Husbankens rolle og virkemidler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Husbankens rolle og virkemidler"

Transkript

1 Husbankens rolle og virkemidler K5-NT Tommy Rønne Februar 2015

2 Noen satsninger Eksisterende boligmasse. Mange norske boliger mangler god nok funksjonalitet Utfordringer med flere eldre og personer med sammensatte behov/funksjonshemming. «Innovasjon i omsorg»/ «morgendagens omsorg»/ «NOU Trygge hjem». Økt kunnskap og samarbeid: For kommune: Boligrådgivning, flere sentralt beliggende tomter, flere funksjonelle boliger kan oppnås, universell utforming inn i planverk For medborger: Tilrettelegge egen bolig eller kunnskap om fordelene ved å flytte til en mer tilpasset bolig, og ikke vente for lenge Velferdsteknologi: løsninger og muligheter hva er begrepet «velferdsteknologi»? 2

3 Boligmassens alder og sammensetning 120,0 % 100,0 % 80,0 % 100,0 % 91,6 % 79,4 % 69,7 % Nær 80 % bygd før % bygd før % bygd før ,0 % 55,9 % Boligtype Antall enheter 40,0 % 20,0 % 0,0 % 40,2 % 28,2 % 14,5 %15,0 % 4,8 % 8,3 % Enebolig Tomannsbolig Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk (1 av 6 i Norge bor i blokk) Bygning for bofellesskap Andre bygningstyper Totalt antall

4 «Fremtidens boliger er allerede bygget» 90% av boligene i 2020 er allerede bygget 80% av dagens bygningsmasse vil fortsatt stå i % av eksisterende boligmasse mangler tilstrekkelig funksjonalitet 10% av boligmassen er tilgjengelig for rullestolbrukere Vi pusser opp for over 60 mrd. i året, men pusser vi opp rett? «Godt nok boligen» Riktig kunnskap og kreativitet «..har gjort så godt man kan» Mange boliger kan tilrettelegges «godt nok» 4

5 «Ønsker å bo hjemme så lenge som mulig» Andelen eldre over 80 år vil bli tredoblet i løpet av 50 år Vel 22 prosent bosatte over 80 år bor i universelt utformede boliger Jo eldre vi blir, jo mindre vurderer vi å flytte Kun 5 % over 65 år har flytteplaner i løpet av 5 år Yngre eldre er overoptimistiske i forhold til fremtidig funksjonsevne En sykehjemsplass/omsorgsbolig har en årlig kostnad opp mot kr

6 Lån og Tilskuddsordninger Teknologi kan benyttes i de fleste virkemidlene som omhandler bygning/bolig

7 Husbankens virkemidler Penger Grunnlån Startlån (kan benyttes til tilpasning av bolig) Bostøtte Boligtilskudd (etablering, tilpasning, utredning, prosjektering, tilstandsvurdering, heis) Investeringstilskudd Kompetansetilskudd Kunnskap Informasjon, veiledning, opplæring, kompetanseoverføring, forskning 7

8 Grunnlån Prioriterer innsatsen mot eksisterende boliger Prioritet Lån til utleieboliger, blant annet til flyktninger Utbedring av boliger med boligsosialt formål, bl.a. boliger for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne Studentboliger Andre boligsosiale søknader om grunnlån Annen utbedring av eksisterende boliger Pilot- og forbildeprosjekter Nye «nøkterne» boliger Privatpersoner Utbyggere Boligbyggelag Borettslag Kommuner Fylkeskommuner Selskap og stiftelser 8

9 Tilskudd til tilstandsvurdering Borettslag, sameier og lignende kan søke om tilskudd til tilstandsvurdering (minst 6 leiligheter) Øke andelen tilgjengelige og brukbare boliger og utearealer for alle beboere miljøvennlig rehabilitering (redusert energibehov, miljøvennlig materialbruk, gjenbruk) Tilskudd til heis Tilskudd til heis kan gis til eiere av eksisterende boligeiendommer med minst tre etasjer. Konsulentbistand til prosjektering og kostnadsoverslag til heis Inntil 50 prosent av kostnadene til prosjektering eller installering av heisen 9

10 Tilskudd til privatpersoner Tilskudd til prosjektering, Inntil kr Utrede muligheten og beskrive/prosjektere løsning i egen bolig Søknad sendes Husbanken Tilskudd til tilpasning av egen bolig. Tilskudd til selve utbedring av boligen/byggearbeider Søknad sendes egen kommune + Heistilskudd fra Nav/folketrygden (Hjelpemiddelsentralen). 10

11 Hvem kan få? Tilskudd til tilpasning Noen i husstanden har behov for tilpasning for å kunne bo i boligen over tid / varig karakter Kan motivere eldre, som likevel bruker midler på å pusse opp egen bolig Mens man ennå har helse og overskudd til å initiere og gjennomføre tiltakene. Med eldre menes i denne sammenhengen personer som nærmer seg pensjonsalder eller som er pensjonister. Utvendig terrengarbeid, påbygging / ombygging / installere eller tilrettelegge for velferdsteknologi «Som er egnet for behovet» 11

12 Tilskudd til tilpasning av bolig Kan søkes i egen kommune Gjelder egen helårsbolig eller leid bolig Muligheten for en varig funksjonell løsning i egen bolig Skal benytte fagpersoner, eks. byggmester/arkitekt 12

13 Bolig «som er egnet for behovet» Bygge om / bygge på / tilrettelegge for.flytte? Komme seg Inn Til soverom Tilgjengelig bolig Med tilgjengelig bolig menes at man har eller kan få alle viktige hovedfunksjoner på boligens inngangsplan. Med hovedfunksjoner menes å ha tilgang til stue, kjøkken, soverom, bad og toalett på samme plan i boligen. Til oppholdsrom Til kjøkken Til badet Komme seg rundt Komme seg gjennom 13

14 Hva sier så Husbanken om «tiltak for å ta i bruk ny teknologi»

15 Hva sier så Husbanken om «teknologi» Bidra til informasjon for kommuner og andre samarbeidspartnere Etablering av gode omsorgsplasser gjennom bruk av investeringstilskuddet. Bidra til god demenstilpassing av omsorgsplassene Samarbeide med hjelpemiddelsentralene Teknologi kan benyttes i de fleste virkemidlene som omhandler bygning/bolig! Følge den teknologiske utviklingen og hva er «velferdsteknologi»? 15

16 16

17 Det enkle er ofte det beste.? Velferdsteknologi omsorgsteknologi arbeidsutstyr...hjelpemidler..eller bare «teknologi»? NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg : «Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne» Den enkle formel: «Teknologi» oppstår i det vi finner tekniske løsninger på praktiske problemer i hverdagslivet skaper kreativitet: Hva begrepene inneholder av produkter og løsninger er det egentlig vår fantasi som begrenser 17

18 Når kommer Velferdsteknologibegrepet inn? Komfyrvakt Brannen startet på husets kjøkken i forbindelse med matlaging, sier innsatsleder Lars Kostveit i politiet. 18

19 Hva handler det egentlig om: 80-90% handler om kunnskap om organisering, tilrettelegging, ledelse og forebygging Ikke om antall tekniske løsninger Manglende kunnskap/tilrettelegging gir mere behov for velferdsteknologi Unødvendig velferdsteknologi 19

20 27. feb FOU prosjekt 20 SINTEF rapport: velferdsteknologi i boliger

21 FOU prosjekt SINTEF rapport: velferdsteknologi i boliger Dørautomatikk/sluttstykke Porttlf./høyt talende Dørautomatikk/sluttstykke Fremføring/ tilkopling TV Bredbånd + Utvidet elanlegg/ flere stikk kont./ strømpunkt? Dørautomatikk/sluttstykke Aut. styring persienne/gardin Aut. styring persienne/gardin 27. feb El.bransje Folketrygden 21

22 Prosjekt Kunnskap til rett tid- Funksjonsattest for boliger En individuell vurdering av boligens planløsning slik den fremstår i dag Synliggjøre hvor funksjonell boligen er Finne løsninger/ikke løsninger for å bedre muligheten til: «å kunne bo hjemme så lenge som mulig» Huseier Indikator på funksjonalitet i egen bolig. Tilrettelegge nåværende bolig? Flytte til en mere egnet bolig..i tide? - En bevisstgjøring - Kan bruke tid

23 «Funksjonsattest for bolig» Kan benyttes i alle typer boliger 12 sjekkpunkter Oppsummering av utført befaring 1. Atkomst til bolig 2. Inngangsparti 3. Vindfang/entre 4. Kommunikasjonsveier 5. Bad/toalett/vaskerom 6. Kjøkken 7. Stue 8. Soverom 9. Innvendig bod 10. Sportsbod 11. Privat uteplass 12. Aktivitetsmuligheter i nærmiljøet 23

24 «Funksjonsattest for bolig» Teknisk forskrift (Tek10) Benyttes som veiledende norm Men ingen absolutte krav for å finne gode praktiske løsninger i boligen! Funksjonsgrad Formidler en status på befaringstidspunktet Kun en indikator på funksjonalitetsnivå og i hvilken grad det kan forventes behov for videre tilrettelegging. Tilgjengelighetsnivå Tilgang til stue, kjøkken, soverom, bad og toalett på samme plan i boligen 24

25 Flere funksjonelle boliger gir bedre mulighet for at velferdsteknologisatsningen i Norge skal lykkes Takk for meg Kontakt meg gjerne Tommy Rønne Husbanken Region Midt-Norge Mob Tromsø 10 juni 2014

Husbanken muligheter. Tommy Rønne og Wenche Ervig Husbanken Region Midt-Norge

Husbanken muligheter. Tommy Rønne og Wenche Ervig Husbanken Region Midt-Norge Husbanken muligheter Tommy Rønne og Wenche Ervig Husbanken Region Midt-Norge Husbankens arbeidsform Husbanken skal medvirke til gjennomføring av boligpolitikken ved bruk av sin regionale struktur gjennom

Detaljer

Å bo trygt og godt hjemme! Adelheid Kristiansen Husbanken

Å bo trygt og godt hjemme! Adelheid Kristiansen Husbanken Å bo trygt og godt hjemme! Adelheid Kristiansen Husbanken Vi blir heldigvis eldre! 2 78% over 80 år bor i boliger som ikke er universelt utformet 3 4 Husbankens rolle supplere der markedet svikter Øke

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering»

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» «Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» Monica Ketelsen Husbanken Region vest 1 Regjeringens visjon for boligpolitikken er visjonen for boligpolitikken. Husbanken skal supplere

Detaljer

Helsefremmende bomiljø Kommunekonferansen Politikk og plan 18.1.2013

Helsefremmende bomiljø Kommunekonferansen Politikk og plan 18.1.2013 Helsefremmende bomiljø Kommunekonferansen Politikk og plan 18.1.2013 Tommy Rønne Husbanken Region Midt-Norge tommy.ronne@husbanken.no Tlf. 951 54 363 «Etterpåklokskap på forhånd» «Fremtidens boliger er

Detaljer

HUSBANKENS VIRKEMIDLER

HUSBANKENS VIRKEMIDLER Kongsvinger 03.10.2014 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Seniorrådgiver Geir Aasgaard Husbanken er underlagt Kommunal og moderniseringsdpt. Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy 10. okt. 2014 2 Organisasjonskart

Detaljer

Utgitt august 2012 Aina Tjosås, Husbanken Region vest. Heftet kan lastes ned fra Britt Nina Borge, Husbanken Region vest

Utgitt august 2012 Aina Tjosås, Husbanken Region vest. Heftet kan lastes ned fra Britt Nina Borge, Husbanken Region vest Boligtilpassing // Boligtilpassing Innhold FORORD s 3 HVORFOR s 4 BOLIGRÅDGIVING? UTFORDRINGER VED s 4 BOLIGTILPASSING Boligrådgiving Finansiering ROLLER OG ANSVAR s 6 Bruker og byggherre Kommune Hjelpemiddelsentralen

Detaljer

Kunnskap til rett tidfunksjonsattest. Sluttrapport - februar 2014

Kunnskap til rett tidfunksjonsattest. Sluttrapport - februar 2014 Kunnskap til rett tidfunksjonsattest bolig Sluttrapport - februar 2014 2 Innhold Innledning 3 1. Organisering, forankring og deltakelse 4 2. Økonomi 4 3. Bakgrunn 4 4. Mål 6 5. Prosess 7 6. Oppnådde resultat

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i Bystyret mars 2014 Kortversjon Forsidefoto: Bilde 1, 4, 5, 6: Bilde 2 og 3 Fredrikstad kommune Flickr.com Produsert av kommunikasjonsenheten, Fredrikstad kommune,

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020 Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011 2020 (utkast) 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅLET MED EN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 3 2.1. Kommunens mål for god boligpolitikk... 4 2.2. Organisering

Detaljer

NBBLs medlemslag v/daglig leder. Oslo, 21. april 2009. Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ. FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig

NBBLs medlemslag v/daglig leder. Oslo, 21. april 2009. Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ. FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig NBBLs medlemslag v/daglig leder Oslo, 21. april 2009 Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig Boliger og boservice tilpasset eldre utfordring og mulighet Som del av NBBLs

Detaljer

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020 Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Sist endret: Iveland 12.11.2014 1 Innhold Del 1.... 4 Strategi for den kommunale

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017 Boligsosial handlingsplan for Ibestad kommune 2014-2017 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅLET MED BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 5 2.1. Kommunens mål for boligpolitikken... 7 2.2. Organisering av planarbeidet...

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE Sel kommune EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE BOLIGSOSIAL PLAN 2014 2017 Vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mandat.... 4 1.2 Organisering av arbeidet....

Detaljer

Kapittel 1: Innledning

Kapittel 1: Innledning BOLIGSOSOSIAL PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2011-2015 Kapittel 1: Innledning Det er en bred tverrpolitisk enighet i Norge om at alle innbyggerne i landet skal kunne bo trygt og godt. En god bolig er en betingelse

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune

KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune August 2012 Innhold SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Mandat... 6 1.3 Forutsetninger og avgrensninger... 6 1.4 Mål... 7 1.4.1

Detaljer

Bærekraftig oppgradering av boligblokker

Bærekraftig oppgradering av boligblokker Bærekraftig oppgradering av boligblokker - med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming Myhrerenga borettslag, Skedsmo. Foto: Arkitektskap AS Kunnskapsstatus 27. november 2009 SINTEF Byggforsk

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Husbanken Region Midt-Norge 2012

Husbanken Region Midt-Norge 2012 Husbanken Region Midt-Norge 2012 Flere søker kommunene om startlån s7 Passivhus inntar volummarkedet s17 Mange spennede FoU-oppdrag s31 www.husbanken.no 2 Innholdsfortegnelse «Smakebiter fra 2012» 3 Nøkkeltall

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer