Dyreart eller kategori 3. Merkingsopplysninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyreart eller kategori 3. Merkingsopplysninger"

Transkript

1 Vedlegg Diettfôr Del B Liste over bruksområder Fotnotene er samlet etter tabellen Særlige Støtte av nyrefunksjonen ved kronisk nyresvikt ) Lavt innhold av fosfor og redusert innhold av protein med høy kvalitet - Proteinkilde(r) - Innhold av essensielle fettsyrer dersom tilsatt. Innledningsvis inntil ) beholderen eller etiketten påføres: n forlenges bør det innhentes uttalelse fra veterinær. påføres: "Dyret bør til enhver tid ha tilgang til drikkevann. redusert fosforopptak ved å tilsette lanthanumkarbonatoktahydrat Voksne katter - Proteinkilde(r) - Lanthanumkarbonatoktahydrat -Innhold av essensielle fettsyrer dersom tilsatt. Innledningsvis inntil ) beholderen eller etiketten påføres: n forlenges bør det innhentes uttalelse fra veterinær. påføres: "Dyret bør til enhver tid ha tilgang til drikkevann.

2 Dyreart eller - Løse opp struvittstener ) Urinsurgjørende egenskaper, lavt innhold av magnesium og redusert innhold av protein med høy kvalitet Urinsurgjørende egenskaper og lavt innhold av magnesium Hund Katt - Proteinkilder - Klorid - Svovel - Urinsurgjørende stoffer - Klorid - Svovel - Total taurin -Urinsurgjørende stoffer - uker påføres: "Dyret bør til enhver tid ha tilgang til drikkevann." beholderen eller etiketten påføres: "Før bruk bør det innhentes uttalelse fra veterinær.

3 Motvirke tilbakefall av struvittstener ) Begrense dannelse av uratstener Begrense dannelse av oksalatstener Begrense dannelse av cystinstener Urinsurgjørende egenskaper og moderat innhold av magnesium Lavt innhold av puriner og protein, men protein av høy kvalitet Lavt innhold av kalsium, lavt innhold av vitamin D og urinalkaliserende egenskaper Lavt innhold av protein, moderat innhold av svovelholdige aminosyrer og urinalkaliserende egenskaper - Klorider - Svovel - Urinsurgjørende stoffer Inntil Proteinkilde Inntil, men livsvarig bruk ved tilfeller av uopprettelige forstyrrelser i - Klorider - Svovel - Total vitamin D - Hydroksyprolin - Urinalkaliserende stoffer - Totale svovelholdige aminosyrer - Klorider - Svovel - Urinalkaliserende stoffer Urinsyrestoffskiftet. Inntil Innledningsvis inntil ett år. beholderen eller etiketten påføres: "Før bruk bør det innhentes uttalelse fra veterinær. beholderen eller etiketten påføres: "Før bruk bør det innhentes uttalelse fra veterinær. beholderen eller etiketten påføres: "Før bruk bør det innhentes uttalelse fra veterinær." beholderen eller etiketten påføres: "Før bruk eller før n forlenges bør det innhentes uttalelse fra veterinær."

4 Nedsettelse av intoleranse for visse næringsstoffer og fôrvarer ) Begrense risikoen for akutte absorpsjonsforstyrrelser i tarmen Kompensere for dårlig fordøyelse ) Støtte av hjertefunksjonen ved kronisk hjertesvikt - Utvalgt(e) proteinkilde(r) og/eller - Utvalgt(e) karbohydrat kilde(r) Forhøyet innhold av elektrolytter og lett fordøyelige næringsstoffer Lett fordøyelige næringsstoffer og lavt innhold av fett. Lavt innhold av natrium og forhøyet K/Na-forhold - Proteinkilde(r) - Innhold av essensielle fettsyrer (hvis tilsatt). - Karbohydratkilde(r) - Innhold av essensielle fettsyrer (hvis tilsatt). - Lett fordøyelige næringsstoffer som eventuelt har gjennomgått en behandling. - Slimdannende stoffer hvis tilsatt Lett fordøyelige næringsstoffer som eventuelt har gjennomgått en behandling. - 8 uker. Dersom symptomene på intoleranse forsvinner, kan denne fôrvaren brukes permanent. - uker beholderen eller etiketten påføres: "Ved akutt diaré og i rekonvalesensperioden som følger. "Før bruk bør det innhentes uttalelse fra veterinær. - uker, men livsvarig ved kronisk pankreassvikt. Innledningsvis inntil beholderen eller etiketten påføres: "Før bruk bør det innhentes uttalelse fra veterinær. beholderen eller etiketten påføres: n forlenges fra veterinær.

5 Regulere glukosetilførselen (diabetes mellitus) Støtte av leverfunksjonen ved kronisk nedsatt leverfunksjon Lavt innhold av karbohydrater som hurtig omdannes til glukose Protein av høy kvalitet, moderat innhold av protein, høyt innhold av essensielle fettsyrer og høyt innhold av lett fordøyelige karbohydrater. Hund - Karbohydratkilde(r) - Eventuell behandling av karbohydrater - Stivelse - Total sukker - Fruktose hvis tilsatt - Innhold av essensielle fettsyrer hvis tilsatt - Kilde(r) til kortkjedete eller mellomlange fettsyrer hvis tilsatt - Proteinkilde(r) - Innhold av essensielle fettsyrer - Lett fordøyelige karbohydrater som eventuelt har gjennomgått en behandling - Totalt kobber Innledningsvis inntil Innledningsvis inntil beholderen eller etiketten påføres: n forlenges fra veterinær. beholderen eller etiketten påføres: n forlenges, fra veterinær". Regulering av lipidstoffskiftet ved hyperlipidemi Protein av høy kvalitet, moderat innhold av protein og høyt innhold av essensielle fettsyrer Lavt innhold av fett og høyt innhold av essensielle fettsyrer Katt - Proteinkilde(r) - Innhold av essensielle fettsyrer - Totalt kobber - Innhold av essensielle fettsyrer - Innhold av n- fettsyrer hvis tilsatt Innledningsvis inntil påføres: Dyret bør til en hver tid ha tilgang til drikkevann. beholderen eller etiketten påføres: n forlenges, fra veterinær.

6 Reduksjon av jodinnholdet i fôr ved hyperthyroidisme Begrenset innhold av jod: Maks 0, mg/kg fullfôr med vanninnhold % til kjæledyr Katt Total jod Innledningsvis inntil På etiketten påføres:» Før bruk eller før n forlenges, fra veterinær. Begrense kobberopphoping i lever Lavt innhold av kobber Hund Totalt kobber Innledningsvis inntil Redusere overvekt Lavt energiinnhold Energiinnhold Inntil ønsket kroppsvekt er oppnådd. Ernæringsmessig rekonvalesens ) Høyt energiinnhold. Høy konsentrasjon av viktige næringsstoffer og av lett fordøyelige fôrmidler. Enterococcus faecium DSM 0/NCIMB 0 (E707) Tilskuddsfôr kan inneholde fôrtilsetningsstoffer i den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer i konsentrasjon over 00 ganger godkjent størsteinnhold i fullfôr Hund - Lett fordøyelige fôrmidler som eventuelt har gjennomgått en behandling. - Energiinnhold - Innhold av n- og n-- fettsyrer, hvis tilsatt. Navn og tilsatt mengde av det tramstabiliserende stoffet. Inntil dyret er restituert. På emballasje, beholder eller etikett påføres: n forlenges, fra veterinær. påføres anbefalt daglig mengde tilført. Når fôret er spesielt beregnet på å bli tilført via sonde eller slange, påføres ved merking: "Gis under tilsyn av veterinær. 0- dager Bruksanvisningen skal sikre at godkjent mengde av tarmstabiliserende stoff i fullfôr blir overholdt. Ved merking påføres: n forlenges, fra veterinær.

7 Støtte av hudfunksjonen ved dermatose og håravfall Høyt innhold av essensielle fettsyrer Innhold av essensielle fettsyrer Inntil På emballasje, beholder eller etikett påføres: «Før bruk bør det innhentes uttalelse fra veterinær. Støtte stoffomsetningen i leddene ved osteoartritt Hund: Tørrstoffet skal inneholde minst, % omega- - fettsyrer og 0,8 % eikosapentaensyrer (EPA) Passende innhold av vitamin E Katt: Tørrstoffet skal inneholde minst, % omega-- fettsyrer og 0,8 % dokosaheksaensyrer (DHA). Passende innhold av vitamin E. Hund: Totalt innhold av omega-- fettsyrere EPA Vitamin E Katt: Totalt innhold av omega-- fettsyrere DHA Methionin Mangan Vitamin E Innledningsvis inntil Det anbefales å innhente uttalelse fra veterinær før bruk eller før n forlenges.

8 Begrense risikoen for melkefeber - Lavt innhold av kalsium og/eller Melkeku - uker før kalving.. påføres: "Avslutt bruken etter kalving. -Lavt kation-/anionforhold - Klorider - Svovel - uker før kalving. påføres: Avslutt bruken etter kalving. eller - Høyt innhold av zeolitt (syntetisk natriumaluminiumsilikat) Innhold av syntetisk natrium-aluminiumsilikat Siste to uker før kalving. påføres: Fôrmengden skal begrenses slik at mengden natriumaluminiumsilikat ikke overskrider 00 g/dyr/dag. Avslutt bruken etter kalving. eller - Høyt innhold av kalsium i form av lett tilgjengelige kalsiumsalter Totalt kalsiuminnhold, kalsiumkilder og mengde kalsium fra hver av kildene Start ved første tegn til kalving og avslutt bruken dager etter kalving. På emballasje, beholder eller etikett påføres: - Bruksanvisning, dvs. Antall tildelinger og tid for bruk før og etter kalving. - Før bruk bør det innhentes uttalelse fra en fôringsekspert.

9 Begrense risikoen for Næringsstoffer 7) 8) ketose som tilfører energi i form av glykogen Melkeku og søyer - Næringsstoffer som tilfører energi i form av glykogen - Propan-,-diol som glukoseprekursor hvis tilsatt - Glyserol som glukoseprekursor hvis tilsatt - uker etter kalving. 9) De siste ukene før og de første ukene etter lamming. 0) Begrense risikoen for tetani (hypomagnesemi) Høyt innhold av magnesium og lett tilgjengelige karbohydrater, moderat innhold av protein og lavt innhold av kalium Drøvtyggere - Stivelse - Totalsukker - 0 uker i perioder med ved rask grasvekst. Bruksanvisningen skal inneholde råd om balansering av dagsrasjonen, med vekt på innhold av trevler og lett fordøyelige karbohydrater. For diettfôr til sauer skal det på emballasje, beholder eller etikett påføres: "Særlig for søyer i laktasjon".

10 Begrense risikoen for acidose Lavt innhold av lett fordøyelige karbohydrater og høy bufferkapasitet Drøvtyggere - Stivelse - Totalsukker Høyst ) Bruksanvisningen skal inneholde råd om balansering av dagsrasjonen, med vekt på innhold av trevler og lett fordøyelige karbohydrater. For diettfôr til melkekuer skal det på emballasje, beholder eller etikett påføres: "Særlig for høytytende melkekuer." Stabilisere elektrolytt- og vannbalansen Hovedsakelig elektrolytter og lett absorberbare karbohydrater Kalv Smågris Lam Kje Føll - Karbohydratkilde(r) - Klorider - 7 dager. - dager dersom brukt alene. For diettfôr til drøvtyggere til slakt skal det på emballasje, beholder eller etikett påføres: "Særlig ved intensivt fôring. ) På emballasje, beholder eller etikett påføres: - "Ved risiko for, i perioder med, eller ved rekonvalesens etter fordøyelsesproblemer, (diaré). - "Før bruk bør det innhentes uttalelse fra veterinær.

11 Langtidstilførsel av mikromineraler og/eller vitaminer til dyr på beite Høyt innhold av: - Mikromineraler og/eller - vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende effekt. Tilskuddsfôr kan inneholde fôrtilsetningsstoff i konsentrasjoner over 00 ganger godkjent størsteinnhold i fullfôr. Drøvtyggere med funksjonell vom Navn og total mengde av hvert av tilsatte mikromineraler, vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende effekt. Mengde av hvert av mikromineraler og/eller vitaminer, som frigis daglig, hvis det er bolus. Maksimum periodelengde med kontinuerlig frigiving av mikromineraler eller vitaminer, hvis det er bolus. Inntil Tilføring i form av bolus er tillatt. Bolusen kan inneholde inntil 0 % jern i en uløselig, ikke biotilgjengelig form, for å øke vekten av den. Ved merking påføres: «Samtidig tilførsel av tilsetningsstoffer med godkjent maksimumsgrense fra andre kilder enn i bolusen, skal unngås. Før bruk bør det innhentes råd fra veterinær eller fôringsekspert om:. Mikromineralbalansen i dagsrasjonen.. Mikromineralstatus i besetningen. Bolus inneholder x % uløselig jern for å øke vekten av den.»

12 Kompensasjon for utilstrekkelig tilførsel av absorberbart jern etter fødsel Høyt innhold av godkjente jernforbindelser i en Tilsetningsstoffer med ernæringsmessige egenskaper og den funksjonelle gruppen «Mikromineralforbindelser» jf. vedlegg i forordning (EF) nr. 8/00. Diende smågris og kalv Total mengde jern Fra fødsel og inntil uker. Bruksanvisningen for fôret skal sikre at godkjent størsteinnhold av jern i fullfôr overholdes. Tilskuddsfôr kan inneholde jern i konsentrasjoner over 00 ganger godkjent størsteinnhold i fullfôr. Støtte ved regenerasjon av høver, klauver og skinn Høyt innhold av sink. Tilskuddsfôr kan inneholde sink i konsentrasjoner over 00 ganger godkjent størsteinnhold i fullfôr. Hester, drøvtyggere og gris Total mengde - sink - methionin Inntil 8 uker. Bruksanvisningen for fôret skal sikre at godkjent størsteinnhold av sink i fullfôr overholdes. Støtte forberedelsene til drektighet og reproduksjon Høyt innhold av selen og innhold av vitamin E/kg fullfôr med vanninnhold % på minst mg/kg til gris, mg/kg til kanin og for hund, katt og mink 88 mg/kg, Pattedyr Navn og total mengde av hvert av tilsatte mikromineraler og vitamin.

13 Forts. Innhold av vitamin E i dagsrasjonen på minst 00 mg til sau, 00 mg til storfe og 00 mg til hest eller: høyt innhold av vitamin A og/eller vitamin D og/eller minst 00 mg betakaroten /dyr/dag. Tilskuddsfôr kan inneholde selen, vitamin A og D i konsentrasjoner over 00 ganger godkjent størsteinnhold i fullfôr. Daglig frigitt mengde for hvert av mikromineraler og/eller vitaminer, hvis det er bolus Lengste periode med kontinuerlig frigiving av mikromineraler eller vitaminer, hvis det er bolus. Kuer: uker før endt drektighet og til ny drektighet er bekreftet. Avlspurker:7 dager før til dager etter brunst og 7 dager før til dager etter grising. Andre hunndyr: Fra siste del av drektigheten til ny drektighet er bekreftet. Hanndyr: I tida de er avlsmessig aktive. Bruksanvisningen for fôret skal sikre at godkjent størsteinnhold av sink i fullfôr overholdes. Ved merking påføres:»råd om i hvilke situasjoner det er nødvendig å benytte fôret.» Høyt innhold av vitamin A og/eller D eller høyt innhold av selen og/eller sink og/eller minst mg vitamin E/kg fullfôr med % vann Fugler Navn og total mengde av hvert av tilsatte mikromineraler og vitamin For hunnfugler: I eggleggingsperioden For hannfugler: I tida de er avlmessig aktive Tilskuddsfôr kan inneholde selen, vitamin A og -D i konsentrasjoner over 00 ganger godkjent størsteinnhold i fullfôr.

14 Begrense risikoen for urinveisstener Lavt innhold av fosfor og magnesium, urinsurgjørende egenskaper Drøvtyggere - Klorider - Svovel - Urinsurgjørende stoffer Inntil uker. På emballasje, beholder eller etikett påføres: "Særlig for intensivt fôrete unge dyr." påføres: "Dyret bør til enhver tid ha tilgang til drikkevann. Begrense stress-reaksjon Stabilisere fordøyelsessystemet - Høyt innhold av magnesium og/eller - Lett fordøyelige næringsstoffer Lav bufferevne og lett fordøyelige næringsstoff Lett fordøyelige næringsstoff Gris Smågris Gris - Lett fordøyelige næringsstoffer og eventuelt behandlingen de har gjennomgått. - Innhold av n- fettsyrer, hvis tilsatt - Lett fordøyelige næringsstoffer og eventuelt behandling de har gjennomgått. - Bufferkapasitet - Astringerende middel, hvis tilsatt - Slimdannende stoffer, hvis tilsatt -7 dager Det skal opplyses om i hvilke situasjoner det er aktuelt å bruke fôret i. - uker Ved merking påføres: "Ved risiko for, i perioder med, eller ved rekonvalesens etter fordøyelsesproblemer».

15 Forts. Begrense risikoen for forstoppelse Fôrtilsetningsstoffer i en Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer, jf. vedlegg i forordning (EF) nr. 8/00. Tilskuddsfôr kan inneholde fôrtilsetningsstoff i den funksjonelle gruppen Tarrmstabiliserende stoffer i konsentrasjon over 00 ganger godkjent størsteinnhold i fullfôr. Næringsstoffer som stimulerer tarmpassasjen Dyrearter der bruk av tarmstabiliserende stoffer er godkjent. Avlspurker Navn og tilsatt mengde av tarmstabiliserende stoff. Næringsstoffer som stimulerer tarmpassasjen Inntil uker. 0 - dager før og 0 - dager etter grising Ved merking påføres:. "Ved risiko for, i perioder med, eller ved rekonvalesens etter fordøyelsesproblemer»,. Om nødvendig: «Fôret inneholder tarmstabiliserende stoffer i konsentrasjon over 00 ganger godkjent maksimumsinnhold i fullfôr.» Bruksanvisningen skal sikre at godkjent størsteinnhold av tarmstabiliserende stoffer i fullfôr blir overholdt. Begrense risikoen for fettleversyndrom Lavt energiinnhold og høy andel av omsettelig energi fra lipider med høyt innhold av flerumettede fettsyrer Verpehøner - Energiinnhold (beregnet etter EU-metode) - Prosentandel energi fra lipider - Innhold av flerumettede fettsyrer Inntil uker.

16 Kompensasjon for fordøyelsesforstyrrelser Kompensasjon for kronisk nedsatt tynntarmfunksjon Lavt innhold av mettede fettsyrer og høyt innhold av fettløselige vitaminer. Karbohydrater, protein og fettstoffer som stort sett fordøyes før de når blindtarmen Fjørfe unntatt gjess og duer Hovdyr ) - Prosentandel mettede fettsyrer i forhold til totale fettsyrer - Totalt vitamin A-innhold - Totalt vitamin D-innhold - Totalt vitamin E-innhold - Totalt vitamin K-innhold Lett fordøyelige karbohydrat-, proteinog fettkilder og eventuelt behandlingen de har gjennomgått. I de første to ukene etter klekking. Innledningsvis inntil Det bør opplyses om i hvilke situasjoner bruken av fôret særlig er aktuell og hvordan det bør gis, f eks som mange små rasjoner per dag. På emballasje, beholder eller etikett påføres: n forlenges, fra veterinær».

17 Andre opplysninger Kompensasjon for kroniske fordøyelsesforstyrrelser i tykktarmen Begrense stressreaksjoner Kompensasjon for tap av elektrolytter ved kraftig svetting Lettfordøyelige trevler Hovdyr - Trevlekilde(r) - Innhold av n- fettsyrer, hvis tilsatt Lett fordøyelige næringsstoffer Hovedsakelig elektrolytter og lett fordøyelige karbohydrater Hovdyr Hovdyr - Lett fordøyelige fôrmidler og eventuelt den behandlingen de har gjennomgått. - Innhold av n- fettsyrer hvis tilsatt - Klorider - Glukose Innledningsvis inntil Det bør opplyses om i hvilke situasjoner bruken av fôret særlig er aktuell, og hvordan det bør gis. På emballasje, beholder eller etikett påføres: n forlenges, bør det innhentes uttalelse fra veterinær. - uker Angi situasjoner der dette diettfôret tilrås brukt. - dager Det bør opplyses om i hvilke situasjoner bruken av fôret er særlig aktuell. Dersom fôret utgjør en stor del av dagsrasjonen, bør det opplyses om at det er risikabelt å foreta store endringer i fôrsammensetningen. påføres: "Dyret bør til enhver tid ha tilgang til drikkevann.

18 Rekonvalesens Støtte forberedelsene til og restitusjon etter sportsprestasjoner Høy konsentrasjon av næringsstoffer og lett fordøyelige fôrmidler Høyt innhold av selen og minst 0 mg vitamin E/kg fullfôr med vanninnhold % Hovdyr Hovdyr - Lett fordøyelige fôrmidler og eventuelt den behandlingen de har gjennomgått. - Innhold av n- fettsyrer og n- fettsyrer, hvis tilsatt Totalinnhold av: Vitamin E Selen Inntil dyret er restituert Inntil 8 uker før og inntil uker etter sportsprestasjoner. Det bør opplyses om i hvilke situasjoner bruken av fôret er særlig aktuell. Når fôret er spesielt beregnet på å bli gitt via sonde eller slange, påføres følgende på emballasje, beholder eller etikett: "Gis under tilsyn av veterinær. Bruksanvisningen for fôret skal sikre at godkjent størsteinnhold av selen ikke overskrides. Kompensasjon for kronisk nedsatt leverfunksjon Tilskuddsfôr kan inneholde selen i konsentrasjon over 00 ganger det godkjente innholdet i fullfôr. Lavt innhold av protein, men protein av høy kvalitet og lett fordøyelige karbohydrater Hovdyr - Protein- og trevlekilder - Lettfordøyelige karbohydrater og eventuelt den behandlingen de har gjennomgått. - Methionin - Cholin - Innhold av n- fettsyrer, hvis tilsatt Innledningsvis i inntil Det bør opplyses om hvordan fôret bør gis, f.eks. som mange små porsjoner per dag. På emballasje, beholder eller etikett påføres: n forlenges, fra veterinær.

19 Kompensasjon for kronisk nedsatt nyrefunksjon Lavt innhold av protein, men protein av høy kvalitet og lavt fosforinnhold Hovdyr - Proteinkilder Innledningsvis i inntil På emballasje, beholder eller etikett påføres: n forlenges fra veterinær". påføres: "Dyret bør til enhver tid ha tilgang til drikkevann. Fotnoter: ) Dersom det er hensiktsmessig kan produsenten også anbefale bruken av varen ved midlertidig nyresvikt. ) Dersom fôrvaren er anbefalt ved midlertidig nyresvikt, skal den anbefalte n være - uker. ) For fôrvarer til katt kan det særlige et suppleres med betegnelsen "Feline lower urinary tract disease" eller " Feline Urological Syndrome, FUS". ) For fôrvarer beregnet på en spesiell intoleranse kan en henvisning til den spesifikke intoleranse erstatte "visse næringsstoffer og fôrvarer". ) Produsenten kan supplere det særlige et med betegnelsen "Eksokrin pankreassvikt". ) For kattefôr kan produsenten under merkingsopplysninger supplere det særlige et med angivelsen "leverlipidose hos katt". 7) "Ketose" kan erstattes med "acetonemi". 8) Produsenten kan også anbefale bruken ved rekonvalesens etter ketose. 9) For fôrvarer til melkekuer. 0) For fôrvarer til søyer. ) For fôrvarer til melkekuer: "Høyst to måneder fra begynnelsen av laktasjonen". ) Påfør den aktuelle en av drøvtyggere. ) Når det gjelder fôr som er spesielt beregnet til gamle dyrs særlige behov (lett fordøyelige råvarer), tilføyes det "gamle dyr" sammen med dyrearten eller -en.

3.0 Liste over bruksområder for fôrblandinger med særlige ernæringsformål

3.0 Liste over bruksområder for fôrblandinger med særlige ernæringsformål .0 Liste over bruksområder for fôrblandinger med særlige Særlige Støtte av nyrefunksjonen ved kronisk nyresvikt ) Lavt innhold av fosfor og redusert innhold av proteiner med høy kvalitet eller redusert

Detaljer

Merkingsopplysninger. Dyreart eller kategori 3

Merkingsopplysninger. Dyreart eller kategori 3 Vedlegget til forslag til endringsforskrift for fôrvareforskriften Konsolidert 9..0 Del B Liste over bruksområder Fotnotene er samlet etter tabellen Særlige Støtte av nyrefunksjonen ved kronisk nyresvikt

Detaljer

3.0 Liste over bruksområder for fôrblandinger med særlige ernæringsformål

3.0 Liste over bruksområder for fôrblandinger med særlige ernæringsformål .0 Liste over bruksområder for fôrblandinger med særlige Særlige Støtte av nyrefunksjonen ved kronisk nyresvikt ) Løse opp struvittstener ) Lavt innhold av fosfor og redusert innhold av proteiner med høy

Detaljer

Merkingsopplysninger 4. Dyreart eller -kategori. - Kalsium - Fosfor - Kalium - Natrium - Innhold av essensielle fettsyrer dersom tilsatt

Merkingsopplysninger 4. Dyreart eller -kategori. - Kalsium - Fosfor - Kalium - Natrium - Innhold av essensielle fettsyrer dersom tilsatt Støtte av nyrefunksjonen ved kronisk nyresvikt ) Lavt innhold av fosfor og redusert innhold av proteiner med høy kvalitet - Proteinkilde(r) fettsyrer dersom tilsatt Innledningsvis mnd ) eller etiketten

Detaljer

Nr. 21/38 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/38/EF. av 5. mars 2008

Nr. 21/38 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/38/EF. av 5. mars 2008 Nr. 21/38 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.4.2014 KOMMISJONSDIREKTIV 2008/38/EF 2014/EØS/21/13 av 5. mars 2008 om utarbeiding av en liste over bruksområdene for fôrvarer med særlige ernæringsformål(*)

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 94/39/EF. av 25. juli 1994

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 94/39/EF. av 25. juli 1994 Nr.25/ 22 KOMMISJONSDIREKTIV 94/39/EF av 25. juli 1994 om utarbeiding av en liste over bruksområdene for fôrvarer med særlige ernæringsformål(*) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - under henvisning

Detaljer

VitaMineral in.no norm

VitaMineral in.no norm VitaMineral - En liten del av VitaMineral fôrrasjonen, en stor del av resultatet! Er det nødvendig å gi tilskuddsfôr? Dagens melke- og kjøttproduksjon kjennetegnes av kravet til høy avkastning og økt lønnsomhet.

Detaljer

veien til bedre dyrehelse

veien til bedre dyrehelse veien til bedre dyrehelse vitamineral provital normin ferro produkter 2 Innhold Storfe side 4 Sau side 6 Svin side 8 Hest side Produktansvarlig tilskuddsfôr og handelsvarer Thea Marika Ditlefsen Epost:

Detaljer

Virkning av vitamin- og mineralmangel hos dyr og i fôr

Virkning av vitamin- og mineralmangel hos dyr og i fôr Virkning av vitamin- og mineralmangel hos dyr og i fôr Tilskudd av vitaminer og mineraler til dyr I konvensjonelle kraftfôrblandinger er det tilsatt ekstra mineraler og vitaminer. Derfor vil dyr som får

Detaljer

VitaMineral Normal. VitaMineral Mg-rik. VitaMineral Ca-rik. VitaMineral Beite

VitaMineral Normal. VitaMineral Mg-rik. VitaMineral Ca-rik. VitaMineral Beite VitaMineral Normal VitaMineral Normal er et allsidig og bredt sammensatt tilskuddsfôr som gir alle drøvtyggere et grunnleggende tilskudd av makromineraler, mikromineraler og vitaminer. VitaMineral Mg-rik

Detaljer

Fôrvarer. Fullfôr untatt fullfôr til akvatiske dyr og pelsdyr. Tilskuddsfôr unntatt mineralfôr. Fôrvarer. Tilskuddsfôr unntatt mineralfôr

Fôrvarer. Fullfôr untatt fullfôr til akvatiske dyr og pelsdyr. Tilskuddsfôr unntatt mineralfôr. Fôrvarer. Tilskuddsfôr unntatt mineralfôr Vedlegg nr,, 3,7, 9 og skal lyde Uønskede stoffer og produkter Fôrvarer Arsen 8) Fôrmidler - mel av gras, tørket luserne, tørket kløver, tørkete sukkerbetesnitter og tørkete melasserte sukkerbetesnitter

Detaljer

Hva er mat? Om makronæringsstoffene, og hvor de blir av. Birger Svihus, professor i ernæring

Hva er mat? Om makronæringsstoffene, og hvor de blir av. Birger Svihus, professor i ernæring Hva er mat? Om makronæringsstoffene, og hvor de blir av Birger Svihus, professor i ernæring Zhang et al., 2006 Daglig minimumsbehov for næringsstoff (unntatt energi) Næringsstoff Minimumsbehov Vann, liter

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 96/4/EF. av 16. februar 1996

KOMMISJONSDIREKTIV 96/4/EF. av 16. februar 1996 Nr. 31/53 KOMMISJONSDIREKTIV 96/4/EF 2001/EØS/31/10 av 16. februar 1996 om endring av direktiv 91/321/EØF om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn(*) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE

Detaljer

Laveste innhold. Høyeste. Slaktegris - 1,28x10 9 1,28x10 9 I bruksanvisningen for tilsetningsstoff og

Laveste innhold. Høyeste. Slaktegris - 1,28x10 9 1,28x10 9 I bruksanvisningen for tilsetningsstoff og Laveste Største KDE/kg fullfôr 52) 13.0 Mikroorganismer E Bacillus licheniformis 1700 (DSM 5749) Bacillus subtilis (DSM 5750) (i forholdet 1/1) Blanding av Bacillus licheniformis og Bacillus subtilis som

Detaljer

På sporet av noe viktig, mikromineraler i praksis. Heidi Akselsen Veterinær & «saue-medeier» Akselsens Agenturer AS

På sporet av noe viktig, mikromineraler i praksis. Heidi Akselsen Veterinær & «saue-medeier» Akselsens Agenturer AS På sporet av noe viktig, mikromineraler i praksis Heidi Akselsen Veterinær & «saue-medeier» Akselsens Agenturer AS Mikromineraler - Sporstoffer kroppen trenger i små mengder for å fungere optimalt - Mangler

Detaljer

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning?

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? Hovedområde: Ernæring og helse Eksamensoppgaver fra skriftlig eksamen Naturfag (NAT1002). Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? A) natrium B) kalsium

Detaljer

Næringsstoffer i mat

Næringsstoffer i mat Næringsstoffer i mat 4 Behov Maten vi spiser skal dekke flere grunnleggende behov: 1. 2. 3. Energi Vitaminer Mineraler 4. Væske Energi: Vi har tre næringsstoffer som gir energi: Karbohydrat Fett Protein

Detaljer

Når kan en påstå at. Gunn Harriet Knutsen FHF seminar sjømat og helse 13.12.2011

Når kan en påstå at. Gunn Harriet Knutsen FHF seminar sjømat og helse 13.12.2011 Når kan en påstå at sjømat er sunt? Gunn Harriet Knutsen FHF seminar sjømat og helse 13.12.2011 Regelverksutfordringer for markedsføring av helse- og ernæringspåstander Merkebestemmelser Påstandsforordningen

Detaljer

Idrett og ernæring. Karoline Kristensen, Anja Garmann og Fredrik Theodor Fonn Bachelor i Idrett, ernæring og helse

Idrett og ernæring. Karoline Kristensen, Anja Garmann og Fredrik Theodor Fonn Bachelor i Idrett, ernæring og helse Idrett og ernæring Karoline Kristensen, Anja Garmann og Fredrik Theodor Fonn Bachelor i Idrett, ernæring og helse Karbohydrater Viktigste energikilde ved moderat/høy intensitet. Bør fylles opp ved trening

Detaljer

Fresubin YOcrème FRISK OG SYRLIG OG MED KREMET KONSISTENS

Fresubin YOcrème FRISK OG SYRLIG OG MED KREMET KONSISTENS E n t e r a L E R N Æ R I N G Fresubin YOcrème FRISK OG SYRLIG OG MED KREMET KONSISTENS Høy energitetthet: 150 kcal / 100 g Proteinrik: 7.5 g / 100 g = 20 energi % Høy andel myseprotein: 76 % av det totale

Detaljer

BOOOM - Introduksjon For kresne utøvere av utholdenhetsidrett

BOOOM - Introduksjon For kresne utøvere av utholdenhetsidrett BOOOM - Introduksjon For kresne utøvere av utholdenhetsidrett Lagledere og trenere forsøker å la idrettsutøverne yte topp prestasjoner. Det riktige valget av pålitelig og sunn idrettsernæring er like viktig

Detaljer

Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 25.03.2015

Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 25.03.2015 Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 25.03.2015 1. Kategori: Teknologiske tilsetningsstoffer Funksjonell gruppe: Konserveringsmidler

Detaljer

Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 25.09.2015

Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 25.09.2015 Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 25.09.2015 1. Kategori: Teknologiske tilsetningsstoffer Funksjonell gruppe: Konserveringsmidler

Detaljer

Naturlig glutenfrie, planteverdens rikeste kilde til omega-3, mye planteprotein, kostfiber etc.

Naturlig glutenfrie, planteverdens rikeste kilde til omega-3, mye planteprotein, kostfiber etc. ChiaX matfrø ChiaX matfrø 7500 Ingen forbindelse Naturlig glutenfrie, planteverdens rikeste kilde til omega-3, mye planteprotein, kostfiber etc. ChiaX er varemerket for den originale utgaven av frøet fra

Detaljer

3omDAGEN er en konkretisering av myndighetenes kostråd om melk og meieriprodukter. Dagens kostråd om melk og meieriprodukter:

3omDAGEN er en konkretisering av myndighetenes kostråd om melk og meieriprodukter. Dagens kostråd om melk og meieriprodukter: Hva er 3 om dagen? 3omDAGEN er en konkretisering av myndighetenes kostråd om melk og meieriprodukter Dagens kostråd om melk og meieriprodukter: «La magre meieriprodukter være en del av det daglige kostholdet»

Detaljer

Nr. 36/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 600/2005. av 18. april 2005

Nr. 36/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 600/2005. av 18. april 2005 Nr. 36/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 600/2005 2008/EØS/36/02 av 18. april 2005 om en ny tiårig godkjenning av et koksidiostatikum som tilsetningsstoff

Detaljer

Spesifisering av krav 15 Ernæring

Spesifisering av krav 15 Ernæring Vedlegg 1 Spesifisering av krav 15 Ernæring Godkjent dato: Godkjent av Prosjekteier: Utarbeidet av: 2.9.16 Jørn Hanssen Gro Ung 1 ENDRINGSHISTORIKK Versjon Dato Endring Produsent Godkjent 0.1 20.1.16 Utarbeidelse

Detaljer

Utvikling i dyretall

Utvikling i dyretall Utvikling i dyretall 1998 2007 Endring Melkekyr 314 000 253 000-61 000 Ammekyr 32 000 61 000 + 29 000 Endring kalver, ca. - 32 000 Drøv Gromkalv tilsatt naturproduktet P.E.P. vitaminer og mineraler tilpasset

Detaljer

Høyeste alder. KDE 52) /kg fullfôr

Høyeste alder. KDE 52) /kg fullfôr 3 Saccharomyces NCYC Sc 47 med innhold av minst 5 x 10 9 KDE/g og Slaktekanin 2,5 x 10 9 5 x 10 9 I bruksanvisningen for og minste Smågris 4 måneder 5 x 10 9 1 x 10 10 I bruksanvisningen for og minste

Detaljer

NOR/312R0432.SS OJ L 136/12, p. 1-40 COMMISSION REGULATION (EU) No 432/2012 of 16 May 2012 establishing a list of permitted health claims made on

NOR/312R0432.SS OJ L 136/12, p. 1-40 COMMISSION REGULATION (EU) No 432/2012 of 16 May 2012 establishing a list of permitted health claims made on NOR/312R0432.SS OJ L 136/12, p. 1-40 COMMISSION REGULATION (EU) No 432/2012 of 16 May 2012 establishing a list of permitted health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease

Detaljer

Mineralforsyning til sinkyr. Tønsberg, 12 nov 2013 Linda Karlsson Felleskjøpet Fôrutvikling

Mineralforsyning til sinkyr. Tønsberg, 12 nov 2013 Linda Karlsson Felleskjøpet Fôrutvikling Mineralforsyning til sinkyr Tønsberg, 12 nov 2013 Linda Karlsson Felleskjøpet Fôrutvikling Sinperioden er viktig! Den skal gi kyrne en pause og forberede for en høg produksjon med opprettholt god helse

Detaljer

PRODUKTARK Næringsberikede og konsistenstilpassede engangsporsjoner - Laks med tilbehør

PRODUKTARK Næringsberikede og konsistenstilpassede engangsporsjoner - Laks med tilbehør engangsporsjoner - Laks med tilbehør Menynavn Laks, spinat, blomkål, potet, hvit saus Innhold fisk/kjøttkomponenter Innhold saus Kokt og moset laks (48%), fløte, Vann, maltodekstrin, kremost (17%), proteinpulver,

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. Seksjon fôrvarer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. Seksjon fôrvarer Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon fôrvarer 13.-14. desember 2012 Forum: Sted og tid: Utsteder: Møtets formål: Møteleder: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden

Detaljer

HØRINGSNOTAT UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM ERNÆRINGS- OG HELSEPÅSTANDER OM NÆRINGSMIDLER

HØRINGSNOTAT UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM ERNÆRINGS- OG HELSEPÅSTANDER OM NÆRINGSMIDLER Til høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2015/128238 Dato: 29.06.2015 Org.nr: 985 399 077 HØRINGSNOTAT UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM ERNÆRINGS- OG HELSEPÅSTANDER OM NÆRINGSMIDLER Mattilsynet

Detaljer

Iskremen finnes i to ulike smaker: vanilje og vanilje med bringebær.

Iskremen finnes i to ulike smaker: vanilje og vanilje med bringebær. Proteinrik iskrem Skee is er en proteinrik iskrem utviklet for personer som behøver ekstra næring, ved sviktende appetitt eller for å forebygge underernæring. Iskremen inneholder kun ekte råvarer og har

Detaljer

Produktsettdetaljer. Leverandørnavn: FINSBRÅTEN AS Gln: Pakningsnivå D-pak Pall GTIN

Produktsettdetaljer. Leverandørnavn: FINSBRÅTEN AS Gln: Pakningsnivå D-pak Pall GTIN Produktsettdetaljer Leverandørnavn: FINSBRÅTEN AS Gln: 7080000700974 Pakningsnivå D-pak Pall GTIN 17025050417325 17025055417320 GLN hentested 7080000586622 7080000586622 EPD-nr 4707709 4707709 Leverandørens

Detaljer

Serie for bedre dyrehelse

Serie for bedre dyrehelse Serie for bedre dyrehelse Est. 1986 Ernæringsbasert helse Sau og lam Lamb Aid Styrker fordøyelsen og tilvekst 250ml Tilskudd av viktige vitaminer og mineraler til lam og ungsau Styrker lammets immunforsvar

Detaljer

Produktsettdetaljer. Leverandørnavn: FINSBRÅTEN AS Gln: Pakningsnivå F-pak D-pak Pall GTIN

Produktsettdetaljer. Leverandørnavn: FINSBRÅTEN AS Gln: Pakningsnivå F-pak D-pak Pall GTIN Produktsettdetaljer Leverandørnavn: FINSBRÅTEN AS Gln: 7080000700974 Pakningsnivå F-pak D-pak Pall GTIN 7025050042537 17025050742533 17025055742538 GLN hentested 7080000586622 7080000586622 EPD-nr 4766853

Detaljer

Kategori: Zootekniske tilsetningsstoff. Funksjonell gruppe: Fordøyelsesfremmere

Kategori: Zootekniske tilsetningsstoff. Funksjonell gruppe: Fordøyelsesfremmere Kategori: Tilsetningsstoff med ernæringsmessige egenskaper. Funksjonell gruppe: Aminosyrer, deres salter og analoger Minimums- Maksimums- Dyreart, Høyeste innhold innhold Andre bestemmelser kasjonsnr.

Detaljer

Mikromineraler i praksis; hvordan gir man det? Heidi Akselsen Veterinær & «saue-medeier» Akselsens Agenturer AS

Mikromineraler i praksis; hvordan gir man det? Heidi Akselsen Veterinær & «saue-medeier» Akselsens Agenturer AS Mikromineraler i praksis; hvordan gir man det? Heidi Akselsen Veterinær & «saue-medeier» Akselsens Agenturer AS Hva vil man oppnå med mineraltilskudd? Vedlikeholde helse og produksjon Vekst og fertilitet

Detaljer

IDEAL Super NYHET! fôrserien tilpasset Superpurka

IDEAL Super NYHET! fôrserien tilpasset Superpurka NYHET! IDEAL Super fôrserien tilpasset Superpurka www.strandunikorn.no IDEAL Super Svinegenetikk i rask framgang betyr også endring i det ernæringsmessige behovet til dyra. Større krav stilles til fôrleverandør

Detaljer

Hvilken plass har melk og meieriprodukter i norske ungdommers kosthold?

Hvilken plass har melk og meieriprodukter i norske ungdommers kosthold? Hvilken plass har melk og meieriprodukter i norske ungdommers kosthold? Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) v/ Guro Waage Ernæringsrådgiver guro@melk.no Agenda Om Opplysningskontoret for

Detaljer

Nr. 6/92 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2001/15/EF. av 15. februar 2001

Nr. 6/92 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2001/15/EF. av 15. februar 2001 Nr. 6/92 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til

Detaljer

Feedtech for kalver og kviger god hjelp når behovet er størst

Feedtech for kalver og kviger god hjelp når behovet er størst Feedtech for kalver og kviger god hjelp når behovet er størst Levetiden til ei ku er ved fødselen Perioden rundt kalving er full av farer, for både ku og kalv. Det er derfor vi tilbyr et komplett spekter

Detaljer

En sunn hund gir mer!

En sunn hund gir mer! En sunn hund gir mer! i test 4 ganger! TV2-2000 TV2 hjelper deg TV2-2004 TV2 hjelper deg NRK-2007 Forbrukerinspektørene VG-2009 Test av tørrfôr til hunder Norges mest solgte hundefôr! Hva kjennetegner

Detaljer

Oppdag den skreddersydde ernæringen for katten din her: KITTEN ALL CATS

Oppdag den skreddersydde ernæringen for katten din her: KITTEN ALL CATS Concept for Life gir katten din spesiellt utviklet tørrfôr for enhver situasjon og ethvert individuelle ernæringsbehov. Det skreddersydde, vitenskapelig fundamenterte ernæringskonseptet fra Concept for

Detaljer

Optimal utfodring av sinkor Effekt på produksjon och hälsa

Optimal utfodring av sinkor Effekt på produksjon och hälsa Optimal utfodring av sinkor Effekt på produksjon och hälsa Djurhälso- och Utfodringskonferensen 2015 Harald Volden TINE Rådgiving og Medlem Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU Hva ønsker

Detaljer

VitaMeal -Ristet Mais & Soyabønner

VitaMeal -Ristet Mais & Soyabønner VitaMeal -Ristet Mais & Soyabønner Vår oppgave har helt fra starten av vært å være en forkjemper for det gode i verden. Nourish the Children initiativet gir oss mulighet til å gjøre noe for å hjelpe feilernærte

Detaljer

Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 29.04.2014

Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 29.04.2014 Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 29.04.2014 1. Kategori: Teknologiske tilsetningsstoffer Funksjonell gruppe: Konserveringsmidler

Detaljer

Behov for energi og protein/lysintilførsel til rasktvoksende slaktegris. Victoria Bøhn Lund Fagrådgiver Svin, Felleskjøpet Agri

Behov for energi og protein/lysintilførsel til rasktvoksende slaktegris. Victoria Bøhn Lund Fagrådgiver Svin, Felleskjøpet Agri Behov for energi og protein/lysintilførsel til rasktvoksende slaktegris Victoria Bøhn Lund Fagrådgiver Svin, Felleskjøpet Agri Produktivitetsutviklingen har vært enorm! 2,78 2,76 2,76 2,74 2,72 2,73 2,71

Detaljer

GTIN GLN hentested

GTIN GLN hentested Produktsettdetaljer Leverandørnavn: FINSBRÅTEN AS Gln: 7080000700974 Pakningsnivå F-pak D-pak Pall GTIN 7025050012875 17025050112879 17025055112874 GLN hentested 7080000586615 7080000586615 EPD-nr 4700654

Detaljer

Større livsglede og en friskere hverdag Sunn matglede med energi som varer

Større livsglede og en friskere hverdag Sunn matglede med energi som varer Større livsglede og en friskere hverdag Sunn matglede med energi som varer Fedon A. Lindberg spesialist i indremedisin Fett som heler Fett som dreper Hva er det med omega 3? Hva er fett? Organiske forbindelser

Detaljer

Kosmos SF. Figurer kapittel 5 Maten vi lever av Figur s. 129

Kosmos SF. Figurer kapittel 5 Maten vi lever av Figur s. 129 Figurer kapittel 5 Maten vi lever av Figur s. 129 2 Lys 2 6 12 6 Andre organiske forbindelser 2 Vi får de organiske forbindelsene vi trenger fra planter eller fra dyr som har spist planter. Figurer kapittel

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2005/87/EF. av 5. desember 2005

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2005/87/EF. av 5. desember 2005 16.7.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 39/19 KOMMISJONSDIREKTIV 2005/87/EF 2009/EØS/39/05 av 5. desember 2005 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF

Detaljer

Grasbasert melkeproduksjon. Harald Volden TINE Rådgiving Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU

Grasbasert melkeproduksjon. Harald Volden TINE Rådgiving Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU Grasbasert melkeproduksjon Harald Volden TINE Rådgiving Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU Forventet økning i global matproduksjon (%/år) og reell prisvekst på ulike matvarer, % Verden

Detaljer

Mivitotal Pluss 1 liter

Mivitotal Pluss 1 liter Mivitotal Pluss 1 liter Mivitotal Pluss 1 liter 0598 Ingen forbindelse Flytende vitamin- og mineraltilskudd som tas lett opp i kroppen, med god og naturlig smak fra lakris og rød appelsin. God helse bygger

Detaljer

REN MSM TABLETTER OG PULVER

REN MSM TABLETTER OG PULVER REN MSM TABLETTER OG PULVER HVA ER MSM MSM (Metylsulfonylmetan) er en naturlig og organisk svovelkilde, som nå endelig er tilbake som kosttilskudd i Norge! MSM er godt for restitusjon etter trening, ømme

Detaljer

Herbalife24. produkt TRENING FORMULA 1 SPORT

Herbalife24. produkt TRENING FORMULA 1 SPORT BALANSERT MÅLTID FOR IDRETTSUTØVERE Hent styrke fra måltidet du inntar før trening. Formula 1 Sport gir deg et lettvint og balansert næringsinntak av karbohydrater, proteiner, vitaminer og mineraler som

Detaljer

PARENTERAL ERNÆRING. Hilde M. Sporsem Klinisk farmasøyt Sykehusapoteket Oslo, farmasøytiske tjenester Trinn 1 januar 2016

PARENTERAL ERNÆRING. Hilde M. Sporsem Klinisk farmasøyt Sykehusapoteket Oslo, farmasøytiske tjenester Trinn 1 januar 2016 PARENTERAL ERNÆRING Hilde M. Sporsem Klinisk farmasøyt Sykehusapoteket Oslo, farmasøytiske tjenester Trinn 1 januar 2016 Valg av parenteral ernæringsløsning Velge det produkt som sykehuset har LIS (legemiddelinnkjøp)

Detaljer

Kristin Hamre: God ernæringskvalitet til marine fiskelarver. Embryo og larver Risiko/nytte fisk Bærekraft

Kristin Hamre: God ernæringskvalitet til marine fiskelarver. Embryo og larver Risiko/nytte fisk Bærekraft Kristin Hamre: God ernæringskvalitet til marine fiskelarver Embryo og larver Risiko/nytte fisk Bærekraft Ernæringsbehov hos marine fiskelarver Det er gjort få studier av ernæringsbehovene hos marine fiskelarver,

Detaljer

Marin tilnærming til tarmplager. Oddrun Anita Gudbrandsen Klinisk institutt 1, UiB nkjgu@k1.uib.no

Marin tilnærming til tarmplager. Oddrun Anita Gudbrandsen Klinisk institutt 1, UiB nkjgu@k1.uib.no Marin tilnærming til tarmplager Oddrun Anita Gudbrandsen Klinisk institutt 1, UiB nkjgu@k1.uib.no 1 Fisk mer enn omega-3 fettsyrer Fiskeproteiner er interessante som tilskudd men også i kombinasjon med

Detaljer

ENTERAL ERNÆRING. Produktinformasjon. Næringsdrikker Næringskremer Næringspulver Sondeløsninger

ENTERAL ERNÆRING. Produktinformasjon. Næringsdrikker Næringskremer Næringspulver Sondeløsninger ENTERAL ERNÆRING Produktinformasjon Næringsdrikker Næringskremer Næringspulver Sondeløsninger 3 UNDERERNÆRING I HELSENORGE Det antas at mellom 20 og 50 prosent av pasientene i institusjon har en underernæringstilstand.

Detaljer

GTIN GLN hentested

GTIN GLN hentested Produktsettdetaljer Leverandørnavn: FINSBRÅTEN AS Gln: 7080000700974 Pakningsnivå F-pak D-pak Pall GTIN 7025050011496 17025050111490 17025055111495 GLN hentested 7080000586615 7080000586615 EPD-nr 4701157

Detaljer

EQ EVERYDAY det du trenger hver dag

EQ EVERYDAY det du trenger hver dag It s in our nature For oss i Eqology er naturen en essensiell drivkraft i og omkring oss en kraft som inspirerer oss til å oppnå store ting. Vi kaller det Naturally Driven. Basert på denne filosofien har

Detaljer

Utviklingen av tallet på forskjellige husdyr i Gjerdrum

Utviklingen av tallet på forskjellige husdyr i Gjerdrum azk31 azk31_husdyr_buskerud.pdf Landbrukskontoret i Ullensaker og Utviklingen av tallet på forskjellige husdyr i Husdyrproduksjoner Mjølkekyr 291 258 279 25 234 263 255 26 241 254 Ammekyr 54 11 91 12 123

Detaljer

Kontinuasjonseksamen i humanbiologi OD2100

Kontinuasjonseksamen i humanbiologi OD2100 Kontinuasjonseksamen i humanbiologi OD2100 17. februar 2017 kl. 09.00-14.00 1 Del 1 På laboratoriekurs Under arbeidsfysiologikurset du deltok på tidligere i år registrerte du bl.a. forandringer i hjertesyklus

Detaljer

EQ EVERYDAY det du trenger hver dag

EQ EVERYDAY det du trenger hver dag It s in our nature EQ EVERYDAY det du trenger hver dag EQ Everyday inneholder Lifeforce og Vitastrong. Produktene er utviklet for å komplementere hverandre ved å sikre kroppen din tilførselen av vitamin

Detaljer

Veileder til forskrift 18. okt. 2002 nr. 1185 om bearbeidet kornbasert barnemat og annen barnemat til spedbarn og småbarn

Veileder til forskrift 18. okt. 2002 nr. 1185 om bearbeidet kornbasert barnemat og annen barnemat til spedbarn og småbarn Veileder til forskrift 18. okt. 2002 nr. 1185 om bearbeidet kornbasert barnemat og annen barnemat til spedbarn og småbarn Bakgrunn 0.1 Innledning Veileder til forskrift 18. okt. 2002 nr. 1185 om bearbeidet

Detaljer

ledd, overvekt og HoRMoneR SPECIFIC DIETTER

ledd, overvekt og HoRMoneR SPECIFIC DIETTER SPECIFIC DIETTER ledd, overvekt og HoRMoneR joint SuPPorT, WEIGhT reduction, WEIGhT ConTroL, DIETT-SuPPorT For DYr med DIaBETES ELLEr andre hormonelle TILSTanDEr SOLGT AV VETERINÆRER SIDEN 1988 SPECIFIC

Detaljer

05-2013. tilskuddsfôr!

05-2013. tilskuddsfôr! 05-2013 tilskuddsfôr! Pluss hjelper deg å ta ansvar! Mineraler og vitaminer for god helse Pluss er Felleskjøpets sortiment av tilskuddsfôr til storfe, sau, svin og fjørfe. Våre produkter er utviklet for

Detaljer

Fettstoffer og kolesterol

Fettstoffer og kolesterol Fettstoffer og kolesterol Seminar kostkontakter Utsikten 12.12.11 Anne S. Amdal Fett I ernæringssammenheng snakker vi om tre typer fett. 1. Enkle lipider * triglyserider * Fettet vi spiser fra kosten er

Detaljer

Grovfôranalyser, mineraler som korrigeringer til gjødslingsplan

Grovfôranalyser, mineraler som korrigeringer til gjødslingsplan Grovfôranalyser, mineraler som korrigeringer til gjødslingsplan «Avlingskampen», fagsamling Hærøya, 8.-9. januar 2015. Bjørn Tor Svoldal, Yara Norge AS Supplerende mineralgjødseltyper til husdyrgjødsel

Detaljer

helse og trivsel for hund og katt

helse og trivsel for hund og katt helse og trivsel for hund og katt VITAMINER FORDØYELSE HUD OG PELS MUNNHYGIENE Aptusproduktene gir et godt grunnlag for at hunden og katten din får de tilskuddene og den pleien de trenger. Serien inneholder

Detaljer

Figurer og tabeller kapittel 10 Fordøyelsen

Figurer og tabeller kapittel 10 Fordøyelsen Side 203 Spyttkjertler Spiserøret Magesekken Leveren Galleblæra Bukspyttkjertelen Tolvfingertarmen Tynntarmen Tykktarmen Endetarmen Oversikt over fordøyelseskanalen med kjertler. Galleblæra er ingen kjertel,

Detaljer

Nr. 8/150 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1170/2009. av 30. november 2009

Nr. 8/150 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1170/2009. av 30. november 2009 Nr. 8/150 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1170/2009 2016/EØS/8/12 av 30. november 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF og europaparlaments-

Detaljer

Spis smart, prester bedre. Vind IL 2016 Pernilla Egedius

Spis smart, prester bedre. Vind IL 2016 Pernilla Egedius Spis smart, prester bedre Vind IL 2016 Pernilla Egedius Hva du spiser betyr noe Mer overskudd og bedre humør Bedre konsentrasjonsevne Reduserer risikoen for overvekt,diabetes 2, Får en sterk og frisk kropp

Detaljer

Sjømat sin rolle i mat- og ernæringsikkerhet

Sjømat sin rolle i mat- og ernæringsikkerhet Sjømat sin rolle i mat- og ernæringsikkerhet Dr Bente E. Torstensen Forskningsdirektør Fiskeernæring Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) UTFORDRINGENE Mat og ernæringsikkerhet

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0869.ohfo OJ L 257/12, p. 7-9 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 869/2012 of 24 September 2012 concerning the authorisation of thaumatin as a feed additive for all animal species (UOFFISIELL

Detaljer

Informasjon om Olivita

Informasjon om Olivita Informasjon om Olivita Les nøye gjennom dette før du begynner å bruke Olivita - Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen. - Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt Olivita

Detaljer

ESSENTIAL. med Mangostan, Acai & Aloe Vera 900ml

ESSENTIAL. med Mangostan, Acai & Aloe Vera 900ml ESSENTIAL med Mangostan, Acai & Aloe Vera 900ml 2/16 3/16 01 NOEN MENNESKER HOLDER SEG FRISKERE, LEVER LENGRE OG ELDES SAKTERE VED Å UNNGÅ ERNÆRINGSHULL I EGET KOSTHOLD. EQ Essential er et kosttilskudd

Detaljer

6.0 Fargestoffer inkludert pigmenter

6.0 Fargestoffer inkludert pigmenter 6.0 Fargestoffer inkludert pigmenter EØFnr Tilsetningsstoff Kjemisk betegnelse, 6.0 Fargestoffer inkludert pigmenter 6.1 Karotenoider og Xantofyller: E 160a Betacaroten C 40 H 56 Kanarifugler Permanent

Detaljer

Spising og ernæring. Hva er nok mat og hva er sunt nok? Ikke yoghurt i barnehagen?

Spising og ernæring. Hva er nok mat og hva er sunt nok? Ikke yoghurt i barnehagen? Hva er nok mat og hva er sunt nok? Basiskurs 21.08.15 Klinisk ernæringsfysiologer: Kjersti Birketvedtog Nina Løvhøiden Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise-og ernæringsvansker

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Metomotyl 2,5 mg/ml injeksjonsvæske til katt og hund Metomotyl 5 mg/ml injeksjonsvæske til katt og hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 2,5 mg/ml injeksjonsvæske

Detaljer

Før du løser oppgavene under, bør du lese faktaarket om energi og se godt på eksemplet med utregnet E % nederst på arket.

Før du løser oppgavene under, bør du lese faktaarket om energi og se godt på eksemplet med utregnet E % nederst på arket. OPPGAVER UNGDOMSTRINNET 1 (3) Hvor mye energi? Hvor mye energi gir de ulike næringsstoffene Før du løser oppgavene under, bør du lese faktaarket om energi og se godt på eksemplet med utregnet E % nederst

Detaljer

Spiser du deg syk. Steinalderkostholdet. Kan maten ha noe å si? De positive sidene. Korn - et tveegget sverd. Ernæring og helse

Spiser du deg syk. Steinalderkostholdet. Kan maten ha noe å si? De positive sidene. Korn - et tveegget sverd. Ernæring og helse Hvordan er den generelle helsetilstanden? Er syke 5 % Spiser du deg syk Er det noe du kan gjøre for din helse? Er halvveis friske 75 % Er friske 20 % Kan maten ha noe å si? Steinalderkostholdet 6-7 millioner

Detaljer

10.0 Bindemidler, antiklumpemidler og koaguleringsmidler

10.0 Bindemidler, antiklumpemidler og koaguleringsmidler 10.0 Bindemidler, antiklumpemidler og koaguleringsmidler EØFnr Tilsetningsstoff Kjemisk betegnelse, 10.0 Bindemidler, antiklumpemidler og koaguleringsmidler E 330 Sitronsyre C 6 H 8 O 7 Merkes som konserveringsmiddel

Detaljer

#alyserapport. AnalyCen. l,metet 10.1.2008 12.11.2008. Gaia lab 7228 KvAl

#alyserapport. AnalyCen. l,metet 10.1.2008 12.11.2008. Gaia lab 7228 KvAl #alyserapport AnalyCen Gaia lab 7228 KvAl Fylke Kommune Distrikt Side 1 (1) Lab.nr. Oppdragsnr Provetype Forslag Oyreslgg l,metet Parameter I orrstott Protein NDF F6renheter, FEh F6renheter, FEh Kvalitetsklasse

Detaljer

Dyras beste tilskuddsfôr!

Dyras beste tilskuddsfôr! Dyras beste tilskuddsfôr! PLUSS HJELPER DEG Å TA ANSVAR! er Felleskjøpets sortiment av tilskuddsfôr til storfe, sau, svin og fjørfe. Våre produkter er utviklet for å bidra til en optimal fôring gjennom

Detaljer

Godt kvigeoppdrett. Hvordan en fôrer og steller kvigene under oppdrettet har stor betydning for mjølkeytelse og økonomien i mjølkeproduksjonen.

Godt kvigeoppdrett. Hvordan en fôrer og steller kvigene under oppdrettet har stor betydning for mjølkeytelse og økonomien i mjølkeproduksjonen. Godt kvigeoppdrett Hvordan en fôrer og steller kvigene under oppdrettet har stor betydning for mjølkeytelse og økonomien i mjølkeproduksjonen. Kostnadene knyttet til oppdrett av rekrutteringskviger er

Detaljer

Livskvalitet og god Appetitt!

Livskvalitet og god Appetitt! Livskvalitet og god Appetitt! Norsk premium hundefôr med høy næringsverdi og suveren smak PREMUM Anbefalt av veterinær Trude Mostue Norwegian premium God helse gir appetitt på livet Livskvalitet basert

Detaljer

Fôranalyser 2009. Kjemiske og mikrobiologiske analyser Mikroskopiundersøkelser

Fôranalyser 2009. Kjemiske og mikrobiologiske analyser Mikroskopiundersøkelser Fôranalyser 2009 Kjemiske og mikrobiologiske analyser Mikroskopiundersøkelser Mattilsynet, seksjon Landdyr og dyrehelsepersonell Ås, juni 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 1.1 Om rapporten 3 1.2

Detaljer

Nr. 26/294 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/115/EF. av 22. desember 2003

Nr. 26/294 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/115/EF. av 22. desember 2003 Nr. 26/294 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/115/EF 2007/EØS/26/31 av 22. desember 2003 om endring av direktiv 94/35/EF om søtstoffer til bruk i næringsmidler(*)

Detaljer

Mat. Energi (kj) per 100 g. Krydderskinke 520 125. Brelett/lettmargarin 1633 369. Kneippbrød 931 223. Lettmelk 175 41. Cola 180 42. Potetgull 2185 525

Mat. Energi (kj) per 100 g. Krydderskinke 520 125. Brelett/lettmargarin 1633 369. Kneippbrød 931 223. Lettmelk 175 41. Cola 180 42. Potetgull 2185 525 Ernæring og helse: 5 Næringsstoffer Figur s. 87 Mat Næringsstoffer som gir kroppen energi. Næringsstoffer som ikke gir kroppen energi. Karbohydrater Fett Proteiner Vitaminer Mineraler og sporstoffer Matvare

Detaljer

Nødvendige næringsstoffer - en kort introduksjon i ernæringslære forelesningsnotat

Nødvendige næringsstoffer - en kort introduksjon i ernæringslære forelesningsnotat Nødvendige næringsstoffer - en kort introduksjon i ernæringslære forelesningsnotat Vibeke Videm Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det medisinske fakultet, NTNU Avd. for immunologi

Detaljer

NOR/311R0440.bjaa OJ L 119/11, p. 4-9

NOR/311R0440.bjaa OJ L 119/11, p. 4-9 NOR/311R0440.bjaa OJ L 119/11, p. 4-9 COMMISSION REGULATION (EU) No 440/2011 of 6 May 2011 on the authorisation and refusal of authorisation of certain health claims made on foods and referring to children

Detaljer

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT DANSK PRODUSERT PREMIUM FOR TIL DIN HUND OG KATT ARCTIC - THE ACTIVE DOG PERFORMANCE - THE ACTIVE DOG ADULT - THE FAMILY DOG PUPPY - THE GROWING DOG LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT Hovedkontor -

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 987/2008. av 8. oktober 2008

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 987/2008. av 8. oktober 2008 26.3.2015 Nr. 18/469 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 987/2008 2015/EØS/18/45 av 8. oktober 2008 om endring av vedlegg IV og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om under henvisning

Detaljer

SORTIMENTS- GUIDE FOR SPESIAL- PRODUKTER

SORTIMENTS- GUIDE FOR SPESIAL- PRODUKTER SORTIMENTS- GUIDE FOR SPESIAL- PRODUKTER BARN OG VOKSNE APRIL 2016 INNHOLD SIDE Monogen 4 Kindergen 4 Locasol 5 Galactomin 17 5 Galactomin 19 5 KetoCal 16 KetoCal 4:1 LQ (Multi Fibre) 17 Pepdite 24 Pepdite

Detaljer

Hvordan kan vi påvirke fettsammensetningen i kjøtt og hva kan dette bety for helsa? Anna Haug. Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås

Hvordan kan vi påvirke fettsammensetningen i kjøtt og hva kan dette bety for helsa? Anna Haug. Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås Hvordan kan vi påvirke fettsammensetningen i kjøtt og hva kan dette bety for helsa? Anna Haug Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås Hvorfor et blandet kosthold er viktig for helsa. Mennesket er

Detaljer