Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 25.03.2015"

Transkript

1 Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert Kategori: Teknologiske tilsetningsstoffer Funksjonell gruppe: Konserveringsmidler Identifiikasjonsnr. Minimums- innhold Mg aktivt stoff/ kg fullfôr med vanninnhold 12% 1a 237a 333/ Kaliumdiformiat et Kaliumdiformiat: 50 +/- 5% Vann: 50 +/-5% Alle dyrearter Bare tillatt brukt til rå fisk og fiskebiprodukter som fôr, med største tillatte innhold på mg kaliumdiformiat/kg rå fisk Karakteristik av aktivt stoff: Kaliumdiformiat CAS nr C 2H 3O 4K Produsert ved syntese. Største tillatte innhold i fôr til avvent smågris, når det brukes en blanding av ulike kilder for kaliumdiformiat, skal ikke overskride mg/kg fullfôr og mg/kg fullfôr til slaktegris og avlspurker. Analysemetode 1) : Bestemmelse av kalium i tilsetningsstoffet: EN ISO 6869 eller EN Bestemmelse av total formiat: i tilsetningsstoffet: EN Bestemmelse av total formiat i premiks og fullfôr: (HPLC-UV/R1) eller (IC-EDC) I bruksanvisningen skal det stå: «Brukt samtidig med andre organiske syrer, i største tillatte innhold, vil ha motsatt effekt. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.asp 1

2 Identifiikasjonsnr. Minimums- innhold Mg aktivt stoff/ kg fullfôr med vanninnhold 12% 1a / Fumarsyre et Fumarsyre: 99,5% i fast form. Karakteristik av aktivt stoff: Fumarsyre C 4H 4O 4 CAS nr Analysemetode 1) : Bestemmelse av fumarsyre i tilsetnings-stoffet: Infrarød absorbsjonsspektrometri og titrering med med natriumhydroksid (Food Chemical Codex 7) Fjørfe og gris Unge dyr som fôres med melkeerstatning Andre dyrearter Det skal benyttes vernemaske, -briller og - hansker ved håndtering av stoffet ) Bestemmelse av totalfumarsyre i premiks og fôrvarer: HPLC-UV 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.asp 2) Mg fumarsyrepr kg melkeerstatning (pulver). 2

3 Identifiikasjonsnr. Minimums- innhold Mg aktivt stoff/ kg fullfôr med vanninnhold 12% 1a / Ortofosforsyre et Preparat av ortofosforsyre (67%-87,5%) w/w (vandig løsning) Aktivt stoff: Ortofosforsyre H 3PO 4 Cas.nr Flyktig syre: <10 mg/kg (som eddiksyre). Klorider:< 200 mg/kg (som klorin). Sulfater:<1 500 mg/ kg (som CaSO 4). Alle dyrearter Av sikkerhetshensyn skal vernemaske, -briller, -hansker og overtrekksklær benyttes når preparatet handteres. 2 Fosforinnholdet skal angis ved merking av premiks Analysemetode 1) : Bestemmelse av ortofosforsyre i tilsetningsstoffet: Titrering med natriumhydroksid (JECFA monograph phosphoric acid) 2) 1) Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.asp 2) JECFA Mnograph phosphpric acid: 3

4 Identifiikasjonsnr. Minimums- innhold Mg aktivt stoff/ kg fullfôr med vanninnhold 12% 1a / Preparat natriumbenzoat, propionsyre og natriumpropionat et Preparat av: natriumbenzoat: 140 g/kg, propionsyre 110 g/kg, natriumpropionat 110 g/kg og vann 380 g/kg Karakteristik av aktivt stoff: Natriumbenzoat: (C 7H 5O 2Na)> 99% etter tørking i to timer ved 105 C Propionsyre (C 3H 6O 2)>99,5% Natriumpropionat (C 3H 5O 2Na) >99% Etter tørking i to timer ved 105 C Alle dyrearter Bare tillatt brukt til rå fisk og fiskebiprodukter som fôr, med største tillatte innhold på mg kaliumdiformiat/kg rå fisk. Største tillatte innhold i fôr til avvent smågris, når det brukes en blanding av ulike kilder for kaliumdiformiat, skal ikke overskride mg/kg fullfôr og mg/kg fullfôr til slaktegris og avlspurker. I bruksanvisningen skal det stå: «Brukt samtidig med andre organiske syrer, i største tillatte innhold, vil ha motsatt effekt. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.asp 4

5 Funksjonell gruppe: Bindemidler, antiklumpemidler Identifiikasjonsnr. Minimums- innhold Mg aktivt stoff/ kg fullfôr med vanninnhold 12% 1g / Klinoptilolitt av sedimentær opprinnelse et Klinoptilolitt av sedimentær opprinnelse > 80% (melform) Karakteristik av aktivt stoff: Klinoptilolitt (hydrert natriumkalium-aluminiumsilikat) av sedimentær opprinnelse > 80% og leirmineraler < 20% (uten fiber og kvarts) CAS nr.: Alle dyrearter Det skal benyttes vernemaske briller og - hansker ved håndtering av stoffet. 2.Totalmengde av klinoptilolitt av sedimentær opprinnelse fra alle kilder skal ikke overskride maksinnholdet på mg. Stoffet kan benyttes både som bindemiddel og antiklumpemiddel Analysemetode 1) : Bestemmelse av klinoptilolitt i tilsetningsstoff: X- raydiffraction (XRD) 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 5

6 Funksjonell gruppe: Syreregulatorer Identifiikasjonsnr. Minimums- innhold Mg aktivt stoff/ kg fullfôr med vanninnhold 12% 1 j514ii 136/ Natruim-bisulfat et Natrium-bisulfat: > 95,2% Karakteristik av aktivt stoff: Natrium-bisulfat CAS nr NaHSO 4 Na: 19,15% SO 4: 80,01% Framstilt ved syntese. Analysemetode 1) : Bestemmelse av NaHSO 4 i tilsetningsstoff: Titrering basert på bestemmelse av totalløselig syre av natrium-bisulfat mot en standard hydroksidløsning. Kjæledyr og andre ikkematproduser -ende dyr I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet og pelleteringsstabilitet. 2.. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet. 3. Blanding av ulike kilder for natrium-bisulfat skal ikke overskride det største tillatte mengde for i fullfôr på mg/kg fullfôr )Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 6

7 Funksjonell gruppe: Ensileringsmidler Identifiikasjonsnr. Mg aktivt stoff/kg fullfôr med vanninnhold 12% 1 k /2013 og (EU) 305/ Propionsyre et Propionsyre >99,5% Karakteristik av aktivt stoff: Propionsyre >99,5%. C 3H 6O 2 CASnr.: Ikke-flyktige rester < 0,01 % etter tørking ved 140 C til konstant vekt. Aldehyder <0,1 % angitt som formaldehyd Produsert ved syntese. Drøvtyggere Samtidig bruk av andre organiske syrer i største tillatte mengde har uheldig virkning. Griser Fjørfe Alle dyrearter unntatt drøvtyggere, gris og fjørfe 2 Tilsetnigsstoffet skal brukes i materiale som er lett å ensilere. 2) Samtidig bruk med andre kilder av det aktive stoffet skal ikke overskride det største tillatte innholdet Det skal benyttes vernemaske, -briller og - hansker ved håndtering av stoffet. Analysemetode 1) : Kvantifisering av propionsyre som total propionsyre i tilsetningsstoff, premiks og fôrvarer: HPLC-RL 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 2) Lett ensilerbart grovfôr: > 3% løselige karbohydrateri ferskt materiale (dvs. hele maisplanter, raigras eller sukkerbetepulp). Kommisjonsforordning (EF) nr. 429/2009 (OJ) L 133, s. 1) 7

8 Identifiikasjonsnr. Mg aktivt stoff/kg fullfôr med vanninnhold 12% 1 k /2013 og 305/ Natriumpropionat et Natriumpropionat > 98,5% Karakteristik av aktivt stoff: Natriumpropionat >98,5%. C 3H 5O 2Na CASnr.: Tap ved tørking: < 4% bestemt ved tørking ved 105 C i to timer. Uløselige stoffer i vann <0,1%. Produsert ved syntese Analysemetode 1) : Kvantifisering av natriumpropionat i tilsetningsstoffet: HPLC-RL og for totalt natriuminnhold: Atomabsorbsjonsspektrometri, AAS (EN ISO6869) Drøvtyggere Samtidig bruk av andre organiske syrer i største tillatte mengde har uheldig virkning. Griser ) Fjørfe ) Alle dyrearter unntatt drøvtyggere, gris og fjørfe 2 Tilsetnigsstoffet skal brukes i materiale som er lett å ensilere. 2) 3 Samtidig bruk med andre kilder av det aktive stoffet skal ikke overskride det største tillatte innholdet Det skal benyttes vernemaske, -briller og - hansker ved håndtering av stoffet )Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 2) Lett ensilerbart grovfôr: > 3% løselige karbohydrateri ferskt materiale (dvs. hele maisplanter, raigras eller sukkerbetepulp). Kommisjonsforordning (EF) nr. 429/2009 (OJ) L 133, s. 1) 3) Som propionsyre. 8

9 Identifiikasjonsnr. Mg aktivt stoff/kg fullfôr med vanninnhold 12% 1 k / Ammoniumpropionat et Preparat av ammoniumpropionat > 19,0%, propionsyre < 80,0% og vann <30%. Drøvtyggere Samtidig bruk av andre organiske syrer i største tillatte mengde har uheldig virkning. Griser ) 2 Tilsetnigsstoffet skal brukes i materiale som er lett å ensilere. 2) og 305/2014 Karakteristik av aktivt stoff: Ammoniumpropionat C 3H 9O 2N CASnr.: Produsert ved syntese. Analysemetode 1) : Kvantifisering av ammoniumpropionat i tilsetningsstoffet: HPLC-RL for totalt propionat og titrering med svovelsyre og natriumhydroksid for ammonium. Kvantifisering av ammoniumpropionat som total propionsyre i premiks og fôrvarer: HPLC-RL Fjørfe ) Alle dyrearter unntatt drøvtyggere, gris og fjørfe 3 Samtidig bruk med andre kilder av det aktive stoffet skal ikke overskride det største tillatte innholdet Det skal benyttes vernemaske, -briller og - hansker ved håndtering av stoffet )Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 2) Lett ensilerbart grovfôr: > 3% løselige karbohydrateri ferskt materiale (dvs. hele maisplanter, raigras eller sukkerbetepulp). Kommisjonsforordning (EF) nr. 429/2009 (OJ) L 133, s. 1) 3) Som propionsyre. 9

10 Identifiikasjonsnr. Mg aktivt stoff/kg fullfôr med vanninnhold 12% 1k1009 1k1010 1k /2014 Pediococcus pentosacceus DSM Pediococcus pentosacceus DSM Pediococcus pentosacceus DSM et Preparat av hhv Pediococcus pentosacceus DSM 14021, Pediococcus pentosacceus DSM og Pediococcus pentosacceus DSM 2368, alle med med minst 1x10 11 KDE/kg. Karakteristik av aktivt stoff: Alle tre består av levedyktige celler av hver av de tre bakteriestammene. Alle dyrearter Alle dyrearter Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet Minste mengde av hver av tilsetningsstoffeene som bør benyttes når det blir brukt uten kombinasjon med andre mikrobiologiske ensileringsmidler er 1x10 8 KDE/kg fersk materiale som er lett til middels lett å ensilere 2). 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1 : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar ( EN 15786) Identifikasjon: PFGE-metode 1) Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 2) Lett ensilerbart grovfôr: > 3% løselige karbohydrateri ferskt materiale. Midels lett ensilerbart materiale 1,5-3,0% løselige karbohydrater i ferskt materiale. Kommisjonsforordning (EF) nr. 429/2009 (OJ) L 133, s. 1) 10

11 Identifiikasjonsnr. KDE/kg organisk stoff 1 k Lactobacillus plantarum (DSM 21762) et Preparat av Lactobacillus plantarum DSM 21762) som inneholder minst 5 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus plantarum (DSM 21762) Alle dyrearter - 1x I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet bør brukes når det blir brukt i kombinasjon med andre mikrobiologiske ensileringsmidler. 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar ( EN 15787) Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 11

12 Identifiikasjonsnr. KDE/kg organisk stoff 1 k Lactobacillus buchneri (DSM ) et Preparat av Lactobacillus buchneri (DSM 22963) som inneholder minst 5 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus buchneri (DSM 22963) Alle dyrearter - 1x I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet bør brukes når det blir brukt i kombinasjon med andre mikrobiologiske ensileringsmidler. 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar ( EN 15787) Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 12

13 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) et Preparat av Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) som inneholder minst 1,2 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 2,4 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar (EN 15787) Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 13

14 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k Lactobacillus buchneri (DSM 16774) et Preparat av Lactobacillus buchneri (DSM 16774) som inneholder minst 5 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus buchneri DSM 16774) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar (EN 15787) Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 14

15 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k Lactobacillus buchneri (DSM 12856) et Preparat av Lactobacillus buchneri (DSM 12856) som inneholder minst 5 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus buchneri (DSM 12856) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x 10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar (EN 15787) Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 15

16 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k Lactobacillus paracasei (DSM 16245) et Preparat av Lactobacillus plantarum (DSM 16245) som inneholder minst 5 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus paracasei (DSM 16245) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar (EN 15787) Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 16

17 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k Lactobacillus paracasei (DSM 16773) et Preparat av Lactobacillus paracasei (DSM 16773) som inneholder minst 4 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus paracasei (DSM 16773) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar (EN 15787) Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 17

18 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k Lactobacillus plantarum DSM 12836) et Preparat av Lactobacillus plantarum (DSM 12836) som inneholder minst 5 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus plantarum (DSM 12836) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar (EN 15787) Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 18

19 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k Lactobacillus plantarum (DSM 12837) et Preparat av Lactobacillus plantarum (DSM 12837) som inneholder minst 5 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruka av MRS-agar (EN 15787) Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 19

20 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k / Enterococcus faecium NCIMB et Preparat av Enterococcus faecium NCIMB som inneholder minst 5 x KDE/g tilsetningsstoff. aktivt stoff: Levedyktige celler av Enterococcus faecium NCIMB Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet k /2014 Enterococcus faecium DSM Analysemetode se nedenfor et Preparat av Enterococcus faecium DSM som inneholder minst 5 x KDE/g tilsetningsstoff. aktivt stoff: Levedyktige celler av Enterococcus faecium DSM Alle dyrearter 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet. Analysemetode 1) : Platespredningsmetode (EN 15788) Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/ind 20

21 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k Lactobacillus brevis (DSM 12835) et Preparat av Lactobacillus brevis (DSM 12835) som inneholder minst 5 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus brevis (DSM 12835) Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar (EN 15787) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 21

22 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121) et Preparat av Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30131) som inneholder minst 4 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30131) Alle dyrearter I bruksanvisningenfor tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar (EN 15787). Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 22

23 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k / Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) et Preparat av Lactobacillus plantarum (NCIMB ) som inneholder minst 7 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) Alle dyrearter I bruksanvisningenfor tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 9 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : I tilsetningsstoffet: Platespredningsmetode (EN 15787). Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 23

24 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k / Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) et Preparat av Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30148) som inneholder minst 7 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) Alle dyrearter I bruksanvisningenfor tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 9 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : I tilsetningsstoffet: Platespredningsmetode (EN 15787). Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 24

25 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k / Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) et Preparat av Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) som inneholder minst 8 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) Analysemetode 1) : Platespredningsmetode (EN 15787). Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 25

26 Identifiikasjonsnr. 1k k20717 Stammenr. (DSM 23375) (CNCM I-3235) Alle er: Lactobacillus plantarum et Preparat av Lactobacillus plantarum som inneholder minst: 2 x KDE/g 5 x KDE/g Alle dyrearter - KDE/kg ferskt materiale Når prep. ikke brukes i blanding med andre tilsvarende: 1 x 10 8 KDE/g 2 x 10 7 KDE/g - 1.I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet k20718 (DSM 19457) 1 x KDE/g 5 x 10 7 KDE/g 1k20719 (DSM 16565) 5 x KDE/g 1 x 10 8 KDE/g 1k20720 (DSM 16568) 5 x KDE/g 1 x 10 8 KDE/g 1k20721 (LMG 21295) 5 x KDE/g 1 x 10 8 KDE/g 1k20722 (CNCM MA 18/5U) 2 x KDE/g 1 x 10 8 KDE/g 1k20723 (NCIMB 30094) 5 x KDE/g 1 x 10 9 KDE/g 1k k20725 (VTT E ) ATCC PTSA- 6139) 1 x KDE/g 1 x KDE/g 1 x 10 9 KDE/g 2 x 10 7 KDE/g 1k20726 (DSM 18112) 1 x KDE/g 5 x 10 6 KDE/g 1k20727 Forts. neste side (DSM 18113) 1 x KDE/g 2 x 10 7 KDE/g 26

27 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx Identifiikasjonsnr. 1k20728 Stammenr. (DSM 18114) Lactobacillus plantarum et Preparat av Lactobacillus plantarum som inneholder minst: 1 x KDE/g Alle dyrearter KDE/kg ferskt materiale - Når prep. ikke brukes i blanding med andre tilsvarende: 2 x 10 7 KDE/g 1.I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet k20729 (ATCC 55943) 1 x KDE/g 2 x 10 7 KDE/g 1k20730 (ATCC 55944) 1 x KDE/g 5 x 10 6 KDE/g 1065/2012 Analysemetode for alle 1) : Platespredningsmetode (EN 15787). Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 27

28 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k / Lactobacillus plantarum (DSM 3676) et Preparat av Lactobacillus plantarum (DSM 3676) som inneholder minst 6 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus plantarum (DSM 3676) Analysemetode 1) : Innhold: Platespredningsmetode (EN 15787). Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2.Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 8 KDE/kg (forholdet 1:1) ferskt materiale 3.et skal brukes i materiale som er lett eller middels lett å ensilere. 4. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 28

29 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k / Lactobacillus plantarum (DSM 3677) et Preparat av Lactobacillus plantarum (DSM 3677) som inneholder minst 4 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus plantarum (DSM 3677) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3.er skal brukes i materiale som er lett eller middels lett å ensilere Analysemetode 1) : Innhold: Platespredningsmetode (EN 15787). 4. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet. Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 29

30 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k / Lactobacillus buchneri (DSM 13573) et Preparat av Lactobacillus plantarum (DSM 13573) som inneholder minst 2 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus buchneri (DSM 13573) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Innhold: Platespredningsmetode (EN 15787). Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 30

31 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k / Lactobacillus buchneri NCIMB et Preparat av Lactobacillus buchneri (NCIMB 30139) som inneholder minst 5 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus buchneri (NCIMB 30139) Analysemetode 1) : Innhold: Platespredningsmetode (EN 15787). Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 2) 3.Tilsetnigsstoffet skal brukes til materiale som er lett å ensilere. 4. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 2) Lett ensilerbart grovfôr: > 3 % vannløselige karbohydrater i ferskt materiale. Definert i Kommisjonsforordning (EF) nr. 429/

32 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k / Lactobacillus casei (ATTC PTA 6135) et Preparat av Lactobacillus casei (ATTC PTA 6135) som inneholder minst 1 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus casei (ATTC PTA 6135) Analysemetode 1) : Innhold: Platespredningsmetode (EN 15787). Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1,3 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 2) 3. et skal brukes til materiale som er lett å ensilere. 4. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 2) Lett ensilerbart grovfôr: > 3 % vannløselige karbohydrater i ferskt materiale. Definert i Kommisjonsforordning (EF) nr. 429/

33 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k / Lactobacillus plantarum (NCIMB 30038) et Preparat av Lactobacillus plantarum (NCIMB 30038) som inneholder minst 5 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus plantarum (NCIMB30038) Analysemetode 1) : Innhold: Platespredningsmetode (EN 15787). Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler:1x10 8 KDE/kg ferskt materiale 2) 3. et skal brukes til materiale som er lett eller middels lett å ensilere. 4. En skal benytte vernemaske, -briller og hansker ved håndtering av stoffet Identifikasjon: PFGE-metode. 1) Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 2) Lett ensilerbart grovfôr: > 3 % løselige karbohydrater i ferskt materiale. Middels lett å ensilere:1,5-3 % løselige karbohydrater i ferskt materiale. Definert i Kommisjonsforordning (EF) nr. 429/

34 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k / Lactobacillus brevis DSM et Preparat av Lactobacillus brevis DSM som inneholder minst 1 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Levedyktige celler av Lactobacillus brevis DSM Analysemetode 1) : Innhold: Platespredningsmetode (EN 15787). Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2.Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler:5x10 7 KDE/kg ferskt materiale. 3. En skal benytte vernemaske, -briller og hansker ved håndtering av preparatet Identifikasjon: PFGE-metode. 1) Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 2) Lett ensilerbart grovfôr: > 3 % løselige karbohydrater i ferskt materiale. Middels lett å ensilere:1,5-3 % løselige karbohydrater i ferskt materiale. Definert i Kommisjonsforordning (EF) nr. 429/

35 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k / Lactobacillus plantarum (NCIMB 30084) et Preparat av Lactobacillus plantarum (NCIMB 30084) som inneholder minst 5 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus plantarum (NCIMB 30084) Analysemetode 1) : Innhold: Platespredningsmetode (EN 15787). Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler:1x10 8 KDE/kg ferskt materiale 2) 3. et skal brukes til materiale som er lett eller middels lett å ensilere. 4. En skal benytte vernemaske, -briller og hansker ved håndtering av stoffet Identifikasjon: PFGE-metode. 1) Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 2) Lett ensilerbart grovfôr: > 3 % løselige karbohydrater i ferskt materiale. Middels lett å ensilere:1,5-3 % løselige karbohydrater i ferskt materiale Definert i Kommisjonsforordning (EF) nr. 429/

36 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k / Lactobacillus brevis DSMZ et Preparat av Lactobacillus brevis DSMZ som inneholder minst 2,5 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Levedyktige veller av Lactobacillus brevis DSMZ Analysemetode 1) : Innhold: Platespredningsmetode (EN 15787). Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler:1x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. et skal brukes til materiale som er lett eller middels lett å ensilere. 4. En skal benytte vernemaske, vernebriller og hansker ved håndtering av stoffet Identifikasjon: PFGE-metode. 1) Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 36

37 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k / Lactobacillus buchneri DSM et Preparat av Lactobacillus buchneri DSM som inneholder minst 5 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Levedyktige celler av Lactobacillus buchneri DSM Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler:1x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det skal benyttes vernemaske, -briller og - hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Innhold: Platespredningsmetode (EN 15787). Identifikasjon: PFGE-metode. 1) Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 37

38 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k / Lactobacillus plantarum CECT 4528 et Preparat av Lactobacillus plantarum som inneholder minst 2,5 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Levedyktige celler av Lactobacillus plantarum CECT 4528 Analysemetode 1) : Innhold: Platespredningsmetode (EN 15787). Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler:1x10 9 KDE/kg ferskt materiale 3. En skal benytte vernemaske, -briller og - hansker ved håndtering av stoffet Identifikasjon: PFGE-metode. 1) Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 38

39 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k / Lactobacillus buchneri (NCIMB 40778/CNCM I- 4323) et Preparat av Lactobacillus buchneri (NCIMB 40778/CNCM I- 4323) som inneholder minst 3 x 10 9 KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Levedyktige celler av Lactobacillus buchneri (NCIMB 40778/CNCM I- 4323) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler:1x10 8 KDE/kg ferskt materiale 2) 3. Det skal benyttes vernemaske, -briller og - hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Innhold: Platespredningsmetode (EN 15787). Identifikasjon: PFGE-metode. 1) Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 39

40 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k / Lactobacillus fermentum NCIMB et Preparat av Lactobacillus fermentum NCIMB som inneholder minst 2,5 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Levedyktige celler av Lactobacillus fermentum NCIMB Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler:1x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. En skal benytte benytte vernemaske, -briller og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Innhold: Platespredningsmetode (EN 15787). Identifikasjon: PFGE-metode. 1) Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 40

41 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k / Lactobacillus buchneri LN 40177/ATCC PTA-6138 et Preparat av Lactobacillus buchneri LN 40177/ATCC PTA som inneholder minst 1 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Levedyktige celler av Lactobacillus buchneri LN 40177/ATCC PTA Analysemetode 1) : Innhold: Platespredningsmetode (EN 15787). Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler:1x10 8 KDE/kg ferskt materiale 2) 3et skal brukes materiale som er lett å ensilere. 2) 4. Det skal benyttes vernemaske, -briller og - hansker ved håndtering av stoffet Identifikasjon: PFGE-metode. 1) Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 2) Lett ensilerbart grovfôr: > 3 % løselige karbohydrater i ferskt materiale. Definert i Kommisjonsforordning (EF) nr. 429/2008 (OJ) L 133, , s. 1). 41

42 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k / Lactobacillus buchneri LN 4637/ATCC PTA-2494 et Preparat av Lactobacillus buchneri LN 4637/ATCC PTA som inneholder minst 3 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Levedyktige celler av Lactobacillus LN 4637/ATCC PTA-2494 Analysemetode 1) : Innhold: Platespredningsmetode (EN 15787). Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler:1x10 8 KDE/kg ferskt materiale 2) 3 et skal brukes materiale som er lett å ensilere. 2) 4. Det skal benyttes vernemaske, -briller og - hansker ved håndtering av stoffet Identifikasjon: PFGE-metode. 1) Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 2) Lett ensilerbart grovfôr: > 3 % løselige karbohydrater i ferskt materiale. Definert i Kommisjonsforordning (EF) nr. 429/2008 (OJ) L 133, , s. 1). 42

43 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k / Lactobacillus kefiri DSM et Preparat av Lactobacillus kefiri som inneholder minst 1 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Levedyktige celler av Lactobacillus kefiri DSM Analysemetode 1) : Innhold: Platespredningsmetode (EN 15787). Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler:5x10 7 KDE/kg ferskt materiale 2) 3. et skal brukes til materiale som er lett eller middels lett å ensilere. 4. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Identifikasjon: PFGE-metode. 1) Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 2) Lett ensilerbart grovfôr: > 3 % løselige karbohydrater i ferskt materiale. Middels lett å ensilere:1,5-3 % løselige karbohydrater i ferskt materiale Definert i Kommisjonsforordning (EF) nr. 429/2008(OJ) L 133, , s. 1).. 43

44 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k / Lactobacillus plantarum NCIMB et Preparat av Lactobacillus plantarum NCIMB som inneholder minst 1 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Levedyktige celler av Lactobacillus plantarum NCIMB Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2. Anbefalt minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1x10 8 KDE/kg ferskt materiale som lett eller middels lett å ensilere. 1x10 9 KDE/kg ferske materiale som er vanskelig å ensilere 2) Analysemetode 1) : Innhold: Platespredningsmetode (EN 15787). Identifikasjon: PFGE-metode. 3. et skal brukes til materiale som er lett eller middels lett å ensilere. 4. Det skal benyttes vernemaske, -briller og - hansker ved håndtering av stoffet. 1) Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 2) Lett ensilerbart grovfôr > 3% løselige karbohydrater i ferskt materiale.middels lett å ensilere:1,5-3 % løselige karbohydrater i ferskt materiale. Vanskelig ensilerbart grovfôr: > 1,5 % løselige karbohydrater i ferskt materiale. Definert i Kommisjonsforordning (EF) nr. 429/2008 (OJ) L 133, , s. 1).. 44

45 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k / Lactobacillus paracasei NCIMB et Preparat av Lactobacillus paracasei NCIMB som inneholder minst 1 x 10 7 KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Levedyktige celler av Lactobacillus paracasei NCIMB Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2. Anbefalt minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 5x10 7 KDE/kg ferskt materiale 3. Det skal benyttes vernemaske, -briller og - hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Innhold: Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar (EN 15787). Identifikasjon: PFGE-metode. Detaljer om r er tilgjengelig på adressen til Referanselaboratoriet: 45

46 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k / Lactobacillus plantarum DSMZ et Preparat av Lactobacillus plantarum DSMZ som inneholder minst 1 x 10 7 KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Levedyktige celler av Lactobacillus plantarum DSMZ Analysemetode 1) : Innhold: Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar (EN 15787). Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2.Anbefalt minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 5x10 7 KDE/kg ferskt materiale. 3. Det skal benyttes vernemaske, -briller og - hansker ved håndtering av stoffet Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Detaljer om r er tilgjengelig på adressen til Referanselaboratoriet: 46

47 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k /2012) - Lactobacillus plantarum (DSM 8862 og DSM 8866)) et Preparat av Lactobacillus plantarum (DSM 8862 og DSM 8866) som inneholder minst 3 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus plantarum (DSM 8862 og DSM 8862) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 3 x10 8 KDE/kg (forholdet 1:1) ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Innhold: Platespredningsmetode (EN 15787). Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 47

48 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k Lactobacillus lactis (DSM 11037) et Preparat av Lactobacillus lactis (DSM 11037) som inneholder minst 5 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus lactis (DSM 11037) Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar (ISO 15214) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 48

49 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k Lactobacillus lactis (NCIMB 30160) et Preparat av Lactobacillus lactis (NCIMB 30160) som inneholder minst 4 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus lactis (NCIMB 30160) Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar (ISO 15214) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 49

50 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k / Lactobacillus lactis (NCIMB 30117) et Preparat av Lactobacillus lactis (NCIMB 30117) som inneholder minst 4 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus lactis (NCIMB 30117) Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar (ISO 15214) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks angis lagringstemperatur, holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 50

Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 25.09.2015

Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 25.09.2015 Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 25.09.2015 1. Kategori: Teknologiske tilsetningsstoffer Funksjonell gruppe: Konserveringsmidler

Detaljer

Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 29.04.2014

Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 29.04.2014 Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 29.04.2014 1. Kategori: Teknologiske tilsetningsstoffer Funksjonell gruppe: Konserveringsmidler

Detaljer

Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert

Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 05.02.2016 1. Kategori: Teknologiske tilsetningsstoffer Funksjonell gruppe: Konserveringsmidler

Detaljer

Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 04.10.2013

Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 04.10.2013 Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 04.10.2013 1. Kategori: Teknologiske tilsetningsstoffer Funksjonell gruppe: Konserveringsmidler

Detaljer

NOR/311R1263.grbo OJ L 322/11, p. 3-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1263/2011 of 5 December 2011 concerning the authorisation of

NOR/311R1263.grbo OJ L 322/11, p. 3-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1263/2011 of 5 December 2011 concerning the authorisation of NOR/311R1263.grbo OJ L 322/11, p. 3-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1263/2011 of 5 December 2011 concerning the authorisation of Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri

Detaljer

Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 16.03.2013

Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 16.03.2013 Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 16.03.2013 1. Kategori: Teknologiske tilsetningsstoffer Funksjonell gruppe: Konserveringsmidler

Detaljer

Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 10.12.2012

Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 10.12.2012 Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 10.12.2012 1. Kategori: Teknologiske tilsetningsstoffer Funksjonell gruppe: Konserveringsmidler

Detaljer

Laveste innhold. Høyeste. Slaktegris - 1,28x10 9 1,28x10 9 I bruksanvisningen for tilsetningsstoff og

Laveste innhold. Høyeste. Slaktegris - 1,28x10 9 1,28x10 9 I bruksanvisningen for tilsetningsstoff og Laveste Største KDE/kg fullfôr 52) 13.0 Mikroorganismer E Bacillus licheniformis 1700 (DSM 5749) Bacillus subtilis (DSM 5750) (i forholdet 1/1) Blanding av Bacillus licheniformis og Bacillus subtilis som

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0333.irja OJ L 108/12, p. 3-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 333/2012 of 19 April 2012 concerning the authorisation of a preparation of potassium diformate as a feed additive for all

Detaljer

NOR/311R0868.sd OJ L 226/11, p. 2-4

NOR/311R0868.sd OJ L 226/11, p. 2-4 NOR/311R0868.sd OJ L 226/11, p. 2-4 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 868/2011 of 31 August 2011 concerning the authorisation of a preparation of Lactobacillus plantarum (DSM 21762) and of a preparation

Detaljer

Kategori: Zootekniske tilsetningsstoff. Funksjonell gruppe: Fordøyelsesfremmere

Kategori: Zootekniske tilsetningsstoff. Funksjonell gruppe: Fordøyelsesfremmere Kategori: Tilsetningsstoff med ernæringsmessige egenskaper. Funksjonell gruppe: Aminosyrer, deres salter og analoger Minimums- Maksimums- Dyreart, Høyeste innhold innhold Andre bestemmelser kasjonsnr.

Detaljer

(UOFFISIELL OMSETJING)

(UOFFISIELL OMSETJING) NOR/312R0136.sd OJ L 46/12, p. 33-35 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 136/2012 of 16 February 2012 concerning the authorisation of sodium bisulphate as feed additive for pets and other non-food

Detaljer

20.3.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1259/2004. av 8. juli 2004

20.3.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1259/2004. av 8. juli 2004 20.3.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 14/93 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1259/2004 2008/EØS/14/17 av 8. juli 2004 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer som allerede

Detaljer

Høyeste alder. KDE 52) /kg fullfôr

Høyeste alder. KDE 52) /kg fullfôr 3 Saccharomyces NCYC Sc 47 med innhold av minst 5 x 10 9 KDE/g og Slaktekanin 2,5 x 10 9 5 x 10 9 I bruksanvisningen for og minste Smågris 4 måneder 5 x 10 9 1 x 10 10 I bruksanvisningen for og minste

Detaljer

Nr. 36/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 600/2005. av 18. april 2005

Nr. 36/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 600/2005. av 18. april 2005 Nr. 36/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 600/2005 2008/EØS/36/02 av 18. april 2005 om en ny tiårig godkjenning av et koksidiostatikum som tilsetningsstoff

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0869.ohfo OJ L 257/12, p. 7-9 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 869/2012 of 24 September 2012 concerning the authorisation of thaumatin as a feed additive for all animal species (UOFFISIELL

Detaljer

(UOFFISIELL OMSETJING)

(UOFFISIELL OMSETJING) NOR/312R0451.ggr OJ L 140/12, p. 55-63 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 451/2012 of 29 May 2012 on the withdrawal from the market of certain feed additives belonging to the functional group of

Detaljer

(UOFFISIELL OMSETJING)

(UOFFISIELL OMSETJING) NOR/312R0841.sd OJ L 252/12, p. 17-20 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 841/2012 of 18 September 2012 concerning the authorisation of Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) and Lactobacillus plantarum

Detaljer

20.3.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1453/2004. av 16. august 2004

20.3.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1453/2004. av 16. august 2004 20.3.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 14/111 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1453/2004 2008/EØS/14/21 av 16. august 2004 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer(*)

Detaljer

Nr. 27/98 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2148/2004. av 16. desember 2004

Nr. 27/98 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2148/2004. av 16. desember 2004 Nr. 27/98 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.5.2008 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2148/2004 2008/EØS/27/23 av 16. desember 2004 om permanente og midlertidige godkjenninger av visse tilsetningsstoffer,

Detaljer

Fôrvarer. Fullfôr untatt fullfôr til akvatiske dyr og pelsdyr. Tilskuddsfôr unntatt mineralfôr. Fôrvarer. Tilskuddsfôr unntatt mineralfôr

Fôrvarer. Fullfôr untatt fullfôr til akvatiske dyr og pelsdyr. Tilskuddsfôr unntatt mineralfôr. Fôrvarer. Tilskuddsfôr unntatt mineralfôr Vedlegg nr,, 3,7, 9 og skal lyde Uønskede stoffer og produkter Fôrvarer Arsen 8) Fôrmidler - mel av gras, tørket luserne, tørket kløver, tørkete sukkerbetesnitter og tørkete melasserte sukkerbetesnitter

Detaljer

Nr. 12/116 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2690/1999. av 17. desember 1999

Nr. 12/116 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2690/1999. av 17. desember 1999 Nr. 12/116 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 28.2.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. Seksjon fôrvarer 16.-17.02.2012

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. Seksjon fôrvarer 16.-17.02.2012 Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon fôrvarer 16.-17.02.2012 Forum: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, Seksjon fôrvarer Sted og tid: Centre

Detaljer

Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert

Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 10.12.2012 1. Kategori: Teknologiske tilsetningsstoffer Funksjonell gruppe: Konserveringsmidler

Detaljer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1521/2007 av 19. desember 2007 om godkjenning

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1521/2007 av 19. desember 2007 om godkjenning NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2014/EØS/21/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 21 21. årgang 3.4.2014 Kommisjonsforordning (EF) nr. 1500/2007 av 18. desember

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. Seksjon fôrvarer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. Seksjon fôrvarer Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon fôrvarer 19.10.2012 Forum: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, Seksjon fôrvarer Sted og tid: Centre

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. Seksjon fôrvarer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. Seksjon fôrvarer Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon fôrvarer 21.-22.06.2012 Forum: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, Seksjon fôrvarer Sted og tid: Centre

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1353/2000. av 26.

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1353/2000. av 26. 2.5.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 23/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1353/2000 2002/EØS/23/01 av 26. juni 2000 om permanent godkjenning av et tilsetningsstoff

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I FÔRTILSETNINGSSTOFF-FORSKRIFTEN

FORSLAG TIL ENDRINGER I FÔRTILSETNINGSSTOFF-FORSKRIFTEN Høringsinstanser iflg. liste Deres ref: Vår ref: 2016/67315 Dato: 02.06.2016 Org.nr: 985 399 077 HØRING nr. 2, 2016 FORSLAG TIL ENDRINGER I FÔRTILSETNINGSSTOFF-FORSKRIFTEN Hovedinnhold i høringen Høringen

Detaljer

Nr. 46/186 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1636/1999. av 26. juli 1999

Nr. 46/186 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1636/1999. av 26. juli 1999 46/186 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 937/2001 av 11. mai 2001

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 937/2001 av 11. mai 2001 25.7.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 37/72 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 937/2001 av 11. mai 2001 2002/EØS/37/26 om godkjenning av nye tilsetningsstoffer og ny bruk av tilsetningsstoffer,

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1411/1999. av 29. juni 1999

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1411/1999. av 29. juni 1999 46/177 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1411/1999 2001/EØS/46/29 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til

Detaljer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1206/2005 av 27. juli 2005 om permanent godkjenning

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1206/2005 av 27. juli 2005 om permanent godkjenning NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 9 16. årgang 19.2.2009 2009/EØS/9/01 2009/EØS/9/02 2009/EØS/9/03 2009EØS/9/04

Detaljer

Følgende endringer foretas i vedlegg I pkt 16 Enzymer Nr E 1606 skal erstattes med følgende tekst gjengitt nedenfor, nr E 1621 skal suppleres med

Følgende endringer foretas i vedlegg I pkt 16 Enzymer Nr E 1606 skal erstattes med følgende tekst gjengitt nedenfor, nr E 1621 skal suppleres med Følgende endringer foretas i vedlegg I pkt 16 Enzymer Nr E 1606 skal erstattes med følgende tekst gjengitt nedenfor, nr E 1621 skal suppleres med følgende tekst gjengitt nedenfor, nr E 1628 skal suppleres

Detaljer

Nr. 12/56 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2293/1999. av 14. oktober 1999

Nr. 12/56 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2293/1999. av 14. oktober 1999 12/56 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 28.2.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Nr. 12/124 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 654/2000. av 29. mars 2000

Nr. 12/124 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 654/2000. av 29. mars 2000 Nr. 12/124 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 28.2.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

VEDLEGG 2 TIL FORSKRIFT 12. APRIL 2005 NR. 319 OM TILSETNINGSSTOFFER TIL BRUK I FÔRVARER

VEDLEGG 2 TIL FORSKRIFT 12. APRIL 2005 NR. 319 OM TILSETNINGSSTOFFER TIL BRUK I FÔRVARER VEDLEGG 2 TIL FORSKRIFT 12. APRIL 2005 NR. 319 OM TILSETNINGSSTOFFER TIL BRUK I FÔRVARER 2. Kategori: Sensoriske tilsetningsstoffer 2.1 Funksjonell gruppe: Fargestoffer som ved bruk i fôr gir farge til

Detaljer

NOR/311R0886.hg OJ L 229 /11, p. 5-6

NOR/311R0886.hg OJ L 229 /11, p. 5-6 NOR/311R0886.hg OJ L 229 /11, p. 5-6 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 886/2011 of 5 September 2011 concerning the authorisation of 6-phytase (EC 3.1.3.26) produced by Trichoderma reesei (CBS

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. Seksjon fôrvarer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. Seksjon fôrvarer Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon fôrvarer 05. - 06.07.2012 Forum: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, Seksjon fôrvarer Sted og tid: Centre

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0868.ohfo OJ L 257/12, p. 3-6 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 868/2012 of 24 September 2012 concerning the authorisation of azorubine as a feed additive for cats and dogs (UOFFISIELL

Detaljer

NOR/311R0335.hg OJ L 94/11, p

NOR/311R0335.hg OJ L 94/11, p NOR/311R0335.hg OJ L 94/11, p. 14-16 COMMISSION REGULATION (EU) No 335/2011 of 7 April 2011 amending Regulation (EC) No 1091/2009 as regards the minimum content of the enzyme preparation of endo-1,4-beta-xylanase

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. Seksjon fôrvarer 8.-9. juli 2014

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. Seksjon fôrvarer 8.-9. juli 2014 Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen Seksjon fôrvarer 8.-9. juli 2014 Forum: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer Sted og tid: Centre

Detaljer

NOR/311R0495.ggr OJ L 134/11, p. 6-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 495/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 109/2007 as

NOR/311R0495.ggr OJ L 134/11, p. 6-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 495/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 109/2007 as NOR/311R0495.ggr OJ L 134/11, p. 6-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 495/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 109/2007 as regards the composition of the feed additive monensin sodium

Detaljer

Laveste innhold. Største innhold Aktivitetsenheter/ kg fullfôr. Høyeste alder. Smågris 4 måneder 240 FXU 22 FBG

Laveste innhold. Største innhold Aktivitetsenheter/ kg fullfôr. Høyeste alder. Smågris 4 måneder 240 FXU 22 FBG Laveste Største / kg fullfôr 4 Endo-1,3(4)-betaglukanase EC 3.2.1.6 Preparat av endo-l,3(4)-betaglukanase Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) med en aktivitet på minst: Coated form: 50 FBG( 4 )/g Flytende

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. Seksjon fôrvarer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. Seksjon fôrvarer Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon fôrvarer 13.-14. desember 2012 Forum: Sted og tid: Utsteder: Møtets formål: Møteleder: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden

Detaljer

NOR/311R0026.cfo OJ L 11/12, p. 18-21 Commission Regulation (EU) No 26/2011 of 14 January 2011 concerning the authorisation of vitamin E as a feed

NOR/311R0026.cfo OJ L 11/12, p. 18-21 Commission Regulation (EU) No 26/2011 of 14 January 2011 concerning the authorisation of vitamin E as a feed NOR/311R0026.cfo OJ L 11/12, p. 18-21 Commission Regulation (EU) No 26/2011 of 14 January 2011 concerning the authorisation of vitamin E as a feed additive for all animal species KOMMISJONSFORORDNING (EU)

Detaljer

NOR/310R0885.ohfo OJ L 265/10, p. 5-8

NOR/310R0885.ohfo OJ L 265/10, p. 5-8 NOR/310R0885.ohfo OJ L 265/10, p. 5-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 885/2010 of 7 October 2010 concerning the authorisation of the preparation of narasin and nicarbazin as a feed additive for chickens

Detaljer

NOR/311R0888.hg OJ L 229 /11, p. 9-11

NOR/311R0888.hg OJ L 229 /11, p. 9-11 NOR/311R0888.hg OJ L 229 /11, p. 9-11 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 888/2011 of 5 September 2011 concerning the authorisation of diclazuril as a feed additive for turkeys for fattening (holder

Detaljer

+ Vedr. diettfôr jf vedlegg 5 C pkt 3.0 kolonne 1, 3, 5 og 6 og vedlegg 8 C

+ Vedr. diettfôr jf vedlegg 5 C pkt 3.0 kolonne 1, 3, 5 og 6 og vedlegg 8 C Nr Vareopplysninger i innrammet felt: Dyr til konsum og pelsdyr Hund og katt Andre selskapsdyr enn hund og katt 1 Fôrblandingens betegnelse: "Fullfôr", "Tilskuddsfôr", "Diettfôr", "Melassefôr", "Melkeerstatning

Detaljer

+ Vedr. diettfôr jf vedlegg 5 C pkt 3.0 kolonne 1, 3, 5 og 6 og vedlegg 8 C

+ Vedr. diettfôr jf vedlegg 5 C pkt 3.0 kolonne 1, 3, 5 og 6 og vedlegg 8 C 1 Fôrblandingens betegnelse: "Fullfôr", "Tilskuddsfôr", "", "Melassefôr", "Melkeerstatning som fullfôr" eller "Melkeerstatning som tilskuddsfôr" 2 Dyreart eller dyregruppe som fôrblandingen er beregnet

Detaljer

Merkingsopplysninger. Dyreart eller kategori 3

Merkingsopplysninger. Dyreart eller kategori 3 Vedlegget til forslag til endringsforskrift for fôrvareforskriften Konsolidert 9..0 Del B Liste over bruksområder Fotnotene er samlet etter tabellen Særlige Støtte av nyrefunksjonen ved kronisk nyresvikt

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 49 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 49 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 49 21. årgang 28.8.2014 Melding til leserne... 1 2014/EØS/49/01 2014/EØS/49/02 2014/EØS/49/03

Detaljer

NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7

NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7 NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7 COMMISSION REGULATION (EU) No 939/2010 of 20 October 2010 amending Annex IV to Regulation (EC) No 767/2009 on permitted tolerances for the compositional labelling

Detaljer

Nr. 57/70 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 256/2002. av 12. februar 2002

Nr. 57/70 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 256/2002. av 12. februar 2002 Nr. 57/70 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2003 NORSK utgave KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 256/2002 av 12. februar 2002 om midlertidig godkjenning av nye tilsetningsstoffer, forlengelse

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. Seksjon fôrvarer april 2013

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. Seksjon fôrvarer april 2013 Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon fôrvarer 23.- 24. april 2013 Forum: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, Seksjon fôrvarer Sted og tid:

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 35 ISSN 1022-9310. 15. årgang 19.6.2008 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 35 ISSN 1022-9310. 15. årgang 19.6.2008 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 35 15. årgang 19.6.2008 2008/EØS/35/01 2008/EØS/35/02 2008/EØS/35/03 2008/EØS/35/04

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. Seksjon fôrvarer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. Seksjon fôrvarer Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon fôrvarer 15.03.2012 Forum: Sted og tid: Utsteder: +Møtets formål: Møteleder: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og

Detaljer

Dyrkingssubstrat (eventuelle spesifikasjoner)

Dyrkingssubstrat (eventuelle spesifikasjoner) eller 1.0 Proteinprodukter mstilt mikroorganismer følgende grupper: 1.1 Bakterier 1.1.1 Bakterier dyrket på metanol 1.1.2 Bakterier dyrket på naturgass 1.1.1.1 Proteinholdig gjæringsprodukt mstilt ved

Detaljer

(UOFFISIELL OMSETJING)

(UOFFISIELL OMSETJING) NOR/312R0870.GGR OJ L 257/12, p. 10-11 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 870/2012 of 24 September 2012 concerning the authorisation of naringin as a feed additive for all animal species (UOFFISIELL

Detaljer

Dyreart eller kategori 3. Merkingsopplysninger

Dyreart eller kategori 3. Merkingsopplysninger Vedlegg Diettfôr Del B Liste over bruksområder Fotnotene er samlet etter tabellen Særlige Støtte av nyrefunksjonen ved kronisk nyresvikt ) Lavt innhold av fosfor og redusert innhold av protein med høy

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 18 ISSN 1022-9310. 20. årgang 21.3.2013 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 18 ISSN 1022-9310. 20. årgang 21.3.2013 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2013/EØS/18/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 18 20. årgang 21.3.2013 EØS-komiteens beslutning nr. 205/2012 om endring av

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 11. mai 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 18. mai 2017 08.05.2017 nr. 561 Forskrift om kaseiner

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 875/2010 of 5 October 2010 concerning the authorisation for 10 years of an additive in feedingstuffs

COMMISSION REGULATION (EU) No 875/2010 of 5 October 2010 concerning the authorisation for 10 years of an additive in feedingstuffs NOR/310R0875.sd OJ L 263/10, p. 4-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 875/2010 of 5 October 2010 concerning the authorisation for 10 years of an additive in feedingstuffs KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 875/2010

Detaljer

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 15. mars 2013

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 15. mars 2013 EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 15. mars 2013 -ARBEIDSDEPARTEMENTET/HELSE- OG OMSORGSDEPARTMENTET... 5 RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING...

Detaljer

6.0 Fargestoffer inkludert pigmenter

6.0 Fargestoffer inkludert pigmenter 6.0 Fargestoffer inkludert pigmenter EØFnr Tilsetningsstoff Kjemisk betegnelse, 6.0 Fargestoffer inkludert pigmenter 6.1 Karotenoider og Xantofyller: E 160a Betacaroten C 40 H 56 Kanarifugler Permanent

Detaljer

Dyreart eller dyregruppe. Livkylling. Slaktekylling

Dyreart eller dyregruppe. Livkylling. Slaktekylling 4.0 Koksidiostatika EØF-nr 4.0 Koksidiostatika 1) E 757 Monensin-natrium Eli Lilly&Co, Limited Elancoban G100 Elancoban 100 Elancogran 100 Elancoban G200 Elancoban 100 Aktivt stoff C 36 H 61 O 11 Na Natriumsalt

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.45/ 20 RÅDSDIREKTIV 93/113/EF av 14. desember 1993 om bruk og markedsføring av enzymer, mikroorganismer og preparater av disse i fôrvarer RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. Seksjon fôrvarer februar 2014

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. Seksjon fôrvarer februar 2014 Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen Seksjon fôrvarer 17-18. februar 2014 Forum: Sted og tid: Utsteder: Møtets formål: Møteleder: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. Seksjon fôrvarer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. Seksjon fôrvarer Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon fôrvarer 24.-25.09.2012 Forum: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, Seksjon fôrvarer Sted og tid: Centre

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og folkehelsen. Seksjon fôrvarer juli 2013

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og folkehelsen. Seksjon fôrvarer juli 2013 Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og folkehelsen Seksjon fôrvarer 4.-5. juli 2013 Forum: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer Sted og tid: Centre

Detaljer

(UOFFISIELL OMSETJING)

(UOFFISIELL OMSETJING) NOR/312R0140.ggr OJ L 47/12, p. 18-19 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 140/2012 of 17 February 2012 concerning the authorisation of monensin sodium as a feed additive for chickens reared for

Detaljer

NOR/311R0527.sd OJ L 143/11, p. 6-9

NOR/311R0527.sd OJ L 143/11, p. 6-9 NOR/311R0527.sd OJ L 143/11, p. 6-9 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 527/2011 of 30 May 2011 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-β-xylanase produced by Trichoderma reesei

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og folkehelsen. Seksjon fôrvarer september 2013

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og folkehelsen. Seksjon fôrvarer september 2013 Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og folkehelsen Seksjon fôrvarer 19.-20. september 2013 Forum: Sted og tid: Utsteder: Møtets formål: Møteleder: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden

Detaljer

Nr. 37/24 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 178/2010. av 2. mars 2010

Nr. 37/24 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 178/2010. av 2. mars 2010 Nr. 37/24 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.6.2015 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 178/2010 2015/EØS/37/05 av 2. mars 2010 om endring av forordning (EF) nr. 401/2006 med hensyn til jordnøtter

Detaljer

Referat fra arbeidsgruppemøte om fôrtilsetningsstoff i EUs faste komité for planter, dyr, mat og fôr (SCPAFF) Seksjon fôrvarer 8.

Referat fra arbeidsgruppemøte om fôrtilsetningsstoff i EUs faste komité for planter, dyr, mat og fôr (SCPAFF) Seksjon fôrvarer 8. Referat fra arbeidsgruppemøte om fôrtilsetningsstoff i EUs faste komité for planter, dyr, mat og fôr (SCPAFF) Seksjon fôrvarer 8. september 2014 Forum: Sted og tid: Utsteder: Møtets formål: Møteleder:

Detaljer

* * * * *

* * * * * Gjennomførings Evt. kommentarer vedr. 1 14.2.2014 2 14.2.2014 Om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) GJENNOMFØRINGSAVGJERD 2013/261/EU av 3. juni 2013 om godkjenning

Detaljer

Maksimumsinnhold. Høyeste alder. Minimumsinnhold. KDE/kg organisk stoff

Maksimumsinnhold. Høyeste alder. Minimumsinnhold. KDE/kg organisk stoff Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 27.04.2012 1. Kategori: Teknologiske tilsetningsstoffer Funksjonell gruppe: Ensileringsmidler

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2002/EØS/23/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 23 9. årgang 2.5.2002 Kommisjonsforordning (EF) nr. 1353/2000 av

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. Seksjon fôrvarer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. Seksjon fôrvarer Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon fôrvarer 15.-16.11.2012 Forum: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, Seksjon fôrvarer Sted og tid: Centre

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 30,

Publisert i EØS-tillegget nr. 30, Publisert i EØS-tillegget nr. 30, 10.06.2010 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 22/2010 av 12. mars 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004 av 11. februar 2004 om utgangsstoffer for narkotika... 11

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004 av 11. februar 2004 om utgangsstoffer for narkotika... 11 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 36 15. årgang 19.6.2008 2008/EØS/36/01 2008/EØS/36/02 2008/EØS/36/03 2008/EØS/36/04

Detaljer

Nr. 46/108 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 1999/76/EF. av 23. juli 1999

Nr. 46/108 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 1999/76/EF. av 23. juli 1999 Nr. 46/108 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0597.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 597/2012 of 5 July 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substances aluminium

Detaljer

OVERSIKT OVER ANTATT EØS-RELEVANT VEDTATT EU-REGELVERK VÅREN 2013

OVERSIKT OVER ANTATT EØS-RELEVANT VEDTATT EU-REGELVERK VÅREN 2013 OVERSIKT OVER ANTATT EØS-RELEVANT VEDTATT EU-REGELVERK VÅREN 2013 INNHOLD -ARBEIDSDEPARTEMENTET... 20 Vedlegg II Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering... 20 Kapittel XXIV Maskiner...

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2005/87/EF. av 5. desember 2005

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2005/87/EF. av 5. desember 2005 16.7.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 39/19 KOMMISJONSDIREKTIV 2005/87/EF 2009/EØS/39/05 av 5. desember 2005 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og folkehelsen. Seksjon fôrvarer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og folkehelsen. Seksjon fôrvarer Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og folkehelsen Seksjon fôrvarer 03.06.2013 Forum: Sted og tid: Utsteder: Møtets formål: Møteleder: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og

Detaljer

VEDLEGG 2 TIL FORSKRIFT 12. APRIL 2005 NR. 319 OM TILSETNINGSSTOFFER TIL BRUK I FÔRVARER

VEDLEGG 2 TIL FORSKRIFT 12. APRIL 2005 NR. 319 OM TILSETNINGSSTOFFER TIL BRUK I FÔRVARER VEDLEGG 2 TIL FORSKRIFT 12. APRIL 2005 NR. 319 OM TILSETNINGSSTOFFER TIL BRUK I FÔRVARER 2. Kategori: Sensoriske tilsetningsstoffer 2.1 Funksjonell gruppe: Fargestoffer som ved bruk i fôr gir farge til

Detaljer

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 4. oktober 2013

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 4. oktober 2013 EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 4. oktober 2013 -ARBEIDSDEPARTEMENTET... 6 RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG INN I NORSK

Detaljer

4.0 Koksidiostatika. Kjemisk betegnelse, beskrivelse. Tilsetningsstoff/ansvarlig firma. Laveste innhold mg/kg fullfôr. Andre bestemmelser

4.0 Koksidiostatika. Kjemisk betegnelse, beskrivelse. Tilsetningsstoff/ansvarlig firma. Laveste innhold mg/kg fullfôr. Andre bestemmelser 4.0 Koksidiostatika EØF-nr 4.0 Koksidiostatika 1) E 751 Amprolium/etopabat (blanding av 25 deler amprolium og 1,6 deler etopabat) Amprolium: 1-[(4-amino-2- propyl-5-pyrimidinyl)-metyl]- 2-picoliniumklorid

Detaljer

Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003

Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 1. Kategori: Teknologiske tilsetningsstoffer Funksjonell gruppe: Ensileringsmidler Identifiikasjonsnr. KDE/kg

Detaljer

Siste nytt fra Mattilsynet om økologiregelverket

Siste nytt fra Mattilsynet om økologiregelverket Siste nytt fra Mattilsynet om økologiregelverket Mattilsynet Kontaktmøte for region Øst 6.12.11 Monica Stubberud Rådgiver, Seksjon planter, økologi og GM Status for nytt økologiregelverk Høringsfrist økologiregelverket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 LCN 543. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 LCN 543. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/45/EF. av 16. april 2004

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/45/EF. av 16. april 2004 Nr. 31/33 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/45/EF 2007/EØS/31/13 av 16. april 2004 om endring av direktiv 96/77/EF om fastsettelse av spesifikke renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn

Detaljer

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 30. mars 2012

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 30. mars 2012 EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 30. mars 2012 -ARBEIDSDEPARTEMENTET... 11 RETTSAKTER SOM KREVER LOV- ELLER BUDSJETTENDRING SAMT RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING

Detaljer

NOR/311R0440.bjaa OJ L 119/11, p. 4-9

NOR/311R0440.bjaa OJ L 119/11, p. 4-9 NOR/311R0440.bjaa OJ L 119/11, p. 4-9 COMMISSION REGULATION (EU) No 440/2011 of 6 May 2011 on the authorisation and refusal of authorisation of certain health claims made on foods and referring to children

Detaljer

Nr. 12/110 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2562/1999. av 3. desember 1999

Nr. 12/110 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2562/1999. av 3. desember 1999 Nr. 12/110 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 28.2.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2437/2000. av 3. november 2000

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2437/2000. av 3. november 2000 Nr. 23/17 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2437/2000 2002/EØS/23/03 av 3. november 2000 om permanent godkjenning av et tilsetningsstoff og midlertidig godkjenning av nye tilsetningsstoffer i fôrvarer(*) KOMMISJONEN

Detaljer

VEDLEGG 2 TIL FORSKRIFT 12. APRIL 2005 NR. 319 OM TILSETNINGSSTOFFER TIL BRUK I FÔRVARER

VEDLEGG 2 TIL FORSKRIFT 12. APRIL 2005 NR. 319 OM TILSETNINGSSTOFFER TIL BRUK I FÔRVARER VEDLEGG 2 TIL FORSKRIFT 12. APRIL 2005 NR. 319 OM TILSETNINGSSTOFFER TIL BRUK I FÔRVARER 1. Kategori: Zootekniske tilsetningsstoffer 1.1 Funksjonell gruppe: Fordøyelsesfremmende stoffer Identifiikasjonsnr.

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0348.tona OJ L 108/13, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 348/2013 of 17 April 2013 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration,

Detaljer

VEDLEGG 2 TIL FORSKRIFT 12. APRIL 2005 NR. 319 OM TILSETNINGSSTOFFER TIL BRUK I FÔRVARER

VEDLEGG 2 TIL FORSKRIFT 12. APRIL 2005 NR. 319 OM TILSETNINGSSTOFFER TIL BRUK I FÔRVARER VEDLEGG 2 TIL FORSKRIFT 12. APRIL 2005 NR. 319 OM TILSETNINGSSTOFFER TIL BRUK I FÔRVARER 2. Kategori: Sensoriske tilsetningsstoffer 2.1 Funksjonell gruppe: Fargestoffer som ved bruk i fôr gir farge til

Detaljer