Brukerveiledning for Rolltalk Designer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning for Rolltalk Designer"

Transkript

1 Brukerveiledning Brukerveiledning for Rolltalk Designer Et verktøy for individuell tilpasning av program ut fra brukerens behov Rev A NO

2 Innhold Brukerveiledning for Rolltalk Designer... 1 Innledning... 4 Installasjon på PC... 4 Starte Rolltalk Designer... 7 Oversikt over hovedvinduet i Rolltalk Designer... 8 Hvordan er menyene bygget opp... 8 Enkle menyer... 9 Testknapp... 9 Grunnleggende elementer... 9 Side, Felt og Kommando Ferdige sider og felter Programstrukturer Opprette et nytt brukerprogram Sett inn side fra sidebanken Sette inn felter fra feltbanken Bruke felteditor og teksteditor Felteditor Teksteditor Legg til editor Legg til felt Legg til tomme felt Legg til bilde med Auto-søk Legg til felt med bilde Bytte bilde i et felt 22 Legg til tekst i felt Legg til ny koblet side Legg til automatisk side Legg til friside Legg på kommando Tal Tekst 27 Endre en kommando 27 Kommandoen Skriv 28 Spill av lyd 29 Talesyntese Sikkerhetskopi av brukerprogram Brukerveiledning 2 Rolltalk Designer

3 Flytte et brukerprogram Legg inn brukerprogram fra minnepinne Oppdatering av Rolltalk Designer Stikkord Rolltalk Designer 3 Brukerveiledning

4 Innledning Denne boken inneholder beskrivelse av de viktigste funksjonene i Rolltalk Designer, og er ment å gi en innføring i den generelle bruken av programmet. For en detaljert beskrivelse av alle funksjoner og kommandoer, se "Rolltalk Designer Referansemanual". Når vi refererer til funksjoner, angir vi kategorien som funksjonen ligger under, og selve funksjonen. For eksempel "Fra kategorien Hjem velg Bytt foto". Funksjonen "Bytt foto" ligger i gruppen "Bilde", men gruppen angir vi vanligvis ikke. Når du skal utføre en funksjon, for eksempel klikke på en knapp, står navnet på denne med uthevet skrift. Ellers står knapper og funksjoner i enkle anførselstegn. Kryssreferanser er merket med kursiv. På minnepinnen som Rolltalk Designer leveres på ligger det flere instruksjonsfilmer under mappen "Instruksjonsfilmer". For nye brukere anbefaler vi å se gjennom disse. Installasjon på PC Merk! Hvis du har Micro Rolltalk eller Compact Rolltalk er Rolltalk Designer ferdig installert på disse. Dette avsnittet er bare aktuelt hvis du vil installere på en PC. Rolltalk Designer leveres på en minnepinne. For å installere programmet gjør du følgende: Sett inn minnepinnen med Rolltalk Designer i en USB kontakt på maskinen. I fillisten du får opp, dobbeltklikk på Setup.exe. Du får en dialogboks hvor du velger språk for installasjonen. Velg språk og klikk OK. Du får opp en liste med elementer som må installeres. Brukerveiledning 4 Rolltalk Designer

5 Klikk Installer. Hvis du installerer en oppgradering, vil du nå få en webside for bestilling av lisensnøkkel. Gå til den angitte adressen og følg instruksjonene i vinduet. Du vil da, i løpet av noen dager, få tilsendt lisensnummeret på fil, og en beskrivelse på hvordan dette skal installeres. Når du er ferdig med lisensvinduet lukk dette og fortsett med installasjonen. Klikk Neste og følg instruksjonene på skjermen. Når programmet er installert, kan det startes fra Startmenyen i Windows, eller fra en snarvei på skrivebordet. Hvis du ikke har mottatt og kjørt filen med lisensnummeret, vil du nå kjøre på en 60 dagers demolisens. Denne går over til en vanlig lisens når du har kjørt lisensfilen. Rolltalk Designer 5 Brukerveiledning

6 Merk! Når du kjører lisensfilen, bør maskinen være tilkoblet internett slik at installasjons-programmet kan kontakte Abilia's servere for å verifisere lisensen. Hvis maskinen ikke er tilkoblet internett vil du fortsette å kjøre på 60 dagers demolisens til maskinen får kontakt med internett. Hvis du ikke har mulighet til å koble maskinen til internett innen kort tid, ta kontakt med Abilia. Brukerveiledning 6 Rolltalk Designer

7 Starte Rolltalk Designer På skrivebordet dobbeltklikk på ikonet for Rolltalk Designer. Du får da opp denne dialogboksen. Hvis du skal lage et nytt program velg Nytt program. Skriv inn navnet du vil bruke på programmet og klikk OK. Rolltalk Designer vil så starte og gjøre klart hovedvinduet med et nytt program med det valgte navnet. For mer informasjon, se Opprette et nytt brukerprogram på side 11. Hvis du vil åpne et eksisterende program, velg Åpne Velg fra listen over sist oppdaterte program, og klikk OK Dersom du ikke finner ønsket program i listen, klikk Finn Marker ønsket program i listen du får og klikk Åpne Rolltalk Designer vil nå starte med brukerprogrammet du valgte. Rolltalk Designer 7 Brukerveiledning

8 Tips! Har du også installert PCS bildebank, bør du utforske mappen PCS og ASK-IT. Her ligger det flere rammeverk som kan være aktuelle å ta utgangspunkt i, eller bruke som idebank. Oversikt over hovedvinduet i Rolltalk Designer Hvordan er menyene bygget opp Menyene i Rolltalk Designer er bygget opp med Kategorier, og for hver kategori finner vi Menylinjer som inneholder funksjoner og kommandoer. Menylinjene er inndelt i Grupper med funksjoner som hører sammen. I figuren over har vi valgt kategorien Hjem, og fått opp menylinjen med funksjonene for denne kategorien. Den inneholder blant annet gruppen Bilde. Brukerveiledning 8 Rolltalk Designer

9 Helt øverst, i Rolltalk Designer sin tittellinje, finner vi Hurtigmenyen. Funksjonene på hurtigmenyen er alltid tilgjengelige. Her finner vi blant annet funksjoner for utskrift og angre. Vi finner også testknappen her. Denne bruker du til å testkjøre programmet du lager. For mer informasjon, se avsnittet Testknapp på side 9. Enkle menyer Rolltalk Designer kan settes opp med menyer hvor de mest avanserte funksjonene er tatt bort. Dette er for de brukerne som bare trenger tilgang til de enkleste mulighetene i Rolltalk Designer, som Spill av lyd og Talesyntese. Du finner knappen for enkle menyer på hurtigmenyen. Klikk på denne for å få enkle menyer. Når funksjonen er aktivert vil knappen ha oransje bakgrunn. Klikk på knappen en gang til for å gå tilbake til normale menyer. Tips! Hvis du ser skjermbilder i boken som har flere menyvalg enn du har på skjermen, har du sannsynligvis slått på 'Enkle menyer'. Hvis du har behov for normale menyer, klikk på Enkle menyer-knappen. Testknapp På hurtigmenyen finner du testknappen. Denne knappen bruker du til å testkjøre programmet du lager for å se hvordan det blir seende ut for brukeren. Den åpner aktuelt program i brukermodus, altså i fullskjerm/fullt vindu. Trykk ESC eller PAUSE/BREAK på tastaturet for å komme tilbake til redigeringsmodus i Rolltalk Designer. Grunnleggende elementer Brukerprogrammene i Rolltalk Designer bygges opp med sider, felt og kommandoer. Sidene er det som synes på skjermen, som en side i en bok. På sidene finnes klikkbare felt som inneholder kommandoer. En kommando er noe som utføres, for eksempel sier "Hei". Nedenfor beskrives i detalj hvordan man arbeider med disse. Rolltalk Designer 9 Brukerveiledning

10 Side, Felt og Kommando Å lage brukerprogrammer med Rolltalk Designer består i å arbeide med 3 elementer: Side, Felt og Kommando. Brukerprogrammer er bygget opp slik: Et program består av en eller flere sider. En side kan ha ett eller flere felter. Sider og felter danner den visuelle utformingen av brukerprogrammet. Et felt kan ha en eller flere kommandoer. Kommandoene til et felt angir hva som skal utføres når feltet velges (for eksempel: spille av en lyd eller gå til en annen side). Under fanen «Sett inn» har elementene side, felt og kommando hver sin tilhørende gruppe. Det er i praksis ingen tekniske begrensninger for hvor store programmer du kan lage: Et program kan ha et ubegrenset antall sider. Det kan være opp til 1000 felter på hver side. Et felt kan ha et ubegrenset antall kommandoer. Ferdige sider og felter Det ligger mange ferdige sider i Rolltalk Designer. Dette er for eksempel ulike tastatur, internettsider, spill musikk o.l. Under kategorien "Sett inn", og gruppen "Side", finner du knappen "Sidebank". Ved å bruke denne sparer du tid og kan raskt utvide programmet når ønsker og behov oppstår. Det ligger også mange ferdige felter i Rolltalk Designer. Dette er felter som har en kommando. For eksempel slett alt i en editor, les opp fra editor, lyd opp og ned o.l. Disse finner du under kategorien 'Sett inn', gruppen «Felt», og knappen 'Feltbank' Bruk litt tid til å se gjennom ferdige eksempler, sider og felt. Alt er redigerbart. Bruk det som passer for din tilpasning. Du vil spare mye tid og arbeid, og forhåpentligvis få noen gode ideer på veien. Brukerveiledning 10 Rolltalk Designer

11 Programstrukturer Hierarkisk struktur er mye brukt i brukerprogrammer, men du velger selv hvilken struktur ditt program skal ha. Hierarkisk struktur vil si at alle sidene henger sammen med førstesiden. Førstesiden blir altså en hovedmeny med undersider. Eksempel på hierarkisk oppbygning: Opprette et nytt brukerprogram På skrivebordet dobbeltklikk på ikonet for Rolltalk Designer. Du får da opp denne dialogboksen Velg Nytt program og skriv inn ønsket programnavn. Klikk OK. Rolltalk Designer 11 Brukerveiledning

12 Du kommer nå inn i hovedvinduet i Rolltalk Designer. Tips! Fra kategorien Verktøy velg Standardverdier, og sett standard for utseende på felter og sider du ønsker å opprette. Her kan du velge farge på sidene, feltform, tekststørrelse osv. Første side vil ikke endre seg, siden denne allerede er opprettet, men her kan du gjøre individuelle tilpasninger med ikonene på menylinjen. Sett inn side fra sidebanken Rolltalk Designer kommer med et stort antall ferdige sider som du kan bruke i dine brukerprogrammer. For å sette inn en side fra sidebanken velg kategorien Sett inn og Sidebank. Du får da en liste med alle tilgjengelige ferdige sider med mye ferdig funksjonalitet. Sidene i listen kan bestå av flere undersider. Velg de undersidene du vil ha med og klikk på Sett inn. I figuren nedenfor ser vi at siden "Kalkulatoroversikt" består av tre undersider med forskjellige kalkulatorer. Vi har valgt den første av de tre. Brukerveiledning 12 Rolltalk Designer

13 Du vil nå få satt inn en ferdig side med den valgte kalkulatoren i ditt brukerprogram. Sette inn felter fra feltbanken Rolltalk Designer kommer med et stort antall ferdige felter som du kan bruke i dine brukerprogram. Disse feltene er organisert i en feltbank. I sidelisten velg først den siden du vil sette inn felter på. Velg deretter kategorien Sett inn og Feltbank. Du får en liste med grupper av ferdige felter. Velg en gruppe fra listen, og velg de feltene du vil sette inn. Klikk deretter Sett inn. Du kan nå fortsette med å sette inn andre felter fra andre grupper. Når du er ferdig klikk Avslutt. I figuren nedenfor har vi valgt gruppen "Lyd, lys og batteristatus" fra listen, og deretter valgt felter relatert til avspilling og volum. Rolltalk Designer 13 Brukerveiledning

14 Du vil nå få de valgte feltene satt inn på siden du valgte. Bruke felteditor og teksteditor Bruk av editor gir brukeren mulighet til å skrive ord med tekst eller bygge opp en setning med flere bilder, for deretter å få setningen lest opp. Dersom du ikke skal benytte editor, kan du gå direkte til seksjonen Legg til felt på side 17. Felteditor Her ser du hvordan det kan se ut med felteditor, som gir brukeren mulighet til å bygge en setning med symboler: Felteditor: når du trykker på feltene/bildene legges de opp i editoren og man kan få lest opp en setning ved å trykke på Les opp feltet. Teksteditor Her ser du hvordan det kan se ut med teksteditor, som gir brukeren mulighet til å skrive setninger med bokstaver. Bokstavene legges opp i Editoren og gir mulighet til å skrive setninger og få de lest opp. Brukerveiledning 14 Rolltalk Designer

15 Tips! Det ligger ferdige tastatursider som du kan velge fra kategorien Sett inn og Sidebank. Legg til editor Fra kategorien Sett inn velg Feltbank. Fra listen som kommer opp kan du velge om du vil legge til en felteditor ("FB Felteditor") eller en teksteditor ("FB Teksteditor"). Klikk på FB Teksteditor, og klikk på det feltet du vil sette inn. Det blir markert med en rød ramme. Klikk på Sett inn og Avslutt for å lukke vinduet. Du har nå fått feltet du valgte satt inn øverst på siden. Rolltalk Designer 15 Brukerveiledning

16 Velg kategorien Hjem. Her kan du sette forskjellige egenskaper for tekstfeltet. Hvis du klikker på Egenskaper helt til høyre, får du en dialogboks hvor du kan sette egenskapene for editoren. Ved valg av Teksteditor: På fanen Teksteditor kan du justere skrifttype, skriftstørrelse o.l. Ved valg av Felteditor: På fanen Felteditor kan du velge bakgrunnsfarge på editor, markørramme, antall felt per linje og antall linjer. Brukerveiledning 16 Rolltalk Designer

17 Merk! De endringene i oppsett du gjør her for teksteditor og felteditor gjelder bare det feltet du akkurat satt inn. Hvis du vil gjøre globale endringer velger du kategorien Program og Innstillinger. Her finner du fanene Teksteditor og Felteditor. Har du valgt felteditor gå til Legg til tomme felt på side 17. Har du valgt teksteditor gå til Legg til felt på side 17. Legg til felt Du kan legge til felter med bilder eller symboler, eller tomme felter som du kan fylle med innhold. Rolltalk Designer kommer med en stor feltbank hvor du kan velge felter med ferdige funksjoner. Legg til tomme felt Velg gruppen Sett inn og klikk på Felt dersom du kun ønsker å legge til tomme felt. Etterpå kan du for eksempel skrive inn tekst i feltet. Velg antall felter du ønsker å legge til og klikk OK. Rolltalk Designer 17 Brukerveiledning

18 Antall felter du valgte blir lagt inn. Brukerveiledning 18 Rolltalk Designer

19 Legg til bilde med Auto-søk Å bruke Auto-søk funksjonen for å legge til bilder i et felt er enkelt og tidsbesparende. Først må du slå på Auto-søk i menyen. Fra kategorien Hjem velg Auto-søk slik at denne blir aktivert. Auto-søk vil nå være aktiv helt til du klikker en gang til på "Autosøk"-knappen. Du kan nå velge det feltet hvor du vil legge inn et bilde. Trykk mellomromstasten slik at du får et tekstfelt nederst i feltet. Her skriver du inn tekst som samsvarer med navnet på det bildet du vil ha satt inn. Rolltalk Designer 19 Brukerveiledning

20 I figuren nedenfor vil vi ha satt inn et bilde av fisk. Vi skriver derfor "Fisk" i tekstfeltet. Vi får nå opp et bilde fra bildebanken med navn som samsvarer med "fisk". For å se andre fiskebilder kan vi nå bla med opp- og nedpilen på tastaturet. Trykk Enter når du har funnet det bildet du vil bruke. Legg til felt med bilde Fra kategorien Sett inn velg Bilder dersom du ønsker et symbol eller bilde inn i feltet. Du kommer nå inn i en oversikt over bildebanker som er installert. Brukerveiledning 20 Rolltalk Designer

21 Klikk på den bildebanken du ønsker å lete etter symbol i, eller marker alle bildebanker ved å klikke på knappen Alle. Dersom du ønsker å bruke egne bilder klikk på Mine bilder eller Velg. Klikk i tekstboksen ved siden av Finn og søk opp symbolet du ønsker. Marker det bildet du ønsker å legge til ved å klikke på bildet. Klikk Sett inn, og symbolet settes inn på siden. Får du felter med stiplet linje rundt, er du på en friside. Se da seksjonen Legg til friside på side 25. Fortsett å legge inn de bildene du ønsker skal ligge på siden ved å gjenta prosedyren ovenfor. Bildene justerer seg etter hvert som du legger til nye. Rolltalk Designer 21 Brukerveiledning

22 Klikk på Lukk for å lukke bildebanken når du har lagt til de ønskede bildene. For å legge til tekst i feltene, se Legg til tekst i felt på side 22. Bytte bilde i et felt Ønsker du å bytte et bilde i et felt, klikk på feltet, og fra gruppen "Bilde" velg Bytt eller Bytt bilde. Tips! Dersom du har lagt til et bilde eller felt du ønsker å slette, så marker bildet/feltet og trykk Del (Delete) tasten på tastaturet. Legg til tekst i felt Tekst legges til et felt ved å klikke på feltet, og deretter trykke på mellomromstasten på tastaturet. En tekstboks kommer opp nederst i feltet, og du kan skrive inn ønsket tekst. Brukerveiledning 22 Rolltalk Designer

23 Trykk Enter på tastaturet for å gå til neste felt, og skriv inn ønsket tekst. Tips! Ved å dobbeltklikke i et felt får du opp egenskaper for feltet. Her kan du skrive inn tekst, endre teksttype, størrelse, plassering, osv. Legg til ny koblet side Du kan legge til en side som er koblet til ett av feltene på en av de andre sidene i programmet. Når brukeren klikker på det aktuelle feltet åpnes den nye siden. Klikk på feltet du ønsker skal ta deg til en ny side. Fra kategorien Sett inn velg Side. Rolltalk Designer 23 Brukerveiledning

24 Du får da opp en dialogboks hvor du velger sidetype. En "Automatisk" side justerer størrelsen på feltene automatisk på siden. Se Legg til automatisk side på side 24. En "Friside" gir deg mulighet til å justere størrelse og plassere felter slik du ønsker det. Se Legg til friside på side 25. 'Antall felter' benyttes for å lage rutenettet. 'Lås side' benyttes for å unngå at endringer på siden utføres uønsket. 'Bruk automatisk sidebinding' skal i de fleste tilfeller være haket av. Legg til automatisk side Velg Automatisk. Sørg også for at Bruk automatisk sidebinding er haket av. Brukerveiledning 24 Rolltalk Designer

25 I feltet Navn kan du gi siden det navnet du ønsker. Klikk på Lag side. Den nye siden vises med et felt med bilde av en pil tilbake. Feltets funksjon er retur til sist besøkte side. Det er denne funksjonen som binder sidene sammen. Du kan nå legge til flere felter på siden. Se Legg til felt på side 17. For å skrive inn tekst på feltene du legger til, se Legg til tekst i felt på side 22. Legg til friside Hak av Friside. Sett antall Kolonner og Rader. Rader og kolonner får betydning når funksjonen "Rutenett" under gruppen "Verktøy" står på. Hvis ikke, så kan man fritt plassere felter uavhengig av antall rader og kolonner. Sørg også for at Bruk automatisk sidebinding er haket av. Klikk på Lag side. Den nye siden vises med et felt med bilde av en pil tilbake. Feltets funksjon er retur til sist besøkte side. Det er denne funksjonen som binder sidene sammen. Rolltalk Designer 25 Brukerveiledning

26 Hold musepeker over den stiplede linjen på pil tilbake feltet til du får en dobbeltpil. Hold nede venstre musetast og dra ut til ønsket størrelse. Dersom du ønsker å plassere pil tilbake feltet et annet sted, klikk og hold nede venstre musetast på feltet, og dra feltet dit du ønsker. For å legge på flere felter se Legg til felt på side 17. Tips! For å lage feltene like store, kan du markere alle feltene ved å holde trykke Ctrl+ A på tastaturet. Plasser musepeker i det feltet du ønsker størrelsen til, høyreklikk og fra hurtigmenyen velg Lag samme størrelse. Du kan også velge å markere bare noen felt, ved å holde nede Ctrl tasten på tastaturet, og deretter klikke på feltene du ønsker å markere. Plasser så musepeker i feltet du ønsker størrelsen til, høyreklikk og fra hurtigmenyen velg Lag samme størrelse. Legg på kommando Du kan legge en kommando på feltet. Avhengig av hvilken kommando du velger å legge på, vil det utføres ulike handlinger. Dette kan være at tekst leses opp, du skriver til en editor, en lyd spilles av, feltet går til en ny side o.l. Brukerveiledning 26 Rolltalk Designer

27 Tal Tekst For å benytte denne kommandoen må talesyntese være installert. For mer informasjon om talesyntese, se Talesyntese på side 30. Klikk på feltet du ønsker å legge kommandoen på, og fra kategorien Sett inn velg Tal tekst. I dialogboksen 'Tal tekst' velger du enten Tekst fra felt eller Egen tekst. Velger du Tekst fra felt, så blir det du har skrevet i feltet lest opp. Velger du Egen tekst, kan du få lest opp mer enn det du har valgt å skrive inn i feltet. Ved å velge egen tekst, har du også mulighet til å manipulere uttale ved å skrive ordet slik du tror det uttales. Dette vil ikke vises noe sted. Velg funksjonen Test for å høre avspillingen. Velg OK for å lukke dialogboksen. Endre en kommando Dersom du skal endre en kommando som er lagt på et felt, som f.eks. 'Tal tekst', så velger du feltet med kommandoen som skal endres. Dobbeltklikk på kommandoen i listen over kommandoer nede til venstre. Gjør ønsket endring i dialogboksen som åpnes og klikk Ok. Rolltalk Designer 27 Brukerveiledning

28 Kommandoen Skriv Denne kommandoen brukes sammen med Editor-feltene. Hensikten er både å skrive tekst eller bilde til editor, og evt. ha mulighet til å få tale. Klikk på feltet du ønsker å legge kommandoen på. Fra kategorien Sett inn velg Skriv. Du får dialogboksen for kommandoen "Skriv". Velg Bruk felt eller bildetekst om du ønsker at teksten som står i feltet er det som skal skrives. Brukerveiledning 28 Rolltalk Designer

29 Velg Bruk kommandotekst om du ønsker at det skal skrives mer til editor enn det som står i feltet. Velg Tal tekst ved skriving om du ønsker at teksten skal leses opp ved hvert trykk på feltet. Velg også om det er bildetekst eller kommandotekst som skal leses opp. Tips! Fra kategorien Sett inn velg Feltbank, og fra listen velg Felteditor eller Teksteditor for å hente ferdige felter for å slette alt fra editor, lese opp fra editor og slette en og en bokstav eller ett og ett bilde. Spill av lyd Ved å bruke en mikrofon kan lyd spilles inn og legges til feltene. Denne funksjonen er godt egnet for å lese inn ord talesyntesen ikke uttaler godt nok, synge inn sanger, fortelle eventyr o.l. Klikk på feltet du ønsker å legge kommandoen på. Fra kategorien Sett inn velg Spill av lyd. Du får dialogboksen for kommandoen 'Spill av lyd'. Klikk på Opptak. Du får dialogboksen for 'Lyd innspiller'. Rolltalk Designer 29 Brukerveiledning

30 Trykk Start for å starte innspillingen, og Stopp for å stoppe. Er valget Lydtest etter opptak haket av, vil opptaket automatisk spilles av når innspillingen stoppes. Velg Lukk for å lukke dialogboksen. Velg OK for å lukke dialogboksen 'Spill av lyd'. Tips! Kommandoen 'Spill av lyd' benyttes også for å legge på musikk og lyder på et felt. Dette gjøres ved å velge Min musikk eller Lyder i dialogboksen 'Spill av lyd'. Talesyntese Se nedenfor for oppsett av talesyntese. Fra kategorien Program velg Oppsett. Du får dialogboksen "Oppsett". Velg fanen Tekst til tale. Brukerveiledning 30 Rolltalk Designer

31 Hak av på Høy kvalitet. Velg stemme i nedtrekkslisten Velg stemme. Klikk på Tal. Stemmen leser da opp Dette er en test av tekst til tale. I gruppen 'Juster stemme' kan du stille toneleie, hastighet og volum ved å dra spakene til høyre eller venstre. Klikk Ok. Rolltalk Designer 31 Brukerveiledning

32 Merk! Husk at programmet enten må kjøres i brukermodus (Testknapp), eller dobbeltklikke på kommandoen og bruke test-funksjonen i dialogvinduet for å høre at kommando med talesyntese er lagt til et felt. Sikkerhetskopi av brukerprogram Det er viktig å lage en kopi av brukerprogrammet på en ekstern lagringsenhet (f.eks. en USB-minnepinne) både som sikkerhetskopi i tilfelle tyveri eller skade på maskinen, eller at bruker skal ha ny maskin slik at brukerprogram må flyttes til en annen maskin. Rolltalk Designer har innebygget rutine for automatisk ukentlig sikkerhetskopi. Til sikkerhetskopiering bruker Rolltalk Designer funksjonen 'Lag filer for distribusjon'. Merk! Funksjonen 'Lag filer for distribusjon' tar kun kopi av brukerprogrammet. Brukerdata som bilder, videoer, SMS, e-post, osv. vil ikke bli kopiert. Flytte et brukerprogram For å flytte et brukerprogram mellom forskjellige maskiner kan funksjonen 'Lag filer for distribusjon' benyttes. Vedrørende brukerdata som bilder, videoer osv., se Merk ovenfor! Sett en minnepinne i maskinen. Åpne brukerprogrammet i Rolltalk Designer (det er det samme hvilken side du står på). Velg Fil og Lag filer for distribusjon. Du får opp et utforskervindu. Klikk på Datamaskin, og deretter minnepinnen du satt inn (navnet på denne kan variere etter type minnepinne). Brukerveiledning 32 Rolltalk Designer

33 Lag en ny mappe med knappen Opprett ny mappe. Høyreklikk på mappen for å gi den et nytt navn, for eksempel brukerens navn. Klikk OK. Dialogboksen 'Lag filer for distribusjon' vises. Klikk Start. En beskjed på skjermen viser når overføringen er ferdig. Klikk OK. Legg inn brukerprogram fra minnepinne Maskinen som brukerprogrammet legges inn på må ha Rolltalk Designer installert før brukerprogrammet overføres. Sørg for å ha samme versjon på alle maskiner det er aktuelt å flytte brukerprogrammene mellom. Sett minnepinnen du har en kopi av brukerprogrammet på inn i maskinen. Start Windows Utforsker og dobbeltklikk på Datamaskin. Velg minnepinnen (kan ha forskjellige navn avhengig av fabrikat). Bla frem til den mappen som brukerprogrammet ble lagret i. Dobbeltklikk på filen Install7. Rolltalk Designer 33 Brukerveiledning

34 Velg Start Overføringen starter. Hvis programmet med samme navn finnes fra før, får man spørsmål om programmet skal erstattes. Velg JA på dette for å kopiere programmet fra den eksterne lagringsenheten over det programmet som allerede eksisterer på maskinen. En beskjed viser når programmet er ferdig installert. Oppdatering av Rolltalk Designer Vi jobber kontinuerlig med å forbedre Rolltalk Designer. Det blir lagt til nye funksjoner, samt gjort forbedringer og forenklinger i programmet. Det anbefales å benytte siste versjon av programvaren for å oppnå beste mulige brukeropplevelse. For å være sikker på at du har siste versjon, anbefaler vi at du sjekker dette fra Hjelpmenyen i Rolltalk Designer når maskinen er tilkoblet Internett. I kategorien Hjelp velg Søk etter oppdateringer. Du får dialogboksen 'Søk etter oppdateringer'. Klikk på knappen Søk etter oppdateringer. Klikk Last ned dersom det kommer en hake ved noen av dine installasjoner. Følg deretter instruksjoner på skjermen. Klikk Lukk når du er ferdig. Brukerveiledning 34 Rolltalk Designer

35 Stikkord automatisk side;24 auto-søk;19 bilde auto-søk;19 bytte;22 brukerprogram flytte;32 legg inn fra minnelinne;33 nytt;11 bytte bilde;22 editor legg til;15 endre kommando;27 enkle menyer;9 felt legg på kommando;26 legg til;17 sett inn;13 feltbank;13 felteditor;14 flytte brukerprogram;32 friside;25 installasjon;4 koblet side;23 kommando endre;27 på felt;26 skriv;28 legg til side;23 legg til tekst;22 lyd spill av;29 minnepinne;4 legg inn brukerprogram;33 ny side;23 sidebank;12 oppgradere;34 opprette brukerprogram;11 sett inn felt;17 side automatisk;24 fri;25 koblet;23 legg til ny;23 sidebank;12 sikkerhetskopi;32 spill av lyd;29 talesyntese oppsett;30 tekst legg til;22 tekst i felt;22 teksteditor;14 testknapp;9 Rolltalk Designer 35 Brukerveiledning

36 Abilia AS, Buvikveien 22, 4950 Risør, Norway Phone Fax Brukerveiledning 36 Rolltalk Designer Brukerveiledning_for_Rolltalk_Designer_8_RevA_NOR.docx,

Ta kontakt med oss dersom du trenger ytterligere støtte. Vi kan kontaktes via telefon eller via vår hjemmeside:

Ta kontakt med oss dersom du trenger ytterligere støtte. Vi kan kontaktes via telefon eller via vår hjemmeside: LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! Innføring i e-lector Velkommen til e-lector Gratulerer med deres valg av e-lector. For å installere e-lector følger du punktene i Installasjonsveiledning. Deretter

Detaljer

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Atlernativ- og supplerende kommunikasjon og tilgang til datamaskinen Hensikt Tobii Communicator er PC programvare for å skape, tilpasse og benytte

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Communicate: By Choice (Valg)

Communicate: By Choice (Valg) Communicate: By Choice (Valg) 1 Widgit Software - NorMedia By Choice Veiledning Widgit Software, UK Norsk versjon ved NorMedia Communicate: By Choice Widgit Software 2007 Publisert av Widgit Software Widgit

Detaljer

OpenOffice.org Tekstbehandling

OpenOffice.org Tekstbehandling OpenOffice.org Tekstbehandling Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Writer Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Kurs i bruk av JAWS. Magnar Høgalmen Oktober 2011

Kurs i bruk av JAWS. Magnar Høgalmen Oktober 2011 Kurs i bruk av JAWS Magnar Høgalmen Oktober 2011 1 KURS I BRUK AV JAWS... 1 JAWS HISTORIE.... 3 INSTALLERE JAWS.... 4 JAWS VINDU - INNSTILLINGER - LESELIST - LEGG TIL LESELIST... 4 JAWS VINDU - INNSTILLINGER

Detaljer

Komme i gang med det grunnleggende

Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang Tobii Communicator Komme i gang med det grunnleggende Gjelder fra Tobii Communicator Version 4.8. Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til

Detaljer

Brukerveiledning RogaMac Beta 1 Distribusjon og bruk kun tillatt for videregående skole i Rogaland Fylkeskommune

Brukerveiledning RogaMac Beta 1 Distribusjon og bruk kun tillatt for videregående skole i Rogaland Fylkeskommune Brukerveiledning RogaMac Beta 1 Distribusjon og bruk kun tillatt for videregående skole i Rogaland Fylkeskommune Lingit AS Programvaren og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Lingit AS opphavsrett.

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Communicate: SymWriter

Communicate: SymWriter Communicate: SymWriter Brukerveiledning med kom i gang guider. Vennligst skriv ned lisensnummeret ditt. Du kan få bruk for det senere. Når du registrerer produktet, vennligst skriv inn din epost adresse

Detaljer

Dokumentasjon WebOrg. Innhold

Dokumentasjon WebOrg. Innhold Dokumentasjon WebOrg Innhold Nyheter og innhold... 2 Legg til nyhet... 2 Ingress og obligatoriske felter... 2 Formatere tekst... 5 Lim inn tekst fra andre programmer... 5 Sette inn bilder... 5 Sett inn

Detaljer

Undervisning i bruk av PC for sterkt svaksynte

Undervisning i bruk av PC for sterkt svaksynte Undervisning i bruk av PC for sterkt svaksynte Windows 7, Word 2007 og ZoomText 9 Silje Benonisen Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 95 Undervisning i bruk av PC for sterkt svaksynte Windows

Detaljer

Komme i gang med det grunnleggende

Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang Tobii Communicator Komme i gang med det grunnleggende Gjelder fra Tobii Communicator Version 4.6. Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til

Detaljer

Brukermanual. Akelius Byrå. Kursdokumentasjon. Grunnkurs Dokument

Brukermanual. Akelius Byrå. Kursdokumentasjon. Grunnkurs Dokument Brukermanual Akelius Byrå Kursdokumentasjon Grunnkurs Dokument Brukermanual for Akelius Byrå Brukermanual for Akelius Byrå... 1 Ord og begreper... 4 Hurtigtaster... 4 Innstillinger for oppgaver og kontrollpunkter...

Detaljer

Communicate: In Print Veiledning

Communicate: In Print Veiledning Communicate: In Print Veiledning Velkommen til In Print (På Trykk), et av programmene i Kommuniser: serien fra Widgit Software. Norske versjoner ved NorMedia as. Manualen inneholder detaljerte informasjoner

Detaljer

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57 15 00 Brukerstøtte: 67 57 15 30

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

KeyStrokes 3.6 for Mac OS X

KeyStrokes 3.6 for Mac OS X KeyStrokes 3.6 for Mac OS X Skjermtastatur by AssistiveWare INNHOLDSFORTEGNELSE Introduksjon 4 Hovedfunksjoner 6 Systemkrav 7 Installasjon 8 Aktivere nedlastede kopier 8 Aktivere CD-ROM kopier 9 Registrering

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0

LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0 LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Copyright 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel:

Detaljer

Hal Skjermleser versjon 9.0

Hal Skjermleser versjon 9.0 Hal Skjermleser versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Copyright 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0) 1905 754577

Detaljer

Widgit Go Brukerveiledning For ipad ver. 1.1

Widgit Go Brukerveiledning For ipad ver. 1.1 Brukerveiledning For ipad ver. 1.1 www.hargdata.se Norsk versjon: Normedia AS www.normedia.no Innhold 1. Introduksjon til 4 1.1 Hovedtrekkene i 5 2. Talestøtte 5 2.1 Bruk av talesyntese 5 3. Starte 3.1

Detaljer

Redaktørhåndbok Versjon 4.20

Redaktørhåndbok Versjon 4.20 Redaktørhåndbok Versjon 4.20 ElektroPost Postbox 26 1326 Lysaker www.elektropost.no www.episerver.com Redaktørhåndbok for EPiServer 4.20 Rev A Opprettet 25.08.03 Sist lagret den 30 October 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0

Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0 Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Opphavsrett 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Detaljer

EXTENSOR 05 Friskliv:

EXTENSOR 05 Friskliv: EXTENSOR 05 Friskliv: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Basisbrukerhefte med informasjon, brukerveiledning og tips. NB: Vi har valgt å kalle pasienten for «Deltager» i denne brukermanualen.

Detaljer