Er det forskjell på hvordan man bruker mobil i byen og på bygda?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Er det forskjell på hvordan man bruker mobil i byen og på bygda?"

Transkript

1 Er det forskjell på hvordan man bruker mobil i byen og på bygda? 1

2 Forord Vi er 7.klasse ved Koppang skole. Dette prosjektet har det vært moro å jobbe med. Vi hadde i utgangspunktet mange forslag til prosjekt, men etter flere diskusjoner ble vi enige om å gå for dette. "Er det forskjell på hvordan man bruker mobil i byen og på bygda?" Grunnen var at dette hørtes interessant ut og at mobiltelefon var noe som angikk alle i klassen. Vi vil takke: -Britt Svoen for gode råd. -HA og Trond Løvmo for glimrende reportasje. -Alle skolene, deres rektorer og lærere som på kort varsel stilte opp med hyggelige og tålmodige elever. Uten disse hadde det ikke blitt noe prosjekt! Lakkegata skole Kjelsås skole Sollia skole Atna skole Opphus skole -Rektor Bente Høyer ved Koppang skole, for å bli med på Osloturen. -Norsk forskningsråd for 5000 kr. -NSB for veldig hyggelig pris. -Sølvi Ann Strømme for korrekturlesing og innspill på prosjektet i siste liten. Takk til dere alle. 2

3 Innhold: Dette lurer vi på s. 4 Hypoteser s. 5 Legg en plan for undersøkelsen s. 6 Ut for å hente opplysninger s. 9 Dette har vi funnet ut s. 14 Feilkilder s. 17 Fortell til andre s. 18 Vedlegg Avisoppslaget i Lokalavisa, Hamar Arbeiderblad 3

4 Dette lurer vi på Er det forskjell på hvordan man bruker mobil i byen og på bygda? Er det forskjell på: - Hvor gamle de var når de fikk sin første mobil? - Hvor mye penger de bruker på mobil pr mnd? - Hvilke telefonfunksjoner de bruker? - Hvilken telefon de har? Vi pruter på togprisen. 4

5 Hypoteser Vi bor på bygda. Vi tror at de som bor i byen: Får telefon tidligere enn oss Bruker mer penger til abonnement eller kontantkort Sender flere sms/mms Kjøper flere ringetoner Er mer avhengige av telefonen sin Er mer tilgjengelige på telefonen sin, at de kan bruke den på skolen Har Sony Ericsson eller Nokia telefon Vi tror at de som bor på bygda: Har dyrere telefon Bruker internett mer De fleste har Sony Ericsson telefon Vi lurer på hva vi skal forske på. 5

6 Legg en plan for undersøkelsen Lage et spørreskjema Vi vil lage et spørreskjema som vi skal bruke når vi intervjuer mennesker. Vi skal gå i grupper og lage spørsmål vi mener gir svar på problemstillingen. Dette må vi gjøre i flere omganger. Det er om å gjøre å finne best mulig spørsmål og det kan ta tid. Vi kontakter Brit Svoen ved Høyskolen på Lillehammer. Hun har jobbet med barn og media, og kan ha noen tips til oss. Kanskje hun kan komme med tilbakemeldinger på spørsmålene våre. Vi setter spørsmålene vi blir enige om å bruke, inn i et skjema som gjør det enkelt for oss å gjennomføre intervjuene. Søke om penger fra Nysgjerrigperfondet. Vi søker om penger slik at vi kan reise til en by for å gjennomføre en spørreundersøkelse. Dersom vi får penger ser vi hvor langt vi kan reise for pengene To unge damer som kunne tenke seg en bytur. Gjerne Oslo 6

7 Besøk på 2 byskoler Vi kontakter byens skolemyndighet/skolekontor og spør om de har tips om hvilken skole vi bør kontakte Vi ringer skolene vi får forslag på, og gjør avtale med en av 7.klassene Vi intervjuer elevene vi har avtale med Intervju ved Kjelsås skole Besøk på 2 bygdeskoler Vi bruker oss selv i undersøkelsen Vi kontakter enten en 7.klasse i nabokommunene, eller bruker 7.klasseelever i grendeskolene i vår egen kommune Telefonintervju med grendeskolene. 7

8 Bearbeide intervjuskjemaene Telle opp alle svarene Regne ut prosent og gjennomsnitt der det er nødvendig Finne ut om vi skal bruke søylediagram/sektordiagram på noen av svarene. Finne ut om det er noen tendenser etter opptelling Konkludere Skrive rapport og legge inn bilder Prøve å få spalteplass i lokalavisene om prosjektet vårt Sende rapporten til de skolene/klassene som har hjulpet oss med prosjektet Det var mye arbeid å telle opp, og regne ut alle resultater. 8

9 Ut for å hente opplysninger For å gjøre sammenligningsgrunnlaget så likt som mulig ble vi enige om å intervjue 7.klassinger i byen og på bygda. Så alle tall og resultater er bare representativt for 7.klassinger. Her er skjemaet vi brukte: Jente Gutt 1. Har du mobil? 2. Bor du i by eller bygd? a. Hvor lenge har du bodd her? b. Bodde du i by eller bygd tidligere? c. Endret du mobilbruken etter at du flyttet? By By Bygd Bygd d. Hvordan? Bruker mer Mindre 3. Hvor gammel var du da du fikk din første mobil? 4. Kjøper du bilder/toner til mobiltelefonen din? Av og til a. Hvis ja, hvor ofte? 5. Har du kontantkort eller abonnement? Kontantkort Abonnement 6. Hvor mange penger bruker du i mnd på mobil? 7. Sender du meldinger eller ringer du mest? Mld Ringer 8. Hvor mange sms sender du på en vanlig dag? 9. Hvor mange sms får du på en vanlig dag? 10. Hvilke funksjoner bruker du på mobilen din? a. Mms b. Kamera 9

10 c. Radio d. Internett e. Sms f. Spill g. Ringe h. Mp3 i. Ringetoner 11. Hvilken funksjon bruker du mest? 12. Hvilken type mobil har du? a. Motorola b. L.g. c. Ericsson d. Sony Ericsson e. Nokia f. Siemens g. Samsung h. Annet 13. Hvor mye kostet mobilen din? 14. Har du lov til å bruke mobil på skolen? 15. Er det noen tid på døgnet du ikke er tilgjengelig på mobilen?, Hvorfor?, Hvorfor ikke? a. Når? 16. Når du er sammen med venner, hender det dere gjør noe med mobilene da? a. Spiller spill b. Utveksler bilder c. Utveksler ringetoner d. Annet 17. Bruker du mobilen like mye nå som for et år siden? Mer Mindre Like mye 18. Hvis du måtte velg. Hva ville du valgt av: a. Tv b. Radio 10

11 c. Internett/ pc d. Mobil e. Mp3 f. Andre 19. Ville du klart deg uten mobil? Oslotur Vi fikk 5000,-kr av Norsk forskningsråd for å kunne gjennomføre prosjektet vårt. For de pengene klarte klassens elever å prute på togprisen slik at vi kom til Oslo! På tur til Oslo. Kjelsås og Lakkegata skoler 11

12 Vi bestemte oss for å besøke en østkant- og en mer vestkant-skole i Oslo. Vi var veldig glade da vi fikk lov til å komme til Lakkegata og Kjelsås skole. Mye nytt og spennende å se på, på Lakkegata skole Intervjuene Vi presenterte prosjektet i klassene, og ble veldig godt tatt i mot av klassene, kontaktlærere og rektorer. Rektor ved Lakkegata skole tok godt i mot oss, og presenterte oss for elevene vi skulle intervjue. Vi gjennomførte intervjuene 12

13 Vi gjennomførte intervjuene i egne rom. Elevene fra skolene vi besøkte kom en og en inn til oss. Alle var veldig hyggelige og svarte tålmodig på spørsmålene våre. Det var ikke like lett å svare på alle spørsmålene. 13

14 Dette har vi funnet ut Vi vil igjen gjøre oppmerksom på at resultatene bare er representative for 7.klassinger i by og bygd. Resultatene bygger også på forholdsvis lite tallmateriale. Fra bygdeskoler har vi intervjuet 30 stykker, og i byen intervjuet vi 37 stykker. Når vi la planen for undersøkelsen skrev vi at vi ville vurdere å bruke søylediagram/sektordiagram for å vise noen av resultatene. Dette gikk vi bort i fra da vi mente at tallene talte for seg selv i samleskjemaet. Samlet resultatskjema kommer på s.16. Forskjeller mellom by og bygd Hypotese: Vi tror at de som bor i byen får telefon tidligere enn oss. Alle 7. klassingene i bygda har mobil, men i byen er det 11% som ikke har. De som får mobil får det noe tidligere i bygda og slik stemmer hypotesen. Men vi hadde ikke tenkt på at såpass mange 7.klassinger i byen ikke har mobil, så slik sett stemmer ikke hypotesen. Hypotese: Vi tror at de som bor i byen bruker mer penger til abonnement eller kontantkort. Dette stemte ikke. Bygdeungdom brukte mest penger. Hypotese: Vi tror at de som bor i byen kjøper flere ringetoner. Byungdommer kjøper mindre ringetoner. Dette er helt motsatt av hva vi trodde. Bygdeungdom bruker alle funksjoner mer på mobilen sin. Hypotese: Vi tror at de som bor i bygda har dyrere telefon. Bygdeungdommen har noe dyrere mobiler. Det stemmer med hypotesen. Det er en noe høyere prosentandel som ville valgt Mp3 spiller framfor andre medier i byen. Hypotese: Vi tror at de som bor i byen er mer avhengige av telefonen sin. Det er flere ungdommer på bygda som er avhengige av mobilen sin, så det stemmer ikke med hypotesen. Gammel og ny mobil. Likheter mellom by og bygd Hypotese: Vi tror at blant de som bor i byen har flest Sony Ericsson eller Nokia telefon, og at blant de som bor i bygda har flest Sony Ericsson telefon. Sony Ericsson er mest brukt blant aldersgruppa 13år. Det er mer enn 50% i både by og bygd som har Sony Ericsson. Vi hadde trodd det var en forskjell mellom by og bygd, men vi bommet på det. De fleste har kontantkort, ca. 70% De sender flere sms enn de ringer. Hypotese: vi tror at de som bor i byen er mer tilgjengelige på telefonen sin, at de kan bruke den på skolen 14

15 Mobil er ikke tillatt på skolen. Vi trodde skoleungdom i byen hadde andre regler enn oss, så hypotesen stemmer ikke. Ungdommene utveksler bilder, toner og spill like mye. Hypotese: Vi tror at de som bor i bygda bruker internett mer. Internett og pc er det ungdommene helst vil ha, hvis de må velge. Men det er flere på bygda som ville valgt PC og slik sett stemmer hypotesen, og det er også flere som bruker internett på mobilen. Hypotese: Vi tror at de som bor i byen sender flere sms/mms. De sender og mottar ca. like mange meldinger pr. døgn. I den grad det var noen forskjell var det bygdeungdom som sendte litt flere meldinger. To nye Sony Ericsson mobiler. 15

16 Spørsmål Bygd By % 89 % 0 % 11 % 2 Gjør vi ikke noe med 3 9,7 år 9,45 år 4 20% 16,1% 26,7% 45,2% Av og til 53,3% 38,7% 5 Kontantkort 70% 68,8% Abonnement 30% 31, 2% 6 Kr.pr mnd. 142,33 kr 127,50 kr 7 Sender meldinger 100 % 61,1 % Ringer 0 % 38,9 % 8 7,35 6,1 9 7,05 5,75 10 mms 63,3% 46,9% kamera 86,7% 65,6% radio 38% 15,6% internett 62,1% 50% sms 93,1% 65,6% spill 86,2% 59,3% ringe 75,9% 68,7% mp3 41,4% 34,3% ringetoner 79,3% 65,6% 11 sms sms 12 Motorola 6,9% L.g 10,3% 3,1% Ericsson Sony Ericsson 55,2% 56,3% Nokia 20,6% 15,6% Siemens 18,8% Samsung 6,9% 6,3% Annet Skolen og natta Skolen og natta 16 Utveksle spill 44,4% 40% Utveksle bilder 51,9% 56,6% Utveksle ringetoner 63% 70% 17 Annet 48,1% 16,6% Mer 41,3% 45,4% Mindre 37,9% 12,1% Like mye 20,6% 42,4% Tv 17,9% 21,2% Radio 3,6% 0% Internett/pc 53,6% 39,4% Mobil 17,9% 12,1% Mp3 3,6% 15,2% andre 3,6% 9,1% 65,5% 75,8% 34,5% 24,2% 16

17 Feilkilder Det kan være noen av intervjuobjektene som ljuger/finner på svar. Det kan også være noen som har misforstått spørsmålene, eller at vi har misforstått svaret. F.eks var det en som svarte at han sendte 150 sms per mnd, samtidig svarte han at han sendte 150 sms per dag. Vi ble usikre på om han brukte 4500kr per mnd, eller om han sendte 5 sms i gjennomsnitt hver dag. Vi fikk ganske lite grunnlag å forske ut fra, (37 intervjuer i byen og 30 intervjuer på bygda) men håper at det meste er representativt. Men helt sikre konklusjoner kan vi ikke trekke. 17

18 Fortell til andre Vi hadde med oss Lokalavisa (Hamar Arbeiderblad) på turen vår til Oslo. Vi fikk et tresiders oppslag der. Dette får dere kopier av som vedlegg. Under ser dere et av bildene som ble brukt i reportasjen. De vil også kjøre en oppfølgingssak på oss når resultatet av konkurransen foreligger. Vi har også gjort resultatet vårt kjent på egen skole. I tillegg har vi sendt prosjektet vårt til Kjelsås skole Lakkegata skole Atna skole Sollia skole Opphus skole Bildet fra Lokalavisa. 18

19 LØRDAG 25. MARS 2006 Lokalavisa 13 Hælj Nysgjerrigper Elevene på Koppang skole er mer enn alminnelig nysgjerrige. Sist uke reiste 20 elever til Oslo for å undersøke om det er forskjell på bruk av mobiltelefoner mellom folk i by og land. Koppang skole er med i Norsk forskningsråds nysgjerrigperkonkurranse. FOTO: TROND LØVMO

20 14 Lokalavisa LØRDAG 25. MARS 2006 Nysgjerrig bygdeungd Haaken Fjellberg Danielsen prutet prisen til NSB med flere tusen kroner slik at klassa kunne komme seg til Oslo. Utrolig mye spennende og fotografere i Oslo, mente denne gjengen etter å ha besøkt Lakkegata skole i bakgrunnen. ALLE FOTO: TROND LØVMO Kulere går det ikke an å bli. Gea Lutnæs og Borghild Storaas forbereder seg til den den store spørreundersøkelsen. Ungdommer fra Koppang holder seg med dobbelt så dyre mobiltelefoner sammenlignet med ungdommer på samme alder i Oslo. TROND LØVMO Det er en av konklusjonene i en spørreundersøkelse gjennomført av elevene i sjuendeklasse ved Koppang skole. Skolen kan vise til mange fine tidligere plasseringer, og deltar også i år i Norges forskningsråds konkurranse om å bli Årets Nysgjerrigper. Lokalavisa ble med de 20 elevene og klasselærer Hilde Solvang til Oslo. Med var også virksomhetsleder Bente Høyer, men hun understreket at denne dagen var hun kun med som assistent. SJUENDEKLASSE bestemte seg tidlig for å bli med på konkurransen, og gleden sto i taket på Koppang skole da det ble kjent at sjuendeklasse hadde fått hele kroner av Norges forskningsråd til prosjektet. De hadde søkt om penger, men aldri tidligere har skolen fått et så stort beløp. Med så mye penger på bok bestemte klassen seg for å reise til Oslo for fysisk sjøl å gjennomføre spørreundersøkelsen. HAAKEN FJELLBERG DANI- ELSEN, en av elevene i klassen, fikk oppgaven å forhandle pris med NSB. Jeg ringte NSB gruppereiser og fortalte hvor mange vi var. Først sa de kroner, så fikk jeg tilbud om kroner. Det er for dyrt, sa jeg. Så lurte han på hvor mye penger vi hadde. Jeg fortalte at vi hadde Da ba han om telefonnummer og epostadresse til lærer n vår. Etter ei stund fikk vi beskjed om at vi skulle få billetter til kroner, forteller Haaken Fjellberg Danielsen stolt. PÅ KARL JOHAN. Elevene insisterte på at de ville gjennomføre undersøkelsen på Karl Johans gate. Men slik ble det ikke. Borghild Storaas i klassa, sørget for å kvalitetssikre spørsmå-

21 LØRDAG 25. MARS 2006 Lokalavisa 15 om på forskningsreise Hvorfor døde dinosaurusene? FAKTA Årets Nysgjerrigper ÅRETS NYSGJERRIGPER er en forskningskonkurranse for elever i barneskolen. ÅRETS NYSGJERRIGPER kåres hvert år, og vinnerne får en tre dagers tur med overnatting på hotell. Fire andre finalister får pengepremier. ÅRETS NYSGJERRIGPER arrangeres av Norges forskningsråd og har vært arrangert i mer enn 10 år. FRIST for innsending av prosjekt til årets konkurranse er 1. mai INFORMASJON om årets nysgjerrigper finnes på Slik går du fram: Alle som går på barneskolen kan delta i konkurransen om å bli Årets Nysgjerrigper. En kan gå sammen to eller flere, eller hele klassen. Elevene skal lage et vitenskapelig prosjekt rundt noe de lurer på. Framdrift: 1. Dette lurer jeg på? 2. Hvorfor er det slik? 3. Lage en plan. 4. Ut og hent opplysninger. 5. Dette har jeg funnet ut. 6. Fortell det til andre. Hilde Solvang hadde med klassa si til Lakkegata skole. Lærer Hilde Solvang synes nysgjerrigper-konkurransene er en glimrende måte å lære elevene prosjektarbeid på. I fjor ble fjerdeklassa hennes hedret med plassering helt i tet etter at elevene hadde undersøkt om gutter og jenter mobber på forskjellige måter. I 2003 ble 2. klassa på Koppang skole premiert etter at de via forskning fant ut at foreldrene juger når de sier det er mark i snø. Og i 1999 studerte andreklassingene på Koppang skole hvorfor dinosaurusene døde ut. I alle klassene var Hilde Solvang lærer. lene hos Brit Svoen ved Høgskolen i Lillehammer. Brit Svoen har bodd i huset på Koppang der Borghild bor nå, og hun har greie på undersøkelser og slikt. Hun jobber nemlig på en doktorgrad om ungdom, fjernsyn og nye medier. Hun rådet Borghild til å begrense spørreundersøkelsen til sjuendeklassinger, og slik gikk det til at Lokalavisa denne onsdagen havnet sammen med ti andre nysgjerrigperer på Lakkegata skole. Skolen ligger på østkanten av Oslo. Det var et poeng. Den andre halvdelen av klassen reiste til Kjellsås skole, på vestkanten. REKTOR METTE GAARDER tar vennlig imot koppangselevene. Hun forteller at det går 310 elever og at det snakkes 33 språk på Lakkegata skole. Hun tar med elevene opp trappa i den gamle mursteinsbygningen midt i Gamlebyen, til 7B. Her underviser Margit Nordling i matte. Det ble nok et kjærkomment avbrekk da elevene i 7B ble tatt ut i grupper for å besvare spørsmålene fra nysgjerrigperene fra Koppang. Utenfor skolen er det travle gater med travle mennesker og stor trafikk. Sjukebiler og politibiler med sirener uler gjennom gatene, nesten hele tiden, men det er det nok bare vi som er fra Koppang som hører. MANGE AV JENTENE går med sjal og det er åpenbart mange flere forskjellige nasjonaliteter på Lakkegata skole enn det er på Koppang skole. Men noe er også likt. Lue får de ikke bruke inne på Lakkegata, og de får heller ikke lov til å bruke mobiltelefonen på skolen. Akkurat på det punktet bommet nysgjerrigperene stygt i hypotesen sin. De trodde på forhånd at det var fritt fram å bruke mobilen i skolene i Oslo. NYSGJERRIGPERENE har bare veldig foreløpige tall og vise Lokalavisa. Trendene fra Oslo er sammenlignet med deres egne svar på undersøkelsen. I tillegg er det meningen å hente inn svar fra en sjuendeklasse til fra bygda. Elevene skal også, i tillegg, finne ut om det er forskjeller mellom svarene fra Oslo Vest og Oslo Øst. Nysgjerrigperene fant ut at osloelevene i gjennomsnitt har mobiler til kroner, mens bygdeelevenes mobiler koster kroner i gjennomsnitt. SONY ERICSSON er en soleklar markedsleder når det gjelder valg av mobiltelefon blant de unge. Godt og vel halvparten fra både by og bygd har dette merket. Mens hundre prosent av elevene fra bygda hadde mobiler, var det «bare» 89 prosent av byungdommene som hadde mobiltelefon. Dette oversaket nysgjerrigperene. Etter skolevisittene besøkte nysgjerrigperene Teknisk Museum, spiste pizza på Egon og reiste hjem med toget. Her på skolen bruker vi ikke lue inne og det er ikke lov å bruke mobilen på skolen, forteller Nicky Kongensgaard (12). Lykkelig og slitne. Togreisen var stor i seg sjøl for mange. Enkelte elever reiste med tog for første gang denne turen. Vel hjemme på Koppang stasjon, sent på kveld, fikk de ros for eksemplarisk oppførsel av konduktøren. Nå gjenstår bare etterarbeiding av tallene, og kanskje en spørreundersøkelse hos sjuendeklassingene i Rendalen. Gea Lutnnæs Trøen og Borghild Storaas,til venstre fortalte elevene i 7B ved Lakkegata skole om nysgjerrigperprosjektet.rektor Mette Gaarder til høyre. Fra venstre Ingar Kilde og Lars Even Dyrstad intervjuer Mustafa Uygur, mens Chatrine Berger intervjuer Stig Berggren. Fett å kjøre tog, mener Tom Østensen som kun har kjørt med toget en gang tidligere.haakon Fjellberg Danielsen til høyre.

Årets nysgjerrigper 2009

Årets nysgjerrigper 2009 Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Er det forskjell på når barn får sin første mobil? Klasse: 5.trinn Skole: Koppang skole (Stor-Elvdal, Hedmark) Antall deltagere (elever): 23 Dato: 30.04.2009 Side

Detaljer

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 1 Forord 2. klasse ved Hedemarken friskole har hatt mange spennende og morsomme

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter?

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Innlevert av 7D ved Bekkelaget skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi har brukt lang tid, og vi har jobbet beinhardt med dette prosjektet. Vi har

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte?

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Innlevert av 5-7 ved Samfundet skole, Egersund (Eigersund, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2012 Vi er tre jenter i fra 6 og 7 klasse. Vi

Detaljer

Nysgjerrigpermetoden for elever. Arbeidshefte for deg som vil forske selv

Nysgjerrigpermetoden for elever. Arbeidshefte for deg som vil forske selv Nysgjerrigpermetoden for elever Arbeidshefte for deg som vil forske selv facebook.com/nysgjerrigper.no nys@forskningsradet.no nysgjerrigper.no Om Nysgjerrigpermetoden og dette heftet Nysgjerrigpermetoden

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Skriftlig innlevering

Skriftlig innlevering 2011 Skriftlig innlevering Spørre undersøkelse VG2 sosiologi Vi valgte temaet kantinebruk og ville finne ut hvem som handlet oftest i kantinen av første-, andre- og tredje klasse. Dette var en problem

Detaljer

Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake?

Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake? Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake? Innlevert av 6 ved Sanne skole (Gran, Oppland) Årets nysgjerrigper 2011 Hei! Vi er en 6. klasse på Sanne skole som har jobbet med nysgjerrigper.

Detaljer

Kan man gjennkjenne favoritt colaen sin i blinde blant mange cola merker?

Kan man gjennkjenne favoritt colaen sin i blinde blant mange cola merker? Kan man gjennkjenne favoritt colaen sin i blinde blant mange cola merker? Innlevert av gruppe i 7A ved Nord- Aurdal Barneskole (Nord-Aurdal, Oppland) Årets nysgjerrigper 2015 COLATESTEN Vi har lyst til

Detaljer

Hvorfor er det slik?

Hvorfor er det slik? Vi er en klasse med 26 smarte, engasjerte og kule elever. Vi har vært med på nysgjerrigperprosjektet for første gang, og vi har hatt det kjempegøy! Vi har lært masse, og hatt det morsomt sammen alle sammen.

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Finnes det jente og guttefarger? Klasse: 1.-4.trinn Skole: Konsvik skole (Lurøy, Nordland) Antall deltagere (elever): 13 Dato: 22.04.2010 Side 1 Vi takker foreldrene

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

hvorfor sto de der de sto?

hvorfor sto de der de sto? Prosjekttittel: Hvor var det kverner i bygda vår, hvorfor var de der og hvorfor sto de der de sto? Skole: Tverlandet skole i Leirfjord (Nordland) Deltagere: 1. 7. klasse Dato: 27.02.15 Forord I Nysgjerrigperoppgaven

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hvorfor har skolen vår og naboskolene ikke de samme reglene for elevene?

Nysgjerrigper-konkurransen Hvorfor har skolen vår og naboskolene ikke de samme reglene for elevene? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvorfor har skolen vår og naboskolene ikke de samme reglene for elevene? Forskere: 1.-4. klasse ved Øresvik skole (Rødøy, Nordland) Nysgjerrigper-konkurransen

Detaljer

NYSGJERRIGPER. Blir man mer sulten av å svømme eller er det bare noe man tror?

NYSGJERRIGPER. Blir man mer sulten av å svømme eller er det bare noe man tror? NYSGJERRIGPER Blir man mer sulten av å svømme eller er det bare noe man tror? Dette lurer vi på Vi er 5. trinn på Vestby skole. Vi ville være med på Nysgjerrigperkonkurransen. For å finne ting vi kunne

Detaljer

Hvem i familien er mest opptatt av energibruken?

Hvem i familien er mest opptatt av energibruken? Hvem i familien er mest opptatt av energibruken? Innlevert av 7. trinn ved Haukås skole (Bergen Kommune, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2013 Vi var med i forskningskampanjen der vi målte temperaturen hjemme

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim

Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim 17 19 januar 2002 Berit Skog ISS NTNU Ann Iren Jamtøy Sentio as INNHOLD INNLEDNING...3 1. UNGDOM OG SMS...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Hvorfor har de unge mobiltelefon?...5

Detaljer

Er det sånn at vi sover dårligere hvis vi bruker pc/nettbrett/mobil 1 t før vi legger oss

Er det sånn at vi sover dårligere hvis vi bruker pc/nettbrett/mobil 1 t før vi legger oss Er det sånn at vi sover dårligere hvis vi bruker pc/nettbrett/mobil 1 t før vi legger oss Innlevert av 7C ved Nord-Aurdal Barneskole (Nord-Aurdal, Oppland) Årets nysgjerrigper 2014 Vi valgte ut dette temaet

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Fravær pa Horten viderega ende skole

Fravær pa Horten viderega ende skole Fravær pa Horten viderega ende skole Horten videregående skole har hatt problemer med høyt fravær og frafall blant sine elever. Når vi skulle velge oppgave, synes vi det kunne være spennende å finne ut

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Nysgjerrigperkonkurransen 2017 St. Sunniva skole 1B

Nysgjerrigperkonkurransen 2017 St. Sunniva skole 1B Nysgjerrigperkonkurransen 2017 St. Sunniva skole 1B Forord Det har vært gøy å jobbe sammen med 1B i dette prosjektet. Alle i klassen har bidratt med tegninger eller tekst. I løpet av forskningsperioden

Detaljer

fin, og de har den i mannens størrelse

fin, og de har den i mannens størrelse PRØVE 2 Del I: Lytteforståelse A: Lars Iversen Lytt til teksten og svar på spørsmålene. Du får høre teksten to ganger. 1 Hvilken by kommer Lars Iversen fra? 2 Hvor bor han? 3 Er Lars gift? 4 Hva heter

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hvorfor er det så mye boss rundt bosspannene i Alvøen Idrettspark?

Nysgjerrigper-konkurransen Hvorfor er det så mye boss rundt bosspannene i Alvøen Idrettspark? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvorfor er det så mye boss rundt bosspannene i Alvøen Idrettspark? Forskere: Klasse 4B ved Alvøen skole (Bergen, Hordaland) Nysgjerrigper-konkurransen

Detaljer

Nysgjerrigper. Forskningsrådets tilbud til barneskolen. Nysgjerrigpermetoden. Annette Iversen Aarflot 10. november 2017 Nysgjerrigperkonferansen

Nysgjerrigper. Forskningsrådets tilbud til barneskolen. Nysgjerrigpermetoden. Annette Iversen Aarflot 10. november 2017 Nysgjerrigperkonferansen Nysgjerrigper Forskningsrådets tilbud til barneskolen Annette Iversen Aarflot 10. november 2017 Nysgjerrigperkonferansen Nysgjerrigpermetoden 2 Mål for kurset: Du har fått god kunnskap om Nysgjerrigpermetoden.

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen 2017

Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hva slags søppel kaster vi i Rendalen? Forskere: 6. og 7. klasse ved Berger skole (Rendalen, Hedmark) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hvor går folks personlige grenser?

Nysgjerrigper-konkurransen Hvor går folks personlige grenser? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvor går folks personlige grenser? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

«Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk

«Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk «Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk Mediehverdagen - sammendrag Klasse 2mka ved Vennesla videregående skole har utført undersøkelsen Mediehverdagen

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hvordan kan vi se at noen lyver?

Nysgjerrigper-konkurransen Hvordan kan vi se at noen lyver? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvordan kan vi se at noen lyver? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd Forord

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hvor mye helper sansene oss når det gjelder mat?

Nysgjerrigper-konkurransen Hvor mye helper sansene oss når det gjelder mat? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvor mye helper sansene oss når det gjelder mat? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

Hvordan snakker 3. klassinger til 1. og 2. klasse? Bekkestua barneskole, klasse 3c Bærum kommune, Akershus fylke

Hvordan snakker 3. klassinger til 1. og 2. klasse? Bekkestua barneskole, klasse 3c Bærum kommune, Akershus fylke Hvordan snakker 3. klassinger til 1. og 2. klasse? Bekkestua barneskole, klasse 3c Bærum kommune, Akershus fylke Dette lurer vi på Problemstilling - grenser Vi diskuterte og lagde problemstillinger som

Detaljer

Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år. premiedryss og spesialpriser!

Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år. premiedryss og spesialpriser! Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år premiedryss og spesialpriser! Konkurranseregler: Alle som går i 1. 7. klasse kan delta. Gå sammen to eller fl ere, gjerne hele klassen sammen. Lag et vitenskapelig

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Hvorfor iser tennene Klasse: 4A og 4B Skole: Emblem skule (Ålesund, Møre og Romsdal) Antall deltagere (elever): 20 Dato: 03.06.2010 Side 1 Vi er ei klasse på 20.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Mennesker er nysgjerrige

Mennesker er nysgjerrige Mennesker er nysgjerrige Vi mennesker har alltid vært nysgjerrige og undret oss over det som er rundt oss. Kanskje det er noe av det som gjør oss til mennesker? Hva hvis? Tenk om Så rart! Hvorfor er det

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Hvordan har Trivselsledere påvirket skolen vår?

Hvordan har Trivselsledere påvirket skolen vår? Hvordan har Trivselsledere påvirket skolen vår? Innlevert av 6A ved Mjølkeråen (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2013 Ansvarlig veileder: Aslak Hordvik Antall deltagere (elever): 22 Deltagere: Henrikke

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Blir det bedre trivsel på skolen med TL?

Nysgjerrigper-konkurransen Blir det bedre trivsel på skolen med TL? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Blir det bedre trivsel på skolen med TL? Forskere: 6.trinn ved Smeaheia skole (Sandnes, Rogaland) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

Nysgjerrigper. Forskningsrådets tilbud til barneskolen. Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015.

Nysgjerrigper. Forskningsrådets tilbud til barneskolen. Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015. Nysgjerrigper Forskningsrådets tilbud til barneskolen Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015 Side Mål for kurset: Du har fått god kunnskap om Nysgjerrigpermetoden.

Detaljer

Hvorfor ser vi lite i mørket?

Hvorfor ser vi lite i mørket? Hvorfor ser vi lite i mørket? Innlevert av 5A ved Volla skole (Skedsmo, Akershus) Årets nysgjerrigper 2015 Hei til dere som skal til å lese dette prosjektet! Har dere noen gang lurt på hvorfor vi ser lite

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 9. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo e IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hvorfor tjener fotballspillere så mye penger?

Nysgjerrigper-konkurransen Hvorfor tjener fotballspillere så mye penger? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvorfor tjener fotballspillere så mye penger? Forskere: 7 ved Brekken skole (Røros, Sør-Trøndelag) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

Mennesker er nysgjerrige

Mennesker er nysgjerrige Mennesker er nysgjerrige Vi mennesker har alltid vært nysgjerrige og undret oss over det som er rundt oss. Kanskje det er noe av det som gjør oss til mennesker? Hva hvis? Tenk om Så rart! Hvorfor er det

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen 2017

Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvorfor drømmer vi? Forskere: 6.trinn ved Smeaheia skole (Sandnes, Rogaland) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd Forord Fem elever

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2009

Årets nysgjerrigper 2009 Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Hvorfor kommer det støv? Klasse: 6. trinn Skole: Gjerpen Barneskole (Skien, Telemark) Antall deltagere (elever): 2 Dato: 29.04.2009 Side 1 Vi er to jenter fra 6a

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen 2017

Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hva får oss til å miste konsentrasjonen? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Antall av Hvilket trinn går du på?

Antall av Hvilket trinn går du på? Hvilket trinn går du på? Antall av Hvilket trinn går du på? 10. trinn 37 8. trinn 46 9. trinn 57 Antall av Hvilket trinn går du på? 9. trinn 8. trinn 10. trinn 0 10 20 30 40 50 60 Er du mer eller mindre

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

TINE M&D AUTOMATER - HVA SYNTES EGENTLIG ELEVENE PÅ BRANNFJELL SKOLE OM M&D AUTOMATEN? Forskere: Petter Tidemann Hals og Oliver Gran Fehn

TINE M&D AUTOMATER - HVA SYNTES EGENTLIG ELEVENE PÅ BRANNFJELL SKOLE OM M&D AUTOMATEN? Forskere: Petter Tidemann Hals og Oliver Gran Fehn TINE M&D AUTOMATER - HVA SYNTES EGENTLIG ELEVENE PÅ BRANNFJELL SKOLE OM M&D AUTOMATEN? Forskere: Petter Tidemann Hals og Oliver Gran Fehn Rapport skrevet av: Petter Tidemann Hals og Oliver Gran Fehn, Våren

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hva gjør elevene og lærerne på Gullhaug flaue?

Nysgjerrigper-konkurransen Hva gjør elevene og lærerne på Gullhaug flaue? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hva gjør elevene og lærerne på Gullhaug flaue? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Hvorfor kan ikke dyr snakke som mennesker?

Hvorfor kan ikke dyr snakke som mennesker? Hvorfor kan ikke dyr snakke som mennesker? Nysgjerrigper 2017 Klasse 3c Eiksmarka skole Nysgjerrigper 2017 Klasse 3c, Eiksmarka skole Deltagere: Wilhelm, Ivar, Oskar, Gustav, Andreas, Anders, Magnus, Kristian,

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Løper vi fortere når vi spiser sukker?

Nysgjerrigper-konkurransen Løper vi fortere når vi spiser sukker? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Løper vi fortere når vi spiser sukker? Forskere: 4.trinn ved Kronstad skole (Bergen, Hordaland) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass

Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass Foto: Ingunn S. Bulling Prosjektgruppen DISSE HAR GITT PENGER TIL PROSJEKTET MIDT-NORSK NETTVERK FOR

Detaljer

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING Møt Isa og Bea, to venner som aldri i livet skulle like hverandre. av Annie Barrows + Sophie Blackall OM BOKEN Fra første gang de så hverandre, visste Isa og Bea at de ikke

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Hvorfor er noen mer kilne enn andre? Levert inn av 3A på Bekkestua Barneskole

Hvorfor er noen mer kilne enn andre? Levert inn av 3A på Bekkestua Barneskole Hvorfor er noen mer kilne enn andre? Levert inn av 3A på Bekkestua Barneskole Om oss Vi er klasse 3A på Bekkestua Barneskole. Vi elsker å forske, og har gledet oss til å få begynne med Nysgjerrigper helt

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Kan en pille eller kaffe uten noen effekt være prestasjonsfremmende?

Nysgjerrigper-konkurransen Kan en pille eller kaffe uten noen effekt være prestasjonsfremmende? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Kan en pille eller kaffe uten noen effekt være prestasjonsfremmende? Forskere: 7C-3 ved Vestby skole (Vestby, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Hvorfor knuser glass?

Hvorfor knuser glass? Hvorfor knuser glass? Innlevert av 3. trinn ved Sylling skole (Lier, Buskerud) Årets nysgjerrigper 2013 Ansvarlig veileder: Magnhild Alsos Antall deltagere (elever): 7 Innlevert dato: 30.04.2013 Deltagere:

Detaljer

Hvorfor går tiden noen ganger fort og noen ganger sakte?

Hvorfor går tiden noen ganger fort og noen ganger sakte? Hvorfor går tiden noen ganger fort og noen ganger sakte? Innlevert av 5. trinn ved Haukås skole (Bergen Kommune, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2011 Ansvarlig veileder: Birthe Hodnekvam Antall deltagere

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier?

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Innlevert av 7A ved Majorstuen skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi synes det har vært spennende å være med på en konkurranse

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Hvorfor liker noen å lese, mens andre ikke liker det?

Hvorfor liker noen å lese, mens andre ikke liker det? Hvorfor liker noen å lese, mens andre ikke liker det? Innlevert av 5. -7.klasse ved Norwegian Community School (Nairobi, Utlandet) Årets nysgjerrigper 2015 Vi går på den Norske skolen i Kenya og vi er

Detaljer

Spørreskjema for elever 4. klasse, Høst 2016

Spørreskjema for elever 4. klasse, Høst 2016 Spørreskjema for elever 4. klasse, Høst 2016 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i. Er

Detaljer

Skoleundersøkelse om mobbing

Skoleundersøkelse om mobbing Skoleundersøkelse om mobbing Elevskjema - Bokmål Humanistisk fakultet Senter for atferdsforskning Spørreskjema for Zero et program mot mobbing Informasjon til elevene Skolen du går på har valgt å være

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hvorfor røyker folk selv om de vet at det er farlig?

Nysgjerrigper-konkurransen Hvorfor røyker folk selv om de vet at det er farlig? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvorfor røyker folk selv om de vet at det er farlig? Forskere: 5. og 6.trinn ved Helleland skole (Eigersund, Rogaland) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer