Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 10.12.2012"

Transkript

1 Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert Kategori: Teknologiske tilsetningsstoffer Funksjonell gruppe: Konserveringsmidler Identifiikasjonsnr. KDE/kg organisk stoff 1a 237a (EU) nr. 333/ Kaliumdiformiat et Kaliumdiformiat: 50 +/- 5% Vann: 50 +/-5% Alle dyrearter Bare tillatt brukt til rå fisk og fiskebiprodukter som fôr, med største tillatte innhold på mg kaliumdiformiat/kg rå fisk Karakteristik av aktivt stoff: Kaliumdiformiat CAS nr C 2H 3O 4K Produsert ved syntese. Største tillatte innhold i fôr til avvent smågris, når det brukes en blanding av ulike kilder for kaliumdiformiat, skal ikke overskride mg/kg fullfôr og mg/kg fullfôr til slaktegris og avlspurker. Analysemetode 1) : Bestemmelse av kalium i tilsetningsstoffet: EN ISO 6869 eller EN Bestemmelse av total formiat: i tilsetningsstoffet: EN Bestemmelse av total formiat i premiks og fullfôr: (HPLC-UV/R1) eller (IC-EDC) I bruksanvisningen skal det stå: «Brukt samtidig med andre organiske syrer, i største tillatte innhold, vil ha motsatt effekt. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.asp 1

2 Funksjonell gruppe: Syreregulatorer Identifiikasjonsnr. KDE/kg organisk stoff 1 j514ii (EU) nr. 136/ Natruim-bisulfat et Natrium-bisulfat: > 95,2% Karakteristik av aktivt stoff: Natrium-bisulfat CAS nr NaHSO 4 Na: 19,15% SO 4: 80,01% Framstilt ved syntese. Analysemetode 1) : Bestemmelse av NaHSO 4 i tilsetningsstoff: Titrering basert på bestemmelse av totalløselig syre av natrium-bisulfat mot en standard hydroksidløsning. Kjæledyr og andre ikkematproduser -ende dyr I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet og pelleteringsstabilitet. 2.. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet. 3. Blanding av ulike kilder for natrium-bisulfat skal ikke overskride det største tillatte mengde for i fullfôr på mg/kg fullfôr )Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 2

3 Funksjonell gruppe: Ensileringsmidler Identifiikasjonsnr. KDE/kg organisk stoff 1 k Lactobacillus plantarum (DSM 21762) et Preparat av Lactobacillus plantarum DSM 21762) som inneholder minst 5 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus plantarum (DSM 21762) Alle dyrearter - 1x I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet bør brukes når det blir brukt i kombinasjon med andre mikrobiologiske ensileringsmidler. 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar ( EN 15787) Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 3

4 Identifiikasjonsnr. KDE/kg organisk stoff 1 k Lactobacillus buchneri (DSM ) et Preparat av Lactobacillus buchneri (DSM 22963) som inneholder minst 5 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus buchneri (DSM 22963) Alle dyrearter - 1x I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet bør brukes når det blir brukt i kombinasjon med andre mikrobiologiske ensileringsmidler. 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar ( EN 15787) Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 4

5 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) et Preparat av Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) som inneholder minst 1,2 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 2,4 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar (EN 15787) Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 5

6 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k Lactobacillus buchneri (DSM 16774) et Preparat av Lactobacillus buchneri (DSM 16774) som inneholder minst 5 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus buchneri DSM 16774) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar (EN 15787) Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 6

7 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k Lactobacillus buchneri (DSM 12856) et Preparat av Lactobacillus buchneri (DSM 12856) som inneholder minst 5 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus buchneri (DSM 12856) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x 10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar (EN 15787) Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 7

8 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k Lactobacillus paracasei (DSM 16245) et Preparat av Lactobacillus plantarum (DSM 16245) som inneholder minst 5 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus paracasei (DSM 16245) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar (EN 15787) Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 8

9 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k Lactobacillus paracasei (DSM 16773) et Preparat av Lactobacillus paracasei (DSM 16773) som inneholder minst 4 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus paracasei (DSM 16773) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar (EN 15787) Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 9

10 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k Lactobacillus plantarum DSM 12836) et Preparat av Lactobacillus plantarum (DSM 12836) som inneholder minst 5 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus plantarum (DSM 12836) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar (EN 15787) Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 10

11 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k Lactobacillus plantarum (DSM 12837) et Preparat av Lactobacillus plantarum (DSM 12837) som inneholder minst 5 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruka av MRS-agar (EN 15787) Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 11

12 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k Lactobacillus brevis (DSM 12835) et Preparat av Lactobacillus brevis (DSM 12835) som inneholder minst 5 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus brevis (DSM 12835) Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar (EN 15787) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 12

13 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121) et Preparat av Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30131) som inneholder minst 4 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30131) Alle dyrearter I bruksanvisningenfor tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar (EN 15787). Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 13

14 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k20715 (EU) nr. 838/ Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) et Preparat av Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) som inneholder minst 8 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) Analysemetode 1) : Platespredningsmetode (EN 15787). Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 14

15 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k20812 (EU) nr. 93/2012) - Lactobacillus plantarum (DSM 8862 og DSM 8866)) et Preparat av Lactobacillus plantarum (DSM 8862 og DSM 8866) som inneholder minst 3 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus plantarum (DSM 8862 og DSM 8862) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 3 x10 8 KDE/kg (forholdet 1:1) ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Innhold: Platespredningsmetode (EN 15787). Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 15

16 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k Lactobacillus lactis (DSM 11037) et Preparat av Lactobacillus lactis (DSM 11037) som inneholder minst 5 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus lactis (DSM 11037) Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar (ISO 15214) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 16

17 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k Lactobacillus lactis (NCIMB 30160) et Preparat av Lactobacillus lactis (NCIMB 30160) som inneholder minst 4 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus lactis (NCIMB 30160) Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar (ISO 15214) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 17

18 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k2083 (EU) nr. 227/ Lactobacillus lactis (NCIMB 30117) et Preparat av Lactobacillus lactis (NCIMB 30117) som inneholder minst 4 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus lactis (NCIMB 30117) Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar (ISO 15214) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 18

19 Identifiikasjonsnr. KDE/kg organisk stoff 1 k Pedicoccus pentosaceus (DSM 16244) et Preparat av Pedicoccus pentosaceus (DSM 16244) som inneholder minst 4x10 11 KDE/g tilsetningsstoff. Aktivt stoff: Pedicoccus pentosaceus (DSM 16244) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet og pelleteringsstabilitet. 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet brukt som det eneste er: 1x10 8 KDE/kg organisk stoff. 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Platespredningsmetode med bruk av MRS-agar ved 37ºC (EN 15786:2009). Identifikasjon: PFGE-metode. Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: 1) 19

20 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k Pedicoccus acidilactici (DSM 16243) et Preparat av Pediococcus acidilactici (DSM ) som inneholder minst 5 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Pediococcus acicilactici (DSM 16243) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Platespredningsmetode:ved bruk av MRS-agar (EN 15787) Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 20

21 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) et Preparat av Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) som inneholder minst 4 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar (EN 15787) Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 21

22 2. Kategori: Sensoriske tilsetningsstoffer Funksjonell gruppe: Smaksstoffer Identifiikasjonsnr. KDE/kg organisk stoff 1 j514ii (EU) nr. 136/ Natruim-bisulfat et Natrium-bisulfat: > 95,2% Karakteristik av aktivt stoff: Natrium-bisulfat CAS nr NaHSO 4 Na: 19,15% SO 4: 80,01% Framstilt ved syntese. Analysemetode 1) : Bestemmelse av NaHSO 4 i tilsetningsstoff: Titrering basert på bestemmelse av totalløselig syre av natrium-bisulfat mot en standard hydroksidløsning. Kjæledyr I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet og pelleteringsstabilitet. 2.. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet. 3. Blanding av ulike kilder for natrium-bisulfat skal ikke overskride det største tillatte mengde for i fullfôr på mg/kg fullfôr )Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 22

23 Funksjonell gruppe: Fargestoffer som ved bruk i fôr gir farge til husdyrprodukter Identifiikasjonsnr. Mg tilsetningsstoff/ kg fullfôr med vanninnhold 12 % 2a(ii) Astaxanthin dimethylsuccinat et Finnes i en organisk matriks Aktivt stoff: Astaxanthin dimetylsuccinat (C 50H 64O 10, CAS nr ) Astaxanthin dimetylsuccinat: over 6 %. Andre karotenoider: under 4 % Renhetskriterier: Trifenylfosfin-oksid (TPPO): under 100 mg/kg tilsetningsstoff Diklorometan: under 600 mg/kg tilsetningsstoff Analysemetode: HPLC sammen med UV-deteksjon (UV) 1) Laks og ørret Tillatt brukt fra 6 måneders eller fra 50 g levendevekt og framover 2. Ved bruk i fiskefôr skal stoffet forekomme i en organisk matriks, stabilisert med godkjent antioksidant. Dersom ethoxyquin er benyttet i matriksen, skal merkingen inneholde opplysninger om mengde ethoxyquin. 3. Blandes astaxanthin med cantaxanthin eller andre astaxanthinkilder, skal ikke det totale innholdet av blandingen overstige 100 g astaxanthinekvivalenter 2) /kg fullfôr til fisk ) Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: 2) 1,38 mg astaxanthin dimetylsuccinat er ekvivalent med 1 mg astaxanthin 23

24 Identifiikasjonsnr. Mg tilsetningsstoff/ kg fullfôr med vanninnhold 12 % 2a(ii) Rød, karotenrik Paracoccus carotinifaciens Aktivt stoff: Astaxanthin (C 40 H 52O 4, CAS: ) Adonirubin (C 40H 52O 3, 3- hydroksy- beta,beta-karoten- 4,4 -dion CAS: ) Canthaxanthin (C 40H 52O 2, CAS: ) et Preparat av døde, tørkede, celler av Paracoccus carotinifaciens (NITE SD 00071) som inneholder: g/kg astaxanthin, 7-15 g/kg adonirubin, 1-5 g/kg canthaxanthin Laks og ørret Størsteinnhold er summen av astaxanthin, adonirubin og canthaxanthin. 2. Tillatt brukt fra 6 måneders eller fra 50 g levendevekt og framover. 3. Blanding av stoffet med astaxanthin eller cantaxanthin er tillatt når det totale innholdet av astaxanthin, adonirubin og canthaxanthin fra andre kilder ikke overstiger 100 mg/kg fullfôr til fisk. MRL-verdier i næringsmidler fra fisk: Laks: 10 mg/kg for summen av canthaxanthin og adonirubin/kg muskel våt vekt. Ørret: 8 mg/kg for summen av canthaxanthin og adonirubin/kg muskel våt vekt Analysemetode: HPLC sammen med UV-deteksjon for bestemmelse av astaxanthin, adonirubin og canthaxanthin i fôrvarer og fiskemuskel 1) 1) Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: 24

25 3. Kategori: med ernæringsmessige egenskaper Funksjonell gruppe: Vitaminer, provitaminer og veldefinerte stoffer med tilsvarende effekt Identifikasjonsnr. Minimums- innhold Maksimums innhold mg/kg fullfôr med vanninnhold på 12 % 3a670a 25-hydroksycholecalsiferol et Stabilisert form av 25-hydroksycholecalsiferol aktiv substans: 25-hydroksycholecalsiferol C 27H 44O 2.H 2O CAS-nr: Renhetskriterier: 25-hydroksycholecalsiferol > 94% andre steroler <1% av hver erytrosin <5 mg/kg Analysemetode 1) For 25-hydroksycholecalsiferol: HPLC-MS For vitamin D 3 i fullfôr: Reversert HPLC med UVdeteksjon på 265 mm (EN 12821:2000) Slaktekylling - Slaktekalkun Andre fjørfe - 0, et skal blandes inn i fullfôr som premiks. 0,100-0,080 Griser - 0, av kombinasjonen 25-hydroksycholecalsiferol og vitamin D 3 (calsiferol) pr kg fullfôr: < 0,125 mg 2) (ekvivalent med IE vitamin D 3) til slaktekylling og slaktekalkun < 0,080 mg til andre fjørfe <0,050 mg til griser 3. Samtidig bruk av vitamind 2 er ikke tillatt. 4. Innholdet av ethoxyquin skal angis ved merking. 5. Ved håndtering av stoffet bør det brukes vernemaske ) Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: 2) 40 IE colecalsiferol (vitamin D 3 ) = 0,001 mg cholecalsiferol (vitamin D 3). 25

26 Identifikasjonsnr. Minimums- innhold Maksimums innhold mg/kg fullfôr med vanninnhold på 12 % 3a700 Vitamin E/all- racalfa-tocoferylacetat Aktiv substans: All-rac-alfatocoferylacetat: C 31H 52O 3 CASnr Renhetskriterier: All-rac-alfatocoferylacetat > 93% Analysemetode 1) For bestemmelse av vitamin E som fôrtilsetningsstoff 1. I oljeform European Pharmacopoeia EP I melform European Pharmacopoeia EP I fôrvarer: Kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009 Alle dyrearter Hvis innholdet av vitamin E angis ved merking, skal følgende ekvivalenter for måleenheter for innhold benyttes: - 1 mg all-racalfatocoferylacetat = 1 IE - 1 mg RRR-alfatocoferol = 1, 49 IE - 1 mg RRRalfatocoferylacetat = 1,36 IE 2. Vitamin E kan også tildeles via drikkevann

27 Identifikasjonsnr. Minimums- innhold mg/kg fullfôr med vanninnhold på 12 % 3a700 Forts. Vitamin E/RRRalfa-tocoferylacetatl Aktiv substans: RRR-alfatocoferylacetat: C 31H 52O 3 CASnr Renhetskriterier: RRR-alfatocoferylacetat > 40% Analysemetode 1) For bestemmelse av vitamin E som fôrtilsetningsstoff 1. I oljeform European Pharmacopoeia EP I melform European Pharmacopoeia EP I fôrvarer: Kommisjonsforordning (EF) nr. 152/

28 Identifikasjonsnr. Minimums- innhold Maksimums innhold f mg/kg fullfôr med vanninnhold på 12 % 3a700 Forts. Vitamin E/RRRalfa-tocoferol Aktiv substans: RRR-alfa-tocoferol: C 29H 50O 2 CASnr Renhetskriterier: RRR-alfa-tocoferol > 67% Analysemetode 1) For bestemmelse av vitamin E som fôrtilsetningsstoff 1. I oljeform European Pharmacopoeia EP I melform European Pharmacopoeia EP I fôrvarer: Kommisjonsforordning (EF) nr. 152/

29 Identifikasjonsnr. Minimums- innhold Maksimums innhold f mg/kg fullfôr med vanninnhold på 12 % 3a 831 Vitamin B 6 / pyridoxin hydroklorid Aktiv substans: Pyridoxin hydroklorid C 8H 11NO 3.HCl Renhetskriterier: Ikke under 98,5% Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks skal lagringstemperatur, lagringstid og pelleteringsstabilitet og stabilitet i vann angis Analysemetode 1) For bestemmelse av vitamin E 1. I fôrtilsetningsstoff: European Pharmacopoeia monograph th edition) 2. Vitamin B 6/pyridoxin hydroklorid kan også tildeles via drikkevann. 3. For brukersikkerheten skal vernemaske. hansker og - briller benyttes. 2. I premikser: RP-HPLC-UV) 2 1) Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 2) VDLUFA, bd III,

30 Funksjonell gruppe: Mikromineraler Identifikasjonsnr. Minimums- innhold Maksimums innhold av grunnstoff mg/kg fullfôr med vanninnhold på 12 % 3b4.10 Kopper-chelat av methioninhydroksyanalog tilsetningsstoffet: Kopper-chelat av methioninhydroksyanalog som inneholder minst 18% kopper og 79,5-81 % (2- hydroksy-4- methyltio) butansyre Mineralolje < 1% CAS: Analysemetode 1) Atomabsorbsjonsspektrometri (AAS) Alle dyrearter - - Storfe: - før drøvtyggerfunksjonen er utviklet og i melkeerstatning 15 (i alt) - andre storfe 35 (i alt) Sau: 15 (i alt) Smågris under 12 uker: 35 (i alt) Krepsdyr: 50 (i alt) Andre dyrearter: 25 (i alt) 1. et skal blandes inn i fullfôr som premiks. 2. Ved håndtering av stoffet bør det brukes vernemaske, - briller og -hansker. 3. Ved merking angis: - Til sau hvis innholdet av kopper i fôret overstiger 10 mg Cu/kg: Innholdet av kopper i fôret kan medføre forgiftning hos visse saueraser. - Til storfe som har utviklet drøvtyggerfunksjonen hvis innholdet av kopper er lavere enn 20 mg Cu/kg: Innholdet av kopper i fôret kan medføre koppermangel. hos storfe på beite, dersom beitegraset har høyt innhold av molybden eller svovel

31 1) Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: 31

32 Identifikasjonsnr. Minimums- innhold Maksimums innhold av grunnstoff mg/kg fullfôr med vanninnhold på 12 % 3b5.10 Mangan-chelat av methioninhydroksyanalog tilsetningsstoffet: Mangan-chelat av methioninhydroksyanalog som inneholder 15,5-17% mangan og 77-78% (2- hydroksy-4- methyltio) butansyre Alle dyrearter - - Fisk:100 (i alt) Andre dyrearter: 150 (i alt) 1. et skal blandes inn i fullfôr som premiks. 2. Ved håndtering av stoffet bør det brukes vernemaske, - briller og -hansker Mineralolje < 1% Analysemetode 1) Induktiv koblet plasmaatomemisjonsspektrometri (IPC- AES) i følge EN 15510:2007 1) Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: 32

33 Identifikasjonsnr. Minimums- innhold Maksimums innhold av grunnstoff mg/kg fullfôr med vanninnhold på 12 % 3b6.10 Sink-chelat av methioninhydroksyanalog tilsetningsstoffet: Sink-chelat av methioninhydroksyanalog som inneholder 17,5-18% sink og 81% (2-hydroksy-4- metylltio) butanysre Mineralolje < 1% Analysemetode 1) Induktiv koblet plasmaatomemisjonsspektrometri (IPC- AES) i følge EN 15510:2007 Alle dyrearter - Kjæledyr: 250 (i alt) Fisk: 200 (i alt) Andre dyrearter: 150 (i alt) Melkeerstatning som eneste fôr eller tilskuddsfôr: 200 (i alt) 1. et skal blandes inn i fullfôr som premiks. 2. Ved håndtering av stoffet bør det brukes vernemaske, - briller og -hansker Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: 1) 33

34 Identifikasjonsnr. Minimums- innhold Maksimums innhold av grunnstoff mg/kg fullfôr med vanninnhold på 12 % 3b8.10 Organisk form for selen produsert av Saccaromyces cerevisiae CNCM I (Selenberiket, inaktivert gjær) aktiv substans. Organisk selen hovedsakelig selenmethionin (63 %) og selenkomponenter med lav molekylevekt (34-36%) med innhold på mg Se/kg (97-99 % organisk selen) Alle dyrearter 0,50 (i alt) 1. skal blandes inn i fullfôr som premiks. 2. Ved håndtering bør det brukes vernemaske, - briller og -hansker Analysemetode 1) Atomabsorbsjonsspektrometri (AAS) med grafittovnsteknikk (Zeeman) eller hydrid-aas 1) Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: 34

35 Identifikasjonsnr. Minimums- innhold Maksimums innhold av grunnstoff mg/kg fullfôr med vanninnhold på 12 % 3b8.11 Organisk form for selen produsert av Saccaromyces cerevisiae NCYC R397 (Selenberiket, inaktivert gjær) aktiv substans. Organisk selen hovedsakelig selenmethionin (63 %) med innhold på mg Se/kg (97-99 % organisk selen) Alle dyrearter 0,50 (i alt) 1. skal blandes inn i fullfôr som premiks. 2. Ved håndtering bør det brukes vermemaske, - briller og -hansker Analysemetode 1) Atomabsorbsjonsspektrometri (AAS) med grafittovnsteknikk (Zeeman) eller hydrid-aas 1) Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: 35

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 25 ISSN 1022-9310. 22. årgang 30.4.2015 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 25 ISSN 1022-9310. 22. årgang 30.4.2015 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2015/EØS/25/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 25 22. årgang 30.4.2015 Kommisjonsforordning (EF) nr. 123/2009 av 10. februar

Detaljer

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 30. januar 2009

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 30. januar 2009 EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 30. januar 2009 Innholdsfortegnelse: -ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET... 5 RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR

Detaljer

Katalog. eksklusivt for katter

Katalog. eksklusivt for katter Katalog eksklusivt for katter NO De 7 kolonner for en helhetlig dyrehelse 4-15 16-23 24-29 30-31 32-33 34-35 36-37 Tørrfór Våtfór Function & Care Snacks Beauty & Care Pleie og Hygiene Anti Flea Fullfór

Detaljer

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 13. desember 2013

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 13. desember 2013 EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 13. desember 2013 -FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET... 7 RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING... 7 VEDLEGG

Detaljer

FOTO: GRETHE RINGDAL 4. KOSTHOLD

FOTO: GRETHE RINGDAL 4. KOSTHOLD FT: GRETHE RINGDAL 4. KSTHLD KJØTTETS TILSTAND 2010: Kosthold KJØTT ER VIKTIG FR KRPPEN VÅR I løpet av våren har vi fått flere innspill om å begrense inntaket av rødt kjøtt til 500 gram per uke samt begrense

Detaljer

Forord... 3. Sammendrag... 7. Forkortelser... 8. 1. Innledning... 9. 2. Generell bakgrunn... 11. 2.1 Kilder til marine omega-3 fettsyrer...

Forord... 3. Sammendrag... 7. Forkortelser... 8. 1. Innledning... 9. 2. Generell bakgrunn... 11. 2.1 Kilder til marine omega-3 fettsyrer... 2 Forord I forbindelse med avslutningen på mastergradsstudiet ved Institutt for farmasi, på Universitetet i Tromsø, skal det utarbeides en masteroppgave. Denne skal reflektere emner som har inngått i studiet,

Detaljer

VEILEDER C. foredling, lagring, import og omsetning av økologiske næringsmidler og fôrvarer. Utfyllende informasjon om

VEILEDER C. foredling, lagring, import og omsetning av økologiske næringsmidler og fôrvarer. Utfyllende informasjon om Veileder til forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler, av 4. oktober 2005 nr. 1103 VEILEDER C Utfyllende informasjon om foredling, lagring, import

Detaljer

MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse 2010

MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse 2010 MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse 2010 Oksidasjonsnivå i marine omega-3 produkter tilgjengelig for norske forbrukere Trine Thorkildsen Avdeling for helse, ernæring og ledelse ii Forord Denne studien

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Nedenfor gjengis forordning (EF) nr. 648/2004, slik Miljøverndepartementet tolker denne. Forordning (EF) nr. 648/2004 er konsolidert for endringer gjennomført ved

Detaljer

Lite oksiderte omega-3 oljer og potensielle helsefordeler

Lite oksiderte omega-3 oljer og potensielle helsefordeler Rapport nr. 196 Lite oksiderte omega-3 oljer og potensielle helsefordeler En screening av omega-3 oljer med hensyn til variasjon i oksidasjonsgrad, innhold av oksidasjonsprodukter og effekt på markørsystemer

Detaljer

Kalvefôring: Ta bevisste valg! Pluss Alma - ny mjølkeerstatning NYHET! FORMEL kraftfôr til kalv FORBEDRET! Pluss Kalvepasta NYHET!

Kalvefôring: Ta bevisste valg! Pluss Alma - ny mjølkeerstatning NYHET! FORMEL kraftfôr til kalv FORBEDRET! Pluss Kalvepasta NYHET! Kalvefôring: Ta bevisste valg! Pluss Alma - ny mjølkeerstatning NYHET! FORMEL kraftfôr til kalv FORBEDRET! Pluss Kalvepasta NYHET! NYHET! Pluss ALMA - den som gir næring! Pluss Alma er vårt siste tilskudd

Detaljer

Svanemerking av Tekstilvaskemidler til profesjonell bruk

Svanemerking av Tekstilvaskemidler til profesjonell bruk Svanemerking av Tekstilvaskemidler til profesjonell bruk Versjon 3.1 19. mars 2014-31. mars 2019 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er en/et Svanemerket tekstilvaskemiddel til profesjonell bruk? 4 Hvorfor

Detaljer

Forord. Jeg takke mine foreldre og søsken for alt hjelp og støtte jeg har fått fra dere. Jeg ville ikke klart å gjennomføre studiet uten dere.

Forord. Jeg takke mine foreldre og søsken for alt hjelp og støtte jeg har fått fra dere. Jeg ville ikke klart å gjennomføre studiet uten dere. I II Forord Denne masteroppgaven ble utført ved Universitetet i Tromsø på Norges fiskerihøgskole høst 2011. Jeg vil takke hovedveileder Einar Jensen, professor ved Institutt for Farmasi ved Universitetet

Detaljer

Go mørning. Mer og bedre merking av maten. Vil bidra til produktutvikling. Sunnere tråputer så langt i år. Narasinforbruk under lupen

Go mørning. Mer og bedre merking av maten. Vil bidra til produktutvikling. Sunnere tråputer så langt i år. Narasinforbruk under lupen Narasinforbruk under lupen Vil bidra til produktutvikling Sunnere tråputer så langt i år 7 31 37 Go mørning Tidsskrift fra Animalia 27. årgang 0314 Foto: Ellen-Margrethe Hovland Hovedsaken: Tydeligere

Detaljer

Den norske kjøttbransjes retningslinje. for trygg produksjon av spekepølse, utbenet spekemat og hel spekemat

Den norske kjøttbransjes retningslinje. for trygg produksjon av spekepølse, utbenet spekemat og hel spekemat Den norske kjøttbransjes retningslinje for trygg produksjon av spekepølse, utbenet spekemat og hel spekemat Dato: 08.04.2008 Avtale om Den norske kjøttbransjes retningslinje for trygg produksjon av spekepølse,

Detaljer

Veileder til biproduktforordningen

Veileder til biproduktforordningen Veileder til biproduktforordningen Mattilsynet utarbeidet denne veilederen ved fastsetting av biproduktforskriften 27.10.2007 som innførte biproduktforordningen som nasjonalt regelverk i Norge. Veilederen

Detaljer

Prosjekt norsk korn i kraftfôr

Prosjekt norsk korn i kraftfôr Prosjekt norsk korn i kraftfôr Sluttrapport mars 2012 Norsk korn i kraftfôr Utviklingen i bruk av norsk korn i kraftfôr og de viktigste årsakene til endringene. 9.3.2012 Innhold Utviklingen i bruk av norsk

Detaljer

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for ØKOLOGISERTIFISERING Regler for økologisk akvakultur Innhold INNLEDNING... 2 DEFINISJONER... 3 UTFORMING AV REGELVERKET... 4 1. IDÉBAKGRUNN OG MÅL... 5 2. HVORDAN DELTA I DEBIOS KONTROLLORDNING... 6 2.1.

Detaljer

Kapittel 9 Syrer og baser

Kapittel 9 Syrer og baser Kapittel 9 Syrer og baser 1. Syre og base (i) Definisjon (ii) Likevektsuttrykk og likevektskonstant (iii) Sterke syrer og sterke baser (iv) Svake syrer og svake baser 2. Vann som både syre og base (amfotært)

Detaljer

>>> Tema. De energigivende næringsstoffene. Karbohydrater Lipider Protein

>>> Tema. De energigivende næringsstoffene. Karbohydrater Lipider Protein Tema De energigivende næringsstoffene Karbohydrater Lipider Protein 1 Karbohydrater 2 Karbohydrater (kh) Finnes i planter, fungerer som støtte- og bindevev (cellulose, m.fl) og opplagsnæring (stivelse)

Detaljer

Gasser /driv- Sievert AB Box 1366 SE-17126 SOLNA Sverige

Gasser /driv- Sievert AB Box 1366 SE-17126 SOLNA Sverige I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-12-17 Erstatter blad utstedt 2013-08-27 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008

SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2012-12-07 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET

Detaljer

INNOVATIV UTNYTTELSE AV ASKE FRA TREVIRKE FOR ØKT VERDISKAPING OG BÆREKRAFTIG

INNOVATIV UTNYTTELSE AV ASKE FRA TREVIRKE FOR ØKT VERDISKAPING OG BÆREKRAFTIG Rapport fra Skog og landskap 12/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INNOVATIV UTNYTTELSE AV ASKE FRA TREVIRKE FOR ØKT

Detaljer

Internasjonal markedsog industrianalyse for biomarine ingredienser

Internasjonal markedsog industrianalyse for biomarine ingredienser Rapport nr. 167 Internasjonal markedsog industrianalyse for biomarine ingredienser Oppdatering av oktober 2008 RAPPORT-TITTEL Marked Internasjonal markeds- og industrianalyse for biomarine ingredienser.

Detaljer

Emner. 1. Tallerkenmodellen 5. Proteiner 2. Styrke 6. Fett 3. Kondisjon 7. Butikkrunde 4. Karbohydrater 8. Praktisk matlaging

Emner. 1. Tallerkenmodellen 5. Proteiner 2. Styrke 6. Fett 3. Kondisjon 7. Butikkrunde 4. Karbohydrater 8. Praktisk matlaging Emner 1. Tallerkenmodellen 5. Proteiner 2. Styrke 6. Fett 3. Kondisjon 7. Butikkrunde 4. Karbohydrater 8. Praktisk matlaging Tallerkenmodellen Å finne en god måltidsrytme- og måltidssammensetning kan være

Detaljer

Ernæring. Ernæring = Næring + Fordøyelse + Forbrenning. 01.07.2012 www.mammasmatside.no 1

Ernæring. Ernæring = Næring + Fordøyelse + Forbrenning. 01.07.2012 www.mammasmatside.no 1 Ernæring Ernæring = Næring + Fordøyelse + Forbrenning 01.07.2012 www.mammasmatside.no 1 Hvorfor trenger vi mat? Vi trenger mat for at kroppen skal fungere som den skal. Det finnes forskjellige slags drivstoff

Detaljer

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 6. juli 2007

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 6. juli 2007 EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 6. juli 2007 -ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET... 9 RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING... 9

Detaljer

Hva er det egentlig i hunde- og kattematen?

Hva er det egentlig i hunde- og kattematen? Hva er det egentlig i hunde- og kattematen? Ferskt kyllingkjøtt, de beste kjøttstykkene fra storfe, ferskt korn og all den sunne ernæringen din hund eller katt trenger. Detter er bildet dyrefôr produsentene

Detaljer

Modeller for beregning av klimanytte- og verdikjedeøkonomi for biogassproduksjon Matavfall og husdyrgjødsel

Modeller for beregning av klimanytte- og verdikjedeøkonomi for biogassproduksjon Matavfall og husdyrgjødsel Forfattere: Rapportnr.: Kari-Anne Lyng, Ingunn Saur Modahl, John Morken, Tormod Briseid, Bjørn Ivar Vold, Ole Jørgen Hanssen og Ivar Sørby. OR.25.11 ISBN: 978-82-7520-653-2 ISBN: 82-7520-653-7 Modeller

Detaljer