Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell"

Transkript

1 Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen inngås mellom kunden ("Du" eller "Kunden") og Dell for levering og bruk av Modulbaserte tjenester på abonnementsbasis. Ved å kjøpe disse Modulbaserte tjenestene fra Dell eller delta i en demonstrasjon, en prøveperiode eller et evalueringsprogram som omfatter disse Modulbaserte tjenestene, forplikter Kunden seg til å overholde alle vilkår og betingelser som er angitt i denne tjenestebeskrivelsen, inkludert vedlegg, Dells hovedavtale for kundetjenester, Dells lisensavtale for tjenester og regler for akseptabel bruk samt eventuelle andre vilkår og betingelser som er innlemmet i dette dokumentet i form av henvisning (heretter kalt "Avtalen"). I denne Avtalen henviser termen "Dell" til Dell-foretaket som er angitt på Kundens faktura, bestillingsbekreftelse eller innkjøpsordre. Antall systemer og sluttbrukere som Kunden har kjøpt én eller flere tjenester for, som beskrevet i vedleggene til denne tjenestebeskrivelsen ("Modulbaserte tjenester"), abonnementsgebyret eller -prisen og den gjeldende abonnementsperioden (som definert i dette dokumentet) for hver(t) av dem er angitt på Kundens faktura, bestillingsbekreftelse eller innkjøpsordre. Kunden samtykker i at fornyelse, endring, forlengelse eller fortsatt bruk av de Modulbaserte tjenestene utover den opprinnelige avtaleperioden er underlagt den til enhver tid gjeldende tjenestebeskrivelsen, som er å finne på Dells hovedavtale for kundetjenester Kunder som bor i USA eller Canada eller Stillehavsasia og Japan ("APJ"). Modulbaserte tjenester som kjøpes fra et Dell-foretak i USA, Canada eller APJ, leveres i forbindelse med og i henhold til Kundens separate, underskrevne hovedavtale for tjenester fra Dell, forutsatt at denne avtalen spesifikt og uttrykkelig tillater at Kunden bestiller Modulbaserte tjenester i henhold til denne; eller, ved fravær av en slik avtale, Dells hovedavtale for kundetjenester (som er å finne på og er innlemmet i dette dokumentet i sin helhet i form av henvisning. Kunder som bor utenfor USA/Canada/APJ. Modulbaserte tjenester som kjøpes fra et Dell-foretak utenfor USA/Canada/APJ, inkludert, men ikke begrenset til, Dell-foretak i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS"), leveres i forbindelse med og i henhold tid Dells hovedavtale for kundetjenester, som er å finne på og er innlemmet i dette dokumentet i sin helhet i form av henvisning. Dells lisensavtale for tjenester og regler for akseptabel bruk Bruk av Modulbaserte tjenester med abonnement ved Kunden (inkludert personer som har fått Kundens tillatelse til å bruke de Modulbaserte tjenestene), autoriserte Dell-forhandlere eller leverandører av administrerte tjenester i forbindelse med denne Avtalen er begrenset til Kundens abonnementsperiode og underlagt Dells lisensavtale for tjenester og regler for akseptabel bruk, som er tilgjengelige på og innlemmet i dette dokumentet i sin helhet i form av henvisning. Vedlegg Vedleggene til denne tjenestebeskrivelsen omfatter spesifikasjonene for alle de Modulbaserte tjenestene som Dell for øyeblikket tilbyr. Bare vedlegg for de Modulbaserte tjenestene som er angitt på Kundens faktura, bestillingsbekreftelse eller innkjøpsordre, skal gjelde for Kundens kjøp. Tilleggstjenester Tilleggstjenester (inkludert valgfrie tjenester eller relatert rådgivning samt administrerte og profesjonelle støtte- eller opplæringstjenester) kan i en del tilfeller kjøpes separat (definert i en separat utførelseserklæring eller annen underskrevet avtale mellom partene). * URL-adressen kobler Kunden til Dells webside for globale tjenesteavtaler, der Kunden velger sitt geografiske område, foretrukne språk (hvis tilgjengelig) og det aktuelle forretningssegmentet som tjenesten ble kjøpt fra (f.eks. store bedrifter, små og mellomstore bedrifter og/eller offentlig sektor). Kunden vil deretter kunne velge den aktuelle tjenesteavtalen (f.eks. Dells Modulbaserte tjenester fra Dell v /2009 Side 1 av 26

2 hovedavtale for kundetjenester eller en tjenestebeskrivelse) for gjennomgang. Du kan også ta kontakt med Dells salgsrepresentant hvis du trenger hjelp til å hente noen av tjenesteavtalene. Vilkår og betingelser 1. Aksept av vilkår og betingelser. Kunden vil motta en innledende melding via elektronisk post (e-postmelding) med en Internett-kobling til denne Avtalen. For å legge inn en bestilling på Modulbaserte tjenester må Kundens autoriserte representant klikke på Internett-koblingen i den innledende e-postmeldingen, lese og elektronisk akseptere vilkårene og betingelsene i denne Avtalen (eller, når en fysisk signatur er påkrevd, signere tjenestebeskrivelsen) og, ved behov, angi kontaktpersoner, slik at Dell kan klargjøre, levere og distribuere de Modulbaserte tjenestene og relatert programvare ("Tjenesteaktiverende programvare") til støttede enheter innenfor Kundens IT-infrastruktur (som hver kalles et "System") og til brukere som har Kundens tillatelse til å benytte tjenestene (som hver kalles en "Sluttbruker"). 2. Databeskyttelse for Kunder med virksomhet i EØS, APJ eller Canada. For Kunder med virksomhet i EØSområdet, APJ og/eller Canada kan personopplysninger som oppgis eller gjøres tilgjengelige for Dell av Kunden ved levering av disse Modulbaserte tjenestene, overføres til og/eller åpnes fra land utenfor landet eller regionen der Kunden driver sin virksomhet, i et land som kan ha et annet databeskyttelsesnivå enn landet du er hjemmehørende i, og i slike tilfeller vil Dell iverksette relevante sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine. Dell er ikke ansvarlig for innholdet i opplysningene som lagres og/eller behandles på dine vegne. Dell vil behandle personopplysninger i henhold til dine forskriftsmessige instruksjoner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Dell behandler opplysningene dine, kan du se det aktuelle vedlegget til denne Avtalen samt Dells lisensavtale for tjenester og regler for akseptabel bruk. Vær oppmerksom på at du ikke skal bruke disse Modulbaserte tjenestene når behandling av sensitive personopplysninger er påkrevd, inkludert, men ikke begrenset til, informasjon om en persons rase eller etniske opprinnelse, helseopplysninger eller opplysninger om seksuell legning. Hvis du har behov for at Dell samler inn og behandler sensitive personopplysninger, eller hvis du har forespørsler som ikke omfattes av denne Avtalen, kan du ta kontakt med oss slik at vi kan diskutere mulige alternative løsninger. For kunder med virksomhet i EØS-området godtar partene at (i) i forbindelse med implementeringen av databeskyttelsesdirektivet 95/46/EF i lovverket om databeskyttelse i EØS-området er Kunden datakontrolleren og Dell databehandleren for Kunden, og (ii) partene skal overholde alle juridiske forpliktelser som gjelder i forbindelse med implementeringen av databeskyttelsesdirektivet 95/46/EF i lovverket om databeskyttelse i landet der Kunden har virksomhet. For Kunder med virksomhet APJ og/eller Canada er det ditt ansvar å sikre samsvar med alle gjeldende juridiske krav til lovlig innsamling og overføring av personopplysninger i forbindelse med levering eller tilgjengeliggjøring av slike opplysninger for Dell. 3. Aktiveringsdato og abonnementsperiode. Etter at Dell har mottatt og godtatt en ordre, sender Dell ut kundeinstruksjonene via e-post for å levere den aktuelle Modulbaserte tjenesten. Datoen som instruksjonene leveres på, skal være "Aktiveringsdato" for de kjøpte Modulbaserte tjenestene, med mindre partene tidligere skriftlig har blitt enige om en annen Aktiveringsdato. Gjeldende abonnementsperiode (f.eks. 3 måneder eller 3 år) angis på Kundens faktura, bestillingsbekreftelse eller innkjøpsordre. På Aktiveringsdatoen, eller kort tid etter, skal Dell gi Kunden og alle Sluttbrukere tilgang til tjenesten i henhold til denne Avtalen. Hvis ikke noe annet er angitt i vilkårene for prøveperioden eller evalueringsprogrammet, vil Kunder som ikke sier opp tjenesten før prøveperioden eller evalueringsprogrammet utløper, ved utløp av prøveperioden eller evalueringsprogrammet automatisk overføres til en måneds- eller årsbasert abonnementsperiode, avhengig av prøveperioden eller evalueringsprogrammet, i henhold til denne Avtalen. 4. Prøveperiode og evalueringsprogrammer. Hvis ikke noe annet er angitt i vilkårene for prøveperioden eller evalueringsprogrammet, vil Kunder som ikke sier opp tjenesten før prøveperioden eller evalueringsprogrammet utløper, ved utløp av prøveperioden eller evalueringsprogrammet automatisk overføres til en måneds- eller årsbasert abonnementsperiode, avhengig av prøveperioden eller evalueringsprogrammet Kunden deltar i. 5. Oppsigelse. I henhold til bestemmelsene om oppsigelse i Dells hovedavtale for kundetjenester kan ikke Kunden si opp denne tjenesten før utløpet av abonnementsperioden, med mindre det foreligger lovgivning om dette i gjeldende delstat/land/region som ikke kan fravikes gjennom denne Avtalen. Du finner mer informasjon om oppsigelse under "Automatisk fornyelse" nedenfor. Dell kan si opp denne tjenesten når som helst i løpet av tjenesteperioden av følgende grunner: Kunden deltar i frivillige eller ufrivillige konkursforhandlinger, driver ikke lenger forretningsvirksomhet, eller er økonomisk ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen. Kunden har ikke betalt det fullstendige beløpet for denne tjenesten i henhold til betingelsene på fakturaen. Kunden nekter å samarbeide med kundestøtte eller tekniker på stedet. Kunden overholder ikke vilkårene og betingelsene som går fram av denne Avtalen. Modulbaserte tjenester fra Dell v /2009 Side 2 av 26

3 Hvis Dell sier opp tjenesten, vil Dell sende en skriftlig oppsigelse til adressen som står på Kundens faktura. Oppsigelsen vil inneholde grunnen til at Avtalen ble oppsagt, og datoen som oppsigelsen gjelder fra. Denne vil ikke være mindre enn ti (10) dager fra datoen når Dell sender oppsigelsen til Kunden, hvis ikke gjeldende lovgivning har andre regler for oppsigelse som ikke kan fravikes av denne Avtalen. HVIS DELL SIER OPP DENNE TJENESTEN I HENHOLD TIL VILKÅRENE I DETTE AVSNITTET, HAR IKKE KUNDEN KRAV PÅ REFUSJON AV BETALTE AVGIFTER ELLER ETTERGIVELSE AV UTESTÅENDE BETALINGER TIL DELL. 6. Automatisk fornyelse. Hvis ikke Kunden avslår automatisk fornyelse skriftlig til Dell 30 dager før utløpet av abonnementsperioden, fornyes denne Avtalen automatisk for en ny abonnementsperiode av samme varighet som den første perioden. 7. Overføring av tjeneste. Kunden kan ikke overføre denne tjenesten eller eventuelle rettigheter som Kunden har i henhold til denne Avtalen, til en tredjepart. Selvbetjent overføring av en Dell-tjeneste blant Sluttbrukere (innenfor samme land) og Systemer innenfor en Kundes IT-infrastruktur som ikke krever ekstra støtte fra Dell, er tillatt. Intern overføring, import eller migrering av tjenesten som krever ekstra støtte fra Dell utover standardomfanget av innledende distribusjon, er imidlertid bare tilgjengelig gjennom et separat kjøp (definert i en separat utførelseserklæring eller annen underskrevet avtale mellom partene). 8. Dell Partners. Dell kan bruke tilknyttede selskaper eller underleverandører til å utføre tjenester. Tjenester kan utføres utenfor landet der Kunden og/eller Dell holder til. Fra tid til annen kan Dell velge å utføre tjenestene på et nytt sted og/eller via en ny part. Dette forutsetter imidlertid at Dell fortsatt er ansvarlig overfor Kunden for levering av tjenestene. 9. Støttede produkter. Støttede produkter og operativsystemer er angitt på Produkter eller versjoner av produkter som ikke lenger støttes av produsenten av enheten eller utgiveren av programvaren, støttes ikke, uavhengig av om de står på den publiserte listen over støttede enheter og operativsystemer. 10. Informasjon Dell innhenter om systemkonfigurasjon. Under og etter abonnementsperioden vil eventuell installert Tjenesteaktiverende programvare samle inn og innhente informasjon om systemkonfigurasjon fra Kunden og Kundens Systemer og Sluttbrukere, og overføre disse dataene til Dell. Dell skal ha retten til å bruke denne informasjonen utelukkende for å levere tjenester til Kunden, informere Kunden om våre produkter og tjenester samt behandle Kundens bestillinger og serviceforespørsler. Kunden kan når som helst avinstallere Tjenesteaktiverende programvare for å deaktivere Dells innhenting av informasjon om systemkonfigurasjon. Avinstallasjon av Tjenesteaktiverende programvare i et System i abonnementsperioden vil imidlertid føre til at tjenesten avbrytes inntil den Tjenesteaktiverende programvaren gjenopprettes. Ved utløp og/eller oppsigelse av abonnementsperioden vil eventuell Tjenesteaktiverende programvare som Kunden ikke avinstallerer, fortsette å samle inn, innhente og overføre informasjon om systemkonfigurasjon til Dell. 11. Geografisk tilgjengelighet. Det er ikke sikkert at disse Modulbaserte tjenestene er tilgjengelige overalt. Hvorvidt Dell har plikt til å levere de Modulbaserte tjenestene til Systemer som er flyttet til et annet sted, avhenger av om de(n) aktuelle tjenesten(e) er tilgjengelig på dette stedet, og dette kan medføre ekstra kostnader. 12. Fakturering for antall enheter. Antall Systemer, enheter (f.eks. postbokser, mottakere og minutter) og Sluttbrukere som Kunden har kjøpt Modulbaserte tjenester for, og gjeldende abonnementsperiode for hver(t) av dem, er angitt på Kundens faktura, bestillingsbekreftelse eller innkjøpsordre. Overskridelse av dette antallet eller abonnementsperioden vil medføre tilleggskostnader for Kunden. Tilleggskostnadene per faktureringsperiode fastsettes ved at den ekstra bruken multipliseres med avgiften per System, enhet eller Sluttbruker som er angitt på den opprinnelige fakturaen til Kunden. Kundens ansvar Sørge for at den innledende e-postmeldingen sendes til og elektronisk aksepteres (eller skrives under på, hvis det er en tjenestebeskrivelse med signaturfelt) av (eller med autorisasjon fra) en person innenfor Kundens organisasjon som har myndighet til å inngå denne Avtalen på vegne av Kunden. Gi Dell tilgang til medarbeidere hos Kunden som kan bistå ved distribusjonen av Modulbaserte tjenester fra Dell, og oppgi ett enkelt kontaktpunkt som vil fungere som Kundens primære kontaktperson for koordinering av tjenester med Sluttbrukere eller grupper, og som har ansvaret for å sikre at Kundens forespørsler om andre eller utvidede Modulbaserte tjenester i Kundens Systemer er godkjent av Kunden. Sikre at Kundens Systemer oppfyller minimumskravene til maskinvare som er angitt i tilhørende produkthåndbøker, er riktig konfigurert for de Modulbaserte tjenestene, og har tilstrekkelig tilgang til Internett. Sikre at Kunden har aktive abonnementer eller lisenser for eventuell tredjepartsprogramvare som brukes eller administreres av den Modulbaserte tjenesten. Installere, eller ved behov tilrettelegge for ekstern distribusjon av, Tjenesteaktiverende programvare hos Sluttbrukere og i Systemer, samt avinstallere Tjenesteaktiverende programvare ved abonnementsperiodens utløp. Modulbaserte tjenester fra Dell v /2009 Side 3 av 26

4 Modulbaserte tjenester fra Dell v /2009 Side 4 av 26

5 Modulbaserte tjenester fra Dell vedlegg 1 Administrasjon av distribuerte enheter: ressursadministrasjon Tjenesteoversikt Dells tjenester for ressursadministrasjon gjør det mulig for Kunden å spore og hente informasjon om maskinvarekonfigurasjon fra alle Systemer, og gir Kunden tilgang til denne informasjonen i en administratorkonsoll. Tjenesten for ressursadministrasjon gjør det også mulig for Kunden å tilordne enheter til bestemte Sluttbrukere og levere eksterne tjenester via Internett til Sluttbrukerne. Prosedyrer for kundestøtte Aktivering av tjenester. Kunden og Dell vil samarbeide om å gjennomføre følgende vurdering: gjennomgå relevante tekniske krav og krav til Systemer og IT-infrastruktur vurdere miljø/infrastruktur gjennomgå nettverkstopologi angi plassering av kontorer eller områder angi ønsket distribusjonsmetode for Tjenesteaktiverende programvare Når vurderingen er gjennomført, vil Dell levere et installasjonsprogram for den Tjenesteaktiverende programvaren, og Kunden vil motta et aktiveringsvarsel via e-post. Dette vil bli sendt til e-postadressen til den tekniske kontaktpersonen sammen med en distribusjonsveiledning for den Tjenesteaktiverende programvaren. Veiledningen inneholder informasjon om hvordan tjenesten aktiveres, og hvordan Dell kan kontaktes ved behov for implementeringsstøtte. Installasjon av Tjenesteaktiverende programvare. Følgende støtte (via telefon og elektronisk) gis til Kunden ved behov for assistanse ved distribusjon av Tjenesteaktiverende programvare: Dell skal validere kravene til miljø og infrastruktur og de fysiske kontorene. Dell skal definere og aktivere Kunden i administratorkonsollen. Dell skal levere et konfigurert installasjonsprogram og tilhørende instruksjoner til Kundens IT-kontaktperson. Dell skal gi Kundens IT-administratorer tilgang til ekstern opplæring via Internett. Tilleggstjenester (mot tilleggsavgift) Tilpassede tjenester. Følgende tilleggstjenester for tilpasset distribusjon kan i en del tilfeller kjøpes separat (definert i en separat utførelseserklæring eller annen underskrevet avtale mellom partene): Dells tjenester for tilpasset integrering fra fabrikk ved installasjon av Tjenesteaktiverende programvare i et nytt System ytterligere hjelp med å komme i gang, utover opplæringen som er inkludert i standardtilbudet, for oppgaver som endringer på registreringssiden og forretningsrådgivning via en separat avtale om profesjonelle tjenester Tekniske ansvarsområder og krav For distribusjonsalternativer og tjenester som krever et domene, skal Kunden sikre at det finnes (et) domene(r), og at alle datamaskinene som skal administreres, er medlemmer av domenet/domenene. Kunden skal sikre at nettverksprotokollen UDP har tilgang til nettverket som gjennomsøkes. Kunden skal sikre at enhetene som skal administreres, ikke er sammenkoblet via et VPN. Kunden skal sikre at enhetene som skal administreres ved hjelp av aktiv brannmurprogramvare (f.eks. Zone Alarm), er konfigurert slik at de ikke blokkerer overføring til/fra Tjenesteaktiverende programvare. Kunden har ansvaret for å installere, eller ved behov tilrettelegge for ekstern distribusjon av, Tjenesteaktiverende programvare hos Sluttbrukere og i Systemer. Kunden har ansvaret for å avinstallere Tjenesteaktiverende programvare og dermed deaktivere innhenting av informasjon om systemkonfigurasjon ved oppsigelse eller utløp av abonnementsperioden. Modulbaserte tjenester fra Dell v /2009 Side 5 av 26

6 Modulbaserte tjenester fra Dell v /2009 Side 6 av 26

7 Modulbaserte tjenester fra Dell vedlegg 2 Administrasjon av distribuerte enheter: programvaredistribusjon Tjenesteoversikt Dells tjeneste for programvaredistribusjon gjør det mulig for Kunden å distribuere programvarepakker eller -oppgraderinger for Microsoft Windows -baserte Systemer (opprettet av Kunden, av tredjeparter eller av Dell) fra pakkebiblioteket i administratorkonsollen. Ved hjelp av administratorkonsollen kan Kundens IT-administratorer laste opp og distribuere programvarepakker til Systemer, samlet eller for hver enkelt Sluttbruker, og få informasjon om distribusjonsstatus. Prosedyrer for kundestøtte Aktivering av tjenester. Kunden og Dell vil samarbeide om å gjennomføre følgende: gjennomgå tekniske minimumskrav vurdere miljø/infrastruktur gjennomgå nettverkstopologi angi plassering av kontorer eller områder angi ønsket distribusjonsmetode for Tjenesteaktiverende programvare Når gjennomgangen er fullført, vil Dell levere et installasjonsprogram for den Tjenesteaktiverende programvaren, og Kunden vil motta et aktiveringsvarsel via e-post. Dette vil bli sendt til e-postadressen til den tekniske kontaktpersonen sammen med en distribusjonsveiledning for den Tjenesteaktiverende programvaren. Veiledningen inneholder informasjon om hvordan tjenesten aktiveres, og hvordan Dell kan kontaktes ved behov for implementeringsstøtte. Installasjon av Tjenesteaktiverende programvare. Følgende støtte (via telefon og elektronisk) gis til Kunden ved behov for assistanse ved distribusjon av Tjenesteaktiverende programvare: Dell skal validere kravene til miljø og infrastruktur og de fysiske kontorene. Dell skal definere og aktivere Kunden i administratorkonsollen. Dell skal levere et konfigurert installasjonsprogram og tilhørende instruksjoner til Kundens IT-kontaktperson. Dell skal gi Kundens IT-administratorer tilgang til ekstern opplæring via Internett. Tilleggstjenester (mot tilleggsavgift) Tilpassede tjenester. Følgende tilleggstjenester for tilpasset distribusjon kan i en del tilfeller kjøpes separat (definert i en separat utførelseserklæring eller annen underskrevet avtale mellom partene): Dells tjenester for tilpasset integrering fra fabrikk ved installasjon av Tjenesteaktiverende programvare i et nytt System utvikling av programvarepakker for Kunder for å støtte distribusjon til Sluttbrukere og Systemer ytterligere hjelp med å komme i gang, utover opplæringen som er inkludert i standardtilbudet, for oppgaver som oppsett og konfigurasjon av reléservere for distribusjon av programvare og bygde programvarepakker samt testing via en separat avtale om profesjonelle tjenester Tekniske ansvarsområder og krav For distribusjonsalternativer og tjenester som krever et domene, skal Kunden sikre at det finnes (et) domene(r), og at alle datamaskinene som skal administreres, er medlemmer av domenet/domenene. Kunden skal sikre at nettverksprotokollen UDP har tilgang til nettverket som gjennomsøkes. Kunden skal sikre at enhetene som skal administreres, ikke er sammenkoblet via et VPN. Kunden skal sikre at enhetene som skal administreres ved hjelp av aktiv brannmurprogramvare (f.eks. Zone Alarm), er konfigurert slik at de ikke blokkerer overføring til/fra Tjenesteaktiverende programvare. Kunden har ansvaret for å installere, eller ved behov tilrettelegge for ekstern distribusjon av, Tjenesteaktiverende programvare hos Sluttbrukere og i Systemer. I tillegg er Kunden ansvarlig for utvikling, testing, validering, distribusjon og tilbakerulling av eventuelle programvarepakker. Modulbaserte tjenester fra Dell v /2009 Side 7 av 26

8 Modulbaserte tjenester fra Dell vedlegg 3 Administrasjon av distribuerte enheter: patch-administrasjon Tjenesteoversikt I forbindelse med tjenesten for patch-administrasjon overvåker og vurderer Dell nylig publiserte, sikkerhetsrelaterte nyhetsbrev og tilhørende programvare-patcher som er tilgjengelige for operativsystemene og programmene som støttes. Tjenesten for patch-administrasjon gjør det mulig for Kunden å distribuere patcher til Systemene på en av følgende måter: Automatisk patch-administrasjon. Dell gjør patchene tilgjengelige i patch-katalogen til riktig konfigurerte Systemer. Kunden kan tilordne aktuelle Systemer til policyer som styrer den automatiske distribusjonen av patcher fra patchkatalogen. Administrasjon av flere patcher. Dell gjør programvare-patcher tilgjengelige for distribusjon ved hjelp av administrasjon av flere patcher. Dette gjør det mulig for Kunden å distribuere flere patcher samtidig til ett eller flere Systemer. Tilleggstjenester (mot tilleggsavgift) Tilpassede tjenester. Følgende tilleggstjenester for tilpasset distribusjon kan i en del tilfeller kjøpes separat (definert i en separat utførelseserklæring eller annen underskrevet avtale mellom partene): Dells tjenester for patch-administrasjon for distribusjon av patcher som Kunden har validert og godkjent, til aktuelle Systemer hos Kunden i henhold til en forhåndsdefinert tidsplan Dells tjenester for tilpasset integrering fra fabrikk ved installasjon av Tjenesteaktiverende programvare i et nytt System ytterligere hjelp med å komme i gang, utover opplæringen som er inkludert i standardtilbudet, for oppgaver som analyse av programvare-patcher via en separat avtale om profesjonelle tjenester Prosedyrer for kundestøtte Aktivering av tjenester. Kunden og Dell vil samarbeide om å gjennomføre følgende: gjennomgå tekniske minimumskrav vurdere miljø/infrastruktur gjennomgå nettverkstopologi angi plassering av kontorer eller områder angi ønsket distribusjonsmetode for Tjenesteaktiverende programvare Når gjennomgangen er fullført, vil Dell levere et installasjonsprogram for den Tjenesteaktiverende programvaren, og Kunden vil motta et aktiveringsvarsel via e-post. Dette vil bli sendt til e-postadressen til den tekniske kontaktpersonen sammen med en distribusjonsveiledning for den Tjenesteaktiverende programvaren. Veiledningen inneholder informasjon om hvordan tjenesten aktiveres, og hvordan Dell kan kontaktes ved behov for implementeringsstøtte. Kundens ansvar Kunden er ansvarlig for å teste programvare-patcher før de distribueres i IT-miljøet eller Systemene. For patch-administrasjon skal Kunden gi skriftlig varsel om patch-godkjenning før Dell foretar patch-distribusjon. Kunden vil få tilgang til rapporter om patch-distribusjon via administratorkonsollen. Kunden påtar seg alt ansvar for konflikter knyttet til operativsystemer eller programvare som er forårsaket av Kundens egen distribusjon av valgt(e) patch(er). All aktivitet knyttet til patch-distribusjon som ikke dekkes av denne Avtalen (dvs. patcher for operativsystemer fra andre leverandører enn Microsoft eller for andre produktivitetspakker enn Microsoft Office ), og som er igangsatt på bakgrunn av forespørsler fra Sluttbrukere eller hendelser i serviceavdelingen. Modulbaserte tjenester fra Dell v /2009 Side 8 av 26

9 Modulbaserte tjenester fra Dell vedlegg 4 Administrasjon av distribuerte enheter: administrasjon for bekjempelse av skadelig programvare og virus Tjenesteoversikt Dells administrasjonstjenester for bekjempelse av skadelig programvare og virus omfatter programvarefunksjoner som hjelper Kunden med å sikre at alle Systemer som kjører programvare for bekjempelse av skadelig programvare og virus, har oppdaterte virusdefinisjoner. I tillegg overvåkes statusen til de aktuelle Systemene i henhold til nylig gjennomførte søk etter virus / skadelig programvare. Dells administrasjonstjenester for bekjempelse av skadelig programvare og virus gir tilgang til følgende funksjoner via administratorkonsollen: starte og overvåke oppdateringer av all programvare for bekjempelse av skadelig programvare og virus, på de aktuelle Systemene starte fullstendig gjennomsøking av Systemer der støttet antivirusprogramvare er installert generere rapporter om oppdatering av definisjoner for virus og skadelig programvare samt fullstendig historikk for gjennomsøking av Systemer administrere og overvåke operativsystemets brannmur på Windows -systemer verktøy som bidrar til å løse problemer med antivirusprogramvare Kunden kan bruke en eksisterende lisens til antivirusprogramvare, eller Dell kan selge Kunden lisenser til antivirusprogramvare fra tredjepart som del av denne tjenesten. Programvarepakken vil være tilgjengelig i Kundens pakkebibliotek i administratorkonsollen. Antivirusprogramvare fra tredjepart leveres til Kunden i henhold til tredjepartens vilkår for bruk og/eller lisensvilkår som følger med programvaren. Antivirusprogramvaren som leveres av Dell, vil: automatisk gjennomsøke nedlastede filer og e-postvedlegg i alle aktuelle Systemer jevnlig oppdatere programvaren med de nyeste virusdefinisjonene for å beskytte alle aktuelle Systemer mot datavirus I likhet med all annen programvare for bekjempelse av virus og skadelig programvare kan programvaren som leveres av Dell, bare beskytte mot kjente virus og kjent skadelig programvare. Den er underlagt vilkårene og betingelsene i lisensavtalen fra programvareutgiveren. Hvilke produktversjoner fra hvilke(n) programvareutgiver(e) som støttes (er sertifisert), er dokumentert i versjonsmerknadene. Tilleggstjenester (mot tilleggsavgift) Tilpassede tjenester Følgende tilleggstjenester for tilpasset distribusjon kan i en del tilfeller kjøpes separat (definert i en separat utførelseserklæring eller annen underskrevet avtale mellom partene): Dells eksterne administrasjonstjenester for bekjempelse av skadelig programvare og virus, rapportering og oppdatering av Kundens programvare for bekjempelse av skadelig programvare og virus Dells tjenester for tilpasset integrering fra fabrikk ved installasjon av Tjenesteaktiverende programvare i et nytt System Prosedyrer for kundestøtte Aktivering av tjenester Kunden og Dell vil samarbeide om å gjennomføre følgende: Modulbaserte tjenester fra Dell v /2009 Side 9 av 26

10 gjennomgå tekniske minimumskrav vurdere miljø/infrastruktur gjennomgå nettverkstopologi angi plassering av kontorer eller områder angi ønsket distribusjonsmetode for Tjenesteaktiverende programvare Når gjennomgangen er fullført, vil Dell levere et installasjonsprogram for den Tjenesteaktiverende programvaren, og Kunden vil motta et aktiveringsvarsel via e-post. Dette vil bli sendt til e-postadressen til den tekniske kontaktpersonen sammen med en distribusjonsveiledning for den Tjenesteaktiverende programvaren. Veiledningen inneholder informasjon om hvordan tjenesten aktiveres, og hvordan Dell kan kontaktes ved behov for implementeringsstøtte. Installasjon av Tjenesteaktiverende programvare Følgende støtte (via telefon og elektronisk) gis til Kunden ved behov for assistanse ved distribusjon av Tjenesteaktiverende programvare: Dell skal validere kravene til miljø og infrastruktur og de fysiske kontorene. Dell skal definere og aktivere Kunden i administratorkonsollen. Dell skal levere et konfigurert installasjonsprogram og tilhørende instruksjoner til Kundens IT-kontaktperson. Dell skal gjøre antivirusprogramvaren tilgjengelig i Kundens pakkebibliotek i administratorkonsollen. Dell skal gi Kundens IT-administratorer tilgang til ekstern opplæring via Internett. Kundens ansvar Kunden skal sørge for feilsøking og tiltak mot virusinfeksjoner og relaterte problemer eller feil på Sluttbrukernes maskiner. Tjenesteaktiverende programvare kan avinstallere vanlig forhåndseksisterende antivirusprogramvare automatisk, men fjerning av slik programvare garanteres ikke som del av denne tjenesten, og Kunden er selv ansvarlig for å fjerne slik programvare. På Kundens forespørsel kan Dell tilby slik fjerning som en annen administrert tjeneste eller tilleggstjeneste i henhold til en separat utførelseserklæring. Når Tjenesteaktiverende programvare avinstalleres fra et System ved utløp eller tidlig oppsigelse av Avtalen (eller tidsplanen), vil eventuell programvare for bekjempelse av virus og skadelig programvare som fantes i Systemet før installasjon av Tjenesteaktiverende programvare, ikke installeres på nytt eller gjenopprettes av Dell. Kunden er selv ansvarlig for å gjenopprette slik programvare eller for å skaffe en alternativ løsning for bekjempelse av virus eller skadelig programvare for egen regning. Kunden skal samarbeide med Dell for å sikre at forhåndseksisterende antivirusprogramvare fjernes fra Systemene før denne tjenesten distribueres. Kunden skal distribuere og installere valgte administrasjonstjenester for bekjempelse av skadelig programvare og virus hvis Kunden skaffer disse selv. For distribusjonsalternativer og tjenester som krever et domene, skal Kunden sikre at det finnes (et) domene(r), og at alle datamaskinene som skal administreres, er medlemmer av domenet/domenene. Kunden skal sikre at nettverksprotokollen UDP har tilgang til nettverket som gjennomsøkes. Kunden skal sikre at enhetene som skal administreres, ikke er sammenkoblet via et VPN. Kunden skal sikre at enhetene som skal administreres ved hjelp av aktiv brannmurprogramvare (f.eks. Zone Alarm), er konfigurert slik at de ikke blokkerer overføring til/fra Tjenesteaktiverende programvare. Kunden har ansvaret for å installere, eller ved behov tilrettelegge for ekstern distribusjon av, Tjenesteaktiverende programvare hos Sluttbrukere og i Systemer. Modulbaserte tjenester fra Dell v /2009 Side 10 av 26

11 Modulbaserte tjenester fra Dell vedlegg 5 Administrasjon av distribuerte enheter: sikkerhetskopiering og gjenoppretting via Internett Tjenesteoversikt Dells tjeneste for sikkerhetskopiering og gjenoppretting via Internett muliggjør planlagt sikkerhetskopiering av data i alle kvalifiserte Systemer. Hensikten er å redusere sannsynligheten for permanent tap av data hvis dataene (1) er lagret på et System som kjører tjenesten for sikkerhetskopiering og gjenoppretting via Internett, og (2) er tilgjengelige for gjenoppretting i henhold til innstillingene for filoppbevaring i tjenesten for sikkerhetskopiering og gjenoppretting via Internett. Dells tjeneste for sikkerhetskopiering og gjenoppretting via Internett inneholder følgende funksjonalitet: automatisert sikkerhetskopiering av sluttbrukerdata i alle kvalifiserte Systemer trinnvis sikkerhetskopiering av data, som muliggjør kortere sikkerhetskopieringsøkter og redusert nettverksoverføring identifisering av felles filer på tvers av Systemene for å redusere opplasting av dupliserte data selvbetjeningsfunksjon for Sluttbrukere for gjenoppretting av inntil de ti (10) siste versjonene av en sikkerhetskopiert fil identifisering og rapportering av sikkerhetskopieringsstatus for hvert System samt ekstern igangsetting av sikkerhetskopiering på administrerte enheter støtte til Kundens IT-administratorer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året for å bistå dem med å gjenopprette sikkerhetskopierte filer og oppdatere eller reparere programvaren for sikkerhetskopiering via Internett som er installert på Kundens Systemer Innstillingene for filoppbevaring er som følger: Flere versjoner av hver fil, inntil 10 versjoner, sikkerhetskopieres og oppbevares. Hvis ti (10) eller færre versjoner lagres ved datasenteret, oppbevares versjonene i nitti (90) dager, og deretter slettes de permanent. Filer som slettes fra et System, oppbevares i 90 dager før de slettes permanent. Filer som fjernes fra sikkerhetskopieringen, oppbevares i trettien (31) dager, og deretter utløper de. Filer fra oppsagte kontoer utløper etter tretti (30) dager. Ved tap av data i et System kan Kundens IT-administrator(er) kontakte Dell 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året for å be om krypteringsnøkkelen som kreves for å gjenopprette eventuelle data som er sikkerhetskopiert fra det aktuelle Systemet. Det er Kundens ansvar å gjenopprette eventuelle sikkerhetskopierte data. Dell forbeholder seg retten til å begrense mengden sikkerhetskopierte data per System eller totalt. Prosedyrer for kundestøtte Aktivering av tjenester Kunden og Dell vil samarbeide om å gjennomføre følgende: gjennomgå tekniske minimumskrav vurdere miljø/infrastruktur gjennomgå nettverkstopologi angi plassering av kontorer eller områder angi ønsket distribusjonsmetode for Tjenesteaktiverende programvare Når gjennomgangen er fullført, vil Dell levere et installasjonsprogram for den Tjenesteaktiverende programvaren, og Kunden vil motta et aktiveringsvarsel via e-post. Dette vil bli sendt til e-postadressen til den tekniske kontaktpersonen sammen med en distribusjonsveiledning for den Tjenesteaktiverende programvaren. Veiledningen inneholder informasjon om hvordan tjenesten aktiveres, og hvordan Dell kan kontaktes ved behov for implementeringsstøtte. Installasjon av Tjenesteaktiverende programvare Modulbaserte tjenester fra Dell v /2009 Side 11 av 26

12 Følgende støtte (via telefon og elektronisk) gis til Kunden ved behov for assistanse ved distribusjon av Tjenesteaktiverende programvare: Dell skal validere kravene til miljø og infrastruktur og de fysiske kontorene. Dell skal definere og aktivere Kunden i administratorkonsollen. Dell skal levere et konfigurert installasjonsprogram og tilhørende instruksjoner til Kundens IT-kontaktperson. Dell skal gi Kundens IT-administratorer tilgang til ekstern opplæring via Internett. Tilleggstjenester (mot tilleggsavgift) Tilpassede tjenester Følgende tilleggstjenester for tilpasset distribusjon kan i en del tilfeller kjøpes separat (kan defineres i en separat utførelseserklæring eller annen underskrevet avtale mellom partene): Dells tjenester for tilpasset integrering fra fabrikk ved installasjon av Tjenesteaktiverende programvare i et nytt System. Dells tjenester for tilpasset integrering fra fabrikk ved gjenoppretting eller migrering av data til et nytt System. Distribusjon av programvarepakker for sikkerhetskopiering via Internett til Kundens Systemer og Sluttbrukere. Utvikling av programvarepakker eller -konfigurasjoner for sikkerhetskopiering via Internett: Dell vil opprette et sikkerhetskopieringsforum på Internett for Kunden med tilpassede konfigurasjoner og innstillinger. Dell vil kommunisere med Kunden via telefon og e-post for å forklare de tilgjengelige konfigurasjonselementene, og deretter opprette og administrere et installasjonsprogram for sikkerhetskopiering via Internett som oppfyller Kundens behov. Dataeksport på DVD av sikkerhetskopier som er tatt via Internett: Dell vil eksportere Sluttbrukernes data til en DVD og sende DVD-en til Kundens kontaktperson. Tekniske ansvarsområder og krav For distribusjonsalternativer og tjenester som krever et domene, skal Kunden sikre at det finnes (et) domene(r), og at alle datamaskinene som skal administreres, er medlemmer av domenet/domenene. Kunden skal sikre at nettverksprotokollen UDP har tilgang til nettverket som gjennomsøkes. Kunden skal sikre at enhetene som skal administreres, ikke er sammenkoblet via et VPN. Kunden skal sikre at enhetene som skal administreres ved hjelp av aktiv brannmurprogramvare (f.eks. Zone Alarm), er konfigurert slik at de ikke blokkerer overføring til/fra Tjenesteaktiverende programvare. Kunden har ansvaret for å installere, eller ved behov tilrettelegge for ekstern distribusjon av, Tjenesteaktiverende programvare hos Sluttbrukere og i Systemer. Tilordning av kontoer for sikkerhetskopiering og gjenoppretting via Internett til Sluttbrukere og Systemer i administratorkonsollen. Dell vil fjerne kontoer som ikke er tilordnet, og slette sikkerhetskopierte data tretti (30) dager etter opprettingen. Fullstendig sikkerhetskopiering av systemdata før Dell leverer tjenestene (inkl. sikkerhetskopi av operativsystem eller operativsystem-image). Fildeling eller -samarbeid med andre brukere. tilpassede rapporter eller rapporter som skiller seg fra standardrapportene Dell leverer Sikkerhetskopiering av filer for delte Systemer / Systemer med flere brukere. Gjenoppretting av filer som ikke sikkerhetskopieres som del av denne tjenesten. Konfigurasjon av utgående port på bedriftens brannmur for aktivering av klient/server-kommunikasjon. Modulbaserte tjenester fra Dell v /2009 Side 12 av 26

13 Modulbaserte tjenester fra Dell vedlegg 6 Administrasjon av distribuerte enheter: kryptering av data på bærbare PC-er Tjenesteoversikt Dells tjeneste for kryptering av data på bærbare PC-er gir sentral administrasjon av datakryptering og datatilgang til Kundens Systemer. Denne krypteringstjenesten gir bedre beskyttelse av data som er lagret på enheter. Dells tjeneste for kryptering av data på bærbare PC-er omfatter følgende funksjonalitet: sentral administrasjon av kryptering for lokale og eksterne PC-er policy-basert automatisk eliminering av krypteringsnøkkel sentral administrasjon og gjenoppretting av krypteringsnøkler sporing av sist kjente IP-adresse Dell vil levere følgende tjenester på forespørsel fra Kunden: Sletting av krypteringsnøkkel. Hvis et System som er konfigurert med datakrypteringstjenesten, blir meldt savnet eller stjålet av Kundens autoriserte kontaktperson, vil Dell igangsette prosesser som sletter krypteringsnøkkelen fra Systemet for å hindre uautorisert tilgang til dataene. Disse prosessene vil iverksettes i Systemet neste gang Systemet kobles til Internett. Gjenoppretting av krypteringsnøkkel. Hvis et System som er konfigurert med tjenesten for kryptering av data på bærbare PC-er, krever gjenoppretting av krypteringsnøkkel, vil Dell validere den autoriserte kontaktpersonen og igangsette prosesser som gjenoppretter krypteringsnøkkelen i Systemet for å tillate autorisert tilgang til dataene neste gang Systemet kobles til Internett. Informasjon om sist kjente IP-adresse. Hvis et System som er konfigurert med tjenesten for kryptering av data på bærbare PC-er, blir meldt savnet eller stjålet av Kunden, vil Dell oppgi den sist kjente IP-adressen for Systemet til Kundens autoriserte kontaktperson. Prosedyrer for kundestøtte Aktivering av tjenester. Kunden og Dell vil samarbeide om å gjennomføre følgende: gjennomgå tekniske minimumskrav vurdere miljø/infrastruktur gjennomgå nettverkstopologi angi plassering av kontorer eller områder angi ønsket distribusjonsmetode for Tjenesteaktiverende programvare Når gjennomgangen er fullført, vil Dell levere et installasjonsprogram for den Tjenesteaktiverende programvaren, og Kunden vil motta et aktiveringsvarsel via e-post. Dette vil bli sendt til e-postadressen til den tekniske kontaktpersonen sammen med en distribusjonsveiledning for den Tjenesteaktiverende programvaren. Veiledningen inneholder informasjon om hvordan tjenesten aktiveres, og hvordan Dell kan kontaktes ved behov for implementeringsstøtte. Installasjon av Tjenesteaktiverende programvare. Følgende støtte (via telefon og elektronisk) gis til Kunden ved behov for assistanse ved distribusjon av Tjenesteaktiverende programvare: Dell skal validere kravene til miljø og infrastruktur og de fysiske kontorene. Dell skal definere og aktivere Kunden i administratorkonsollen. Dell skal levere et konfigurert installasjonsprogram og tilhørende instruksjoner til Kundens IT-kontaktperson. Dell skal gi Kundens IT-administratorer tilgang til ekstern opplæring via Internett. Tilleggstjenester (mot tilleggsavgift) Tilpassede tjenester. Tjenester for installasjon av Tjenesteaktiverende programvare i et nytt System som er under produksjon hos Dell, kan i en del tilfeller kjøpes separat i henhold til tjenestebeskrivelsen for Dells fabrikktilpassede integreringstjeneste (CFI) for maskinvare, en separat utførelseserklæring eller annen underskrevet avtale mellom partene. Modulbaserte tjenester fra Dell v /2009 Side 13 av 26

14 Modulbaserte tjenester fra Dell v /2009 Side 14 av 26

15 Modulbaserte tjenester fra Dell vedlegg 7 Administrasjon av distribuerte enheter: administrasjon av programvareliste og - bruk Tjenesteoversikt Tjenesten for administrasjon av programvareliste og -bruk gjør det mulig for Kunden å identifisere, spore og få tilgang til rapporter om programvareressurser på alle overvåkede Systemer i Kundens miljø. Programvarelisten kan automatisk sammenlignes med informasjon om programvarelisenser som er kjøpt via Dell. Tjenesteaktiverende programvare innhenter data om den primære filen som kreves for å starte og identifisere programvare ("kjørbar fil"), fra de lokale harddiskene i Systemene med registrerte programvareagenter. Tilleggstjenester (mot tilleggsavgift) Administrasjon av programvarebruk. Som en valgfri tilleggstjeneste til administrasjon av programvareliste og -bruk kan Dell regelmessig innhente informasjon om og rapportere om programvarebruk per programvareressurs per bruker. Hvis Kunden kjøper denne tjenesten, gis det tilgang til detaljert informasjon om bruk siste 90 dager. Sammendragsinformasjon er tilgjengelig i ett år fra Aktiveringsdatoen for tjenesten eller valgfrie tilleggstjenester. Opplæring. Opplæring av opptil tjue (20) personer per økt via websending og telefonkonferanse (hver økt varer mellom 60 og 90 minutter). Emner i opplæringen (bare tilgjengelig med visse implementeringer): innføring i administrasjon av programvareliste og -bruk administrasjon og beste praksis avansert rapportering Tilpassede tjenester Følgende tilpassede tilleggstjenester kan i en del tilfeller kjøpes separat (definert i en separat utførelseserklæring eller annen underskrevet avtale mellom partene): tjenester for tilpasset distribusjon tilpassede rapporter eller rapporter som skiller seg fra standardrapportene Dell leverer tilpasset opplæring profesjonelle tjenester og rådgivningstjenester import av informasjon om Kundens kjøp av maskinvare eller programvare (for Systemer og programvare som er kjøpt fra tredjepartsleverandører, og bare tilgjengelig med visse implementeringer) inkludering av programinformasjon for Kundens interne programmer (bare tilgjengelig med visse implementeringer) inkludering av ressurser det ikke er mulig å oppdage, i over 10 % av de overvåkede enhetene Prosedyrer for kundestøtte Installasjon av Tjenesteaktiverende programvare Distribusjonsstøtte (via telefon og elektronisk) er inkludert i denne tjenesten for Kunder som distribuerer Tjenesteaktiverende programvare på følgende måte: Modulbaserte tjenester fra Dell v /2009 Side 15 av 26

16 gruppepolicy (bare tilgjengelig med visse implementeringer) påloggingsskript nedlasting fra Dells webområde eller distribusjonsportal på Internett programvaredistribusjonstjenesten for administrasjon av distribuerte enheter (bare tilgjengelig med visse implementeringer) Følgende støtte (via telefon og elektronisk) gis til Kunden ved behov for assistanse ved distribusjon av Tjenesteaktiverende programvare: Dell skal validere kravene til miljø og infrastruktur og de fysiske kontorene. Dell skal konfigurere Kunden i tjenestekonsollen. Dell skal levere et konfigurert installasjonsprogram og tilhørende instruksjoner til Kundens IT-kontaktperson. Dell skal gi Kundens IT-administratorer tilgang til innledende ekstern opplæring via Internett. Gjenkjenning av navn på programmer via administrasjon av programvareliste og -bruk vil bare foregå på engelsk. Programnavn på alle lokale språk vil være oppført og tilgjengelige for brukerne, men Dells kundestøtte vil bare være ansvarlige for assistanse med programmer som har engelsk navn. Hvis Kunden krever det, kan Dell gi et engelsk navn til programmer som ikke er engelske, slik at de aktuelle programmene blir inkludert sammen med de andre. Kundens ansvar Kunden skal sikre at den Tjenesteaktiverende programvaren for administrasjon av programvareliste og -bruk installeres på alle enheter som skal overvåkes. Det kan hende at Kunden må sikre at enhetene som skal administreres, ikke er sammenkoblet via et VPN. Kunden skal sikre at enhetene som skal administreres ved hjelp av aktiv brannmurprogramvare (f.eks. Zone Alarm), er konfigurert slik at de ikke blokkerer overføring til/fra Tjenesteaktiverende programvare. Kunden skal sikre at programmer som skal inkluderes på listen, startes fra en standard kjørbar fil, som definert av Systemets operativsystem, og at de ikke startes fra en server eller kjøres fra en webleser. Kunden skal registrere all Tjenesteaktiverende programvare for administrasjon av programvareliste og -bruk på Dells webområde for administrasjon av programvareliste og -bruk (angis i aktiveringsvarselet som sendes ut via e-post). Dell vil levere tjenester utelukkende til enheter med registrert Tjenesteaktiverende programvare. Kunden kan når som helst deaktivere eller foreta ny tilordning av registrert Tjenesteaktiverende programvare, men tidligere betalte avgifter vil ikke i noe tilfelle refunderes. Oppgi ett enkelt kontaktpunkt som vil fungere som Kundens primære kontaktperson for koordinering av tjenester med Sluttbrukere eller grupper innenfor Kundens IT-miljø. Administrasjon av programvareliste og -bruk gjør omfattende bruk av System Management BIOS-spesifikasjonen ("SMBIOS") slik den er offentliggjort av Distributed Management Task Force (DMTF), og tilhørende Windows Management Instruction ("WMI") (der det er aktuelt) for korrekt gjenkjenning og identifikasjon av maskinvareegenskaper. Enheter som ikke støtter SMBIOS eller WMI, der SMBIOS eller WMI ikke er riktig implementert, eller som ikke er gyldige, kan vise ufullstendig eller feil maskinvareinformasjon. Dell garanterer ikke at den Tjenesteaktiverende programvaren kan eller vil støtte alle maskinvare-, program- eller enhetstyper. Modulbaserte tjenester fra Dell v /2009 Side 16 av 26

17 Modulbaserte tjenester fra Dell vedlegg 8 E-postadministrasjonstjenester: EMS e-postkontinuitet Tjenesteoversikt EMS e-postkontinuitet er en e-posttjeneste som kan aktiveres av Kunden i beredskapssituasjoner, for eksempel når Kundens primære e-postsystem har uventet tjenesteavbrudd. Denne tjenesten støtter postboksene til de Sluttbrukerne som Kunden har registrert for denne tjenesten ("Postbokser med kontinuitet"). EMS e-postkontinuitet støtter også Microsoft Outlook -integrering med visse versjoner av Microsoft Outlook via en installert EMS Outlook Extension for Microsoft Outlook. EMS e-postkontinuitet er beregnet på midlertidig bruk når det vanlige e-postsystemet vedlikeholdes eller har tjenesteavbrudd som ikke er planlagt. Tjenesten inkluderer regelmessig "testaktivering" av EMS e-postkontinuitet for å hjelpe Kunden med planlegging og beredskap hvis Kundens primære e-postsystem får uventet tjenesteavbrudd. Tilleggstjenester (mot tilleggsavgift) Trådløs kontinuitet. EMS trådløs kontinuitet er en valgfri tilleggstjeneste til EMS e-postkontinuitet. Den gjør det mulig for Kunden å bruke bestemte, støttede enheter som administreres av bedriftens RIM BlackBerry Enterprise Servers (BES), til å fortsette sending og mottak av e-post når EMS-systemet for e-postkontinuitet er aktivert. BlackBerry trådløs kontinuitet er avhengig av at Kundens BES-server er tilgjengelig. Arkiv. Arkiv er en valgfri tilleggstjeneste til EMS e-postkontinuitet. Den gir tilgang til e-posthistorikk for et avtalt maksimumsantall gigabyte i postbokser som omfattes av EMS e-postkontinuitet og EMS hurtigarkiv eller EMS bedriftsarkiv, på årsbasis ("Maksimalt tilgjengelig arkiv"). På denne måten får Kunder tilgang til gamle e-postmeldinger i Postbokser med kontinuitet ved aktivering. Når Kundens primære e-postsystem fungerer normalt, blir kopier av e-postmeldinger som sendes til og fra postbokser som omfattes av kontinuitetsarkivet, innhentet og lagret av Systemet. Disse gamle e-postmeldingene gjøres tilgjengelige for Sluttbrukere ved aktivering i henhold til Kundens oppbevaringspolicyer. Maksimalt tilgjengelig arkiv gjennomgås av Dell hver måned. Maksimalt tilgjengelig arkiv beregnes ved å ta utgangspunkt i det totale antallet gigabyte med e-post som kopieres og lagres av Systemet, og deretter trekke fra det totale antallet gigabyte med e-post som fjernes fra Systemet basert på Kundens oppbevaringspolicyer. Sluttbrukerpakke. Sluttbrukerpakken er en valgfri tilleggstjeneste til arkivet og gir alle Kundens Sluttbrukere som har Postbokser med kontinuitet, tilgang til sitt eget arkiv med e-post som er sendt til og fra postboksen. Dette skjer via et sikkert, webbasert grensesnitt eller via EMS Outlook Extension. Prosedyrer for kundestøtte Levering av tjenester Kunden vil motta en velkomstmelding via e-post med forespørsel om leveringsinformasjon. Tjenestene leveres til Kunden basert på svarene som gis. Som del av leveringsprosessen vil oppstartsinformasjon gis til Kunden for dataadministrasjon, og det vil gis opplæring i funksjonaliteten i programmet. Kundens ansvar utpeke postbokser som har rett til EMS e-postkontinuitet ("Postbokser med kontinuitet") teste kontinuitetsprosedyrer regelmessig sikre at aktivering ikke foretas utover det som er rimelig for et e-postsystem til bruk i beredskapssituasjoner (beregnet på bruk ved uventet nedetid i et ellers stabilt e-postsystem) sikre at en egen teknisk ressurs med administrative rettigheter er tilgjengelig for levering av tjenesten skaffe og vedlikeholde maskinvaren og programvaren som kreves for at Dell skal kunne utføre tjenestene som er kjøpt Modulbaserte tjenester fra Dell v /2009 Side 17 av 26

18 Modulbaserte tjenester fra Dell vedlegg 9 E-postadministrasjonstjenester: EMS hurtigarkiv Tjenesteoversikt EMS hurtigarkiv muliggjør arkivering av og søk etter e-post i utvalgte postbokser hos Kunden ("Postbokser med hurtigarkiv"). Denne tjenesten omfatter følgende funksjonsgrupper: E-postinnhenting og -lagring. Kopier av e-postmeldinger som sendes til og fra Postbokser med hurtigarkiv, innhentes av Systemet for å lagres og indekseres. Oppbevaringspolicyer for e-post fra Postbokser med hurtigarkiv kan angis og administreres av Kunden. Søkefunksjoner i e-postarkiv og elektronisk oppdaging. Kunden kan utpeke en Sluttbruker til å være "kontrollør og gi denne Sluttbrukeren tilgang til å søke gjennom flere Sluttbrukeres Postbokser med hurtigarkiv med tanke på elektronisk oppdaging eller andre formål. Kontrollører kan opprette et oppdagingsarkiv som inneholder resultatene av et søk gjennom Sluttbrukeres Postbokser med hurtigarkiv. Oppdagingsarkivet kan eksporteres til én enkelt postboks. Det er ikke sikkert at søkeresultatene gjenspeiler alle arkiverte filer som oppfyller søkekriteriene. Dette avhenger av flere faktorer, blant annet innholdet i meldingen og ventetiden for indeksering av nye e-postmeldinger. Begrensninger. Kundens e-postarkiv og tilhørende søkeresultater inkluderer ikke følgende typer meldinger eller vedlegg: XML-filer mediefiler (lyd-/video-/bildefiler) ikke-standardiserte binærfiler passordbeskyttede ZIP-filer meldingsinnhold eller enkeltvedlegg som er over 50 MB meldingsinnhold eller vedlegg med skadet eller ugyldig innhold meldingsinnhold eller vedlegg med skadet eller ugyldig informasjon om innholdstype Tilleggstjenester (mot tilleggsavgift) Sluttbrukerpakke. Sluttbrukerpakken er en valgfri tilleggstjeneste til hurtigarkivet og gir de av Kundens Sluttbrukere som benytter EMS hurtigarkiv, tilgang til sitt eget arkiv med e-post som er sendt til og fra postboksen. Dette skjer via et sikkert, webbasert grensesnitt eller via EMS Outlook Extension. Arkiv. Arkiv er en valgfri tilleggstjeneste til EMS hurtigarkiv. Den gir tilgang til e-posthistorikk for et avtalt maksimumsantall gigabyte i postbokser som omfattes av EMS e-postkontinuitet og EMS hurtigarkiv eller EMS bedriftsarkiv, på årsbasis ("Maksimalt tilgjengelig arkiv"). Maksimalt tilgjengelig arkiv gjennomgås av Dell hver måned. Maksimalt tilgjengelig arkiv beregnes ved å ta utgangspunkt i det totale antallet gigabyte med e-post som kopieres og lagres av Systemet, og deretter trekke fra det totale antallet gigabyte med e-post som fjernes fra Systemet basert på Kundens oppbevaringspolicyer. Importarkiv. Som en valgfri tilleggstjeneste til EMS hurtigarkiv kan Kunden importere data fra støttede e-postkilder i arkivets totale lagringsplass. Maksimal lagringsplass for import av data beregnes på grunnlag av antall gigabyte med importarkiv som er angitt på Kundens faktura ("Avtalt dataimport"). Eventuelle data som importeres utover Avtalt dataimport, vil medføre tilleggsavgifter for import ("Avgift for ikke-avtalt import"). Et eksempel: Hvis Kunden importerer 600 GB med data fra Microsoft Exchange, men bare har 500 GB Avtalt dataimport, faktureres Kunden for 100 GB multiplisert med Avgiften for ikke-avtalt import. Prosedyrer for kundestøtte Levering av tjenester. Kunden vil motta en velkomstmelding via e-post med forespørsel om leveringsinformasjon. Tjenestene leveres til Kunden basert på svarene som gis. Som del av leveringsprosessen vil oppstartsinformasjon gis til Kunden for dataadministrasjon, og det vil gis opplæring i funksjonaliteten i programmet. Modulbaserte tjenester fra Dell v /2009 Side 18 av 26

19 Kundens ansvar utpeke postbokser som har rett til arkiv ("Postbokser med hurtigarkiv"), og den angitte oppbevaringsperioden for hver slik postboks angi og beskytte tilgangsrettigheter til arkivet via Kundens grensesnitt sikre at en egen teknisk ressurs med administrative rettigheter er tilgjengelig for levering av tjenesten skaffe og vedlikeholde maskinvaren og programvaren som kreves for at Dell skal kunne utføre tjenestene som er kjøpt angi og administrere policyer for oppbevaring i arkiv utføre søk for gjenfinning av arkiverte data Modulbaserte tjenester fra Dell v /2009 Side 19 av 26

20 Modulbaserte tjenester fra Dell vedlegg 10 E-postadministrasjonstjenester: EMS bedriftsarkiv Tjenesteoversikt EMS bedriftsarkiv omfatter et bredt utvalg arkiveringsfunksjoner som ivaretar en rekke forretningskrav for utvalgte postbokser hos Kunden ("Postbokser med bedriftsarkiv"). Denne tjenesten inkluderer følgende funksjoner: E-postinnhenting og -lagring. Kopier av e-postmeldinger som sendes til og fra Postbokser med bedriftsarkiv, innhentes av Systemet for å lagres og indekseres. Oppbevaringspolicyer for e-post fra Postbokser med bedriftsarkiv kan angis av Kunden. Søkefunksjoner i e-postarkiv og elektronisk oppdaging. Kunden kan utpeke en Sluttbruker til å være "kontrollør og gi denne Sluttbrukeren tilgang til å søke gjennom flere Sluttbrukeres Postbokser med bedriftsarkiv med tanke på elektronisk oppdaging eller andre formål. Kontrollører kan opprette et oppdagingsarkiv som inneholder resultatene av et søk gjennom Sluttbrukeres Postbokser med bedriftsarkiv. Oppdagingsarkivet kan eksporteres til én enkelt postboks. Det er ikke sikkert at søkeresultatene gjenspeiler alle arkiverte filer som oppfyller søkekriteriene. Dette avhenger av flere faktorer, blant annet innholdet i meldingen og ventetiden for indeksering av nye e-postmeldinger. Begrensninger. Kundens e-postarkiv og tilhørende søkeresultater inkluderer ikke følgende typer meldinger eller vedlegg: XML-filer mediefiler (lyd-/video-/bildefiler) ikke-standardiserte binærfiler passordbeskyttede ZIP-filer meldingsinnhold eller enkeltvedlegg som er over 50 MB meldingsinnhold eller vedlegg med skadet eller ugyldig innhold meldingsinnhold eller vedlegg med skadet eller ugyldig informasjon om innholdstype Sluttbrukerarkiv. Gir alle Kundens Sluttbrukere med bedriftsarkiv tilgang til en personlig postboks med arkiv via et sikkert webgrensesnitt. Kunden kan også angi om Sluttbrukere skal kunne videresende e-post fra sin personlige postboks med arkiv. Lagringsadministrasjon. Kunden kan definere en policy for lagringsadministrasjon som fjerner vedlegg fra Sluttbrukernes Postbokser med bedriftsarkiv og lagrer vedleggene i e-postarkivet. Tilleggstjenester (mot tilleggsavgift) Arkiv. Arkiv er en valgfri tilleggstjeneste til EMS bedriftsarkiv. Den gir tilgang til e-posthistorikk for et avtalt maksimumsantall gigabyte i postbokser som omfattes av EMS e-postkontinuitet og EMS hurtigarkiv eller EMS bedriftsarkiv, på årsbasis ("Maksimalt tilgjengelig arkiv"). Maksimalt tilgjengelig arkiv gjennomgås av Dell hver måned. Maksimalt tilgjengelig arkiv beregnes ved å ta utgangspunkt i det totale antallet gigabyte med e-post som kopieres og lagres av Systemet, og deretter trekke fra det totale antallet gigabyte med e-post som fjernes fra Systemet basert på Kundens oppbevaringspolicyer. Importarkiv. Som en valgfri tilleggstjeneste til EMS bedriftsarkiv kan Kunden importere data fra støttede e-postkilder i arkivets totale lagringsplass. Maksimal lagringsplass for import av data beregnes på grunnlag av antall gigabyte med importarkiv som er angitt på Kundens faktura ("Avtalt dataimport"). Eventuelle data som importeres utover Avtalt dataimport, vil medføre tilleggsavgifter for import ("Avgift for ikke-avtalt import"). Et eksempel: Hvis Kunden importerer 600 GB med data fra Microsoft Exchange, men bare har 500 GB Avtalt dataimport, faktureres Kunden for 100 GB multiplisert med Avgiften for ikke-avtalt import. Prosedyrer for kundestøtte Levering av tjenester. Kunden vil motta en velkomstmelding via e-post med forespørsel om leveringsinformasjon. Tjenestene leveres til Kunden basert på svarene som gis. Som del av leveringsprosessen vil oppstartsinformasjon gis til Kunden for dataadministrasjon, og det vil gis opplæring i funksjonaliteten i programmet. Modulbaserte tjenester fra Dell v /2009 Side 20 av 26

Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell

Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen ("Avtalen") inngås mellom kunden ("Du" eller "Kunden") og Dell for levering og

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Sporing og gjenoppretting og tjenesten Ekstern sletting

Detaljer

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Klientadministrasjon og mobil utskrift

Klientadministrasjon og mobil utskrift Klientadministrasjon og mobil utskrift Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda Maris Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Personvernerklæringen og policyen for

Detaljer

Klientadministrasjon og mobil utskrift

Klientadministrasjon og mobil utskrift Klientadministrasjon og mobil utskrift Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Vanlige spørsmål kunder

Vanlige spørsmål kunder Viktige oppdateringer om vedlikeholdsavtaler Vanlige spørsmål kunder I dette dokumentet får du svar på vanlige spørsmål om kommende endringer i vedlikeholdsavtaler nå som vi går over til én bedriftsmodell.

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en PowerConnect -svitsj

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en PowerConnect -svitsj Tjenestebeskrivelse Installasjon av en PowerConnect -svitsj SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenesten gjelder den fysiske installasjonen av en enkelt PowerConnect Ethernet-svitsj, inkludert

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

«Vi vil sikre dine opplysninger og gi deg full åpenhet om og kontroll over opplysningene»

«Vi vil sikre dine opplysninger og gi deg full åpenhet om og kontroll over opplysningene» Norsk Wavin AS Adresse Karihaugveien 89 1086 Oslo Norge Telephone +47(0)22 30 92 00 Internet www.wasdfdfavin.no E-mail wavin.no@wavin.com WAVINS PERSONVERN- OG INFORMASJONSKAPSELERKLÆRING «Vi vil sikre

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 INNHOLD Innhold Relaterte dokumenter...3 Krav til systemet...4 Krav til systemet: Mac OS X...4 Krav til systemet: Windows...4 Installere: Mac OS...5 Legge til filer

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN 22.01.2016 1. Om Hoopla AS Hoopla AS («Hoopla») gjør det mulig å planlegge, promotere og selge billetter til et arrangement. Vi gjør dette, gjennom tilgjengelig programvare

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Installere og oppdatere Windows 8.1 Oppdater BIOS, programmere, drivere og kjør Windows Update Velg installeringstype Installer Windows 8.1 Gå til støttesiden

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Honda MaRIS Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda MaRIS Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda MaRIS Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Denne Personvernerklæringen og policyen

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Fullstendig ytelsesbehandling

Fullstendig ytelsesbehandling Fullstendig ytelsesbehandling Fungerer også med Windows XP og Windows Vista 2013 Oppgrader og ta ansvar for datamaskinens ytelse med et kraftig og raskt program. Nedlasting og installasjon av Powersuite

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av blader i et eksisterende Dell PowerEdge -bladkabinett

Tjenestebeskrivelse Installasjon av blader i et eksisterende Dell PowerEdge -bladkabinett Tjenestebeskrivelse Installasjon av blader i et eksisterende Dell PowerEdge -bladkabinett SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten gir installasjon av én eller flere (som angitt

Detaljer

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Tilleggsvilkår for bruk av Acrobat.com Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter fullstendig versjon av 2. mai 2013. ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Uttrykk skrevet

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten tilbyr installasjon på stedet av ett enkelt Dell PowerEdge -rack, inkludert

Detaljer

Klientadministrasjon og mobil utskrift. Dokumentdelenummer:

Klientadministrasjon og mobil utskrift. Dokumentdelenummer: og mobil utskrift Dokumentdelenummer: 410173-091 Januar 2006 Innhold 1 Klientadministrasjon Konfigurasjon og distribusjon.................... 1 2 Vedlikehold og oppdatering av programvare......... 1 3

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning Hurtigveiledning Antivirus Pro 2010 Viktig! Les avsnittet om produktaktivering i denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for å holde datamaskinen din beskyttet. Bruk av dette produktet

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Tjenesten Behold harddisken ved behov Oversikt over vilkår Denne avtalen ("Avtalen" eller "Tjenestebeskrivelsen") opprettes mellom

Detaljer

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale Avtale om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale nr.: SUNHF-2011 Del II - Databehandleravtale Versjon: 0.1 Dato oppdatert : 22.03.11 Databehandleravtale mellom Sunnaas Sykehus HF Organisasjonsnr.:

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Avinstallasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet

Tjenestebeskrivelse Avinstallasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenestebeskrivelse Avinstallasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet Tjenesten er et supplement til standardinstallasjonen av et nytt

Detaljer

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag (INBD International Next Business Day) Internasjonal

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Vemma Europes personvernerklæring

Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europe forstår at du er opptatt av hvordan informasjon om deg blir behandlet og fordelt, og vi setter pris på at du stoler på at vi gjør det forsiktig og fornuftig.

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser Tjenesteoversikt Dell har gleden av å kunne tilby tjenester for ressursgjenvinning (ARS,

Detaljer

sende den gjenoppbygge og over hele verden. data på ødelagt. når slike av denne produkt. tjenestebeskrivelsen, er beskrevet) nedenfor.

sende den gjenoppbygge og over hele verden. data på ødelagt. når slike av denne produkt. tjenestebeskrivelsen, er beskrevet) nedenfor. Tjenestebeskrivelse Gjennoppretting av tapt data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Gjennoppretting av tapt data( tjenesten eller tjenestene ) for utvalgte produkter ( støttede produkter

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har

Detaljer

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010 PERSONVERNPOLICY Sist oppdatert den 15. januar 2010 Hva denne policyen omfatter Denne personvernpolicyen for gjester ("Policyen") beskriver hvordan vi i Rezidor Hotel Group, via vårt danske selskap Rezidor

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 1 Kravspesifikasjon

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 1 Kravspesifikasjon KONKURRANSEGRUNNLAG Bilag 1 Kravspesifikasjon for kjøp av tjenester knyttet til drift av IT-løsninger som maskinvare, infrastruktur og programvare (herunder brukerstøtte) for levering til Statens jernbanetilsyn

Detaljer

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg?

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg? Personvernerklæring 1. Innledning Vi er Supplies Distributors SA, som har registrert kontor i rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, registrert i handelsregisteret i Liège under nr. 208.795, MVA-nr.

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

«SAP» betyr SAP-selskapet som du har inngått avtale med om tjenesten.

«SAP» betyr SAP-selskapet som du har inngått avtale med om tjenesten. Tjenestenivåprogram for Ariba Commerce Cloud-tjenester Tilgjengelighetsgaranti for tjenester Sikkerhet Diverse 1. Tilgjengelighetsgaranti for tjenester a. Bruk. Tilgjengelighetsgarantien for tjenester

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av Microsoft Windows -operativsystem på en Dell PowerEdge server

Tjenestebeskrivelse Installasjon av Microsoft Windows -operativsystem på en Dell PowerEdge server Tjenestebeskrivelse Installasjon av Microsoft Windows -operativsystem på en Dell PowerEdge server SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten tilbyr installasjon på stedet og grunnleggende

Detaljer

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access Installeringsveiledning for tablet-enheter McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren")

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt Leverandøren) AVTALE OM LEIE AV SOB ONLINE BACKUP LØSNING (heretter kalt AVTALEN) mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren") og Firmanavn: Adresse:

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Installasjon/oppgradering...

Detaljer

Internet Security 2010

Internet Security 2010 Hurtigveiledning Internet Security 2010 Viktig! Les avsnittet om produktaktivering i denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for å holde datamaskinen din beskyttet. Bruk av dette

Detaljer

Avtale om webløsning Sparebanken Møre Aktiv Forvaltning

Avtale om webløsning Sparebanken Møre Aktiv Forvaltning Avtale om webløsning Sparebanken Møre Aktiv Forvaltning Aktiv Forvaltning skal periodisk sende oppdragsgiver oversikt over porteføljens beholdning, oversikt over de transaksjoner som er foretatt og en

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access Installeringsveiledning for smarttelefoner McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

EasyParks Personvernerklæring

EasyParks Personvernerklæring EasyParks Personvernerklæring 1 Om EasyParks Personvernerklæring Når du benytter Easy Park AS ("EasyPark") tjenester betror du dine personopplysninger til EasyPark. I denne personvernerklæringen ("EasyParks

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

Canon Self-Service. Komme i gang-veiledning. En veiledning som hjelper deg med å registrere og begynne å bruke Canons Self-Service-portal på nettet

Canon Self-Service. Komme i gang-veiledning. En veiledning som hjelper deg med å registrere og begynne å bruke Canons Self-Service-portal på nettet Canon Self-Service Komme i gang-veiledning En veiledning som hjelper deg med å registrere og begynne å bruke Canons Self-Service-portal på nettet Innledning Denne veiledningen er beregnet for personen

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål Personvernerklæring Det kan hende at denne personvernerklæringen («Personvernerklæringen») endres fra tid til annen. Vi kommer ikke nødvendigvis til å melde fra om endringer, så sørg for at du besøker

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE Les følgende lisensavtale nøye før du bruker dette programmet. Ved å akseptere avtalen samtykker du i bli bruker eller lisenshaver og gir ditt fulle samtykke i alle vilkår

Detaljer

Adobe Volume Licensing

Adobe Volume Licensing Adobe Volume Licensing Administratorkonsoll for VIP-kunder Brukerhåndbok for Value Incentive Plan (VIP) Versjon 2.5 9. november 203 Innhold Hva er administratorkonsollen for VIP-kunder?... 4 Komme i gang

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av et Dell PowerVault diskundersystem i MDserien

Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av et Dell PowerVault diskundersystem i MDserien Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av et Dell PowerVault diskundersystem i MDserien SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenesten gjelder installasjon, konfigurasjon og grunnleggende

Detaljer

b. Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke fotografier, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer,

b. Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke fotografier, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer, LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE SKRIVEBORDSPROGRAMVARE FOR 2007 MICROSOFT OFFICE-SYSTEMET Nedenfor finner du tre separate sett med lisensvilkår. Bare ett gjelder for deg. Når du skal avgjøre hvilke

Detaljer

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement)

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Fastsatt av Fylkesdirektøren 18.12.13, gjelder fra 1.1.14. Erstatter «IT-instruks for HFK» fra 2008. Protokoll str 14 1. Virkeområde

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

4.2 Sikkerhetsinstruks bruker

4.2 Sikkerhetsinstruks bruker 4.2 Sikkerhetsinstruks bruker Innledning Denne instruksen beskriver retningslinjer for bruk av IT ved Evenes kommune. Instruksen gjelder for alle ansatte, og skal være lest og signert, og så leveres til

Detaljer

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta Disse lisensvilkårene utgjør Lisensavtalen mellom Stiftelsen Asta (heretter kalt Leverandøren) og kunden som er angitt i Vedlikeholdsavtalen (heretter kalt

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1)

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Utgitt første gang: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Detaljer

Administratorveiledning

Administratorveiledning Administratorveiledning Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Representant i EF-området Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

1.2. Vi lagrer ikke personopplysninger på våre servere med mindre det kreves for den pågående driften av denne Tjenesten.

1.2. Vi lagrer ikke personopplysninger på våre servere med mindre det kreves for den pågående driften av denne Tjenesten. Personvernerklæring Dato for siste endring: 14. januar 2017 1. Sammendrag. 1.1. STRATACT driver nettstedet http://stratact.org (kort sagt, Tjenesten). STRATACT er et østerriksk selskap som arbeider under

Detaljer

Maestro Klientadministrasjon

Maestro Klientadministrasjon Maestro Klientadministrasjon 17.11.2011 12:41 Side 1 av 32 Innhold Installasjon av Maestro Klientadministrasjon Kravspesifikasjon Systemoversikt og installasjon i korte trekk Installasjon punktvis 1 Nedlasting

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema Endepunktsikkerhet Dato: 24.11.2008 Versjon 1.0 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no Evalueringsskjema for foretakets sluttpunktsikkerhet Antivirus

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKS - Informasjonssikkerhet

SIKKERHETSINSTRUKS - Informasjonssikkerhet SIKKERHETSINSTRUKS - Informasjonssikkerhet Sikkerhetsinstruksen er fastsatt av fylkesdirektøren 23.08.2017, og erstatter «Reglement for bruk av fylkeskommunens IT-løsninger» fra 2014. Instruksen er en

Detaljer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Hurtigstartveiledning Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET NOD32 Antivirus gir datamaskinen siste

Detaljer

Skriverkontrollprogrammet MarkVision

Skriverkontrollprogrammet MarkVision Skriverkontrollprogrammet MarkVision Skriverprogram og verktøy 1 MarkVision for Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 og Macintosh leveres med skriveren på CDen Drivers, MarkVision and Utilities. Det grafiske

Detaljer