Året med Vaktmester Andersen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Året med Vaktmester Andersen"

Transkript

1 Året med Vaktmester Andersen

2 Vaktmester Andersen er totalleverandør av eiendomstjenester. Hver uke utfører vi vaktmestertjenester i boligsameier, borettslag og næringsbygg over hele Oslo. Vi har dyktige fagfolk som behersker forskjellige fagfelt og vi leverer et bredt spekter av tjenester innen vaktmester-, renhold- og håndverkstjenester samt skadedyrkontroll og -bekjempelse. I tillegg til våre egne medarbeidere har vi en rekke dyktige underleverandører som vi har funnet frem til over tid. Det gjelder spesielt for områder som krever spesialkompetanse, som rørlegger og elektriker. Noen forbinder kanskje navnet Vaktmester Andersen med en tid der vaktmesteren alltid var tilstede, og var en viktig person med sin fagkunnskap og sitt trygge vesen. Det er en tradisjon vi ønsker å føre videre, på en måte som er tilpasset vår tid. Vi er stolte av yrket vårt, og vi er en del av en solid yrkestradisjon som utfører et skikkelig håndverk etter god norsk standard. Hjelpsomhet og personlig service er kjerneverdier for oss, selv om vi er en svært moderne bedrift med alt av mekaniske, tekniske og elektroniske hjelpemidler. Systematisk arbeid er best Det er bedre med løpende vedlikehold og ettersyn enn med «skippertak». Billigere også. Derfor legger vi mye arbeid i å systematisere de oppgavene som skal gjøres. Vi utarbeider en tilsynsplan spesielt for hver enkelt eiendom. Den beskriver i detalj det arbeidet som skal gjøres etter den avtalen vi har, når det skal utføres og hvor ofte. VINTER HØST VÅR I et borettslag/sameie vi det alltid oppstå uforutsette behov, men mange oppgaver kan og bør planlegges god tid i forveien. Vi håper dette årshjulet kan være til hjelp i den planleggingen. SOMMER

3 Borettslag og sameier er pålagt å ha et HMS-system, og brannvesen, forsikringsselskap, arbeidstilsynet og bydelsoverlegen kan når som helst kreve innsyn i dette. Hva innebærer HMS for et bofellesskap? Internkontrollforskriften gir en ganske god beskrivelse. Der står det blant annet: Gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid, ryddige lokaler, sikre produkter og forbrukertjenester gir kvalitet i arbeidet og bedre resultater. Det er det systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid egentlig dreier seg om. Helse, miljø og sikkerhetsarbeid Noen som følger opp, også hvis det går galt, er kvalitetsarbeid i praksis. De beste resultater kommer med systematiske forbedringer, ikke ved skippertak. Riktig gjort første gang lønner seg. Det er bedre og billigere å forebygge enn å reparere. Vår erfaring er at flere av våre oppdragsgivere i utgangspunktet ikke oppfyller kravene til HMS. Dette er styrets ansvar, men som profesjonelle vaktmestere føler også vi et ansvar for dette. Derfor har vi laget et HMS-system som er et godt grunnlag for HMS-arbeidet. Utgangspunktet for denne permen er at sameiet eller borettslaget ikke har fast ansatt personell. Permen tar for seg de HMS-behovene som våre oppdragsgivere har i forhold til Brannvern, Skadedyr, Lekeplasser, Vaskerier, Fellesarealer, Tak, Garasjeanlegg, Fyrhus/Fjernvarme, Vernerunder/ befaringer, Avfallhåndtering, VVS, El.-installasjon, Beboers egenkontroll av el. installasjoner, Ventilasjon, Avvik og handlingsplaner, Årlig evaluering av HMS, Befaring med vaktmester, Heisdrift og avvik- og handlingsplaner. Permen har plass for servicerapportene fra vaktmester. Dette for å dokumentere kontinuerlig kontroll og ettersyn av eiendommen. Sammen med eiendommens vedlikeholdsplan og avviksrapporter fra HMS-runder er dette et godt styringsverktøy for eiendommens internkontroll. Vaktmester Andersen kan også gjennomføre HMS-runden på vegne av styret.

4 VINTER

5 Vinteren kan være en ufordring, ikke bare for det rent bygningsmessige. En del borettslag har ansvaret for at fortauene skal være trygge å ferdes på og at snø eller is ikke er til ulempe for ferdsel på offentlig sted. Gårdeier er også ansvarlig for at det ikke er fare for ras av is eller snø fra taket. Konsekvensene kan i verste fall bli både tragiske og kostbare. Det er ikke alltid styret eller gårdeier kan utføre rassikring og strøing på en betryggende måte, men vi kan også være behjelpelige med oppsett av rasavvisere, fjerning av istapper/snø og strøing. I tillegg er naturligvis både frost og fuktighet en ekstra belastning på det elektriske anlegget, på vannrør og på selve bygningene. Forebyggende vedlikehold er det aller viktigste, men også regelmessige kontroller bør foretas i den kaldeste årstiden. Dette legger vi inn i tilsynsplanen for våre kunder. Noen typiske vinteroppgaver Desember Skifte batterier i røykvarslere på fellesareal. 1.desember er røykvarslerens dag Kontroll av slukkeutstyr på fellesarealer Branntilsyn og brannsikkerhet Kontrollere/bestille skilt/ sperrebånd rasfare snø Januar Fjerne juletre/belysning 13. dag jul Sjekk aktivitet skadedyr Visuell sjekk av tak for snø/ istapper Bestille HMS/Vernerunde vinter/vår Internrevisjon av HMS Februar Kolling av trær Service fyringsanlegg Feiing av loft/kjeller Visuell sjekk av tak for snø/ istapper Bestille boning/tepperens/ polering til våren

6 VÅR

7 Med våren følger mange hyggelige oppgaver. Rydding, rengjøring og feiing for å gjøre klar til den varme årstidens gleder. Men det er også nå det er tid for å kontrollere virkningene av en lang vinter. Er det oppstått skader på bygninger eller installasjoner er det oftest lønnsomt å foreta utbedringer så raskt som mulig, før skaden blir større. Vaktmester Andersen har egen vedlikeholdsavdeling med håndverkere som kan utføre nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid på kort varsel. Hvis det gjelder oppgaver som krever spesiell fagkompetanse, som rørlegger og elektriker, har vi gode samarbeidspartnere som kan bistå på kort varsel med konkurransedyktige priser. Det er også på denne tiden alt utstyr for vintervedlikehold bør gås over, slik at det er klart for neste vinter. Det gjelder for eksempel ettersyn og service av traktor og snøfreser. Noen typiske våroppgaver Mars Bestille vårfeiing/garasjefeiing Sjekk av aktivitet skadedyr Skallsikring av bygg/eiendom Beskjæring av trær/planteskjøtsel Sjekk av avløpsrenner/sluk April Bestille vårfeiing/garasjefeiing Bestille vindusvask oppganger/ fellesareal Planlegge dugnad, er alt utstyr på plass? Bestille kalking/gjødsling Sjekk av avløpsrenner/sluk Mai Vårfeiing/garasjefeiing Bestille ettersyn/behandling samt utsett av utemøbler Bestille utlegg jord, bark, kompost Kontroll av overvannskummer

8 SOMMER

9 Sommeren er den greie årstiden, både for vaktmester og borettslag. Mye av det som skal utføres har med trivselen å gjøre. Holde det ryddig, rent og velstelt. Dersom det er behov for mer omfattende utbedring eller vedlikehold er det nå det bør gjøres. Takarbeider, maling, muring og utvendig snekkerarbeid er absolutt best å utføre i den varmeste og tørreste årstiden. Vår vedlikeholdsavdeling tar på seg oppdrag som kanskje er for små for mange snekker-, murer- eller malerfirmaer. Ofte kan våre oppdragsgivere oppnå store besparelser ved å la oss utføre små og mellomstore oppgaver. La oss sette opp en tilsyns/ vedlikeholdsplan for din eiendom. Vedlikeholdsbehovet kan graderes slik at styret ser hva som bør gjøres i år, og om ett, tre og fem år. Dette gir en god økonomisk oversikt og styring. Noen typiske sommeroppgaver Juni Bestille hovedrengjøring vaskeri Klippe hekker/planteskjøtsel Bestille HMS/Vernerunde for høst/vinter Juli Ferietid, ettersyn eiendom Vedlikeholdsklipp hekker/ planteskjøtsel August Ferietid, ettersyn eiendom Bestille kalking/gjødsling Kontroll av varmekabler i takrenne Bestille boning/tepperens/ polering til høsten

10 HØST

11 Høsten er tid for å forebygge. For å forberede bygninger og uteområder før høsten kommer med regn og vind, og vinteren med frost. En ekstra sjekk av vinduer, porter og dører, rens av takrenner, sluk, sandfang og kontroll av tak. Utstyr benyttet til plen og plenskjøtsel skal ha ettersyn og settes bort, brøyteutstyr skal hentes frem. Det meste av dette skal være fanget opp i vår tilsynsplan. Noen typiske høstoppgaver September Feiing av loft/kjeller Vask av søppeldunker/innvendig Bestille ettersyn/behandling samt vinteropplag av utemøbler Bestille vindusvask oppganger/ fellesareal Planteskjøtsel Oktober Fjerne løv Lukke loftsvinduer Ettersyn plenmaskiner og utstyr Bestille juletre før Bestille fylling av strøsandkasser November Kjøpe inn og montere juletre/ belysning Stenge utekraner Sjekk aktivitet skadedyr Skallsikring av bygg/eiendom Sette på varmekabler i takrenner Bestille Radonmåling

12 Tlf:

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

VI GIR MENNESKER EN BEDRE ARBEIDSDAG!

VI GIR MENNESKER EN BEDRE ARBEIDSDAG! VI GIR MENNESKER EN BEDRE ARBEIDSDAG! OM NEAS EFFEKTIVE BYGG NEAS er en av landets ledende aktører innen Teknisk Drift (Operation & Maintenance) av næringseiendommer. Vi har mer enn 20 års erfaring fra

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER 1 NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER Vi er glade for å ønske nye beboere velkommen i Lersolveien borettslag. Vi er et borettslag som består av 5 blokker med 12

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Internkontroll i borettslag, sameier og vel betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt miljø for de som bor i området 2 Innledning

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Rabben Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 13. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

- din lokale elektriker

- din lokale elektriker - din lokale elektriker På riktig kurs Kunnskap, erfaring og genuin interesse for faget. Med dette som utgangspunkt, ønsker Riis Elektro å være noe mer enn bare en leverandør av tjenester. Vi skal også

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer

Fordelskonsept 2015. Forvaltningskunde

Fordelskonsept 2015. Forvaltningskunde Fordelskonsept 2015 Forvaltningskunde Tlf. 73 83 15 00 Tove Rognrust Børge Woldseth Tlf: 73 83 30 00 E-post: bowo01@handelsbanken.no Tlf. 73 89 40 00 Morten Wraalsen Skreddersydd fordelskonsept Avtalene

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer