Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell"

Transkript

1 Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen inngås mellom kunden ("Du" eller "Kunden") og Dell for levering og bruk av Modulbaserte tjenester på abonnementsbasis. Ved å kjøpe disse Modulbaserte tjenestene fra Dell eller delta i en demonstrasjon, en prøveperiode eller et evalueringsprogram som omfatter disse Modulbaserte tjenestene, forplikter Kunden seg til å overholde alle vilkår og betingelser som er angitt i denne tjenestebeskrivelsen, inkludert vedlegg, Dells hovedavtale for kundetjenester, Dells lisensavtale for tjenester og regler for akseptabel bruk samt eventuelle andre vilkår og betingelser som er innlemmet i dette dokumentet i form av henvisning (heretter kalt "Avtalen"). I denne Avtalen henviser termen "Dell" til Dell-foretaket som er angitt på Kundens faktura, bestillingsbekreftelse eller innkjøpsordre. Antall systemer og sluttbrukere som Kunden har kjøpt én eller flere tjenester for, som beskrevet i vedleggene til denne tjenestebeskrivelsen ("Modulbaserte tjenester"), abonnementsgebyret eller -prisen og den gjeldende abonnementsperioden (som definert i dette dokumentet) for hver(t) av dem er angitt på Kundens faktura, bestillingsbekreftelse eller innkjøpsordre. Kunden samtykker i at fornyelse, endring, forlengelse eller fortsatt bruk av de Modulbaserte tjenestene utover den opprinnelige avtaleperioden er underlagt den til enhver tid gjeldende tjenestebeskrivelsen, som er å finne på Dells hovedavtale for kundetjenester Kunder som bor i USA eller Canada eller Stillehavsasia og Japan ("APJ"). Modulbaserte tjenester som kjøpes fra et Dell-foretak i USA, Canada eller APJ, leveres i forbindelse med og i henhold til Kundens separate, underskrevne hovedavtale for tjenester fra Dell, forutsatt at denne avtalen spesifikt og uttrykkelig tillater at Kunden bestiller Modulbaserte tjenester i henhold til denne; eller, ved fravær av en slik avtale, Dells hovedavtale for kundetjenester (som er å finne på og er innlemmet i dette dokumentet i sin helhet i form av henvisning. Kunder som bor utenfor USA/Canada/APJ. Modulbaserte tjenester som kjøpes fra et Dell-foretak utenfor USA/Canada/APJ, inkludert, men ikke begrenset til, Dell-foretak i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS"), leveres i forbindelse med og i henhold tid Dells hovedavtale for kundetjenester, som er å finne på og er innlemmet i dette dokumentet i sin helhet i form av henvisning. Dells lisensavtale for tjenester og regler for akseptabel bruk Bruk av Modulbaserte tjenester med abonnement ved Kunden (inkludert personer som har fått Kundens tillatelse til å bruke de Modulbaserte tjenestene), autoriserte Dell-forhandlere eller leverandører av administrerte tjenester i forbindelse med denne Avtalen er begrenset til Kundens abonnementsperiode og underlagt Dells lisensavtale for tjenester og regler for akseptabel bruk, som er tilgjengelige på og innlemmet i dette dokumentet i sin helhet i form av henvisning. Vedlegg Vedleggene til denne tjenestebeskrivelsen omfatter spesifikasjonene for alle de Modulbaserte tjenestene som Dell for øyeblikket tilbyr. Bare vedlegg for de Modulbaserte tjenestene som er angitt på Kundens faktura, bestillingsbekreftelse eller innkjøpsordre, skal gjelde for Kundens kjøp. Tilleggstjenester Tilleggstjenester (inkludert valgfrie tjenester eller relatert rådgivning samt administrerte og profesjonelle støtte- eller opplæringstjenester) kan i en del tilfeller kjøpes separat (definert i en separat utførelseserklæring eller annen underskrevet avtale mellom partene). * URL-adressen kobler Kunden til Dells webside for globale tjenesteavtaler, der Kunden velger sitt geografiske område, foretrukne språk (hvis tilgjengelig) og det aktuelle forretningssegmentet som tjenesten ble kjøpt fra (f.eks. store bedrifter, små og mellomstore bedrifter og/eller offentlig sektor). Kunden vil deretter kunne velge den aktuelle tjenesteavtalen (f.eks. Dells Modulbaserte tjenester fra Dell v /2009 Side 1 av 26

2 hovedavtale for kundetjenester eller en tjenestebeskrivelse) for gjennomgang. Du kan også ta kontakt med Dells salgsrepresentant hvis du trenger hjelp til å hente noen av tjenesteavtalene. Vilkår og betingelser 1. Aksept av vilkår og betingelser. Kunden vil motta en innledende melding via elektronisk post (e-postmelding) med en Internett-kobling til denne Avtalen. For å legge inn en bestilling på Modulbaserte tjenester må Kundens autoriserte representant klikke på Internett-koblingen i den innledende e-postmeldingen, lese og elektronisk akseptere vilkårene og betingelsene i denne Avtalen (eller, når en fysisk signatur er påkrevd, signere tjenestebeskrivelsen) og, ved behov, angi kontaktpersoner, slik at Dell kan klargjøre, levere og distribuere de Modulbaserte tjenestene og relatert programvare ("Tjenesteaktiverende programvare") til støttede enheter innenfor Kundens IT-infrastruktur (som hver kalles et "System") og til brukere som har Kundens tillatelse til å benytte tjenestene (som hver kalles en "Sluttbruker"). 2. Databeskyttelse for Kunder med virksomhet i EØS, APJ eller Canada. For Kunder med virksomhet i EØSområdet, APJ og/eller Canada kan personopplysninger som oppgis eller gjøres tilgjengelige for Dell av Kunden ved levering av disse Modulbaserte tjenestene, overføres til og/eller åpnes fra land utenfor landet eller regionen der Kunden driver sin virksomhet, i et land som kan ha et annet databeskyttelsesnivå enn landet du er hjemmehørende i, og i slike tilfeller vil Dell iverksette relevante sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine. Dell er ikke ansvarlig for innholdet i opplysningene som lagres og/eller behandles på dine vegne. Dell vil behandle personopplysninger i henhold til dine forskriftsmessige instruksjoner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Dell behandler opplysningene dine, kan du se det aktuelle vedlegget til denne Avtalen samt Dells lisensavtale for tjenester og regler for akseptabel bruk. Vær oppmerksom på at du ikke skal bruke disse Modulbaserte tjenestene når behandling av sensitive personopplysninger er påkrevd, inkludert, men ikke begrenset til, informasjon om en persons rase eller etniske opprinnelse, helseopplysninger eller opplysninger om seksuell legning. Hvis du har behov for at Dell samler inn og behandler sensitive personopplysninger, eller hvis du har forespørsler som ikke omfattes av denne Avtalen, kan du ta kontakt med oss slik at vi kan diskutere mulige alternative løsninger. For kunder med virksomhet i EØS-området godtar partene at (i) i forbindelse med implementeringen av databeskyttelsesdirektivet 95/46/EF i lovverket om databeskyttelse i EØS-området er Kunden datakontrolleren og Dell databehandleren for Kunden, og (ii) partene skal overholde alle juridiske forpliktelser som gjelder i forbindelse med implementeringen av databeskyttelsesdirektivet 95/46/EF i lovverket om databeskyttelse i landet der Kunden har virksomhet. For Kunder med virksomhet APJ og/eller Canada er det ditt ansvar å sikre samsvar med alle gjeldende juridiske krav til lovlig innsamling og overføring av personopplysninger i forbindelse med levering eller tilgjengeliggjøring av slike opplysninger for Dell. 3. Aktiveringsdato og abonnementsperiode. Etter at Dell har mottatt og godtatt en ordre, sender Dell ut kundeinstruksjonene via e-post for å levere den aktuelle Modulbaserte tjenesten. Datoen som instruksjonene leveres på, skal være "Aktiveringsdato" for de kjøpte Modulbaserte tjenestene, med mindre partene tidligere skriftlig har blitt enige om en annen Aktiveringsdato. Gjeldende abonnementsperiode (f.eks. 3 måneder eller 3 år) angis på Kundens faktura, bestillingsbekreftelse eller innkjøpsordre. På Aktiveringsdatoen, eller kort tid etter, skal Dell gi Kunden og alle Sluttbrukere tilgang til tjenesten i henhold til denne Avtalen. Hvis ikke noe annet er angitt i vilkårene for prøveperioden eller evalueringsprogrammet, vil Kunder som ikke sier opp tjenesten før prøveperioden eller evalueringsprogrammet utløper, ved utløp av prøveperioden eller evalueringsprogrammet automatisk overføres til en måneds- eller årsbasert abonnementsperiode, avhengig av prøveperioden eller evalueringsprogrammet, i henhold til denne Avtalen. 4. Prøveperiode og evalueringsprogrammer. Hvis ikke noe annet er angitt i vilkårene for prøveperioden eller evalueringsprogrammet, vil Kunder som ikke sier opp tjenesten før prøveperioden eller evalueringsprogrammet utløper, ved utløp av prøveperioden eller evalueringsprogrammet automatisk overføres til en måneds- eller årsbasert abonnementsperiode, avhengig av prøveperioden eller evalueringsprogrammet Kunden deltar i. 5. Oppsigelse. I henhold til bestemmelsene om oppsigelse i Dells hovedavtale for kundetjenester kan ikke Kunden si opp denne tjenesten før utløpet av abonnementsperioden, med mindre det foreligger lovgivning om dette i gjeldende delstat/land/region som ikke kan fravikes gjennom denne Avtalen. Du finner mer informasjon om oppsigelse under "Automatisk fornyelse" nedenfor. Dell kan si opp denne tjenesten når som helst i løpet av tjenesteperioden av følgende grunner: Kunden deltar i frivillige eller ufrivillige konkursforhandlinger, driver ikke lenger forretningsvirksomhet, eller er økonomisk ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen. Kunden har ikke betalt det fullstendige beløpet for denne tjenesten i henhold til betingelsene på fakturaen. Kunden nekter å samarbeide med kundestøtte eller tekniker på stedet. Kunden overholder ikke vilkårene og betingelsene som går fram av denne Avtalen. Modulbaserte tjenester fra Dell v /2009 Side 2 av 26

3 Hvis Dell sier opp tjenesten, vil Dell sende en skriftlig oppsigelse til adressen som står på Kundens faktura. Oppsigelsen vil inneholde grunnen til at Avtalen ble oppsagt, og datoen som oppsigelsen gjelder fra. Denne vil ikke være mindre enn ti (10) dager fra datoen når Dell sender oppsigelsen til Kunden, hvis ikke gjeldende lovgivning har andre regler for oppsigelse som ikke kan fravikes av denne Avtalen. HVIS DELL SIER OPP DENNE TJENESTEN I HENHOLD TIL VILKÅRENE I DETTE AVSNITTET, HAR IKKE KUNDEN KRAV PÅ REFUSJON AV BETALTE AVGIFTER ELLER ETTERGIVELSE AV UTESTÅENDE BETALINGER TIL DELL. 6. Automatisk fornyelse. Hvis ikke Kunden avslår automatisk fornyelse skriftlig til Dell 30 dager før utløpet av abonnementsperioden, fornyes denne Avtalen automatisk for en ny abonnementsperiode av samme varighet som den første perioden. 7. Overføring av tjeneste. Kunden kan ikke overføre denne tjenesten eller eventuelle rettigheter som Kunden har i henhold til denne Avtalen, til en tredjepart. Selvbetjent overføring av en Dell-tjeneste blant Sluttbrukere (innenfor samme land) og Systemer innenfor en Kundes IT-infrastruktur som ikke krever ekstra støtte fra Dell, er tillatt. Intern overføring, import eller migrering av tjenesten som krever ekstra støtte fra Dell utover standardomfanget av innledende distribusjon, er imidlertid bare tilgjengelig gjennom et separat kjøp (definert i en separat utførelseserklæring eller annen underskrevet avtale mellom partene). 8. Dell Partners. Dell kan bruke tilknyttede selskaper eller underleverandører til å utføre tjenester. Tjenester kan utføres utenfor landet der Kunden og/eller Dell holder til. Fra tid til annen kan Dell velge å utføre tjenestene på et nytt sted og/eller via en ny part. Dette forutsetter imidlertid at Dell fortsatt er ansvarlig overfor Kunden for levering av tjenestene. 9. Støttede produkter. Støttede produkter og operativsystemer er angitt på Produkter eller versjoner av produkter som ikke lenger støttes av produsenten av enheten eller utgiveren av programvaren, støttes ikke, uavhengig av om de står på den publiserte listen over støttede enheter og operativsystemer. 10. Informasjon Dell innhenter om systemkonfigurasjon. Under og etter abonnementsperioden vil eventuell installert Tjenesteaktiverende programvare samle inn og innhente informasjon om systemkonfigurasjon fra Kunden og Kundens Systemer og Sluttbrukere, og overføre disse dataene til Dell. Dell skal ha retten til å bruke denne informasjonen utelukkende for å levere tjenester til Kunden, informere Kunden om våre produkter og tjenester samt behandle Kundens bestillinger og serviceforespørsler. Kunden kan når som helst avinstallere Tjenesteaktiverende programvare for å deaktivere Dells innhenting av informasjon om systemkonfigurasjon. Avinstallasjon av Tjenesteaktiverende programvare i et System i abonnementsperioden vil imidlertid føre til at tjenesten avbrytes inntil den Tjenesteaktiverende programvaren gjenopprettes. Ved utløp og/eller oppsigelse av abonnementsperioden vil eventuell Tjenesteaktiverende programvare som Kunden ikke avinstallerer, fortsette å samle inn, innhente og overføre informasjon om systemkonfigurasjon til Dell. 11. Geografisk tilgjengelighet. Det er ikke sikkert at disse Modulbaserte tjenestene er tilgjengelige overalt. Hvorvidt Dell har plikt til å levere de Modulbaserte tjenestene til Systemer som er flyttet til et annet sted, avhenger av om de(n) aktuelle tjenesten(e) er tilgjengelig på dette stedet, og dette kan medføre ekstra kostnader. 12. Fakturering for antall enheter. Antall Systemer, enheter (f.eks. postbokser, mottakere og minutter) og Sluttbrukere som Kunden har kjøpt Modulbaserte tjenester for, og gjeldende abonnementsperiode for hver(t) av dem, er angitt på Kundens faktura, bestillingsbekreftelse eller innkjøpsordre. Overskridelse av dette antallet eller abonnementsperioden vil medføre tilleggskostnader for Kunden. Tilleggskostnadene per faktureringsperiode fastsettes ved at den ekstra bruken multipliseres med avgiften per System, enhet eller Sluttbruker som er angitt på den opprinnelige fakturaen til Kunden. Kundens ansvar Sørge for at den innledende e-postmeldingen sendes til og elektronisk aksepteres (eller skrives under på, hvis det er en tjenestebeskrivelse med signaturfelt) av (eller med autorisasjon fra) en person innenfor Kundens organisasjon som har myndighet til å inngå denne Avtalen på vegne av Kunden. Gi Dell tilgang til medarbeidere hos Kunden som kan bistå ved distribusjonen av Modulbaserte tjenester fra Dell, og oppgi ett enkelt kontaktpunkt som vil fungere som Kundens primære kontaktperson for koordinering av tjenester med Sluttbrukere eller grupper, og som har ansvaret for å sikre at Kundens forespørsler om andre eller utvidede Modulbaserte tjenester i Kundens Systemer er godkjent av Kunden. Sikre at Kundens Systemer oppfyller minimumskravene til maskinvare som er angitt i tilhørende produkthåndbøker, er riktig konfigurert for de Modulbaserte tjenestene, og har tilstrekkelig tilgang til Internett. Sikre at Kunden har aktive abonnementer eller lisenser for eventuell tredjepartsprogramvare som brukes eller administreres av den Modulbaserte tjenesten. Installere, eller ved behov tilrettelegge for ekstern distribusjon av, Tjenesteaktiverende programvare hos Sluttbrukere og i Systemer, samt avinstallere Tjenesteaktiverende programvare ved abonnementsperiodens utløp. Modulbaserte tjenester fra Dell v /2009 Side 3 av 26

4 Modulbaserte tjenester fra Dell v /2009 Side 4 av 26

5 Modulbaserte tjenester fra Dell vedlegg 1 Administrasjon av distribuerte enheter: ressursadministrasjon Tjenesteoversikt Dells tjenester for ressursadministrasjon gjør det mulig for Kunden å spore og hente informasjon om maskinvarekonfigurasjon fra alle Systemer, og gir Kunden tilgang til denne informasjonen i en administratorkonsoll. Tjenesten for ressursadministrasjon gjør det også mulig for Kunden å tilordne enheter til bestemte Sluttbrukere og levere eksterne tjenester via Internett til Sluttbrukerne. Prosedyrer for kundestøtte Aktivering av tjenester. Kunden og Dell vil samarbeide om å gjennomføre følgende vurdering: gjennomgå relevante tekniske krav og krav til Systemer og IT-infrastruktur vurdere miljø/infrastruktur gjennomgå nettverkstopologi angi plassering av kontorer eller områder angi ønsket distribusjonsmetode for Tjenesteaktiverende programvare Når vurderingen er gjennomført, vil Dell levere et installasjonsprogram for den Tjenesteaktiverende programvaren, og Kunden vil motta et aktiveringsvarsel via e-post. Dette vil bli sendt til e-postadressen til den tekniske kontaktpersonen sammen med en distribusjonsveiledning for den Tjenesteaktiverende programvaren. Veiledningen inneholder informasjon om hvordan tjenesten aktiveres, og hvordan Dell kan kontaktes ved behov for implementeringsstøtte. Installasjon av Tjenesteaktiverende programvare. Følgende støtte (via telefon og elektronisk) gis til Kunden ved behov for assistanse ved distribusjon av Tjenesteaktiverende programvare: Dell skal validere kravene til miljø og infrastruktur og de fysiske kontorene. Dell skal definere og aktivere Kunden i administratorkonsollen. Dell skal levere et konfigurert installasjonsprogram og tilhørende instruksjoner til Kundens IT-kontaktperson. Dell skal gi Kundens IT-administratorer tilgang til ekstern opplæring via Internett. Tilleggstjenester (mot tilleggsavgift) Tilpassede tjenester. Følgende tilleggstjenester for tilpasset distribusjon kan i en del tilfeller kjøpes separat (definert i en separat utførelseserklæring eller annen underskrevet avtale mellom partene): Dells tjenester for tilpasset integrering fra fabrikk ved installasjon av Tjenesteaktiverende programvare i et nytt System ytterligere hjelp med å komme i gang, utover opplæringen som er inkludert i standardtilbudet, for oppgaver som endringer på registreringssiden og forretningsrådgivning via en separat avtale om profesjonelle tjenester Tekniske ansvarsområder og krav For distribusjonsalternativer og tjenester som krever et domene, skal Kunden sikre at det finnes (et) domene(r), og at alle datamaskinene som skal administreres, er medlemmer av domenet/domenene. Kunden skal sikre at nettverksprotokollen UDP har tilgang til nettverket som gjennomsøkes. Kunden skal sikre at enhetene som skal administreres, ikke er sammenkoblet via et VPN. Kunden skal sikre at enhetene som skal administreres ved hjelp av aktiv brannmurprogramvare (f.eks. Zone Alarm), er konfigurert slik at de ikke blokkerer overføring til/fra Tjenesteaktiverende programvare. Kunden har ansvaret for å installere, eller ved behov tilrettelegge for ekstern distribusjon av, Tjenesteaktiverende programvare hos Sluttbrukere og i Systemer. Kunden har ansvaret for å avinstallere Tjenesteaktiverende programvare og dermed deaktivere innhenting av informasjon om systemkonfigurasjon ved oppsigelse eller utløp av abonnementsperioden. Modulbaserte tjenester fra Dell v /2009 Side 5 av 26

6 Modulbaserte tjenester fra Dell v /2009 Side 6 av 26

7 Modulbaserte tjenester fra Dell vedlegg 2 Administrasjon av distribuerte enheter: programvaredistribusjon Tjenesteoversikt Dells tjeneste for programvaredistribusjon gjør det mulig for Kunden å distribuere programvarepakker eller -oppgraderinger for Microsoft Windows -baserte Systemer (opprettet av Kunden, av tredjeparter eller av Dell) fra pakkebiblioteket i administratorkonsollen. Ved hjelp av administratorkonsollen kan Kundens IT-administratorer laste opp og distribuere programvarepakker til Systemer, samlet eller for hver enkelt Sluttbruker, og få informasjon om distribusjonsstatus. Prosedyrer for kundestøtte Aktivering av tjenester. Kunden og Dell vil samarbeide om å gjennomføre følgende: gjennomgå tekniske minimumskrav vurdere miljø/infrastruktur gjennomgå nettverkstopologi angi plassering av kontorer eller områder angi ønsket distribusjonsmetode for Tjenesteaktiverende programvare Når gjennomgangen er fullført, vil Dell levere et installasjonsprogram for den Tjenesteaktiverende programvaren, og Kunden vil motta et aktiveringsvarsel via e-post. Dette vil bli sendt til e-postadressen til den tekniske kontaktpersonen sammen med en distribusjonsveiledning for den Tjenesteaktiverende programvaren. Veiledningen inneholder informasjon om hvordan tjenesten aktiveres, og hvordan Dell kan kontaktes ved behov for implementeringsstøtte. Installasjon av Tjenesteaktiverende programvare. Følgende støtte (via telefon og elektronisk) gis til Kunden ved behov for assistanse ved distribusjon av Tjenesteaktiverende programvare: Dell skal validere kravene til miljø og infrastruktur og de fysiske kontorene. Dell skal definere og aktivere Kunden i administratorkonsollen. Dell skal levere et konfigurert installasjonsprogram og tilhørende instruksjoner til Kundens IT-kontaktperson. Dell skal gi Kundens IT-administratorer tilgang til ekstern opplæring via Internett. Tilleggstjenester (mot tilleggsavgift) Tilpassede tjenester. Følgende tilleggstjenester for tilpasset distribusjon kan i en del tilfeller kjøpes separat (definert i en separat utførelseserklæring eller annen underskrevet avtale mellom partene): Dells tjenester for tilpasset integrering fra fabrikk ved installasjon av Tjenesteaktiverende programvare i et nytt System utvikling av programvarepakker for Kunder for å støtte distribusjon til Sluttbrukere og Systemer ytterligere hjelp med å komme i gang, utover opplæringen som er inkludert i standardtilbudet, for oppgaver som oppsett og konfigurasjon av reléservere for distribusjon av programvare og bygde programvarepakker samt testing via en separat avtale om profesjonelle tjenester Tekniske ansvarsområder og krav For distribusjonsalternativer og tjenester som krever et domene, skal Kunden sikre at det finnes (et) domene(r), og at alle datamaskinene som skal administreres, er medlemmer av domenet/domenene. Kunden skal sikre at nettverksprotokollen UDP har tilgang til nettverket som gjennomsøkes. Kunden skal sikre at enhetene som skal administreres, ikke er sammenkoblet via et VPN. Kunden skal sikre at enhetene som skal administreres ved hjelp av aktiv brannmurprogramvare (f.eks. Zone Alarm), er konfigurert slik at de ikke blokkerer overføring til/fra Tjenesteaktiverende programvare. Kunden har ansvaret for å installere, eller ved behov tilrettelegge for ekstern distribusjon av, Tjenesteaktiverende programvare hos Sluttbrukere og i Systemer. I tillegg er Kunden ansvarlig for utvikling, testing, validering, distribusjon og tilbakerulling av eventuelle programvarepakker. Modulbaserte tjenester fra Dell v /2009 Side 7 av 26

8 Modulbaserte tjenester fra Dell vedlegg 3 Administrasjon av distribuerte enheter: patch-administrasjon Tjenesteoversikt I forbindelse med tjenesten for patch-administrasjon overvåker og vurderer Dell nylig publiserte, sikkerhetsrelaterte nyhetsbrev og tilhørende programvare-patcher som er tilgjengelige for operativsystemene og programmene som støttes. Tjenesten for patch-administrasjon gjør det mulig for Kunden å distribuere patcher til Systemene på en av følgende måter: Automatisk patch-administrasjon. Dell gjør patchene tilgjengelige i patch-katalogen til riktig konfigurerte Systemer. Kunden kan tilordne aktuelle Systemer til policyer som styrer den automatiske distribusjonen av patcher fra patchkatalogen. Administrasjon av flere patcher. Dell gjør programvare-patcher tilgjengelige for distribusjon ved hjelp av administrasjon av flere patcher. Dette gjør det mulig for Kunden å distribuere flere patcher samtidig til ett eller flere Systemer. Tilleggstjenester (mot tilleggsavgift) Tilpassede tjenester. Følgende tilleggstjenester for tilpasset distribusjon kan i en del tilfeller kjøpes separat (definert i en separat utførelseserklæring eller annen underskrevet avtale mellom partene): Dells tjenester for patch-administrasjon for distribusjon av patcher som Kunden har validert og godkjent, til aktuelle Systemer hos Kunden i henhold til en forhåndsdefinert tidsplan Dells tjenester for tilpasset integrering fra fabrikk ved installasjon av Tjenesteaktiverende programvare i et nytt System ytterligere hjelp med å komme i gang, utover opplæringen som er inkludert i standardtilbudet, for oppgaver som analyse av programvare-patcher via en separat avtale om profesjonelle tjenester Prosedyrer for kundestøtte Aktivering av tjenester. Kunden og Dell vil samarbeide om å gjennomføre følgende: gjennomgå tekniske minimumskrav vurdere miljø/infrastruktur gjennomgå nettverkstopologi angi plassering av kontorer eller områder angi ønsket distribusjonsmetode for Tjenesteaktiverende programvare Når gjennomgangen er fullført, vil Dell levere et installasjonsprogram for den Tjenesteaktiverende programvaren, og Kunden vil motta et aktiveringsvarsel via e-post. Dette vil bli sendt til e-postadressen til den tekniske kontaktpersonen sammen med en distribusjonsveiledning for den Tjenesteaktiverende programvaren. Veiledningen inneholder informasjon om hvordan tjenesten aktiveres, og hvordan Dell kan kontaktes ved behov for implementeringsstøtte. Kundens ansvar Kunden er ansvarlig for å teste programvare-patcher før de distribueres i IT-miljøet eller Systemene. For patch-administrasjon skal Kunden gi skriftlig varsel om patch-godkjenning før Dell foretar patch-distribusjon. Kunden vil få tilgang til rapporter om patch-distribusjon via administratorkonsollen. Kunden påtar seg alt ansvar for konflikter knyttet til operativsystemer eller programvare som er forårsaket av Kundens egen distribusjon av valgt(e) patch(er). All aktivitet knyttet til patch-distribusjon som ikke dekkes av denne Avtalen (dvs. patcher for operativsystemer fra andre leverandører enn Microsoft eller for andre produktivitetspakker enn Microsoft Office ), og som er igangsatt på bakgrunn av forespørsler fra Sluttbrukere eller hendelser i serviceavdelingen. Modulbaserte tjenester fra Dell v /2009 Side 8 av 26

9 Modulbaserte tjenester fra Dell vedlegg 4 Administrasjon av distribuerte enheter: administrasjon for bekjempelse av skadelig programvare og virus Tjenesteoversikt Dells administrasjonstjenester for bekjempelse av skadelig programvare og virus omfatter programvarefunksjoner som hjelper Kunden med å sikre at alle Systemer som kjører programvare for bekjempelse av skadelig programvare og virus, har oppdaterte virusdefinisjoner. I tillegg overvåkes statusen til de aktuelle Systemene i henhold til nylig gjennomførte søk etter virus / skadelig programvare. Dells administrasjonstjenester for bekjempelse av skadelig programvare og virus gir tilgang til følgende funksjoner via administratorkonsollen: starte og overvåke oppdateringer av all programvare for bekjempelse av skadelig programvare og virus, på de aktuelle Systemene starte fullstendig gjennomsøking av Systemer der støttet antivirusprogramvare er installert generere rapporter om oppdatering av definisjoner for virus og skadelig programvare samt fullstendig historikk for gjennomsøking av Systemer administrere og overvåke operativsystemets brannmur på Windows -systemer verktøy som bidrar til å løse problemer med antivirusprogramvare Kunden kan bruke en eksisterende lisens til antivirusprogramvare, eller Dell kan selge Kunden lisenser til antivirusprogramvare fra tredjepart som del av denne tjenesten. Programvarepakken vil være tilgjengelig i Kundens pakkebibliotek i administratorkonsollen. Antivirusprogramvare fra tredjepart leveres til Kunden i henhold til tredjepartens vilkår for bruk og/eller lisensvilkår som følger med programvaren. Antivirusprogramvaren som leveres av Dell, vil: automatisk gjennomsøke nedlastede filer og e-postvedlegg i alle aktuelle Systemer jevnlig oppdatere programvaren med de nyeste virusdefinisjonene for å beskytte alle aktuelle Systemer mot datavirus I likhet med all annen programvare for bekjempelse av virus og skadelig programvare kan programvaren som leveres av Dell, bare beskytte mot kjente virus og kjent skadelig programvare. Den er underlagt vilkårene og betingelsene i lisensavtalen fra programvareutgiveren. Hvilke produktversjoner fra hvilke(n) programvareutgiver(e) som støttes (er sertifisert), er dokumentert i versjonsmerknadene. Tilleggstjenester (mot tilleggsavgift) Tilpassede tjenester Følgende tilleggstjenester for tilpasset distribusjon kan i en del tilfeller kjøpes separat (definert i en separat utførelseserklæring eller annen underskrevet avtale mellom partene): Dells eksterne administrasjonstjenester for bekjempelse av skadelig programvare og virus, rapportering og oppdatering av Kundens programvare for bekjempelse av skadelig programvare og virus Dells tjenester for tilpasset integrering fra fabrikk ved installasjon av Tjenesteaktiverende programvare i et nytt System Prosedyrer for kundestøtte Aktivering av tjenester Kunden og Dell vil samarbeide om å gjennomføre følgende: Modulbaserte tjenester fra Dell v /2009 Side 9 av 26

10 gjennomgå tekniske minimumskrav vurdere miljø/infrastruktur gjennomgå nettverkstopologi angi plassering av kontorer eller områder angi ønsket distribusjonsmetode for Tjenesteaktiverende programvare Når gjennomgangen er fullført, vil Dell levere et installasjonsprogram for den Tjenesteaktiverende programvaren, og Kunden vil motta et aktiveringsvarsel via e-post. Dette vil bli sendt til e-postadressen til den tekniske kontaktpersonen sammen med en distribusjonsveiledning for den Tjenesteaktiverende programvaren. Veiledningen inneholder informasjon om hvordan tjenesten aktiveres, og hvordan Dell kan kontaktes ved behov for implementeringsstøtte. Installasjon av Tjenesteaktiverende programvare Følgende støtte (via telefon og elektronisk) gis til Kunden ved behov for assistanse ved distribusjon av Tjenesteaktiverende programvare: Dell skal validere kravene til miljø og infrastruktur og de fysiske kontorene. Dell skal definere og aktivere Kunden i administratorkonsollen. Dell skal levere et konfigurert installasjonsprogram og tilhørende instruksjoner til Kundens IT-kontaktperson. Dell skal gjøre antivirusprogramvaren tilgjengelig i Kundens pakkebibliotek i administratorkonsollen. Dell skal gi Kundens IT-administratorer tilgang til ekstern opplæring via Internett. Kundens ansvar Kunden skal sørge for feilsøking og tiltak mot virusinfeksjoner og relaterte problemer eller feil på Sluttbrukernes maskiner. Tjenesteaktiverende programvare kan avinstallere vanlig forhåndseksisterende antivirusprogramvare automatisk, men fjerning av slik programvare garanteres ikke som del av denne tjenesten, og Kunden er selv ansvarlig for å fjerne slik programvare. På Kundens forespørsel kan Dell tilby slik fjerning som en annen administrert tjeneste eller tilleggstjeneste i henhold til en separat utførelseserklæring. Når Tjenesteaktiverende programvare avinstalleres fra et System ved utløp eller tidlig oppsigelse av Avtalen (eller tidsplanen), vil eventuell programvare for bekjempelse av virus og skadelig programvare som fantes i Systemet før installasjon av Tjenesteaktiverende programvare, ikke installeres på nytt eller gjenopprettes av Dell. Kunden er selv ansvarlig for å gjenopprette slik programvare eller for å skaffe en alternativ løsning for bekjempelse av virus eller skadelig programvare for egen regning. Kunden skal samarbeide med Dell for å sikre at forhåndseksisterende antivirusprogramvare fjernes fra Systemene før denne tjenesten distribueres. Kunden skal distribuere og installere valgte administrasjonstjenester for bekjempelse av skadelig programvare og virus hvis Kunden skaffer disse selv. For distribusjonsalternativer og tjenester som krever et domene, skal Kunden sikre at det finnes (et) domene(r), og at alle datamaskinene som skal administreres, er medlemmer av domenet/domenene. Kunden skal sikre at nettverksprotokollen UDP har tilgang til nettverket som gjennomsøkes. Kunden skal sikre at enhetene som skal administreres, ikke er sammenkoblet via et VPN. Kunden skal sikre at enhetene som skal administreres ved hjelp av aktiv brannmurprogramvare (f.eks. Zone Alarm), er konfigurert slik at de ikke blokkerer overføring til/fra Tjenesteaktiverende programvare. Kunden har ansvaret for å installere, eller ved behov tilrettelegge for ekstern distribusjon av, Tjenesteaktiverende programvare hos Sluttbrukere og i Systemer. Modulbaserte tjenester fra Dell v /2009 Side 10 av 26

KUN TJENESTEBESKRIVELSENE ELLER AVTALEVEDLEGGENE NEDENFOR SOM SAMSVARER MED TJENESTENE KJØPT UNDER AVTALEN, GJELDER

KUN TJENESTEBESKRIVELSENE ELLER AVTALEVEDLEGGENE NEDENFOR SOM SAMSVARER MED TJENESTENE KJØPT UNDER AVTALEN, GJELDER KUN TJENESTEBESKRIVELSENE ELLER AVTALEVEDLEGGENE NEDENFOR SOM SAMSVARER MED TJENESTENE KJØPT UNDER AVTALEN, GJELDER AVTALEVEDLEGG 1 OVERSIKT OVER DEFINISJONER OG GENERELLE TJENESTER 1. Symantec-tjenester

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Introduksjon Dell har gleden av å tilby og sette inn nytt batteri ved forseglede batterier

Detaljer

Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier

Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier Anvendelighet Microsofts krav til leverandørens databeskyttelse (DPR) gjelder for alle Microsoft-leverandører som samler inn, bruker, distribuerer,

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Merknad angående personvern

Merknad angående personvern Merknad angående personvern Denne merknaden angående personvern er oppdatert 20. mars 2014, med en kobling til McAfees nye merknad angående informasjonskapsler, samt med en del redigeringer for å gjøre

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 1 1. 0 C R I T I C A L F I X 1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen

Detaljer

Mamut Brukeravtale 1

Mamut Brukeravtale 1 Mamut Brukeravtale 1 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTE Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamut-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

sende den gjenoppbygge og over hele verden. data på ødelagt. når slike av denne produkt. tjenestebeskrivelsen, er beskrevet) nedenfor.

sende den gjenoppbygge og over hele verden. data på ødelagt. når slike av denne produkt. tjenestebeskrivelsen, er beskrevet) nedenfor. Tjenestebeskrivelse Gjennoppretting av tapt data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Gjennoppretting av tapt data( tjenesten eller tjenestene ) for utvalgte produkter ( støttede produkter

Detaljer

Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte

Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte Tjenestebeskrivelse Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte Tjenesteoversikt Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte er en kundestøttetjeneste som kommer i tillegg til de lovpålagte

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Tjenesteavtale. Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder.

Tjenesteavtale. Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder. Tjenesteavtale Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder. Avtalen erstatter alle tidligere tjenesteavtaler, vilkår og betingelser gitt av Telsys AS. Side

Detaljer

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å:

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å: Betingelser 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt i følge shed49 samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen

Detaljer

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser.

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. TJENESTEAVTALE Sist oppdatert: 16.01.2015 Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. Tjenesteavtalen er delt i tre: 1. Generelle betingelser - generelle

Detaljer

2.1 Lisens. Betinget av din overholdelse av disse tilleggsbetingelsene, kan du få tilgang til og bruke tjenestene.

2.1 Lisens. Betinget av din overholdelse av disse tilleggsbetingelsene, kan du få tilgang til og bruke tjenestene. Tilleggsbetingelser for bruk av Document Cloud Sist oppdatert 7. april 2015. Erstatter versjonen fra 18. juni 2014, i sin helhet. Begreper som brukes i disse tilleggsbetingelsene for Document Cloud («tilleggsbetingelsene»)

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Tjenesten Behold harddisken ved behov Oversikt over vilkår Denne avtalen ("Avtalen" eller "Tjenestebeskrivelsen") opprettes mellom

Detaljer

Produktveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare

Produktveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare Produktveiledning McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Ikke kopier uten tillatelse. VAREMERKER McAfee, McAfee-logoen, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE,

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Brukerhåndbok (beregnet for produktversjon 6,0 og høyere) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

Avtalebetingelser. INNHOLD Kapittel 1. Generelt 1.1 Virkeområde

Avtalebetingelser. INNHOLD Kapittel 1. Generelt 1.1 Virkeområde Avtalebetingelser ORGNR: 946 665 630 KONTAKT: WebTeamet, v/ Svein T. Kristensen, Borggt. 14, 9406 Harstad - Tlf. 907 98347 DATO PUBLISERT: 16.09.2008 DATO ENDRET: 15.05.2009, 18.08.2010, 30.06.2011, 01.08.2013

Detaljer

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok JURIDISKE MERKNADER 2006 Quark Inc. og Quark Media House Sàrl, Sveits hva angår innhold og tilretteleggelse av dette materialet. Med enerett. 2000 2006 Quark

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer