PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte"

Transkript

1 Revidert PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc som hjelpemiddel er det viktig at dere tenker nøye gjennom hvilket behov pc-en skal dekke. Dette skal være elevens verktøy for skolearbeid, eller elvens jobbmaskin. Det kan være fristende å kjøpe en flott pc tilpasset spill og moro hos en eller annen forhandler, slik at eleven får akkurat den pc-en han/hun har ønsket seg for å spille spill osv. Men har dere da sikret at eleven kan bruke pc-en funksjonelt på skolen? Hvem skal drifte pc-en? Hva skjer dersom pc-en krasjer eller blir ødelagt? Hva med programvare? Husk å tenke på hvilket behov hjelpemidlet skal dekke før du kjøper datamaskin.

2 Her finner du mer informasjon om: Valgalternativer 1. Kjøp gjennom kommunens avtale 1.1 Hvorfor velge dette alternativet? 1.2 Vi har bestemt oss for å benytte oss av Bærum kommunes tilbud hva nå? 1.3 Elevens/foresattes ansvar 1.4 Skolens/kommunens ansvar 1.5 Support 1.6 Sikkerhet 1.7 Forsikring 2. Kjøp på egenhånd utenom kommunens avtale 2.1 Hvorfor velge dette alternativet? 2.2 Vi har bestemt oss for å kjøpe pc på egenhånd hva nå? 2.3 Elevens/foresattes ansvar 2.4 Skolens/kommunens ansvar 2.5 Forsikring 3. Tips for å unngå skade

3 Valgalternativer Etter at du har fått melding om vedtak og en rekvisisjon fra NAV har du to valg: 1. Kjøp gjennom Bærum kommune (standardmodeller for undervisning) 2. Kjøp på egenhånd hos en hvilken som helst forhandler Kort oppsummert kan dere velge mellom en løsning som tilbyr en pc med tilsvarende en vanlig undervisnings-pc i bærumskolen eller dere kan kjøpe maskin på egenhånd. Muligheter og begrensninger for de to ulike valgene er beskrevet under. Les nøye og ta gjerne kontakt med skolen før dere bestemmer dere. 1. Kjøp gjennom kommunens avtale Kjøp gjennom kommunens avtale vil gi dere en pc av høy kvalitet, godkjent for undervisningsbruk av IKT-avdelingen i Bærum kommune. Dette regnes som et bedriftskjøp, så kjøper vil ikke automatisk få fem års reklamasjonsrett, men vil være beskyttet av en utvidet garanti i tre år (se eget skriv for garantibetingelser) Denne ordningen gjelder pr i dag (november 2008) kun bærbare maskiner. Pc-en vil fungere som en vanlig undervisnings-pc i nettverket på skolen. Eleven vil få rett til å bruke skolens programvare, der lisensreglene tillater det. Eleven vil få en personlig MSOffice studentlisens. Pc-en vil også kunne brukes funksjonelt hjemme, utenfor skolens nettverk. Skolen vil hjelpe til med drift og support i tillegg til opplæring og oppfølging av bruk på skolen. Når eleven slutter i grunnskolen i Bærum, enten ved at han/hun går ut av 10.trinn eller flytter ut av kommunen, vil pc-en bli reinstallert. Eleven har da ikke lenger rett til å bruke skolens programvare, men eier lisens til operativsystem og MSOffice. Det skal signeres en kontrakt mellom skolen og foresatte/elev som avklarer ansvar og plikter. 1.1 Hvorfor velge dette alternativet? Dere bør gå for dette alternativet dersom dere ønsker en pc skreddersydd for undervisning. Pc-en har 3 års garanti. Skolen hjelper til med drift og support. Dere må samtidig være klar over at dere sier fra dere litt av kontrollen og valgmuligheter for hva pc-en kan brukes til, slik det er i de fleste bedrifter. Dere vil ikke få noe ekstra utstyr, som skriver og bæreveske gjennom denne ordningen. 1.2 Vi har bestemt oss for å benytte oss av Bærum kommunes tilbud hva nå? Dersom dere velger å benytte dere av Bærum kommunes tilbud om kjøp av standardmodeller for undervisning (alternativ 1 over), tar dere kontakt med skolen for bestilling. Husk å levere underskrevet rekvisisjon til kontaktpersonen på skolen. Skolen bestiller, mottar og klargjør maskinen for eleven.

4 1.3 Elevens/foresattes ansvar Eleven har selv ansvar for at pc-en til enhver tid er i den stand den skal være for at den skal kunne være et nyttig verktøy i undervisningen. Det innebærer å bruke den med forsiktighet, og kun til det formål den er tiltenkt. Det skal gjøres en avtale med kontaktlærer om hvor og når pc-en skal brukes og hvordan den skal oppbevares når den ikke er i bruk. Eleven har sammen med de voksne på skolen og hjemme ansvar for at pc-en ikke brukes av andre elever. Passordet skal ikke være kjent av andre enn eleven selv og evt. kontaktpersoner for opplæring/oppfølging. Eleven/foresatte har ansvar for at programvare som installeres ikke er til skade for skolens nettverk. Dersom dere er i tvil, ta kontakt med skolens IKT-ansvarlig. Eleven/foresatte har ansvar for at all programvare som ikke tilhører Bærum kommune har gyldig lisens. Ved feil vil pc-en kunne bli reinstallert av IKT-ansvarlig. Det vil si at pc-en vil se ut slik som den gjorde da dere fikk den. Alle personlige innstillinger og programvare dere har installert selv må gjøres på nytt. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på reglene kan eleven nektes tilgang til skolens nettverk. For at dette skal være et nyttig hjelpemiddel også til skolearbeid hjemme, er det viktig at foresatte følger opp bruk utenfor skolen. Foresatte må hjelpe eleven med å oppfylle sitt ansvar i forhold til pc-en. Eleven/foresatte har ansvar for å ta sikkerhetskopi av evt. filer som ligger lokalt lagret. Dersom det oppstår problemer med pc-en skal eleven/foresatte henvende seg til skolens IKT-ansvarlig, som enten løser problemet selv eller tar kontakt med kommunens driftsleverandør eller pc-leverandøren. Merk at hardware-feil som oppstår ved uforsiktig/feil bruk, eller som produsenten mener er selvforskyldt, normalt ikke dekkes av garantien. Foresatte plikter å gi beskjed i god tid dersom eleven skal flytte eller av annen grunn slutter i grunnskolen i Bærum. Pc-en skal da reinstalleres. Eleven skal ikke lenger ha tilgang til kommunens lisenser. Det er ikke nødvendig å melde fra om elever som går ut av 10.trinn. Dette vil skolene ha rutiner for. 1.4 Skolens/kommunens ansvar Skolen skal legge til rette for at eleven kan bruke pc-en som et hjelpemiddel i skolearbeidet. Det oppnevnes i forbindelse med søknaden en evt flere kontaktpersoner som skal gi nødvendig oppfølging og opplæring til eleven og foresatte. Det bør i hvert enkelt tilfelle lages en avtale om hvordan oppfølging/opplæring skal gjennomføres. Skolen skal gi tilbud om et sikkert sted å oppbevare maskinen når den ikke er i bruk.

5 Skolen reinstallerer pc-en når en elev går ut av grunnskolen evt flytter ut av kommunen. Pc-en driftes av skolen og kommunens driftsleverandør på samme måte som skolens undervisningspc-er. 1.5 Support Support gies så lenge pc-en befinner seg på skolen og brukes slik det er forutsatt. Det ytes ikke driftstjenester hjemme hos eleven eller andre steder utenfor kommunens nettverk. Dersom det oppstår problemer med pc-en henvender eleven/foresatte seg til skolens IKT-ansvarlig. Vedkommende vil forsøke å identifisere problemet før det eventuelt formidles videre. Dersom IKT-ansvarlig mener problemet skyldes programvare eller innstillinger som er gjort på pc-en, vil den bli forsøkt reinstallert før eventuelt videre henvendelse. Det er da viktig at det er gjort sikkerhetskopi av evt. filer som er lokalt lagret. Ved hardwareproblemer som dekkes av garantien vil IKT-ansvarlig kontakte leverandør, enten direkte eller via kommunens driftsleverandør. Dersom problemet ligger utenfor det garantien dekker kan foresatte henvende seg til IKT-ansvarlig for å få tips til hvor de skal henvende seg for reparasjon. 1.6 Sikkerhet De modifikasjonene som er gjort for å sikre nødvendig funksjonalitet åpner også for noe mer sikkerhetsrisiko enn ved vanlig ordinært elevoppsett. Eleven vil ha full tilgang til sin harddisk. Dette er nødvendig for å kunne installere nødvendige drivere og programvare som eleven trenger ved bruk av maskinen utenfor skolen. Dette gir også en mulig risiko for at eleven ved en feil kan slette nødvendige filer som brukes av programmer, og det er derfor viktig at filer på C-stasjonen ikke røres. Når pc-en ikke er koblet til skolens nettverk kan eleven lagre dokumenter lokalt. Det anbefales at disse lagres på D-stasjonen, der de ikke vil bli slettet dersom pc-en må installeres på nytt. Eleven er selv ansvarlig for å ha sikkerhetskopi av alle lokalt lagrede dokumenter, eventuelt kopiere de over til skolens server senere. Skolen hjelper til med opplæring i forhold til lagring og sikkerhetskopi. Som en del av standard oppsett vil det være installert F-Secure antivirus program. Dette skal ikke under noen omstendighet avinstalleres, da det vil utsette både den aktuelle maskinen og alle andre i samme nettverk for risiko. Virusdefinisjonene kan oppdateres både via skolens nettverk og direkte via Internett. Dette skjer automatisk ut i fra forhåndsinnstillinger. En slik pc er et personlig verktøy for hjelp i undervisningen, og skal ikke lånes bort til andre. Det er også viktig å være nøye med at ikke andre personer får tilgang til pc-en mens eleven selv er logget på. Dersom pc-en må forlates i korte perioder skal passordbeskyttet skjermsparer aktiveres.

6 Det er åpnet opp for å kunne installere programmer og drivere på disse pc-ene, siden dette i mange tilfeller er nødvendig for å oppnå ønsket funksjonalitet. Det er viktig å være klar over at mange programmer og tjenester som kan installeres også vil kunne påvirke funksjonalitet og sikkerhet. Dersom det installeres programvare som påvirker pc-ens funksjonalitet eller sikkerhet negativt, vil den bli reinstallert med skolens oppsett, og program og data som er lagt inn av eleven kan bli slettet. I et trådløst nettverk er det nok at en pc har spionvare eller virus, så vil hele nettverket bli påvirket. Dette er spesielt uheldig når det gjelder undervisning, da mange pc-er og elever jobber samtidig, og problemet vil bli enormt. Det gjelder derfor å være meget forsiktig og kritisk til Internett og tjenester som ønsker å kjøre på pc-en. Dersom det er mistanke om at noen andre urettmessig har brukt pc-en, bør dette umiddelbart meldes til skolens IKT-ansvarlig. 1.7 Forsikring Pc-en er elevens private eiendom. Det anbefales at det tegnes egen forsikring, dersom dere ikke har forsikring som dekker dette fra før.

7 2. Kjøp på egenhånd utenom kommunens avtale Av sikkerhets- og ressurshensyn vil vi ikke kunne tilby andre pc-er enn standardmodeller for undervisning tilgang til skolens nettverk. Det vil si at elever som velger alternativ 1 for anskaffelse ikke vil få tilgang til filer og ressurser som ligger i nettverket, som for eksempel sin digitale mappe og fellesområder for samarbeid. Han/hun vil heller ikke få tilgang til skolens programvare for undervisning. Vi vil pr i dag (mai 2008) ikke kunne tilby Internettilgang på skolen. Det jobbes med utvikling av en gjestesone, slik at disse pc-ene skal kunne få sikret/begrenset tilgang til Internett uten å være en sikkerhetsrisiko. Skolen kan ikke ta på seg å drifte disse pc-ene. Det vil si at foresatte selv må ta seg av vedlikehold og support av en slik maskin, evt kjøpe disse tjenestene eksternt. Skolen har ansvar for pedagogisk tilrettelegging, opplæring og oppfølging av bruk på skolen. Bildet over er kun ment som illustrasjon. Det finnes mange ulike forhandlere. 2.1 Hvorfor velge dette alternativet? Dersom full kontroll over hva dere kan gjøre med pc-en veier tyngre enn tilgang til skolens nettverksressurser, drift og support, bør dere velge dette alternativet. 2.2 Vi har bestemt oss for å kjøpe pc på egenhånd hva nå? Bruk rekvisisjonen dere har mottatt fra NAV til å kjøpe pc hos den forhandleren dere måtte ønske. Ha i tankene hvilket formål pc-en skal brukes til. Husk å tenke på hvordan dere vil dekke support og vedlikeholdsbehovet. Garantibetingelser og forsikring er også viktig. Dere bør kjøpe en lisens til kontorapplikasjoner, evt kan dere bruke OpenOffice, som er gratis. Det er også viktig at dere skaffer dere et godt antivirusprogram. 2.3 Elevens/foresattes ansvar Eleven har selv ansvar for at pc-en til enhver tid er i den stand den skal være for at den skal kunne være et nyttig verktøy i undervisningen. Det innebærer å bruke den med forsiktighet, og kun til det formål den er tiltenkt. Det skal gjøres en avtale med kontaktlærer om hvor og når pc-en skal brukes og hvordan den skal oppbevares når den ikke er i bruk.

8 2.4 Skolens/kommunens ansvar Skolen skal legge til rette for at eleven kan bruke pc-en som et hjelpemiddel i skolearbeidet. Det oppnevnes i forbindelse med søknaden en evt flere kontaktpersoner som skal gi nødvendig oppfølging og opplæring til eleven og foresatte. Det bør i hvert enkelt tilfelle lages en avtale om hvordan oppfølging/opplæring skal gjennomføres. Skolen skal gi tilbud om et sikkert sted å oppbevare maskinen når den ikke er i bruk. 2.5 Forsikring Pc-en er elevens private eiendom. Det anbefales at det tegnes egen forsikring, dersom dere ikke har forsikring som dekker dette fra før. 3. Tips for å unngå skade Ikke gi passordet til medelever. Denne pc-en skal kun brukes av den vedtaket gjelder. Pc-en skal alltid låses inn når den er uten tilsyn på skolen. Mat og drikke skal holdes unna søl kan få fatale konsekvenser. Bruk bæreveske/sekk for pc Husk å ta ut kontakten til lader, mus, minnepenn osv før du legger maskinen i bæreveske/sekk. Husk å tegne forsikring! Se også Produktark Garantibetingelser Avtale om elev-pc Alle skrivene finner du på Tilbake til meny

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 Informasjon til elever og foresatte skoleåret 2011-12 MAI 2011 Layout: Hanne Grytbakk, Serviceavdelingen Innhold Bruk

Detaljer

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Med hjemmel i IKT-reglement for grunnskolene i Notodden kommune. I følge Kunnskapsløftet er det et mål at elevene etter 2. trinn

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Retningslinjer for foresatte/besteforeldre som ønsker retningslinjer for barn og ungdoms nettbruk, og hvilke utfordringer man bør ta hensyn til.

Retningslinjer for foresatte/besteforeldre som ønsker retningslinjer for barn og ungdoms nettbruk, og hvilke utfordringer man bør ta hensyn til. Nettvettregler og nettets ABC Retningslinjer for foresatte/besteforeldre som ønsker retningslinjer for barn og ungdoms nettbruk, og hvilke utfordringer man bør ta hensyn til. I - Generelle nettvettregler

Detaljer

Aksjonær / Interessent

Aksjonær / Interessent Brukermanual Aksjonær / Interessent Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

en komplett kopi av harddisken sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter.

en komplett kopi av harddisken sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter. sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter. dette trenger du Ekstern harddisk, dvd-er eller tilgang til en NAS. utgifter Ingen

Detaljer

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor Mamut Home Med Mamut Home kan hele familien holde oversikt over kontakter, aktiviteter, dokumenter, lån, sparing, bolig, eiendom, bil, motorsykkel, båt og motor, samt reise, trening, fritid og middagsselskaper.

Detaljer

Brukerveiledning. Mobilt Bredbånd. ZTE MF110 for PC/MAC

Brukerveiledning. Mobilt Bredbånd. ZTE MF110 for PC/MAC Brukerveiledning Mobilt Bredbånd ZTE MF110 for PC/MAC Mobilt Bredbånd innhold Velkommen 3 Din startpakke inneholder 3 Bli kjent med ditt modem 4 Klargjør ditt modem 4 Installasjonsveiledning 5 Koble til

Detaljer

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Innledning. Først vil vi takk for at du valgte WebTjenester som din samarbeidspartner,

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Internett, Telefon, TV Utgave/revisjon: 3/1 2010-09-01 Web: www.3net.no E-post: kunde@3net.no Kundeservice: 77 77 04 99 Faks: 77 77 04 01 3net AS Bjørklysvingen

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo post@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsorganinasjonene

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Client Manager Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor Mamut Home Med Mamut Home kan hele familien holde oversikt over kontakter, aktiviteter, dokumenter, lån, sparing, bolig, eiendom, bil, motorsykkel, båt og motor, samt reise, trening, fritid og middagsselskaper.

Detaljer

Brukerkontaktseminar 12-13 nov. 2013

Brukerkontaktseminar 12-13 nov. 2013 Brukerkontaktseminar 12-13 nov. 2013 Spørsmål fra systemansvarlige Vår IKT lærling Pål Morken noterte spørsmål og noen kommentarer som ble tatt opp i brukerkontaktseminaret. Mange av spørsmålene ble besvart

Detaljer

Nyheter. Viktig! Ny og bedre brukeropplevelse. Brukertips Tips og ideer til hvordan utnytte ditt program fra Mamut enda bedre.

Nyheter. Viktig! Ny og bedre brukeropplevelse. Brukertips Tips og ideer til hvordan utnytte ditt program fra Mamut enda bedre. Nyheter VIKTIGE NYHETER I DITT PROGRAM FRA Nyheter De viktigste nyheter og forbedringer i ditt program fra Mamut. Side 2 Ny og bedre brukeropplevelse Mamut for Altinn En nettbasert løsning for automatisk

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Internett-sikkerhet for familien En praktisk veiledning som viser hvordan familien kan være sikker på Internett

Internett-sikkerhet for familien En praktisk veiledning som viser hvordan familien kan være sikker på Internett Internett-sikkerhet for familien En praktisk veiledning som viser hvordan familien kan være sikker på Internett Hans Peter Østrem Innledning Internett er et fantastisk og mangfoldig sted, fullt av utrolige

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Informasjon om datasystemer og elev- pc ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2014-2015. Informasjon til Vg1 - elever

Informasjon om datasystemer og elev- pc ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2014-2015. Informasjon til Vg1 - elever Informasjon om datasystemer og elev- pc ordning Informasjon til Vg1 - elever Buskerud fylkeskommune Utdanning juni 2014 Side 2 av 13 Innhold 1. INFORMASJON OM DATASYSTEMER I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE... 4

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Innføring for Nye WinKlipp

Innføring for Nye WinKlipp P O I N T O F S A L E K A S S E L Ø S N I N G E R Innføring for Nye WinKlipp Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut, som dere ser er valgene i hovedbildet veldig likt forrige versjon av programmet WinKlipp.

Detaljer

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer