Presentasjon. Side 1/37

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon. Side 1/37"

Transkript

1 Presentasjon Oppdragssted: Sist revidert: Prosjektnummer: Dokument-ID: KS D DIN ENTREPRENØR FOR SMÅ OG STORE OPPDRAG! Side 1/37

2 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse Firmaopplysninger Generell Informasjon Visjon og Forretningsidé Organisasjonsplan Faglige kvalifikasjoner Kontaktinformasjon Oversikt utstyr Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Policy MILJØPOLICY RUSMIDDELPOLICY HMS-Rapport Måltall og beskrivelse Sykefravær Sikkerhet og forebyggende tiltak Arbeidsmiljøutvalg (AMU) og Verneombud (VO) Orden og ryddighet Bedriftshelsetjeneste IK-HMS Ansvarlig HMS-Verktøy på arbeidsplassen JSA (Jobb Sikkerhets Analyse) SESAM Observasjon Kvalitetssikring Innledning Mål med kvalitetssikringen Egenkontroll ved graving Godkjenninger Attester Økonomi Side 2/37

3 Presentasjon Oppdragssted: Sist revidert: Prosjektnummer: Dokument-ID: KS D 2. Firmaopplysninger 2.1. Generell Informasjon Våre lokaler i Tempevegen 45 BN Entreprenør AS er et maskinentreprenørfirma som ble etablert i Firmaet er et aksjeselskap og har et valgt styre. Firmaet er en mellomstor bedrift med en omsetning på om lag 140 millioner i 2008 BN Entreprenør AS holder til i egne lokaler i Tempevegen 45, sentralt i Trondheim. Disse lokalene innbefatter også eget verksted. BN Entreprenør eies av BN Eiendom. Bedriften har stor erfaring innen grunnarbeider og utfører: Selvstendig arbeidsstyrke Oppgradering, drift, utbygging og fortetting for kabel-tv nettet Oppgradering, drift, utbygging og fortetting for fjernvarmenett Fornying, drift og vedlikehold av infrastruktur for kabel/fibernett i både bakke og luft Fornying, utviding og drift av fjernvarmenett Anleggsgartnerløsninger Mindre asfalteringsarbeid Totalentrepriser på bensinstasjoner og andre oppdrag for oljeselskapene Betongarbeider Brøyting, strøing og kostearbeider Arbeider for rørleggere Eiendomsutvikling Er en attraktiv servicebedrift for borettslag, eiendomsselskap, stat, kommune og private kunder Bedriftens arbeidsområde strekker seg fra Vestlandet og opp til Nord-Norge. DIN ENTREPRENØR FOR SMÅ OG STORE OPPDRAG! BN Entreprenør A/S har sentral godkjenning for ansvarsrett og Sellihca godkjenning. Vi innehar prekvalifisering for arbeider hos Statoil, Esso og Hydro Texaco Visjon og Forretningsidé BN Entreprenør skal drive lønnsom entreprenørvirksomhet i Midt-Norge Bedriften skal utføre entreprenørtjenester med selvstendige og lønnsomme fagarbeidere og underentreprenør. Maskinføreren/avdelingslederen skal kunne utføre flest mulig arbeidsoppgaver selv. Bedriften skal utvikle ansatte med multidisiplin og være den beste maskinentreprenøren i Trondheim og Omegn. Side 3/37

4 2.3. Organisasjonsplan Daglig Leder Ole Ståle Nielsen Rådgivende Ingeniører HMS-Ansvarlig Reidar Dahl KS Ansvarlig Andreas Thyge Nielsen Verneombud Roar Sandtrø Falig Leder Per Halvard Nielsen Faglig leder Atle Thyge Nielsen Prosjektleder Olav Kåre Dønheim Prosjektleder Sigfrid K. Hofset Prosjektleder Yngve M. Nilsen Avdelingsgrupper og avdelingsledere Produserende avdeling Ovenfor er et organisasjonskart med den organisering bedriften har. Vi bygger på tette bånd mellom ledelse og utførende. Bedriften har i dag omtrent 65 faste ansatte 3. Faglige kvalifikasjoner I bedriften har vi personell med følgende bevis/godkjenninger: Godkjent Fagbrev Kurs ADK 1/2 Grunnleggende Kabel-TV 35 ansatte 20 ansatte 20 ansatte Side 4/37

5 Presentasjon Oppdragssted: Sist revidert: Prosjektnummer: Dokument-ID: KS D Kurs Luftkabelarbeider Kurs Nedfiringsline Førstehjelpskurs 9 ansatte 10 ansatte Alle ansatte Nemko - Instrumentlære Nemko - Rørteknisk 3 Ansatte 3 ansatte Annen kompetanse: Yrkesbevis: 20 Ansatte Vi god erfaring innen entreprenørvirksomhet, og kan ta på oss de aller fleste oppdag. [DAGLIG LEDER] - Ole Ståle Nielsen DIN ENTREPRENØR FOR SMÅ OG STORE OPPDRAG! Yrkeserfaring 1972 BN Entreprenør A/S - Etablering av firmaet BN Entreprenør A/S - Anleggsleder & Maskinkjører > BN Entreprenør A/S - Daglig leder Utdanning 9 åring folkeskole Kurs MEF NS 3430 MEF Internkontroll for anleggsbransjen Side 5/37

6 [FAGLIG LEDER] - PER HALVARD NIELSEN Yrkeserfaring Ing. F. Selmer - Maskinkjører 1972 BN Entreprenør A/S Etablering av firmaet BN Entreprenør A/S - Anleggsleder & Maskinkjører > BN Entreprenør A/S Faglig Leder & Styreformann Utdanning 9 åring folkeskole 2 årig folkehøyskole Ingeniørvåpenet skole og øvelsesavdeling Sertifikat: ADK-1 for utførelse og omlegging av ledningsanlegg Kurs MEF Anbudsregler og kontraktsbestemmelser MEF Grunnkurs, forurenset grunn Fagbrev: Maskinfører [FAGLIG LEDER] - OLAV KÅRE DØNHEIM Yrkeserfaring Statens Vegvesen - Anleggsleder > BN Entreprenør A/S Faglig Leder Utdanning 1969 Eksamen Oppdal Realskole 1972 Trondheim Yrkesskole Anleggsmaskinkjørere 1975 Oslo Elementærtekniske skole 1 årig anleggslinje 1975 Oslo Elementærtekniske skole Kurs i betonglære 1981 Sofienberg Videregående skole 1-årig tilleggskurs 1984 Bedriftslederskolen NKI o Bedriftsøkonomi 1 o Bedriftsøkonomi 2 o Administrasjon 1995/96 Veidirektoratet/Statens Vegvesen (Bygg- og Anleggslederskolen) Kurs Statens Vegvesen 1979 Generell sprengingsteknikk 1983 Kurs driftsøkonomi 1984 Kurs personalforhold 1984 Kurs i arbeidsvarsling 1984 Kurs i arbeidsledelse 1985 Grunnkurs EDB 1985 Kurs i bedriftsøkonomi og ledelse Kurs i forvaltning og administrasjon 1989 Kurs i arbeidsvarling 1993 Generell vegbygging 1996 Kurs i arbeidsvarsling Data 1987 Lotus MS Dos 1988 Acto WP 1993 Windows/Word Perfect Side 6/37

7 Presentasjon Oppdragssted: Sist revidert: Prosjektnummer: Dokument-ID: KS D 1996 MS Word MS Excel NKI-Skolen 1987 Diverse fag NIF Studiesenter 1995 Kontrollert sprengning NTH 1990 Bygging og drift av veier NorSkilt 1996 Arbeidsvarsling MEF 1997 Plan og bygningsloven Trondheim Kommune 2003 Brukerkurs komplett byggesøknad Norsk Rørsenter 2003 Installasjon av nedgravde oljetanker Avfallsforum Midt-Norge 2003 Bygge- og anleggsavfall i fokus [FAGLIG LEDER] - SIGFRID KRISTIN HOFSET Yrkeserfaring AS Trønderbygg Drifts- og Prosjektingeniør > BN Entreprenør A/S Faglig Leder Utdanning 1999 Høgskoleingeniør - Bygg ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Kurs 1999 Entreprenørskolen - Kurs i fallgruber (NS3430) 1999 Entreprenørskolen - Grunnkurs i Arbeidsmiljø Bygg og Anlegg 2000 Entreprenørskolen - Søknad om byggetillatelse innføring i plan- og bygningsrett 2001 NHO - Grunnkurs i arbeidsledelse 2001 NHO Personlig ledertrening [HMS-ANSVARLIG] - REIDAR DAHL Yrkeserfaring Sjømann 6 år Murerarbeid 15 år Formann TEV 25 år HMS & Diverse arbeid BN Entreprenør AS 4 år Utdannelse Livets skole 48 år Skoleskipet 6 mnd Kurs Grunnopplæringskurs Verne- og miljøarbeid Verneombud Hovedverneombud Faglige grunnkurs o Forhandlinger og arbeidsrett o Møteledelse og arrangementsteknikk Faglige kurs o Tillitsmannsarbeider o Kranførerkurs o Arbeidsvarsling o Førstehjelp Side 7/37 DIN ENTREPRENØR FOR SMÅ OG STORE OPPDRAG!

8 o Arbeidsleder [PROSJEKTLEDER] YNGVE NILSEN Yrkeserfaring Snekkerlærling - Hauans Materialhandel AS, Hammerfest 1979 Laboratorieassistent Fotograf Melhus AS, Trondheim 1979 Lufthavnbetjent (vikariat) Hammerfest kommune Gruppelederkommunal fritidsklubb(deltid) Hammerfest kommune 1980 Tømrer og snekker Egen næring, Hammerfest Forskningsassistent Norsk Polarinstitutt, Svalbard Formann tømrer og snekker avdeling AS Vikingbygg Tømrer AS Veidekke Nord, Trondheim 1998 Byggekontroll TOBB, Trondheim 1998 Prosjektleder Bygg og Anlegg NUPAS Entreprenør AS, Trondheim Prosjektleder tømrer NUPAS Entreprenør AS, Trondheim og Ny Ålesund 2000 Prosjektleder tømrer og snekker avdeling Varmbobygg, Trondheim Prosjektleder bygg/anlegg NUPAS Entreprenør, Trondheim og Longyearbyen Prosjektleder bygg og anlegg BN Entreprenør AS, Trondheim Utdanning årig grunnskoleeksamen Breilia ungdomskole, Hammerfest Grunnleggende verkstedskole Strømmen videregående skole VK I - Brundalen videregående skole 1978 Handel- og kontorfag (privatisteks.) Dillner & Støens handelskole 1980 VK II tømrer (privatisteks.) Hammerfest videregående skole 1982 Svennebrev Yrkesopplæringsnemda i Finnmark Faglig kalkulasjon Brundalen videregående skole 1987 Håndverksbrev tømrer Trondheim Politikammer 1988 Kranavdeling Bleiker videregående skole Allmenfaglige studier Gerhard Schønning voksengymnas Økonomiske/administrative fag Høgskolen i Sør-Trøndelag Sertifikater 1975 Førerkort (A1, BE og C1E) 1989 Kranførerbevis (tårnkraner) 1999 Førerbevis industritrucker (1, 2, 3 og 10.1) [ANLEGGSLEDER] ATLE THYGE NIELSEN Yrkeserfaring Daglig leder BN Entreprenør AS Daglig leder Trading Dynamic AS (entreprenørfirma) 2007 Anleggsleder / Faglig leder BN Entreprenør AS Utdanning 1965 Folkeskole Framhaldskole Folkehøgskole Forkurs ingeniørskole Ingeniørskole Side 8/37

9 Presentasjon Oppdragssted: Sist revidert: Prosjektnummer: Dokument-ID: KS D 4. Kontaktinformasjon BN Entreprenør A/S: Tempevegen 45 Telefon: Trondheim Telefaks: E-post: Kontaktpersoner: Ole Ståle Nielsen Per Halvard Nielsen Atle Nielsen Olav Kåre Dønheim Verkstedmester BN Entreprenør AS bensinstasjon.bne.no Callsenter Bensinstasjoner Telefon: Tempevegen 45 Telefaks: Trondheim E-post: Kontaktpersoner: Yngve Nilsen Vibeke Slupphaug Sigfrid Kristin Hofset Andreas Thyge Nielsen BN Entreprenør AS (Pumpeservice) Tempevegen 17 Telefon: Trondheim Telefaks: E-post: Kontaktpersoner: Stein Løvås Rolf Skog 5. Oversikt utstyr DIN ENTREPRENØR FOR SMÅ OG STORE OPPDRAG! Gravemaskiner: Internnr Merke Type Årsmod. e01 COBELCO SK 80 MSR 2005 e02 NEW HOLLAND W e03 A B S TB e04 ATLAS AR e05 AIRMAN AX e06 TAKEUCHI TB e07 TAKEUCHI TB e08 TAKEUCHI TB e09 NEW HOLLAND SR Side 9/37

10 e10 TAKEUCHI TB e11 VOLVO EW160 C 2007 e12 TAKEUCHI TB e13 NEW HOLLAND MH PLUS C 2006 e14 TAKEUCHI TB e15 TAKEUCHI TB e16 TAKEUCHI TB e23 A B S TB e27 A B S TB e29 A B S TB e30 A B S TB e31 A B S TB e39 Volvo L 50 C 1995 e40 Volvo L 50 D 2002 e41 A B S TB e42 A B S TB e45 KOBELCO SK 50SR e46 KOBELCO SK 235 SRNLC 2005 e47 Takeuchi ABS TB e48 Takeuchi ABS TB e49 TAKEUCHI ABS TB e50 KOBELCO SK 70 SR 2005 Lastebiler: Internnr Merke Type Årsmod. Reg.nr. i03 M A N 12,224 LC 1998 VF i04 M A N 12,224 LC 1998 VF i05 M A N 12,224 LC 1998 VF i06 M A N 12,224 LC 1998 VF i11 M A N 12,224 LC 1999 VF i12 M A N 12,244 LC 1999 VF i14 M A N 12,224/5 LLC 2000 VF i15 M A N 15,224 LLL 2000 VF i16 M A N MLC 2001 VF i17 M A N 18,284 MLC 2001 VF i20 M A N LLC 2003 VF i22 M A N VF i23 M A N F 2003 VF i24 MERSEDES-BENZ SPRINTER 2003 VF i25 M A N VF i26 M A N TGA VF i27 M A N TGM VF i28 M A N TGM VF i29 M A N TGL X VF i30 SCANIA L HZ i31 MERSEDES-BENZ ACTROS 2646 L 2007 VF80929 i32 M A N TGS VF i33 M A N TGS VF99229 i34 M A N TGL VF99492 Side 10/37

11 Presentasjon Oppdragssted: Sist revidert: Prosjektnummer: Dokument-ID: KS D i35 M A N VF i36 MERSEDES BENZ SPRINTER 518 CDI 2009 VH Hjelpemaskiner: Internnr Merke Type Årsmod. Motor f01 Mikasa Grøftevals 0 Robin f02 Dynapac CC Hatz 2G40 f03 Kabelvinsj 0 f04 Sahlins Honda f05 Toyota Trück f06 Stark Børstemaskin f08 KAESER M DEUTZ BF 4L 2011 f09 SAHLINS 4701-art.nr HONDA f10 HeatWork HW honda f11 Husquarn Raider 13 AWD 2006 Bensin f12 HOLM BØRSTEMASKIN 2007 Hydraulisk f13 HEATWORK HW Agregat f14 HEATWORK HW Agregat f15 Jungheinrich Etvak 12, D f16 KAESER M 17-Mobil Skrukompressor 2009 Honda GX 670-Bensin f17 VORTEQ TL-3 Energiabsorberer 2009 Bildrevet f18 EGENBYGD LEKTER JOHNSON 16 HK f19 SIMEX PLB Hydraulisk Terrengkjøretøy: Internnr Merke Type Årsmod. Reg.nr r02 Iller TDI 1998 r03 Lynx 5900 ST 2001 VT 3427 r04 Polaris Big Boss 6X CN 2997 r05 Artic Cat BarCat 2002 VR r06 LYNX YX3L FP 3499 Servicebiler: Internnr Merke Type Årsmod. Reg.nr. l03 Mercedes Sprinter 1996 VF l07 Mitsubishi L400 2,5 TD 1996 VE l08 Mitsubishi L200 2,5 TD 1999 VF l09 Mitsubishi L200 2,5 TD 1999 VF l10 Ford Focus 2000 VF l13 Toyota HIACE 4WD 2001 VF l16 Peugeot Ekspert 2003 VF l17 Peugeot Partner 2003 VF l19 Mercedes Vito 2003 VF l20 Hundai Trajet 2003 VF l22 Toyota Previa 2004 VF l23 Toyota HIACE 4WD 2004 VF l25 TOYOTA HIACE 4WD 2004 VF l26 TOYOTA HIACE 4WD 2005 VF DIN ENTREPRENØR FOR SMÅ OG STORE OPPDRAG! Side 11/37

12 l27 SSANGYONG REXTON RX 270 XDI 2005 VF l28 TOYOTA YARIS VERSO 2005 VF l29 TOYOTA YARIS VERSO 2005 VF l30 TOYOTA HIACE 4WD 2005 VF l31 TOYOTA HIACE 4WD 2005 VF l32 TOYOTA HIACE 4WD 2005 VF l33 TOYOTA LAND CRUICER 2006 VF l34 TOYOTA LAND CRUISER 2006 VF l35 HYUNDAI TERRACAN 2005 VF l36 SSANGYONG RODIUS SV 270 4WD 2006 VF78247 l37 TOYOTA HI LUX 2006 VF l38 TOYOTA HI LUX 2006 VF l39 TOYOTA LAND CRUICER 2006 VF82644 l40 TOYOTA LAND CRUICER 2007 VF l41 PEUGEOT EXPERT 2007 VF l42 PEUGEOT EXPERT 2007 VF l43 BMW 320 D 2007 VF l44 TOYOTA RAV VF l45 PEUGEOT EKSPERT 2007 VF l46 TOYOTA RAV 2,2 D-4 D DPF 2007 VF l47 MERSEDES BENZ VITO 111 CDI VF l48 MITSUBISHI OUTLANDER 2008 VF l49 PEUGEOT BOXER 2008 VF l50 TOYOTA HILUX 2008 VF l51 TOYOTA LAND CRUICER 2009 VH l52 TOYOTA HILUX 2009 VH Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 6.1. Policy Hensikt og formål Denne bok er utarbeidet som et verktøy for bruk av den enkelte medarbeider i bedriften for alt arbeid og oppgaver i bedriften utfører. BN Entreprenør skal være en foregangsbedrift i regionen med sterk fokus på sikkerhet og kvalitetssikring. Boken inneholder retningslinjer for å: Gjøre oppdragsgiver fornøyd med vår innsats og utføre våre oppdrag til riktig tid. Gjøre jobben riktig første gang - og forholde seg til de forutsetninger og avtaler som er gjort. Skape en faglig kompetanse, både hos ledelse og produksjon, slik at alle til enhver tid kan bidra til at våre oppdrag blir utført på en kvalitetsmessig og sikkerhetsmessig god måte. Bransjen møter stadig større krav til sikkerhets- og kvalitetskontroll og kravene vil bli enda større i fremtiden. Det vil bli stilt nye krav fra oppdragsgivere og det vil tilkomme nye standarder, lover og forskrifter. Vårt KS-system sammen med vår sikkerhetshåndbok skal for alle ansatte være et pålitelig og oppdatert oppslagsverk til daglig bruk i arbeidet. Side 12/37

13 Presentasjon Oppdragssted: Sist revidert: Prosjektnummer: Dokument-ID: KS D Gjennom å levere korrekt kvalitet til riktig pris skal bedriften fremstå som en seriøs aktør i markedet og vise til godt innarbeidede holdninger til kvalitetssikring og HMS blant de ansatte. Ved å ha et HMS system som fungerer godt vil trivsel, trygghet og tilhørligheten til arbeidsplassen øke. Dette vil gjenspeile seg i oppdragene vi leverer. Mål for HMS Alle skal vise ansvarlighet ved å ta vare på natur og miljø, både ved å minimere miljøbelastninger knyttet til egen virksomhet og påvirke til miljøvennlige løsninger i våre oppdrag. Alle tar ansvar for egen og andres sikkerhet ved å ta nødvendige forhåndsregler og gjøre korrigerende sikkerhetstiltak ute på arbeidsplassen. Alle er åpne for og gjør sitt for et godt arbeidsmiljø gjennom inkluderende og åpen holdning til sine medarbeidere. Beskrivelse Mål Skader med fravær 0 H-Tall for 5 siste år (Skade per million arbeidstime) <7 Sykefravær <4 F-Tall for 5 siste år (Fravær pr. million arbeidstime) <100 For å hele tiden oppnå den kvaliteten vi ønsker er det viktig at alle i bedriften arbeider etter samme rutiner og prosedyrer. Videre er det en hensikt å dokumentere hvordan arbeidet ble gjort og resultatene av det. Mål for KS Hovedmålet for dette systemet er at det skal være så oversiktlig og dekkende at alle ansatte ser på det som et hjelpende verktøy i arbeidshverdagen. Gjennom å ha et fungerende KS-system er målsetningen: Fornøyde kunder Alltid levere et godt produkt til riktig tid og pris Ha gode rutiner på endrings- og avviksmeldinger og behandlingen av disse Dokumentert god kundetilfredshet Gjøre arbeidshverdagen lettere for de ansatte God dokumentasjon på alle jobber som blir gjort God dokumentflyt DIN ENTREPRENØR FOR SMÅ OG STORE OPPDRAG! Ansvar Alle ansatte skal gjennom opplæring, oppdragsledelse, medvirkning, positive holdninger og gode rutiner bidra til at BN Entreprenør når sine ambisjoner om å være den ledende maskinentreprenøren i Trondheim og omegn. Side 13/37

14 6.2. MILJØPOLICY Miljøpåvirkning BN Entreprenørs påvirkning av miljøet kan todeles: Den påvirkning vi har gjennom de løsninger vi planlegger og prosjekterer for vår egen bedrift og våre oppdragsgivere. Denne påvirkningen er begrenset, men både ønskelig og fullt mulig å forbedre gjennom korrekte tiltak. Den påvirkning som vår virksomhet medfører direkte, med ressursforbruk, forurensing og avfall som følge av våre ansattes aktivitet på arbeidsplassen. Dette er den største og mest varige påvirkningen vår virksomhet kan ha på miljøet. Med miljø menes her ytre miljø, for eksempel reduksjon av energiforbruk, utslipp av klimagasser og helse- og miljøfarlige stoffer samt reduksjon av ressursforbruk generelt. Vår virksomhet skal bidra til å bevare, og der det er mulig forbedre miljøet gjennom å: Vise ansvarlighet ved å ta vare på natur og miljø, både ved å minimere miljøbelastninger knyttet til egen virksomhet og påvirke til miljøvennlige løsninger i våre oppdrag. Bidra til resirkulering, god avfallshåndtering og gjenbruk på byggeplassen. Utvikle arbeidsmetoder som sparer miljøet. Vi skal etterlate miljøet på en arbeidsplass i like bra eller bedre stand enn da vi startet arbeidet. Vår miljøpolicy skal våre uansett virkende, og skal derfor også gjelde selv om oppdragsgiver ikke krever det. Gjøre våre ansatte bevisst på årsakene til de miljøbevarende tiltak som blir iverksatt slik at de ikke tar hensyn til miljøet fordi de MÅ men fordi de selv ønsker det. Redusere bruk av miljøskadelige stoffer og håndtere miljøskadelig avfall på en forsvarlig måte. Ansvar Vår miljøpolicy er en integrert del av selskapets kvalitetssystem. Det er så vel et lederansvar som et ansvar for den enkelte medarbeider å påse at vår policy etterleves, holdes ved like og forbedres. Alle ansatte skal gjennom opplæring, oppdragsledelse, medvirkning og gode rutiner motiveres til at BN Entreprenør når sin miljøambisjon i gjennomføring av oppdrag og arbeidsoppgaver. Side 14/37

15 Presentasjon Oppdragssted: Sist revidert: Prosjektnummer: Dokument-ID: KS D Formål 6.3. RUSMIDDELPOLICY BN Entreprenør AS arbeider for et sikkert, godt og effektivt arbeidsmiljø for alle ansatte. Uansvarlig bruk av rusmidler vil være en hindring for dette arbeidet og vi ønsker derfor å ha egenartede mål for hvordan de ansatte skal forholde seg til dette. Vår virksomhet skal bidra til å oppnå dette ved at: Ansvar Misbruk av alkohol, all bruk av narkotiske stoffer og all illegal bruk av vanedannende legemiddel er forbudt og uforenlig med alt arbeid som utføres. Alle ansatte er klar over at ruspåvirkning eller abstinens under utførelse av arbeider utgjør en stor sikkerhetsrisiko og ikke vil bli akseptert. Hver enkelt medarbeider er klar over at det er hans ansvar at egen bruk av alkohol og medikamenter ikke går ut over arbeidet som skal utføres. Bedriften skal arbeide for å skape et miljø der uansvarlig bruk av rusmidler ikke aksepteres. De ansatte skal ikke bare ta ansvar for sin egen bruk, men også være med å sørge for kolleger også har et fornuftig forhold til bruk av rusmidler. Det settes krav til å melde fra om forhold der det er mistanke om misbruk av rusmidler eller alkohol uten at dette går ut over melderen Om det skulle oppstå et rusmiddelproblem hos noen av virksomhetens ansatte skal den eller de involverte kunne be om hjelp og behandling for å bli kvitt problemet og få dette. Vår rusmiddelpolicy er en integrert del av selskapets kvalitetssystem. Det er så vel et lederansvar som et ansvar for den enkelte medarbeider å påse at vår policy etterleves, holdes ved like og forbedres. Alle ansatte skal gjennom opplæring, oppdragsledelse, medvirkning og gode rutiner motiveres til at BN Entreprenør når sin rusmiddelambisjon i gjennomføring av oppdrag og arbeidsoppgaver. 7. HMS-Rapport 2008 DIN ENTREPRENØR FOR SMÅ OG STORE OPPDRAG! Måltall og beskrivelse I vår organisasjon har vi som mål å være gode til å ta vare på våre ansatte samtidig som det blir satt fokus på god kvalitet og sikkerhet både i planlegging og gjennomføring av våre prosjekt. Side 15/37

16 HMS-ansvarlig og KS-ansvarlig utarbeider hvert år måltall for sitt arbeide og for de ansatte i bedriften. Dette er måltall som blir satt ut ifra erfaringstall fra tidligere år samtidig som vi sjekker opp imot resten av entreprenørbransjen. For siste år var våre måltall følgende: Beskrivelse Mål Skader med fravær 0 H-Tall for 5 siste år (Skade per million arbeidstime) <7 Sykefravær <4 F-Tall for 5 siste år (Fravær pr. million arbeidstime) <100 Alle regler og instrukser som angår vårt arbeide for å fokusere på våre ansattes sikkerhet og kvalitet på våre arbeider er belyst i vår sikkerhetshåndbok og kvalitetshåndbok. I tillegg innehar vi HMS- og KS-systemer som er relaterte til jobber hos alle de store oljeselskapene og flere av de store aktørene for infrastruktur i Trondheim og omegn. Dette ser vi på som en styrke og hjelper oss til å få endra bedre fokus for våre ansatte slik at alle vet hva kvalitet og sikkerhet betyr i bedriften. Dagsverk: Timeantall: Selv om bedriften har vært i stor økonomisk vekst de siste 5 år har ikke antall arbeidstimer variert så voldsomt. Vi har de siste 5 år hatt et gjennomsnitt på dagsverk og timer Sykefravær Vi mener at det å ha et lavt fravær i bedriften gjenspeiles av god trivsel og helse i bedriften. Gjennom vårt samarbeid med bedriftshelsetjenesten sjekker vi også våre ansatte kontinuerlig. Våre fraværstall de siste 5 år har vært ganske jevn, med unntak av 2004/2005 da vi hadde store svingninger. Vi vet at våre høye fraværstall i 2004 hadde sammenheng med 2 langtidssykmeldinger. Vårt gjennomsnitt de siste 5 årene er 4,03 % noe som er helt i tråd med vårt mål om å ha mindre enn 4 % - så da må vi si oss fornøyd. Vi håper å komme under 4 % også neste år, slik at vi kommer oss under vårt mål. Side 16/37

17 Presentasjon Oppdragssted: Sist revidert: Prosjektnummer: Dokument-ID: KS D Fravær i dager siste 5 år: EGENMELDINGER KORTTIDSMELDING LANGTIDSFRAVÆR F-Tall siste 5 år: , Fravær i prosent siste 5 år: Vi har også satt mål for siste 5 år med vårt F-tall på samme bakgrunn som med vårt H-tall. Vårt gjennomsnitt ligger de siste årene på 47,8 og det er vi fornøyd med. Det vi også ser er at vi dessverre har hatt en jevn økning i fravær, og dette er vi nå spente på å se på om vi greier å snu neste år. Vi mener våre lave fraværstall er et resultat av gode og trygge arbeidsforhold. De lange fraværene kommer ikke av skader i arbeidssituasjoner, men hendelser i hjemme der vår påvirkningskraft er minimal. Vi jobber kontinuerlig for å skape de riktige holdningene i arbeidstokken. Vi har til dags dato ingen dødsulykke i bedriftens 35-årige historie 7.3. Sikkerhet og forebyggende tiltak Selv om det i bedriften fokuseres på kvalitetssikring og de ansattes sikkerhet for seg selv og sine medarbeidere, greide vi allikevel ikke å unngå personskade med fravær de siste 5 årene. I bedriften er vi fullstendig klar over at dette med skader er tilfeldig, men vi mener at vi har satt såpass fokus på dette at de ansatte er mer oppmerksomme slik at vi preventivt er inne og forhindrer skader i bedriften. Antall arbeidsulykker som medførte sykefravær har de seneste 5 år ligget på et gjennomsnitt på 0,6. Vi har et mål om å få dette ned på 0 og dette er noe vi stadig jobber aktivt for både hos ledelsen og de ansatte ,03 DIN ENTREPRENØR FOR SMÅ OG STORE OPPDRAG! Kuttskade - - Maskinvelt - Rasulykke Vi kan ikke se noen spesiell trend i type ulykker i bedriften og derfor har vi ikke fokusert på noe spesielt område for å forhindre noen spesiell form for ulykker. Vi vil allikevel fortsette å gjøre de ansatte mer årvåkne og stresse ned i alle arbeidssituasjoner. Bedriftens fokus på sikkerhet er i høysetet og vi hadde i 2008 HMS-kurs for alle ansatte - for å sette enda bedre sette fokus på dette. Side 17/37

18 For å opprettholde den gode sikkerheten og for å bli enda bedre på kvalitetssikring besluttet styret i 2009 å forsøke å få en ISO 9001 sertifisering. Dette er en sertifisering som vil gi bedriften gode rutiner og fokus på kvalitetssikring. Nedenfor ser vi H-tallet som beskriver skadehyppigheten de siste årene. Vårt mål for H-tall har vi valgt å se på over en 5-årsperiode, da vi får veldig store utslag pr år. Vi ligger på et gjennomsnitt på 6,8 de siste 5 år og er fornøyd med å ligge under vårt mål på 7. H-Tall (Skadehyppighet pr million arbeidstime) Fraværsdager pga skader: , For å redusere risiko for skader ytterligere, er det utarbeidet en risikoanalyse. Det registreres også næruhell, dvs. nestenulykker, og øvrige avvik. Gjennom dette verktøyet har vi kartlagt de siste års næruhell. Det skal tas med at registreringen har vært god fra 2006 og fremover, og vi ser at de 2 første årene fikk vi ikke inn noen næruhell. År Næruhell Beskrivelse Klemskade Høyspent Branntilløp Høyspent Høyspent Meisling Stein veltet ned i grøft og traff nesten ansatt Graving langs høyspent som ikke var frakoblet Under teletining kom flammer ut av kontroll Under graving av grøft ble en kabel klemt Under graving av grøft ble en kabel skadet Under meisling falt meisel av maskin Alle disse næruhellene er godt kommunisert ut til alle de ansatte. Når det gjelder arbeider nær høytspent er det forfattet gode skriv av vårt Verneombud, som tidligere har jobbet hos TEV, både som formann og HMS-ansvarlig. Bedriften håper å lære av disse næruhellene, slik at vi kan forsette å jobbe på slike typer jobber uten at det oppstår uhell. 8. Arbeidsmiljøutvalg (AMU) og Verneombud (VO) AMU er et rådgivende og besluttende organ som skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i bedriften. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge med i utviklingen av spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Side 18/37

19 Presentasjon Oppdragssted: Sist revidert: Prosjektnummer: Dokument-ID: KS D AMU skal blant annet behandle: Spørsmål som angår arbeidstakernes helse relatert til arbeidsmiljøet Spørsmål som har betydning for arbeidsmiljøet angående opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet Andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet Vedlikehold av internkontrollsystem, samt oppfølging av bedriftens HMS-verktøy AMU er først og fremst et samarbeidsorgan mellom ledelse og arbeidstakere, og bør derfor brukes aktivt av den enkelte. AMU skal årlig utgi en rapport om sin virksomhet til BN Entreprenør sine styrende organer, arbeidstakernes organisasjoner og Arbeidstilsynet. Verneombudets oppgave er å virke for gjennomføringen av arbeidsmiljølovens målsettinger og ellers utføre sine oppgaver etter AML 26. Den sentrale oppgaven for VO er å se til at reglene i AML kapittel II Krav til arbeidsmiljø bli gjennomført. Verneombudet er den ene av arbeidstakernes representant er AMU Verneombud tar i samråd med en representant fra ledelsen vernerunder Ved nyvalg av AMU og VO, vil dette bli meddelt skriftlig til alle ansatte. Det skal velges 2 vararepresentanter som skal stille opp hvis en av de 4 valgte medlemmene ikke kan være tilstede. AMU består av 2 representanter fra arbeidsgiver og 2 representanter fra de ansatte Orden og ryddighet Firmaet skal fremstå som et ordentlig og ryddig firma både innad og utad. Alle ansatte har ansvar for å medvirke til at arbeidsplass, biler, verksted, spisebrakker og maskiner er i orden og til enhver tid ryddige. Orden og ryddighet er også viktig med hensyn til å redusere risikoen for at ulykker oppstår og for å få et godt arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste Ved Trondheim & Omegn Bygghelsetjeneste er BN tilknyttet bedrifthelsetjenesten. Bedrifthelsetjenesten kan nåes ved Tlf: Faks: Adresse: Sluppenveien 12E 7037 Trondheim DIN ENTREPRENØR FOR SMÅ OG STORE OPPDRAG! Side 19/37

20 8.3. IK-HMS Ansvarlig En IK-HMS Ansvarlig skal til enhver tid være en av firmaets ansatte. Den IK-HMS ansvarlige har ansvaret for gjennomføring, oppfølging og revisjon av systemet. Ved fravær er faglig/daglig leder ansvarlige for dette arbeidet. 9. HMS-Verktøy på arbeidsplassen Ved alle arbeider som BN utfører, og står ansvarlig for, skal det settes fokus på HMS. Derfor har vi innført en del verktøy som skal brukes samt at all drift ellers skal følge de lover og normer som er satt for arbeider på bensinstasjoner. Alle som utfører en jobb i bedriften skal ha forståelse for og kunne bruke de verkøyene som er med og sikrer en sikker arbeidsplass! 9.1. JSA (Jobb Sikkerhets Analyse) Dette er et verktøy som brukes til å studere og dokumentere hvert steg i en arbeidsoperasjon eller oppgave, identifisere eksisterende eller potensielle risiko (sikkerhet, helse, miljø, produkt kvalitet), og bruke de riktige prosedyrene for å utføre jobben på en best mulig måte. JSA (Jobb Sikkerhets Analyse) skal brukes før oppstart for å kartlegge de farene en kan møte ut på et oppdrag. JSA en skal også oppdateres og brukes i driften da stedlige og oppkommende farlige arbeider med høy (H) eller middels (m) risiko kan forekomme. Skjema for JSA kan en finne i kapittel 8 i HMS planen. For arbeider som er klassifisert som høyere en lav risiko skal det alltid finnes en gyldig JSA Side 20/37

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet Alle skal ha et godt arbeidsmiljø HMS-hefte fra Fellesforbundet HMS må høyere på dagsordenen! Forbundsstyret nedsatte et HMS-utvalg på bakgrunn av vedtak på landsmøtet 2011. Utvalget har bestått av: Steinar

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot.

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot. HÅNDBOK FOR NÆRINGSMIDDELTRYGGHET OG KVALITET 2014 Forord Hval Sjokoladefabrikk ASA er en nisjeleverandør av kvalitets sjokolade og sukkervarer til det norske marked med hoved vekt på løsvekt til plukk

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

Sikkerhet i komplekse prosjekter. En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter

Sikkerhet i komplekse prosjekter. En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter Sikkerhet i komplekse prosjekter En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter Hilde Nykamp Asgeir Skålholt Finn Ørstavik Rapport 23/2011 Sikkerhet i komplekse

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet KVALITET OG HMS Manual for Lofotkraftkonsernet Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet 2 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet Innholdsfortegnelse

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport II

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer