontroll som har fokus endres f.eks. ved å klikke på den med musa eller med å bruke TAB. Den kontrollen som har fokus vises på skjermen ved en markert kant rundt kontrollen. Når lista har fokus, vil markøren få en tynn prikket linje som omkrets. Tastene fungerer som beskrevet under bare når lista har fokus. Prøv dette! Det er mange måter å utføre de samme operasjonene på, både med tastatur og med mus:

6 Bli kjent med Bokart- Grunnleggende bruk Side 6 Hvordan bevege seg i lista Funksjon Mus Tastatur Eventuelt Legge til ny post INSERT Endre/vise post CTRL + ENTER Dobbeltklikk på posten Slett post DELETE Gå til første post i lista HOME Velg aktuell post med mus Gå en side opp/forover i lista PAGE UP Velg aktuell post med mus Gå en post opp/forover i lista PILTAST OPP Velg aktuell post med mus Gå en post ned/bakover i lista PILTAST NED Velg aktuell post med mus Gå en side ned/bakover i lista PAGE DOWN Velg aktuell post med mus Gå til siste post i lista END Velg aktuell post med mus Skrolle horisontalt i lista PILTAST HØYRE/VENSTRE Direkte merking Rullefelt Bruk musepekeren, pek på ønsket post. Klikk venstre mustast for å merke posten. Dersom ønsket felt/post ikke er synlig på skjermen, klikk på rullepil i ønsket retning eller i rullesjakt til posten du vil merke kommer frem. Du kan også dra posisjonsmarkøren direkte i ønsket posisjon. Sortering og søkefunksjon Som regel er det den aktive fanen som bestemmer sorteringsrekkefølgen. Velger man Navnefanen i klientlista så vises postene i lista sortert på navn etc. Søking i liste skjer ved å skrive de første tegnene i det man søker etter. Eks: Søker man etter Abrahamsen, Lise Lotte så begynner man å f.eks. å skrive Abr eller så mange tegn som skal til for å treffe ønsket post. Hvordan avslutte arbeidet i en liste Listene produserer ikke informasjon som skal lagres på disken. Det er derfor mer uforpliktende å lukke et vindu med en liste enn det er å lukke et oppdateringsbilde. Vinduet lukkes med ESC eller med å klikke på Lukk-knappen. Lukker aktivt vindu. Alternativt kan man benytte systemmenyen øverst i venstre hjørne i vinduet, enten ved å dobbeltklikke eller ved å åpne den og velge Lukk. Når flere vinduer er åpnet, vil lukk-knappen alltid ligge på samme sted på skjermen. Dette gjør det enkelt å rydde opp når mange vinduer er åpnet.

7 Bli kjent med Bokart- Grunnleggende bruk Side 7 REGISTRERE NYE ANSATTE Gå på kartotek og ansatt: Da kommer man inn i dette bildet: Gå på kartotek og ansatt, da kommer man inn i dette bildet: Her ser man de forskjellige ansatte som er registrert i systemet. Man kan sortere de ansatte etter id, navn, initialer, fødselsnummer eller nivå. Trykker man på ikke vis passive så kommer alle de ansatte som også har sluttet.

8 Bli kjent med Bokart- Grunnleggende bruk Side 8 Trykke på knappen for å registrere en ny ansatt.da kommer man inn i dette bildet: Felter som er gule må fylles ut, markøren vil stå og blinke på et slikt felt om man prøver å lagre uten å ha fylt ut alle feltene. Fyll inn fødselsnummer med 11 siffer, vet man ikke person nummeret så skriver man foreks og trykker på TAB tasten på tastaturet. Krysser man av for passiv så vil ikke den ansatte synes i ansatt kartoteket lenger. Vil man at den ansatte ikke skal kunne logge på systemet så går man på fanen tilgang og setter gyldig til dato i går Kommunikasjon Her registreres det inn telefon, mobil, epost osv. Info Her registreres det inn status, type ansatt, tittel, sivilstatus og språk. Kompetanse Her registreres det inn utdanning og kompetanse Kontakt Her registreres det inn pårørende og adresse til de ansatte.

9 Bli kjent med Bokart- Grunnleggende bruk Side 9 Tilgang Her registreres det tilgang, rolle og passord: Man kan legge inn hvor lene en ansatt id skal være gyldig, da setter man fra og til dato på gyldig fra og gyldig til dato. Står det ingen ting der så fungerer det bra, da vil ikke identen slutte å virke. På rolle trykker man ny rolle og kommer inn i dette bildet: Høyreklikk eller f4 på rolle og velg aktuell rolle. Rollen styrer hvilken rolle den ansatte skal ha i systemet men utseende, sikkerhetsprofil, hvilke klienter den ansatte skal kunne se. Se side 12 for hvordan lage roller.

10 Bli kjent med Bokart- Grunnleggende bruk Side 10 OPPDATERINGSBILDER Oppdateringsbilder brukes for å legge inn data i de ulike registrene. De fleste registre har et oppdateringsbilde som inneholder alle data for en post i dette registeret. For å flytte markør i oppdateringsbildet: bruk TAB eller pek på ønsket felt og klikk venstre musknapp. Feltet kan deretter oppdateres. Det kan finnes flere felttyper i samme oppdateringsbilde. De vanligste er: Felttype I eksempel Forklaring Tekst/Nummer Navn Skriv inn tekst/nummer direkte. Windows redigeringsfunksjoner som kopiering, klipp og lim fungerer. Dato Statusdato Trykk høyre mustast for å få dagens dato eller skriv inn dato i rekkefølgen dd.mm.åå. Dato kan endres ved å peke på pil opp eller pil ned helt til høyre i feltet og trykke venstre mustast. Dato endres da med en dag frem eller en dag tilbake. Aktiv måned og aktivt år trenger ikke å skrives inn manuelt. Kode felt Poststed Kodefelt opptrer som to felter; ett for kodenummer og ett for kodetekst. For å oppdatere begge feltene, trykkes høyre mustast eller F4. En liste over tilgjengelige koder med tekst kommer frem. Velg i listen. Kodenummerfeltet oppdateres med kodenummer og tekstfeltet med kodetekst. Koder kan velges direkte med å klikke på pil opp- og pil ned-knapper helt til høyre i kodenummerfeltet, eller man kan skrive inn verdien direkte hvis man husker den. Tilhørende tekst kommer da opp.

11 Bli kjent med Bokart- Grunnleggende bruk Side 11 Sjekkbokser Ikke i eksemplet Sjekkbokser kan enten krysses av (=Ja) eller bli stående blank (=Nei). Avkryssing skjer med et museklikk eller med ordskiller fra tastaturet når kontrollen har fokus. Alternativknapp Ikke i eksemplet Brukes for å velge mellom et gitt antall verdier der bare en kan gjelde om gangen. Kalles også Radioknapper. Avkryssing skjer med et museklikk eller med ordskiller på tastaturet når knappen har fokus. Liste i oppdateringsbilde En oppdateringsform kan inneholde en liste. Den vil da virke som listene beskrevet i forrige avsnitt. Pek på nyknapp, endre-knapp eller slette-knapp og trykk venstre mustast for henholdsvis å legge til ny, endre eller slette post i listen. Hvordan lagre endringer Med mus Klikk på Lagre knappen for å lukke bildet og lagre endringer. Med taster Lagreknappen har hurtigtast CTRL + ENTER. Når lagreknappen har fokus, vil Enter fungere på samme vis. Avbryte uten å lagre endringer Med mus Klikk på avbryt knappen for å lukke bildet uten å lagre endringer. Med taster ESC fungerer på samme måte som å klikke på Avbryt. Hvis data er endret vil du få en advarsel: Svar Nei Svar Ja Svar Avbryt hvis du virkelig vil at endringene skal forkastes. hvis du ombestemmer deg og vil lagre likevel. hvis du avbrøt uten å mene det og vil tilbake til oppdateringsbildet.

12 Bli kjent med Bokart- Grunnleggende bruk Side 12 Driftsverktøyet Roller Roller benyttes ved innlogging i systemet. Den som logger seg inn vil da få ulike sikkerhetstilganger, konfigurasjoner, filtre og knapperader avhengig av hvilken rolle man velger ved innloggingen.. En systembruker kan for eksempel bruke en rolle dersom man skal gjøre systemansvarligfunksjoner, eller kan velge ulike roller dersom man ønsker å benytte forskjellige filtre for å se tjenestemottakere på det stedet man skal arbeide. En rolle består av en sammensetning av sikkerhetsprofil, systemopsjoner, knapperad og filter. Når man åpner en rolle kommer man inn i dette bildet: Sikkerhet Her velges sikkerhetsprofilen som skal knyttes til rollen.

13 Bli kjent med Bokart- Grunnleggende bruk Side 13 Opsjoner: Her velges opsjoner som skal knyttes til rollen. Man kan sette alle valgene som ligger på filmenyen og utseende i timeboka. De klokkeslettene man setter på dagene er det som kommer som kjernetid i timeboka.

14 Bli kjent med Bokart- Grunnleggende bruk Side 14

15 Bli kjent med Bokart- Grunnleggende bruk Side 15 Knapperad: Ikke aktuelt for Bokart Filter Ikke aktuelt for Bokart Sikkerhet Her lagres sikkerhetsprofilene som senere tildeles rollende ansatte. Drift - Siste id Her ligger opplysningene om hvilket nummer som programmet skal velge ved neste registrering i tabellene. NB! Det er sjelden nødvendig å endre på siste id, og id må i tilfelle ikke endres bakover!!!! Ved å endre nummer bakover kan programmet generere feilmelding "lager dobbel post" ved ny registrering. Dette fordi programmet da henter opp et nummer som allerede er i bruk. Hvis du må endre nummer på noen av tabellene så gjøres dette ved å dobbeltklikke på aktuell id for deretter å skrive inn endringen. Ved å trykke <Enter> oppdateres feltet. En kan velge med to knapper oppe på menyen om en vil sette siste nummer på en tabell eller på alle tabellene.

16 Bli kjent med Bokart- Grunnleggende bruk Side 16 Registrer en boligkartlegging Trykk på knappen og man kommer inn i boligkartleggings kartoteket: Trykk på (ny) knappen for å legge til en ny kartlegging. Lurer man på hva feltene betyr så får man hjelp på alle feltene om man trykker på F1 tasten i feltet.

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Windows Vista med skjermleser

Windows Vista med skjermleser Windows Vista med skjermleser Tor Ulland Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 84 Windows Vista med skjermleser Tor Ulland STATPED SKRIFTSERIE NR 84 Huseby kompetansesenter, 2009 ISSN 1503-271X

Detaljer

Internet Explorer med skjermleseren Supernova 13

Internet Explorer med skjermleseren Supernova 13 Internet Explorer med skjermleseren Supernova 13 Internet Explorer med skjermleseren Supernova 13 Nelly Kvalvik Statped sørøst, fagavdeling syn Statped, 2013 ISBN trykt utgave: 978-82-323-0065-5 ISBN

Detaljer

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver.

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Brukerhåndbok Lønn Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Brukerveiledning for JAWS. Versjon 3.7. Norsk utgave

Brukerveiledning for JAWS. Versjon 3.7. Norsk utgave Brukerveiledning for JAWS Versjon 3.7 Norsk utgave Jaws for Windows Brukerveiledning Copyright Bo Jo Tveter AS 2001 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post: post@bojo.no

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Reise. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Reise Praktisk bruk Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og intuitivt. Trygghet er å vite at du klarer å gjøre jobben

Detaljer

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren...

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren... Innholdsfortegnelse 1. AGRESSO BROWSER... 1 1.1 START AV BROWSER... 2 1.1.1 Browserens skillekort... 3 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3 1.1.3 Velg kolonner til browseren... 5 1.1.4 Legg til felt... 5

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Brukerkurs. Sist endret: 12.03.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Brukerkurs. Sist endret: 12.03.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Sales & Marketing Brukerkurs Sist endret: 12.03.12. Semantix AS. Informasjon om opphavsrett Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i RoboHelp HTML 9 fra Adobe

Detaljer

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6 Eulogica brukermanual Norsk versjon 5.6 Copyright 2009 Intelligent Software AS, S.Mytting Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres på noen måte uten tillatelse fra utgiveren. For all informasjon,

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Brukerhåndbok Maritech Regnskap

Brukerhåndbok Maritech Regnskap Brukerhåndbok Maritech Regnskap Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne

Detaljer

Generell brukerveilednin g for Primus

Generell brukerveilednin g for Primus Generell brukerveilednin g for Primus Primus 5.6.3 Primus Generell veiledning 2 INNLEDNING... 4 GENERELL VEILEDNING... 4 VERSJONER AV PROGRAM OG BRUKERVEILEDNING... 4 HOVEDELEMENTER OG FUNKSJONER... 5

Detaljer

OpenOffice.org Database

OpenOffice.org Database OpenOffice.org Database Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Base Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Håndbok for. Alva Satellite leselister. Jaws 3.7

Håndbok for. Alva Satellite leselister. Jaws 3.7 Håndbok for Alva Satellite leselister og Jaws 3.7 Alva Satellite leselister og Jaws 3.7 Håndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2001 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 Oslo Telefon: 23 32 75 00 E-post: post@bojo.no

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Novell GroupWise 6.5

Novell GroupWise 6.5 Novell GroupWise 6.5 Nye muligheter Brukerveiledning Tilpasset av Cross Platform AS 2003 Side 1 Innholdsliste 1.Innledning...4 2 Å starte GroupWise... 4 2.1 Programvinduet...4 3 Sende og motta meldinger...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 BRUKERVEILEDNING Versjon 1.6 DOKUMENTDATO: 2013-11-05

Detaljer

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4 Lønn 5.0 Nyheter og endringer fra System 4 Innholdsfortegnelse Innhold Huldt & Lillevik Lønn endringer fra System 4... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Finn oppgave... 3 Verktøylinjen...

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok OLFI

Systems AS. Brukerhåndbok OLFI Brukerhåndbok OLFI Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28 HELIOS 4 Quick Guide Velkommen til Helios 4 veiledning. Veiledningen er en introduksjon til Helios 4 menynavigasjon, bruk av snarveier og linker, vedlikehold av kartoteker, normal bruk av ordrebildet og

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. 2012 Datamann AS

BRUKERVEILEDNING. 2012 Datamann AS BRUKERVEILEDNING 2012 Datamann AS Litt om oppbygningen av tilsynsmodulen Brukerveiledning for tilsynsmodul 2-2 2012 Datamann AS Brukerveiledning for tilsynsmodul Litt om oppbygningen av tilsynsmodulen

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Primus 5.7. Generell brukerveiledning

Primus 5.7. Generell brukerveiledning Primus 5.7 Generell brukerveiledning Innhold Innledning... 3 Generell veiledning... 3 Versjoner av program og brukerveiledning... 3 Hovedelementer og funksjoner... 4 Brukernavn og tilgang... 4 Forsiden...

Detaljer