HELSE FONNA - AREALPLAN MULIGHETSSTUDIE 2020

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE FONNA - AREALPLAN MULIGHETSSTUDIE 2020"

Transkript

1 VEDLEGG TEGNINGER OG ILLUSTRASJONER Februar 2012

2 AREALPLAN HELSE FONNA Tegningsliste: Tegningsliste.xlsx Tegningsnr. Tittel Tegningstype PLAN A.H HAUGESUND EKSISTERENDE BYGNINGER ILLUSTRASJON 3D A.H HAUGESUND TEKNISK TILSTAND ILLUSTRASJON 3D A.H HAUGESUND EKSISTERENDE PLAN SAET ETASJE U2 A.H HAUGESUND EKSISTERENDE PLAN SAET ETASJE U1 A.H HAUGESUND EKSISTERENDE PLAN SAET ETASJE 1 A.H HAUGESUND EKSISTERENDE PLAN SAET ETASJE 2 A.H HAUGESUND EKSISTERENDE PLAN SAET ETASJE 3 A.H HAUGESUND EKSISTERENDE PLAN SAET ETASJE 4 A.H HAUGESUND EKSISTERENDE PLAN SAET ETASJE 5 A.H HAUGESUND EKSISTERENDE PLAN SAET ETASJE 6 A.H HAUGESUND EKSISTERENDE PLAN SAET ETASJE 7 A.H HAUGESUND ALTERNATIV 1 HOVEDALTERNATIV 3d FERDIG RESULTAT SOMATIKK OG PSYK. ILLUSTRASJON 3D A.H HAUGESUND ALTERNATIV 1 HOVEDALTERNATIV FASE 1 ILLUSTRASJON A.H HAUGESUND ALTERNATIV 1 HOVEDALTERNATIV RIVE FOR FASE 2 ILLUSTRASJON A.H HAUGESUND ALTERNATIV 1 HOVEDALTERNATIV FASE 2 ILLUSTRASJON A.H HAUGESUND ALTERNATIV 1 HOVEDALTERNATIV RIVING FOR FASE 3 ILLUSTRASJON A.H HAUGESUND ALTERNATIV 1 HOVEDALTERNATIV FASE 3 ILLUSTRASJON A.H HAUGESUND ALTERNATIV 1 MED PSYKIATRI ILLUSTRASJON 3D A.H HAUGESUND ALTERNATIV 2 ILLUSTRASJON 3D A.H HAUGESUND ALTERNATIV 3 ILLUSTRASJON 3D A.H HAUGESUND PSYKIATRI ILLUSTRASJON A.S STORD EKSISTERENDE BYGNINGER ILLUSTRASJON 3D A.S STORD TEKSNISK TILSTAND ILLUSTRASJON 3D A.S STORD ILLUSTRASJON LANDSVERNEPLAN ILLUSTRASJON 3D A.S STORD EKSISTERENDE PLAN SAET ETASJE U2 A.S STORD EKSISTERENDE PLAN SAET ETASJE U1 A.S STORD EKSISTERENDE PLAN SAET ETASJE 1 A.S STORD EKSISTERENDE PLAN SAET ETASJE 2 A.S STORD EKSISTERENDE PLAN SAET ETASJE 3 A.S STORD EKSISTERENDE PLAN SAET ETASJE 4 A.S STORD EKSISTERENDE PLAN SAET ETASJE 5 A.S STORD UTBYGGINSALTERNATIV ILLUSTRASJON A.S STORD UTBYGGINSALTERNATIV ILLUSTRASJON 3D A.O ODDA EKSISTERENDE BYGNINGER ILLUSTRASJON 3D A.O ODDA ILLUSTRASJON TEKSNISK TILSTAND ILLUSTRASJON 3D A.O ODDA EKSISTERENDE PLAN SAET ETASJE U2 A.O ODDA EKSISTERENDE PLAN SAET ETASJE U1 A.O ODDA EKSISTERENDE PLAN SAET ETASJE 1 A.O ODDA EKSISTERENDE PLAN SAET ETASJE 2 A.O ODDA EKSISTERENDE PLAN SAET ETASJE 3 A.O ODDA EKSISTERENDE PLAN SAET ETASJE 4 A.O ODDA EKSISTERENDE PLAN SAET ETASJE 5 A.O ODDA UTBYGINGSALTERNATIV ILLUSTRASJON A.V VALEN EKSISTERENDE BYGNINGER ILLUSTRASJON 3D A.V VALEN TEKSNISK TILSTAND ILLUSTRASJON 3D A.V VALEN ILLUSTRASJON LANDSVERNEPLAN ILLUSTRASJON 3D A.V VALEN EKSISTERENDE PLAN SAET ETASJE U2 A.V VALEN EKSISTERENDE PLAN SAET ETASJE U1 A.V VALEN EKSISTERENDE PLAN SAET ETASJE 1 A.V VALEN EKSISTERENDE PLAN SAET ETASJE 2 A.V VALEN EKSISTERENDE PLAN SAET ETASJE 3 A.V VALEN EKSISTERENDE PLAN SAET ETASJE 4 A.V VALEN EKSISTERENDE PLAN SAET ETASJE 5 A.V VALEN PSYKIATRI ILLUSTRASJON P:\ Helse Fonna\Doc\06 Tegningsliste\Tegningsliste.xlsx Side 1 av 1

3 HAUGESUND

4 HAUGESUND REV EKSISTERENDE BYGNINGER TEGNINGSNR: A.H REV.: 00

5 HAUGESUND REV TEKNISK TILSTAND A.H TEGNINGSNR: REV.: 00

6 1. Akutt 2. Somatikk poliklinikker/dagavdeling 3. Somatikk, døgnbehandling 4. Medisinsk service 5. Intern service og administrasjon 6. Felles trafikk areal 7. Teknisk areal 8. Utleid 9. Psykiatri HAUGESUND REV EKSISTERENDE PLAN 1 TEGNINGSNR: A.H REV.: 00

7 1. Akutt 2. Somatikk poliklinikker/dagavdeling 3. Somatikk, døgnbehandling 4. Medisinsk service 5. Intern service og administrasjon 6. Felles trafikk areal 7. Teknisk areal 8. Utleid 9. Psykiatri HAUGESUND REV EKSISTERENDE PLAN 2 TEGNINGSNR: A.H REV.: 00

8 1. Akutt 2. Somatikk poliklinikker/dagavdeling 3. Somatikk, døgnbehandling 4. Medisinsk service 5. Intern service og administrasjon 6. Felles trafikk areal 7. Teknisk areal 8. Utleid 9. Psykiatri HAUGESUND REV EKSISTERENDE PLAN 3 TEGNINGSNR: A.H REV.: 00

9 1. Akutt 2. Somatikk poliklinikker/dagavdeling 3. Somatikk, døgnbehandling 4. Medisinsk service 5. Intern service og administrasjon 6. Felles trafikk areal 7. Teknisk areal 8. Utleid 9. Psykiatri HAUGESUND REV EKSISTERENDE PLAN 4 TEGNINGSNR: A.H REV.: 00

10 1. Akutt 2. Somatikk poliklinikker/dagavdeling 3. Somatikk, døgnbehandling 4. Medisinsk service 5. Intern service og administrasjon 6. Felles trafikk areal 7. Teknisk areal 8. Utleid 9. Psykiatri HAUGESUND REV EKSISTERENDE PLAN 5 TEGNINGSNR: A.H REV.: 00

11 1. Akutt 2. Somatikk poliklinikker/dagavdeling 3. Somatikk, døgnbehandling 4. Medisinsk service 5. Intern service og administrasjon 6. Felles trafikk areal 7. Teknisk areal 8. Utleid 9. Psykiatri HAUGESUND REV EKSISTERENDE PLAN 6 TEGNINGSNR: A.H REV.: 00

12 1. Akutt 2. Somatikk poliklinikker/dagavdeling 3. Somatikk, døgnbehandling 4. Medisinsk service 5. Intern service og administrasjon 6. Felles trafikk areal 7. Teknisk areal 8. Utleid 9. Psykiatri HAUGESUND REV EKSISTERENDE PLAN 7 TEGNINGSNR: A.H REV.: 00

13 1. Akutt 2. Somatikk poliklinikker/dagavdeling 3. Somatikk, døgnbehandling 4. Medisinsk service 5. Intern service og administrasjon 6. Felles trafikk areal 7. Teknisk areal 8. Utleid 9. Psykiatri HAUGESUND REV EKSISTERENDE PLAN U1 TEGNINGSNR: A.H REV.: 00

14 1. Akutt 2. Somatikk poliklinikker/dagavdeling 3. Somatikk, døgnbehandling 4. Medisinsk service 5. Intern service og administrasjon 6. Felles trafikk areal 7. Teknisk areal 8. Utleid 9. Psykiatri HAUGESUND REV EKSISTERENDE PLAN U2 TEGNINGSNR: A.H REV.: 00

15 Arealplan Helse Fonna Haugesund sykehus Arealoversikt Programareal 2020 Eksisterende arealer Differanse Programareal netto Brutto/netto faktor Programareal brutto Netto areal avdelinger Bruttoareal Bruttoareal 1 Akuttmottak/observasjonspost/prehospitale tjenester Akuttmottak og prehospital , Observasjonspost 324 1, Somatikk, poliklinikker/dagavdeling Poliklinikker , Kliniske spesiallaboratorier , Poliklinikker og Kliniske spesiallaboratorier samlet , Dagområde 580 1, Dagkirurgi 770 1, Postoperativ, dag 80 1, Kliniske støttefunksjoner 429 1, Somatikk, døgnbehandling Sengeområde , Hotellsenger 0 1, Intensiv 344 1, Operasjon, inneliggende 720 1, Postoperativ, døgn 80 1, Fødestuer 300 1, Fysio ergoterapi 555 1, Pasientservice 837 1, Medisinsk service Billeddiagnostikk 840 1, Laboratorier , Apotek 637 1, Sterilsentral/sterilforsyning 491 1, Medisinsk teknikk 309 1, Intern service og administrasjon Ledelse og administrasjon 958 1, Kontorer og møterom , Personalservice , Ikke medisinsk service , Undervisning og forskning , Sum Somatikk I Sum Somatikk II 2, Psykiatri , Sum Total P:\ Helse Fonna\Doc\03 Program\33 Arealoversikt\Arealsammenstillinger\ HAUGESUND arealsammenstillinger.xlsx Side 1 Siste utskrift :56 Opprettet TABELL AREALPLANEN 2020 OG EKSISTERENDE AREAL

16

17 HAUGESUND REV HOVEDALTERNATIV NYBYGG TEGNINGSNR: A.H REV.: 00

18 HAUGESUND REV FASE 1 A.H TEGNINGSNR: REV.: 00

19 HAUGESUND REV RIVE FOR FASE 2 A.H TEGNINGSNR: REV.: 00

20 HAUGESUND REV FASE 2 A.H TEGNINGSNR: REV.: 00

21 HAUGESUND REV RIVE FOR FASE 3 A.H TEGNINGSNR: REV.: 00

22 HAUGESUND REV FASE 3 A.H TEGNINGSNR: REV.: 00

23 HAUGESUND REV NYBYGG FOR PSYKIATRI TEGNINGSNR: A.H REV.: 00

24 HAUGESUND REV ALTERNATIV 2 A.H TEGNINGSNR: REV.: 00

25 HAUGESUND REV ALTERNATIV 3 A.H TEGNINGSNR: REV.: 00

26

27 STORD

28 STORD REV EKSISTERENDE BYGNINGER TEGNINGSNR: A.S REV.: 00

29 STORD REV TEKNISK TILSTAND A.S TEGNINGSNR: REV.: 00

30 VERNEDE BYGG VERNET PARKOMRÅDE STORD REV LANDSVERNEPLANEN A.S TEGNINGSNR: REV.: 00

31 1. Akutt 2. Somatikk poliklinikker/dagavdeling 3. Somatikk, døgnbehandling 4. Medisinsk service 5. Intern service og administrasjon 6. Felles trafikk areal 7. Teknisk areal 8. Utleid 9. Psykiatri STORD REV EKSISTERENDE PLAN 1 TEGNINGSNR: A.S REV.: 00

32 1. Akutt 2. Somatikk poliklinikker/dagavdeling 3. Somatikk, døgnbehandling 4. Medisinsk service 5. Intern service og administrasjon 6. Felles trafikk areal 7. Teknisk areal 8. Utleid 9. Psykiatri STORD REV EKSISTERENDE PLAN 2 TEGNINGSNR: A.S REV.: 00

33 1. Akutt 2. Somatikk poliklinikker/dagavdeling 3. Somatikk, døgnbehandling 4. Medisinsk service 5. Intern service og administrasjon 6. Felles trafikk areal 7. Teknisk areal 8. Utleid 9. Psykiatri STORD REV EKSISTERENDE PLAN 3 TEGNINGSNR: A.S REV.: 00

34 1. Akutt 2. Somatikk poliklinikker/dagavdeling 3. Somatikk, døgnbehandling 4. Medisinsk service 5. Intern service og administrasjon 6. Felles trafikk areal 7. Teknisk areal 8. Utleid 9. Psykiatri STORD REV EKSISTERENDE PLAN 4 A.S TEGNINGSNR: REV.: 00

35 1. Akutt 2. Somatikk poliklinikker/dagavdeling 3. Somatikk, døgnbehandling 4. Medisinsk service 5. Intern service og administrasjon 6. Felles trafikk areal 7. Teknisk areal 8. Utleid 9. Psykiatri STORD REV EKSISTERENDE PLAN 5 TEGNINGSNR: A.S REV.: 00

36 1. Akutt 2. Somatikk poliklinikker/dagavdeling 3. Somatikk, døgnbehandling 4. Medisinsk service 5. Intern service og administrasjon 6. Felles trafikk areal 7. Teknisk areal 8. Utleid 9. Psykiatri STORD REV EKSISTERENDE PLAN U1 TEGNINGSNR: A.S REV.: 00

37 1. Akutt 2. Somatikk poliklinikker/dagavdeling 3. Somatikk, døgnbehandling 4. Medisinsk service 5. Intern service og administrasjon 6. Felles trafikk areal 7. Teknisk areal 8. Utleid 9. Psykiatri STORD REV EKSISTERENDE PLAN U2 TEGNINGSNR: A.S REV.: 00

38

39 TABELL AREALPLANEN 2020 OG EKSISTERENDE AREAL

40 STORD REV UTBYGGINGSALTERNATIV TEGNINGSNR: A.S REV.: 00

41 STORD REV UTBYGGINGSALTERNATIV TEGNINGSNR: A.S REV.: 00

42

43 ODDA

44 ODDA REV EKSISTERENDE BYGNINGER TEGNINGSNR: A.O REV.: 00

45 ODDA REV TEKNISK TILSTAND A.O TEGNINGSNR: REV.: 00

46 1. Akutt 2. Somatikk poliklinikker/dagavdeling 3. Somatikk, døgnbehandling 4. Medisinsk service 5. Intern service og administrasjon 6. Felles trafikk areal 7. Teknisk areal 8. Utleid 9. Psykiatri ODDA REV EKSISTERENDE PLAN 1 TEGNINGSNR: A.O REV.: 00

47 1. Akutt 2. Somatikk poliklinikker/dagavdeling 3. Somatikk, døgnbehandling 4. Medisinsk service 5. Intern service og administrasjon 6. Felles trafikk areal 7. Teknisk areal 8. Utleid 9. Psykiatri ODDA REV EKSISTERENDE PLAN 2 TEGNINGSNR: A.O REV.: 00

48 1. Akutt 2. Somatikk poliklinikker/dagavdeling 3. Somatikk, døgnbehandling 4. Medisinsk service 5. Intern service og administrasjon 6. Felles trafikk areal 7. Teknisk areal 8. Utleid 9. Psykiatri ODDA REV EKSISTERENDE PLAN 3 TEGNINGSNR: A.O REV.: 00

49 1. Akutt 2. Somatikk poliklinikker/dagavdeling 3. Somatikk, døgnbehandling 4. Medisinsk service 5. Intern service og administrasjon 6. Felles trafikk areal 7. Teknisk areal 8. Utleid 9. Psykiatri ODDA REV EKSISTERENDE PLAN 4 TEGNINGSNR: A.O REV.: 00

50 1. Akutt 2. Somatikk poliklinikker/dagavdeling 3. Somatikk, døgnbehandling 4. Medisinsk service 5. Intern service og administrasjon 6. Felles trafikk areal 7. Teknisk areal 8. Utleid 9. Psykiatri ODDA REV EKSISTERENDE PLAN U1 TEGNINGSNR: A.O REV.: 00

51 1. Akutt 2. Somatikk poliklinikker/dagavdeling 3. Somatikk, døgnbehandling 4. Medisinsk service 5. Intern service og administrasjon 6. Felles trafikk areal 7. Teknisk areal 8. Utleid 9. Psykiatri ODDA REV EKSISTERENDE PLAN U2 TEGNINGSNR: A.O REV.: 00

52 TABELL AREALPLANEN 2020 OG EKSISTERENDE AREAL

53 ODDA REV UTBYGGINGSALTERNATIV TEGNINGSNR: A.O REV.: 00

54

55 VALEN

56 VALEN REV EKSISTERENDE BYGNINGER TEGNINGSNR: A.V REV.: 00

57 VALEN REV TEKNISK TILSTAND A.V TEGNINGSNR: REV.: 00

58 VALEN REV LANDSVERNEPLANEN A.V TEGNINGSNR: REV.: 00

59 Psykiatri VALEN REV EKSISTERENDE PLAN 1 TEGNINGSNR: A.V REV.: 00

60 Psykiatri VALEN REV EKSISTERENDE PLAN 2 TEGNINGSNR: A.V REV.: 00

61 Psykiatri VALEN REV EKSISTERENDE PLAN 3 TEGNINGSNR: A.V REV.: 00

62 Psykiatri VALEN REV EKSISTERENDE PLAN 4 TEGNINGSNR: A.V REV.: 00

63 Psykiatri VALEN REV EKSISTERENDE PLAN 5 TEGNINGSNR: A.V REV.: 00

64 Psykiatri VALEN REV EKSISTERENDE PLAN u1 TEGNINGSNR: A.S REV.: 00

65 Programareal 2020 Eksisterende arealer Differanse brutto Senger Programareal netto Brutto/netto faktor Program areal brutto Senger netto areal avdelinger Bruttoareal Haugesund , Delsum Valen , Delsum Sum psykiatri Fonna Programareal 2020 Eksisterende arealer Differanse brutto Senger Programareal netto Brutto/netto faktor Program areal brutto Senger netto areal avdelinger Bruttoareal Valen , Sum TABELL AREALPLANEN 2020 OG EKSISTERENDE AREAL

1.1. Lokalisering av samlet virksomhet på Våland med hovedvekt på nybygg

1.1. Lokalisering av samlet virksomhet på Våland med hovedvekt på nybygg Vedlegg 1- Sak 100/12 B Kap 4 i bygningsmessig utviklingsplan 1. Mulighetsstudier Mulighetsstudiene er laget av Leiv Nes Arkitekter AS og er beskrevet i egen rapport. I dette kapittelet beskrives og illustreres

Detaljer

Mulighetsanalyse oppgradering/ utvidelse av Drammen sykehus

Mulighetsanalyse oppgradering/ utvidelse av Drammen sykehus Mulighetsanalyse oppgradering/ utvidelse av Drammen sykehus Hospitalitet as C.F. Møller Norge as Rambøll as Skifte Eiendom Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon

Detaljer

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Nye Molde sjukehus Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Inkluderer oppdatert arealbehov vedtatt i styret for Helse Nordmøre og Romsdal 27.05.2008

Detaljer

Klassifikasjonssystem for helsebygg Versjon 3.1.4 mars 2015

Klassifikasjonssystem for helsebygg Versjon 3.1.4 mars 2015 Klassifikasjonssystem for helsebygg Versjon 3.1.4 mars 2015 1 Heftets tittel: Veileder Klassifikasjonssystem for sykehusbygg Versjon 3.1.4 september 2015 Utgitt: 03/2015 Produksjonsnummer: Utgitt av: Sykehusbygg

Detaljer

Nye Ahus HOVEDFUNKSJONSPROGRAM. (HFP Rev. 4.0)

Nye Ahus HOVEDFUNKSJONSPROGRAM. (HFP Rev. 4.0) Prosjekt: Nye Ahus Tittel: HOVEDFUNKSJONSPROGRAM (HFP Rev. 4.0) 02 For godkjenning 20.08.03 JH DB EISK 01 Sidemannskontroll 10.07.03 JH DB EISK Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Kontraktor/leverandørs

Detaljer

Hovedfunksjonsprogram. Nytt Vestre Viken sykehus Nytt Vestre Viken Sykehus, NVVS

Hovedfunksjonsprogram. Nytt Vestre Viken sykehus Nytt Vestre Viken Sykehus, NVVS Hovedfunksjonsprogram Nytt Vestre Viken sykehus Nytt Vestre Viken Sykehus, NVVS Revisjon Revisjon gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: 14-3 Dokumenttittel: Hovedfunksjonsprogram Nytt Vestre Viken sykehus

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12.2.2010 201000xxx 038 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 18-2010 NYBYGG

Detaljer

Senge. Behandling. Tog Parkering. Fjor. Poliklinik. SNIT Nord-syd. Teknisk bygning Somatik Ankomstplads Psykiatri. SNIT Øst-Vest. Senge.

Senge. Behandling. Tog Parkering. Fjor. Poliklinik. SNIT Nord-syd. Teknisk bygning Somatik Ankomstplads Psykiatri. SNIT Øst-Vest. Senge. N y t t Ve s t r e V i k e n S y k e h u s A r k i t e k t o n i s k k o n c e p t f o r N y t t Ve s t r e V i k e n S y k e h u s - 1 0. f e b r u a r 2 0 1 5 Innledning De foreløpige skissene for det

Detaljer

Rapport. Nye UNN Narvik utbygging i to etapper. Forfatter(e) Asmund Myrbostad Marte Lauvsnes. SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-05-06

Rapport. Nye UNN Narvik utbygging i to etapper. Forfatter(e) Asmund Myrbostad Marte Lauvsnes. SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-05-06 - Fortrolig Rapport Nye UNN Narvik utbygging i to etapper Forfatter(e) Asmund Myrbostad Marte Lauvsnes SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-05-06 SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-05-06 SINTEF Teknologi

Detaljer

HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES RAPPORT - IDÉPROSJEKT FOR NYBYGGSLØSNING

HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES RAPPORT - IDÉPROSJEKT FOR NYBYGGSLØSNING HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES RAPPORT - IDÉPROSJEKT FOR NYBYGGSLØSNING Dato 25.02.04 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Definisjoner... 2 1.3 Referanser... 2 1.4 Ansvarlige

Detaljer

Version 1.00 Dato: 18.10.2001 [Ementor MC]P:\Kompnett\HFP Nye SiA-rev.3.doc Ansvarlig/dok.ejer SDH//S

Version 1.00 Dato: 18.10.2001 [Ementor MC]P:\Kompnett\HFP Nye SiA-rev.3.doc Ansvarlig/dok.ejer SDH//S +29(')81 6-216 352*5$0 )25 01.10.2001 ,QQKROGVIRUWHJQHOVH Side )RURUG 5HV\PpVDPPHQGUDJ 1.1. Målsetning...3 1.2. Organisering...3 1.3. Demografi og pasientgrunnlag...3 1.4. Fremtidige driftskostnader og

Detaljer

Arealforvaltning. Arealforvaltning

Arealforvaltning. Arealforvaltning Arealforvaltning En rådgivers erfaringer Eivind Wium 20.05.2011 Norconsult AS 1 Arealforvaltning En rådgivers erfaringer Er benchmarking mulig? Prosessen med å utvikle et system for arealkoding Planleggingsprosesser

Detaljer

UTBYGGING AV HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES SKISSEPROSJEKT UTDRAG

UTBYGGING AV HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES SKISSEPROSJEKT UTDRAG UTBYGGING AV HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES SKISSEPROSJEKT UTDRAG Dato 17.06.2003/ 01.03.2004 BOARCH arkitekter as Prosjekt Partner Bodø as Intekno as Ingeniørtjeneste as Hålogalandssykehuset Stokmarknes

Detaljer

NYE K-FLØY etasje for etasje

NYE K-FLØY etasje for etasje NYE K-FLØY etasje for etasje Nye K-fløy Nye K-fløy, også kalt behandlingsfløyen, rommer det meste av sykehusets poliklinikker, dagbehandling og operasjonsstuer. Dette er en guide over funksjonene i K-fløy.

Detaljer

FORFATTER(E) Seniorrådgiver Tarald Rohde OPPDRAGSGIVER(E) Sunnaas sykehus HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG 78S123.

FORFATTER(E) Seniorrådgiver Tarald Rohde OPPDRAGSGIVER(E) Sunnaas sykehus HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG 78S123. SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 930 70 500 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer

Arealanalyse av 4 psykiatriske sykehus. FSTL Island 3. juni 2005

Arealanalyse av 4 psykiatriske sykehus. FSTL Island 3. juni 2005 Arealanalyse av 4 psykiatriske sykehus FSTL Island 3. juni 2005 Verdiskapning eller kun en rapport som legges i en skuff? Eivind Wium Island arealstandard: 30 m2 til pasientrom Sammenligning arealstandarder

Detaljer

Mulighetsstudie for arealutvidelse på Diakonhjemmet Sykehus (Steinerud) Diakonhjemmet Sykehus, gjennomført våren 2014

Mulighetsstudie for arealutvidelse på Diakonhjemmet Sykehus (Steinerud) Diakonhjemmet Sykehus, gjennomført våren 2014 Mulighetsstudie for arealutvidelse på iakonhjemmet Sykehus (Steinerud) iakonhjemmet Sykehus, gjennomført våren 2014 1 Oppdraget På oppdrag fra iakonhjemmet Sykehus v/administrerende direktør nders M. rafjord

Detaljer

Oslo universitetssykehus Arealutviklingsplan 2025

Oslo universitetssykehus Arealutviklingsplan 2025 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: 1000230 Første utgave Arkivnr.: 20 Sakskode: 10/09 Saksbeh.: GL Kontroll: SPR Dato: 15.12.11 Dokumenttittel: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Møtereferat fra prosjekt Overordnet utviklingsplan for Helgelandssykehuset HF 2025

Møtereferat fra prosjekt Overordnet utviklingsplan for Helgelandssykehuset HF 2025 Møte i Arbeidsgruppe 2: Bygg Møtereferat fra prosjekt Overordnet ings for ssykehuset HF 2025 Møte i Arbeidsgruppe: Transport Møte i Arbeidsgruppe: Stabilisering og rekruttering Møte i Styringsgruppen Oppsummerings

Detaljer

Styresak. Planprosessen. Bakgrunn og problemstilling

Styresak. Planprosessen. Bakgrunn og problemstilling Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 23.06.2010 Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak 057/10 B Arealplan for Helse Stavaner HF Arkivsak 0 2010/445/012 Bakgrunn

Detaljer

Narvikregionen Næringsforening

Narvikregionen Næringsforening Narvikregionen Næringsforening Bygg- og renoveringsprosjekter i UNN 2013-2025 Narvik, 30. mai 2013 Gina Marie Johansen,drift- og eiendomssjef UNN stor eiendomsforvalter UNN 270 000 m2 formålsbygg 400 boenheter

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Prosjektinformasjon

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Prosjektinformasjon Nye Kirkenes Sykehus Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Arkivnr.: Dokument tittel: Saksbeh.: GSt Kontroll: Dato: 15.12.2014 Nye Kirkenes Sykehus 15.12.2014 side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS.

Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS. Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS. Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem Morten Bain

Detaljer

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3)

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) STYRET ST 2008/61 Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) Behandles i: Møtedato Saksnummer Saksbehandler: Eirik Heggemsnes Arkivreferanse: 2008/71 Saksutredning:.//. Vedlagt følger: Konseptrapport

Detaljer

Overordnet utviklingsplan for Helgelandssykehuset HF 2025

Overordnet utviklingsplan for Helgelandssykehuset HF 2025 Møtereferat fra prosjekt Overordnet utviklingsplan for Helgelandssykehuset HF 2025 Møte i Arbeidsgruppe 1: Framskriving av pasientaktivitet Møte i Arbeidsgruppe: Bygg Møte i Arbeidsgruppe: Transport Møte

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE ENDRINGER I BRUK AV BYGNINGSMASSE OG LOKALISERING AV SOMATISKE AKUTTFUNKSJONER

MULIGHETSSTUDIE ENDRINGER I BRUK AV BYGNINGSMASSE OG LOKALISERING AV SOMATISKE AKUTTFUNKSJONER MULIGHETSSTUDIE ENDRINGER I BRUK AV BYGNINGSMASSE OG LOKALISERING AV SOMATISKE AKUTTFUNKSJONER Utkast 14. januar 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Metode, datagrunnlag og

Detaljer

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Styresaknr.7/08 REF: 2004/000089 MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Bakgrunn Helse Nord har i brev datert 03.12.2007

Detaljer

Navnesedler... 29 Offentliggjøring... 30

Navnesedler... 29 Offentliggjøring... 30 ,11+2/'6)257(*1(/6( Innledning... 2 Forhistorien... 2 Konkurransen... 2 Oppgaven... 3 Bedømmelsen... 3 Illustrasjonsark åtte forskjellige løsninger... 4 Juryens generelle kritikk... 5 1.00 Innledning...

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte 10. mai 2004 kl. 10.00.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte 10. mai 2004 kl. 10.00. STYREDOKUMENT Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør

Detaljer