Norsk-engelsk ordliste pr. april 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk-engelsk ordliste pr. april 2010"

Transkript

1 Norsk-engelsk ordliste pr. april 2010 BYSTYRETS ORGANER OG KONTOR Bystyret Forretningsutvalget Komité for finans Komité for helse og omsorg Komité for kultur, idrett og næring Komité for miljø og byutvikling Komité for oppvekst Klagenemnden Kontrollutvalget Valgstyret Byombudet Bystyrets kontor Folkevalgtopplæring og komitedrift Kommune- og stortingsvalg Kontordrift Organisasjon, strategi og personalutvikling Representasjon, ordfører Representasjon Utvalgsarbeid Kommunerevisjonen Kontrollutvalgets sekretariat City Council Procedures Committee Standing Committee on Finance Standing Committee on Health and Social Affairs Standing Committee on Cultural Affairs, Business Development and Sports Standing Committee on Environmental Affairs and Urban Development Standing Committee on Education Appeals Board Control Committee Election Supervision City Ombudsman City Council Administration Unit for the Standing Committees Election Administration Unit Budget and Technical Unit Strategy and Personnel Unit Office of the Mayor Protocol Unit Unit for the Council and Committees Procedures Office of the City Auditor Control Committee Secretariat BYRÅDET OG BYRÅDSAVDELINGENE Byrådet Byrådsleders avdeling Byrådets kontor /Stab Seksjon informasjon Internasjonal enhet Seksjon for Samfunnssikkerhet og beredskap City Government (City) Chief Commissioner's Department City Government Secretariat/Staff Information Section International Relations Section for Civil Protection and Emergency Planning Byrådsavdeling for barnehage og skole Fellesadministrasjon Seksjon for strategi og utredning Seksjon for økonomi Fagavdeling barnehage og skole Lokale rådgivere Department of Education Section for Administrative Services Section for Strategy and Planning Finance Section Section for schools / Section for kindergartens Support Unit Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap Stab HR-seksjonen Department of Finance, Competition and Ownership Unit for Administrative Services/Staff Section for Human Resources Listen tar utgangspunkt i Oslo kommunes ordliste. Oslo kommune har utarbeidet sin ordliste i samarbeid med Universitetet i Oslo, institutt for lingvistikk og Utenriksdepartementet, oversettertjenesten.

2 Seksjon for konkurranse og utvikling Økonomiseksjonen Bedrift Forhandling Innkjøpsseksjonen Section for Competition and Change Section for Budget and Finance Unit for Municipal Ownership Central Bargaining Unit Procurement Section Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Seksjon kunst og kultur Idrettsseksjonen Stab Dokumentsenteret Department of Culture, Church Affairs and Sports Section for Arts and Cultural Affairs Section for Sports Unit for Administrative Services/Staff City Government Archive Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Personal Økonomi og IT Seksjon for byutvikling Seksjon for eiendomsutvikling og utbyggingsavtaler Seksjon for klima Fagavdeling for byggesak og private planer Department of Urban Development, Climate and Environmental Affairs Personnel Unit Budget and ICT Unit Section for Urban Development Section for Property Development and Contracts Climate Section Section for Development Control and Private Plans Byrådsavdeling for helse og inkludering Seksjon for administrativ oppfølging Seksjon for sosial og barnevern Seksjon for helse og omsorg Seksjon økonomi og budsjett Department of Health and Social Inclusion Section for Administrative Services and Support Section for Social Services and Child Welfare Section for Health and Care Services Section for Finance and Budget Byrådsavdeling for næring, eiendomsforvaltning og samferdsel Stab Næring Samferdsel Eiendomsforvaltning Department of Business Development, Property Management and Transport Unit for Administrative Services/Staff Unit for Value Creation Unit for Transport Unit for Property Management VIRKSOMHETENE Enheter, etater, kommunale foretak og AS Arbeidstreningsbedriftene (AS) Barnas kulturhus Barnevernvakten BBB KF Bergen Bompengeselskap AS Bergen Byarkiv Bergen Bydrift AS Bergen Hjemmetjenester KF Bergen Kino AS Bergen kommunale bygg Bergen kommunale Pensjonskasse Bergen kulturskole Units, Agencies, Municipal Undertakings and Limited Companies Vocational Rehabilitation Services Ltd Competence Center for Childrens Culture Child Welfare Emergency Unit Municipal Undertaking for Housing and Redevelopment Bergen Road Toll Ltd Bergen City Archives Bergen City Engineering Ltd Municipal Undertaking for Home Care Services Bergen Cinema Ltd Municipal Buildings Agency Bergen Municipal Pension Fund Bergen Culture School

3 Bergen Kunstmuseum Bergen legevakt Bergen Off. bibliotek Bergen og omland Havnevesen Bergen Parkering KF Bergen skolemuseum Bergen Tomteselskap AS Bergen Vann KF Bergen Voksenopplæring BIKS BIR AS Boligetaten Brannvesenet Byantikvaren Byggesak og private planer Byggvedlikehold Etat for plan- og geodata Fengselshelsetjenesten Grønn etat Gullstølen kjøkken Helsevernetaten Hjelpemiddelhuset Hålandsdalen leirskole Idrettsetaten IKT- drift Kemneren Kommuneadvokaten Kontor for skjenkesaker Lønns- og regnskapssenteret MOKS Overformynderiet Samferdselsetaten Strax-huset Syns- og audiopedagogisk tjeneste U1880 Utekontakten Vann og avløpsetaten Vikarservice Bergen Art Museum Agency for Accident and Emergency Services Bergen Public Library Bergen Port Authority Municipal Undertaking for Parking Bergen School Museum Bergen Land Developer Ltd Municipal Undertaking for Water Works Bergen Adult Education Bergen International Culture Centre The Bergen Area s Inter Municipal Waste Handling Company Ltd. Agency for Social Housing Agency for Fire and Rescue Services Agency for Cultural Heritage Management Agency for Development Control and Private Plans Agency for Building Maintenance Agency for Planning and Geodata Prison Health Services Agency for Landscape Design and Agriculture Municipal Catering Services Health Protection Agency Independent Living Equipment House Hålandsdalen camp school Agency for Sports Facilities ICT-services Tax Collection Office (Office of the) City Advocate Agency for Licensing and Permits Wages and Accounting Agency Refugee and Immigration Agency Public Guardian's Office Agency for Road and Transport Agency for Drug Addiction Services Visual teaching and educational audio services Central Youth Culture House Youth Support Team Agency for Water and Sewerage Works Agency for Temporary Employment STILLINGSBETEGNELSER: Bystyret: Bystyremedlem Fraksjonsleder Gruppeleder Gruppesekretær Komitéleder (Kommunalråd) Komiténestleder Ordfører Politiske grupper Politiske partier Varamedlem Member of the City Council Party spokesman Leader of party group in the City Council Secretary of party group in the City Council Committee Chair Deputy Committee Chair Mayor Political Groups Political Parties Deputy Member

4 Varaordfører Byombudet: Byombud Bystyrets kontor: Bystyrets direktør Komitésekretær Deputy Mayor City Ombudsman of the City Council Administration Committee Secretary Komitésekretær for...-komiteen Secretary to the Standing Committee on... Kommunerevisjonen: Revisjonssjef/Kommunerevisor Kontrollutvalget: Leder av sekretariatet for kontrollutvalget Byrådet: Byråd for... Byrådsleder Byråd for byutvikling, klima og miljø Byråd for helse og inkludering Byråd for barnehage og skole Byråd for finans, konkurranse og omstilling Byråd for kultur, kirke, idrett og eierskap Byråd for næring, eiendomsforvaltning og transport Politisk rådgiver Byrådsavdelingene: Arbeidsmiljøsjef Direktør for arbeidsgiverseksjonen Direktør for konkurranse og utvikling Innkjøpssjef Kommunaldirektør Informasjonsdirektør Næringssjef Regnskapssjef (konsern) Stabssjef Økonomidirektør HR-sjef Forhandlingsdirektør Gjennomgående stillinger + virksomhetene: Administrasjonssjef...sjef (spesifikk term for avd.sjef) Byantikvar Byarkivar Direktør for AS Direktør for KF Etatssjef/Direktør Fagdirektør Fagsjef Førstekonsulent Førstesekretær Kemner City Auditor Head of the Control Committee Secretariat Commissioner for... (Member of the City Government) (City) Chief Commissioner - (Leader/Head of the City Government) Commissioner for City Development, Climate and Environmental Affairs Commissioner for Health and Social Inclusion Commissioner for Education Commissioner for Finance, Competition and Change Commissioner for Culture, Church Affairs, Sports and (Municipal) Ownership Commissioner for Business Development, (Property Management) and Transport Political Adviser Head of Working Environment and Safety for Personnel Management for Competition and Change Head of City Procurement General of Information Head of Value Creation Corporate Chief Accountant Chief-of-staff of Finance Head of Administration Head of the... Department of Cultural Heritage Management of the City Archives (City Archivist) Managing Chief Adviser Senior Executive Officer Senior Secretary of the Tax Collection Office / City Treasurer

5 Konsulent Informasjonssjef IT-sjef Kultursjef Planlegger Personalkonsulent Personalsjef Rådgiver (juridisk, info-, senior-, spesial-) Rådhus intendant Saksbehandler Sekretær Seksjonsleder/-sjef Seniorrådgiver Sosialsjef Spesialkonsulent Spesialrådgiver Økonomileder/-sjef Executive Officer Head of Information Head of IT Head of (City District Culture Centre) Adviser/Planner HM-officer / personnel officer Head of Personnel Services Adviser (Legal, Information, Senior, Special) City Hall General Services Executive Officer Secretary Head of Section Senior Adviser Head of Social Services Senior Executive Officer Special Adviser Head of Finance ANDRE RELEVANTE ORD OG UTTRYKK: aksjeselskap aksjeselskap (deleid) aksjeselskap (heleid) arbeidsmiljøutvalg attføring avdeling balansert målstyring barnehage barnehagestyrer barnevern Bergen by museum Bergensprogrammet bofellesskap bompenger brukervalg bybane bybanekontoret bydel f. eks. Bergenhus bydelsstyre byomfattende tiltak byråd/kommuneråd (parlamentarisk modell) byrådssak byrådsvedtak bystyremelding bystyresak bystyrevedtak eiendomsforvaltning eierskap eldresenter energiforsyning enhet limited company partly owned limited company wholly owned limited company working environment committee rehabilitation department/section balanced scorecard day care facility / kindergarten head of day care facility / kindergarten child welfare Bergen City Museum Bergen Program for Transportation, Urban Development and the Environment sheltered accommodation (with services) road toll customer choice systems light rail Light Rail Project Office district eg. City of Bergen, Bergenhus District district council city-wide measures city/municipal government City Government proposition City Government decision report (xx/2000) to the City Council proposition to the City Council city council decision (municipal) property management (municipal) ownership senior citizens' community centre energy supplies unit

6 ergoterapeut etat fagarbeider forbrenningsanlegg formannskap forsøksordning forvaltningsenhet forvaltningssaker frivillig organisasjon frivillighetssentral fylkeskommune fylkesmann fylkesting (tradisjonell modell) fylkesting (parlamentarisk modell) fylkesrådmann (tradisjonell modell) fylkesutvalg (tradisjonell modell) fysioterapeut førskolelærer grunnskole helseinstitusjoner helsestasjon helsesøster helsetjenester hjelpepleier hjemmebaserte tjenester/hjemmetjenester HMS (helse, miljø og sikkerhet) husholdningsavfall ingeniør / senioringeniør innstilling inntekter interkommunal inkludering introduksjonskurs kommunalt foretak kommune kommunehelsetjeneste kommuneloven kommunestyre (formannskapsmodell) occupational therapist agency (evt. municipal agency) skilled workman / specialized worker incineration plant municipal executive board trial arrangement administrative unit administrative matters NGO (non-governmental organization) volunteer centre county authority county governor county council county parliament chief county executive county executive board physiotherapist pre-school teacher primary and lower secondary school / compulsory school health care institutions child health clinic public health nurse health services nursing assistant / care assistant home care services / home help services EHS (environment, health and safety) household waste engineer / senior engineer recommendation revenue inter municipal social inclusion introductory course municipal undertaking municipality primary health care local government act municipal council kommunestyre (parlamentarisk modell) city (or municipal) council konkurranseutsetting kriteriesystemet kulturkontor kunstsamlingene læreplan lærervikar lærling likestilling lovendring lovgivende melding (til bystyret) merknad competitive tendering budget criteria system district culture centre/unit city art collections curriculum supply teacher apprentice (gender) equality amendment legislative report comment

7 miljørettet helsevern miljøspørsmål mistillitsforslag morsmålsundervisning myndighetsfordeling offentlig-privat samarbeid omsorgsbolig PPT personalavdeling psykisk utviklingshemmet rammeavtale rammeoverføringer rehabiliteringssenter rektor resirkulering resultatenhet rådmann (formannskapsmodell) sentralt samarbeidsutvalg skatteinnkreving skolefritidsordning smittevernkontoret smittevernoverlege soneleder (hjemmebaserte tjenester) sosiale tjenester sosialkontor spesialundervisning stille kabinettspørsmål styringssystem sykehjem sykepleier tilgjengelighet to-nivå modell trygdebolig ungdomssenter utekontakt utgifter vann og kloakk vernepleier videregående skole yrkesopplæring øremerkede tilskudd environmental health environmental issues motion for vote of no confidence mother tongue tuition distribution of authority public-private partnership sheltered housing pedagogical & psychological units personnel department person who has intellectual and developmental disabilities/mentally handicapped framework agreement block grants rehabilitation centre headmaster recycling economic unit chief municipal executive staff consultation committee tax collection day care facilities for schoolchildren office of Infection Control chief medical officer of Infection Control Head of district (home care services/home help services) social services social services office special education request a vote of confidence system/model of government nursing home trained nurse accessibility two-level model welfare housing youth centre youth support team expenditures water and sewerage social educator/nurse upper secondary school vocational training earmarked grants

Bergen kommune. Bystyret City Parliament (67) 8 bydelsstyrer Kontrollutvalget BYRÅDET. Byrådsavdeling for finans

Bergen kommune. Bystyret City Parliament (67) 8 bydelsstyrer Kontrollutvalget BYRÅDET. Byrådsavdeling for finans kommune Bystyret City Parliament (67) 8 bydelsstyrer Kontrollutvalget Komité for finans og næring Komité for miljø og byutvikling Komité for kultur, idrett og oppvekst Komité for helse og sosial, service

Detaljer

Kommunal organisering 2012

Kommunal organisering 2012 NIBR-rapport 2012:21 Sara Blåka Trond Tjerbo Hilde Zeiner Kommunal organisering 2012 Redegjørelse for Kommunal og regionaldepartementets organisasjonsdatabase. Kommunal organisering 2012 Andre publikasjoner

Detaljer

Language Identity Culture. Annual Report

Language Identity Culture. Annual Report Language Identity Culture Annual Report 2013 Introduction This is the Digni report to Norad for 2013. The report is divided into three main sections, covering the work of the secretariat, the project portfolio,

Detaljer

Subjects - book collection / Emneliste - bibliotekets bøker

Subjects - book collection / Emneliste - bibliotekets bøker Subjects - book collection / Emneliste - bibliotekets bøker A Accounting Regnskap 657 Accounting : Annual statements Regnskap : Årsregnskap. Årsoppgjør 657.375.1 Accounting : Cost accounting Regnskap :

Detaljer

Fremtiden er i Narvik The future lies in Narvik

Fremtiden er i Narvik The future lies in Narvik Foto: Kjell G. Karlsen Fremtiden er i Narvik The future lies in Narvik Foto: Infoto, Harald Harnang På vegne av ansatte i Narvik kommune ønsker vi velkommen til Narvik On behalf of the employees of Narvik

Detaljer

Emneliste - bibliotekets bøker / Subjects - book collection

Emneliste - bibliotekets bøker / Subjects - book collection Emneliste - bibliotekets bøker / Subjects - book collection A Adam Smith (økonomiske skoler) Adam Smith (economic schools) 330.821.1 Administrasjon og ledelse, teori Management and leadership, theory 65.01

Detaljer

Education for climate resistant development

Education for climate resistant development Education for climate resistant development ODW 2013 Name of Norwegian applicant organizations Naturvernforbundet and Natur og Ungdom. Contact person for ODW during the application period Kay Asbjørn Schjørlien,

Detaljer

Kulturstatistikk 2003. Culture Statistics 2003. D 315 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Kulturstatistikk 2003. Culture Statistics 2003. D 315 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 315 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kulturstatistikk 2003 Culture Statistics 2003 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Noregs offisielle statistikk I denne

Detaljer

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer

Standard for yrkesklassifisering (STYRK-08)

Standard for yrkesklassifisering (STYRK-08) Notater 17/2011 Standard for yrkesklassifisering (STYRK-08) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser

Detaljer

Statistisk årbok 1995

Statistisk årbok 1995 C47 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistisk årbok 995 4. årgang Statistical Yearbook 995 4th Issue Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 995 Standardtegn

Detaljer

VERNER VIKTIGE VERDIER

VERNER VIKTIGE VERDIER VERNER VIKTIGE VERDIER Publisert: Mars 2013 Trykk: 600, Departementenes servicesenter (DSS) Layout: Lillian Nordby Øktner ØKOKRIM Foto: - Alle foto uten kreditering på selve bildet, er tatt av Jan Erik

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 1990 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1990 109th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2946-4 ISSN 0377-8908 Standardtegn

Detaljer

NIDS Development Services

NIDS Development Services NIDS Development Services Mapping of the Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities follow up 2013 Report 2014-02-20 Annika Nilsson Zozan Kaya Mari Mogen 1 Table of Contents Executive

Detaljer

Strategy 2010-2013. Norwegian University of Life Sciences. Vision Statement

Strategy 2010-2013. Norwegian University of Life Sciences. Vision Statement Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Strategi Strategy 2010-2013 Det levende universitet Strategy 2010-2013 Norwegian University of Life Sciences Vision Statement

Detaljer

INSTITUTE FOR SOCIAL RESEARCH SCIENTIFIC STAFF. The Institute for Social Research (ISF) is an independent foundation whose primary objectives

INSTITUTE FOR SOCIAL RESEARCH SCIENTIFIC STAFF. The Institute for Social Research (ISF) is an independent foundation whose primary objectives INSTITUTE FOR SOCIAL RESEARCH The Institute for Social Research (ISF) is an independent foundation whose primary objectives are: To promote the study and understanding of social structures and social change,

Detaljer

Curriculum vitae Terje P. Hagen

Curriculum vitae Terje P. Hagen Curriculum vitae Terje P. Hagen Date: July 2014 Born: February 15, 1957 Place: Haram, Norway Nationality: Norwegian Marital status: Married, 3 children Address (office): Department of Health Management

Detaljer

Er det størrelsen det kommer an på?

Er det størrelsen det kommer an på? Sissel Hovik og Trine Monica Myrvold Er det størrelsen det kommer an på? Små kommuners evne til å ivareta generalistkommunekravet 1 Forord Dette er en rapport fra et forskningsprosjekt om generalistkommunekravet.

Detaljer

Seminar om Samfunnssikkerhet og diskusjon av forskningsresultater

Seminar om Samfunnssikkerhet og diskusjon av forskningsresultater Seminar om Samfunnssikkerhet og diskusjon av forskningsresultater Tirsdag 6. oktober kl 09.30 16.00 Sted: S. P. Andersens v 5, Trondheim Program Møteleder: Lars Bodsberg, SINTEF 09.30 Velkommen, hvorfor

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK 1970

STATISTISK ÅRBOK 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 263 STATISTISK ÅRBOK 1970 89. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1970 89th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 Standardtegn

Detaljer

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Møteinnkalling Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: Hotel Norge, Lillesand Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Ernst Håkon Jahr Sigbjørn Reidar

Detaljer

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society ENGELSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

Universell utforming og tilgjengelighet i norsk boligpolitikk Sosial regulering, institusjonelle rammer og lokal iverksetting

Universell utforming og tilgjengelighet i norsk boligpolitikk Sosial regulering, institusjonelle rammer og lokal iverksetting Universell utforming og tilgjengelighet i norsk boligpolitikk Sosial regulering, institusjonelle rammer og lokal iverksetting RUNE HALVORSEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE notat nr 5/12 NOva Norsk institutt

Detaljer

N E W S L E T T E R. International Federation of Library Associations and Institutions. Libraries Serving Disadvantaged Persons Section

N E W S L E T T E R. International Federation of Library Associations and Institutions. Libraries Serving Disadvantaged Persons Section International Federation of Library Associations and Institutions Libraries Serving Disadvantaged Persons Section N E W S L E T T E R Number 61, December 2005 Contents Editorial................... 1 IFLA

Detaljer

1. MAI 1973 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 1973 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

1. MAI 1973 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 1973 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG BARNEOMSORG. MAI 9 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 9 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 1 CONTENT / INNHOLD even more enthusiasm in 2015 04 This is Havila Shipping ASA Dette er Havila Shipping ASA 09 Key events Viktige hendelser 10 Key figures

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XII 0 STATISTISK ÅRBOK. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Standardtegn.

Detaljer

Nr. 11 2003 Side 1695 1874 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 11 2003 Side 1695 1874 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2003 Side 1695 1874 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 Utgitt 20. august 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Aug. 1. Lov nr. 86

Detaljer

ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF THE ENVIRONMENT

ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF THE ENVIRONMENT ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF THE ENVIRONMENT EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussels Belgium Your ref Our ref Date 12/3775-1 JUL 2013 Time extention notification for the NO2 limit value

Detaljer