Håndbok. Til arbeidet med tilrettelagt litteratur og leseombud LESER SØKER BOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok. Til arbeidet med tilrettelagt litteratur og leseombud LESER SØKER BOK"

Transkript

1 Håndbok Til arbeidet med tilrettelagt litteratur og leseombud LESER SØKER BOK 2008

2 TILRETTELAGT LITTERATUR OG LESEOMBUDSVIRKSOMHET VED BIBLIOTEKET I juni 2008 passerte Leser søker bok 140 samarbeidsavtaler med ulike bibliotek rundt om i landet. Det er også over 700 leseombud i aktivitet på ulike institusjoner. Dette innebærer at Leser søker bok har nådd noen sentrale målsettinger. Det betyr også at langt flere mennesker enn tidligere nå får ta del i de opplevelser som litteratur og annen skriftlig informasjon kan gi oss. 30% av den voksne befolkningen har i varierende grad problemer med å tilegne seg informasjon fra en vanlig tekst, som for eksempel denne. Dette tallet er bekreftet gjennom to internasjonale leserferdighetsundersøkelser, ALL og SIALS som er blitt gjennomført de siste årene. (Hhv Adult Literacy and Life Skills og Second International Adult Literacy Survey.) Den tilrettelagte litteraturen er ment som hjelp til de som har reduserte leseferdigheter, og som evt. kan bli bedre lesere. Leseombudsordningen er et tilbud til de som av ulike årsaker ikke kan lese selv. 30% av den voksne befolkningen er et enormt tall. Likevel er disse spredd i mange forskjellige grupper, med høyst ulike behov for tilrettelegging. Innenfor alle identifiserbare undergrupper møter vi det som vi møter i befolkningen for øvrig: Høyst ulike litterære interesser og behov. Samtidig er norsk et i utgangspunktet lite språk. Dette innebærer at hver enkelt bok ikke nødvendigvis når ut til et spesielt høyt antall lesere. Leser søker bok har imidlertid den filosofi at alle har rett til litterære opplevelser, og til å ta del i denne delen av livet som for de fleste av oss er en selvfølge. Ettersom du stadig henger med på akkurat denne teksten her, er det stor sannsynlighet for at du deler vår filosofi. Vi ønsker deg velkommen i arbeidet, samtidig som vi ønsker deg lykke til, og håper å kunne bistå deg på best mulig måte. Vi anbefaler deg også å gå til anskaffelse av Biblioteksentralens utgivelse Skapt for å deles. Et svært nyttig hjelpemiddel i arbeidet med den tilrettelagte litteraturen. Ta gjerne kontakt med oss. Oslo, 16. september 2008 Fredrik Mellem rådgiver i Leser søker bok

3 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 4: Hva kjennetegner et Bok til alle-bibliotek? Side 8: Hva er tilrettelagt litteratur? Side 10: Leseombudsvirksomheten: Skritt for skritt slik kan du gjøre det Side 14: Oversikt over vedlegg 3

4 HVA KJENNETEGNER ET BOK TIL ALLE-BIBLIOTEK? Kriterier for å oppnå status som Bok til alle-bibliotek: 1. Samarbeidsavtale mellom biblioteket og Leser søker bok Biblioteksjefen har undertegnet samarbeidsavtale med Leser søker bok. Samarbeidsavtalen sikrer biblioteket kontakt, faglig støtte og oppfølging, samt invitasjoner til kompetansehevende tiltak og andre arrangementer. Gjennom samarbeidet vil biblioteket også motta informasjonsmateriell og bokpakker fra Leser søker bok. Alle Bok til alle-bibliotek vil få ett gratis eksemplar hver av alle nye utgivelser som er utgitt med støtte fra LSB. Bok til alle-bibliotek har tydelige lenker til Leser søker bok og søketjenesten Boksøk, på bibliotekets nettsider. 2. Biblioteket har minst en ansatt som har styrket/skal styrke sin kompetanse på tilrettelagt litteratur, og de ulike målgruppenes behov Det er ikke formelle utdanningskrav som settes i denne sammenheng. Likevel er det slik at for å formidle tilrettelagt litteratur på en god og aktiv måte, er det en klar forutsetning at man har tilegnet seg noe kunnskap om bøkene. Det er heller ingen ulempe med en generell interesse for målgruppene og dere ulike litterære behov. Biblioteket har en fyldig samling av tilrettelagt litteratur som kontinuerlig oppdateres med nye utgivelser. Samlingen står godt plassert i biblioteket, og det er synlig informasjon om tilbudet andre steder i biblioteket. Hyllene og bøkene er merket med egne etiketter for dette formålet, som du får ved henvendelse til LSB. Leser søker boks kontaktperson skal bli godt kjent med samlingen, samt spre informasjon til personalet om tilbudet og hva som finnes til de ulike brukergruppene. Leser søker bok arrangerer seminarer og gir ut nyhetsbrev. Det finnes også lesestoff om temaet: f.eks leseferdighetsundersøkelsene SIALS og ALL. (Se LSBs nettsider for mer informasjon om dette.) Lesesenteret i Stavanger har skrevet en evalueringsrapport over Leser søker boks arbeid (2006). Denne bærer det talende navnet Hvis de ikke formidles blir de bare stående der. Tittelen er et sitat fra en av respondentene i undersøkelsen. Rapporten kan være nyttig som kilde til kunnskap om hvordan og hvorfor andre har lykkes. Denne kan lastes ned fra nettsidene til LSB. 3. Biblioteket har et nettverk av leseombud Leseombudene leser på ulike institusjoner i kommunen for mennesker som av ulike årsaker ikke kan lese selv. Leseombudene skal gi litterære opplevelser og vanlig informasjon som nyheter, som kan være vanskelig tilgjengelig for en som 4

5 ikke kan lese selv. Gjennom å sende oppdaterte navne- og adresselister til Leser søker bok, mottar alle leseombudene nyhetsbrevet Bok til alle som inneholder tips og suksesshistorier fra andre leseombud, samt nyheter om egnede bøker. Tilknytningen til Leser søker bok, gir også leseombudene fri og enkel adgang på titler fra Norsk- lyd og blindeskriftsbibliotek: Inspirasjonen til leseombudsordningen er i første rekke hentet fra Sverige, der leseombud for mennesker med utviklingshemming har vært i virksomhet i svært mange år. I Sverige er det over 4000 leseombud, og de finnes i alle kommuner. LSB startet leseombudsvirksomheten i 2003, og det er nå i overkant av 550 leseombud i et landsomfattende nettverk. Leseombudene leser for eldre, synshemmede, demente, psykiatriske pasienter, innsatte i fengsler, utviklingshemmede, minoritetsspråklige m.fl. Det er et mål at virksomheten skal være aktiv i alle kommuner innen Hvem kan være leseombud? I utgangspunktet kan hvem som helst være leseombud. De eneste nødvendige kvalifikasjoner er at du har lyst til å lese høyt for andre mennesker, og eventuelt på andre måter er villig til å gi litterære opplevelser til andre. Du bør være en god leser. Miljøarbeidere, aktivitører, vernepleiere og andre yrkesutøvere som selv er glad i å lese, registrerer seg gjerne som leseombud på sin arbeidsplass, og utøver rollen i sin arbeidstid. Dessuten tar mange på seg å være leseombud på fritiden. Leseombudene i en kommune danner et nettverk som bør møtes på det lokale folkebiblioteket noen ganger i året. Dette for å utveksle erfaringer både om mennesker og om bøker. Som leseombud gjør man fort noen erfaringer som det vil være nyttig å diskutere med andre leseombud, og det vil også være svært nyttig å høre hvilke bøker andre har gjort suksess med. På biblioteket skal det da finnes en ansatt med ansvar for oppfølging av leseombudene. Det vises til temaheftet Gi meg et leseombud, som er utgitt av Leser søker bok, og som gir gode innspill til nettverksmøtene. For at leseombudene skal motta nyhetsbrev og annen informasjon, er det viktig at LSB til en hver tid innehar oppdatert kontaktinformasjon. 4. Biblioteket praktiserer aktiv formidling Lesesenteret i Stavanger har, gjennom et arbeid for Leser søker bok, dokumentert at den tilrettelagte litteraturen i liten grad blir lest dersom den ikke aktivt formidles. At dette gjøres er derfor av avgjørende betydning for at biblioteket kan sies å være et Bok til alle-bibliotek. Bøkene som retter seg til de ulike målgruppene lider ofte under at målgruppen ikke oppsøker bøker selv. Dette er mennesker som statistisk sett sjelden oppsøker et bibliotek eller en bokhandel. Det setter krav til en aktiv formidling. Bøkene når ofte frem gjennom en annen bruker. Biblioteket bør derfor: 5

6 - Ha minst to eksemplarer av bøkene. En eller flere bør stå i samlingen for tilrettelagt litteratur, og minst en bør stå plassert i samlingen slik det normalt ville plasseres. - Bibliotekansvarlige for samlingen av tilrettelagt litteratur må tilegne seg kjennskap til målgruppenes behov. Her vil det være lokale variasjoner, mht hvilke institusjoner som ligger i kommunen, og hvilke brukergrupper som mest naturlig utpeker seg. Den ansvarlige må også tilegne seg kunnskap om hvilke tilretteleggingsformer som finnes, og hvilke som egner seg for de ulike målgruppene samt utvalget av bøker på det norske markedet. - Nye tilrettelagte bøker må profileres i biblioteket, slik at flest mulig brukere blir kjent med dem. Det er brukerne av disse bøkene som først og fremst vil ha behov for å finne nye utgivelser ved/på skranken. 5. Samarbeid med andre virksomheter i kommunen Biblioteket har samarbeid (gjerne regulert i egen samarbeidsavtale) med helseog sosialsektoren i kommunen, enkeltstående institusjoner og/eller ulike brukerorganisasjoner. For å komme i gang på en hensiktsmessig måte, og for å oppnå varig flyt i arbeidet med leseombudsvirksomheten, er det en klar fordel å få til et samarbeid med helse- og sosialledelsen i kommunen. Samarbeidet bør minimum omfatte: - Avtale om hvor og når det skal leses og hvem det skal leses for. - Hvem som er lokalt ansvarlig for oppfølgingen på den lokale institusjonen - At ansatte som er leseombud får anledning til å delta på nettverksmøter i arbeidstiden. 6. Boksøk - Søketjenesten Boksøk er Norges eneste søkeverktøy hvor du kan gjøre kombinerte søk mellom tilretteleggingsform og sjanger/forfatter. Basen drives av LSB og inneholder et stadig voksende antall titler. Bøkene er gitt fyldig omtale, og du finner også informasjon om hvor bøkene kan lånes og kjøpes. Denne bør være bokmerket og ligge på skrivebordet på bibliotekets publikums- PCer. Biblioteket må også lenke til Boksøk på sine hjemmesider. 7. Fysisk og annen praktisk tilrettelegging For at biblioteket skal være et Bok til alle-bibliotek er det en forutsetning at også funksjonshemmede som trenger tilrettelegging for selve lesingen, får nettopp det. Her kan det være snakk om Lese-TV, PC med leselist, regulerbart lesebord mv. Les mer om Det tilgjengelige bibliotek på prosjektets nettsider: 6

7 8. Annen tilrettelagt informasjon Biblioteket oppsøker og anskaffer også annen informasjon som er tilrettelagt. Det vil f. eks. si å holde et abonnement på avisa Klar Tale, herunder også et eksemplar av deres blindeskriftsutgave. I forbindelse med valg, utgir flere av partiene brosjyremateriell på ulike språk, partiprogram på CD-rom, politiske informasjon i blindeskrift etc. Et Bok til alle-bibliotek har dette materiellet tilgjengelig. I tillegg er verdt å nevne at de politiske partiene og andre organisasjoner ofte utgir brosjyremateriell på ulike minoritetsspråk, og i noen tilfeller også CD-rom. Biblioteket bør også holde seg oppdatert på hva kommunen eventuelt utgir av tilrettelagte informasjonsbrosjyrer. 7

8 HVA ER TILRETTELAGT LITTERATUR? For å gjøre bøker mer tilgjengelige, kan en tilrettelegge tekst, bilde og formgiving. Her er en forklaring på de ulike måter bøker kan gjøres tilgjengelige på. Det vil her være nyttig for deg å se på noen typiske eksempler på bøker i de ulike kategoriene. Ved å bruke søketjenesten Boksøk og vår bokkatalog samtidig som du leser om kategoriene under, vil du kunne finne frem til flere eksempler på bøker. (Samtidig finner du kanskje ut hvilke eksempler du er, og ikke er i besittelse av på ditt bibliotek?) Enkel tekst: All tekst er mer eller mindre vanskelig. Bøker med enkel tekst formidler budskap på en språklig tilgjengelig måte, uten at innholdet er spesielt enkelt. Både ordvalg, setningsoppbygging og grafisk oppsett må være godt tilrettelagt for at teksten skal være enkel å lese. Enkel tekst gjør litteratur mer tilgjengelig for eksempelvis uvante lesere, folk med dysleksi, konsentrasjonsvansker eller et annet morsmål. Bokeksempel: Serien Litt å lese fra Gyldendal. Enkelt innhold: Bøker med enkelt innhold har en handling og et budskap som er lett å få med seg. De passer for mennesker med utviklingshemming eller andre som trenger kognitiv tilpasning. Bøker med enkelt innhold må samtidig være språklig og grafisk tilrettelagte for disse målgruppene. Bokeksempel: Sinne i Følelsesbiblioteket av Anna Fiske og Du er vel vakker av Erna Osland. Lyd: Med lydbøker får en tilgang til litteratur uten å lese selv. Utvalget av lydbøker er stort, og de er lette å få tak i. Her har det utviklet seg et stort kommersielt marked, som selvsagt er til stor glede for mange som er helt avhengig av lydbøker. Leser søker bok støtter bare lydbøker som også er tilrettelagt ved å ha enkel tekst eller enkelt innhold og lydkulisser som gjør det enklere å følge med i opplesingen. Utgivelser med både lyd og tekst, er eksempelvis godt egnet for fremmedspråklige. Bokeksempel: Eventyr, sagn og folkeviser fra mange land. Bilder: Dette er bøker som er gjort godt tilgjengelige ved hjelp av mange illustrasjoner. Det kan være tegneserier eller andre illustrerte bøker. Bokeksempel: Sinne av Anna Fiske i Følelsesbiblioteket og Moby Dick av Will Eisner Storskrift: Bøker med storskrift har store fonter som gjør det enklere å lese bokstavene. Bokeksempel: Storskriftsserien fra Storskriftforlaget. Punktskrift: Punktskrift gjør tekst tilgjengelig for folk med synshemminger. Bokeksempel: Vers på tvers av Anette Diesen. Følebilder: Følebilder gjør det mulig å oppleve illustrasjonene med fingrene. Bokeksempel: Den lille larven Aldrimett av Eric Carle. (Du vil finne at flere av de utgivelsene Leser søker bok har støttet, vil tilfredsstille mer enn én tilretteleggingsform.) 8

9 Bliss og piktogram: Bliss og piktogram er to ulike slags symbolspråk. Symbolene er lettere å lese for mennesker som ikke klarer å oppfatte og nytte vanlige bokstaver, f.eks multihandikappede. Bokeksempel: Jenny + Blå av Heidi Kahrs Damm Tegnspråk: Døve har rett til å ha tegnspråk som førstespråk. Tegnspråk er et visuelt og gestuelt språk som har sin egen grammatikk og syntaks. Selv om mennesker med hørselshemming leser vanlige bokstaver, er det viktig at de også har tilgang til litteratur på tegnspråket. Bokeksempel: La hendene snakke av Sigrun Nygaard Moriggi. 9

10 LESEOMBUDSVIRKSOMHETEN: SKRITT FOR SKRITT SLIK KAN DU GJØRE DET Hvordan gå frem for å organisere en velfungerende ordning med leseombud? Erfaringsmessig er det mange som er usikre i startfasen. Under følger et konkret skrittvis forslag til fremgangsmåte. Slik som beskrevet her er det blitt gjort med suksess andre steder. Du står selvsagt likevel fritt til å gjøre dine lokale tilpasninger. a) Hvem skal du samarbeide med? Du kommer ingen vei alene, så det er bare å begynne med å danne et nettverk av samarbeidspartnere. Det første du bør gjøre er å ta kontakt med Helse- og sosialsektoren i kommunen. Bruk gjerne forslaget til brev som ligger vedlagt håndboken. Du må sannsynligvis også ta en telefon, og avtale et møte. Hvilke institusjoner og målgrupper har du i din kommune? Dette bør avklares i samarbeid med helse- og sosialsektoren. Her er det viktig å nevne begrepet Kultur og helse samt alles rett til tilgang på informasjon og bøker. Aktuelle institusjoner kan være boliger for mennesker med utviklingshemming, alders- og sykehjem, rehabiliteringsinstitusjoner, psykiatriske dagsentra, flyktning- og asylmottak m.v. Sykehus og andre institusjoner hvor pasientene/beboerne normalt har korte opphold, vil være mindre naturlige valg. b) Frivillighet er en bra ting, og mange leseombud er frivillige. Det er likevel en ubetinget fordel om du også klarer å rekruttere leseombud som kan være leseombud i sin arbeidstid. Sjekk hvilke stillingsbetegnelser som finnes i kommunen. Dette burde du kunne få hjelp til av kommunens personalavdeling. Hvor mange jobber som aktivitør, miljøarbeider eller vernepleier? Alle disse er potensielle leseombud, som jobber med viktige målgrupper og som likevel har til oppgave å gjennomføre ulike aktiviteter med målgruppene dine. Bli ikke overrasket dersom det viser seg at en eller flere av dem faktisk leser i arbeidstiden allerede. I så fall har du funnet frem til viktige ressurspersoner til leseombudsnettverket. Også andre stillinger kan være aktuelle, for eksempel sykepleiere og hjelpepleiere. Disse må også selv ha lyst å lese. Hvis det ikke er lystbetont for den som skal lese, blir det sjeldent interessant for den som skal lytte. c) Hvilke organisasjoner finnes i kommunen? Innvandrerorganisasjoner, Røde Kors besøkstjeneste, frivillighetssentraler, litterære foreninger listen kunne gjøres endeløs. De vi har nevnt her vil alle ha ulik motivasjon for å være med, og de vil kanskje være aktuelle for ulike målgrupper. Husk å tenke både på brukerorganisasjoner og organisasjoner som kan tenkes å rekruttere leseombud. Mange av de frivillige leseombudene i Norge er pensjonerte lærere eller bibliotekarer. d) Det er på tide å kontakte lokalpressen. Vedlagt håndboken ligger også forslag til hvordan du kan henvende deg. Flere av de frivillige leseombudene har meldt sin interesse etter et avisoppslag eller et innslag på lokalradioen. Leseombudsvirksomhet er en positiv sak for kommunene, og vil ofte være av interesse for lokale medier. 10

11 e) Når du har avklart hvilke institusjoner og målgrupper det er mest aktuelt å begynne med i din kommune, er det på tide å starte rekrutteringen av leseombud. Helse- og sosialsektoren bør være positive til å involvere de yrkesgruppene som er nevnt under pkt b. De frivillige organisasjonene du har plukket ut bør kontaktes nå. Leser søker bok har laget brosjyren Tenk deg et liv uten lesing som kan distribueres til aktuelle kontakter og ressurspersoner. Alle Bok til alle-bibliotek mottar denne og annet informasjonsmateriell gratis. I tillegg er det verdt å vite at mange bibliotek har rekruttert dyktige leseombud rett og slett ved å sette opp et tydelig oppslag i biblioteket. Har du fått oppmerksomhet i lokalpressen, vil det muligens ha meldt seg noen allerede. Bruk også bibliotekets og kommunens nettside til å informere. Ta tidlig kontakt med informasjonsavdelingen i kommunen. De vil ganske sikkert vise interesse, og være behjelpelige. De vil muligens også ha gode tilleggsforslag til markedsføringen. f) Nå har du forhåpentlig både en avtale/forståelse med helse- og sosialsektoren, du er i kontakt med aktuelle organisasjoner, du vet hvor leseombudene er ønsket og du har noen leseombud som har meldt sin interesse. Det er på tide å invitere til informasjonsmøte. Her bør du også invitere fylkeskoordinatoren fra fylkesbiblioteket, og evt. ta en telefon til Leser søker bok for å få informasjon begge veier. g) På informasjonsmøtet er det viktig at de fremmøtte får så god informasjon som mulig. Hovedmålet er å kartlegge behovene ved institusjonene og utnevne ansvarlige kontaktpersoner både for biblioteket og for leseombudene. Det kan være lurt å ha innhentet en del opplysninger fra institusjonene i forkant av møtet: Navn på kontaktperson Antall grupper som ønsker leseombud. Hvor mange er det i hver gruppe? Hvilke avdelinger tilhører de? Er det personer med spesielle behov i gruppen, for eksempel demente? Hvilke ukedager og tidspunkt passer best? Er det ansatte som ønsker å lese høyt? Det er viktig at de som skal lese i størst mulig grad vet hva de skal gjøre, hvilke institusjoner som er aktuelle og hva slags beboere det er der. På møtet vil det vanligvis komme mange og høyst ulike spørsmål. Hvor store grupper skal det leses for? Hva skal/kan leses? Vil jeg være velkommen når jeg kommer? Hvor ofte skal man lese? Hvor lenge skal man lese? Hva skal man ikke lese? Hvem vil ta meg i mot? Hvilken ukedag er best? Svaret på de fleste av disse spørsmålene er at det avhenger av institusjonen, gruppen det skal leses for og den som skal lese. Vi anbefaler at lesestundene foregår regelmessig, minst én gang per uke. Leseombudene leser ofte i grupper opp til 8 personer, eller til én om gangen. Det må være mest mulig komfortabelt for alle involverte. Det er også viktig at det er en fast person som leser hver gang slik at beboerne får et kjent fjes å forholde seg til, noe som skaper trygghet. Hvis dette er vanskelig å få til, kan to og to leseombud alternere og lese annenhver uke. 11

12 Forslag til agenda på informasjonsmøtet: 1. Informasjon om leseombudsordningen. Hva innebærer det at biblioteket er blitt Bok-til-alle-bibliotek? Hva er et leseombud og hvorfor etablerer vi et slikt tilbud? 2. Boktips. Leseombudene får tips om bøker som er tilrettelagt på ulike måter og annen egnet litteratur. 3. Fordeling av leseombud på institusjonene. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra institusjonene, lager biblioteket en oversikt over hvilke institusjoner som er interessert i høytlesning, og en timeplan som viser når det passer best for institusjonene å få besøk. Ut fra best egnet tidspunkt og ut fra hvilke grupper leseombudene ville lese for (demente, gamle, innvandrere), fordeles leseombudene på de ulike institusjonene. Leseombudene får navn og telefonnummer til kontaktpersonen på sin institusjon. På møtet får fremmøtte også informasjonsmateriell fra Leser søker bok. Nyhetsbrevet vil eksempelvis gi informasjon om hvordan leseombudene arbeider på steder hvor dette arbeidet allerede er i gang. Alle nye leseombud mottar dessuten temaheftet Gi meg et leseombud! fra Leser søker bok. Heftet inneholder stoff om det å være et leseombud, og om brukergrupper, fortellerteknikk og egnet litteratur. Noen ønsker å ha leseombud til private hjem. Det er en gruppe som ofte faller utenfor kommunens øvrige kulturtilbud. Ønsker man å starte opp med dette, bør man samarbeide med hjemmesykepleietjenesten og/eller Røde Kors besøkstjeneste og rekruttere leseombud derfra. Leseombud som leser i private hjem må være kvalitetssikret gjennom slike instanser. Ta gjerne kontakt med en kollega i en annen kommune, som allerede har kommet i gang med ordningen. Koordinatoren på fylkesbiblioteket og/eller Leser søker bok vil kunne hjelpe deg med kontaktpersoner ift dette. På LSBs nettsider finner du også en liste over alle Bok til allebibliotekene og fylkeskoordinatorene. h) Etter informasjonsmøtet har du forhåpentlig en avtale med en gruppe personer som skal starte å lese. Dette er leseombudsnettverket. Det kan være klokt å kaste dem ut i det. Etter at de har lest en eller to ganger avholder dere nettverksmøte. De fleste har nå fått seg noen overraskelser. De færreste opplever at det blir slik de hadde forestilt seg det. Det er akkurat derfor nettverksmøtene er så viktige. Dette står det mer om i temaheftet Gi meg et leseombud, som du skal ha fått sammen med denne håndboken. Dette temaheftet bør alle leseombudene også ha fått. Det kan være et svært nyttig hjelpemiddel i forbindelse med nettverksmøtene. Etter kort tid vil du oppleve at nettverksmøtene blir nokså selvgående. Leseombudene utveksler erfaringer seg i mellom, hvilket vil være svært nyttig for dem. Når du har kommet så langt har du lykkes! Nå vil oppgaven for en stor del bestå i å arrangere nettverksmøtene, lytte til hva som blir sagt, slik at du kan bruke din bibliotekkompetanse og komme med forslag til bøker. 12

13 En svært viktig oppgave er også å opprettholde kontakten med helse- og sosialsektoren, og de ulike institusjonene. Det er svært viktig at leseombudene ikke møter praktiske problemer når de kommer til sine lesestunder. Det må være kjent for de ansatte når det er, hvem som kommer og omtrent hvor lenge det varer. Det kan være lurt å be dine kontaktpersoner ved institusjonene å henge opp en plakat på personalrommet for å informere om lesestundene. i) Leseombudene vil ikke nødvendigvis bli storforbrukere av tilrettelagt litteratur. De vil jo i hovedsak lese for mennesker som ikke kan lese selv, eller som er svært dårlige lesere. Det vil likevel være nyttig for dem å ha kjennskap til den. Det kan derfor være aktuelt på informasjonsmøtet eller på et av de første nettverksmøtene å gjøre dem kjent med bibliotekets samling, og de aktuelle målgruppene for bøkene. På Leser søker boks nettsider ligger en liste med litteraturtips som vi har samlet inn fra mange erfarne leseombud. Del gjerne ut listen på informasjonsmøtet slik at leseombudene har noen konkrete boktitler som er utprøvd på brukergruppene før de går i gang. I tillegg til en del tilrettelagt litteratur er lokalhistorie og barndomsskildringer populært, aviser og gamle bilder eller postkort, dikt, rim og regler, vitser, noveller osv. j) Når leseombudene er i gang med lesestundene, sender du over kontaktopplysningene til Leser søker bok. Bruk eget Excel-ark for dette, som du får på e-post fra LSB. To ganger i året orienterer du LSB kort om arbeidet, og bekrefter gjeldende kontaktopplysninger for leseombudene. 13

14 Vedlegg: - Eksempel på samarbeidsavtale mellom Leser søker bok og et bibliotek - Eksempel på samarbeidsavtale mellom Leser søker bok og et fylkesbibliotek - Eksempel på brev fra biblioteket til helse- og sosialsjefen i kommunen - Utkast til brev til ulike brukerorganisasjoner - Utkast til pressemelding - Eksempel på samarbeidsavtale mellom et bibliotek og helse- og sosialetaten - Taushetserklæring for leseombudene - Annonseeksempel Andre dokumenter du vil trenge til arbeidet: - Temaheftet Gi meg et leseombud - Bokkatalog fra Leser søker bok - Nyhetsbrev fra Leser søker bok til leseombudene/bibliotek - Diverse informasjonsmateriell (skilt, Bok til alle-etiketter til hyller og bøker, plakater) Ovennevnte fåes i startpakke ved kontraktinngåelse. Ta kontakt med oss om dere trenger mer. 14

15 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM Leser søker bok (LSB) og Arkivskapet bibliotek Dette er en samarbeidsavtale mellom LSB og Arkivskapet bibliotek. Samarbeidets karakter og partenes roller vil være som beskrevet under. Biblioteket forplikter seg til: - Å styrke samlingen av tilrettelagt litteratur i biblioteket. Samlingen må inneholde alle bøker som er støttet av LSB de tre siste årene. - Å fremme synlighet og tilgjengelighet av samlingen i bibliotekets lokaler. Biblioteket må også synliggjøre samarbeidet med LSB, og markere at det er et Bok til alle-bibliotek - både i bibliotekets lokaler, og ved å opprette en nettlink til LSBs hjemmeside og - Å opprette og vedlikeholde en leseombudsvirksomhet, rettet mot mennesker som av ulike årsaker ikke kan lese selv. - Å arrangere nettverksmøter for leseombudene 2-6 ganger i året. - Å arbeide mot andre relevante mål som partene måtte bli enige om underveis. - Å skrive halvårlige kortfattede rapporter om utviklingen i prosjektet - Å holde LSB jevnlig oppdatert med kontaktinformasjon til leseombud og kontaktpersoner på biblioteket. LSB forplikter seg til: - Å yte kr 6 250,- i oppstartsmidler til å styrke samlingen med tilrettelagt litteratur. Midlene overføres konto øremerket Arkivskapet bibliotek Leser søker bok - Å sende biblioteket gratis bokpakker bestående av nye titler som er utgitt med støtte fra LSB. - Å bidra til å styrke bibliotekets kompetansenivå om tilrettelagt litteratur, bl.a. med informasjon om nye tilrettelagte bøker. - Å sørge for at leseombudene får den nødvendige grunnkompetansen til å formidle litteratur for mennesker som av ulike årsaker ikke klarer å lese selv. - Å bistå biblioteket ved igangsettingen av leseombudsvirksomheten, f.eks. ved deltagelse på opplærings- og informasjonsmøter, formidling av kursopplegg, samt yte andre relevante tjenester på anmodning fra biblioteket, dog innenfor de praktiske og økonomiske rammer som gjelder for LSBs virksomhet. - Å sende nyhetsbrev til bibliotekets leseombud. For Leser søker bok: For Arkivskapet bibliotek Anne Marit Godal daglig leder Vibeke Vranglås biblioteksjef Dato: Dato: 15

16 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM Leser søker bok (LSB) og NN fylkesbibliotek Dette er en samarbeidsavtale mellom LSB, og NN fylkesbibliotek. Samarbeidets karakter og partenes roller vil være som beskrevet under. NN fylkesbibliotek forplikter seg til: - Å styrke samlingen av tilrettelagt litteratur i fylkesbiblioteket, ved for eksempel å kjøpe inn klassesett av bøker utgitt med støtte fra LSB. - Å ta initiativer overfor folkebibliotekene slik at flest mulig bibliotek i fylket blir Bok til alle-bibliotek. Fylkesbiblioteket skal være koordinator for Bok til allesatsningen i fylket og organisere opplæringen av bibliotekarene. - Å ha en kontaktperson som har ansvaret for Bok til alle-arbeidet. - Å bistå folkebibliotekene i kontakten med ledelsen i helse- og sosialsektoren i den enkelte kommune der målet er å igangsette leseombudsvirksomhet. - Å opprette nettverk for de bibliotekarer i fylket som har ansvar for tilrettelagt litteratur og / eller leseombudsvirksomhet. Fylkesbiblioteket skal også arrangere en årlig samling for leseombudene i fylket. - Å arbeide mot andre relevante mål i tilknytning til Bok til alle-satsningen som partene måtte bli enige om underveis. - Å skrive halvårlige kortfattede rapporter om utviklingen i Bok til alle-arbeidet. - Å holde oppdaterte lister over kontaktpersoner ved Bok til alle-bibliotekene i fylket og de registrerte leseombudene i fylket. LSB forplikter seg til: - Å yte faglig støtte i forbindelse med opplæring av bibliotekarene: LSB bidrar med å styrke fylkesbibliotekets kompetansenivå om tilrettelagt litteratur, bl.a. med informasjon om nye tilrettelagte bøker. - Å bistå fylkesbiblioteket ved igangsettingen av leseombudsvirksomheten: LSB bidrar med råd om organisering av leseombudsvirksomheten, og kan ved behov delta på opplærings- og informasjonsmøter i oppstartsfasen. LSB kan i tillegg yte andre relevante tjenester på anmodning fra biblioteket, dog innenfor de praktiske og økonomiske rammer som gjelder for LSBs virksomhet. - Å sørge for at leseombudene får den nødvendige grunnkompetansen til å formidle litteratur for mennesker som av ulike årsaker ikke klarer å lese selv. Temaheftet Gi meg et leseombud distribueres av LSB til leseombudene via fylkesbiblioteket eller de lokale folkebibliotekene. - Å sende nyhetsbrev og annen relevant informasjon om Bok til alle-satsningen til leseombudene og de aktuelle bibliotekarene i fylket. For Leser søker bok: NN fylkesbibliotek Anne Marit Godal daglig leder Dato: Vibeke Vranglås fylkesbiblioteksjef Dato: 16

17 Helse- og sosialsjef.. NN kommune 0001 Poststed ET STYRKET KULTURTILBUD I HELSE- OG SOSIALSEKTOREN 30% av kommunens voksne befolkning kan ikke lese vanlig tekst. Det høres kanskje ut som et stort tall, men det er faktisk bekreftet gjennom to anerkjente internasjonale undersøkelser av leseferdighet (ALL og SIALS). Disse tallene gjelder for Norge, og det er ingen grunn til å tro at vår kommune avviker fra dette. En enda høyere konsentrasjon av reduserte leseferdigheter vil være å finne i flere av kommunens pleie- og omsorgsinstitusjoner. Mange eldre som har mistet synet i høy alder, vil være avskåret fra et litteraturtilbud fordi de ikke lenger kan lese selv. NN folkebibliotek tilbyr derfor et samarbeid for å styrke kulturtilbudet gjennom etablering av leseombudsvirksomhet for de som ikke kan lese selv, og gjennom styrket formidling av et nytt og bredt utvalg av tilrettelagt litteratur for de som kan ha nytte og glede av slike bøker. Leseombudsvirksomhet er i sterk vekst i Norge. NN kommune har i år inngått samarbeid med organisasjonen Leser søker bok for å starte opp med dette viktige arbeidet. Vår kommune er dermed blant ca 90 andre kommuner i Norge som kan tilby en slik ordning. De som har problemer med å lese vanlig tekst er ingen ensartet gruppe. Snarere tvert i mot. Dette er svært forskjellige mennesker, og det er derfor viktig å understreke at de ofte har lite annet til felles enn nettopp dette at de har problemer med å forstå innholdet i vanlig tekst som dette brevet. Foruten eldre er det mange andre målgrupper som også vil få et stort utbytte av leseombud: Mennesker med utviklingshemming, autisme, demens, psykisk lidelse, afasi, eller som er minoritetsspråklige m.v. For alle disse gruppene er det gjort gode erfaringer i mange av de nå ca 90 kommunene som er kommet i gang med et slikt samarbeid om kultur og helse. Vi vil gå ut fra at Helse- og sosialsjefen vil se positivt på vårt tilbud om å styrke kulturtilbudet i sektoren, og vi vil derfor be om å et snarlig møte for å avklare samarbeidsform, mål for arbeidet og hvilke institusjoner en ønsker å gi prioritet. Vedlagt følger brosjyren Tenk deg et liv uten lesing, der du kan lese mer om leseombudsordningen. Ønsker du i tillegg mer informasjon om tilrettelagt litteratur kan du gå inn på Med vennlig hilsen NN folkebibliotek Ola Nordmann Biblioteksjef Kopi: Kultursjef; Kari Nordmann 17

18 Arkivskapet folkebibliotek Bokstavleken Arkivskapet Arkivskapet, 10. mai 2007 Arkivskapet pårørendeforening for demente INFORMASJON OM LESEOMBUD FOR DEMENTE VED ARKIVSKAPET SYKEHJEM Arkivskapet folkebibliotek har inngått samarbeid med Leser søker bok og er blitt et Bok til alle-bibliotek. Det innebærer at biblioteket så langt som mulig skal være et tilbud til alle i Arkivskapet kommune. Som en konsekvens av dette skal vi nå rekruttere flere leseombud. Et leseombud er en person som leser høyt for mennesker som av ulike årsaker ikke kan lese selv. I samråd med Helse- og sosialetaten og styrer på Arkivskapet sykehjem, har vi kommet til at vi i første omgang vil satse på å få inn leseombud på to demensavdelinger ved Arkivskapet sykehjem. Dette fordi det har vært svært god respons på dette i andre kommuner, og fordi biblioteket ligger nært denne institusjonen. Pårørendeforeningen er selvsagt allerede klar over hvordan gode historier om fra gammelt av, og lett gjenkjennelige fortellinger kan virke gunstig på personer i denne gruppen. Vi håper at noen i pårørendeforeningen kunne tenke seg å bli med som leseombud. Leseombudene vil danne et nettverk som vil møtes på biblioteket av og til, for å utveksle erfaringer. Vi har godt opplegg for dette, og håper derfor at interesserte vil komme på vårt informasjonsmøte den 23. august. Vi ber om at foreningen videreformidler denne informasjon til sine medlemmer. Vedlagt ligger også brosjyren Tenk deg et liv uten lesing. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon, så kan vi også fortelle mer om hvordan dette fungerer andre steder. Med vennlig hilsen Arkivskapet folkebibliotek Vibeke Vranglås Biblioteksjef Tom Tønne Bibliotekar 18

19 Arkivskapet folkebibliotek Bokstavleken Arkivskapet Arkivskapet, 10. mai 2007 AL - Arkivet Lokalradio LA - Lokalavisen Arkivaren NFA Nytt fra Arkivskapet (Kommunens eget informasjonsmagasin) Arkivskapet folkebibliotek er blitt et Bok til alle-bibliotek Arkivskapet folkebibliotek kan nå fortelle om den største endringen i bibliotekdriften i denne kommunen på svært mange år. Som resultat av samarbeid med organisasjonen Leser søker bok, er vårt bibliotek nå blitt et Bok til alle-bibliotek! 30% av den voksne befolkningen har såpass store problemer med å få med seg innholdet i en vanlig tekst (som for eksempel denne) at de knapt noen gang åpner en bok. Vårt bibliotek har nå en offensiv plan for å nå ut til disse. Det er ikke bare en plan vi er godt i gang med arbeidet. For det første har vi styrket vår samling av tilrettelagt litteratur. Mange mennesker trenger bøker som på en eller flere måter er særlig tilrettelagt. For det andre finnes det mange mennesker som av ulike grunner ikke kan lese selv i det hele tatt. For disse etablerer vi nå et nettverk av leseombud, som jevnlig vil lese høyt ved ulike institusjoner i kommunen, og på den måten sikre at også disse får glede av bøker. Ta kontakt for mer informasjon om denne saken. Med vennlig hilsen Arkivskapet folkebibliotek Vibeke Vranglås Biblioteksjef Tom Tønne Bibliotekar 19

20 Samarbeidsavtale om Leseombudsvirksomhet i Arkivskapet kommune Inngått mellom Kulturetaten v/biblioteket og Helse- og sosialetaten Som en erkjennelse av alle menneskers rett til informasjon og bøker, har Helse- og sosialetaten og kulturetaten v/biblioteket i dag blitt enige om å samarbeide for å ivareta disse rettighetene. Biblioteket vil: Organisere og rekruttere leseombudene. Arrangere faglige nettverksmøter for leseombudene. Gi råd om bøker o.a. aktuelt materiale. Påse at leseombudene får nyhetsbrevene for leseombud fra Leser søker bok. Holde Helse- og sosialetaten informert om endringer og spesielle forhold av betydning for det praktiske arbeidet. Helse- og sosialetaten vil: Påse at kommunens aktuelle institusjoner er velvillige og imøtekommende, og at det blir stilt rom til rådighet. At det blir utpekt en ansvarlig kontaktperson ved de aktuelle institusjoner. Oppfordre kommunens aktivitører, miljøarbeidere, vernepleiere og evt. flere grupper til å delta ordningen, som en del av sin ordinære virksomhet. Holde biblioteket orientert om endringer og spesielle forhold av betydning for det praktiske arbeidet. Arkivskapet 1. september 2007 Friske Sunnfjord Helse- og sosialsjef Vibeke Vranglås Biblioteksjef En slik samarbeidsavtale kan kanskje virke overflødig og litt i overkant formelt den dagen den inngås, men et par-tre år senere kan det være andre personer involvert. Da kan det være svært praktisk å ha et slikt enkelt oppsett over hva man faktisk er blitt enige om. Dessuten er det et utmerket vedlegg til pressemeldingen! 20

21 TAUSHETSERKLÆRING FOR LESEOMBUD (Som leseombud kan jeg bli kjent med enkeltpersoner og få innsyn i deres privatliv. Dette er et ansvar som forplikter.) Undertegnede, som har sagt ja til å være leseombud, erklærer herved å overholde taushetsplikten i forhold til personlige opplysninger jeg blir kjent med i mitt virke som leseombud. Taushetsløftet gjelder også etter at mitt frivillige arbeid som leseombud er avsluttet. Denne taushetsplikten er en sosial og moralsk bindende avtale mellom leseombudet og Arkivskapet folkebibliotek Arkivskapet, dato: Leseombudets navn 21

22 Et godt eksempel på at leseombudene kan rekrutteres fra ulike miljøer, og at annonseringen godt kan være andre/flere steder enn i lokalavisen. 22

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for helse og omsorg

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for helse og omsorg ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Møterom 2 Ignagard Dato: 22.05.2007 Tid: 18:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE

Detaljer

Bok til alle i voksenopplæring

Bok til alle i voksenopplæring Bok til alle i voksenopplæring Søknadssum 516 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Leser søker bok Adresse LITTERATURHUSET WERGELANDSVEIEN 29 0167 OSLO Organisasjonsnummer 985160414 Hjemmeside

Detaljer

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek Verdal kommune 1 Innhold 1.0 FORMÅLET MED PLANEN... 2 2.0 BIBLIOTEKETS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 3 3.0 HANDLINGSPLAN 2017-2020... 4 3.1 STRATEGIER... 4 3.2 HANDLINGSPLAN DRIFT... 5 3.3 HANDLINGSPLAN

Detaljer

MÅLET MED LESEÅRET 2010

MÅLET MED LESEÅRET 2010 MÅLET MED LESEÅRET 2010 Nasjonal lesepolitikk med mål om å betre leseevna. Dei som har størst vanskar: - 40-50 % aldri på bibliotek og bokhandel - Har få bøker - 30% les berre når dei MÅ Målet er å betre

Detaljer

Psykisk helse for barn og unge (Ref #1307349456634)

Psykisk helse for barn og unge (Ref #1307349456634) Psykisk helse for barn og unge (Ref #1307349456634) Søknadssum: 450000 Kategori: Ny formidling Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Hør en bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst VOKSEN

Hør en bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst VOKSEN Hør en bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst VOKSEN Vanskelig å lese trykt tekst? Vi har en bok til deg NLB er biblioteket for alle som har problemer med å lese trykt tekst og vanlige

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

IKT og bibliotek. Kristiansand folkebibliotek og Vest-Agder fylkesbibliotek. Fylkeshuset 27.11.2012

IKT og bibliotek. Kristiansand folkebibliotek og Vest-Agder fylkesbibliotek. Fylkeshuset 27.11.2012 IKT og bibliotek Kristiansand folkebibliotek og Vest-Agder fylkesbibliotek Fylkeshuset 27.11.2012 Dagens plan Kl. 9.00 9.15 oppmøte og kaffe Kl. 09.15 10.15 teoretisk tilnærming til veiledning med fokus

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Foreldrestøtte i leseutviklingen

Foreldrestøtte i leseutviklingen Foreldrestøtte i leseutviklingen Barnet ditt har behov for at dere hjemme gir dem veiledning og støtte i leseutviklingen. Det er ikke lett å vite hva en konkret kan gjøre for å hjelpe, men her er noen

Detaljer

Retningslinjer for ANGSTRINGER

Retningslinjer for ANGSTRINGER Retningslinjer for ANGSTRINGER Innledning Retningslinjene er en rettesnor og en hjelp i selvhjelpsarbeidet for den enkelte deltager, for selvhjelpsgruppene i Angstringen, og for de som holder liv i Angstringene

Detaljer

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten Informasjonshefte om støttekontakttjenesten 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?...2 Hva er en individuell støttekontakt?...3 Hva er en aktivitetsgruppe?...4 Veiledning av

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO

Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO Trinn/nivå: 8.-10. trinn, gjerne aldersblanding Hovedområde/kompetansemål: Fra hovedområdet planlegging: kjenne til forutsetninger som

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

LESER SØKER BOK LESEÅRET 2010

LESER SØKER BOK LESEÅRET 2010 LESER SØKER BOK LESEÅRET 2010 BOK TIL ALLE-NETTVERKET AV BIBLIOTEK I NORGE: Samarbeid med 220 bibliotek LESE LITE SVAK LESEEVNE LESER SØKER BOK BØKER MED LITT Å LESE LITT Å LESE: Ingen vanskelige ord som

Detaljer

Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn. Fortsatt rom for lesing hjemme

Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn. Fortsatt rom for lesing hjemme Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn Fortsatt rom for lesing hjemme Leseutviklingen fortsetter De første skoleårene lærte barnet ditt å lese. Men leseferdighet utvikles ikke en gang for alle.

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Håndverk, industri og primærnæring Begrepene håndverk, industri og primærnæring; Hva betyr begrepene? Lokalt næringsliv etter 1945 Hvordan har lokalt næringsliv utviklet

Detaljer

Evaluering. Våler folkebibliotek. Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke»

Evaluering. Våler folkebibliotek. Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke» Evaluering Våler folkebibliotek Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke» 1) IDÉ, MÅL OG BUDSKAP Erik Wold skriver: «Det er viktig å utarbeide klare mål, spisse budskapet

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt: Små-rim

Sluttrapport Prosjekt: Små-rim Sluttrapport Prosjekt: Små-rim 1 Innhold Forord 3 Sammendrag 4 Målsetting 4 Bakgrunnen 4 Prosjektgjennomføring og metode 4 Resultater og resultatvurdering 4 Oppsummering/konklusjon/videre planer 4 Kapittel

Detaljer

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Identifikasjonsboks TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for elever Bokmål 4. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger ILS Universitetet i Oslo 0317 Oslo IEA, 2011 Veiledning I dette heftet

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER

MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER REVIDERT VÅREN 2011 1 Begrepsavklaring : Individuell plan: Personer som har langvarige og sammensatte tjenester har rett på å få utarbeidet en Individuell

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

Informasjon om workshopgruppene på brukersamlingen 2015

Informasjon om workshopgruppene på brukersamlingen 2015 Informasjon om workshopgruppene på brukersamlingen 2015 Som det står i innkallingen til brukersamlingen, skal dere velge hvilke gruppe med gitt tema dere ønsker å delta i, i workshopen. Meld deg på en

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter:

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Dette er et «ferdig opplegg» for de som ønsker å sette i

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge

Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge Innledning Det foreliggende dokument er styret i DIS-Norges forslag til DIS Norges kommunikasjonsstrategi for inneværende styreperiode. Dokumentet er av overordnet

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming Foto: Eir Jørgen Bue Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming D e t s k a p e n d e u n i v e r s i

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

1-ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET.

1-ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET. -ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET. Galleri - utprøving av spesialavdeling for ungdom og unge voksne ved Bergen Off. Bibliotek, hovedbiblioteket. Ved utbyggingen av hovedbiblioteket i 999/2, ble det mulig

Detaljer

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602)

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Søknadssum: 50000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og kulturhus / 982766184 Postboks

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt nr.: 2010/1/0539. Dette prosjektet er finansiert med midler fra

Sluttrapport. Prosjekt nr.: 2010/1/0539. Dette prosjektet er finansiert med midler fra Sluttrapport Prosjektnavn: Informasjonsfolder om Sklerodermi Prosjekt nr.: 2010/1/0539 Virksomhetsområde: Søkerorganisasjon: Prosjektleder: Forebygging Norsk Revmatikerforbund Bjørg Rotevatn Endresen Dette

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna

Sluttrapport. Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna Sluttrapport Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna Forord Denne sluttrapporten gir en gjennomgang og oppsummering av prosjektet

Detaljer

«Det er sant at jeg fant» Hvordan finne og bruke skjønnlitteratur i undervisningen av voksne innvandrere på nivå A1 og A2

«Det er sant at jeg fant» Hvordan finne og bruke skjønnlitteratur i undervisningen av voksne innvandrere på nivå A1 og A2 «Det er sant at jeg fant» Hvordan finne og bruke skjønnlitteratur i undervisningen av voksne innvandrere på nivå A1 og A2 «Det finnes et fjell. Det finnes et høyt fjell langt vekk. Der er det kaldt etter

Detaljer

VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE

VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE Gran kommune Januar 2016 Fritid for Alle Gran kommune Vi tilrettelegger for at barn og unge med ulike bistandsbehov har et fritidstilbud med mening. Et oppdrag

Detaljer

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720)

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Søknadssum: 70 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hå folkebibliotek

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN

TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN TAKK FOR AT DU VIL VÆRE KONTAKTPERSON FOR #ERDUSIKKER? PÅ DIN SKOLE DIN ROLLE ER VIKTIG FOR Å LYKKES MED PLANLEGGINGEN OG GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

UNDERVISNINGSOPPLEGG I NORSK

UNDERVISNINGSOPPLEGG I NORSK Den gretne marihøna Dette undervisningsopplegget i skriving er gjennomført mot slutten av skoleåret på 1.trinn. Da har elevene lært seg alle bokstavene, og de har erfaring med å skrive tekster. Opplegget

Detaljer

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo,

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no 1 Kort om undersøkelsen: 1969 registrerte lånere av e-bøker har besvart undersøkelsen Invitasjon til bibliotekenes

Detaljer

Forord. Sammendrag. Fredrikstad Jytte Undrum. Prosjektleder og leder av lokallaget LPP Nedre Glomma

Forord. Sammendrag. Fredrikstad Jytte Undrum. Prosjektleder og leder av lokallaget LPP Nedre Glomma Forord LPP Nedre Glomma har i 2016 gjennomført prosjektet Tirsdagspraten og som gull, samtalegrupper for pårørende til psykisk syke. Vi retter en takk til alle som positivt har støttet oss ved å dele ut

Detaljer

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner DigitalDus Søknadssum 90 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn NORD-AURDAL KOMMUNE Adresse Månovegen 16 A 2920 Leira i Valdres Organisasjonsnummer 961381908 Hjemmeside Institusjonens leder

Detaljer

Sangkort - norsk med tegnstøtte

Sangkort - norsk med tegnstøtte Sangkort - norsk med tegnstøtte Sluttrapport Prosjektnummer: 2007/3/0014 Hørselshemmedes landsforbund Signe Torp Prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering Forord..3 Sammendrag..4

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Fra Kongsvinger til Alvdal, mandag 11.11 til tirsdag 12.11. 1. Bibliotekrom Førsteinntrykk i bibliotekrommet Området rundt skranken er ganske åpent, og man blir

Detaljer

PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART

PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART 1 PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART Planen er forankret i Moss kommunes økonomiplan 2011-2014: Alle barn i Moss kommunes barnehager skal fra 2011 ha et systematisk språktilbud

Detaljer

Prosjektperioden. I en prosjektperiode er det ofte mye midler. Bruk midlene du/dere har fått til å lage noe som tåler drift i etterkant.

Prosjektperioden. I en prosjektperiode er det ofte mye midler. Bruk midlene du/dere har fått til å lage noe som tåler drift i etterkant. Prosjektperioden I en prosjektperiode er det ofte mye midler. Bruk midlene du/dere har fått til å lage noe som tåler drift i etterkant. Tenk at det er drift dere skal komme frem til i prosjektperioden.

Detaljer

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 Jobbsøking Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 1. Stillingsannonser... 2 Hvorfor lese stillingsannonsen grundig?... 2 Hva må jeg se etter i annonsen?... 2 2. Slik finner du de ledige jobbene...

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Nordre Follo kommune. Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune Interessentanalyse og kvalitative intervjuer Ref. Kommunikasjonsstrategi for veien frem mot Nordre Follo kommune

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Digital formidling. Blogg Facebook Fronter Twitter Instagram. Andre sosiale medier, plattformer, osv. Substitutt for/ tillegg til skolens hjemmeside

Digital formidling. Blogg Facebook Fronter Twitter Instagram. Andre sosiale medier, plattformer, osv. Substitutt for/ tillegg til skolens hjemmeside Digital formidling Blogg Facebook Fronter Twitter Instagram Andre sosiale medier, plattformer, osv. Substitutt for/ tillegg til skolens hjemmeside Formidlingens hvem Mottaker: Elever, lærere og andre ansatte

Detaljer

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen Prosjektrapport 2012 Innledning Er det lov å lese på dialekt? Kan man hoppe over tekst om noe ikke føles rett å lese høyt? Er

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

www.frp.no Telefonguide

www.frp.no Telefonguide www.frp.no Telefonguide Hvorfor FrP har valgt å lage dette hjelpeverktøyet du leser nå: FrP må mobilisere blant medlemsmassen i dens fulle bredde. I den sammenheng er det viktig at det foretas kartlegging

Detaljer

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene!

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene! Unge arrangører 1 Innledning Dette heftet er for deg som er Ung arrangør. Som Ung arrangør vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du

Detaljer

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER NEF RAPPORT: 45 000 UNIKE EPILEPSIHISTORIER Utvikling av materiell og gjennomføring av offentlig arrangement for å spre informasjon om bredden i epilepsidiagnosen [Skriv inn tekst] Side 1 Sammendrag var

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Barnebokdagene i Gjøvik 2013 (Ref #1037)

Barnebokdagene i Gjøvik 2013 (Ref #1037) Barnebokdagene i 2013 (Ref #1037) Søknadssum: 200000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR BOLIGPRATEN. - vendepunkt gjennom målrettet samarbeid

ARBEIDSBOK FOR BOLIGPRATEN. - vendepunkt gjennom målrettet samarbeid ARBEIDSBOK FOR BOLIGPRATEN - vendepunkt gjennom målrettet samarbeid Boligpraten er et tilbud til beboere ved overgangsboligen som baseres på samtalegrupper. Beboere som ønsker å delta melder seg på til

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Håndbok I møte med de som skal hjelpe. Recoveryverksteder Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune

Håndbok I møte med de som skal hjelpe. Recoveryverksteder Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune Håndbok I møte med de som skal hjelpe Recoveryverksteder Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune Hvis jeg var din beste venn. Si aldri at «sånn har vi det alle sammen»,

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10.

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. trinn Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg være

Detaljer

Informasjonshefte om Aktiv fritid

Informasjonshefte om Aktiv fritid Informasjonshefte om Aktiv fritid Til støttekontakter og fritidskontakter 2013 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?... 2 Hva er fritid med bistand?... 4 Hva er en aktivitetsgruppe?...

Detaljer

Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen

Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen Hvordan kan vi jobbe med integrering i fremtiden? Under Bolystkonferansen i Honningsvåg 10. og 11. november 2015, ble deltagerne utfordret på hvordan

Detaljer

Norsktrening BEDRE I NORSK

Norsktrening BEDRE I NORSK Norsktrening BEDRE I NORSK Vil du bidra? Å kunne norsk er en viktig nøkkel til deltakelse i det norske samfunnet. Derfor tilbyr Oslo Røde Kors praktisk norsktrening til flyktninger og andre innvandrere.

Detaljer

BESVARELSER, GRUPPE 3

BESVARELSER, GRUPPE 3 BESVARELSER, GRUPPE 3 Distriktsrepresentant Heidi Knut John Konrad Kjersti Gorm Distr. Sknr* TR-medlemmer Forslag / Arbeidsoppgaver 18 5 6 15 0 Dk 3 1 Brit Jens Alle forslag. Oppgave A1 + A (oppgave A3

Detaljer

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Espen Grimmert Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Copyright 2015 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-450-1942-1 ISBN: 978-82-450-1744-1 (trykt) Tilrettelagt for

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innledning Samtaleguiden er ment å være en støtte for åpne samtaler mellom lærer, elev og foreldre. Den retter oppmerksomheten mot lesevaner,

Detaljer

Virksomheten ved Moss folkebibliotek

Virksomheten ved Moss folkebibliotek Virksomheten ved Moss folkebibliotek Rapport fra praksisperioden 04.01.16 05.02.16 Siv Astri Nilsen Fjørtoft Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

Detaljer

Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster

Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster Klart du kan! Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster Denne kokeboka er laget for deg som skal gå igjennom og forbedre tekster du bruker i jobben din. Du som bør bruke den er Vegvesenansatt,

Detaljer

Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv

Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv Prosjektgruppe Marit Solbjør Birgitte Johansen Hanne Hestvik Kleiven Problemstillinger Hva er status i

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon 2017-2028 Illustrasjoner: Andreas Johansen 2 3 Innhold Formål med Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028... 4 Vår visjon... 5 Strategier... 7 Tjenesteområde

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

Å STARTE ET LOKALLAG. Alle med verv i organisasjonen må levere politiattest.

Å STARTE ET LOKALLAG. Alle med verv i organisasjonen må levere politiattest. Å STARTE ET LOKALLAG Voksne for Barn har et landsomfattende siktemål og ønsker etablering av flere lokallag. Medlemmer som ønsker å være aktive kan i samarbeid med hovedkontoret vurdere om de skal starte

Detaljer

Kommunikasjon, språk og tekst på Landvind.

Kommunikasjon, språk og tekst på Landvind. Noen ideer Kommunikasjon, språk og tekst på Landvind. Tema 1: Min bokstav og lyd Målet er at alle barna skal kjenne til sin bokstav (sin bokstav = barnets første bokstav/lyd) og bokstavens lyd. På veggen

Detaljer

Lov om folkebibliotek

Lov om folkebibliotek Lov om folkebibliotek Folkebiblioteket skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis

Detaljer

Idealkvinnen For å bli bevisst eget syn på idealkvinnen

Idealkvinnen For å bli bevisst eget syn på idealkvinnen Arbeidsmetoder Kvinner og Identitet Idealkvinnen Nye skritt Snakke sant Prioritere riktig Jentegruppe Vi anbefaler at før dere går i gang med dette temaet, kikker igjennom det som står om Identitet og

Detaljer

Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc)

Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc) Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc) Søknadssum: 60 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Aust-Agder bibliotek og kulturformidling

Detaljer

Hvordan informere om UIB-arrangementer

Hvordan informere om UIB-arrangementer Hvordan informere om UIB-arrangementer Får fagmiljøet ditt besøk av en viktig gjest, eller skal det skje noe utenom det vanlige lansering, oppstart av noe nytt eller andre lokale arrangementer? Her får

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Meldinga gir eit svært skeivt bilete ved berre å omtale tilbodet til dei aller svakaste lesarane.

Meldinga gir eit svært skeivt bilete ved berre å omtale tilbodet til dei aller svakaste lesarane. LESER SØKER BOK I BIBLIOTEKA SAMABEIDSAVTALAR OM: BØKER FOR ALLE LESEVANSKAR KUNNSKAP (RETT BOK TIL RETT MÅLGRUPPE) LESEOMBOD (750) NETTVERK FOR KUNNSKAPSDELING AKTIV KONTAKT MED ALLE MÅLGRUPPER Meldinga

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner

Kriterier for Fairtrade-kommuner Kriterier for Fairtrade-kommuner Hvert eneste kjøp bidrar Revidert februar 2013. Stiftelsen Fairtrade Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Lese fordi jeg har lyst

Lese fordi jeg har lyst Lese fordi jeg har lyst HASLUM SKOLE, Bærum, Akershus (1 7 Av Mari-Anne Mørk Haslum skole har gitt sitt skolebibliotekprosjekt tittelen Lese fordi jeg har lyst. Hovedmålet for prosjektet er at elevene

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

Om å bruke Opp og fram!

Om å bruke Opp og fram! Forord Jeg føler en dyp glede over å kunne sette punktum for andre utgave av Opp og fram!. Som mor elsker man sine barn på ulike måter, og det samme tror jeg at man kan si om en forfatters forhold til

Detaljer

Internt i barnehagen har vi vært opptatt av følgende:

Internt i barnehagen har vi vært opptatt av følgende: Rapport om hvilke spor prosjektet GROMBA 2004-2007 (Gi rom for lesing i barnehagen) har etterlatt seg i Peterson barnehage. Det er sendt inn to rapporter til departementet i prosjektperioden. Denne rapporten

Detaljer