VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE. Hvordan det virker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE. Hvordan det virker"

Transkript

1 KUN FOR INVESTORER I NORGE VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE Introduksjon Verdipapirutlån er en vel etablert praksis der ETF er foretar kortsiktige utlån av aksjer eller obligasjoner for å øke den forventede avkastningen til fonsaksjonærer. I dette dokumentet beskrives grunnlaget for verdipapirutlån, fordelene og risikoene for investorer og BlackRocks tilnærming til utlån av verdipapirer. Oppsummering: ``Verdipapirutlån er ikke uten risiko, men kan gi direkte fordeler til fondsaksjonærer. ``I de tre tiårene vi har lånt ut verdipapirer på vegne av kunder, har BlackRock fokusert på å levere konkurransedyktig avkastning med god balanse mellom avkastning, risiko og kostnad. ``Siden 1981 har BlackRock levert positiv utlånsinntekt for alle fond som deltar i utlån av verdipapirer, inkludert alle ishares ETF er 1. Grunnleggende om verdipapirutlån Ved verdipapirutlåntransaksjoner foretar ETF er kortsiktige utlån av aksjer eller obligasjoner for å sikre en meravkastning til fondsaksjonærer. Slik fungerer det: Først ber en større finansiell institusjon om å få låne en aksje eller en obligasjon midlertidig. For å låne aksjen eller obligasjonen, må institusjonen betale et gebyr og stille sikkerhet til ETF-en. ETF-em innehar sikkerheten for å sikre tilbakebetaling i tilfelle låntakeren ikke returnerer utlånt aksje eller obligasjon som avtalt. Verdien av sikkerheten må overstige verdien av utlånt aksje eller obligasjon, slik at fondet har et sikkerhetsnett for å hindre tap dersom låntakeren ikke returnerer verdipapiret. Finansinstitusjonen bruker vanligvis den lånte aksjen eller obligasjonen til sikring mot markedsrisiko, til short-salg eller som sikkerhet i en annen transaksjon. I flytdiagrammet til høyre ser du et eksempel på hvordan en verdipapirutlån fungerer. Fordeler ved verdipapirutlån Verdipapirutlån er en ekstra måte å frigjøre den fulle verdien av et fond på med relativt lav risiko, som gjør det mulig for investorer å oppnå større avkastning enn de ellers ville fått. ETF-investorer kan dra nytte av verdipapirutlån i form av bedre fondsavkastning. Hvordan? Fondet kan generere merinntekter gjennom gebyret det tar ved utlån av verdipapirer. 1 Historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning. Hvordan det virker Prosessen starter slik: 1. En større finansiell institusjon ber om å få låne en aksje eller en obligasjon fra en ETF. Fondet ber om sikkerhet, først og fremst aksjer og statsobligasjoner, for å sikre lånet. 2. Når det har mottatt sikkerheten, låner fondsselskapet ut aksjen eller obligasjonen til finansinstitusjonen (låntakeren). 2 Sikkerhet Verdipapir 1 Mens verdipapiret er utlånt 3. Sikkerheten står på en dedikert forvaltningskonto på vegne av fondet. 4. Hvis det betales utbytte eller kuponger for aksjen eller obligasjonen mens den er utlånt, sender finansinstitusjonen utbyttet eller kupongene til fondsselskapet. 4 3 Sikkerhet Rettigheter (f.eks. utbytte) Prosessen fullføres slik 5. Når lånet forfaller (eller når fondsselskapet ber om det), må finansinstitusjonen levere aksjen eller obligasjonen tilbake til fondet. 6. Fondet frigir deretter sikkerheten tilbake til finansinstitusjonen for å avslutte prosessen. 7. Gjennom prosessen genererer fondet ytterligere inntekter for fondets investorer. 6 Verdipapir Sikkerhet 5 Fondsselskap Finansinstitusjon Fondsselskap Sikkerhetskonto Finansinstitusjon Fondsselskap Finansinstitusjon Gjelder ikke fond i Irland; ishares VII plc, Lux; ishares (Lux) og Sveits; ishares ETF (CH), ishares ETF II (CH). Du får nærmere informasjon om verdipapirutlån når det gjelder disse fondene, ved å snakke med din kontaktperson i ishares.

2 Avkastningen av verdipapirutlån varierer vanligvis med aktivaklasse avhengig av etterspørsel etter underliggende verdipapirer. Eksempelvis, for de valgte flaggskipfondene nedenfor, har ishares-etf er i utviklede markeder for aksjer med liten til middels markedsverdi oppnådd mellom 0,14 % og 0,35 % årlig, mens ishares-etf er med aksjer i vekstmarkeder har oppnådd mellom 0,06 % og 0,17 % årlig 2. Se tabellen nedenfor for avkastning av verdipapirutlån i utvalgte ishares-flaggskipfond. 3 For alle ishares ETF er som er hjemmehørende i EMEA 4, og som deltar i programmet, har inntekten som har blitt generert gjennom utlån av verdipapirer, hatt tilsvarende virkning som å kompensere for forvaltningshonorarer med mellom 1 % og 202 %, eller et gjennomsnitt på 19 % i løpet av året som ble avsluttet i mars AVKASTNING AV VERDIPAPIRUTLÅN I UTVALGTE ishares-etf er ishares-etf Ticker Akkumulert avkastning av verdipapirutlån (i bps) AKSJE MED STOR MARKEDSVERDI, UTVIKLET (bps) Avkastning av verdipapirutlån Forv. honorar (bps) Forv. honorarkomp. ved utlån (%) ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc) EUE % ishares FTSE 100 UCITS ETF (Inc) ISF % ishares S&P 500 UCITS ETF (Inc) IUSA % AKSJE MED MIDDELS/LITEN MARKEDSVERDI, UTVIKLET ishares EURO STOXX Small UCITS ETF DJSC % ishares EURO STOXX Mid UCITS ETF DJMC % ishares MSCI Japan SmallCap UCITS ETF (Inc) ISJP % AKSJE, NYE MARKEDER ishares MSCI Turkey UCITS ETF ITKY % ishares MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF IEMS % ishares MSCI Korea UCITS ETF (Inc) IKOR % ishares China Large Cap UCITS ETF FXC % ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Inc) IEEM % OFFENTLIG GJELD ishares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF IBGS % ishares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF IBGM % ishares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF IBTM % ishares Euro Corporate Bond UCITS ETF IEAC % Kilde: BlackRock. Ikke revidert avkastning av verdipapirutlån. Ett basispunkt (1 bp) tilsvarer 0,01 %. Kun til illustrative formål. Spørsmål og svar Sp: Hvilke fordeler gir verdipapirutlån i finansmarkedene? Sv: Verdipapirutlån har utviklet seg til en viktig del av finansmarkedene. Per desember 2012 var aktiva verdt mer enn USD 12,9 billioner tilgjengelige for utlån globalt, med mer enn USD 1,7 billioner utlånt på en gjennomsnittlig dag 5. Verdipapirutlån øker likviditeten og fremmer dermed transaksjoner, bidrar til å avhjelpe prisvolatilitet og reduserer transaksjonskostnader. Siden verdipapirutlåntransaksjoner kan føre til short-salg der investorer selger lånte verdipapirer i påvente av prisfall har noen kritisert verdipapirutlån som en risiko for markedets stabilitet. US Federal Reserve har imidlertid funnet ut at short-salg faktisk øker markedsstabiliteten. Deres undersøkelser har vist at short-salg ikke systematisk driver ned priser på eiendeler, og at en begrensning av short-salg faktisk kan føre til redusert likviditet og høyere transaksjonskostnader for investorer 6. Dette skyldes dynamikken som er nevnt ovenfor verdipapirutlån og short-salg bidrar til å bedre likviditeten og redusere risiko for investorene. 5 Kilde: Markit. 6 Kilde: Federal Reserve Bank of New York Staff Report nr. 518, Market Declines: Is Banning Short Selling the Solution? September I de 12 månedene frem til mars Fondene ovenfor er utvalgte flaggskipfond og representerer bare en del av fondene i kategorien som driver med verdipapirutlån. På ishares.com finner du informasjon om verdipapirutlån for alle andre ishares-fond hjemmehørende i EMEA. Tidligere avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning. 4 Europa, Midtøsten og Afrika. [2]

3 Spørsmål og svar Sp: Har det forekommet mislighold hos låntaker i BlackRocks historie? Sv: Siden BlackRocks utlånsprogram startet i 1981, har det kun forekommet mislighold hos tre enkelte låntakere med aktive lån. I alle tilfellene kunne BlackRock kjøpe tilbake alle de utlånte verdipapirene ved hjelp av den tilgjengelig sikkerhet uten tap for våre kunder. Risikoer ved verdipapirutlån Enhver investering innebærer en viss risiko, men BlackRock har en grundig og direkte tilnærming som har gitt positiv utlånsinntekt for alle fond som har drevet med utlån siden 1981, inkludert alle ishares-etf er. Den primære risiko ved verdipapirutlån er at låntaker misligholder sin forpliktelse til å returnere lånte verdipapirer. Risiko for mislighold hos låntager Siden prosessen omfatter utlån av verdipapirer, finnes det en risiko for at låntakeren ikke leverer tilbake en lånt aksje eller obligasjon. I slike tilfeller bruker fondsselskapet sikkerheten til å kjøpe erstatningsverdipapirer. For å minimerer risikoen for investorer er det viktig at all sikkerhet som mottas, er av høy kvalitet og likviditet. Først fastslår vi om firmaer kan godkjennes som låntakere, og deretter overvåker vi låntakere over tid. Et uavhengig risikoteam atskilt fra verdipapirutlånteamet foretar regelmessige vurdering av lantagere. Nye transaksjoner hindres systematisk hvis en låntaker når sine grenser. Som en ekstra sikring gir BlackRock en garanti til sine ETF er i tilfelle låntagermislighold hvis det er en negativ differanse mellom sikkerheten og prisen for å kjøpe tilbake et utlånt verdipapir, vil BlackRock gi fondet full kompensasjon. Vi oppfordrer alle investorer til å stille sine ETF-forvaltere spørsmål om praksis og avkastning for verdipapirutlån Siden 1981 har BlackRock levert positiv utlånsinntekt for alle fond som har deltatt i utlån av verdipapirer, inkludert alle ishares-etf er Spørsmål og svar Sp: Hvor stor del av utbyttet fra utlån av verdipapirer blir ført tilbake til ishares-etf er hjemmehørende i Europa? Sv: Aksjonærer i ishares-etf er mottar 60 % av brutto inntekt fra utlån av verdipapirer. Et selskap tilknyttet BlackRock fungerer som utlånsagent og beholder 40 % av brutto omsetning. Alle kostnader ved å drive programmet blir betalt fra utlånsagentens andel av brutto omsetning. Dette omfatter alle direkte driftskostnader og forvaltningskostnader, for eksempel: ``Plattformvedlikehold. BlackRocks team av 90 spesialister i London, New York, San Francisco, Hong Kong og Tokyo bruker den mest avanserte risikostyringsteknologien i bransjen til å overvåke risikoer og hente ut verdier for kundene våre. Vi mener vår proprietære teknologi gir oss et viktig fortrinn når det gjelder å styrke resultatene og redusere risiko. ``Garanti mot risiko for låntakermislighold. Uten ekstra kostnader gir BlackRock en garanti mot tap for ETF-investorer hvis en låntaker mot formodning ikke leverer tilbake et verdipapir. Vi oppfordrer investorer til å be ETF-tilbydere om opplysninger om deres verdipapirutlånprogram, og først og fremst nettoavkastningen til aksjonærer. Noen fondstilbydere rapporterer kanskje at de betaler ut en høyere prosentandel av nettoutbyttet fra utlån av verdipapirer, men de avslører kanskje ikke hvilken andel av bruttoutbyttet de betaler til sine utlånsagenter. BlackRock mener at netto avkastning til aksjonærer, balansert med riktig risiko og dokumenterte gebyrer, er den beste målestokken for hvilken fordel investorer får fra utlån av verdipapirer. Hos BlackRock er det ingen skjulte gebyrer. Det er viktig å huske at noen utlånere er i stand til å generere mer avkastning fra en gitt kurv med verdipapirer på grunn av sin størrelse, dyktighet eller informasjonsfordel. Vi måler jevnlig våre prestasjoner mot konkurrenter ved hjelp av data fra uavhengige tredjepartsleverandører. I løpet av tre tiår har BlackRock fokusert på å levere konkurransedyktig avkastning med god balanse mellom avkastning, risiko og kostnad 6. 6 Tidligere avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning. [3]

4 Spørsmål og svar Sp: Mislighold hos låntaker skjer ikke ofte, men hvor godt forberedt er BlackRock hvis det skulle skje? Sv: BlackRocks Risk and Quantitative Analytics group (RQA) utfører regelmessig simuleringer av låntakermislighold sammen med team for verdipapirutlån, juridiske spørsmål, drift, porteføljeforvaltning og handel. Erfaringene fra disse simuleringene og den tette integreringen mellom porteføljeforvaltningsteamene gjør oss godt rustet i de sjeldne tilfellene av mislighold hos låntaker. Sp: Hvordan er verdipapirutlån regulert? Sv: Verdipapirutlån er en veletablert aktivitet og er underlagt en rekke regler. For europeiske ishares- ETF er styrer UCITS-reglene hvem som kan låne eller låne ut, hvilke typer sikkerhet som kan aksepteres, og hvilken informasjon som må legges frem. Den primære reguleringsmyndigheten for ishares hjemmehørende i Irland er Central Bank of Ireland (CBI), og for fond hjemmehørende i Tyskland er det Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Sp: Hva er den maksimale prosentandelen av eiendeler som kan være utlånt? Sv: ishares har besluttet å låne ut opptil 50 % av et fonds netto andelsverdi (eller NAV). I praksis låner mange ishares-etf er ut betydelig mindre enn denne andelen. For ishares-etf er hjemmehørende i Europa har gjennomsnittlig utlånt andel været mindre enn 10 % 7 i året som ble avsluttet 31. mars På ishares websider finner du denne informasjonen for de enkelte fondene. 7 Historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning. BlackRocks evne til risikostyring, proprietære teknologi og stringente administrasjonsprosesser gir konkurransefordeler Gjennomsiktighet for verdipapir utlånspraksis Vi oppfordrer alle investorer til å stille sine ETF-tilbydere spørsmål om praksis for verdipapirutlån og skaffe seg informasjon om de gebyrer forvaltere innhenter, eller betaling de gir tredjeparts utlånsagenter. For hver ishares-etf som driver med verdipapirutlån, publiserer BlackRock inntekter fra verdipapirutlån i fondets årsrapport og oppgir BlackRocks andel av inntektene som brukes til å administrere programmet. Følgende publiseres regelmessig på vårt EMEA ishares-webområde: ``Avkastningen en ETF genererte fra verdipapirutlån ``Partene som lånte verdipapirer fra ishares-etf er i foregående kvartal ``Prosentandel av en ETFs aktiva som ble lånt ut, og gjennomsnittlig nivå av ekstra sikkerhet Sikkerhet som innehas på daglig basis, og sikkerhetsstrukturen. BlackRocks tilnærming til verdipapirutlån Vi tror på å administrere våre utlån av verdipapirer på våre proprietære plattformer i stedet for å overlate denne viktige funksjonen til en tredjepart. For å nå dette målet har vi utviklet en proprietær infrastruktur for verdipapirutlån, slik at alle elementer i vår utlånsvirksomhet blir utført i våre kunders beste interesse og med forsvarlig risikostyring. ``Dyktighet innen risikostyring. BlackRock er hyret av noen av verdens største selskaper og av ledende regjeringer til å utføre deres risikostyring. Vår tilnærming til verdipapirutlån er den samme. Vi benytter en konservativ tilnærming med lav risiko og bruker vår proprietære risiko- og investeringsadministrasjonsplattform, Aladdin, til å integrere kompetansen til våre engasjerte research-, handels- og risikostyringsteam. Alle investerings- og handelsteam, på tvers av aktivaklasser og over hele verden, arbeider med Aladdin for å utnytte muligheter for våre kunder i et risikokontrollert miljø. Denne synergien mellom spesialister på verdipapirutlån og portefølje- og risikostyringsteam gjør det mulig for oss å redusere operasjonell risiko ved verdipapirutlån på en måte som en tredjepartsforvalter eller -utlånsagent kanskje ikke kan. ``Proprietær teknologi. Vårt dedikerte team arbeider med spesialutviklete rapporterings-, drifts- og handelssystemer for å sikre åpenhet og operasjonell effektivitet. [4]

5 Vårt kjernehandelssystem (Prism) setter våre tradere i stand til å hente ut verdier for kundene i hurtig skiftende markeder, ved å inkludere proprietære analyser og data for tilbud og etterspørsel innen verdipapirutlån på en rask, enhetlig og skalerbar måte. Bruk av reprisingsmuligheter er et viktig element for å prestere bedre enn konkurrentene. Vi har titusener av lån utestående til enhver tid, og Prism bidrar til å sikre at vores tradere fokuserer på de viktigste mulighetene. Vår proprietære applikasjon for behandling av sikkerhet og lån, Global Loan Manager (GLM), har en sømløs, unntaksbasert prosess for administrasjon av lån. Selv om mislighold hos låntager er sjelden, er GLM utformet for å administrere misligholdsprosessen systematisk og motvirke eventuell risiko for investorene. ``Robust vurdering av låntakere. Vi velger låntakere med høy kredittverdighet basert på konservative kredittstandarder som defineres av våre kreditteam, og som fungerer uavhengig av vår verdipapirutlånsvirksomhet. Vi overvåker kontinuerlig de økonomiske resultatene til låntakere og angir individuelle utlånsgrenser for hver låntaker for å bidra til å minimere risiko for mislighold. Vi overvåker all handelsaktivitet i forhold til disse grensene og hindrer nye transaksjoner systematisk hvis grensene blir nådd. Vi forbeholder oss også rett til å tilbakekalle et verdipapir eller å kreve ytterligere sikkerhet fra låntaker til enhver tid. ` ` Standarder for sikkerhet. For ishares-etf er hjemmehørende i Europa er aksjer og statsobligasjoner den vanligste formen for sikkerhet. Vi krever at låntakere stiller ekstra sikkerhet med minst 102,5 % av låneverdien og beholder låntakerens sikkerhet til låntakeren har returnert lånt aksje eller obligasjon. Sikkerheten holdes også segregert som kundeeiendeler, atskilt fra låntakerens eller BlackRocks balanse. Konklusjon Som verdens største kapitalforvalter, er rollen som betrodd forvalter BlackRocks førsteprioritet. Verdipapirutlån gir investorer en ekstra måte å utnytte det fulle potensialet av porteføljen på med relativt lav risiko. Verdipapirutlån gir, for en relativ lav risiko, direkte fordeler for fondsinvestorer. I de tre tiårene vi har lånt ut verdipapirer på vegne av kunder, har BlackRock fokusert på å levere konkurransedyktige resultater med en god balanse mellom avkastning, risiko og omkostninger. [5]

6 Informasjon om regulering BlackRock Advisors (UK) Limited, som er autorisert og regulert av Financial Conduct Authority ( FCA ), har utstedt dette dokumentet kun i Norge, og ingen andre personer bør bruke informasjonen det inneholder som beslutningsgrunnlag. For investorer i Norge De nevnte fondene er registrert for offentlig distribusjon i Norge og er godkjent av Kredittilsynet, tilsynsorganet for finansvirksomhet i Norge. Enhver søknad om andeler i fondene skjer ifølge vilkårene i komplette og forenklede prospekter for Selskapene. Enhver investeringsbeslutning må utelukkende være basert på informasjonen i Selskapets prospekt, dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer (KIID) og den siste halvårsrapporten og ikke-reviderte kontoer og/eller årsrapporten og reviderte kontoer. Investorer må lese om de fondsspesifikke risikoene i dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer (KIID) og Selskapets prospekt. Risikoadvarsler Det er ikke sikkert ishares passer for alle investorer. BlackRock Advisors (UK) Limited garanterer ikke avkastningen på aksjer eller fond. Verdien på investeringer (som kan bli omsatt i begrensede markeder) kan gå opp eller ned, og investoren får kanskje ikke tilbake det investerte beløpet. Inntekten er ikke fast, og den kan svinge. Tidligere avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Verdien av investeringen som omfatter eksponering overfor utenlandsk valuta kan bli påvirket av endringer i valutakurser. Vi minner om at skattenivåer, beskatningsgrunnlag og fradragsmuligheter kan endres. Selskaper som er tilknyttet BlackRock Advisors (UK) Limited, kan handle med verdipapirene som er nevnt i dette dokumentet. Videre kan BlackRock Advisors (UK) Limited og/eller deres tilknyttede selskaper fra tid til annen inneha aksjer eller beholdninger i de underliggende andelene i, eller opsjonene på, ethvert verdipapir som er inkludert i dette dokumentet, og kan kjøpe eller selge verdipapirer som oppdragsgiver eller agent. I tillegg til dette har investeringer i fremvoksende markeder visse risikoer og spesielle vurderinger som ikke vanligvis knyttes til investeringer i andre markeder. Indeksansvarsfraskrivelser Barclays Capital Inc. og Barclays US Treasury 10 Year Term Index, Barclays Euro Corporate Bond Index, Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index og Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index er varemerker som tilhører Barclays Bank PLC og er lisensiert for bruk for visse formål av BlackRock Fund Advisors eller dets datterselskaper. ishares er et registrert varemerke som tilhører BlackRock Fund Advisors eller dets datterselskaper. De underliggende indeksene vedlikeholdes av Barclays Capital. Barclays Capital er ikke tilknyttet fondene, BFA, State Street, distributøren eller noen av deres respektive datterselskaper. BFA har inngått en lisensavtale med indekstilbyderen om å bruke de underliggende indeksene. BFA eller dets datterselskaper viderelisensierer rettighetene til de underliggende indeksene til selskapet uten kostnad. STOXX, EURO STOXX 50 er rettighetsbeskyttet og åndsverksbasert materiale og varemerker og/eller tjenestemerker som tilhører STOXX Limited, og er blitt lisensiert for bruk til visse formål hos BlackRock Advisors (UK) Limited og ishares II plc. ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc) blir ikke garantert, anbefalt, solgt eller promotert av STOXX, og STOXX fremsetter ingen påstander vedrørende tilrådeligheten av å investere i fondet. STOXX, EURO STOXX Mid og EURO STOXX Small er rettighetsbeskyttet og åndsverksbasert materiale og varemerker og/eller tjenestemerker som tilhører STOXX, og er blitt lisensiert for bruk til visse formål av BlackRock Advisors (UK) Limited. ishares EURO STOXX Mid UCITS ETF og ishares EURO STOXX Small UCITS ETF blir ikke garantert, anbefalt, solgt eller promotert av STOXX, og STOXX fremsetter ingen påstander vedrørende tilrådeligheten av å investere i fondene. FTSE er et varemerke som eies av London Stock Exchange plc og Financial Times Limited ( FT ) i fellesskap, og som brukes av FTSE International Limited ( FTSE ) under lisens. FTSE China 25 Index og FTSE 100 Index are calculated by or on behalf of FTSE International Limited ( FTSE ). None of the Exchange, the FT nor FTSE sponsors, endorses or promotes ishares China Large Cap UCITS ETF og ishares FTSE 100 UCITS ETF (Inc) er ikke på noen måte knyttet til fondene og påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med utstedelse, drift eller omsetning av disse. Alle opphavsrettigheter og databaserettigheter når det gjelder indeksverdier og bestanddelsliste, tilhører FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited har anskaffet full lisens fra FTSE til å bruke disse opphavrettighetene og databaserettighetene i opprettelsen av disse produktene. ishares-fond blir ikke garantert, anbefalt eller promotert av MSCI, og MSCI har ikke noe ansvar for noen slike fond eller noen indeks som slike fond er basert på. Prospektet inneholder en mer detaljert beskrivelse av den begrensede relasjonen MSCI har til BlackRock Advisors (UK) Limited og alle tilknyttede fond. Standard & Poor s, S&P, er registrerte varemerker, og S&P 500 er et varemerke som tilhører Standard & Poor s Financial Services LLC og er lisensiert for bruk for visse formål av BlackRock Fund Advisors eller dets datterselskaper. ishares er et registrert varemerke som tilhører BlackRock Fund Advisors eller dets datterselskaper.ishares S&P 500 UCITS ETF (Inc) garanteres, anbefales, selges eller promoteres ikke av S&P, og S&P fremsetter ingen påstander vedrørende tilrådeligheten av å investere i dette produktet. ishares og BlackRock er registrerte varemerker for BlackRock, Inc. eller deres datterselskaper i USA og andre steder BlackRock Advisors (UK) Limited. Registrert selskap nr Alle rettigheter reservert. Samtaler kan bli overvåket eller tatt opp BlackRock, Inc. Med enerett. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, ishares, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD og BUILT FOR THESE TIMES er registrerte og uregistrerte varemerker for BlackRock, Inc. eller datterselskaper i USA og andre steder. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne. KONTAKT OSS Ring oss på: IS-ISLUTPOP-R-NOV13-No

VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE

VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE KUN FOR PROFESJONELLE KUNDER/KVALIFISERTE INVESTORER VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE Introduksjon Verdipapirutlån er en veletablert praksis der ETF er foretar kortsiktige utlån av aksjer

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015

1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015 1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 215 Markedsverdi Per 31.3.215. Milliarder kroner 8 7 6 Verdi Prosentandel fond Aksjeinvesteringene 4 38 62,5 Renteinvesteringene

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014 1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 3. APRIL 214 Markedsverdi Milliarder kroner 6 6 Verdi Prosentandel fond 511 4 5 Aksjeinvesteringene 3124 61,1 % Renteinvesteringene

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014 3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 214 Markedsverdi Per 3.9.214. Milliarder kroner 6 5 534 6 Verdi Prosentandel fond 4 5 Aksjeinvesteringene 3 396 61,4 Renteinvesteringene

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no PRESSEKONFERANSE - 9. august 213 2. KVARTAL 213 www.nbim.no Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner, 3. juni 213 4 5 4 397 4 5 4 Aktivaklasse Verdi Prosentandel fond 4 3 5 Aksjer 2 785 63,4%

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND

STATENS PENSJONSFOND UTLAND 213 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 28. FEBRUAR 214 Fondets markedsverdi Milliarder kroner 6 6 5 5 38 5 Eiendomsinvesteringene Renteinvesteringene 4 3 816 4 Aksjeinvesteringene

Detaljer

Pressekonferanse 13. mai 2011. 1.kv.

Pressekonferanse 13. mai 2011. 1.kv. 211 Pressekonferanse 13. mai 211 1.kv. Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3,5 3, 3 12 3,5 3, 2,5 2,5 2, 2, 1,5 1,5 1, 1, 5 5 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Kilde: NBIM Endring i markedsverdi

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8 halvårsrapport 2010 INNHOLD Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond Balansert 7 Vekterfond Offensiv 8 Vekterfond Aksjer I 10 Vekterfond Aksjer II 11 DANSKE

Detaljer

Til andelseierne i ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

Til andelseierne i ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409 CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel Mars 2016 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr. 173730 CMC Markets UK Plc- September

Detaljer

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Innhold Første halvår 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Tryg 6 Vekterfond Balansert 7

Detaljer

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Regionalt nettverk 26. april 213 Age Bakker, Chief Operating Officer Prosent av den nasjonal formuen Vårt oppdrag er å sikre finansielle verdier for fremtidige

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 April 211 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 Ved utløpet av 21 ble Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland Bodø 31. oktober 211 Age Bakker, Chief Operating Officer 1 Agenda Historie og styringsstruktur Investeringsmandat og roller i forvaltningen Resultater Eierskapsutøvelse 2 Historie

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Styret anser at det er til beste for andelseierne å fusjonere det fusjonerende fondet med det mottakende fondet på ikrafttredelsesdatoen.

Styret anser at det er til beste for andelseierne å fusjonere det fusjonerende fondet med det mottakende fondet på ikrafttredelsesdatoen. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover Den 1. desember 2010 tok ODIN over forvaltningen av ODIN Templeton Emerging Markets. Fondet byttet navn

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Grundingen 2 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no Nordic Multi Strategy Nordic Multi Strategy (NMS) Skapt for å bevare

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, advokat, regnskapsfører eller en annen profesjonell

Detaljer

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden

Detaljer

ENOVARA PLC FORENKLET PROSPEKT DATERT 8. APRIL

ENOVARA PLC FORENKLET PROSPEKT DATERT 8. APRIL ENOVARA PLC FORENKLET PROSPEKT DATERT 8. APRIL 2009 Dette forenklede prospektet inneholder viktige opplysninger om Enovara plc (selskapet). Selskapet er et åpent investeringsselskap av paraplytypen med

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. august SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned - 2,1

Detaljer

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) Fastsatt av styret i Oslo Børs ASA den xxxxx 2003 med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd. 1. Virkeområde Disse regler og forretningsvilkår gjelder

Detaljer

INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN)

INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN) INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN) Finansdepartementet har plassert SPN som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet og Folketrygdfondet skal forvalte innskuddet i henhold til Mandat for

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 2008

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 2008 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 28 Statens petroleumsforsikringsfond skal være en reserve for utbetalinger til å dekke skader og ansvar forbundet med at staten

Detaljer

Dow Jones EURO STOXX Utilities Index. Indeksvaluta: Bloombergkode: Antall verdipapirer i indeksen: 20

Dow Jones EURO STOXX Utilities Index. Indeksvaluta: Bloombergkode: Antall verdipapirer i indeksen: 20 MARKED: ENERGI Dow Jones EURO STOXX Utilities Index EUR SX6E Antall verdipapirer i indeksen: 20 Dow Jones EURO STOXX Utilities Index inkluderer de 20 ledende europeiske selskapene innen nyttetjenester

Detaljer

Langsiktige investeringer i et globalt marked

Langsiktige investeringer i et globalt marked Langsiktige investeringer i et globalt marked : Dag Dyrdal ODIN-konferansen 3. juni 2010 Disposisjon Fondets styringsmodell NBIM s organisasjon Våre oppgaver som forvalter Utvikling per 1. kvartal Oppsummering

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt november 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,69 prosent. Referanseindeksens avkastning var 0,43

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS Stor eksponering. Liten innsats. Europeiske olje- og gass-selskaper < Løpetid 3 år < Investeringsbeløp 19 000 kr per vekstsertifikat < Pålydende

Detaljer

Government Pension Fund Global

Government Pension Fund Global Government Pension Fund Global Sandnes Sparebank 31.mai 211 Trond Grande, Deputy Chief Executive Officer 1 Agenda Historie og styringsstruktur Investeringsmandat og roller i forvaltningen Resultater Ansvarlige

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland Kirkenes 3. september 2012 Age Bakker, Chief Operating Officer Agenda Historie og styringsstruktur Investeringsmandat og roller i forvaltningen Resultater Eierskapsutøvelse

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012 FORTE Global Oppdatert per 30.04.2012 Vår forvalter Jon Steinar Eide (52) er deleier i Forte Fondsforvaltning AS og forvalter av FORTEfondene Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med

Detaljer

Hvordan handle aksjer? Park Hotel Vossevangen, 22. september 2010

Hvordan handle aksjer? Park Hotel Vossevangen, 22. september 2010 Hvordan handle aksjer? Park Hotel Vossevangen, 22. september 2010 Enkel registrering i Voss Sparebank 1. Logg deg på nettbanken 2. Velg Aksjer i toppmenyen 3. Bli kunde - Registrer deg Når kundeforholdet

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr.

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr. CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr.

Detaljer

Styret anser at det er til beste for andelseierne å fusjonere det fusjonerende fondet med det mottakende fondet på ikrafttredelsesdatoen.

Styret anser at det er til beste for andelseierne å fusjonere det fusjonerende fondet med det mottakende fondet på ikrafttredelsesdatoen. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Vinneraksjer for den langsiktige investor

Vinneraksjer for den langsiktige investor Investering I henhold til MIFID Vinneraksjer for den langsiktige investor Petter Hermansen, Nordea Funds 1 Beste aksjer i oktober NEXT BIOMETRICS GROUP AS NICKEL MOUNTAIN GROUP 147% 159% DOLPHIN GROUP

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 Nøkkeltall pr 30. juni Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning juni 0,13 % 0,07 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 2,04 % 1,09

Detaljer

Kredittobligasjoner en attraktiv investering? Tomas Nordbø Middelthon, porteføljeforvalter SKAGEN Credit

Kredittobligasjoner en attraktiv investering? Tomas Nordbø Middelthon, porteføljeforvalter SKAGEN Credit Kredittobligasjoner en attraktiv investering? Tomas Nordbø Middelthon, porteføljeforvalter SKAGEN Credit Kredittobligasjoner en mellomting mellom aksjer og bankkonto Forventet avkastning Statsobligasjoner

Detaljer

Petroleumsfondet inflasjonsindekserte obligasjoner i referanseporteføljen

Petroleumsfondet inflasjonsindekserte obligasjoner i referanseporteføljen Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Oslo SSK/paa 6. september 2004 Petroleumsfondet inflasjonsindekserte obligasjoner i referanseporteføljen 1. Innledning I Nasjonalbudsjettet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,8 prosent i oktober mot 0,1 prosent for referanseindeksen og 0,4 prosent for

Detaljer

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell rådgiver.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD CMC MARKETS UK PLC Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England Registreringsnr.

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Forvaltning av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2002

Forvaltning av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2002 Forvaltning av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2002 1. Innledning Valutareservene er inndelt i ulike r avhengig av det formålet de skal ivareta. Samlet verdi av de fire forvaltede

Detaljer

Om statsgjeld, banker og finansiell stabilitet. Kristin Gulbrandsen Sparebankforeningens årsmøte Bergen 27. oktober 2011

Om statsgjeld, banker og finansiell stabilitet. Kristin Gulbrandsen Sparebankforeningens årsmøte Bergen 27. oktober 2011 Om statsgjeld, banker og finansiell stabilitet Kristin Gulbrandsen Sparebankforeningens årsmøte Bergen 27. oktober 211 Om statsgjeld, banker og finansiell stabilitet Disposisjon Den internasjonale uroen

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for august De internasjonale aksjemarkedene hadde en marginal oppgang

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,10 % 0,01 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,05 % 0,53 % 1,07 %

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002 Hovedpunkter i 4. kvartal: Noe høyere handelsaktivitet enn i forrige kvartal 9 nye medlemmer i 2002 Fortsatt noe reduksjon i inntekter fra Finansielle markedsdata

Detaljer

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningspliktved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

CFD - ikke bosatt i USA. Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema

CFD - ikke bosatt i USA. Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema CFD - ikke bosatt i USA Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema VIKTIG Vær vennlig å fullføre hele dette søknadsskjemaet. Vær vennlig å send alle dokumentene til: CMC Markets UK Plc, Filial Oslo Fridtjof Nansens

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

Nordic Multi Strategy UCITS Fund

Nordic Multi Strategy UCITS Fund Nordic Multi Strategy UCITS Fund Nordic Capital Management AS The difference Nordic Multi Strategy UCITS Fund (NMS) Hva er NMS? NMS er et 100% aktivt forvaltet fond som skal bevare kapitalen i vanskelige

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og våren 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per )

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per ) PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per 27.06.16) Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for juni De internasjonale aksjemarkedene falt med

Detaljer