REPETISJON KAP. 1 KAMPEN OM FRAMTIDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REPETISJON KAP. 1 KAMPEN OM FRAMTIDA"

Transkript

1 REPETISJON KAP. 1 KAMPEN OM FRAMTIDA Kapittel 1 (s. 7-29) Kapittel 1 (s. 7-29) Kapittel 1 (s. 7-29) 1. Kva betyr ordet «demokrati»? 2. forskjellen på direkte og indirekte demokrati? 3. Politikk er fordeling av [Sjå s. 8] [Sjå s. 8 + wiki] [Sjå s. 9] Kapittel 1 (s. 7-29) Kapittel 1 (s. 7-29) Kapittel 1 (s. 7-29) 4. Kvifor vart partia Høgre, Venstre og Ap stifta? 5. Kva vil det seie at Noreg har blandingsøkonomi? 6. Nemn fem av ytingane som velferdsstaten gjev til borgarane. [Sjå s ] [Sjå s. 14] [Sjå s. 15] Kapittel 1 (s. 7-29) Kapittel 1 (s. 7-29) Kapittel 1 (s. 7-29) 7. forskjellen på progressive og flate skattar? 8. Det er fleire grunnar til at Noreg er eit rikt land. Forklar. 9. oljefondet? [Sjå s. 15] [Sjå s ] [Sjå s. 17] Kapittel 1 (s. 7-29) Kapittel 1 (s. 7-29) Kapittel 1 (s. 7-29) 10. Kvifor er oljeutvinning problematisk for miljøet? 11. berekraftig utvikling? 12. Kva meiner vi med «raude», «blå» og «grøne» parti? [Sjå s. 17] [Sjå s. 17] [Sjå s ]

2 Kapittel 1 (s. 7-29) Kapittel 1 (s. 7-29) Kapittel 1 (s. 7-29) 13. partiet Raudt og Miljøpartiet dei grøne. [Sjå s wiki] 14. SV. [Sjå s wiki] 15. Ap. [Sjå s wiki] Kapittel 1 (s. 7-29) Kapittel 1 (s. 7-29) Kapittel 1 (s. 7-29) 16. FrP. 17. partiet Høgre. 18. mellompartia? [Sjå s wiki] [Sjå s wiki] [Sjå s. 19] Kapittel 1 (s. 7-29) Kapittel 1 (s. 7-29) Kapittel 1 (s. 7-29) 19. KrF. 20. partiet Venstre. 21. Senterpartiet. [Sjå s wiki] [Sjå s wiki] [Sjå s wiki] Kapittel 1 (s. 7-29) Kapittel 1 (s. 7-29) Kapittel 1 (s. 7-29) 22. Finn to definisjonar på «raudgrøne» parti. 23. Kva meiner partia om oljeutvinning i Nord-Noreg? 24. Kva for tre spørsmål må vi stille ved kjeldene når vi leitar etter fakta? [Sjå s ] [Sjå s. 21] [Sjå s. 21]

3 REPETISJON KAP. 2 SLIK BLIR NOREG STYRT Kapittel 2 (s ) Kapittel 2 (s ) Kapittel 2 (s ) 1. Kva heiter nasjonalforsamlinga i Noreg? 2. Makta i Noreg er delt i tre. Forklar korleis. 3. Kva vil det seie at Noreg er ein rettsstat? [Sjå s. 32] [Sjå s wiki] [Sjå s. 33] Kapittel 2 (s ) Kapittel 2 (s ) Kapittel 2 (s ) 4. parlamentarisme? 5. opposisjonen på Stortinget? Kva for parti er i opposisjon no? 6. eit mistillitsforslag? [Sjå s. 33] [Sjå s. 33] [Sjå s. 33] Kapittel 2 (s ) Kapittel 2 (s ) Kapittel 2 (s ) 7. det utøvande organet i eit fylke? Er fylkesmannen vald av folket? 8. det folkevalde organet i ein kommune? 9. ei partigruppe på Stortinget? [Sjå s. 34 og 38] [Sjå s. 34] [Sjå s. 34] Kapittel 2 (s ) Kapittel 2 (s ) Kapittel 2 (s ) 10. Korleis er det faglege arbeidet på Stortinget organisert? 11. Har Noreg ei koalisjonsregjering no? I så fall, kva for parti er med? 12. Har Noreg ei fleirtalseller mindretalsregjering no? [Sjå s. 34] [Sjå s. 35] [Sjå s. 35]

4 Kapittel 2 (s ) Kapittel 2 (s ) Kapittel 2 (s ) 13. oppgåvene til regjeringa? 14. Nemn døme på nokre departement, og på statlege organ utanom departementa. 15. Forklar forskjellen på øyremerkte tilskot og rammetilskot. [Sjå s. 35] [Sjå s. 35] [Sjå s. 36] Kapittel 2 (s ) Kapittel 2 (s ) Kapittel 2 (s ) 16. Kommunar som har formannskap har òg ein rådmann. Forklar kva begge to gjer. 17. Nokre kommunar har byråd. Forklar forskjellen på det og formannskap. 18. Sametinget. [Sjå s. 37] [Sjå s ] [Sjå s ] Kapittel 2 (s ) Kapittel 2 (s ) Kapittel 2 (s ) 19. Korleis kan du påverke samfunnet ved å bruke valkanalen? 20. Korleis kan du påverke samfunnet ved å bruke organisasjonskanalen? 21. Korleis kan du påverke samfunnet ved å bruke aksjonskanalen? [Sjå s ] [Sjå s ] [Sjå s. 42] Kapittel 2 (s ) Kapittel 2 (s ) Kapittel 2 (s ) 22. Korleis kan du påverke samfunnet ved å bruke mediekanalen? 23. Forklar forskjellar i statssystemet i Noreg, USA, Sveits og Tyskland. 24. Nemn nokre ikkjedemokratiske statar. [Sjå s. 43] [Sjå s ] [Sjå s ]

5 REPETISJON KAP. 3 - DU OG SAMFUNNET DU OG SAMF. (s ) DU OG SAMF. (s ) DU OG SAMF. (s ) 1. Nemn nokre av dei rollene som du har i løpet av ein vanleg dag. 2. Gje døme på ein rollekonflikt. 3. ei norm? [Sjå s. 58] [Sjå s. 58] [Finn svar på s. 58.] DU OG SAMF. (s ) DU OG SAMF. (s ) DU OG SAMF. (s ) 4. Forklar kva sosialisering går ut på. Bruk orda normer, sanksjonar, primær, sekundær og internalisert. [Finn svar på s ] 5. Nemn ei norm som du sjølv har internalisert. [Sjå s. 59.] 6. Kor viktig meiner du at familien, skulen og kameratane/russen er som sosialiseringsarenaer for ein åring? [Sjå s ] DU OG SAMF. (s ) DU OG SAMF. (s ) DU OG SAMF. (s ) 7. identitet? Kva pregar identiteten til ein person? 8. Gje ein definisjon på kultur. 9. Kva meiner du er typisk norsk kultur? [Sjå s. 60.] [Finn svar på s. 61.] [Sjå s ] DU OG SAMF. (s ) DU OG SAMF. (s ) DU OG SAMF. (s ) 10. På kva felt er det blitt meir likestilling dei siste 50 åra? 11. Kva seier ungdomane sitt utdanningsval om kjønnsrollene i vår tid? 12. forskjellen på storfamilie og kjernefamilie? [Finn svar på s. 65.] [Sjå s. 65.] [Finn svar på s. 66.]

6 DU OG SAMF. (s ) DU OG SAMF. (s ) DU OG SAMF. (s ) 13. Korleis har norske familiar endra seg dei siste 100 åra? 14. Korleis har normene for homofilt samliv endra seg dei siste 50 åra? 15. ei etnisk gruppe? Gje døme. [Sjå s. 66] [Sjå s. 66] [Finn svar på s. 68.] DU OG SAMF. (s ) DU OG SAMF. (s ) DU OG SAMF. (s ) 16. eit fleirkulturelt samfunn? 17. Fortel litt om kvar av dei fem nasjonale minoritetane i Noreg. 18. Kva for grupper av menneske kan innvandre til Noreg? [Finn svar på s. 68] [Sjå s. 68.] [Finn svar på s ] DU OG SAMF. (s ) DU OG SAMF. (s ) DU OG SAMF. (s ) 19. Kor mange innvandrarar er det i Noreg? På kva måtar er dei like, eller ulike kvarandre? 20. Kor mange samar finst det, og kvar bur dei? Kva vil det seie at samane er eit urfolk? 21. Staten prøvde å assimilere samane, men har slutta med det. Forklar kva det betyr. [Finn svar på s ] [Finn svar på s ] [Finn svar på s ] DU OG SAMF. (s ) DU OG SAMF. (s ) DU OG SAMF. (s ) 22. Kva blir gjort for å ta vare på samisk språk og kultur? 23. Kvifor er rasisme og generaliseringar usakleg og feil? 24. Korleis kan du sjekke om påstandar på nettet er fakta eller konspirasjonsteoriar? [Finn svar på s. 72.] [Finn svar på s ] [Finn svar på s ]

7 REPETISJON KAP. 4 - KRIMINALITET KRIMINALITET (s. 87-) KRIMINALITET (s. 87-) KRIMINALITET (s. 87-) 1. Korleis kan samfunnet førebyggje kriminalitet? 2. Har individet eller samfunnet mest skuld i kriminaliteten? 3. Kva tyder det at straff verkar individualpreventivt? [Sjå s. 89] [Sjå s. 89] [Sjå s. 89] KRIMINALITET (s. 87-) KRIMINALITET (s. 87-) KRIMINALITET (s. 87-) 4. Kva tyder det at straff verkar allmennpreventivt? [Sjå s. 90] 5. Forklar forskjellen på ei sivilsak og ei straffesak. [Sjå s. 91] 6. forliksrådet? Kva skjer der? [Sjå s. 91] KRIMINALITET (s. 87-) KRIMINALITET (s. 87-) KRIMINALITET (s. 87-) 7. I Noreg har vi domstolar på tre nivå. Kva heiter dei tre typane domstolar? 8. Kva vil det seie å anke ei rettssak? 9. Ulike typar straff: Kva slags brotsverk blir straffa med bot? [Sjå s. 91] [Sjå s. 91] [Sjå s. 92] KRIMINALITET (s. 87-) KRIMINALITET (s. 87-) KRIMINALITET (s. 87-) 10. Ulike typar straff: samfunnsstraff? Når blir det brukt? [Sjå s. 92] 11. Ulike typar straff: forskjellen mellom fengsel på vilkår og fengsel utan vilkår? (Bokmål: betinga / ubetinga) [Sjå s. 92] 12. Ulike typar straff: forvaring? Når blir det brukt? [Sjå s. 93]

8 KRIMINALITET (s. 87-) KRIMINALITET (s. 87-) KRIMINALITET (s. 87-) 13. Kva typar brotsverk har auka, og kva har minka? 14. mørketal? 15. Kvifor viser statistikken uvanleg mange drap i 2011? [Sjå s. 93] [Sjå s. 93] [Sjå s. 94] KRIMINALITET (s. 87-) KRIMINALITET (s. 87-) KRIMINALITET (s. 87-) 16. Kva for eigenskapar har ein typisk forbrytar? 17. Ein statistisk samanheng er ikkje alltid ein årsakssamanheng. Forklar kvifor ikkje, og gje døme. 18. Kva vil det seie at innvandrarar er overrepresenterte i krim.statistikken? [Sjå s ] [Sjå s. 96] [Sjå s. 96] KRIMINALITET (s. 87-) KRIMINALITET (s. 87-) KRIMINALITET (s. 87-) 19. Kva for ei aldersgruppe gjer mest kriminalitet? 20. Kor stor prosent av ungdomane er lovlydige? 21. Kva kan utviklinga i Groruddalen seie om samfunnet si rolle i å redusere kriminalitet? [Sjå s. 97] [Sjå s. 97] [Sjå s. 97] Kvifor kan denne statistikken gje eit lite påliteleg bilete av utviklinga? (Sjå s. 94)

9 REPETISJON KAP. 5 - ARBEIDSLIV ARBEIDSLIV (S. 107-) ARBEIDSLIV (S. 107-) ARBEIDSLIV (S. 107-) 1. Ein jobb er ei rolle. Forklar. [Sjå s. 58 og 108] 2. konsekvensane av å bli arbeidslaus? [Sjå s. 109] 3. dagpengar? vilkåret for å få dei? Kor mykje pengar er det snakk om? [Sjå s. 109] ARBEIDSLIV (S. 107-) ARBEIDSLIV (S. 107-) ARBEIDSLIV (S. 107-) 4. Kvifor er det blitt mange færre jobbar som ufaglærte kan få? Nemn to grunnar. 5. Kva kan du gjere for å kome deg i arbeid? Kva hjelp kan du få til det? 6. Forklar kva likevektsarbeidsløyse er. fordelane og ulempene med det? [Sjå s. 110] [Sjå s ] [Sjå s ] ARBEIDSLIV (S. 107-) ARBEIDSLIV (S. 107-) ARBEIDSLIV (S. 107-) 7. Nemn nokre av dei rettane som Arbeidsmiljølova gjev deg i jobben. 8. ein individuell arbeidstidsavtale? Kven tener mest på å ha slike avtaler? 9. Nemn døme på fagforeiningar og hovudsamanslutningar. [Sjå s. 113] [Sjå s. 114] [Sjå s ] ARBEIDSLIV (S. 107-) ARBEIDSLIV (S. 107-) ARBEIDSLIV (S. 107-) 10. NHO? Kva for rolle har NHO i høve til fagforeiningane? [Sjå s. 116] 11. Forklar korleis tarifforhandlingar går føre seg. Ta med alle alternativ for kva som kan skje. [Sjå s. 116] 12. Kva gjer ein riksmeklar? [Sjå s. 116]

10 ARBEIDSLIV (S. 107-) ARBEIDSLIV (S. 107-) ARBEIDSLIV (S. 107-) 13. Kor mange er fagorganiserte, i ulike bransjar? [Sjå s ] 14. Kor mykje likestilling er det eigentleg i norsk arbeidsliv? [Sjå s ] 15. Forklar fråversstatistikken på side 119. Tolk diagrammet, og finn årsaker. Forklar orda i figuren:

11 REPETISJON KAP. 6 - UNG ØKONOMI UNG ØKONOMI (S. 133-) UNG ØKONOMI (S. 133-) UNG ØKONOMI (S. 133-) 1. eit forbrukarsamfunn? [Sjå s. 134] 2. Korleis kan du utøve forbrukaretikk? [Sjå s ] 3. Forklar desse omgrepa: purring purregebyr inkassokrav betalingsmerknad [Finn svar på s. 137] UNG ØKONOMI (S. 133-) UNG ØKONOMI (S. 133-) UNG ØKONOMI (S. 133-) 4. Kva går reklamasjonsretten ut på? Kva har du rett til? 5. forskjellen på garanti og reklamasjonsrett? 6. Når har du angrerett? Kva har du rett til då? [Finn svar på s. 138] [Sjå s ] [Sjå s. 139] UNG ØKONOMI (S. 133-) UNG ØKONOMI (S. 133-) UNG ØKONOMI (S. 133-) 7. Forbrukarrådet? 8. Forklar korleis du lagar eit budsjett. 9. Nemn døme på på faste og variable utgifter. [Sjå s. 139] [Finn svar på s. 140] [Sjå s ] UNG ØKONOMI (S. 133-) UNG ØKONOMI (S. 133-) UNG ØKONOMI (S. 133-) 10. Nemn ulike former for sparing. Kva fordelar og ulemper har dei ulike formene? 11. Nemn ulike typar lån. Kva slags lån bør du unngå? 12. renter? [Finn svar på s. 141] [Sjå s ] [Finn svar på s. 142]

12 UNG ØKONOMI (S. 133-) UNG ØKONOMI (S. 133-) UNG ØKONOMI (S. 133-) 13. Kva fordelar og ulemper er det med å drive si eiga bedrift? 14. Kva slags moment må du ta med i ei marknadsvurdering? 15. eit enkeltpersonføretak? Kva fordelar og ulemper er det med å drive eit? [Sjå s. 143] [Sjå s. 144] [Sjå s. 144] UNG ØKONOMI (S. 133-) UNG ØKONOMI (S. 133-) UNG ØKONOMI (S. 133-) 16. eit ansvarleg selskap? Kva fordelar og ulemper er det med å drive eit? 17. eit aksjeselskap? Kva fordelar og ulemper er det med å drive eit? 18. kapital? [Sjå s. 144] [Sjå s. 144] [Sjå s. 145] UNG ØKONOMI (S. 133-) UNG ØKONOMI (S. 133-) UNG ØKONOMI (S. 133-) 19. eit patent? 20. dobbel bokføring? 21. debet og kredit? [Finn svar på s. 146] [Finn svar på s. 147] [Finn svar på s. 147] UNG ØKONOMI (S. 133-) UNG ØKONOMI (S. 133-) UNG ØKONOMI (S. 133-) 22. Ein rekneskap er «sjølvkontrollerande». Forklar korleis. 23. eigenkapital? 24. Korleis kan du sjekke om ei bedrift svarar seg? [Finn svar på s. 148] [Finn svar på s. 148] [Finn svar på s ]

13 REPETISJON KAP. 7 ÉI OG SAME VERD KAPITTEL 7 (S. 159-) KAPITTEL 7 (S. 159-) KAPITTEL 7 (S. 159-) 1. Nemn døme på at globaliseringa har auka. 2. Korleis har telefonimarknaden i Noreg blitt globalisert? 3. Kor mange land er med i EU? [Sjå s ] [Sjå s ] [Sjå s. 162] KAPITTEL 7 (S. 159-) KAPITTEL 7 (S. 159-) KAPITTEL 7 (S. 159-) 4. Kva går EU sin indre marknad ut på? Gje døme på alle dei fire fridomane. 5. Kva rolle spelar EU sin indre marknad for Noreg? 6. Kva anna enn økonomi driv EU med? [Sjå s ] [Sjå s ] [Sjå s. 163] KAPITTEL 7 (S. 159-) KAPITTEL 7 (S. 159-) KAPITTEL 7 (S. 159-) 7. Mange vedtak i EU er overnasjonale. Kva vil det seie? 8. Kva for eit organ tek dei viktigaste avgjerdene i EU? 9. Kva gjer EU-kommisjonen? [Sjå s. 163] [Sjå s. 163] [Sjå s. 163] KAPITTEL 7 (S. 159-) KAPITTEL 7 (S. 159-) KAPITTEL 7 (S. 159-) 10. Korleis er møta til Unionsrådet organiserte? 11. Skapar EU fred? Nemn argument for og mot. 12. Nemn argument for norsk medlemskap i EU. [Sjå s. 163] [Sjå s ] [Sjå s ]

14 KAPITTEL 7 (S. 159-) KAPITTEL 7 (S. 159-) KAPITTEL 7 (S. 159-) 13. Nemn argument mot norsk medlemskap i EU. [Sjå s. 164] 14. Kva for land er med i EØS? Kva går EØS-samarbeidet ut på? [Sjå s. 166] 15. Bør Noreg melde seg ut av EØS? Nemn argument for og mot. [Sjå s. 166] KAPITTEL 7 (S. 159-) KAPITTEL 7 (S. 159-) KAPITTEL 7 (S. 159-) 16. skilnaden på absolutt fattigdom og relativ fattigdom? 17. dei historiske årsakene til at land er fattige? 18. Korleis kan krig gjere eit land fattig? [Sjå s ] [Sjå s. 168] [Sjå s ] KAPITTEL 7 (S. 159-) KAPITTEL 7 (S. 159-) KAPITTEL 7 (S. 159-) 19. Kva problem kan korrupsjon skape i eit fattig land? 20. Viss fleire born lever opp, kan det redusere folkeveksten. Forklar kvifor. 21. måla med norsk bistand? problematisk med bistanden? [Sjå s. 169] [Sjå s. 169] [Sjå s. 147] KAPITTEL 7 (S. 159-) KAPITTEL 7 (S. 159-) KAPITTEL 7 (S. 159-) 22. WTO? Kva prøvar WTO å oppnå?. 23. fordelane og ulempene med frihandel? 24. Nemn positive og negative sider ved Wikipedia. Korleis kan du vere sikker på å finne påliteleg informasjon? [Sjå s ] [Sjå s ] [Sjå s ]

FASTSATT LÆREPLAN JUNI 2013, Kompetansemål etter Vg1/ Vg2

FASTSATT LÆREPLAN JUNI 2013, Kompetansemål etter Vg1/ Vg2 FASTSATT LÆREPLAN JUNI 2013, Kompetansemål etter Vg1/ Vg2 Utforskaren : formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015

Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015 Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015 Utforskaren Hovudområdet grip over i og inn i dei andre hovudområda i faget, og difor skal ein arbeide med kompetansemåla i utforskaren samtidig med at ein arbeider

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Årsplan 10. klasse 2014 2015 Truls Inge Dahl, Edmund Lande, Rune Eide

Årsplan 10. klasse 2014 2015 Truls Inge Dahl, Edmund Lande, Rune Eide SAMFUNNSFAG Årsplan 10. klasse 2014 2015 Truls Inge Dahl, Edmund La, Rune Eide LÆREMIDDEL: Lærebøkene Monitor 3 :Geografi, Historie og Samfunnskunnskap, Kunnskapsbasar på internett, aviser, dokumentarar

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Kosmos 8 Skulen ein stad å lære, s. 220-225 Elevdemokratiet, s. 226-231. 36 Kosmos 8 Vennskap, s. 232-241 Artiklar på internett

Kosmos 8 Skulen ein stad å lære, s. 220-225 Elevdemokratiet, s. 226-231. 36 Kosmos 8 Vennskap, s. 232-241 Artiklar på internett ÅRSPLAN i Samfunnsfag Skuleåret: 2010/2011 Klasse: 8 Faglærar: Alexander Fosse Andersen Læreverk/forlag: / Fagbokforlaget Kompetansemål LK06 Læringsmål for perioden Periode Innhald Læreverk/læremiddel

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

!, fjs. sam fun nsf~g

!, fjs. sam fun nsf~g !, fjs Mette Jostein Haraldsen Ryssevik sam fun nsf~g Kapittel 3: Norsk mangfold 40 Deli Kultur og samfunn - ä leve sammen Typisk norsk? 41 Hvem er norsk? 43 Bade norsk og same 44 Norge - et kristent land?

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalet 0 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valdagen er. september. Hugs legitimasjon! Kommunestyre- og fylkestingsvalet 0 Ved valet vel vi representantar

Detaljer

Lærarrettleiing 1. Kornartane

Lærarrettleiing 1. Kornartane Lærarrettleiing 1. Kornartane Om modulen Modulen skal gje elevane oversikt over kva slags kornartar vi dyrkar i Noreg, kva dei blir brukt til, og kva rolle korn har i kosthaldet vårt. Kornartane ris og

Detaljer

Årsplan 2015/16 Samfunnsfag, 6. trinn

Årsplan 2015/16 Samfunnsfag, 6. trinn Årsplan 2015/16 Samfunnsfag, 6. trinn Veke Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34-35 Sei det med symbol Gje døme på ulike kulturelle symbol og gjere greie for kva vi meiner med omgrepa identitet

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

3.2.4 Døme for vidaregåande opplæring: Religiøs, etnisk og kulturell variasjon

3.2.4 Døme for vidaregåande opplæring: Religiøs, etnisk og kulturell variasjon Uansett om elevane skal svare på den individuelle oppgåva skriftleg eller munnleg, kan læraren og elevane avtale når og korleis det kan vere formålstenleg med tilbakemeldingar. Læraren kan bruke undervegsvurderinga

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Grunngjeving for krav 4

Grunngjeving for krav 4 Grunngjeving for krav 4 Det er tverrpolitisk semje om at seksualundervisninga skal styrkast (Soria Moria 2) og fleire NOU`ar (m.a Fra ord til Handling; Bekjempelse av voldtekt krever handling 2008:4, Struktur

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Spelet varer om lag ein dobbeltime og kan enkelt setjast opp i klasserommet. Talet på spelarar bør vere minst ti elevar.

Spelet varer om lag ein dobbeltime og kan enkelt setjast opp i klasserommet. Talet på spelarar bør vere minst ti elevar. Lærarrettleiing Kva er b.stem? b.stem er ein digital læringsressurs for skuleklasser. Han er lagd opp som eit rollespel der klassa får rolla som ungdomsrådet i Snasen ein fiktiv, mellomstor norsk kommune.

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Februar 2007 Om undersøkinga Undersøkinga er gjennomført av arbeidslaget AUD (Analyse, utgreiing og dokumentasjon) på oppdrag frå Europakontoret. Datainnsamlinga

Detaljer

Engasjement og rekruttering

Engasjement og rekruttering Engasjement og rekruttering Det er eit viktig mål for ungdomslaga å gje god opplæring i demokratiske prosessar og å dyrke fram medlemer som engasjerer seg i lokalsamfunnet og storsamfunnet. Sameleis er

Detaljer

GRØNNERØR GRØNNERØR RØR GRØNNE GRØNNERØR GRØNNERØR GRØNNERØR

GRØNNERØR GRØNNERØR RØR GRØNNE GRØNNERØR GRØNNERØR GRØNNERØR Utvikling av logo: Dei tre konsepta eg valde å jobba med var, energisparande, vatn og varme. Eg utvikla desse logoane innafor same stil, men med ulik form og symbolikk. Eg jobba med desse parallelt og

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 9. årstrinn Lærer: Vidar Apalset/Ulla Heli

Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 9. årstrinn Lærer: Vidar Apalset/Ulla Heli Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 9. årstrinn Lærer: Vidar Apalset/Ulla Heli Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Samfunnskunnskap

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG: Samfunnsfag TRINN: 10.trinn

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG: Samfunnsfag TRINN: 10.trinn ÅRSPLAN 2013/2014 FAG: Samfunnsfag TRINN: 10.trinn Mål fra Kunnskapsløftet Utforskaren: 1. Formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

Frank Willy Djuvik. Kor mykje makt har partiet? Partiet er [x] i regjering [] i opposisjon.

Frank Willy Djuvik. Kor mykje makt har partiet? Partiet er [x] i regjering [] i opposisjon. Faktablad for Framstegspartiet Fylt ut av Sivert Dette partiet får vanlegvis ca. 14-15 % av stemmene ved stortingsval. [] kommunisme [] sosialisme [] sosialdemokrati [] konservatisme [x] liberalisme bruke

Detaljer

Læreplan i medie- og informasjonskunnskap - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i medie- og informasjonskunnskap - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i medie- og informasjonskunnskap - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 7. trinn 2014/2015

Årsplan Samfunnsfag 7. trinn 2014/2015 Årsplan Samfunnsfag 7. trinn 2014/2015 Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering (veke) 33 40 Kontinenta og verdsdelar Arbeid med eit emne - forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar,

Detaljer

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar «Alt kveg bør ut å beite i utmarka», skriv Torbjørn Tufte. Foto: Mariann Tvete Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar Jordbruksnæringa no må samle seg og velje kva kampar dei vil ta til fulle,

Detaljer

HiST i Sosiale Medier

HiST i Sosiale Medier HiST i Sosiale Medier Innhald Kvifor skal HiST vere tilstade i sosiale medier?... 2 HiST-tilsette i sosiale medier... 2 Facebook... 3 Korleis bruker HiST den overordna Facebook-sida?... 3 Tips til godt

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

11 Eg i arbeidslivet

11 Eg i arbeidslivet 11 Eg i arbeidslivet Arbeidsmarknaden Arbeidsmarknaden er stadig i utvikling. Ein kan rekne med å måtte skifte yrke fleire gonger gjennom ein arbeidskarriere. Arbeidsmarknaden blir meir internasjonal.

Detaljer

Sosialdemokratiet i dag?

Sosialdemokratiet i dag? Sosialdemokratiet i dag? Georg Arnestad Møtet med pensjonistgruppa i Sogn og Fjordane Ap 4.11.2010 Sosialdemokratiet i dag? Om GA: fou-byråkrat, skribent, spaltist, (sofa)raddis, passiv og (nesten alltid)

Detaljer

Klepp kommune Tu skule

Klepp kommune Tu skule Veke Tema Kompetansemål Læringsmål: Eg skal kunne 34 Familien om variasjonar i Eg skal veta om ulike typar familieformer og om familiar. 35 relasjonar og oppgåver i familien 36 37 38 39 40 42 Haust Bruk

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Samtale, refleksjon og oppgåveløysing. Bruk av atlas. Vi jobbar med ulike oppdagingsreiserar. Samtale, refleksjon, skodespel og oppgåveløysing.

Samtale, refleksjon og oppgåveløysing. Bruk av atlas. Vi jobbar med ulike oppdagingsreiserar. Samtale, refleksjon, skodespel og oppgåveløysing. +Årsplan i samfunnsfag for 8.årssteg Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Kart og globus Lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart og kunne bruke målestokk og kartteikn

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

HØYRING - JUSTERTE LÆREPLANER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

HØYRING - JUSTERTE LÆREPLANER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002976-2 Arkivnr. 522 Saksh. Hansen, Rolf Hall Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 18.05.2010 20.05.2010 HØYRING - JUSTERTE

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE. TDT4136 Logikk og resonnerande system. Laurdag 8. august 2009, kl. 09.00 13.00

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE. TDT4136 Logikk og resonnerande system. Laurdag 8. august 2009, kl. 09.00 13.00 Side 1 av 6 KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TDT4136 Logikk og resonnerande system Laurdag 8. august 2009, kl. 09.00 13.00 Oppgåva er laga av Tore Amble, og kvalitetssikret av Lester Solbakken. Kontaktperson

Detaljer

Tjuvar, drapsmenn, bønder og kongar

Tjuvar, drapsmenn, bønder og kongar Ole Røsholdt Tjuvar, drapsmenn, bønder og kongar ei fagbok om Gulatinget Nynorsk Mangschou Bergen 2009 INNLEIING Dette heftet er laga for å gi læraren nokre praktiske tips om korleis boka om Gulatinget

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

Eller elevene kan skrive en drøftingsoppgave eller et leserinnlegg til avisen, om norsk asylpolitikk generelt eller spesielt om unge asylsøkere.

Eller elevene kan skrive en drøftingsoppgave eller et leserinnlegg til avisen, om norsk asylpolitikk generelt eller spesielt om unge asylsøkere. Forslag til for- og etterarbeid. Forarbeid. Som alltid er det viktig at elevene får informasjon om forestillingen i forkant. Det øker interessen og gir et bedre utbytte av det de opplever. Dette er en

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2015-2016

Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2015-2016 Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2015-2016 Veke Kunnskapsløftet Emne: Læremiddel: Lærebok: Kosmos 10 34-36 -gjere greie for korleis ulike politiske parti fremjar ulike verdiar og interesser, knyte dette

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Kosmos 8 Skulen ein stad å lære, s. 220-225 Elevdemokratiet, s. 226-231. 36 Kosmos 8 Vennskap, s. 232-241 Artiklar på internett

Kosmos 8 Skulen ein stad å lære, s. 220-225 Elevdemokratiet, s. 226-231. 36 Kosmos 8 Vennskap, s. 232-241 Artiklar på internett ÅRSPLAN i Samfunnsfag Skuleåret: 2010/2011 Klasse: 8 Faglærar: Alexander Fosse Andersen Læreverk/forlag: / Fagbokforlaget Kompetansemål LK06 Læringsmål for perioden Periode Innhald Læreverk/læremiddel

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn Jobbskygging side 1 ELEVARK 8 trinn Jobbskygging Innhald Yrke og utdanning i familien min Nettverk og kompetanse. Kva betyr omgrepa? Slektstreet mitt Yrkesprofil Stilling og ansvarsområde. Kva betyr omgrepa?

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden 0311 ESPEN ASKELADD VIDDA 1 VIDDA 2 0028 OSLO 123456 78910 BYDEL GAMLE OSLO 5. mars 2013 Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden Husbanken har

Detaljer

Vurdering for læring - prosjektsamarbeid mellom skulane i Jærnettverket

Vurdering for læring - prosjektsamarbeid mellom skulane i Jærnettverket Vurdering for læring - prosjektsamarbeid mellom skulane i Jærnettverket OB Starta med å besøkja alle ressursgruppene 25 stk Skulebesøk Ca 1 2 timar på kvar plass Skulane hadde svært ulikt utgangspunkt

Detaljer

Sogn Regionråd, 19. mars 2014

Sogn Regionråd, 19. mars 2014 Helse Førde PSYKISK HELSE I EIT FOLKEHELSEPERSPEKTIV Sogn Regionråd, 19. mars 2014 Emma Bjørnsen Seniorrådgjevar Kva er folkehelse? Definisjon Befolkninga sin helsetilstand og korleis helsa fordeler seg

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Ole André Ljosland & Kristian B. Stensgård

Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Ole André Ljosland & Kristian B. Stensgård Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Ole André Ljosland & Kristian B. Stensgård Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Ansvar, forsikring og erstatning i forhold til studentar

Ansvar, forsikring og erstatning i forhold til studentar Ansvar, forsikring og erstatning i forhold til studentar Kva reglar gjeld ved skade knytt til undervisning, praksis, ekskursjonar og feltarbeid? Utdanningsforum 17.09.12 Terje Bjelle Hovudprinsippet: Staten

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap BIB1300 og BIB6300 Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 2

Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap BIB1300 og BIB6300 Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 2 Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap BIB1300 og BIB6300 Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 2 Bokmål og nynorsk Dato: 28. mai 2015 Tid: 6 timer/ 0900-1500 Antall sider : 11 (inkl.

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Eksamen 26.11.2014. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 26.11.2014. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 26.11.2014 MAT1015 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG 1. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG 1. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG 1. TRINN Årstimetallet i faget: 38 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

side 1 av 8 Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid Tips 4 veker à 12 timar Makt og menneske 9. Kap 1.

side 1 av 8 Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid Tips 4 veker à 12 timar Makt og menneske 9. Kap 1. side 1 av 8 Årsplan i samfunnsfag for 9.årssteg Vek e Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid Tips 34 Alt er politikk 35 Alt er politikk 36 Alt er politikk 37 Alt er politikk 38 Brotsverk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

Melding om behov for representant

Melding om behov for representant Send til fylkesmannen i det fylket der personen med behov for representant, oppheld seg fast. Melding om behov for representant Når skal det sendast inn melding om behov for å oppnemne representant? Kven

Detaljer

Vekeplan 9. klasse. Namn:. Veke 18. Matte Pytagoras. Repetere til prøve om nazisme og facisme. Eng. Samf. RLE: Framføring om religionar Natur:

Vekeplan 9. klasse. Namn:. Veke 18. Matte Pytagoras. Repetere til prøve om nazisme og facisme. Eng. Samf. RLE: Framføring om religionar Natur: Vekeplan 9. klasse Veke 18 Namn:. Norsk: Bokmål: Når du skriv tekstar, kan du bruke det du har lært til å unngå feil Mål: Nynorsk:Du skal ha kunnskap om korleis auka nasjonalkjensle førte til at vi blei

Detaljer

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen!

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! 17. mai er annleis enn alle andre dagar. Ein stor bursdag der alle er inviterte, tenkjer Mina, medan

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Vi lærer om respekt og likestilling

Vi lærer om respekt og likestilling Vi lærer om respekt og likestilling I Rammeplanen står det at barnehagen skal tilby alle barn eit rikt, variert, stimulerande og utfordrande læringsmiljø, uansett alder, kjønn, funksjonsnivå, sosial og

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG 7. TRINN Årstimetallet i faget: 76 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE. TDT4136 Logikk og resonnerande system. Onsdag 10. august 2011, kl. 09.00 13.00

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE. TDT4136 Logikk og resonnerande system. Onsdag 10. august 2011, kl. 09.00 13.00 Side 1 av 5 KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TDT4136 Logikk og resonnerande system Onsdag 10. august 2011, kl. 09.00 13.00 Oppgåva er laga av Tore Amble, og kvalitetssikra av Lester Solbakken. Kontaktperson

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

beskrive utviklingen av menneskekroppen fra befruktning til voksen

beskrive utviklingen av menneskekroppen fra befruktning til voksen VEDLEGG 1 LÆREPLAN I NATURFAG Etter 7.trinn Kropp og helse beskrive utviklingen av menneskekroppen fra befruktning til voksen forklare hva som skjer under puberteten, drøfte betydningen av respekt for

Detaljer