Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm"

Transkript

1 Sakspapirer STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Oslo 31. mai 1. juni 2014 Til stede: Forfall: Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm Eirin Kjørsvik SAKSLISTE Nye saker + Oppfølging av fokusområder 19. Landstreff for ungdom 5-7 september. Evalueringen fra 2013 er god. (se vedlegg) Noen vil ha mer mens andre vil ha mindre av enkelte tema. Det er vanskelig å gjøre alle fornøyd men det virker som vi har funnet en god middelvei. Diskusjon: a. Tema for gjesteforeleser lørdag. Hva vil dere ha fokus på? b. Presentasjon av årsmeldingen. c. Aktiviteter. Silje har bedt om pristilbud på klatring og spurt om vi får det billigere når vi har egen instruktør. Ev. tubekjøring som før. d. Kveldsaktiviteter. Samme som i fjor? (Lavvo fredag og quiz i i fellesrommet lørdag) e. Fadderordningen og hvordan sikre at alle trives. f. Valgkomite. Forslag til medlemmer i valgkomite. 20. Søknad til Extrastiftelsen. Marianne har foreslått en ide til prosjekt. Silje har laget en mal for diskusjon som gjenspeiler hva som må besvares i en søknad. Diskuter og noter så lager Silje en søknad. Extrastiftelsen legger vekt på at prosjektet er med på å skape noe nytt, og ha effekter utover prosjektperioden. 21. Bedre kompetanse til lærere og rådgivere 1 Samarbeid om prosjekt dysleksivennlig skole Silje har hatt i samtale med Åsne kommet frem til følgende områder for samarbeid, samt noen utfordringer som styret kan diskutere.

2 Foredrag for lærerstudenter Åsne blir jevnlig bedt om å holde foredrag på lærerhøyskoler. Noen er veldig spissede f.eks. kun på testing eller systemutvikling og kun over et par timer, mens andre er dagsforedrag og om mer generelle ting. Disse ville det være fint å ha med ungdommer på. Dere kan si noe om hva dere vil at lærere skal gjøre, hvordan det er å ha dysleksi osv. Det er lærerhøyskolene som betaler for reise. Derfor må en bestilling komme fra dem. Når Åsne får en bestilling fra en skole som kunne passe Dysleksi Ungdom, vil hun spørre om de vil leie inn en ungdom i tillegg. Besøk på søkere til Dysleksvennlig skole prisen Når en skole søker om å bli dysleksivennlig reiser Åsne på besøk til skolen. Der snakker hun med lærer, foreldre og elever. Besøkene kan vare en dag eller to. Her kunne det være aktuelt for en ungdom å være med. spesielt på videregående skoler. Ungdommen kunne f.eks. snakke med eleven og lærere. Dersom Dysleksi Ungdom også skal være med må dette inn i budsjettet til prosjekt Dysleksivennlig skole. Dette er noe som kan tas opp med Landsstyret. Tildeling av Dysleksivennlig skole prisen Når en skole tildeles Dysleksivennlig skole prisen er det prisutdeling og markering. Dette kan vi være med på. Spesielt der vi også har vært med på besøk. Dette vil også medføre reiseutgifter, og dette er noe som kan tas opp med Landsstyret. Foredrag på egenhånd Åsne har kontakter på lærerhøyskoler rundt omkring og kan selge inn ungdomsgruppas foredrag. Dersom skoler leier inn en foreragsholder vil de nok stille visse krav til innhold. Dersom dere er klare for dette og ønsker å reise ut på egenhånd kan Åsne forsøke å ordne dette. Noen problemstillinger: Alle disse arrangmentene foregår på dagtid. Dette betyr at dere må få fri. Tenk gjennom om det er mulig og i hvilket omfang. En løsning kan være at vi prøver å benytte lokale ungdomsrepresentanter. Spesielt ved tildeling av Dysleksivennlig skole priser. Kanskje kjenner ungdommen til skolen selv. Vi må også tenke over reiseutgiftene. Mulige måter er f.eks. å få skolene til å betale for foredrag. For Dysleksivennlig skole prosjektet må landsstyret godta det. Å bruke lokale ungdomsrepresentater vil gjøre det billigere. Praktisk samarbeid Når Åsne får et oppdrag tar hun kontakt med Silje som igjen tar kontakt med Dysleksi Ungdom styret. Vi kan se det an fra gang til gang om vi kan, hvor det er ungdomsrepresentanter osv. 2

3 Møte med Senter for IKT i utdanningen Marianne og Jardar orienterer om møtet. Foredrag til lærerutdanningen. Mulighet: To typer: 1 personlig erfaringer og 2 generelt. Vi trenger kurs i DDS. Utvide og få med de lokale ungdomsrepresentantene. En sertifiseringsordning der de blir gode på å holde kurs. o Finne ut hva lærerutdanningen ønsker fra vår side og hvor stort behovet er. o Finne ut hvor mye de har om dysleksi, dyskalkuli og språkvansker på lærerhøyskolen. v/ Nina Pc-støtten er gjeninnført! Hva blir viktig fremover? Flere medlemmer o Brosjyren er ferdig og må spres! o Profilering. Kr ,- er brukt til: 1. Brosjyrer 2. Tyggis 3. Minnepenner 4. Kulepenner Til landstreffet. 8. Drikkeflasker Vil dere ha mange billige (eks. 100) eller litt finere og bare til de som kommer på landstreffet? 9. Kule t-skjorter Vi har 13 igjen fra forrige landstreff. Kan det være lurt å trykke like så trenger vi ikke så mange? 10. Nøkkelbånd Hva vil dere helst prioritere dersom dere må velge? Møte med Erna Solberg Dysleksi Norge hadde møte med Erna Solberg i juni (altså før hun ble statsminister) Styret ønsket å vite hva Dysleksi Norge tok opp på møtet med Erna Solberg, som er følgende: 1. Nasjonale prøver 2. Fritak for 2. fremmedspråk 3. Voksnes rett til utredning 4. Nasjonal handlingsplan I tillegg snakket de om PC-saken og knyttet det opp imot stort sett alle de andre sakene. 3

4 Diskusjon: Ønsker vi et møte og hva vil vi ta opp? Lurt å bestemme seg for 2 3 punkter. Er det andre departement som kan være aktuelle å be om møte med? 22. Fagopplæring Plan for videre spredning. Et eget mål om fagopplærling? Noen tanker fra Silje: Dysleksi Ungdom bør ha en kort formulering for hva de mener. Den bør være såpass generell at den gjelder for hele landet. Forslag: Dysleksi Ungdom mener det må bli enklere for elever med lese- skriveregne- og språkvansker å ta ordinært fagbrev slik at vi får like muligheter til deltagelse i arbeidslivet. Lærekandidat ordningen fører ikke til fagbrev. Elever med DDS har fulle muligheter til å ta fagbrev dersom det etter en individuell vurdering tilrettelegges for eksempel ved å gi fritak for 2. fremmedspråk eller mattematikk. Vedtak: 23. Samarbeid med Dysleksi Norge sitt landsstyre og sekretariat. Landsstyret / landsstyremøtene Marianne orienterer om landsstyremøtene. Saker som ønskes tas opp. Eks: budsjett for å få ungdom med på Dysleksivennlig skole? Sekretariatet Styret ønsket å vite hvor mange prosent av Silje stilling går til Dysleksi Ungdom og mulighetene til å få mer. Svar: Det varierer hvor mye tid som brukes, avhengig av hva styret ønsker hjelp til. Et sted mellom 20 50% av Siljes stilling brukes til å følge opp styret, ungdomsrepresentanter, Landstreff og annet som har med Dysleksi Ungdom å gjøre. (Til sammen bruker sekretariatet minst en 100% stilling på arbeid for barn og unge, inkl. aktiviteter etc.) Dysleksi Norge ønsker å satse på ungdomsgruppa. Dersom styret ønsker mer hjelp til bestemte ting oppfordres de til å ta dette opp når behovet skulle melde seg slik at det kan vurderes fortløpende hvor mye tid som trengs. Kurs og aktiviteter 2014 Følgende aktiviteter for barn og ungdom er planlagt i Sommerleir for familier på Gomobu juni. - Høstweekend for familier med språkvansker september - Språkskole for ungdom uke 40 og 41 - Språkskole for voksne uke 42 - Likemannskurs november Fellesdel om likemannsarbeid og parallellsesjoner i likemannsarbeid, superbruker og å holde foredrag. 4

5 Her kan vi få med mange ungdommer! Spre budskapet. Caroline og Silje skal lage programmet og foreslår at Marianne kommer innom en gang hun er i Oslo og gir innspill fra Dysleksi Ungdom. Dere kan diskutere: o Hva er viktig om ungdom og likemannsarbeid? o Vil dere sette av en times samling for ungdommene som deltar? Hva skal dere eventuelt snakke om? Eller er det viktigere å delta sammen de andre hele tiden? 24. Økonomi Budsjett og foreløpig regnskap er vedlagt. Det er 5 000,- igjen på budsjettet til profileringsmateriell. Dersom dere ønsker å trykke drikkeflasker, nøkkelbånd og t-skjorter vil dette nok koste ca (mer hvis dere vil ha dyre drikkeflasker). Det er mulig dere vil bruke mindre enn antatt på reise og opphold og kan ev. søke om å omdisponere dette. Dere har fått kr. 750,- i gaver. Hvis dere får mer gaver kan dere bruk dette på profileringsmateriell. Husk å spre gavekortet. Hvordan kan dere få mer? 25. Dyslektikeren Gjennomgang av nr. 2 / 2014 «Møt» Nina Negaard v/ Elisabeth Nytt fra Ungdomsgruppa v/marianne Ungdommer på ledermøte v/marianne Tips til muntlig eksamen v/marianne Aktiviteter i Bergen v/nina Skrivetips fra redaktøren (eget vedlegg) 26. Nettside og facebook 27. Lokale ungdomsrepresentanter Vi har 35 nye ungdomsrepresentanter i 24 lag. NY REKORD Ringerunde: husk å informer om Landstreff september og likemannskurs i november. Goodiebag: Resten av materiellet kommer ikke før 15. juni. Silje sender ut når det kommer. Fint om dere skriver et brev som kan sendes i pakken. Innhold: Brev, fadderkart, brosjyre, minnepinne, penn, gavekort, tyggis, invitasjon til landstreff. Noe mer? 28. Kommende styremøter og kommunikasjon i styret. Neste styremøte 9. til 10 august. Viktigste saker: ferdigstilling av årsmelding og forberedelse til landstreffet! 29. Eventuelt 5

STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM

STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Referat STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Oslo 4. og 5. oktober 2014 Til: Forfall: Referent: Marianne Kufaas Sæterhaug, Nina Negaard, Nina Murberg, Jardar Dahlstrøm, Tanja Emile Henriksen, Helene Hagen Marius

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Veilederhefte Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Til lærere og veiledere fra bank og forsikring Dette er et kort kurs i personlig økonomi for elever i videregående skole. Temaet er økonomisk

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 01.09.10/163.23 SENTRALSTYREMØTE.-14.11.10 Saksbehandler: Morberg Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 2 INTRODUKSJON Dette heftet inneholder noen ideer ment som bidrag til å utvikle lokale fora/grupper/møteplasser

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Ungdom og økonomi - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Rapport fra workshop 15. februar 2012 Innhold 1 Innledning og oppsummering... 3 2 Bakgrunn: Dårlig økonomisk start på voksenlivet... 4

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer