VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE. Hvordan det virker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE. Hvordan det virker"

Transkript

1 KUN FOR INVESTORER I NORGE VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE Introduksjon Verdipapirutlån er en vel etablert praksis der ETF er foretar kortsiktige utlån av aksjer eller obligasjoner for å øke den forventede avkastningen til fonsaksjonærer. I dette dokumentet beskrives grunnlaget for verdipapirutlån, fordelene og risikoene for investorer og BlackRocks tilnærming til utlån av verdipapirer. Oppsummering: ``Verdipapirutlån er ikke uten risiko, men kan gi direkte fordeler til fondsaksjonærer. ``I de tre tiårene vi har lånt ut verdipapirer på vegne av kunder, har BlackRock fokusert på å levere konkurransedyktig avkastning med god balanse mellom avkastning, risiko og kostnad. ``Siden 1981 har BlackRock levert positiv utlånsinntekt for alle fond som deltar i utlån av verdipapirer, inkludert alle ishares ETF er 1. Grunnleggende om verdipapirutlån Ved verdipapirutlåntransaksjoner foretar ETF er kortsiktige utlån av aksjer eller obligasjoner for å sikre en meravkastning til fondsaksjonærer. Slik fungerer det: Først ber en større finansiell institusjon om å få låne en aksje eller en obligasjon midlertidig. For å låne aksjen eller obligasjonen, må institusjonen betale et gebyr og stille sikkerhet til ETF-en. ETF-em innehar sikkerheten for å sikre tilbakebetaling i tilfelle låntakeren ikke returnerer utlånt aksje eller obligasjon som avtalt. Verdien av sikkerheten må overstige verdien av utlånt aksje eller obligasjon, slik at fondet har et sikkerhetsnett for å hindre tap dersom låntakeren ikke returnerer verdipapiret. Finansinstitusjonen bruker vanligvis den lånte aksjen eller obligasjonen til sikring mot markedsrisiko, til short-salg eller som sikkerhet i en annen transaksjon. I flytdiagrammet til høyre ser du et eksempel på hvordan en verdipapirutlån fungerer. Fordeler ved verdipapirutlån Verdipapirutlån er en ekstra måte å frigjøre den fulle verdien av et fond på med relativt lav risiko, som gjør det mulig for investorer å oppnå større avkastning enn de ellers ville fått. ETF-investorer kan dra nytte av verdipapirutlån i form av bedre fondsavkastning. Hvordan? Fondet kan generere merinntekter gjennom gebyret det tar ved utlån av verdipapirer. 1 Historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning. Hvordan det virker Prosessen starter slik: 1. En større finansiell institusjon ber om å få låne en aksje eller en obligasjon fra en ETF. Fondet ber om sikkerhet, først og fremst aksjer og statsobligasjoner, for å sikre lånet. 2. Når det har mottatt sikkerheten, låner fondsselskapet ut aksjen eller obligasjonen til finansinstitusjonen (låntakeren). 2 Sikkerhet Verdipapir 1 Mens verdipapiret er utlånt 3. Sikkerheten står på en dedikert forvaltningskonto på vegne av fondet. 4. Hvis det betales utbytte eller kuponger for aksjen eller obligasjonen mens den er utlånt, sender finansinstitusjonen utbyttet eller kupongene til fondsselskapet. 4 3 Sikkerhet Rettigheter (f.eks. utbytte) Prosessen fullføres slik 5. Når lånet forfaller (eller når fondsselskapet ber om det), må finansinstitusjonen levere aksjen eller obligasjonen tilbake til fondet. 6. Fondet frigir deretter sikkerheten tilbake til finansinstitusjonen for å avslutte prosessen. 7. Gjennom prosessen genererer fondet ytterligere inntekter for fondets investorer. 6 Verdipapir Sikkerhet 5 Fondsselskap Finansinstitusjon Fondsselskap Sikkerhetskonto Finansinstitusjon Fondsselskap Finansinstitusjon Gjelder ikke fond i Irland; ishares VII plc, Lux; ishares (Lux) og Sveits; ishares ETF (CH), ishares ETF II (CH). Du får nærmere informasjon om verdipapirutlån når det gjelder disse fondene, ved å snakke med din kontaktperson i ishares.

2 Avkastningen av verdipapirutlån varierer vanligvis med aktivaklasse avhengig av etterspørsel etter underliggende verdipapirer. Eksempelvis, for de valgte flaggskipfondene nedenfor, har ishares-etf er i utviklede markeder for aksjer med liten til middels markedsverdi oppnådd mellom 0,14 % og 0,35 % årlig, mens ishares-etf er med aksjer i vekstmarkeder har oppnådd mellom 0,06 % og 0,17 % årlig 2. Se tabellen nedenfor for avkastning av verdipapirutlån i utvalgte ishares-flaggskipfond. 3 For alle ishares ETF er som er hjemmehørende i EMEA 4, og som deltar i programmet, har inntekten som har blitt generert gjennom utlån av verdipapirer, hatt tilsvarende virkning som å kompensere for forvaltningshonorarer med mellom 1 % og 202 %, eller et gjennomsnitt på 19 % i løpet av året som ble avsluttet i mars AVKASTNING AV VERDIPAPIRUTLÅN I UTVALGTE ishares-etf er ishares-etf Ticker Akkumulert avkastning av verdipapirutlån (i bps) AKSJE MED STOR MARKEDSVERDI, UTVIKLET (bps) Avkastning av verdipapirutlån Forv. honorar (bps) Forv. honorarkomp. ved utlån (%) ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc) EUE % ishares FTSE 100 UCITS ETF (Inc) ISF % ishares S&P 500 UCITS ETF (Inc) IUSA % AKSJE MED MIDDELS/LITEN MARKEDSVERDI, UTVIKLET ishares EURO STOXX Small UCITS ETF DJSC % ishares EURO STOXX Mid UCITS ETF DJMC % ishares MSCI Japan SmallCap UCITS ETF (Inc) ISJP % AKSJE, NYE MARKEDER ishares MSCI Turkey UCITS ETF ITKY % ishares MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF IEMS % ishares MSCI Korea UCITS ETF (Inc) IKOR % ishares China Large Cap UCITS ETF FXC % ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Inc) IEEM % OFFENTLIG GJELD ishares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF IBGS % ishares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF IBGM % ishares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF IBTM % ishares Euro Corporate Bond UCITS ETF IEAC % Kilde: BlackRock. Ikke revidert avkastning av verdipapirutlån. Ett basispunkt (1 bp) tilsvarer 0,01 %. Kun til illustrative formål. Spørsmål og svar Sp: Hvilke fordeler gir verdipapirutlån i finansmarkedene? Sv: Verdipapirutlån har utviklet seg til en viktig del av finansmarkedene. Per desember 2012 var aktiva verdt mer enn USD 12,9 billioner tilgjengelige for utlån globalt, med mer enn USD 1,7 billioner utlånt på en gjennomsnittlig dag 5. Verdipapirutlån øker likviditeten og fremmer dermed transaksjoner, bidrar til å avhjelpe prisvolatilitet og reduserer transaksjonskostnader. Siden verdipapirutlåntransaksjoner kan føre til short-salg der investorer selger lånte verdipapirer i påvente av prisfall har noen kritisert verdipapirutlån som en risiko for markedets stabilitet. US Federal Reserve har imidlertid funnet ut at short-salg faktisk øker markedsstabiliteten. Deres undersøkelser har vist at short-salg ikke systematisk driver ned priser på eiendeler, og at en begrensning av short-salg faktisk kan føre til redusert likviditet og høyere transaksjonskostnader for investorer 6. Dette skyldes dynamikken som er nevnt ovenfor verdipapirutlån og short-salg bidrar til å bedre likviditeten og redusere risiko for investorene. 5 Kilde: Markit. 6 Kilde: Federal Reserve Bank of New York Staff Report nr. 518, Market Declines: Is Banning Short Selling the Solution? September I de 12 månedene frem til mars Fondene ovenfor er utvalgte flaggskipfond og representerer bare en del av fondene i kategorien som driver med verdipapirutlån. På ishares.com finner du informasjon om verdipapirutlån for alle andre ishares-fond hjemmehørende i EMEA. Tidligere avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning. 4 Europa, Midtøsten og Afrika. [2]

3 Spørsmål og svar Sp: Har det forekommet mislighold hos låntaker i BlackRocks historie? Sv: Siden BlackRocks utlånsprogram startet i 1981, har det kun forekommet mislighold hos tre enkelte låntakere med aktive lån. I alle tilfellene kunne BlackRock kjøpe tilbake alle de utlånte verdipapirene ved hjelp av den tilgjengelig sikkerhet uten tap for våre kunder. Risikoer ved verdipapirutlån Enhver investering innebærer en viss risiko, men BlackRock har en grundig og direkte tilnærming som har gitt positiv utlånsinntekt for alle fond som har drevet med utlån siden 1981, inkludert alle ishares-etf er. Den primære risiko ved verdipapirutlån er at låntaker misligholder sin forpliktelse til å returnere lånte verdipapirer. Risiko for mislighold hos låntager Siden prosessen omfatter utlån av verdipapirer, finnes det en risiko for at låntakeren ikke leverer tilbake en lånt aksje eller obligasjon. I slike tilfeller bruker fondsselskapet sikkerheten til å kjøpe erstatningsverdipapirer. For å minimerer risikoen for investorer er det viktig at all sikkerhet som mottas, er av høy kvalitet og likviditet. Først fastslår vi om firmaer kan godkjennes som låntakere, og deretter overvåker vi låntakere over tid. Et uavhengig risikoteam atskilt fra verdipapirutlånteamet foretar regelmessige vurdering av lantagere. Nye transaksjoner hindres systematisk hvis en låntaker når sine grenser. Som en ekstra sikring gir BlackRock en garanti til sine ETF er i tilfelle låntagermislighold hvis det er en negativ differanse mellom sikkerheten og prisen for å kjøpe tilbake et utlånt verdipapir, vil BlackRock gi fondet full kompensasjon. Vi oppfordrer alle investorer til å stille sine ETF-forvaltere spørsmål om praksis og avkastning for verdipapirutlån Siden 1981 har BlackRock levert positiv utlånsinntekt for alle fond som har deltatt i utlån av verdipapirer, inkludert alle ishares-etf er Spørsmål og svar Sp: Hvor stor del av utbyttet fra utlån av verdipapirer blir ført tilbake til ishares-etf er hjemmehørende i Europa? Sv: Aksjonærer i ishares-etf er mottar 60 % av brutto inntekt fra utlån av verdipapirer. Et selskap tilknyttet BlackRock fungerer som utlånsagent og beholder 40 % av brutto omsetning. Alle kostnader ved å drive programmet blir betalt fra utlånsagentens andel av brutto omsetning. Dette omfatter alle direkte driftskostnader og forvaltningskostnader, for eksempel: ``Plattformvedlikehold. BlackRocks team av 90 spesialister i London, New York, San Francisco, Hong Kong og Tokyo bruker den mest avanserte risikostyringsteknologien i bransjen til å overvåke risikoer og hente ut verdier for kundene våre. Vi mener vår proprietære teknologi gir oss et viktig fortrinn når det gjelder å styrke resultatene og redusere risiko. ``Garanti mot risiko for låntakermislighold. Uten ekstra kostnader gir BlackRock en garanti mot tap for ETF-investorer hvis en låntaker mot formodning ikke leverer tilbake et verdipapir. Vi oppfordrer investorer til å be ETF-tilbydere om opplysninger om deres verdipapirutlånprogram, og først og fremst nettoavkastningen til aksjonærer. Noen fondstilbydere rapporterer kanskje at de betaler ut en høyere prosentandel av nettoutbyttet fra utlån av verdipapirer, men de avslører kanskje ikke hvilken andel av bruttoutbyttet de betaler til sine utlånsagenter. BlackRock mener at netto avkastning til aksjonærer, balansert med riktig risiko og dokumenterte gebyrer, er den beste målestokken for hvilken fordel investorer får fra utlån av verdipapirer. Hos BlackRock er det ingen skjulte gebyrer. Det er viktig å huske at noen utlånere er i stand til å generere mer avkastning fra en gitt kurv med verdipapirer på grunn av sin størrelse, dyktighet eller informasjonsfordel. Vi måler jevnlig våre prestasjoner mot konkurrenter ved hjelp av data fra uavhengige tredjepartsleverandører. I løpet av tre tiår har BlackRock fokusert på å levere konkurransedyktig avkastning med god balanse mellom avkastning, risiko og kostnad 6. 6 Tidligere avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning. [3]

4 Spørsmål og svar Sp: Mislighold hos låntaker skjer ikke ofte, men hvor godt forberedt er BlackRock hvis det skulle skje? Sv: BlackRocks Risk and Quantitative Analytics group (RQA) utfører regelmessig simuleringer av låntakermislighold sammen med team for verdipapirutlån, juridiske spørsmål, drift, porteføljeforvaltning og handel. Erfaringene fra disse simuleringene og den tette integreringen mellom porteføljeforvaltningsteamene gjør oss godt rustet i de sjeldne tilfellene av mislighold hos låntaker. Sp: Hvordan er verdipapirutlån regulert? Sv: Verdipapirutlån er en veletablert aktivitet og er underlagt en rekke regler. For europeiske ishares- ETF er styrer UCITS-reglene hvem som kan låne eller låne ut, hvilke typer sikkerhet som kan aksepteres, og hvilken informasjon som må legges frem. Den primære reguleringsmyndigheten for ishares hjemmehørende i Irland er Central Bank of Ireland (CBI), og for fond hjemmehørende i Tyskland er det Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Sp: Hva er den maksimale prosentandelen av eiendeler som kan være utlånt? Sv: ishares har besluttet å låne ut opptil 50 % av et fonds netto andelsverdi (eller NAV). I praksis låner mange ishares-etf er ut betydelig mindre enn denne andelen. For ishares-etf er hjemmehørende i Europa har gjennomsnittlig utlånt andel været mindre enn 10 % 7 i året som ble avsluttet 31. mars På ishares websider finner du denne informasjonen for de enkelte fondene. 7 Historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning. BlackRocks evne til risikostyring, proprietære teknologi og stringente administrasjonsprosesser gir konkurransefordeler Gjennomsiktighet for verdipapir utlånspraksis Vi oppfordrer alle investorer til å stille sine ETF-tilbydere spørsmål om praksis for verdipapirutlån og skaffe seg informasjon om de gebyrer forvaltere innhenter, eller betaling de gir tredjeparts utlånsagenter. For hver ishares-etf som driver med verdipapirutlån, publiserer BlackRock inntekter fra verdipapirutlån i fondets årsrapport og oppgir BlackRocks andel av inntektene som brukes til å administrere programmet. Følgende publiseres regelmessig på vårt EMEA ishares-webområde: ``Avkastningen en ETF genererte fra verdipapirutlån ``Partene som lånte verdipapirer fra ishares-etf er i foregående kvartal ``Prosentandel av en ETFs aktiva som ble lånt ut, og gjennomsnittlig nivå av ekstra sikkerhet Sikkerhet som innehas på daglig basis, og sikkerhetsstrukturen. BlackRocks tilnærming til verdipapirutlån Vi tror på å administrere våre utlån av verdipapirer på våre proprietære plattformer i stedet for å overlate denne viktige funksjonen til en tredjepart. For å nå dette målet har vi utviklet en proprietær infrastruktur for verdipapirutlån, slik at alle elementer i vår utlånsvirksomhet blir utført i våre kunders beste interesse og med forsvarlig risikostyring. ``Dyktighet innen risikostyring. BlackRock er hyret av noen av verdens største selskaper og av ledende regjeringer til å utføre deres risikostyring. Vår tilnærming til verdipapirutlån er den samme. Vi benytter en konservativ tilnærming med lav risiko og bruker vår proprietære risiko- og investeringsadministrasjonsplattform, Aladdin, til å integrere kompetansen til våre engasjerte research-, handels- og risikostyringsteam. Alle investerings- og handelsteam, på tvers av aktivaklasser og over hele verden, arbeider med Aladdin for å utnytte muligheter for våre kunder i et risikokontrollert miljø. Denne synergien mellom spesialister på verdipapirutlån og portefølje- og risikostyringsteam gjør det mulig for oss å redusere operasjonell risiko ved verdipapirutlån på en måte som en tredjepartsforvalter eller -utlånsagent kanskje ikke kan. ``Proprietær teknologi. Vårt dedikerte team arbeider med spesialutviklete rapporterings-, drifts- og handelssystemer for å sikre åpenhet og operasjonell effektivitet. [4]

5 Vårt kjernehandelssystem (Prism) setter våre tradere i stand til å hente ut verdier for kundene i hurtig skiftende markeder, ved å inkludere proprietære analyser og data for tilbud og etterspørsel innen verdipapirutlån på en rask, enhetlig og skalerbar måte. Bruk av reprisingsmuligheter er et viktig element for å prestere bedre enn konkurrentene. Vi har titusener av lån utestående til enhver tid, og Prism bidrar til å sikre at vores tradere fokuserer på de viktigste mulighetene. Vår proprietære applikasjon for behandling av sikkerhet og lån, Global Loan Manager (GLM), har en sømløs, unntaksbasert prosess for administrasjon av lån. Selv om mislighold hos låntager er sjelden, er GLM utformet for å administrere misligholdsprosessen systematisk og motvirke eventuell risiko for investorene. ``Robust vurdering av låntakere. Vi velger låntakere med høy kredittverdighet basert på konservative kredittstandarder som defineres av våre kreditteam, og som fungerer uavhengig av vår verdipapirutlånsvirksomhet. Vi overvåker kontinuerlig de økonomiske resultatene til låntakere og angir individuelle utlånsgrenser for hver låntaker for å bidra til å minimere risiko for mislighold. Vi overvåker all handelsaktivitet i forhold til disse grensene og hindrer nye transaksjoner systematisk hvis grensene blir nådd. Vi forbeholder oss også rett til å tilbakekalle et verdipapir eller å kreve ytterligere sikkerhet fra låntaker til enhver tid. ` ` Standarder for sikkerhet. For ishares-etf er hjemmehørende i Europa er aksjer og statsobligasjoner den vanligste formen for sikkerhet. Vi krever at låntakere stiller ekstra sikkerhet med minst 102,5 % av låneverdien og beholder låntakerens sikkerhet til låntakeren har returnert lånt aksje eller obligasjon. Sikkerheten holdes også segregert som kundeeiendeler, atskilt fra låntakerens eller BlackRocks balanse. Konklusjon Som verdens største kapitalforvalter, er rollen som betrodd forvalter BlackRocks førsteprioritet. Verdipapirutlån gir investorer en ekstra måte å utnytte det fulle potensialet av porteføljen på med relativt lav risiko. Verdipapirutlån gir, for en relativ lav risiko, direkte fordeler for fondsinvestorer. I de tre tiårene vi har lånt ut verdipapirer på vegne av kunder, har BlackRock fokusert på å levere konkurransedyktige resultater med en god balanse mellom avkastning, risiko og omkostninger. [5]

6 Informasjon om regulering BlackRock Advisors (UK) Limited, som er autorisert og regulert av Financial Conduct Authority ( FCA ), har utstedt dette dokumentet kun i Norge, og ingen andre personer bør bruke informasjonen det inneholder som beslutningsgrunnlag. For investorer i Norge De nevnte fondene er registrert for offentlig distribusjon i Norge og er godkjent av Kredittilsynet, tilsynsorganet for finansvirksomhet i Norge. Enhver søknad om andeler i fondene skjer ifølge vilkårene i komplette og forenklede prospekter for Selskapene. Enhver investeringsbeslutning må utelukkende være basert på informasjonen i Selskapets prospekt, dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer (KIID) og den siste halvårsrapporten og ikke-reviderte kontoer og/eller årsrapporten og reviderte kontoer. Investorer må lese om de fondsspesifikke risikoene i dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer (KIID) og Selskapets prospekt. Risikoadvarsler Det er ikke sikkert ishares passer for alle investorer. BlackRock Advisors (UK) Limited garanterer ikke avkastningen på aksjer eller fond. Verdien på investeringer (som kan bli omsatt i begrensede markeder) kan gå opp eller ned, og investoren får kanskje ikke tilbake det investerte beløpet. Inntekten er ikke fast, og den kan svinge. Tidligere avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Verdien av investeringen som omfatter eksponering overfor utenlandsk valuta kan bli påvirket av endringer i valutakurser. Vi minner om at skattenivåer, beskatningsgrunnlag og fradragsmuligheter kan endres. Selskaper som er tilknyttet BlackRock Advisors (UK) Limited, kan handle med verdipapirene som er nevnt i dette dokumentet. Videre kan BlackRock Advisors (UK) Limited og/eller deres tilknyttede selskaper fra tid til annen inneha aksjer eller beholdninger i de underliggende andelene i, eller opsjonene på, ethvert verdipapir som er inkludert i dette dokumentet, og kan kjøpe eller selge verdipapirer som oppdragsgiver eller agent. I tillegg til dette har investeringer i fremvoksende markeder visse risikoer og spesielle vurderinger som ikke vanligvis knyttes til investeringer i andre markeder. Indeksansvarsfraskrivelser Barclays Capital Inc. og Barclays US Treasury 10 Year Term Index, Barclays Euro Corporate Bond Index, Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index og Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index er varemerker som tilhører Barclays Bank PLC og er lisensiert for bruk for visse formål av BlackRock Fund Advisors eller dets datterselskaper. ishares er et registrert varemerke som tilhører BlackRock Fund Advisors eller dets datterselskaper. De underliggende indeksene vedlikeholdes av Barclays Capital. Barclays Capital er ikke tilknyttet fondene, BFA, State Street, distributøren eller noen av deres respektive datterselskaper. BFA har inngått en lisensavtale med indekstilbyderen om å bruke de underliggende indeksene. BFA eller dets datterselskaper viderelisensierer rettighetene til de underliggende indeksene til selskapet uten kostnad. STOXX, EURO STOXX 50 er rettighetsbeskyttet og åndsverksbasert materiale og varemerker og/eller tjenestemerker som tilhører STOXX Limited, og er blitt lisensiert for bruk til visse formål hos BlackRock Advisors (UK) Limited og ishares II plc. ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc) blir ikke garantert, anbefalt, solgt eller promotert av STOXX, og STOXX fremsetter ingen påstander vedrørende tilrådeligheten av å investere i fondet. STOXX, EURO STOXX Mid og EURO STOXX Small er rettighetsbeskyttet og åndsverksbasert materiale og varemerker og/eller tjenestemerker som tilhører STOXX, og er blitt lisensiert for bruk til visse formål av BlackRock Advisors (UK) Limited. ishares EURO STOXX Mid UCITS ETF og ishares EURO STOXX Small UCITS ETF blir ikke garantert, anbefalt, solgt eller promotert av STOXX, og STOXX fremsetter ingen påstander vedrørende tilrådeligheten av å investere i fondene. FTSE er et varemerke som eies av London Stock Exchange plc og Financial Times Limited ( FT ) i fellesskap, og som brukes av FTSE International Limited ( FTSE ) under lisens. FTSE China 25 Index og FTSE 100 Index are calculated by or on behalf of FTSE International Limited ( FTSE ). None of the Exchange, the FT nor FTSE sponsors, endorses or promotes ishares China Large Cap UCITS ETF og ishares FTSE 100 UCITS ETF (Inc) er ikke på noen måte knyttet til fondene og påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med utstedelse, drift eller omsetning av disse. Alle opphavsrettigheter og databaserettigheter når det gjelder indeksverdier og bestanddelsliste, tilhører FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited har anskaffet full lisens fra FTSE til å bruke disse opphavrettighetene og databaserettighetene i opprettelsen av disse produktene. ishares-fond blir ikke garantert, anbefalt eller promotert av MSCI, og MSCI har ikke noe ansvar for noen slike fond eller noen indeks som slike fond er basert på. Prospektet inneholder en mer detaljert beskrivelse av den begrensede relasjonen MSCI har til BlackRock Advisors (UK) Limited og alle tilknyttede fond. Standard & Poor s, S&P, er registrerte varemerker, og S&P 500 er et varemerke som tilhører Standard & Poor s Financial Services LLC og er lisensiert for bruk for visse formål av BlackRock Fund Advisors eller dets datterselskaper. ishares er et registrert varemerke som tilhører BlackRock Fund Advisors eller dets datterselskaper.ishares S&P 500 UCITS ETF (Inc) garanteres, anbefales, selges eller promoteres ikke av S&P, og S&P fremsetter ingen påstander vedrørende tilrådeligheten av å investere i dette produktet. ishares og BlackRock er registrerte varemerker for BlackRock, Inc. eller deres datterselskaper i USA og andre steder BlackRock Advisors (UK) Limited. Registrert selskap nr Alle rettigheter reservert. Samtaler kan bli overvåket eller tatt opp BlackRock, Inc. Med enerett. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, ishares, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD og BUILT FOR THESE TIMES er registrerte og uregistrerte varemerker for BlackRock, Inc. eller datterselskaper i USA og andre steder. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne. KONTAKT OSS Ring oss på: IS-ISLUTPOP-R-NOV13-No

VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE

VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE KUN FOR PROFESJONELLE KUNDER/KVALIFISERTE INVESTORER VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE Introduksjon Verdipapirutlån er en veletablert praksis der ETF er foretar kortsiktige utlån av aksjer

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 208.584 487.219 1.803.480 688.678 7.635.916 Tidsvektet avkastning i % 0,44 1,18 4,90 1,73

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 112.863 310.960 310.960 450.834 1.010.059 Tidsvektet avkastning i % 0,43 1,21 1,76 4,03 Referanseindeks

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 90.381 189.195 979.398 829.352 1.388.577 Tidsvektet avkastning i % 0,34 0,72 3,85 3,24 5,54

Detaljer

1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015

1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015 1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 215 Markedsverdi Per 31.3.215. Milliarder kroner 8 7 6 Verdi Prosentandel fond Aksjeinvesteringene 4 38 62,5 Renteinvesteringene

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014 1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 3. APRIL 214 Markedsverdi Milliarder kroner 6 6 Verdi Prosentandel fond 511 4 5 Aksjeinvesteringene 3124 61,1 % Renteinvesteringene

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014 3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 214 Markedsverdi Per 3.9.214. Milliarder kroner 6 5 534 6 Verdi Prosentandel fond 4 5 Aksjeinvesteringene 3 396 61,4 Renteinvesteringene

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -97.666-97.666-236.026 1.254.530-5.166 5.210.080 Tidsvektet avkastning i % -0,28-0,28-0,67

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND

STATENS PENSJONSFOND UTLAND 213 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 28. FEBRUAR 214 Fondets markedsverdi Milliarder kroner 6 6 5 5 38 5 Eiendomsinvesteringene Renteinvesteringene 4 3 816 4 Aksjeinvesteringene

Detaljer

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no PRESSEKONFERANSE - 9. august 213 2. KVARTAL 213 www.nbim.no Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner, 3. juni 213 4 5 4 397 4 5 4 Aktivaklasse Verdi Prosentandel fond 4 3 5 Aksjer 2 785 63,4%

Detaljer

Pressekonferanse 13. mai 2011. 1.kv.

Pressekonferanse 13. mai 2011. 1.kv. 211 Pressekonferanse 13. mai 211 1.kv. Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3,5 3, 3 12 3,5 3, 2,5 2,5 2, 2, 1,5 1,5 1, 1, 5 5 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Kilde: NBIM Endring i markedsverdi

Detaljer

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Forklaringer: Løpende kostnad: Kostnad i hovedsak knyttet til forvaltning av fondet. Belastes daglig og er inkludert i fondets kurs (NAV) Returprovisjon: Løpende

Detaljer

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8 halvårsrapport 2010 INNHOLD Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond Balansert 7 Vekterfond Offensiv 8 Vekterfond Aksjer I 10 Vekterfond Aksjer II 11 DANSKE

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund Klasse A Akkumulerende USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund Klasse A Akkumulerende USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for åhjelpe deg til å forståtypen

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

Til andelseierne i ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

Til andelseierne i ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Aksjederivater. Exchange Traded Products. Valuta. Finansielt Instrument. Investeringstjenester og andre tilliggende tjenester Prosent. Beløp.

Aksjederivater. Exchange Traded Products. Valuta. Finansielt Instrument. Investeringstjenester og andre tilliggende tjenester Prosent. Beløp. Aksjederivater Exchange Traded Products Eksempler på kostnader Under kan du se eksempler på kostnader basert på et tenkt handlebeløp, vist som beløp og prosent av opsjonspremien. Exchange Tranded Products

Detaljer

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Regionalt nettverk 26. april 213 Age Bakker, Chief Operating Officer Prosent av den nasjonal formuen Vårt oppdrag er å sikre finansielle verdier for fremtidige

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover Den 1. desember 2010 tok ODIN over forvaltningen av ODIN Templeton Emerging Markets. Fondet byttet navn

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Innhold Første halvår 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Tryg 6 Vekterfond Balansert 7

Detaljer

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management DNB Aktiv Månedsrapport januar 2018 Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management Våre beste ideer i én løsning Aktiv forvaltning Løsninger DNB Aktiv 10 Strategi Seleksjon Markedssyn Portefølje DNB Aktiv

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 April 211 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 Ved utløpet av 21 ble Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

Styret anser at det er til beste for andelseierne å fusjonere det fusjonerende fondet med det mottakende fondet på ikrafttredelsesdatoen.

Styret anser at det er til beste for andelseierne å fusjonere det fusjonerende fondet med det mottakende fondet på ikrafttredelsesdatoen. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland Bodø 31. oktober 211 Age Bakker, Chief Operating Officer 1 Agenda Historie og styringsstruktur Investeringsmandat og roller i forvaltningen Resultater Eierskapsutøvelse 2 Historie

Detaljer

Andelseiere bør merke seg at verken gebyrer eller kostnader er endret for noen av underfondene og/eller andelsklasser.

Andelseiere bør merke seg at verken gebyrer eller kostnader er endret for noen av underfondene og/eller andelsklasser. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) Registrert kontor: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Varsel til andelseiere Styret

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409 CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel Mars 2016 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr. 173730 CMC Markets UK Plc- September

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, advokat, regnskapsfører eller en annen profesjonell

Detaljer

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Grundingen 2 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no Nordic Multi Strategy Nordic Multi Strategy (NMS) Skapt for å bevare

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN)

INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN) INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN) Finansdepartementet har plassert SPN som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet og Folketrygdfondet skal forvalte innskuddet i henhold til Mandat for

Detaljer

Returprovisjon, tegnings- og innløsningshonorar Danske Bank

Returprovisjon, tegnings- og innløsningshonorar Danske Bank Returprovisjon, tegnings- og Danske Bank Danske Bank er pliktig til å opplyse om bankens inntekter ved salg av verdipapirfond. Dette finner du i oversikten nedenfor. Forklaringer: Distribusjonshonorar:

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. Oktober 2013

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

Vinneraksjer for den langsiktige investor

Vinneraksjer for den langsiktige investor Investering I henhold til MIFID Vinneraksjer for den langsiktige investor Petter Hermansen, Nordea Funds 1 Beste aksjer i oktober NEXT BIOMETRICS GROUP AS NICKEL MOUNTAIN GROUP 147% 159% DOLPHIN GROUP

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 2008

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 2008 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 28 Statens petroleumsforsikringsfond skal være en reserve for utbetalinger til å dekke skader og ansvar forbundet med at staten

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 ÅRSRAPPORT FRA Innhold Side Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 Noter, balanse og resultat for fondene: SR-Rente 6 9 SR-Aksje 10 13 SR-Konservativ 14 16 SR-Flex 17 19 SR-Horisont

Detaljer

ENOVARA PLC FORENKLET PROSPEKT DATERT 8. APRIL

ENOVARA PLC FORENKLET PROSPEKT DATERT 8. APRIL ENOVARA PLC FORENKLET PROSPEKT DATERT 8. APRIL 2009 Dette forenklede prospektet inneholder viktige opplysninger om Enovara plc (selskapet). Selskapet er et åpent investeringsselskap av paraplytypen med

Detaljer

Langsiktige investeringer i et globalt marked

Langsiktige investeringer i et globalt marked Langsiktige investeringer i et globalt marked : Dag Dyrdal ODIN-konferansen 3. juni 2010 Disposisjon Fondets styringsmodell NBIM s organisasjon Våre oppgaver som forvalter Utvikling per 1. kvartal Oppsummering

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr.

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr. CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr.

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt november 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,69 prosent. Referanseindeksens avkastning var 0,43

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Hvordan handle aksjer? Park Hotel Vossevangen, 22. september 2010

Hvordan handle aksjer? Park Hotel Vossevangen, 22. september 2010 Hvordan handle aksjer? Park Hotel Vossevangen, 22. september 2010 Enkel registrering i Voss Sparebank 1. Logg deg på nettbanken 2. Velg Aksjer i toppmenyen 3. Bli kunde - Registrer deg Når kundeforholdet

Detaljer

Statoil Kapitalforvaltning ASA - Vår måte å forvalte midler

Statoil Kapitalforvaltning ASA - Vår måte å forvalte midler Statoil Kapitalforvaltning ASA - Vår måte å forvalte midler Thomas Ludvigsen, daglig leder 13. januar 2012 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kapitalforvaltning

Detaljer

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) Fastsatt av styret i Oslo Børs ASA den xxxxx 2003 med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd. 1. Virkeområde Disse regler og forretningsvilkår gjelder

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Government Pension Fund Global

Government Pension Fund Global Government Pension Fund Global Sandnes Sparebank 31.mai 211 Trond Grande, Deputy Chief Executive Officer 1 Agenda Historie og styringsstruktur Investeringsmandat og roller i forvaltningen Resultater Ansvarlige

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 28. februar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4 % 0,1 % Avkastning hittil i år

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Styret anser at det er til beste for andelseierne å fusjonere det fusjonerende fondet med det mottakende fondet på ikrafttredelsesdatoen.

Styret anser at det er til beste for andelseierne å fusjonere det fusjonerende fondet med det mottakende fondet på ikrafttredelsesdatoen. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Dow Jones EURO STOXX Utilities Index. Indeksvaluta: Bloombergkode: Antall verdipapirer i indeksen: 20

Dow Jones EURO STOXX Utilities Index. Indeksvaluta: Bloombergkode: Antall verdipapirer i indeksen: 20 MARKED: ENERGI Dow Jones EURO STOXX Utilities Index EUR SX6E Antall verdipapirer i indeksen: 20 Dow Jones EURO STOXX Utilities Index inkluderer de 20 ledende europeiske selskapene innen nyttetjenester

Detaljer

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland Kirkenes 3. september 2012 Age Bakker, Chief Operating Officer Agenda Historie og styringsstruktur Investeringsmandat og roller i forvaltningen Resultater Eierskapsutøvelse

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for august De internasjonale aksjemarkedene hadde en marginal oppgang

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,8 prosent i oktober mot 0,1 prosent for referanseindeksen og 0,4 prosent for

Detaljer