FÔRINGSANBEFALINGER NORSVIN LZ VI GIR DEG KUNNSKAP KVALITET. Versjon: Mai 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FÔRINGSANBEFALINGER NORSVIN LZ VI GIR DEG KUNNSKAP KVALITET. Versjon: Mai 2014"

Transkript

1 FÔRINGSANBEFALINGER NORSVIN LZ VI GIR DEG KUNNSKAP OG KVALITET Versjon: Mai 2014

2 FÔRING AV UNGPURKER Fôring av ungpurker i oppdrettsperioden Norsvin Landsvin og hybridkrysningen Norsvin LZ er magre dyr med høy kjøttprosent. Et viktig fokusområde i produksjonen er derfor å sikre at purkene er i riktig hold ved førstegangs bedekning og grising. Se tabell 1 for forslag til fôrkurve for LZ ungpurker i oppdrettsperioden. En god fôringsstrategi i denne perioden legger til rette for kontrollert vekst og utvikling. Ideelle vekter er: kg ved 150 dagers alder og 150 kg ved første bedekning (240 dagers alder), se tabell 2. Fôrmengden bør fordeles på 2-3 daglige fôringer, og fôret bør inneholde de nødvendige mineraler og vitaminer. Oppdrettsmiljøet bør være så stabilt som mulig, for å unngå at purkene kommer i brunst for tidlig. Fra dag 155 bør fôringen være individtilpasset, basert på holdvurdering, vekt, og eventuelt ryggspekkmåling. Det anbefales å vente med introduksjon av drektighetsfôr til purkene er blitt dager gamle eller til flytting inn i bedekningsavdeling. TABELL 2. OPTIMALE VEKTER, NORSVIN LZ UNGPURKER Alder, dager Vekt, kg Ryggspekk, mm Start x Seleksjon Første bedekning Grising* Avvenning *tomvekt TABELL 1. FÔRKURVE FOR NORSVIN LZ UNGPURKER Alder, dager Alder, uker FEn/ dag Fôrtype Kommentar ,4 Oppdrett 1* ,5 Oppdrett 1* ,6 Oppdrett 1* ,7 Oppdrett 1* ,8 Oppdrett 1* ,9 Oppdrett 1* ,0 Oppdrett 1* ,1 Oppdrett 1* ,2 Oppdrett 1* ,3 Oppdrett 2** ,4 Oppdrett 2** ,5 Oppdrett 2** ,6 Oppdrett 2** Seleksjon ,8 Oppdrett 2** ,8 Oppdrett 2** ,8 Oppdrett 2** ,8 Oppdrett 2** ,8 Oppdrett 2** ,8 Oppdrett 2** ,8 Drektighetsfôr*** Første brunststimulering ,8 Drektighetsfôr*** ,8 Drektighetsfôr*** ,8 Drektighetsfôr*** Andre brunststimulering ,8 Drektighetsfôr*** ,5 Drektighetsfôr*** Flushing til bedekning er ferdig ,5 Drektighetsfôr*** Bedekning *SID Lys 7,2 g/fen ** SID Lys 6,5 g/fen *** SID Lys 5,0 g/fen Fôring av drektige ungpurker Ved riktig fôring vil Norsvin LZ ungpurker vokse jevnt gjennom hele drektighetsperioden. For å optimere produksjonsresultatene, bør ungpurkene ha et hold før grising på 3-3,5, og en spekktykkelse på mm. En bedekningsvekt på ca. 150 kg bør føre til en tomvekt på rundt 210 kg etter første grising. Hovedgevinsten ved å fôre frem såpass store og godt utviklede ungpurker er at det gir maksimal kapasitet for fôrinntak i dieperioden. TABELL 3. FÔRING AV DREKTIGE NORSVIN LZ UNGPURKER Dager SID lys, Kommentar gram/dag* Flushing til 3,50 17,5 maks 7 dager bedekning Dag ,80 14,0 Dag ,65 13,3 +/- for termoregulering Dag ,65 13,3 +/- for termoregulering Dag ,10 15,5 Dag ,50 12,5 *SID lys, 5,0 g/fen I midtdrektigheten (dag 42-70) må hver besetning jobbe med sitt minimumsnivå for å oppnå riktig vekt og hold før grising. I de siste seks ukene av drektigheten øker fostertilveksten, og dermed også purkas behov for energi og protein. Fôrstyrken bør derfor justeres noe opp fra dag 70 (tabell 3).

3 FÔRING AV DREKTIGE (ELDRE) PURKER Et hold ved avvenning på rundt 2-2,5 er ikke uvanlig for ei Norsvin LZ purke, og jobben med å fôre purkene tilbake i ønsket hold starter umiddelbart etter avvenning. Som et generelt prinsipp bør første del av drektigheten (4-6 uker) brukes til å fôre purkene opp i ønsket hold, slik at det kun er nødvendig med vedlikeholdsfôring i midtre del av drektighetsperioden (dag 42-70). I siste del av drektigheten (ca. fra dag 70) kan fôrstyrken økes noe for å imøtekomme økt fostertilvekst (tabell 4). Ved grising er det ønskelig med en holdvurderingsscore i overkant av 3,0 og en spekktykkelse på rundt mm i P2-posisjonen. I vinterperioden faller ofte temperaturen i grisehuset, og purkene bruker mer energi, noe som bør kompenseres med økt fôrtildeling. Drektige purker på hardt gulv er termonøytrale ved 20 C. En tommelfingerregel for vinterregulering er + 0,3 FEn per 5 C under termonøytral temperatur. Norsvin LZ vil fortsette å vokse ved for sterk fôring! Ha derfor fokus på å begrense veksten hos purker med kullnummer tre og høyere. Se tabell 5 for anbefalt purkevekt for ulike kullnummer. TABELL 5. OPTIMAL PURKEVEKT FORDELT PÅ KULLSTØRRELSE Kullnr. Ved bedekning, kg Ved grising, kg* 1. kull kull kull kull kull kull *tomvekt TABELL 4. FÔRING AV DREKTIGE NORSVIN LZ (ELDRE) PURKER Dag Holdvurdering 3,0 Avvenning til bedekning *SID lys, 5,0 g/fen Holdvurdering 2,5 Holdvurdering 2,0 Holdvurdering 2,5 SID lys, gram/dag* Kommentar 6,0 6,0 6,0 24,0 Appetitt Dag ,0 4,0 4,0 16,0 Individuell fôring Dag ,6 3,0 3,0 12,0 Vurder hold/ +/- termoregulering Dag ,6 2,6 3,0 10,4 Vurder hold/ +/- termoregulering Dag ,1 3,5 3,5 14,0 Dag ,5 2,5 2,5 10,0 NB! Tre dager før grising!

4 FÔRING I DIEPERIODEN - UNGPURKER OG ELDRE PURKER Riktig fôring i dieperioden er viktig for å sikre: 1) god kulltilvekst 2) minimering av vekt/holdtap 3) videre reproduksjon. For å unngå matleie purker anbefales en moderat konservativ fôring de første 10 dagene av dieperioden (tabell 6). Hensikten er å øke det totale fôrinntaket i dieperioden, ved å sikre et høyt fôrinntak de siste 2-3 ukene. Dette er perioden som er avgjørende for kullstørrelsen i neste drektighet. Proteininnholdet i purkeforet bør tilpasses kullets gjennomsnittlige daglige tilvekst. I besetninger med våtfôr er det spesielt viktig å sjekke tørrstoffinnholdet og hygienekvaliteten på diefôret, særlig hvis man har problemer med lavt fôropptak blant purkene. TABELL 6. FÔRKURVE FOR DIENDE NORSVIN LZ UNGPURKER OG ELDRE PURKER* Dag Ungpurker Eldre purker Eldre purker SID lys, gram/dag* Kommentar -3 2,5 2,5 21,0-2 2,5 2,5 21,0-1 2,5 2,5 21,0 0 2,0 2,0 16,8 Grisingsdag 1 2,0 2,0 16,8 2 2,8 3,0 25,2 4 3,6 4,0 33,6 6 4,4 5,0 42,0 8 5,2 6,0 50,4 10 6,0 7,0 58,8 12 6,8 8,0 67,2 14 7,6 9,0 75,6 16 8,2 10,0 84,0 Appetitt fra dag 16. Småspiste purker: Appetitt fra dag ,0 10,0 84,0 Appetitt 20 9,0 10,0 84,0 Appetitt 34 9,0 10,0 84,0 Appetitt * Proteininnhold i dieperioden på SID lys 8,4 gram per FEn ved kull-tilvekst på 2,8 kg/dag (Ingris gjennomsnitt). Proteininnhold i dieperioden på SID lys 9,2 gram per FEn ved kull-tilvekst på 3,3 kg/dag. Grovfôr Lovverket stiller krav om grovfôr og rotemateriale til gris. Bevisst bruk av grovfôr er positivt for produktiviteten i smågrisproduksjon. Grovfôr gir beskyttende effekt mot magesår, og letter holdstyringen i drektighetstida ved å bidra til metthetsfølelse. Grovfôr øker magevolumet. Det legger til rette for økt kraftfôropptak i dietida som er gunstig for å hindre holdtap og utvikling av bogsår. Økt kraftfôropptak gir økt melkeproduksjon; en viktig faktor for ungenes tilvekst, helse og avvenningsvekt. Grovfôr gir mindre forstoppelse rundt grising, noe som gir raskere fødsler, færre dødfødsler og lavere risiko for grisingsfeber. I drektighetstida kan purkene få så mye grovfôr som de spiser opp. I dietida kan purkene få en liten smak, det kan bedre appetitten og redusere risikoen for matleihet. Inntak av grovfôr stimulerer også vannopptaket som er ekstremt viktig for melkeproduksjonen!

5 HOLDVURDERING Holdvurdering er en enkel metode for å sjekke om fôringen har gitt ønskede resultater. Ungpurker bør (minimum) holdvurderes før første bedekning, i drektighetsperioden og før innsett i fødeavdelingen. Purker som har hatt ett eller flere kull, bør (minimum) holdvurderes ved avvennning, i drektighetsperioden og før innsett i fødeavdelingen. Bruk skalaen, og bruk halvpoeng. Holdvurdering gjøres med bruk av både øyne og hender. Det er den gyldne middelvei som teller, ikke for tynn og ikke for feit Utseende Tynn. Normal. Litt feit. Ribbein Er dekket, men kjennes godt. Er ikke synlige og kan nesten ikke kjennes. Kan ikke kjennes. Ryggrad Er synlig over nesten hele ryggen. Er ikke synlig, men kan kjennes. Kan bare kjennes med et fast trykk. Hoftebein Er synlige. Er ikke synlige, men kan kjennes. Kan nesten ikke kjennes. Setebein Er dekket, men kan tydelig kjennes. Er dekket, men kan kjennes. Kan bare kjennes med et fast trykk. Haleroten sitter dypt omgitt av fett. Måling av ryggspekk Siste ribben Vinkelrett linje til siste ribben Internasjonalt er måling av ryggspekk et viktig hjelpemiddel for individtilpasset fôring. Denne metoden gir, til forskjell fra holdvurderingen, et eksakt mål på spekktykkelsen. Målingen gjøres ved bakre ribben (P2 posisjonen, se illustrasjon) med et ultralydapparat, normalt ved inseminering og før grising. Rutinemessig bruk av ultralydscannere til spekkmåling av gris, er ikke vanlig i norske besetninger. Bruk av slike scannere på rådgiversiden ville helt klart vært et viktig bidrag for å optimalisere fôringen i besetningene. Ill. TOPIGS Midtlinje rygg

6 NORSVIN LZ FRAMTIDAS HYBRIDPURKE I den nye hybridpurka kombineres Norsvin Landsvin med nytt Yorkshire-materiale; nederlandsk Z-linje fra vår samarbeidspartner TOPIGS. Resultatet er et forbedra mordyr: Robuste purker med god helse God appetitt og fôreffektivitet Svært gode mødre med høy melkeevne Flere avvente/kull Økt total effektivitet i produksjonen TOPIGS er Europas største og verdens nest største avlsselskap, og er eid av nederlandske svineprodusenter. De bruker Z-linje i sin avlspyramide på samme måte som Norsvin bruker Landsvin. Norsvin har hatt et tett samarbeid med TOPIGS gjennom flere år, bl.a. på ulike forskningsprosjekter. TOPIGS avlsprogram har en balansert tilnærming til hele verdikjeden, på lik linje med Norsvin. Avl for et robust dyremateriale med lav dødelighet er blant deres viktigste fokusområder. Vi gir deg kunnskap og kvalitet Norsvin er et samvirkeforetak (SA) eid av norske svineprodusenter. Vi er et internasjonalt avlsselskap, med utvikling, produksjon og salg av svinegenetikk som viktigste oppgaver. Gjennom Norsvinskolen arrangerer vi en rekke kurs for svineprodusenter og andre aktører i bransjen. Fôring er et sentralt tema i mange av våre kurs, se og Fag for oppdatert kursprogram. Fôring er også et viktig tema i Norsvins forskningsarbeid, bl.a. gjennom purkefôringsprosjektet, som har hatt til formål å skaffe mer kunnskap om optimal fôring av purker, både i oppdrettsperioden og i dieperioden. Alle bilder: Jens Haugen

Kalvefôring: Ta bevisste valg! Pluss Alma - ny mjølkeerstatning NYHET! FORMEL kraftfôr til kalv FORBEDRET! Pluss Kalvepasta NYHET!

Kalvefôring: Ta bevisste valg! Pluss Alma - ny mjølkeerstatning NYHET! FORMEL kraftfôr til kalv FORBEDRET! Pluss Kalvepasta NYHET! Kalvefôring: Ta bevisste valg! Pluss Alma - ny mjølkeerstatning NYHET! FORMEL kraftfôr til kalv FORBEDRET! Pluss Kalvepasta NYHET! NYHET! Pluss ALMA - den som gir næring! Pluss Alma er vårt siste tilskudd

Detaljer

Drektighet og valping

Drektighet og valping Drektighet og valping En hund går drektig i ca 2 måneder. Det kan være vanskelig å si eksakt hvor lenge drektigheten varer, da befruktningen kan skje over en periode fra 2-10 dager. Man sier at drektigheten

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Spedgrisens krav til spedgrisplassen kan økt kvalitet gi økt bruk? Masteroppgave IHA, UMB 2009 Marit Glærum

Spedgrisens krav til spedgrisplassen kan økt kvalitet gi økt bruk? Masteroppgave IHA, UMB 2009 Marit Glærum Spedgrisens krav til spedgrisplassen kan økt kvalitet gi økt bruk? Masteroppgave IHA, UMB 2009 Marit Glærum Spedgrisens krav til spedgrisplassen kan økt kvalitet gi økt bruk? Forord Under stadig press

Detaljer

ditt PERSONLIGE trenings- og KoStHoldSprogram Kr. 99,-

ditt PERSONLIGE trenings- og KoStHoldSprogram Kr. 99,- ditt PERSONLIGE trenings- og KoStHoldSprogram Kr. 99,- HK Reklamebyrå. Foto: Kim Ramberghaug Norsk sportsernæring YOUR POTENTIAL FRES gir deg rå energi når du trener eller trenger en ekstra boost. Brusetabletten

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2012. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen

SETT-ELG RAPPORT 2012. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen SETT-ELG RAPPORT 2012 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen Innhold 1. Innledning... 3 2. Resultater... 5 2.1 Jaktinnsats... 5 2.2 Bestandsstørrelse...

Detaljer

Hvordan trener verdens beste utholdenhetsutøvere, og hva kan vi lære av dem?

Hvordan trener verdens beste utholdenhetsutøvere, og hva kan vi lære av dem? Hvordan trener verdens beste utholdenhetsutøvere, og hva kan vi lære av dem? I den senere tid har enkelte forskningsmiljøer i Norge hevdet at trening med lav intensitet ikke har effekt, og at trening med

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt!

Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt! Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt! PT Ned kan gjennomføres individuelt, eller i gruppe på opptil fire personer. All trening foregår sammen med personlig trener. PTNed hjelper deg

Detaljer

Ironman Testbatteriene

Ironman Testbatteriene Ironman Testbatteriene Versjon 5.0, 14. aug 2014 Norges Skiforbund Olympiatoppen Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON...2 BAKGRUNN...2 NY TIL VERSJON 5.0...2 TESTBATTERIENE...3 TEST REKKEFØLGE...4 3000 M...4

Detaljer

Fysisk aktivitet gir helsegevinst. også etter en kreftdiagnose

Fysisk aktivitet gir helsegevinst. også etter en kreftdiagnose Fysisk aktivitet gir helsegevinst også etter en kreftdiagnose Har du kreft og er usikker på hvor mye du kan og bør være i fysisk aktivitet? Fysisk aktivitet er generelt viktig for god helse. Fysisk aktivitet

Detaljer

En politikk for økt produktivitet overordnede mål

En politikk for økt produktivitet overordnede mål Produktivitetskommisjonen Vår dato [Dokumentdato] v/sekretariatet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Deres dato 0030 OSLO Vår referanse Deres referanse Innspill fra NHOs produktivitetspanel til produktivitetskommisjonen

Detaljer

Prosjekttittel: Hvor mye møkk produserer en hest på en natt, og er det forskjell på mengde møkk hvis de får forskjellig mat?

Prosjekttittel: Hvor mye møkk produserer en hest på en natt, og er det forskjell på mengde møkk hvis de får forskjellig mat? Prosjekttittel: Hvor mye møkk produserer en hest på en natt, og er det forskjell på mengde møkk hvis de får forskjellig mat? Klasse: 5. Skole: Tverlandet skole (Leirfjord, Nordland) Antall deltagere: 4

Detaljer

barn, kosthold og fysisk aktivitet

barn, kosthold og fysisk aktivitet VEILEDER 2013 Gode vaner for god helse barn, kosthold og fysisk aktivitet M T O T F L S Forord Kilder Små grep, stor forskjell. Råd for et sunnere kosthold, Helsedirektoratet, 2012 Retningslinjer for skolemåltidet,

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Hestens evne til egen termoregulering

Hestens evne til egen termoregulering NR 01-2015 Innhold: Hestens evne til egen termoregulering Luserne i enga Hestens evne til egen termoregulering Av Liv Jorunn Hind, Bioforsk LivJorunn.Hind@bioforsk.no I løpet av vinteren lurer mange hesteeiere

Detaljer

Indrefileten. Jæren Smak - fra jord til bord. Styrelederen trakk til Jæren Suksess for Jacobs Utvalgte. Heading SERVERER PRIMA JÆRENS BESTE BIFFER

Indrefileten. Jæren Smak - fra jord til bord. Styrelederen trakk til Jæren Suksess for Jacobs Utvalgte. Heading SERVERER PRIMA JÆRENS BESTE BIFFER Indrefileten INFORMASJONSBLAD FRA PRIMA JÆREN 13. ÅRGANG/2011 NO2/UKE 23 Jacobs Utvalgte: Jæren Smak - fra jord til bord Heading Ingress SERVERER PRIMA JÆRENS BESTE BIFFER Foto: Bit Reklame AS Styrelederen

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

00:20 2. Arv og avl: Når to blir en

00:20 2. Arv og avl: Når to blir en BIOTEKNOLOGISKOLEN - TEKSTUTSKRIFTER FILM 2 - Arv og avl: Når to blir en 00:18 Bioteknologiskolen 00:20 2. Arv og avl: Når to blir en 00:26 Dette er en biologisk familie. 00:30 Øyefargen min kommer fra

Detaljer

Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, 15-24 år, forskjeller mellom gutter og jenter

Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, 15-24 år, forskjeller mellom gutter og jenter Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, -24 år, forskjeller mellom gutter og jenter Introduksjon Kreftforeningen har spurt unge i alderen -24 år om mat- og drikkevaner. Den viser til dels

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO 1 Innhold FORORD...3 1. GENERELT OM MAT OG DRIKKE...4 2. MÅLTIDER...5 2.1 Serveringsfrekvens...5 2.2 Måltidet skal være ramme for økt trivsel...5 2.3 Hygiene...6 2.4 Mat og måltider skal være en del av

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

Prosjekt norsk korn i kraftfôr

Prosjekt norsk korn i kraftfôr Prosjekt norsk korn i kraftfôr Sluttrapport mars 2012 Norsk korn i kraftfôr Utviklingen i bruk av norsk korn i kraftfôr og de viktigste årsakene til endringene. 9.3.2012 Innhold Utviklingen i bruk av norsk

Detaljer

Utholdenhet Trening som virker

Utholdenhet Trening som virker Utholdenhet Trening som virker Artikkelen er et sammendrag av boken som Olympiatoppen har utgitt om utholdenhetstrening. I artikkelen er det beskrevet hvilke fysiske faktorer som er prestasjonsbestemmende

Detaljer

Regional analyse for Øst-Telemark 2014

Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, attraktivitet og scenarier KNUT VAREIDE & MARIT O. NYGAARD Tittel: Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Undertittel: Befolkningsutvikling,

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse R Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse Rapport 2012-06 Proba-rapport nr. 2012-06, Prosjekt nr. 11065 ISSN: 1891-8093 AG, TT, SK, LEB, 11. juni 2012 Rapport 2012-06 Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer