Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy Tanja Emile Henriksen, Eirin Kjørsvik og Jardar Dahlstrøm

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy Tanja Emile Henriksen, Eirin Kjørsvik og Jardar Dahlstrøm"

Transkript

1 Referat STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Oslo, 8-9 februar 2014 Til stede: Forfall: Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy Tanja Emile Henriksen, Eirin Kjørsvik og Jardar Dahlstrøm BEHANDLEDE SAKER 10. Fokusområder vedtatt på forrige styremøte - oppfølging Hovedmål: Bedre kompetanse til lærere og rådgivere o Samarbeide med DN og prosjekt Dysleksivennlig skole Vedtak: Silje undersøker hvordan dette kan gjøres og kommer med forslag til neste styremøte. o Gi innspill til Unge Funksjonshemmede om å undersøke læreres kunnskap om elever med funksjonshemming. v/ Marius og Jardar Vi fremmet forslag på generalforsamlingen om å undersøke tilrettelegging på vdg. Det ble vedtatt å undersøke høyere utdanning noe som også er viktig for DDS. o Sende brev til senter for IKT i utdanningen Silje legger brevet som ble skrevet i fjor ut på facebook og alle kan komme med innspill. Det må frem hvor viktig det er at læreren har kunnskap og forståelse om programmene. Dette må fåes inn i lærerutdanningen. Brevet sendes før neste styremøte, vi ber om et møte etter brevet er sendt. o Alle lager hvert sitt foredrag til lærerutdanningen. Det er behov for å finne ut mer om hva foredraget skal inneholde. Hva har vi kunnskap om og hva har vi lyst til å fortelle? Hvis tekniske kurs / hva dysleksi er, må vi få skolering først? Mulighet: To typer: 1 personlig erfaringer og 2 generelt. Vi trenger kurs i DDS. Utvide og få med de lokale ungdomsrepresentantene. En sertifiseringsordning der de blir gode på å holde kurs og får muligheten til å ta på seg foredragoppdrag. Mål til neste styremøte: Finne ut hva lærerutdanningen ønsker fra vår side og hvor stort behovet er. o Finne ut hvor mye de har om dysleksi, dyskalkuli og språkvansker på lærerhøyskolen. v/ Nina 1

2 Nina har sendt e-post. Venter på svar. Kan også høre med Åsne. Svaret legges ut på facebook. Hovedmål: Pc-støtten o Pc notatet Forslag til notat ble godkjent med noen små endringer som er gitt til Silje. o Lobbyvirksomhet Marianne, SIlje og Caroline har vært i møte med arbeids- og sosialministeren. Marianne tok opp saken pc-støtten og forklarte at dagens ordning ikke fungerte. Ministeren så for seg at dette skulle ligge under Kunnskapsdepartementet. Mål: I løpet av 2014 få til et møte mellom de to partene. Hovedmål: Flere medlemmer o Oppdatere og spre brosjyren Endringer til brosjyren ble diskutert og vedtatt. - Mer om språkvansker og dyskalkuli - Bytte ut «Hva er dysleksi?» og «Kjennetegn» med tre bokser, en om dysleksi, en om språkvansker og en om dyskalkuli. - Inkludere DDS i «hvem er Dysleksi Ungdom?» - Kutte ut «nettsiden» og utvide «hva vi kan tilby» + skrive litt om felleskapsfølelsen og venner for livet. - «Følg oss på Facebook» o Brosjyren ferdigstilles til neste styremøte. Profilering er satt av i budsjettet. Bruke halvparten før sommeren. Hva ønsker vi? 1. Brosjyrer Tyggis (aka Aktiv Ungdom) 3. Minnepenner 4. Kulepenner i freshe farger 5. Stressball 6. Linjal 7. Kalkulator Drikkeflasker på landstreffet, Kule t-skjorter med tekst, nøkkelbånd Mål neste styremøte: Produktene skal være ferdige slik at vi kan pakke de i goodiebagger. Møte med Erna Solberg Vi har fått vite i ettertid at Dysleksi Norge har vært i møte med Solberg. Vi skulle gjerne sett at vi ble invitert til å være med. Mål neste styremøte: Tenke ut ulike temaer og finne ut hva Dysleksi Norge tok opp på sitt møte. Dette blir lagt ut på Facebook. 11. Leserinnlegg og brev vedr. fagopplæring 2 Nina har skrevet et meget godt leserinnlegg om hennes erfaringer med fagopplæringen.

3 Hvordan spre leserinnlegget: - Aviser (Dagsavisen, nrk.no, Aftenposten, lokale aviser) - Legge det ut på nettisden vår - Sende til Kunnskapsdepartementet og andre relevante kanaler med våre krav til bedre organisering og gjennomføring. Våre ståndpunkter til dette teamet - Enklere for en person med språkvansker, lese- og skrivansker, og dyskalkuli å ta fagprøve. - Bedre tilrettelagt ordinært løp (over lengre tid, fritak i fag og mer praksis) - Eksamen i alternativ 1 skal være tilrettelagt. De som behandler søkandene skal ha bedre kunnskap om DDS. - Fagopplæringsalternativene som er i dag fungerer ikke optimalt. - Nytt alternativ: Helsefagene fra ordinært løp og 3(4) år i praksis + teorieksamen så fagprøve (dette skal være et forslag for et tilrettelagt løp for elever med DDS) I dag - Ordinært: 2 skole og 2 lærling + fagprøve - Fagopplæring: 1: 5 år med praksis og fylt 25 + eksamen, så fagprøve, 2: 3 år jobbing eller praksis og fullføre alle kompetansemålene i opplæringsboken, så fagprøve Mål neste styremøte: Silje ser over våre standpunkter og kommer med en vurdering tilbake til styret om de er gjennomførbare Nina: Sende det ferdige leserinnlgget til styret + Silje for en siste godkjenning. Sende ut leserinnlegget til aktuelle aviser og oppdatere styret underveis. Når vi sender Ninas innlegg til fagforbund og dep. mm. skal vår politikk være med. Silje serpå dette. 12. Samarbeid med Dysleksi Norge sitt landsstyre og sekretariat. Landsstyret / landsstyremøtene På landsstyremøte tok Marianne opp samarbeidet mellom Dysleksi Ungdom og landstyret / sekreteriat. Vi synes ikke dette har fungert optimalt, men håper på en forbedring. Gi inspill til valgkomiteen før valg i 2015 om å innstille ungdommer til landstyret. 3 Sekretariatet Silje i sekretariatet vil sette av en fast dag hver uke for å jobbe for Dysleksi Ungdom. Noe mer når det er styremøter og Landstreff. Tas opp med Dysleksi Norge: Hvor mange prosent av Silje stilling går til Dysleksi Ungdom? Vi syns en dag i uken er litt lite. Hva er muligheten for mer?

4 4 Kurs og aktiviteter 2014 Innspill til Dysleksi Norges kurs i Hva trenger og ønsker ungdom? Kurshelg kun for ungdommer. Mange ulike paralellkurs i løpet av en helgen. Forslag på kurs er: foredragskurs, superbrukerkurs, likemannskurs, Hva er Dysleksi Norge/Ungdom, styrekurs, engelskkurs og mattekurs mm. Dette vil vi gjerne utdype mer. Mestringskurs der vi inviterer ungdommer fra hele landet. Eksempel sommeruke der mestring og sosiale er i fokus. Ledermøte Lørdag søndag 30. mars 2014 er det Ledermøte i Dysleksi Norge. Vi bør jobbe for at lokallagene tar med seg ungdomsrepresentantene i styrene. Hvordan gjør vi dette? Sende brev og e-post til lokallagene Marianne kan lage film om hvorfor det er viktig Premie til de som sender ungdommer. Silje undersøker hva premien kan være. Styret kan sende to deltagere. Hvem skal dra? Vi ønsker at flere fra styret kan dra. Undersøke om det er penger på Dysleksi Ungdom sitt budsjett. Kan de være observatører. Marianne og en til. De som kan dra fra lokallaget gjør det. Av de som ikke kan gjøres hemmelig valg på facebook. De som får bekreftet plass må gi beskjed til Marianne. 13. Økonomi Landsstyret har godtatt Dysleksi Ungdoms forslag til budsjett på kr ,- Utgifter til Opphold Hotellutgiftene på Soria Moria er noe over det budsjetterte. På neste styremøte ønsker vi derfor å være på folketeateret og møte på kontoret til Dysleksi Norge. Profileringsmateriell Styret har fått kr ,- til profileringsmateriell. Viser til sak 10 der det ble vedtatt å trykke materiell. Vi ønsker å sende ut en godibag til de lokale ungdomsrepresentantene etter de har blitt valgt i mars. Vi ønsker å trykke opp for halvparten av pengene nå og halvparten før landstreffet. Andre aktiviteter Styret har kr. 6000,- til aktiviteter og ,- til kurs og representasjon (FFO etc.) Unge Funksjonshemmde skal arrengere en kurshelg i høst. Dato er ikke satt, men muligens før landstreffet. Her er det relevant for oss å delta. På neste styemøte er klatring også et aktivitetsalternativ.

5 Silje kan undersøke og holde oss oppdatert om relevante kurs vi kan delta på. 14. Dyslektikeren Gjennomgang av nr. 1 / 2014 «Nytt fra ungdomsgruppa» - Marianne Nytt fadderkart Kontaktkonferanse for ungdom v/ Silje Fagdag på Høyskolen i Halden v/ Mai-Linn Nordisk treff i Finland v/ Marianne Generalforsamlingen Unge Funksjonshemmede v/ Jardar «Møt» Roberth v/ Elisabeth Malerkurs og ungdomstreff i Oslo v/anette Innhold til neste utgave av Dyslektikeren, minst 4 sider: «Møt» Nina Negaard v/ Elisabeth Nytt fra Ungdomsgruppa v/marianne Ungdommer på ledermøte v/marianne + pers. Tips til muntlig eksamen v/marianne + Silje Treff Ålesund v/marius Dysleksi Bergen og Hordaland klatring i samarbeid med Mental Helse Ungdom Bergen v/nina Hvis lokallaget arrangerer en aktivitet eller du skal på et mestringskurs som representant fra Dysleksi Ungdom - skriv gjerne + ta noen bilder Generelt Diskusjon om innholdet i undomssidene. Er stoffet variert? Fremstår det som interessant for unge lesere? Hvor mye ønsker vi at sekretariatet og redaktør kan redigere stoffet, og hvordan passe på at det allikevel blir ungdommens eget stoff. Vi ønsker at Sekretriatet skal se over skrivefeil og setninger, men ikke redigere altfor mye. Struktur og hovedinnhold skal være det samme. De skal sende korrekturen tilbake til den som skrevet artikkelen. Valgfritt om vi skriver på bokmål eller nynorsk. Helge kan komme på neste styremøte å informere om hvordan skrive gode artikler. Mye i sidene er om Dysleksi Ungdom. Alt vi gjør til en hver tid er ikke like interessant. Vi kan bli flinkere til å huske på at det er til ungdom vi skriver og prøve vårt beste å gjøre det mer spennede. Samtidig viktig å huske på at vi har lese - og skrivevansker, språkvansker og mattevansker selv. 15. Nettside og facebook Facebook: Passe lengde på innleggene. Vi må huske på å ta bilder fra ulike arrangementer vi er tilstede på. Mål neste styremøte: Alle poster minst to ting. Hvis du er på et arrangement der du representerer Dysleksi Ungdom må du poste noe. Hvis hjelp ta kontakt med Marianne. 5

6 Nettside: Siden sist er det lagt ut en tekst om generalforsamlingen til UF og referat og saklister fra forrige styremøte. Sakslisten fra dette styremøte er også lagt ut. Når vi poster noe på nettsiden må vi huske å linke det opp til facebook. Jardar har gjort en god jobb. Mål neste styremøte: Poste en artikkel i månenden. Februar: Ninas leserinnlegg og hvorfor være ungdomsrepresentant? Mars: Ny brosjyre April: Tips til skrifltig eksamen Mai: Invitasjon landstreff og hvorfor komme på landstreffet 16. Lokale ungdomsrepresentanter Oppfølging og forberedelse til lokallagsvalg Ringerunde til de som er ungdomsrepresentanter for å høre om de ønsker å stille igjen og hvordan de har det (litt generelt). Legge ut en artikkel om hvorfor velge ungdomsrepresentanter på nettsiden. - Vi lager spørsmål - Slije sender ut nummerene - Marianne følger dette opp. Sende ut en goodiebag til de nyvalgte. Pakkes på neste styremøte. 17. Kommende styremøter og kommunikasjon i styret. Neste styremøte 31. mai 1. juni FB fungerer bra. Alle må huske å svare. «liker» aka lest. 18. Eventuelt Ros v/marianne Kjempefint at de som er her kunne komme. Vi har gjort en stor innsats i løpet av denne helgen. Takker videre Nina og Jarder for en ekstra innsats mellom de to styremøtene. Bra jobba Stavanger mars - Marius drar 6

Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm

Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm Sakspapirer STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Oslo 31. mai 1. juni 2014 Til stede: Forfall: Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm Eirin

Detaljer

STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM

STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Referat STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Oslo 4. og 5. oktober 2014 Til: Forfall: Referent: Marianne Kufaas Sæterhaug, Nina Negaard, Nina Murberg, Jardar Dahlstrøm, Tanja Emile Henriksen, Helene Hagen Marius

Detaljer

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16.03.11/163.26 SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen Sak 28/11 Referat 4.-6. mars 2011 Tilstede: Dan-Raoul Miranda, Anders Garbom Backe, Matias

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Sak 02/11 Referat fra sentralstyremøte 12.-14. november

Sak 02/11 Referat fra sentralstyremøte 12.-14. november 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 30.11.10/163.24 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.02.10 Saksbehandler: Morberg Sak 02/11 Referat fra

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1 LANDSMØTE 2015 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen DYSLEKSI NORGE s. 1 Forord Til alle delegater og observatører på Dysleksi Norges Landsmøte 2015. Tre år er gått siden sist vi var samlet

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1 LANDSMØTE 2015 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen DYSLEKSI NORGE s. 1 Forord Til alle delegater og observatører på Dysleksi Norges Landsmøte 2015. Tre år er gått siden sist vi var samlet

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer

Detaljer

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april Landsstyrets beretning 2014/2015 Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april 1 Formål med beretningen Denne beretningen vil gi Landsmøte 2015 en innsikt i organisasjonen aktivitet i perioden

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 03.02.2012 Hemsedal Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, KA, VK, PK, Fag, MA, VK2, KVK, KVK2, SP, NA,

Detaljer

Hvordan bruke dem lokalt?

Hvordan bruke dem lokalt? Systemer i Dysleksi Norge Hvordan bruke dem lokalt? Anette Beichmann Dysleksi Oslo Ledermøte Dysleksi Norge Innhold Medlemsregisteret... 3 Oppdater fødselsdato... 3 Oppdater mailadresse og telefonnummer...

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Innledning. God valgkamp, og lykke til! Senterpartiskolen høsten 2014 Kristin Madsen Generalsekretær

Innledning. God valgkamp, og lykke til! Senterpartiskolen høsten 2014 Kristin Madsen Generalsekretær 1 Innledning Velkommen til heftet Klar for valgkamp 12015!, som er laget med tanke på lokallag i Senterpartiet som skal planlegge og gjennomføre valgkamp. Heftet skal benyttes som et studiehefte, slik

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER

VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER Ammehjelpen PB 19, 2832 Biri Telefon 99269726 E- post: ammehjelpen@ammehjelpen.no www.ammehjelpen.no Innhold Velkommen som ammehjelper!... 3 Ammehjelpens vedtekter (link)... 3

Detaljer

Sakspapirer. Stavanger. Roverkongress 12.-14.02.2010

Sakspapirer. Stavanger. Roverkongress 12.-14.02.2010 Sakspapirer Roverkongress 2010 Stavanger 12.-14.02.2010 Innholdsfortegnelse Velkommen til kongress! s 2 - Hilsen fra lokalkomité - Praktisk informasjon Hilsen fra rovernemndsleder s 4 Program for roverkongress

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

VEILEDER. Slik gjennomfører dere en god programprosess

VEILEDER. Slik gjennomfører dere en god programprosess VEILEDER Slik gjennomfører dere en god programprosess 1 Lokale programprosesser I denne veilederen har vi samlet informasjon som kan være nyttig for deg og lokallaget ditt i forbindelse med programprosessen.

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011. Sakliste

REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011. Sakliste REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011 Sted: Oslo - Lisboa Tid: Styreseminar; 2-6. oktober 2011 Sakliste Innhold DAG 1: MØTE MED SEKRETERIATET AD VERKTØYKASSE OG ANNET 3 STYRESEMINAR HØST: SAK 1/11 KONSTITUERING

Detaljer