Drøv Kraftfôr til sau og geit.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drøv Kraftfôr til sau og geit. www.norgesfor.no"

Transkript

1 Drøv Kraftfôr til sau og geit

2 2 Foto: Stine Vhile

3 Norgesfôr - kraftfôr til sau og geit Kraftfôr til sau og geit Antall kraftfôrblandinger har økt betydelig de seinere årene. Også sau og geit har fått flere spesialblandinger. Dette skyldes både at dyras næringsbehov stadig blir bedre kartlagt, at dyra skal yte maksimalt i alle faser av livssyklusen og at det stilles spesielle krav til produktkvaliteten. Vi i Norgesfôr vil til enhver tid spesialtilpasse våre blandinger til sau og geit basert på nyeste forskning slik at vi kan tilby det mest optimale til dine dyr i alle livsfaser. Sau og geit er ikke små kyr. De har helt andre næringsbehov, og bør derfor få kraftfôr som er spesialtilpasset sine behov. Når det gjelder sau er særlig mineralbehovet ulikt det vi finner hos ku. Sauen er langt mer utsatt for kopperforgiftning, og den er mer utsatt for koboltmangel. Dessuten er AAT-behovet til melkeproduksjon høyere fordi sauemelka er mer proteinrik. Behovet for vitamin E er også høyere enn før antatt. For geita er det spesielt viktig å oppnå et høyt innhold av tørrstoff i melka. Høy tørrstoffprosent i melka gir bedre betalt samtidig som faren for smaksfeil blir mindre. Vår kraftfôrblanding til geit er spesiell ved at den inneholder råvarer som bidrar til høy tørrstoffprosent. I tillegg er blandingen tilsatt varmestabil, vomspesifikk levende gjær (Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077). Levende gjær har en bred virkningsmekanisme som resulterer i bedre vomfunksjon med stabil ph og økt nedbrytning av fiber. Dersom du ønsker det optimale for dine dyr bør du velge Norgesfôr. Bla om, så skal vi forklare deg hvorfor! Fagansvarlig: Stine G. Vhile Utviklingssjef drøv Cand. med. vet., PhD husdyrernæring Kjetil Lien Fagsjef drøv, Strand Unikorn Siv Andersbakken Fôrkonsulent, Norgesfôr Ottadalen 3

4 Kraftfôr til sau Norgesfôr kan tilby disse spesialblandingene til sau: Drøv Sau Vinter Drøv Sau Melkefôr Drøv Lam Drøv Sau Vinter Drøv Sau Vinter er en kopperfri blanding som passer om høsten og vinteren. På denne tida har sauen et moderat AAT-behov. For å oppnå god eggløsning og dermed høyt lammetall, bør søyene være i stigende hold i paringstida. Påsettlam skal ha det beste høstbeitet og få et godt grovfôr når de settes inn. Når grovfôret er godt, slik at opptaket blir høyt, tåler de også kraftfôret bedre. Kraftfôret må likevel tilvennes gradvis. Det er viktig å gjøre minst mulig endringer både i fôring og miljø de første ukene etter paring, slik at flest mulig egg skal feste seg og gi grunnlag for mange lam. Hvor mye kraftfôr dyra skal få må rette seg etter alder og hold på dyra og etter Foto: Frida Meyer Foto: Stine Vihle 4

5 Norgesfôr - kraftfôr til sau og geit kvaliteten og eventuelt tilgangen på grovfôret. For å få til en rett fôring er det derfor nødvendig å gruppere dyra ved innsett. Det er dessuten nyttig å analysere grovfôret for å kunne fastsette kraftfôrmengden. Som en rettesnor anbefaler vi disse kraftfôrmengdene rundt paring og fram til dyra er konstatert drektige: Åringer: 0,4-0,6 kg/dag Gimrer: 0,1-0,3 kg/dag Voksne søyer: 0-0,3 kg/dag Er grovfôret av god kvalitet vil voksne søyer ofte klare seg uten kraftfôr utover vinteren. Men, en må følge med på holdet og gi kraftfôr dersom dette er nødvendig. Spesielt er dette viktig i år der det er mye grovfôr med lavt energiinnhold. Søyene må ikke gå ned i hold. Åringer kan i utgangspunktet få samme kraftfôrmengde som i paringstida. Søyer som får mindre enn 0,3 kg kraftfôr pr dag må ha tilgang på tilskuddsfôr. Forskning de siste år har vist at behovet for vitamin E til sau er høyere enn før antatt. I alle Norgesfôr sine blandinger til sau har vi derfor økt innholdet av vitamin E. Foto: Stine Vhile Foto: Stine Vhile 5

6 Drøv Sau Melkefôr I Norgesfôr sitt sortiment til sau har vi ett fôr som er spesialtilpasset den ekstreme fysiologiske tilstanden søya er i før og etter lamming: Drøv Sau Melkefôr. Dette fôret er svært energi- og proteinrikt, inneholder organisk selen og et så høyt innhold av vitamin E at søya får en meget god antioksidantstatus. En god antioksidantstatus vil bedre både søya- og lammas immunforsvar, minske faren for sykdom og gi livskraftige lam med høy tilvekst. Vil du gi dine lam den beste starten så bør du begynne med Drøv Sau Melkefôr til søya seks uker før lamming, og fortsette frem til beiteslipp. Drøv Sau Melkefôr er i ny og forbedret utgave. En av endringene er kraftig økt innhold av vitamin E. I Drøv Sau Melkefôr har vi lagt vekt på: Høyt energiinnihold fordi energibehovet blir 3 4-doblet etter lamming, og fordi vi skal få et maksimalt grovfôropptak. Høyt AAT-innhold fordi sauemelka er proteinrik og proteinbehovet prosentvis øker enda mer enn energibehovet. Dessuten melker søyene ofte noe av holdet som gir minimalt med protein. Vombeskytta fett som gir blandingen høyt energiinnhold, gjør vomma mindre sur og gir melk med høyere fett- og energiinnhold. Dette gir grunnlag for økt tilvekst på lammene. Mais og/eller roesnitter som gir blandingen lavere innhold av vomnedbrytbar stivelse og dermed skaper et godt vommiljø som er viktig for høyt fôropptak og god fôrutnyttelse. Dette er spesielt viktig når søya skal ha mye kraftfôr. Vitamin E og organisk selen bidrar til optimal antioksidantstatus som gir mindre sykdom og livskraftige lam med høy tilvekst. Sytti prosent av fostertilveksten skjer de to siste månedene av drektigheten, og desto flere foster jo mer øker energibehovet. Men med grovfôropptaket er det dessverre motsatt jo flere foster, desto mindre plass blir det til grovfôr. Fostertelling har revolusjonert sauefôringa før lamming. I dag har vi mulighet for å gruppere søyene basert på antall foster og dermed gi dem det kraftfôret de har behov for. Anbefalte mengder Drøv Sau Melkefôr pr. dag med et normalt godt grovfôr Alder Antall Uker før lamming foster Drøv Sau Melkefôr, kg/dag Åringer 1 0,4 0,5 0,6 Åringer 2 0,5 0,6 0,8 Gimrer 1 0,3 0,4 0,6 Gimrer 2 0,4 0,5 0,8 Gimrer 3 0,5 0,7 1,0 Voksne 1 0,2 0,3 0,4 Voksne 2 0,3 0,4 0,7 Voksne 3 0,4 0,6 0,9 6

7 Norgesfôr - kraftfôr til sau og geit Etter lamming økes kraftfôrmengden til søya til 0,5 kg kraftfôr pr. lam fordelt på minst to fôringer. Opptrappingen etter lamming bør skje med maksimum 100 g/dag. For å få livskraftige lam er det viktig at alle får råmelk. Råmelka er full av næring og av livsviktige immunstoffer. Men, både melkas innhold av immunstoffer og lammenes evne til å ta opp disse i kroppen synker raskt etter fødsel. Lammene må derfor få råmelk umiddelbart når de kommer ut, og det førstefødte lammet må ikke drikke opp all den «beste» råmelka. Mange har god erfaring med å melke ut råmelk når det første lammet blir født og fordele med sonde på alle lammene hennes. Særlig god effekt har dette når søya har mange lam. Fødselvekta viser hvordan en har lykkes med fôringa sist i drektighetstida. Gjennomsnittlig fødselsvekt bør være minst 4,5 kg på NKS. Årsaken til lave fødselsvekter er ofte at grovfôret er for sent høstet og/eller at gjæringskvaliteten er for dårlig. Søya får da for lite energi til fostertilvekst de siste to månedene. Det er da nødvendig å gi mer kraftfôr for å tilføre nok energi. Tidligere sa man gjerne at en kunne forutsi høstvekta ved å gange fødselsvekta med ti. Tilveksten om våren bør være minimum 300 gram pr. dag. Hvor mye lammene legger på seg er først og fremst avhengig av hvor godt søya melker og at de holder seg friske. Lammene må ha en tørr Drøv Sau Melkefôr til søya: Den beste starten for dine lam! Foto: Kjetil Lien 7

8 Drøv Sau Melkefôr gir mye og god melk som resulterer i god tilvekst på lammene. liggeplass og gjerne tilgang på kraftfôr selv om de spiser lite. I tillegg må de ha høy, vann og saltstein. Melkemengden bestemmes mye av holdet på søya ved lamming og hvor godt den fôres etter lamming. Åringer samt voksne søyer med mer enn to lam bør slippes på eget vårbeite og få tilleggsfôring med kraftfôr. Det vil passe med 1 / 2 til 1 / 3 av det de fikk inne. Den første tida etter beiteslipp bør søyene også få tilgang på grovfôr for å gjøre overgangen mer skånsom. Lam som er store når de slippes på utmarksbeite vil også gjøre seg best nytte av beitet. Drøv Lam Drøv Lam er en kraftfôrblanding beregnet på lam som trenger tilleggsfôring for å bli slaktemodne om høsten og til oppfôring av kopplam. Drøv Lam inneholder fôrmidler som gjør at lammene kan tåle store mengder kraftfôr - også appetittfôring. Blandingen inneholder mindre stivelse og mer NDF (fiber) enn de andre drøvtyggerfôrblandingene våre. Roesnitter og buffer brukes for å bidra til optimalt vommiljø. Skal blandingen fôres etter appetitt er det likevel viktig med gradvis opptrapping i tillegg til fri tilgang på godt grovfôr. Settes lammene rett på appetittfôring fra et dårlig beite, kan dette i verste fall føre til kraftfôrforgiftning og at lammet dør. Hvor mye kraftfôr du skal bruke, vil avhenge av hvor fort du ønsker lammene skal vokse. Lam på sterk fôring er utsatt for urinstein. Nivået av de ulike mineralene i Drøv Lam er satt med tanke på å minimalisere denne risikoen. Det er dessuten viktig at lammene alltid har tilgang på friskt vann 8

9 Norgesfôr - kraftfôr til sau og geit Foto: Kjetil Lien Foto: Kjetil Lien Tilleggsfôring med kraftfôr til lam. Oppfôring av kopplam Drøv Lam egner seg også godt til oppfôring av kopplam. Start med kraftfôr alt fra lammene er noen få dager gamle. Til å begynne med vil de ete lite, men kraftfôret vil være med på å utvikle vomma slik at drøvtyggerfunksjonen kommer tidligere i gang. Når lammene ikke lenger får melkeerstatning vil kraftfôropptaket skyte fart. Det enkleste er å gi kraftfôr etter appetitt. Pass da på at automaten ikke går tom, ellers kan de forspise seg når det igjen fylles på nytt fôr. Gi Drøv Lam sammen med melkeerstatning, da utvikler vomma seg raskere! 9

10 Fyll opp «matboksen» med vitamin- og mineraltilskudd etter sommerbeite. Tilskuddsfôr til sau Erfaringsmessig er det svært viktig å «fylle opp igjen» vitamin- og mineralbalansen i dyrene etter en lang og produktiv periode på godt sommerbeite. Gi spesielt søyer og påsettlam god tilgang til vitamin og mineraltilskudd slik at de får fylt opp igjen «matboksen» og blir klar for ny brunst og en problemfri innefôringsperiode. I innefôringsperioden er det svært viktig med vitamin- og mineraltilskudd dersom dyra får mindre enn 0,3 kg kraftfôr pr. dag. Vitamin E behovet er høyere enn før antatt, og er spesielt viktig de siste 6-8 ukene i drektigheten. En god vitamin E - status hos søya i god tid før lamming gir er svært viktig for å gi lammene en god start! Aktuelle tilskuddsfôr: VitaMineral Mg-rik Sau: Tilpasset bruk i forbindelse med beite. VitaMineral Normal Sau: Anbefalt gjennom vinterhalvåret. NYHET! VitaMineral Drektig Sau: Spesielt tilpasset drektige søyer i siste del av drektigheten og den første tida etter lamming. 10

11 Norgesfôr - kraftfôr til sau og geit Foto: Tom Brenne 11

12 Drøv Geit Drøv Geit har et moderat AAT-innhold som gjør at laktasjonskurven blir flatere og toppytelsen noe lavere enn med høyere AAT-innhold. Dette vil minske sjansen for smaksfeil, fordi geita ikke blir så avhengig av å tære på kroppsreservene i topplaktasjon. Tilsetting av vombeskyttet fett og roesnitter gjør at fett- og tørrstoffinnholdet i melka blir høyere samtidig som det gir gode forhold for vommikrobene. Drøv Geit er tilsatt varmestabil, vomspesifikk levende gjær (Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077). Levende gjær har en bred virkningsmekanisme som resulterer i bedre vomfunksjon med stabil ph og økt nedbrytning av fiber. Virkningsmekanisme levende gjær: Fiber (NDF) Levende gjær i rasjonen har vist en økning i antall fibernedbrytende bakterier i vomma, og videre økt fordøyelighet av fiber (NDF). Dette er spesielt tydelig når grovfôret har et høyt innhold av tungt fordøyelig fiber (høy Levende gjær bidrar til bedre fôrutnyttelse og mindre sur vom. Foto: Vera Gjersøe 12

13 Norgesfôr - kraftfôr til sau og geit INDF). Økt nedbrytning av fiber resulterer i mer eddiksyre og dermed mer substrat til produksjon av melkefett. Levende gjær forbruker oksygen. Dette bedrer forholdene for de fibernedbrytende bakteriene, som er svært følsomme for oksygen i miljøet. På denne måten bidrar levende gjær til å bedre vekstmulighetene for de ønskede mikrobene i vomma. Geita får rett og slett mer ut av grovfôret! ph i vomma stabiliseres. For lav ph i vomma (sur vom/vomacidose) er ugunstig for vommiljøet. Lav ph i vomma kan vi få når det er for mye lett nedbrytbare- i forhold til sent nedbrytbare karbohydrater i rasjonen (mye kraftfôr i forhold til grovfôr). Balansegangen mellom optimalt vommiljø og nok energi i første del av laktasjonen er ikke lett. Sur vom kan ha flere grader av alvorlighet. Dersom det er veldig høyt nivå av lett nedbrytbare karbohydrater i rasjonen kan ph falle veldig raskt på grunn av økende produksjon av melkesyre i vomma. Dette resulterer i akutt «sur vom» som slår ut store deler av den normale mikrofloraen og skader vomepitelet. Dette gir klare symptomer da geita blir syk og sturer, vomfunksjonen reduseres/opphører og ytelsen følger med i dragsuget. Mer vanlig er en mildere grad der geita går med noe lav ph i vom uten å bli tydelig syk. Resultatet sees mer uspesifikt som lavere fettinnhold i melka, Foto: Stine Vhile 13

14 redusert ytelse, diaré og evt. problemer med forfangenhet. Hvordan kan så levende gjær hjelpe til her? Levende gjær bidrar til at melkesyreproduserende bakterier reduseres og at bakterier som forbruker melkesyre øker. Resultatet blir at ph i vomma holdes mer stabil slik at perioder geita går med for lav ph reduseres. Det er spesielt de fibernedbrytende bakteriene som er følsomme for lav ph, så en stabil ph vil derfor bedre fiberfordøyelsen i vomma. Dette er særlig viktig for dyr som går på høye nivåer med kraftfôr (tidlig laktasjon/ generelt høy ytelse). Levende gjær «hjelper» altså vomma slik at dyret selv kan utnytte grovfôret bedre. Det er viktig å spille på lag med dyrets fysiologi når man tenker totaløkonomi- det pleier å lønne seg! Andre blandinger til geit Dersom du prioriterer høy ytelse og smaksfeil ikke er noe problem, kan Drøv Energirik også være et godt alternativ til geit. Til livkje og slaktekje anbefales Drøv Gromkalv. perioden! Gi maksimalt 0,8 kg per dag sammen med grovfôr av god kvalitet. Husk tilskuddsfôr i tørrperioden! Laktasjonsperioden inne Opptrapping av kraftfôr etter kjeing bør skje gradvis: Maksimum 0,1 kg hver tredje dag. Det er ønskelig at geitene er oppe i topp kraftfôrnivå 2-3 uker etter kjeing. Veiledende mengder: 3 kg melk med dårlig grovfôr: 1,4 kg Drøv Geit pr. dag 3 kg melk med middels grovfôr: 1,0-1,1 kg Drøv Geit pr. dag 3 kg melk med førsteklasses grovfôr: 0,8-0,9 kg Drøv Geit pr. dag Beite Avhengig av beitekvaliteten vil geitene kunne dekke vedlikeholdsbehovet pluss behovet til 1-2 kg melk i form av beite. Utover dette trenger geitene ca. 0,4 kg kraftfôr pr. kg melk. Tørrperioden Geitene tåler mer variasjon i grovfôrkvalitet i denne perioden. Spar det beste grovfôret til laktasjonsperioden. Det er viktig at geitene er i godt hold ved kjeing. De vil da ha fettreserver som de kan bruke utover i laktasjonen, noe som vil redusere risikoen for frie fettsyrer i melka. Når det nærmer seg kjeing vil grovfôropptaket gå ned mye på grunn av liten plass i buken. Det er da viktig å ikke overfôre med kraftfôr i denne 14

15 Norgesfôr - kraftfôr til sau og geit Andre varer Utstyr til småfe Norgesfôr har forhandleravtale med en rekke kjente merkevareleverandører på utstyr til landbruket. Spør oss blant annet om tilskuddsfôr, gjerdeutstyr, klippeutstyr, yrkesklær og strø. Doggy Hundefôr Skandinavias største produsent av hundefôr. Hunder fôret på Doggy har nådd helt til topps i NM for gjeterhunder Doggy leveres i syv varianter. Vi leverer også gjødsel, ensileringsmidler, såvarer og kalk samt kraftfôrblandinger til storfe, gris, fjørfe og hest. 15

16 Norgesfôr-kjeden består av 15 kornsiloer og møller, disse har i tillegg totalt 19 avdelinger. All lokalisering er på Østlandet og i Midt-Norge. Strand Unikorn, som største aktør, opererer som kjedens såvareleverandør, kornhandler og råvareimportør. I tillegg til kornmottak og salg av plantevernmidler, såvarer, gjødsel, ensilering og kalk, produseres og selges det kraftfôr til alle dyreslag. Norgesfôr har gode tilbud på butikkvarer til landbruket, samt fôr til hest, hund og katt. Norgesfôr-kjeden har også avtaler med en rekke forhandlere i hele landet. Norgesfôr AS er et kjedeselskap og har som oppgaver å drive utvikling og rådgiving innen fôr- og planteproduksjon, kvalitetssikring, innkjøp, markedsføring og kjedutvikling. Forventet omsetning i Norgesfôr 2013 er ca. 2.6 mrd. kr. DesignTrykk AS - Tlf Norgesfôr Dalebakken, Opphaug Norgesfôr Hadeland, Jaren Norgesfôr Hundseth Mølle, Namdalseid Norgesfôr Hurum, Klokkarstua Norgesfôr Mysen, Mysen avd. Lekum, Eidsberg Norgesfôr Orkla, Fannrem avd. Lundamo, Lundamo avd. Skjerva, Meldal Norgesfôr Ottadalen Mølle, Lom avd. Ofossen Mølle, Sjåk avd. Vågå, Vågå avd. Stryn, Stryn Norgesfôr Ringerikes Kornsilo, Hønefoss Norgesfôr Røv, Vindøla Norgesfôr Råde Mølle, Råde avd. Sandesund, Sarpborg Norgesfôr Vestby, Vestby Norgesfôr Vestfold, Andebu avd. Borgen Mølle, Andebu avd. Bakke Bruk, Revetal avd. Herland Mølle, Svarstad avd. Løvberg Mølle, Tjodalyng avd. Melsomvik Kornsilo, Stokke avd. Sande Mølle, Skoppum Norgesfôr Vinstra Bruk, Vinstra Norgesfôr Øst, Ørje avd. Ørje, Ørje avd. Slorafoss, Hemnes avd. Trøgstad, Trøgstad Strand Unikorn, Moelv avd. Odal Kornsilo, Skarnes avd. Oslo Havnesilo, Vippetangen avd. Oslo Havnesilo, Sjursøya avd. Sarpsborg, Sarpsborg avd. Storhamar Kornsilo, Hamar Norgesfôr AS Torggata 10, 0181 Oslo Mail Boxes Etc. 367, 0028 Oslo Telefon: Faks: Vi har også fôr til alle dyreslag, kornhandel og butikkvarer Drøv Ideal Harmony Pionér Butikkvarer Kornhandel g e s f o r.no

Kraftfôrblandinger til sau og geit. www.norgesfor.no. Foto: Frida Meyer

Kraftfôrblandinger til sau og geit. www.norgesfor.no. Foto: Frida Meyer Kraftfôrblandinger til sau og geit www.norgesfor.no 1 Foto: Frida Meyer 2 Foto: Frida Meyer Bredt sortiment småfefôr Antall kraftfôrblandinger har økt betydelig de seinere årene. Også sau og geit har fått

Detaljer

Drøv Kraftfôr til melkekyr

Drøv Kraftfôr til melkekyr Drøv Kraftfôr til melkekyr Foto: Stine Vhile www.norgesfor.no 2 Foto: Tom Brenne Norgesfôr - kraftfôr til melkekyr Kraftfôr til melkekyr Norgesfôr har en rekke kraftfôrblandinger å velge mellom til melkekyr.

Detaljer

Tema. Litt bakgrunnsinfo Regler for kopperinnhold i fôr til sau

Tema. Litt bakgrunnsinfo Regler for kopperinnhold i fôr til sau Fôring av sau Tema Litt bakgrunnsinfo Regler for kopperinnhold i fôr til sau Fôring fra innsett til lamming Fôring etter lamming Støttefôring av spedlam/kopplam Oppfôring av ikke slaktemodne lam på høsten

Detaljer

Fôring av sau gjennom vinteren. Av: Kjetil Lien Fagsjef Drøv

Fôring av sau gjennom vinteren. Av: Kjetil Lien Fagsjef Drøv Fôring av sau gjennom vinteren Av: Kjetil Lien Fagsjef Drøv Drøvtygger: En sammensatt organisme som krever STABILITET! Vomma bruker flere uker på å stabilisere seg optimalt Stabil fôring over lang tid

Detaljer

DRØV Kraftfôr til ammeku og kjøttfe i vekst.

DRØV Kraftfôr til ammeku og kjøttfe i vekst. Kraftfôr til ammeku og kjøttfe i vekst www.norgesfor.no Kraftfôr til ammeku og kjøttfe i vekst GROVFÔR Et godt grovfôr er grunnlaget for en god tilvekst hos både kviger og okser og målet er å få i dyra

Detaljer

Valg av kraftfôr for høg mjølkeytelse og god tilvekst

Valg av kraftfôr for høg mjølkeytelse og god tilvekst Sau og lam Valg av kraftfôr for høg mjølkeytelse og god tilvekst Foto: Anne Lise Norheim 3 nye kraftfôr: FORMEL Sau Ekstra FORMEL Sau Intensiv FORMEL Lam Vår www.felleskjopet.no www.fknr.no www.fkra.no

Detaljer

Geitedagene 2013. Fordøyelse og vommiljø Innvirkning på fôropptak, fôrutnyttelse, ytelse og melkekvalitet

Geitedagene 2013. Fordøyelse og vommiljø Innvirkning på fôropptak, fôrutnyttelse, ytelse og melkekvalitet Geitedagene 2013 Fordøyelse og vommiljø Innvirkning på fôropptak, fôrutnyttelse, ytelse og melkekvalitet Harald Volden TINE Rådgiving og medlem Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB Vomma og

Detaljer

Fôr til storfe i vekst

Fôr til storfe i vekst Fôr til storfe i vekst www.norgesfor.no 1 Foto: Frida Meyer Kraftfôr til storfe i vekst På samme måte som hos melkekyr bestemmes kraftfôrsort og kraftfôrmengde av ytelse og tilgang og kvalitet på annet

Detaljer

Kraftfôr til storfe FASEFÔRING. Mer effektiv produksjon med. Fornyet sortiment tilpasset NorFor

Kraftfôr til storfe FASEFÔRING. Mer effektiv produksjon med. Fornyet sortiment tilpasset NorFor Kraftfôr til storfe Fornyet sortiment tilpasset NorFor Mer effektiv produksjon med FASEFÔRING Kjære mjølkeprodusent Den 1. november tas det nye fôrmiddelvurderingssystemet NorFor Plan i bruk i Norge. Men

Detaljer

Godt kvigeoppdrett. Hvordan en fôrer og steller kvigene under oppdrettet har stor betydning for mjølkeytelse og økonomien i mjølkeproduksjonen.

Godt kvigeoppdrett. Hvordan en fôrer og steller kvigene under oppdrettet har stor betydning for mjølkeytelse og økonomien i mjølkeproduksjonen. Godt kvigeoppdrett Hvordan en fôrer og steller kvigene under oppdrettet har stor betydning for mjølkeytelse og økonomien i mjølkeproduksjonen. Kostnadene knyttet til oppdrett av rekrutteringskviger er

Detaljer

Fôring av sau gjennom året og krav til grovfôret. Terje Bakken, rådgiver småfe

Fôring av sau gjennom året og krav til grovfôret. Terje Bakken, rådgiver småfe Fôring av sau gjennom året og krav til grovfôret Terje Bakken, rådgiver småfe 1 Hva vil det si å ha en fôringsstrategi? Slaktekvalitet Mål Tal lam Slaktetidpunkt Stabilt godt hold 04.04.2017 2 Sau i stabilt

Detaljer

KRAFTFÔR FRÅ OTTADALEN MØLLE

KRAFTFÔR FRÅ OTTADALEN MØLLE KRAFTFÔR FRÅ OTTADALEN MØLLE Ottadalen Mølle SA er eit samvirkeforetak stifta i 1976, og har i dag 171 eigarar frå kommunane Skjåk, Lom og Vågå. Hovudkontor, kornmottak, kraftfôrproduksjon, lager og butikk

Detaljer

Optimal utfodring av sinkor Effekt på produksjon och hälsa

Optimal utfodring av sinkor Effekt på produksjon och hälsa Optimal utfodring av sinkor Effekt på produksjon och hälsa Djurhälso- och Utfodringskonferensen 2015 Harald Volden TINE Rådgiving og Medlem Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU Hva ønsker

Detaljer

KRAFTFÔR FRÅ OTTADALEN MØLLE

KRAFTFÔR FRÅ OTTADALEN MØLLE KRAFTFÔR FRÅ OTTADALEN MØLLE Ottadalen Mølle SA vart stifta som eit andelslag i 1976. I 2013 vart det omgjord til eit samvirkeforetak, og i dag er det 171 eigarar frå kommunane Skjåk, Lom og Vågå. Hovudkontor,

Detaljer

Effekt av surfôrets høstetid og kraftfôrmengde på mjølkekvaliteten

Effekt av surfôrets høstetid og kraftfôrmengde på mjølkekvaliteten Effekt av høstetid og mengde I mjølkeproduksjon hos geit Effekt av surfôrets høstetid og mengde på mjølkekvaliteten Ingjerd Dønnem PhD-student Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB 1 Høstetid

Detaljer

Kjøttproduksjon på drøvtyggere med grovfôr

Kjøttproduksjon på drøvtyggere med grovfôr Vibeke Lind NIBIO Tjøtta Norsk grobfôrbasert melke- og kjøttproduksjon. Fokhol Gård Kjøttproduksjon med grovfôr Eksempler Ulik høstetid, sau og ammeku Norm og restriktiv vinterfôring ammeku Beite Kastratproduksjon

Detaljer

Felleskjøpets sortiment til fullfôr. en god mix!

Felleskjøpets sortiment til fullfôr. en god mix! Felleskjøpets sortiment til fullfôr en god mix! Fullfôr Rundt 10 % av mjølkekyrne i Norge fôres med fullfôr, eller rettere sagt en grunnrasjon blandet i en fullfôrmikser der en viss andel kraftfôr gis

Detaljer

KRAFTFÔR FRÅ OTTADALEN MØLLE

KRAFTFÔR FRÅ OTTADALEN MØLLE KRAFTFÔR FRÅ OTTADALEN MØLLE Ottadalen Mølle SA vart stifta som eit andelslag i 1976. I 2013 vart det endra til eit samvirkeforetak, og i dag er det eigd av 180 gardbrukarar frå kommunane Skjåk, Lom og

Detaljer

Sau og lam. FORMEL Sau og FORMEL Sau Ekstra For høg mjølkeytelse og god tilvekst. FORMEL Lam For høg tilvekst og god økonomi

Sau og lam. FORMEL Sau og FORMEL Sau Ekstra For høg mjølkeytelse og god tilvekst. FORMEL Lam For høg tilvekst og god økonomi Sau og lam FORMEL Sau og FORMEL Sau Ekstra For høg mjølkeytelse og god tilvekst FORMEL Lam For høg tilvekst og god økonomi Pluss-produkter Livsviktig med mineraler og vitaminer Norsk sauehold er i stadig

Detaljer

Optimal utfodring av sinkor Effekt på produksjon och hälsa

Optimal utfodring av sinkor Effekt på produksjon och hälsa Harald Volden, Tine SA, harald.volden@ne.no Sida 1 av 7 Problemstillinger og mål Kyr med god helse, fruktbarhet og ytelse er avgjørende for å få en økonomisk og velfungerende mjølkeproduksjon. Samdig er

Detaljer

Kor norsk kan kraftfôret bli?

Kor norsk kan kraftfôret bli? Kor norsk kan kraftfôret bli? Leidulf Nordang Felleskjøpet Fôrutvikling Kraftfôr til sau Kraftfôr er eit viktig driftsmiddel i moderne sauehald Fyller ut manglar ved grovfôret Protein Energikonsentrasjon

Detaljer

FORBEDRET FÔRINGSREGIME FOR DRØVTYGGERE. Ernæring for drøvtyggere

FORBEDRET FÔRINGSREGIME FOR DRØVTYGGERE. Ernæring for drøvtyggere FORBEDRET FÔRINGSREGIME FOR DRØVTYGGERE Ernæring for drøvtyggere Endret fokus fra prisen til verdien Kristian Hovde på Hovde i Brumunddal sluttfôrer ca 300 dyr i året. Gården hans ligger høyt over havet

Detaljer

Kløver i fôrproduksjonen

Kløver i fôrproduksjonen Kløver i fôrproduksjonen Grovfôr generelt Grovfôret skal tilpasses det enkelte bruk; rammevilkår som kvote (ytelse) og arealtilgang. Grovfôret skal være mest mulig økonomisk ut fra resultatmålene på bruket.

Detaljer

Vinterfôrplanlegging i kjøttfebesetninger - ammeku

Vinterfôrplanlegging i kjøttfebesetninger - ammeku Vinterfôrplanlegging i kjøttfebesetninger - ammeku I dette temaarket vil du få en enkel innføring i vinterfôrplanlegging i kjøttfebesetninger gjennom eksempler på fôrplaner og fôrplanlegging. Kjøttsamvirket

Detaljer

VitaMineral in.no norm

VitaMineral in.no norm VitaMineral - En liten del av VitaMineral fôrrasjonen, en stor del av resultatet! Er det nødvendig å gi tilskuddsfôr? Dagens melke- og kjøttproduksjon kjennetegnes av kravet til høy avkastning og økt lønnsomhet.

Detaljer

Mål l med fôringa: Strategifôring av mjølkegeit. Hovudpunkt for å lukkast: Grovfôr. Kva er grovfôrkvalitet? Mål l for energi, proteininnhald,, fiber

Mål l med fôringa: Strategifôring av mjølkegeit. Hovudpunkt for å lukkast: Grovfôr. Kva er grovfôrkvalitet? Mål l for energi, proteininnhald,, fiber Mål l med fôringa: Strategifôring av mjølkegeit Geitehelse og rådgiving r i sanerte buskapar 20-21 nov. 2006. Fylle kvote tørrstoff- Unngå smaksfeil i mjølk Lågt av frie fettsyrer i mjølk Låge fôrkostnader

Detaljer

Grovfôrkvalitet og kraftfôr Økologisk melkeproduksjon

Grovfôrkvalitet og kraftfôr Økologisk melkeproduksjon Grovfôrkvalitet og kraftfôr Økologisk melkeproduksjon Grovfôropptak Hva er appetittfôring..? Grovfôrkvalitet? Arktisk landbruk 2009 2 Hva er godt grovfôr? Parameter Ditt resultat Landsmiddel Tørrstoff

Detaljer

Surfôr av førsteslått eller gjenvekst til høytytende melkekyr Effekt på melkeproduksjon. Sondre Stokke Naadland Økologisk seminar, 14.

Surfôr av førsteslått eller gjenvekst til høytytende melkekyr Effekt på melkeproduksjon. Sondre Stokke Naadland Økologisk seminar, 14. Surfôr av førsteslått eller gjenvekst til høytytende melkekyr Effekt på melkeproduksjon Sondre Stokke Naadland Økologisk seminar, 14. januar 2015 Surfôr av førsteslått eller gjenvekst til høytende melkekyr

Detaljer

Tilleggsfôring av rein. Svein Morten Eilertsen

Tilleggsfôring av rein. Svein Morten Eilertsen Tilleggsfôring av rein Svein Morten Eilertsen Tilleggsfôring /krisefôring av rein har vært aktuelt tema i over 20 år Hvorfor er det stadig aktuelt? Klimaendringene Kystklimaet når inn til innlandet Mere

Detaljer

en mulighet eller umulighet

en mulighet eller umulighet Sau på innmark en mulighet eller umulighet Elverum 20. januar 2016 Erfaringer fra Rendalen Sau på innmark Rune Granås, NLR Innlandet Saueåret starter om høsten! Naturlig å starte planleggingen fra høsten.

Detaljer

FORMEL for suksess i fjøset!

FORMEL for suksess i fjøset! STORFEKJØTT STORFEKJØTTPRODUKSJON FORMEL for suksess i fjøset! Stiftet 1993 Felleskjøpets hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt. Vi jobber kontinuerlig med forsking

Detaljer

Fôringsstrategier styring mot ønsket avdråttsnivå og kjemisk innhold i melken. Harald Volden IHA og TINE produsentrådgivning

Fôringsstrategier styring mot ønsket avdråttsnivå og kjemisk innhold i melken. Harald Volden IHA og TINE produsentrådgivning Fôringsstrategier styring mot ønsket avdråttsnivå og kjemisk innhold i melken Harald Volden IHA og TINE produsentrådgivning Ernæringsmessig optimal fôring Avgjørende for: Produksjonsrespons: Mjølkeytelse

Detaljer

Fôring av rekrutteringspurker og spegris. Gris i 16 Victoria Bøhn Lund, Felleskjøpet Agri

Fôring av rekrutteringspurker og spegris. Gris i 16 Victoria Bøhn Lund, Felleskjøpet Agri Fôring av rekrutteringspurker og spegris Gris i 16 Victoria Bøhn Lund, Felleskjøpet Agri Fôring for fruktbare rekruttpurker Produser ungpurker med godt utgangspunkt for avl - Friske - Produktive - Gode

Detaljer

TEMAARK. Kalveoppdrett i oksekjøttproduksjonen

TEMAARK. Kalveoppdrett i oksekjøttproduksjonen Kalveoppdrett i oksekjøttproduksjonen 1. Planlegging av kalveperioden fram til 6 måneders alder Ved framfôring av okse til slakt er det vanlig å dele fôrplanleggingen inn i 2 perioder: Kalveperioden fram

Detaljer

Rett kraftfôrvalg gir bedre økonomi

Rett kraftfôrvalg gir bedre økonomi Rett kraftfôrvalg gir bedre økonomi FORMEL for suksess i fjøset! Stiftet 1993 Felleskjøpet setter seg ambisiøse mål på dine vegne. Med FORMELsortimentet skal vi bidra til at du øker dine økonomiske resultater

Detaljer

Drøvtyggerfordøyelsen. Siril Kristoffersen

Drøvtyggerfordøyelsen. Siril Kristoffersen Drøvtyggerfordøyelsen Siril Kristoffersen Drøvtyggeren Kan nyttiggjøre seg cellulose og hemicellulose til produksjon av kjøtt og melk som vi kan spise Mikrober, protozoer og sopp i vomma bryter ned disse

Detaljer

IDEAL Super NYHET! fôrserien tilpasset Superpurka

IDEAL Super NYHET! fôrserien tilpasset Superpurka NYHET! IDEAL Super fôrserien tilpasset Superpurka www.strandunikorn.no IDEAL Super Svinegenetikk i rask framgang betyr også endring i det ernæringsmessige behovet til dyra. Større krav stilles til fôrleverandør

Detaljer

Fôrprøver tatt i 2015 gjennom hele sesongen. I Akershus ble det tatt 193 prøver, i Østfold 150 prøver og i søndre del av Hedmark 40 prøver.

Fôrprøver tatt i 2015 gjennom hele sesongen. I Akershus ble det tatt 193 prøver, i Østfold 150 prøver og i søndre del av Hedmark 40 prøver. Fôrkvaliteten i NLR Øst sitt område i Sammenlign med dine egen fôrprøver! Fôrprøver tatt i gjennom hele sesongen. I Akershus ble det tatt 193 prøver, i Østfold prøver og i søndre del av Hedmark 4 prøver.

Detaljer

Fôring av ammeku og påsett Kjøtt i Nordland januar Ann-Lisbeth Lieng, Fagsjef Drøv FKA

Fôring av ammeku og påsett Kjøtt i Nordland januar Ann-Lisbeth Lieng, Fagsjef Drøv FKA Fôring av ammeku og påsett Kjøtt i Nordland 22-25 januar Ann-Lisbeth Lieng, Fagsjef Drøv FKA Dagens agenda Fôring av ammekua - Grovfôret - Hold og holdvurdering - Fylleverdi - Fôring gjennom året strategien

Detaljer

#alyserapport. AnalyCen. l,metet 10.1.2008 12.11.2008. Gaia lab 7228 KvAl

#alyserapport. AnalyCen. l,metet 10.1.2008 12.11.2008. Gaia lab 7228 KvAl #alyserapport AnalyCen Gaia lab 7228 KvAl Fylke Kommune Distrikt Side 1 (1) Lab.nr. Oppdragsnr Provetype Forslag Oyreslgg l,metet Parameter I orrstott Protein NDF F6renheter, FEh F6renheter, FEh Kvalitetsklasse

Detaljer

Faktorer som påvirker NDF-opptaket hos mjølkegeit

Faktorer som påvirker NDF-opptaket hos mjølkegeit NSG - Norsk Sau og Geit Faktorer som påvirker NDF-opptaket hos mjølkegeit Forfatter Margrete Eknæs, UMB Ingjerd Dønnem, UMB Sammendrag For å kunne forutsi geitas NDFopptak står informasjon om geitas levendevekt,

Detaljer

Kraftfôr til purker! Kraftfôr til purker

Kraftfôr til purker! Kraftfôr til purker Kraftfôr til purker! Kraftfôr til purker 04-2014 Felleskjøpets kraftfôrsortiment til purker Riktig fôring av purker er avgjørende for å lykkes i smågrisproduksjonen. Ny kunnskap fra både norske og utenlandske

Detaljer

Utvikling i dyretall

Utvikling i dyretall Utvikling i dyretall 1998 2007 Endring Melkekyr 314 000 253 000-61 000 Ammekyr 32 000 61 000 + 29 000 Endring kalver, ca. - 32 000 Drøv Gromkalv tilsatt naturproduktet P.E.P. vitaminer og mineraler tilpasset

Detaljer

Behov for energi og protein/lysintilførsel til rasktvoksende slaktegris. Victoria Bøhn Lund Fagrådgiver Svin, Felleskjøpet Agri

Behov for energi og protein/lysintilførsel til rasktvoksende slaktegris. Victoria Bøhn Lund Fagrådgiver Svin, Felleskjøpet Agri Behov for energi og protein/lysintilførsel til rasktvoksende slaktegris Victoria Bøhn Lund Fagrådgiver Svin, Felleskjøpet Agri Produktivitetsutviklingen har vært enorm! 2,78 2,76 2,76 2,74 2,72 2,73 2,71

Detaljer

VitaMineral Normal. VitaMineral Mg-rik. VitaMineral Ca-rik. VitaMineral Beite

VitaMineral Normal. VitaMineral Mg-rik. VitaMineral Ca-rik. VitaMineral Beite VitaMineral Normal VitaMineral Normal er et allsidig og bredt sammensatt tilskuddsfôr som gir alle drøvtyggere et grunnleggende tilskudd av makromineraler, mikromineraler og vitaminer. VitaMineral Mg-rik

Detaljer

Foredrag om fullfôr til sau. Steingrim Viken. 11. mars 2015. Fullfôr til sau. Det er tre emner jeg skal ta for meg i dette foredraget om fullfôr:

Foredrag om fullfôr til sau. Steingrim Viken. 11. mars 2015. Fullfôr til sau. Det er tre emner jeg skal ta for meg i dette foredraget om fullfôr: Foredrag om fullfôr til sau Steingrim Viken 11. mars 2015 Fullfôr til sau Det er tre emner jeg skal ta for meg i dette foredraget om fullfôr: - Strategi på grovfôrproduksjon tilpasset fullfôr - Fôring

Detaljer

Kraftfôr til smågris Kraftfôr til smågris

Kraftfôr til smågris Kraftfôr til smågris Kraftfôr til smågris Kraftfôr til smågris Felleskjøpets spe- og smågrisfôr FORMAT Babypellets FORMAT Start 170 FORMAT Kvikk 160 FORMAT Robust 150 FORMAT Kvikk 140 Side 2 KRAFTFÔR TIL SMÅGRIS Målet i smågrisproduksjonen

Detaljer

Fôring av søyer rundt lamming: - Surfôr eller kraftfôr?

Fôring av søyer rundt lamming: - Surfôr eller kraftfôr? NSG - Norsk Sau og Geit Fôring av søyer rundt lamming: - Surfôr eller kraftfôr? Forfatter Margrete Eknæs, UMB Sammendrag Tida omkring lamming representerer en utfordrende periode for søya fysiologisk sett,

Detaljer

Verpehøns. Juni Verpehøns

Verpehøns. Juni Verpehøns Verpehøns Juni 2017 Verpehøns Riktig bruk av -sortimentet gir god produksjon og lave fôrkostnader For å få et godt økonomisk resultat i en eggproduksjon er det viktig med stabil og høy produksjon igjennom

Detaljer

Hvordan lykkes. Fôring av okser og slakteklasser

Hvordan lykkes. Fôring av okser og slakteklasser Hvordan lykkes Fôring av okser og slakteklasser Disposisjon Markedssituasjonen for storfekjøtt Forklare klassifiserings systemet Slakteplanlegging Fôringsstrategi Eksempel på enkel fôrplan 2 Markedsbalanse

Detaljer

Innhold. Helse, velferd og økonomi i saueholdet. Faktorer som påvirker økonomien. Noen konsekvenser av sjukdom hos lamma

Innhold. Helse, velferd og økonomi i saueholdet. Faktorer som påvirker økonomien. Noen konsekvenser av sjukdom hos lamma Helse, velferd og økonomi i saueholdet Lisbeth Hektoen, Helsetjenesten for sau Innhold Helse og velferd Noen økonomiske eksempler Dødelighet/lammetap Produksjonstap Sjukdom Jurbetennelse Parasitter Forskjeller

Detaljer

Surfôrkvalitet til søyer

Surfôrkvalitet til søyer NSG - Norsk Sau og Geit Surfôrkvalitet til søyer Forfatter Ingjerd Dønnem, 1Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU Åshild T. Randby, 1Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU Finn

Detaljer

Forklaring til Årsrapport buskap

Forklaring til Årsrapport buskap Forklaring til Årsrapport buskap Her er oversikt over boksene på årsrapport buskap og hvordan tallene er utregnet. Tallene gir oversikt over produksjonsresultater ut fra hendelser registrert i det året

Detaljer

Grovfôrproduksjon hvordan best utnytte graset. Harald Volden TINE Rådgiving Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU

Grovfôrproduksjon hvordan best utnytte graset. Harald Volden TINE Rådgiving Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU Grovfôrproduksjon hvordan best utnytte graset Harald Volden TINE Rådgiving Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU Kr per Fem Fokus på grovfôr hvorfor? 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

Detaljer

Innledning og problemstilling

Innledning og problemstilling Mer og bedre grovfôr som basis for norsk kjøttog mjølkeproduksjon Effekt av høstetid, fortørking, kuttelengde og kraftfôrnivå og -kvalitet på vommiljø, produksjon, utnytelse av næringstoffer og produktkvalitet

Detaljer

Økt proteinproduksjon, riktig eller feil strategi? Inger Johanne Karlengen Fagsjef fôrkvalitet og optimering, Norgesfôr AS

Økt proteinproduksjon, riktig eller feil strategi? Inger Johanne Karlengen Fagsjef fôrkvalitet og optimering, Norgesfôr AS Økt proteinproduksjon, riktig eller feil strategi? Inger Johanne Karlengen Fagsjef fôrkvalitet og optimering, Norgesfôr AS Agenda Forbruk av råvarer i kraftfôrproduksjonen Dyrking av proteinvekster i Norge

Detaljer

Helsemessige utfordringer i kopplamoppdrett

Helsemessige utfordringer i kopplamoppdrett Helsemessige utfordringer i kopplamoppdrett Vesterålen Kleiva 20.10.15 Vibeke Tømmerberg, veterinær i Helsetjenesten for sau Bilder: Grethe Ringdal Animalia Sauekontrollen Helsetjenesten for sau Fagtjenesten

Detaljer

Godt oppdrett av kje og unggeiter

Godt oppdrett av kje og unggeiter Godt oppdrett av kje og unggeiter 1 2 Grunnlaget for god mjølkeytelse, god mjølkekvalitet og robuste mjølkegeiter blir lagt første leveåret. Friske, robuste kje og unggeiter som har hatt god tilvekst utnytter

Detaljer

05-2013. tilskuddsfôr!

05-2013. tilskuddsfôr! 05-2013 tilskuddsfôr! Pluss hjelper deg å ta ansvar! Mineraler og vitaminer for god helse Pluss er Felleskjøpets sortiment av tilskuddsfôr til storfe, sau, svin og fjørfe. Våre produkter er utviklet for

Detaljer

Produksjon av geitemjølk med høy kvalitet ved økt bruk av norske fôrmidler og forbedret fôrutnyttelse

Produksjon av geitemjølk med høy kvalitet ved økt bruk av norske fôrmidler og forbedret fôrutnyttelse Produksjon av geitemjølk med høy kvalitet ved økt bruk av norske fôrmidler og forbedret fôrutnyttelse Geitedagane 22.-24. august 2014 Margrete Eknæs 1 Bakgrunn for prosjektet: Forbedret helsestatus og

Detaljer

Dyras beste tilskuddsfôr!

Dyras beste tilskuddsfôr! Dyras beste tilskuddsfôr! PLUSS HJELPER DEG Å TA ANSVAR! er Felleskjøpets sortiment av tilskuddsfôr til storfe, sau, svin og fjørfe. Våre produkter er utviklet for å bidra til en optimal fôring gjennom

Detaljer

En sunn hund gir mer!

En sunn hund gir mer! En sunn hund gir mer! i test 4 ganger! TV2-2000 TV2 hjelper deg TV2-2004 TV2 hjelper deg NRK-2007 Forbrukerinspektørene VG-2009 Test av tørrfôr til hunder Norges mest solgte hundefôr! Hva kjennetegner

Detaljer

Foring av kjøttfe. Foring av kjøttfe er veldig lett, og forferdelig vanskelig! Foring av ku

Foring av kjøttfe. Foring av kjøttfe er veldig lett, og forferdelig vanskelig! Foring av ku Foring av kjøttfe. Foring av kjøttfe er veldig lett, og forferdelig vanskelig! Lett med tanke på at forer en et dyr med mer mat enn hva det trenger i vedlikeholdsfor øker det vekta si, forer en mindre

Detaljer

FÔRINGSANBEFALINGER NORSVIN LZ VI GIR DEG KUNNSKAP KVALITET. Versjon: Mai 2014

FÔRINGSANBEFALINGER NORSVIN LZ VI GIR DEG KUNNSKAP KVALITET. Versjon: Mai 2014 FÔRINGSANBEFALINGER NORSVIN LZ VI GIR DEG KUNNSKAP OG KVALITET Versjon: Mai 2014 FÔRING AV UNGPURKER Fôring av ungpurker i oppdrettsperioden Norsvin Landsvin og hybridkrysningen Norsvin LZ er magre dyr

Detaljer

Tekniske løsninger i fjøset, trender Hedmark og Oppland sau & geit

Tekniske løsninger i fjøset, trender Hedmark og Oppland sau & geit Tekniske løsninger i fjøset, trender 2017 Hedmark og Oppland sau & geit Fjøssystemer Etablert i 1980 av Åge Stenumgård Hovedkontor i Fåvang Avdelinger på Heimdal, Steinkjer, Nordfjordeid, Fåvang, Rudshøgda,

Detaljer

SITUASJONSBESKRIVELSE. Mange har et utgangspunkt der grovfôrkvalitet og mengde kunne vært bedre

SITUASJONSBESKRIVELSE. Mange har et utgangspunkt der grovfôrkvalitet og mengde kunne vært bedre SITUASJONSBESKRIVELSE Mange har et utgangspunkt der grovfôrkvalitet og mengde kunne vært bedre Historiske data Kukontrollen Informasjon fra bruker Regnskap TINE Driftsanalyse (EK) 24. oktober 2011 Kukontrollen

Detaljer

Kg kraftfôr per kg kjøtt!

Kg kraftfôr per kg kjøtt! Kg kraftfôr per kg kjøtt! Nytt produksjonsmål for saueholdet. Av Finn Avdem, fagsjef småfe Nortura og Stig-Runar Størdal, rådgiver småfe, Nortura Det vil i 2017 bli lansert et nytt produksjonsmål i sauekontrollen

Detaljer

På de neste sidene er det skissert 4 ulike mjølkefôringsstrategier.

På de neste sidene er det skissert 4 ulike mjølkefôringsstrategier. På de neste sidene er det skissert 4 ulike mjølkefôringsstrategier. Oppgitt vekstutvikling er veiledende fordi:. - Fôropptak og tilvekst påvirkes av mjølkevolum, fôrutnyttelse og nedtrappingstempo på mjølka

Detaljer

Mer og bedre grovfôr som basis for norsk kjøtt- og mjølkeproduksjon. Konklusjon / oppsummering

Mer og bedre grovfôr som basis for norsk kjøtt- og mjølkeproduksjon. Konklusjon / oppsummering Mer og bedre grovfôr som basis for norsk kjøtt- og mjølkeproduksjon Konklusjon / oppsummering Åshild T. Randby Hva har prosjektet tilført av ny kunnskap og hva mangler vi fortsatt av kunnskap for å sikre

Detaljer

Fôringsstrategier for å oppnå best mulig tilvekst og fôrutnytting til okser-med riktig fettmengde

Fôringsstrategier for å oppnå best mulig tilvekst og fôrutnytting til okser-med riktig fettmengde Fôringsstrategier for å oppnå best mulig tilvekst og fôrutnytting til okser-med riktig fettmengde Rune Lostuen Produktsjef drøvtygger Felleskjøpet Agri Agenda Innledning Fett på slakt Rase og grovfôrkvalitet

Detaljer

Økonomi i oppdrett av overskotslam

Økonomi i oppdrett av overskotslam NSG - Norsk Sau og Geit Økonomi i oppdrett av overskotslam Forfatter Finn Avdem, Nortura Sammendrag Eit overskotslam eller kopplam er eit lam som ikkje har mor eller ikkje får nok mjølk frå mora til at

Detaljer

Kalvefôring: Ta bevisste valg! Pluss Alma - ny mjølkeerstatning NYHET! FORMEL kraftfôr til kalv FORBEDRET! Pluss Kalvepasta NYHET!

Kalvefôring: Ta bevisste valg! Pluss Alma - ny mjølkeerstatning NYHET! FORMEL kraftfôr til kalv FORBEDRET! Pluss Kalvepasta NYHET! Kalvefôring: Ta bevisste valg! Pluss Alma - ny mjølkeerstatning NYHET! FORMEL kraftfôr til kalv FORBEDRET! Pluss Kalvepasta NYHET! NYHET! Pluss ALMA - den som gir næring! Pluss Alma er vårt siste tilskudd

Detaljer

Kalvefôring: Ta bevisste valg! Pluss Alma - ny mjølkeerstatning NYHET! Valg av mjølkefôr Tilskuddsfôr til kalv

Kalvefôring: Ta bevisste valg! Pluss Alma - ny mjølkeerstatning NYHET! Valg av mjølkefôr Tilskuddsfôr til kalv Kalvefôring: Ta bevisste valg! Pluss Alma - ny mjølkeerstatning NYHET! FORMEL-kraftfôr til kalv NY og FORBEDRET! Valg av mjølkefôr Tilskuddsfôr til kalv NYHET! Pluss Alma - den som gir næring! Pluss Alma

Detaljer

Fôring etter lommeboka. Leidulf Nordang, Felleskjøpet Fôrutvikling og Kim Viggo Weiby, Felleskjøpet Agri

Fôring etter lommeboka. Leidulf Nordang, Felleskjøpet Fôrutvikling og Kim Viggo Weiby, Felleskjøpet Agri Fôring etter lommeboka Leidulf Nordang, Felleskjøpet Fôrutvikling og Kim Viggo Weiby, Felleskjøpet Agri Hva påvirker økonomien i melkeproduksjonen? De to viktigste faktorene for lønnsomheten i driften

Detaljer

Beitebruk for kjøttproduksjon 1

Beitebruk for kjøttproduksjon 1 Innmarksbeite til sau Rådgjevar Nortura * Kvifor bruk av beite? * Næringsbehov og krav til beite * Arealkrav til ulike type beite * Produksjonsresultat og økonomi med godt beitebruk Beitebruk for kjøttproduksjon

Detaljer

Grovfôranalyser som verktøy i produksjonen Hva kan vi lese ut av en grovfôrprøve og hvilke tilpasninger trengs? Surfôrtolken

Grovfôranalyser som verktøy i produksjonen Hva kan vi lese ut av en grovfôrprøve og hvilke tilpasninger trengs? Surfôrtolken Grovfôranalyser som verktøy i produksjonen Hva kan vi lese ut av en grovfôrprøve og hvilke tilpasninger trengs? Surfôrtolken Mari Hage Landsverk grovfôrrådgiver Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Fôrets

Detaljer

Norsk fôr til norske geiter Kraftfôr på utmarksbeite - Kraftfôrstrategier rundt kjeing

Norsk fôr til norske geiter Kraftfôr på utmarksbeite - Kraftfôrstrategier rundt kjeing Norsk fôr til norske geiter Kraftfôr på utmarksbeite - Kraftfôrstrategier rundt kjeing Geitedagane 2016 Harstad Helga Kvamsås spesialrådgiver TINE Norsk geitemjølk på norsk fôr kvifor? Den globale utfordringa

Detaljer

Godt økonomisk resultat ved fôring av melkeku

Godt økonomisk resultat ved fôring av melkeku Godt økonomisk resultat ved fôring av melkeku Aktivt Fjellandbruk Årskonferansen 2016 Harald Volden TINE Rådgiving Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU Økonomisk styring - TINE Mjølkonomi

Detaljer

Merkingsopplysninger 4. Dyreart eller -kategori. - Kalsium - Fosfor - Kalium - Natrium - Innhold av essensielle fettsyrer dersom tilsatt

Merkingsopplysninger 4. Dyreart eller -kategori. - Kalsium - Fosfor - Kalium - Natrium - Innhold av essensielle fettsyrer dersom tilsatt Støtte av nyrefunksjonen ved kronisk nyresvikt ) Lavt innhold av fosfor og redusert innhold av proteiner med høy kvalitet - Proteinkilde(r) fettsyrer dersom tilsatt Innledningsvis mnd ) eller etiketten

Detaljer

Fôring av sau og lam

Fôring av sau og lam Fôring av sau og lam Fôring av sau Livskraftige lam med god fødselsvekt og søyer med mykje opplagsnæring å mjølke av etter lamming er målet med god vinterfôring. Alderen på søya, holdet ho er i, talet

Detaljer

Kraftfôr til slaktegris

Kraftfôr til slaktegris Vekst og Komplett 2-2015 Kraftfôr til slaktegris 2016-10-26 Kraftfor til slaktegris-brosjyre FKRA-FKA_Okt-2016.indd 1 26.10.2016 21:23:36 FORMAT Vekst - Felleskjøpets kraftfôr til slaktegris FORMAT Vekst

Detaljer

Grovfôrkvalitet har betydelse! Hvor mye kraftfôr kreves for å opprettholde mjølkeproduksjonen ved ulik fordøyelighet (smeltbarhet) av grovfôret?

Grovfôrkvalitet har betydelse! Hvor mye kraftfôr kreves for å opprettholde mjølkeproduksjonen ved ulik fordøyelighet (smeltbarhet) av grovfôret? Grovfôrkvalitet har betydelse! Hvor mye kraftfôr kreves for å opprettholde mjølkeproduksjonen ved ulik fordøyelighet (smeltbarhet) av grovfôret? Presentation DU-konferansen 31. August 2016, Uppsala. Egil

Detaljer

Grovfôr- kraftfôr hva gir størst netto

Grovfôr- kraftfôr hva gir størst netto Grovfôr- kraftfôr hva gir størst netto Aktivt Fjellandbruk - Årskonferansen 2017 Harald Volden TINE Rådgiving Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU Økonomisk styring - TINE Mjølkonomi «Symptomene

Detaljer

Hvordan sikrer vi en høy norsk fôrandel i økologisk melkeproduksjon effekt, omdømme og selvforsyningsgrad

Hvordan sikrer vi en høy norsk fôrandel i økologisk melkeproduksjon effekt, omdømme og selvforsyningsgrad Hvordan sikrer vi en høy norsk fôrandel i økologisk melkeproduksjon effekt, omdømme og selvforsyningsgrad Harald Volden TINE Rådgiving Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU Hva er bærekraftig

Detaljer

Avlsutvikling - NKS - O-indeks

Avlsutvikling - NKS - O-indeks Utskriftsdato: 02/11/17 Avlsutvikling - NKS - O-indeks Side 1 av 1 Kullresultater År: 2016 Besetning Enkling Tvilling Trilling Firling e.fl. Søyer med fødte 97 15 48 28 6 Prosentvis fordeling av søyer

Detaljer

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT DANSK PRODUSERT PREMIUM FOR TIL DIN HUND OG KATT ARCTIC - THE ACTIVE DOG PERFORMANCE - THE ACTIVE DOG ADULT - THE FAMILY DOG PUPPY - THE GROWING DOG LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT Hovedkontor -

Detaljer

Vaksinering av sau. Veterinær Sondre Halsne Juvik 08. Mars 2016

Vaksinering av sau. Veterinær Sondre Halsne Juvik 08. Mars 2016 Vaksinering av sau Veterinær Sondre Halsne Juvik 08. Mars 2016 Hvorfor vaksinere? Forebygge alvorlige bakterieinfeksjoner: Ulike klostridiebakterier Pulpanyre Bråsott Stivkrampe Malignt ødem Pasteurellose

Detaljer

Framtidig sauehald krev rett behandling av innvollsnyltarar

Framtidig sauehald krev rett behandling av innvollsnyltarar Framtidig sauehald krev rett behandling av innvollsnyltarar Fylkesmannens sauesatsingsprosjekt «Auka produksjon i sauehaldet i Rogaland» 2011 Veterinær Atle Domke Norges veterinærhøyskole Seksjon for småfeforskning

Detaljer

Forsøk med Maxammonbehandlet spannmål (korn) til mjølkekyr

Forsøk med Maxammonbehandlet spannmål (korn) til mjølkekyr Forsøk med Maxammonbehandlet spannmål (korn) til mjølkekyr Presentation DU-konferansen 31. August 2016, Uppsala. Egil Prestløkken 2 Hva er Maxammon Blanding av Soyabønner, maisguten, hvete og enzymer Enzymer

Detaljer

Utskriftsdato: 29/11/16. Avlsutvikling - Spæl - O-indeks

Utskriftsdato: 29/11/16. Avlsutvikling - Spæl - O-indeks KÅRE TOMMY VERSTAD KRISTIAN RØTTING Avlsutvikling - Spæl - O-indeks KÅRE TOMMY VERSTAD KRISTIAN RØTTING Kullresultater År: 2015 Besetning Enkling Tvilling Trilling Firling e.fl. Søyer med fødte 139 34

Detaljer

GrasAAT og KOFASIL. Ensileringsmidler med spesialeffekter for best mulig resultat.

GrasAAT og KOFASIL. Ensileringsmidler med spesialeffekter for best mulig resultat. GrasAAT og KOFASIL Ensileringsmidler med spesialeffekter for best mulig resultat. Ensileringsmidler er viktig i Norge Spesialeffekter Det er mange grunner til at vi bruker mye ensileringsmiddel i Norge

Detaljer

Helmelk eller melkeerstatning?

Helmelk eller melkeerstatning? www.storfehelse.no Storfehelsenytt til aktive medlemmer i Helsetjenesten for storfe 01 2010 Hva er god melkefôring av kalv? Sølvkalven God fôring er avgjørende for tilvekst, trivsel og god helse hos kalven.

Detaljer

Virkning av vitamin- og mineralmangel hos dyr og i fôr

Virkning av vitamin- og mineralmangel hos dyr og i fôr Virkning av vitamin- og mineralmangel hos dyr og i fôr Tilskudd av vitaminer og mineraler til dyr I konvensjonelle kraftfôrblandinger er det tilsatt ekstra mineraler og vitaminer. Derfor vil dyr som får

Detaljer

Melkekuas bestilling i restauranten. Er melkeproduksjonens legitimitet avhengig av hva kua spiser og hvor melka produseres

Melkekuas bestilling i restauranten. Er melkeproduksjonens legitimitet avhengig av hva kua spiser og hvor melka produseres Melkekuas bestilling i restauranten. Er melkeproduksjonens legitimitet avhengig av hva kua spiser og hvor melka produseres Harald Volden TINE Rådgiving Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU

Detaljer

Hvordan lykkes i svineproduksjonen? Victoria Lund og Arne Onshus FKA

Hvordan lykkes i svineproduksjonen? Victoria Lund og Arne Onshus FKA Hvordan lykkes i svineproduksjonen? Victoria Lund og Arne Onshus FKA Fôring av purker Fôring i oppdrett Den norske purka er stor i internasjonal sammenheng! Dette gir unødig høye fôrkostnader, dårligere

Detaljer

R E T N I N G S L I N J E R F O R F Ô R I N G I U L I K E S O N E R O G T I L U L I K E D Y R E S L A G PGA. R A D I O A K T I V I T E T

R E T N I N G S L I N J E R F O R F Ô R I N G I U L I K E S O N E R O G T I L U L I K E D Y R E S L A G PGA. R A D I O A K T I V I T E T LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET R E T N I N G S L I N J E R F O R F Ô R I N G I U L I K E S O N E R O G T I L U L I K E D Y R E S L A G PGA. R A D I O A K T I V I T E T I det følgende er det gitt en oversikt

Detaljer

- Stell godt med bukken!

- Stell godt med bukken! NSG - Norsk Sau og Geit - Stell godt med bukken! Forfatter Hege Gonsholt, Topp Team Fôring Geit, TINE Sammendrag Det er helt avgjørende at vi tar vare på bukker fram til de får døtre i produksjon og får

Detaljer

Ensileringsbrosjyra. Fagsamling NLR og TINE november Ingunn Schei

Ensileringsbrosjyra. Fagsamling NLR og TINE november Ingunn Schei Ensileringsbrosjyra Fagsamling NLR og TINE 11.-12.november 2013 Ingunn Schei Topp Team Fôring Åse Flittie Anderssen, Line Bergersen, Eirin Sannes, Anitra Lindås Sverre Heggset Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer