Dyras beste tilskuddsfôr!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyras beste tilskuddsfôr!"

Transkript

1 Dyras beste tilskuddsfôr!

2 PLUSS HJELPER DEG Å TA ANSVAR! er Felleskjøpets sortiment av tilskuddsfôr til storfe, sau, svin og fjørfe. Våre produkter er utviklet for å bidra til en optimal fôring gjennom hele produksjonen. Sortimentet består av mineral- og vitamintilskudd, melkeerstatninger og annet tilskuddsfôr for spesielle ernæringsmessige behov. God forsyning av mineraler og vitaminer er viktig for å oppnå en høy produksjon og for å sikre et godt immunforsvar hos dine dyr. Som dyreholder har du ansvar for at dine dyr får godt tilsyn og stell, herunder sikre at fôringa dekker dyras næringsbehov og fremmer god helse og velferd. Vi håper at denne brosjyra vil gi deg god veiledning i valget av tilskuddsfôr! INNHOLD Mineraler og vitaminer for god helse side 3 Tilskuddsfôr til storfe side 4 Tilskuddsfôr til geit side 10 Tilskuddsfôr til sau side 11 Tilskuddsfôr til svin side 14 Tilskuddsfôr til fjørfe side

3 MINERALER OG VITAMINER FOR GOD HELSE Mineraler blir vanligvis delt opp i to hovedkategorier, makromineraler og mikromineraler. Makromineraler er viktige for nerve- og muskelfunksjon, samt oppbygging av skjelett og muskulatur. Mikromineraler er nødvendig for et godt immunforsvar og virker forebyggende mot blant annet mastitt, ødem og tilbakeholdt etterbyrd. En god dekning av vitamin A og vitamin E har også betydning for et godt immunforsvar. Vitamin D er viktig for reguleringa av kalsium og fosfor. Makromineraler Kalsium Fosfor Magnesium Natrium Kalium Svovel Klor Mikromineraler Sink Kobber Selen Kobolt Mangan Jod Jern DYR TRENGER TILSKUDD! Innholdet av mineraler og vitaminer varierer mye i grovfôret. Generelt er innholdet av flere mineraler for lavt. Dyr som får betydelige mengder kraftfôr, får gjennom dette dekt behovet for mineraler og vitaminer. Dyr som får lite kraftfôr, trenger derimot mineral- og vitamintilskudd. Eksempel på dyr som trenger tilskudd: Melkekyr i siste del av laktasjonen, når de får mindre enn ca. 5 kg kraftfôr. Sau som får mindre enn ca. 0,4 kg kraftfôr. Ammekyr og ungdyr, ved små mengder kraftfôr. Sinkyr i hele tørrperioden. Dyr som får alternative fôrmidler, for eksempel bygg og brød. Tildeling mineral- og vitamintilskudd finnes som pellets, pulver eller blokk. Flere av produktene kan gis i fri tilgang, mens andre må doseres. En fordel med fri tilgang er at dyra sjøl kan regulere tidspunkt og opptaksmengde. Ved oppstart vil dyra som regel ete mye for så å stabilisere opp taket. Det anbefales å følge med på opptaket ved fri tilgang. Mineral- og vitamintilskudd i pellets skal ikke gis i fri tilgang

4 STORFE Tilskuddsfôr til storfe Det er god økonomi i å bruke tilskuddsfôr. Bruk av mineral- og vitamintilskudd er særlig viktig i perioder når det ikke gis kraftfôr eller når det gis kraftfôr i små mengder som på beite og i sinperioden. Forsøk har vist at dyr som får tilskuddsfôr på beite kommer tidligere i brunst og kan oppnå ca. 30 % bedre tilvekst sammenliknet med dyr som ikke har fått tilskuddsfôr. Bruk av mineral- og vitamintilskudd i sinperioden legger grunnlaget for høy melkeytelse og friske kalver med høy fødselsvekt og et godt immunforsvar. Kyr som får mindre enn ca. 5 kg kraftfôr per dag kan komme i underskudd på mineraler og vitaminer og bør derfor alltid få mineralog vitamintilskudd. Det er først og fremst selen, kopper og salt det blir for lite av i fôrrasjonen. Riktig bruk kan forebygge sjukdommer som mastitt og melkefeber. Disse sjukdommene kan gi en kostnad på flere tusen kroner per enkelttilfelle i veterinærutgifter og produksjonstap. Tilskuddsfôr til økologisk bruk Natura Minovit Drøv, Saltslikkesteiner og Fullfôr variantene er godkjent til bruk i økologisk produksjon. Se «Register for driftsmidler» på debio.no for informasjon om produkter som er godkjent til økologisk bruk

5 Mineral- og vitamintilskudd Storfe Allsidig tilskuddsfôr i pelletseller pulverform Ved mindre enn ca. 5 kg kraftfôr Pellets: g Pulver: g Storfe VM-blokk Allsidig tilskuddsfôr Ved mindre enn ca. 5 kg kraftfôr Fri tilgang ( g) Storfe Appetitt Allsidig tilskuddsfôr i pulverform Ved mindre enn ca. 5 kg kraftfôr Fri tilgang ( g) Ca-rik Mg-rik Allsidig kalsiumrikt tilskuddsfôr i pulverform Allsidig magnesiumrikt tilskuddsfôr i pellets- eller pulverform Ungdyr i vekst, særlig til okser Ved ekstra behov for Mg, forebygging av graskrampe g Sinku Allsidig tilskuddsfôr i pelletsform Fra sinlegging og fram til kalving 200 g Ammeku Allsidig tilskuddsfôr i pulverform Ammekyr, ved mindre enn ca. 5 kg kraftfôr Natura Minovit Drøv Allsidig økologisk tilskuddsfôr i pulverform Ved mindre enn ca. 5 kg kraftfôr Pellets: g Pulver: g Fri tilgang ( g) g Fullfôr Total Tilskuddsfôr til fullfôr Ved bruk av kraftfôr I henhold til oppsatt fôrplan Fullfôr Mg-rik Fullfôr Na-redusert Fullfôr Ca-redusert Fullfôr Konsentrat sprodukter Tilskuddsfôr til fullfôr, magnesiumrik Tilskuddsfôr til fullfôr, lavt innhold av salt Tilskuddsfôr til fullfôr, lavt innhold av kalsium. Suppleres med kalk ved behov. Tilskuddsfôr til fullfôr, magnesiumrik. Suppleres med kalk og salt ved behov. Før beite, ved høyt kaliuminnhold i grovfôr Ved bruk av brød, myse Ved bruk av bygg, potet, mask Ved bruk av bygg, potet, mask I henhold til oppsatt fôrplan I henhold til oppsatt fôrplan I henhold til oppsatt fôrplan I henhold til oppsatt fôrplan Bovikalc Energibalanse Tørr Energibalanse Flytende YeaSacc E-vitamintilskudd Kalsiumtilskudd til forebygging av melkefeber Diettfôr for forebygging av ketose Diettfôr for forebygging av ketose Tilskuddsfôr med levende gjærceller Før og etter kalving Fra 2 uker før kalving til 8 uker etter kalving 4 kapsler i tida rundt kalving 250 g x 2 Fra kalving og i ca. 6 uker 2,5 dl x 2 Ved fordøyelsesproblemer g E-konsentrat E-vitamintilskudd i pulverform Ved behov for ekstra E-vitamin feks.ved høyt innhold av frie fettsyrer. E-vitamin m/selen og Biotin Saltslikkesteiner E-vitamin, Biotin og Selentilskudd i pulverform eller i pelletsform Ved fruktbarhets- og klauvproblemer Pellets: g Ca g Pulver: g Saltslikkestein Grå Saltslikkestein med mikromineraler. Godkjent til økologisk bruk Skal ikke gis til sau. Inneholder 2000 mg kopper pr. kg. * Les på sekk/etikett for mer detaljert bruksanvisning og anbefalt dosering. Se baksiden for innhold. Fri tilgang (Ca. 20 g) - 5 -

6 KALV Melkeerstatning Alma 21% protein, lett syrnet For moderat tilvekst 140 g blandes i 1 liter vann, ca. 6 liter Rustik 23% protein, lett syrnet For god tilvekst 150 g blandes i 8,5 dl vann, 6-7 liter Kavat 26 % protein, lett syrnet For høy tilvekst og ved intensiv fôring 150 g blandes i 8,5 dl vann, 7-8 liter sprodukter Kalvepasta Pasta på tube Styrker immunforsvaret og forebygger diaré. Bør brukes sammen med råmelk. Diakur Diettfôr i pulverform Ved diaré. Blandes ut i vann eller melk. Unikur Diettfôr på flaske Ved diaré. Blandes ut i vann eller melk. 1 tube deles på de tre første dager etter fødsel. 100 g blandes i 2 liter. 2 liter 3-4 ganger daglig 40 ml blandes i 2 liter. 2 liter 2 ganger daglig Saltbalanse Drøv Diettfôr i pulverform Ved diaré. Blandes ut i vann. 60 g blandes i 2 liter. 2 liter 3 ganger daglig * Les på sekk/etikett for mer detaljert bruksanvisning og anbefalt dosering. Se baksiden for innhold

7 Melkeerstatning til kalv melkeerstatninger er laget av mysepulver/myseproteinpulver samt vegetabilske fett- og proteinråvarer. Melkeerstatninger basert på myseprotein fordøyes raskt og stimulerer til høyt opptak av kraftfôr. melkeerstatninger er alle lett syrnet for å opprettholde god tarmhelse og de er holdbare i et døgn etter utblanding. Det anbefales å gå over til melkeerstatning etter råmelksperioden når kalven er 4-7 dager gammel. Protein er viktig for god tilve kst. Forsøk har vist at melkeerstatninger med likt energiinnhold, men med stigende proteininnhold, har gitt bedre tilvekst. Alma Grei tilvekst Basert på norsk mysepulver Moderat proteininnhold Til bøtte- og automatfôring Rustik God tilvekst Høyt proteininnhold Til bøtte- og automatfôring Høy tilvekst Kavat Intensiv melkefôring Ekstra høyt protein innhold Spesielt godt egnet til automatfôring - 7 -

8 Kua kan ha melkefeber uten at du merker det! Melkefeber er den vanligste stoffskiftesjukdommen i forbindelse med kalving. Melkefeber opptrer når kalsium forlater blodet raskere enn det som mobiliseres fra skjelett eller tas opp fra fôret. Ved klinisk melkefeber blir kua slapp og sløv, mister appetitten og kan få lammelser som er livstruende. I tillegg øker også risikoen for en rekke andre sjukdommer som mastitt, løpedreining, tilbakeholdt etterbyrd og ketose. Subklinisk melkefeber innebærer at kua har for lavt kalsiumnivå i blodet uten å vise klare sjukdomssymptomer. Dette er mye vanligere enn klinisk melkefeber, men ikke så enkelt å oppdage. En amerikansk studie viste at % av kyr i andre laktasjon og oppover led av subklinisk melkefeber. Det er viktig å forebygge også en mindre nedgang i kalsium nivået, siden det kan føre til nedsatt fruktbarhet, dårligere immunforsvar, redusert fôropptak og melkeproduksjon og øke risikoen for følge sjukdommer. Problemløseren Her kan du lese om tiltak som kan forbygge noen av de vanligste produksjonsutfordringene til storfe. Kontakt praktiserende veterinær dersom du har mistanke om sjukdom på dyret. Melkefeber Ved melkefeber synker kroppstemperaturen, kua slutter å ete og blir ofte liggende uten å kunne reise seg opp. Årsaken til melkefeber er kalsium mangel på grunn av stort kalsiumbehov til melkeproduksjon. Melkefeber kan forebygges ved å gi Sinku i hele sinperioden, alternativt gis Sinku i første del av sinperioden og Ionebalanse Sinku de siste 3 uker før kalving. Ved mistanke om at kua skal få melkefeber gis Bovikalc. Dersom kua har fått melkefeber skal veterinær kontaktes. Jurbetennelse/mastitt Ved jurbetennelse får kua feber, redusert almenntilstand og melkeytelsen kan synke drastisk. Jurbetennelse skyldes som regel en bakterieinfeksjon. E-vitamin virker positivt på kroppens naturlige motstandskraft mot infeksjoner som jurbetennelse. E-konsentrat, E- vitamin m/selen og Biotin, Sinku og Ammeku har et høyt innhold av E-vitamin. Ketose Redusert matlyst og redusert ytelse er vanlige symptomer ved ketose. Årsaken til ketose er at kua kommer i underbalanse på energi. For å forebygge ketose anbefales det å gi Energibalanse Tørr fra 2 uker før kalving til 8 uker etter kalving, eventuelt kan det gis Energibalanse Flytende de første 6 uker etter kalving. Energibalanse Flytende brukes ofte også som tillegg til veterinærbehandling

9 Klauvproblemer Halthet, økt liggetid og redusert melkeytelse er typiske symptomer ved klauvlidelser. Miljø- og mekaniske forhold er vanlige årsaker til klauvproblem. Biotin stimulerer til produksjon av keratin som er nødvendig for en god hud- og klauvoppbygging. Selen og E-vitamin styrker immunforsvaret. E-vitamin med selen og biotin anbefales ved klauvproblemer. Magnesiummangel «Graskrampe» Symptomer på magnesiummangel er urolige dyr, krampeanfall og muskelstivhet. Dyra er særlig utsatt for magnesiummangel på vårbeite. Årsaken er at beitegras har et lavt innhold av magnesium og høyt innhold av kalium. Kalium hemmer opptaket av magnesium. Magnesiummangel kan også forekomme andre tider på året, også ved innefôring. Mg-rik og Sinku har et høyt innhold av magnesium og kan være med å forebygge magnesiummangel. Svake kalver For lite råmelk eller for dårlig kvalitet på råmelka kan gi svake kalver. Kalvepasta inneholder antistoff fra egg, produktet styrker immunforsvaret og forebygger diaré rett etter fødsel. Fordøyelsesproblem/diaré på kalv Vanlige årsaker til diaré på kalv er bakterieinfeksjon, raskt fôrskifte eller miljøskifte. For å gjenopprette væskebalansen ved diaré og for å gi ekstra energi anbefales Diakur, Unikur eller Saltbalanse Storfe. Fordøyelsesproblem Diaré, redusert matlyst og avmagring sees ofte ved «sur vom». Vanlig årsak til «sur vom» er en ubalanse i fôringa, med mye lettfordøyelige karbohydrater slik at ph i vomma senkes og fiberfordøyelsen blir redusert. Yea-Sacc inneholder gjær som er med på å gjennopprette normal vomfunksjon. For å gjenopprette væskebalanse ved diaré anbefales Saltbalanse Drøv. Selenmangel Selenmangel kan føre til svake eller dødfødte dyr, muskelsjukdom, ned satt immunforsvar, nedsatt fruktbarhet og jur betennelse. Seleninnholdet i grovfôret er ikke nok til å dekke dyras behov. Bruk av allsidig tilskuddsfôr som Storfe, Sinku samt E-vitamin med selen og biotin vil dekke dyras behov for selen. Frie fettsyrer Høyt innhold av frie fettsyrer kan oppstå f.eks ved mekanisk på virk ning, underfôring, fôrskifte og ved innsett fra beite. Andelen frie fettsyrer øker med økt fettinnhold i melka, og kyr som er sent i lakta sjonen gir ofte høyere innhold av frie fettsyrer. Frie fettsyrer gir besk smak og er den vanligste smaksfeilen på melk. E-konsentrat anbefales dersom det er høyt innhold av frie fettsyrer i melka. Vurder avsining av risikokyr og sjekk melkeanlegg

10 GEIT Tilskuddsfôr til geit Riktig tilførsel av mineraler og vitaminer sikrer god helse, tilvekst, ytelse og trivsel. Geit har normalt god dekning på mineraler og vitaminer gjennom kraftfôret. Geit som får mindre enn ca. 30 % kraftfôr i rasjonen bør få ekstra mineral- og vitamintilskudd. Pontus er med sitt høye protein- og fettinnhold en utmerket melkeerstatning til geit. Tilskuddsfôr til økologisk bruk Natura Minovit Drøv, Saltslikke steiner er godkjent til bruk i økologisk produksjon. Se «Register for driftsmidler» på debio.no for informasjon om produkter som er godkjent til økologisk bruk. Storfe Allsidig tilskuddsfôr i pelletseller pulverform Når det gis mindre enn ca. 30% kraftfôr i rasjonen. Storfe VM-blokk Allsidig tilskuddsfôr Når det gis mindre enn ca. 30% kraftfôr i rasjonen. Pontus Melkeerstatning Etter råmelksperioden til avvenning. saltslikkestein Rød Saltslikkestein med mikromineraler. Godkjent til økologisk bruk. Inneholder 300 mg kopper pr. kg. Pellets: 5-10 g Pulver: g Fri tilgang (5-10 g) 150 g blandes i 8 dl vann. Fri tilgang Fri tilgang * Les på sekk/etikett for mer detaljert bruksanvisning og anbefalt dosering. Se baksiden for innhold

11 SAU Tilskuddsfôr til sau Tilvekst, fruktbarhet og helse er viktig i saueholdet for å gi høy avkastning og økt lønnsomhet. For å lykkes er det viktig at man har fokus og kunnskap om dyras næringsbehov. Næringsbehovet varierer avhengig av dyras produksjonsstadium. Vitaminer og mineraler er viktige byggesteiner, og mangler kan gi produksjonssjukdommer. Sau som får mindre enn ca. 0,4 kg kraftfôr per dag, kan komme i underskudd og bør derfor alltid få mineral- og vitamintilskudd. Tilskuddsfôr til økologisk bruk Natura Minovit Sau og Saltslikkesteiner er godkjent til bruk i økologisk produksjon. Se «Register for driftsmidler» på debio.no for informasjon om produkter som er godkjent til økologisk bruk. Mineraler- og vitamintilskudd Sau Allsidig tilskuddsfôr i pelletsform Ved mindre enn ca.0,4 kg kraftfôr pr. dag Sau Appetitt Allsidig tilskuddsfôr i pulverform Ved mindre enn ca.0,4 kg kraftfôr pr. dag E-vitamin med Selen og Biotin Sau VM-blokk Natura Minovit Sau Allsidig tilskuddsfor med selen og biotin, i pellets- eller pulverform Mineral- og vitaminstein uten kop- per i bøtte Allsidig økologisk tilskuddsfôr i pulverform E-vitamin og selen er positivt for fruktbar- het og immunforsvar. Biotin virker positivt på klauvhelse. Ved mindre enn ca. 0,4 kg kraftfôr pr. dag Ved mindre enn ca. 0,4 kg kraftfôr pr. dag g Fri tilgang (5-30 g) Pulver: 20 g Pellets: 40 g Fri tilgang (5-30 g) 5-20 g

12 sprodukter Energibalanse Tørr Diettfôr for forebygging av ketose 2-4 uker før til 3 uker etter lamming g Saltbalanse Drøv Diettfôr i pulverform Ved diaré. Blandes ut i vann. 30 g blandes i 1 liter vann, fri tilgang Saltslikkesteiner Saltslikkestein Hvit Saltslikkestein Rød Melkeerstatning Saltslikkestein med mikromineraler Saltslikkestein med mikromineraler Til sau der det er fare for kopperforgiftning. Inneholder ikke kopper. Til sau der det fare for koppermangel. Inneholder 300 mg kopper pr. kg. Fri tilgang Fri tilgang Pontus Melkeerstatning til lam Etter råmelksperioden til avvenning * Les på sekk/etikett for mer detaljert bruksanvisning og anbefalt dosering. Se baksiden for innhold. 200 g i 8 dl vann. Fri tilgang inntil ca. 2,5 liter Pontus det beste for ditt kopplam! Pontus melkeerstatning er basert på myseproteinpulver med høyt protein- og energi innhold. Blandingen brukes etter råmelkperioden og fram til avvenning og gir kopplamma en god start. Tidlig avvenning med melkeerstatning, og dermed tidlig utvikling av drøvtyggerfunksjonen, kan gi god økonomi i kopplamproduksjonen. Gir høy tilvekst Gode utblandingsegenskaper Fungerer i alle typer fôringssystem Stabil i løsning Holdbar i ett døgn etter utblanding

13 Problemløseren Her kan du lese om tiltak som kan forbygge noen av de vanligste produksjonsutfordringene. Kontakt praktiserende veterinær dersom du har mistanke om sjukdom på dyret. Ketose Ketose på sau oppstår oftest i siste del av drektighetstida. Nedsatt matlyst, redusert allmenntilstand og at søya ikke klarer å reise seg er typiske symptomer. Årsaken til ketose er underskudd på energi som følge av fosterproduksjon. Til forebygging av ketose anbefales det å gi Energibalanse Tørr de siste 4-5 uker før lamming. Dersom søya har blitt liggende kan det gis Saltbalanse Drøv Melkefeber Melkefeber oppstår vanligvis i slutten av drektighetstida og/ eller ved lamming. Eldre og feite søyer er mest utsatt. Typiske symptomer er lav kroppstemperatur og at søya blir liggende. Årsaken til melkefeber er lavt kalsiuminnhold i blodet. Kalsium er nødvendig for at muskulaturen skal fungere. I slutten av drektighetstida vokser lamma mye og ved lamming øker melkeproduksjonen. Disse forhold gjør at behovet for kalsium stiger. Det anbefales å bruke Sau, Sau Appetitt eller VM- blokk Sau i hele innefôringsperioden for å forebygge melkefeber. Mastitt Jurbetennelse Mastitt skyldes som regel en bakterieinfeksjon. Sjukdommen medfører ofte ødelagt jur, noe som gir redusert melkeproduksjon og nedsatt tilvekst hos lam. Det er viktig at mastitt hos søye oppdages så tidlig som mulig. Typisk symptomer er redusert matlyst, halthet og hevelser i juret. Det er positivt med høyt innhold av E-vitamin i fôringa. E-vitamin virker på kroppens naturlige motstandskraft mot infeksjoner. Gi Sau, Sau Appetitt eller VM-blokk sau i hele innefôringsperioden for å forbygge mastitt. Ekstra E-vitamin, E-konsentrat kan gis de siste ukene før lamming

14 SVIN Tilskuddsfôr til svin God dekning på mineraler og vitaminer forebygger ikke bare mangelsjukdommer, men er også med på å bedre produksjonsresultatet og dermed økonomien. I smågrisproduksjonen er god helse og melke kvalitet hos purka viktig for å få fram mange friske smågris ved avvenning. Bruk av ekstra tilskudd av E-vitamin i slutten av drektigheten gir avkom med bedre immunforsvar. Smågrisene vokser bedre om de får melketilskudd i tillegg til melk fra mora, spesielt om purka melker lite eller ved store kull. Purker/slaktegris Svin Multivitaminer Flytende Allsidig tilskuddsfôr til svin, i pulverform Diettfôr i pulverform Allsidig tilskuddsfôr til svin, i flytende form Ved bruk av alternative fôrmidler. Anbefales også ved fôr- og miljøskifter. Ved diaré. Blandes ut i vann eller melk. Blandes i drikkevannet ved behov for ekstra vitaminer. E-konsentrat E-vitaminrikt tilskuddsfôr E-vitamin virker positivt på brunst og immunforsvar. E-vitamin med Selen og Biotin Tilskuddsfôr som er rikt på E-vitamin, selen og biotin, i pellets- eller pulverform E-vitamin og selen virker positivt på brunst og immunforsvar. Biotin virker positivt på klauvhelse. * Les på sekk/etikett for mer detaljert bruksanvisning og anbefalt dosering. Se baksiden for innhold. Slaktegris/purker: g 100 g blandes i 2 liter. 2 liter 3-4 ganger daglig Smågris/slaktegris: 2 ml Slaktegris: 5 g Purker: 5-15 g Slaktegris: g Purker: g

15 Smågris Jerntilskudd, torv og elektrolytter PRODUKT BESKRIVELSE BRUK PERIODE DOSERING per dyr og dag* Jernstarter Oralpasta tilsatt jern Jerntilskudd som gis direkte i munnen innen 24 timer etter fødsel. Smågristorv Torv tilsatt jern Jerntilskudd som tildeles i krybba eller på gulvet i bingen, gjerne blandet med smågrisfôr. Tørt Jerntilskudd Flytende Jerntilskudd Avvenningtorv Saltbalanse Svin Tilskuddsfôr tilsatt jern, i pulverform Tilskuddsfôr tilsatt jern, i flytende form Torv uten jern Elektrolytter til gris Melkeerstatninger Jerntilskudd som strøs i bingen på et tørt og lett tilgjengelig sted for grisungene. Jerntilskudd som kan gis direkte i munnen det første levedøgnet. Fra dag to gis det fra drikkeautomat. Torv som begrenser risiko for avvenningsdiaré Tilfører salter og energi og anbefales til griser som er i risiko for eller har fått diaré. Smågris. Første levedøgn. Smågris. Fra fødsel (etter Jernstarter) fram til 3-4 dager før avvenning. Smågris. Fra fødsel (etter Jernstarter) fram til 3-4 dager før avvenning. Smågris. Fra fødsel fram til 3-4 dager før avvenning. Smågris. 3-4 dager før avvenning fram til ca. 14 dager etter avvenning. Smågris og slaktegrisperioden. 1 pumpeslag 0,5-1 liter per kull Ca g per kull 3% løsning i drikkeautomat, fri tilgang 0,5-1 liter per kull 30 g blandes i 1 liter vann, fri tilgang PRODUKT BESKRIVELSE BRUK PERIODE DOSERING per dyr og dag* Faktor Fokus Yoghurtmelk Melkerstatning til smågris. Melketilskudd til smågris Fullfôr som kan brukes alene eller som tillegg til purkemelka. Tildeles som tillegg til purkemelk. Smågris etter råmelksperioden. Smågris fra andre leveuke til avvenning. * Les på sekk/etikett for mer detaljert bruksanvisning og anbefalt dosering. Se baksiden for innhold. 150 g blandes i 8,5 dl vann, fri tilgang inntil ca. 1 liter 375 g blandes i 1 liter vann. Fri tilgang inntil 20 % av rasjonen

16 Melkeerstatning til smågris Det kan være ulike grunner til å gi melkeerstatning til smågrisen. Noen ganger dør purkene eller melkeproduksjonen fra purka blir så svekket at det er helt nødvendig å gi melkeerstatning for å berge smågrisene. Med stor kullstørrelse kan det også være positivt med melkeerstatning i tillegg til purkens melk. Forsøk har vist at melkeerstatning til smågris i dieperioden gir høyere avvenningsvekter ,5 10 9,5 9 9,8 kg Kontroll uten melkeerstatning 10,7 kg Fokus Yoghurtmelek Faktor Fokus Yoghurtmelk Faktor er en melkeerstatning som kan brukes alene eller som tilskudd til purkemelka. Faktor brukes i tilfeller hvor grisungene har behov for ekstra tilførsel, for eksempel om purka melker lite, eller om purka dør. Det er viktig at grisungene får i seg råmelk før de tildeles melkeerstatning. Melkeerstatningen Fokus til deles grisungene samtidig som de får purkemelk. Purka melker ofte ikke nok ved store kullstørrelser. Ekstra tildeling av Fokus kan gi høyere avvenningsvekter og lavere dødelighet. Fokus har et høyt fettinnhold og en tykk konsistens som sikrer høyere tørrstoffopptak. I tillegg er den tilsatt gjær og melkesyrebakterier som er gunstige for smågrisens mage- tarmhelse. Melkeerstatning gis fra andre leveuke og fram til avvenning

17 Problemløseren Her kan du lese om tiltak som kan forbygge noen av de vanligste produksjonsutfordringene. Kontakt praktiserende veterinær dersom du har mistanke om sjukdom på dyret. Brunst/fruktbarhet I smågrisproduksjonen er et av målene å få mange avvente smågris per purke. En kan allerede ved inseminering legge grunnlaget for mange fødte unger. E-vitamin med Selen og Biotin kan brukes for flushing rundt inseminering. Diaré ved fôr- og miljøskifter Flytting kan være en belastning for dyra og kan svekke immunforsvaret. På grunn av nedsatt immunforsvar er dyra mer mottakelige for blant annet diaré. Tilskudd av Saltbalanse Svin i denne perioden kan forebygge diaré. Svin, E-vitamin med selen og biotin eller E-konsentrat vil virke positivt på immunforsvaret. Klauvproblemer Klauvproblemer vil fort ha en negativ påvirkning på bevegelse og i neste omgang fôropptak og melkeproduksjon. Ekstra tilskudd av biotin virker positivt på klauvene. Gi E-vitamin med selen og biotin

18 FJØRFE Tilskuddsfôr til fjørfe Fjørfe får vanligvis fullfôr, under normale produksjonsforhold er det tilstrekkelig innhold av mineraler og vitaminer i fôret, dette sikrer god helse, trivsel og produksjon. Multivitaminer anbefales i perioder med ekstra behov for vitaminer. D- vitamin virker positivt på skallkvalitet og beinhelse. E-vitamin styrker immun- forsvaret. Skjellsand anbefales for god skallkvalitet. Kråsstein virker positivt på fordøyelsen. Multi vitaminer Flytende Allsidig vitamintilskudd Til bruk ved behov for ekstra vitaminer som ved stress/ varmestress, nedsatt skallkvalitet og ved fôrskifte. Verpehøns pr. 100 dyr: 150 ml Slaktekylling pr. 100 dyr: 100 ml Kalkun pr. 100 dyr: 100 ml Kylling pr. 100 dyr: 80 ml Kalkstein/Skjellsand Kalktilskudd Fôr å styrke skallkvalitet 1-2 % av totalrasjonen, daglig fra ca. 45 ukers alder Kråsstein Hvit marmor For god fordøyelse ca.10 kg pr høner hver 15. uke * Les på sekk/etikett for mer detaljert bruksanvisning og anbefalt dosering. Se baksiden for innhold

19 Innhold Storfe Storfe pellets Storfe Appetitt Stor fe VM-blokk MINERALER % Kalsium (Ca) Fosfor (P) Magnesium (Mg) Natrium (Na) VITAMINER Vit A IE/g Vit D IE/g Vit E mg/kg MIKROMINERALER mg/kg Kopper (Cu) Selen (Se) 25 12, , Sink (Zn) Kobolt (Co) Mangan (Mn) Jod (I) Biotin Ca-rik* Mg-rik* Mg-rik pellets* Sinku* Amme ku* Natura Minovit Drøv* Svin* Innhold E-vit. m/selen og Biotin E-vit. m/selen og Biotin pellets* E-konsentrat* Fullfôr Total* Fullfôr Ca-redusert* Fullfôr Na-redusert* Fullfôr Mg-rik* Fullfôr Konsentrat* MINERALER % Kalsium (Ca) , , Fosfor (P) 4 2 0,3 0,7 1, Magnesium (Mg) 0,2 0,1 0, Natrium (Na) 3 1, , VITAMINER Vit A IE/g Vit D IE/g Vit E mg/kg MIKROMINERALER mg/kg Kopper (Cu) Selen (Se) , , , Sink (Zn) Kobolt (Co) 10,5 18,9 12,6 10, Mangan (Mn) Jod (I) Biotin Sau pellets Sau Appetitt* Natura Minovit Sau* Sau VM-blokk Innholdsverdier kan avvike noe. Les på sekk/etikett for bruksanvisning og anbefalt dosering. Med forbehold om endringer. *Dette er varer som ikke lagerføres på alle avdelinger. Bestillingstid og minstekvantum må påberegnes

20 Returadresse: Felleskjøpet Rogland Agder PB 208, sentrum 4001 Stavanger tilskuddsfôr selges på i våre FK butikker og hos våre forhandlere. Produktene kan også bestilles på vår ordretelefon Kontakt oss for faglige råd og veiledning. Oversikt over våre konsulenter finner du på

Kalvefôring: Ta bevisste valg! Pluss Alma - ny mjølkeerstatning NYHET! FORMEL kraftfôr til kalv FORBEDRET! Pluss Kalvepasta NYHET!

Kalvefôring: Ta bevisste valg! Pluss Alma - ny mjølkeerstatning NYHET! FORMEL kraftfôr til kalv FORBEDRET! Pluss Kalvepasta NYHET! Kalvefôring: Ta bevisste valg! Pluss Alma - ny mjølkeerstatning NYHET! FORMEL kraftfôr til kalv FORBEDRET! Pluss Kalvepasta NYHET! NYHET! Pluss ALMA - den som gir næring! Pluss Alma er vårt siste tilskudd

Detaljer

FOKUS. Økologisk produksjon av egg. kort innføring

FOKUS. Økologisk produksjon av egg. kort innføring www.bioforsk.no FOKUS Bioforsk I Vol. 6 I Nr. 11 I 2011 Økologisk produksjon av egg kort innføring Torger Gjefsen, Bioforsk Vest, Turid, Strøm, Bioforsk Økologisk Thorbjørn Refsum og Tone Beate Hansen,

Detaljer

Drektighet og valping

Drektighet og valping Drektighet og valping En hund går drektig i ca 2 måneder. Det kan være vanskelig å si eksakt hvor lenge drektigheten varer, da befruktningen kan skje over en periode fra 2-10 dager. Man sier at drektigheten

Detaljer

DeLaval Katalogen om godt kalvestell

DeLaval Katalogen om godt kalvestell DeLaval Katalogen om godt kalvestell Godt kalvestell 1 Godt kalvestell Kalveoppdrett er en viktig del av gårdens virksomhet. Hvis du gjør det riktig øker både produktivitet og lønnsomhet. Lykkes du ikke

Detaljer

Veileder for velferdsprotokollen ANIPLAN-kalv

Veileder for velferdsprotokollen ANIPLAN-kalv Veileder for velferdsprotokollen ANIPLAN-kalv Velferdsprotokollen ANIPLAN-kalv er en samling av sjekkpunkter for en systematisk gjennomgang av kalvers velferd (helse inkludert) på besetningsnivå. Protokollen

Detaljer

B12. Din guide til. vitaminer og mineraler

B12. Din guide til. vitaminer og mineraler En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek K A D C B12 E B2 B6 Din guide til vitaminer og mineraler Innhold Vitaminer...s 4 Vitamin A...s 5 Tiamin, vitamin B1...s 6 Riboflavin, vitamin B2...s 7 Niacin...s

Detaljer

FÔRINGSANBEFALINGER NORSVIN LZ VI GIR DEG KUNNSKAP KVALITET. Versjon: Mai 2014

FÔRINGSANBEFALINGER NORSVIN LZ VI GIR DEG KUNNSKAP KVALITET. Versjon: Mai 2014 FÔRINGSANBEFALINGER NORSVIN LZ VI GIR DEG KUNNSKAP OG KVALITET Versjon: Mai 2014 FÔRING AV UNGPURKER Fôring av ungpurker i oppdrettsperioden Norsvin Landsvin og hybridkrysningen Norsvin LZ er magre dyr

Detaljer

MOHAIRGEITA INFORMASJONSHEFTE. Mohairgeita er et flokk-dyr, med sterke familiære bånd og det er viktig at dette blir tatt. VERSJON NR 1 / oktober 2009

MOHAIRGEITA INFORMASJONSHEFTE. Mohairgeita er et flokk-dyr, med sterke familiære bånd og det er viktig at dette blir tatt. VERSJON NR 1 / oktober 2009 MOHAIRGEITA INFORMASJONSHEFTE VERSJON NR 1 / oktober 2009 På årsmøtet 2008 ble det foreslått å lage et kompendium om mohairgeita til veiledning og hjelp for mohairgeit-holdere. Kompendium høres veldig

Detaljer

NORSØK. Småskrift Nr. 3/2004. Økologisk landbruk. Eggproduksjon. Norsk senter for økologisk landbruk

NORSØK. Småskrift Nr. 3/2004. Økologisk landbruk. Eggproduksjon. Norsk senter for økologisk landbruk Økologisk landbruk NORSØK Småskrift Nr. 3/2004 Eggproduksjon Norsk senter for økologisk landbruk Tittel: Økologisk landbruk - Eggproduksjon Forfatter: Lise Grøva, NORSØK, Torbjørn Refsum og Bruce David,

Detaljer

For å lære mer om PRO PLAN, besøk vår hjemmeside www.proplan-hund.no forbrukerkontakt@purina.nestle.com

For å lære mer om PRO PLAN, besøk vår hjemmeside www.proplan-hund.no forbrukerkontakt@purina.nestle.com For å lære mer om PRO PLAN, besøk vår hjemmeside www.proplan-hund.no forbrukerkontakt@purina.nestle.com 201211 Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A. Din PRO PLAN guide for hunder av mindre

Detaljer

Nr 1 2009 MEIERIPRODUKTER ERNÆRING LIVSSTIL KUNNSKAP. Ung. og litt sulten? 50 år. med melk GRY HAY OM B 12 : Med melk til VIKTIG VITAMIN.

Nr 1 2009 MEIERIPRODUKTER ERNÆRING LIVSSTIL KUNNSKAP. Ung. og litt sulten? 50 år. med melk GRY HAY OM B 12 : Med melk til VIKTIG VITAMIN. Nr 1 2009 MEIERIPRODUKTER ERNÆRING LIVSSTIL KUNNSKAP Ung og litt sulten? 50 år med melk GRY HAY OM B 12 : VIKTIG VITAMIN Med melk til Sydpolen 4 innhold 1.09 4 Har barn behov for kosttilskudd? Undersøkelser

Detaljer

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 3 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR. Februar 2012

TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR. Februar 2012 TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR Februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Forord... sid. 3 Innledning... sid. 4 Bruk av antibakterielle midler til gris... sid. 7 Tabell - Bruk

Detaljer

Vitaminer Mineraler Barneprodukter Fettsyrer

Vitaminer Mineraler Barneprodukter Fettsyrer Vitaminer Mineraler Barneprodukter Fettsyrer God helse i generasjoner Innhold Vitaminer/Multiprodukter Solaray AntioXidant 6 Solaray Betakaroten 7 Solaray Mega B-Stress 8 Solaray Spektro 9 Solaray Vitamin

Detaljer

GUIDE PRODUKT VELKOMMEN TIL NATURLIG HEST! VEKTREDUKSJON / BASISFÔR VEKTØKNING OG MUSKELBYGGING. Velkommen til Naturlig Hest produktguide.

GUIDE PRODUKT VELKOMMEN TIL NATURLIG HEST! VEKTREDUKSJON / BASISFÔR VEKTØKNING OG MUSKELBYGGING. Velkommen til Naturlig Hest produktguide. Naturlig Hest kontaktinformasjon: Kontoradresse: Nordseter Terrasse 24A, 1163 Oslo Leveringsadresse: Naturlighest, C/O RST, Vangsveien 10, 1814 Askim Tlf. 450 80 027 Email: post@naturlighest.no www.naturlighest.no

Detaljer

Norgesfôr vokser. MAGASINET 2011 12. årgang. Borgen Aktiemølle nytt medlem s. 18. Mysen Kornsilo og Mølle SA nytt medlem s. 21

Norgesfôr vokser. MAGASINET 2011 12. årgang. Borgen Aktiemølle nytt medlem s. 18. Mysen Kornsilo og Mølle SA nytt medlem s. 21 MAGASINET 2011 12. årgang Norgesfôr vokser Borgen Aktiemølle nytt medlem s. 18 Mysen Kornsilo og Mølle SA nytt medlem s. 21 Odals Innkjøpslag AL ny forhandler s. 23 2 MAGASINET 2011 Norgesfôr ønsker økt

Detaljer

Medlemsblad 5 2011. Tema: Kalving

Medlemsblad 5 2011. Tema: Kalving TYRmagasinet Medlemsblad 5 2011 Tema: Kalving TYRmagasinet Medlemsblad 5 2011 Medlemslag i tyr Tema: Kalving Forsidefoto: En nysgjerrig Gallowayku hos Sebastian Scmidt. Foto: Sebastian Scmidt Medlemsblad

Detaljer

og måltider i eldreomsorgen

og måltider i eldreomsorgen og måltider i eldreomsorgen Vigdis Guttormsen Forord Mat og måltider er i alles liv svært viktig og bør ha høy prioritet. Måltidet er rikt og har mange ulike funksjoner. Først og fremst å dekke de ernæringsmessige

Detaljer

Medlemsblad nr. 7. www.ntgf.no

Medlemsblad nr. 7. www.ntgf.no Medlemsblad nr. 7 www.ntgf.no 2012 Norsk Nr. 7 2012 Bladet Norsk utkom første gang i 2006. Bladet er et organ for Norsk Forening NTG, og utkommer en gang i året. Innhold Leder side 3 Rasebeskrivelse side

Detaljer

w w w. s u n n - h e s t. n o

w w w. s u n n - h e s t. n o www.sunn-hest.no Katalog fra Sunn-Hest Styrketrening for hest Årets produktkatalog inneholder mange nyheter innen spesialtilskudd, urter, salver, linimenter vi tilbyr et stort utvalg produkter som ikke

Detaljer

Mat for spedbarn. www.fedon.no/spedbarn

Mat for spedbarn. www.fedon.no/spedbarn www.fedon.no/spedbarn Mat for spedbarn Bryst er best La det ikke herske noen tvil. Det finnes ingen fullgod erstatning for morsmelk som den første og tidligste føden for spedbarn. Uansett hvor avansert

Detaljer

Nr 04 april 2013. Foto lisa westgaard

Nr 04 april 2013. Foto lisa westgaard Nr 04 april 2013 Foto lisa westgaard innhold Leder 4EQ EVERYDAY Opplev glede, energi og overskudd i hverdagen! ALLERGI Hva er de underliggende 8 årsakene? Kjære kunde 10 OMEGA-3 Avgjørende byggesteiner

Detaljer

Mat for spedbarn råd og oppskrifter

Mat for spedbarn råd og oppskrifter mat for spedbarn Mat for spedbarn råd og oppskrifter Utgitt av Helsedirektoratet, Postadresse: Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: 810 200 50 Faks: 24 16 30

Detaljer

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler:

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: Veien videre Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: 1) Å leve med et nytt organ Her finner du stoff om det å leve med et nytt organ samliv og seksualitet pårørende kosthold fysisk aktivitet reiser,

Detaljer

Vel bekomme! «Din mat skal være din medisin og din medisin skal være din mat» Hippokrates 460 377 f. Kr.

Vel bekomme! «Din mat skal være din medisin og din medisin skal være din mat» Hippokrates 460 377 f. Kr. Vel bekomme! Mat og måltider er sentralt for alle, både i hverdagen, i helger og under høytider. Siden det er flest hverdager, er det spesielt viktig å se på dem dersom du vil leve sunnere: Hva spiser

Detaljer

Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander

Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander 14. Dette kapitlet oppsum merer kost- og ernæringsbehandling ved en rekke utvalgte diagnoser og medisinske tilstander. 168Kosthold ved ulike diagnoser

Detaljer

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler:

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: Veien videre Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: 1) Å leve med et nytt organ Her finner du stoff om det å leve med et nytt organ samliv og seksualitet pårørende kosthold fysisk aktivitet reiser,

Detaljer

Vel bekomme! «Din mat skal være din medisin og din medisin skal være din mat» Hippokrates 460 377 f. Kr.

Vel bekomme! «Din mat skal være din medisin og din medisin skal være din mat» Hippokrates 460 377 f. Kr. Vel bekomme! Mat og måltider er sentralt for alle, både i hverdagen, i helger og under høytider. Siden det er flest hverdager, er det spesielt viktig å se på dem dersom du vil leve sunnere: Hva spiser

Detaljer