Miljø og norsk godstransport. Hvilke muligheter kan skapes? Hvordan utvikle en grønn godstransport?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljø og norsk godstransport. Hvilke muligheter kan skapes? Hvordan utvikle en grønn godstransport?"

Transkript

1 Miljø og norsk godstransport. Hvilke muligheter kan skapes? Hvordan utvikle en grønn godstransport? Ole A. Hagen Kommunikasjons- og markedsdirektør, Tollpost Globe

2

3 Disposisjon Kort om Futurum Programmet Helhet ny design Substans (samferdselspolitikk miljø utvikling i logistikk) Utfordre hverandre inspirere / diskutere Miljø- og klima Et lite eksempel Bakgrunn og utvikling Hva gjør Tollpost Globe? Politisk -/ myndigheter Bane / effektivitet Internt / eksternt Miljøregnskap / miljøkalkulator FoU Grønn godstransport Hva bør kundene gjøre? Hva bør leverandørene gjøre?

4 Eksempel: en pakke med sko skal fra varelager i Ski til Pyramiden kjøpesenter i Tromsdalen (avstanden tilsvarer Oslo-Paris...)

5 Godstransport - handler egentlig lite om containere

6 Reiserute og transportmiddelvalg for skoene fra varelager i Ski til Pyramiden kjøpesenter i Tromsdalen km Tromsø-Pyramiden Bodø - Tromsø Trondheim -Bodø Oslo - Trondheim Ski - Oslo Lastebil Tog (diesel) Tog (elektrisk) Båt Lastebil

7 CO 2 - utslipp fra skoesken (g/(tonn)km) / tilsvarende for NO x SO 2 og CO Ski - Pyramiden Oslo - Trondheim Trondheim -Bodø Bodø - Tromsø Tromsø-Pyramiden 10 0 Lastebil Tog (elektrisk) Tog (diesel) Båt Lastebil

8 Sko-esken: Hvilke valg står aktørene overfor? Kjøpe klimakvote for å kompensere for CO2-forbruket? Mindre utslipp ved alternativ(e) reiserute(r)? Krav til leverandører av lastebiler (Euroklasse i bilene)? Investeringer i infrastruktur (elektrifisering av Nordlandsbanen?) Endre bestillingsrutiner? (har noe lager, trenger bare bestille en gang i uken)

9 Bakgrunn: Økt kjøpekraft kombinert med økt (decoupling) globalisering gir økt godstransport (sentralisering / fusjoner ++) Kilde: SSB Vareimporten i volum har økt med 50 prosent på fire år!

10 Sammensetningen av norges klimagassutslipp

11 Nasjonal transportplan

12 Miljøutfordringer ved godstransport Utslipp Støy CO2, CO, NOx,SO2, svevestøv Avfallshåndtering Plast, papir/papp, forbrukeravfall (restavfall), farlig avfall Retur, deponering eller energigjenvinning Energiforbruk, direkte og indirekte Drivstoff Strøm til anlegg HMS, indre miljø Trivsel Sykefravær Skadetall Ytre skader

13 Miljø- og klimastrategi: Hva kan Tollpost gjøre Strategisk Tiltak (Posisjon / Merkevare / Kommunikasjon / Politisk / Samfunnsansvar) FoU Samarbeide med SINTEF, Veritas, Miljøorg. Tiltakspakke(r) Økt jernbaneandel bedre ruteplanlegging Miljøregnskap -/ dokumentasjon Samarbeid med kunder og leverandører Kontraktsfeste avtaleverk

14 Så hva gjør Tollpost Globe? Rammevilkår for samferdsels- og miljøsaker 1. Organisasjonsarbeid LTL / NHO / TF / Logistikkforeningen Cargonet / Jernbaneverket Kunde- og leverandørallianser 2. Politisk arbeid Lobbyvirksomhet Politisk ledelse i departementene, Stortinget (finans, samferdsel, miljø, næring) 3. Media / PR Rikspressen (NRK/TV2/Aftenposten: Sjåfører, NOx-avgift, Sørlandsbanen, CSR, Posten, Alnabru, Klima, ++) Fagpressen

15 Politisk påvirkningsarbeid gjennom media Skal bidra til gjennomslag for våre saker i enkeltprosjekter NOx-avgift / utbygging Alfaset / Kristiansand / ny terminal Bergen Representerer transportbransjen Nasjonal transportplan (mer ressurser, mer bane) Statsbudsjett / revidert / programarbeid Bygger kjennskap og merkevare Miljø Kvinnelige sjåfører Vise samfunnsansvar / CSR Omsorg for ansatte friske på jobben

16 Kommunikasjons- og medieplaner..

17 Miljø og godstransport Politikere og myndigheter God samferdselspolitikk er god miljø- og næringspolitikk. Hvor målrettet krone investert i samferdsel forbedrer miljøet, øker sikkerhet og fremkommelighet på veiene Avgiftene og skatter må rettes i retning fra fordeling til miljø. Koordinering og helhetlig styring av samferdselsinvesteringene Rossavik (førde)

18 Samferdselsløftet forslag til prioriteringer vei/bane For å øke fremkommeligheten for reiseliv og varer bør kombinasjonen av høytrafikkerte veier med ulykker og de viktigste veiene; E6, E18, E39, R 134, E16, Rv7/Rv52, Rv 3 prioriteres først. R136) Trafikksikre 4-feltsveier i intercitytriangelet Svinesund/Grenland/Lillehammer Oslo må forseres. 80% av all landbasert vareforsyning foregår i østlandsområdet. Transportkorridorene er viktig for vareforsyningen: Svinesund Oslo Magnor/Ørje-Oslo Oslo-Grenland-Kristiansand- Stavanger Oslo-Bergen/Haugesund Oslo-Trondheim Trondheim-Bodø Bodø-Narvik-Tromsø-Kirkenes Stavanger-Bergen-Ålesund-Trondheim. Hovedmenden av interregional varetransport går langs disse korridorer. Det utgjør ca 20% av all landbasert varetransport i Norge. For eksportmarkedsbedriftene bør det prioriteres viktige korridorer fra Nord-Norge og vestlandet.

19 Hva gjør Tollpost Globe (bør gjøre)? Kollektiv godstransport Økt samlasting via terminaler Intermodale transportløsninger Samarbeid om distribusjon Jevnere kapasitetsutnyttelse over døgnet Transportmiddel Krav til innkjøp fra bilindustrien Økt bruk av jernbane på hovedstrekningene Bruk av biodiesel som drivstoff (?!) Kjøreopplæring -/ Ecodrive Miljøtransport Krav til miljøregnskap Kjøp av klimakvoter

20 Hvor mye slipper vi ut i dag?

21 Miljøregnskap - / miljøkalkulator

22 FoU: Grønn godstransport (økt transport / økt fokus på klima / økt forskningsinnsats for gods i Norge (og EU)) Kunder etterspør miljøriktig godstransport og informasjon om miljøkonsekvenser av transporten For å få til dette trengs et godt verktøy for å beregne miljøkonsekvenser og analysere forskjellig type transport og tiltak

23 Hovedmål med Grønn Godstransport Utvikling av beslutningsstøttesystem for håndtering av miljøutfordringene for godstransporten samtidig som kravet til effektivitet og konkurransekraft opprettholdes Nytte: (kunnskapsheving (nye FoU-prosjekter), bedre dokumentasjon, beslutninger for transportetatene, bedre samferdsels- og (klima)politikk, sterkere engasjement for næringslivet, produktutvikling)

24 Partnere i konsortiet Tollpost Globe AS (samlaster og prosjekteier) Statens vegvesen (infrastruktur eier) Jernbaneverket (infrastruktureier) Transportbrukernes Fellesorganisasjon (rep. for transportbrukerne) Norge Lastebileier Fellesorganisasjon (transportør på vei) CargoNet (transportør på bane) SINTEF (FoU-partner og prosjektleder) Veritas (sertifisering) Kreab (tidligere Bellonamedarbeidere)

25 Viktige krav til beregningsverktøyet Reflektere betydningen av aktuelle tiltak som: Endre type transportmiddel Endre transportopplegg Mer miljøvennlige teknologi Mer miljøvennlige drivstoff Eco-driving Høyere utnyttelsesgrad av transportmidler Kartlegging av trender og måloppnåelse Gi miljøregnskap for enkelttransporter bedrifters periodiske miljøregnskap VG foto: Erik Braata

26 Prosjektorganisering, ramme ca 10,3 mill NOK

27 Biodiesel og et lite historisk tilbakeblikk..

28 Miljø og godstransport Hva bør transportkjøperne gjøre..? Bestillingsrutiner og planlegging Tidlig henting Differensiering av bestillingsrutiner Lager for transport, og ikke omvent Frekvensstyring Redusere frekvenser Differensiering av leveringsservice Utnyttelse Miljøtransport Reell miljøkrav til transportør Miljøregnskap av transport Kjøp av klimakvoter

29 Hva kan Tollpost og Futurum-kundene gjøre Miljøstatus Miljøregnskap Forslag til tiltak (måle endringer) Miljø inn i kontrakter Konsekvenser (for begge parter) Kontrakter med kundene

30 takk for oppmerksomheten

31 Tollpost Globe s Miljøpris Økt fokus på kundene Premiere de som har gjort sterk innsats for å satse

32 Miljøpris Juryens begrynnelse Selskapet har vært en konstant pådriver mot Tollpost Globe for økt bruk av jernbane på de strekninger jernbanen trafikkerer. Selskapet tilrettelegger internlogistikken mot de tider det er ledige plasser på jernbanen. Selskapet sendte containere på jernbane i 2007; Kun 10 % av totalt antall containere på disse strekningene gikk med bil. Dette skyldes stort sett på grunn av manglende plasser på jernbanen i toppsesong.