Rapport 3, Fiskens anatomi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 3, Fiskens anatomi"

Transkript

1 Rapport 3, Fiskens anatomi Helena, Katrine, Jeanette Innledning: Hensikten med dette forsøket, er å finne ut hvordan de viktigste indre organene til en fisk ser ut, hvordan de fungerer og hvilke ulike funksjoner de har for fisken. Aktuelle mål fra læreplanen som kan trekkes inn: Etter 2. års trinn: Stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen Beskrive egne observasjoner fra forsøk og fra naturen Delta i ulike aktiviteter ute i naturen og fortelle om det som er observert Etter 4. års trinn: Bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner på ulike måter Etter 7. års trinn: Publisere resultater fra egne undersøkelser ved å bruke digitale verktøy Beskrive kjennetegn ved virveldyr og forklare funksjonen til de viktigste organene Alle målene kan man trekke inn i dette forsøket, men som lærer kan det være lurt å trekke ut noen av målene man legger fokus på. Det mest egnet målet med forsøket vi gjennomførte, er det siste målet for 7 trinn. Beskrive kjennetegn ved virveldyr og forklare funksjonen til de viktigste organene. (Utdanningsdirektoratet, u.å) Dette forsøket kom vi på selv, etter mye fram og tilbake. Først tenkte vi at vi skulle se på lemmen og lemenårene, og hva som ligger bak det, men siden vi måtte huske på å dekke alle fire hovedområdene, fant vi ut at vi måtte gå mer inn i tema om mangfold i naturen. Basert på dette, valgte vi heller å legge forsøket mot diskresjon av fisk og fisken indre anatomi og oppbygging. 1

2 Teori: Vi fikk fisketypen sei (Pollachius virens) som er en fisk i torskefamilien. Seien er en muskuløs fisk som ikke gir seg uten en kamp. Den kjennes godt på kroken med sin konstante sprelling og nykking. Man kan derfor i mange tilfeller si hvilken type fisk man har fått uten å se den. Seien er en fisk i fargen sølv, men fargenyansene varier litt på hvor man ser på fisken. På ryggsiden er fisken svart eller mørke Pollachius virens (sei) grønn, som går over til sølvgrått på sidene, mens buken er sølvhvit. På skillet mellom det mørkegrønne og det sølvgrå feltet ligger det en langsgående lys sølvstripe. Denne sidelinja er et organ som fisken bruker til å oppdage bevegelser og vibrasjoner i vannet. Seien er en stimfisk som spiser det meste av små krepsdyr og fiskelarver. Større sei spiser gjerne litt mindre fisker som for eksempel sild. (Norsk nettskole, u.å) En av de viktigste indre organene hos fisken er hjernen. Hjernen er en del av sentralnervesystemet som ligger i skallehulen. Den omfatter de samme delene som vi mennesker har, men hjernen er i en mye mindre skala. Den omfatter hjernestammen, lillehjernen og storehjerne. Nervesystemet oppgave er å regulere kroppens funksjoner som bevegelse, blodomløp, åndedrett, fordøyelse og kjønnsfunksjoner. Hjernen skal i tillegg analysere sanseinntrykkene den mottar gjennom sansene fisken har, slik som lukt, syn, hørsel og vibrasjoner. (Store norske leksikon, 2009) 1 2

3 Fiskens åndedrettsorgan er gjellene som man finner inni bakre del av hodet. Gjeller et organ som er utvekster som inneholder mange blodårer dekket av et tynt cellelag som gjør det mulig for oksygen og karbondioksid å diffundere gjennom. Oksygenfattig vann Gjellene fungerer ved motstrøms prinsippet. Når fisken åpner munnen strømmer det vann gjennom munnen og forbi gjellene og ut gjellelokket i en retning, mens blodstrømmen i gjellene strømmer i motsatt retning, gjennom gjellenes kapillærer. Dette gjør at opptaket av oksygen blir optimalt siden blodet hele tiden har mindre oksygen en det som finnes i vannet. (Store norske leksikon, 2009) 2 Hjerte er et livsviktig organ som er en muskel som har som oppgave å pumpe blod rundt i kroppen hos dyr. Hjertet består av tre kammer hos fisk, venesekken, forkammeret og hjertekammeret. Fiskehjertet er bygd opp som et enkelt rør inndelt i en serie muskuløse rom. Gjennom forkammeret og hjertekammeret strømmer blodet til gjellende og derfra tilbake gjennom aorta og ut til kroppen. Venesekken er en liten blære som tar i mot det venøse blodet fra kroppen og sender det til forkammeret og hjertekammeret. (Store norske leksikon, 2009) 2 3

4 Levra er et kjertelorgan som vi finner hos alle virveldyr. En tolappet lever finner vi hos fisk og amfibier. Leveren er den største tarmkjertelen og den munner ut i midttarmen med en gallegang. I levra lagres karbohydrater i form av glykogen og fett, men den produserer også noen stoffer. Levra er som en kjemiskfabrikk og produserer blant annet galle og bearbeider giftstoffer som fisken får i seg, slik at de kan skilles ut. Levra har den samme funksjonen som hos mennesker. (Store norske leksikon 2009) 3 Galleblære finner vi også i fisken, den inneholder galle som er en gulgrønn væske som produseres av leveren. Galle inneholder kolesterol, salter og andre stoffer. Gallens oppgave er å fremme fordøyelse. Den er med på spalting av fett og tarmoppsuging av fett og fettløselige vitaminer. I tillegg er den med på å bryte ned avfallsstoffer slik at de kan skilles ut av kroppen. Gallen blir sluppet ut i tarmen for å gjøre sine oppgaver og etter å ha virket blir mesteparten av gallen transportert gjennom tarmveggen og føres med blodet tilbake til leveren, hvor den blir gjenbrukt. (Store norske leksikon 2009) 4 Tarmkanalen er den delen av fordøyelseskanalen som begynner ved mageporten og slutter med åpningen som går ut av kroppen. I magesekken havner maten fisken spiser og her finnes det magesyre som bryter ned maten. I magesekkens nedre del er det festet en tarm som igjen er festet til flere hundre blindtarmer. Videre gjennom tarmen går maten videre i systemet og her blir viktige næringsstoffer sugd opp. Sei har ingen tykktarm. I den sien vi fikk var tarmen ca 60 cm lang og lå foldet pent i fiskens bukhule som endte i endetarmsåpningen. (Store norske leksikon 2009) 5 4

5 Svømmeblæra hos fisk fungerer som et hydrostatisk organ. Det er en gassfylt sekk som man finner øverst i kroppshulen mot ryggraden. Ved hjelp av dette organet kan fisken tilpasse sin vekt ved en viss dybde slik at fisken verken flyter eller synker. Dette skjer ved at gassmengden i svømmeblæra reguleres i forhold til vanntrykket. Gassen i svømmeblæren er oksygen og spor av karbondioksid, mens i andre tilfeller nitrogen. Gassen kommer inn i svømmeblæren via blodet gjennom en gasskjertel i blæreveggen. (Store norske leksikon 2009) 6 Milten ligger ganske langt ned i bukhulen og er bløt og skjør. Fargen er rødbrun og organet er ganske langt. Den gjennomstrømmes av blod og inneholder et blodreserve som blir presset ut når ekstra blod blir nødvendig, eksempel ved flukt. I milten dannes det hvite blodceller og bidrar til å bryte ned bakterier og fremmedlegemer i blodet som blodparasitter og filtrere ut nedslitte blodceller. Organet er en del av lymfesystemet. Milten fungerer som et selvstendig organ i fisk (Store norske leksikon 2009) 7 Nyrene i fisken ligger under svømmeblæren mot ryggraden. Fargen er blodrød og organet strekker seg langs hele svømmeblæren. Organet er et rensende utskillingsorgan og fungerer i nær tilknytning til det lukkede blodkarsystemet. Nyrenes oppgave er å filtrere ut overskuddsvæske i blodet samt en del stoffskifteprodukter og avfallsstoffer. Overskuddet blir skilt ut som urin. Nyrene regulerer også kroppsvæskens volum slik at vannbalansen og elektrolyttinnholdet blir etter ønsket nivå. (Store norske leksikon 20009) 8 5

6 Forplantningsorganet hos fisk. I hunfisker finner vi en rognsekk i bukhulens nedre del som er fylt med rogn. Rogn er eggene til fisken og inni sekken finnes tusenvis av egg som er i fargen orange. Når eggene modnes presses de ut gjennom en egen kanal og ut anus. Hos hannene finner man melke som hanfisken spruter ut på eggene som hunnen har sluppet ut. Melken befrukter eggene, men bare noen få av de tusen eggene vil klare å overleve i de første leveårene. (Store norske leksikon 2009) 2 Utstyr: Fiskestang med snelle og snøre Fiskekrok Kniv Pose Skjærefjøl Linjal Utstyret er ikke så kostbart å skaffe, men det kan være dyrt hvis man velger å kjøpe merkevarer. Mange plasser selger de billige fiskestenger og kroker, men om man ikke har selv, kan man kanskje låne hos noen andre. Utstyret skal være ganske enkelt å få tak i, noe som gjør at dette forsøket skal være enkelt og greit å gjennomføre. Framgangsmåte: Før vi kunne se på fiskens indre organer måtte vi først få tak i en fisk som vi kunne studere. Dermed fant vi fram fiskestang, sluker, en pose og en kniv og dro ut for å fiske. På den første plassen vi prøvde å fiske fikk vi ingen ting, så da måtte vi flytte på oss. Vi dro derfor til Burøya for å prøve lykken der. Der fikk vi en stor sei på 2,7 kg som vi tok vare på. Den slaktet vi på en human og smertefri måte, ved å stikke kniven først i hjernen og siden bløgget vi fisken, slik at den etter prosjektet kunne brukes som matfisk. Da vi kom hjem la vi fisken på en skjærefjøl og tok bilder av den. Siden åpnet vi buken med en kniv slik at de indre organene ble synlige. Så tok vi bilde av hvordan organene lå i buken, før vi etterpå tok ut 6

7 hvert organ og målte dem med en linjal og tok bilde av dem. Så gikk vi inn på internett for å finne ut av hva de organ som vi ikke viste navnet på, hete. Vi brukte internett fordi vi ikke hadde noe annet oppslagsverk tilgjengelig. Alle indre organer Indre organer ute av fisken Pupill Magesekk Resultater: Dette forsøket ble ikke gjennomført sammen med elever, men det er godt mulig å gjøre det. Etter vi hadde fanget fisken og fikk den med oss hjem, fikk vi begynt å se på fiskens indre organer. Vi fikk ut alle organene hele og fikk studert dem godt. Vi så blant annet at hjertet 7

8 enda pumpet i det vi var kommet hjem og begynt å se på organene, og vi fikk se at levra hadde små prikker i seg, som visst nok kan være kveis. Vi fikk også satt navn på alle organene ved hjelp av internett og funnet informasjon og egenskapene til organene. Alt i alt fikk vi vite det vi var ute etter, og resten av fisken ble et godt måltid. Naturvitenskapelig drøfting: Som kanskje mange andre, har vi altså sett en fisk før, og vært med på å sløye fisken og da samtidig fått ett innblikk til fiskens indre anatomi, samtidig har vi snakket litt om fiskens anatomi og oppbygging tidligere da vi gikk på skolen, så noen forkunnskaper hadde vi. Vi forventet å se de organene vi visste fisken skulle ha, og samtidig ble vi noe overrasket over noen av organene. Ikke visste vi at fisken hadde så mange endetarmer, og ikke visste vi grunnen til det. Denne fisken hadde også kveis, noe som var nytt for enkelte av oss. På fiskens utside, fant vi noen lus, men fisken hadde ingen tegn til åpne sår, og etter nøye studering, fant vi bare 1 stk. Resultatet kan være påvirket av sykdom hos fisk. Denne fisken vi fikk, har allerede vist oss tegn på sykdom. Leveren var ikke helt frisk, og den hadde lus. Men i utgangspunktet påvirket ikke dette resultatet vårt så mye. Oppgaven gikk ut på å finne ut hvordan de indre organene fungerer, og selv om leveren hadde kveis, fungerte den fortsatt og fisken levde. Hadde fisken vært veldig syk, ville den antakeligvis ha dødd, og vi ville ikke ha fått den på kroken. Noe annet som kan ha påvirket resultatet, er at vi kunne ha skjært feil når vi hentet ut de indre organene, noe som kunne ha ført til at vi ødela noe. Dette forsøket gjorde vi hjemme på kjøkkenbordet, men det kan i utgangspunktet gjøres hvor som helst. Enten på skolen, ute, eller en annen plass hvor man kan ha fisken liggende i ro uten at den drar sin vei og godt tilgang med lys slik at man ser hva man holder på med. Naturfagdidaktisk drøfting: Vi fant alle organene vi var ute etter å finne, og for elever kan det være veldig greit å få kunne se organene selv, ta på dem og studere hvordan de kjennes ut og se hvor de er plassert i fisken. Mange elever lærer godt ved å bruke sansene sine. Ved å dissekere en fisk, får elevene 8

9 bruke spesielt syn-, lukte- og føle-sansene sine. Som sagt fikk vi oppleve å se hjertet til fisken slå, selv etter den var humant avlivet. Dette kan elevene også ha glede av å se hvordan det faktisk slår, se at hjertet endrer farge etter hvert som det enten pumper inn eller ut blod. Noen elever kan kanskje synes at dette er ekkelt å se på, men samtidig er dette en helt naturlig ting. Vi trenger fisk for å få oss mat, og da må vi også tilberede fisken med å bløgge og sløye den. Denne aktiviteten kan gjøres veldig fritt, men samtidig kontrollert. Elevene her har muligheten til å prøve ut selv, skjære der de vil, se på det de vil og undersøke det de selv er nysgjerrig på. Men elevene kan ikke bare gjøre dette, det vil de ikke nødvendigvis lære så mye av. Ikke alle elever er like nysgjerrige og spør når det dukker opp ting de ikke vet hva er. Så etter elevene har fått dissekert fisken, må man gå igjennom organene sammen med dem, og snakke om dem samtidig som de kan se og kjenne på organene som de nettopp har undersøkt. Noen elever som er veldig nysgjerrige, kan kanskje lete etter svarene selv ved å søke på internett, eller lete i oppslagsverk på biblioteket. Konklusjon: Vi syntes dette var en interessant og artig måte å arbeide på. Nysgjerrigheten tok overhånd og vi kosa oss når vi lette etter organene. Vi tror at dette kan være en interessant og spennende måte å arbeide på for elever, fordi dette legger vekt på at elevene leter selv etter svar, og har mulighet til å spørre om det de faktisk ser. Dette er også en fin oppgave å bruke for å jobbe ute i naturen, samtidig lære seg hverdagslige ting som å bruke kniv og lage mat. Hvis man skal gjøre et slikt forsøk i skolen, kan det være en fordel å dele elevene inn i grupper, men gruppene kan ikke være for store. 1 eller 2 elever er nok, er det mer enn 2 elever, kan det fort føre til at en elev ikke får undersøkt det den ønsker, og ikke får oppleve å skjære og studere fisken. Fordelen kan kanskje være å arbeide alene for da får man mest ut av opplevelsen. Litt av poenget med denne oppgaven var å vekke nysgjerrigheten til elevene, da er det også viktig at elevene får tilfredsstille det de er nysgjerrige på, og hvis alle ønsker å undersøke forskjellige ting, er det best at alle får muligheten til det, og da egner det seg å arbeide alene, eller to i lag hvis man har samme interesse. 9

10 Kilder: Norsk nettskole (u.å) Sei beskrivelse. Hentet 10. august 2011 fra: 1 Store norske leksikon (2009, 15. februar) Hjerne. Hentet 10. august 2011 fra: 2 Store norske leksikon (2009, 15. februar) Vanndyr med gjeller. Hentet 10. august 2011 fra: 3 Store norske leksikon (2009,14. februar) Lever. Hentet 10. august 2011 fra: 4 Store norske leksikon (2009,14. februar) Galle- kroppsvæske. Hentet 10. august 2011 fra: 5 Store norske leksikon (2009, 15. februar) Tarmkanal. Hentet 10. august 2011 fra: 6 Store norske leksikon (2009,15.februar) Svømmeblære. Hentet 11. august 2011fra: 7 Store norske leksikon (2009,15. februar) Milt. Hentet 11.august 2011 fra: 8 Store norske leksikon (2009,14. februar) Nyren. Hentet fra: Utdanningsdirektoratet (u.å) Læreplan i fordypning i naturfag. (Kunnskapsløftet) Hentet 10. august 2011 fra: 10

Helsefremmende arbeid

Helsefremmende arbeid Figurer kapittel 11 : Fordøyelsen Figur side 222 Spyttkjertler Spiserøret Magesekken Leveren Galleblæra Bukspyttkjertelen Tolvfingertarmen Tynntarmen Tykktarmen Endetarmen Oversikt over fordøyelseskanalen

Detaljer

KROPPEN DIN ER FULL AV SPENNENDE MYSTERIER

KROPPEN DIN ER FULL AV SPENNENDE MYSTERIER KROPPEN DIN ER FULL AV SPENNENDE MYSTERIER eg har brukt mye tid på å forsøke å løse noen av kroppens mysterier. Da jeg begynte på doktorskolen fant jeg fort ut at det å lære om den fantastiske kroppen

Detaljer

DISSEKSJON AV FISK Tiril, Hege, Michael og Roger

DISSEKSJON AV FISK Tiril, Hege, Michael og Roger DISSEKSJON AV FISK Tiril, Hege, Michael og Roger Forsøksbeskrivelse: Fisk er lett og få tak i og billig. Med litt kjennskap til anatomien er det svært mye spennende man kan observere under disseksjon av

Detaljer

Hvordan puster fiskene med gjeller?

Hvordan puster fiskene med gjeller? Hvordan puster fiskene med gjeller? Innlevert av 5. og 6. ved Åse Montessoriskole (Andøy, Nordland) Årets nysgjerrigper 2011 Vi går i 5. og 6. klasse på Åse montessoriskole. Dette er aller første gang

Detaljer

Lokal læreplan i naturfag for 1. trinn

Lokal læreplan i naturfag for 1. trinn Lokal læreplan i naturfag for 1. trinn Tema: ÅRSTIDENE Bruke observasjoner til å beskrive kjennetegn ved årstidene og fortelle om hvordan man i samisk kultur deler inn året. Gjennomføre aktiviteter i nærområdet

Detaljer

Naturfag. 25-Leken: Kropp og helse

Naturfag. 25-Leken: Kropp og helse 25-Leken: Kropp og helse Instruksjoner: Skriv ut sidene og laminer dem. Fasit til spørsmålene står på denne siden. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Detaljer

Figurer og tabeller kapittel 10 Fordøyelsen

Figurer og tabeller kapittel 10 Fordøyelsen Side 203 Spyttkjertler Spiserøret Magesekken Leveren Galleblæra Bukspyttkjertelen Tolvfingertarmen Tynntarmen Tykktarmen Endetarmen Oversikt over fordøyelseskanalen med kjertler. Galleblæra er ingen kjertel,

Detaljer

Dyreceller. - oppbygning. - celleånding

Dyreceller. - oppbygning. - celleånding Dyreceller - oppbygning - celleånding Du skal kunne Beskrive og tegne hvordan dyreceller er bygd opp og hvordan de fungerer. Skille mellom de tre ulike typene av celler, og gi eksempler på forskjeller

Detaljer

MAT I MAGEN VIA EN SLANGE ER 4 8 ÅR

MAT I MAGEN VIA EN SLANGE ER 4 8 ÅR Å S PISE MAT I MAGEN VIA EN SLANGE ER PÅ EN MÅT A NNEN E 4 8 ÅR ʼʼ Akkurat som Nora og Oskar skal også du få maten din gjennom en slange. Når man snakker om slange i denne sammenhengen så er det ikke en

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Hvorfor kan ikke steiner flyte? 1.- 2. trinn 60 minutter

Hvorfor kan ikke steiner flyte? 1.- 2. trinn 60 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Hvorfor kan ikke steiner flyte? 1.- 2. trinn 60 minutter Hvorfor kan ikke steiner flyte? er et skoleprogram hvor elevene får prøve seg som forskere ved bruk av den

Detaljer

Nysgjerrigper 2012. Kjerringråd om hvordan man unngår å gråte når man skjærer løk

Nysgjerrigper 2012. Kjerringråd om hvordan man unngår å gråte når man skjærer løk Nysgjerrigper 2012 Kjerringråd om hvordan man unngår å gråte når man skjærer løk En kartlegging av hvilke kjerringråd som eksisterer og i hvilken grad disse rådene fungerer 5.trinn Spangereid skole Våren

Detaljer

Nysgjerrigpermetoden for elever. Arbeidshefte for deg som vil forske selv

Nysgjerrigpermetoden for elever. Arbeidshefte for deg som vil forske selv Nysgjerrigpermetoden for elever Arbeidshefte for deg som vil forske selv facebook.com/nysgjerrigper.no nys@forskningsradet.no nysgjerrigper.no Om Nysgjerrigpermetoden og dette heftet Nysgjerrigpermetoden

Detaljer

Skriftlig innlevering

Skriftlig innlevering 2011 Skriftlig innlevering Spørre undersøkelse VG2 sosiologi Vi valgte temaet kantinebruk og ville finne ut hvem som handlet oftest i kantinen av første-, andre- og tredje klasse. Dette var en problem

Detaljer

Post 1 - Makrell. Spørsmål: (Fasit finner du på www.oslofjorden.org)

Post 1 - Makrell. Spørsmål: (Fasit finner du på www.oslofjorden.org) Post 1 - Makrell Makrell (Scomberscombrus) kan bli opptil 70 cm og 3,5 kg, men er sjelden over 40 cm og 700 g. Makrellen har en muskuløs og spoleformet kropp som er perfekt tilpasset hurtig svømming. Ryggen

Detaljer

Ord å lære: Skjelett knokkel ryggrad. Inne i kroppen har vi mange bein. Beina kaller vi knokler. Vi har 206 knokler. Knoklene danner skjelettet.

Ord å lære: Skjelett knokkel ryggrad. Inne i kroppen har vi mange bein. Beina kaller vi knokler. Vi har 206 knokler. Knoklene danner skjelettet. Inne i kroppen har vi mange bein. Beina kaller vi knokler. Vi har 206 knokler. Knoklene danner skjelettet. Knoklene er festet til hverandre ved hjelp av sener og muskler. Dette gjør at vi kan gå og løpe.

Detaljer

FILM 7: Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt

FILM 7: Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt BIOTEKNOLOGISKOLEN - TEKSTUTSKRIFTER FILM 7: Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt 00:17 Biteknologiskolen 00:20 Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt 00:26 Dette er

Detaljer

Naturfag barnetrinn 1-2

Naturfag barnetrinn 1-2 Naturfag barnetrinn 1-2 1 Naturfag barnetrinn 1-2 Forskerspiren stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen bruke sansene til å utforske verden i det nære

Detaljer

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave.

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave. 051HOEM2 2-1 Prøve i anatomi og fysiologi. 18.10.2010 På spørsmål 1-25 skal det markeres med ett kryss ut for det svaralternativet du mener er korrekt. Riktig svar på spørsmål 1-25 gir 1 poeng, feil svar

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG OG SAMFUNNSFAG FOR 1.TRINN

ÅRSPLAN I NATURFAG OG SAMFUNNSFAG FOR 1.TRINN Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I NATURFAG OG SAMFUNNSFAG FOR 1.TRINN 2017-18 Skoleåret: 2017/18 Faglærer:

Detaljer

TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN

TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN MÅL: Forklare transport gjennom cellemembranen ved å bruke kunnskap om passive og aktive transportmekanismer Cellemembranen - funksjon - beskytte innholdet i cellen kontroll

Detaljer

Stikker skorpioner alle dyrene de spiser?

Stikker skorpioner alle dyrene de spiser? Stikker skorpioner alle dyrene de spiser? Innlevert av 5, 6, & 7 ved Norwegian Community School (Nairobi, Utlandet) Årets nysgjerrigper 2014 Vi går på den norske skolen i Kenya (NCS). Vi liker å forske

Detaljer

Vi undersøker lungene

Vi undersøker lungene Vi undersøker lungene Lungene ligger gjemt inni brystkassa og sørger for at vi får tilført oksygen fra lufta som vi puster inn. Rommet lungene ligger i kalles brysthulen. Hvordan lungene fungerer, vil

Detaljer

Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag.

Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag. Oppdatert 24.08.10 Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag. Dette dokumentet er ment som et hjelpemiddel for lærere som ønsker å bruke demonstrasjonene

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hvor mye helper sansene oss når det gjelder mat?

Nysgjerrigper-konkurransen Hvor mye helper sansene oss når det gjelder mat? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvor mye helper sansene oss når det gjelder mat? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

- Et frø vil alltid vokse oppover og mot lyset. Det har ingenting å si hvordan

- Et frø vil alltid vokse oppover og mot lyset. Det har ingenting å si hvordan "Hvem har rett?" - Gresshoppa og solsikken Om frøspiring 1 - Et frø vil alltid vokse oppover og mot lyset. Det har ingenting å si hvordan man planter det. (RETT) - Planter man frøet opp-ned vil roten vokse

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NATURFAG

LOKAL FAGPLAN NATURFAG LOKAL FAGPLAN NATURFAG Midtbygda skole Utarbeidet av: Dagrun Wolden Rørnes, Elisabeth Lillelien, Terje Ferdinand Løken NATURFAG -1.TRINN Beskrive egne observasjoner fra forsøk og fra naturen Stille spørsmål,

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET 2016-2017 Faglærer: Asbjørn Tronstad og Jon Erik Liebermann Fagbøker/lærestoff: Gaia 5 Naturfag, 1,5 klokketimer dvs. 2 skoletimer (45 min) pr. uke Læringstrategier/Gr

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR SINSEN SKOLE

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR SINSEN SKOLE ÅRSPLAN I NATURFAG FOR SINSEN SKOLE Læreverk: 2.trinn Sist revidert: 16.06.2015 av Hanne Andersen Cumulus 1, 2 og 3 + arbeidsbøker Mylder 2 + arbeidsbok Spire grønn arbeidsbok Nettressurser: naturfag.no,

Detaljer

Figurer og tabeller kapittel 7 Kroppens oppbygning og overflate

Figurer og tabeller kapittel 7 Kroppens oppbygning og overflate Side 140 Rød blodcelle Nervecelle Muskelcelle Cellene kan variere mye i form etter den funksjonen de har i kroppen. Side 141 jernemembran ellemembran ellekjerne rvestoff (DNA) itokondrie ndoplasmatisk

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Immunforsvaret Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Vi skal lære om bakterier og virus hvordan kroppen forsvarer seg mot skadelige bakterier og virus hva vi kan gjøre for å beskytte

Detaljer

ELEKTRISITET. - Sammenhengen mellom spenning, strøm og resistans. Lene Dypvik NN Øyvind Nilsen. Naturfag 1 Høgskolen i Bodø 18.01.02.

ELEKTRISITET. - Sammenhengen mellom spenning, strøm og resistans. Lene Dypvik NN Øyvind Nilsen. Naturfag 1 Høgskolen i Bodø 18.01.02. ELEKTRISITET - Sammenhengen mellom spenning, strøm og resistans Lene Dypvik NN Øyvind Nilsen Naturfag 1 Høgskolen i Bodø 18.01.02.2008 Revidert av Lene, Øyvind og NN Innledning Dette forsøket handler om

Detaljer

Hvorfor blir vi røde i ansiktet når vi har gym?

Hvorfor blir vi røde i ansiktet når vi har gym? Hvorfor blir vi røde i ansiktet når vi har gym? Laget av 6.klasse Tollefsbøl skole.april 2011 Innholdsliste Innledning side 3 Hypoteser side 4 Plan side 5 Dette har vi funnet ut side 6 Brev side 6 Informasjon

Detaljer

Nr. 9 Egg i Eddik. Av Kristine Pedersen, Arne Olav Berg og NN

Nr. 9 Egg i Eddik. Av Kristine Pedersen, Arne Olav Berg og NN Nr. 9 Egg i Eddik Av Kristine Pedersen, Arne Olav Berg og NN Innledning I dette forsøket skal vi legge et rått egg i et glass med eddik. Egget skal ligge i glasset i et døgn og vi skal deretter observere

Detaljer

Mennesker er nysgjerrige

Mennesker er nysgjerrige Mennesker er nysgjerrige Vi mennesker har alltid vært nysgjerrige og undret oss over det som er rundt oss. Kanskje det er noe av det som gjør oss til mennesker? Hva hvis? Tenk om Så rart! Hvorfor er det

Detaljer

Hvorfor kan ikke dyr snakke som mennesker?

Hvorfor kan ikke dyr snakke som mennesker? Hvorfor kan ikke dyr snakke som mennesker? Nysgjerrigper 2017 Klasse 3c Eiksmarka skole Nysgjerrigper 2017 Klasse 3c, Eiksmarka skole Deltagere: Wilhelm, Ivar, Oskar, Gustav, Andreas, Anders, Magnus, Kristian,

Detaljer

Hjertet med blodåra.

Hjertet med blodåra. Hjertet med blodåra. Bakgrunn for prosjektet. Prosjektet startet høsten 2010. Ungene ble opptatt av sykdom, kropp og kroppens funksjoner, etter at en av våre ansatte ble syk. Ungene ble etter hvert spesielt

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

BallongMysteriet. 5. - 7. trinn 60 minutter

BallongMysteriet. 5. - 7. trinn 60 minutter Lærerveiledning BallongMysteriet Passer for: Varighet: 5. - 7. trinn 60 minutter BallongMysteriet er et skoleprogram hvor elevene får teste ut egne hypoteser, og samtidig lære om sentrale egenskaper til

Detaljer

Livet i fjæresonen. 1 Innledning

Livet i fjæresonen. 1 Innledning Livet i fjæresonen 1 Innledning I denne rapporten vil jeg forsøke å belyse sentrale aspekter ved å dra på en ekskursjonen til fjæra for studere fjæresonen og de forskjellige tangartene man finner der.

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

http://www.bio.uio.no/skolelaboratoriet Velkommen Skolelaboratoriet i biologi, UiO Cato Tandberg

http://www.bio.uio.no/skolelaboratoriet Velkommen Skolelaboratoriet i biologi, UiO Cato Tandberg http://www.bio.uio.no/skolelaboratoriet Velkommen Skolelaboratoriet i biologi, UiO Cato Tandberg Skolelaboratoriet i biologi - Cato Tandberg Sansene våre Hva sier læreplanen.. Etter 2. årstrinn bruke sansene

Detaljer

Lytt til hjertet ditt

Lytt til hjertet ditt Lærerveiledning Passer for: Varighet: Lytt til hjertet ditt 9.-10.trinn 90 minutter Lytt til hjertet ditt er et skoleprogram hvor elevene får kunnskap om hjertet gjennom praktiske øvelser og deltakelse

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Mennesker er nysgjerrige

Mennesker er nysgjerrige Mennesker er nysgjerrige Vi mennesker har alltid vært nysgjerrige og undret oss over det som er rundt oss. Kanskje det er noe av det som gjør oss til mennesker? Hva hvis? Tenk om Så rart! Hvorfor er det

Detaljer

KORT INFORMASJON OM KURSHOLDER

KORT INFORMASJON OM KURSHOLDER EINSTEINKLUBBEN På Einstein skapes det et nysgjerrig og eksperimenterende miljø. Hovedfokuset vårt er å gi barna en introduksjon til praktisk jobbing med naturfag og forskning. I løpet av kurset skal vi

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2009

Årets nysgjerrigper 2009 Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Hvorfor kommer det støv? Klasse: 6. trinn Skole: Gjerpen Barneskole (Skien, Telemark) Antall deltagere (elever): 2 Dato: 29.04.2009 Side 1 Vi er to jenter fra 6a

Detaljer

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag 1. klasse 2015-2016

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag 1. klasse 2015-2016 Antall timer pr uke: 2 timer Lærere: Lillian H. Iversen og Grethe Marie Minnesjord Læreverk: Gaia start, Gyldendal. Aktivitetsbok: Natur og samfunnsfag for 1. og 2. trinn. Nettstedet: http://mml.gyldendal.no

Detaljer

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 1 Forord 2. klasse ved Hedemarken friskole har hatt mange spennende og morsomme

Detaljer

KORTE ANDAKTER. ImF-UNG. for de eldste barna. Juni 2014

KORTE ANDAKTER. ImF-UNG. for de eldste barna. Juni 2014 KORTE ANDAKTER for de eldste barna Juni 2014 ImF-UNG INNHOLD 1. Whatever s. 3 2. Bevar ditt hjerte s. 4 3. Misunnelse s. 5 4. Salt s. 6 Hei! Her kommer en ny samling av korte andakter for de eldste barna/ungdommer

Detaljer

Har du følt det slik Påsan gjør her? Trøsten er at hjernen ikke går i stykker av litt matte. Tvert imot utvikler den seg når du bruker den.

Har du følt det slik Påsan gjør her? Trøsten er at hjernen ikke går i stykker av litt matte. Tvert imot utvikler den seg når du bruker den. Hjernen erdeg Har du følt det slik Påsan gjør her? Trøsten er at hjernen ikke går i stykker av litt matte. Tvert imot utvikler den seg når du bruker den. Alt du føler og mener, tenker og tror, alt du finner

Detaljer

Årsplan i naturfag for 7.trinn 2013/2014

Årsplan i naturfag for 7.trinn 2013/2014 Årsplan i naturfag for 7.trinn 2013/2014 Uke Kompetansemål Delmål Arbeidsmåter Vurdering 34-41 Undersøke og beskrive blomsterplanter. Undersøke og diskuter noen faktorer som kan påvirke vekst hos planter.

Detaljer

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter?

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Innlevert av 7D ved Bekkelaget skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi har brukt lang tid, og vi har jobbet beinhardt med dette prosjektet. Vi har

Detaljer

Disseksjon av hjerte. Naturfag 1 Vår 08. NN, Lene Dypvik og Øyvind Nilsen. 1 Innledning

Disseksjon av hjerte. Naturfag 1 Vår 08. NN, Lene Dypvik og Øyvind Nilsen. 1 Innledning Disseksjon av hjerte Naturfag 1 Vår 08 NN, Lene Dypvik og Øyvind Nilsen 1 Innledning Kroppen er et av de fineste maskinerier en kan tenke seg, samspillet mellom de ulike organene er nøye tilpasset. Barns

Detaljer

Reflekser. Naturfag 16.11.11. Hanne Marie Freding & Ida-Johanne Klaussen

Reflekser. Naturfag 16.11.11. Hanne Marie Freding & Ida-Johanne Klaussen Reflekser Naturfag 16.11.11 Hanne Marie Freding & Ida-Johanne Klaussen 1. Innledning Dette er et forsøk vi gjennomførte på 9.trinn i første praksisperiode 2011. Forsøket er hentet fra boken Eureka! 9 Naturfag

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen 2017

Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hva får oss til å miste konsentrasjonen? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

Hvorfor får man sting?

Hvorfor får man sting? Hvorfor får man sting? Innlevert av 7b ved Porsholen skole (Sandnes, Rogaland) Årets Nysgjerrigper 2016 Ansvarlig veileder: Agnes Gullberg Assisterende veileder: agnes gullberg Antall deltagere (elever):

Detaljer

Årsplan i naturfag 2 klasse (Oscar, Sindre, Aron, Theodor og Marius)

Årsplan i naturfag 2 klasse (Oscar, Sindre, Aron, Theodor og Marius) Årsplan i naturfag 2 klasse (Oscar, Sindre, Aron, Theodor og Marius) Forskerspiren (inngår i de fleste tema) Mål for opplæringen er at eleven skal kunne stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser

Detaljer

Har du noen gang tenkt over hva som skjer under halsbåndet?

Har du noen gang tenkt over hva som skjer under halsbåndet? Har du noen gang tenkt over hva som skjer under halsbåndet? Vi vet at bare en eneste w h i p l a s h - u l y k k e k a n forårsake langvarige smerter og plager hos mennesker. H u n d e n s a n a t o m

Detaljer

Hovedområder og kompetansemål fra kunnskapsløftet: Kropp og helse Sette navn på og beskrive funksjonen til noen ytre og indre deler av menneskekroppen

Hovedområder og kompetansemål fra kunnskapsløftet: Kropp og helse Sette navn på og beskrive funksjonen til noen ytre og indre deler av menneskekroppen Lærerveiledning: Passer for: Varighet: Min fantastiske kropp 1.og 2.trinn 60 minutter Min fantastiske kropp er et skoleprogram der elevene lærer mer om kroppen sin. De får hilse på et skjelett, og med

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

SARĀÖSTLUND NILSSON ILLUSTRERT AV SAM KLEIN OG FORFATTEREN

SARĀÖSTLUND NILSSON ILLUSTRERT AV SAM KLEIN OG FORFATTEREN SARĀÖSTLUND NILSSON ILLUSTRERT AV SAM KLEIN OG FORFATTEREN HEI, LESER Har du noen gang lurt på hvordan det ville vært å kunne lyse i mørket helt av seg selv? Da mener jeg virkelig å kunne lyse. Uten hjelp

Detaljer

Hvorfor er tennene hvite?

Hvorfor er tennene hvite? Hvorfor er tennene hvite? Innlevert av 7b Grålum skole ved Grålum barneskole (Sarpsborg, Østfold) Årets nysgjerrigper 2011 Tusen takk for støtte av tannlege team Hilde Aas som hjalp oss, vi har også fått

Detaljer

Hvorfor ser vi lite i mørket?

Hvorfor ser vi lite i mørket? Hvorfor ser vi lite i mørket? Innlevert av 5A ved Volla skole (Skedsmo, Akershus) Årets nysgjerrigper 2015 Hei til dere som skal til å lese dette prosjektet! Har dere noen gang lurt på hvorfor vi ser lite

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Lytt til hjertet ditt

Lytt til hjertet ditt Lærerveiledning Passer for: Varighet: Lytt til hjertet ditt 9.-10.trinn 90 minutter Lytt til hjertet ditt er et skoleprogram hvor elevene får kunnskap om hjertet gjennom praktiske øvelser og deltakelse

Detaljer

Jessica Brody. Glemt. Oversatt av Heidi Sævareid

Jessica Brody. Glemt. Oversatt av Heidi Sævareid Jessica Brody Glemt Oversatt av Heidi Sævareid Til Bill Contardi en ekte actionhelt, (også kjent som agenten min) Et hjerte som virkelig har elsket, glemmer aldri. Thomas Moore 0 VEKKET Bølgene slår mot

Detaljer

Nysgjerrigper. Forskningsrådets tilbud til barneskolen. Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015.

Nysgjerrigper. Forskningsrådets tilbud til barneskolen. Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015. Nysgjerrigper Forskningsrådets tilbud til barneskolen Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015 Side Mål for kurset: Du har fått god kunnskap om Nysgjerrigpermetoden.

Detaljer

Naturfag 7. trinn

Naturfag 7. trinn Overordnet plan for fagene Fag: Naturfag Trinn: 7. trinn Skole: Årnes Lærer: Ane Tesaker Belland År: 2019-2020 Lærestoff: Yggdrasil, diverse nettsteder, flora, fauna Grunnleggende ferdigheter (GRF) Generell

Detaljer

Dyra på gården. Hva har fire hjul, spiser gress og gir oss melk? En ku på skateboard. Hva slags orkester har kuer? Hornorkester.

Dyra på gården. Hva har fire hjul, spiser gress og gir oss melk? En ku på skateboard. Hva slags orkester har kuer? Hornorkester. Hva har fire hjul, spiser gress og gir oss melk? En ku på skateboard. Dyra på gården En skoleklasse var på besøk på en bondegård og ble vist rundt i fjøset. Når en kalv blir født, forklarte bonden, så

Detaljer

DREKTIGHETSKALENDER - isi x ayk 2015

DREKTIGHETSKALENDER - isi x ayk 2015 DREKTIGHETSKALENDER - isi x ayk 2015 Dag 1 (parring) 21. 02.2015 I dagene før parring vil hunden ovulere, dvs eggene slippes fra eggstokkene. Eggene er ennå umodne, og vil modnes på vei ned egglederne.

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2009

Årets nysgjerrigper 2009 Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Hvorfor gråter vi? Klasse: 7. trinn Skole: Gjerpen Barneskole (Skien, Telemark) Antall deltagere (elever): 4 Dato: 29.04.2009 Side 1 Til å begynne med må vi si

Detaljer

RENSEKUREN. Diettsystemet - 1

RENSEKUREN. Diettsystemet   - 1 RENSEKUREN Diettsystemet www.minvektklubb.com - 1 Sitronvann Start hver dag med varmt sitronvann. Merk at varmt betyr romtemperatur og betyr ikke at du behøver å varme vannet på komfyren eller i en mikrobølgeovn.

Detaljer

Næringsstoffer i mat

Næringsstoffer i mat Næringsstoffer i mat 4 Behov Maten vi spiser skal dekke flere grunnleggende behov: 1. 2. 3. Energi Vitaminer Mineraler 4. Væske Energi: Vi har tre næringsstoffer som gir energi: Karbohydrat Fett Protein

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Dyresortering - Hvor hører du til, lille venn? 1. - 2. trinn 90 minutter

Dyresortering - Hvor hører du til, lille venn? 1. - 2. trinn 90 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Dyresortering - Hvor hører du til, lille venn? 1. - 2. trinn 90 minutter Hvor hører du til, lille venn? er et skoleprogram hvor elevene får en enkel og praktisk vinklet

Detaljer

Årsplan i naturfag 8.trinn 2017/18 Eureka 8!

Årsplan i naturfag 8.trinn 2017/18 Eureka 8! Årsplan i naturfag 8.trinn 2017/18 Eureka 8! Periode Hovedtema Kompetansemål mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 1 Arbeid med Planlegge og gjennomføre stoffer undersøkelser for å teste holdbarheten

Detaljer

Skogen, små dyr med store oppgaver.

Skogen, små dyr med store oppgaver. Uke Tema Side Lærerveiledning Mål i kunnskapsløftet 34 35 Barskog Løvskog Skogen, små dyr med store oppgaver. Da skogen tok over Trær 36 Sopp overalt Småkryp i skogen 37 Plantene er mat for mange dyr Nedbrytere

Detaljer

FAGPLAN I NATURFAG FOR 5. TRINN HØSTEN 2019

FAGPLAN I NATURFAG FOR 5. TRINN HØSTEN 2019 FAGPLAN I NATURFAG FOR 5. TRINN HØSTEN 2019 Uke Tema Side Lærerveiledning Mål i kunnskapsløftet 34 35 Barskog Løvskog Skogen, små dyr med store oppgaver. Da skogen tok over Trær 36 Sopp overalt Småkryp

Detaljer

INSPIRIA science center: Bjørnstadveien 16, 1712 GRÅLUM Telefon: 03245/ E-post:

INSPIRIA science center: Bjørnstadveien 16, 1712 GRÅLUM Telefon: 03245/ E-post: Lærerveiledning: Passer for: Varighet: Lytt til hjertet ditt 9.-10.trinn 90 minutter Lytt til hjertet ditt er et skoleprogram der elevene får lære om hjertet vårt. Hjertets anatomi blir presentert ved

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen 2017

Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hva gjør oss kvalme? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd Forord Vi skal

Detaljer

Hvorfor gråter vi når vi skjærer løk?

Hvorfor gråter vi når vi skjærer løk? Hvorfor gråter vi når vi skjærer løk? Innlevert av 3b ved Marienlyst (, Oslo) Årets nysgjerrigper 2014 3b er en nysgjerrig klasse som lurer på mye. Klassen la spørsmål i en spørsmålskasse. Vi valgte et

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Det forventede resultatet er at vannet skal bli blått etter at magnesiumbiten har reagert med det

Det forventede resultatet er at vannet skal bli blått etter at magnesiumbiten har reagert med det Magnesium og vann 1 Innledning I denne aktiviteten er formålet å vise elevene hva som skjer når magnesium reagerer med vann. Fra læreplanens mål kan vi se at elevene etter syvende årstrinn og innenfor

Detaljer

Kan man gjennkjenne favoritt colaen sin i blinde blant mange cola merker?

Kan man gjennkjenne favoritt colaen sin i blinde blant mange cola merker? Kan man gjennkjenne favoritt colaen sin i blinde blant mange cola merker? Innlevert av gruppe i 7A ved Nord- Aurdal Barneskole (Nord-Aurdal, Oppland) Årets nysgjerrigper 2015 COLATESTEN Vi har lyst til

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Er det forskjell på økologiske og ikkeøkologiske

Nysgjerrigper-konkurransen Er det forskjell på økologiske og ikkeøkologiske Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Er det forskjell på økologiske og ikkeøkologiske frukt og grønnsaker? Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd Forskere: Klasse 4B

Detaljer

Refleksjonsnotat Januar

Refleksjonsnotat Januar Refleksjonsnotat Januar Januar har meldt sin ankomst og det nye året er godt i gang. Det var godt å komme tilbake til hverdagen igjen etter en travel måned med juleverksted og annet i Desember. Januar

Detaljer

Tema: Sannsynlighet og origami

Tema: Sannsynlighet og origami Tema: Sannsynlighet og origami Aktiviteter: Møbiusbånd Håndtrykk Hotell uendelig Papirbretting Tidsbruk: 2 timer Utstyr: Papirstrimler Saks Papir og blyant Origamipapir, eller farga A4-ark Anskaffelse

Detaljer

Båsmo barnehage Ett hus, -mange muligheter

Båsmo barnehage Ett hus, -mange muligheter Båsmo barnehage Ett hus, -mange muligheter 3-årsplan 2013-2016 Velkommen til oss. I denne årsplanen vil dere få et innblikk i hva vi som barnehage vil arbeide med gjennom de neste 3 årene. Årsplanen vil

Detaljer

Sandefjordskolen. LOKAL LÆREPLAN I MAT OG HELSE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 9. trinn (NB: avgangsfag)

Sandefjordskolen. LOKAL LÆREPLAN I MAT OG HELSE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 9. trinn (NB: avgangsfag) Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I MAT OG HELSE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. trinn (NB: avgangsfag) KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven skal kunne -...

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hvor går folks personlige grenser?

Nysgjerrigper-konkurransen Hvor går folks personlige grenser? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvor går folks personlige grenser? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer