FOREBYGGING AV STRØMULYKKER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOREBYGGING AV STRØMULYKKER"

Transkript

1 FOREBYGGING AV STRØMULYKKER Ulykkesrisiko påvirkes av: Rammebetingelser - For eksempel lover og forskrifter, utforming av utstyr og anlegg, arbeidsorganisering Samhandling - For eksempel kommunikasjon mellom kolleger Individuelle forhold - For eksempel personlig arbeidsstil, kompetanse, dagsform Fysiske forhold - For eksempel kulde, varme, støy, ergonomiske belastninger Sikkerhetsarbeid i elektrobransjen vektlegger tradisjonelt etablering av barrierer mot strømeksponering, bruk av verneutstyr, oppbygging av omfattende IK-systemer og skolering i sikkerhetsforskrifter, samt vurdering av straffereaksjoner ved ulykker. For drøfting av supplerende strategier for å redusere ulykkesforekomst, se Statens arbeidsmiljøinstitutts hjemmeside: MÅLRETTET HELSEOVERVÅKING AV ELEKTRIKERE Hva bør registreres? Alvorlige strømulykker: - Noensinne, og siste år -antall, og forhold av betydning for helseeffekt (se foran) - utgangspunkt for å vurdere relasjon eksponering-helse - Omstendigheter omkring ulykken(e) -arbeidsoppgave, relevante forhold av betydning for risiko (http://www.stami.no/stromskader/) -grunnlag for ulykkesforebyggende intervensjoner Ergonomiske og psykososiale arbeidseksponeringer. Målrettet helseundersøkelse med vekt på mulige senfølger etter ulykker, støy, og ergonomiske belastninger yrkesgruppen utsettes for: - muskelskjelett (orienterende undersøkelse) - nervesystem (orienterende undersøkelse) - hørsel - stress, eventuelle psykiske/posttraumatiske reaksjoner etter tidligere ulykker Registreringer sikrer relevant informasjon og forenkler oppfølging ved ulykker! Elektrikere utsettes i varierende omfang for en rekke andre forhold som ikke omtales nærmere her, men som også bør vurderes i forbindelse med løpende helseovervåking, og/eller ulykkesoppfølging, for eksempel løsemidler, gasser fra metaller og plastprodukter ved kortslutningsulykker/brann og kuttskader. Konferer "Arbeidsmedisinsk veiledning" for innhold i helseovervåking.

2 STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT HAR UTPRØVDE SKJEMAER FOR OPPFØLGING AV STRØMEKSPONERTE! Det finnes standardskjemaer for målrettet helseovervåking! -Kartlegging av eksponering og symptomer. -Forslag til klinisk undersøkelse. -Kan suppleres med undersøkelser etter egne vurderinger. -Sammenligning på gruppenivå på tvers av bedrifter blir lettere -Undersøkelsen følger prinsippene i denne folderen. ØNSKER DU MER INFORMASJON OM STRØMSKADER ELLER OPPFØLGING AV STRØMEKSPONERTE? Kontakt Statens arbeidsmiljøinstitutt v/overlege Bo Veiersted/psykolog Lars Ole Goffeng Pb.8149 Dep., 0033 OSLO Tlf E-post: Informasjon om strømskader: (Arbeidsmedisinsk veiledning) Statens arbeidsmiljøinstitutt Norsk arbeidsmedisinsk forening

3 Strømulykker En informasjonsbrosjyre til bedriftshelsetjenesten - Hva gjør man akutt? - Oppfølging av strømskader - Ulykkesforebygging - Målrettet helseovervåking - Mulige senfølger

4 STRØMULYKKER Det meldes ca. 50 strømulykker årlig til Direktoratet for brann- og elsikkerhet, men dette er bare få prosent av den reelle forekomst av alvorlige ulykker. Ved utsettelse for elektrisk strøm kan det oppstå lysbuer, der den primære risiko er brannskader, eller strømgjennomgang. Ved strømgjennomgang er det ikke bare ved høyspentulykker (>1000V) det er overhengende livsfare. Også lavspenningsulykker der den ulykkesrammede sitter fast i en strømkrets noen sekunder kan være livsfarlig. Ved begge typer ulykker skal man være oppmerksom på senfølger. HVA SKJER I KROPPEN VED STRØMGJENNOMGANG? Kroppen er en strømleder! Ulikt kroppsvev har ulik motstand, dvs. ulik evne til å lede elektrisk strøm: - Nerver og blodårer har lavest motstand og er best strømledere - Muskler leder strøm ganske godt - Sener, fettvev og knokler er dårligst strømledere Strøm kan påvirke kroppsvev gjennom temperaturøkning! Det blir høyest varmeutvikling i kroppsvev med høy motstand: - Ledd, med høy andel knokler og sener er sårbare for termisk skade - Muskelvev tett på knokler er sårbart for termisk skade (indre brannskade) - Slike skader kan medføre væsketap og muskelnekrose med forstyrret elektrolyttbalanse, og risiko for utvikling av sirkulasjonssvikt og nyreskade Strøm kan utøve direkte påvirkning i godt ledende kroppsvev! - Hjerterytmeforstyrrelse/hjertestans, tromboser, karspasmer, nerver (sentralt/perifert) - Sekundære anoksiskader Omfang og type helseeffekt påvirkes av: - Styrke på, og varighet av, strømgjennomgang - Alvorligere helseeffekt ved økende varighet og styrke - Kontaktpunkter mellom hud og strømleder - Liten/tørr kontaktflate gir større varmeutvikling i kontaktflatene - Stor/fuktig kontaktflate leder godt og kan medføre mye strøm i kroppen - Også ved fravær av ytre skader kan det derfor være store indre skader - Kroppens ledningsevne - Strømvei gjennom kroppen - Strømgjennomgang via begge hender er hyppigst

5 HVA GJØR MAN AKUTT? Sjekk/sørg for at nødvendig førstehjelp etter generelle prinsipper er/blir gitt! - I henhold til for eksempel Norsk indeks for medisinsk nødhjelp Vær spesielt oppmerksom på følgende forhold ved strømulykker: - Påvirkning av respirasjonssenter og hjertestans/ventrikkelflimmer - Tidlig hjelp er avgjørende for positivt utfall - Hjerte-lungeredning bør prøves i lenger tid enn etter vanlig hjertestans - Brannskader - Nedkjøling er viktig. Undersøk hele kroppen: Det er alltid minst to kontaktpunkter - Fallskader. Elektrikere arbeider ofte i høyden Vurdèr om kriterier for innlegging/overvåkning er til stede. Oppfylles minst et av kriteriene under skal forulykkede til sykehus umiddelbart etter nødvendig førstehjelp: A. Har vært utsatt for høyspent B. Har vært utsatt for lynnedslag C. Har vært utsatt for lavspent strømgjennomgang med sannsynlig strømvei gjennom kroppen D. Har vært bevisstløs eller omtåket rett etter ulykken E. Har brannskader F. Har tegn på nerveskader (for eksempel lammelser) Hvis situasjonen tillater det, gjøres følgende på skadested eller evt. på legekontor: Anamnese - Faktiske forhold omkring ulykken (spenning, strømvei, kontaktpunkter, eksponeringstid, om man har hengt fast til strømkilden, eventuelt fall) - Smerter, føleforstyrrelser og lignende - Funksjonsvansker Undersøkelse - Bevissthetsnivå (er pasienten forvirret eller omtåket?) - Orienterende undersøkelse av sirkulasjon (blekhet, cyanose) - Orienterende nevromuskulær undersøkelse (kraft-, gangfunksjon) - Brannskader (synlige og "indre"/skjulte) - Husk fallskader! (brudd, hjernerystelse, indre skader) - Vurder eventuelle akutte psykiske reaksjoner

6 OPPFØLGING AV STRØMSKADER Hvis pasienten legges inn på sykehus: - Avklar hvem som skal ha oppfølgingsansvar etter utskriving - Vær oppmerksom på at epikrise mottas i rimelig tid etter utskriving. Hvis pasienten ikke blir henvist til sykehus: Oppfølgende konsultasjon etter 2-3 dager - Anamnese og undersøkelser som nevnt på forrige side - Vær oppmerksom på tilstivning i muskulatur - Vurder behov for supplerende undersøkelser, for eksempel: - Nerveledningshastighet/elektromyografi i ekstremitetene - MR av ekstremitet for vurdering av dype muskelnekroser - Ved arbeidsulykke bør arbeidstaker følges opp av bedriftshelsetjenesten Ny oppfølging etter ca. 1/2 år - Vurder supplerende undersøkelser på grunn av mulige senfølger: - Audiometri (på sykehus eller ved oppfølging hos egen lege) - Spesialistvurdering hos øyelege (vær obs på sen katarakt) - Psykiatrisk vurdering (post-traumatisk stress syndrom) - Nevropsykologisk undersøkelse - Nevrologisk spesialistvurdering (for eksempel EEG, somatisk-, auditiv- og visuell evoked response) - Kan ikke oppfølging organiseres bør pasienten få opplyst om mulige senfølger. Konferer "Arbeidsmedisinsk veiledning" med henblikk på mulige senfølger. Ulykker skal meldes! Informasjon om strømskader: (Arbeidsmedisinsk veiledning)

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker.

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker. Dessverre inntreffer ulykker på arbeidsplassen. Skade mappen er laget som et hjelpemiddel hvis en ulykke skulle skje. Det er mange ting man må huske på, både under selve ulykken og i etterkant. Elektrikere

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

HMS-håndbok for utleide medarbeidere

HMS-håndbok for utleide medarbeidere HMS-håndbok for utleide medarbeidere Versjon oktober 2014 Innholdsfortegnelse 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. POLICY, MÅLSETNING OG side 4 STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3 Målsetninger

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

FOREBYGGING AV ULYKKER I BYGG- OG ANLEGGS- NÆRINGEN

FOREBYGGING AV ULYKKER I BYGG- OG ANLEGGS- NÆRINGEN Hans Magne Gravseth Side 1 08.05.2007 RAPPORT FOREBYGGING AV ULYKKER I BYGG- OG ANLEGGS- NÆRINGEN OSLO LEGEVAKT HØST/VINTER 2002/2003 HANS MAGNE GRAVSETH Innledning Bakgrunn I perioden mars til juni 2001

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Arbeid i kaldt klima - faktagrunnlag

Arbeid i kaldt klima - faktagrunnlag 1 RAPPORT Arbeid i kaldt klima - faktagrunnlag Norsk olje og gass er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforskning og produksjon av olje og

Detaljer

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Sluttrapport fase 2 Desember 2005 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og anbefalinger... 4 2 Innledning... 5 3 Mandat... 7 4 Gjennomføring

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn

Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn IS-1235 Nasjonale faglige retningslinjer Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn Heftets tittel: Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn Utgitt: 06/2006

Detaljer

Fleksible tjenester for et aktivt liv

Fleksible tjenester for et aktivt liv Fleksible tjenester for et aktivt liv IS-1875 Fagrapport om tjenestetilbudet til personer med nevrologiske skader og sykdommer Heftets tittel: Fleksible tjenester for et aktivt liv Fagrapport om tjenestetilbudet

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 587 Veiledning om Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak 1. INNLEDNING..........................................

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

Helsestasjonen hjelp i rett tid?

Helsestasjonen hjelp i rett tid? Oppsummering av landsomfattende tilsyn med helsestasjoner 2013 Helsestasjonen hjelp i rett tid? RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2014 APRIL 2014 241 570 Rapport fra Helsetilsynet 4/2014 Helsestasjonen hjelp

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-håndbok For utleide medarbeidere i Manpower Mai 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse: 1. POLICY, MÅLSETNING OG STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016 ET GODT ARBEIDSMILJØ Kurs og tjenester 2014 2016 Innhold Vi hjelper deg å ta vare på medarbeiderne dine....4 Praktisk informasjon....5 God kommunikasjon....6 Konflikthåndtering....7 Omstilling mer enn

Detaljer