Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg"

Transkript

1 Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Norm for utbyggers tilrettelegging av fysisk infrastruktur for utbygging av fysisk bredbåndsnett i nye bygninger Normen er rettet primært mot nye bygninger i boligselskaper, men bør i størst mulig grad også anvendes i alle bygg med boenheter, samt i eksisterende boliger. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn og formål Bransjenormens virkefelt Virkefeltets tre områder På boligselskapets tomt frem til en eller flere blokker/boliger Inn til boenhetene Inne i boenheten, og fordelingen i selve boenheten Hvordan skal infrastrukturen bygges? Fra tomtegrense og inn til det sentrale IKT-skapet/rommet i boligselskapet Fra IKT-skap/rom i hver enkelt bygning og inn til IKT-skap i hver enkelt boenhet Fra IKT skap i hver boenhet til hvert enkelt vegguttak Bransjenormens minimumskrav for IKT-skap og Ekom-vegguttak Sentralt IKT-skap IKT-skap i boenhet Sikring av adgang Kundens Ekom-vegguttak Krav til dokumentasjon av fysisk infrastruktur Merking Henvisninger Skisser Typisk utbygging i boligselskap med hus av forskjellig størrelse Typisk framføringsstruktur i liten boligblokk Typisk framføringsstruktur i stor boligblokk Revisjon av bransjenormen... 9

2 1. Bakgrunn og formål IKT-Norge utarbeider bransjenormer for å hjelpe både leverandører og innkjøpere til å komme raskere til gode avtaler. En bransjenorm er et effektivt verktøy for å sikre kvalitet på utført arbeide, samt å gjøre det lettere å identifisere seriøse aktører og tjenestetilbydere. For at Norge skal være best mulig rustet for fremtidens digitale samfunn, trengs det en grunnleggende infrastruktur. Denne bør være basert på klare visjoner om hvor viktig internett og bredbånd er, som bærer av nesten all elektronisk kommunikasjon og kommersielle og offentlige ekomtjenester i fremtiden. Bredbåndsutbyggere opplever stadig at utbygging av fysisk infrastruktur i nye boligprosjekter er dårlig planlagt, og ofte lavt prioritert av utbyggerne. Som en følge av dette kommer bredbåndsutbyggerne i mange tilfeller sent inn i prosessen, noe som kan medføre store utfordringer for å kunne levere ønskede tilkoblingspunkter og tjenester. Rørstrukturen i bygningene er ofte allerede etablert med rør med for liten indre diameter. Det er som regel heller ikke tatt hensyn til utfordringer rundt Wi-Fi i store leiligheter. Dette skyldes gjerne at det ikke brukes kompetente/autoriserte firmaer på dette fagområdet i planleggings- og byggefasen. Rørene må være riktig dimensjonert for å trekke eller blåse kabler. Merkostnaden for dette er forsvinnende liten i forhold til å måtte legge nye rør senere. Med denne bransjenormen ønsker bredbåndsutbyggere å bidra til en fremtidsrettet og forsvarlig utbygging av høyhastighets bredbåndsnett i byggeprosjekter. Det handler om et sett med enkle tydelige retningslinjer, som skaper en teknologinøytral fysisk infrastruktur for bygging av bredbånd. Dette bidrar også til å oppfylle myndighetenes målsetting om boliger som håndterer alle offentlige ekomtjenester og ny ekombasert velferdsteknologi, som en viktig del av fremtidens digitale samfunn. Bransjenormen fokuserer derfor på selve rørinfrastrukturen i stedet for på kablene, for å sikre en teknologinøytral basis for bredbåndsnettet. Målet er at alle rom i boligselskapenes boenheter får fullverdig tilgang til robust kommunikasjon med det store digitale universet. Bedriftene som retter seg etter Bransjenormen for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nye bygninger gjør dette for vise at de er opptatt av å ta samfunnsansvar i forhold til å bygge høyhastighets bredbåndsnett for fremtiden. Investering i god bredbåndsinfrastruktur er samfunnsøkonomisk viktig og kostnadseffektivt, og vil gi nye boliger en høyere bruksverdi og lengre levetid i fremtiden. Denne bransjenormen er basert på å benytte de enkleste og mest kostnadseffektive løsningene, og kan derfor avvike fra standarden NEK 399 med hensyn til ytterlige oppsplitting av nettet, noe som med moderne bredbåndsteknologi ikke er nødvendig. IKT-Norge Bransjenorm for bredbåndsinfrastruktur i nybygg Side 2

3 2. Bransjenormens virkefelt Bransjenormen gir regler for utbygging av fysisk infrastruktur på boligselskapets tomt inn i boligmassen, fra ett eller flere sentrale punkter videre til hver boenhet; og i hver boenhet til de ulike rommene i boligen. Bransjenormen omfatter ikke utbygging i området utenfor boligselskapets tomt, frem til tomtegrensen. Dette kan være offentlig, privat eller andre boligselskapers eiendom. Det er opp til hver enkelt tilbyder å etablere sin tilførsel til tomtegrensen, enten i egen trasé eller i fellesføring med andre. 2.1 Virkefeltets tre områder På boligselskapets tomt frem til en eller flere blokker/boliger Dette gjelder infrastrukturen fra tomtegrensen og inn til IKT-skapet/rommet i boligselskapet. Hvis det er flere blokker kan det være et sentralt IKT-skap, med videre fordeling på tomten, eller en stjernestruktur fra tomtegrensen inn til IKTskap/rom i hver enkelt blokk. Minimumskravene er beskrevet i pkt Inn til boenhetene Dette gjelder infrastrukturen fra IKT-skapet/rommet i bygningen til IKT-skapet i de enkelte boenhetene. Minimumskravene er beskrevet i pkt Inne i boenheten, og fordelingen i selve boenheten Dette gjelder infrastrukturen fra boenhetens IKT-skap og fordelingen til vegguttakene i de ulike rommene i boenheten. Beskrivelse av infrastruktur inne i en boenhet gjelder også eneboliger. Minimumskravene er beskrevet i pkt Hvordan skal infrastrukturen bygges? Det trengs en godt dimensjonert rørinfrastruktur i boligområdet. Dette er for å ha kapasitet for ulike leverandører og senere tilpasninger og utvidelser. All rørinfrastruktur skal bygges i stjernestruktur. 3.1 Bransjenormens minimumskrav for rørinfrastruktur Fra tomtegrense og inn til det sentrale IKT-skapet/rommet i boligselskapet Med referanse til pkt skal det legges minimum ett rør for bredbånd med dimensjon 40mm. Fortrinnsvis legges det 2 eller 3 stk. 40 mm rør. Ved flere bygninger skal det legges minimum ett rør for bredbånd med dimensjon 40mm fra det sentrale IKT-skapet/rommet til IKT-skapet/rommet i hver enkelt bygning for underfordeling. Alternativt kan det avsettes tilstrekkelig plass på kabelseng/bro/stige der dette er tilgjengelig. IKT-Norge Bransjenorm for bredbåndsinfrastruktur i nybygg Side 3

4 3.1.2 Fra IKT-skap/rom i hver enkelt bygning og inn til IKT-skap i hver enkelt boenhet Med referanse til pkt skal det legges minimum ett rør for bredbånd med dimensjon 20mm Fra IKT skap i hver boenhet til hvert enkelt vegguttak Med referanse til pkt skal det legges minimum ett rør for bredbånd med dimensjon 20mm. Det anbefales at hver boenhet har et definert hovedpunkt for tv, bredbånd og trådløst aksesspunkt, som har to 20mm rør fra IKT-skapet. Til alle andre punkter legges minimum ett rør med dimensjon 20mm. 3.2 Bransjenormens minimumskrav for IKT-skap og Ekom-vegguttak Sentralt IKT-skap Størrelse på skap, og eventuelle behov fordelingsskap, avhenger av størrelse på bygningsmasse og antall bygninger og husstander som skal betjenes. Veggplass bør være minimum BxDxH 2m x 2m x takhøyde, med fri tilgang fra begge sider og front. Det bør også etableres en dobbel 230V kontakt med separat 16A kurs. Det er viktig at skapet er lett tilgjengelig, står på en plass det ikke blir utsatt for elektrisk støy og er stort nok til å sikre enkel montasje av materiell og utstyr IKT-skap i boenhet Det er behov for et skap i hver boenhet der røret for bredbåndskablene kommer inn, og der kabler føres videre i rør til de ulike punktene innenfor boligen. For en boenhet av normal størrelse bør skapets dimensjoner være minimum HxBxD: 480x400x120 mm, samt at det bør monteres en dobbel 230V jordet kontakt på sidevegg i skapet. Skapet bør ha en perforert montasjeplate i bakvegg. Skapet skal være i plast, ikke i metall, av hensyn til trådløse rutere. Skapene skal plasseres slik at de er lett tilgjengelige Sikring av adgang Adgang til alle IKT-skap/rom skal være sikret Kundens Ekom-vegguttak Uttakene til mediepunkt (kundens Ekom-vegguttak) rundt omkring i boenheten plasseres slik at det er enkelt å koble opp trådløs ruter eller annet aktuelt elektronisk utstyr. Det skal monteres en dobbel elektrikerboks i hvert Ekom-vegguttak. Punktet skal settes opp så nær som mulig der det er naturlig å koble opp en PC, TV eller lignende. Punktene bør plasseres med noe avstand fra rommets hjørne for å lette montørens arbeide. Det skal være mulig å skjøte fiber i dette punktet. To doble uttak for 230 V skal være tilgjengelige i tilknytning til punktet. For lavspenningsinstallasjoner henvises til NEK 400 (siste versjon) og TEK 10. IKT-Norge Bransjenorm for bredbåndsinfrastruktur i nybygg Side 4

5 4. Krav til dokumentasjon av fysisk infrastruktur Dokumentasjon av kundens rørinfrastruktur er kundens eget ansvar. Denne dokumentasjonen må være tilgjengelig for ekomtilbyderne. Dokumentasjon av fysisk infrastruktur må inneholde: 4.1 Skisse over alle rørføringer med dimensjoner og type rør 4.2 Skisse over alle kabelsenger og kabelstiger med dimensjoner 4.3 Planlagte punkter for plassering av skjøter og elektronikk 4.4 Branntettinger type og plassering 4.5 Oversikt over alle rom og deres funksjoner 5. Merking Alle kabler, rør og kabelsenger etc. må merkes slik at man kan finne ut hvilke rør som tilhører hvilken boenhet (for eksempel med leilighetsnummer). 6. Henvisninger Ekom-loven Ekom-forskriften Byggteknisk forskrift TEK-10 NEK 400 NEK 399 NEK 700 (siste utgave) IKT-Norge Bransjenorm for bredbåndsinfrastruktur i nybygg Side 5

6 7. Skisser Skissene viser eksempler på utbyggingsstruktur for forskjellige mulige tilfeller av utbygging. 7.1 Typisk utbygging i boligselskap med hus av forskjellig størrelse. Liten blokk Med felles inntakspunkt og føring direkte til IKT skap i boenhet Liten blokk Hvor rør føres direkte fra felles punkt til IKT skap i boenhet Felles punkt Kan fysisk være plassert i en av blokkene. Stor Blokk Med felles inntakspunkt, etasjefordelere og føring fra etasjefordeler og inn til IKT skap i boenhet Innkommende tilførselsrør IKT-Norge Bransjenorm for bredbåndsinfrastruktur i nybygg Side 6

7 7.2 Typisk framføringsstruktur i liten boligblokk Dette viser som eksempel en liten boligblokk med 12 leiligheter med føring direkte til boenhetens IKT skap: 20 mm rør IKT skap i boenhet 1-3 stk 40 mm rør Sentralt IKT skap IKT-Norge Bransjenorm for bredbåndsinfrastruktur i nybygg Side 7

8 7.3 Typisk framføringsstruktur i stor boligblokk Dette viser som eksempel en stor boligblokk med 64 leiligheter og føring opp til etasjefordeler i annenhver etasje, dvs 16 dropkabler tilkoblet hver endefordeler: Etasjefordeler 20 mm rør IKT- skap i boenhet Rør minimum 14 mm Sentralt IKT skap 1-3 stk 40 mm rør IKT-Norge Bransjenorm for bredbåndsinfrastruktur i nybygg Side 8

9 8. Revisjon av bransjenormen Bransjenormen revideres hvert annet år av IKT-Norge, eller dersom det foreligger relevant markedsmessig, juridisk eller teknisk utvikling. IKT-Norge Bransjenorm for bredbåndsinfrastruktur i nybygg Side 9

Anbefaling om intern infrastruktur i skolebygninger

Anbefaling om intern infrastruktur i skolebygninger anbefalinger Anbefaling om intern infrastruktur i skolebygninger Innhold 1. Hvorfor skal du lese dette heftet?... 5 1.1 Skolen i endring... 5 1.2 Bedre beslutningsgrunnlag... 5 1.3 Bedre økonomi... 6

Detaljer

Intern infrastruktur i skolebygninger

Intern infrastruktur i skolebygninger Intern infrastruktur i skolebygninger Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til

Detaljer

Bredbåndstrategi 2011-12

Bredbåndstrategi 2011-12 Bredbåndstrategi 2011-12 Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 12.april 2011 Innhold Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 12.april 2011... 1 1. Innledning... 2 2. Definisjoner og avgrensninger...

Detaljer

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Generell prosess Skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer vil nødvendigvis skje trinnvis med ulik takt og form i de forskjellige

Detaljer

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene?

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Det tradisjonelle analoge telefoninettet skal etter hvert fases ut. Hva betyr dette for trygghetsalarmene, og hvilke alternativer finnes?

Detaljer

Robust elektronisk kommunikasjon

Robust elektronisk kommunikasjon Robust elektronisk kommunikasjon - veiledning og råd til kommuner November 2014 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Innhold 1 Om veilederen... 4 2 ROS i kommunene... 5 3

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon 12 RAPPORT VEILEDNING Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-270-9 Grafisk produksjon:

Detaljer

Elektrotekniske installasjoner i boliger.

Elektrotekniske installasjoner i boliger. 2. utgave år 2000 ICS -------- Søkeord: bolig, inntak, teknisk sentral, føringssoner, punkter, uttak, lys, varme, IKT, alarm, signal, merking, dokumentasjon Descriptors: dwelling, service line, controlpanel,

Detaljer

Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester

Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester Sammendrag Denne artikkelen omhandler bruk av trådløse tjenester i næringslivet. Ulike kunder erfarer det å ta i bruk radio på forskjellige måter, men

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

DSB s instruks overfor DLE i 2012

DSB s instruks overfor DLE i 2012 DSB s instruks overfor DLE i 2012 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: For 2012 videreføres ordningen med kontroll av nyere installasjoner (som innebærer at ressursen på periodisk

Detaljer

NBBLs medlemslag v/daglig leder. Oslo, 21. april 2009. Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ. FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig

NBBLs medlemslag v/daglig leder. Oslo, 21. april 2009. Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ. FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig NBBLs medlemslag v/daglig leder Oslo, 21. april 2009 Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig Boliger og boservice tilpasset eldre utfordring og mulighet Som del av NBBLs

Detaljer

Leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover. Telefonitjenester og bredbånd. 29. mai 2015

Leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover. Telefonitjenester og bredbånd. 29. mai 2015 Leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover Telefonitjenester og bredbånd 29. mai 2015 Sammendrag (Nkom) gir i denne rapporten sin vurdering og anbefaling når det gjelder

Detaljer

Fremtidsrettet bredbåndsscenario

Fremtidsrettet bredbåndsscenario Øystein Bøhn Hagen Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Norvald Stol, ITEM Biveileder(e): Jannicke Husevåg, Sør-Trøndelag Fylkeskommune Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Bredbånd til alle. Oppdaterte estimater for dekning og utbyggingskostnader

Bredbånd til alle. Oppdaterte estimater for dekning og utbyggingskostnader Oppdaterte estimater for dekning og utbyggingskostnader Om denne rapporten Oppdragsgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet Leveransedato: 15. januar 2007 Versjon: 1.0 Arbeidet med rapporten er

Detaljer

Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge

Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge PT-rapport nr. 1 2012 Januar 2012 Sammendrag Samferdselsdepartementet ga etter flere store utfall i mobilnettene i mai og juni 2011 Postog teletilsynet (PT) i

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten Nasjonalt meldingsløft Hovedrapport 2012 Versjon 0.9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

11 Inn på tunet. KSL-standard. Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema

11 Inn på tunet. KSL-standard. Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema KSL-standard Versjon 1 Oktober 2010 Bokmål Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema 11 Inn på tunet Generelle HMS-krav garden Generelle HMS-krav aktivitetene Kvalitet i tilbudet Skal oppbevares på garden

Detaljer

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Rapport IS-2225 Offentlig dokument Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Publikasjonens tittel: Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Utgitt:

Detaljer

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis Det gode innkjøp - En veileder til beste praksis Innholdsfortegnelse Forord 03 1. Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp» 04 2. Hvordan gjøre gode innkjøp 06 Forarbeidsfasen 06 Markedsfasen 07 Kjøpsfasen

Detaljer

Mens du venter på fiber fra Canal Digital. Installasjon av fiber

Mens du venter på fiber fra Canal Digital. Installasjon av fiber Fiber-brosjyre Versjon Q4 2013 Installasjon av fiber Når tiden for installasjon i hjemmet nærmer seg, kontakter Bredbåndspatruljen deg for å avtale tidspunkt for installering. Bredbåndspatruljen har med

Detaljer

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE0 01. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Skjema for tilleggsinformasjon Vedlegg til søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging - 2015

Skjema for tilleggsinformasjon Vedlegg til søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging - 2015 Skjema for tilleggsinformasjon Vedlegg til søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging - 2015 «Tilskuddsordning for bredbåndsutbygging - 2015» har seks evalueringskriterier fastlagt av Samferdselsdepartementet

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER. 11 Inn på tunet

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER. 11 Inn på tunet KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER 11 Inn på tunet Innledning Systemet for sikkerhet og kvalitet i Inn på tunet-virksomheter består av to deler: I Veileder og sjekkliste egenrevisjon

Detaljer