Pasientforløp Hva er det og hvorfor er det nyttig? Vidar Hagerup Kvalitetssjef Helse Sunnmøre HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pasientforløp Hva er det og hvorfor er det nyttig? Vidar Hagerup Kvalitetssjef Helse Sunnmøre HF"

Transkript

1 Pasientforløp Hva det og hvorfor det nyttig? Vidar Hagup Kvalitetssjef Helse Sunnmøre HF

2 Begrepsavklaring Behandlingslinje/standardist pasientforløp Med en Behandlingslinje menes en normativ beskrivelse av et forventet pasientforløp for en defint diagnosegruppe, forankret i faglig evidens og koplet til effektiv ressursutnyttelse Pasientforløp Pasientforløp en deskriptiv beskrivelse av pasientens gang igjennom helsetjenesten og de faktiske møt og aktivitet som inntreff sett fra pasientens pspektiv (for en defint diagnosegruppe) Behandlingsforløp Pasientforløp en deskriptiv beskrivelse av pasientens gang igjennom helsetjenesten og de faktiske møt og aktivitet som inntreff sett fra helsepsonells pspektiv (for en defint diagnosegruppe) Helse Sør-Øst RHF Vidar Hagup, Kvalitetssjef Helse

3 Pasientbehandlingen i makropspektiv Pasientens Pasientens egenomsorg egenomsorg Vdi for pasienten, og skal være styrende for alt vi gjør Redust egenmestring/ bekymring Gjenvunnet egenmestring/ redust bekymring Primærhelsetjeneste Primærhelsetjeneste Spesialisthelsetjeneste Spesialisthelsetjeneste Vidar Hagup, Kvalitetssjef Helse

4 Redust egenmestring/ bekymring Behandlingsprosessen Gjenvunnet egenmestring/ redust bekymring Undsøkelse Henvisning Oppfølging Vurding Kontroll Dette behandlingsprosessen i helsetjenesten. Dette behandlingsprosessen i helsetjenesten. Det faglig kunnskapsgrunnlaget skal ligge i denne Det faglig kunnskapsgrunnlaget skal ligge i denne prosessen. prosessen. Diagnostikk Behandling Vidar Hagup, Kvalitetssjef Helse Oppfølging Behandlingsprosessen Behandlingsprosessen har har en en logisk logisk sammenheng, sammenheng, men men ytes ytes ikke ikke nødvendigvis nødvendigvis sammenhengende sammenhengende

5 Redust egenmestring/ bekymring Pasientens forløp Gjenvunnet egenmestring/ redust bekymring Vurding Dette Dette pasientforløpet pasientforløpet for for pasienten. pasienten. Det Det innehold innehold faglige faglige tiltak, tiltak, svice, svice, ventetid, ventetid, forflytning forflytning mm mm Kontroll For For pasienten pasienten pasientforløpet pasientforløpet virkeligheten virkeligheten Diagnostikk Behandling Vidar Hagup, Kvalitetssjef Helse Kontroll Begrepet Begrepet forløp forløp vdinøytralt. vdinøytralt. Alle Alle pasient pasient i i et et forløp, forløp, ikke ikke alle alle forløp forløp gode gode faglige, faglige, pasientopplevd, pasientopplevd, svicemessig svicemessig etc etc

6 Redust egenmestring/ bekymring Behandlingslinj Gjenvunnet egenmestring/ redust bekymring Vurding Et Et godt godt behandlingsforløp behandlingsforløp et et forløp forløp som som følg følg en en kunnskapsbaste kunnskapsbaste behandlingsprosesses behandlingsprosesses og og som som organist organist kosteffektivt, kosteffektivt, oppleves oppleves godt godt for for pasienten pasienten og og skap skap vdi vdi til til oppfølgende oppfølgende prosess prosess (feks (feks primærhelsetjenesten) primærhelsetjenesten) Kontroll Diagnostikk Kontroll Planlegge behandlings tiltak Behandling Vidar Hagup, Kvalitetssjef Helse

7 Redust egenmestring/ bekymring Behandlingslinj Gjenvunnet egenmestring/ redust bekymring Vurding Diagnostikk Standardiste Standardiste behandlingslinj behandlingslinj et et forhåndsdefint forhåndsdefint forløp, forløp, med med en en forhåndsdefint forhåndsdefint ressursplan ressursplan for for en en pasientgruppe. pasientgruppe. Standarden Standarden har har et et teoretisk teoretisk og og til til dels dels univselt univselt grunnlag, grunnlag, men men den den krev krev implementing implementing i en i en konkret konkret organisasjon organisasjon Kontroll Kontroll Planlegge behandlings tiltak Behandling Vidar Hagup, Kvalitetssjef Helse

8 Vidar Hagup, Kvalitetssjef Helse

9 Kvalitet Helhet av egenskap og kjennetegn et produkt ell en tjeneste har, som vedrør dets evne til å tilfredstille fastsatte krav ell behov som antydet. NS-ISO 8402 I hvilken grad en samling av iboende egenskap oppfyll krav NS-ISO Vidar Hagup, Kvalitetssjef Helse

10 Vidar Hagup, Kvalitetssjef Helse

11 God kvalitet ingen fast vdi ov tid

12 Kvalitet Vidar Hagup, Kvalitetssjef Helse

13 Vidar Hagup, Kvalitetssjef Helse

14 Vidar Hagup, Kvalitetssjef Helse

15 Vidar Hagup, Kvalitetssjef Helse

16 Vidar Hagup, Kvalitetssjef Helse

17 Vidar Hagup, Kvalitetssjef Helse

18 Keep it simple Vidar Hagup, Kvalitetssjef Helse

19 Pasientforløp - Nyttig for hvem? Trygghet og forutsigbarhet for pasienten Trygghet og forutsigbarhet for behandl God ressursutnytting Forutsetning for god samhandling Vidar Hagup, Kvalitetssjef Helse

20 Felles forståelse Vidar Hagup, Kvalitetssjef Helse

21 Takk for meg

Standardiserte pasientforløp. Hvorfor er det viktig for sykepleie til barn og ungdom?

Standardiserte pasientforløp. Hvorfor er det viktig for sykepleie til barn og ungdom? Hvorfor er det viktig for sykepleie til barn og ungdom? 1 Behandlingsforløp Behandlingslinje Clinical pathway Patient care pathway Definisjon En koordinert tverrfaglig prosess for en definert pasientgruppe,

Detaljer

Forskning og kvalitetsutvikling - 2 sider av samme sak? Gro Sævil Helljesen, prosessleder, RN, MSc Helse Sør-Øst RHF 26 august 2010

Forskning og kvalitetsutvikling - 2 sider av samme sak? Gro Sævil Helljesen, prosessleder, RN, MSc Helse Sør-Øst RHF 26 august 2010 Forskning og kvalitetsutvikling - 2 sider av samme sak? Gro Sævil Helljesen, prosessleder, RN, MSc Helse Sør-Øst RHF 26 august 2010 WHO (1993) fem hovedområder for å vurdere og evaluere kliniske virksomheter:

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING STRATEGISKE FORUTSETNINGER... 3 1.2 Strategiens hensikt 3 1.3 Grunnlag 4 1.4 Nye behov og forventninger

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Førstelinjeperspektivet oppdrag, forståelse, språk

Førstelinjeperspektivet oppdrag, forståelse, språk Førstelinjeperspektivet oppdrag, forståelse, språk Janecke.thesen@isf.uib.no Praksiskonsulent PBU Helse Bergen Fastlege Valestrand legekontor Tverrfaglig forum Tabernaklet 1. juni 2011 Diagnosespesifikke

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Vedtak og rammebetingelser Oppstartkonferanse Alta, 15. desember 2014 Hilde Rolandsen

Vedtak og rammebetingelser Oppstartkonferanse Alta, 15. desember 2014 Hilde Rolandsen Vedtak og rammebetingelser Oppstartkonferanse Alta, 15. desember 2014 Hilde Rolandsen Illustrasjon: Martin Bernar Losvik Kort om mandat og bakgrunn Utredningen har sitt mandat fra styret i Helse Nord

Detaljer

BRUKERMEDVIRKNING INN I BEHANDLINGSLINJER

BRUKERMEDVIRKNING INN I BEHANDLINGSLINJER BRUKERMEDVIRKNING INN I ARBEIDET MED BEHANDLINGSLINJER NINA ADOLFSEN Hvis pasienten fikk bestemme Film: http://vimeo.com/95443510 Begrepsavklaringer Pakkeforløp Behandlingslinjer/pasientforløp Hvorfor

Detaljer

Strategi Sykehuset Østfold

Strategi Sykehuset Østfold Strategi Sykehuset Østfold 2016 2020 Til styret for Sykehuset Østfold 15. desember 2014 1 Innledning Sykehuset Østfold står foran en spennende tid! I 2015 står det nye sykehuset på Kalnes klart for innflytting.

Detaljer

Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller?

Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? 27.Januar 2012 Trygve Meidell Kongshavn Leder Praksiskonsulentordningen Vestre Viken HF Drammen sykehus Litt om meg: Fastelege Fjell legesenter

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468 Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Du er henvist til utredning i spesialisthelsetjenesten fordi det er mistanke om at du kan ha kreft. Dette

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på Epilepsirehabilitering Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding fremme mestring i hverdagen fokus på rehabilitering mestring i hverdagen Meldingens innhold: Epilepsi, tilleggsutfordringer og rehabiliteringsbehov

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

ISF Evaluering av ordningen. Øyvind Sæbø

ISF Evaluering av ordningen. Øyvind Sæbø ISF Evaluering av ordningen Øyvind Sæbø Oppdraget fra HOD Gjennomgå aktivitetsbasert finansiering med sikte på: Bedre utgiftskontroll Hvordan unngå uhensiktsmessige vridninger Hvordan understøtte god tverrfaglig

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Helse Midt-Norge Revidert juni 2014

Kommunikasjonsstrategi for Helse Midt-Norge Revidert juni 2014 Kommunikasjonsstrategi for Helse Midt-Norge Revidert juni 2014 Forord Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Helse Midt-Norges overordnede strategi. Her defineres vår visjon På lag med deg for din helse!

Detaljer

Samhandlingsreformen. Elisabeth Benum Lege i spesialisering Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Samhandlingsreformen. Elisabeth Benum Lege i spesialisering Helgelandssykehuset Sandnessjøen Samhandlingsreformen Elisabeth Benum Lege i spesialisering Helgelandssykehuset Sandnessjøen Hvorfor samhandlingsreform? Med samhandlingsreformen vil regjeringen sikre en bærekraftig, helhetlig og sammenhengende

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

Forløpshåndbok. Hvordan utarbeide, innføre og følge opp standardiserte pasientforløp

Forløpshåndbok. Hvordan utarbeide, innføre og følge opp standardiserte pasientforløp Forløpshåndbok Hvordan utarbeide, innføre og følge opp standardiserte pasientforløp Dokumenteier: Fagavdelingen i Helse Vest i samarbeid med FoU-avd. i Helse Bergen Kontaktperson: Pål Ove Vadset, FoU-avdelingen

Detaljer

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Helse Nords overordnede strategi har vært virksom siden 2002/2003. I perioden

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet Kvalitetsstrategi for Sykehuset Innlandet Litt bedre i morgen enn i dag.. Brumunddal, januar 2012 1 1. Innledning 1.1 KVALITETSSTRATEGIEN FOR SYKEHUSET INNLANDET En felles kvalitetsstrategi i Sykehuset

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Direktøren Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2014/1509 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Høringsnotat

Detaljer

Regjeringens helsepolitikk - og kunnskapsbasert praksis. Statssekretær Lisbeth Normann PPS brukerforum, 22.01. 2015

Regjeringens helsepolitikk - og kunnskapsbasert praksis. Statssekretær Lisbeth Normann PPS brukerforum, 22.01. 2015 Regjeringens helsepolitikk - og kunnskapsbasert praksis Statssekretær Lisbeth Normann PPS brukerforum, 22.01. 2015 Regjeringsplattformen setter målene og Regjeringen har en visjon En bedre og tryggere

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Styresak. Høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet og arbeidsgruppen rapport er vedlagt.

Styresak. Høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet og arbeidsgruppen rapport er vedlagt. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.10.2006 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer - høring

Detaljer