Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell"

Transkript

1 Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen ("Avtalen") inngås mellom kunden ("Du" eller "Kunden") og Dell for levering og bruk av modulbaserte tjenester på abonnementsbasis. I denne Avtalen henviser termen "Dell" til Dell-enheten som er angitt på Kundens faktura, bestillingsbekreftelse eller innkjøpsordre. Antall systemer og sluttbrukere som Kunden har kjøpt én eller flere tjenester for, som beskrevet i vedleggene til denne Avtalen ("Modulbaserte tjenester"), abonnementsgebyret eller -prisen og den gjeldende abonnementsperioden (som definert i dette dokumentet) for hver(t) av dem er beskrevet på Kundens faktura, bestillingsbekreftelse eller innkjøpsordre. Ved å kjøpe disse Modulbaserte tjenestene fra Dell eller delta i en demonstrasjon, en prøveperiode eller et evalueringsprogram som omfatter disse Modulbaserte tjenestene, forplikter Kunden seg til å overholde alle vilkår og betingelser som er beskrevet i denne Avtalen, inkludert vedlegg og vilkår og betingelser som er innlemmet i dette dokumentet i form av henvisning. Kunden samtykker i at fornyelse, endring, forlengelse eller fortsatt bruk av de Modulbaserte tjenestene utover den opprinnelige avtaleperioden er underlagt den til enhver tid gjeldende Avtalen, som er å finne på CMSA. For denne Avtalen kan definisjonen av "CMSA" (Dells hovedavtale for kundetjenester) variere fra region til region, og den skal fastsettes i henhold til følgende: For Kunder som kjøper Modulbaserte tjenester fra en Dell-enhet i USA, leveres de Modulbaserte tjenestene i forbindelse med og i henhold til Kundens separate, signerte hovedavtale for tjenester med Dell, forutsatt at en slik avtale spesifikt og uttrykkelig tillater at Kunden bestiller Modulbaserte tjenester i henhold til denne; eller, ved fravær av en slik avtale, Dells standard hovedavtale for kundetjenester, som er å finne på og er innlemmet i dette dokumentet i sin helhet i form av henvisning. For Kunder som kjøper Modulbaserte tjenester fra en Dell-enhet utenfor USA, inkludert, men ikke begrenset til, en Dellenhet i EØS-området (Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet), leveres denne Avtalen i henhold til Dells hovedavtale for kundetjenester, som er tilgjengelig på og er innlemmet i dette dokumentet i sin helhet i form av henvisning. *URL-adressen kobler Kunden til Dells webside for globale tjenesteavtaler, der Kunden velger sitt geografiske område, foretrukne språk (hvis tilgjengelig) og det aktuelle forretningssegmentet som tjenesten ble kjøpt fra (for eksempel store bedrifter, små og mellomstore bedrifter og/eller offentlig sektor). Kunden vil deretter kunne velge den aktuelle tjenesteavtalen for gjennomgang. Du kan også ta kontakt med Dells salgsrepresentant hvis du trenger hjelp til å hente noen av tjenesteavtalene. Vilkår for abonnement på programvare. Bruk av abonnementsbaserte programvaretjenester, Internett-baserte tjenester, vertsbaserte tjenester eller andre programvareaktiverte tjenester av Kunden (inkludert personer som har fått Kundens tillatelse til å bruke de Modulbaserte tjenestene), autoriserte Dell-forhandlere eller leverandører av administrerte tjenester i forbindelse med denne Avtalen er begrenset til Kundens abonnementsperiode og underlagt Dells lisensavtale for tjenester og regler for akseptabel bruk, som er tilgjengelige på og innlemmet i dette dokumentet i sin helhet i form av henvisning. Modulbaserte tjenester fra Dell v Side 1 av 20

2 Vedlegg og tilleggstjenester De Modulbaserte tjenestene som for tiden er tilgjengelige, er beskrevet i detalj i vedleggene til denne Avtalen. Andre tjenester (inkludert tilleggstjenester eller relatert rådgivning samt administrerte og profesjonelle støtte- eller opplæringstjenester) kan i en del tilfeller kjøpes fra Tilleggstjenester kan forutsette en separat, underskrevet avtale med Dell. Dersom det ikke foreligger noen slik avtale, leveres de andre tjenestene i henhold til denne Avtalen. Vilkår og betingelser Aksept av vilkår og betingelser. Kunden vil motta en innledende melding via elektronisk post (e-postmelding) med en Internett-kobling til denne Avtalen. For å fullføre en bestillingsforespørsel for Modulbaserte tjenester må Kunden klikke på Internett-koblingen i den innledende e-postmeldingen, lese og elektronisk akseptere vilkårene og betingelsene i denne Avtalen og CMSA. Ved behov må Kunden også angi kontaktpersoner, slik at Dell kan levere og distribuere de Modulbaserte tjenestene og relatert programvare ("Tjenesteaktiverende programvare") til støttede enheter i Kundens IT-infrastruktur (som hver kalles et "System") og til brukere som har Kundens tillatelse til å benytte tjenestene (som hver kalles en "Sluttbruker"). Databeskyttelse for kunder med virksomhet i EØS-området. For kunder med virksomhet i EØS-området kan personopplysninger som oppgis eller gjøres tilgjengelige for Dell av Kunden ved levering av disse Modulbaserte tjenestene, lagres i eller utenfor EØS-området i et land som har et annet databeskyttelsesnivå enn landet du er hjemmehørende i. I slike tilfeller vil Dell iverksette relevante sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine. Dell er ikke ansvarlig for innholdet i dataene som lagres på dine vegne. Dell vil behandle personopplysninger i henhold til dine forskriftsmessige instruksjoner. Det er ditt ansvar å sikre samsvar med alle gjeldende juridiske krav til lovlig innsamling og overføring av personopplysninger i forbindelse med levering eller tilgjengeliggjøring av slike opplysninger for Dell. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Dell behandler dataene dine, kan du se den aktuelle tjenestebeskrivelsen i denne Avtalen og Dells lisensavtale for tjenester og regler for akseptabel bruk. Vær oppmerksom på at du ikke skal bruke disse Modulbaserte tjenestene når behandling av sensitive personopplysninger er påkrevd, inkludert, men ikke begrenset til, informasjon om en persons rase eller etniske opprinnelse, helseopplysninger eller opplysninger om seksuell legning. Hvis du har behov for at Dell samler inn og behandler sensitive personopplysninger, eller hvis du har forespørsler utenfor omfanget av denne Avtalen, kan du ta kontakt med oss slik at vi kan diskutere mulige alternative løsninger Aktiveringsdato og abonnementsperiode. Etter at Dell har mottatt og godtatt en ordre, sender Dell ut Kundeinstruksjonene via e-post for å tilrettelegge for den aktuelle Modulbaserte tjenesten. Datoen som instruksjonene leveres på, skal være "Aktiveringsdato" for de kjøpte Modulbaserte tjenestene, med mindre partene tidligere skriftlig har blitt enige om en annen Aktiveringsdato. Gjeldende abonnementsperiode (f.eks. 3 måneder eller 3 år) angis på Kundens faktura, bestillingsbekreftelse eller innkjøpsordre. På Aktiveringsdatoen, eller kort tid etter, skal Dell gi Kunden og alle Sluttbrukere tilgang til Tjenesten i henhold til denne Avtalen. Hvis ikke noe annet er angitt i vilkårene for prøveperioden eller evalueringsprogrammet, vil Kunder som ikke sier opp tjenesten før prøveperioden eller evalueringsprogrammet utløper, ved utløp av prøveperioden eller evalueringsprogrammet automatisk overføres til en måneds- eller årsbasert abonnementsperiode, avhengig av prøveperioden eller evalueringsprogrammet, i henhold til denne Avtalen Prøveperiode og evalueringsprogrammer. Hvis ikke noe annet er angitt i vilkårene for prøveperioden eller evalueringsprogrammet, vil Kunder som ikke sier opp tjenesten før prøveperioden eller evalueringsprogrammet utløper, ved utløp av prøveperioden eller evalueringsprogrammet automatisk overføres til en måneds- eller årsbasert abonnementsperiode, avhengig av prøveperioden eller evalueringsprogrammet Kunden deltar i. Oppsigelse. I henhold til bestemmelsene om oppsigelse i CMSA kan ikke Kunden si opp denne tjenesten før utløpet av abonnementsperioden, med mindre det foreligger lovgivning om dette i gjeldende delstat/land/region som ikke kan fravikes gjennom denne Avtalen. Du finner mer informasjon om oppsigelse under "Automatisk fornyelse" nedenfor. Dell kan si opp denne tjenesten når som helst i løpet av tjenesteperioden av følgende grunner: Kunden deltar i frivillige eller ufrivillige konkursforhandlinger, driver ikke lenger forretningsvirksomhet, eller er økonomisk ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen. Kunden har ikke betalt det fullstendige beløpet for denne tjenesten i henhold til betingelsene på fakturaen. Kunden nekter å samarbeide med kundestøtte eller tekniker på stedet. Kunden overholder ikke vilkårene og betingelsene som går fram av denne Avtalen. Modulbaserte tjenester fra Dell v Side 2 av 20

3 Hvis Dell sier opp tjenesten, vil Dell sende en skriftlig oppsigelse til adressen som står på Kundens faktura. Oppsigelsen vil inneholde grunnen til at Avtalen ble oppsagt, og datoen som oppsigelsen gjelder fra. Denne vil ikke være mindre enn ti (10) dager fra datoen når Dell sender oppsigelsen til Kunden, hvis ikke gjeldende lovgivning har andre regler for oppsigelse som ikke kan endres av denne Avtalen. HVIS DELL SIER OPP DENNE TJENESTEN I HENHOLD TIL VILKÅRENE I DETTE AVSNITTET, HAR IKKE KUNDEN KRAV PÅ REFUSJON AV BETALTE AVGIFTER ELLER ETTERGIVELSE AV UTESTÅENDE BETALINGER TIL DELL. Automatisk fornyelse. Hvis ikke Kunden avslår automatisk fornyelse skriftlig til Dell 30 dager før utløpet av abonnementsavtalen, fornyes denne Avtalen automatisk for en ny abonnementsperiode av samme varighet som den første perioden. Overføring av tjeneste. Kunden kan ikke overføre denne tjenesten eller eventuelle rettigheter som Kunden har i henhold til denne Avtalen, til en tredjepart. Overføringsavgifter kan påløpe hvis denne tjenesten overføres internt mellom Sluttbrukere og Systemer innenfor Kundens IT-infrastruktur. Det er ikke sikkert at intern overføring er tilgjengelig for alle modulbaserte tjenester. Støttede produkter. Støttede produkter og operativsystemer er angitt på Produkter eller versjoner av produkter som ikke lenger støttes av produsenten av enheten eller utgiveren av programvaren, støttes ikke, uavhengig av om de står på den publiserte listen over støttede enheter og operativsystemer. Informasjon Dell innhenter om systemkonfigurasjon. Under og etter abonnementsperioden skal Dell ha rett til å innhente, samle og bruke informasjon om systemkonfigurasjon som er innhentet fra Kunden og Kundens Systemer og Sluttbrukere, for å kunne levere tjenester til Kunden, informere Kunden om våre produkter og tjenester og behandle Kundens bestillinger og tjenesteforespørsler. Kunden kan når som helst avinstallere Tjenesteaktiverende programvare for å deaktivere Dells innhenting av informasjon om systemkonfigurasjon. Avinstallasjon av Tjenesteaktiverende programvare i et System i abonnementsperioden vil imidlertid føre til at tjenesten avbrytes inntil den Tjenesteaktiverende programvaren gjenopprettes. Geografisk tilgjengelighet. Det er ikke sikkert at disse Modulbaserte tjenestene er tilgjengelig overalt. Hvorvidt Dell har plikt til å levere de Modulbaserte tjenestene til Systemer som er flyttet til et annet sted, avhenger av om den aktuelle tjenesten er tilgjengelig på dette stedet, og dette kan medføre ekstra kostnader Fakturering for antall enheter. Antall Systemer, enheter (f.eks. postbokser, mottakere, minutter) og Sluttbrukere som Kunden har kjøpt modulbaserte tjenester for, og gjeldende abonnementsperiode for hver(t) av dem, er angitt på Kundens faktura, bestillingsbekreftelse eller innkjøpsordre. Overskridelse av dette antallet eller abonnementsperioden vil medføre tilleggskostnader for Kunden. Tilleggskostnadene per faktureringsperiode fastsettes ved at den ekstra bruken multipliseres med avgiften per System, enhet eller Sluttbruker som er angitt på den opprinnelige fakturaen til Kunden. Kundens ansvar gi Dell tilgang til medarbeidere hos Kunden som kan bistå ved distribusjonen av Dells Modulbaserte tjenester oppgi ett enkelt kontaktpunkt som vil fungere som Kundens primære kontaktperson for koordinering av tjenester med Sluttbrukere eller grupper, og som har ansvaret for å sikre at Kundens forespørsler om andre eller utvidede Modulbaserte tjenester og/eller tilleggstjenester i Kundens Systemer er godkjent av Kunden hindre at Sluttbrukere eller andre forårsaker forstyrrelser i den Modulbaserte tjenesten og de periodiske programvareoppdateringene som distribueres av Dell sikre at Kundens Systemer er riktig konfigurert for de Modulbaserte tjenestene og har tilstrekkelig tilgang til Internett sikre at Kunden har aktive abonnementer eller lisenser for eventuell tredjepartsprogramvare som brukes eller administreres av den Modulbaserte tjenesten installere, eller ved behov tilrettelegge for ekstern distribusjon av, Tjenesteaktiverende programvare hos Sluttbrukere og i Systemer, samt avinstallere Tjenesteaktiverende programvare ved abonnementsperiodens utløp Modulbaserte tjenester fra Dell v Side 3 av 20

4 Modulbaserte tjenester fra Dell vedlegg 1 Administrasjon av distribuerte enheter: ressursadministrasjon Dells tjenester for ressursadministrasjon gjør det mulig for Kunden å spore og hente informasjon om maskinvarekonfigurasjon fra alle Systemer og gir Kunden tilgang til denne informasjonen i en administratorkonsoll. Tjenesten for ressursadministrasjon gjør det også mulig for Kunden å tilordne enheter til bestemte Sluttbrukere og levere eksterne tjenester via Internett til Sluttbrukerne. Aktivering av tjenester. Kunden og Dell vil samarbeide om å gjennomføre følgende vurdering: gjennomgå relevante tekniske krav og krav til Systemer og IT-infrastruktur vurdere miljø/infrastruktur gjennomgå nettverkstopologi angi plassering av kontorer eller områder angi ønsket distribusjonsmetode for Tjenesteaktiverende programvare Når vurderingen er gjennomført, vil Dell levere et installasjonsprogram for den Tjenesteaktiverende programvaren, og Kunden vil motta et aktiveringsvarsel via e-post. Dette vil bli sendt til e-postadressen til den tekniske kontaktpersonen sammen med en distribusjonsveiledning til den Tjenesteaktiverende programvaren. Veiledningen inneholder informasjon om hvordan tjenesten aktiveres, og hvordan Dell kan kontaktes ved behov for implementeringsstøtte. Installasjon av Tjenesteaktiverende programvare. Følgende støtte (via telefon og elektronisk) gis til Kunden ved behov for assistanse ved distribusjon av Tjenesteaktiverende programvare: Dell skal validere kravene til miljø og infrastruktur og de fysiske kontorene. Dell skal definere og aktivere Kunden i administratorkonsollen. Dell skal levere et konfigurert installasjonsprogram og tilhørende instruksjoner til Kundens IT-kontaktperson. Dell skal gi Kundens IT-administratorer tilgang til ekstern opplæring via Internett. Tilpassede tjenester. Følgende tilleggstjenester for tilpasset distribusjon kan i en del tilfeller kjøpes separat (definert i en separat utførelseserklæring eller annen underskrevet avtale mellom partene): Dells tjenester for tilpasset integrering fra fabrikk ved installasjon av Tjenesteaktiverende programvare i et nytt System ytterligere hjelp med å komme i gang, utover opplæringen som er inkludert i standardtilbudet, for oppgaver som endringer på registreringssiden og forretningsrådgivning via en separat avtale om profesjonelle tjenester Tekniske ansvarsområder og krav For distribusjonsalternativer og tjenester som krever et domene, skal Kunden sikre at det finnes (et) domene(r), og at alle datamaskinene som skal administreres, er medlemmer av domenet/domenene. Kunden skal sikre at nettverksprotokollen UDP har tilgang til nettverket som gjennomsøkes. Kunden skal sikre at enhetene som skal administreres, ikke er sammenkoblet via et VPN, og at de ikke har aktiv brannmurprogramvare (f.eks. Zone Alarm). Kunden har ansvaret for å installere, eller ved behov tilrettelegge for ekstern distribusjon av, Tjenesteaktiverende programvare hos Sluttbrukere og i Systemer. Modulbaserte tjenester fra Dell v Side 4 av 20

5 Modulbaserte tjenester fra Dell vedlegg 2 Administrasjon av distribuerte enheter: programvaredistribusjon Dells tjeneste for programvaredistribusjon gjør det mulig for Kunden å distribuere programvarepakker eller -oppgraderinger for Microsoft Windows -baserte Systemer (opprettet av Kunden, av tredjeparter eller av Dell) fra pakkebiblioteket i administratorkonsollen. Ved hjelp av administratorkonsollen kan Kundens IT-administratorer laste opp og distribuere programvarepakker til Systemer, samlet eller for hver enkelt Sluttbruker, og få informasjon om distribusjonsstatus. Aktivering av tjenester. Kunden og Dell vil samarbeide om å gjennomføre følgende: gjennomgå tekniske minimumskrav vurdere miljø/infrastruktur gjennomgå nettverkstopologi angi plassering av kontorer eller områder angi ønsket distribusjonsmetode for Tjenesteaktiverende programvare Når gjennomgangen er fullført, vil Dell levere et installasjonsprogram for den Tjenesteaktiverende programvaren, og Kunden vil motta et aktiveringsvarsel via e-post. Dette vil bli sendt til e-postadressen til den tekniske kontaktpersonen sammen med en distribusjonsveiledning til den Tjenesteaktiverende programvaren. Veiledningen inneholder informasjon om hvordan tjenesten aktiveres, og hvordan Dell kan kontaktes ved behov for implementeringsstøtte. Installasjon av Tjenesteaktiverende programvare. Følgende støtte (via telefon og elektronisk) gis til Kunden ved behov for assistanse ved distribusjon av Tjenesteaktiverende programvare: Dell skal validere kravene til miljø og infrastruktur og de fysiske kontorene. Dell skal definere og aktivere Kunden i administratorkonsollen. Dell skal levere et konfigurert installasjonsprogram og tilhørende instruksjoner til Kundens IT-kontaktperson. Dell skal gi Kundens IT-administratorer tilgang til ekstern opplæring via Internett. Tilpassede tjenester. Følgende tilleggstjenester for tilpasset distribusjon kan i en del tilfeller kjøpes separat (definert i en separat utførelseserklæring eller annen underskrevet avtale mellom partene): Dells tjenester for tilpasset integrering fra fabrikk ved installasjon av Tjenesteaktiverende programvare i et nytt System utvikling av programvarepakker for kunder for å støtte distribusjon til Sluttbrukere og Systemer ytterligere hjelp med å komme i gang, utover opplæringen som er inkludert i standardtilbudet, for oppgaver som oppsett og konfigurasjon av releservere for distribusjon av programvare og bygde programvarepakker samt testing via en separat avtale om profesjonelle tjenester Tekniske ansvarsområder og krav For distribusjonsalternativer og tjenester som krever et domene, skal Kunden sikre at det finnes (et) domene(r), og at alle datamaskinene som skal administreres, er medlemmer av domenet/domenene. Kunden skal sikre at nettverksprotokollen UDP har tilgang til nettverket som gjennomsøkes. Kunden skal sikre at enhetene som skal administreres, ikke er sammenkoblet via et VPN, og at de ikke har aktiv brannmurprogramvare (f.eks. Zone Alarm). Kunden har ansvaret for å installere, eller ved behov tilrettelegge for ekstern distribusjon av, Tjenesteaktiverende programvare hos Sluttbrukere og i Systemer. Kunden er ansvarlig for utvikling, testing, validering, distribusjon og tilbakerulling av eventuelle programvarepakker. Modulbaserte tjenester fra Dell v Side 5 av 20

6 Modulbaserte tjenester fra Dell vedlegg 3 Administrasjon av distribuerte enheter: patch-administrasjon I forbindelse med tjenesten for patch-administrasjon overvåker og vurderer Dell nylig publiserte, sikkerhetsrelaterte nyhetsbrev og tilhørende programvare-patcher som er tilgjengelige for operativsystemene og programmene som støttes. Tjenesten for patch-administrasjon gjør det mulig for Kunden å distribuere patcher til Systemene på en av følgende måter: Automatisk patch-administrasjon. Dell gjør patchene tilgjengelige i patch-katalogen til riktig konfigurerte Systemer. Kunden kan tilordne aktuelle Systemer til policyer som styrer den automatiske distribusjonen av patcher fra patchkatalogen. Administrasjon av flere patcher. Dell gjør programvare-patcher tilgjengelige for distribusjon ved hjelp av administrasjon av flere patcher. Dette gjør det mulig for Kunden å distribuere flere patcher samtidig til ett eller flere Systemer. Tilpassede tjenester. Følgende tilleggstjenester for tilpasset distribusjon kan i en del tilfeller kjøpes separat (definert i en separat utførelseserklæring eller annen underskrevet avtale mellom partene): Dells tjenester for patch-administrasjon for distribusjon av patcher som Kunden har validert og godkjent, til aktuelle Systemer hos Kunden i henhold til en forhåndsdefinert tidsplan Dells tjenester for tilpasset integrering fra fabrikk ved installasjon av Tjenesteaktiverende programvare i et nytt System ytterligere hjelp med å komme i gang, utover opplæringen som er inkludert i standardtilbudet, for oppgaver som analyse av programvare-patcher via en separat avtale om profesjonelle tjenester Aktivering av tjenester. Kunden og Dell vil samarbeide om å gjennomføre følgende: gjennomgå tekniske minimumskrav vurdere miljø/infrastruktur gjennomgå nettverkstopologi angi plassering av kontorer eller områder angi ønsket distribusjonsmetode for Tjenesteaktiverende programvare Når gjennomgangen er fullført, vil Dell levere et installasjonsprogram for den Tjenesteaktiverende programvaren, og Kunden vil motta et aktiveringsvarsel via e-post. Dette vil bli sendt til e-postadressen til den tekniske kontaktpersonen sammen med en distribusjonsveiledning til den Tjenesteaktiverende programvaren. Veiledningen inneholder informasjon om hvordan tjenesten aktiveres, og hvordan Dell kan kontaktes ved behov for implementeringsstøtte. Kundens ansvar Kunden er ansvarlig for å teste programvare-patcher før de distribueres i IT-miljøet eller Systemene. For patch-administrasjon skal Kunden gi skriftlig varsel om patch-godkjenning før Dell foretar patch-distribusjon. Kunden vil få tilgang til rapporter om patch-distribusjon via administratorkonsollen. Kunden påtar seg alt ansvar for konflikter knyttet til operativsystemer eller programvare som er forårsaket av Kundens egen distribusjon av valgt(e) patch(er). All aktivitet knyttet til patch-distribusjon som ikke dekkes av denne Avtalen (dvs. patcher for operativsystemer fra andre leverandører enn Microsoft eller for andre produktivitetspakker enn Microsoft Office ), og som er igangsatt på bakgrunn av forespørsler fra Sluttbrukere eller hendelser i serviceavdelingen. Modulbaserte tjenester fra Dell v Side 6 av 20

7 Modulbaserte tjenester fra Dell vedlegg 4 Administrasjon av distribuerte enheter: administrasjon for bekjempelse av skadelig programvare og virus Dells administrasjonstjenester for bekjempelse av skadelig programvare og virus omfatter funksjoner som hjelper Kunden med å sikre at alle Systemer som kjører programvare for bekjempelse av skadelig programvare og virus, har oppdaterte virusdefinisjoner. I tillegg overvåkes statusen til de aktuelle Systemene i henhold til nylig gjennomførte søk etter virus / skadelig programvare. Dells administrasjonstjenester for bekjempelse av skadelig programvare og virus gir tilgang til følgende funksjoner via administratorkonsollen: starte og overvåke oppdateringer av all programvare for bekjempelse av skadelig programvare og virus, på de aktuelle Systemene starte fullstendig gjennomsøking av Systemer der støttet antivirusprogramvare er installert generere rapporter om oppdatering av definisjoner for virus og skadelig programvare samt fullstendig historikk for gjennomsøking av Systemer administrere og overvåke operativsystemets brannmur på Windows -systemer verktøy som bidrar til å løse problemer med antivirusprogramvare Dell leverer antivirusprogramvare fra tredjepart som en del av denne tjenesten. Programvarepakken vil være tilgjengelig i Kundens pakkebibliotek i administratorkonsollen. Antivirusprogramvare fra tredjepart leveres til Kunden i henhold til tredjepartens vilkår for bruk og/eller lisensvilkår som følger med programvaren. Antivirusprogramvaren som leveres av Dell, vil: automatisk gjennomsøke nedlastede filer og e-postvedlegg i alle aktuelle Systemer jevnlig oppdatere programvaren med de nyeste virusdefinisjonene for å beskytte alle aktuelle Systemer mot datavirus I likhet med all annen programvare for bekjempelse av virus og skadelig programvare kan programvaren som leveres av Dell, bare beskytte mot kjente virus og kjent skadelig programvare. Hvilke produktversjoner fra hvilke(n) programvareutgiver(e) som støttes (er sertifisert), er dokumentert i versjonsmerknadene. Tilpassede tjenester Følgende tilleggstjenester for tilpasset distribusjon kan i en del tilfeller kjøpes separat (definert i en separat utførelseserklæring eller annen underskrevet avtale mellom partene): Dells eksterne administrasjonstjenester for bekjempelse av skadelig programvare og virus, rapportering og oppdatering av Kundens programvare for bekjempelse av skadelig programvare og virus Dells tjenester for tilpasset integrering fra fabrikk ved installasjon av Tjenesteaktiverende programvare i et nytt System Aktivering av tjenester Kunden og Dell vil samarbeide om å gjennomføre følgende: gjennomgå tekniske minimumskrav vurdere miljø/infrastruktur gjennomgå nettverkstopologi angi plassering av kontorer eller områder angi ønsket distribusjonsmetode for Tjenesteaktiverende programvare Modulbaserte tjenester fra Dell v Side 7 av 20

8 Når gjennomgangen er fullført, vil Dell levere et installasjonsprogram for den Tjenesteaktiverende programvaren, og Kunden vil motta et aktiveringsvarsel via e-post. Dette vil bli sendt til e-postadressen til den tekniske kontaktpersonen sammen med en distribusjonsveiledning til den Tjenesteaktiverende programvaren. Veiledningen inneholder informasjon om hvordan tjenesten aktiveres, og hvordan Dell kan kontaktes ved behov for implementeringsstøtte. Installasjon av Tjenesteaktiverende programvare Følgende støtte (via telefon og elektronisk) gis til Kunden ved behov for assistanse ved distribusjon av Tjenesteaktiverende programvare: Dell skal validere kravene til miljø og infrastruktur og de fysiske kontorene. Dell skal definere og aktivere Kunden i administratorkonsollen. Dell skal levere et konfigurert installasjonsprogram og tilhørende instruksjoner til Kundens IT-kontaktperson. Dell skal gjøre antivirusprogramvaren tilgjengelig i Kundens pakkebibliotek i administratorkonsollen. Dell skal gi Kundens IT-administratorer tilgang til ekstern opplæring via Internett. Kundens ansvar Kunden skal sørge for feilsøking og tiltak mot virusinfeksjoner og relaterte problemer eller feil på Sluttbrukernes maskiner. Tjenesteaktiverende programvare kan avinstallere vanlig forhåndseksisterende antivirusprogramvare automatisk, men fjerning av slik programvare garanteres ikke som del av denne tjenesten, og Kunden er selv ansvarlig for å fjerne slik programvare. På Kundens forespørsel kan Dell tilby slik fjerning som en annen administrert tjeneste eller tilleggstjeneste i henhold til en separat utførelseserklæring. Når Tjenesteaktiverende programvare avinstalleres fra et System ved utløp eller tidlig oppsigelse av Avtalen (eller tidsplanen), vil eventuell programvare for bekjempelse av virus og skadelig programvare som fantes i Systemet før installasjon av Tjenesteaktiverende programvare, ikke installeres på nytt eller gjenopprettes av Dell. Kunden er selv ansvarlig for å gjenopprette slik programvare eller for å skaffe en alternativ løsning for bekjempelse av virus eller skadelig programvare for egen regning. Kunden skal samarbeide med Dell for å sikre at forhåndseksisterende antivirusprogramvare fjernes fra Systemene før denne tjenesten distribueres. Kunden skal distribuere og installere valgte administrasjonstjenester for bekjempelse av skadelig programvare og virus hvis Kunden skaffer disse selv. For distribusjonsalternativer og tjenester som krever et domene, skal Kunden sikre at det finnes (et) domene(r), og at alle datamaskinene som skal administreres, er medlemmer av domenet/domenene. Kunden skal sikre at nettverksprotokollen UDP har tilgang til nettverket som gjennomsøkes. Kunden skal sikre at enhetene som skal administreres, ikke er sammenkoblet via et VPN, og at de ikke har aktiv brannmurprogramvare (f.eks. Zone Alarm). Kunden har ansvaret for å installere, eller ved behov tilrettelegge for ekstern distribusjon av, Tjenesteaktiverende programvare hos Sluttbrukere og i Systemer. Modulbaserte tjenester fra Dell v Side 8 av 20

9 Modulbaserte tjenester fra Dell vedlegg 5 Sikkerhetskopiering og gjenoppretting via Internett Dells tjeneste for sikkerhetskopiering og gjenoppretting via Internett muliggjør planlagt sikkerhetskopiering av data i alle kvalifiserte Systemer. Hensikten er å redusere sannsynligheten for permanent tap av data hvis dataene (1) er lagret på et System som kjører tjenesten for sikkerhetskopiering og gjenoppretting via Internett, og (2) er tilgjengelige for gjenoppretting i henhold til innstillingene for filoppbevaring i tjenesten for sikkerhetskopiering og gjenoppretting via Internett. Dells tjeneste for sikkerhetskopiering og gjenoppretting via Internett inneholder følgende funksjonalitet: automatisert sikkerhetskopiering av sluttbrukerdata i alle kvalifiserte Systemer trinnvis sikkerhetskopiering av data, som muliggjør kortere sikkerhetskopieringsøkter og redusert nettverksoverføring identifisering av felles filer på tvers av Systemene for å redusere opplasting av dupliserte data selvbetjeningsfunksjon for Sluttbrukere for gjenoppretting av inntil de ti (10) siste versjonene av en sikkerhetskopiert fil identifisering og rapportering av sikkerhetskopieringsstatus for hvert System samt ekstern igangsetting av sikkerhetskopiering på administrerte enheter støtte til Kundens IT-administratorer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året for å bistå dem med å gjenopprette sikkerhetskopierte filer og oppdatere eller reparere programvaren for sikkerhetskopiering via Internett som er installert på Kundens Systemer Innstillingene for filoppbevaring er som følger: Flere versjoner av hver fil, inntil 10 versjoner, sikkerhetskopieres og oppbevares. Hvis ti (10) eller færre versjoner lagres ved datasenteret, oppbevares versjonene i nitti (90) dager, og deretter slettes de permanent. Filer som slettes fra et System, oppbevares i 90 dager før de slettes permanent. Filer som fjernes fra sikkerhetskopieringen, oppbevares i trettien (31) dager, og deretter utløper de. Filer fra oppsagte kontoer utløper etter tretti (30) dager. Ved tap av data i et System kan Kundens IT-administrator(er) kontakte Dell 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året for å be om krypteringsnøkkelen som kreves for å gjenopprette eventuelle data som er sikkerhetskopiert fra det aktuelle Systemet. Det er Kundens ansvar å gjenopprette eventuelle sikkerhetskopierte data. Dell forbeholder seg retten til å begrense mengden sikkerhetskopierte data per System eller totalt. Aktivering av tjenester Kunden og Dell vil samarbeide om å gjennomføre følgende: gjennomgå tekniske minimumskrav vurdere miljø/infrastruktur gjennomgå nettverkstopologi angi plassering av kontorer eller områder angi ønsket distribusjonsmetode for Tjenesteaktiverende programvare Når gjennomgangen er fullført, vil Dell levere et installasjonsprogram for den Tjenesteaktiverende programvaren, og Kunden vil motta et aktiveringsvarsel via e-post. Dette vil bli sendt til e-postadressen til den tekniske kontaktpersonen sammen med en distribusjonsveiledning til den Tjenesteaktiverende programvaren. Veiledningen inneholder informasjon om hvordan tjenesten aktiveres, og hvordan Dell kan kontaktes ved behov for implementeringsstøtte. Installasjon av Tjenesteaktiverende programvare Følgende støtte (via telefon og elektronisk) gis til Kunden ved behov for assistanse ved distribusjon av Tjenesteaktiverende programvare: Dell skal validere kravene til miljø og infrastruktur og de fysiske kontorene. Dell skal definere og aktivere Kunden i administratorkonsollen. Dell skal levere et konfigurert installasjonsprogram og tilhørende instruksjoner til Kundens IT-kontaktperson. Modulbaserte tjenester fra Dell v Side 9 av 20

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen inngås mellom kunden ("Du" eller "Kunden") og Dell for levering og bruk av Modulbaserte tjenester på

Detaljer

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge Skytjenester Underavtale Telenor med Office 365 Telenor Norge UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Telenor med Office 365 mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) Og

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

KUN TJENESTEBESKRIVELSENE ELLER AVTALEVEDLEGGENE NEDENFOR SOM SAMSVARER MED TJENESTENE KJØPT UNDER AVTALEN, GJELDER

KUN TJENESTEBESKRIVELSENE ELLER AVTALEVEDLEGGENE NEDENFOR SOM SAMSVARER MED TJENESTENE KJØPT UNDER AVTALEN, GJELDER KUN TJENESTEBESKRIVELSENE ELLER AVTALEVEDLEGGENE NEDENFOR SOM SAMSVARER MED TJENESTENE KJØPT UNDER AVTALEN, GJELDER AVTALEVEDLEGG 1 OVERSIKT OVER DEFINISJONER OG GENERELLE TJENESTER 1. Symantec-tjenester

Detaljer

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 VIKTIG: LES VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN ("LISENSAVTALEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN (SOM DEFINERT NEDENFOR). SYMANTEC

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Disse lisensvilkårene ( avtalen ) utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation

Detaljer

International Passport Advantage Express Agreement

International Passport Advantage Express Agreement International Passport Advantage Express Agreement Denne IBM International Passport Advantage Express Agreement ( Avtalen ) og eventuelle tilhørende Tilleggsbetingelser, Bruksbetingelser og Transaksjonsdokumenter

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier

Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier Anvendelighet Microsofts krav til leverandørens databeskyttelse (DPR) gjelder for alle Microsoft-leverandører som samler inn, bruker, distribuerer,

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Merknad angående personvern

Merknad angående personvern Merknad angående personvern Denne merknaden angående personvern er oppdatert 20. mars 2014, med en kobling til McAfees nye merknad angående informasjonskapsler, samt med en del redigeringer for å gjøre

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Introduksjon Dell har gleden av å tilby og sette inn nytt batteri ved forseglede batterier

Detaljer

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Programvare: Trend Micro Forbrukerprodukter Versjon: Norsk Formål: Test og betalings abonnement lisens Dato: Juli 2013 VIKTIG: DENNE AVTALE ( AVTALEN ) FASTSETTER

Detaljer

Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte

Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte Tjenestebeskrivelse Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte Tjenesteoversikt Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte er en kundestøttetjeneste som kommer i tillegg til de lovpålagte

Detaljer

Mamut Brukeravtale 1

Mamut Brukeravtale 1 Mamut Brukeravtale 1 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTE Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamut-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Tjenesteavtale. Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder.

Tjenesteavtale. Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder. Tjenesteavtale Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder. Avtalen erstatter alle tidligere tjenesteavtaler, vilkår og betingelser gitt av Telsys AS. Side

Detaljer

Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 1 1. 0 C R I T I C A L F I X 1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen

Detaljer

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser.

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. Tjenesteavtale Sist oppdatert: 20.12.2013 Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. Tjenesteavtalen er delt i tre: Generelle betingelser - generelle

Detaljer

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser.

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. TJENESTEAVTALE Sist oppdatert: 16.01.2015 Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. Tjenesteavtalen er delt i tre: 1. Generelle betingelser - generelle

Detaljer

Standardbetingelser og vilkår

Standardbetingelser og vilkår Standardbetingelser og vilkår Disse standardbetingelsene og vilkårene gjelder for ACN-tjenester beskrevet i punkt 2. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde for levering av spesifikke ACN-tjenester.

Detaljer

Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 1 1. 0 C R I T I C A L F I X 1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen

Detaljer

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne

Detaljer

F-Secure Internet Security 2013

F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 TOC 3 Innhold Kapitel 1: Installering...5 Før du installerer for første gang...6 Installere produktet første gang...6 Installere og oppgradere

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE VED Å LASTE NED, INSTALLERE, KOPIERE, ÅPNE ELLER BRUKE DENNE PROGRAMVAREN, GODTAR DU BETINGELSENE I DENNE AVTALEN. HVIS DU GODTAR DISSE BETINGELSENE PÅ VEGNE AV EN ANNEN PERSON

Detaljer

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer