Det lokale sosiale rom som forutsetning for IKTdomestisering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det lokale sosiale rom som forutsetning for IKTdomestisering"

Transkript

1 Det lokale sosiale rom som forutsetning for IKTdomestisering Avslutningsseminar for DigiAdvent-prosjektet SIFO, 5. februar 007

2 Det lokale sosiale rom: Ønsket å studere hvordan familier i drabantby forholder seg til medieteknologi. Fattet interesse for hvordan omgivelsene legger premisser/ føringer på hva man kjøper av IKT og hvordan man bruker det. Utfordrer domestiseringsteori, ideen om en unik moralsk økonomi for hushold, og et aktivt forhold og frie valg ift. teknologi (kjøp og konsum)

3 Rammeverk: Benytte og utvikle domestiseringsteorien og ideen om husholdets moralske økonomi, men - Utfordre hjem-familie prototypen som kjernefamilie med barn og hus med mange rom i og greit med penger. - Ville se på ulike familiekonstellasjoner der dette ikke nødvendigvis var tilfellet. - Trakk inn en diskusjon rom og romlighet (space and spatiality) og betydningen av det lokale, her tolket som: - Fysisk-materiell struktur: arkitektur, størrelse, planløsning, etc - Lokale situasjonelle faktorer: regler og normer i lokalsamfunnet, gitte fellesløsninger, etc - Lokale, sosiale forhold som kjennetegner nærmiljøet: Drabantby, anonymitet, utrygghet, heterogenitet, etc Dermed; ville se på disse lokale faktorenes betydning for IKT domestisering. og utvide forståelsen av hjemmet som sosialt rom og kontekst for IKT-bruk

4 Kort om husholds- og boligtyper NOVA Rapport 3/06: Fordeling av husholdstyper; stabil de siste 7 år -Enslige m/barn: ca. 8% -Enslige u/barn: ca. 34 % -Par m/barn: ca. 3% (7% m/barn hjemme) -Par u/barn: ca. 5 % -Annet: ca. % Boligtyper; fordeling endres tregt -Enebolig/sokkel: ca. 59 % -Rekke/kjede/-4 bolig/terrassehus: ca. 9 % -Blokk/bygård: ca. 8 % -Annet: ca. 3 %

5 Boligtyper etter bostedstrøk Oslo: 4 % eneboliger/ sokkel 66% blokk/ bygård Spredtbygd: 9 % enebolig/ sokkel 3 % blokk/ bygård Den boligformen vi ser på; ganske representativ for Oslo

6 Lokalitet (): - Drabantby med 500 boenheter; ett borettslag. - Urbant, med rurale trekk - Utviklet på tallet - Tuftet på en modernistisk og sosialkonstruktivistisk idé om å utvikle boliger som skulle være: Funksjonelle Hygienisk og mentalhygienisk riktige/ sunne Konstruert for å skape sosiale relasjoner der dette ikke fantes naturlig Boligmiljø: bidra til skape gode samfunnsborgere - Stort antall familier (mange i samme livsfase) flyttet inn samtidig - Tilsynelatende homogenisering av lokalsamfunnet i første fase - Etterhvert demografiske skjevheter

7 Lokalitet () Drabantbyen; - Antakelser om anonymitet, fremmedgjøring, utrygghet, isolasjon - Lav skåre på velferdsindikatorer - Voldsepisodene i franske drabantbyer påvirket norsk opinion redsel for samme utvikling i norske drabantbyer - men beboere positive til bosted.

8 Hushold: Intervjuene - Rekruttert via borettslagsstyret - Hjemme-hos intervjuer - Eksplorerende, semi-strukturert guide - Diskursive data - Yngre/ eldre - Enslige/ flerpersonshushold - Barn/ ikke-barn - Norsk-etniske/ ikke-vestlige - Stort sett ordinære IKT-brukere - Relativt små leiligheter (-/4-roms)

9 Boligtype og antall IKT er Medietype Drab-A Drab-B Drab-C Drab-D Drab-E Drab-F Drab-G Snitt Fjernsyn,4 VHS 0 0,9 DVD () 0 0,3 Spillkonsoll 0 0,9 PC - 0 0,8 Mobiltelefon 3 (3),3 Medietype Vest-A Vest-B Vest-C Vest-D Vest-E Vest-F Vest-G Snitt Fjernsyn ,4 VHS 3,6 DVD,3 Spillkonsoll 0,3 PC 3-3 3, Mobiltelefon , Boligtype påvirker i stor grad antallet IKT er i hjemmet: (kun illustrerende eksempel fra 7 hushold på Romsås, primært fremmedkulturelle, og 7 hushold i Austevoll) flere relasjoner mellom mennesker og IKT mer komplekst bilde, ikke summen av de enkelte relasjoner.

10 Særtrekk ved bomiljøet (): Felles kabel-tv tilbud: Uniformering eller strømlinjeforming av TV tilbud påvirker domestiseringen Ikke-valg : tvinges til tilegnelse uten forhandling stordriftsfordeler (økonomi) men fellesskapstyranni (manglende valgfrihet) Problem for de som ikke vil ha TV eller annet tilbud Lettvint mange tenker ikke over det (pris/tilbud) Styreavgjørelser bredbånd: Bredbåndsnett (eiet) felles tilbud til alle beboere Påvirket flere til å takke ja + kjøpe ny PC (direkte og indirekte effekt på domestiseringsprosesser). Ønske om å styrke fellesskap via bredbåndet Gratis telefoni innen borettslaget (men få kjenner hverandre)

11 Særtrekk ved bomiljøet () Forbud mot parabolantenne: - Av estetiske og sikkerhetsmessige grunner - Påvirker mange; f.eks innvandrere som ønsker informasjon og kultur hjemmefra - Mange ignorerer forbudet; skaper nabokrangel Borettslagsregler og normer: - Begrenser fri mediebruk; eks hjemmekino - Restriksjoner på lydbruk (for høyt), og normal lyd (for sent). - Eksplisitt sanksjonssystem: - Fordel: tydelige normer og regler forhindre stadig konflikt (kulturforskjeller) - Ulempe: formalistisk, tar tid og internalisere (mange korttidshushold )

12 Særtrekk ved bomiljøet (3) Urbant miljø: IKT sikkerhet/ trygghet: IKT kommunikasjon:» Barns sikkerhet viktig trygghetsstrategier IKT viktig del av dette» Barn får mobiltelefon ofte enveiskommunikasjon» Får spille mer hjemme (Playstation, X-box)» Samtidig; redde for ensomhet/ isolasjon ved IKT-bruk» 7-åring, nyinnflyttet, fremmed i nytt miljø» Chatter, spiller kommuniserer» Utfordrer fysisk stedstilknyting ved større grad av IKTrelatert kommunikasjon (deltar i andre sosiale rom)» Motsatt av vestlandskommunens trygge lokalitet

13 Husholdene () Generelle trekk: Alle har TV i stuen få har TV andre steder Her samles familien eller bytter på å se avhengig av interesser Større grad av forhandling, men sosialt Vestlandskommunen: TV er overalt En familie med TV på kjøkken, ikke i stue Likevel fellestrekk ved bruk: Alle samles om rituell TV-bruk: barne- tv, fredagskveld Stuen er kjernen

14 Husholdene () TV hjemmekino Normer begrenser: lyd, tid på døgnet Også rom begrenser, ingen kjellerstue å bygge om, men løsninger: Eks: Søndagskino omdefinerer stuens funksjon etter behov Andre venter: må se rominndeling og teknologi i sammenheng

15 Husholdene (3) Mange har PC i kott, bygget om til kontor Dårlig løsning lite lufting men pragmatisk Tar utgangspunkt i rominndeling tilpasser seg denne Dekorerer, enten kontorstil eller blanding kontor-bønnerom kan trekke seg tilbake. Noen har stasjonær PC i gangen Vil ikke ha den i stuen, eller på eget rom Mellomløsning sosialt, kan kommunisere mellom rom.

16 Noen har bærbar-pc: Studie-/jobb-relatert arbeid i stuen spisebordet = kontorpult Omdefinerer rom etter funksjon, tid. Uavhengig av fysisk avgrensing av rom PC og TV i samme rom? Ofte konflikt Middelaldrende par Kona = TV, mannen = PC Fått til en ordning, kjenner hverandre, kommuniserer Likevel: viktig med atskilt teknologi. Husholdene (4)

17 Betydningen av det lokale sosiale rom Tydelig forskjell vestlandskommune drabantby: påvirker valg, hvor aktive relasjoner man har til teknologien. Nærmiljø Bolig Valg Rom Vestlandskommune Trygt, kjent, homogent Store hus friere valg pga antall og størrelse på rom Fysisk rom delt etter funksjon Drabantby Anonymt, fremmed, heterogent Små leiligheter begrenset valg mye gitt av omgivelsene Ofte omdefinering av samme rom avhengig av funksjonelt behov

18 Det lokale og hjemme Her; fokusert på lokale, situasjonelle, fysisk-materielle faktorer Altså; hvordan omgivelser påvirker det relasjonelle og kjøp og bruk av IKT Likevel; supplement til domestiseringsteorien og husholdets moralske økonomi Forhandlinger, tolkninger, meningskonstruksjon i stor grad basert på husholdets moralske økonomi, verdier, livssituasjon og rutiner. Men, påvirkes av nærmiljø: derfor hjemmet som kontekst for å forstå domestisering av IKT må utvides til å innbefatte nærmiljø (ikke separat kontekst)

Etnisitet og IKT-bruk

Etnisitet og IKT-bruk Etnisitet og IKT-bruk Avslutningsseminar for DigiAdvent-prosjektet SIFO, 15. februar 2007 Etnisk bakgrunn Mål: Forstå den kontekstuelle variasjon og de prosesser som IKT inngår i. Åpne for andre levemåter/

Detaljer

T I L P A S N I N G S D Y K T I G E B O L I G O M R Å D E R - 2. Innhold. side Forord 3

T I L P A S N I N G S D Y K T I G E B O L I G O M R Å D E R - 2. Innhold. side Forord 3 Innhold side Forord 3 1. Innledning 5 1.1 Målsetting 5 1.2 Begrepsdefinisjoner 5 1.2.1 Tilpasningsdyktighet 5 1.2.2 Boligkvalitet 7 1.2.3 Tilpasningsdyktighet og bærekraftighet 7 1.3 Metode og gjennomføring

Detaljer

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef.

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef. SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8 Egen bolig - også når helsa svikter? Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre HANNE BOGEN TORUNN KVINGE KARIN HØYLAND BJØRG ØSTNOR www.sintef.no Desember

Detaljer

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef.

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef. SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8 Egen bolig - også når helsa svikter? Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre HANNE BOGEN TORUNN KVINGE KARIN HØYLAND BJØRG ØSTNOR www.sintef.no Desember

Detaljer

Ungdommer i Røde Kors Flyktningeguide. Hvordan kommuniserer de?

Ungdommer i Røde Kors Flyktningeguide. Hvordan kommuniserer de? SEVU Ungdommer i Røde Kors Flyktningeguide Hvordan kommuniserer de? Gabriel Ernesto Romero Semesteroppgave våren 2007 Norge som innvandringsland 2/ etnisitet, kjønn og kommunikasjon SEVU -UiB Veileder:

Detaljer

Siri Ytrehus Anders B. Fyhn. Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder

Siri Ytrehus Anders B. Fyhn. Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder Siri Ytrehus Anders B. Fyhn Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder Siri Ytrehus Anders B. Fyhn Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder

Detaljer

Brukererfaringer med super-tekst-tv

Brukererfaringer med super-tekst-tv Prosjektnotat nr.6-2004 Dag Slettemeås Brukererfaringer med super-tekst-tv 2004 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Postboks 4682 Nydalen, N-0405 Oslo Tlf: 22 04 35 00 Fax: 22 04 35 04 E-mail: sifo@sifo.no

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1. Endringer i husholdnings- og boligstruktur 2. Den urbane nordmann hvem er det egentlig?

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1. Endringer i husholdnings- og boligstruktur 2. Den urbane nordmann hvem er det egentlig? 2 3 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 7 1. Endringer i husholdnings- og boligstruktur 9 2. Den urbane nordmann hvem er det egentlig? 11 3. Transport og privatbilisme 18 4. Energibruk, hverdagsliv og livsstil

Detaljer

Den mobile hverdag En kvalitativ studie om bruk av bil og kommunikasjonsmedier i barnefamilier

Den mobile hverdag En kvalitativ studie om bruk av bil og kommunikasjonsmedier i barnefamilier TØI rapport 754/2005 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Mona Hovland Jakobsen, Rich Ling, Susanne Nordbakke, Leslie Haddon Oslo 2005, 117 sider Sammendrag: Den mobile hverdag En kvalitativ studie om bruk av

Detaljer

Nærmiljøarbeid i et flerkulturelt område - Studie av drabantbyen Fjell i Drammen

Nærmiljøarbeid i et flerkulturelt område - Studie av drabantbyen Fjell i Drammen Nærmiljøarbeid i et flerkulturelt område - Studie av drabantbyen Fjell i Drammen Ingvild Røed Våren 2004 Hovedfagsoppgave i samfunnsgeografi Institutt for geografi, Universitetet i Bergen II FORORD Hovedfagsoppgaven

Detaljer

Siri Ytrehus Anders B. Fyhn. Bufast, Bjørvika og Benidorm Boligplaner og boligønsker for eldre år

Siri Ytrehus Anders B. Fyhn. Bufast, Bjørvika og Benidorm Boligplaner og boligønsker for eldre år Siri Ytrehus Anders B. Fyhn Bufast, Bjørvika og Benidorm Boligplaner og boligønsker for eldre år Siri Ytrehus Anders B. Fyhn Bufast, Bjørvika og Benidorm Boligplaner og boligønsker for eldre år Fafo-rapport

Detaljer

«Det hadde vært fint å få være med å velge»

«Det hadde vært fint å få være med å velge» Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Berit Berg «Det hadde vært fint å få være med å velge» Brukerundersøkelse blant flyktninger i bofellesskap Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug og Berit Berg Det hadde

Detaljer

Takk. En takk til ansatte ved rådhuset i Tønsberg kommune for tilrettelegging av arbeidsplass og hyggelig kollegialt samvær. Tønsberg, juni 2012

Takk. En takk til ansatte ved rådhuset i Tønsberg kommune for tilrettelegging av arbeidsplass og hyggelig kollegialt samvær. Tønsberg, juni 2012 Takk Arbeidet med denne rapporten har vært finansiert av forskningsmidler fra Politihøgskolen. Sosiolog og rådgiver Birgitte Søderstrøm i Tønsberg kommune har vært ansvarlig for gjennomføringen og tilrettelegging

Detaljer

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer.

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Dag Slettemeås Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Tittel Eldres

Detaljer

Til 1000/1001: Kort mini-introduksjon til sosiologisk metode

Til 1000/1001: Kort mini-introduksjon til sosiologisk metode 1 Til 1000/1001: Kort mini-introduksjon til sosiologisk metode (Ivar Frønes. Også presentert som forelesning) Sosiologisk forståelse Sosiologi dreier seg om studier av samfunnsmessige fenomen og forhold.

Detaljer

Bolig og levekår i Norge 2007

Bolig og levekår i Norge 2007 Bolig og levekår i Norge 2007 En artikkelsamling HANS CHRISTIAN SANDLIE (RED) Rapport nr 2/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Bolig og levekår i Norge 2007 En artikkelsamling

Detaljer

Hverdagslivets reiser En analyse av kvinners og menns daglige reiser i Oslo

Hverdagslivets reiser En analyse av kvinners og menns daglige reiser i Oslo Sammendrag: Hverdagslivets reiser En analyse av kvinners og menns daglige reiser i Oslo TØI rapport 391/1998 Forfatter: Randi Hjorthol Oslo 1998, 270 sider Del I. Problemstillinger, data og metode Innledning

Detaljer

Boligpreferanser i distriktene

Boligpreferanser i distriktene Boligpreferanser i distriktene Juni 2014 Boligpreferanser i distriktene Om studien Dette heftet setter søkelyset på hva bolig og bomiljø betyr for bosetting i og tilflytting til kommunene, hvilke boligpreferanser

Detaljer

Bolig- og bostedspreferanser i Bergen

Bolig- og bostedspreferanser i Bergen Bolig- og bostedspreferanser i Bergen Analyse og resultater fra spørreundersøkelse om Bergenseres ønsker for sitt neste bosted og bolig for Bergen Tomteselskap og Eiendomsmegler Vest Ansvarlig: Seniorkonsulent

Detaljer

Hindringer for deltakelse i multietniske

Hindringer for deltakelse i multietniske Marit Ekne Ruud Hindringer for deltakelse i multietniske boligområder Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomil- 299 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Hindringer

Detaljer

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Seniorer i Norge 010 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Tor Morten Normann 10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Norske seniorer lever stort sett sosialt aktive liv. Sammenlignet med andre

Detaljer

Unges boligpreferanser

Unges boligpreferanser Marit Ekne Ruud Unges boligpreferanser NOTAT 2009:106 Tittel: Forfatter: Unges boligpreferanser Marit Ekne Ruud ISSN: 0801-1702 ISBN: 978-82-7071-781-1 Prosjektnummer: O-2726 Prosjektnavn: Eldre og unges

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

Boligalarm Sifo-survey hurtigstatistikk 2006

Boligalarm Sifo-survey hurtigstatistikk 2006 Prosjektnotat nr.5-2006 Ragnhild Brusdal Boligalarm Sifo-survey hurtigstatistikk 2006 Prosjektnotat. 5-2006 Tittel Boligalarm Forfatter(e) Ragnhild Brusdal Antall sider 21 Prosjektnummer 11-2004-45 Dato

Detaljer

Digital mestring blant norske forbrukere Sifo-survey hurtigstatistikk 2006

Digital mestring blant norske forbrukere Sifo-survey hurtigstatistikk 2006 Prosjektnotat nr.8-6 Dag Slettemeås Sifo-survey hurtigstatistikk 6 SIFO 6 Prosjektnotat nr.8 6 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 5 Oslo www.sifo.no

Detaljer

Forskning om vanskeligstilte på boligmarkedet

Forskning om vanskeligstilte på boligmarkedet Forskning om vanskeligstilte på boligmarkedet En kunnskapsoversikt TALE HELLEVIK VIGGO NORDVIK (Også utgitt som Byggforsknotat 65, 2004) Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA

Detaljer

UTDANNING I FORSVARET

UTDANNING I FORSVARET UTDANNING I FORSVARET Har elever ved videregående skole tilstrekkelig kunnskap om hvilke muligheter som finnes? KRIGSSKOLEN Sebastian Myklebost Bachelor i militære studier - ledelse og landmakt Emne fordypning

Detaljer

#instalove for Instagram

#instalove for Instagram #instalove for Instagram En kvalitativ studie av hvordan unge voksne har domestisert Instagram. Mari Park Thorsen Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi Trondheim våren 2013 ii Forord Jeg husker

Detaljer

Fellesarealer i omsorgsboliger

Fellesarealer i omsorgsboliger Karin Høyland, Karine Denizou og Jon Christophersen Fellesarealer i omsorgsboliger og sykehjem 345 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport 345 Karin Høyland, Karine Denizou og Jon Christophersen Fellesarealer

Detaljer

FLERKULTURELL ELDREOMSORG

FLERKULTURELL ELDREOMSORG FLERKULTURELL ELDREOMSORG Kartleggingsprosjekt av eldre innvandreres ønsker og behov for en god alderdom i Norge Kirkens Bymisjon Oslo og Norsk Folkehjelp August 2005 Forord I årene som kommer vil antallet

Detaljer