Bergen kommune. Bystyret City Parliament (67) 8 bydelsstyrer Kontrollutvalget BYRÅDET. Byrådsavdeling for finans

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen kommune. Bystyret City Parliament (67) 8 bydelsstyrer Kontrollutvalget BYRÅDET. Byrådsavdeling for finans"

Transkript

1 kommune Bystyret City Parliament (67) 8 bydelsstyrer Kontrollutvalget Komité for finans og næring Komité for miljø og byutvikling Komité for kultur, idrett og oppvekst Komité for helse og sosial, service og utvikling og teknisk miljø BYRÅDET sleders avdeling savdeling for finans savdeling for helse og sosial savdeling for kultur, idrett og skole savdeling for miljø og byutvikling savdeling for service og utvikling savdeling for tekniske tjenester Etater og virksomheter

2 Bystyrets organer Bystyret (67) Kontrollutvalget Forretningsutvalget Ombudene Klagenemnden Valgkomiteen Bystyrets kontor Valgstyret Komite for finans og næring Komite for helse og sosial, service og utvikling og teknisk miljø Komite for kultur, idrett og oppvekst Komite for miljø og byutvikling Administrasjons-utvalget 8 bydelsstyrer

3 sleders avdeling sleder Politisk rådgiver Informasjon Næringsutvikling Næringsservice Kommuneadvokaten

4 savdeling for finans Politisk rådgiver Finansdirektør AS Tomteselskap Plan/ analyse Regnskap Budsjett Finans Kontroll og Kompetansekontor oppfølging for bedrifter Innkjøp Vernede bedrifter Andre AS med kommunale eierinteres- shalvøens kommunale kraftselskap AS og Omland Havnevesen sområdets Interkommunale Renovasjons- Kemner Sentralt regnskapskontor overformyn- Kino Parkeringssel- Kontor for skjenkesaker

5 savdeling for helse og sosial Helse og omsorg Sosial og barnevern Barnevernvakten Gjeldsrådgiv- Konfliktrådet for Hordaland Næringsmiddeltilsynet og miljørettet helsevern Strax-huset legevakt Infeksjonsforebyggende kontor Mottaks- og kompetansesenteret Utekontakten

6 savdeling for kultur, idrett og skole Direktør for kultur Direktør for idrett Direktør for skole og barnehage kunstmuseum skolemusem off. bibliotek Distriktskontorer Sentrum sør Voksenopplæringen Morsmålopplæ- Edvard Grieg museum Hanseatisk museum Internasjonalt kultursenter Sentrum nord Vest Synsped. senter Innføringssenter for fremmed- Barnas hus Fana Kulturskolen Åsane

7 savdeling for miljø og byutvikling Miljø Bolig Byutvikling Bolig Oppmåling Byantikvar Grønn Byggesak Plan

8 savdeling for service og utvikling Personal Kompetanse Organisa- sjonsutvik- Informasjonsteknologi Arbeidsmiljø Forhandlinger byarkiv Bydelene Sentralt lønnskontor Forliksrådet Arna hus Fana Fyllingsdalen Laksevåg Ytrebygda Årstad Åsane

9 savdeling for tekniske tjenester Beredskap og redningstjeneste Kommunalteknikk Byggteknikk Vegetaten brannvesen Bydrift Vann- og avløpsetaten Byggvedlikehold bygg og eiendom

10 et sleders avdeling for finans for helse og sosial for kultur, idrett og skole for miljø og utvikling for service og utvikling for tekniske tjenester Kommuneadvokaten Kemneren Regnskapskontor Overformynderiet Kontor for skjenkesaker BKK FSG BBB BIR BOHV Andre AS med kommunale eierinteresser Perkeringsselskapet Pensjonskassen Tomteselskapet kino NMT KTH IFK Legevakt Barnevernsvakt Oppsøkende avd. Strax-huset Mottaks- og kompetansesenter Gjeldsrådgivning Konfliktråd offentlige bibliotek Voksenopplæringen kunstmuseum Edvard Griegs museum skolemuseum Hanseatisk museum Barnas Hus Synspedagogisk senter Kulturskolen internasjonale kultursenter Byantikvar Bolig Byggesak Plan Grønn Oppmåling Lønnskontor Byarkivet Forliksrådet Bydelene: Arna hus Fana Fyllingsdalen Laksebåg Ytrebygda Årstad Åsane Vann og avløp Veg Brannvesen Bydrift Byggvedlikehold bygg og eiendom

11 savdeling for tekniske tjenester Nils Arild Johnsen Ove Foldnes Felles stab Økonomi: Susan Nordhagen Dahle Personal: Inger Bjerkestrand Informasjon: Rune Jenssen Seksjon beredskap og redningstjeneste Steinar Matre Seksjon kommunal teknikk Magnar Sekse Seksjon byggteknikk Trygve Johnsen Vann- og avløpsetaten Ivar D. Kalland Vegetaten Anita Kristiansen brannvesen Helge Eidsnes Bydrift Lars Tveten Byggvedlikehold Bjørn Ove Lid bygg og eiendom KF Dagfinn Øvrebotten

12 Miljø og byutvikling Miljø og byutvikling består av én byrådsavdeling og seks fagavdelinger. Fagavdelingene utabeider faguredninger, mens byrådsavdelingen fungerer som byrådets departement og foretar vurderinger og lager forslag til politiske vedtak i samråd med byråden. Tom Knudsen Edel Eikeseth Fellestab Administrasjonssjef Eva Tamber Informasjon Informasjonsleder Anne Kringstad Miljø Kst. miljøsjef Per Vikse Bolig Administrasjonssjef Eva Tamber Byutvikling Direktør Odd Pedersen Bolig Boligsjef Olav Ohnstad Oppmåling Oppmålingssjef Stein Krokmyrdal Byantikvar Kst. byantikvar Bente Mathisen Grønn Parkshef Sissel Lerum Byggesak Byggesaksjef Per Kleve Plan Plansjef Torbjørn Nævdal