Politisk organisering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politisk organisering"

Transkript

1 Politisk organisering Kommunestyre Kontrollutvalg Klagenemnd Komité 1 Barnehager, Grunnskole Barn og Familie Kultur Komité 3 Plan, miljø og næring Bygg og Eiendom Teknisk drift Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede K18 ungdommens kommunestyre Komité 2 Helse og Omsorg Sosiale tjenester Partssammensatt utvalg Viltnemnd Formannskap

2 Administrativ organisering Rådmann Nils Hesthagen Kommunalsjef Odd Syversen Kommunalsjef Odd Arnvid Bollingmo Stabsavdeling Informasjonssjef Kjeld Dag Svendsen Kommunelege 1 Jens Mørch Teknisk drift Arne Bergum Teknisk sjef Barnehage Inger Torun Holmgren Barnehagesjef Barn og familie Nina Beate Andfossen Barn og familiesjef Bygg og eiendom Tore Venås Bygg og eiendomssjef Kultur Aud Sigrid Holst Kultursjef Grunnskole Fred Sørensen Grunnskolesjef Plan, miljø, og næring Tore Stenseng Plan, miljø og næringssjef Helse og omsorg Åse Flatland Helse og omsorgssjef Sosial Walter Draget Sosialsjef

3 BARN OG FAMILIE BARN- OG FAMILIESJEF HELSESØSTERTJENESTER PP-TJENESTER BARNEVERNTJENESTER TILRETTELAGTE TJENESTER

4 BYGG OG EIENDOM BYGG- OG EIENDOMSSJEF RENHOLD Seksjonsleder VEDLIKEHOLD Seksjonsleder

5 TEKNISK DRIFT avd. ingeniør TEKNISK SJEF Driftsavdeling driftsleder Brann og beredskap brannsjef

6 BARNEHAGE Spesialpedagog BARNEHAGESJEF HOV BARNEHAGE Styrer GRETTEGUTUA BARNEHAGE Styrer ODNES BARNEHAGE Styrer FLUBERG BARNEHAGE Styrer AVDELING GRIME BARNEHAGE AVDELING TREVATN BARNEHAGE AVDELING LANDÅS BARNEHAGE AVDELING VESTSIDA BARNEHAGE

7 GRUNNSKOLE Voksenopplæring Logopedtjeneste Off. bading GRUNNSKOLESJEF SØNDRE LAND UNGDOMSSKOLE Rektor FRYAL SKOLE og SFO Rektor ODNES SKOLE og SFO Rektor LANDÅS SKOLE og SFO Rektor VESTSIDA SKOLE og SFO Rektor

8 KULTUR Ungdomskontakt Kulturmedarbeidere Kinopersonale Klubbleder KULTURSJEF BIBLIOTEK Biblioteksjef KULTURSKOLE

9 PLAN, MILJØ OG NÆRING PLAN,MILJØ OG NÆRINGSSJEF Skogbruksjef Landbruksveileder Ingeniør-oppmåling Ingeniør- byggsak Skogsarbeider

10 HELSE- OG OMSORG HELSE- OG SOMSORGSSJEF Medarbeider/konsulent 1. ETG. SYKEHJEM Avdelingssykepl. DAG-/AKTIVITETSAVD. HJEMMESYKEPLEIEN 2. ETG. SYKEHJEM Avdelingssykepl. KJØKKEN Kjøkkensjef FYSIOTERAPITJ. Led. fysioterapeut LEGETJENESTE Adm/fagl.leder HOVLI ELDRESENTER HJEMMETJENESTEN Områdeleder MOG-1 Mog-leder MOG- 2 Mog-leder MOG-3 Mog-leder MOG-4 Mog-leder MOG-5 Mog-leder MOG-6 Mog-leder AOS Aktivitet og opplæring

11 SOSIAL sosialsjef fagkoordinator psykisk helsearbeid psykiatrimedarbeider fagkoordinator saksbehandling saksbehandler psykiatrimedarbeider saksbehandler psykiatrimedarbeider saksbehandler psykiatrimedarbeider saksbehandler ruskoordinator saksbehandler gjeldsarbeid

12 STAB Stabssjef Kontorsjef Personalsjef Regnskapssjef Skatt og innfordringssjef Sekretær konsulent Sekretær -lønn (permisjon 30%) konsulent -lønn 80 % stilling Sekretær personal konsulent - regnskap Sekretær Skatt innkreving Sekretær - skatt Skatt- innkreving sekretær Servicetorg Sekretær - personal 60% stilling Sekretær 60% stilling Servicetorg fagarbeider - regnskap konsulent VA m.v. IT-konsulent IT-konsulent konsulent personal saksbehandler ledig fra konsulent økonomi sekretær plan- landbruk - bygg Sekretær Servicetorg - post arkiv Innkjøpsleder (50% Nordre Land) arbeidsleder Flyktning og sysselsetting sekretær flyktning og sysselsetting Sekretær Servicetorg - sentralbord Sekretær sosialkontoret 60% stilling kontormedarbeider sosialkontoret 50% stilling (+30% midl.)