Velkommen til kursdager 2014!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til kursdager 2014!"

Transkript

1 ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING BARGO- JA BIRASMEDISIINA OSSADAT Velkommen til kursdager 2014! Verneutstyr: hørselvern, hansker, støvmasker og masketetthetsmålinger (2 dager i Tromsø og Bodø) Belastningsergonomi: Risikovurdering og muskelskjelett-symptomer fra nakke og skuldre (1 dag i Tromsø) Tromsø: Radisson Blu Hotel mai Kvalitet Trygghet Bodø: Thon Hotel Nordlys juni Respekt Omsorg

2 Målgrupper Yrkeshygienikere, verneingeniører, leger, sykepleiere, fysioterapeuter og andre ved bedriftshelsetjenester, miljøretta helsevern, Arbeidstilsynet mv. Kurset er også egnet for de som jobber med arbeidsmiljø fra arbeidsgiver-, arbeidstaker- eller verneombudssiden. Godkjenninger Til kursdagene søkes det om følgende godkjenninger: Ergoterapeuter: Kursdagene søkes godkjent av NETF som spesialist spesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist i Allmennhelse, Arbeidshelse og Folkehelse. Sykepleiere: Kursdagene søkes godkjent av NSF meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie. Leger: Kursdagene søkes godkjent som tellende til videre- og etterutdanning i spesialitetene allmennmedisin, arbeidsmedisin, samfunnsmedisin samt for fysikalsk medisin dag 3. Fysioterapeuter: Ordningen med forhåndsgodkjenning opphørte Kurset kan likevel komme til å gi uttelling i den enkelte spesialistsøknad, da enhver spesalistsøknad behandles individuelt. Se norsk fysioterapeutforbunds nettside,

3

4 Verneutstyr Bruk av personlig verneutstyr er svært viktig når tilfredsstillende vern av arbeidstaker ikke kan oppnås ved tekniske løsninger på arbeidsplassen eller ved endring av arbeidsmetoder og prosesser. Arbeidsgiver er ansvarlig for at personlig verneutstyr er tilgjengelig der det er påkrevet og at nødvendig opplæring blir gitt. Feil type og feil bruk av verneutstyr vil ikke gi tilfredsstillende beskyttelse til arbeidstakeren og kan i mange tilfeller sidestilles med å jobbe uten verneutstyr. Det er viktig å se verneutstyr i sammenheng da dette bestemmer den reelle beskyttelsesgrad og komfort. Dette er derfor et viktig tema å sette fokus på. Arbeids- og miljømedisinsk avdeling (AMA), UNN, har et pågående prosjekt vedrørende åndedrettvern og faktorer knyttet til reell beskyttelsesevne. Gjennom dette prosjektet har det blitt påvist store svakheter ved maskebruk og maskers evne til beskyttelse. Spesielt har det vært fokusert på maskebruk knyttet til støveksponering i ulike industrier. AMA ønsker å formidle de foreløpige funnene i dette prosjektet. Det er en kunnskap som skal komme arbeidstakerne til gode, med bidrag fra andre kilder. I løpet av kursdagene vil vi komme inn på følgende: Valg av riktig verneutstyr i henhold til krav og gitt eksponering. Riktig bruk av verneutstyr. Støveksponering: Helseeffekter, risikovurdering, måling. Masketetthetsmålinger i teori og praksis.

5 Program dag 1 (Tromsø og Bodø): Registrering Velkommen Arbeidsmiljøloven/personlig verneutstyr. Krav og regler for å ivareta ansattes helse. Arbeidstilsynet i Tromsø og Bodø Bruk av hørselvern Yrkeshygieniker Magnar Johnsen Lunsj Bruk av vernehansker Yrkeshygieniker Ann-Helen Olsen Gruppearbeid og diskusjon; HMS i teori og praksis, er det samsvar? Hvordan formidle/implementere god bruk av riktig verneutstyr? Program dag 2 (Tromsø og Bodø): Helseeffekter av støveksponering Overlege Marit Gulbrandsen Støv - hva er det? Yrkeshygieniker Ann-Helen Olsen Støv - måling og vurdering. Yrkeshygieniker Marte R. Thomassen Utstyr for masketetthetsmålinger; teori Yrkeshygieniker Eva Kramvik Lunsj Støvmasker; erfaringer og resultat fra masketetthetsmålinger i bergverksindustri, bygg-og anlegg og smelteverk Overingeniør Merethe Larsen Masketetthetmålinger i praksis; tillegg for de som er interessert Eva Kramvik og Merethe Larsen

6 Belastningsergonomi: Risikovurdering og muskel skjelettsymptomer fra nakke og skuldre Muskel- og skjelettlidelser er svært vanlige i den norske befolkningen, og den hyppigste medisinske årsaken til fravær fra arbeid og uføreytelser. Det er vist at % i løpet av en måned vil ha opplevd slike smerter eller plager i en eller annen form. Generelt medfører økende alder en økning i forekomst av slike plager. Disse plagene er også mer vanlige blant kvinner. Forebygging av muskel- og skjelettplager har vært pekt ut som et satsningsområde hos Arbeidstilsynet; De største utfordringene knyttet til arbeidsmiljøet er å finne gode forebyggende grep rettet mot det store omfanget av slike plager. Analyser viser at muskel- og skjelettplager har sammenheng med organisatoriske, psykososiale og ergonomiske forhold. Årsakssammenhengene er sammensatte og krever en helhetlig og tverrfaglig tilnærming. Gjennom denne kursdagen vil vi sette fokus på risikofaktorer for smerter i nakke og skuldre, samt ulike metoder for risikobedømming i forhold til denne type plager. Vi gjennomgår det aktuelle kunnskapsgrunnlaget for nakke og skuldersmerter, med fokus på faktorer i arbeid som kan være risikofaktorer for utvikling av slike plager. Arbeidsgivere skal gjennomføre risikovurderinger også av ergonomisk belastende arbeid, med det formål å forbedre arbeidsmiljøet og minske risikoen for muskel- og skjelettlidelser. Det finnes en rekke metoder for å gjennomføre risikovurderinger i forhold til ergonomisk belastning i arbeidet, alt fra subjektive vurderinger til ulike observasjonsmetoder og tekniske målinger. Vi presenterer et overblikk av ulike metoder og belyser fordeler og ulemper ut fra bedriftshelsetjenestens perspektiv. Utover ettermiddagen samler en trådene fra teorien og supplerer med praktiske demonstrasjoner og øvelser i forhold til risikovurderingsmetoder.

7 Program dag 3 (kun Tromsø*): Innledning: Presentasjon Belastningsergonomi innen arbeidsmedisinen Overlege Ingemar Rödin, Overlege Marit Gulbrandsen Ergonom Teresia Nyman og Ergonom Jens Wahlstrøm Risikofaktorer og plager i nakke og skuldre: Epidemiologi og pågående forskning Teresia Nyman og Jens Wahlström Kaffepause Risikovurdering (ulike metoder): Introduksjon til inklinometer-lab Selvevaluering, observasjonsmetoder og tekniske målinger Jens Wahlström Inklinometer-lab: Praktiske øvelser i målinger og risikovurdering Teresia Nyman og Jens Wahlström Lunsj Interaktiv gjennomgang av observasjonsinstrumentet QEC Teresia Nyman Praktiske øvelser oppgave risikovurdering (Inkludert kaffepause9 Teresia Nyman, Jens Wahlström og Ingemar Rödin Oppsummering og diskusjon av ulikheter, likheter og vanskeligheter under arbeidet med QEC Teresia Nyman og Jens Wahlström * Av praktiske grunner kan vi kun tilby denne dagen i Tromsø.

8 Påmelding og bestilling Kurssted Tromsø: Radisson Blu Hotel Kurssted Bodø: Thon Hotel Nordlys For hotellbestilling Tromsø: Ta direkte kontakt med Radisson, tlf Vi har reservert 15 rom. Ved bestilling av rom oppgi deltagelse på kursdager i regi av Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) , mai. Avtalepris pr. person kr. 995,-. For hotellbestilling Bodø: Ta direkte kontakt med Thon Hotel Nordlys, tlf Vi har reservert 15 rom (avtalepris kr. 1010,-) som vil stå til påmeldingsfristens utløp. Oppgi referanse: Påmelding: Påmelding skjer ved innsending av vedlagt påmeldingsskjema pr. e-post, faks, brev eller tilsvarende informasjon via telefon. Pris: 1 dag kr. 1100,- 2 dager kr. 2100,- 3 dager kr. 2900,- (Ergonomikurset er kun i Tromsø) Påmeldingsfrist: 1.april Ved spørsmål kontakt Marit Småvollan: Tlf Suzanne Aronsen Norheim: Tlf E-post: Trykkeriet, UNN-Forsyning, Tlf

Kursdager 2015 GODT ARBEID ER GOD HELSE

Kursdager 2015 GODT ARBEID ER GOD HELSE ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING BARGO- JA BIRASMEDISIINA OSSADAT Kursdager 2015 1: Støy og helseeffekter i arbeid og miljø 2: Gravide arbeidstakere 3: Bedriftslegerollen i ny BHT verden og nytt arbeidsliv

Detaljer

INNEKLIMA OG HELSE RISIKOKOMMUNIKASJON

INNEKLIMA OG HELSE RISIKOKOMMUNIKASJON Vi inviterer til kursdager: INNEKLIMA OG HELSE 1. oktober 2012, Tromsø 8. oktober 2012, Bodø RISIKOKOMMUNIKASJON Hvordan kommunisere når noe kan være helseskadelig? 2. oktober 2012, Tromsø 9. oktober 2012,

Detaljer

RAMAZZINI. Vibrasjonsskader. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 1

RAMAZZINI. Vibrasjonsskader. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 1 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 1 Temanummer: Vibrasjonsskader 2 - Ramazzini nr. 1.2011. Årgang 18 RAMAZZINI ISSN 0805-5238 Norsk tidsskrift for arbeidsog miljømedisin

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport Nesodden kommune SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport april 2014 Forfattere: Sunnaas og Nesodden BHT og BHTs eiere: Sunnaas sykehus HF ved HR-direktør og Nesodden kommune ved fagsjef

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80

Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80 Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80 Innhold A. HMS - systemarbeid B. Kartlegging C. Undervisning D. Målrettet helseundersøkelse E. Arbeidsmedisinsk poliklinikk F. Sykefravær og attføring G. Andre

Detaljer

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG?

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? AVSLUTTENDE OPPGAVE VED HMS VERNEINGENIØRSKOLEN, TEKNOLOGISK INSTITUTT, MODUL V200 YVONNE T. STUBBERUD MAI 2013 Prosjektoppgave Studentens navn: Yvonne T. Stubberud

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER

SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER Arbeidsmiljøet er summen av de ansatte, ledelsen og organiseringen. Alle virksomheter

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim

Detaljer

Arbeidsmedisin i vakuum?

Arbeidsmedisin i vakuum? Arbeidsmedisin i vakuum? Evaluering av det arbeidsmedisinske tilbudet HEIDI HAUKELIEN, GEIR H. MØLLER, CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 251 2009 TF-rapport Tittel: Arbeidsmedisin i vakuum? Evaluering

Detaljer

Aksjeselskap ingen god modell for STAMI:

Aksjeselskap ingen god modell for STAMI: Aksjeselskap ingen god modell for STAMI: Aksjeselskap vil ikke gi fordeler, verken organisatorisk, i forhold til instituttets vitenskapelige arbeid eller rolle som premissleverandør av kunnskap om sammenheng

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET TRYGG KRIMINALOMSORG DERES DATO DERES REFERANSE 1av 17 VÅR SAKSBEHANDLER Anne Noddeland tlf 32 20 82 64 KRIMINALOMSORGEN REGION SØR Postboks 2120 3103 TØNSBERG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling NETTVERKSKONFERANSEN 2015 Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling Radisson Blu Royal Garden Hotel 18. 19. mars 2015. NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere, og NSFs lokalgruppe av bedriftssykepleiere

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet Velkommen til HMS KURS HØST 2011 40 timers kurs KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder

Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder Tone Eriksen 1 og Ingrid Sivesind Mehlum 2 1 Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi 2 Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og

Detaljer

KURSPLAN 2015. www.bht-innlandet.no e-post: post@bht-innlandet.no tlf.: 61 27 92 00

KURSPLAN 2015. www.bht-innlandet.no e-post: post@bht-innlandet.no tlf.: 61 27 92 00 KURSPLAN 2015 www.bht-innlandet.no e-post: post@bht-innlandet.no tlf.: 61 27 92 00 Oversikt over kurstilbud fra BHT Innlandet AS Vi er stolt av å presentere et stort og variert utvalg av både bedriftsinterne

Detaljer

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste Ekstern sluttrapport september 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 1.1 PROSJEKTETS MÅL... 5 1.1.1 Effektmål... 5 1.1.2 Resultatmål...

Detaljer

Brukerveiledning - Eksponeringsregister

Brukerveiledning - Eksponeringsregister Brukerveiledning - Eksponeringsregister Register over eksponerte arbeidstakere (1) ProductXchange har inkludert en funksjon hvor man kan etablere register over eksponerte arbeidstakere i tråd med krav

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det!

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det! TRE S S på arbeidsplassen Gjør noe med det! Har du det bra på jobben? De aller fleste arbeidstakere i Norge opplever arbeidsmiljøet som noe positivt. Godt samarbeid og trivsel gir effektivt arbeid som

Detaljer