Dysleksi Norges årsberetning for 2012 til Læreres kompetanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dysleksi Norges årsberetning for 2012 til 2015. Læreres kompetanse"

Transkript

1 Dysleksi Norges årsberetning for 2012 til 2015 Læreres kompetanse Læreres kompetanse er en absolutt forutsetning for god og riktig hjelp. Det er, og har alltid vært et hovedmål for oss at kunnskap om læring for våre målgrupper må være et absolutt krav for alle lærere. Lærerutdanningen må styrkes og det samme må etter- og videreutdanning. Organisasjonen over tid påpekt hull i lærerutdanningen vedr. dette. Etter at vi har satset på nettkurs og fordragsvirksomhet har vi fått økt troverdighet i fagmiljøene. Kursene våre er praksisnære, godt faglig forankret, og brukermedvirkning står høyt. Denne kombinasjonen gjør kursene våre faglig interessante. I tillegg til at kursene våre er en direkte tilbyder på markedet, gir det oss noen erfaringer som hjelper oss i det interessepolitiske påvirkningsarbeidet mtp hvilken kompetanse lærere trenger om disse vanskeområdene, og ikke minst hvilken kompetnse lærere etterspør etter endt lærerutdanning. Det er fortsatt skremmende lite lærerstudenter lærer om dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker. Organisasjonen fortsetter å påpeke dette paralelt med egen virksomhet som retter seg mot skoler og fagpersoner. s. 28

2 Presse og profilering 2012 til til 2015 Dysleksi og Dysleksi Norge omtales ofte i media. I perioden har det vært 2 821* oppslag om dysleksi (lese- og skrivevansker) / dyskalkuli (mattevansker) / spesifikke språkvansker** og Dysleksiforbundet/ Dysleksi Norge i lokale og sentrale aviser på nett og papir. Disse fordeler seg som vist i diagrammene på denne siden. Dette er en oppgang på ca. 60 % fra forrige periode (dersom en fordeler sakene jevnt over antall år). (*Tallet baserer seg på søkemotoren Intermedium, hvor vi abonnerer på nyheter. ** Spesifikke språkvansker ble underlagt Dysleksi Norge i 2013) s. 29

3 Dysleksi Norges årsberetning for 2012 til 2015 Presseoppslag 2012 Når folk har skrevet to sider, har jeg skrevet tre linjer - Østlandets blad UNG. Ungdomsleder Mai-Linn Holdt om spesialundervisning Lørdagsrevyen Innslag på NRK om særskilt inntak Flere innslag om poengberegning ved fritak for vurdering i fag på NRK Solberg garanterer dysleksisatsing, Aftenposten - - NRK Telemark om mangelfull opplæring s. 30

4 2012 til Innslag om dysleksi på NRK-Supernytt Vanskelig å finne frem i systemet Vårt Land Hva er galt med spesialundervisningen i Norge leserinnlegg i flere lokalavviser TV2 Morgennytt om sen utredning Innslag i God morgen, Norge (TV2) om dyskalkuli Innslag i God morgen, Norge (TV2) om rett til å lese Artikkel i Utdanningsnytt om nasjonale prøver Artikkel i Aftenposten om dysleksi-eliten Ekko (radio) om lydbøker. Intervju i Agderposten om lesevansker som medvirkende årsak til å stå utenfor arbeidslivet. Innslag i TV2 nyhetene om utredning Drammens Tidende om for sent oppdaget dysleksi Diverse oppslag lokalt og sentralt om våre valgkampsaker (august/september) TV2 Morgennytt om lovendring som forsinker utredningsprosessen Oppslag i Romerikes blad om tilgang til PC Større oppslag i Fagbladet Artikkel i Utdanningsnytt om kutt i spesialundervisningen Innlegg i KABB om dysleksi Radio Vest-Telemark 2014 TV Vestfold og Sandefjord Blad om Sandefjord VGS som nyeste dysleksivennlige skole. Sloss for barn med lærevansker i Eidsvoll Romerikes blad, Leder i Romerikes blad om PC-saken Telemarks-avisa om sen kartlegging Oppslag i Romerikes blad om PC-støtta Oppslag i VG om PC-støtta, samt oppslag i en rekke lokale medier. Optikere lærer mer om dysleksi enn lærere gjør, en rekke oppslag i lokale og sentrale medier Toppmøte om dysleksi Annen profilering Vi har også vært profilert gjennom reklamefrie dager på TV og radio. s. 31

5 Dysleksi Norges årsberetning for 2012 til 2015 Ny reklamefilm I 2012 laget LOS&CO og Rollotomasi en reklamefilm til oss: Åstedet. Filmen baserer seg på en gammel vits om en politimann som finner et lik i Schleppegrells gate, og så flytter det til Toftes gate - fordi det er lettere å stave i åstedsrapporten. Filmen er laget til oss helt kostnadsfritt og vært nominert til flere priser. Takk til produksjonsselskap og skuespilleren Edward Schultheiss som ville stille opp for oss! Arendalsuka Arendalsuka etter modell fra svenske Almedalsveckan. Arendalsuka skal være en årlig arena der nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Under Arendalsuka i 2013 trykket vi opp en valgkampbrosjyre (se bilde til høyre) som inneholdt 4 kampsaker: 1. Elever med fagvansker må få bruke hjelpemidler på nasjonale prøver hvis vi ønsker å få verdifull informasjon om kvalitet i opplæringen. 2. Elever med store spesifikke lese- og skrivevansker/ språkvansker må kunne unntas fra kravet om 2. fremmedspråk ved studiespesialiserende linje i VGS. 3. Vi trenger en nasjonal handlingsplan på området lese- og skrivevansker, mattevansker og språkvansker som sikrer en nasjonal standard for kvalitet i opplæringen. 4. Voksne personer må ha krav på kartlegging og utredning av vansker selv om de ikke er i en opplæringssituasjon. DYSLEKSI NORGE Dysleksi Norge er en interesseorganisasjon for alle med lese- og skrivevansker, mattevansker og språkvansker. Vi har over 7000 medlemmer og ca 40 lokal- og fylkeslag rundt om i landet. Vi jobber for et inkluderende samfunn for alle - hvor det å ha en vanske ikke skal være en begrensning for samfunnsdeltagelse. Vil ditt parti kjempe for vår sak? Vi var også til stede under Arendalsuka 2014, representert av Dysleksi Aust-Agder på Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons fellesstand. VALG 2013 s. 32

6 2012 til 2015 Prosjekter Prosjekter med støtte fra ExtraStiftelsen «I want to participate» Dysleksi Norge/Prosjektleder Marianne Grønner ( ) (Caroline Solem fungerende prosjektleder f.o.m. 2011): Å lære seg et fremmedspråk er vanskelig for alle. For de med dysleksi kommer i tillegg noen spesifikke vansker som gjør læringen uoversiktlig og noen ganger meningsløs. For disse elevene trenger man en metodikk som tar hensyn til disse spesifikke vanskene. Dysleksi Norge har systematisert metodikken brukt av Helen Arkell i nettressurser og brosjyrer. Utvikling av en nettressurs er den beste løsningen både når det gjelder tilgjengeliggjøring, men også fordi det gir gode muligheter for oppdateringer og justeringer underveis ettersom prosjektets innhold evalueres kontinuerlig. Målet med prosjektet var at alle lærere skal kunne øke sin kompetanse i engelskopplæring for elever med dysleksi. Og at alle elever vil kunne ha et enkelt nettbasert verktøy å bruke når de lærer seg engelsk. Vi har utviklet 3 nettressurser og 3 hefter/brosjyrer for elever (todelt etter alder) og lærere. «Dysleksi, informasjonssøk og mestring» HiOA/Prosjektleder Gerd Berget ( ) Hva kan man gjøre for å hjelpe studentene med dysleksi gjennom en høyere utdanning og gi like muligheter som andre på arbeidsmarkedet? Man kan gjøre søkesystemene universelt utformet, slik at de ivaretar alles behov. Det er ikke gjort noen grundige studier av hvordan personer med dysleksi søker etter informasjon, og det er derfor stor mangel på kunnskap om hvordan IKTsystemene må utformes. Det blir hovedmålsettingen for denne studien. Problemstillingen for prosjektet var derfor: «Hvordan møter studenter med dysleksi digitalt materiale og hvordan påvirker søkesystemenes utforming deres søkeatferd?». Prosjektet er en videreføring av et pilotprosjekt og vil gå over tre år. Det første året ble det utviklet forskningsdesign, rekruttert informanter, gjennomført PH. D.-kurs og innledende intervjuer med informantene ble satt i gang. Det andre året ble brukt til søkeoppgaveeksperimenter og oppfølgingsintervjuer. Analyse av dataene og skriving av artikler ble gjort underveis i hele perioden. Prosjektet resulterer i en artikkelbasert doktorgradsavhandling. Disputas i «Informasjon på kryss og tvers» Dysleksi Norge / Prosjektleder Caroline Solem ( ) En vesentlig del av interesseorganisasjoner sin virksomhet er informasjonsarbeid. Organisasjonens ansatte og tillitsvalgte informerer på stands, driver foredragsvirksomhet og lokale og sentrale kurs osv. Dette gjelder selvsagt også Dysleksi Norge. Vi har imidlertid en vesentlig utfordring: s. 33

7 Dysleksi Norges årsberetning for 2012 til 2015 Våre tillitsvalgte består av mennesker med til dels svært alvorlige lese- og skrivevansker som vegrer seg for å lære seg nye ting, og mange liker ikke å stå foran store forsamlinger som kan minne f.eks. om høytlesing fra skolen - noe som vekker vonde minner. Mange voksne dyslektikere sliter med lav selvfølelse. Ofte kan tilleggsvansker som lav selvfølelse og manglende evne til å håndtere utfordringer i hverdagen være et større problem enn lese- og skrivevansken i seg selv (Sætre 2009). Dette har ført til at i vår organisasjon er det hovedsakelig de ansatte som tar seg av den teoretiske kursvirksomheten, mens de tillitsvalgte holder mer praktisk rettede kurs. Det er et demokratisk problem at disse ikke driver erfaringsbasert informasjonsvirksomhet på vegne av seg selv og sitt forbund. «Dysleksi App» Dysleksi Norge / Prosjektleder Caroline Solem (2014) Prosjektets betydning: I 2009 gjennomførte vi prosjektet Lett på nett om tilgjengelighet, finansiert av ExtraStiftelsen. Det var svært vellykket. Vi gjorde oss erfaringer som vi senere har delt med andre organisasjoner og aktører. Siden den gang har vi en massiv endring av kommunikasjonsløsninger, først og fremst fordi nettbrett og applikasjoner har fått en så tydelig posisjon. For personer med hjelpemiddelbehov oppleves det ofte slik at teknologien utvikler seg senere for dem enn hva den gjør for den øvrige befolkning. Dette er en utfordring som leverandører av hjelpemidler, offentlige instanser og organisasjoner må være seg bevisst. Prosjekter med støtte fra Utdanningsdirektoratet Nettkurs om spesifikke språkvansker Dysleksi Norge / Prosjektleder Åsne Midtbø Aas (2013) Vår erfaring som brukerorganisasjon er at vår brukererfaring sammen med god fagkunnskap gir en vinn vinn situasjon. Kunnskapen om spesifikke språkvansker i skolen er svært varierende. Mange elever er integrert i vanlig undervisning, selv om lærerne ofte vet alt for lite om denne utfordringen. Vi ønsker derfor å samle kunnskap og god praksis slik at det blir tilgjengelig for skoler/lærere. Vår organisasjon har god erfaring med å lage nettkurs, men området språkvansker er nytt for oss. Kurset ble svært populært. Av kapasitetshensyn måtte vi sette en grense ved 150 deltagere noe som førte til at enkelte ikke fikk plass selv om de ønsket et. Disse ble tilbudt plass i Av evalueringen fremgår det at deltagerne opplever kurset som motiverende og at de opplever å forandre praksis i klasserommet som følge av kurset. Alle unntatt en oppgir et ønske om å ta nettkurs igjen, og ved spørsmål om nettkurs oppleves som en god kompetansehevingskanal gis karakteren 5 (skala 1-6). s. 34

8 2012 til 2015 Bok om dysleksivennlig skole Dysleksi Norge / Prosjektleder Caroline Solem (2014) Vi har satset stort på kompetanseheving og kvalitetssikring av skoler gjennom en nettkurssatsing og vårt prosjekt dysleksivennlig skole. Vi har tilknyttet oss viktig fagkompetanse og samarbeider godt med fagmiljøene i Norge. Vi blir sågar kontaktet av skoler landet rundt som etterspør vår kompetanse på tilpasset opplæring i klasserommet for elever som strever. Gjennom systematisk arbeid med utvikling av nettkurs parallelt med arbeidet med prosjektet dysleksivennlig skole og oppsøkende arbeid i skolefeltet mener vi å ha stor innsikt i hva slags kompetanse lærere etterspør, og ikke minst trenger, i sitt arbeid. Vi har samlet våre erfaringer i en bok om dysleksivennlig skole og tilpasset opplæring i klasserommet. Prosjektet ferdigsstilles i Sentrale kurs og aktiviteter Språkskole for ungdom To uker hver høst drar vi til Guildford i England med 20 ungdommer hver uke. Her samarbeider vi med the Helen Arkell Dyslexia Centre om intensiv opplæring i engelsk. Til sammen har 120 ungdommer vært med på tur i perioden. Kursene er svært populære og vi har ventelister til hver samling. Mange deltagere melder seg på også året etter. Språkskole for voksne I 2014 dro vi til Guildford med en gruppe på 8 voksne som ønsker å lære engelsk. Dette er også et samarbeid med the Helen Arkell Dyslexia Centre var det førtse året vi inviterte med oss voksne på tur til Guildford. Språkskolen for voksne har fokus på hverdags-engelsk og opparbeidelse av muntlige ferdigheter slik at en skal føle seg komfortabel f.eks på reise. Sommerleir Sommerleir for familier har vært avviklet på Gomobu i Valdres en uke hver sommer, med ca. 10 deltagende familier. Leiren varer i 5 dager. Barna og foreldrene for kurs hver for seg og det er en rekke aktiviteter med fokus på mestring. Sommerleiren vår er svært populær og det har vist seg at flere av våre nystartede lokallag de siste årene har blitt initiert av deltagere på denne leiren. Mestringskurs for voksne (attføringskurs) Mestringskurset holdes en gang pr år for ca 10 deltagere. Inneholder kartlegging av basisferdigheter, opplæring i kompenserende hjelpemidler og rettigheter, og sosialt samvær. Høstweekend Siden tidligere FBS ble en del av oss har Dysleksi Norge fortsatt å avholde kurs for familier til barn med språkvansker hver høst. Kurset er ganske likt sommerleiren i oppbygning. Ifm høstweekend invitereres fagpersoner til fagdag fredagen som sammenfaller med helgen. I 2013 ble kurset avholdt på Hulderfossen. I 2014 ble kurset avholdt i Sarpsborg. s. 35

9 Kurs for tillitsvalgte Dysleksi Norges årsberetning for 2012 til : Landsmøte, landstreff for ungdom, veileledersamling, likepersonkurs, superbrukerkurs og kurs ifm prosjektet Informasjon på kryss og tvers. 2013: Ledermøte, landstreff for ungdom, veileledersamling og likepersonkurs. 2014: Ledermøte, landstreff for ungdom, veileledersamling, likepersonkurs, superbrukerkurs og foredragsholderkurs. Lokale kurs og aktiviteter Dysleksi Norges lokal- og fylkeslag har et høyt aktivitetsnivå. Aktivitetene vi nevner her er basert på hva fylkes- og lokallag har rapportert inn vi er kjent med at det faktiske aktivitetsnivået er enda høyere. Alle lokallag har hatt en eller annen form for sosiale aktiviteter (klatring, bowling, treff, turer etc.) i Andre aktiviteter som hyppig har blitt arrangert er leksehjelp (stor suksess i Dysleksi Tromsø), diverse temakvelder med aktuelle foredrag fra våre satsningsområder, forskjellige kurs i programvarer (hjelpeprogrammer, sosiale medier etc.), stands på Dysleksiens dag/messer/ Dyrsku n, åpne kontorer og dysleksikafeer, ungdomstreff, aktiviteter for barn, mestringskurs og helger for hele familien, felles treffpunkt hvor samarbeid med andre organisasjoner står i fokus, fagkonferanser og utrolig mye mer! Lokale aktiviteter 2012 Til sammen rapporterte lokallagene inn 530 aktiviteter hvorav 166 var interne møter, 338 var sosiale treff, aktiviteter og kurs for medlemmer, 12 var mestringskurs og 7 var fagsamlinger. Da er ikke tiltak som er rapportert som holdt jevnlig eller tilsvarende formuleringer telt med. - Oppstartede lokallag: Levanger. Lokale aktiviteter 2013 Til sammen rapporterte lokallagene inn 472 aktiviteter hvorav 195 var interne møter, 244 var sosiale treff, aktiviteter og kurs for medlemmer, 19 var mestringskurs og 14 var fagsamlinger. Da er ikke tiltak som er rapportert som holdt jevnlig eller tilsvarende formuleringer telt med. - Nedlagte fylkes- og lokallag: Alta, Bindal, Møre og Romsdal, Ørsta/Volda - Oppstartede lokallag: Indre-Østfold, Lister, Aust-Agder - Ytre Nordfjord og Indre Nordfjord slo seg sammen og ble til Nordfjord - Roberth Nilsen ble utpekt av Landsstyret som kontaktperson for Alta s. 36

10 2012 til 2015 Lokale aktiviteter 2014 For 2014 er det vanskelig å kunne si noe nøyaktig om antall aktiviteter for lokallagene, da rapporteringsfristen er 15. mars (altså etter utsendelse av sakspapirer til landsmøtet). Vi antar at aktivitetsnivået er høyere enn i Nedlagte fylkes- og lokallag: Sarpsborg og Nord-Østerdal - Oppstartede lokallag: Kvæfjord og omegn - Indre-Helgeland vedtok å legge lokallaget vakant for en periode på 2 år. Nettkurs Nettkurs har vært et svært viktig tilbud i organisasjonen hele perioden. Vi startet satsing på nettkurs i Dysleksi Norge har både nettkurs for fagfolk (fagkurs), og kurs for medlemmer (brukerkurs). Veiledere på nettkursene er tillitsvalgte og medlemmer i organisasjonen. Vi bruker også lærere ved de Dysleksivennlige skolene, og andre fagfolk som har god kompetanse både som brukere og fagfolk. Lese- og skrivevansker: Kurs i samarbeid med Norsk nettskole, avholdes en gang per år. Dysleksi Norge er hovedarrangør. 2012: 135 deltagere. 2013: 181 deltagere. 2014: 170 deltagere. Dyskalkuli: Kurs i samarbeid med Norsk nettskole, avholdes en gang per år. Norsk Nettskole er hovedarrangør. Spesifikke språkvansker: avholdes en gang per år. Høsten 2013 ble dette kurset avholdt med sterkt subsidiert deltageravgift da hadde vi 160 deltagere. Høsten 2014 ble dette kurset avholdt med ordinær kursavgift på kr da hadde vi 50 deltagere. Enkelteskoler som meldte på mange deltagere fikk rabatt. Barn og språk: Nytt kurs for barnehageansatte som fokuserer på spesifikke språkvansker. Første gang arrangert høsten 2014 med 59 deltagere. Brukerkurs: Foreldrekurs Dysleksi: kurset holdes to ganger i året. Første gang var Høsten 2013 med 58 deltagere, i 2014 hadde vi hhv 25 og 49 deltagere. Studieteknikk: kurset holdes to ganger i året. Første gang var høsten 2013 med 15 deltagere, i 2014 hadde vi hhv 11 og 16 deltagere. s. 37

11 Dysleksi Norges årsberetning for 2012 til 2015 Handlingsplanen : Vurdering av måloppnåelse 1. MÅL FOR ORGANISASJONEN 1.1 Dysleksi Norge vil være en godt drevet organisasjon med solid brukerkompetanse og annen relevant kompetanse både sentralt og lokalt. Dysleksi Norge har jobbet inngående med kompetanseheving i organisasjonen. Gjennomført følgende tiltak: - Landsstyret har vedtatt en overordnet organisasjonsstrategi for kompetanseheving - Oppnevnt et likepersonutvalg - Arrangert følgende kurs: Likepersonskurs, superbrukerkurs, veilederkurs. - Omorganisering i sekretariatet og fordeling av arbeidsoppgaver for å bistå lokallagene bedre og mer enhetlig. Dysleksi Norge har holdt seg oppdatert på relevante tema innen IKT, spesialpedagogikk, etc. 1.2 Dysleksi Norge vil være en synlig organisasjon både lokalt og sentralt. Dysleksi Norge har i perioden fått laget en helt ny reklamefilm med Edvard Schultheiss i hovedrollen. Filmen ble finansiert av et produksjonsselskap og er vist under reklamefrie dager jul, påske og pinse. Dysleksi Norge har vært hyppigere omtalt i mediene enn tidligere perioder. Se egen omtale av presse og profilering i årsberetningen. Se også egen omtale av interessepolitiske saker Dysleksi Norge har ikke lykkes i særlig grad med å få medieomtale om våre sentrale aktiviteter. Mange lokallag har vært flinke til å få medieomtale om lokale kurs. 1.3 Dysleksi Norge vil tilby et bredt aktivitetsnivå til sine medlemmer, dvs innen forskjellige tema og for forskjellige aldersgrupper, både lokalt og sentralt. Dysleksi Norge har i perioden arrangert språkskole til England for ungdom og voksne, sommerleir, mestringskurs for voksne og en rekke nettkurs både fagkurs og brukerkurs. Se egen omtale av kursomfang. For tillitsvalgte har det vært arrangert likemannskurs, superbrukerkurs, veiledersamling, ledermøte, Landstreff for ungdom, samt kurs som en del av prosjektet Kryss og tvers. Vi opplever at lokallagene har hatt en god variasjon i kurstilbudet sitt i perioden. s. 38

12 2012 til MÅL FOR EN GOD HVERDAG / ET GODT SAMFUNN 2.1 Dysleksi Norge vil i perioden holde seg orientert på hvordan Samhandlingsreformen påvirker vår gruppe, og stille krav/følge opp. Dette er ikke prioritert. 2.2 Dysleksi Norge vil arbeide for tilgjengelighet til informasjon og samfunn. Organisasjonen har deltatt på en rekke seminarer herunder hølringsseminarer og samarbeidet med Blindeforbundet. Org har svart på aktuelle høringer i perioden, og generelle utspill om betydningen av klart og lettlest språk. Organisasjonen har ikke prioritert andre særlige tiltak direkte knyttet opp til klart språk i staten. Organisasjonen har påpekt at all offentlig innformasjon på nett bør tilgjengeliggjøres med talesyntese i høringssvar. 2.3 Dysleksi Norge vil arbeide for at opplæringen og avsluttende prøve til førerkort for bil, moped og båt tilrettelegges for personer med leseog skrivevansker. Ikke prioritert i perioden. 2.4 Dysleksi Norge vil arbeide for en bred allmenn forståelse i samfunnet for de utfordringer personer med lese-, skrive- og matematikkvansker har. Organisasjonen har hatt mye medieomtale og høy aktivitet i sosiale medier i perioden. Se egen omtale. Dysleksi Norge har utvidet sitt tilbud til voksne, omtalt i 5.3. Har søkt om og fått innvilget støtte til mattestrategileir. Tiltaket gjennomføres i MÅL FOR EN GOD SKOLE / OPPLÆRING 3.1 Dysleksi Norge vil arbeide for å spre informasjon om de positive virkningene av tidlig innsats/forebyggende arbeid, og påvirke slik at det blir en realitet. Organisasjonen har ikke prioritert å videreutvikle informasjonsmateriell i perioden. Istedenfor har vi satset og utviklet et eget nettkurs for barnehageansatte, samtidig som vi nevner viktigheten av tidlig innsats i alt vi gjør. s. 39

13 Dysleksi Norges årsberetning for 2012 til Dysleksi Norge vil fortsette å spre informasjon om god opplæring for elever med lese-, skrive- og matematikkvansker. Organisasjonen har i perioden fortsette satsingen på nettkurs for lærere. Se egen omtale. Organisasjonen har også jobbet for å sette fokus på mangler og svakheter i lærerutdanningen og fikk massiv oppmerksomhet da vi noe tabloid påpekte at optikere lærer mer om dysleksi under sin utdanning enn lærere gjør (i samarbeid med Optikerforbundet). Organisasjonen har gjennom høringsuttalelser og i møte med politikere påpekt at læreplanene i lærerutdanningen på bachelor- og masternivå har svært mangelfullt innhold om dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker. Organisasjonen har i perioden hatt tatt svært mange oppdrag på skoler/opplæringsinstanser og vi har tilbudt materiell eksempelvis om tilpasset opplæring i engelsk. Også lokalt er det en stor økning i kurs rettet mot skoler. 3.3 Dysleksi Norge vil arbeide for at elever med lese-, skrive- og matematikkvansker får lik tilgang til lærebøkene og undervisningen som de andre elevene. Dysleksi Norge har jobbet for at alle elever får tilgang til ordinært datautstyr og tilhørende hjelpemidler (med hjelpemidler mener vi spesialtilpasset stavekontroll, talesyntese og kalkulator). Vi har jobbet for tilgjengeliggjøring av pensum, både pensum på lyd (lydbøker og talesyntese) og lettleste/tilgjengeliggjorte lærebøker. Vi har ikke satt tilstrekkelig fokus på konsekvensene av en ytterligere teoretisering av yrkesfag for vår gruppe eller at foreldrenes eventuelle utfordringer må ses i sammenheng med elevens vansker i leksehjelpsituasjonen, vurdering av hjelpestønad, osv. 3.4 Dysleksi Norge vil arbeide for at elever med lese-, skrive- og matematikkvansker får muligheten til å vise hva de kan, og en rettferdig vurdering av sine evner og ferdigheter. Selv om dette er tatt opp gjentatte ganger får elever med dyskalkuli fortsatt ikke bruke kalkulator som hjelpemiddel på prøver og eksamen. Organisasjonen jobber kontinuerlig for at elever som har behov for det får tilrettelagt eksamen og prøver, hovedsakelig gjennom bistand til enkeltmedlemmer og generelt fokus på betydningen av slik tilrettelegging. Organisasjonen har jobbet for at elever med spesifikke vansker må få bruke datahjelpemidler under nasjonale prøver. Dette var bl.a. et hovedtema under Arendalsuka og det er tatt opp med nåværende statsminister Erna Solberg. Generelt er det viktig å jobbe for å synliggjøre og understreke at elever med spesifikke vansker trenger kompenserende hjelpemidler for å vise hva de kan. Det kan ikke forstås som et fortrinn, det må forstås som et utjevnende tiltak. Holdningsskapende arbeid og gjentatt fokus har vært prioritert i perioden. s. 40

14 2012 til Dysleksi Norge vil arbeide for at elever med lese-, skrive- og matematikkvansker får en god opplæring i basisferdighetene lesing, skriving og regning, samtidig som de gis muligheten til å kompensere. Organisasjonen har gjennom prosjektv Dysleksivennlig skole jobbet for at skoler/ undervisningspersonell har som mål at alle elever skal lære seg så gode basisferdigheter (lesing, skriving og regning) som er mulig for den enkelte elev gjennom god og tilpasset opplæring. Vi har spredt kunnskap om tilpasset engelskopplæring gjennom prosjekt I want to participate. Se eget avsnitt. Organisasjonen har ikke lykkes med fjerning av kravet om 2. fremmedspråk på studiespesialiserende linje for elever med spesifikke lese- og skrivevansker. 4. MÅL FOR EN GOD HØYERE UTDANNING 4.1 Dysleksi Norge vil i perioden arbeide for at studenter med leseskrive- og matematikkvansker i høyere utdanning får tilrettelagt studiene sine. Vi har laget vårt eget nettkurs om studieteknikk som retter seg mot studenter og har foreløpig fått gode tilbakemeldinger. Se egen omtale om det. Organisasjonen har bistått i saker, men ikke jobbet særlig for lovfesting/ endring i rettigheter vedr tilretteleggingsformer. Organisasjonen har jobbet for at studenter må få produksjonsrett på lik linje med synshemmede studenter. Det har vi ikke lykkes med, men det er kommet på plass en løsning der hvis en bok som foreligger som e-bok etterspørres av en student uten produksjonsrett, vil den også produseres som lydbok med talesyntese. 5. MÅL FOR ET INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 5.1 Dysleksi Norge vil arbeide for å øke forståelsen for god tilrettelegging på arbeidsplassen. Organisasjonen har i perioden ikke prioritert direkte henvendelser til arbeidsplasser og arbeidsgiver-/taker-organisasjoner. 5.2 Dysleksi Norge vil arbeide for at personer som er på avklaring og arbeidssøkere, får den hjelpen de trenger for å komme i jobb. Dysleksi Norge har startet utvikling av konseptet Dysleksivennlig NAV, men ikke utviklet kurs i dette. Det er inngått en foreløpig samarbeidsintensjon med et lokalt NAV-kontor, men foreløpig kan vi ikke vise til resultater. s. 41

15 Dysleksi Norges årsberetning for 2012 til Dysleksi Norge vil arbeide for at voksne personer skal få bedre hjelp direkte knyttet til sin dysleksi Organisasjonen har tilbudt attføringskurs/ mestringskurs for voksne hvert år gjennom perioden. Siden 2013 har vi også invitert voksne medlemmer til språkskole til England etter samme modell som språkskolen for ungdom. Organisasjonen har jobbet for at voksne personer må ha rett til utredning uavhengig av opplæringssituasjon, men har foreløpig ikke fått gjennomslag. Det er imidlertid varset en politisk satsing for voksne som skal inkludere kartlegging. Organisasjonen har ikke samarbeidet med VOX i perioden. Vedr. samarbeid med NAV vises det til MÅL FOR GOD PSYKISK HELSE 6.1 Dysleksi Norge vil arbeide for at personer med lese-, skrive- og matematikkvansker skal ha et tilbud angående psykologisk hjelp. Organisasjonen gir fortløpende informasjon til medlemmer om mestringsfremmende tilbud og aktiviteter, og hvor man kan henvende seg for å få hjelp. Hvert år arrangerer vi mestringsleir på Valdres og lokallagene våre prioriterer mestringssamlinger. 6.2 Dysleksi Norge vil utvide samarbeidet med Mental Helse. Ikke prioritert i perioden. s. 42

16 2012 til 2015 DYSLEKSI UNGDOM Dysleksi Ungdoms årsmelding Innhold: Generelt om barne- ungdomsaktiviteten i Dysleksi Norge s. 44 Medlemstall s. 44 Økonomi s. 44 Nasjonal grunnstøtte s. 44 Frifond organisasjon s. 44 Dysleksi Ungdom s. 44 Historikk s. 44 Landstreff for ungdom s. 45 Styret s. 45 Lokale ungdomsrepresentanter s. 46 Interessepolitikk s. 47 Politiske hovedmål s. 47 Høringsuttalelser s. 47 Politiske Notater s. 47 Div. påvirkningsarbeid s. 48 Spørreundersøkelser/dokumentasjon til politisk arbeid s. 48 Media s. 48 Representasjon s. 48 Dysleksi Norge s. 48 Unge Funksjonshemmede s. 48 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet s. 49 Nordisk samarbeid s. 49 Annet s. 49 Profilering s. 49 s. 43

17 Dysleksi Norges årsberetning for 2012 til 2015 Generelt om barne- ungdomsaktiviteten i Dysleksi Norge Medlemstall Antall medlemmer under 26 år har økt jevnt de siste årene, og hadde en spesielt stor økning i I årsmøteperioden har det økt fra 1890 medlemmer i 2012 til 2486 I i (tallet fra 2014 er ikke revisorgodjent) Økonomi Dysleksi Norge mottar statlige midler på bakgrunn av medlemmer under 26 år, antall tellende lokallag, utgifter til barne- og ungdomsaktivitet, og en vurdering av ungdomsgruppas selvstendighet. Totale utgifter til arbeid for barn og unge (eksl. Frifond) 2012: ,- 2013: ,- 2014: ikke revidert Nasjonal grunnstøtte fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet BLD Tilskuddet går til driftutgifter i sentralleddet (lønn, kurs, adminsistrasjon etc). 2012: ,- 2013: , : ,- Frifond organisasjon Frifond organisasjon er en viktig støtteordning for barne- og ungdomsaktiviteten i lokallagene. Det gis i form av et basis tilskudd på kr ,- til alle lokallag med aktivitet for barn- og unge. Lokallagene kan også søke om prosjektmidler opp til kr ,- Videre gis et fast tilskudd på kr. 500,- for styremedlemmer under 26 år I 2012 ble det utdelt til sammen kr ,- (hvorav kr var ubrukte midler fra 2011) I 2013 ble det utdelt til sammen kr ,- (hvorav kr var ubrukte midler fra 2012) I 2014 ble det utdelt til sammen kr ,- (hvorav kr var ubrukte midler fra 2013) Dysleksi Ungdom Ungdomsgruppa i Dysleksi Norge heter Dysleksi Ungdom. De har egen logo, nettside og faste sider i medlemsbladet. Dysleksi Ungdom sitt høyeste organ er Landstreff for ungdom. Her deltar ungdommer fra hele landet og påmelding skjer via lokallagene. Styret valgt på landstreff i 2010 var det første formelt valgte styret. Historikk Arbeidet med å etablere ungdomsaktiviteter i Dysleksi Norge ble påbegynt i Det startet med at Magnus Nordbø, daværende leder og ungdomsmedlem i Stavanger lokallag tok initiativ til en samling av og for ungdom i Haugesund. Hele landet var invitert. Deretter ble det holdt en s. 44

18 2012 til 2015 samling i Haugesund (2006), Bergen (2007) og Hamar (2009). I mellom hvert treff ble det opprettet en arbeidsgruppe som skulle arrangere neste års treff. I disse årene ble det også satt i gang arbeid med å finansiere drift av en ungdomsgruppe. Det var nødvendig med mer personalressurser for å kunne få i gang aktivitet av betydning. Vi kom inn under støtteordningen Nasjonal Grunnstøtte og Frifond. Dette gjorde det mulig med en større satsning sentralt og lokalt. På samlingen i 2009 ble det valgt et uformelt styre, som på sitt første møte selv valgte sin leder. Med oppfølging av sekretariatet møttes de 2 ganger. På bakgrunn av erfaringene fra dette styret la man rammer for den videre organiseringen. Det var behov for mer hjelp fra sekretariatet, og klarere planer for arbeidet. I 2010 ble det satt av 50% stilling til å utvikle ungdomsgruppa og administrere støtteordningene Frifond / Bufdir. I 2010 tok for første gang sekretariatet ansvaret for å arrangere ungdommenes årlige landstreff på Haraldvangen. Det første styret i Dysleksi Ungdom ble valgt. Medlemmer fra hele landet var invitert, deltagerne var på forhånd informert om kandidatene, styret var på forhånd forespurt, de ble direkte valgt til de ulike vervene. Siden da har Landstreffet blitt et fast organ. Det velger styret, som har 4 møter i sin periode. Ansatt i sekretariatet har deltatt som sekretær og rådgiver. Dysleksi Ungdom har også blitt vedtektsfestet. Landstreff for ungdom Formålet med landstreffet er å velge styre, og diskutere hva som er viktig for Dysleksi Norges ungdom. Styret legger frem en årsmelding fra styreperioden, og landstreffet gir innspill til handlingsplanen for neste periode. Alle medlemmer mellom 15 og 26 er invitert. Invitasjonen blir offentliggjort via e-post, SMS, nettside lokallag og trykket i medlemsbladet. Vi ønsker at ungdommene skal melde seg på via lokallagene, for å styrke ungdomtilhørigheten i alle ledd og legge grunnlag for en demoktratisk ungdomsorganisasjon. Ungdommer uten lokallag kan melde seg på direkte. Årsmeldinger for styrearbeidet er godkjent av Landstreffet og foreligger som eget dokument. Handlingsplaner vedtas av styret og foreligger om eget dokument. Landstreff 7-9 september 2012: 25 ungdommer fra hele landet deltok Landstreff 6-8 september 2013: 26 ungdommer fra hele landet deltok. Landstreff 5-7 september 2014: 26 ungdommer fra hele landet deltok. Styret Medlemmer av ungdomsgruppa kan ta kontakt med styret og gi innspill til dets arbeid. Det kan også meldes inn saker til styremøtene. Sakslister og referat fra styremøtene legges ut på Dysleksi Ungdoms nettside slik at alle kan holde seg oppdatert om styrets arbeid. s. 45

19 September 2012 september 2013 Dysleksi Norges årsberetning for 2012 til 2015 Leder Mai-Linn Holdt, Oslo. 1 år Nestleder Marianne Kufaas Sæterhaug, Trondheim 2 år Styremedlemmer Pernille O. Storm, Nittedal 1 år Marius Nordnes, Ålesund 2 år Jonas Olsen, Hamar 1 år Vararepresentanter Sondre Kvellestad Jensen 1 år Siv Iren Grude 1 år Styremøter: nov. 2012, feb. 2013, aug (møtet mai 2013 ble avlyst). September 2013 september 2014 Halve styret ble valgt for to år av gangen Leder Marianne Kufaas Sæterhaug, Trondheim 2 år Nestleder Marius Nordnes, Ålesund 1 år Styremedlemmer Nina Murberg, Bergen, 2 år Tanja Henriksen, Narvik, 2 år Eirin Kjørsvik, 1 år Vararepresentanter: Elisabeth Høy, Halden, 1 år Jardar Dahlstrøm, Sunnmøre, 1 år Styremøter: oktober 2013, 8-9 februar 2014, 31. mai 1. juni 2014, 9-10 august 2014 September 2014 september 2015 Halve styret ble valgt for to år av gangen Leder Marianne Kufaas Sæterhaug, IKKE PÅ VALG Nestleder Nina Neegaard, Oslo, 2 år Styremedlemmer Nina Murberg, Bergen, IKKE PÅ VALG Tanja Henriksen, Narvik, IKKE PÅ VALG Jardar Dahlstrøm, Sunnmøre, 2 år Vararepresentanter Helene Hagen, Kristiandsan, 1 år Marius Nordnes, Ålesund, 1 år Styremøter:4-5 oktober 2014, januar 2015, 7 8 mars 2015 Lokale ungdomsrepresentanter Styret opprettet i 2010 en fadderordning for lokale ungdomsrepresentanter og jobber målrettet for å skape økt engasjement. På det tidspunktet var det 6 lokale ungdomsrepresentanter. I 2012 ble det valgt 27 lokale ungdomsrepresentanter og 5 ungdomsgrupper s. 46

20 2012 til 2015 I 2013 ble det valgt 25 lokale ungdomsrepresentanter og 2 ungdomsgrupper I 2014 ble det valgt 35 lokale ungdomsrepresentanter og 3 ungdomsgrupper Interessepolitikk Pa bakgrunn av Landstreffets innspill vedtar styret sine satsningspunkter for perioden. Politiske hovedmål 2012 Tilgang til IKT-hjelpemidler Få tilbake PC støtten Pensum på lyd Hjelpemidler på eksamen Tilrettelegging for fagbrev Tilbakeføre PC støtten til folketrygden og øke budsjettposten fra 20 til 40 millioner. Tidlig kartlegging Pensum på lyd Styrket kompetanse hos lærere Tilrettelegging på eksamen og prøver Bedre informasjon om tilrettelegging i høyere utdanning Bedre kompetanse blant førskolelærere, lærere og rådgivere Forbedring av PC støtten Mer og bedre rettighetsinformasjon Studenters rett til sakkyndig vurdering Fagopplæringen Høringsuttalelser Forslag til nye tilskuddsordninger som påvirker ungdomsorganisasjonene, 2012 Ungdom, makt og medvirkning, 2012 Muntlig gitt eksamen, 2013 Nye læreplaner for valgfag på ungdomstrinnet, 2013 Politiske Notater I 2013 utarbeidet politisk notat om PC-støtten, samt et sammendrag. Utdanningsforbundet, ADHD Norge, FFO og Unge Funksjonshemmede har gitt støtteerklæring. Full stønad til datautstyr. Budsjettnotat og generelt notat Bedre kompetanse blant lærere s. 47

21 Div. påvirkningsarbeid Dysleksi Norges årsberetning for 2012 til 2015 Brev til kulturminister Hadia Tadjik med ønske om lydbøker på bibliotekene, 2013 Møte med Arbeids- og sosialdepartementet v / Arbeid- og sosialminister Robert Eriksson (sammen Dysleksi Norge), 2013 Møte med Senter for IKT i utdanningen og diskutert hvordan opplæringen og bruk av datahjelpemidler kan bli bedre, 2013 Møte med Kunnskapsdepartementet v/ Statsråd Birgitte Jordahl, Fokus på lærerutdanningen, 2014 Brev til Kunnskapsdepartementet om studenters rett til sakkyndig vurdering, 2014 Høringsmøte statsbudsjett arbeids- og sosialkomiteen 2014 Fokus på PC tilskudd Spørreundersøkelser / dokumentasjon til politisk arbeid Spørreundersøkelse om tilskudd til PC i kommunen,2012 Spørreundersøkelse om utgifter til datautstyr, 2014 Spørreundersøkelse om hvordan fagopplæringen fungerer, 2015 Media Supernytt 15. januar Mai Linn God morgen Norge 23. april med NLB - Mai Linn Radiointervju NRK 23. april Mai-Linn God morgen Norge 11. september 2013 med Erna Solberg Nina Murberg Fokus på PC ordningen, Nina Neegaard, 2014 Representasjon Dysleksi Norge Leder for Dysleksi Ungdom er fast representant i Dysleksi Norges Landsstyre med personlig vara. Unge Funksjonshemmede I 2012 oppnådde Dysleksi Norge medlemskategori 1. Kategorien bestemmes utfra grad av selvstendighet og aktivitetsnivå. Plasseringen gir økt innflytelse ved at vi kan delta med 2 delegater og 1 observatør på generalforsamlingen. Fra og med 2014 ble delegattallet økt til 3. UF Landsstyre v / Marianne Kufaas Sæterhaug som styremedlem 2012 UF landsstyre v /Marianne Kufaas Sæterhaug som nestleder 2013 Internasjonalt utvalg v/ Marianne Kufaas Sæterhaug som leder 2012 Generalforsamling i 2012, 2013, 2014 Lobbykurs 2013 Organisassjonskurs 2014 Organisasjonskurs 2015 s. 48

22 Barne- ungdom- og familiedirektoratet 2012 til 2015 Kontaktkonferanse 2012, 2013, 2014: Holdt innlegg og snakket med Statsråden Nordisk samarbeid Dysleksi Ungdom tok i 2011 initiativ til å opprette et nordisk samarbeid mellom ungdomsorganisasjoner. Med finansiering fra NORDBUK samlet vi Sverige, Finland, Island Danmark til en samling i Oslo. Målet var å etablere et nordisk samarbeid der de ulike landene kan dele erfaringer. Videre har vi; Oppfordret og gitt innspill til den svenske ungdomsgruppa om treff høst 2012 Deltatt på nordisk nettverksamling i Sverige 2012 Laget forslag til felles nordiske krav som presenteres i Finland 2013 Samling i Finland 2013 Finland på besøk i Norge for å lære om Dysleksi Ungdom sitt arbeid, 2014 Annet 3 representanter fra Dysleksi Oslo deltok i Statped og Voksne for barn sin høringssamling 28. mai og gav innspill til hva som skal til for at ungdom får en bedre skolehverdag, 2014 Innlegg på Tilgjengelighetsdagen ; hvordan gjøre internett tilgjengelig for ungdom med leseskrive og språkvansker, 2014 Toppmøte med bla. Statsminister Erna Solberg, Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaken, Arbeids- og sosialminister Roberth Eriksson Åpningsinnlegg og paneldebatt under nasjonalt brukerforum i Statped v/marianne Kufaas Sæterhaug. Profilering Det er trykket opp profileringsmateriell i 2013 : T-skjorter, hettegensere, små infokort og brosjyre 2014: Brosjyre, minnepinner, tyggis, drikkeflasker, penner 2015: Brosjyre, visittkort, armbånd, ladere, pastiller, minnepinner s. 49

23 SAK F - Forbundets regnskap for perioden Innstilling: Redegjørelse: Regnskapene godkjennes. Regnskapet med noter fremlegges av praktiske hensyn med tre kolonner for alle regnskapsårene i en og samme utskrift. Dette innebærer at regnskapsutskriften foreligger usignert. Etter regnskapet ligger signert revisjonsberetning og signert årsberetning for alle tre regnskapsår. Signerte regnskap for alle tre regnskapsår kan hente på lukket lokallagsside: s. 50

24 s. 51

25 s. 52

26 s. 53

27 Noter - Dysleksi Norge Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger slik valgadgang. Klassifisering Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer. Inntektsføring Forbundet har inntekter i hovedsak i form av tilskudd fra staten og eventuelt andre organisasjoner, samt medlemsinntekter. Inntektene periodiseres til de år de gjelder uavhengig av når betaling skjer. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er ført opp til pålydende. Note nr. 1 - Lønnskostnader Lønninger/feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser inkludert refundert lønn Sum Organisasjonen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om tjenestepensjon og har ordning som tilfredsstiller kravene i loven. Note nr. 2 Antall ansatte Forbundet har gjennom regnskapsåret 2012 hatt 5,16 årsverk. Forbundet har gjennom regnskapsåret 2013 hatt 3,5 årsverk. Forbundet har gjennom regnskapsåret 2014 hatt 4,8 årsverk. Note nr. 3 Ytelser til ledende personer m.v. 2012: Det er utbetalt et samlet styrehonorar på kr Lønn til generalsekretær utgjør kr for månedene januar til august. Lønn til fungerende generalsekretær utgjør kr for månedene september til desember. Andel pensjon til generalsekretær utgjør henholdsvis kr og kr Styrets leder inngår ikke i ordningen. s. 54

STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM

STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Referat STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Oslo 4. og 5. oktober 2014 Til: Forfall: Referent: Marianne Kufaas Sæterhaug, Nina Negaard, Nina Murberg, Jardar Dahlstrøm, Tanja Emile Henriksen, Helene Hagen Marius

Detaljer

Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm

Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm Sakspapirer STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Oslo 31. mai 1. juni 2014 Til stede: Forfall: Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm Eirin

Detaljer

Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy Tanja Emile Henriksen, Eirin Kjørsvik og Jardar Dahlstrøm

Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy Tanja Emile Henriksen, Eirin Kjørsvik og Jardar Dahlstrøm Referat STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Oslo, 8-9 februar 2014 Til stede: Forfall: Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy Tanja Emile Henriksen, Eirin Kjørsvik og Jardar Dahlstrøm

Detaljer

STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM

STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Referat STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Oslo 31. mai 1. juni 2014 Til stede: Forfall: Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm Eirin Kjørsvik

Detaljer

STYREMØTE I DYSLEKSI UNGDOM

STYREMØTE I DYSLEKSI UNGDOM Referat STYREMØTE I DYSLEKSI UNGDOM Oslo, 9 og 10 februar 2013 Til stede: Mai-Linn Holdt, Marianne Kufaas Sæterhaug, Pernille Storm, Marius Nordnes, Sondre Kvellestad Jensen, Jonas Olsen, Forfall: Siv

Detaljer

Referat STYREMØTE I UNGDOMSGRUPPA Oslo, 11.-13. februar 2010

Referat STYREMØTE I UNGDOMSGRUPPA Oslo, 11.-13. februar 2010 Referat STYREMØTE I UNGDOMSGRUPPA Oslo, 11.-13. februar 2010 Til stede: Meldt forfall: Marianne Kufaas Sæterhaug, Lemet Graven, Ørjan Fjellkårstad, Pernille Olimb Storm Mai Linn Holdt, Jonas Olsen, Elisabeth

Detaljer

Informasjon til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014

Informasjon til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014 Informasjon til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014 Lokallagsarbeid Lokallagenes viktigste oppgaver er: organisert lagarbeid kurs- og informasjonsvirksomhet

Detaljer

Visjon. Full samfunnsdeltagelse for alle med lese-, skrive- og matematikkvansker. Verdigrunnlag Alle mennesker har samme verdi

Visjon. Full samfunnsdeltagelse for alle med lese-, skrive- og matematikkvansker. Verdigrunnlag Alle mennesker har samme verdi Visjon Full samfunnsdeltagelse for alle med lese-, skrive- og matematikkvansker Verdigrunnlag Alle mennesker har samme verdi Organisasjonen arbeider for et inkluderende samfunn for alle. Det at du har

Detaljer

1.3 Dysleksi Norge er en landsomfattende, frivillig, partipolitisk nøytral og religiøst uavhengig organisasjon.

1.3 Dysleksi Norge er en landsomfattende, frivillig, partipolitisk nøytral og religiøst uavhengig organisasjon. Vedtekter for Dysleksi Norge 1 Navn 1.1 Organisasjonens navn er Dysleksi Norge. 1.2 Organisasjonen ble stiftet 4. mai 1976 og er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med lese og skrivevansker,

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Avdekke lese, skrive og matematikkvansker Strakstiltak Systemrettet tiltak. Prosjektleder: Greta Olgadatter Randli, 91373649

Avdekke lese, skrive og matematikkvansker Strakstiltak Systemrettet tiltak. Prosjektleder: Greta Olgadatter Randli, 91373649 Avdekke lese, skrive og matematikkvansker Strakstiltak Systemrettet tiltak Ole Vig videregående skole har siden 2002 vært et Læringsakademi innen nettverket av Læringsakademier i Norge Skolen har fått

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene Årsplan 2013 1 Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene Det settes av ressurser til å utvikle opplæringsmateriell og presentasjoner. Eksterne bidragsytere vil bli engasjert for

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

DYSLEKSIVENNLIG SKOLE? HVA MÅ VÆRE PÅ PLASS FOR AT ELEVER MED DYSLEKSI FÅR EN GOD OPPÆRING? LINGIT FAGSEMINAR Åsne Midtbø Aas, Dysleksi Norge

DYSLEKSIVENNLIG SKOLE? HVA MÅ VÆRE PÅ PLASS FOR AT ELEVER MED DYSLEKSI FÅR EN GOD OPPÆRING? LINGIT FAGSEMINAR Åsne Midtbø Aas, Dysleksi Norge DYSLEKSIVENNLIG SKOLE? HVA MÅ VÆRE PÅ PLASS FOR AT ELEVER MED DYSLEKSI FÅR EN GOD OPPÆRING? LINGIT FAGSEMINAR Åsne Midtbø Aas, Dysleksi Norge «ALL- UNDERSØKELSEN»- EGIL GABRIELSEN, LESESENTERET: KRISE!

Detaljer

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Elinor J. Olaussen

Detaljer

Handlingsplan 2010-2012

Handlingsplan 2010-2012 IKVO Handlingsplan 2010-2012 Orientering Hvem er vi? Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO) er frittstående og uavhengig. Medlemmene er offentlige skoler/virksomheter som organiserer

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Brukerutvalget NAV Vestfold

Brukerutvalget NAV Vestfold Brukerutvalget NAV Vestfold Referat fra Brukerutvalget NAV Vestfold 2/2015 Utvalgsmøte: Tirsdag 08. september 2015, kl. 12.00-14.50 Statens Park, Bygg D, Tønsberg Tilstede: Fraværende: Referat: Kirsten

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne- og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud.

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

Handlingsplan 2012 2013

Handlingsplan 2012 2013 Handlingsplan 2012 2013 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen

Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen Nasjonal dagskonferanse: Arbeidsdriften 15. april 2015 Seniorforsker Hege Gjertsen Bakgrunn: Vox-prosjekter i fengsel

Detaljer

3. Konkretisering av landsstyrets oppgaver

3. Konkretisering av landsstyrets oppgaver Et enstemmig styret står bak dette forslaget. Forslag fra Dysleksi Sunnmøre: Innstilling 3: Representanter for spesifikke språkvansker og dyskalkuli skal tilgodeses med minimum en representant hver i landsstyret.

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2007 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud. Virksomhetens

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN

SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN Et prosjekt av HLF - Hørselshemmedes landsforbund 2009-2010 Husbankens referanse: 2009/782-3 1 Innledning Prosjektet God lyd i skolen ble gjennomført av HLF i løpet av 2009

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2002 nedsatt et eget utvalg som har til ansvar

Detaljer

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Retningslinjer for Negotia Ung Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Innhold Om Negotia Ung... 2 Styremøter... 3 Fast agenda på styremøte... 3 Roller i styret... 3 Leder... 3 Nestleder... 4

Detaljer

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret...

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Levanger Ungdomsråd Vedtekter Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. 1 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Balanse og Resultatregnskap Datert: 14.03.2012

Balanse og Resultatregnskap Datert: 14.03.2012 Balanse pr 31/12 2011 2010 Eiendeler Anleggsmidler 1810 Andeler Speidersport 1 200,00 1 200,00 1830 Nordea-Pengemarked Note 2-123 761,53 1840 Acta Boligutleie Holding I Note 2-297 024,00 1850 Acta Boligutleie

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Forklaring til budsjett

Forklaring til budsjett Forklaring til budsjett Forklaringen er basert på muntlig presentasjon på årsmøtet. Budsjettet er satt opp med tre ulike alternativ, ut fra hvor mye vi får i offentlige driftstilskudd. Alternativene er

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 1/2012

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 1/2012 Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 1/2012 Tid: Torsdag den 16. februar 2012 Sted: CP-foreningens lokaler, Berg gård, Bergsalleen 21, Oslo Til stede: Rolf Benjaminsen, Einar Georg Johannesen, Sigrun

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

PC-støtten UNGDOM DYSLEKSI. - et notat fra Dysleksi Ungdom -

PC-støtten UNGDOM DYSLEKSI. - et notat fra Dysleksi Ungdom - DYSLEKSI UNGDOM PC-støtten - et notat fra Dysleksi Ungdom - I 2010 ble stønad til ordinært datautstyr gjennom NAV fjernet fra statsbudsjettet. Kommunene skulle nå finansiere utstyr. I 2013 har færre elever

Detaljer

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for.

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for. STRATEGIPLAN for perioden 2011-2013 Utarbeidet av Styret i Norsk dystoniforening Dystoni er et felles navn på en gruppe symptomer som kjennetegnes ved ufrivillig muskelaktivitet, som fører til gjentatte

Detaljer

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Organisasjonshåndbok for lokallag Håndboka skal inneholde Kom i gang! Økonomi Hvordan man starter opp et lokallag hva

Detaljer

VENT OG SE, DET GÅR NOK OVER"

VENT OG SE, DET GÅR NOK OVER VENT OG SE, DET GÅR NOK OVER" Dysleksi Norge ÅMA Dysleksi er en: - språkbasert lærevanske - arvelig - omfatter flere språklige områder enn de som angår lesing og skriving. Dysleksi betyr : - å ha vansker

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

Innstilling på medlemmer til Unge funksjonshemmedes styre og kontrollkomite kommer fra valgkomiteen som ble nedsatt av forrige generalforsamling.

Innstilling på medlemmer til Unge funksjonshemmedes styre og kontrollkomite kommer fra valgkomiteen som ble nedsatt av forrige generalforsamling. Valg Sak: GF 11/12 Behandling Innstilling på medlemmer til Unge funksjonshemmedes styre og kontrollkomite kommer fra valgkomiteen som ble nedsatt av forrige generalforsamling. Innstilling på valgkomité

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

Læring, fellesskap og demokrati

Læring, fellesskap og demokrati Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap. Læring, fellesskap og demokrati 2 1-2-3 KURS! Så flott at du

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

DYSLEKSI NORGE. Råd til foreldre

DYSLEKSI NORGE. Råd til foreldre DYSLEKSI Råd til foreldre Side 2 DYSLEKSI FORORD Når man får beskjed om at ens eget barn har dysleksi, er det naturlig å bli litt rådvill. Det er mye nytt å sette seg inn i som forelder. Mange bekymrer

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ADHD Norge Hordaland 2014

ADHD Norge Hordaland 2014 Årsberetning ADHD Norge Hordaland 2014 Visjon: KOMMUNIKASJON OG MANGFOLD 1 1. STYRETS SAMMENSETNING Styret i Hordaland valgt på årsmøte 8 Mars 2014 Leder Christine Fretland Mørner 2014/15 Styremedlem Ruth

Detaljer

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Tid: Fredag den 21. september 2012 Sted: Haug gård, Haugsveien 29, Ålesund Til stede: Einar Georg Johannesen, Sigrun Bjerke Fosse, David Heyerdahl Meldt forfall:

Detaljer

ADHD NORGE Nord-Trøndelag

ADHD NORGE Nord-Trøndelag ADHD Norge Storgata 10 A 0155 Oslo Grunnlagsåret: 1984 som Trøndelag fylkeslag. I 1988 Som eget fylkeslag i ÅRSRAPPORT FOR FYLKES-/LOKALLAG Navn på laget: ADHD Norge Kommunetilhørighet: Alle kommuner i

Detaljer

Molde voksenopplæring

Molde voksenopplæring Molde voksenopplæring Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne Regional lederkonferanse, Trondheim 11.september 2014 Molde voksenopplæring Hvorfor gi opplæring i grunnleggende

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet!

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet! Studiearbeid en viktig og engasjerende lagsaktivitet! LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Mars 2013 Studiearbeid er en fellesbetegnelse for: kurs studieringer seminarer kurs med overnatting voksenopplæring

Detaljer

REFERAT PST 4/2015 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.09.2015 14/02569 +47 241421

REFERAT PST 4/2015 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.09.2015 14/02569 +47 241421 - REFERAT PST 4/2015 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.09.2015 14/02569 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 15. til onsdag 16. september 2015 Sted: Til stede: H17 - Hurdal

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Liv laga, sammendrag budsj. og regns. 2009, og budsj. 2010

Liv laga, sammendrag budsj. og regns. 2009, og budsj. 2010 Liv laga budsjett: Sammendraget Liv laga, sammendrag budsj. og regns. 2009, og budsj. 2010 Balanse Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Inngående balanse kr 38 125 kr 38 125 kr 65 793 Inntekter kr

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Side 1 av 4 Storsalen Menighet NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 213 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL;

UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL; Norske Kveners Forbund/Ruijan kveeniliitto UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL; Organ: Styret i Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto Møtested: Forbundskontoret Møtedato: Onsdag 6.6.2007 kl. 10.00 15.00 Tilstede:

Detaljer

Årsplan for Lesesenteret, 2014

Årsplan for Lesesenteret, 2014 Årsplan for Lesesenteret, 2014 Felles oppgaver 1. Rammeplan- og læreplanrelatert virksomhet Oppgave Barnehage Gi innspill i prosessen med revidering av rammeplanen. Bistå direktoratet i å forberede implementering

Detaljer

SKOLEKONFERANSE I TROMSØ

SKOLEKONFERANSE I TROMSØ SKOLEKONFERANSE I TROMSØ Dysleksi Norge ÅMA 1 KVALITETSSTEMPEL SKOLEN MÅ SØKE DYSLEKSI NORGE SERTIFISERER Dysleksi Norge ÅMA 2 - FOREBYGGER - OPPDAGER - SETTER INN TILTAK - FØLGER MED PÅ NY FORSKNING -

Detaljer

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Innstilling på medlemmer til Unge funksjonshemmedes styre og kontrollkomite kommer fra valgkomiteen som ble nedsatt av forrige generalforsamling.

Innstilling på medlemmer til Unge funksjonshemmedes styre og kontrollkomite kommer fra valgkomiteen som ble nedsatt av forrige generalforsamling. Valg Sak: GF 11/10 Behandling Innstilling på medlemmer til Unge funksjonshemmedes styre og kontrollkomite kommer fra valgkomiteen som ble nedsatt av forrige generalforsamling. Innstilling på valg av valgkomité

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon

Retningslinjer for Frifond organisasjon Retningslinjer for Frifond organisasjon Dysleksi Norge, august 2010 Revidert 2013 Søknadsfrist 15. mai Til Dysleksi Norge. Youngstorget 2 B, boks 2, 0181 Oslo Formål og målgruppe Frifond støtten skal bidra

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler LIV LAGA Tekst Note 2009 Anskaffede midler Medlemsinntekter 4 Tilskudd Offentlige midler 3 Sum tilskudd Innsamlede midler, gaver mv Sum anskaffede midler 19 000 150 000 150 000 1 787 170 787 Forbrukte

Detaljer

DYSLEKSI NORGE. Råd til voksne. Muligheter og utfordringer

DYSLEKSI NORGE. Råd til voksne. Muligheter og utfordringer DYSLEKSI Råd til voksne Muligheter og utfordringer Side 2 DYSLEKSI FORORD I dagens samfunn stilles det høye krav til lese- og skriveferdighet. I dette heftet vil vi forsøke å si noe om hvilke muligheter

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer