Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 10.12.2012"

Transkript

1 Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert Kategori: Teknologiske tilsetningsstoffer Funksjonell gruppe: Konserveringsmidler Identifiikasjonsnr. KDE/kg organisk stoff 1a 237a (EU) nr. 333/ Kaliumdiformiat et Kaliumdiformiat: 50 +/- 5% Vann: 50 +/-5% Alle dyrearter Bare tillatt brukt til rå fisk og fiskebiprodukter som fôr, med største tillatte innhold på mg kaliumdiformiat/kg rå fisk Karakteristik av aktivt stoff: Kaliumdiformiat CAS nr C 2H 3O 4K Produsert ved syntese. Største tillatte innhold i fôr til avvent smågris, når det brukes en blanding av ulike kilder for kaliumdiformiat, skal ikke overskride mg/kg fullfôr og mg/kg fullfôr til slaktegris og avlspurker. Analysemetode 1) : Bestemmelse av kalium i tilsetningsstoffet: EN ISO 6869 eller EN Bestemmelse av total formiat: i tilsetningsstoffet: EN Bestemmelse av total formiat i premiks og fullfôr: (HPLC-UV/R1) eller (IC-EDC) I bruksanvisningen skal det stå: «Brukt samtidig med andre organiske syrer, i største tillatte innhold, vil ha motsatt effekt. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.asp 1

2 Funksjonell gruppe: Syreregulatorer Identifiikasjonsnr. KDE/kg organisk stoff 1 j514ii (EU) nr. 136/ Natruim-bisulfat et Natrium-bisulfat: > 95,2% Karakteristik av aktivt stoff: Natrium-bisulfat CAS nr NaHSO 4 Na: 19,15% SO 4: 80,01% Framstilt ved syntese. Analysemetode 1) : Bestemmelse av NaHSO 4 i tilsetningsstoff: Titrering basert på bestemmelse av totalløselig syre av natrium-bisulfat mot en standard hydroksidløsning. Kjæledyr og andre ikkematproduser -ende dyr I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet og pelleteringsstabilitet. 2.. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet. 3. Blanding av ulike kilder for natrium-bisulfat skal ikke overskride det største tillatte mengde for i fullfôr på mg/kg fullfôr )Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 2

3 Funksjonell gruppe: Ensileringsmidler Identifiikasjonsnr. KDE/kg organisk stoff 1 k Lactobacillus plantarum (DSM 21762) et Preparat av Lactobacillus plantarum DSM 21762) som inneholder minst 5 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus plantarum (DSM 21762) Alle dyrearter - 1x I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet bør brukes når det blir brukt i kombinasjon med andre mikrobiologiske ensileringsmidler. 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar ( EN 15787) Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 3

4 Identifiikasjonsnr. KDE/kg organisk stoff 1 k Lactobacillus buchneri (DSM ) et Preparat av Lactobacillus buchneri (DSM 22963) som inneholder minst 5 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus buchneri (DSM 22963) Alle dyrearter - 1x I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet bør brukes når det blir brukt i kombinasjon med andre mikrobiologiske ensileringsmidler. 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar ( EN 15787) Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 4

5 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) et Preparat av Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) som inneholder minst 1,2 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 2,4 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar (EN 15787) Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 5

6 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k Lactobacillus buchneri (DSM 16774) et Preparat av Lactobacillus buchneri (DSM 16774) som inneholder minst 5 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus buchneri DSM 16774) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar (EN 15787) Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 6

7 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k Lactobacillus buchneri (DSM 12856) et Preparat av Lactobacillus buchneri (DSM 12856) som inneholder minst 5 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus buchneri (DSM 12856) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x 10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar (EN 15787) Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 7

8 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k Lactobacillus paracasei (DSM 16245) et Preparat av Lactobacillus plantarum (DSM 16245) som inneholder minst 5 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus paracasei (DSM 16245) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar (EN 15787) Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 8

9 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k Lactobacillus paracasei (DSM 16773) et Preparat av Lactobacillus paracasei (DSM 16773) som inneholder minst 4 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus paracasei (DSM 16773) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar (EN 15787) Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 9

10 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k Lactobacillus plantarum DSM 12836) et Preparat av Lactobacillus plantarum (DSM 12836) som inneholder minst 5 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus plantarum (DSM 12836) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar (EN 15787) Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 10

11 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k Lactobacillus plantarum (DSM 12837) et Preparat av Lactobacillus plantarum (DSM 12837) som inneholder minst 5 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruka av MRS-agar (EN 15787) Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 11

12 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k Lactobacillus brevis (DSM 12835) et Preparat av Lactobacillus brevis (DSM 12835) som inneholder minst 5 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus brevis (DSM 12835) Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar (EN 15787) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 12

13 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121) et Preparat av Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30131) som inneholder minst 4 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30131) Alle dyrearter I bruksanvisningenfor tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar (EN 15787). Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 13

14 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k20715 (EU) nr. 838/ Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) et Preparat av Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) som inneholder minst 8 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) Analysemetode 1) : Platespredningsmetode (EN 15787). Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 14

15 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k20812 (EU) nr. 93/2012) - Lactobacillus plantarum (DSM 8862 og DSM 8866)) et Preparat av Lactobacillus plantarum (DSM 8862 og DSM 8866) som inneholder minst 3 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus plantarum (DSM 8862 og DSM 8862) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 3 x10 8 KDE/kg (forholdet 1:1) ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Innhold: Platespredningsmetode (EN 15787). Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 15

16 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k Lactobacillus lactis (DSM 11037) et Preparat av Lactobacillus lactis (DSM 11037) som inneholder minst 5 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus lactis (DSM 11037) Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar (ISO 15214) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 16

17 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k Lactobacillus lactis (NCIMB 30160) et Preparat av Lactobacillus lactis (NCIMB 30160) som inneholder minst 4 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus lactis (NCIMB 30160) Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar (ISO 15214) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 17

18 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k2083 (EU) nr. 227/ Lactobacillus lactis (NCIMB 30117) et Preparat av Lactobacillus lactis (NCIMB 30117) som inneholder minst 4 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Lactobacillus lactis (NCIMB 30117) Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar (ISO 15214) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 18

19 Identifiikasjonsnr. KDE/kg organisk stoff 1 k Pedicoccus pentosaceus (DSM 16244) et Preparat av Pedicoccus pentosaceus (DSM 16244) som inneholder minst 4x10 11 KDE/g tilsetningsstoff. Aktivt stoff: Pedicoccus pentosaceus (DSM 16244) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet og pelleteringsstabilitet. 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet brukt som det eneste er: 1x10 8 KDE/kg organisk stoff. 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Platespredningsmetode med bruk av MRS-agar ved 37ºC (EN 15786:2009). Identifikasjon: PFGE-metode. Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: 1) 19

20 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k Pedicoccus acidilactici (DSM 16243) et Preparat av Pediococcus acidilactici (DSM ) som inneholder minst 5 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Pediococcus acicilactici (DSM 16243) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Platespredningsmetode:ved bruk av MRS-agar (EN 15787) Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 20

21 Identifiikasjonsnr. KDE/kg ferskt materiale 1 k Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) et Preparat av Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) som inneholder minst 4 x KDE/g tilsetningsstoff. Karakteristik av aktivt stoff: Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet 2. Minste mengde av tilsetningsstoffet når det ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler: 1 x10 8 KDE/kg ferskt materiale 3. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet Analysemetode 1) : Platespredningsmetode ved bruk av MRS-agar (EN 15787) Identifikasjon: PFGE-metode. 1)Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 21

22 2. Kategori: Sensoriske tilsetningsstoffer Funksjonell gruppe: Smaksstoffer Identifiikasjonsnr. KDE/kg organisk stoff 1 j514ii (EU) nr. 136/ Natruim-bisulfat et Natrium-bisulfat: > 95,2% Karakteristik av aktivt stoff: Natrium-bisulfat CAS nr NaHSO 4 Na: 19,15% SO 4: 80,01% Framstilt ved syntese. Analysemetode 1) : Bestemmelse av NaHSO 4 i tilsetningsstoff: Titrering basert på bestemmelse av totalløselig syre av natrium-bisulfat mot en standard hydroksidløsning. Kjæledyr I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks holdbarhet og pelleteringsstabilitet. 2.. Det anbefales å benytte vernemaske og hansker ved håndtering av stoffet. 3. Blanding av ulike kilder for natrium-bisulfat skal ikke overskride det største tillatte mengde for i fullfôr på mg/kg fullfôr )Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 22

23 Funksjonell gruppe: Fargestoffer som ved bruk i fôr gir farge til husdyrprodukter Identifiikasjonsnr. Mg tilsetningsstoff/ kg fullfôr med vanninnhold 12 % 2a(ii) Astaxanthin dimethylsuccinat et Finnes i en organisk matriks Aktivt stoff: Astaxanthin dimetylsuccinat (C 50H 64O 10, CAS nr ) Astaxanthin dimetylsuccinat: over 6 %. Andre karotenoider: under 4 % Renhetskriterier: Trifenylfosfin-oksid (TPPO): under 100 mg/kg tilsetningsstoff Diklorometan: under 600 mg/kg tilsetningsstoff Analysemetode: HPLC sammen med UV-deteksjon (UV) 1) Laks og ørret Tillatt brukt fra 6 måneders eller fra 50 g levendevekt og framover 2. Ved bruk i fiskefôr skal stoffet forekomme i en organisk matriks, stabilisert med godkjent antioksidant. Dersom ethoxyquin er benyttet i matriksen, skal merkingen inneholde opplysninger om mengde ethoxyquin. 3. Blandes astaxanthin med cantaxanthin eller andre astaxanthinkilder, skal ikke det totale innholdet av blandingen overstige 100 g astaxanthinekvivalenter 2) /kg fullfôr til fisk ) Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: 2) 1,38 mg astaxanthin dimetylsuccinat er ekvivalent med 1 mg astaxanthin 23

24 Identifiikasjonsnr. Mg tilsetningsstoff/ kg fullfôr med vanninnhold 12 % 2a(ii) Rød, karotenrik Paracoccus carotinifaciens Aktivt stoff: Astaxanthin (C 40 H 52O 4, CAS: ) Adonirubin (C 40H 52O 3, 3- hydroksy- beta,beta-karoten- 4,4 -dion CAS: ) Canthaxanthin (C 40H 52O 2, CAS: ) et Preparat av døde, tørkede, celler av Paracoccus carotinifaciens (NITE SD 00071) som inneholder: g/kg astaxanthin, 7-15 g/kg adonirubin, 1-5 g/kg canthaxanthin Laks og ørret Størsteinnhold er summen av astaxanthin, adonirubin og canthaxanthin. 2. Tillatt brukt fra 6 måneders eller fra 50 g levendevekt og framover. 3. Blanding av stoffet med astaxanthin eller cantaxanthin er tillatt når det totale innholdet av astaxanthin, adonirubin og canthaxanthin fra andre kilder ikke overstiger 100 mg/kg fullfôr til fisk. MRL-verdier i næringsmidler fra fisk: Laks: 10 mg/kg for summen av canthaxanthin og adonirubin/kg muskel våt vekt. Ørret: 8 mg/kg for summen av canthaxanthin og adonirubin/kg muskel våt vekt Analysemetode: HPLC sammen med UV-deteksjon for bestemmelse av astaxanthin, adonirubin og canthaxanthin i fôrvarer og fiskemuskel 1) 1) Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: 24

25 3. Kategori: med ernæringsmessige egenskaper Funksjonell gruppe: Vitaminer, provitaminer og veldefinerte stoffer med tilsvarende effekt Identifikasjonsnr. Minimums- innhold Maksimums innhold mg/kg fullfôr med vanninnhold på 12 % 3a670a 25-hydroksycholecalsiferol et Stabilisert form av 25-hydroksycholecalsiferol aktiv substans: 25-hydroksycholecalsiferol C 27H 44O 2.H 2O CAS-nr: Renhetskriterier: 25-hydroksycholecalsiferol > 94% andre steroler <1% av hver erytrosin <5 mg/kg Analysemetode 1) For 25-hydroksycholecalsiferol: HPLC-MS For vitamin D 3 i fullfôr: Reversert HPLC med UVdeteksjon på 265 mm (EN 12821:2000) Slaktekylling - Slaktekalkun Andre fjørfe - 0, et skal blandes inn i fullfôr som premiks. 0,100-0,080 Griser - 0, av kombinasjonen 25-hydroksycholecalsiferol og vitamin D 3 (calsiferol) pr kg fullfôr: < 0,125 mg 2) (ekvivalent med IE vitamin D 3) til slaktekylling og slaktekalkun < 0,080 mg til andre fjørfe <0,050 mg til griser 3. Samtidig bruk av vitamind 2 er ikke tillatt. 4. Innholdet av ethoxyquin skal angis ved merking. 5. Ved håndtering av stoffet bør det brukes vernemaske ) Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: 2) 40 IE colecalsiferol (vitamin D 3 ) = 0,001 mg cholecalsiferol (vitamin D 3). 25

26 Identifikasjonsnr. Minimums- innhold Maksimums innhold mg/kg fullfôr med vanninnhold på 12 % 3a700 Vitamin E/all- racalfa-tocoferylacetat Aktiv substans: All-rac-alfatocoferylacetat: C 31H 52O 3 CASnr Renhetskriterier: All-rac-alfatocoferylacetat > 93% Analysemetode 1) For bestemmelse av vitamin E som fôrtilsetningsstoff 1. I oljeform European Pharmacopoeia EP I melform European Pharmacopoeia EP I fôrvarer: Kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009 Alle dyrearter Hvis innholdet av vitamin E angis ved merking, skal følgende ekvivalenter for måleenheter for innhold benyttes: - 1 mg all-racalfatocoferylacetat = 1 IE - 1 mg RRR-alfatocoferol = 1, 49 IE - 1 mg RRRalfatocoferylacetat = 1,36 IE 2. Vitamin E kan også tildeles via drikkevann

27 Identifikasjonsnr. Minimums- innhold mg/kg fullfôr med vanninnhold på 12 % 3a700 Forts. Vitamin E/RRRalfa-tocoferylacetatl Aktiv substans: RRR-alfatocoferylacetat: C 31H 52O 3 CASnr Renhetskriterier: RRR-alfatocoferylacetat > 40% Analysemetode 1) For bestemmelse av vitamin E som fôrtilsetningsstoff 1. I oljeform European Pharmacopoeia EP I melform European Pharmacopoeia EP I fôrvarer: Kommisjonsforordning (EF) nr. 152/

28 Identifikasjonsnr. Minimums- innhold Maksimums innhold f mg/kg fullfôr med vanninnhold på 12 % 3a700 Forts. Vitamin E/RRRalfa-tocoferol Aktiv substans: RRR-alfa-tocoferol: C 29H 50O 2 CASnr Renhetskriterier: RRR-alfa-tocoferol > 67% Analysemetode 1) For bestemmelse av vitamin E som fôrtilsetningsstoff 1. I oljeform European Pharmacopoeia EP I melform European Pharmacopoeia EP I fôrvarer: Kommisjonsforordning (EF) nr. 152/

29 Identifikasjonsnr. Minimums- innhold Maksimums innhold f mg/kg fullfôr med vanninnhold på 12 % 3a 831 Vitamin B 6 / pyridoxin hydroklorid Aktiv substans: Pyridoxin hydroklorid C 8H 11NO 3.HCl Renhetskriterier: Ikke under 98,5% Alle dyrearter I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiks skal lagringstemperatur, lagringstid og pelleteringsstabilitet og stabilitet i vann angis Analysemetode 1) For bestemmelse av vitamin E 1. I fôrtilsetningsstoff: European Pharmacopoeia monograph th edition) 2. Vitamin B 6/pyridoxin hydroklorid kan også tildeles via drikkevann. 3. For brukersikkerheten skal vernemaske. hansker og - briller benyttes. 2. I premikser: RP-HPLC-UV) 2 1) Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: _additives/pages/index.aspx 2) VDLUFA, bd III,

30 Funksjonell gruppe: Mikromineraler Identifikasjonsnr. Minimums- innhold Maksimums innhold av grunnstoff mg/kg fullfôr med vanninnhold på 12 % 3b4.10 Kopper-chelat av methioninhydroksyanalog tilsetningsstoffet: Kopper-chelat av methioninhydroksyanalog som inneholder minst 18% kopper og 79,5-81 % (2- hydroksy-4- methyltio) butansyre Mineralolje < 1% CAS: Analysemetode 1) Atomabsorbsjonsspektrometri (AAS) Alle dyrearter - - Storfe: - før drøvtyggerfunksjonen er utviklet og i melkeerstatning 15 (i alt) - andre storfe 35 (i alt) Sau: 15 (i alt) Smågris under 12 uker: 35 (i alt) Krepsdyr: 50 (i alt) Andre dyrearter: 25 (i alt) 1. et skal blandes inn i fullfôr som premiks. 2. Ved håndtering av stoffet bør det brukes vernemaske, - briller og -hansker. 3. Ved merking angis: - Til sau hvis innholdet av kopper i fôret overstiger 10 mg Cu/kg: Innholdet av kopper i fôret kan medføre forgiftning hos visse saueraser. - Til storfe som har utviklet drøvtyggerfunksjonen hvis innholdet av kopper er lavere enn 20 mg Cu/kg: Innholdet av kopper i fôret kan medføre koppermangel. hos storfe på beite, dersom beitegraset har høyt innhold av molybden eller svovel

31 1) Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: 31

32 Identifikasjonsnr. Minimums- innhold Maksimums innhold av grunnstoff mg/kg fullfôr med vanninnhold på 12 % 3b5.10 Mangan-chelat av methioninhydroksyanalog tilsetningsstoffet: Mangan-chelat av methioninhydroksyanalog som inneholder 15,5-17% mangan og 77-78% (2- hydroksy-4- methyltio) butansyre Alle dyrearter - - Fisk:100 (i alt) Andre dyrearter: 150 (i alt) 1. et skal blandes inn i fullfôr som premiks. 2. Ved håndtering av stoffet bør det brukes vernemaske, - briller og -hansker Mineralolje < 1% Analysemetode 1) Induktiv koblet plasmaatomemisjonsspektrometri (IPC- AES) i følge EN 15510:2007 1) Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: 32

33 Identifikasjonsnr. Minimums- innhold Maksimums innhold av grunnstoff mg/kg fullfôr med vanninnhold på 12 % 3b6.10 Sink-chelat av methioninhydroksyanalog tilsetningsstoffet: Sink-chelat av methioninhydroksyanalog som inneholder 17,5-18% sink og 81% (2-hydroksy-4- metylltio) butanysre Mineralolje < 1% Analysemetode 1) Induktiv koblet plasmaatomemisjonsspektrometri (IPC- AES) i følge EN 15510:2007 Alle dyrearter - Kjæledyr: 250 (i alt) Fisk: 200 (i alt) Andre dyrearter: 150 (i alt) Melkeerstatning som eneste fôr eller tilskuddsfôr: 200 (i alt) 1. et skal blandes inn i fullfôr som premiks. 2. Ved håndtering av stoffet bør det brukes vernemaske, - briller og -hansker Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: 1) 33

34 Identifikasjonsnr. Minimums- innhold Maksimums innhold av grunnstoff mg/kg fullfôr med vanninnhold på 12 % 3b8.10 Organisk form for selen produsert av Saccaromyces cerevisiae CNCM I (Selenberiket, inaktivert gjær) aktiv substans. Organisk selen hovedsakelig selenmethionin (63 %) og selenkomponenter med lav molekylevekt (34-36%) med innhold på mg Se/kg (97-99 % organisk selen) Alle dyrearter 0,50 (i alt) 1. skal blandes inn i fullfôr som premiks. 2. Ved håndtering bør det brukes vernemaske, - briller og -hansker Analysemetode 1) Atomabsorbsjonsspektrometri (AAS) med grafittovnsteknikk (Zeeman) eller hydrid-aas 1) Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: 34

35 Identifikasjonsnr. Minimums- innhold Maksimums innhold av grunnstoff mg/kg fullfôr med vanninnhold på 12 % 3b8.11 Organisk form for selen produsert av Saccaromyces cerevisiae NCYC R397 (Selenberiket, inaktivert gjær) aktiv substans. Organisk selen hovedsakelig selenmethionin (63 %) med innhold på mg Se/kg (97-99 % organisk selen) Alle dyrearter 0,50 (i alt) 1. skal blandes inn i fullfôr som premiks. 2. Ved håndtering bør det brukes vermemaske, - briller og -hansker Analysemetode 1) Atomabsorbsjonsspektrometri (AAS) med grafittovnsteknikk (Zeeman) eller hydrid-aas 1) Nærmere opplysninger om ne finnes på EF-referanselaboratoriets hjemmeside: 35

Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 16.03.2013

Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 16.03.2013 Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 16.03.2013 1. Kategori: Teknologiske tilsetningsstoffer Funksjonell gruppe: Konserveringsmidler

Detaljer

Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 04.10.2013

Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 04.10.2013 Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 04.10.2013 1. Kategori: Teknologiske tilsetningsstoffer Funksjonell gruppe: Konserveringsmidler

Detaljer

Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 25.09.2015

Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 25.09.2015 Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 25.09.2015 1. Kategori: Teknologiske tilsetningsstoffer Funksjonell gruppe: Konserveringsmidler

Detaljer

VEDLEGG 2 TIL FORSKRIFT 12. APRIL 2005 NR. 319 OM TILSETNINGSSTOFFER TIL BRUK I FÔRVARER

VEDLEGG 2 TIL FORSKRIFT 12. APRIL 2005 NR. 319 OM TILSETNINGSSTOFFER TIL BRUK I FÔRVARER VEDLEGG 2 TIL FORSKRIFT 12. APRIL 2005 NR. 319 OM TILSETNINGSSTOFFER TIL BRUK I FÔRVARER 2. Kategori: Sensoriske tilsetningsstoffer 2.1 Funksjonell gruppe: Fargestoffer som ved bruk i fôr gir farge til

Detaljer

Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 29.04.2014

Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 29.04.2014 Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 29.04.2014 1. Kategori: Teknologiske tilsetningsstoffer Funksjonell gruppe: Konserveringsmidler

Detaljer

Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 25.03.2015

Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 25.03.2015 Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 25.03.2015 1. Kategori: Teknologiske tilsetningsstoffer Funksjonell gruppe: Konserveringsmidler

Detaljer

Kategori: Zootekniske tilsetningsstoff. Funksjonell gruppe: Fordøyelsesfremmere

Kategori: Zootekniske tilsetningsstoff. Funksjonell gruppe: Fordøyelsesfremmere Kategori: Tilsetningsstoff med ernæringsmessige egenskaper. Funksjonell gruppe: Aminosyrer, deres salter og analoger Minimums- Maksimums- Dyreart, Høyeste innhold innhold Andre bestemmelser kasjonsnr.

Detaljer

Nr. 12/56 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2293/1999. av 14. oktober 1999

Nr. 12/56 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2293/1999. av 14. oktober 1999 12/56 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 28.2.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Maksimumsinnhold. Høyeste alder. Minimumsinnhold. KDE/kg organisk stoff

Maksimumsinnhold. Høyeste alder. Minimumsinnhold. KDE/kg organisk stoff Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 27.04.2012 1. Kategori: Teknologiske tilsetningsstoffer Funksjonell gruppe: Ensileringsmidler

Detaljer

20.3.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1453/2004. av 16. august 2004

20.3.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1453/2004. av 16. august 2004 20.3.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 14/111 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1453/2004 2008/EØS/14/21 av 16. august 2004 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer(*)

Detaljer

Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert

Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 05.02.2016 1. Kategori: Teknologiske tilsetningsstoffer Funksjonell gruppe: Konserveringsmidler

Detaljer

20.3.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1259/2004. av 8. juli 2004

20.3.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1259/2004. av 8. juli 2004 20.3.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 14/93 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1259/2004 2008/EØS/14/17 av 8. juli 2004 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer som allerede

Detaljer

Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003

Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 1. Kategori: Teknologiske tilsetningsstoffer Funksjonell gruppe: Ensileringsmidler Identifiikasjonsnr. KDE/kg

Detaljer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1206/2005 av 27. juli 2005 om permanent godkjenning

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1206/2005 av 27. juli 2005 om permanent godkjenning NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 9 16. årgang 19.2.2009 2009/EØS/9/01 2009/EØS/9/02 2009/EØS/9/03 2009EØS/9/04

Detaljer

Laveste innhold. Høyeste. Slaktegris - 1,28x10 9 1,28x10 9 I bruksanvisningen for tilsetningsstoff og

Laveste innhold. Høyeste. Slaktegris - 1,28x10 9 1,28x10 9 I bruksanvisningen for tilsetningsstoff og Laveste Største KDE/kg fullfôr 52) 13.0 Mikroorganismer E Bacillus licheniformis 1700 (DSM 5749) Bacillus subtilis (DSM 5750) (i forholdet 1/1) Blanding av Bacillus licheniformis og Bacillus subtilis som

Detaljer

NOR/311R0886.hg OJ L 229 /11, p. 5-6

NOR/311R0886.hg OJ L 229 /11, p. 5-6 NOR/311R0886.hg OJ L 229 /11, p. 5-6 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 886/2011 of 5 September 2011 concerning the authorisation of 6-phytase (EC 3.1.3.26) produced by Trichoderma reesei (CBS

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0333.irja OJ L 108/12, p. 3-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 333/2012 of 19 April 2012 concerning the authorisation of a preparation of potassium diformate as a feed additive for all

Detaljer

NOR/311R1263.grbo OJ L 322/11, p. 3-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1263/2011 of 5 December 2011 concerning the authorisation of

NOR/311R1263.grbo OJ L 322/11, p. 3-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1263/2011 of 5 December 2011 concerning the authorisation of NOR/311R1263.grbo OJ L 322/11, p. 3-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1263/2011 of 5 December 2011 concerning the authorisation of Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 35 ISSN 1022-9310. 15. årgang 19.6.2008 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 35 ISSN 1022-9310. 15. årgang 19.6.2008 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 35 15. årgang 19.6.2008 2008/EØS/35/01 2008/EØS/35/02 2008/EØS/35/03 2008/EØS/35/04

Detaljer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1521/2007 av 19. desember 2007 om godkjenning

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1521/2007 av 19. desember 2007 om godkjenning NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2014/EØS/21/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 21 21. årgang 3.4.2014 Kommisjonsforordning (EF) nr. 1500/2007 av 18. desember

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I FÔRTILSETNINGSSTOFF-FORSKRIFTEN

FORSLAG TIL ENDRINGER I FÔRTILSETNINGSSTOFF-FORSKRIFTEN Høringsinstanser iflg. liste Deres ref: Vår ref: 2016/67315 Dato: 02.06.2016 Org.nr: 985 399 077 HØRING nr. 2, 2016 FORSLAG TIL ENDRINGER I FÔRTILSETNINGSSTOFF-FORSKRIFTEN Hovedinnhold i høringen Høringen

Detaljer

2.0 Antioksidanter. EØF-nr Tilsetningsstoff Kjemisk betegnelse, beskrivelse. Dyreart eller dyregruppe alder. Største innhold mg/kg fullfôr

2.0 Antioksidanter. EØF-nr Tilsetningsstoff Kjemisk betegnelse, beskrivelse. Dyreart eller dyregruppe alder. Største innhold mg/kg fullfôr Tabell 1 nedenfor gjengis til informasjon om fôrtilsetningsstoffer godkjent etter direktiv 70/524/EØF og videreført i forordning (EF) nr. 1831/2003 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer Konsolidert

Detaljer

2.0 Antioksidanter. Laveste innhold mg/kg fullfôr. EØF-nr Tilsetningsstoff Kjemisk betegnelse, beskrivelse. Dyreart eller dyregruppe alder

2.0 Antioksidanter. Laveste innhold mg/kg fullfôr. EØF-nr Tilsetningsstoff Kjemisk betegnelse, beskrivelse. Dyreart eller dyregruppe alder 2.0 Antioksidanter EØF-nr Tilsetningsstoff Kjemisk betegnelse, 2.0 Antioksidanter Laveste innhold mg/kg fullfôr Største innhold mg/kg fullfôr E 300 L-Askorbinsyre C 6 H 8 O 6 E 301 Natrium-L-askorbat C

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. Seksjon fôrvarer 8.-9. juli 2014

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. Seksjon fôrvarer 8.-9. juli 2014 Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen Seksjon fôrvarer 8.-9. juli 2014 Forum: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer Sted og tid: Centre

Detaljer

NOR/311R0026.cfo OJ L 11/12, p. 18-21 Commission Regulation (EU) No 26/2011 of 14 January 2011 concerning the authorisation of vitamin E as a feed

NOR/311R0026.cfo OJ L 11/12, p. 18-21 Commission Regulation (EU) No 26/2011 of 14 January 2011 concerning the authorisation of vitamin E as a feed NOR/311R0026.cfo OJ L 11/12, p. 18-21 Commission Regulation (EU) No 26/2011 of 14 January 2011 concerning the authorisation of vitamin E as a feed additive for all animal species KOMMISJONSFORORDNING (EU)

Detaljer

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 30. mars 2012

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 30. mars 2012 EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 30. mars 2012 -ARBEIDSDEPARTEMENTET... 11 RETTSAKTER SOM KREVER LOV- ELLER BUDSJETTENDRING SAMT RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING

Detaljer

2.0 Antioksidanter. EØF-nr Tilsetningsstoff Kjemisk betegnelse, beskrivelse. Dyreart eller dyregruppe alder. Største innhold mg/kg fullfôr

2.0 Antioksidanter. EØF-nr Tilsetningsstoff Kjemisk betegnelse, beskrivelse. Dyreart eller dyregruppe alder. Største innhold mg/kg fullfôr Tabell 1 nedenfor gjengis til informasjon om fôrtilsetningsstoffer godkjent etter direktiv 70/524/EØF og videreført i forordning (EF) nr. 1831/2003 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer Konsolidert

Detaljer

NOR/311R0495.ggr OJ L 134/11, p. 6-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 495/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 109/2007 as

NOR/311R0495.ggr OJ L 134/11, p. 6-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 495/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 109/2007 as NOR/311R0495.ggr OJ L 134/11, p. 6-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 495/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 109/2007 as regards the composition of the feed additive monensin sodium

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0869.ohfo OJ L 257/12, p. 7-9 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 869/2012 of 24 September 2012 concerning the authorisation of thaumatin as a feed additive for all animal species (UOFFISIELL

Detaljer

Nr. 36/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 600/2005. av 18. april 2005

Nr. 36/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 600/2005. av 18. april 2005 Nr. 36/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 600/2005 2008/EØS/36/02 av 18. april 2005 om en ny tiårig godkjenning av et koksidiostatikum som tilsetningsstoff

Detaljer

2.0 Antioksidanter. EØF-nr Tilsetningsstoff Kjemisk betegnelse, beskrivelse. Dyreart eller dyregruppe alder. Største innhold mg/kg fullfôr

2.0 Antioksidanter. EØF-nr Tilsetningsstoff Kjemisk betegnelse, beskrivelse. Dyreart eller dyregruppe alder. Største innhold mg/kg fullfôr Tabell 1 nedenfor gjengis til informasjon om fôrtilsetningsstoffer godkjent etter direktiv 70/524/EØF og videreført i forordning (EF) nr. 1831/2003 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer Konsolidert

Detaljer

Dyrkingssubstrat (eventuelle spesifikasjoner)

Dyrkingssubstrat (eventuelle spesifikasjoner) eller 1.0 Proteinprodukter mstilt mikroorganismer følgende grupper: 1.1 Bakterier 1.1.1 Bakterier dyrket på metanol 1.1.2 Bakterier dyrket på naturgass 1.1.1.1 Proteinholdig gjæringsprodukt mstilt ved

Detaljer

Nr. 23/26 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2697/2000. av 27. november 2000

Nr. 23/26 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2697/2000. av 27. november 2000 23/26 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsdirektiv

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 18 ISSN 1022-9310. 20. årgang 21.3.2013 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 18 ISSN 1022-9310. 20. årgang 21.3.2013 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2013/EØS/18/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 18 20. årgang 21.3.2013 EØS-komiteens beslutning nr. 205/2012 om endring av

Detaljer

NOR/311R0888.hg OJ L 229 /11, p. 9-11

NOR/311R0888.hg OJ L 229 /11, p. 9-11 NOR/311R0888.hg OJ L 229 /11, p. 9-11 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 888/2011 of 5 September 2011 concerning the authorisation of diclazuril as a feed additive for turkeys for fattening (holder

Detaljer

NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7

NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7 NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7 COMMISSION REGULATION (EU) No 939/2010 of 20 October 2010 amending Annex IV to Regulation (EC) No 767/2009 on permitted tolerances for the compositional labelling

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 12, 11. mars 2010

Publisert i EØS-tillegget nr. 12, 11. mars 2010 Publisert i EØS-tillegget nr. 12, 11. mars 2010 EØS-KOMITEE S BESLUT I G nr. 121/2009 av 4. desember 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. Seksjon fôrvarer 16.-17.02.2012

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. Seksjon fôrvarer 16.-17.02.2012 Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon fôrvarer 16.-17.02.2012 Forum: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, Seksjon fôrvarer Sted og tid: Centre

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 36 ISSN 1022-9310. 22. årgang 25.6.2015 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 36 ISSN 1022-9310. 22. årgang 25.6.2015 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2015/EØS/36/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 36 22. årgang 25.6.2015 Kommisjonsforordning (EF) nr. 885/2009 av 25. september

Detaljer

6.0 Fargestoffer inkludert pigmenter

6.0 Fargestoffer inkludert pigmenter 6.0 Fargestoffer inkludert pigmenter EØFnr Tilsetningsstoff Kjemisk betegnelse, 6.0 Fargestoffer inkludert pigmenter 6.1 Karotenoider og Xantofyller: E 160a Betacaroten C 40 H 56 Kanarifugler Permanent

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. Seksjon fôrvarer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. Seksjon fôrvarer Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon fôrvarer 13.-14. desember 2012 Forum: Sted og tid: Utsteder: Møtets formål: Møteleder: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden

Detaljer

Merkingsopplysninger. Dyreart eller kategori 3

Merkingsopplysninger. Dyreart eller kategori 3 Vedlegget til forslag til endringsforskrift for fôrvareforskriften Konsolidert 9..0 Del B Liste over bruksområder Fotnotene er samlet etter tabellen Særlige Støtte av nyrefunksjonen ved kronisk nyresvikt

Detaljer

Dyreart eller dyregruppe. Livkylling. Slaktekylling

Dyreart eller dyregruppe. Livkylling. Slaktekylling 4.0 Koksidiostatika EØF-nr 4.0 Koksidiostatika 1) E 757 Monensin-natrium Eli Lilly&Co, Limited Elancoban G100 Elancoban 100 Elancogran 100 Elancoban G200 Elancoban 100 Aktivt stoff C 36 H 61 O 11 Na Natriumsalt

Detaljer

Dyreart eller kategori 3. Merkingsopplysninger

Dyreart eller kategori 3. Merkingsopplysninger Vedlegg Diettfôr Del B Liste over bruksområder Fotnotene er samlet etter tabellen Særlige Støtte av nyrefunksjonen ved kronisk nyresvikt ) Lavt innhold av fosfor og redusert innhold av protein med høy

Detaljer

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning?

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? Hovedområde: Ernæring og helse Eksamensoppgaver fra skriftlig eksamen Naturfag (NAT1002). Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? A) natrium B) kalsium

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. Seksjon fôrvarer desember 2013

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. Seksjon fôrvarer desember 2013 Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen Seksjon fôrvarer 16-17. desember 2013 Forum: Sted og tid: Utsteder: Møtets formål: Møteleder: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden

Detaljer

3.0 Liste over bruksområder for fôrblandinger med særlige ernæringsformål

3.0 Liste over bruksområder for fôrblandinger med særlige ernæringsformål .0 Liste over bruksområder for fôrblandinger med særlige Særlige Støtte av nyrefunksjonen ved kronisk nyresvikt ) Løse opp struvittstener ) Lavt innhold av fosfor og redusert innhold av proteiner med høy

Detaljer

+ Vedr. diettfôr jf vedlegg 5 C pkt 3.0 kolonne 1, 3, 5 og 6 og vedlegg 8 C

+ Vedr. diettfôr jf vedlegg 5 C pkt 3.0 kolonne 1, 3, 5 og 6 og vedlegg 8 C Nr Vareopplysninger i innrammet felt: Dyr til konsum og pelsdyr Hund og katt Andre selskapsdyr enn hund og katt 1 Fôrblandingens betegnelse: "Fullfôr", "Tilskuddsfôr", "Diettfôr", "Melassefôr", "Melkeerstatning

Detaljer

+ Vedr. diettfôr jf vedlegg 5 C pkt 3.0 kolonne 1, 3, 5 og 6 og vedlegg 8 C

+ Vedr. diettfôr jf vedlegg 5 C pkt 3.0 kolonne 1, 3, 5 og 6 og vedlegg 8 C 1 Fôrblandingens betegnelse: "Fullfôr", "Tilskuddsfôr", "", "Melassefôr", "Melkeerstatning som fullfôr" eller "Melkeerstatning som tilskuddsfôr" 2 Dyreart eller dyregruppe som fôrblandingen er beregnet

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. Seksjon fôrvarer 15. november 2013

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. Seksjon fôrvarer 15. november 2013 Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen Seksjon fôrvarer 15. november 2013 Forum: Sted og tid: Utsteder: Møtets formål: Møteleder: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 17/97. av 8. januar 1997

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 17/97. av 8. januar 1997 9.7.1998 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.27/49 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 17/97 av 8. januar 1997 om endring av vedlegg I, II, III og IV til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om

Detaljer

VEDLEGG I LISTE OVER EF-GJØDSELTYPER

VEDLEGG I LISTE OVER EF-GJØDSELTYPER VEDLEGG I A. Uorganisk ren gjødsel med hovednæringsstoffer LISTE OVER EF-GJØDSELTYPER A.1. Nitrogengjødsel Nr. Typebetegnelse Opplysninger om produksjonsmåte og hovedbestanddeler Minsteinnhold av næringsstoffer

Detaljer

1.0 Antibiotika. Tilsetningsstoff/ ansvarlig firma. Laveste innhold mg/kg fullfôr. Kjemisk betegnelse, beskrivelse. Andre bestemmelser

1.0 Antibiotika. Tilsetningsstoff/ ansvarlig firma. Laveste innhold mg/kg fullfôr. Kjemisk betegnelse, beskrivelse. Andre bestemmelser 1.0 Antibiotika EØF-nr 1.0 Antibiotika E 700 Sinkbacitracin Tilsetningsstoff/ ansvarlig firma Alpharma AS Kjemisk betegnelse, C 66 H 103 O 16 N 17 SZn (polypeptid med et på 12 til 20 % sink) Verpehøns

Detaljer

Nr. 12/110 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2562/1999. av 3. desember 1999

Nr. 12/110 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2562/1999. av 3. desember 1999 Nr. 12/110 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 28.2.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

2.0 Antioksidanter. EØF-nr Tilsetningsstoff Kjemisk betegnelse, beskrivelse. Dyreart eller dyregruppe alder. Største innhold mg/kg fullfôr

2.0 Antioksidanter. EØF-nr Tilsetningsstoff Kjemisk betegnelse, beskrivelse. Dyreart eller dyregruppe alder. Største innhold mg/kg fullfôr Tabell 1 nedenfor gjengis til informasjon om fôrtilsetningsstoffer godkjent etter direktiv 70/524/EØF og videreført i forordning (EF) nr. 1831/2003 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer Konsolidert

Detaljer

3.0 Liste over bruksområder for fôrblandinger med særlige ernæringsformål

3.0 Liste over bruksområder for fôrblandinger med særlige ernæringsformål .0 Liste over bruksområder for fôrblandinger med særlige Særlige Støtte av nyrefunksjonen ved kronisk nyresvikt ) Lavt innhold av fosfor og redusert innhold av proteiner med høy kvalitet eller redusert

Detaljer

Nr. 6/92 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2001/15/EF. av 15. februar 2001

Nr. 6/92 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2001/15/EF. av 15. februar 2001 Nr. 6/92 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. Seksjon fôrvarer mai 2014

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. Seksjon fôrvarer mai 2014 Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen Seksjon fôrvarer 19-20. mai 2014 Forum: Sted og tid: Utsteder: Møtets formål: Møteleder: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden

Detaljer

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 15. mars 2013

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 15. mars 2013 EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 15. mars 2013 -ARBEIDSDEPARTEMENTET/HELSE- OG OMSORGSDEPARTMENTET... 5 RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING...

Detaljer

Om ulike kornsorter, helsemessige kvaliteter og teknologiske egenskaper

Om ulike kornsorter, helsemessige kvaliteter og teknologiske egenskaper Om ulike kornsorter, helsemessige kvaliteter og teknologiske egenskaper Pernille Baardseth 9. Februar 2012 Klostergården, Tautra Kostrådene fra januar 2011 anbefaler Et variert kosthold med mye grønnsaker,

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og folkehelsen. Seksjon fôrvarer juli 2013

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og folkehelsen. Seksjon fôrvarer juli 2013 Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og folkehelsen Seksjon fôrvarer 4.-5. juli 2013 Forum: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer Sted og tid: Centre

Detaljer

Arsen i fiskefôr er det et problem?

Arsen i fiskefôr er det et problem? Arsen i fiskefôr er det et problem? Heidi Amlund, Marc H.G. Berntssen, Anne-Katrine Lundebye Haldorsen og Kåre Julshamn, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Postboks 2029 Nordnes,

Detaljer

OVERSIKT OVER ANTATT EØS-RELEVANT VEDTATT EU-REGELVERK VÅREN 2013

OVERSIKT OVER ANTATT EØS-RELEVANT VEDTATT EU-REGELVERK VÅREN 2013 OVERSIKT OVER ANTATT EØS-RELEVANT VEDTATT EU-REGELVERK VÅREN 2013 INNHOLD -ARBEIDSDEPARTEMENTET... 20 Vedlegg II Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering... 20 Kapittel XXIV Maskiner...

Detaljer

Merkingsopplysninger 4. Dyreart eller -kategori. - Kalsium - Fosfor - Kalium - Natrium - Innhold av essensielle fettsyrer dersom tilsatt

Merkingsopplysninger 4. Dyreart eller -kategori. - Kalsium - Fosfor - Kalium - Natrium - Innhold av essensielle fettsyrer dersom tilsatt Støtte av nyrefunksjonen ved kronisk nyresvikt ) Lavt innhold av fosfor og redusert innhold av proteiner med høy kvalitet - Proteinkilde(r) fettsyrer dersom tilsatt Innledningsvis mnd ) eller etiketten

Detaljer

NOR/308R T OJ L 260/08, p. 8-11

NOR/308R T OJ L 260/08, p. 8-11 NOR/308R0956.00T OJ L 260/08, p. 8-11 Commission Regulation (EC) No 956/2008 of 29 September 2008 amending Annex IV to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down

Detaljer

8.6.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/95/EF. av 27. oktober 2003

8.6.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/95/EF. av 27. oktober 2003 Nr. 30/519 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/95/EF 2006/EØS/30/40 av 27. oktober 2003 om endring av direktiv 96/77/EF om fastsettelse av spesifikke renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 987/2008. av 8. oktober 2008

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 987/2008. av 8. oktober 2008 26.3.2015 Nr. 18/469 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 987/2008 2015/EØS/18/45 av 8. oktober 2008 om endring av vedlegg IV og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om under henvisning

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôrvarer. Seksjon fôrvarer 20. oktober 2014

Referat fra møte i EUs faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôrvarer. Seksjon fôrvarer 20. oktober 2014 Referat fra møte i EUs faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôrvarer Seksjon fôrvarer 20. oktober 2014 Forum: Sted og tid: Utsteder: Møtets formål: Møteleder: EUs faste komité for planter, dyr,

Detaljer

Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag. 8 (inkludert denne og vedlegg)

Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag. 8 (inkludert denne og vedlegg) Eksamensoppgave høsten 2010 Ordinær eksamen Bokmål Fag: Grunnleggende kjemi Eksamensdato: 7.desember 2010 Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag Emnekode: NAT400 Eksamensform: Skriftlig

Detaljer

NOR/310R0892.ggr OJ L 266/10, p. 6-9

NOR/310R0892.ggr OJ L 266/10, p. 6-9 NOR/310R0892.ggr OJ L 266/10, p. 6-9 COMMISSION REGULATION (EU) No 892/2010 of 8 October 2010 on the status of certain products with regard to feed additives within the scope of Regulation (EC) No 1831/2003

Detaljer

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger 1. Vann som løsningsmiddel 2. Elektrolytter Sterke elektrolytter Svake elektrolytter Ikke-eletrolytter 3. Sammensetning av løsning Molaritet

Detaljer

VitaMineral in.no norm

VitaMineral in.no norm VitaMineral - En liten del av VitaMineral fôrrasjonen, en stor del av resultatet! Er det nødvendig å gi tilskuddsfôr? Dagens melke- og kjøttproduksjon kjennetegnes av kravet til høy avkastning og økt lønnsomhet.

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 94/39/EF. av 25. juli 1994

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 94/39/EF. av 25. juli 1994 Nr.25/ 22 KOMMISJONSDIREKTIV 94/39/EF av 25. juli 1994 om utarbeiding av en liste over bruksområdene for fôrvarer med særlige ernæringsformål(*) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - under henvisning

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1234/2003. av 10. juli 2003

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1234/2003. av 10. juli 2003 1 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1234/2003 av 10. juli 2003 om endring av vedlegg I, IV og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 og forordning (EF) nr. 1326/2001 med hensyn til overførbar

Detaljer

Nr. 46/108 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 1999/76/EF. av 23. juli 1999

Nr. 46/108 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 1999/76/EF. av 23. juli 1999 Nr. 46/108 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning

Detaljer

NOR/309R1170.00T OJ L 314/09, p. 36-42

NOR/309R1170.00T OJ L 314/09, p. 36-42 NOR/309R1170.00T OJ L 314/09, p. 36-42 Commission Regulation (EC) No 1170/2009 amending Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of Council and Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament

Detaljer

Kjemi 1 Årsprøve vår 2011

Kjemi 1 Årsprøve vår 2011 Kjemi 1 Årsprøve vår 2011 Tillatte hjelpemidler: Tabeller i kjemi og kalkulator. Flervalgsoppgaver Oppgave 1 omfatter flervalgsoppgavene a-y. Hver oppgave har fire svaralternativer med ett riktig svar.

Detaljer

Utvikling i dyretall

Utvikling i dyretall Utvikling i dyretall 1998 2007 Endring Melkekyr 314 000 253 000-61 000 Ammekyr 32 000 61 000 + 29 000 Endring kalver, ca. - 32 000 Drøv Gromkalv tilsatt naturproduktet P.E.P. vitaminer og mineraler tilpasset

Detaljer

33,6 % CaO Kalsium uttrykt som vannløselig CaO 56 % formiat. 21 % CaO Kalsium uttrykt som vannløselig CaO 35 % formiat

33,6 % CaO Kalsium uttrykt som vannløselig CaO 56 % formiat. 21 % CaO Kalsium uttrykt som vannløselig CaO 35 % formiat I vedlegg I til forordning (EF) nr. 2003/2003 gjøres følgende endringer: 1) I avsnitt D skal nytt nr. 2.1 og 2.2 lyde: «2.1 Kalsiumformiat Kjemisk framstilt produkt med kalsiumformiat som hovedbestanddel

Detaljer

Incimaxx Aqua S-D Brukerinformasjon

Incimaxx Aqua S-D Brukerinformasjon Incimaxx Aqua S-D Brukerinformasjon Produkttype Surt produkt til rengjøring og desinfeksjon av drikkevannssystemer og drikkevann til dyr. Fjerner raskt og effektivt kalk og alger i vannrør Fjerner biofilm

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og folkehelsen. Seksjon fôrvarer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og folkehelsen. Seksjon fôrvarer Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og folkehelsen Seksjon fôrvarer 03.06.2013 Forum: Sted og tid: Utsteder: Møtets formål: Møteleder: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0597.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 597/2012 of 5 July 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substances aluminium

Detaljer

NOR/305R2067.00T OJ L 331/05, p. 12-15

NOR/305R2067.00T OJ L 331/05, p. 12-15 NOR/305R2067.00T OJ L 331/05, p. 12-15 Commission Regulation (EC) No 2067/2005 of 16 December 2005 amending Regulation (EC) No 92/2005 as regards alternative means of disposal and use of animal by-products

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 997/1999. av 11. mai 1999

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 997/1999. av 11. mai 1999 17.5.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 26/31 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 997/1999 2001/EØS/26/08 av 11. mai 1999 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF)

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. Seksjon fôrvarer juni 2014

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. Seksjon fôrvarer juni 2014 Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen Seksjon fôrvarer 16-17. juni 2014 Forum: Sted og tid: Utsteder: Møtets formål: Møteleder: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 52 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen 2015/EØS/52/01

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 52 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen 2015/EØS/52/01 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2015/EØS/52/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 52 22. årgang 3.9.2015 EØS-komiteens beslutning nr. 209/2014 om endring av EØSavtalens

Detaljer

Nr. 21/38 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/38/EF. av 5. mars 2008

Nr. 21/38 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/38/EF. av 5. mars 2008 Nr. 21/38 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.4.2014 KOMMISJONSDIREKTIV 2008/38/EF 2014/EØS/21/13 av 5. mars 2008 om utarbeiding av en liste over bruksområdene for fôrvarer med særlige ernæringsformål(*)

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og folkehelsen. Seksjon fôrvarer oktober 2013

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og folkehelsen. Seksjon fôrvarer oktober 2013 Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og folkehelsen Seksjon fôrvarer 17.- 18. oktober 2013 Forum: Sted og tid: Utsteder: Møtets formål: Møteleder: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden

Detaljer

NOR/309R0041.00T OJ L 16/09, p. 3-5

NOR/309R0041.00T OJ L 16/09, p. 3-5 NOR/309R0041.00T OJ L 16/09, p. 3-5 COMMISSION REGULATION (EC) No 41/2009 of 20 January 2009 concerning the composition and labelling of foodstuffs suitable for people intolerant to gluten KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 96/4/EF. av 16. februar 1996

KOMMISJONSDIREKTIV 96/4/EF. av 16. februar 1996 Nr. 31/53 KOMMISJONSDIREKTIV 96/4/EF 2001/EØS/31/10 av 16. februar 1996 om endring av direktiv 91/321/EØF om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn(*) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE

Detaljer

Hvordan sikre at lang holdbarhet ikke går på akkord med trygg mat

Hvordan sikre at lang holdbarhet ikke går på akkord med trygg mat Hvordan sikre at lang holdbarhet ikke går på akkord med trygg mat Askild Holck Matvettseminar 11. Mars 17.03.2015 1 Trender som gir ekstra holdbarhetsutfordringer Helse: Lavere nivåer av NaCl, sukker og

Detaljer

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 7. desember 2012

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 7. desember 2012 EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 7. desember 2012 -ARBEIDSDEPARTEMENTET... 7 RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING... 7 Vedlegg XVIII

Detaljer

Geitedagene 2013. Fordøyelse og vommiljø Innvirkning på fôropptak, fôrutnyttelse, ytelse og melkekvalitet

Geitedagene 2013. Fordøyelse og vommiljø Innvirkning på fôropptak, fôrutnyttelse, ytelse og melkekvalitet Geitedagene 2013 Fordøyelse og vommiljø Innvirkning på fôropptak, fôrutnyttelse, ytelse og melkekvalitet Harald Volden TINE Rådgiving og medlem Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB Vomma og

Detaljer

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 4. oktober 2013

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 4. oktober 2013 EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 4. oktober 2013 -ARBEIDSDEPARTEMENTET... 6 RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG INN I NORSK

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 60 ISSN 1022-9310. 7. årgang 21.12.2000 EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 60 ISSN 1022-9310. 7. årgang 21.12.2000 EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 60 7. årgang 21.12.2000 2000/EØS/60/01 EØS-komiteens beslutning nr. 101/99

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider: med forside: 3

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider: med forside: 3 Avdeling for ingeniørutdanning EKSAMENSOPPGAVE Fag: Kjemi og Miljø Gruppe(r): 1BA,1BB, 1EA,1EB, 1EC, 1MA,1MB,1MF, 3AA, 3AB 3AC Fagnr FO 052 K Dato: 14 desember 2000 Faglig veileder: Kirsten Aarset, Bente

Detaljer

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 8. november 2013

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 8. november 2013 EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 8. november 2013 -ARBEIDSDEPARTEMENTET... 6 RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING... 6 Vedlegg V Fri

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 20/94 av 28. oktober 1994. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 20/94 av 28. oktober 1994. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 20/94 av 28. oktober 1994 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

NOR/306R0907.00T OJ L 168/06, p. 5-10

NOR/306R0907.00T OJ L 168/06, p. 5-10 NOR/306R0907.00T OJ L 168/06, p. 5-10 Commission Regulation (EC) No 907/2006 of 20 June 2006 amending Regulation (EC) No 648/2004 of the European Parliament and of the Council on detergents, in order to

Detaljer

NORSK AKKREDITERING AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 018. M-Lab mat og miljoanalyse AS Postboks 3013 Hillevåg 4095 STAVANGER

NORSK AKKREDITERING AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 018. M-Lab mat og miljoanalyse AS Postboks 3013 Hillevåg 4095 STAVANGER Side lav 7 AKKREDITERING AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 018 M-Lab mat og miljoanalyse AS Postboks 3013 Hillevåg 4095 STAVANGER Akkrediteringen omfatter P12 Kjemisk analyse,, P21 Taksonomi og P30 Prøvetaking

Detaljer