STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM"

Transkript

1 Referat STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Oslo 31. mai 1. juni 2014 Til stede: Forfall: Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm Eirin Kjørsvik SAKSLISTE Nye saker + Oppfølging av fokusområder 19. Landstreff for ungdom 5-7 september. Gjennomgang av evalueringen fra 2013 og diskusjon av årets samling. - Forslag til tema for gjesteforeleser lørdag: en fra Mental Helse Ungdom. - Invitere Erna Solberg til å fortelle hvordan det er å være statsminister og ha dysleksi - Presentasjon av årsmeldingen lages på styremøte i august. Film/lyd, alle sier litt. - Aktiviteter. Vannaktiviteter ev. annet vi har råd til. Volleyball - Kveldsaktiviteter. Lavvo fredag, quiz i i fellesrommet lørdag, ev. filmkveld, Yoga - Fadderordningen: opplæring og fordeling av faddere på neste styremøte. Ekstra fokus på bussturen. - Valgkomite. Mai-Linn Holdt, Anne-Cathrine Høvik og Silje Hasle 20. Søknad til Extrastiftelsen. Diskusjon og innspill til søknad om motivasjonsfilmer for lokalt ungdomsengasjement. Sendes Silje som skriver søknad. 21. Bedre kompetanse til lærere og rådgivere Nå som PC støtten er gjeninnført setter vi økt fokus på dette hovedmålet. Det gjøres ved å forsøke og påvirke gjennom samarbeid med Dysleksi Norge om prosjekt Dysleksivennlig skole, samt vårt eget interessepolitiske arbeid Samarbeid om prosjekt dysleksivennlig skole: Foredrag for lærerstudenter Vi ønsker så langt det er mulig å være med når det blir holdt foredrag på lærerhøyskoler. Åsne holder faginnlegg, i tillegg kan vi si noe om hva dere vil at lærere skal gjøre, hvordan det er å ha dysleksi osv. Det er lærerhøyskolene som betaler for reise. Derfor må en bestilling komme fra dem. Når Åsne får en bestilling fra en skole som kunne passe Dysleksi Ungdom, vil hun spørre om de vil leie inn en ungdom i tillegg. 1 Besøk på søkere til Dysleksvennlig skole prisen

2 Når en skole søker om å bli dysleksivennlig reiser Åsne på besøk til skolen. Her er det aktuelt for en ungdom å være med. Tildeling av Dysleksivennlig skole prisen Når en skole tildeles Dysleksivennlig skole prisen er det prisutdeling og markering. Dette må sees i sammenheng med de skolene vi besøker. Vi vil gjerne bli invitert. Foredrag på egenhånd En mulighet er å holde foredrag på lærerhøgskoler på egenhånd. Foreløpig ønsker vi først og fremst å gjøre dette sammen Åsne. Etterhvert som vi får mer erfaring og kunnskap om hva det er behov for kan vi gjøre dette på egenhånd. Noen problemstillinger: Alle disse arrangmentene foregår på dagtid. Det skaper utfordringer i forhold til å få fri, og reiseutgifter. Vi kan løse dette ved - Alle fra styret reiser en gang hver i løpet av perioden - Bruke de lokale ungdomsrepresentanter, i så fall må de godkjennes først. - Marianne tar opp i Landsstyret at budsjettrammene i prosjekt Dysleksivennlig skole økes for å få med ungdommer. Et viktig argument er at prosjektet skal bygge på brukererfaringer og at ungdommene bør ha en viktig rolle i arbeidet. Praktisk samarbeid Når Åsne får et oppdrag tar hun kontakt med Silje som igjen tar kontakt med styret Møte med Senter for IKT i utdanningen Lærere trenger mer kunnskap om datahjelpemidler. Marianne og Jardar har vært i møte med senter for IKT i utdanningen for å diskutere dette. Følgende tema ble diskutert: - En nettside med oversikt over hjelpemidler - Dysleksi Ungdom blir spurt om å teste ting/komme med tilbakemeldinger. - Senteret ønsker å jobbe for inkluderende klasserom med IKT i fokus for alle. Vi diskuterte hvordan dette kan gjøres. Bruke internett og vise filmer Bruke datahjelpemidler Kreative undervisningsmetoder Lese opp tekster som skal leses (SMARTBOK-style) Marianne følger opp møtet med en mail 21.3 Interessepolitisk arbeide med fokus på bedre lærerutdanning Bedre kompetanse hos lærere forutsetter mer fokus på lærerutdanningen. Dette vil være tema for et ev. møte med kunnskapsministeren i løpet av høsten. 2 Vi må jobbe med argumenter på hvorfor lære trenger bedre kompetanse på IKT. Hva er ståa i dag. Finne gode og dårlige eksempler Finne ut hvor mye de har om DDS på lærerhøyskolen. 22. Pc-støtten er gjeninnført!

3 Fremover må vi følge opp elevenes opplæring i hjelpemidlene: - Skrive noe om dette i Dyslektikeren og nettsiden - Få ut informasjon om at ordningen er tilbake og hvor man skal søke. - Superbrukere - Rose politikere - Tema for møte med kunnskapsminister i løpet av høsten Vi må også følge med på den nye ordningen i NAV å sikre at den er god nok. Spesielt stønadssum og at den også omfatter studenter. Eventuelle mangler må taes opp med Arbeidsog inkluderingsdepartementet. 23. Flere medlemmer Nytt profileringsmateriell er ferdig og må spres. Kr ,- er brukt til brosjyrer, tyggis, minnepenne, kulepenner Resten av midlene brukes til landstreffets deltagere: drikkeflasker (Blank flaske med vår logo skrå på siden) og t-skjorter (Logo på forsiden, ulike farger, med vårt eget slagord. Høre med Stormberg om trenings T-skjorter) Idemyldring på slagord Legges ut på FB. Vinner får en premie, Skanner Mus & eller gave til ca. 500 kroner (ev. gratis engelskkurs hvis nok penger) 24. Møte med Erna Solberg Dysleksi Norge hadde møte med Erna Solberg i juni Etter forespørsel ble vi orientert om hva Dysleksi Norge tok opp på møtet. (Nasjonale prøver, Fritak for 2. Fremmedspråk, voksnes rett til utredning, nasjonal handlingsplan, PC-saken og knyttet det opp imot de andre sakene.) 25. Møte med kunnskapsministeren Vi ønsker å be om møte med Kunnskapsministeren høsten Tema vil være: - Hjelpemidler (PC og programvare) må følges opp med opplæring - Lærerutdanningen må ha mer fokus på DDS - Rådgivere spiller en viktig rolle for tilretteleggingen som omsøkes og innvilges - Fagopplæringen tas opp etter diskusjon på landstreffet / spørreundersøkelse 26. Fagopplæring Forslag til målformulering: Dysleksi Ungdom mener det må bli enklere for elever med lese- skrive- regne- og språkvansker å ta ordinært fagbrev slik at vi får like muligheter til deltagelse i arbeidslivet. Vi må utrede saken nærmere dersom vi skal ta den opp med Kunnskapsministeren. Trenger en bedre oversikt over utfordringene og ha løsningsforslag klare. Spørreundersøkelse om dette til våre medlemmer, ut før neste styremøte. Diskuterer på FB hvilke spørsmål. Kan også tas opp som sak på Landstreffet. 27. Samarbeid med Dysleksi Norge sitt landsstyre og sekretariat. 3

4 27.1 Landsstyret / landsstyremøtene Marianne orienterer om landsstyremøtene. Saker som ønskes tatt opp: - Budsjett for å få ungdom med på Dysleksivennlig skole - Mulighet for å sende flere. - Ungdom til det nye landsstyre. Gi innspill til valgkomiteen. - Fellesmøte for å bli kjent - Diskutere hvordan vi og landsstyret skal være på Facebook og andre sosiale fora? Marianne orienterer alle etter møtene Sekretariatet Et sted mellom 20 50% av Siljes stilling brukes til å assistere styret, ungdomsrepresentanter, Landstreff og annet som har med Dysleksi Ungdom å gjøre. (Til sammen bruker sekretariatet minst en 100% stilling på arbeid for barn og unge, inkl. aktiviteter etc.) Styret ønsker - Informasjon om hvilke møter de er i og med hvem - Informasjon om de resterende 50% - Undersøke mulighetene for eventuelt egen generalsekretær - Møte med andre brukerorganisasjoner. Silje lager en oversikt. Dette kan være en viktig sak for landstreffet og diskutere. Forslag til handlingsplan: alternative måter å organisere ungdomsgruppa mer selvstendig? - Vi ønsker mer ressurser til våre politiske saker. Fortgang i lærerutdanningen! 27.3 Kurs og aktiviteter 2014 Følgende aktiviteter relevante for barn og ungdom er planlagt i Sommerleir for familier på Gomobu juni. - Høstweekend for familier med språkvansker september - Språkskole for ungdom uke 40 og 41 - Språkskole for voksne uke 42 Likemannskurs november Vi må prøve å få med ungdomsrepresentantene på likemannskurset Noen innspill fra oss om ungdom og likemannsarbeid: - Kanskje mer utfordrende må møte ungdom som er i det enn voksne eller andre. - Enklere for en ungdom å snakke med ungdom - Hvordan være støttende samtidig komme med råd og tips - Kjenne sine begrensinger Eventuelt opplegg for ungdommene som deltar - Ev. gruppearbeid og rollespill der ungdommene settes i egen gruppe - Ønsker et eget møte, men evt. etter møteslutt på lørdag. - Planlegge noe sosialt på forhånd med ungdommene som er der 28 Økonomi 4

5 Gjennomgang av budsjett og foreløpig regnskap Det er 5 000,- igjen på budsjettet til profileringsmateriell. Vi ønsker å omdisponere det vi ikke bruker på reise og opphold til profileringsmateriell. (til landstreff) Vi inviterer Silje og oss selv til en middag neste styremøte for å feire pc-støtten og som siste happening for dette styret. Vi har fått kr. 750,- i gaver. Husk å spre gavekortet på ulike arrangement og relevante steder 29 Dyslektikeren 29.1 Gjennomgang av nr. 2 / Bra innhold i denne utgaven, interessant med hun som skrev sin historie. Kan ha mer av dette. Vi kan bli bedre til at ting ikke blir i siste liten Skrivetips fra redaktøren ble lest høy og skal legges ut på Facebook Frist til neste blad er 1. august. Dette er før vårt styremøte. Vi skal ha artiklene - Nytt fra ungdomsgruppen v/marianne - Aktivitet i Halden v/elisabeth - MØT Arild - v/elisabet - Avslutning i Sunnmøre v/marius - Motivasjon / tips til nytt skoleår v/marius - Avslutning og 7 fjell i Bergen v/nina - Leserinnlegget v/nina - Ny pc-støtte ordninginfo v/silje - Oppfordre å skrive i bladet og send oss en gave (faste poster) 29.2 Nettside og Facebook Hvis ide og ikke har tid gi den videre til Silje Jardar har gjort mye bra! Vi må sende Jardar ting å legge ut Fargebytting på mappen Marianne sjekker Legge ut leserinnlegget til Nina Facebook: Forsette med at alle legger ut minst 1 ting før neste styremøte Hvis noen er usikker spør Marianne 30 Lokale ungdomsrepresentanter Vi har 35 nye ungdomsrepresentanter i 24 lag. NY REKORD 30.1 Ringerunde Marianne/Silje lager en oversikt til hver enkelt hvem de skal ringe Nye spørsmål blir lagt ut på FB 5 Vedtak: Alle skal være ringt i før neste styremøte. Marianne følger dette opp

6 Hvis noen dere ikke får kontakt med eller har tid til å ringe. Gi disse til Marianne Neste Styretmøte: Ringe før Likepersonskurs 30.2 Goodiebag Sendes ut når alt materiell har kommet. Marianne legger ut forslag til brev på FB 31 Kommende styremøter og kommunikasjon i styret. Neste styremøte 9. til 10 august. Viktigste saker: ferdigstilling av årsmelding og forberedelse til landstreffet! Vi ønsker at Silje og Anne Cathrine skal komme på møte 32 Eventuelt Sende ut e-post til lokallagene og komme med eksempler på godt ungdomsarbeid En ungdomsrepresentant skal ikke sitte med alt ungdomsarbeidet alene Vi foreslår at det prøves ut med ett eller to styremøter til i hver periode. Det stiller høyere krav til oss som er i styret men gir mulighet for å gjort mer Kult med nye kurs og oppfriskningskurs i datahjelpemidler Egen ungdomssuperbruker side. Hvordan sikre at disse er gode? De kan sende oss en film / En form for eksamen på slutten av et kurs Styret trenger en informasjonsfilm Møteevaluering. Det vi kom frem til tas opp igjen på neste styremøte. Praktiske ting mht lokaler sjekkes opp av sekretariatet. 6

Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm

Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm Sakspapirer STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Oslo 31. mai 1. juni 2014 Til stede: Forfall: Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm Eirin

Detaljer

Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy Tanja Emile Henriksen, Eirin Kjørsvik og Jardar Dahlstrøm

Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy Tanja Emile Henriksen, Eirin Kjørsvik og Jardar Dahlstrøm Referat STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Oslo, 8-9 februar 2014 Til stede: Forfall: Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy Tanja Emile Henriksen, Eirin Kjørsvik og Jardar Dahlstrøm

Detaljer

STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM

STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Referat STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Oslo 4. og 5. oktober 2014 Til: Forfall: Referent: Marianne Kufaas Sæterhaug, Nina Negaard, Nina Murberg, Jardar Dahlstrøm, Tanja Emile Henriksen, Helene Hagen Marius

Detaljer

Referat STYREMØTE I UNGDOMSGRUPPA Oslo, 11.-13. februar 2010

Referat STYREMØTE I UNGDOMSGRUPPA Oslo, 11.-13. februar 2010 Referat STYREMØTE I UNGDOMSGRUPPA Oslo, 11.-13. februar 2010 Til stede: Meldt forfall: Marianne Kufaas Sæterhaug, Lemet Graven, Ørjan Fjellkårstad, Pernille Olimb Storm Mai Linn Holdt, Jonas Olsen, Elisabeth

Detaljer

Dysleksi Norges årsberetning for 2012 til 2015. Læreres kompetanse

Dysleksi Norges årsberetning for 2012 til 2015. Læreres kompetanse Dysleksi Norges årsberetning for 2012 til 2015 Læreres kompetanse Læreres kompetanse er en absolutt forutsetning for god og riktig hjelp. Det er, og har alltid vært et hovedmål for oss at kunnskap om læring

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16.03.11/163.26 SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen Sak 28/11 Referat 4.-6. mars 2011 Tilstede: Dan-Raoul Miranda, Anders Garbom Backe, Matias

Detaljer

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1 LANDSMØTE 2015 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen DYSLEKSI NORGE s. 1 Forord Til alle delegater og observatører på Dysleksi Norges Landsmøte 2015. Tre år er gått siden sist vi var samlet

Detaljer

VEILEDER. Slik gjennomfører dere en god programprosess

VEILEDER. Slik gjennomfører dere en god programprosess VEILEDER Slik gjennomfører dere en god programprosess 1 Lokale programprosesser I denne veilederen har vi samlet informasjon som kan være nyttig for deg og lokallaget ditt i forbindelse med programprosessen.

Detaljer

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1 LANDSMØTE 2015 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen DYSLEKSI NORGE s. 1 Forord Til alle delegater og observatører på Dysleksi Norges Landsmøte 2015. Tre år er gått siden sist vi var samlet

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Sak 02/11 Referat fra sentralstyremøte 12.-14. november

Sak 02/11 Referat fra sentralstyremøte 12.-14. november 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 30.11.10/163.24 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.02.10 Saksbehandler: Morberg Sak 02/11 Referat fra

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I MARS 15.-16.3.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I MARS 15.-16.3.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I MARS 15.-16.3.2014 TIDSRAMME Lørdag 15. Mars 2014 kl 1300-1800. Søndag 16. Mars 2014 kl 1000-1500. Arbeidsutvalget (AU) 2014 Leder Aysel Øzdemir 98445990 aysel_832304@hotmail.com

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Kjære skolekomitéer! OD-ORDLISTE. Hvordan bruke dette heftet. Innhold. Side 4. Hva er en skolekomité? Verv i skolekomitéen

Kjære skolekomitéer! OD-ORDLISTE. Hvordan bruke dette heftet. Innhold. Side 4. Hva er en skolekomité? Verv i skolekomitéen SKOLE- KOMITÉ HEFTE 2 Innhold Side 3. Hva er OD? Side 4. Hva er en skolekomité? Side 5. Verv i skolekomitéen Side 6. Internvevet Side 7. Materiell Side 8. Regnskap Side 9. 7 ting om OD Midten. Tempoplan

Detaljer

Innledning. God valgkamp, og lykke til! Senterpartiskolen høsten 2014 Kristin Madsen Generalsekretær

Innledning. God valgkamp, og lykke til! Senterpartiskolen høsten 2014 Kristin Madsen Generalsekretær 1 Innledning Velkommen til heftet Klar for valgkamp 12015!, som er laget med tanke på lokallag i Senterpartiet som skal planlegge og gjennomføre valgkamp. Heftet skal benyttes som et studiehefte, slik

Detaljer

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Veilederhefte Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Til lærere og veiledere fra bank og forsikring Dette er et kort kurs i personlig økonomi for elever i videregående skole. Temaet er økonomisk

Detaljer

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet FORBEREDELSER OG GJENNOMFØRING AV UNDERVISNING Aurore Lévêque Søndag 19. april 2015 «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Fra idé til virkelighet

Fra idé til virkelighet Fra idé til virkelighet Prosjektet Denne guiden skal gi litt mer informasjon og tips til dere som planlegger et ungdomsinitiativ gjennom UNG i Europa. Her forklarer vi hva ungdomsinitiativ og nettverksprosjekter

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Årsrapport for elev- og lærlingombudet i Sør-Trøndelag Skoleåret 2011/2012. 1 Innledning... 1. 2 Organisering og drift... 1. 2.1 Økonomi...

Årsrapport for elev- og lærlingombudet i Sør-Trøndelag Skoleåret 2011/2012. 1 Innledning... 1. 2 Organisering og drift... 1. 2.1 Økonomi... Årsrapport 2011 / 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 1 2 Organisering og drift... 1 2.1 Økonomi... 1 2.2 Bemanning... 1 2.3 Mandat... 2 3 Veiledningsarbeid... 3 3.1 Henvendelser... 3 3.2 Informasjon...

Detaljer

5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess

5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess 5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess Postboks 1 Grønland 0133 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt. 7 0133 Oslo Telefon

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Visjon. Full samfunnsdeltagelse for alle med lese-, skrive- og matematikkvansker. Verdigrunnlag Alle mennesker har samme verdi

Visjon. Full samfunnsdeltagelse for alle med lese-, skrive- og matematikkvansker. Verdigrunnlag Alle mennesker har samme verdi Visjon Full samfunnsdeltagelse for alle med lese-, skrive- og matematikkvansker Verdigrunnlag Alle mennesker har samme verdi Organisasjonen arbeider for et inkluderende samfunn for alle. Det at du har

Detaljer

Tilstede: Leder, ØA, KA, MA, SP, PK, Fag, KVK, KVK2, VK, VK2 og Web.

Tilstede: Leder, ØA, KA, MA, SP, PK, Fag, KVK, KVK2, VK, VK2 og Web. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: 05.08.2011 Sted: SBIO-hytta, Norge Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, ØA, KA, MA, SP, PK, Fag, KVK, KVK2,

Detaljer

Hospitering i yrkesfag. Idéhefte. Cecilie Dangmann Rådgiver Avdeling for fag- og yrkesopplæring

Hospitering i yrkesfag. Idéhefte. Cecilie Dangmann Rådgiver Avdeling for fag- og yrkesopplæring Hospitering i yrkesfag Idéhefte Cecilie Dangmann Rådgiver Avdeling for fag- og yrkesopplæring 1 Hva finner du i dette heftet? Dette heftet er for yrkesfaglærere, faglige ledere, instruktører og fellesfaglærere

Detaljer