Virksomhetsplan 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan 2007"

Transkript

1 Virksomhetsplan 2007 Programområde 12 SKOLE Virksomhet: Åskollen skole Kommunaldirektør: Kari Høyer Virksomhetsleder: Anne Margrete Marthinsen DEL 1 Mål og visjoner Kommuneorganisasjonen: Drammen kommune skal være en organisasjon som alle stoler på. Vi skal ha fokus på: Resultater Åpen kommunikasjon Lagånd Barnehager og skoler: Livsglade barn og unge i mulighetenes by. Åskollen skole: Godt å være - godt å lære. Morgendagens skole på Åskollen. Vi ønsker å legge inn et element av fremtidsønsker og visjoner som en fast del av vår virksomhetsplan i fremtiden. Virksomhetsplanen er et viktig styringsverktøy og gjennom å angi noen linjer vi skal følge inn i morgendagen, håper vi at hele organisasjonen i større grad ser hva fremtiden skal være, og hvilke tiltak og løft vi må gjøre sammen for å nå de mål vi ser er nødvendige å jobbe mot. Åskollen skal være en skole der: - elever opplever å få best mulig tilpasset opplæring og der personalet hele tiden jobber med å lære seg og bruke de metoder som er nødvendige for å få til dette. - Vi arbeider bevisst for å skape økt lærelyst, læringsutbytte og et godt læringsmiljø. - der elevene våre erobrer solide grunnleggende ferdigheter, samtidig som de får være innovative, kreative og skapende i sin egen læring - vi jobber for å oppfylle kravene som ligger i L-06 og Læringsplakaten

2 Skoleåret 2007 Skoleåret 2007 vil være et spesielt år for Åskollen skole. Den aller største utfordringen blir innflytting i nytt bygg og utnytting av de arealene vi har hatt til nå på en ny måte. Mulighet for noe bedre plass vil kunne gjøre organisering og deling i mindre grupper enklere, samtidig som det krever en god utnyttelse og kreativ bruk av de menneskelige ressursene vi har. Mye av tiden på vårhalvåret vil gå med til å rydde på hele huset og flytte inn i nye arealer. Vi er allerede ganske godt i gang med bruk av MLG, men dette, sammen med gradvis økning av digitale ferdigheter for både voksne og barn er et arbeid vi må utvikle oss videre på hele veien. Åskollen skole har 50 års jubileum i 2007, dette skal selvsagt feires. Denne feiringen legges mest sannsynlig høsten Åskollen skoles prosjekter og samarbeidspartnere for 2007 Åskollen som ENIS skole(lenke) ENIS står for European Network of innovative schools. Åskollen skole har etablert noen internasjonale kontakter på skoleledernivå i Singapore og England i forbindelse med Tablet-PC prosjektet. Partnerskap med Microsoft Norge og Fujitsu-Siemens Tablet-PC-prosjektet Partene i prosjektet ønsker å bidra til at skole Norge får kjennskap til de pedagogiske muligheter Tablet PC gir. Med å spre god praksis erfaringer med bruk av Tablet PC vil en kunne synliggjøre integrering av IKT på pedagogikkens premisser. Hvis samarbeidet lykkes, vil skole Norge få tilgang til ny kompetanse, som igjen kan være et bidrag i forhold til å nå målene i Program for digital kompetanse. Morgendagens skole (lenke) Åskollen skole er invitert til å være med i ITU-prosjektet Morgendagens skole. Morgendagens skole er et nytt hovedprosjekt på ITU som skal løfte frem mulige scenarier om fremtidens skole. Prosjektet skal skissere mulige utviklingstrekk frem mot år Åskollen skole som praksisskole Åskollen skole har tar i mot studenter fra høgskolen (1., 2. og 3. års studenter). DEL 2 - Balansert målstyring Åskollen skole Brukerne Følge opp skolens årshjul Startpakke for elever på 1.trinn og de andre trinnene settes sammen Kontaktlærer gjennomfører jevnlig elevsamtaler med alle elever Tid til dette er innarbeidet i den lokale arbeidsavtalen til lærerne. Gjennomføre minst 1utviklingsamtale hvert halvår Samtalene skal munne ut i en skriftlig avtale og skal være forberdt skriftlig i følge de kommunale retningslinjene som legges i løpet av vårhalvåret. Lesekvarter for alle elever Utvikle planer for arbeid med lesestrategier på alle trinn Opprettholde gode resultater på sentralt gitte tester Utvide den elektroniske kontakten mellom hjem og skole Utvikle ny hjemmeside i tråd med retningslinjer fra Drammen Kommune Implementere MLG i læringsarbeidet til alle elever

3 2., 4., 6., og 7.trinn har startet opp med MLG høsten De andre trinnene skal i gang i De gjenstår ennå en del arbeid med å flytte over data fra FirstClass for mange elever. Legge nødvendig informasjon til foreldre og foresatte tilgjengelig på MLG Lage retningslinjer for hvordan leksehjelp kan legges inn på alle trinn Lage retningslinjer for hvordan leksehjelp kan legges inn på alle trinn og som en naturlig del av SFO tilbudet. Lage plan for oppfølging av elever som ikke er svømmedyktige etter 4.trinn Aktiv bruk av materiell for holdningsskapende arbeid Lions Quest og Steg for Steg Opprette skolekor som tilbud for elever på trinn Tilby innholdet i DKS på en god måte Det er viktig å sette av tid til for- og etterarbeid i forbindelse med DKS. Bruk av aktivitetstimer for å gi mer fysisk aktivitet i skolehverdagen Skriftliggjøre rutiner i forbindelse med inspeksjon Opprettholde utvidet åpningstid SFO SFO åpent fra Fra klasserom til trinnareal - ivareta TO innenfor nye fysiske rammer Gjennomføre tester i forhold til oppsatt plan Gjennomføre to trinnsamtaler i året med PPT til stede Antall elever Antall basisgrupper Antall elever med enkeltvedtak Antall elever med enkeltvedtak % Antall elever med enkeltvedtak medisinsk grunnlag Antall elever med enkeltvedtak, Norsk for minoritetsspråklige Antall elever i SFO Antall baser i SFO Bysamfunnet Delta på dialogmøtemellom Brandengen, Strømsø og Åskollen Ha lokale arrangementer i forbindelse med internasjonal uke Være gode ambassadører for Drm ved deltagelse på konferanser og prosjekter Være med å gjøre Drm.kommune til e-kommune Aktiv bruk av MLG og hjemmeside

4 Gi lokale lag og foreninger tilgang til bruk av skolen utenfor skoletiden Følge opp Den Kulturelle skolesekken Delta aktivt i barnas bystyre Undersøke mulighetene for nye internasjonale samarbeidspartnere Læring og fornyelse Delta med innspill på diverse kurs og konferanser, holde kurs på skoler Gjennomføre Tablet-PC prosjekt Være deltagerskole i ITU's prosjekt Morgendagens skole Være praksisskole Utvide antall møtepunkter Strømsø nettverk Deling av undervisningsopplegg internt(mlg) og eksternt(vct) Innhente informasjon og tillatelser fra foreldre i oppstart av hvert år Legge mest mulig av informasjonen inn på MLG Årlig inspeksjon av utearealer og gymsal Følge opp risikoanalyse HMS Gi innspill til arbeid med skriftlig vurdering i kommunen Utvikle rutiner ifht testing og tildeling av midler til min.spr.elever Fra klasserom til trinnareal - kurs i nye arbeids- og organiseringsformer Interne småkurs i digital kompetanse MLG og bruk av multimedia Norsk og matematikk som hovedfokusområde Arbeid med øvrige tiltak i forbindelse med L06 f.eks tek og design Fortsatt fokus på fornying av skolebibliotek og leseprosjekter Velge nye læremidler og læreverk Ta i mot besøk og innenfor rammen av det som er mulig å få til Gjennomgå og følge opp kompetanseutviklingsplanen Deltagelse i prosjekter Inngåtte partnerskapsavtaler Antall besøk og eksterne oppdrag Antall elever som har foreldre registert i MLG

5 Medarbeiderne Følge opp sykefravær i henhold til sentralt gitte retningslinjer Legge til rette for sosiale møteplasser Torsdagslunsj, lunsj til sommer og jul, servering på planleggingsdager og på diverse andre anledninger.sosialkomite og ledelsen koordinerer aktivitetene Intern/ekstern kursing/opplæring i bruk av holdningsskapende læringsress Gjøre oss kjent med Voldsveileder og delta i nettverk Revidere HMS-kalender Bruke MLG aktivt som informasjons- og kommunikasjonskanal Innarbeide ny arbeidstidsavtale Utviklingssamtale individuelt og på trinn Medarbeiderundersøkelsen gjennomgås i fellesskap Fast plan for bruk av fellestid Digital deling av læringssressurser for å lette arbeidsbyrden på sikt Sikre fellestid når arbeidsrom desentraliseres Antall årsverk i stillingsprosent - pedagoger Antall årsverk i stillingsprosent - elevassistenter Antall årsverk i stillingsprosent - SFO Antall HMS møter Antall medarbeidere som har benyttet aktiv sykemelding Antall medarbeidere som har fritak for arbeidsgiverperiode Antall medarbeidere som har sykepermisjon Antall medarbeidere sm har gått av med AFP Antall ansatte med ulike seniortiltak Antall medarbeidere på tiltak Antall lærlinger Mål for sykefravær for 2007: 8% Økonomi Beløp Strategisk bruk av ressurser Bruke månedsrapporter som styringsverktøy

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 STYRINGSARK FOR INGEBERG SKOLE 2010/2011 SAMFUNN Mål Tiltak (oppgaver/aktiviteter) Ressursbruk Frist Ansvar Vurdering Ingeberg skole har felles praksis i samsvar

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk 1 Dette er Venstres tiltak for å forbedre barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. Her foreslår vi tiltak for hver enkelt del av utdanningsløpet,

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Samarbeid hjem skole

Samarbeid hjem skole Samarbeid hjem skole 1 Aronsløkka E 18 Kjøsterud Åssiden E134 Konnerud 283 Øren Rødskog Gulskogen Hallermoen Svensedammen 282 Børresen Marienlyst Danvik Bragernes Frydenhaug Brandengen Fjell Galterud 282

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

LISMARKA SKOLE GJENNOM 22 ÅR FRA 1993-2015

LISMARKA SKOLE GJENNOM 22 ÅR FRA 1993-2015 LISMARKA SKOLE GJENNOM 22 ÅR FRA 1993-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduksjon. 2. Lismarka skole gjennom 22 år. Innledning. Organisering av skolen. o Lismarka prosjektet. o Innføring av L-97. Læreplanarbeid.

Detaljer

Sveberg skole/malvik kommune

Sveberg skole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering Sveberg skole/malvik kommune Vurderingsområde: RESSURSUTNYTTING I SKOLE OG SFO Dato: 9. 12.03 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2008

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder i kvalitetsplanen... 10 Sosial kompetanse gjennom lek...11

Detaljer

Veileder. Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Veileder. Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Veileder Fra eldst til yngst Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Veileder Fra eldst til yngst Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Innhold Forord 7 Om veilederen 8 Regelverk

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015

Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015 Utdanningssektoren Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015 Etterutdanning og videreutdanning for pedagogisk personale Kompetanse for kvalitet 1. Nasjonale prioriteringer Fra statlig hold har det

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Opplæringslovens formålsparagraf 1-1. Formålet med opplæringa Opplæringa i skole og lærebedrift skal,

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL 2014-2017 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2014 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2014 og strategisk plan

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer