Dyras beste tilskuddsfôr!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyras beste tilskuddsfôr!"

Transkript

1 Dyras beste tilskuddsfôr!

2 PLUSS HJELPER DEG Å TA ANSVAR! er Felleskjøpets sortiment av tilskuddsfôr til storfe, sau, svin og fjørfe. Våre produkter er utviklet for å bidra til en optimal fôring gjennom hele produksjonen. Sortimentet består av mineral- og vitamintilskudd, melkeerstatninger og annet tilskuddsfôr for spesielle ernæringsmessige behov. God forsyning av mineraler og vitaminer er viktig for å oppnå en høy produksjon og for å sikre et godt immunforsvar hos dine dyr. Som dyreholder har du ansvar for at dine dyr får godt tilsyn og stell, herunder sikre at fôringa dekker dyras næringsbehov og fremmer god helse og velferd. Vi håper at denne brosjyra vil gi deg god veiledning i valget av tilskuddsfôr! INNHOLD Mineraler og vitaminer for god helse side 3 Tilskuddsfôr til storfe side 4 Tilskuddsfôr til geit side 10 Tilskuddsfôr til sau side 11 Tilskuddsfôr til svin side 14 Tilskuddsfôr til fjørfe side

3 MINERALER OG VITAMINER FOR GOD HELSE Mineraler blir vanligvis delt opp i to hovedkategorier, makromineraler og mikromineraler. Makromineraler er viktige for nerve- og muskelfunksjon, samt oppbygging av skjelett og muskulatur. Mikromineraler er nødvendig for et godt immunforsvar og virker forebyggende mot blant annet mastitt, ødem og tilbakeholdt etterbyrd. En god dekning av vitamin A og vitamin E har også betydning for et godt immunforsvar. Vitamin D er viktig for reguleringa av kalsium og fosfor. Makromineraler Kalsium Fosfor Magnesium Natrium Kalium Svovel Klor Mikromineraler Sink Kobber Selen Kobolt Mangan Jod Jern DYR TRENGER TILSKUDD! Innholdet av mineraler og vitaminer varierer mye i grovfôret. Generelt er innholdet av flere mineraler for lavt. Dyr som får betydelige mengder kraftfôr, får gjennom dette dekt behovet for mineraler og vitaminer. Dyr som får lite kraftfôr, trenger derimot mineral- og vitamintilskudd. Eksempel på dyr som trenger tilskudd: Melkekyr i siste del av laktasjonen, når de får mindre enn ca. 5 kg kraftfôr. Sau som får mindre enn ca. 0,4 kg kraftfôr. Ammekyr og ungdyr, ved små mengder kraftfôr. Sinkyr i hele tørrperioden. Dyr som får alternative fôrmidler, for eksempel bygg og brød. Tildeling mineral- og vitamintilskudd finnes som pellets, pulver eller blokk. Flere av produktene kan gis i fri tilgang, mens andre må doseres. En fordel med fri tilgang er at dyra sjøl kan regulere tidspunkt og opptaksmengde. Ved oppstart vil dyra som regel ete mye for så å stabilisere opp taket. Det anbefales å følge med på opptaket ved fri tilgang. Mineral- og vitamintilskudd i pellets skal ikke gis i fri tilgang

4 STORFE Tilskuddsfôr til storfe Det er god økonomi i å bruke tilskuddsfôr. Bruk av mineral- og vitamintilskudd er særlig viktig i perioder når det ikke gis kraftfôr eller når det gis kraftfôr i små mengder som på beite og i sinperioden. Forsøk har vist at dyr som får tilskuddsfôr på beite kommer tidligere i brunst og kan oppnå ca. 30 % bedre tilvekst sammenliknet med dyr som ikke har fått tilskuddsfôr. Bruk av mineral- og vitamintilskudd i sinperioden legger grunnlaget for høy melkeytelse og friske kalver med høy fødselsvekt og et godt immunforsvar. Kyr som får mindre enn ca. 5 kg kraftfôr per dag kan komme i underskudd på mineraler og vitaminer og bør derfor alltid få mineralog vitamintilskudd. Det er først og fremst selen, kopper og salt det blir for lite av i fôrrasjonen. Riktig bruk kan forebygge sjukdommer som mastitt og melkefeber. Disse sjukdommene kan gi en kostnad på flere tusen kroner per enkelttilfelle i veterinærutgifter og produksjonstap. Tilskuddsfôr til økologisk bruk Natura Minovit Drøv, Saltslikkesteiner og Fullfôr variantene er godkjent til bruk i økologisk produksjon. Se «Register for driftsmidler» på debio.no for informasjon om produkter som er godkjent til økologisk bruk

5 Mineral- og vitamintilskudd Storfe Allsidig tilskuddsfôr i pelletseller pulverform Ved mindre enn ca. 5 kg kraftfôr Pellets: g Pulver: g Storfe VM-blokk Allsidig tilskuddsfôr Ved mindre enn ca. 5 kg kraftfôr Fri tilgang ( g) Storfe Appetitt Allsidig tilskuddsfôr i pulverform Ved mindre enn ca. 5 kg kraftfôr Fri tilgang ( g) Ca-rik Mg-rik Allsidig kalsiumrikt tilskuddsfôr i pulverform Allsidig magnesiumrikt tilskuddsfôr i pellets- eller pulverform Ungdyr i vekst, særlig til okser Ved ekstra behov for Mg, forebygging av graskrampe g Sinku Allsidig tilskuddsfôr i pelletsform Fra sinlegging og fram til kalving 200 g Ammeku Allsidig tilskuddsfôr i pulverform Ammekyr, ved mindre enn ca. 5 kg kraftfôr Natura Minovit Drøv Allsidig økologisk tilskuddsfôr i pulverform Ved mindre enn ca. 5 kg kraftfôr Pellets: g Pulver: g Fri tilgang ( g) g Fullfôr Total Tilskuddsfôr til fullfôr Ved bruk av kraftfôr I henhold til oppsatt fôrplan Fullfôr Mg-rik Fullfôr Na-redusert Fullfôr Ca-redusert Fullfôr Konsentrat sprodukter Tilskuddsfôr til fullfôr, magnesiumrik Tilskuddsfôr til fullfôr, lavt innhold av salt Tilskuddsfôr til fullfôr, lavt innhold av kalsium. Suppleres med kalk ved behov. Tilskuddsfôr til fullfôr, magnesiumrik. Suppleres med kalk og salt ved behov. Før beite, ved høyt kaliuminnhold i grovfôr Ved bruk av brød, myse Ved bruk av bygg, potet, mask Ved bruk av bygg, potet, mask I henhold til oppsatt fôrplan I henhold til oppsatt fôrplan I henhold til oppsatt fôrplan I henhold til oppsatt fôrplan Bovikalc Energibalanse Tørr Energibalanse Flytende YeaSacc E-vitamintilskudd Kalsiumtilskudd til forebygging av melkefeber Diettfôr for forebygging av ketose Diettfôr for forebygging av ketose Tilskuddsfôr med levende gjærceller Før og etter kalving Fra 2 uker før kalving til 8 uker etter kalving 4 kapsler i tida rundt kalving 250 g x 2 Fra kalving og i ca. 6 uker 2,5 dl x 2 Ved fordøyelsesproblemer g E-konsentrat E-vitamintilskudd i pulverform Ved behov for ekstra E-vitamin feks.ved høyt innhold av frie fettsyrer. E-vitamin m/selen og Biotin Saltslikkesteiner E-vitamin, Biotin og Selentilskudd i pulverform eller i pelletsform Ved fruktbarhets- og klauvproblemer Pellets: g Ca g Pulver: g Saltslikkestein Grå Saltslikkestein med mikromineraler. Godkjent til økologisk bruk Skal ikke gis til sau. Inneholder 2000 mg kopper pr. kg. * Les på sekk/etikett for mer detaljert bruksanvisning og anbefalt dosering. Se baksiden for innhold. Fri tilgang (Ca. 20 g) - 5 -

6 KALV Melkeerstatning Alma 21% protein, lett syrnet For moderat tilvekst 140 g blandes i 1 liter vann, ca. 6 liter Rustik 23% protein, lett syrnet For god tilvekst 150 g blandes i 8,5 dl vann, 6-7 liter Kavat 26 % protein, lett syrnet For høy tilvekst og ved intensiv fôring 150 g blandes i 8,5 dl vann, 7-8 liter sprodukter Kalvepasta Pasta på tube Styrker immunforsvaret og forebygger diaré. Bør brukes sammen med råmelk. Diakur Diettfôr i pulverform Ved diaré. Blandes ut i vann eller melk. Unikur Diettfôr på flaske Ved diaré. Blandes ut i vann eller melk. 1 tube deles på de tre første dager etter fødsel. 100 g blandes i 2 liter. 2 liter 3-4 ganger daglig 40 ml blandes i 2 liter. 2 liter 2 ganger daglig Saltbalanse Drøv Diettfôr i pulverform Ved diaré. Blandes ut i vann. 60 g blandes i 2 liter. 2 liter 3 ganger daglig * Les på sekk/etikett for mer detaljert bruksanvisning og anbefalt dosering. Se baksiden for innhold

7 Melkeerstatning til kalv melkeerstatninger er laget av mysepulver/myseproteinpulver samt vegetabilske fett- og proteinråvarer. Melkeerstatninger basert på myseprotein fordøyes raskt og stimulerer til høyt opptak av kraftfôr. melkeerstatninger er alle lett syrnet for å opprettholde god tarmhelse og de er holdbare i et døgn etter utblanding. Det anbefales å gå over til melkeerstatning etter råmelksperioden når kalven er 4-7 dager gammel. Protein er viktig for god tilve kst. Forsøk har vist at melkeerstatninger med likt energiinnhold, men med stigende proteininnhold, har gitt bedre tilvekst. Alma Grei tilvekst Basert på norsk mysepulver Moderat proteininnhold Til bøtte- og automatfôring Rustik God tilvekst Høyt proteininnhold Til bøtte- og automatfôring Høy tilvekst Kavat Intensiv melkefôring Ekstra høyt protein innhold Spesielt godt egnet til automatfôring - 7 -

8 Kua kan ha melkefeber uten at du merker det! Melkefeber er den vanligste stoffskiftesjukdommen i forbindelse med kalving. Melkefeber opptrer når kalsium forlater blodet raskere enn det som mobiliseres fra skjelett eller tas opp fra fôret. Ved klinisk melkefeber blir kua slapp og sløv, mister appetitten og kan få lammelser som er livstruende. I tillegg øker også risikoen for en rekke andre sjukdommer som mastitt, løpedreining, tilbakeholdt etterbyrd og ketose. Subklinisk melkefeber innebærer at kua har for lavt kalsiumnivå i blodet uten å vise klare sjukdomssymptomer. Dette er mye vanligere enn klinisk melkefeber, men ikke så enkelt å oppdage. En amerikansk studie viste at % av kyr i andre laktasjon og oppover led av subklinisk melkefeber. Det er viktig å forebygge også en mindre nedgang i kalsium nivået, siden det kan føre til nedsatt fruktbarhet, dårligere immunforsvar, redusert fôropptak og melkeproduksjon og øke risikoen for følge sjukdommer. Problemløseren Her kan du lese om tiltak som kan forbygge noen av de vanligste produksjonsutfordringene til storfe. Kontakt praktiserende veterinær dersom du har mistanke om sjukdom på dyret. Melkefeber Ved melkefeber synker kroppstemperaturen, kua slutter å ete og blir ofte liggende uten å kunne reise seg opp. Årsaken til melkefeber er kalsium mangel på grunn av stort kalsiumbehov til melkeproduksjon. Melkefeber kan forebygges ved å gi Sinku i hele sinperioden, alternativt gis Sinku i første del av sinperioden og Ionebalanse Sinku de siste 3 uker før kalving. Ved mistanke om at kua skal få melkefeber gis Bovikalc. Dersom kua har fått melkefeber skal veterinær kontaktes. Jurbetennelse/mastitt Ved jurbetennelse får kua feber, redusert almenntilstand og melkeytelsen kan synke drastisk. Jurbetennelse skyldes som regel en bakterieinfeksjon. E-vitamin virker positivt på kroppens naturlige motstandskraft mot infeksjoner som jurbetennelse. E-konsentrat, E- vitamin m/selen og Biotin, Sinku og Ammeku har et høyt innhold av E-vitamin. Ketose Redusert matlyst og redusert ytelse er vanlige symptomer ved ketose. Årsaken til ketose er at kua kommer i underbalanse på energi. For å forebygge ketose anbefales det å gi Energibalanse Tørr fra 2 uker før kalving til 8 uker etter kalving, eventuelt kan det gis Energibalanse Flytende de første 6 uker etter kalving. Energibalanse Flytende brukes ofte også som tillegg til veterinærbehandling

9 Klauvproblemer Halthet, økt liggetid og redusert melkeytelse er typiske symptomer ved klauvlidelser. Miljø- og mekaniske forhold er vanlige årsaker til klauvproblem. Biotin stimulerer til produksjon av keratin som er nødvendig for en god hud- og klauvoppbygging. Selen og E-vitamin styrker immunforsvaret. E-vitamin med selen og biotin anbefales ved klauvproblemer. Magnesiummangel «Graskrampe» Symptomer på magnesiummangel er urolige dyr, krampeanfall og muskelstivhet. Dyra er særlig utsatt for magnesiummangel på vårbeite. Årsaken er at beitegras har et lavt innhold av magnesium og høyt innhold av kalium. Kalium hemmer opptaket av magnesium. Magnesiummangel kan også forekomme andre tider på året, også ved innefôring. Mg-rik og Sinku har et høyt innhold av magnesium og kan være med å forebygge magnesiummangel. Svake kalver For lite råmelk eller for dårlig kvalitet på råmelka kan gi svake kalver. Kalvepasta inneholder antistoff fra egg, produktet styrker immunforsvaret og forebygger diaré rett etter fødsel. Fordøyelsesproblem/diaré på kalv Vanlige årsaker til diaré på kalv er bakterieinfeksjon, raskt fôrskifte eller miljøskifte. For å gjenopprette væskebalansen ved diaré og for å gi ekstra energi anbefales Diakur, Unikur eller Saltbalanse Storfe. Fordøyelsesproblem Diaré, redusert matlyst og avmagring sees ofte ved «sur vom». Vanlig årsak til «sur vom» er en ubalanse i fôringa, med mye lettfordøyelige karbohydrater slik at ph i vomma senkes og fiberfordøyelsen blir redusert. Yea-Sacc inneholder gjær som er med på å gjennopprette normal vomfunksjon. For å gjenopprette væskebalanse ved diaré anbefales Saltbalanse Drøv. Selenmangel Selenmangel kan føre til svake eller dødfødte dyr, muskelsjukdom, ned satt immunforsvar, nedsatt fruktbarhet og jur betennelse. Seleninnholdet i grovfôret er ikke nok til å dekke dyras behov. Bruk av allsidig tilskuddsfôr som Storfe, Sinku samt E-vitamin med selen og biotin vil dekke dyras behov for selen. Frie fettsyrer Høyt innhold av frie fettsyrer kan oppstå f.eks ved mekanisk på virk ning, underfôring, fôrskifte og ved innsett fra beite. Andelen frie fettsyrer øker med økt fettinnhold i melka, og kyr som er sent i lakta sjonen gir ofte høyere innhold av frie fettsyrer. Frie fettsyrer gir besk smak og er den vanligste smaksfeilen på melk. E-konsentrat anbefales dersom det er høyt innhold av frie fettsyrer i melka. Vurder avsining av risikokyr og sjekk melkeanlegg

10 GEIT Tilskuddsfôr til geit Riktig tilførsel av mineraler og vitaminer sikrer god helse, tilvekst, ytelse og trivsel. Geit har normalt god dekning på mineraler og vitaminer gjennom kraftfôret. Geit som får mindre enn ca. 30 % kraftfôr i rasjonen bør få ekstra mineral- og vitamintilskudd. Pontus er med sitt høye protein- og fettinnhold en utmerket melkeerstatning til geit. Tilskuddsfôr til økologisk bruk Natura Minovit Drøv, Saltslikke steiner er godkjent til bruk i økologisk produksjon. Se «Register for driftsmidler» på debio.no for informasjon om produkter som er godkjent til økologisk bruk. Storfe Allsidig tilskuddsfôr i pelletseller pulverform Når det gis mindre enn ca. 30% kraftfôr i rasjonen. Storfe VM-blokk Allsidig tilskuddsfôr Når det gis mindre enn ca. 30% kraftfôr i rasjonen. Pontus Melkeerstatning Etter råmelksperioden til avvenning. saltslikkestein Rød Saltslikkestein med mikromineraler. Godkjent til økologisk bruk. Inneholder 300 mg kopper pr. kg. Pellets: 5-10 g Pulver: g Fri tilgang (5-10 g) 150 g blandes i 8 dl vann. Fri tilgang Fri tilgang * Les på sekk/etikett for mer detaljert bruksanvisning og anbefalt dosering. Se baksiden for innhold

11 SAU Tilskuddsfôr til sau Tilvekst, fruktbarhet og helse er viktig i saueholdet for å gi høy avkastning og økt lønnsomhet. For å lykkes er det viktig at man har fokus og kunnskap om dyras næringsbehov. Næringsbehovet varierer avhengig av dyras produksjonsstadium. Vitaminer og mineraler er viktige byggesteiner, og mangler kan gi produksjonssjukdommer. Sau som får mindre enn ca. 0,4 kg kraftfôr per dag, kan komme i underskudd og bør derfor alltid få mineral- og vitamintilskudd. Tilskuddsfôr til økologisk bruk Natura Minovit Sau og Saltslikkesteiner er godkjent til bruk i økologisk produksjon. Se «Register for driftsmidler» på debio.no for informasjon om produkter som er godkjent til økologisk bruk. Mineraler- og vitamintilskudd Sau Allsidig tilskuddsfôr i pelletsform Ved mindre enn ca.0,4 kg kraftfôr pr. dag Sau Appetitt Allsidig tilskuddsfôr i pulverform Ved mindre enn ca.0,4 kg kraftfôr pr. dag E-vitamin med Selen og Biotin Sau VM-blokk Natura Minovit Sau Allsidig tilskuddsfor med selen og biotin, i pellets- eller pulverform Mineral- og vitaminstein uten kop- per i bøtte Allsidig økologisk tilskuddsfôr i pulverform E-vitamin og selen er positivt for fruktbar- het og immunforsvar. Biotin virker positivt på klauvhelse. Ved mindre enn ca. 0,4 kg kraftfôr pr. dag Ved mindre enn ca. 0,4 kg kraftfôr pr. dag g Fri tilgang (5-30 g) Pulver: 20 g Pellets: 40 g Fri tilgang (5-30 g) 5-20 g

12 sprodukter Energibalanse Tørr Diettfôr for forebygging av ketose 2-4 uker før til 3 uker etter lamming g Saltbalanse Drøv Diettfôr i pulverform Ved diaré. Blandes ut i vann. 30 g blandes i 1 liter vann, fri tilgang Saltslikkesteiner Saltslikkestein Hvit Saltslikkestein Rød Melkeerstatning Saltslikkestein med mikromineraler Saltslikkestein med mikromineraler Til sau der det er fare for kopperforgiftning. Inneholder ikke kopper. Til sau der det fare for koppermangel. Inneholder 300 mg kopper pr. kg. Fri tilgang Fri tilgang Pontus Melkeerstatning til lam Etter råmelksperioden til avvenning * Les på sekk/etikett for mer detaljert bruksanvisning og anbefalt dosering. Se baksiden for innhold. 200 g i 8 dl vann. Fri tilgang inntil ca. 2,5 liter Pontus det beste for ditt kopplam! Pontus melkeerstatning er basert på myseproteinpulver med høyt protein- og energi innhold. Blandingen brukes etter råmelkperioden og fram til avvenning og gir kopplamma en god start. Tidlig avvenning med melkeerstatning, og dermed tidlig utvikling av drøvtyggerfunksjonen, kan gi god økonomi i kopplamproduksjonen. Gir høy tilvekst Gode utblandingsegenskaper Fungerer i alle typer fôringssystem Stabil i løsning Holdbar i ett døgn etter utblanding

13 Problemløseren Her kan du lese om tiltak som kan forbygge noen av de vanligste produksjonsutfordringene. Kontakt praktiserende veterinær dersom du har mistanke om sjukdom på dyret. Ketose Ketose på sau oppstår oftest i siste del av drektighetstida. Nedsatt matlyst, redusert allmenntilstand og at søya ikke klarer å reise seg er typiske symptomer. Årsaken til ketose er underskudd på energi som følge av fosterproduksjon. Til forebygging av ketose anbefales det å gi Energibalanse Tørr de siste 4-5 uker før lamming. Dersom søya har blitt liggende kan det gis Saltbalanse Drøv Melkefeber Melkefeber oppstår vanligvis i slutten av drektighetstida og/ eller ved lamming. Eldre og feite søyer er mest utsatt. Typiske symptomer er lav kroppstemperatur og at søya blir liggende. Årsaken til melkefeber er lavt kalsiuminnhold i blodet. Kalsium er nødvendig for at muskulaturen skal fungere. I slutten av drektighetstida vokser lamma mye og ved lamming øker melkeproduksjonen. Disse forhold gjør at behovet for kalsium stiger. Det anbefales å bruke Sau, Sau Appetitt eller VM- blokk Sau i hele innefôringsperioden for å forebygge melkefeber. Mastitt Jurbetennelse Mastitt skyldes som regel en bakterieinfeksjon. Sjukdommen medfører ofte ødelagt jur, noe som gir redusert melkeproduksjon og nedsatt tilvekst hos lam. Det er viktig at mastitt hos søye oppdages så tidlig som mulig. Typisk symptomer er redusert matlyst, halthet og hevelser i juret. Det er positivt med høyt innhold av E-vitamin i fôringa. E-vitamin virker på kroppens naturlige motstandskraft mot infeksjoner. Gi Sau, Sau Appetitt eller VM-blokk sau i hele innefôringsperioden for å forbygge mastitt. Ekstra E-vitamin, E-konsentrat kan gis de siste ukene før lamming

14 SVIN Tilskuddsfôr til svin God dekning på mineraler og vitaminer forebygger ikke bare mangelsjukdommer, men er også med på å bedre produksjonsresultatet og dermed økonomien. I smågrisproduksjonen er god helse og melke kvalitet hos purka viktig for å få fram mange friske smågris ved avvenning. Bruk av ekstra tilskudd av E-vitamin i slutten av drektigheten gir avkom med bedre immunforsvar. Smågrisene vokser bedre om de får melketilskudd i tillegg til melk fra mora, spesielt om purka melker lite eller ved store kull. Purker/slaktegris Svin Multivitaminer Flytende Allsidig tilskuddsfôr til svin, i pulverform Diettfôr i pulverform Allsidig tilskuddsfôr til svin, i flytende form Ved bruk av alternative fôrmidler. Anbefales også ved fôr- og miljøskifter. Ved diaré. Blandes ut i vann eller melk. Blandes i drikkevannet ved behov for ekstra vitaminer. E-konsentrat E-vitaminrikt tilskuddsfôr E-vitamin virker positivt på brunst og immunforsvar. E-vitamin med Selen og Biotin Tilskuddsfôr som er rikt på E-vitamin, selen og biotin, i pellets- eller pulverform E-vitamin og selen virker positivt på brunst og immunforsvar. Biotin virker positivt på klauvhelse. * Les på sekk/etikett for mer detaljert bruksanvisning og anbefalt dosering. Se baksiden for innhold. Slaktegris/purker: g 100 g blandes i 2 liter. 2 liter 3-4 ganger daglig Smågris/slaktegris: 2 ml Slaktegris: 5 g Purker: 5-15 g Slaktegris: g Purker: g

15 Smågris Jerntilskudd, torv og elektrolytter PRODUKT BESKRIVELSE BRUK PERIODE DOSERING per dyr og dag* Jernstarter Oralpasta tilsatt jern Jerntilskudd som gis direkte i munnen innen 24 timer etter fødsel. Smågristorv Torv tilsatt jern Jerntilskudd som tildeles i krybba eller på gulvet i bingen, gjerne blandet med smågrisfôr. Tørt Jerntilskudd Flytende Jerntilskudd Avvenningtorv Saltbalanse Svin Tilskuddsfôr tilsatt jern, i pulverform Tilskuddsfôr tilsatt jern, i flytende form Torv uten jern Elektrolytter til gris Melkeerstatninger Jerntilskudd som strøs i bingen på et tørt og lett tilgjengelig sted for grisungene. Jerntilskudd som kan gis direkte i munnen det første levedøgnet. Fra dag to gis det fra drikkeautomat. Torv som begrenser risiko for avvenningsdiaré Tilfører salter og energi og anbefales til griser som er i risiko for eller har fått diaré. Smågris. Første levedøgn. Smågris. Fra fødsel (etter Jernstarter) fram til 3-4 dager før avvenning. Smågris. Fra fødsel (etter Jernstarter) fram til 3-4 dager før avvenning. Smågris. Fra fødsel fram til 3-4 dager før avvenning. Smågris. 3-4 dager før avvenning fram til ca. 14 dager etter avvenning. Smågris og slaktegrisperioden. 1 pumpeslag 0,5-1 liter per kull Ca g per kull 3% løsning i drikkeautomat, fri tilgang 0,5-1 liter per kull 30 g blandes i 1 liter vann, fri tilgang PRODUKT BESKRIVELSE BRUK PERIODE DOSERING per dyr og dag* Faktor Fokus Yoghurtmelk Melkerstatning til smågris. Melketilskudd til smågris Fullfôr som kan brukes alene eller som tillegg til purkemelka. Tildeles som tillegg til purkemelk. Smågris etter råmelksperioden. Smågris fra andre leveuke til avvenning. * Les på sekk/etikett for mer detaljert bruksanvisning og anbefalt dosering. Se baksiden for innhold. 150 g blandes i 8,5 dl vann, fri tilgang inntil ca. 1 liter 375 g blandes i 1 liter vann. Fri tilgang inntil 20 % av rasjonen

16 Melkeerstatning til smågris Det kan være ulike grunner til å gi melkeerstatning til smågrisen. Noen ganger dør purkene eller melkeproduksjonen fra purka blir så svekket at det er helt nødvendig å gi melkeerstatning for å berge smågrisene. Med stor kullstørrelse kan det også være positivt med melkeerstatning i tillegg til purkens melk. Forsøk har vist at melkeerstatning til smågris i dieperioden gir høyere avvenningsvekter ,5 10 9,5 9 9,8 kg Kontroll uten melkeerstatning 10,7 kg Fokus Yoghurtmelek Faktor Fokus Yoghurtmelk Faktor er en melkeerstatning som kan brukes alene eller som tilskudd til purkemelka. Faktor brukes i tilfeller hvor grisungene har behov for ekstra tilførsel, for eksempel om purka melker lite, eller om purka dør. Det er viktig at grisungene får i seg råmelk før de tildeles melkeerstatning. Melkeerstatningen Fokus til deles grisungene samtidig som de får purkemelk. Purka melker ofte ikke nok ved store kullstørrelser. Ekstra tildeling av Fokus kan gi høyere avvenningsvekter og lavere dødelighet. Fokus har et høyt fettinnhold og en tykk konsistens som sikrer høyere tørrstoffopptak. I tillegg er den tilsatt gjær og melkesyrebakterier som er gunstige for smågrisens mage- tarmhelse. Melkeerstatning gis fra andre leveuke og fram til avvenning

17 Problemløseren Her kan du lese om tiltak som kan forbygge noen av de vanligste produksjonsutfordringene. Kontakt praktiserende veterinær dersom du har mistanke om sjukdom på dyret. Brunst/fruktbarhet I smågrisproduksjonen er et av målene å få mange avvente smågris per purke. En kan allerede ved inseminering legge grunnlaget for mange fødte unger. E-vitamin med Selen og Biotin kan brukes for flushing rundt inseminering. Diaré ved fôr- og miljøskifter Flytting kan være en belastning for dyra og kan svekke immunforsvaret. På grunn av nedsatt immunforsvar er dyra mer mottakelige for blant annet diaré. Tilskudd av Saltbalanse Svin i denne perioden kan forebygge diaré. Svin, E-vitamin med selen og biotin eller E-konsentrat vil virke positivt på immunforsvaret. Klauvproblemer Klauvproblemer vil fort ha en negativ påvirkning på bevegelse og i neste omgang fôropptak og melkeproduksjon. Ekstra tilskudd av biotin virker positivt på klauvene. Gi E-vitamin med selen og biotin

18 FJØRFE Tilskuddsfôr til fjørfe Fjørfe får vanligvis fullfôr, under normale produksjonsforhold er det tilstrekkelig innhold av mineraler og vitaminer i fôret, dette sikrer god helse, trivsel og produksjon. Multivitaminer anbefales i perioder med ekstra behov for vitaminer. D- vitamin virker positivt på skallkvalitet og beinhelse. E-vitamin styrker immun- forsvaret. Skjellsand anbefales for god skallkvalitet. Kråsstein virker positivt på fordøyelsen. Multi vitaminer Flytende Allsidig vitamintilskudd Til bruk ved behov for ekstra vitaminer som ved stress/ varmestress, nedsatt skallkvalitet og ved fôrskifte. Verpehøns pr. 100 dyr: 150 ml Slaktekylling pr. 100 dyr: 100 ml Kalkun pr. 100 dyr: 100 ml Kylling pr. 100 dyr: 80 ml Kalkstein/Skjellsand Kalktilskudd Fôr å styrke skallkvalitet 1-2 % av totalrasjonen, daglig fra ca. 45 ukers alder Kråsstein Hvit marmor For god fordøyelse ca.10 kg pr høner hver 15. uke * Les på sekk/etikett for mer detaljert bruksanvisning og anbefalt dosering. Se baksiden for innhold

19 Innhold Storfe Storfe pellets Storfe Appetitt Stor fe VM-blokk MINERALER % Kalsium (Ca) Fosfor (P) Magnesium (Mg) Natrium (Na) VITAMINER Vit A IE/g Vit D IE/g Vit E mg/kg MIKROMINERALER mg/kg Kopper (Cu) Selen (Se) 25 12, , Sink (Zn) Kobolt (Co) Mangan (Mn) Jod (I) Biotin Ca-rik* Mg-rik* Mg-rik pellets* Sinku* Amme ku* Natura Minovit Drøv* Svin* Innhold E-vit. m/selen og Biotin E-vit. m/selen og Biotin pellets* E-konsentrat* Fullfôr Total* Fullfôr Ca-redusert* Fullfôr Na-redusert* Fullfôr Mg-rik* Fullfôr Konsentrat* MINERALER % Kalsium (Ca) , , Fosfor (P) 4 2 0,3 0,7 1, Magnesium (Mg) 0,2 0,1 0, Natrium (Na) 3 1, , VITAMINER Vit A IE/g Vit D IE/g Vit E mg/kg MIKROMINERALER mg/kg Kopper (Cu) Selen (Se) , , , Sink (Zn) Kobolt (Co) 10,5 18,9 12,6 10, Mangan (Mn) Jod (I) Biotin Sau pellets Sau Appetitt* Natura Minovit Sau* Sau VM-blokk Innholdsverdier kan avvike noe. Les på sekk/etikett for bruksanvisning og anbefalt dosering. Med forbehold om endringer. *Dette er varer som ikke lagerføres på alle avdelinger. Bestillingstid og minstekvantum må påberegnes

20 Returadresse: Felleskjøpet Rogland Agder PB 208, sentrum 4001 Stavanger tilskuddsfôr selges på i våre FK butikker og hos våre forhandlere. Produktene kan også bestilles på vår ordretelefon Kontakt oss for faglige råd og veiledning. Oversikt over våre konsulenter finner du på

05-2013. tilskuddsfôr!

05-2013. tilskuddsfôr! 05-2013 tilskuddsfôr! Pluss hjelper deg å ta ansvar! Mineraler og vitaminer for god helse Pluss er Felleskjøpets sortiment av tilskuddsfôr til storfe, sau, svin og fjørfe. Våre produkter er utviklet for

Detaljer

Tilskuddsfôr!

Tilskuddsfôr! Tilskuddsfôr! 06-2016 Pluss hjelper deg å ta ansvar! Pluss er Felleskjøpets sortiment av tilskuddsfôr til storfe, geit, sau, svin og fjørfe. Våre produkter er utviklet for å bidra til en optimal fôring

Detaljer

Virkning av vitamin- og mineralmangel hos dyr og i fôr

Virkning av vitamin- og mineralmangel hos dyr og i fôr Virkning av vitamin- og mineralmangel hos dyr og i fôr Tilskudd av vitaminer og mineraler til dyr I konvensjonelle kraftfôrblandinger er det tilsatt ekstra mineraler og vitaminer. Derfor vil dyr som får

Detaljer

VitaMineral in.no norm

VitaMineral in.no norm VitaMineral - En liten del av VitaMineral fôrrasjonen, en stor del av resultatet! Er det nødvendig å gi tilskuddsfôr? Dagens melke- og kjøttproduksjon kjennetegnes av kravet til høy avkastning og økt lønnsomhet.

Detaljer

Mineralforsyning til sinkyr. Tønsberg, 12 nov 2013 Linda Karlsson Felleskjøpet Fôrutvikling

Mineralforsyning til sinkyr. Tønsberg, 12 nov 2013 Linda Karlsson Felleskjøpet Fôrutvikling Mineralforsyning til sinkyr Tønsberg, 12 nov 2013 Linda Karlsson Felleskjøpet Fôrutvikling Sinperioden er viktig! Den skal gi kyrne en pause og forberede for en høg produksjon med opprettholt god helse

Detaljer

veien til bedre dyrehelse

veien til bedre dyrehelse veien til bedre dyrehelse vitamineral provital normin ferro produkter 2 Innhold Storfe side 4 Sau side 6 Svin side 8 Hest side Produktansvarlig tilskuddsfôr og handelsvarer Thea Marika Ditlefsen Epost:

Detaljer

Kalvefôring: Ta bevisste valg! Pluss Alma - ny mjølkeerstatning NYHET! FORMEL kraftfôr til kalv FORBEDRET! Pluss Kalvepasta NYHET!

Kalvefôring: Ta bevisste valg! Pluss Alma - ny mjølkeerstatning NYHET! FORMEL kraftfôr til kalv FORBEDRET! Pluss Kalvepasta NYHET! Kalvefôring: Ta bevisste valg! Pluss Alma - ny mjølkeerstatning NYHET! FORMEL kraftfôr til kalv FORBEDRET! Pluss Kalvepasta NYHET! NYHET! Pluss ALMA - den som gir næring! Pluss Alma er vårt siste tilskudd

Detaljer

Kalvefôring: Ta bevisste valg! Pluss Alma - ny mjølkeerstatning NYHET! Valg av mjølkefôr Tilskuddsfôr til kalv

Kalvefôring: Ta bevisste valg! Pluss Alma - ny mjølkeerstatning NYHET! Valg av mjølkefôr Tilskuddsfôr til kalv Kalvefôring: Ta bevisste valg! Pluss Alma - ny mjølkeerstatning NYHET! FORMEL-kraftfôr til kalv NY og FORBEDRET! Valg av mjølkefôr Tilskuddsfôr til kalv NYHET! Pluss Alma - den som gir næring! Pluss Alma

Detaljer

Valg av kraftfôr for høg mjølkeytelse og god tilvekst

Valg av kraftfôr for høg mjølkeytelse og god tilvekst Sau og lam Valg av kraftfôr for høg mjølkeytelse og god tilvekst Foto: Anne Lise Norheim 3 nye kraftfôr: FORMEL Sau Ekstra FORMEL Sau Intensiv FORMEL Lam Vår www.felleskjopet.no www.fknr.no www.fkra.no

Detaljer

VitaMineral Normal. VitaMineral Mg-rik. VitaMineral Ca-rik. VitaMineral Beite

VitaMineral Normal. VitaMineral Mg-rik. VitaMineral Ca-rik. VitaMineral Beite VitaMineral Normal VitaMineral Normal er et allsidig og bredt sammensatt tilskuddsfôr som gir alle drøvtyggere et grunnleggende tilskudd av makromineraler, mikromineraler og vitaminer. VitaMineral Mg-rik

Detaljer

Kraftfôr til smågris Kraftfôr til smågris

Kraftfôr til smågris Kraftfôr til smågris Kraftfôr til smågris Kraftfôr til smågris Felleskjøpets spe- og smågrisfôr FORMAT Babypellets FORMAT Start 170 FORMAT Kvikk 160 FORMAT Robust 150 FORMAT Kvikk 140 Side 2 KRAFTFÔR TIL SMÅGRIS Målet i smågrisproduksjonen

Detaljer

Optimal utfodring av sinkor Effekt på produksjon och hälsa

Optimal utfodring av sinkor Effekt på produksjon och hälsa Optimal utfodring av sinkor Effekt på produksjon och hälsa Djurhälso- och Utfodringskonferensen 2015 Harald Volden TINE Rådgiving og Medlem Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU Hva ønsker

Detaljer

Tema. Litt bakgrunnsinfo Regler for kopperinnhold i fôr til sau

Tema. Litt bakgrunnsinfo Regler for kopperinnhold i fôr til sau Fôring av sau Tema Litt bakgrunnsinfo Regler for kopperinnhold i fôr til sau Fôring fra innsett til lamming Fôring etter lamming Støttefôring av spedlam/kopplam Oppfôring av ikke slaktemodne lam på høsten

Detaljer

Fôring av sau gjennom vinteren. Av: Kjetil Lien Fagsjef Drøv

Fôring av sau gjennom vinteren. Av: Kjetil Lien Fagsjef Drøv Fôring av sau gjennom vinteren Av: Kjetil Lien Fagsjef Drøv Drøvtygger: En sammensatt organisme som krever STABILITET! Vomma bruker flere uker på å stabilisere seg optimalt Stabil fôring over lang tid

Detaljer

Utvikling i dyretall

Utvikling i dyretall Utvikling i dyretall 1998 2007 Endring Melkekyr 314 000 253 000-61 000 Ammekyr 32 000 61 000 + 29 000 Endring kalver, ca. - 32 000 Drøv Gromkalv tilsatt naturproduktet P.E.P. vitaminer og mineraler tilpasset

Detaljer

Kraftfôr til purker! Kraftfôr til purker

Kraftfôr til purker! Kraftfôr til purker Kraftfôr til purker! Kraftfôr til purker 04-2014 Felleskjøpets kraftfôrsortiment til purker Riktig fôring av purker er avgjørende for å lykkes i smågrisproduksjonen. Ny kunnskap fra både norske og utenlandske

Detaljer

IDEAL Super NYHET! fôrserien tilpasset Superpurka

IDEAL Super NYHET! fôrserien tilpasset Superpurka NYHET! IDEAL Super fôrserien tilpasset Superpurka www.strandunikorn.no IDEAL Super Svinegenetikk i rask framgang betyr også endring i det ernæringsmessige behovet til dyra. Større krav stilles til fôrleverandør

Detaljer

FORMEL for suksess i fjøset!

FORMEL for suksess i fjøset! STORFEKJØTT STORFEKJØTTPRODUKSJON FORMEL for suksess i fjøset! Stiftet 1993 Felleskjøpets hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt. Vi jobber kontinuerlig med forsking

Detaljer

Fôring av rekrutteringspurker og spegris. Gris i 16 Victoria Bøhn Lund, Felleskjøpet Agri

Fôring av rekrutteringspurker og spegris. Gris i 16 Victoria Bøhn Lund, Felleskjøpet Agri Fôring av rekrutteringspurker og spegris Gris i 16 Victoria Bøhn Lund, Felleskjøpet Agri Fôring for fruktbare rekruttpurker Produser ungpurker med godt utgangspunkt for avl - Friske - Produktive - Gode

Detaljer

Merkingsopplysninger 4. Dyreart eller -kategori. - Kalsium - Fosfor - Kalium - Natrium - Innhold av essensielle fettsyrer dersom tilsatt

Merkingsopplysninger 4. Dyreart eller -kategori. - Kalsium - Fosfor - Kalium - Natrium - Innhold av essensielle fettsyrer dersom tilsatt Støtte av nyrefunksjonen ved kronisk nyresvikt ) Lavt innhold av fosfor og redusert innhold av proteiner med høy kvalitet - Proteinkilde(r) fettsyrer dersom tilsatt Innledningsvis mnd ) eller etiketten

Detaljer

Fôring av ammeku og påsett Kjøtt i Nordland januar Ann-Lisbeth Lieng, Fagsjef Drøv FKA

Fôring av ammeku og påsett Kjøtt i Nordland januar Ann-Lisbeth Lieng, Fagsjef Drøv FKA Fôring av ammeku og påsett Kjøtt i Nordland 22-25 januar Ann-Lisbeth Lieng, Fagsjef Drøv FKA Dagens agenda Fôring av ammekua - Grovfôret - Hold og holdvurdering - Fylleverdi - Fôring gjennom året strategien

Detaljer

Rett kraftfôrvalg gir bedre økonomi

Rett kraftfôrvalg gir bedre økonomi Rett kraftfôrvalg gir bedre økonomi FORMEL for suksess i fjøset! Stiftet 1993 Felleskjøpet setter seg ambisiøse mål på dine vegne. Med FORMELsortimentet skal vi bidra til at du øker dine økonomiske resultater

Detaljer

Fôring etter lommeboka. Leidulf Nordang, Felleskjøpet Fôrutvikling og Kim Viggo Weiby, Felleskjøpet Agri

Fôring etter lommeboka. Leidulf Nordang, Felleskjøpet Fôrutvikling og Kim Viggo Weiby, Felleskjøpet Agri Fôring etter lommeboka Leidulf Nordang, Felleskjøpet Fôrutvikling og Kim Viggo Weiby, Felleskjøpet Agri Hva påvirker økonomien i melkeproduksjonen? De to viktigste faktorene for lønnsomheten i driften

Detaljer

Sau og lam. FORMEL Sau og FORMEL Sau Ekstra For høg mjølkeytelse og god tilvekst. FORMEL Lam For høg tilvekst og god økonomi

Sau og lam. FORMEL Sau og FORMEL Sau Ekstra For høg mjølkeytelse og god tilvekst. FORMEL Lam For høg tilvekst og god økonomi Sau og lam FORMEL Sau og FORMEL Sau Ekstra For høg mjølkeytelse og god tilvekst FORMEL Lam For høg tilvekst og god økonomi Pluss-produkter Livsviktig med mineraler og vitaminer Norsk sauehold er i stadig

Detaljer

3.0 Liste over bruksområder for fôrblandinger med særlige ernæringsformål

3.0 Liste over bruksområder for fôrblandinger med særlige ernæringsformål .0 Liste over bruksområder for fôrblandinger med særlige Særlige Støtte av nyrefunksjonen ved kronisk nyresvikt ) Løse opp struvittstener ) Lavt innhold av fosfor og redusert innhold av proteiner med høy

Detaljer

Optimal utfodring av sinkor Effekt på produksjon och hälsa

Optimal utfodring av sinkor Effekt på produksjon och hälsa Harald Volden, Tine SA, harald.volden@ne.no Sida 1 av 7 Problemstillinger og mål Kyr med god helse, fruktbarhet og ytelse er avgjørende for å få en økonomisk og velfungerende mjølkeproduksjon. Samdig er

Detaljer

Felleskjøpets sortiment til fullfôr. en god mix!

Felleskjøpets sortiment til fullfôr. en god mix! Felleskjøpets sortiment til fullfôr en god mix! Fullfôr Rundt 10 % av mjølkekyrne i Norge fôres med fullfôr, eller rettere sagt en grunnrasjon blandet i en fullfôrmikser der en viss andel kraftfôr gis

Detaljer

Tips og råd for en god start med gris. Bedre Landbruk 2017 Margareth Fosseng

Tips og råd for en god start med gris. Bedre Landbruk 2017 Margareth Fosseng Tips og råd for en god start med gris Bedre Landbruk 2017 Margareth Fosseng Produksjoner Purker/ smågrisproduksjon Slaktegris Kombinert Purkering satellitt, smågris eller kombinert SPF Økologisk Frilandsgris/

Detaljer

Godt kvigeoppdrett. Hvordan en fôrer og steller kvigene under oppdrettet har stor betydning for mjølkeytelse og økonomien i mjølkeproduksjonen.

Godt kvigeoppdrett. Hvordan en fôrer og steller kvigene under oppdrettet har stor betydning for mjølkeytelse og økonomien i mjølkeproduksjonen. Godt kvigeoppdrett Hvordan en fôrer og steller kvigene under oppdrettet har stor betydning for mjølkeytelse og økonomien i mjølkeproduksjonen. Kostnadene knyttet til oppdrett av rekrutteringskviger er

Detaljer

På sporet av noe viktig, mikromineraler i praksis. Heidi Akselsen Veterinær & «saue-medeier» Akselsens Agenturer AS

På sporet av noe viktig, mikromineraler i praksis. Heidi Akselsen Veterinær & «saue-medeier» Akselsens Agenturer AS På sporet av noe viktig, mikromineraler i praksis Heidi Akselsen Veterinær & «saue-medeier» Akselsens Agenturer AS Mikromineraler - Sporstoffer kroppen trenger i små mengder for å fungere optimalt - Mangler

Detaljer

3.0 Liste over bruksområder for fôrblandinger med særlige ernæringsformål

3.0 Liste over bruksområder for fôrblandinger med særlige ernæringsformål .0 Liste over bruksområder for fôrblandinger med særlige Særlige Støtte av nyrefunksjonen ved kronisk nyresvikt ) Lavt innhold av fosfor og redusert innhold av proteiner med høy kvalitet eller redusert

Detaljer

Kalvehelse med fokus på selen og E-vitamin

Kalvehelse med fokus på selen og E-vitamin Kalvehelse med fokus på selen og E-vitamin Tynsetdyrlegene SA Veterinær Grete Steihaug 5.Desember 2017 Kalvehelse med fokus på selen og E-vitamin Feltforsøk i Nord-Østerdal 2016-2017 Bakgrunn svakfødte

Detaljer

FÔRINGSANBEFALINGER NORSVIN LZ VI GIR DEG KUNNSKAP KVALITET. Versjon: Mai 2014

FÔRINGSANBEFALINGER NORSVIN LZ VI GIR DEG KUNNSKAP KVALITET. Versjon: Mai 2014 FÔRINGSANBEFALINGER NORSVIN LZ VI GIR DEG KUNNSKAP OG KVALITET Versjon: Mai 2014 FÔRING AV UNGPURKER Fôring av ungpurker i oppdrettsperioden Norsvin Landsvin og hybridkrysningen Norsvin LZ er magre dyr

Detaljer

TEMAARK. Kalveoppdrett i oksekjøttproduksjonen

TEMAARK. Kalveoppdrett i oksekjøttproduksjonen Kalveoppdrett i oksekjøttproduksjonen 1. Planlegging av kalveperioden fram til 6 måneders alder Ved framfôring av okse til slakt er det vanlig å dele fôrplanleggingen inn i 2 perioder: Kalveperioden fram

Detaljer

Vinterfôrplanlegging i kjøttfebesetninger - ammeku

Vinterfôrplanlegging i kjøttfebesetninger - ammeku Vinterfôrplanlegging i kjøttfebesetninger - ammeku I dette temaarket vil du få en enkel innføring i vinterfôrplanlegging i kjøttfebesetninger gjennom eksempler på fôrplaner og fôrplanlegging. Kjøttsamvirket

Detaljer

Helmelk eller melkeerstatning?

Helmelk eller melkeerstatning? www.storfehelse.no Storfehelsenytt til aktive medlemmer i Helsetjenesten for storfe 01 2010 Hva er god melkefôring av kalv? Sølvkalven God fôring er avgjørende for tilvekst, trivsel og god helse hos kalven.

Detaljer

Vaksinering av sau. Veterinær Sondre Halsne Juvik 08. Mars 2016

Vaksinering av sau. Veterinær Sondre Halsne Juvik 08. Mars 2016 Vaksinering av sau Veterinær Sondre Halsne Juvik 08. Mars 2016 Hvorfor vaksinere? Forebygge alvorlige bakterieinfeksjoner: Ulike klostridiebakterier Pulpanyre Bråsott Stivkrampe Malignt ødem Pasteurellose

Detaljer

Innhold. Helse, velferd og økonomi i saueholdet. Faktorer som påvirker økonomien. Noen konsekvenser av sjukdom hos lamma

Innhold. Helse, velferd og økonomi i saueholdet. Faktorer som påvirker økonomien. Noen konsekvenser av sjukdom hos lamma Helse, velferd og økonomi i saueholdet Lisbeth Hektoen, Helsetjenesten for sau Innhold Helse og velferd Noen økonomiske eksempler Dødelighet/lammetap Produksjonstap Sjukdom Jurbetennelse Parasitter Forskjeller

Detaljer

Kraftfôr til storfe FASEFÔRING. Mer effektiv produksjon med. Fornyet sortiment tilpasset NorFor

Kraftfôr til storfe FASEFÔRING. Mer effektiv produksjon med. Fornyet sortiment tilpasset NorFor Kraftfôr til storfe Fornyet sortiment tilpasset NorFor Mer effektiv produksjon med FASEFÔRING Kjære mjølkeprodusent Den 1. november tas det nye fôrmiddelvurderingssystemet NorFor Plan i bruk i Norge. Men

Detaljer

Feedtech for kalver og kviger god hjelp når behovet er størst

Feedtech for kalver og kviger god hjelp når behovet er størst Feedtech for kalver og kviger god hjelp når behovet er størst Levetiden til ei ku er ved fødselen Perioden rundt kalving er full av farer, for både ku og kalv. Det er derfor vi tilbyr et komplett spekter

Detaljer

Fødsel til 30 kg gode rutiner for stell av purker og smågris Judit Kristensen Nortura

Fødsel til 30 kg gode rutiner for stell av purker og smågris Judit Kristensen Nortura Fødsel til 30 kg gode rutiner for stell av purker og smågris Judit Kristensen Nortura Fokus punkter Drektige purker hold-styring og sosialisering Grisings-forløp De første 5 døgn Råmelk Kullutjevning Varme

Detaljer

Serie for bedre dyrehelse

Serie for bedre dyrehelse Serie for bedre dyrehelse Est. 1986 Ernæringsbasert helse Sau og lam Lamb Aid Styrker fordøyelsen og tilvekst 250ml Tilskudd av viktige vitaminer og mineraler til lam og ungsau Styrker lammets immunforsvar

Detaljer

Kjøttproduksjon på drøvtyggere med grovfôr

Kjøttproduksjon på drøvtyggere med grovfôr Vibeke Lind NIBIO Tjøtta Norsk grobfôrbasert melke- og kjøttproduksjon. Fokhol Gård Kjøttproduksjon med grovfôr Eksempler Ulik høstetid, sau og ammeku Norm og restriktiv vinterfôring ammeku Beite Kastratproduksjon

Detaljer

FÔRING AV MELKEKU MED GROVFÔR. Erling Thuen Institutt for Husdyr og akvakulturvitenskap (IHA) Fokhol gård

FÔRING AV MELKEKU MED GROVFÔR. Erling Thuen Institutt for Husdyr og akvakulturvitenskap (IHA) Fokhol gård FÔRING AV MELKEKU MED GROVFÔR Erling Thuen Institutt for Husdyr og akvakulturvitenskap (IHA) Fokhol gård 15.03 2016 Grovfôr til melkeku Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Disposisjon - Fôropptak

Detaljer

Mikromineraler i praksis; hvordan gir man det? Heidi Akselsen Veterinær & «saue-medeier» Akselsens Agenturer AS

Mikromineraler i praksis; hvordan gir man det? Heidi Akselsen Veterinær & «saue-medeier» Akselsens Agenturer AS Mikromineraler i praksis; hvordan gir man det? Heidi Akselsen Veterinær & «saue-medeier» Akselsens Agenturer AS Hva vil man oppnå med mineraltilskudd? Vedlikeholde helse og produksjon Vekst og fertilitet

Detaljer

DisoLyt TM ReVital MælkeSyrner med elektrolytte BioLyt

DisoLyt TM ReVital MælkeSyrner med elektrolytte BioLyt Elektrolytter som sikrer saltbalanse og god fordøyelse, væskebalanse og tarmfunksjon, samt hindrer diaré hos kalv DisoLyt TM ReVital MælkeSyrner med elektrolytte BioLyt Godkalven AS Flassamyrveien 265,

Detaljer

FORBEDRET FÔRINGSREGIME FOR DRØVTYGGERE. Ernæring for drøvtyggere

FORBEDRET FÔRINGSREGIME FOR DRØVTYGGERE. Ernæring for drøvtyggere FORBEDRET FÔRINGSREGIME FOR DRØVTYGGERE Ernæring for drøvtyggere Endret fokus fra prisen til verdien Kristian Hovde på Hovde i Brumunddal sluttfôrer ca 300 dyr i året. Gården hans ligger høyt over havet

Detaljer

Dyreart eller kategori 3. Merkingsopplysninger

Dyreart eller kategori 3. Merkingsopplysninger Vedlegg Diettfôr Del B Liste over bruksområder Fotnotene er samlet etter tabellen Særlige Støtte av nyrefunksjonen ved kronisk nyresvikt ) Lavt innhold av fosfor og redusert innhold av protein med høy

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 94/39/EF. av 25. juli 1994

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 94/39/EF. av 25. juli 1994 Nr.25/ 22 KOMMISJONSDIREKTIV 94/39/EF av 25. juli 1994 om utarbeiding av en liste over bruksområdene for fôrvarer med særlige ernæringsformål(*) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - under henvisning

Detaljer

Mineraler til mjølkeku, ammeku og sau

Mineraler til mjølkeku, ammeku og sau Mineraler til mjølkeku, ammeku og sau Tore Sivertsen Institutt for produksjonsdyrmedisin, NVH Grovfôrmøter, Slitu og Hvam 09.12.2013 Nødvendige grunnstoffer (for pattedyr) H He Li Be B C N O F Ne Na Mg

Detaljer

En sunn hund gir mer!

En sunn hund gir mer! En sunn hund gir mer! i test 4 ganger! TV2-2000 TV2 hjelper deg TV2-2004 TV2 hjelper deg NRK-2007 Forbrukerinspektørene VG-2009 Test av tørrfôr til hunder Norges mest solgte hundefôr! Hva kjennetegner

Detaljer

Hvordan lykkes i svineproduksjonen? Victoria Lund og Arne Onshus FKA

Hvordan lykkes i svineproduksjonen? Victoria Lund og Arne Onshus FKA Hvordan lykkes i svineproduksjonen? Victoria Lund og Arne Onshus FKA Fôring av purker Fôring i oppdrett Den norske purka er stor i internasjonal sammenheng! Dette gir unødig høye fôrkostnader, dårligere

Detaljer

Behov for energi og protein/lysintilførsel til rasktvoksende slaktegris. Victoria Bøhn Lund Fagrådgiver Svin, Felleskjøpet Agri

Behov for energi og protein/lysintilførsel til rasktvoksende slaktegris. Victoria Bøhn Lund Fagrådgiver Svin, Felleskjøpet Agri Behov for energi og protein/lysintilførsel til rasktvoksende slaktegris Victoria Bøhn Lund Fagrådgiver Svin, Felleskjøpet Agri Produktivitetsutviklingen har vært enorm! 2,78 2,76 2,76 2,74 2,72 2,73 2,71

Detaljer

Fresubin YOcrème FRISK OG SYRLIG OG MED KREMET KONSISTENS

Fresubin YOcrème FRISK OG SYRLIG OG MED KREMET KONSISTENS E n t e r a L E R N Æ R I N G Fresubin YOcrème FRISK OG SYRLIG OG MED KREMET KONSISTENS Høy energitetthet: 150 kcal / 100 g Proteinrik: 7.5 g / 100 g = 20 energi % Høy andel myseprotein: 76 % av det totale

Detaljer

Merkingsopplysninger. Dyreart eller kategori 3

Merkingsopplysninger. Dyreart eller kategori 3 Vedlegget til forslag til endringsforskrift for fôrvareforskriften Konsolidert 9..0 Del B Liste over bruksområder Fotnotene er samlet etter tabellen Særlige Støtte av nyrefunksjonen ved kronisk nyresvikt

Detaljer

Drøv Kraftfôr til sau og geit. www.norgesfor.no

Drøv Kraftfôr til sau og geit. www.norgesfor.no Drøv Kraftfôr til sau og geit www.norgesfor.no 2 Foto: Stine Vhile Norgesfôr - kraftfôr til sau og geit Kraftfôr til sau og geit Antall kraftfôrblandinger har økt betydelig de seinere årene. Også sau og

Detaljer

Mineraler og vitaminer til drøvtyggere Hva betyr de og hvordan dekker vi behovet?

Mineraler og vitaminer til drøvtyggere Hva betyr de og hvordan dekker vi behovet? Mineraler og vitaminer til drøvtyggere Hva betyr de og hvordan dekker vi behovet? Tore Sivertsen Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap, NMBU Fagmøte, Sortland 12.03.2015 Nødvendige grunnstoffer

Detaljer

Fôr til storfe i vekst

Fôr til storfe i vekst Fôr til storfe i vekst www.norgesfor.no 1 Foto: Frida Meyer Kraftfôr til storfe i vekst På samme måte som hos melkekyr bestemmes kraftfôrsort og kraftfôrmengde av ytelse og tilgang og kvalitet på annet

Detaljer

Foring av kjøttfe. Foring av kjøttfe er veldig lett, og forferdelig vanskelig! Foring av ku

Foring av kjøttfe. Foring av kjøttfe er veldig lett, og forferdelig vanskelig! Foring av ku Foring av kjøttfe. Foring av kjøttfe er veldig lett, og forferdelig vanskelig! Lett med tanke på at forer en et dyr med mer mat enn hva det trenger i vedlikeholdsfor øker det vekta si, forer en mindre

Detaljer

Kløver i fôrproduksjonen

Kløver i fôrproduksjonen Kløver i fôrproduksjonen Grovfôr generelt Grovfôret skal tilpasses det enkelte bruk; rammevilkår som kvote (ytelse) og arealtilgang. Grovfôret skal være mest mulig økonomisk ut fra resultatmålene på bruket.

Detaljer

Friske dyr gir god produksjon!

Friske dyr gir god produksjon! Friske dyr gir god produksjon! Råd for god helse, dyrevelferd - en lønnsom investering I Helsetjenesten for storfe samarbeider veterinærer med spisskompetanse på forebyggende helsearbeid, med TINEs spesialrådgivere

Detaljer

Selén i gras. Anders Rognlien, Yara Norge

Selén i gras. Anders Rognlien, Yara Norge Selén i gras Anders Rognlien, Yara Norge Selèn - helsestatus Total dyregruppe 104 melkekyr Selén mangel Se tilstrekkelig Kuer med mastitt 22 12 Mastitt behandlinger 32 17 treatment Nedsatt fruktbarhet

Detaljer

Mivitotal Pluss 1 liter

Mivitotal Pluss 1 liter Mivitotal Pluss 1 liter Mivitotal Pluss 1 liter 0598 Ingen forbindelse Flytende vitamin- og mineraltilskudd som tas lett opp i kroppen, med god og naturlig smak fra lakris og rød appelsin. God helse bygger

Detaljer

Fôring av sau gjennom året og krav til grovfôret. Terje Bakken, rådgiver småfe

Fôring av sau gjennom året og krav til grovfôret. Terje Bakken, rådgiver småfe Fôring av sau gjennom året og krav til grovfôret Terje Bakken, rådgiver småfe 1 Hva vil det si å ha en fôringsstrategi? Slaktekvalitet Mål Tal lam Slaktetidpunkt Stabilt godt hold 04.04.2017 2 Sau i stabilt

Detaljer

DRØV Kraftfôr til ammeku og kjøttfe i vekst.

DRØV Kraftfôr til ammeku og kjøttfe i vekst. Kraftfôr til ammeku og kjøttfe i vekst www.norgesfor.no Kraftfôr til ammeku og kjøttfe i vekst GROVFÔR Et godt grovfôr er grunnlaget for en god tilvekst hos både kviger og okser og målet er å få i dyra

Detaljer

Nr. 21/38 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/38/EF. av 5. mars 2008

Nr. 21/38 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/38/EF. av 5. mars 2008 Nr. 21/38 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.4.2014 KOMMISJONSDIREKTIV 2008/38/EF 2014/EØS/21/13 av 5. mars 2008 om utarbeiding av en liste over bruksområdene for fôrvarer med særlige ernæringsformål(*)

Detaljer

Iskremen finnes i to ulike smaker: vanilje og vanilje med bringebær.

Iskremen finnes i to ulike smaker: vanilje og vanilje med bringebær. Proteinrik iskrem Skee is er en proteinrik iskrem utviklet for personer som behøver ekstra næring, ved sviktende appetitt eller for å forebygge underernæring. Iskremen inneholder kun ekte råvarer og har

Detaljer

EQ EVERYDAY det du trenger hver dag

EQ EVERYDAY det du trenger hver dag It s in our nature EQ EVERYDAY det du trenger hver dag EQ Everyday inneholder Lifeforce og Vitastrong. Produktene er utviklet for å komplementere hverandre ved å sikre kroppen din tilførselen av vitamin

Detaljer

Drøv Kraftfôr til melkekyr

Drøv Kraftfôr til melkekyr Drøv Kraftfôr til melkekyr Foto: Stine Vhile www.norgesfor.no 2 Foto: Tom Brenne Norgesfôr - kraftfôr til melkekyr Kraftfôr til melkekyr Norgesfôr har en rekke kraftfôrblandinger å velge mellom til melkekyr.

Detaljer

Idrett og ernæring. Karoline Kristensen, Anja Garmann og Fredrik Theodor Fonn Bachelor i Idrett, ernæring og helse

Idrett og ernæring. Karoline Kristensen, Anja Garmann og Fredrik Theodor Fonn Bachelor i Idrett, ernæring og helse Idrett og ernæring Karoline Kristensen, Anja Garmann og Fredrik Theodor Fonn Bachelor i Idrett, ernæring og helse Karbohydrater Viktigste energikilde ved moderat/høy intensitet. Bør fylles opp ved trening

Detaljer

Antall slakt levert i løpet av året

Antall slakt levert i løpet av året 06 INNLEDNING 01 FORBRUK OG FORBRUKERHOLDNINGER HUSDYRPRODUKSJON KJØTTETS TILSTAND 2012 Norske husdyrbesetninger blir færre og større. Den underliggende trenden er at hvert dyr produserer mer, men 2011

Detaljer

Helsemessige utfordringer i kopplamoppdrett

Helsemessige utfordringer i kopplamoppdrett Helsemessige utfordringer i kopplamoppdrett Vesterålen Kleiva 20.10.15 Vibeke Tømmerberg, veterinær i Helsetjenesten for sau Bilder: Grethe Ringdal Animalia Sauekontrollen Helsetjenesten for sau Fagtjenesten

Detaljer

Geitedagene 2013. Fordøyelse og vommiljø Innvirkning på fôropptak, fôrutnyttelse, ytelse og melkekvalitet

Geitedagene 2013. Fordøyelse og vommiljø Innvirkning på fôropptak, fôrutnyttelse, ytelse og melkekvalitet Geitedagene 2013 Fordøyelse og vommiljø Innvirkning på fôropptak, fôrutnyttelse, ytelse og melkekvalitet Harald Volden TINE Rådgiving og medlem Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB Vomma og

Detaljer

#alyserapport. AnalyCen. l,metet 10.1.2008 12.11.2008. Gaia lab 7228 KvAl

#alyserapport. AnalyCen. l,metet 10.1.2008 12.11.2008. Gaia lab 7228 KvAl #alyserapport AnalyCen Gaia lab 7228 KvAl Fylke Kommune Distrikt Side 1 (1) Lab.nr. Oppdragsnr Provetype Forslag Oyreslgg l,metet Parameter I orrstott Protein NDF F6renheter, FEh F6renheter, FEh Kvalitetsklasse

Detaljer

PROFYLAKSE VED ØDEMSJUKE

PROFYLAKSE VED ØDEMSJUKE PROFYLAKSE VED ØDEMSJUKE TORE FRAMSTAD TEAM GRIS REGION ØST HELSETJENESTEN SVIN GILDE HED-OPP SYVER KYLLINGSTAD RINGSAKER DYREKLINIKK AUDUN SKOMSØY TEAM GRIS REGION ØST HELSETJENESTEN SVIN GILDE FS BØRGE

Detaljer

Jurbetennelse hos søye

Jurbetennelse hos søye NSG - Norsk Sau og Geit Jurbetennelse hos søye Forfatter Lisbeth Hektoen, Helsetjenesten for sau - Animalia Sammendrag I følge en spørreundersøkelse blant medlemmene i Sauekontrollen i 2012, får minst

Detaljer

EQ EVERYDAY det du trenger hver dag

EQ EVERYDAY det du trenger hver dag It s in our nature For oss i Eqology er naturen en essensiell drivkraft i og omkring oss en kraft som inspirerer oss til å oppnå store ting. Vi kaller det Naturally Driven. Basert på denne filosofien har

Detaljer

Nytt år og nye muligheter!

Nytt år og nye muligheter! Beite & beitedrift Nytt år og nye muligheter! Flere av dere tenkte nok sist høst følgende: Neste år skal jeg få enda mere ut av beitesesongen. Neste år er nå kommet nå er muligheten her til å gjøre det

Detaljer

Drøvtyggerfordøyelsen. Siril Kristoffersen

Drøvtyggerfordøyelsen. Siril Kristoffersen Drøvtyggerfordøyelsen Siril Kristoffersen Drøvtyggeren Kan nyttiggjøre seg cellulose og hemicellulose til produksjon av kjøtt og melk som vi kan spise Mikrober, protozoer og sopp i vomma bryter ned disse

Detaljer

Kraftfôr til slaktegris

Kraftfôr til slaktegris Vekst og Komplett 2-2015 Kraftfôr til slaktegris 2016-10-26 Kraftfor til slaktegris-brosjyre FKRA-FKA_Okt-2016.indd 1 26.10.2016 21:23:36 FORMAT Vekst - Felleskjøpets kraftfôr til slaktegris FORMAT Vekst

Detaljer

Verpehøns. Juni Verpehøns

Verpehøns. Juni Verpehøns Verpehøns Juni 2017 Verpehøns Riktig bruk av -sortimentet gir god produksjon og lave fôrkostnader For å få et godt økonomisk resultat i en eggproduksjon er det viktig med stabil og høy produksjon igjennom

Detaljer

Effekt av surfôrets høstetid og kraftfôrmengde på mjølkekvaliteten

Effekt av surfôrets høstetid og kraftfôrmengde på mjølkekvaliteten Effekt av høstetid og mengde I mjølkeproduksjon hos geit Effekt av surfôrets høstetid og mengde på mjølkekvaliteten Ingjerd Dønnem PhD-student Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB 1 Høstetid

Detaljer

Flått og fluemark - hvordan takler vi det framover? Lisbeth Hektoen, Helsetjenesten for sau

Flått og fluemark - hvordan takler vi det framover? Lisbeth Hektoen, Helsetjenesten for sau Flått og fluemark - hvordan takler vi det framover? Lisbeth Hektoen, Helsetjenesten for sau Flått og fluemark Foto: Veterinærinstituttet Flått Ixodes ricinus (skogflått) Mange andre navn hantikk, skaumann,

Detaljer

Alt du behøver å vite om fôring av hest

Alt du behøver å vite om fôring av hest Alt du behøver å vite om fôring av hest 09-2011 2 Champion Champion er merkenavnet på hestefôret som produseres av de lokale Felleskjøpene i Norge. Bak produktene står Felleskjøpenes eget utviklingsselskap;

Detaljer

Herbalife24. produkt TRENING FORMULA 1 SPORT

Herbalife24. produkt TRENING FORMULA 1 SPORT BALANSERT MÅLTID FOR IDRETTSUTØVERE Hent styrke fra måltidet du inntar før trening. Formula 1 Sport gir deg et lettvint og balansert næringsinntak av karbohydrater, proteiner, vitaminer og mineraler som

Detaljer

DeLaval Holdvurdering BCS Hva er holdvurdering? Internal

DeLaval Holdvurdering BCS Hva er holdvurdering? Internal DeLaval Holdvurdering BCS Hva er holdvurdering? Internal 1 Introduksjon Lendevirvel Hoftesener Hofteknoke Omdreier Sener ved halegrop Setebein Fettreserve er det viktigste energilageret for kuas stoffskifte

Detaljer

KRAFTFÔR FRÅ OTTADALEN MØLLE

KRAFTFÔR FRÅ OTTADALEN MØLLE KRAFTFÔR FRÅ OTTADALEN MØLLE Ottadalen Mølle SA er eit samvirkeforetak stifta i 1976, og har i dag 171 eigarar frå kommunane Skjåk, Lom og Vågå. Hovudkontor, kornmottak, kraftfôrproduksjon, lager og butikk

Detaljer

Trenger vi økt norsk kornproduksjon?

Trenger vi økt norsk kornproduksjon? Meld. St. 9 (2011-2012) landbruks- og matpolitikken Trenger vi økt norsk kornproduksjon? Årsmøtet i Norkorn 29.03.2012 Lars Fredrik Stuve Norske Felleskjøp Jordbruksarealet i Norge nyttes til fôrproduksjon

Detaljer

KRAFTFÔR FRÅ OTTADALEN MØLLE

KRAFTFÔR FRÅ OTTADALEN MØLLE KRAFTFÔR FRÅ OTTADALEN MØLLE Ottadalen Mølle SA vart stifta som eit andelslag i 1976. I 2013 vart det endra til eit samvirkeforetak, og i dag er det eigd av 180 gardbrukarar frå kommunane Skjåk, Lom og

Detaljer

Formula 2 Multivitamin & mineraler mann

Formula 2 Multivitamin & mineraler mann PRODUKTPÅSTANDER Formula 2 Multivitamin & mineraler mann VIKTIGE PÅSTANDER Immunsystemet: Vitamin A og C bidrar til et normalt fungerende immunsystem. Muskelfunksjon: Magnesium bidrar til normal muskelfunksjon.

Detaljer

Temamøte beite til sau September Kristin Sørensen, Landbruk Nord

Temamøte beite til sau September Kristin Sørensen, Landbruk Nord Temamøte beite til sau September 2013 Kristin Sørensen, Landbruk Nord Næringsinnhold i beitegras vår og høst Midt-Troms vekstsesongen 2013 Feltinfo Høstedato Sted Vår Arter og utvikling Gjødsling Merknader

Detaljer

et selskap i Norgesfôrkjeden Fór til svin

et selskap i Norgesfôrkjeden Fór til svin et selskap i Norgesfôrkjeden Fór til svin Velkommen som svinefôrkunde hos Strand Unikorn Strand Unikorn sin lokale nærhet til husdyrprodusentene og fleksible organisering, gir grunnlag for god kommunikasjon

Detaljer

Hestens saltbehov og væskebalanse

Hestens saltbehov og væskebalanse Hestens saltbehov og væskebalanse Veterinær Kristin Brækken Fagsjef hest FKA Vann er viktigere enn du tror. Hestens væskebalanse påvirker både helse og prestasjoner. Du kan gjøre mye for hesten ved å tilby

Detaljer

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning?

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? Hovedområde: Ernæring og helse Eksamensoppgaver fra skriftlig eksamen Naturfag (NAT1002). Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? A) natrium B) kalsium

Detaljer

PRODUKTARK Næringsberikede og konsistenstilpassede engangsporsjoner - Laks med tilbehør

PRODUKTARK Næringsberikede og konsistenstilpassede engangsporsjoner - Laks med tilbehør engangsporsjoner - Laks med tilbehør Menynavn Laks, spinat, blomkål, potet, hvit saus Innhold fisk/kjøttkomponenter Innhold saus Kokt og moset laks (48%), fløte, Vann, maltodekstrin, kremost (17%), proteinpulver,

Detaljer

Forslag til endringer i Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon 2004-07-21 nr.

Forslag til endringer i Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon 2004-07-21 nr. Forslag til endringer i Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon 2004-07-21 nr. 1131 19 Fraktkostnader Ved beregning av erstatning etter pålagt nedslakting

Detaljer

Surfôr av førsteslått eller gjenvekst til høytytende melkekyr Effekt på melkeproduksjon. Sondre Stokke Naadland Økologisk seminar, 14.

Surfôr av førsteslått eller gjenvekst til høytytende melkekyr Effekt på melkeproduksjon. Sondre Stokke Naadland Økologisk seminar, 14. Surfôr av førsteslått eller gjenvekst til høytytende melkekyr Effekt på melkeproduksjon Sondre Stokke Naadland Økologisk seminar, 14. januar 2015 Surfôr av førsteslått eller gjenvekst til høytende melkekyr

Detaljer

VitaMeal -Ristet Mais & Soyabønner

VitaMeal -Ristet Mais & Soyabønner VitaMeal -Ristet Mais & Soyabønner Vår oppgave har helt fra starten av vært å være en forkjemper for det gode i verden. Nourish the Children initiativet gir oss mulighet til å gjøre noe for å hjelpe feilernærte

Detaljer

Fôrprøver tatt i 2015 gjennom hele sesongen. I Akershus ble det tatt 193 prøver, i Østfold 150 prøver og i søndre del av Hedmark 40 prøver.

Fôrprøver tatt i 2015 gjennom hele sesongen. I Akershus ble det tatt 193 prøver, i Østfold 150 prøver og i søndre del av Hedmark 40 prøver. Fôrkvaliteten i NLR Øst sitt område i Sammenlign med dine egen fôrprøver! Fôrprøver tatt i gjennom hele sesongen. I Akershus ble det tatt 193 prøver, i Østfold prøver og i søndre del av Hedmark 4 prøver.

Detaljer