VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE"

Transkript

1 KUN FOR PROFESJONELLE KUNDER/KVALIFISERTE INVESTORER VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE Introduksjon Verdipapirutlån er en veletablert praksis der ETF er foretar kortsiktige utlån av aksjer eller obligasjoner for å øke den forventede avkastningen til fondsaksjonærer. I dette dokumentet beskrives grunnlaget for verdipapirutlån, fordelene og risikoene for investorer og BlackRocks tilnærming til utlån av verdipapirer. Oppsummering ``Verdipapirutlån er ikke uten risiko, men gir direkte fordeler til fondsaksjonærer. ``I de tre tiårene vi har lånt ut verdipapirer på vegne av kunder, har BlackRock fokusert på å levere konkurransedyktig avkastning med god balanse mellom avkastning, risiko og kostnad. ``Siden 1981 har BlackRock levert positiv utlånsinntekt for alle fond som deltar i utlån av verdipapirer, inkludert alle ishares ETF er 1. Grunnleggende om verdipapirutlån Ved verdipapirutlåntransaksjoner foretar ETF er kortsiktige utlån av aksjer eller obligasjoner for å sikre en meravkastning til fondsaksjonærer. Slik fungerer det: Først ber en større finansiell institusjon om å få låne en aksje eller en obligasjon midlertidig. For å låne aksjen eller obligasjonen, må institusjonen betale et gebyr og stille sikkerhet til ETF-en. ETF-en innehar sikkerheten for å sikre tilbakebetaling i tilfelle låntakeren ikke returnerer utlånt aksje eller obligasjon som avtalt. Verdien av sikkerheten må overstige verdien av utlånt aksje eller obligasjon, slik at fondet har et sikkerhetsnett for å hindre tap dersom låntakeren ikke returnerer verdipapiret. Finansinstitusjonen bruker vanligvis den lånte aksjen eller obligasjonen til sikring mot markedsrisiko, til short-salg eller som sikkerhet i en annen transaksjon. I flytdiagrammet til høyre ser du et eksempel på hvordan en verdipapirutlån fungerer. Fordeler ved verdipapirutlån Verdipapirutlån gjør det mulig for investorer å oppnå større avkastning enn de ellers ville fått, ved å gjøre aksjer eller obligasjoner tilgjengelig for utlån. ETF-investorer kan dra nytte av verdipapirutlån i form av bedre fondsavkastning. Hvordan? Fondet kan generere merinntekter gjennom gebyret det tar ved utlån av verdipapirer. 1 Historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning. Her er et eksempel på hvordan det virker: Prosessen starter slik: 1. En større finansiell institusjon ber om å få låne fra en ETF. 2. Når det har mottatt sikkerheten, låner fondsselskapet til finansinstitusjonen (låntakeren). 2 Sikkerhet Verdipapir Mens verdipapiret er utlånt: 1 3. Sikkerheten står til fordel for fondet, atskilt fra forvalterens og fondsforvalterens eiendeler. 4. Hvis det betales utbytte eller kuponger betaler finansinstitusjonen fondet et beløp som tilsvarer disse inntektene. 4 3 Sikkerhet Rettigheter (f.eks. utbytte) Prosessen fullføres slik: Fondsselskap Finansinstitusjon Fondsselskap Sikkerhetskonto Finansinstitusjon 5. Når lånet forfaller (eller når fondsselskapet ber om det), må finansinstitusjonen levere sikkerheten tilbake til fondet. 6. Fondet frigir deretter sikkerheten tilbake til finansinstitusjonen for å avslutte prosessen. 7. Gjennom prosessen genererer fondet ytterligere inntekter for fondets investorer. 6 Verdipapir Sikkerhet 5 Fondsselskap Finansinstitusjon Enkelte av opplysningene i denne merknaden gjelder ikke følgende fondsserier: ishares ETF (CH), ishares ETF II (CH). Du får nærmere informasjon om verdipapirutlån når det gjelder disse fondene, ved å snakke med din kontaktperson i ishares.

2 Avkastningen av verdipapirutlån varierer vanligvis med aktivaklasse avhengig av etterspørsel etter underliggende verdipapirer. Eksempelvis, for de valgte flaggskipfondene nedenfor, har ishares-etf er i utviklede markeder for aksjer med liten til middels markedsverdi oppnådd mellom 0,08 % og 0,17 % årlig, mens ishares-etf er med aksjer i vekstmarkeder har oppnådd mellom 0,06 % og 0,28 % i løpet av året som ble avsluttet i mars Se tabellen nedenfor for avkastning av verdipapirutlån i utvalgte ishares-flaggskipfond 3. For de utvalgte flaggskipfondene, har inntekten som har blitt generert gjennom utlån av verdipapirer, hatt tilsvarende virkning som å kompensere for forvaltningshonorarer med mellom 2 % og 43 %, i løpet av året som ble avsluttet i mars AVKASTNING AV VERDIPAPIRUTLÅN I UTVALGTE ishares-etf er ishares-etf AKSJE MED STOR MARKEDSVERDI, UTVIKLET Ticker Akkumulert avkastning av verdipapirutlån (i bps) Avkastning av verdipapirutlån 2015 (bps) Forv. honorar (bps) Forv. honorarkomp. ved utlån (%) ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist) EUE 72,8 33,8 5,6 6, % ishares CORE FTSE 100 UCITS ETF (Dist) ISF 10,6 8,0 1,9 1,5 7 21% ishares S&P 500 UCITS ETF (Dist) IUSA 3,7 2,2 0,7 0,9 40 2% AKSJE MED MIDDELS/LITEN MARKEDSVERDI, UTVIKLET ishares EURO STOXX Small UCITS ETF DJSC 109,9 65,2 17,7 17, % ishares EURO STOXX Mid UCITS ETF DJMC 79,0 37,2 7,1 8, % ishares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) ISJP 76,8 42,0 14,9 15, % AKSJE, NYE MARKEDER ishares MSCI Turkey UCITS ETF ITKY 114,0 39,4 9,8 10, % ishares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF IEMS 62,0 25,2 28, % ishares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) IKOR 21,8 6,9 8, % ishares China Large Cap UCITS ETF FXC 33,7 16,7 6,2 7, % ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) IEEM 24,0 15,3 5,3 6,1 75 8% OFFENTLIG GJELD ishares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF IBGS 14,4 9,3 4,3 4, % ishares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF IBGM 28,5 14,1 4,6 4, % ishares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF IBTM 8,7 8, % ishares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF IEAC % Kilde: BlackRock. Ikke revidert avkastning av verdipapirutlån. Ett basispunkt (1 bp) tilsvarer 0,01 %. Kun til illustrative formål. 2 I de 12 månedene frem til mars Fondene ovenfor er eksempler på vanlige fond og representerer bare en del av fondene i kategorien som driver med verdipapirutlån. På ishares.com finner du informasjon om verdipapirutlån for alle andre ishares-fond hjemmehørende i EMEA. Tidligere avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning. Enkelte av opplysningene i denne noten gjelder ikke følgende fondsserier: ishares ETF (CH) og ishares ETF II (CH). 4 Europa, Midtøsten og Afrika. SPØRSMÅL OG SVAR Sp: Hvilke fordeler gir verdipapirutlån i finansmarkedene? Sv: Verdipapirutlån har utviklet seg til en viktig del av finansmarkedene. Per mars 2015 var aktiva verdt mer enn USD 15,5 billioner tilgjengelige for utlån globalt, med mer enn USD 1,9 billioner utlånt på en gjennomsnittlig dag5. Verdipapirutlån øker likviditeten og fremmer dermed transaksjoner, bidrar til å avhjelpe prisvolatilitet og reduserer transaksjonskostnader. Siden verdipapirutlåntransaksjoner kan føre til short-salg der investorer selger lånte verdipapirer i påvente av prisfall har noen kritisert verdipapirutlån som en risiko for markedets stabilitet. US Federal Reserve har imidlertid funnet ut at short-salg faktisk øker markedsstabiliteten. Deres undersøkelser har vist at short-salg ikke systematisk driver ned priser på eiendeler, og at en begrensning av short-salg faktisk kan føre til redusert likviditet og høyere transaksjonskostnader for investorer6. Dette skyldes dynamikken som er nevnt ovenfor verdipapirutlån og short-salg bidrar til å bedre likviditeten og sikre risiko for investorene. 5 Kilde: Markit. 6 Kilde: Federal Reserve Bank of New York Staff Report nr. 518, Market Declines: Is Banning Short Selling the Solution? September

3 SPØRSMÅL OG SVAR Sp: Har det forekommet mislighold hos låntaker i BlackRocks historie? Sv: Siden BlackRocks utlånsprogram startet i 1981, har det kun forekommet mislighold hos tre enkelte låntakere med aktive lån. I alle tilfellene kunne BlackRock kjøpe tilbake alle de utlånte verdipapirene ved hjelp av den tilgjengelig sikkerhet uten tap for våre kunder. Risikoer ved verdipapirutlån Enhver investering innebærer en viss risiko, men BlackRock har en grundig og direkte tilnærming som har gitt positiv utlånsinntekt for alle fond som har drevet med utlån siden 1981, inkludert alle ishares-etf er. Den primære risiko ved verdipapirutlån er at låntaker misligholder sin forpliktelse til å returnere lånte verdipapirer. Risiko for mislighold hos låntager Siden prosessen omfatter utlån av verdipapirer, finnes det en risiko for at låntakeren ikke leverer tilbake en lånt aksje eller obligasjon. I slike tilfeller bruker fondsselskapet sikkerheten til å kjøpe erstatningsverdipapirer. For å minimerer risikoen for investorer er det viktig at all sikkerhet som mottas, er av høy kvalitet og likviditet. Først fastslår vi om firmaer kan godkjennes som låntakere, og deretter overvåker vi låntakere over tid. En intern risikoenhet atskilt fra verdipapirutlånteamet foretar regelmessige vurdering av lantagere. Nye transaksjoner hindres systematisk hvis en låntaker når sine grenser. Som en ekstra sikring gir BlackRock en garanti til sine ETF er i tilfelle låntagermislighold hvis det er en negativ differanse mellom sikkerheten og prisen for å kjøpe tilbake et utlånt verdipapir, vil BlackRock gi fondet full kompensasjon. Vi oppfordrer alle investorer til å stille sine ETF-forvaltere spørsmål om praksis og avkastning for verdipapirutlån Siden 1981 har BlackRock levert positiv utlånsinntekt for alle fond som har deltatt i utlån av verdipapirer, inkludert alle ishares-etf er SPØRSMÅL OG SVAR Sp: Hvor stor del av utbyttet fra utlån av verdipapirer blir ført tilbake til ishares-etf er hjemmehørende i Europa? Sv: Aksjonærer i ishares-etf er mottar 62,5 % av brutto inntekt fra utlån av verdipapirer. Et selskap tilknyttet BlackRock fungerer som utlånsagent og beholder 37,5 % av brutto inntekt. Alle kostnader ved å drive programmet blir betalt fra utlånsagentens andel av brutto inntekt. Dette omfatter alle direkte driftskostnader og forvaltningskostnader, for eksempel: ``Plattformvedlikehold. BlackRocks team av 90 spesialister i London, New York, San Francisco, Hongkong og Tokyo bruker avansert risikostyringsteknologi bransjen til å overvåke risikoer og hente ut verdier for kundene våre. Vi mener vår proprietære teknologi gir oss et viktig fortrinn når det gjelder å styrke resultatene og redusere risiko. ``Garanti mot risiko for låntakermislighold. Uten ekstra kostnader gir BlackRock en garanti mot tap for ETF-investorer hvis en låntaker mot formodning ikke leverer tilbake et verdipapir. Vi oppfordrer investorer til å be ETF-tilbydere om opplysninger om deres verdipapirutlånprogram, og først og fremst nettoavkastningen til aksjonærer. Noen fondstilbydere rapporterer kanskje at de betaler ut en høyere prosentandel av nettoutbyttet fra utlån av verdipapirer, men de avslører kanskje ikke hvilken andel av bruttoutbyttet de betaler til sine utlånsagenter. BlackRock mener at netto avkastning til aksjonærer, balansert med riktig risiko og dokumenterte gebyrer, er den beste målestokken for hvilken fordel investorer får fra utlån av verdipapirer. Det er viktig å huske at noen utlånere er i stand til å generere mer avkastning fra en gitt kurv med verdipapirer på grunn av sin størrelse og dyktighet. Vi måler jevnlig våre prestasjoner mot konkurrenter ved hjelp av data fra uavhengige tredjepartsleverandører. I løpet av tre tiår har BlackRock fokusert på å levere konkurransedyktig avkastning med god balanse mellom avkastning, risiko og kostnad. 3

4 SPØRSMÅL OG SVAR Sp: Mislighold hos låntaker skjer ikke ofte, men hvor godt forberedt er BlackRock hvis det skulle skje? Sv: BlackRocks utfører regelmessig simuleringer av låntakermislighold sammen med team for verdipapirutlån, juridiske spørsmål, drift, porteføljeforvaltning og handel. Erfaringene fra disse simuleringene og den tette integreringen mellom porteføljeforvaltningsteamene gjør oss godt rustet i de sjeldne tilfellene av mislighold hos låntaker. Sp: Hvordan er verdipapirutlån regulert? Sv: Verdipapirutlån er en veletablert og regulert aktivitet. For europeiske ishares-etf er styrer UCITS-reglene hvordan verdipapirutlån skal foregå, hvilke typer sikkerhet som kan aksepteres, og hvilken informasjon som må legges frem. Den primære reguleringsmyndigheten for ishares hjemmehørende i Irland er Central Bank of Ireland (CBI), og for fond hjemmehørende i Tyskland er det Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Sp: Hva er den maksimale prosentandelen av eiendeler som kan være utlånt? Sv: ishares har besluttet å låne ut opptil 100 % av et fonds netto andelsverdi (eller NAV). I praksis låner mange ishares-etf er ut betydelig mindre enn denne andelen. For ishares-etf er hjemmehørende i Europa har gjennomsnittlig utlånt andel været mindre enn 10 % 7 i året som ble avsluttet 31. mars På ishares websider finner du denne informasjonen for de enkelte fondene. 7 Historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning. BlackRocks evne til risikostyring, proprietære teknologi og stringente administrasjonsprosesser gir konkurransefordeler Gjennomsiktighet for verdipapir utlånspraksis Vi oppfordrer alle investorer til å stille sine ETF-tilbydere spørsmål om praksis for verdipapirutlån og skaffe seg informasjon om de gebyrer forvaltere innhenter, eller betaling de gir tredjeparts utlånsagenter. For hver ishares-etf som driver med verdipapirutlån, publiserer BlackRock inntekter fra verdipapirutlån i fondets årsrapport og tar med en egen post om BlackRocks andel av inntektene som brukes til å administrere programmet. Følgende publiseres regelmessig på vårt EMEA ishares-webområde: ``Avkastningen en ETF genererte fra verdipapirutlån. ``Partene som lånte verdipapirer fra ishares-etf er i foregående kvartal. ``Prosentandel av en ETFs aktiva som ble lånt ut, og gjennomsnittlig nivå av ekstra sikkerhet. ``Sikkerhet som innehas på daglig basis, og sikkerhetsstrukturen. BlackRocks tilnærming til verdipapirutlån Vi tror på å administrere våre utlån av verdipapirer på våre proprietære plattformer i stedet for å overlate denne viktige funksjonen til en tredjepart. For å nå dette målet har vi utviklet en proprietær infrastruktur for verdipapirutlån, slik at vår utlånsvirksomhet blir utført i våre kunders beste interesse og med forsvarlig risikostyring. ` `Dyktig risikostyring. BlackRock er engasjert av noen av verdens største selskaper og av ledende regjeringer til å utføre deres risikostyring. Vår tilnærming til verdipapirutlån er den samme. Vi benytter en konservativ tilnærming med lav risiko og bruker vår proprietære risiko- og investeringsadministrasjonsplattform, Aladdin, til å integrere kompetansen til våre engasjerte research-, handels- og risikostyringsteam. Alle investerings- og handelsteam, på tvers av aktivaklasser og over hele verden, arbeider med Aladdin for å utnytte muligheter for våre kunder i et risikokontrollert miljø. Denne synergien mellom spesialister på verdipapirutlån og portefølje- og risikostyringsteam gjør det mulig for oss å redusere operasjonell risiko ved verdipapirutlån på en måte som en tredjepartsforvalter eller -utlånsagent kanskje ikke kan. ``Proprietær teknologi. Vårt dedikerte team arbeider med spesialutviklete rapporterings-, drifts- og handelssystemer for å sikre åpenhet og operasjonell effektivitet. 4

5 Vårt kjernehandelssystem (Prism) setter våre tradere i stand til å hente ut verdier for kundene i hurtig skiftende markeder, ved å inkludere proprietære analyser og data for tilbud og etterspørsel innen verdipapirutlån på en rask, enhetlig og skalerbar måte. Bruk av reprisingsmuligheter er et viktig element for å prestere bedre enn konkurrentene. Vi har titusener av lån utestående til enhver tid, og Prism bidrar til å sikre at våre tradere fokuserer på de viktigste mulighetene. Vår proprietære applikasjon for behandling av sikkerhet og lån, Global Loan Manager (GLM), har en sømløs, unntaksbasert prosess for administrasjon av lån. Selv om mislighold hos låntager er sjelden, er GLM utformet for å administrere misligholdsprosessen systematisk og motvirke risiko for investorene. ``Robust vurdering av låntakere. Vi velger låntakere med høy kredittverdighet basert på konservative kredittstandarder som defineres av våre kreditteam, og som fungerer uavhengig av vår verdipapirutlånsvirksomhet. Vi overvåker kontinuerlig de økonomiske resultatene til låntakere og angir individuelle kredittgrenser for hver låntaker for å bidra til å minimere risiko for mislighold. Vi overvåker all handelsaktivitet i forhold til disse grensene og hindrer nye transaksjoner systematisk hvis grensene blir nådd. Vi forbeholder oss også rett til å tilbakekalle et verdipapir eller å kreve ytterligere sikkerhet fra låntaker til enhver tid. ` ` Standarder for sikkerhet. For ishares-etf er hjemmehørende i Europa er aksjer og statsobligasjoner den vanligste formen for sikkerhet. Vi krever at låntakere stiller ekstra sikkerhet med minst 102,5 % av låneverdien og beholder låntakerens sikkerhet til låntakeren har returnert lånt aksje eller obligasjon. Sikkerheten holdes også segregert som kundeeiendeler, atskilt fra låntakerens eller BlackRocks balanse. KONKLUSJON Som verdens største kapitalforvalter, er det å handle i kundenes beste interesse BlackRocks førsteprioritet. Verdipapirutlån gir investorer en ekstra måte å utnytte det fulle potensialet av porteføljen på med relativt lav risiko. Verdipapirutlån gir, for en relativ lav risiko, direkte fordeler for fondsinvestorer. I de tre tiårene vi har lånt ut verdipapirer på vegne av kunder, har BlackRock fokusert på å levere konkurransedyktige resultater med en god balanse mellom avkastning, risiko og omkostninger. 5

6 Vil du vite mer? +47 (0) ishares.no Informasjon om regulering BlackRock Advisors (UK) Limited, som er autorisert og regulert av Financial Conduct Authority ( FCA ), med registrert adresse på 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tlf. +44 (0) , har utstedt dette dokumentet kunfor bruk av profesjonelle kunder i Norge, og ingen andre personer bør bruke informasjonen det inneholder som beslutningsgrunnlag. ishares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc og ishares V plc (samlet kalt selskapene ) er åpne investeringsselskaper med variabel kapital og har atskilt ansvar for sine fond, som er organisert i henhold til lovene i Irland og godkjent av finansreguleringsmyndighetene. For å beskytte deg blir telefonsamtaler vanligvis tatt opp. For investorer i Norge De nevnte fondene er registrert for offentlig distribusjon i Norge og er godkjent av Kredittilsynet, tilsynsorganet for finansvirksomhet i Norge. Enhver søknad om andeler i fondene skjer ifølge vilkårene i komplette og forenklede prospekter for Selskapene. Enhver investeringsbeslutning må utelukkende være basert på informasjonen i Selskapets prospekt, dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer (KIID) og den siste halvårsrapporten og ikke-reviderte kontoer og/eller årsrapporten og reviderte kontoer. Investorer må lese om de fondsspesifikke risikoene i dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer (KIID) og Selskapets prospekt. Dette dokumentet er strengt fortrolig og kan ikke videredistribueres uten tillatelse fra Black Rock Advisors (UK) Limited. Risikoadvarsler Det er ikke sikkert ishares passer for alle investorer. BlackRock Advisors (UK) Limited garanterer ikke avkastningen på aksjer eller fond. Verdien på investeringer (som kan bli omsatt i begrensede markeder) kan gå opp eller ned, og investoren får kanskje ikke tilbake det investerte beløpet. Inntekten er ikke fast, og den kan svinge. Tidligere avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Verdien av investeringen som omfatter eksponering overfor utenlandsk valuta kan bli påvirket av endringer i valutakurser. Vi minner om at skattenivåer, beskatningsgrunnlag og fradragsmuligheter kan endres. Indeksansvarsfraskrivelser Barclays Capital Inc. og Barclays US Treasury 10 Year Term Index, Barclays Euro Treasury Bond Index, Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index og Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index er varemerker som tilhører Barclays Bank PLC og er lisensiert for bruk for visse formål av BlackRock Fund Advisors eller dets datterselskaper. ishares er et registrert varemerke som tilhører BlackRock Fund Advisors eller dets datterselskaper. De underliggende indeksene vedlikeholdes av Barclays Capital. Barclays Capital er ikke tilknyttet fondene, BFA, State Street, distributøren eller noen av deres respektive datterselskaper. BFA har inngått en lisensavtale med indekstilbyderen om å bruke de underliggende indeksene. BFA eller dets datterselskaper viderelisensierer rettighetene til de underliggende indeksene til selskapet uten kostnad. FTSE er et varemerke som eies av London Stock Exchange plc og Financial Times Limited ( FT ) i fellesskap, og som brukes av FTSE International Limited ( FTSE ) under lisens. FTSE China 25 Index og FTSE 100 Index beregnes av eller på vegne av FTSE International Limited ( FTSE ). Verken børsen, FT eller FTSE garanterer, anbefaler eller promoterer ishares China Large Cap UCITS ETF og ishares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) og er ikke på noen måte knyttet til fondene og påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med utstedelse, drift eller omsetning av disse. Alle opphavsrettigheter og databaserettigheter når det gjelder indeksverdier og bestanddelsliste tilhører FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited har anskaffet full lisens fra FTSE til å bruke disse opphavrettighetene og databaserettighetene i opprettelsen av disse produktene.blackrock Advisors (UK) Limited har anskaffet full lisens fra FTSE til å bruke disse opphavrettighetene og databaserettighetene i opprettelsen av disse produktene. ishares-fond blir ikke garantert, anbefalt eller promotert av MSCI, og MSCI har ikke noe ansvar for noen slike fond eller noen indeks som slike fond er basert på. Prospektet inneholder en mer detaljert beskrivelse av den begrensede relasjonen MSCI har til BlackRock Advisors (UK) Limited og alle tilknyttede fond. Standard & Poor s, S&P, er registrerte varemerker, og S&P 500 er et varemerke som tilhører Standard & Poor s Financial Services LLC og er lisensiert for bruk for visse formål av BlackRock Fund Advisors eller dets datterselskaper. ishares er et registrert varemerke som tilhører BlackRock Fund Advisors eller dets datterselskaper.ishares S&P 500 UCITS ETF (Dist) garanteres, anbefales, selges eller promoteres ikke av S&P, og S&P fremsetter ingen påstander vedrørende tilrådeligheten av å investere i dette produktet. EURO STOXX 50, EURO STOXX Mid og EURO STOXX Small er åndsverkrettigheten (inkludert registrerte varemerker) til STOXX Limited og/eller til deres lisensgivere ( lisensgivere ), og blir brukt under en lisens. ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist), ishares EURO STOXX Mid UCITS ETF og ishares EURO STOXX Small UCITS ETF blir ikke garantert, abonnert, solgt eller promotert av STOXX og deres lisensgivere, og ingen av dem har noen form for ansvar med hensyn til dette. ishares og BlackRock er registrerte varemerker for BlackRock, Inc. eller deres datterselskaper i USA og andre steder BlackRock Advisors (UK) Limited. Registrert selskap nr Alle rettigheter reservert. Samtaler kan bli overvåket eller tatt opp BlackRock, Inc. Alle rettigheter forbeholdt. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ishares, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, og den stiliserte i-logotypen er registrerte og uregistrerte varemerker for BlackRock, Inc. eller datterselskaper i USA og andre steder. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne g-No-I-JUL15-No-EMEAis

VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE. Hvordan det virker

VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE. Hvordan det virker KUN FOR INVESTORER I NORGE VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE Introduksjon Verdipapirutlån er en vel etablert praksis der ETF er foretar kortsiktige utlån av aksjer eller obligasjoner for

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 208.584 487.219 1.803.480 688.678 7.635.916 Tidsvektet avkastning i % 0,44 1,18 4,90 1,73

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 112.863 310.960 310.960 450.834 1.010.059 Tidsvektet avkastning i % 0,43 1,21 1,76 4,03 Referanseindeks

Detaljer

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Forklaringer: Løpende kostnad: Kostnad i hovedsak knyttet til forvaltning av fondet. Belastes daglig og er inkludert i fondets kurs (NAV) Returprovisjon: Løpende

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 90.381 189.195 979.398 829.352 1.388.577 Tidsvektet avkastning i % 0,34 0,72 3,85 3,24 5,54

Detaljer

1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015

1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015 1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 215 Markedsverdi Per 31.3.215. Milliarder kroner 8 7 6 Verdi Prosentandel fond Aksjeinvesteringene 4 38 62,5 Renteinvesteringene

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014 3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 214 Markedsverdi Per 3.9.214. Milliarder kroner 6 5 534 6 Verdi Prosentandel fond 4 5 Aksjeinvesteringene 3 396 61,4 Renteinvesteringene

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

Pressekonferanse 13. mai 2011. 1.kv.

Pressekonferanse 13. mai 2011. 1.kv. 211 Pressekonferanse 13. mai 211 1.kv. Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3,5 3, 3 12 3,5 3, 2,5 2,5 2, 2, 1,5 1,5 1, 1, 5 5 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Kilde: NBIM Endring i markedsverdi

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -97.666-97.666-236.026 1.254.530-5.166 5.210.080 Tidsvektet avkastning i % -0,28-0,28-0,67

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014 1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 3. APRIL 214 Markedsverdi Milliarder kroner 6 6 Verdi Prosentandel fond 511 4 5 Aksjeinvesteringene 3124 61,1 % Renteinvesteringene

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND

STATENS PENSJONSFOND UTLAND 213 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 28. FEBRUAR 214 Fondets markedsverdi Milliarder kroner 6 6 5 5 38 5 Eiendomsinvesteringene Renteinvesteringene 4 3 816 4 Aksjeinvesteringene

Detaljer

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no PRESSEKONFERANSE - 9. august 213 2. KVARTAL 213 www.nbim.no Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner, 3. juni 213 4 5 4 397 4 5 4 Aktivaklasse Verdi Prosentandel fond 4 3 5 Aksjer 2 785 63,4%

Detaljer

Andelseiere bør merke seg at verken gebyrer eller kostnader er endret for noen av underfondene og/eller andelsklasser.

Andelseiere bør merke seg at verken gebyrer eller kostnader er endret for noen av underfondene og/eller andelsklasser. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) Registrert kontor: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Varsel til andelseiere Styret

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, advokat, regnskapsfører eller en annen profesjonell

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409 CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel Mars 2016 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr. 173730 CMC Markets UK Plc- September

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr.

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr. CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr.

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

Aksjederivater. Exchange Traded Products. Valuta. Finansielt Instrument. Investeringstjenester og andre tilliggende tjenester Prosent. Beløp.

Aksjederivater. Exchange Traded Products. Valuta. Finansielt Instrument. Investeringstjenester og andre tilliggende tjenester Prosent. Beløp. Aksjederivater Exchange Traded Products Eksempler på kostnader Under kan du se eksempler på kostnader basert på et tenkt handlebeløp, vist som beløp og prosent av opsjonspremien. Exchange Tranded Products

Detaljer

Til andelseierne i ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

Til andelseierne i ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8 halvårsrapport 2010 INNHOLD Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond Balansert 7 Vekterfond Offensiv 8 Vekterfond Aksjer I 10 Vekterfond Aksjer II 11 DANSKE

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 April 211 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 Ved utløpet av 21 ble Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund Klasse A Akkumulerende USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund Klasse A Akkumulerende USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for åhjelpe deg til å forståtypen

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

Returprovisjon, tegnings- og innløsningshonorar Danske Bank

Returprovisjon, tegnings- og innløsningshonorar Danske Bank Returprovisjon, tegnings- og Danske Bank Danske Bank er pliktig til å opplyse om bankens inntekter ved salg av verdipapirfond. Dette finner du i oversikten nedenfor. Forklaringer: Distribusjonshonorar:

Detaljer

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Grundingen 2 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no Nordic Multi Strategy Nordic Multi Strategy (NMS) Skapt for å bevare

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Innhold Første halvår 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Tryg 6 Vekterfond Balansert 7

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

ENOVARA PLC FORENKLET PROSPEKT DATERT 8. APRIL

ENOVARA PLC FORENKLET PROSPEKT DATERT 8. APRIL ENOVARA PLC FORENKLET PROSPEKT DATERT 8. APRIL 2009 Dette forenklede prospektet inneholder viktige opplysninger om Enovara plc (selskapet). Selskapet er et åpent investeringsselskap av paraplytypen med

Detaljer

INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN)

INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN) INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN) Finansdepartementet har plassert SPN som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet og Folketrygdfondet skal forvalte innskuddet i henhold til Mandat for

Detaljer

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management DNB Aktiv Månedsrapport januar 2018 Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management Våre beste ideer i én løsning Aktiv forvaltning Løsninger DNB Aktiv 10 Strategi Seleksjon Markedssyn Portefølje DNB Aktiv

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Styret anser at det er til beste for andelseierne å fusjonere det fusjonerende fondet med det mottakende fondet på ikrafttredelsesdatoen.

Styret anser at det er til beste for andelseierne å fusjonere det fusjonerende fondet med det mottakende fondet på ikrafttredelsesdatoen. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Nordic Multi Strategy UCITS Fund

Nordic Multi Strategy UCITS Fund Nordic Multi Strategy UCITS Fund Nordic Capital Management AS The difference Nordic Multi Strategy UCITS Fund (NMS) Hva er NMS? NMS er et 100% aktivt forvaltet fond som skal bevare kapitalen i vanskelige

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD CMC MARKETS UK PLC Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England Registreringsnr.

Detaljer

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover Den 1. desember 2010 tok ODIN over forvaltningen av ODIN Templeton Emerging Markets. Fondet byttet navn

Detaljer

CFD - ikke bosatt i USA. Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema

CFD - ikke bosatt i USA. Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema CFD - ikke bosatt i USA Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema VIKTIG Vær vennlig å fullføre hele dette søknadsskjemaet. Vær vennlig å send alle dokumentene til: CMC Markets UK Plc, Filial Oslo Fridtjof Nansens

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

Statoil Kapitalforvaltning ASA - Vår måte å forvalte midler

Statoil Kapitalforvaltning ASA - Vår måte å forvalte midler Statoil Kapitalforvaltning ASA - Vår måte å forvalte midler Thomas Ludvigsen, daglig leder 13. januar 2012 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kapitalforvaltning

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 ÅRSRAPPORT FRA Innhold Side Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 Noter, balanse og resultat for fondene: SR-Rente 6 9 SR-Aksje 10 13 SR-Konservativ 14 16 SR-Flex 17 19 SR-Horisont

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell rådgiver.

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og våren 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 2008

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 2008 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 28 Statens petroleumsforsikringsfond skal være en reserve for utbetalinger til å dekke skader og ansvar forbundet med at staten

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland Bodø 31. oktober 211 Age Bakker, Chief Operating Officer 1 Agenda Historie og styringsstruktur Investeringsmandat og roller i forvaltningen Resultater Eierskapsutøvelse 2 Historie

Detaljer

Vedtektsendringer i DNB Asset Managements verdipapirfond

Vedtektsendringer i DNB Asset Managements verdipapirfond Vedtektsendringer i DNB Asset Managements verdipapirfond Tilpasning til ny verdipapirfondlov og forslag til harmonisering av rammebetingelser i fondene. Utarbeidet av Harald Ulrikson Oppsummering av de

Detaljer

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Regionalt nettverk 26. april 213 Age Bakker, Chief Operating Officer Prosent av den nasjonal formuen Vårt oppdrag er å sikre finansielle verdier for fremtidige

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011

MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011 MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011 Dette forenklede prospektet inneholder nøkkelinformasjon om MGI DAM Multi-Manager Global Equity Fund

Detaljer

Hvordan handle aksjer? Park Hotel Vossevangen, 22. september 2010

Hvordan handle aksjer? Park Hotel Vossevangen, 22. september 2010 Hvordan handle aksjer? Park Hotel Vossevangen, 22. september 2010 Enkel registrering i Voss Sparebank 1. Logg deg på nettbanken 2. Velg Aksjer i toppmenyen 3. Bli kunde - Registrer deg Når kundeforholdet

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Vinneraksjer for den langsiktige investor

Vinneraksjer for den langsiktige investor Investering I henhold til MIFID Vinneraksjer for den langsiktige investor Petter Hermansen, Nordea Funds 1 Beste aksjer i oktober NEXT BIOMETRICS GROUP AS NICKEL MOUNTAIN GROUP 147% 159% DOLPHIN GROUP

Detaljer

Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon

Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon 2015-2016: 50% oppgang? 2005-2007: 500 % oppgang 2008-2009: 90 % oppgang 2014 60% oppgang 7 års bearmarket ga meget dårlig sentiment det har nå snudd! Kraften i

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

SELSKAPS- OBLIGASJONER

SELSKAPS- OBLIGASJONER SELSKAPS- OBLIGASJONER HVA ER EN SELSKAPS- OBLIGASJON? EN SELSKAPSOBLIGASJON ER GJELD utstedt av et selskap og solgt til investorer i et forsøk på å reise kapital. Ved å utstede en selskapsobligasjon,

Detaljer

Styret anser at det er til beste for andelseierne å fusjonere det fusjonerende fondet med det mottakende fondet på ikrafttredelsesdatoen.

Styret anser at det er til beste for andelseierne å fusjonere det fusjonerende fondet med det mottakende fondet på ikrafttredelsesdatoen. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Valutareservene. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. August Rapport for andre kvartal 2013

Valutareservene. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. August Rapport for andre kvartal 2013 2 2 Valutareservene August 2 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for andre kvartal 2 Hovedpunkter i andre kvartal 2 Valutareservenes markedsverdi var 319 milliarder kroner ved utgangen

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* 3 mnd. NIBOR Avkastning august 0,26 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd.

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. Oktober 2013

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland Kirkenes 3. september 2012 Age Bakker, Chief Operating Officer Agenda Historie og styringsstruktur Investeringsmandat og roller i forvaltningen Resultater Eierskapsutøvelse

Detaljer