Driftsseminar Gardermoen - nobio

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014"

Transkript

1 Driftsseminar Gardermoen - nobio Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS

2 En god og generell HMS målsetning Eidsiva Bioenergis mål er; q Null ulykker og skader q 0% sykefravær forårsaket av arbeidsmiljøet på denne byggeplassen q Sikre at ytre miljø blir best mulig ivaretatt

3 Dyktige, løsningsorienterte folk med eierskap

4 God merking og riktig bruk av utstyr gir økt sikkerhet!

5 Gode styringsverktøy for HMS og kvalitet: HMS relaterte sertifiseringer HMS planer Mål for ytre miljø med tilhørende handlingsplaner ROS analyser/sja HMS kurs Felles arenaer for HMS God fokus på beredskap/planer/øvelser Høyt trykk på avvikshåndtering og stadige forbedrings tiltak

6 Kontinuerlig læring

7 Helse, miljø, sikkerhet i bygging av fjernvarmenett

8

9 Vi skal planlegge arbeidsoperasjonene godt og utfører i henhold

10 Samordning, samarbeid og koordinering Risiko oppstår ved Hastverksarbeid Kommunikasjonssvikt Misforståelser Ignorering av krav, regler og retningslinjer Risikoelementer Ikke tid til å planlegge arbeidet Ikke tid til nødvendige sikkerhetstiltak Ikke tid til å utføre SJA Forsert arbeid øker risiko for feil Risikoreduserende tiltak Planlegge godt Ha tid til SJA Avholde tilstrekkelig med koordineringsmøter med alle aktører i prosjektet Oppdatert samordnings dok. gjøres tilgjengelig for alle i prosjektet og oversendes arbeidstilsynet Husk: Sett deg inn i SJA ene og følge disse. Melde fra hvis tempoet går utover sikkerheten. Sett din begrensning vedrørende bruk av overtid. Medvirke til et godt samarbeid i prosjektet

11 Helse, miljø, sikkerhet ved drift av varmesentralen

12 Eksempler på HMS-/og Kvalitetsstyringsverktøy i FDV systemet

13 Sikkerhetsgjennomgang kan utføres for alle ansatte og engasjerte i bedriften

14 Eksempler på risikofylte arbeidsoperasjoner 1. Samordning - samarbeid og koordinering i daglige møter 2. Arbeid i høyden 3. Arbeid med kran - Løfteoperasjoner - anhuking 4. Bruk av kjøretøy på anleggsområdet/ Trafikk 5. Varme arbeider 6. Elektrisk arbeid 7. Eksternt miljø sikring av område 8. Ytre miljø

15 Bruk av verne- og sikkerhetsutstyr 1. Personlig verneutstyr-minimumskrav Godkjent Hjelm med logo og navn Godkjent synlighetstøy Vernesko Synlig, godkjent ID-kort Ved behov Hørselsvern Vernebriller Hansker 2. Verne - og sikkerhetsutstyr knyttet til spesifikke arbeidsoperasjoner f.eks. fallsikringsutstyr avklart i fm. SJA Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for godkjent sikkerhetsutstyr og opplæring i bruk Husk: Alle skal ha HMS kort (grønt kort) og alle skal ha signert arbeidstillatelse/sikkerhetsinstruks. Ved manglende bruk av verneutstyr genereres en advarsel fra byggherre, evt. må prosjektet forlates.

16 1. Arbeid i høyden 1. Arbeid fra stillas/rullestillas/stige/ gardintrapp (unngå bruk) og arbeid i ulike høyder Risikoelementer Stillas/stige sklir/svikter Personer faller utenfor Utstyr faller ned på personer Risikoreduserende tiltak - instruks Ansvarlig leder med grundig erfaring Utførende skal ha tilstrekkelig opplæring Sjekk sertifikat operatør og utstyr Bruk godkjente stillaser/stiger merket, monteringsveiledning SJA Sjekk at stige/stillas står forsvarlig Stillas av viss størrelse skal settes opp og godkjennes av sertifisert personell AML begrenser bruk av stige i arbeid over 2 meters høyde Tilstrekkelig og godkjent rekkverk/ sikring Utstyr sikres og sparkelist monteres Sperre av og sikre området etter behov HUSK: Bruk godkjent sikkerhetsutstyr, (inkl. Sikkerhetsbelte ved behov, skal benyttes ved bruk av bomlift der det er ulendt underlag) sjekke stiger/stillaser før klatring, sjekk at sperringene er intakte (en SKAL unngå bruk av stige) Ved fallulykke stor fare for brudd rygg/ nakke flytt minst mulig på vedkommende, sørg for frie luftveier

17 Ytre miljø HMS planlegging og avfallsplan Eidsiva Bioenergi AS er ytre miljø sertifisert i henhold til Norsk standard NS-EN ISO14001, og utvikler, produserer og distribuerer miljøvennlig varme [ ] I prosjektet er det utarbeidet planer og prosedyrer som ivaretar det ytre miljøet best mulig i form av Avfallshåndtering Felles gasslager Risikoanalyser Miljøoppfølgingsprogram HMS-planer SJA Avfallsplaner Planer for lagring av kjemikalier og stoffer Prosjektrelaterte instrukser som f.eks avfallshåndtering, drivstoffhåndtering etc. Skal etterleves i prosjektet Kildesortering av avfall -Byggherre og utvalgte entreprenører har ansvaret for å holde containere for avfall og sørge for jevnlig tømming Restriksjoner evt. forbud mot brenning av avfall - Brannfarlig avfall skal legges i egnede beholdere med lokk. Der det ikke er mulig, skal avfallet straks fjernes og lagres på forsvarlig måte. Beholdere skal tømmes hver dag Miljøfarlig avfall skal ivaretas av entreprenøren og bort transporteres til godkjent mottak Tiltak for å forhindre spill av olje og drivstoff, rydd opp Krav til skånsom terrengbehandling Minimalisere støybelastning mot naboer Husk: Sørg for orden og ryddighet

18 HMS Mål: Stadig forbedre HMS arbeidet Ø Øke bevissthet rundt ansvar, plikter, rettigheter Ø Nødvendig HMS opplæring av lederne Ø Samsvar mellom ord og handlinger Ø Vær gode forbilder for hverandre- delta på vernerunder/sikkerhetsmøter Ø Øke kollegialt medansvar ved å rose vedkommende for å rettmessig ha stanset farlig arbeid Ø Øke fokus på RUH rapporteringer/melde avvik. Husk melde tilbake utførte tiltak, saksbehandle, gjennomgang i aktuelt forum Ø Se til at verneombudene får tilstrekkelig tid til å fungere som verneombud

19

20 Takk for meg!

Brann 110 Politi 112 Medisinsk nødhjelp 113 Arbeidstilsynet 815 48 222 SFT Statens forurensningstilsyn

Brann 110 Politi 112 Medisinsk nødhjelp 113 Arbeidstilsynet 815 48 222 SFT Statens forurensningstilsyn HMS HÅNDBOK VARSLINGSTELEFONER Brann 110 Politi 112 Medisinsk nødhjelp 113 Arbeidstilsynet 815 48 222 SFT Statens forurensningstilsyn 22 57 34 00 Side 2 av 17 VIKTIGE OPPLYSNINGER Ditt navn Telefon privat

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

Peab AS HMS-bestemmelser Dokumenteier: HMS F2-A03

Peab AS HMS-bestemmelser Dokumenteier: HMS F2-A03 Peab AS målsetting: Prosjektet skal gjennomføres uten skade på personell, ytre miljø eller materiell. Byggherreforskriften, Internkontrollforskriften og Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter gjeldende

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling:

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: 1 HMS Policy og Målsetning 2 Linjeorganisasjonen 3 Overordnede krav 4 Opplæring 5 Generelle vernebestemmelser og påbudt verneutstyr 6 Kjemikaliehåndtering

Detaljer

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet KVALITET OG HMS Manual for Lofotkraftkonsernet Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet 2 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL for mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Innhold Lag mappe med skilleark, se internkontrollforskriftens

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

HMS HÅNDBOK. Dokument nr HMS-MH-001 Dato 01.01.2013 Utgitt av MIE Sjekket av RP Godkjent av JRE

HMS HÅNDBOK. Dokument nr HMS-MH-001 Dato 01.01.2013 Utgitt av MIE Sjekket av RP Godkjent av JRE HMS HÅNDBOK Dokument nr HMS-MH-001 Dato 01.01.2013 Utgitt av MIE Sjekket av RP Godkjent av JRE Ulykker/øyeblikkelig hjelp: Tlf: 110 Ambulanse Tlf: 113 Legevakt Tlf: 116117 Tlf: 112 Politi Nødnummer Skal

Detaljer

Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet. For

Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet. For Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet For 16.03.2009 Innhold 1. Bedriften.. 1 1.1 Mål.. 1 1.2 Delmål 1 1.3 Fakta om bedriften. 2 1.4 Opplæring 2 2. Generelle rutiner.. 4 2.1 Håndtering av feil og mangler.

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG Byggfag 2. utgave mars 2006 1 HMSlovgivningen 4 Fysisk- og kjemisk helsefare 2 Samarbeid, trivsel og kommunikasjon 3 Organisering av HMS-arbeidet 5 HMS-arbeid i praksis

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer