VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE"

Transkript

1 KUN FOR PROFESJONELLE KUNDER/KVALIFISERTE INVESTORER VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE Introduksjon Verdipapirutlån er en veletablert praksis der ETF er foretar kortsiktige utlån av aksjer eller obligasjoner for å øke den forventede avkastningen til fondsaksjonærer. I dette dokumentet beskrives grunnlaget for verdipapirutlån, fordelene og risikoene for investorer og BlackRocks tilnærming til utlån av verdipapirer. Oppsummering ``Verdipapirutlån er ikke uten risiko, men gir direkte fordeler til fondsaksjonærer. ``I de tre tiårene vi har lånt ut verdipapirer på vegne av kunder, har BlackRock fokusert på å levere konkurransedyktig avkastning med god balanse mellom avkastning, risiko og kostnad. ``Siden 1981 har BlackRock levert positiv utlånsinntekt for alle fond som deltar i utlån av verdipapirer, inkludert alle ishares ETF er 1. Grunnleggende om verdipapirutlån Ved verdipapirutlåntransaksjoner foretar ETF er kortsiktige utlån av aksjer eller obligasjoner for å sikre en meravkastning til fondsaksjonærer. Slik fungerer det: Først ber en større finansiell institusjon om å få låne en aksje eller en obligasjon midlertidig. For å låne aksjen eller obligasjonen, må institusjonen betale et gebyr og stille sikkerhet til ETF-en. ETF-en innehar sikkerheten for å sikre tilbakebetaling i tilfelle låntakeren ikke returnerer utlånt aksje eller obligasjon som avtalt. Verdien av sikkerheten må overstige verdien av utlånt aksje eller obligasjon, slik at fondet har et sikkerhetsnett for å hindre tap dersom låntakeren ikke returnerer verdipapiret. Finansinstitusjonen bruker vanligvis den lånte aksjen eller obligasjonen til sikring mot markedsrisiko, til short-salg eller som sikkerhet i en annen transaksjon. I flytdiagrammet til høyre ser du et eksempel på hvordan en verdipapirutlån fungerer. Fordeler ved verdipapirutlån Verdipapirutlån gjør det mulig for investorer å oppnå større avkastning enn de ellers ville fått, ved å gjøre aksjer eller obligasjoner tilgjengelig for utlån. ETF-investorer kan dra nytte av verdipapirutlån i form av bedre fondsavkastning. Hvordan? Fondet kan generere merinntekter gjennom gebyret det tar ved utlån av verdipapirer. 1 Historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning. Her er et eksempel på hvordan det virker: Prosessen starter slik: 1. En større finansiell institusjon ber om å få låne fra en ETF. 2. Når det har mottatt sikkerheten, låner fondsselskapet til finansinstitusjonen (låntakeren). 2 Sikkerhet Verdipapir Mens verdipapiret er utlånt: 1 3. Sikkerheten står til fordel for fondet, atskilt fra forvalterens og fondsforvalterens eiendeler. 4. Hvis det betales utbytte eller kuponger betaler finansinstitusjonen fondet et beløp som tilsvarer disse inntektene. 4 3 Sikkerhet Rettigheter (f.eks. utbytte) Prosessen fullføres slik: Fondsselskap Finansinstitusjon Fondsselskap Sikkerhetskonto Finansinstitusjon 5. Når lånet forfaller (eller når fondsselskapet ber om det), må finansinstitusjonen levere sikkerheten tilbake til fondet. 6. Fondet frigir deretter sikkerheten tilbake til finansinstitusjonen for å avslutte prosessen. 7. Gjennom prosessen genererer fondet ytterligere inntekter for fondets investorer. 6 Verdipapir Sikkerhet 5 Fondsselskap Finansinstitusjon Enkelte av opplysningene i denne merknaden gjelder ikke følgende fondsserier: ishares ETF (CH), ishares ETF II (CH). Du får nærmere informasjon om verdipapirutlån når det gjelder disse fondene, ved å snakke med din kontaktperson i ishares.

2 Avkastningen av verdipapirutlån varierer vanligvis med aktivaklasse avhengig av etterspørsel etter underliggende verdipapirer. Eksempelvis, for de valgte flaggskipfondene nedenfor, har ishares-etf er i utviklede markeder for aksjer med liten til middels markedsverdi oppnådd mellom 0,08 % og 0,17 % årlig, mens ishares-etf er med aksjer i vekstmarkeder har oppnådd mellom 0,06 % og 0,28 % i løpet av året som ble avsluttet i mars Se tabellen nedenfor for avkastning av verdipapirutlån i utvalgte ishares-flaggskipfond 3. For de utvalgte flaggskipfondene, har inntekten som har blitt generert gjennom utlån av verdipapirer, hatt tilsvarende virkning som å kompensere for forvaltningshonorarer med mellom 2 % og 43 %, i løpet av året som ble avsluttet i mars AVKASTNING AV VERDIPAPIRUTLÅN I UTVALGTE ishares-etf er ishares-etf AKSJE MED STOR MARKEDSVERDI, UTVIKLET Ticker Akkumulert avkastning av verdipapirutlån (i bps) Avkastning av verdipapirutlån 2015 (bps) Forv. honorar (bps) Forv. honorarkomp. ved utlån (%) ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist) EUE 72,8 33,8 5,6 6, % ishares CORE FTSE 100 UCITS ETF (Dist) ISF 10,6 8,0 1,9 1,5 7 21% ishares S&P 500 UCITS ETF (Dist) IUSA 3,7 2,2 0,7 0,9 40 2% AKSJE MED MIDDELS/LITEN MARKEDSVERDI, UTVIKLET ishares EURO STOXX Small UCITS ETF DJSC 109,9 65,2 17,7 17, % ishares EURO STOXX Mid UCITS ETF DJMC 79,0 37,2 7,1 8, % ishares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) ISJP 76,8 42,0 14,9 15, % AKSJE, NYE MARKEDER ishares MSCI Turkey UCITS ETF ITKY 114,0 39,4 9,8 10, % ishares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF IEMS 62,0 25,2 28, % ishares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) IKOR 21,8 6,9 8, % ishares China Large Cap UCITS ETF FXC 33,7 16,7 6,2 7, % ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) IEEM 24,0 15,3 5,3 6,1 75 8% OFFENTLIG GJELD ishares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF IBGS 14,4 9,3 4,3 4, % ishares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF IBGM 28,5 14,1 4,6 4, % ishares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF IBTM 8,7 8, % ishares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF IEAC % Kilde: BlackRock. Ikke revidert avkastning av verdipapirutlån. Ett basispunkt (1 bp) tilsvarer 0,01 %. Kun til illustrative formål. 2 I de 12 månedene frem til mars Fondene ovenfor er eksempler på vanlige fond og representerer bare en del av fondene i kategorien som driver med verdipapirutlån. På ishares.com finner du informasjon om verdipapirutlån for alle andre ishares-fond hjemmehørende i EMEA. Tidligere avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning. Enkelte av opplysningene i denne noten gjelder ikke følgende fondsserier: ishares ETF (CH) og ishares ETF II (CH). 4 Europa, Midtøsten og Afrika. SPØRSMÅL OG SVAR Sp: Hvilke fordeler gir verdipapirutlån i finansmarkedene? Sv: Verdipapirutlån har utviklet seg til en viktig del av finansmarkedene. Per mars 2015 var aktiva verdt mer enn USD 15,5 billioner tilgjengelige for utlån globalt, med mer enn USD 1,9 billioner utlånt på en gjennomsnittlig dag5. Verdipapirutlån øker likviditeten og fremmer dermed transaksjoner, bidrar til å avhjelpe prisvolatilitet og reduserer transaksjonskostnader. Siden verdipapirutlåntransaksjoner kan føre til short-salg der investorer selger lånte verdipapirer i påvente av prisfall har noen kritisert verdipapirutlån som en risiko for markedets stabilitet. US Federal Reserve har imidlertid funnet ut at short-salg faktisk øker markedsstabiliteten. Deres undersøkelser har vist at short-salg ikke systematisk driver ned priser på eiendeler, og at en begrensning av short-salg faktisk kan føre til redusert likviditet og høyere transaksjonskostnader for investorer6. Dette skyldes dynamikken som er nevnt ovenfor verdipapirutlån og short-salg bidrar til å bedre likviditeten og sikre risiko for investorene. 5 Kilde: Markit. 6 Kilde: Federal Reserve Bank of New York Staff Report nr. 518, Market Declines: Is Banning Short Selling the Solution? September

3 SPØRSMÅL OG SVAR Sp: Har det forekommet mislighold hos låntaker i BlackRocks historie? Sv: Siden BlackRocks utlånsprogram startet i 1981, har det kun forekommet mislighold hos tre enkelte låntakere med aktive lån. I alle tilfellene kunne BlackRock kjøpe tilbake alle de utlånte verdipapirene ved hjelp av den tilgjengelig sikkerhet uten tap for våre kunder. Risikoer ved verdipapirutlån Enhver investering innebærer en viss risiko, men BlackRock har en grundig og direkte tilnærming som har gitt positiv utlånsinntekt for alle fond som har drevet med utlån siden 1981, inkludert alle ishares-etf er. Den primære risiko ved verdipapirutlån er at låntaker misligholder sin forpliktelse til å returnere lånte verdipapirer. Risiko for mislighold hos låntager Siden prosessen omfatter utlån av verdipapirer, finnes det en risiko for at låntakeren ikke leverer tilbake en lånt aksje eller obligasjon. I slike tilfeller bruker fondsselskapet sikkerheten til å kjøpe erstatningsverdipapirer. For å minimerer risikoen for investorer er det viktig at all sikkerhet som mottas, er av høy kvalitet og likviditet. Først fastslår vi om firmaer kan godkjennes som låntakere, og deretter overvåker vi låntakere over tid. En intern risikoenhet atskilt fra verdipapirutlånteamet foretar regelmessige vurdering av lantagere. Nye transaksjoner hindres systematisk hvis en låntaker når sine grenser. Som en ekstra sikring gir BlackRock en garanti til sine ETF er i tilfelle låntagermislighold hvis det er en negativ differanse mellom sikkerheten og prisen for å kjøpe tilbake et utlånt verdipapir, vil BlackRock gi fondet full kompensasjon. Vi oppfordrer alle investorer til å stille sine ETF-forvaltere spørsmål om praksis og avkastning for verdipapirutlån Siden 1981 har BlackRock levert positiv utlånsinntekt for alle fond som har deltatt i utlån av verdipapirer, inkludert alle ishares-etf er SPØRSMÅL OG SVAR Sp: Hvor stor del av utbyttet fra utlån av verdipapirer blir ført tilbake til ishares-etf er hjemmehørende i Europa? Sv: Aksjonærer i ishares-etf er mottar 62,5 % av brutto inntekt fra utlån av verdipapirer. Et selskap tilknyttet BlackRock fungerer som utlånsagent og beholder 37,5 % av brutto inntekt. Alle kostnader ved å drive programmet blir betalt fra utlånsagentens andel av brutto inntekt. Dette omfatter alle direkte driftskostnader og forvaltningskostnader, for eksempel: ``Plattformvedlikehold. BlackRocks team av 90 spesialister i London, New York, San Francisco, Hongkong og Tokyo bruker avansert risikostyringsteknologi bransjen til å overvåke risikoer og hente ut verdier for kundene våre. Vi mener vår proprietære teknologi gir oss et viktig fortrinn når det gjelder å styrke resultatene og redusere risiko. ``Garanti mot risiko for låntakermislighold. Uten ekstra kostnader gir BlackRock en garanti mot tap for ETF-investorer hvis en låntaker mot formodning ikke leverer tilbake et verdipapir. Vi oppfordrer investorer til å be ETF-tilbydere om opplysninger om deres verdipapirutlånprogram, og først og fremst nettoavkastningen til aksjonærer. Noen fondstilbydere rapporterer kanskje at de betaler ut en høyere prosentandel av nettoutbyttet fra utlån av verdipapirer, men de avslører kanskje ikke hvilken andel av bruttoutbyttet de betaler til sine utlånsagenter. BlackRock mener at netto avkastning til aksjonærer, balansert med riktig risiko og dokumenterte gebyrer, er den beste målestokken for hvilken fordel investorer får fra utlån av verdipapirer. Det er viktig å huske at noen utlånere er i stand til å generere mer avkastning fra en gitt kurv med verdipapirer på grunn av sin størrelse og dyktighet. Vi måler jevnlig våre prestasjoner mot konkurrenter ved hjelp av data fra uavhengige tredjepartsleverandører. I løpet av tre tiår har BlackRock fokusert på å levere konkurransedyktig avkastning med god balanse mellom avkastning, risiko og kostnad. 3

4 SPØRSMÅL OG SVAR Sp: Mislighold hos låntaker skjer ikke ofte, men hvor godt forberedt er BlackRock hvis det skulle skje? Sv: BlackRocks utfører regelmessig simuleringer av låntakermislighold sammen med team for verdipapirutlån, juridiske spørsmål, drift, porteføljeforvaltning og handel. Erfaringene fra disse simuleringene og den tette integreringen mellom porteføljeforvaltningsteamene gjør oss godt rustet i de sjeldne tilfellene av mislighold hos låntaker. Sp: Hvordan er verdipapirutlån regulert? Sv: Verdipapirutlån er en veletablert og regulert aktivitet. For europeiske ishares-etf er styrer UCITS-reglene hvordan verdipapirutlån skal foregå, hvilke typer sikkerhet som kan aksepteres, og hvilken informasjon som må legges frem. Den primære reguleringsmyndigheten for ishares hjemmehørende i Irland er Central Bank of Ireland (CBI), og for fond hjemmehørende i Tyskland er det Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Sp: Hva er den maksimale prosentandelen av eiendeler som kan være utlånt? Sv: ishares har besluttet å låne ut opptil 100 % av et fonds netto andelsverdi (eller NAV). I praksis låner mange ishares-etf er ut betydelig mindre enn denne andelen. For ishares-etf er hjemmehørende i Europa har gjennomsnittlig utlånt andel været mindre enn 10 % 7 i året som ble avsluttet 31. mars På ishares websider finner du denne informasjonen for de enkelte fondene. 7 Historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning. BlackRocks evne til risikostyring, proprietære teknologi og stringente administrasjonsprosesser gir konkurransefordeler Gjennomsiktighet for verdipapir utlånspraksis Vi oppfordrer alle investorer til å stille sine ETF-tilbydere spørsmål om praksis for verdipapirutlån og skaffe seg informasjon om de gebyrer forvaltere innhenter, eller betaling de gir tredjeparts utlånsagenter. For hver ishares-etf som driver med verdipapirutlån, publiserer BlackRock inntekter fra verdipapirutlån i fondets årsrapport og tar med en egen post om BlackRocks andel av inntektene som brukes til å administrere programmet. Følgende publiseres regelmessig på vårt EMEA ishares-webområde: ``Avkastningen en ETF genererte fra verdipapirutlån. ``Partene som lånte verdipapirer fra ishares-etf er i foregående kvartal. ``Prosentandel av en ETFs aktiva som ble lånt ut, og gjennomsnittlig nivå av ekstra sikkerhet. ``Sikkerhet som innehas på daglig basis, og sikkerhetsstrukturen. BlackRocks tilnærming til verdipapirutlån Vi tror på å administrere våre utlån av verdipapirer på våre proprietære plattformer i stedet for å overlate denne viktige funksjonen til en tredjepart. For å nå dette målet har vi utviklet en proprietær infrastruktur for verdipapirutlån, slik at vår utlånsvirksomhet blir utført i våre kunders beste interesse og med forsvarlig risikostyring. ` `Dyktig risikostyring. BlackRock er engasjert av noen av verdens største selskaper og av ledende regjeringer til å utføre deres risikostyring. Vår tilnærming til verdipapirutlån er den samme. Vi benytter en konservativ tilnærming med lav risiko og bruker vår proprietære risiko- og investeringsadministrasjonsplattform, Aladdin, til å integrere kompetansen til våre engasjerte research-, handels- og risikostyringsteam. Alle investerings- og handelsteam, på tvers av aktivaklasser og over hele verden, arbeider med Aladdin for å utnytte muligheter for våre kunder i et risikokontrollert miljø. Denne synergien mellom spesialister på verdipapirutlån og portefølje- og risikostyringsteam gjør det mulig for oss å redusere operasjonell risiko ved verdipapirutlån på en måte som en tredjepartsforvalter eller -utlånsagent kanskje ikke kan. ``Proprietær teknologi. Vårt dedikerte team arbeider med spesialutviklete rapporterings-, drifts- og handelssystemer for å sikre åpenhet og operasjonell effektivitet. 4

5 Vårt kjernehandelssystem (Prism) setter våre tradere i stand til å hente ut verdier for kundene i hurtig skiftende markeder, ved å inkludere proprietære analyser og data for tilbud og etterspørsel innen verdipapirutlån på en rask, enhetlig og skalerbar måte. Bruk av reprisingsmuligheter er et viktig element for å prestere bedre enn konkurrentene. Vi har titusener av lån utestående til enhver tid, og Prism bidrar til å sikre at våre tradere fokuserer på de viktigste mulighetene. Vår proprietære applikasjon for behandling av sikkerhet og lån, Global Loan Manager (GLM), har en sømløs, unntaksbasert prosess for administrasjon av lån. Selv om mislighold hos låntager er sjelden, er GLM utformet for å administrere misligholdsprosessen systematisk og motvirke risiko for investorene. ``Robust vurdering av låntakere. Vi velger låntakere med høy kredittverdighet basert på konservative kredittstandarder som defineres av våre kreditteam, og som fungerer uavhengig av vår verdipapirutlånsvirksomhet. Vi overvåker kontinuerlig de økonomiske resultatene til låntakere og angir individuelle kredittgrenser for hver låntaker for å bidra til å minimere risiko for mislighold. Vi overvåker all handelsaktivitet i forhold til disse grensene og hindrer nye transaksjoner systematisk hvis grensene blir nådd. Vi forbeholder oss også rett til å tilbakekalle et verdipapir eller å kreve ytterligere sikkerhet fra låntaker til enhver tid. ` ` Standarder for sikkerhet. For ishares-etf er hjemmehørende i Europa er aksjer og statsobligasjoner den vanligste formen for sikkerhet. Vi krever at låntakere stiller ekstra sikkerhet med minst 102,5 % av låneverdien og beholder låntakerens sikkerhet til låntakeren har returnert lånt aksje eller obligasjon. Sikkerheten holdes også segregert som kundeeiendeler, atskilt fra låntakerens eller BlackRocks balanse. KONKLUSJON Som verdens største kapitalforvalter, er det å handle i kundenes beste interesse BlackRocks førsteprioritet. Verdipapirutlån gir investorer en ekstra måte å utnytte det fulle potensialet av porteføljen på med relativt lav risiko. Verdipapirutlån gir, for en relativ lav risiko, direkte fordeler for fondsinvestorer. I de tre tiårene vi har lånt ut verdipapirer på vegne av kunder, har BlackRock fokusert på å levere konkurransedyktige resultater med en god balanse mellom avkastning, risiko og omkostninger. 5

6 Vil du vite mer? +47 (0) ishares.no Informasjon om regulering BlackRock Advisors (UK) Limited, som er autorisert og regulert av Financial Conduct Authority ( FCA ), med registrert adresse på 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tlf. +44 (0) , har utstedt dette dokumentet kunfor bruk av profesjonelle kunder i Norge, og ingen andre personer bør bruke informasjonen det inneholder som beslutningsgrunnlag. ishares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc og ishares V plc (samlet kalt selskapene ) er åpne investeringsselskaper med variabel kapital og har atskilt ansvar for sine fond, som er organisert i henhold til lovene i Irland og godkjent av finansreguleringsmyndighetene. For å beskytte deg blir telefonsamtaler vanligvis tatt opp. For investorer i Norge De nevnte fondene er registrert for offentlig distribusjon i Norge og er godkjent av Kredittilsynet, tilsynsorganet for finansvirksomhet i Norge. Enhver søknad om andeler i fondene skjer ifølge vilkårene i komplette og forenklede prospekter for Selskapene. Enhver investeringsbeslutning må utelukkende være basert på informasjonen i Selskapets prospekt, dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer (KIID) og den siste halvårsrapporten og ikke-reviderte kontoer og/eller årsrapporten og reviderte kontoer. Investorer må lese om de fondsspesifikke risikoene i dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer (KIID) og Selskapets prospekt. Dette dokumentet er strengt fortrolig og kan ikke videredistribueres uten tillatelse fra Black Rock Advisors (UK) Limited. Risikoadvarsler Det er ikke sikkert ishares passer for alle investorer. BlackRock Advisors (UK) Limited garanterer ikke avkastningen på aksjer eller fond. Verdien på investeringer (som kan bli omsatt i begrensede markeder) kan gå opp eller ned, og investoren får kanskje ikke tilbake det investerte beløpet. Inntekten er ikke fast, og den kan svinge. Tidligere avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Verdien av investeringen som omfatter eksponering overfor utenlandsk valuta kan bli påvirket av endringer i valutakurser. Vi minner om at skattenivåer, beskatningsgrunnlag og fradragsmuligheter kan endres. Indeksansvarsfraskrivelser Barclays Capital Inc. og Barclays US Treasury 10 Year Term Index, Barclays Euro Treasury Bond Index, Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index og Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index er varemerker som tilhører Barclays Bank PLC og er lisensiert for bruk for visse formål av BlackRock Fund Advisors eller dets datterselskaper. ishares er et registrert varemerke som tilhører BlackRock Fund Advisors eller dets datterselskaper. De underliggende indeksene vedlikeholdes av Barclays Capital. Barclays Capital er ikke tilknyttet fondene, BFA, State Street, distributøren eller noen av deres respektive datterselskaper. BFA har inngått en lisensavtale med indekstilbyderen om å bruke de underliggende indeksene. BFA eller dets datterselskaper viderelisensierer rettighetene til de underliggende indeksene til selskapet uten kostnad. FTSE er et varemerke som eies av London Stock Exchange plc og Financial Times Limited ( FT ) i fellesskap, og som brukes av FTSE International Limited ( FTSE ) under lisens. FTSE China 25 Index og FTSE 100 Index beregnes av eller på vegne av FTSE International Limited ( FTSE ). Verken børsen, FT eller FTSE garanterer, anbefaler eller promoterer ishares China Large Cap UCITS ETF og ishares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) og er ikke på noen måte knyttet til fondene og påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med utstedelse, drift eller omsetning av disse. Alle opphavsrettigheter og databaserettigheter når det gjelder indeksverdier og bestanddelsliste tilhører FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited har anskaffet full lisens fra FTSE til å bruke disse opphavrettighetene og databaserettighetene i opprettelsen av disse produktene.blackrock Advisors (UK) Limited har anskaffet full lisens fra FTSE til å bruke disse opphavrettighetene og databaserettighetene i opprettelsen av disse produktene. ishares-fond blir ikke garantert, anbefalt eller promotert av MSCI, og MSCI har ikke noe ansvar for noen slike fond eller noen indeks som slike fond er basert på. Prospektet inneholder en mer detaljert beskrivelse av den begrensede relasjonen MSCI har til BlackRock Advisors (UK) Limited og alle tilknyttede fond. Standard & Poor s, S&P, er registrerte varemerker, og S&P 500 er et varemerke som tilhører Standard & Poor s Financial Services LLC og er lisensiert for bruk for visse formål av BlackRock Fund Advisors eller dets datterselskaper. ishares er et registrert varemerke som tilhører BlackRock Fund Advisors eller dets datterselskaper.ishares S&P 500 UCITS ETF (Dist) garanteres, anbefales, selges eller promoteres ikke av S&P, og S&P fremsetter ingen påstander vedrørende tilrådeligheten av å investere i dette produktet. EURO STOXX 50, EURO STOXX Mid og EURO STOXX Small er åndsverkrettigheten (inkludert registrerte varemerker) til STOXX Limited og/eller til deres lisensgivere ( lisensgivere ), og blir brukt under en lisens. ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist), ishares EURO STOXX Mid UCITS ETF og ishares EURO STOXX Small UCITS ETF blir ikke garantert, abonnert, solgt eller promotert av STOXX og deres lisensgivere, og ingen av dem har noen form for ansvar med hensyn til dette. ishares og BlackRock er registrerte varemerker for BlackRock, Inc. eller deres datterselskaper i USA og andre steder BlackRock Advisors (UK) Limited. Registrert selskap nr Alle rettigheter reservert. Samtaler kan bli overvåket eller tatt opp BlackRock, Inc. Alle rettigheter forbeholdt. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ishares, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, og den stiliserte i-logotypen er registrerte og uregistrerte varemerker for BlackRock, Inc. eller datterselskaper i USA og andre steder. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne g-No-I-JUL15-No-EMEAis

Putnam World Trust. Prospekt. 2. september 2008. (tidligere kjent som Putnam World Trust II)

Putnam World Trust. Prospekt. 2. september 2008. (tidligere kjent som Putnam World Trust II) Putnam World Trust (tidligere kjent som Putnam World Trust II) Prospekt 2. september 2008 Et Paraplyfond stiftet som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer i samsvar med EUs regulativer

Detaljer

Petroleumsfondets referanseportefølje

Petroleumsfondets referanseportefølje 46 Kan indeksforvaltning oppnå indeksavkastning? Selv om en forvalter alltid handler verdipapirer i samsvar med en referanseindeks, er det ikke gitt at den oppnådde avkastningen blir like høy som indeksavkastningen.

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 211 Hovedpunkter i 211 Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,5 prosent, tilsvarende -86 milliarder kroner,

Detaljer

Til andelseierne i ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

Til andelseierne i ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Securitization Renessanse med inspirasjon fra danske realkreditt

Securitization Renessanse med inspirasjon fra danske realkreditt Levert 25. september 2009 Handelshøjskolen i København, Institut for finansiering Solbjerg Plads 3, 2000 Fredriksberg Master Thesis Cand.Merc. FIR Securitization Renessanse med inspirasjon fra danske realkreditt

Detaljer

Å rs rap p o r t o m 2001 2001 b e t a l i n g s fo rm i d l i n g a p r i l 2 0 0 2

Å rs rap p o r t o m 2001 2001 b e t a l i n g s fo rm i d l i n g a p r i l 2 0 0 2 Årsrapport om betalingsformidling 21 april 22 Årsrapporten om betalingsformidling kommer ut en gang i året. Rapporten er også tilgjengelig på internett under Norges Banks hjemmeside: www.norges-bank.no

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Statoil 2014 STATOIL ASA POSTBOKS 8500 4035 STAVANGER NORGE TELEFON: 51 99 00 00 www.statoil.com Forside foto: Harald Pettersen Årsrapport

Detaljer

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT INNHOLDSFORTEGNELSE Side KAPITTEL 1 Innledning... 4 Historisk bakgrunn... 4 Definisjon av begreper: spot, opsjon og termin... 5 Repetisjonsoppgaver... 7 KAPITTEL

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

For høy eller lav LTV

For høy eller lav LTV UNIVERSITETET I STAVANGER For høy eller lav LTV Endring og konsekvenser ved verdifall Karoline Solheim Teigen 15.05.2013 1 Forord Denne masteroppgaven er skrevet som en avsluttende del av masterstudiet

Detaljer

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING - en veiledning www.kommunalbanken.no INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 REGELVERK FOR KOMMUNALE LÅNEOPPTAK... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer... 4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene 40 Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene Kapitalmarkedet er en samlebetegnelse på flere ulike markeder for omsetning av verdipapirer, valuta og derivater. Kapitalmarkedet

Detaljer

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Harald Bøhn og Birger Vikøren 1 Forvaltningen av Petroleumsfondet har blitt en viktig oppgave for Norges Bank. I løpet av få år har fondet fått en betydelig

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

Tilsvarende dokument

Tilsvarende dokument Tilsvarende dokument Dette Tilsvarende dokumentet er utarbeidet i forbindelse med notering av 3 856 023 nye egenkapitalbevis i Jæren Sparebank på Oslo Børs, utstedt i forbindelse med sammenslåingen mellom

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning Garanti for 105 % av innskutt beløp* samt 100 % av fondskurvens oppgang utover garantinivået Tegningsperiode: 9. januar 2006 14. februar 2006

Detaljer

Organisasjonsnr 923 609 016. Offentlig tilbud og institusjonelt tilbud av inntil 437.917.120 aksjer pålydende 2,50 kroner

Organisasjonsnr 923 609 016. Offentlig tilbud og institusjonelt tilbud av inntil 437.917.120 aksjer pålydende 2,50 kroner Organisasjonsnr 923 609 016 Offentlig tilbud og institusjonelt tilbud av inntil 437.917.120 aksjer pålydende 2,50 kroner Forventet pris: Mellom 66 kroner og 76 kroner per aksje Bestillingsperiode: For

Detaljer

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 1.1 Bakgrunn for meldingen... 7 1.2 Sammendrag... 8 1.2.1 Eierskap

Detaljer

Er uventede utlånstap mindre for små enn for store bedrifter?

Er uventede utlånstap mindre for små enn for store bedrifter? Er uventede utlånstap mindre for små enn for store bedrifter? Kai Larsen, seniorrådgiver, og Kristin M. Bjerkeland, rådgiver, Avdeling for finansinstitusjoner 1 Uventede utlånstap har vært lavere for lån

Detaljer

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Arild J. Lund og Jon A. Solheim 1 Asiakrisen og dens store negative realøkonomiske konsekvenser viser hvor viktig finansiell stabilitet er og hvorfor

Detaljer

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Derivater Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Hva er Opsjoner? 4 Generelt om Opsjoner 5 CALL (kjøpsopsjon) 6 PUT (salgsopsjon) 9 Hva koster det å handle Opsjoner? 11 Kombinasjoner 14

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer