Strøm: Mekanismer: Hvordan virker strøm på kroppen?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strøm: Mekanismer: Hvordan virker strøm på kroppen?"

Transkript

1 Strømulykker og helseeffekter. NEK s Elsikkerhetskonferanse 2009 Oslo Kongressenter, oktober Onsdag 28.oktober Lars Ole Goffeng, forsker/psykolog Bo Veiersted, overlege Statens arbeidsmiljøinstitutt

2 Forekomst: Hvor stort problem er det? Strøm: Mekanismer: Hvordan virker strøm på kroppen? Helseeffekter: Hva vet vi om senfølger? Årsaker: Hvorfor utsettes så mange fagfolk for strømgjennomgang? Årsaker: Nøkkel til forebygging

3 Rapporterte og beregnede elulykker i Norden Rapportert Sverige 245 * (2004) Norge 142 (2004) Danmark 143*** (2004) Beregnet - 19%** (2005) (2003) (2004) * El, brand, explosion ** lysbue eller ström gjennom kroppen *** 89 Arbejdsulykker og 54 fritidsulykker

4 Expressen 22 nov 2006

5 Expressen 22 nov 2006

6 Strømulykker - Eksponering Typer Strømgjennomgang Lysbueulykke Spenningsnivå Lavspent <1000 Volt Høyspent >1000 Volt Skade avhenger av: Strømvei Strømtype Varighet Vevsmotstand Strømstyrke (I=U/R) Nerver Blodkar Muskel Hud Sener Fettvev Ben (stigende motstand)

7 Motstand i kroppen ved strømgjennomgang Lee RC, Dougherty W. Electrical injury: Mechanisms, manifestations, and therapy. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 2003;10(5):

8 Kjente og mulige: Skademekanismer ved strømulykker Forstyrrelse av kroppens egne elektriske signaler (hjerte, hjerne og nerver) Temperaturstigning (eks. hud og ben) Blodpropper i kar (eks. til sener/muskler) Hypoksi (oksygenmangel) Overbelastning av organ (nyre) Annet (Fallskader mm.)

9 479-1 c IEC: U=R x I 220V=1200 Ω x I I=0.183A =183mA Note As regards ventricular fibrillation, this figure relates to the effects of current which flows in the path left hand to both feet. For other current paths, see 3.6 and table 5. The threshold values for durations of current flow below 0.2 s apply only to current flowing during the vulnerable period of the cardiac cycle. Figure 14 Time/current zones of effects of a.c. currents 15 Hz to 100 Hz (For explanations, see table 4)

10 AC-1 AC-2 AC-3 AC-4 Faresoner ved strømstøt, spes for hjerte: (se figur 14 fra 479-1, IEC: 1994) Ingen fysiologisk effekt Stort sett ingen effekt Normalt ingen organisk skade. Evt muskelkrampe og rytmeforstyrrelser Rytmeforstyrrelser, pustestopp, brannskade, hjertestopp ellers som AC-3 AC-4.1 Ventrikkelflimmer < 5% risiko AC-4.2 -//- < 50% risiko AC-4.3 -//- > 50% risiko

11 Strømgjennomgang og ventrikkelflimmer Varer sjokket < 1/3 hjertesyklus, er risiko for å utvikle ventrikkelflimmer <1/20 av risiko hvis strømstøtet varer > 6 hjerteslag. I det første tilfellet utløses ventrikkelflimmer bare hvis sjokket rammer i den såkalte vulnerable fase (svarende til T- takken i EKG). Diastole Systole Lavspent strømgjennomgang over 1-2 sek. gir sterkt økt risiko for hjerterytmeforstyrrelser Hjertets pumpefunksjon. Stig A. Slørdahl, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU. Powerpointpresentasjon

12 Ventrikkelflimmer: Frekvens og strømstyrke Terskel for ventrikkelflimmer (hund) ved ulike elektrodeplasseringer. Geddes LA (Ed.). Handbook of electrical hazards and accidents. CRC Press Inc., Boca Raton, USA, 1995.

13 Hudmotstand og varighet Cooper M A. Electrical and Lightning Injuries» Emerg Med Clin North Am 1984; 2(3):

14 Daniel RK, et al 1988

15

16 Computer tomografi (CT) av skulder og arm

17 Spänning arm till arm: 3525 V - 4,5 A i 2.5 sekunder Daniel RK, et al 1988

18 Lee and Dougherty, 2003

19 Exempel: Olycksfall 1 Elskada efter 220 V, okänd varighet 34-årig arbetsman, olycksdagen Scintigrafi efter 2 veckor Achauer 1994 Hadde to første uker feber og økte leukocytter Achauer B, Applebaum R, Vanderkam VM. Electrical burn injury to the upper extremity. Br J Plastic Surg, 1994, 47,

20 Man hittade vävsdöd av senor och nervskada Achauer 1994

21 Hunt et al, 1976

22 FIG. 5. Arteriogram immediately postshock. Note complete absence of vascularity in the distal half of injured limb (arrow). Opposite limb was the control. Hunt et al, 1976

23 Akutte helseeffekter av strømulykker Brannskader Hemmet respirasjon Hjertestans Bevisstløshet, kramper Andre (eks nerver, kar) Subakutte muskelskader nyreskader

24 Expressen 22 nov 2006

25 NEK IEC :2005 Nå i norsk oversettelse Viktig dokumentasjon på akutte helseeffekter Omtaler ikke mulighet for kroniske-/senfølger eller terskelverdier for slike

26 Mulige senfølger av strømulykker Muskelskjelettlidelser Hørselsskader Psykiske (PTSD) Nerveskader Mulige senfølger Grå stær Forsinket nerveskade (måneder/år?)

27 Noensinne Rapporterte muskelplager hos 57 elektrikere (%) Siste år Siste uke Klinisk us. Nakke 61,4 42,1 22,8 21,1 Skulder 50,9 38,6 21,1 Albu 12,3 3,5 Hender 8,8 3,5 Øvre del av rygg 17,5 12,3 Korsrygg 45,6 17,5 Hofte 10,5 0,0 Knær 28,1 8,8 Føtter 14,0 3,5

28 Plager i bevegelsesapparatet siste år hos 57 yrkesaktive elektromontører (%) :42,1% Elulykker: Ikke elulykker: : 75,0% 36,7% : 44,4% 10,4%

29 Plager i bevegelsesapparatet siste år hos 57 yrkesaktive elektromontører (%) Elulykker: : 75,0% :38,6% Ikke elulykker: 32,7%

30 Kasuistikk (N=3) Alder: 28, 52, 61 år. Ensartet eksponering Hørsel og strømgjennomgang Veiersted, Goffeng & Tynes (1997) Strømvei arm-arm 220 eller 340V strømulykker Varighet 1-3 sek. Audiometri opp til 8KHz. Konklusjon: Arm til arm strømulykker kan påvirke frekvenser over 3kHz

31 Psykiske reaksjoner Dødsangst, raseri, lettelse, apati akutt. Frykt for å jobbe med strøm efterpå Økt respekt for strøm, økt årvåkenhet Vender seg bort før man åpner skap Unngår visse arbeidsoppgaver, bytter jobb Mestringsproblemer privat Trøtthet/søvnproblem, energiløs Nedtrykt/depressiv Kroppslige symptom: Hodepine, magesmerte Vansker med å mestre problemer i hverdagen Vansker med å fatte beslutninger

32 Kelley et al, 1999 TABLE 1. Relationship between reporting a no-let-go experience and the development of PTSD a Did not have Had no-let-go no-let-go experience Significance experience (N = 32) (N = 28) (p value) Diagnosed with PTSD (N/%) 17 (53%) 7 (25%) a Thirteen patients did not know whether they had an NLG, mostly due to amnesia for the accident.

33 Reaksjoner siste 7 dager (PTSS-10). * * *p< 0.01 Independent samples t-test

34 Plager etter strømulykker: Ser vi noe mønster? Traumeopplevelsen? Skvetten Frykt for steder som minner om hendelsen Uspesifikt? Hodepine Skjelven Brannskade/lys? Strømeksponering? Trøtthet/søvnproblemer Deprimert/nedstemt Anspent i kroppen Svimmel Følelsesløs i deler av kropp Hukommelses- eller konsentrasjonsvansker er hyppig, men følger ikke noe eksponeringsmønster

35 Katarakt Grå stær Riaz Khan M, El Faki HMA. Acute cataract and optic atrophy after high-voltage electrical injury. Eur J Plast Surg 2008;31:73 74

36 Oppsummering Muskelskjelettplager hos elektrikere Gjennomgangsgruppen mer plaget? Traumatiske ulykker setter spor Strømeksponering og psykisk traume Holdepunkter for at begge er av betydning Bedre oppfølging ved alvorlig gjennomgang! Hørsel Usikkert når strøm i kropp eller støy ved kortslutning betyr mest.

37 Risikofakorer ved arbeid med strøm, årsaker til strømulykker. NEK s Elsikkerhetskonferanse 2009 Oslo Kongressenter, oktober Onsdag 28.oktober Lars Ole Goffeng, forsker/psykolog Bo Veiersted, overlege Statens arbeidsmiljøinstitutt

38 Klassisk tilnærming til ulykkesforebygging Sammenheng mellom maskinpark og antall ulykker Innkapsling av maskiner Personlig verneutstyr Tilpasning av produksjonsprosesser til mulige menneskelige feilhandlinger

39 Risikooppgaver: Stasjonsarbeid. Montering, lys- og varmeinstallasjoner (68%). Lavspent kabelarbeid (40-57%) Ny- eller ombygging, utvidelse, revisjon, feilsøking Tavlearbeid (33%) Ombygging, utvidelse, utskifting av materiell/måleinstrumenter Arbeid med effekt- og skillebrytere (40-60%) Montering/utskifting kv utendørsanlegg

40 Risikooppgaver: Kraftverk Feilsøking (38-56%). Styrings- og kontrollanlegg El-anlegg

41 Risikooppgaver: Linjearbeid Skjøte/reparere skader på liner (53%) Skifte liner (46%) Strekking av liner (56%) Kontrollere/skifte opphengsarmatur, klemmer, skrueforbindelser, isolatorer (33-60%)

42 Forståelse av årsaker til ulykker endres over tid. Personlige egenskaper Selvpåført skade, indre konflikter (Freud, 1914) Ulykkesfugler % av arbeidere sto for 50-85% av skadene.

43 Selvrapportert ulykkesårsak I hos 75 (19 %) av 400 svenske elektrikere med Strøm gjennom kroppen eller lysbue siste år. Nesten 2/3 mener slurv er viktigste årsak! Det er en tendens til: å legge ansvaret for hendelser på seg selv og egen arbeidsstil

44 Selvrapportert ulykkesårsak II Generelt sett har personerna i studien en hög arbetsmoral och vill vara effektiva och samtidigt göra ett bra arbete.

45 Synlige og usynlige ulykkesårsaker Individer alltid tilstede ved ulykker med personskader! Nærhet i tid og rom betraktes ofte som en indikasjon på årsakssammenheng Overdreven vektlegging av individuelle faktorer som ulykkesårsaker! Forventning om et lovverk som benytter kontroll/sanksjoner som forebygging Frykt for individuelle reaksjoner i elektrobransjen

46 Handler om: Beslutninger som Organisatoriske forhold Fattes på et overordnet nivå (myndigheter, parter i arbeidslivet, enkeltbedrifter) Omfatter mange arbeidstakere i aktuell organisasjon Påvirker/styrer beslutninger nedover i organisasjonen Påvirker/styrer samhandling i organisasjonen, og på individnivå (atferd/tenkning) Beslutninger som kan endres/påvirkes vurderes også i tilknytning til ulykkesforebygging

47 3. Arbeidsorganisering Lønnssystem Anbud, prising av arbeid/tidsbruk Arbeidsmengde/stress: Lange arbeidsdager Korte tidsfrister Lite folk 2. Krav fra kunden Arbeid under spenning Krav om korte strømavbrudd 1.Lover og regler Individ- eller gruppefokus Vektlegging av skyld Bruk av sanksjoner 11.Fysisk belastning Støy Sterk varme/kulde Helkropps-vibrasjoner Luftfuktighet Belastende arbeidsstillinger 10. Egen tilstand Lite søvn Private belastninger 4. Anlegg/utstyr Gamle anlegg Uegnet/manglende verktøy Verneutstyr som mangler Forskriftsbrudd Ulykke Umotiverte handlinger 9. Kunnskap/erfaring 5. Arbeidsoppgaver Type oppgave Oppgavens varighet Komplekse arbeidsoppgaver Flere oppgaver samtidig Krysspress, opplæring/læring Mobiltelefoner Indirekte strømarbeid vedlikehold, rengjøring m.m 6.Læring Uegnede opplæringsmetoder Mangelfull opplæring Modellæring 7.Kommunikasjon Press fra kollega/ arbeidsleder Reaksjoner fra kollega/arbeidsleder Kommunikasjonssvikt Misforståelser Uklar ansvarsfordeling 8.Personlighet/holdning Vilje til å ta i et tak Vanskelig å si nei For mye rutine ( Automatisert atferd) Dårlig samvittighet (opplevd press) For lite kunnskap Overvurdere egen kompetanse Undervurdere risiko Viten om strøm og helse

48 Forebygging Primærforebygging Hindre at ulykker skjer Sekundærforbygging Begrense helsemessige følger av ulykker. Eksponeringsbegrensning Barrierer og verneutstyr Effektbegrensning Førstehjelp Medisinsk behandling og oppfølging

49 Anbefalinger for oppfølging av personulykker i.f.m strøm. Forulykket som oppfyller minst et av følgende kriterier skal til sykehus umiddelbart etter nødvendig førstehjelp: Har vært utsatt for høyspent Har vært utsatt for lynnedslag Har vært utsatt for lavspent strømgjennomgang med sannsynlig strømvei gjennom kroppen Har vært bevisstløs eller omtåket rett etter ulykken Har brannskader Har tegn på nerveskader (for eksempel lammelser)

50 Kolleger Første trinn i behandlingskjeden Førstehjelpshåndboken 2007 Ring 113. Hjertestans kan inntre selv etter flere timer. En person som har fått strøm gjennom seg, skal alltid til lege eller sykehus for observasjon.

51 Norsk Indeks for medisinsk nødhjelp -Vanlig 220V-strøm gjennom kroppen, men ok nå. Råd: Følge lokal instruks for håndtering av henvendelsen: Be innringer kontakte egen lege Kom til legevakten kl.. AMK Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral Vanlig 220V-strøm gjennom kroppen og fortsatt uvel Råd: Ikke la pas. være uten tilsyn. Meld straks fra ved forverring. Følge lokal instruks for håndtering av henvendelsen: Sett innringer i kontakt med egen lege Kom til legevakten/poliklinikk.

52 Sverige: Kartlegging av kunnskapsnivå i behandlingsapparatet, og kunnskapsbehov Stami/bransje: Behandlingsanbefalinger og kunnskapsformidling Dsb-initiativ: Samarbeid dsb SiV: Hjerteforskning Generell lokal strategi: Direkte kontakt Elektrobedrifter - sykehus

53 Takk for oppmerksomheten!

54 Nyttige hjemmesider: STAMI s hjemmeside: Arbeidsmedisinske veiledninger: Tidsskrift for den norske lægeforening:

FOREBYGGING AV STRØMULYKKER

FOREBYGGING AV STRØMULYKKER FOREBYGGING AV STRØMULYKKER Ulykkesrisiko påvirkes av: Rammebetingelser - For eksempel lover og forskrifter, utforming av utstyr og anlegg, arbeidsorganisering Samhandling - For eksempel kommunikasjon

Detaljer

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker.

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker. Dessverre inntreffer ulykker på arbeidsplassen. Skade mappen er laget som et hjelpemiddel hvis en ulykke skulle skje. Det er mange ting man må huske på, både under selve ulykken og i etterkant. Elektrikere

Detaljer

Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser:

Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser: Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser: Kunnskapsstatus 2008 Utredning for Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet Avd for arbeidsrelaterte muskelskjelettlidelser STAMI rapport Årg. 9, nr 22 (2008)

Detaljer

FOREBYGGING AV ULYKKER I BYGG- OG ANLEGGS- NÆRINGEN

FOREBYGGING AV ULYKKER I BYGG- OG ANLEGGS- NÆRINGEN Hans Magne Gravseth Side 1 08.05.2007 RAPPORT FOREBYGGING AV ULYKKER I BYGG- OG ANLEGGS- NÆRINGEN OSLO LEGEVAKT HØST/VINTER 2002/2003 HANS MAGNE GRAVSETH Innledning Bakgrunn I perioden mars til juni 2001

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Hva sa du? Jeg hører så dårlig!

Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Prosjektoppgave ved HMS verneingeniørskolen, Teknologisk Institutt. Trond Ristebråten, 23.4.2012. Prosjektoppgave Studentens navn: Trond Ristebråten. Linje og studieretning:

Detaljer

Eloverfølsomme i Norge

Eloverfølsomme i Norge Eloverfølsomme i Norge Rapport fra spørreundersøkelse 2007-2008 Strålingskilder - Symptomer Tiltak Behandling Livskvalitet FORENINGEN FOR EL-OVERFØLSOMME Foreningen for el-overfølsomme (FELO) ble etablert

Detaljer

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Sluttrapport fase 2 Desember 2005 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og anbefalinger... 4 2 Innledning... 5 3 Mandat... 7 4 Gjennomføring

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2011 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK

FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2011 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK 2011 FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2011 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 6 Sammendrag 7 English summary 13 1 INNLEDNING 20 1.1 Innledning 21 Nye og fremvoksende risikoforhold for

Detaljer

Oddveig Storstad, Kari Anne Holte og Oddfrid Aas Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket. Et første overblikk over sentrale HMS-forhold

Oddveig Storstad, Kari Anne Holte og Oddfrid Aas Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket. Et første overblikk over sentrale HMS-forhold post@bygdeforskning.no www.bygdeforskning.no Formål Norsk senter for bygde forskning (Bygdeforskning) skal gjennom samfunns vit skapleg forsking gje fakta, analysar, idear og ny kunnskap som kan bidra

Detaljer

bevegelsesapparatet. Strømulykker, arbeidsbelastninger og plager i . Arbeid med hendene hevet uten støtte. Statens arbeidsmiljøinstitutt,

bevegelsesapparatet. Strømulykker, arbeidsbelastninger og plager i . Arbeid med hendene hevet uten støtte. Statens arbeidsmiljøinstitutt, E. -p...j d-'. ff) (J~O~ V j )! l!,..!~ :iiq Strømulykker, arbeidsbelastninger og plager i bevegelsesapparatet. SkagerakEnergi 2003.. Opplevd alvorlige strømgjennomgangsepisoder og lysbueulykker registrert

Detaljer

Vold og trusler på arbeidsplassen

Vold og trusler på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 597 Vold og trusler på arbeidsplassen Forebygging, håndtering og oppfølging 1 Foto: Colourbox.no Utgitt august 2009 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

UTE FOR VÆR OG VIND PÅ HAVET

UTE FOR VÆR OG VIND PÅ HAVET UTE FOR VÆR OG VIND PÅ HAVET Foreldres opplevelser når det nyfødte barnet må legges inn på sykehus 45studiepoeng Tove Bjørnland Vadset Desember 2012 Sammendrag Nyfødte barns sykdom og sykehusinnleggelse

Detaljer

rapport 2012:3 Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis www.fhi.no

rapport 2012:3 Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis www.fhi.no rapport 2012:3 Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Tel: +47-21 07 70 00

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid D A G 3 EPDS og utvikling av samtaleferdigheter Dag 3 side 1 Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, R.BUP Øst og Sør Hovedmålsettinger:

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Terrorangrepet 22. juli 20. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Instruks til intervjuer Først skal SAMTYKKE ERKLÆRINGEN underskrives av informanten. Ha alltid den med til intervjuene sammen

Detaljer

Ny kunnskap om aldring og arbeid

Ny kunnskap om aldring og arbeid Ny kunnskap om aldring og arbeid Per Erik Solem Rapport nr 6/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ny kunnskap om aldring og arbeid PER ERIK SOLEM Norsk institutt for forskning

Detaljer

Anbreen Ifzal og Julie Nesse Arntzen Utbrenthet og lederstil i IT-bransjen

Anbreen Ifzal og Julie Nesse Arntzen Utbrenthet og lederstil i IT-bransjen Anbreen Ifzal og Julie Nesse Arntzen Utbrenthet og lederstil i IT-bransjen En kvantitativ studie av sammenhengen mellom lederstil og indikasjon på utbrenthet blant ansatte i IT forbundet Masteroppgave

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Hva er det som hjelper?

Hva er det som hjelper? Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Smerte & smertelindring

Smerte & smertelindring ANNONSE Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet ANNONSE JUNI 2015 SMERTEOGSMERTELINDRING.NO PÅ NETT! Muskel og skjelettplager rammer de fleste. VENDEPUNKTET. Halve livet i ekstrem smerte. s. 4 KIROPRAKTIKK.

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik Avsluttende eksamen i sykepleie Bachelor-oppgave Hvordan kan sykepleierens kommunikasjonsferdigheter bidra til at pasienten opplever trygghet og tillit ved en akutt sykehusinnleggelse? Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave N O R S K I N D E K S for medisinsk nødhjelp 3. utgave Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp, 3. utg. i A5 format, kan

Detaljer