Skjema for oppfølging av dem som fikk "Ikke bestått" på en eller flere av modulene Epi, Stat eller Avl i PopMedblokka.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skjema for oppfølging av dem som fikk "Ikke bestått" på en eller flere av modulene Epi, Stat eller Avl i PopMedblokka."

Transkript

1 Side 1 av 5 IkkeBestått-oppfølging Ikke bestått til eksamen oppleves ofte som "et slag i ansiktet" og medfører dessuten mye ekstra bryderi og unødvendig bruk av krefter og ressurser. Det er viktig å finne årsakene til at folk stryker. Spesielt hvor det eventuelt har sviktet i undervisningsopplegget. Er du blant dem som ikke besto eksamen, så ber vi deg fylle ut skjemaet under. Om du vil er du i tillegg velkommen for en samtale med faglærer, da også med mulighet for gjennomgang av din besvarelse. Opp-lysningene fra samtalen blir behandlet som fortrolige. Ta gjerne kontakt via mail eller tlf (RBL: , IO: ) slik at vi kan gjøre en avtale om tidspunkt. Vennlig hilsen Rolf Bjerke Larssen, Blokkansvarlig for PopMed Skjema for oppfølging av dem som fikk "Ikke bestått" på en eller flere av modulene Epi, Stat eller Avl i PopMedblokka. Ufyllingen skjer på samme måte som for hovedevalueringsskjemaet for blokka. De fleste spørsmålene er imidlertid formulert som påstander som du skal angi grad av enighet med. Informasjonen vil bli behandlet som fortrolig, men summarisk info som ikke kan knyttes til enkeltperson vil bli gitt til kullets egen evalueringsgruppe for PopMed.. SEND SKJEMA INN EN GANG EMNER (Ubesvart) 1=Epi 15,38 2=Stat 3=Avl 15,38 4=Epi og Stat 38,46 5=Epi og Avl 6=Stat og Avl 7=Alle tre 15,38 Kommentar EMNER OPPLEGGET (Ubesvart) 1=Svært Uenig 2=Uenig 53,85 3=Tvil/Usikker 38,46 4=Enig 5=Svært enig Kommentar OPPLEGGET Det som sviktet var hele blokkas plassering i semesteret, jeg var sliten og umotivert etter cellebiologien. I tillegg ble blokka rett og slett for kort og intensiv for at jeg kunne få en helhetlig forståelse.

2 Side 2 av 5 FORELESNINGENE (Ubesvart) 1=Svært Uenig 2=Uenig 30,77 3=Tvil/Usikker 46,15 4=Enig 15,38 5=Svært enig Kommentar FORELESNINGENE Fordi det er veldig lenge siden jeg har hatt matte ble det noen ganger vanskelig å henge med på forelesning,selv om jeg hadde lest på forhånd. Men dette går nok mer på meg enn på foreleserne, jeg skjønner jo at de ikke ta alt via te-skje-metoden=) KOLLOKVIENE (Ubesvart) 1=Svært Uenig 2=Uenig 46,15 3=Tvil/Usikker 23,08 4=Enig 23,08 5=Svært enig Kommentar KOLLOKVIENE De fungerte bra og vi jobba mye, men for meg var ikke 1 dag med hvert tema nok til å få en god nok oversikt. De jeg kom på gruppe med ønsket ikke jobbe sammen, de ville jobbe alene og så møtes til gjennomgang. Det passer ikke de som er såkalt svake studenter. følte ikke at kollokviene fungerte så godt på avlsdelen som på de to andre EGENINNSATS (Ubesvart) 1=Svært Uenig 2=Uenig 15,38 3=Tvil/Usikker 15,38 4=Enig 53,85 5=Svært enig 15,38 Kommentar EGENINNSATS Jeg var på alle forelesninger og vi gjorde alle kollokvieoppgavene og jobbet mye. Men i påska var jeg så sliten at jeg ikke fikk lest det jeg skulle. Rett og slett min egen skyld, gjorde ikke det jeg skulle, og var også syk deler av blokka. Fulgte godt med fra begynnelsen av. stat og epi jobbet jeg en god del med, men følte allikevel at jeg alltid hadde noe å ta igjen. Jeg synes matte er gøy, men bruker endel tid på å forstå alt og derfor satset jeg tilslutt alle kort på stat og epi, da jeg tenker at det er mindre jobb og ta opp avlslære. KOMPETANSE (Ubesvart) 1=Svært Uenig 23,08 2=Uenig 30,77 3=Tvil/Usikker 23,08

3 Side 3 av 5 4=Enig 23,08 5=Svært enig Kommentar KOMPETANSE Det er mange år siden jeg hadde matte, og for meg er det et modningsfag hvor 6 uker ikke var nok til å få en helhetlig forståelse selv om jeg jobbet mye med det. følte arbeidstempoet mitt på eksamensdagen var greit og jeg syntes det var rart at jeg fikk dårlig tid, men kanskje det hadde gått fortere hvis jeg hadde kunnet stoffet enda bedre. OMSTENDIGHETER Ubesvart) 1=Svært Uenig 23,08 2=Uenig 15,38 3=Tvil/Usikker 15,38 4=Enig 30,77 5=Svært enig Kommentar OMSTENDIGHETER Personlige omstendigheter gjorde at jeg var spesielt sliten etter cellebiologien og ikke hadde så mye å gå på, det var også grunnen til at jeg ikke fikk brukt påska godt nok. Jeg var kanskje ikke helt i form men jeg vet at epi-delen ble noe nedprioritert. EKSAMEN Ubesvart) 1=Svært Uenig 2=Uenig 15,38 3=Tvil/Usikker 38,46 4=Enig 30,77 5=Svært enig Kommentar EKSAMEN Jeg følte jeg hadde veldig dårlig tid hele tiden Eksamen var mye mer omfattende enn jeg hadde trodd, jeg fikk veldig dårlig tid. Når det gjelder epidemiologien hadde jeg jobbet mye med både oppgavene og eksamensoppgaver, og jeg følte jeg forsto det godt, men synes ikke eksamensdelen i epidemiologi sto i stil til oppgavene vi gjorde på kollokviene, som jeg synes var mye mer overfladiske og direkte utregninger. I stat manglet jeg rett og slett den store oversikten, men synes den store første-oppgaven ble litt enspora og lang, jeg fikk ikke muligheten til å vise mye av det jeg kunne. brukte lang tid på de to første delene og hadde derfor liten tid til avlen til slutt. ga på en måte opp da jeg så hvor mye tid jeg hadde igjen. mulig jeg hadde stått i avl hvis jeg hadd begynt å svare på de oppgavene først. Ble litt for mye av de samme spørsmålene som gikk igjen, og mye av det var ting jeg ikke hadde lrt. TIDSBRUK Ubesvart 23,08 1=<20t 2=20-24 t 3=25-29 t 23,08 4=30-34 t 5=35-39 t 23,08 6=40-44 t 15,38 7=45-49 t

4 Side 4 av 5 8=50-54 t 9=55-60 t 10=>60 t Kommentar TIDSBRUK Jeg synes eksamen ikke ga meg mulighet til å vise min kompetanse i statistikk. Jeg vet jeg har mye kunnskap, men det var ett tema jeg ikke hadde særlig god oversikt over. Det temaet jeg ikke hadde oversikt over var over halvparten av eksamen. Jeg synes at eksamen burde gjenspeile et bredere spekter av pensum, og ikke fokusere så mye på et enkelttema som jeg synes den gjorde. aner ikke. var syk den siste uka av stat. delen så fikk ikke gjort så mye da. syns ellers jeg jobbet ganske jevnt. Brukte ikke tiden på skolen effektivt nok, ble mye dødtid. Fulgte stort sett undervisning og kollokvier, men falt litt av på avlslære. SKOLEN Ikke ha den kursen vid förste året. Studenterna borde få satsa på de dem skall lära sig. Jag ser inte populationsmedicinen som ett obligatorisk fag, kun ett problem. Personlig var jeg svært sliten og lite motivert for ny blokk rett etter cellebiologieksamen. Jeg klarte ikke å hente meg inn tidsnok til popmed. eksamen, og det er her hovedårsaken for min stryk i stat/epi-delen ligger. I tillegg var det noen ting som skjedde på det personlige plan som hadde innvirkning. Synes undervisningsopplegget i sin helhet var ok/bra. Ingenting de var veldig flinke Underviserne har gjort en kjempebra jobb, jeg synes det var vanskelig å henge med på noen av forelesningene i stat og epi, men dette kommer nok heller av manglende matte-kunnskaper. RBL har vært blid og hjelpsom og gjort mye for at vi skal kunne henge med. Han har også alltid vært tilgjengelig for spm. Jeg hadde trengt mer tid i blokka til å la stoffet modnes. Unngått feil i forelesninger og utlevert materiale. Det var flere ganger vanskelig å vite hva jeg kunne stole på av utdelt materiale. Dette gjorde det veldig vanskelig å holde motivasjonen oppe, og da endte det med at jeg ikke jobbet så mye med alt stoffet som jeg burde ha gjort. Fasitene var noen ganger veldig gode og utfyllende, men flere ganger manglet det forklaring, og det var bare tallsvar. Det var derfor vanskelig å følge og tungt å lete frem formler i bøker for å forstå hvordan oppgaven egentlig skulle løses. Ellers vil jeg si at opplegget med undervisning, deretter selvstudie og så kollokvier på slutten av dagen var et fint opplegg. FORELESNINGENE: gjennomgå ett eksempel hver dag i forkant av kollokviering, slik at vi har en ide og blir inspirerte til å jobbe. Det er vanskelig å komme ordentlig igang fordi man lurer og lurer på ting. Et eksempel ville ha vært veldig fint. KOLLOKVIEGRUPPENE: Det bør ikke overlates til studentene å velge hvordan det skal jobbes. Kall det heller gruppearbeid, kollokviene bør være egendefinerte og arbeid i disse gjøres på eget initiativ. Ikke anbefal noe men si klart at nå er det gruppearbeid i ferdig oppsatte grupper, frem til klokka 14, da kommer vi og gjør en gjennomgang med feks at ett par oppgaver løses i plenum. GRUPPENE: Ikke bruk alfabetisk inndeling, plukk heller tilfeldig slik som Åshild gjorde. STRYK : Gruppene bør få legge frem i plenum sine løste oppgaver, her kan det også trekkes tilfeldig blant gruppene slik at ingen er sikre på hvem gruppe som skal frem og forsvare det de har gjort. Dette tror jeg vil "skremme" folk til å jobbe. FORELESER: Dyktig, hyggelig og veldig hjelpsom. Gitt lengre lesetid før eksamen ved å kutte ut alle lesedagene som strengt tatt ikke er nødvendig i en slik kort blokk. Dessuten var det mange som kunne stoffet, men som disponerte tiden sin feil på selve eksamen. Litt for knapp tid til å tenke seg godt om osv. Eksamen ble bare stress. Noen av forelesningene ble til tider litt for raskt gjennomgått. Synes lærerne var flinke. Kommer ikke på noe som kunne vært gjort annerledes. Likte veldig godt hvordan blokka var lagt opp STUDENTEN Jobbet med stoffet fra dag 1, gjort alle oppgaver etter det tidsskjema som var satt opp, men det var bare ikke mulig for meg i den situasjonen jeg var i. I tillegg fungerte ikke kollokviegruppen i det hele tatt, og jeg burde funnet meg en annen gruppe. Viktig at denne fungerer når det er lagt opp til så mange kollokvieoppgaver. Tatt eksamen mer alvorlig, lest mer i påsken Jeg synes denne blokka ble veldig tung og intensiv så tett etter cellebiologien, men det har også med personlige

5 Side 5 av 5 forhold å gjøre, som gjorde at jeg måtte jobbe utrolig mye med cellebioen den siste mnd før eksamen, og var veldig sliten da blokka startet. Jeg følte at jeg jobbet jevnt og bra, men fikk ikke tid til å la stoffet modnes iom at vi bare hadde en dag til hvert "tema". greide ikke å jobbe noe særlig i påska, og tror nok at hvis jeg hadde brukt hele påska så kunne jeg skaffet meg den siste, store oversikten. Jeg burde selvsagt jobbet mer med stoffet og ikke unngått å jobbe grundig med noen deler av det. Jeg burde helt klart brukt mer tid på epi-delen, jeg så på det som litt lett, så feil kan man ta. effektivisere lesingen min. jobbe raskere på eksamen. hadde kanskje stått på alle hvis jeg hadde tatt statestikken til slutt og svart på nok oppgaver til å stå, i stedet for å gjøre all statestikken først. Dukke opp til ALLE forelesningene og øvd mer på å disponere tiden min bedre på selve eksamen. For min del var det her det glapp (mistet hodet under eksamen) Jeg burde ha lest mer avlslære. Leste omtrent ingenting, og visste at jeg skulle stryke. Det er selvfølgelig litt bittert i ettertid, da jeg vet at om jeg hadde byttet ut noen få timers stat- og epilesing med lesing på avlslæra hadde det antakelig godt helt fint. Jeg kunne altså ha lagt opp lesingen annerledes. Til skjemaet Rolf Bjerke Larssen

Idéhefte om læringsstrategier i realfag

Idéhefte om læringsstrategier i realfag Idéhefte om læringsstrategier i realfag... til begynnerstudenter i matematikktunge realfag ved Universitetet i Oslo Dette er en web-utgave av et hefte som deles ut gratis til begynnerstudenter i matematikktunge

Detaljer

Hvordan har forelesningene fungert? Hva kunne ha vært annerledes for å stimulere arbeidet med pensum og emneoppgaver? *

Hvordan har forelesningene fungert? Hva kunne ha vært annerledes for å stimulere arbeidet med pensum og emneoppgaver? * Hvordan har forelesningene fungert? Hva kunne ha vært annerledes for å stimulere arbeidet med pensum og emneoppgaver? * Flere forelesninger med Kalleberg. Forelesningene var svært hjelpsomme mht skriving

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

Når det blir vanskelig

Når det blir vanskelig Når det blir vanskelig Olav Nygaard og Siv Anne Tollevik, Høgskolen i Agder Så er undervisningskabalen lagt. Marit skal ha en niende- og en tiende klasse i matematikk. Hun er godt fornøyd matematikk er

Detaljer

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Depresjonsbehandlingen i emeistring består av 8 behandlingsmoduler og tar opp til 14 uker å gjennomføre. Hver modul består av å lese tekst

Detaljer

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden.

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Utdanning Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Lærdom starter med en gang man er født. Lærdommen "sniker"

Detaljer

STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Om evalueringen 3 2.1 Spørreskjemaet 3 2.2 Hvem svarte?...3 3 Presentasjon av studentenes

Detaljer

Brukte studieteknikker

Brukte studieteknikker Brukte studieteknikker Forfattere Celine Spjelkavik Michael Bakke Hansen Emily Liane Petersen Hiske Visser Kajsa Urheim Dato 31.10.13! 1! Innhold 1. Problemstillinger...3 2. Innsamlingsstrategi.4 2.1 Metode..4

Detaljer

Motivasjon i Angstringen

Motivasjon i Angstringen Motivasjon i Angstringen Hva er motivasjon? Ordet motivasjon eller «motiv-asjon» referer til et motiv, - et mål, - en intensjon eller en hensikt som skaper drivkraft. Begrepet motivasjon er nær knyttet

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser)

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser) STUDENTRAPPORT 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser) Jeg reiste med en venninne som var veldig greit. Alltid greit å være to

Detaljer

Elevenes egenvurdring,

Elevenes egenvurdring, Elevenes egenvurdring, knyttet til arbeidet med TFO-1 (november 2014) Hva tenker du om din framføring av oppgavearbeidet? Hva var bra? Hva kan bli bedre? Jeg syns jeg hadde med mye bra detaljer. Fremføringen

Detaljer

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Sjeldne møter Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Innledning ange med en sjelden diagnose er vant til mye kontakt med ulike deler av helsevesenet, Mprimærhelsetjenesten så vel som

Detaljer

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007.

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Jeg har plukket ut seks elever fra Færder videregående skole. De seks er: Magne Magne er 25 år, og med det den eldste i gruppa. Han har vurdert folkehøyskole,

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SAMLERAPPORT TIL PROGRAMUTVALGET FOR KOMPOSISJONS- OG MUSIKKTEORISTUDIER (PUKP) 2 Innhold Intern evaluering

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

BKS Snitt alle VO-skular Prosent Prosent Elev 99,3% 67,8% Privatist 0,7% 32,2% I alt 100,0% 100,0% Kvinne 54,3% 74,3% Mann 45,7% 25,7%

BKS Snitt alle VO-skular Prosent Prosent Elev 99,3% 67,8% Privatist 0,7% 32,2% I alt 100,0% 100,0% Kvinne 54,3% 74,3% Mann 45,7% 25,7% BKS Snitt alle VO-skular Elev 99,3% 67,8% Privatist 0,7% 32,2% Kjønn Kvinne 54,3% 74,3% Mann 45,7% 25,7% Alder Under 25 år 20,8% 12,4% 25-34 år 55,7% 42,7% 35-44 år 18,8% 28,4% 45-54 år 3,4% 14,5% 55 år

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Lærer vi bedre ved å høre på musikk, eller jobber vi bare raskere? Klasse: 6A, Storevarden skole Skole: Storevarden skole (Sola, Rogaland) Antall deltagere (elever):

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Hei, du! Aksjoner hva, hvordan, hvorfor?

Hei, du! Aksjoner hva, hvordan, hvorfor? 1 Hei, du! Aksjoner hva, hvordan, hvorfor? Så gøy at du vil vite mer om hvordan du kan gjøre Jesus kjent på skolen din! Dette heftet er kort, enkelt og lettlest, og vil gi deg en liten smakebit på hva

Detaljer

å gjøre andre gode Fra læreplanen:

å gjøre andre gode Fra læreplanen: 6 Sosial kompetanse å gjøre andre gode Fra læreplanen: Eleven skal kunne forklare hva sosial kompetanse vil si, og gi eksempler på hvordan en selv kan bruke sosial kompetanse i møte med mennesker som er

Detaljer

Kandidatundersøkelse kull 2002

Kandidatundersøkelse kull 2002 Kandidatundersøkelse kull 2002 Tilgjengelig for besvarelse mellom 11.04.2012 til 23.05.2012 42 respondenter av 47 utsendte mailer, dvs svarprosent på 89,4 % Det ble sendt ut til 45 kvinner og 2 menn som

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Hvordan har Trivselsledere påvirket skolen vår?

Hvordan har Trivselsledere påvirket skolen vår? Hvordan har Trivselsledere påvirket skolen vår? Innlevert av 6A ved Mjølkeråen (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2013 Ansvarlig veileder: Aslak Hordvik Antall deltagere (elever): 22 Deltagere: Henrikke

Detaljer

GODE STUDIEVANER GODE STUDIEVANER: INNLEDNING

GODE STUDIEVANER GODE STUDIEVANER: INNLEDNING GODE STUDIEVANER: INNLEDNING GODE STUDIEVANER Når man som student skal ta fatt på studiene, er det viktig å innarbeide gode vaner og rutiner i sitt arbeid med studiene. Gode studievaner er essensielt om

Detaljer

DEN PROFESJONELLE ARBEIDSTAKER

DEN PROFESJONELLE ARBEIDSTAKER DEN PROFESJONELLE ARBEIDSTAKER http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner personer som blir godt likt av sine overordnede, blir oftere forfremmet enn sine kollegaer og får større lønnsøkninger

Detaljer

Nå treffer vi eleven mer "hjemme"

Nå treffer vi eleven mer hjemme Nå treffer vi eleven mer "hjemme" Trafikklæreres erfaringer med individtilpasset opplæring Vegdirektoratet Forord I overkant av 300 ungdommer fra Lillehammerområdet har i 2005 fått tilbud om individtilpasset

Detaljer

Informasjonshefte for student- og læringsassistenter. En innføring i jobben som læringsassistent ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Informasjonshefte for student- og læringsassistenter. En innføring i jobben som læringsassistent ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap Informasjonshefte for student- og læringsassistenter En innføring i jobben som læringsassistent ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap FORORD Velkommen som læringsassistent/studentassistent ved

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer