Etnisitet og IKT-bruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etnisitet og IKT-bruk"

Transkript

1 Etnisitet og IKT-bruk Avslutningsseminar for DigiAdvent-prosjektet SIFO, 15. februar 2007

2 Etnisk bakgrunn Mål: Forstå den kontekstuelle variasjon og de prosesser som IKT inngår i. Åpne for andre levemåter/ hverdagsliv og stille spørsmål ved våre vestlig definerte dikotomier: Private offentlige Nære fjerne Kjente fremmede Trygge usikre Åpne for en analytisk tilnærming forske utover en vestlig, post-moderne oppfatning av prototypiske familier Utfordre begrepet hjem

3 Hvorfor ikke-vestlige? Vanlig antakelse om størst variasjon i levemåte/ hverdagsliv med bakgrunn i kulturelle forskjeller (påvirker vaner, normer/verdier, oppfatninger og dermed handling og praksis ) Derfor: analysere IKT med utgangspunkt i kulturelt betingete kontekster Her: vestlig (norsk) setting men flerkulturell kontekst (vestlig/ikke-vestlig) Vanlig begrepsbruk: fremmedkulturelle ikke-vestlige etniske fra den tredje verden Hva skal man fokusere på? Kulturforskjell f.eks hvor langt unna den vestlige kultur? Nasjonalitet land fra bestemte områder Etnisitet etnisk/språklig bakgrunn (uavhengig av nasjonalstat) Migrasjonsform f.eks arbeidsinnvandrere/ flyktninger Religiøs gruppering f.eks muslimer Hudfarge påminnelse om annerledeshet, påvirker bosetting (ghetto)

4 Etnisitet vs. Diaspora Analytisk utgangspunkt: Alle disse forhold påvirker den diasporiske tilværelsen, og identitetsformingen i det nye hjemlandet og således vil det påvirke hvilken måte man bruker IKT på. Diaspora: Både en situasjonsbeskrivelse (condition) og en tenkemåte (consciousness), identitetsformende Større analytisk potensial Etnisitet: Mer relevant i majoritetsrepresentasjonen av den enkelte etniske gruppe/ etniske grupper generelt. (media bygger opp stereotype bilder av innvandrere)

5 Innvandrere i Norge SSB 2004: Innvandrere: ca Førstegenerasjon: ca Annen generasjon: ca (to utenlandske foreldre) Tredje verden : ca Øst-Europa: ca Vesten/ Norden: ca To første: raskest voksende

6 90 % i tettbygde strøk 1/3 i Oslo Oslo: 3/4 fra Pakistan 1/2 fra Somalia 1/3 fra Iran 1/4 fra Vietnam 1/4 fra Irak Bosettingsmønster i Norge 22% av Oslos befolkning innvandrere 17% har ikke-vestlig bakgrunn Enkelte bydeler: opp mot 40 % Omtalt som ghettofisering av Oslos drabantbyer

7 Våre data: Ønsket også ikke-vestlige innvandrere, men ingen strenge kriterier. Rekruttering: benyttet vaktmestertjenesten til borettslag i drabantbyen fikk beskjed om å dele ut rekrutteringsbrev i postkasser med fremmede navn i brev; skulle heller ikke oppgi info om hjemland eller etnisk opprinnelse. språk: alt på norsk (fikk langtidsboerne ) Bakgrunn hushold: Norge/Vest-Afrika Tyrkia Sri Lanka Midtøsten/Sentral-Asia Pakistan Øst-Afrika

8 Norge/Vest-Afrika: sønner 3 og 10 år Bodd på Romsås i 4 år. Faren fra Vest-Afrika, moren fra Norge. God kontakt med det lokale miljøet fra mannens hjemland. TV: Kun TV i stua, med surround-anlegg Ikke fast mønster for titting, men tv-slaver Ser mye tv sammen Sønn: mye Cartoon og Fox + TV-spill og chat Ser også mye VHS kjøpevideo Internett: PC i kott i gangen hele familien bruker mye Bredbåndspakke + hjemme-pc ordning Faren leser mye aviser fra hjemlandet, ser lokale videosnutter + e-post Før: hørte nyheter fra andre Diaspora holde seg oppdatert om hjemlandet

9 Tyrkia: døtre 3 og 5 ½ år Bodd 14 år i Norge i samme nærmiljø, stor-familie bor også i nærmiljøet. Foreldre ofte hos søstre. TV: En TV på 7 personer. Har kabel + parabol (ca 80 kan.) med tyrkiske kanaler, men mest for foreldre. Kona er hjemme på dagtid, ser mye såpeserier og lytter til musikk via parabol. Barna ser mye Cartoon, men også både tyrkisk (kl.16) og norsk barne-tv (kl. 18) Opptatt av at døtre skal lære kultur og språk fra hjemland PC: En desktop og en bærbar (yngre bror), trekker denne inn i stua. Faren leser tyrkiske aviser på nett + betaler regninger Diaspora kompleks domestisering av IKT og hjem, generasjonsforskjeller Farens foreldre fremmede i Norge Vår familie begge steder (drømmer om retur til hjemland) Farens bror fremmed i Tyrkia

10 Sri Lanka: sønner 6 og 11 år Bodd 17 år i Norge, (kona i 12), 8 år i nærmiljøet. Har slekt i Canada og England. Flere med samme etniske bakgrunn i nærmiljøet. PC: Har PC, ikke internett heller ikke på jobb, og ikke på bibliotek. Får fortalt nyheter fra tamilske kollegaer. TV: Har kabel-tv, får ingen tamilske kanaler uten parabol (men ikke lov) Ser mye vanlig TV, VHS-filmer og DVD via Plastation. Leier tamilske filmer på Grønland, kjøper i utland og bytter. Barna ser mye barne-tv og Cartoon Påtvinger ikke barna egen kultur, men benytter film til læring forklarer (men annerledes og det er trist ). Telefon: Mobil til sønn som sikkerhetskanal (+ konsollspill) Delvis for å holde eldstesønnen inne, men ambivalent Viktig med telekort for kontakt med hjemland og familie andre steder Diaspora kjennetegnet av både lokalt og delvis nettverksbasert diaspora, men lite IKT mediert (mest telefon) og film for kultur

11 Midtøsten/Sentral Asia: sønn 6 år Bodd 13 år i Norge, kona i 7 pr, 4 år i nærmiljøet Ingen familie eller etnisk kjente i nabolaget. PC Ikke PC, bruker internett på biblioteket Sender ikke e-post hjem. Foreldre ikke tilgang i hjemlandet Synes internett blir for dyrt, nok med regninger på telefoni. TV: Ikke parabol nok avhengige av TV Ser noe tyrkisk tv på kabel, beslektet språk. Benytter VHS, har ikke DVD. Leier film fra hjemlandene. Får tilsendt home videos fra familie Låner filmer på bibliotek som passer sønnens utdanning. Fjernet to barneprogram fra tv-oppsett, upassende. Opptatt av sønns oppvekst lager regler her fordi vi bor her Sønn skal bli norsk: kan ikke ha ett hjerte her og ett der. Radio: Fast rutine; lokal radiosending på persisk - 4 timer på lørdag og 2 ½ på søndag. Nyheter, debatt, mat, musikk Diaspora Ikke typisk diasporisk eller kultur- eller identitetsdannende bruk av medier, men fast rutine med telefon til hjemlandene. Noe lokal-mediert via radio.

12 Pakistan: sønner 9 og 11 år Mann bodd i Norge i 28 år (20 år på Romsås), kona i 12 år, barn født i Norge. Har fjerne slektninger i nærmiljøet og stor pakistansk omgangskrets. Positive til nærmiljøet. Drøm om pensjonisttilværelse i Pakistan. TV: Har TV og VHS i stua og TV og spillkonsoll på barnerom Eier samling Bollwood filmer Kabel-TV. Abonnerer på en pakistansk kanal Faren ser mest nyheter og debatt. Moren er hjemmeværende, ser på pakistanske kanaler + filmer på dagtid, lite på kvelden - opptatt med huslige sysler. Barn ser mye på sport og Cartoon og Fox Kids Foreldre ønsker at barna skal se pakistansk tv, PC: Har ikke bredbånd men ISDN-linje Faren blar i pakistanske aviser på nettet tidligere: 2-3 dager gamle urduaviser på biblioteket. Barn; internett til fotballinteressen + lekser Kommunikasjon: Telefon, internett og e-post. Web-kamera med brødre i Pakistan. Fast rutine for telefon 2 kort per måned. Ringer og e-post til Pakistan og England, og e-post til Danmark Diaspora - Teknologi gir kontroll over hverdagen og en nærhet gjør det lettere å bo i Norge føles nærmere. Stor lokal - og nettverks -basert diaspora

13 Øst-Afrika: døtre ½ og 7 år Bodd i Norge i 8 år, 2 år på Romsås. Ingen familie i Norge, men noen med samme etniske bakgrunn i området. Lite kontakt med venner og kjente i hjemlandet 13 år siden de var der. Fornøyd med nærmiljø blir kjent med andre gjennom datteren. TV: TV på stua og på datterens rom. Familien ser mye tv, men forskjellige program Faren ser sport, opptatt av debatter på NRK og TV2, men lite afrikansk derfor CNN og BBC. Moren liker filmer, musikk og talk shows. Har VHS; kjøper, leier og bytter filmer. PC: Har bredbånd, ser mye på nyheter via nett, kuttet ut norske papiraviser. Hører lokalradio fra hjemland på nett. Moren bruker internett og chat-grupper til norskopplæring. Kjøpte web-kamera pga mikrofon til chatgruppe. Datter bruker internett mest til spill, og lek-og lærprogrammer. Kommunikasjon: Bruker e-post til hjemlandet til de som har mulighet. Datter kan ikke morsmålet så godt, men de prøver å lære dette + hjemkultur. Har større kulturelle arrangementer 3-4 ganger i året. Diaspora lokalt betinget kulturell omgang. Datter lærer kultur gjennom lokale arrangementer. Internett viktig redskap info/ læring/ kommunikasjon

14 Diasporisk virksomhet i stor grad IKT-avhengig TV-bruk: - Satellitt til informasjon, oppdatering, balansere mot vestlig informasjon - VHS til kulturell opplæring for barn og som underholdning/ nostalgiske møter med hjemkultur for foreldre Internettbruk: - Til kommunikasjon med diasporisk nettverk (kreative koplinger; e-post, chat, web-kamera, diaspora-nettsider, etc) - Til informasjonsoppdatering fra hjemland (ofte lokale aviser også lokale nettradioer. - Til språklæring, norske medier, utforsking av andre rom enn norsk kringkastet offentlighet Radiobruk: - I mindre grad relevant, kun i ett tilfelle for den lokale iranske diaspora Telefonbruk: - Tradisjonell fasttelefoni pga rimelige telefonkort (viktig og rutinisert kommunikasjon med hjemland og nettverks-diaspora) - Mobiltelefon også brukt som trygghetsmekanisme for å temme lokal usikkerhet

15 Nye trender Bredbånd: Bredbåndstelefoni brer om seg, og Telio har en stor andel fremmedkulturelle (Aftenposten des. 2005) Har også ansatt fremmedkulturelle på kundeservice. Kabel-TV: Følger satellitt GET har nå TV-kanaler fra 17 nasjoner fordelt på 87 kanaler (etter henvendelser fra borettslagsstyrer) Canal Digital lanserte februar 2006 nye kanaler på kurdisk, bosnisk, persisk og vietnamesisk

16 Diaspora og IKT-domestisering Mange fremmedkulturelle føler seg verken hjemme i fysisk kulturell setting eller i symbolsk kultur (gjennom mediert offentlighet) Dermed kan IKT være verktøy for å trekke symbolsk hjemkultur nærmere den fremmede kultur man er situert i. Bevissthet om egen kultur og opprinnelse: viktig for selvtillit og kontroll over egen situasjon et redskap for å motsette seg assimilering skape ontologisk sikkerhet IKT: Utfordrer hjem som lokalt og fysisk stedsbetinget andre sosiale rom bidrar til å produsere lokalitet og domestisere hjem

17 Videre utfordringer Altså mange andre faktorer enn etnisitet som forklarer IKT-bruk: Diasporisk situasjon (og bevissthet) Migrasjonsstatus Generasjon Kjønn Klasse/utdanning Livsfase Tid i vertsland Språkferdigheter Generelle globale trekk (global underholdning) Videre forskning: Utvikle diaspora-perspektivet og domestiseringsteori sammen Takle det språklige: Ikke-norskspråklige har antakeligvis enda større behov for kanaler ut til hjemkultur og nettverk enn de som ikke behersker vertsnasjonens språk.

Om ungdom med innvandrerbakgrunns tilgang til og bruk av PC og Internett.

Om ungdom med innvandrerbakgrunns tilgang til og bruk av PC og Internett. Gåten på barnerommet Om ungdom med innvandrerbakgrunns tilgang til og bruk av PC og Internett. Geir H Moshuus, Ingrid Smette og Leila Torgersen NOVA *** work in progress *** 1 Dette er gåten på barnerommet:

Detaljer

Et inkluderende språk

Et inkluderende språk Et inkluderende språk Et inkluderende språk Et inkluderende samfunn, forutsetter et inkluderende språk. Ordvalg har betydning for den som omtales, men det påvirker også folks holdninger. I sin ytterste

Detaljer

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge En rapport i prosjektet Spilleavhengighet og etnisitet II ved Blå Kors Senter, Oslo. Silje Hirsch og Sulaksana Sivapatham

Detaljer

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena Berit Berg Patrick Kermit PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena 2 Grafisk utforming og trykk: NTNU Grafisk senter 2015 Foto: Geir Otto Johansen (side 9, 14 og 32) Øvrige foto: De fem folkebibliotekene

Detaljer

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX. Vi er på rett vei. Tall og fakta om integreringen i Norge

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX. Vi er på rett vei. Tall og fakta om integreringen i Norge ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX Vi er på rett vei Tall og fakta om integreringen i Norge Arbeidsliv Sysselsettingen er høyere i Norge enn i de fleste andre europeiske land, både blant innvandrere og i hele

Detaljer

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU)

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) NYE NETTFENOMENER STATEN OG DELEKULTUREN Tanja Storsul, Hans Christian Arnseth, Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Vibeke Kløvstad og Arnt Maasø Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings-

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Foreldre om småbarns mediebruk. Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier

Foreldre om småbarns mediebruk. Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier 2014 Foreldre om småbarns mediebruk Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier FORELDRE OM SMÅBARNS MEDIEBRUK 2014 1 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.

Detaljer

Oppvekst i to multietniske boligområder

Oppvekst i to multietniske boligområder Susanne Søholt Oppvekst i to multietniske boligområder i Oslo Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomil- 313 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Susanne Søholt Oppvekst i

Detaljer

Trygg bruk- 2008 - En kartlegging av 8 til 18-åringers bruk av digitale medier. undersøkelsen

Trygg bruk- 2008 - En kartlegging av 8 til 18-åringers bruk av digitale medier. undersøkelsen Trygg bruk- - En kartlegging av til -åringers bruk av digitale medier undersøkelsen Forord I Trygg bruk undersøkelsen legger Medietilsynet fram hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om barn

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Etniske minoriteter og boligmarkedet: Integrert, marginalisert, segregert. Program Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner IMER

Etniske minoriteter og boligmarkedet: Integrert, marginalisert, segregert. Program Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner IMER Etniske minoriteter og boligmarkedet: Integrert, marginalisert, segregert Program Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner IMER Etniske minoriteter og boligmarkedet: Integrert, marginalisert, segregert

Detaljer

Den mobile hverdag En kvalitativ studie om bruk av bil og kommunikasjonsmedier i barnefamilier

Den mobile hverdag En kvalitativ studie om bruk av bil og kommunikasjonsmedier i barnefamilier TØI rapport 754/2005 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Mona Hovland Jakobsen, Rich Ling, Susanne Nordbakke, Leslie Haddon Oslo 2005, 117 sider Sammendrag: Den mobile hverdag En kvalitativ studie om bruk av

Detaljer

Flerkulturelle med nyresvikt

Flerkulturelle med nyresvikt Prosjektrapport Flerkulturelle med nyresvikt L a n d s f o r e n i n g e n f o r N y r e p a s i e n t e r o g T r a n s p l a n t e r t e Trykk: Frogner Grafisk AS Opplag: 1000 F O R O R D Det ble søkt

Detaljer

Å FINNE STYRKEN I MANGFOLDET

Å FINNE STYRKEN I MANGFOLDET Lisbeth Reed Å FINNE STYRKEN I MANGFOLDET Ei håndbok til deg som jobber med barn og unge match 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet match VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE INNHOLD Innledning... 3 Tverrkulturell

Detaljer

Flytting i nytt land. Flyktningers bosetting og flytting tidlig på 2000-tallet 13/2008. Kirsten Danielsen Lars Gulbrandsen

Flytting i nytt land. Flyktningers bosetting og flytting tidlig på 2000-tallet 13/2008. Kirsten Danielsen Lars Gulbrandsen Flyktningers bosetting og flytting tidlig på 2000-tallet Kirsten Danielsen Lars Gulbrandsen ISBN 978-82-7894-289-5 ISSN 0808-5013 13/2008 Rapport nr 13/08 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE Sentrale funn og forslag til tiltak Brit Oppedal I samarbeid med Karoline B. Seglem,

Detaljer

«En digital barndom?»

«En digital barndom?» «En digital barndom?» En spørreundersøkelse om barns bruk av medieteknologi TOR ENDESTAD Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo PETTER BAE BRANDTZÆG SINTEF JAN HEIM SINTEF LEILA TORGERSEN NOVA BIRGIT

Detaljer

DEN GODE SITUASJON En pedagogisk verktøypakke til hjelp ved asylsøkerfamiliers første møte med barnehagen

DEN GODE SITUASJON En pedagogisk verktøypakke til hjelp ved asylsøkerfamiliers første møte med barnehagen DEN GODE SITUASJON En pedagogisk verktøypakke til hjelp ved asylsøkerfamiliers første møte med barnehagen Av: Lise Angeltveit-Baltzersen Hege Fareed Lisbeth Norum Rigmor Tømmerholt Pettersen Tordis M.

Detaljer

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid Marie Florence Moufack Trondheim, desember 2010 NTNU Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

4. Medietilbud og mediebruk

4. Medietilbud og mediebruk Kultur- og mediebruk i forandring Medietilbud og mediebruk 4. Medietilbud og mediebruk 4.1. Tilgang til ulike medier Kassettspilleren dominerte på 199- tallet I løpet av de siste 2 åra har det skjedd store

Detaljer

Kvinnefellesskap N.K.S. integreringshefte

Kvinnefellesskap N.K.S. integreringshefte Kvinnefellesskap N.K.S. integreringshefte Innhold 03 Forord 04 N.K.S. satsing på minoritetskvinner 08 SESAM 12 N.K.S. flyktningprosjekt 16 Organisering av møter 17 Tips til aktiviteter 18 Informasjonsmøter

Detaljer

«Alt var forskjellig i Norge»

«Alt var forskjellig i Norge» «Alt var forskjellig i Norge» Om flyktningers overgang fra hjemlandet til et liv i Norge. Ann Kristin Alseth, Lise Dalby, Aina Lian Flem og Peder Martin Lysestøl Høgskolen i Sør Trøndelag, Program for

Detaljer

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Fafo-notat 2005:16 1 Fafo ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord...

Detaljer

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Innledning Både internasjonal og nyere norsk forskning mener å kunne vise at foreldrenes involvering

Detaljer

Integrert, men diskriminert

Integrert, men diskriminert IMDi-rapport 9-2008 Integrert, men diskriminert en undersøkelse blant innvandrere fra Afrika, Asia, Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn

Detaljer

Mange låner mye. Dag Ellingsen. Innvandrere og deres norskfødte barn på lånemarkedet

Mange låner mye. Dag Ellingsen. Innvandrere og deres norskfødte barn på lånemarkedet Mange låner mye Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre gjør på flere vis som resten av befolkningen på lånemarkedet, og likheten er til en viss grad større jo lenger de har bodd her. Men avstanden

Detaljer

Håndbok om samarbeid mellom minoritetsspråklige foreldre og skolen. Broer mellom hjem og skole. fug.no Broer mellom hjem og skole_1

Håndbok om samarbeid mellom minoritetsspråklige foreldre og skolen. Broer mellom hjem og skole. fug.no Broer mellom hjem og skole_1 Broer mellom hjem og skole HÅNDBOK OM SAMARBEID MELLOM MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE OG SKOLEN Broer mellom hjem og skole Håndbok om samarbeid mellom minoritetsspråklige foreldre og skolen fug.no Broer

Detaljer

Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner

Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Innhold Fakta 4 5 Hvem er familieinnvandrede kvinner? Nettverk 10 12 Det viktige bindeleddet Godkjenning av

Detaljer

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 forord Ungdomshøringen er et forsøk på å nå de ungdommene som ikke vanligvis blir hørt. Dersom voksne ønsker å bli hørt er alt de trenger å gjøre å bruke stemmeretten

Detaljer