VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE. Hvordan det virker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE. Hvordan det virker"

Transkript

1 KUN FOR INVESTORER I NORGE VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE Introduksjon Verdipapirutlån er en vel etablert praksis der ETF er foretar kortsiktige utlån av aksjer eller obligasjoner for å øke den forventede avkastningen til fonsaksjonærer. I dette dokumentet beskrives grunnlaget for verdipapirutlån, fordelene og risikoene for investorer og BlackRocks tilnærming til utlån av verdipapirer. Oppsummering: ``Verdipapirutlån er ikke uten risiko, men kan gi direkte fordeler til fondsaksjonærer. ``I de tre tiårene vi har lånt ut verdipapirer på vegne av kunder, har BlackRock fokusert på å levere konkurransedyktig avkastning med god balanse mellom avkastning, risiko og kostnad. ``Siden 1981 har BlackRock levert positiv utlånsinntekt for alle fond som deltar i utlån av verdipapirer, inkludert alle ishares ETF er 1. Grunnleggende om verdipapirutlån Ved verdipapirutlåntransaksjoner foretar ETF er kortsiktige utlån av aksjer eller obligasjoner for å sikre en meravkastning til fondsaksjonærer. Slik fungerer det: Først ber en større finansiell institusjon om å få låne en aksje eller en obligasjon midlertidig. For å låne aksjen eller obligasjonen, må institusjonen betale et gebyr og stille sikkerhet til ETF-en. ETF-em innehar sikkerheten for å sikre tilbakebetaling i tilfelle låntakeren ikke returnerer utlånt aksje eller obligasjon som avtalt. Verdien av sikkerheten må overstige verdien av utlånt aksje eller obligasjon, slik at fondet har et sikkerhetsnett for å hindre tap dersom låntakeren ikke returnerer verdipapiret. Finansinstitusjonen bruker vanligvis den lånte aksjen eller obligasjonen til sikring mot markedsrisiko, til short-salg eller som sikkerhet i en annen transaksjon. I flytdiagrammet til høyre ser du et eksempel på hvordan en verdipapirutlån fungerer. Fordeler ved verdipapirutlån Verdipapirutlån er en ekstra måte å frigjøre den fulle verdien av et fond på med relativt lav risiko, som gjør det mulig for investorer å oppnå større avkastning enn de ellers ville fått. ETF-investorer kan dra nytte av verdipapirutlån i form av bedre fondsavkastning. Hvordan? Fondet kan generere merinntekter gjennom gebyret det tar ved utlån av verdipapirer. 1 Historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning. Hvordan det virker Prosessen starter slik: 1. En større finansiell institusjon ber om å få låne en aksje eller en obligasjon fra en ETF. Fondet ber om sikkerhet, først og fremst aksjer og statsobligasjoner, for å sikre lånet. 2. Når det har mottatt sikkerheten, låner fondsselskapet ut aksjen eller obligasjonen til finansinstitusjonen (låntakeren). 2 Sikkerhet Verdipapir 1 Mens verdipapiret er utlånt 3. Sikkerheten står på en dedikert forvaltningskonto på vegne av fondet. 4. Hvis det betales utbytte eller kuponger for aksjen eller obligasjonen mens den er utlånt, sender finansinstitusjonen utbyttet eller kupongene til fondsselskapet. 4 3 Sikkerhet Rettigheter (f.eks. utbytte) Prosessen fullføres slik 5. Når lånet forfaller (eller når fondsselskapet ber om det), må finansinstitusjonen levere aksjen eller obligasjonen tilbake til fondet. 6. Fondet frigir deretter sikkerheten tilbake til finansinstitusjonen for å avslutte prosessen. 7. Gjennom prosessen genererer fondet ytterligere inntekter for fondets investorer. 6 Verdipapir Sikkerhet 5 Fondsselskap Finansinstitusjon Fondsselskap Sikkerhetskonto Finansinstitusjon Fondsselskap Finansinstitusjon Gjelder ikke fond i Irland; ishares VII plc, Lux; ishares (Lux) og Sveits; ishares ETF (CH), ishares ETF II (CH). Du får nærmere informasjon om verdipapirutlån når det gjelder disse fondene, ved å snakke med din kontaktperson i ishares.

2 Avkastningen av verdipapirutlån varierer vanligvis med aktivaklasse avhengig av etterspørsel etter underliggende verdipapirer. Eksempelvis, for de valgte flaggskipfondene nedenfor, har ishares-etf er i utviklede markeder for aksjer med liten til middels markedsverdi oppnådd mellom 0,14 % og 0,35 % årlig, mens ishares-etf er med aksjer i vekstmarkeder har oppnådd mellom 0,06 % og 0,17 % årlig 2. Se tabellen nedenfor for avkastning av verdipapirutlån i utvalgte ishares-flaggskipfond. 3 For alle ishares ETF er som er hjemmehørende i EMEA 4, og som deltar i programmet, har inntekten som har blitt generert gjennom utlån av verdipapirer, hatt tilsvarende virkning som å kompensere for forvaltningshonorarer med mellom 1 % og 202 %, eller et gjennomsnitt på 19 % i løpet av året som ble avsluttet i mars AVKASTNING AV VERDIPAPIRUTLÅN I UTVALGTE ishares-etf er ishares-etf Ticker Akkumulert avkastning av verdipapirutlån (i bps) AKSJE MED STOR MARKEDSVERDI, UTVIKLET (bps) Avkastning av verdipapirutlån Forv. honorar (bps) Forv. honorarkomp. ved utlån (%) ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc) EUE % ishares FTSE 100 UCITS ETF (Inc) ISF % ishares S&P 500 UCITS ETF (Inc) IUSA % AKSJE MED MIDDELS/LITEN MARKEDSVERDI, UTVIKLET ishares EURO STOXX Small UCITS ETF DJSC % ishares EURO STOXX Mid UCITS ETF DJMC % ishares MSCI Japan SmallCap UCITS ETF (Inc) ISJP % AKSJE, NYE MARKEDER ishares MSCI Turkey UCITS ETF ITKY % ishares MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF IEMS % ishares MSCI Korea UCITS ETF (Inc) IKOR % ishares China Large Cap UCITS ETF FXC % ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Inc) IEEM % OFFENTLIG GJELD ishares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF IBGS % ishares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF IBGM % ishares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF IBTM % ishares Euro Corporate Bond UCITS ETF IEAC % Kilde: BlackRock. Ikke revidert avkastning av verdipapirutlån. Ett basispunkt (1 bp) tilsvarer 0,01 %. Kun til illustrative formål. Spørsmål og svar Sp: Hvilke fordeler gir verdipapirutlån i finansmarkedene? Sv: Verdipapirutlån har utviklet seg til en viktig del av finansmarkedene. Per desember 2012 var aktiva verdt mer enn USD 12,9 billioner tilgjengelige for utlån globalt, med mer enn USD 1,7 billioner utlånt på en gjennomsnittlig dag 5. Verdipapirutlån øker likviditeten og fremmer dermed transaksjoner, bidrar til å avhjelpe prisvolatilitet og reduserer transaksjonskostnader. Siden verdipapirutlåntransaksjoner kan føre til short-salg der investorer selger lånte verdipapirer i påvente av prisfall har noen kritisert verdipapirutlån som en risiko for markedets stabilitet. US Federal Reserve har imidlertid funnet ut at short-salg faktisk øker markedsstabiliteten. Deres undersøkelser har vist at short-salg ikke systematisk driver ned priser på eiendeler, og at en begrensning av short-salg faktisk kan føre til redusert likviditet og høyere transaksjonskostnader for investorer 6. Dette skyldes dynamikken som er nevnt ovenfor verdipapirutlån og short-salg bidrar til å bedre likviditeten og redusere risiko for investorene. 5 Kilde: Markit. 6 Kilde: Federal Reserve Bank of New York Staff Report nr. 518, Market Declines: Is Banning Short Selling the Solution? September I de 12 månedene frem til mars Fondene ovenfor er utvalgte flaggskipfond og representerer bare en del av fondene i kategorien som driver med verdipapirutlån. På ishares.com finner du informasjon om verdipapirutlån for alle andre ishares-fond hjemmehørende i EMEA. Tidligere avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning. 4 Europa, Midtøsten og Afrika. [2]

3 Spørsmål og svar Sp: Har det forekommet mislighold hos låntaker i BlackRocks historie? Sv: Siden BlackRocks utlånsprogram startet i 1981, har det kun forekommet mislighold hos tre enkelte låntakere med aktive lån. I alle tilfellene kunne BlackRock kjøpe tilbake alle de utlånte verdipapirene ved hjelp av den tilgjengelig sikkerhet uten tap for våre kunder. Risikoer ved verdipapirutlån Enhver investering innebærer en viss risiko, men BlackRock har en grundig og direkte tilnærming som har gitt positiv utlånsinntekt for alle fond som har drevet med utlån siden 1981, inkludert alle ishares-etf er. Den primære risiko ved verdipapirutlån er at låntaker misligholder sin forpliktelse til å returnere lånte verdipapirer. Risiko for mislighold hos låntager Siden prosessen omfatter utlån av verdipapirer, finnes det en risiko for at låntakeren ikke leverer tilbake en lånt aksje eller obligasjon. I slike tilfeller bruker fondsselskapet sikkerheten til å kjøpe erstatningsverdipapirer. For å minimerer risikoen for investorer er det viktig at all sikkerhet som mottas, er av høy kvalitet og likviditet. Først fastslår vi om firmaer kan godkjennes som låntakere, og deretter overvåker vi låntakere over tid. Et uavhengig risikoteam atskilt fra verdipapirutlånteamet foretar regelmessige vurdering av lantagere. Nye transaksjoner hindres systematisk hvis en låntaker når sine grenser. Som en ekstra sikring gir BlackRock en garanti til sine ETF er i tilfelle låntagermislighold hvis det er en negativ differanse mellom sikkerheten og prisen for å kjøpe tilbake et utlånt verdipapir, vil BlackRock gi fondet full kompensasjon. Vi oppfordrer alle investorer til å stille sine ETF-forvaltere spørsmål om praksis og avkastning for verdipapirutlån Siden 1981 har BlackRock levert positiv utlånsinntekt for alle fond som har deltatt i utlån av verdipapirer, inkludert alle ishares-etf er Spørsmål og svar Sp: Hvor stor del av utbyttet fra utlån av verdipapirer blir ført tilbake til ishares-etf er hjemmehørende i Europa? Sv: Aksjonærer i ishares-etf er mottar 60 % av brutto inntekt fra utlån av verdipapirer. Et selskap tilknyttet BlackRock fungerer som utlånsagent og beholder 40 % av brutto omsetning. Alle kostnader ved å drive programmet blir betalt fra utlånsagentens andel av brutto omsetning. Dette omfatter alle direkte driftskostnader og forvaltningskostnader, for eksempel: ``Plattformvedlikehold. BlackRocks team av 90 spesialister i London, New York, San Francisco, Hong Kong og Tokyo bruker den mest avanserte risikostyringsteknologien i bransjen til å overvåke risikoer og hente ut verdier for kundene våre. Vi mener vår proprietære teknologi gir oss et viktig fortrinn når det gjelder å styrke resultatene og redusere risiko. ``Garanti mot risiko for låntakermislighold. Uten ekstra kostnader gir BlackRock en garanti mot tap for ETF-investorer hvis en låntaker mot formodning ikke leverer tilbake et verdipapir. Vi oppfordrer investorer til å be ETF-tilbydere om opplysninger om deres verdipapirutlånprogram, og først og fremst nettoavkastningen til aksjonærer. Noen fondstilbydere rapporterer kanskje at de betaler ut en høyere prosentandel av nettoutbyttet fra utlån av verdipapirer, men de avslører kanskje ikke hvilken andel av bruttoutbyttet de betaler til sine utlånsagenter. BlackRock mener at netto avkastning til aksjonærer, balansert med riktig risiko og dokumenterte gebyrer, er den beste målestokken for hvilken fordel investorer får fra utlån av verdipapirer. Hos BlackRock er det ingen skjulte gebyrer. Det er viktig å huske at noen utlånere er i stand til å generere mer avkastning fra en gitt kurv med verdipapirer på grunn av sin størrelse, dyktighet eller informasjonsfordel. Vi måler jevnlig våre prestasjoner mot konkurrenter ved hjelp av data fra uavhengige tredjepartsleverandører. I løpet av tre tiår har BlackRock fokusert på å levere konkurransedyktig avkastning med god balanse mellom avkastning, risiko og kostnad 6. 6 Tidligere avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning. [3]

4 Spørsmål og svar Sp: Mislighold hos låntaker skjer ikke ofte, men hvor godt forberedt er BlackRock hvis det skulle skje? Sv: BlackRocks Risk and Quantitative Analytics group (RQA) utfører regelmessig simuleringer av låntakermislighold sammen med team for verdipapirutlån, juridiske spørsmål, drift, porteføljeforvaltning og handel. Erfaringene fra disse simuleringene og den tette integreringen mellom porteføljeforvaltningsteamene gjør oss godt rustet i de sjeldne tilfellene av mislighold hos låntaker. Sp: Hvordan er verdipapirutlån regulert? Sv: Verdipapirutlån er en veletablert aktivitet og er underlagt en rekke regler. For europeiske ishares- ETF er styrer UCITS-reglene hvem som kan låne eller låne ut, hvilke typer sikkerhet som kan aksepteres, og hvilken informasjon som må legges frem. Den primære reguleringsmyndigheten for ishares hjemmehørende i Irland er Central Bank of Ireland (CBI), og for fond hjemmehørende i Tyskland er det Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Sp: Hva er den maksimale prosentandelen av eiendeler som kan være utlånt? Sv: ishares har besluttet å låne ut opptil 50 % av et fonds netto andelsverdi (eller NAV). I praksis låner mange ishares-etf er ut betydelig mindre enn denne andelen. For ishares-etf er hjemmehørende i Europa har gjennomsnittlig utlånt andel været mindre enn 10 % 7 i året som ble avsluttet 31. mars På ishares websider finner du denne informasjonen for de enkelte fondene. 7 Historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning. BlackRocks evne til risikostyring, proprietære teknologi og stringente administrasjonsprosesser gir konkurransefordeler Gjennomsiktighet for verdipapir utlånspraksis Vi oppfordrer alle investorer til å stille sine ETF-tilbydere spørsmål om praksis for verdipapirutlån og skaffe seg informasjon om de gebyrer forvaltere innhenter, eller betaling de gir tredjeparts utlånsagenter. For hver ishares-etf som driver med verdipapirutlån, publiserer BlackRock inntekter fra verdipapirutlån i fondets årsrapport og oppgir BlackRocks andel av inntektene som brukes til å administrere programmet. Følgende publiseres regelmessig på vårt EMEA ishares-webområde: ``Avkastningen en ETF genererte fra verdipapirutlån ``Partene som lånte verdipapirer fra ishares-etf er i foregående kvartal ``Prosentandel av en ETFs aktiva som ble lånt ut, og gjennomsnittlig nivå av ekstra sikkerhet Sikkerhet som innehas på daglig basis, og sikkerhetsstrukturen. BlackRocks tilnærming til verdipapirutlån Vi tror på å administrere våre utlån av verdipapirer på våre proprietære plattformer i stedet for å overlate denne viktige funksjonen til en tredjepart. For å nå dette målet har vi utviklet en proprietær infrastruktur for verdipapirutlån, slik at alle elementer i vår utlånsvirksomhet blir utført i våre kunders beste interesse og med forsvarlig risikostyring. ``Dyktighet innen risikostyring. BlackRock er hyret av noen av verdens største selskaper og av ledende regjeringer til å utføre deres risikostyring. Vår tilnærming til verdipapirutlån er den samme. Vi benytter en konservativ tilnærming med lav risiko og bruker vår proprietære risiko- og investeringsadministrasjonsplattform, Aladdin, til å integrere kompetansen til våre engasjerte research-, handels- og risikostyringsteam. Alle investerings- og handelsteam, på tvers av aktivaklasser og over hele verden, arbeider med Aladdin for å utnytte muligheter for våre kunder i et risikokontrollert miljø. Denne synergien mellom spesialister på verdipapirutlån og portefølje- og risikostyringsteam gjør det mulig for oss å redusere operasjonell risiko ved verdipapirutlån på en måte som en tredjepartsforvalter eller -utlånsagent kanskje ikke kan. ``Proprietær teknologi. Vårt dedikerte team arbeider med spesialutviklete rapporterings-, drifts- og handelssystemer for å sikre åpenhet og operasjonell effektivitet. [4]

5 Vårt kjernehandelssystem (Prism) setter våre tradere i stand til å hente ut verdier for kundene i hurtig skiftende markeder, ved å inkludere proprietære analyser og data for tilbud og etterspørsel innen verdipapirutlån på en rask, enhetlig og skalerbar måte. Bruk av reprisingsmuligheter er et viktig element for å prestere bedre enn konkurrentene. Vi har titusener av lån utestående til enhver tid, og Prism bidrar til å sikre at vores tradere fokuserer på de viktigste mulighetene. Vår proprietære applikasjon for behandling av sikkerhet og lån, Global Loan Manager (GLM), har en sømløs, unntaksbasert prosess for administrasjon av lån. Selv om mislighold hos låntager er sjelden, er GLM utformet for å administrere misligholdsprosessen systematisk og motvirke eventuell risiko for investorene. ``Robust vurdering av låntakere. Vi velger låntakere med høy kredittverdighet basert på konservative kredittstandarder som defineres av våre kreditteam, og som fungerer uavhengig av vår verdipapirutlånsvirksomhet. Vi overvåker kontinuerlig de økonomiske resultatene til låntakere og angir individuelle utlånsgrenser for hver låntaker for å bidra til å minimere risiko for mislighold. Vi overvåker all handelsaktivitet i forhold til disse grensene og hindrer nye transaksjoner systematisk hvis grensene blir nådd. Vi forbeholder oss også rett til å tilbakekalle et verdipapir eller å kreve ytterligere sikkerhet fra låntaker til enhver tid. ` ` Standarder for sikkerhet. For ishares-etf er hjemmehørende i Europa er aksjer og statsobligasjoner den vanligste formen for sikkerhet. Vi krever at låntakere stiller ekstra sikkerhet med minst 102,5 % av låneverdien og beholder låntakerens sikkerhet til låntakeren har returnert lånt aksje eller obligasjon. Sikkerheten holdes også segregert som kundeeiendeler, atskilt fra låntakerens eller BlackRocks balanse. Konklusjon Som verdens største kapitalforvalter, er rollen som betrodd forvalter BlackRocks førsteprioritet. Verdipapirutlån gir investorer en ekstra måte å utnytte det fulle potensialet av porteføljen på med relativt lav risiko. Verdipapirutlån gir, for en relativ lav risiko, direkte fordeler for fondsinvestorer. I de tre tiårene vi har lånt ut verdipapirer på vegne av kunder, har BlackRock fokusert på å levere konkurransedyktige resultater med en god balanse mellom avkastning, risiko og omkostninger. [5]

6 Informasjon om regulering BlackRock Advisors (UK) Limited, som er autorisert og regulert av Financial Conduct Authority ( FCA ), har utstedt dette dokumentet kun i Norge, og ingen andre personer bør bruke informasjonen det inneholder som beslutningsgrunnlag. For investorer i Norge De nevnte fondene er registrert for offentlig distribusjon i Norge og er godkjent av Kredittilsynet, tilsynsorganet for finansvirksomhet i Norge. Enhver søknad om andeler i fondene skjer ifølge vilkårene i komplette og forenklede prospekter for Selskapene. Enhver investeringsbeslutning må utelukkende være basert på informasjonen i Selskapets prospekt, dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer (KIID) og den siste halvårsrapporten og ikke-reviderte kontoer og/eller årsrapporten og reviderte kontoer. Investorer må lese om de fondsspesifikke risikoene i dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer (KIID) og Selskapets prospekt. Risikoadvarsler Det er ikke sikkert ishares passer for alle investorer. BlackRock Advisors (UK) Limited garanterer ikke avkastningen på aksjer eller fond. Verdien på investeringer (som kan bli omsatt i begrensede markeder) kan gå opp eller ned, og investoren får kanskje ikke tilbake det investerte beløpet. Inntekten er ikke fast, og den kan svinge. Tidligere avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Verdien av investeringen som omfatter eksponering overfor utenlandsk valuta kan bli påvirket av endringer i valutakurser. Vi minner om at skattenivåer, beskatningsgrunnlag og fradragsmuligheter kan endres. Selskaper som er tilknyttet BlackRock Advisors (UK) Limited, kan handle med verdipapirene som er nevnt i dette dokumentet. Videre kan BlackRock Advisors (UK) Limited og/eller deres tilknyttede selskaper fra tid til annen inneha aksjer eller beholdninger i de underliggende andelene i, eller opsjonene på, ethvert verdipapir som er inkludert i dette dokumentet, og kan kjøpe eller selge verdipapirer som oppdragsgiver eller agent. I tillegg til dette har investeringer i fremvoksende markeder visse risikoer og spesielle vurderinger som ikke vanligvis knyttes til investeringer i andre markeder. Indeksansvarsfraskrivelser Barclays Capital Inc. og Barclays US Treasury 10 Year Term Index, Barclays Euro Corporate Bond Index, Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index og Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index er varemerker som tilhører Barclays Bank PLC og er lisensiert for bruk for visse formål av BlackRock Fund Advisors eller dets datterselskaper. ishares er et registrert varemerke som tilhører BlackRock Fund Advisors eller dets datterselskaper. De underliggende indeksene vedlikeholdes av Barclays Capital. Barclays Capital er ikke tilknyttet fondene, BFA, State Street, distributøren eller noen av deres respektive datterselskaper. BFA har inngått en lisensavtale med indekstilbyderen om å bruke de underliggende indeksene. BFA eller dets datterselskaper viderelisensierer rettighetene til de underliggende indeksene til selskapet uten kostnad. STOXX, EURO STOXX 50 er rettighetsbeskyttet og åndsverksbasert materiale og varemerker og/eller tjenestemerker som tilhører STOXX Limited, og er blitt lisensiert for bruk til visse formål hos BlackRock Advisors (UK) Limited og ishares II plc. ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc) blir ikke garantert, anbefalt, solgt eller promotert av STOXX, og STOXX fremsetter ingen påstander vedrørende tilrådeligheten av å investere i fondet. STOXX, EURO STOXX Mid og EURO STOXX Small er rettighetsbeskyttet og åndsverksbasert materiale og varemerker og/eller tjenestemerker som tilhører STOXX, og er blitt lisensiert for bruk til visse formål av BlackRock Advisors (UK) Limited. ishares EURO STOXX Mid UCITS ETF og ishares EURO STOXX Small UCITS ETF blir ikke garantert, anbefalt, solgt eller promotert av STOXX, og STOXX fremsetter ingen påstander vedrørende tilrådeligheten av å investere i fondene. FTSE er et varemerke som eies av London Stock Exchange plc og Financial Times Limited ( FT ) i fellesskap, og som brukes av FTSE International Limited ( FTSE ) under lisens. FTSE China 25 Index og FTSE 100 Index are calculated by or on behalf of FTSE International Limited ( FTSE ). None of the Exchange, the FT nor FTSE sponsors, endorses or promotes ishares China Large Cap UCITS ETF og ishares FTSE 100 UCITS ETF (Inc) er ikke på noen måte knyttet til fondene og påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med utstedelse, drift eller omsetning av disse. Alle opphavsrettigheter og databaserettigheter når det gjelder indeksverdier og bestanddelsliste, tilhører FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited har anskaffet full lisens fra FTSE til å bruke disse opphavrettighetene og databaserettighetene i opprettelsen av disse produktene. ishares-fond blir ikke garantert, anbefalt eller promotert av MSCI, og MSCI har ikke noe ansvar for noen slike fond eller noen indeks som slike fond er basert på. Prospektet inneholder en mer detaljert beskrivelse av den begrensede relasjonen MSCI har til BlackRock Advisors (UK) Limited og alle tilknyttede fond. Standard & Poor s, S&P, er registrerte varemerker, og S&P 500 er et varemerke som tilhører Standard & Poor s Financial Services LLC og er lisensiert for bruk for visse formål av BlackRock Fund Advisors eller dets datterselskaper. ishares er et registrert varemerke som tilhører BlackRock Fund Advisors eller dets datterselskaper.ishares S&P 500 UCITS ETF (Inc) garanteres, anbefales, selges eller promoteres ikke av S&P, og S&P fremsetter ingen påstander vedrørende tilrådeligheten av å investere i dette produktet. ishares og BlackRock er registrerte varemerker for BlackRock, Inc. eller deres datterselskaper i USA og andre steder BlackRock Advisors (UK) Limited. Registrert selskap nr Alle rettigheter reservert. Samtaler kan bli overvåket eller tatt opp BlackRock, Inc. Med enerett. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, ishares, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD og BUILT FOR THESE TIMES er registrerte og uregistrerte varemerker for BlackRock, Inc. eller datterselskaper i USA og andre steder. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne. KONTAKT OSS Ring oss på: IS-ISLUTPOP-R-NOV13-No

VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE

VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE KUN FOR PROFESJONELLE KUNDER/KVALIFISERTE INVESTORER VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE Introduksjon Verdipapirutlån er en veletablert praksis der ETF er foretar kortsiktige utlån av aksjer

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Putnam World Trust. Prospekt. 2. september 2008. (tidligere kjent som Putnam World Trust II)

Putnam World Trust. Prospekt. 2. september 2008. (tidligere kjent som Putnam World Trust II) Putnam World Trust (tidligere kjent som Putnam World Trust II) Prospekt 2. september 2008 Et Paraplyfond stiftet som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer i samsvar med EUs regulativer

Detaljer

Petroleumsfondets referanseportefølje

Petroleumsfondets referanseportefølje 46 Kan indeksforvaltning oppnå indeksavkastning? Selv om en forvalter alltid handler verdipapirer i samsvar med en referanseindeks, er det ikke gitt at den oppnådde avkastningen blir like høy som indeksavkastningen.

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 211 Hovedpunkter i 211 Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,5 prosent, tilsvarende -86 milliarder kroner,

Detaljer

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007)

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007) Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter (1. november 2007) 1 1) Generell inform asjon om risiko ved finansielle instrumenter Handel med finansielle instrumenter,

Detaljer

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt) Kupongbevis 5 år II Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 7,7 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn

Detaljer

Putnam World Trust. Halvårsrapport

Putnam World Trust. Halvårsrapport Putnam World Trust 31 12 11 Halvårsrapport Rapport og urevidert regnskap for perioden som ble avsluttet. Et Paraplyfond autorisert av den irske sentralbanken og stiftet som et foretak for kollektiv investering

Detaljer

Kupongbevis 5 år. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,00 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,00 % (indikativt) Kupongbevis 5 år Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 8 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn 30 %

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: 1. HANDEL MED FINANSIELLE

Detaljer

Til andelseierne i ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

Til andelseierne i ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Revidert Årsberetning. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Revidert Årsberetning. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Revidert Årsberetning JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31. desember 2014 JPMorgan Investment Funds Revidert årsrapport Innhold Styret 1 Forvaltning og administrasjon

Detaljer

1.KV. 14 PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT

1.KV. 14 PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT 1.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT Hovedpunkter Tall og fakta for 1. kvartal 2014 Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 1,7 prosent, eller 78 milliarder kroner, i første kvartal

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER DU SOM KUNDE MÅ VÆRE KJENT MED BLANT ANNET FØLGENDE: at investeringer eller andre posisjoner i finansielle instrumenter

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Securitization Renessanse med inspirasjon fra danske realkreditt

Securitization Renessanse med inspirasjon fra danske realkreditt Levert 25. september 2009 Handelshøjskolen i København, Institut for finansiering Solbjerg Plads 3, 2000 Fredriksberg Master Thesis Cand.Merc. FIR Securitization Renessanse med inspirasjon fra danske realkreditt

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008

Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Tillegg 1 til Dokument 1 (2009 2010) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Investeringer i et turbulent kredittmarked

Investeringer i et turbulent kredittmarked 44.................................................................................................................................................................................................... Investeringer

Detaljer

Analyse av obligasjoner

Analyse av obligasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Analyse av obligasjoner Faktorer som påvirker risikopremien Michael Holten Olsen Ørjan Steffensen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon - studieretning bedriftsøkonomi

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer