Narvikregionen Næringsforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Narvikregionen Næringsforening"

Transkript

1 Narvikregionen Næringsforening Bygg- og renoveringsprosjekter i UNN Narvik, 30. mai 2013 Gina Marie Johansen,drift- og eiendomssjef

2 UNN stor eiendomsforvalter UNN m2 formålsbygg 400 boenheter 6,2 mrd årsbudsjett ansatte Drift- og eiendomssenteret 550 mill kr årsbudsjett 380 månedsverk Utfordringer Nybygg Ca 4 mrd Vedlikeholdsetterslep 2,4 mrd formålsbygg 150 mill kr boliger Ombyggingsbehov Ca 40 mill kr årlig i perioden Strategisk utviklingsplan

3 Store byggeprosjekter i UNN UNN Narvik UNN Tromsø A-fløya Pasienthotell PET-senter Store byggprosjekt/renovering UNN Narvik strakstiltak UNN Åsgård UNN Harstad Strategisk utviklingsplan/arealplan

4 Nye UNN Narvik - et integrert bygg

5 Mål et integrert bygg Vekt på integrert planlegging hele UNN HF Kapasitetsberegninger sees i sammenheng i hele foretaket Integrasjon somatikk, psykiatri, rus første prosjektet i Norge, stor faglig tilslutning Integrasjon av samhandlingsreformen Vekt på undervisning og forskning Kostnadsramme 1,5 mrd

6 Integrert bygg Integrert bygg for somatikk, psykiatri og tverrfaglig, spesialisert rusbehandling så vidt vi kjenner til det første sykehus i Norge! Modellen likestiller pasientgrupper, gir lett tilgang til tverrfaglig behandling ved behov, øker kompetanseutvikling, effektiviserer arealbruk og gir driftsmessige gevinster. Modellen krever at det tas spesielt hensyn til sikkerhet og skjerming som vil gjelde for de ulike pasientgruppene. Samarbeid med kommunene på flere områder Utvikling av en ny modell for samhandling mellom et lokalsykehus og kommunene i opptaksområdet, gjelder både kliniske funksjoner og støttefunksjoner. Etablering av et Helsehus som vil inneholde kommunale helsetjenester, bla en intermediærenhet. Den videre planprosessen foreslås kombinert med et pilotprosjekt for utvikling av nye samhandlingstiltak.

7 Kapasitet heldøgnsplasser Sengeplasser = 64 Aktivitet 44 vanlige Kapasitet 5 tung overvåking Areal 3 observasjon 12 hotell Psykiatri 15 + andel skjermingsplasser + hotell Rus 23 plasser + andel skjermingsplasser + hotell Intermediærplasser i Helsehuset 15-20

8 Kapasitet behandling Operasjon 4 rom Radiologi 8 laboratorier Dagplasser somatikk 13 Poliklinikkrom 15 Poliklinikk/behandlerkontorer psykiatri 32 Poliklinikk/behandlerkontorer rus 22

9 Arealer Alternativ 2 ble besluttet i UNN og Helse Nord sine styrer våren 2011 og har m2 netto B/N faktor på m2 brutto Arealbehov ulike alternativer, integrert modell Alternativer/bygg Netto areal B/N faktor Brutto areal Kommentar Sykehus, scenario 1, spr , ca 450 m2 kommunalt leieareal Sykehus, scenario 2, spr , Arealbehovet øker med 1840 m2 brutto Sykehus, scenario 1, spr , ca 450 m2 kommunalt leieareal Sykehus, scenario 2, spr , Arealbehovet øker med 1805 m2 brutto Helsehuset skisseprosjekt , Estimat program Helsehuset skisseprosjekt Estimert

10 Kostnader Det anbefalte alternativet har Kostnadsramme på MNOK Prosjektkostnad på MNOK Pris pr m2 på NOK p85 på MNOK Styringsmål på MNOK Brutto m2 Kalkyle totalt Kalkyle per m2 Styrings mål p85 Skisseprosjekt 1, mai Skisseprosjekt 1, prisjustert 1.5% mai-aug Skisseprosjekt 2, oktober Avvik skisseprosjekt - skisseprosjekt Avvik i % -8,9-7,3-9,2-9,9

11 Videre planlegging Prosjektet er utsatt i tid. UNN forventer oppstart bygging (jfr HNs investeringsplan) tidligst år byggetid Oppstart DFP 2014/2015 jfr revidert Tidligfaseplanlegger Videre - forprosjekt Tomt Tunnel/vei, E6 Kapasitet/behovsfremskrivninger Bærekraftsanalyser i Helse Nord RHF og UNN Dagens sykehus i Narvik er i svært dårlig forfatning nødvendige strakstiltak iverksatt i samarbeid med Branntilsyn, Arbeidstilsyn, Smittevern, vernetjeneste og tillitsvalgte

12 Store byggeprosjekter Tromsø A-fløy nytt areal m² A-fløy ombygginger m² Nytt pasienthotell m² PET-senter i tidligfase

13 To prosjekter starter snart

14 Nytt Pasienthotell Consto, BC arkitekter Utbyggingssjef Tor-Arne Hanssen, UNN Prosjektleder Håvard Johannessen, UNN

15 Hotell gir trygghet og forbedret pasientbehandling Barselhotell Romslige rom og bad Universelt utformet Familie-/ledsagerrom Komfort Det er resultatet for pasientene som teller

16 Sted: Prosjekttype: Entreprisekontrakt eks. mva: Tromsø, Breivika Pasienthotell med 206 rom, restaurant og møteromsfasiliteter 220 Millioner kroner BTA: BYA: 781 Antall etasjer: 15 Opsjoner: 2 ekstra hotell-etasjer (38 rom) Byggherre: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Totalentreprenør: Consto AS Byggestart: Mai 2013 Innflytting: Februar 2015 Beskrivelse av hotellet:

17 Pasienthotellet - Reguleringsarbeid i Tromsø kommune april Byggesak i Tromsø kommune april Bedømmelseskomité - Helse Nord RHF styremøte 29.04

18

19 Oppstart vår 2013 Tomtearbeider mai 2013 Flater ut tomten, flytter vann og vei til bårekapell Stenger gang- og sykkelsti Byggegjerde rundt barneavdelingens lekeplass Bygging høsten 2013 Innflytting på nyåret 2015

20 A-fløya Utbyggingssjef Tor-Arne Hanssen, UNN Prosjektleder Morten Jevne, Hospitalitet Klinisk koordinator Guri Albriktsen, UNN

21 Innhold i A-fløya et regionalt prosjekt Forbedret akuttmottak Utvidet poliklinikk og intervensjon Økt operasjonskapasitet og dagkirurgi Spesialisert rehabilitering Økt intensivkapasitet Økt laboratoriekapasitet/ patologi

22 A fløya Godkjent for bygging av styret i Helse Nord 22. juni 2012 Utvidelse og rehabilitering av eksisterende A-fløy 12905m² nytt 8560m² rehabilitering P mill kr P mill kr Oppstart okt 2013 Ferdig medio 2018

23

24 PET senter Styrebehandles i juni 2013 med tanke på å gå videre med planlegging. Ca 3700 m² bygg Kostnadsramme på 330 mill Byggestart 2015

25 Pågående renovering Åsgård Bygg 4 Prosjektering Arkitektkontoret Amundsen Utførelse Troms Byggmontering Byggeleder Inj-prosjekt Generalentreprise 8,2 mill kr Byggestart mai 2013 Ferdigsstillelse nov 2013 Bygg 7 Prosjektering Arkitektkontoret Amundsen Prosjekteringsfase nå anbud ut 1. okt Totalbudsjett 54 mill kr Totalrenovering av 1. og 2. etg. Ca 400 m2. Evt. Renovering av 3. etg. besluttes i juni

26 Planlagte arbeider UNN Harstad Renovering kjøkken Prosjektering pågår Hinnstein Byggherrestyrt Anbud høsten 2013 Budsjett 21 mill kr Byggestart primo 2014 Ombyggingsarbeider Helikopterlandingsplass 2013 Medisinsk poliklinikk 1. etg 2014 Sykehusapoteket 2014 Røntgen 2015 Helsehus 2015? Spesialistpoliklinikken 2016? +++

27 Strakstiltak UNN Narvik

28 Takk! Spørsmål?

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart av forprosjekt

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart av forprosjekt Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug/755 12 920 Dato: 14.6.2010 Styresak 73-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart

Detaljer

SINTEF RAPPORT TITTEL. Konseptrapport UNN Narvik. FORFATTER(E) Asmund Myrbostad, Marte Lauvsnes OPPDRAGSGIVER(E) UNN HF

SINTEF RAPPORT TITTEL. Konseptrapport UNN Narvik. FORFATTER(E) Asmund Myrbostad, Marte Lauvsnes OPPDRAGSGIVER(E) UNN HF SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning Konseptrapport UNN Narvik Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Teknobyen innovasjonssenter Abels gt 5 7030 Trondheim Telefon:

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen Dato: 8.6.2012 Styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 21. og 22. juni 2012 Kl.: 19.30, dag 1 10.30, dag 2 Sted: Rica Ishavshotel, Tromsø Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: 2011/308-48/012 Saksbeh/tlf: Karin

Detaljer

Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013

Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013 Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 123 2013/163 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 18.10.2013 Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12.2.2010 201000xxx 038 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 18-2010 NYBYGG

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy Endelig utgave 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: Arkivnr.: 1100440 Dokumenttittel:

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, pasienthotell økt behov utover opprinnelig prosjekt, oppfølging av styresak 45-2013

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, pasienthotell økt behov utover opprinnelig prosjekt, oppfølging av styresak 45-2013 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 75-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, pasienthotell økt behov utover opprinnelig

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Onsdag 11. februar 2015 kl. 09:15 Møtested Tromsø Administrasjonens møterom, D1-707 MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt.

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.2.2011 Styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Nye Molde sjukehus Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Inkluderer oppdatert arealbehov vedtatt i styret for Helse Nordmøre og Romsdal 27.05.2008

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 20. juni 2013 Kl.: 10.30 til ca. 15.00 Sted: Rica Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-49/012

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Sted: I Helsebygg Midt-Norges lokaler i Trondheim Prinsesse Kristinas gate 4 Møtetidspunkt: Torsdag 22. januar 2015 kl. 11:30-17:00 (Trolig lukket møte fra 11:30-12:30)

Detaljer

Styresak 74-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A- fløy detaljprosjektering og entrepriseplan, godkjenning, oppfølging av styresak 59-2013

Styresak 74-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A- fløy detaljprosjektering og entrepriseplan, godkjenning, oppfølging av styresak 59-2013 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 74-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A- fløy detaljprosjektering og entrepriseplan,

Detaljer

Styresak 62-2014 Kliniske kontorplasser i Helse Nord dekningsgrad, oppfølging av styresak 141-2013

Styresak 62-2014 Kliniske kontorplasser i Helse Nord dekningsgrad, oppfølging av styresak 141-2013 Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 62-2014 Kliniske kontorplasser i Helse Nord dekningsgrad, oppfølging av styresak 141-2013 Bakgrunn

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 124-2008 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID EKSPERTISE KVALITET MENNESKER 2050 LIV TRYGGHET BARN&UNGE 2040 OMTANKE ERFARING ANSVAR MENNESKER FRAMTID OPPMERKSOMHET HELBREDELSE DIAGNOSE FREDELIGHET EKSPERTISE FRED OMTANKE LIV 2025 PLEIE TRIVSEL TRIVSEL

Detaljer

Bardu kommune. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS. Overordnet styringsdokument 08.10.2013. Bardu kommune ITMS 08.10.

Bardu kommune. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS. Overordnet styringsdokument 08.10.2013. Bardu kommune ITMS 08.10. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS Overordnet styringsdokument 08.10.2013 Bardu kommune ITMS 08.10.13 side 1 av 27 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 3 Oppdatert etter ny info

Detaljer

1 Sammendrag... 4. 2 Innledning... 9 2.1 Bakgrunn... 9 2.2 Mål... 9 2.3 Forutsetninger... 9

1 Sammendrag... 4. 2 Innledning... 9 2.1 Bakgrunn... 9 2.2 Mål... 9 2.3 Forutsetninger... 9 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 9 2.1 Bakgrunn... 9 2.2 Mål... 9 2.3 Forutsetninger... 9 3 Metode... 10 3.1 Møter og kontakter... 10 3.1.1 Modell for fremskriving av forventet aktivitet

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

Formål. Beslutningsgrunnlag Aktivitet og prioritering

Formål. Beslutningsgrunnlag Aktivitet og prioritering Møtedato: 4. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jann Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 23.1.2015 Styresak 3-2015 Budsjett 2015 konsolidert Formål Denne styresaken fremmes for å gi styret i Helse

Detaljer

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 1. STATUS FOR BYGG Oslo Universitetssykehus HF (OUS) har i dag et areal på ca 900 000 kvm fordelt på mer enn 40 adresser. Mye av virksomheten foregår i gamle og uhensiktsmessige

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA Direktøren Styreleder Ulf Syverven Nestleder Irene Skiri Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Viggo Karlstad Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Brukerutvalget

Detaljer

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014.

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014. VEDLEGG 1 UTREDNING RULLERING AV PLAN FOR DRIFT OG INVESTERING 2015-2022 1 Innledning Helse Nords vedtatte investeringsplan og plan 2015-2018 skal rulleres i styremøte i Helse Nord RHF 18. juni 2014. Vedtatt

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 25. mai 2011 Kl.: 08.30 til ca. 12.00 Sted: Clarion Hotel Admiral, Bergen Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-46/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter Dato: 29. april 2015 Kl.: 10.30 til ca. 14.00 Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-26/012

Detaljer