Victor Reader Pro Norsk utgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Victor Reader Pro Norsk utgave"

Transkript

1 Brukerhåndbok Victor Reader Pro Norsk utgave Bo Jo Tveter AS

2 Victor Reader Pro Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: E-post: Internett: Utgave: 0902 Revisjon: Revisjon Supporthenvendelser: Telefon: E-post: 1

3 Innhold INNHOLD... 2 OM VICTOR READER PRO... 3 KOMME I GANG UTPAKKING AV SPILLEREN BESKRIVELSE AV VICTOR Spillerens overside Bakside Høyre side Forside START AV VICTOR... 5 HOVEDFUNKSJONER START/STOPP HURTIGSPOLING FOROVER OG BAKOVER LØS UT CD TASTFORKLARINGER... 6 TALEKOMMANDOER INNSTILLING AV TONE INNSTILLING AV LESEHASTIGHET INNSTILLING AV VOLUM... 8 LESEKOMMANDOER BESKRIVELSE AV KNAPPENE KNAPPER FOR LESEFUNKSJONER VELG NIVÅ KNAPPENE 2 OG FLYTTE FOROVER ELLER BAKOVER ÉN POSISJON KNAPPENE 4 OG BOKHYLLE KNAPP HENDELSESLISTE KNAPP HER ER JEG KNAPP HVILEMODUS KNAPP BEKREFT OG AVBRYT KNAPPENE # (FIRKANT) OG * (STJERNE) INFORMASJON KNAPP Tilgjengelig informasjon AVANSERTE FUNKSJONER GÅ TIL SIDE BOKMERKER Gå til et bokmerke Sette inn bokmerke Liste over bokmerker Fjerne et bokmerke RASKT BOKMERKE Plassere et raskt bokmerke Søke etter raskt bokmerke HØRE PÅ MUSIKK-CD FUNKSJONER: TEKNISKE SPESIFIKASJONER

4 Om Victor Reader Pro VisuAide er stolt av å presentere Victor, den digitale, talende bokoppleser. Som du kommer til å oppdage, formidler Victor den ytelse og de muligheter som den nye generasjonen med talende bøker tilbyr. Victor er utviklet for å kunne brukes til lesing av bøker med struktur som for eksempel referanseverk og pensumlitteratur, men også for lesing av skjønnlitteratur. Den gir deg mulighet til enkelt å navigere i en struktur og raskt forflytte deg til et ønsket avsnitt. Ved å bruke Victors fire piltaster på det numeriske tangentbordet kan du navigere intuitivt i boken. Om du navigerer innen en side eller fra avsnitt til avsnitt, gir Victor en rekke alternativer. Du kan gå til innholdsfortegnelsen, til et avsnitt som interesserer deg, hoppe direkte til en bestemt side, gå tilbake til et bokmerke, alt dette ved hjelp av enkle funksjoner. Kunnskap har aldri vært så tilgjengelig for dem som har lesevansker. Vi ønsker deg mange hyggelige timer med oppdagelsesglede med vår digitale, talende bokoppleser. 3

5 Komme i gang 1 Utpakking av spilleren Følgende ting skal være med når du har pakket opp Victor: Victor, den talende bokleseren En nettadapter med kabel Komme i gang med Victor og brukerhåndbok på CD ROM i DAISY format Produktbeskrivelse Selv om VisuAide har nøye kontrollert Victor og andre deler før levering, ber vi deg se etter at de ovenfor angitte deler er med og at ikke noe er skadet. 2 Beskrivelse av Victor 4

6 2.1 Spillerens overside På den venstre raden med knapper markeres den øverste knappen med et spørsmålstegn, denne knappen benyttes til å ta i bruk tasteforklaringen. Knapp nr. 2 nedenfor markeres med et avhukningsmerke og denne tar i bruk funksjonen bokmerke. Knapp nr. 3 har et ikon i form av bokside og tar i bruk gå til side. Den 4. knappen brukes til å sette et raskt merke. Et numerisk tastatur med tolv knapper opptar den midterste delen av oppleserens fremside, disse knappene tar i bruk Victors ulike funksjoner. Som på en telefon med taster har øverste raden, fra venstre mot høyre, knappene 1, 2 og 3: på rad to 4, 5 og 6; på tredje raden 7, 8 og 9 og på den nederste raden knappene * (stjerne), 0 og # (firkant). Under det numeriske tastaturet finner man de vanlige standardfunksjoner for båndopptakere: Spol bakover, Start/Stopp og Spol forover. På høyre side av det numeriske tastaturet finnes en kolonne med fire knapper. Den første knappen brukes til Toneinnstilling; under finnes en knapp for innstilling for avspillingshastighet, neste knapp er Volumkontrollen og lengst ned markert med en trekant oppå et rektangel finnes knappen for Løs ut skiven. Den innebygde høyttaleren finner man i det øverste venstre hjørnet på oversiden av oppleseren. 2.2 Bakside Victors strømbryter sitter lengst til høyre på oppleserens bakside, ved siden av kontakten for nettadapteren som brukes for å koble oppleseren til nettkontakten. På venstre side sitter det en serieport (for fremtidig bruk) og kontakten for fotpedal. 2.3 Høyre side På oppleserens høyre side, nær fronten er det uttak for høretelefon, eventuelt eksterne høyttalere. 2.4 Forside På fremsiden finner man CD ROM spilleren. 3 Start av Victor Å starte Victor er enkelt: For å slå på Victor, trykk på strømbryteren og holde den inne til det høres en pipelyd. For å slå av Victor, hold strømbryteren inne til det høres to pipelyder. 5

7 Hovedfunksjoner 4 Start/Stopp Knappen for Start/Stopp brukes til å starte og stoppe opplesingen. For å starte opplesingen, trykk på Start/Stopp knappen. For å stanse opplesingen, trykk på Start/Stopp knappen. 5 Hurtigspoling forover og bakover Disse funksjonene lar deg spole fremover og bakover som for en vanlig kassettspiller. Ved hurtigspoling høres opplesing i et hurtigere tempo. Trykk og hold nede knappene for spoling fremover og bakover til du kommer til det ønskede avsnittet, og slipp så opp knappen. Opplesingen går da tilbake til normalt tempo. 6 Løs ut CD Knappen for "Løs ut CD" åpner CD ROM enheten på oppleserens fremside slik at man kan ta ut eller sette i en ny bok. Trykk på "Løs ut" knappen. Da åpnes CD ROM enheten. Sett inn eller ta ut en bok. Bemerk: Denne knappen virker bare hvis Victor er slått på og man har hørt beskjeden "Victor". 7 Tastforklaringer Med denne funksjonen kan brukeren høre en beskrivelse av de enkelte knappene til Victor. Dette er en nyttig funksjon når man skal lære seg å bruke oppleseren eller når man trenger hjelp til å huske noe. 6

8 Trykk knappen for Tastforklaringer for å ta i bruk denne funksjonen. Trykk deretter på en annen knapp. Victor leser da opp knappens funksjon. For å slå av denne funksjonen, trykk én gang til på knappen for Tastforklaringer. 7

9 Talekommandoer Volum og tonekontroll er forhåndsinnstilte ved start av Victor. Her beskrives hvordan nivåene kan forandres. 8 Innstilling av tone For å innstille tonen, trykk på venstre eller høyre side for Tonekontroll. 9 Innstilling av lesehastighet For å innstille hastigheten ved lesing, trykk på venstre eller høyre side på knappen for Lesehastighet. 10 Innstilling av volum For å innstille volum, trykke på venstre eller høyre side på knappen for Volumkontroll. 8

10 Lesekommandoer 11 Beskrivelse av knappene 4 Flytte bakover 5 Hvor er jeg 6 Flytte forover 7 Brukes ikke 8 Gå ned 9 Hvilemodus Avbryt 0 Informasjon # Bekrefte Rad 1 1: Bokhylle 2: Gå opp 3: Hendelsesliste Rad 2 4: Flytte bakover 5: Her er jeg 6: Flytte forover Rad 3 7: Brukes ikke 8: Gå ned 9: Hvilemodus Rad 4 *: Avbryt 0: Informasjon #: Bekrefte 12 Knapper for lesefunksjoner Knappene 2, 4,6 og 8 har form av piltaster. Disse knappene brukes til å navigere rundt i boken og lar leseren enkelt flytte mellom ulike nivåer og deler av boken, dette for raskt å finne ønsket informasjon. Med Victor er det mulig å flytte mellom kapitler, spalter, sider, avsnitt eller andre indekserte deler som er lagt inne ved innspillingen av boken. Velg først nivå for navigering (kapittel, side etc.) med hjelp av knappene 2 eller 8. Bruk deretter knappene 4 eller 6 for å flytte fremover eller bakover på 9

11 det valgte nivået (for eksempel fra kapittel 1 til kapittel 2, fra side 10 til side 11 osv.). 13 Velg nivå (2 og 8) Victor gir leseren via nivåkommandoer adgang til alle bokens tilgjengelige deler. Leseren kan velge mellom ulike hierarkier som kapitler og spalter. Deretter finnes det muligheter til å søke og navigere mellom sider, spalter og avsnitt. For å høre de ulike kommandoene og velge nivå, bruk knappene 2 eller 8. Trykk på knappene 2 eller 8 til du hører den ønskede nivåkommandoen. Den kommandoen som sist ble lest er den som er valgt. 14 Flytte forover eller bakover (4 og 6) Knappene 4 og 6 gir mulighet til å flytte forover eller bakover én posisjon på det valgte nivået (se avsnitt 4.3). Trykk på knapp 4 for å flytte bakover én posisjon, eller 6 for å flytte forover. Disse knappen kommer du ofte til å bruke. Bemerk: Man kan bytte nivå når som helst, for eksempel fra kapittelnivå til sidenivå. 15 Bokhylle (1) Ved å trykke på knapp 1 får man adgang til bokhyllen. Victor leser da opp nummer og tittel på den aktuelle boken. Hvis det finnes flere titler på samme skive, kan man bytte og velge en ny tittel ved å bruke knappene 4 og 6. Bekreft valget med # (firkant) knappen. Victor begynner å lese fra det stedet du forlot boken ved tidligere lesing eller fra begynnelsen av boken hvis den leses for første gang. Når man avbryter en pågående prosess med hjelp av * (stjerne) knappen går Victor tilbake til den posisjonen som gikk foran den avsluttede prosessen. Gjør som følgende: Trykk på knappen for Bokhylle, knapp 1 på det numeriske tastaturet. Trykk på knapp 4 eller 6 for å flytte mellom de ulike boktitler. Når man har funnet den riktige boken, trykk på # (firkant) for å bekrefte valget. For å avbryte pågående prosess, trykk på * (stjerne) knappen. Bemerk: Nå kan Victor lese bøker av ulike format på samme CD. 10

12 16 Hendelsesliste (3) Ved å trykke på knapp 3 kan man hurtig gå tilbake til nylig leste deler av boken. Victor husker maksimalt de fem siste posisjonene som er lest. Uansett hvilke kommandoer (sidesøking, bokmerke, merke) som er utført, husker Victor disse og gjentar dem på oppfordring. Hendelseslisten slettes når man bytter bok. Gjør som følgende: Trykk på knappen for Hendelsesliste, 3 på det numeriske tastaturet. Trykk på knapp 4 eller 6 for å flytte til neste eller forrige posisjon. For hvert trykk leses posisjonens nivå og sidenummer og lesingen begynner. Når man har funnet igjen rett posisjon, trykk # (firkant) for å bekrefte valget. For å avbryte en handling som er påbegynt, trykk på * (stjerne). Victor går da tilbake til forrige posisjon. 17 Her er jeg (5) Knappen for Her er jeg gir deg ved hvert enkelt tilfelle informasjon om hvor du befinner deg i boken. Victor leser sidenummeret og det hierarkiske nivået, etterfulgt av tittelen på det på den aktuelle artikkelen. Trykk knappen for Her er jeg, 5 på den numeriske tastaturet. 18 Hvilemodus (9) Knappen for Hvilemodus gir mulighet til å velge en tidsperiode etter hvilken oppleseren slår seg automatisk av. Maksimal tidsperiode er 60 minutter. Gjør som følgende: Trykk én gang på knappen Hvilemodus, 9 på det numeriske tastaturet. Victor leser den tidsperioden for Hvilemodus som posisjonen innebærer eller at funksjonen ikke er i bruk Ved ytterligere ett trykk på knappen settes tidsperioden til 15 minutter. For hvert nytt trykk økes tidsperioden med 15 minutter opp til den maksimale perioden på 60 minutter. Med et nytt trykk startes prosessen på nytt. Bemerk: Hvis man venter mer enn 10 sekunder før man trykker ned knappen igjen, går Victor tilbake til starten av prosessen. 11

13 19 Bekreft og avbryt (# og *) Knappene # (rute) og * (stjerne) gir mulighet til å bekrefte eller avbryte en prosess. 20 Informasjon (0) Knappen Informasjon gir direkte adgang til en rekke forskjellige typer informasjon. Det finnes to måter å komme til den ønskede kategorien. Gjør som følgende (1): Trykk Informasjon knappen, 0 på det numeriske tastaturet. Victor lister opp tilgjengelige typer av informasjon. Gjør som følgende (2): Trykk på Informasjon knappen. Trykk på knappene 4 eller 6 på det numeriske tastaturet for å gå fra en type informasjon til en annen. For å avbryte prosessen, trykk på knappen * (stjerne) Tilgjengelig informasjon Antall sider og total lesetid Victor leser først opp den aktuelle bokens DAISY versjon (Daisy 1.0, 2.0 etc.) deretter angis antall sider i boken samt den totale lesetiden. Anvendt tid og gjenstående tid Angir anvendt tid til den nåværende posisjonen i den aktuelle boken samt den opplesingstid som er igjen til bokens slutt. Bokmerker Sier hvor mange bokmerker som finnes i den aktuelle boken. CD ROM Sier hvor mange bøker som er tilgjengelig på den aktuelle CD ROM platen. Batteristatus Sier fra om oppleseren er tilsluttet nettet eller brukes med batterier. Sier også fra om batteriet holder på å lades. Om Victor Gir opplysning om versjonen av programmet, serienummer, informer om VisuAide eller om firmaet som forhandler oppleseren. 12

14 Avanserte funksjoner 21 Gå til side Gå til side funksjonen gjør det mulig å hoppe til en ønsket side i boken. Trykk på knappen Gå til side. Tast inn et sidenummer på det numeriske tastaturet. Trykk på # (firkant) knappen. Nå høres sidenummeret på den siden man har kommet til. Eller trykk på Start/Stopp knappen for at Victor skal starte opplesingen fra siden. For å avbryte, trykk * (stjerne) knappen. 22 Bokmerker Bokmerker lar deg raskt og enkelt gå tilbake til et bestemt sted i boken. I praksis kan man sette inn et ubegrenset antall bokmerker i samme bok. Knappen Bokmerke gir mulighet til å sette inn og gå til bokmerker, få dem listet opp samt få dem fjernet Gå til et bokmerke Trykk på knappen for Bokmerke. Trykk nummeret på det ønskede bokmerket på det numeriske tastaturet. Trykk på # (firkant) knappen. Victor søker opp bokmerket og angir nummeret. Man kan også trykke på Start/Stopp knappen. Da søker Victor opp det ønskede bokmerket og begynner opplesingen. For å stoppe en pågående søking etter bokmerke, trykk på * (stjerne) knappen Sette inn bokmerke Trykk på knappen for Bokmerke to ganger. Tast inn det nummeret du vil gi det ønskede bokmerket på det numeriske tastaturet. Trykk på # (firkant) knappen for å bekrefte. Bokmerket lagres i minnet. 13

15 For å avbryte, trykk på * (stjerne) knappen. Bemerk: Hvis du bekrefter uten å velge et nummer for bokmerket, vil Victor tildele ett for deg. Man kan også utføre denne funksjonen ved å holde nede knappen for Bokmerke i stedet for å trykke to ganger Liste over bokmerker Trykk på knappen for Bokmerke tre ganger. Trykk på knappene 4 eller 6 for å hoppe fra et bokmerke til det neste. Hver gang du trykker på en av knappene hører du bokmerkets nummer og opplesingen starter. Trykk på # (firkant) knappen for å bekrefte posisjonen og fortsette opplesingen. Trykk på * (stjerne) knappen for å forlate listen over bokmerker. Funksjonen avbrytes og Victor går tilbake til stedet den var på før handlingen ble påbegynt Fjerne et bokmerke Trykk på knappen for Bokmerke fire ganger. Tast inn det bokmerket du vil ta bort. Trykk på # (firkant) knappen for å bekrefte. Hvis nummeret man har tastet ikke eksisterer, kommer Victor til å lese en feilmelding. Handlingen kommer til å avsluttes automatisk og Victor går tilbake til stedet den var før handlingen ble påbegynt. For å avbryte handlingen, trykk på * (stjerne) knappen. Bemerk: For å ta vekk alle bokmerkene i en bok trykker man først på knappen for Bokmerke 4 ganger, deretter trykker man 5 ganger på knappen 9 på det numeriske tastaturet. Deretter trykker man # (firkant) knappen for å bekrefte. 23 Raskt bokmerke Denne funksjonen setter inn et bokmerke ved bare å utføre én handling. Som vanlige bokmerker lar denne funksjonen deg gå tilbake til merket som er blitt lagret i minnet Plassere et raskt bokmerke Hold knappen Raskt bokmerke trykt ned. Når beskjeden Raskt merke satt inn vises, er handlingen utført. 14

16 23.2 Søke etter raskt bokmerke Trykk ned og slipp så knappen for Raskt bokmerke Bemerk: Bokmerker, Raskt bokmerke og Her er jeg posisjon tas alltid vare på for den enkelte boktittelen. 15

17 Høre på musikk-cd Victor er ikke bare en oppleser for lydbøker. Du kan også spille vanlige CD plater med musikk ved å bruke de funksjonene som er beskrevet. På denne måten kan du lytte til din favorittmusikk som avbrekk fra bruk med opplesing av bøker. I listen nedenfor finner du funksjoner som er tilgjengelig når man lytter til en musikk CD. 24 Funksjoner Sideknappen denne knappen gjør det mulig å spille et bestemt spor med musikk (se avsnitt 5.1). Knapp 1 gir mulighet til å få informasjon om de ulike musikksporene på CD platen. (se avsnitt 4.5). Knappene 4 og 6 flytter fremover og bakover mellom de ulike sporene.. (se avsnitt 4.4). Funksjonene på de andre knappene er de samme som ved opplesing av en bok. 16

18 Tekniske spesifikasjoner Dimensjoner: 20 x 18 x 4.5 cm Vekt: 1 kg Filformat som støttes: Daisy 1.0 og 1.1, 2.0, 3.0 Batteritid: 4 til 5 timer Batteritype: Ni MH Virkningsområde for adapter: V ~, Hz CD ROM typer: Standard CD ROM musikk enhet Algoritmer for koding: PCM, ADCPM, MPEG 17

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

Victor Reader Vibe. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003

Victor Reader Vibe. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003 Victor Reader Vibe Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0803 Komme i gang med

Detaljer

Victor Reader Classic +

Victor Reader Classic + Victor Reader Classic + Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0803 Komme i gang

Detaljer

Brukerhåndbok Plextalk Poesi

Brukerhåndbok Plextalk Poesi Brukerhåndbok Plextalk Poesi Gratulerer med din nye Plextalk Poesi! Dette er en CD-spiller som kan spille av både DAISY, musikk- og MP3-CD'er. Spilleren leveres med bæreveske, eliminator, og ett oppladbart

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Brukerhåndbok Plextalk Poesi Pro

Brukerhåndbok Plextalk Poesi Pro Brukerhåndbok Plextalk Poesi Pro Innholdet i denne brukerhåndboken er opphavsrettslig beskyttet og all kopiering av materialet av andre enn Adaptor A/S og MediaLt er forbudt. Gratulerer med din nye Plextalk

Detaljer

Brukerhåndbok. Victor Reader Wave. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805

Brukerhåndbok. Victor Reader Wave. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805 Brukerhåndbok Victor Reader Wave Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0805 Komme i gang økt med Victor Reader

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Brukerhåndbok. Victor Classic + Rec. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 1204

Brukerhåndbok. Victor Classic + Rec. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 1204 Brukerhåndbok Victor Classic + Rec Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 1204 VisuAide er stolt over å introdusere

Detaljer

Komme i gang økt med Victor Reader ClassicX

Komme i gang økt med Victor Reader ClassicX Victor Reader Classic X Komme i gang økt med Victor Reader ClassicX Hallo og velkommen til Victor Reader ClassicX, din nye digitale bokleser. Første gang du bruker Victor Reader, må du koble spilleren

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0115 Innhold Innhold... 1 Innledning... 3

Detaljer

Brukerhåndbok. Scholar Plus. Versjon 1

Brukerhåndbok. Scholar Plus. Versjon 1 Brukerhåndbok Scholar Plus Versjon 1 Gratulerer med din Telex Scholar Plus! Dette er en hendig liten CD-spiller som kan spille av både DAISY, musikk- og MP3-CD er. Spilleren leveres med eliminator, og

Detaljer

Brukerhåndbok. Victor ClassicX 3.3. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0806

Brukerhåndbok. Victor ClassicX 3.3. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0806 Brukerhåndbok Victor ClassicX 3.3 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0806 Komme i gang økt med Victor Reader

Detaljer

Brukermanual for TPB Reader 1.0 Norsk

Brukermanual for TPB Reader 1.0 Norsk Brukermanual for TPB Reader 1.0 Norsk Her følger en beskrivelse over hvordan man bruker programmet TPB Reader. Alle funksjoner i programmet samt bruk av hurtigtaster beskrives. Du kan også bruke mus og

Detaljer

Sensotec Reporter Brukerveiledning

Sensotec Reporter Brukerveiledning Sensotec Reporter Brukerveiledning ProVista AS Tromøyveien 24 4841 ARENDAL Tlf: +47 37 05 86 86 www.provista.no support@provista.no Side 1 Side 2 Innledning Gratulerer med din nye Seensotec Reporter! Selv

Detaljer

Eye-Pal Solo. Brukerveiledning. ProVista AS Tromøyveien Arendal Tlf Faks

Eye-Pal Solo. Brukerveiledning. ProVista AS Tromøyveien Arendal Tlf Faks Eye-Pal Solo Brukerveiledning ProVista AS Tromøyveien 24 4841 Arendal Tlf 37058686 Faks 37058687 mail@provista.no www.provista.no Produsent: Abisee, Inc. 20 Main Street, Suite G2 Acton. Massatchussetts

Detaljer

SARA. Skanne- og leseenhet. Brukerhåndbok. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 0505 Bojo as 2005

SARA. Skanne- og leseenhet. Brukerhåndbok. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 0505 Bojo as 2005 SARA Skanne- og leseenhet Brukerhåndbok Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 0505 Bojo as 2005 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold... 1 Introduksjon... 3 Velkommen

Detaljer

3.6.2 Nivå for innspilling... 27 3.6.3 Tonekontroll... 28 3.6.4 Hastighetsregulering... 28 3.7 Spillerens bakside... 29 3.7.1 Tilkopling for USB

3.6.2 Nivå for innspilling... 27 3.6.3 Tonekontroll... 28 3.6.4 Hastighetsregulering... 28 3.7 Spillerens bakside... 29 3.7.1 Tilkopling for USB Innholdsfortegnelse Om brukerhåndboken... 6 Håndboka i ulike formater... 6 DAISY-klubben... 7 1. Spillerens hovedfunksjoner... 8 1.1 Litt om DAISY... 8 2. Forberedelse og oppstart... 9 2.1 Innholdet i

Detaljer

Victor Reader Classic 3.1 av HumanWare

Victor Reader Classic 3.1 av HumanWare Victor Reader Classic 3.1 av HumanWare BoJo AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge BoJo AS 2005 23 32 75 00 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1205 1 Komme i gang økt med Victor

Detaljer

Sensotec Reporter BASIC Manual for: STANDARD bruker funksjoner Lesemaskin for trykt tekst

Sensotec Reporter BASIC Manual for: STANDARD bruker funksjoner Lesemaskin for trykt tekst Sensotec Reporter Basic bruker manual Oktober 2008 Side 1 of 15 Sensotec Reporter BASIC Manual for: STANDARD bruker funksjoner Lesemaskin for trykt tekst Bruker manual 3.0 Oktober, 2008 Sensotec Reporter

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Sensotec Reporter BASIC

Sensotec Reporter BASIC Sensotec Reporter Basic bruker manual Oktober 2008 side 1 av 6 Sensotec Reporter BASIC Manual for: ENKEL bruker funksjoner lesemaskin for trykt tekst Bruker manual version 3.0 Oktober 2008 Sensotec Reporter

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Sensotec Reporter CD Bruker manual side 1 av 23. Sensotec Reporter CD Manual for: Reporter med CD Lesemaskin for trykt tekst

Sensotec Reporter CD Bruker manual side 1 av 23. Sensotec Reporter CD Manual for: Reporter med CD Lesemaskin for trykt tekst Sensotec Reporter CD Bruker manual side 1 av 23 Sensotec Reporter CD Manual for: Reporter med CD Lesemaskin for trykt tekst Bruker manual versjon 3.0 Oktober, 2008 Sensotec Reporter CD Bruker manual side

Detaljer

Brukerveiledning. JAWS og. Braillex EL. Norsk utgave. Bo Jo Tveter AS

Brukerveiledning. JAWS og. Braillex EL. Norsk utgave. Bo Jo Tveter AS Brukerveiledning JAWS og Braillex EL Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Jaws og Braillex EL leselister Brukerveiledning Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Brukerhåndbok. Brailliant 32/40/80. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0112

Brukerhåndbok. Brailliant 32/40/80. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0112 Brukerhåndbok Brailliant 32/40/80 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0112 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Memona Plus. Brukerhåndbok. Norsk utgave. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001

Memona Plus. Brukerhåndbok. Norsk utgave. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001 Brukerhåndbok Memona Plus Norsk utgave Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0902 Memona Plus Brukerhåndbok

Detaljer

BRUKERMANUAL Digispiller

BRUKERMANUAL Digispiller BRUKERMANUAL Digispiller INNHOLDSFORTEGNELSE 3. Ved første gangs bruk 4. Hvitt kort med et? Husk alltid dette 5. Skru PÅ/AV Bytte digikort 6. Lade digispiller 7. Funksjonsknapper 8. - 9. Hovedmeny 10.

Detaljer

Brukerhåndbok. BookSense 1.0. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0609

Brukerhåndbok. BookSense 1.0. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0609 Brukerhåndbok BookSense 1.0 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0609 2 Om Book Sense XT og Book Sense Takk

Detaljer

Brukerhåndbok. Braillex Live/Live+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0514

Brukerhåndbok. Braillex Live/Live+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0514 Brukerhåndbok Braillex Live/Live+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0514 Braillex Live / Live+ Bruke Braillex

Detaljer

Focus 14 40 Blue-kommandoer-for-iOS 7.xx Bruk av Focus 14 Blue og Focus 40 Blue sammen med ios 7.xx. BOJO AS Akersbakken 12 0172 Oslo

Focus 14 40 Blue-kommandoer-for-iOS 7.xx Bruk av Focus 14 Blue og Focus 40 Blue sammen med ios 7.xx. BOJO AS Akersbakken 12 0172 Oslo Focus 14 40 Blue-kommandoer-for-iOS 7.xx Bruk av Focus 14 Blue og Focus 40 Blue sammen med ios 7.xx BOJO AS Akersbakken 12 0172 Oslo Tlf: 23 32 75 00 Faks: 23 32 75 01 Epost: support@bojo.no www.bojo.no

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

Brukerhåndbok Plextalk Pocket (PTP1)

Brukerhåndbok Plextalk Pocket (PTP1) Brukerhåndbok Plextalk Pocket (PTP1) Innhold Brukerhåndbok Plextalk Pocket (PTP1)... 1 1. Om brukerhåndboka... 6 1.1 Om brukerhåndboken... 6 1.2 Håndboka i ulike formater... 6 1.3 DAISYklubben... 7 2.

Detaljer

Hurtigveiledning Exacqvision

Hurtigveiledning Exacqvision Hurtigveiledning Exacqvision Live Søk Eksport Navn Hurtigveiledning ExacqVision Dato Sept. 11 Versjon 1.0 Innhold Generelt om ExacqVision... 3 Live... 4 PTZ kontroll og Digital PTZ i sanntidsbilde... 5

Detaljer

Hurtigveiledning. Blaze EZ. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0914

Hurtigveiledning. Blaze EZ. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0914 Hurtigveiledning Blaze EZ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0914 1 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 1.

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Bruksanvisning digital opptaker. Milestone 112

Bruksanvisning digital opptaker. Milestone 112 Bruksanvisning digital opptaker Milestone 112 Mai 2013 Milestone 112 Brukerhåndbok 1. Opptakerens funksjoner... 3 1.1 Eskens innhold... 3 1.2 Bruksanvisningen... 3 2. Spillerens utseende... 4 2.1 Bilde

Detaljer

Hurtigstartveiledning CD280/CD285

Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Innholdet i esken Basestasjon (CD285) Basestasjon (CD280) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

Sensotec Reporter Basic Brukerveiledning

Sensotec Reporter Basic Brukerveiledning Sensotec Reporter Basic Brukerveiledning ProVista AS Tromøyveien 24 4841 ARENDAL Tlf: +47 37 05 86 86 www.provista.no support@provista.no Side 1 Side 2 Innledning Gratulerer med din nye Sensotec Reporter

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN 1 Fjernkontrollen s. 3 Koble til bredbånd s. 4 Pause, spole og opptak s. 5 Finn frem i menyen s. 6 Finn tv-kanal s. 7 Start forfra s. 8 Reprise s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Bruksanvisning digital opptaker. Milestone 212. Utgave 4 fra og med programvare 4.47

Bruksanvisning digital opptaker. Milestone 212. Utgave 4 fra og med programvare 4.47 Bruksanvisning digital opptaker Milestone 212 Utgave 4 fra og med programvare 4.47 Milestone 212 Brukerhåndbok Milestone 212 Brukerhåndbok... 2 1. Introduksjon... 4 1.1 Spillerens funksjoner... 4 1.1.1

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av Lydbøker

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av Lydbøker Finn læringsgleden, velg Tastaveden! TASTAVEDEN SKOLE Bruk av Lydbøker 4. utkast 2009 1 Innhold Lydbok opplæring...3 1. Installere programmet:...3 2. Starte programmet:...3 3. Åpne en DAISY-lydbok...4

Detaljer

Elektronisk hjelp En guide til det innebygde hjelpesystemet

Elektronisk hjelp En guide til det innebygde hjelpesystemet Elektronisk hjelp En guide til det innebygde hjelpesystemet Oslo, 2008 4. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Music Factory Et musikkprogram for de som ikke kan en note, men likevel ønsker å lage egen musikk

Music Factory Et musikkprogram for de som ikke kan en note, men likevel ønsker å lage egen musikk Music Factory Et musikkprogram for de som ikke kan en note, men likevel ønsker å lage egen musikk Programmerer: Simon Detheridge Musikk: Peter McLaren og Simon Detheridge. Copyright: Widgit Labs Ltd. Norsk

Detaljer

Victor Reader Classic +3.1 av HumanWare

Victor Reader Classic +3.1 av HumanWare Victor Reader Classic +3.1 av HumanWare BoJo AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge BoJo AS 2005 23 32 75 00 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1205 1 Komme i gang økt med Victor

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Kriseplan Software versjon 5.0.0 eller nyere Rev A Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Bruke Kriseplan... 3 2.1 Krise-Telefon... 3 2.1.1 En kontakt lagt inn...

Detaljer

Brukerhåndbok. BookSense 2.1. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0810

Brukerhåndbok. BookSense 2.1. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0810 Brukerhåndbok BookSense 2.1 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0810 2 Om Book Sense XT og Book Sense Takk

Detaljer

Hurtigstartveiledning XL370/XL375

Hurtigstartveiledning XL370/XL375 Hurtigstartveiledning XL370/XL375 Innholdet i esken Basestasjon (XL375) Basestasjon (XL370) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

Brukerhåndbok. Blaze EZ. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0914

Brukerhåndbok. Blaze EZ. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0914 Brukerhåndbok Blaze EZ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0914 1 Blaze EZ brukerhåndbok for software-versjon

Detaljer

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Brukerhåndbok. Victor ClassicX Plus 3.3. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0106

Brukerhåndbok. Victor ClassicX Plus 3.3. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0106 Brukerhåndbok Victor ClassicX Plus 3.3 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0106 Komme i gang økt med Victor

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER TROMSØ TROMSØ KOMMUNE - 2006 LGA SKOLENES IT-SENTER 2 1. Starte programmet Start Photo Story 3 1. Klikk og velg 2.

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000 Brukerveiledning SuperTalker Varenr. 107 000 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SuperTalkers funksjoner:... 3 Skisse av SuperTalker... 4 Batteri / Strømforbruk... 5 Bytt Overlegg og Fingerguide... 5 Valg

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Betjeningspanel (bilde)

Betjeningspanel (bilde) Betjeningspanel (bilde) Betjeningspanel funksjoner Dokument Side håndtering editering Bokmerke Innstillinger Help Dokument mode/ Fremvisnings metode Virtuelt X/Y Mode & Roter virtuelt X/Y Zoom inn avsnitt

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Hva er Smartbok? Hva er Smartbok- PLUSS? Hvordan får jeg tilgang til Smartboka? Hvor kan jeg bruke Smartboka? Kan jeg miste min Smartbok?

Hva er Smartbok? Hva er Smartbok- PLUSS? Hvordan får jeg tilgang til Smartboka? Hvor kan jeg bruke Smartboka? Kan jeg miste min Smartbok? En introduksjon til Hva er Smartbok? Smartbok er en digital utgave av Gyldendals kjente læreverk som kan brukes på PC og Mac, på nettbrett og kan lastes ned og brukes offline. Hva er Smartbok- PLUSS? I

Detaljer

Brukermanual EYE-PAL ROL

Brukermanual EYE-PAL ROL Brukermanual EYE-PAL ROL Innledning Gratulerer med ditt valg av Eye-Pal ROL, en bærbar, multifunksjonell skanner/lesemaskin for synshemmede. Eye-Pal ROL har innebygde høytalere og batteri. Den kan lese

Detaljer

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

GET BOX MIKRO OPPKOBLING

GET BOX MIKRO OPPKOBLING GET BOX MIKRO OPPKOBLING 1 2 FJERNKONTROLLEN Slår tv av/på Se side 22 og 23 Skru Get-boks av/på Åpne Reprise Radio Åpne hovedmenyen Tar deg til guide når du ser på tv Volum Tar deg til fullskjerm video

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Bruksanvisning digital opptaker. Milestone 212. Utgave 4 fra og med programvare 4.47

Bruksanvisning digital opptaker. Milestone 212. Utgave 4 fra og med programvare 4.47 Bruksanvisning digital opptaker Milestone 212 Utgave 4 fra og med programvare 4.47 Milestone 212 Brukerhåndbok Milestone 212 Brukerhåndbok... 2 1. Introduksjon... 4 1.1 Spillerens funksjoner... 4 1.1.1

Detaljer

Meridian Mail Brukerveiledning Taleboks

Meridian Mail Brukerveiledning Taleboks Meridian Mail Brukerveiledning Taleboks P0871664 MERIDIAN MAIL RELEASE 11 Velkommen til Meridian Mail Meridian Mail er et elektronisk talesystem for rask og pålitelig formidling av innleste beskjeder.

Detaljer

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Åpning av filer: Velg mappeikonet på verktøylinjen øverst, du vil da få opp browseren. Velg dokumentet du ønsker og velg knappen åpne. Dokumentet som du har

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

PLEXTALK Linio versjon 5 Brukerhåndbok

PLEXTALK Linio versjon 5 Brukerhåndbok PLEXTALK Linio versjon 5 Brukerhåndbok 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 VIKTIGE MERKNADER FCC MERKNAD Samsvarserklæring Modellnummer: PTX1/PRO Handelsnavn: PLEXTALK Ansvarlig part: Shinano Kenshi Co, Ltd

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning Blu-ray Disc/DVD hjemmekinosystem BDV-L800 BDV-L800M NO Start her Hei, dette er din hurtigveiledning BDV-L800 1 NO Hva følger med Konfigurere høyttalerne 2 Koble til TV-en 3 Koble til andre enheter 4 Det

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Tasteveiledning for. MovieMaker. Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold.

Tasteveiledning for. MovieMaker. Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold. Tasteveiledning for MovieMaker Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold. 2 Innføring i MovieMaker INNHOLD 1 Innledning... 3 2 Hvor finner jeg

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805 Brukerhåndbok Traveller+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0805 2 Traveller+ 3 4 5 Innholdsfortegnelse 1GENERELT...7

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhold Hva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovedvinduet...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvinduet...6

Detaljer

HP Mini Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP Mini Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP Mini Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA.

Detaljer

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer