Kalvefôring: Ta bevisste valg! Pluss Alma - ny mjølkeerstatning NYHET! FORMEL kraftfôr til kalv FORBEDRET! Pluss Kalvepasta NYHET!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kalvefôring: Ta bevisste valg! Pluss Alma - ny mjølkeerstatning NYHET! FORMEL kraftfôr til kalv FORBEDRET! Pluss Kalvepasta NYHET!"

Transkript

1 Kalvefôring: Ta bevisste valg! Pluss Alma - ny mjølkeerstatning NYHET! FORMEL kraftfôr til kalv FORBEDRET! Pluss Kalvepasta NYHET!

2 NYHET! Pluss ALMA - den som gir næring! Pluss Alma er vårt siste tilskudd av mjølkeerstatninger. Navnet Alma har den passende betydningen den som gir næring. Pluss Alma er en lett syrnet mjølkeerstatning basert på norsk mysepulver. Den kan brukes både til bøttefôring og i automatsystem. Den er et godt basisprodukt med et moderat innhold av protein og dermed et rimelig alternativ som gir grunnlag for god tilvekst på kalvene. Pluss Alma er utprøvd på norske gårdsbruk med gode resultat. I følge testvertene er den lett å blande ut, har god lukt og er populær hos kalvene! Basert på norske råvarer FORBEDRET! FORMEL KRAFTFÔR TIL KALV med fokus på tarmhelse FORMEL kraftfôr til kalv utvikles etter hvert som vi får ny viten om kalvens ernæringsmessige behov. Vi arbeider kontinuerlig med å optimalisere kvalitet og smakelighet. Et av våre mål er å sørge for en god tarmhelse hos kalven, og i denne sammenheng har vi blant annet bedret mineral- og råvare - sammensetningen. Mysli Start Kalv - 2 -

3 VÆR EN STRATEG! I kalvefôring som ellers i driften handler gode resultater om å sette seg mål og lage en plan om hvordan disse skal oppnås. Innenfor Felleskjøpets sortiment har du en rekke valgmuligheter. Målet vårt er å ha produkter som tilfredsstiller dine krav uansett hvilken strategi du måtte gå for. I den forbindelse har vi i denne brosjyren tatt opp tema som er viktige å ta stilling til ved valg av fôrmidler og produkter til kalv. Felleskjøpets sortiment til kalv TILSKUDD: Pluss Kalvepasta Pluss Diakur Pluss Saltbalanse Feedtech Calf Milk Supplement GROVFÔR Råmjølk MJØLKEERSTATNINGER: Pluss Alma Pluss Rustik Pluss Kavat KRAFTFÔR: FORMEL Mysli Start FORMEL Kalv Natura Drøv Start Uker - 3 -

4 MJØLKEFÔR - hva skal man velge og hvorfor HELMJØLK ELLER MJØLKEERSTATNING? Etter råmjølksperioden er det tid for å gå over på enten helmjølk eller mjølkeerstatning. Mål i kalveoppdrettet og kvotefylling vil her være avgjørende for videre valg. Stadig ny utvikling av mjølkeerstatninger har ført frem til fullgode alternativ til helmjølk. Felleskjøpets mjølkeerstatninger er godt utprøvde og kan brukes rett etter råmjølksperioden. Å SAMMENLIGNE MJØLKEFÔR I sammenligninger mellom helmjølk og mjølkeerstatninger brukes ofte FEm som grunnlag, men dette forteller oss lite om næringsinnholdet. Det viktige er å ha et optimalt forhold mellom fett, protein og karbohydrater for å få kalver som setter muskler og ikke fett. FEm forteller heller ikke noe om innholdet av mineraler og vitaminer. Ved valg av mjølkefôr er det like viktig å sammenligne forholdet mellom næringsstoff, som det totale innholdet av energi. TILVEKST OG PROTEINNIVÅ Protein er viktig for god tilvekst. Forsøk har vist at mjølkeerstatninger med likt energiinnhold, men med stigende proteininnhold, har gitt bedre tilvekst opp til et visst nivå. Felleskjøpets mjølkeerstatninger er bygd opp etter samme prinsipp. I tillegg til forholdet mellom protein og fett er det viktig med et riktig innhold av mineraler og vitaminer, god hygienisk kvalitet og gode utfôringsegenskaper

5 ET BREDT SORTIMENT MJØLKEERSTATNINGER PLUSS ALMA er vårt basisprodukt av god kvalitet som kan brukes til både bøtte fôring og i automatsystem. Den er et prisgunstig alternativ og er tilpasset kalveoppdrett med moderat fôring og tilvekst. Pluss Alma inneholder 21% protein og 18% fett og er basert på norsk mjølkeråvare. PLUSS RUSTIK er alternativet for de som forventer litt høyere tilvekst på kalvene. Den har gode utblandingsegenskaper og fungerer godt i automatsystem. Pluss Rustik inneholder 23% protein og 18% fett. Andelen mjølkeprotein er høyere sammenlignet med vårt basisprodukt. PLUSS KAVAT er mjølkeerstatningen for de som satser på en intensiv mjølkefôring og høy tilvekst på kalvene. For å kunne gi større mengder mjølkeerstatning, med fortsatt høyt kraftfôropptak, er innholdet av fett redusert til 16%. Proteininnholdet er 26% for å dekke et økt proteinbehov ved høyere tilvekster. MJØLKEERSTATNING Pluss mjølkeerstat ninger er tilvirket av mysepulver/myseproteinpulver samt vegetabilske olje- og proteinråvarer. Mjølkeerstatninger basert på myseprotein gir en rask fordøyelse og stimulerer et høyt opptak av kraftfôr. Pluss mjølkeerstatninger er lett syrnet (svakere enn lagringssyrnet) for å opprettholde god tarmhelse. Mjølkeerstatning - mer lønnsomt enn helmjølk Tabellen under viser at mjølkeerstatning er mer lønnsomt enn helmjølk når man ikke fyller kvoten. Det er viktig å være bevisst på valgmulighetene og velge den strategien som passer best med egne mål. HELMJØLK uten kvotefylling HELMJØLK med kvotefylling MJØLKEERSTATNING Dag 1-4 Råmjølk Råmjølk Råmjølk Dag 5-7 Overgangsmjølk Overgangsmjølk Gradvis overgang til mjølkeerstatning Uke liter 6 liter 6 liter Uke 8 3 liter 3 liter 3 liter Kostnader pr liter Kr 6,72 Kr 2,00 Kr 3,00 Tot. kost. (uke 2-8) Kr 1835 Kr 546 Kr 819 Forutsetninger satt i tabellen: Mjølk har en produksjonspris uavhengig av om man fyller kvoten eller ikke. Prisen her er satt til kr 2. Dersom man ikke fyller kvoten kommer et tillegg på kr 4,72. Dette er gjennomsnittlig pris på levert mjølk i Norge, basert på foreløpige tall for 2012 (NILF). Priseksempel på mjølkeerstatninger er satt til 24 kr/kg pulver. Tilnærmet samme mengde tørrstoff av mjølk og mjølkeerstatning

6 KALVEKRAFTFÔR ELLER KU-KRAFTFÔR? hva er egentlig forskjellen FORMEL KALV OG FORMEL MYSLI START Er spesielt tilpasset unge drøvtyggere som skal utvikle en god vomfunksjon. Kraftfôret har en råvaresammensetning som gir en god proteindekning og aminosyrebalanse for kalven og tilstrekkelig med energi for god tilvekst. I tillegg brukes det råvarer og søtningsstoff som gir en god lukt og smak på fôret. Kraftfôret til voksne drøvtyggere har en annen vitamin- og mineralsammensetning sammenlignet med FORMEL Kalv og FORMEL Mysli Start. Voksne drøvtyggere har en velfungerende vom og produserer mange av vitaminene de trenger selv. Kalver derimot, trenger tilførsel av en del vitaminer den første tiden. Mineralbehovet til unge dyr er også ulikt det som voksne dyr har. En kalv skal utvikle et sterkt skjelett, og trenger derfor god dekning av mineraler som for eksempel kalsium, fosfor og magnesium. SMIDIGE OVERGANGER For å unngå stress og sjukdom hos kalven er det viktig å gjøre alle overganger så smidige som mulig. Man bør unngå for mange endringer på samme tidspunkt, og helst gjøre kun én endring i uka. KALVEFÔRING I ØKOLOGISKE BESETNINGER Økologisk produksjon har alltid hatt fokus på dyrevelferd. I den sammenheng er riktig kalvestell og kalvefôring en selvfølge. Det økologiske regelverket gir samtidig noen begrensninger/rammer som må følges. Dieperioden er obligatorisk og det er anbefalt å gå gradvis over til fersk eller syrnet kumjølk. Det er i dag ikke økologisk mjølkeerstatning tilgjengelig i Norge. Helmjølk blir da et naturlig valg. AVVENNING GÅR LETTERE MED POPULÆRE NATURA DRØV START Etterhvert som grovfôr,- og kraftfôropptaket øker kan en gradvis trappe ned mjølkefôringa. Natura Drøv Start er Felleskjøpets økologiske kraftfôr til unge drøvtyggere. Natura Drøv Start har et protein-, vitamin- og mineralinnhold som er tilpasset dyr i vekst. God smakelighet og økt innhold av E-vitamininnhold er blant de siste endringene. Den er godt egnet til kalv, lam og kje. For mer faginformasjon se våre nettsider

7 GOD KALVEHELSE BØR VÆRE NORMALEN! GOD START MED RÅMJØLK Kalven bør få ca. 2-3 liter råmjølk av god kvalitet innen 2 timer etter fødsel og til sammen ca. 5-7 liter råmjølk i løpet av første levedøgn. Råmjølk inneholder antistoff, hovedsakelig IgG-antistoff, som gjør at kalven kan utvikle motstandskraft mot infeksjoner. En undersøkelse har vist at mer enn halvparten av mjølkekyr i Norge har for lavt innhold av antistoff i råmjølka. Det anbefales å bruke kolostrometer for å sjekke kvaliteten på råmjølka, som bør inneholde minimum 50g IgG per liter. Pluss Kalvepasta anbefales som et tilskudd ved liten tilgang på råmjølk eller ved dårlig eller ukjent råmjølkskvalitet. Den inneholder antistoff fra egg som binder seg til sjukdomsframkallende bakterier. Effekten av slike antistoffer er mindre diaré, lavere kalvedødelighet og dermed økt lønnsomhet i kalveoppdrettet. HVIS DIARÉ OPPSTÅR Diaré hos kalv er et av de største helseproblemene i kalveoppdrettet. Diaréproblemer hos kalv skyldes enten infeksiøse eller andre årsaker. Virus (corona) og bakterier (E.coli) er eksempler på infeksiøse årsaker til diaré. Andre årsaker kan være raskt fôrskifte, miljøskifte, klima, vaksinering og avhorning. En kalv med diaré mister mer væske enn normalt gjennom avføringen som skifter farge og konsistens. Ved middels væsketap mister kalven ca. 8 % av kroppsvekta og trenger da å få tilført denne mengden ekstra for å rette opp ubalansen. Pluss Diakur og Pluss Unikur er gode produkter som kan brukes til å gjenopprette væskebalansen ved diaréutbrudd. Disse produktene inneholder stoffer som stabiliserer ph og sikrer kalven nødvendige mineraler. De er hovedsakelig tiltaksblandinger som anbefales utblandet i mjølk/mjølkeerstatning dersom kalven har fått diaré, men kan også brukes forebyggende i perioder med økt risiko for diaré. Ved kraftige diaréutbrudd kan noe av mjølkemengden for en kortere periode (maks 2 dager) erstattes med produkter som Pluss Diakur og Pluss Unikur utblandet i lunket vann. Disse tilfører kalven elektrolytter, væske og noe energi. Man bør kontakte veterinær dersom diaréen varer lenger enn et par dager. Har du spørsmål om kalvestell og fôring? Ta kontakt med en av våre konsulenter på storfe

8 Kraftfôr Mysli Start Startfôr for å få kalvene til og ta opp kraftfôr tidlig. Inneholder valset mais og bygg. Høgt innhold av protein med kvalitet som er tilpasset unge drøvtyggere. Balansert innhold av sukker, fiber og stivelse, slik at vomma utvikles tidlig, uten at ph blir for låg. Kalv Pelletert kalvefôr. Smakelig kraftfôrblanding som er spesielt tilpasset kalv. Vi anbefaler å gi FORMEL Kalv fram til kalven er 3-4 måneder. Drøv Start Pelletert økologisk kraftfôr til unge drøvtyggere. Alle mjølkeerstatninger er lett syrnet for å opprettholde god tarmhelse og er holdbare i ett døgn etter utblandning. Pluss Alma Basert på norsk mysepulver Brukes i bøtte og automat Pluss Rustik God tilvekst på kalvene Lett å blande ut Meget godt egnet i automatfôring Pluss Kavat Intensiv mjølkefôring Høg tilvekst Høgt innhold av mjølkeprotein Mjølkeerstatninger Annet tilskuddsfôr Pluss Kalvepasta Tilskuddsfôr med høyt innhold av antistoffer fra egg, mikroorganismer, vit. A og D. Bør brukes sammen med råmjølk ved fødsel, for å styrke immunforsvaret og forebygge diaré. Pluss Unikur Flytende og velsmakende diettfôr til kalv. Brukes til forebygging og behandling av diaré. Inneholder acetat og formiat som virker ph- stabiliserende. Blandes ut i mjølk eller vann. En flaske rekker til en kalv i fire dager. Pluss Diakur Diettfôr i pulverform til kalv som brukes til forebygging og behandling av diaré. Har et 3-komponent buffersystem for stabilisering av ph. Inneholder lecithinbelagte pektinfibre for raskere transport av sjukdomsbakterier ut fra tarmen. Blandes ut i vann eller mjølk. Pluss Saltbalanse Storfe Elektrolyttblanding til kalv som brukes til forebygging av diaré. Kan gis i stressperioder og overganger der kalvene er mer utsatte for fordøyelsesproblemer. Til behandling av diaré anbefales bruk av Pluss Diakur eller Pluss Unikur. DeLaval Feedtech Calf milk supplement Pulver bestående av organiske syrer, probiotika og E-vitamin. Tilsettes helmjølk eller usyrna mjølkeerstatning for delvis syrning og for å fremme kalvens tarmhelse. Sentralbord: Ordretelefon: Design: Bondevennen Foto: Anne Lise Norheim

Drektighet og valping

Drektighet og valping Drektighet og valping En hund går drektig i ca 2 måneder. Det kan være vanskelig å si eksakt hvor lenge drektigheten varer, da befruktningen kan skje over en periode fra 2-10 dager. Man sier at drektigheten

Detaljer

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to 1 www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to Alt fra tiden før unnfangelsen spiller kostholdet en enormt viktig rolle både for mor og barn. Du spiser hver eneste dag, og hvert

Detaljer

melk er viktig Vær et Magre god start på dagen meieriprodukter hver dag frokostforbilde Oppskrifter til en

melk er viktig Vær et Magre god start på dagen meieriprodukter hver dag frokostforbilde Oppskrifter til en Nr. 1 2011 M E I E R I P R O D U K T E R E R N Æ R I N G L I V S S T I L K U N N S K A P Oppskrifter til en god start på dagen Vær et frokostforbilde Nye kostråd: Magre meieriprodukter hver dag Klinisk

Detaljer

ditt PERSONLIGE trenings- og KoStHoldSprogram Kr. 99,-

ditt PERSONLIGE trenings- og KoStHoldSprogram Kr. 99,- ditt PERSONLIGE trenings- og KoStHoldSprogram Kr. 99,- HK Reklamebyrå. Foto: Kim Ramberghaug Norsk sportsernæring YOUR POTENTIAL FRES gir deg rå energi når du trener eller trenger en ekstra boost. Brusetabletten

Detaljer

Retningslinjer. IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Retningslinjer. IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Retningslinjer IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Heftets tittel: Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Utgitt: 08/2007 Bestillingsnummer: IS-1484 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Full tank etter hardtrening

Full tank etter hardtrening stor test I hvert nummer tester og sammenligner vi utstyr for deg som trener. Denne gangen ser vi på restitusjonsbarer og -drikker. Full tank etter hardtrening Musklene trenger proteiner og karbohydrater

Detaljer

barn, kosthold og fysisk aktivitet

barn, kosthold og fysisk aktivitet VEILEDER 2013 Gode vaner for god helse barn, kosthold og fysisk aktivitet M T O T F L S Forord Kilder Små grep, stor forskjell. Råd for et sunnere kosthold, Helsedirektoratet, 2012 Retningslinjer for skolemåltidet,

Detaljer

Prosjekttittel: Hvor mye møkk produserer en hest på en natt, og er det forskjell på mengde møkk hvis de får forskjellig mat?

Prosjekttittel: Hvor mye møkk produserer en hest på en natt, og er det forskjell på mengde møkk hvis de får forskjellig mat? Prosjekttittel: Hvor mye møkk produserer en hest på en natt, og er det forskjell på mengde møkk hvis de får forskjellig mat? Klasse: 5. Skole: Tverlandet skole (Leirfjord, Nordland) Antall deltagere: 4

Detaljer

SMÅ GREP, STOR FORSKJELL Råd for et sunnere kosthold

SMÅ GREP, STOR FORSKJELL Råd for et sunnere kosthold SMÅ GREP, STOR FORSKJELL Råd for et sunnere kosthold www.helsenorge.no www.helsedirektoratet.no Ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder

Detaljer

Tren med glede Sett deg mål. mulighetene hver dag Ha tro på deg selv

Tren med glede Sett deg mål. mulighetene hver dag Ha tro på deg selv Tren med glede Sett deg mål spis smart Utnytt alle mulighetene hver dag Ha tro på deg selv Marit Bjørgens tips til deg som er ung og aktiv: Slik blir du best mulig i din idrett 1 Heia deg! Dette er min

Detaljer

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Notat 2008 2 Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Ane Margrethe Lyng Ellen Marie Forsberg Ola Flaten Tittel Det krever sin bonde! En undersøkelse av motiver

Detaljer

Barna liker mer enn vi tror. intoleranse, Allergi eller. Lavkarbo til barn, hva er forskjellen? sunt eller skadelig? Matentusiast Andreas Viestad:

Barna liker mer enn vi tror. intoleranse, Allergi eller. Lavkarbo til barn, hva er forskjellen? sunt eller skadelig? Matentusiast Andreas Viestad: Nr. 1 2012 M E I E R I P R O D U K T E R E R N Æ R I N G L I V S S T I L K U N N S K A P Matentusiast Andreas Viestad: Barna liker mer enn vi tror Allergi eller intoleranse, hva er forskjellen? Lavkarbo

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

INFORMASJON. Kan sondeernæring være et alternativ for mitt barn?

INFORMASJON. Kan sondeernæring være et alternativ for mitt barn? INFORMASJON Kan sondeernæring være et alternativ for mitt barn? Vanlige spørsmål fra foreldre Etter å ha diskutert muligheten for sondeernæring med barnets lege eller klinisk ernæringsfysiolog, har du

Detaljer

God drift viktigere enn antall sau?

God drift viktigere enn antall sau? Utgivelser 2011 Rapport 3 2011 Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Rapport 2 2011 Melk og meieri i Finland Rapport 1 2011 Kompetanse blant nye bønder i Sør Trøndelag Notat 1 2011 Holdninger

Detaljer

Hva er det egentlig i hunde- og kattematen?

Hva er det egentlig i hunde- og kattematen? Hva er det egentlig i hunde- og kattematen? Ferskt kyllingkjøtt, de beste kjøttstykkene fra storfe, ferskt korn og all den sunne ernæringen din hund eller katt trenger. Detter er bildet dyrefôr produsentene

Detaljer

Hvordan du ammer ditt barn

Hvordan du ammer ditt barn Hvordan du ammer ditt barn Noen råd den første tiden Hvordan du ammer ditt barn Noen råd den første tiden Revidert utgave Revidert for Helsedirektoratet av: Elisabet Helsing, Statens helsetilsyn; Eli Heiberg,

Detaljer

Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt

Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt Undervisningssykehjem Rapport nr. 1/05 Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt Gerd Sylvi Sellevold og Vigdis Brit Skulberg Nasjonalt formidlingssenter

Detaljer

Hvordan trener verdens beste utholdenhetsutøvere, og hva kan vi lære av dem?

Hvordan trener verdens beste utholdenhetsutøvere, og hva kan vi lære av dem? Hvordan trener verdens beste utholdenhetsutøvere, og hva kan vi lære av dem? I den senere tid har enkelte forskningsmiljøer i Norge hevdet at trening med lav intensitet ikke har effekt, og at trening med

Detaljer

Muskel- og skjelettlidelser topper listen over hverdagsplager. Det er også den vanligste diagnosen ved uføretrygd.

Muskel- og skjelettlidelser topper listen over hverdagsplager. Det er også den vanligste diagnosen ved uføretrygd. 1 Muskel- og skjelettlidelser topper listen over hverdagsplager. Det er også den vanligste diagnosen ved uføretrygd. Årsakene er mange, men det er alltid en form for kronisk inflammasjon bak plagene, mener

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

Lærerveiledning 1. Kornartene

Lærerveiledning 1. Kornartene Lærerveiledning 1. Kornartene Om modulen Modulen skal gi elevene oversikt over hvilke kornarter vi dyrker i Norge, hva de brukes til, og hvilken rolle korn har i kostholdet vårt. Kornartene ris og mais

Detaljer

Praktiske råd rundt sondeernæring

Praktiske råd rundt sondeernæring GODE RåD Praktiske råd rundt sondeernæring Sharing the care for good nutrition Hva inneholder denne brosjyren? Når beslutningen er tatt om at barnet ditt skal begynne med sondeernæring, eller hvis barnet

Detaljer

Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt!

Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt! Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt! PT Ned kan gjennomføres individuelt, eller i gruppe på opptil fire personer. All trening foregår sammen med personlig trener. PTNed hjelper deg

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Brunst. Et informasjonshefte fra Namsen Dyrehospital

Brunst. Et informasjonshefte fra Namsen Dyrehospital Brunst Et informasjonshefte fra Namsen Dyrehospital Brunst Katten kommer i brunst flere ganger i løpet av brunstsesongen. Eggløsning skjer først når katten pares eller stimuleres på lignende måte, såkalt

Detaljer