Årsrapport Pasientreiser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. Pasientreiser"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Pasientreiser 1

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning:... 3 Pasientreiser Finnmark... 3 Regnskap og budsjett... 4 Bemanning og tilstedeværelse... 5 Organisasjonskart:... 5 Sykefravær:... 6 Telefoni (Tlf 05515):... 7 Fly:... 8 Drosje:... 9 Transportkategori 1:... 9 Transportkategori 2: Drosjekostnader fra PRO (reiseregninger) Reiseregninger (PRO): Tiltak 2013/ 2014:

3 Innledning: Administrasjon av pasientreiser i Norge er organisert gjennom 18 lokale Pasientreisekontor og et nasjonalt selskap, Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS. De lokale Pasientreisekontorene er underlagt sine respektive helseforetak. Pasientreiser ANS er eid av de fire regionale helseforetakene. Pasientreisekontorene har ansvar for planlegging og bestilling av reiser med rekvisisjon og sammen med Pasientreiser ANS ansvar for saksbehandling og refusjon av pasientreiser uten rekvisisjon. Det er RHFene og HFene ved Pasientreisekontorene som er de sentrale aktørene med totalansvar for pasientreiser, både gjennomføring, sørge for, og finansiering. Pasientreiser ANS er tjenesteleverandør og yter juridisk bistand og bidrar til harmonisering av praksis i forvatningen av pasientreiser. Strukturelt og funksjonelt er kontorene ulikt organisert innad i regionen hos det enkelte helseforetak. Helse Nord har fire Pasientreisekontor lokalisert i Hammerfest, Tromsø, Gravdal og Mosjøen. Pasientreiser Finnmark Pasientreisers budsjett var i 2013 omtrent 10 % av Finnmarkssykehuset HF totale budsjett på kr 1,7 mrd. Siden 2004 har det vært spesialisthelsetjenestens ansvar å organisere og finansiere all pasienttransport til og fra behandling hos primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Pasientreiser finansieres som en del av den årlige rammetildelingen Finnmarkssykehuset HF får fra Helse Nord RHF. Innenfor pasientreiser er det primært fly- og drosjekostnader som tar opp størstedelen av budsjettet. Det skal sies at kostnaden knyttet til bruk av egen bil også er stor, og i likhet med tidligere nevnte transportmidler er kostnaden stigende. Største kostnader 2013: 1. Flytransport: 88 millioner fra 91 millioner i Drosjetransport: 49 millioner fra 47 millioner i Egen bil: 28 millioner fra 27 millioner i 2012 Kostnaden for disse 3 transportmidlene ble 165 millioner kroner i Samme som året før, men økt på drosje og egen bil og redusert på fly. Egenandelsinntektene ble 16,7 millioner for samme periode. 3

4 Regnskap og budsjett Pasientreisers budsjett for 2013 var kr 160 mill., mens regnskapet viser at det ble brukt kr 168,8 mill. Dette gir et avvik på kr 8,6 mill for året. Art Art (T) Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik Egenandelsinntekter innbetalt fra p Egenandelsinntekter pasientreiser , , , Ref fra HELFO av egenand vedr drosj , , , Ref fra HELFO av egenand vedr fly , , , Leieinntekt fast eiendom Annen inntekt, avgiftsfri , , Interne inntekter Salgs- og driftsinntekt , , , Diverse andre forbruksvarer Kjøp av andre off helsetj - kommune Varekostnad Annen refusjon vedrørende arbeidskr , , Velferdstiltak for ansatte 147, ,16 5 Lønnskostnad , , Pasientransport , , , Syketransp. Drosje , , , Syketransp. eget transp.middel , , , Syketransp. rutegående transp , , , Syketransp. fly , , , Syketransp. annen båt , , Syketransp. oppholdsutgifter , , , Syketransp. arb.godtgj. ledsager , , , Annen frakt og transportkostnad ved , , Kontorrekvisita Telefonabonnement og tellerskritt 5 731, ,25 6 Annen driftskostnad , , , Reisekostnader utenom reiseregn.sys Oppgavepliktig diett Til disposisjon 3 576, ,48 7 Annen driftskostnad, 3 771, , Morarenter Finansinntekt og -kostnad/ekstraor Pasientreiser , , ,68 4

5 Bemanning og tilstedeværelse Pasientreiser består av 1 leder, 1 rådgiver, 2 konsulenter og 13 saksbehandlere per dags dato. Kjørekontoret består av 2 saksbehandlere som er spesialisert mot samordning av drosjeturer og de roterer på samordningsjobben i par i en uke av gangen. Når de ikke samordner saksbehandler de som normalt. Saksbehandlere bemanner 05515, rekvirerer og bestiller transport og behandler reiseregninger fra pasienter. Organisasjonskart: 5

6 Sykefravær: Pasientreiser hadde i 2013 et sykefravær på 18,34 %. Dette er en stor økning fra 2012 da sykefraværet var 7,73 %. Sykefraværet er for høyt i forhold til målsetningen, og skyldes i hovedsak langtidssykemeldte Sykefravær, målt i dagsverk dager 16 -> dager

7 Telefoni (Tlf 05515): Telefonløsningen som Pasientreiser benytter for besvaring av innkommende telefonsamtaler kalles InContact og driftes av Telenor. Telefoniløsningen benyttes nasjonalt. Totalt har pasientreiser besvart i 2013, en økning på 2401 anrop fra Gjennomsnittlig besvarer pasientreiser 6500 anrop per måned. Fly har desidert høyest andel med anrop etterfulgt av Drosje med anrop og VIP (kjørekontoret) med anrop. Utgående anrop logges ikke per dags dato på grunn av manglende funksjonalitet i telefoniløsningen. Kø Antall anrop 2012 Antall anrop 2013 VIP Drosje Reiseregning Planlegging og info Fly VIP Behandler VIP Nissy VIP fly Totalt alle køer Gjennomsnittlig ventetid i 2013 for pasienter og behandlere var 02:14 minutter. Tabellen under viser innkommende anrop for 2013 sammenlignet med samme periode i Årsfordeling, antall anrop 2012/ Tabellen under viser kø fordelingen gjennom året. 7

8 Køfordeling VIP Drosje Reiseregning VIP Behandler Planlegging og info Fly 0 Køfordeling Fly: Bookingløsningen Pasientreiser benytter for bestilling av flybilletter er online løsningen til VIA Egencia. Portalen eies og driftes av VIA Egencia som et nasjonalt bestillingsverktøy. Budsjettet for flykostnader var for 2013 totalt kr ,-. Regnskapstallene for 2013 viser at resultatet ble kr ,- altså et lavere forbruk på kr ,-. Det ble bestilt flybilletter i 2013 i forholdt til i 2012, noe som er en nedgang på 1,36 % Budsjett mot regnskap Flyreiser Budsjett Regnskap Årsaken til et lavere forbruk er bevissthet rundt dyre/billige avganger Tromsø-Alta. Trenden viste at det ble bestilt tidlige avganger fra Tromsø selv om disse var dyrere. Fra sommeren 2013 ble Pasientreiser strengere på bestilling av billigste transport. Dette tiltaket har ført til betydelige besparelser i flykostnader. Denne besparelsen kommer på tross av at Widerøe har en stadig stigende priser på visse strekninger. Gjennomsnittspris per tur/retur billett i 2013 er kr 2929,- mot snittpris i 2012 som var 2697,- altså en økning på 232,-. Nesten halve flybudsjettet, ca 44 mill., gikk i 2012 til å frakte pasienter fra de 4 største flyplassene, trafikkmessig, (Alta, Hammerfest, Kirkenes og Vadsø) til Tromsø. Det kan derfor spekuleres i om det ikke er stort potensial for besparelse ved gjennomgang av hvor kontroller skal gjennomføres og desentralisering av enkelte behandlingstyper, for eksempel Øye til Hammerfest og Kirkenes sykehus. 8

9 Drosje: Budsjettet for drosje var i 2013 totalt kr ,- Regnskapstallene for 2013 viser at resultatet ble kr ,- altså et merforbruk på kr ,- I 2013 var det en prisøkning for Karasjok Taxi på 1,5 %. Det var ingen prisøkning for øvrige kontrakter som hadde utløp i , , , , ,00 Budsjett mot regnskap drosje Regnskap Budsjett Det ble inngått nye kontrakter for alle kommuner i Finnmark i 2013, unntatt ,00 Karasjok som fortsatt har kontrakt med utløp i Oppstart for de nye kontraktene var og førte til en høyere drosjekostnad i perioden Budsjettet for drosje er satt for lavt i forhold til bruken og kostnaden. For å illustrere dette har vi benyttet budsjett og regnskapstall fra 2012 og Resultatet fra 2012 var på 47,4 mill, mens resultatet fra 2013 var 49,2 mill. Budsjettene i samme periode var 40,6 mill i 2012 og 45,4 mill i Transportkategori 1: Gjelder oppdrag 24 timer i døgnet for oppdrag innen anbudsområdet, og for turer som krysser anbudsområdets grenser og som ikke omfattes av kategori 2. ANT.PAS. TOTALT TUR/RETUR SNITT PASS. PR. TUR SNITT KOSTNAD PR. TUR ANT.TURER KOMMUNE TUR/RETUR KOSTNAD TOTALT Januar ,14 kr ,00 kr 254 Februar ,14 kr ,00 kr 207 Mars ,13 kr ,00 kr 199 April ,12 kr ,00 kr 208 Mai ,11 kr ,00 kr 200 Juni ,12 kr ,00 kr 203 Juli ,07 kr ,00 kr 194 August ,10 kr ,00 kr 205 September ,12 kr ,00 kr 195 Oktober ,17 kr ,00 kr 446 November ,19 kr ,00 kr 542 Desember ,18 kr ,00 kr 573 TOTALT ,14 kr ,00 kr 306 9

10 Økningen i oktober desember kommer av at de nye kontraktene klassifiserer turer ulikt i forhold til forrige kontrakt. Øyeblikkelig hjelp turer som kjøres på utenfor tidsrommet legges i transportkategori 1. Transportkategori 1 inneholder også kommunekryssende turer som er utført utenfor tidsrommet mandag fredag. Dermed kan ikke disse tallene sammenlignes med kommunale turer fra Transportkategori 2: Turer inn og ut av anbudsområdet som gjennomføres i tidsrommet mandag fredag , med unntak av bevegelige helg- og høytidsdager. ANT.PAS. TOTALT TUR/RETUR SNITT PASS. PR. TUR SNITT KOSTNAD PR. TUR ANT.TURER KOMMUNE TUR/RETUR KOSTNAD TOTALT Januar ,81 kr ,00 kr Februar ,83 kr ,00 kr Mars ,73 kr ,00 kr April ,77 kr ,00 kr Mai ,69 kr ,00 kr Juni ,67 kr ,00 kr Juli ,54 kr ,00 kr August ,63 kr ,00 kr September ,71 kr ,00 kr Oktober ,71 kr ,00 kr November ,73 kr ,00 kr Desember ,80 kr ,00 kr TOTALT ,72 kr ,00 kr Samordningsgraden holder seg stabilt på 1,72 for kommunekryssende turer. For å forbedre samordningsgraden er det innført attestering av drosjeoppsettet før kjørekontoret foretar bestilling av turer for neste dag. Dette er gjort for å sikre at samordningen er optimal. 10

11 Drosjekostnader fra PRO (reiseregninger) Måned Kostnad Drosje ordinær takst Antall Drosje ordinær takst Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalsum Tabellene over inneholder tall for Finnmark Taxi og uttrekk fra reiseregninger. Tall fra resterende transportører kommer i tillegg til disse, men er ikke med i denne rapporten. Pasientreiser startet høsten 2013 en rundreise til Primærhelsetjenesten i Finnmark for å informere om Pasientreiser og det tilhørende regelverk. Det er forventet at alle behandlere skal være besøkt innen påske Det er i tillegg planlagt utredning av flere tiltak som har som mål å få ned drosjekostnader. Disse skal det jobbes med videre i Reiseregninger (PRO): PRO er et saksbehandlingssystem for behandling av refusjoner i forbindelse med pasientreiser der pasientene selv har ordnet og lagt ut for reisen såkalte enkeltreiser. Systemets navn, PRO, er en forkortelse for PasientReiseOppgjør Det ble sendt inn reiseregninger inkl. klager til Pasientreiser i 2013, og det ble fattet vedtak. For 2012 var antall innsendte reiseregninger , og fattede vedtak Innkommende saker og antall vedtak Innkommende saker Antall vedtak

12 Tabellen under viser gjennomsnittlig saksbehandlingstid per uke i Gjennomsnittet på årsbasis er 14,5 dager saksbehandlingstid. Utvikling : Saksbehandlingstid 2011: 8,7 dager Saksbehandlingstid 2012: 12,8 dager Saksbehandlingstid 2013: 14,5 dager Saksbehandlingstiden har økt fra års gjennomsnitt på 12,8 dager i 2012 til 14,5 dager i Pasientreiser har hatt et høyt sykefravær i 2012 og 2013 som har ført til høyere saksbehandlingstid. Saksbehandlingstid ,0 25,0 Saksbehandlingstid per uke Krav til saksbehandlingstid, under 14 dager 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Tiltak 2013/ 2014: Pasientreiser satte i gang med en del ulike tiltak høsten 2013 som er planlagt prioritert og utført i løpet av En del av disse vil være oppgaver som ikke avsluttes i løpet av året, men som Pasientreiser jobber kontinuerlig med og har fokus på. Pasientreiser startet et prosjekt med å reise på besøk til alle på legekontor og andre behandlingssteder i Finnmark høsten Formålet med dette er en oppfriskning av ansvarsdelingen mellom Pasientreiser, Spesialisthelsetjenesten og Primærhelsetjenesten, samt å gjøre rekvirentene kjent med økonomien og se hva som faktisk brukes på pasientreiser i Finnmark. Videre ønsker Pasientreiser et godt samarbeid med Primærhelsetjenesten og senke terskelen for kontakt. Første gang Pasientreiser foretok en slik rundreise var i 2010 der formålet var opplæring av rekvirenter i elektronisk rekvirering. 12

13 I løpet av tiden frem mot påske 2014 er målet å besøke alle avdelinger på Hammerfest og Kirkenes sykehus. Her ønsker Pasientreiser å bli mer involvert i innkallingsrutiner/utskrivningsrutiner av pasienter og bedre samarbeidet med avdelingene. Fokusområder her er mulighetene for å reise inn til behandling dagen før eller reise hjem dagen etter behandling om det ikke er muligheter for rutegående transport. Videre ønsker vi å synliggjøre kostnadene for avdelingene og gjennom samarbeid og bedre rutiner spare kostnader på pasientreiser som da kan benyttes til pasientbehandling eller utstyr. Det jobbes stadig med regelverkforståelse ut mot behandlingssteder og avklaringer i forhold til dette. Her nevnes private avtalespesialister og ledsagerproblematikk i forhold til ledsager under behandling eller reise. Videre har Pasientreiser satt av ressurser til en del nasjonale og regionale prosjekter som Mine Pasientreiser, oppgjørskontroll, ny rapportmodul, optimalisering av samkjøring, tiltaksstyring i NISSY med mer. Pasientreiser tror at disse tiltakene vil gi en betydelig besparelse for Finnmarkssykehuset HF. 13

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02.

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02. Økonomi Styresak nr. 7/10 Pasienttransport utvikling 2007-2009 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2010/253 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015 Saksnummer 46/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 18. juni 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell

Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Formålet med denne informasjonen er å gi kunnskap om retningslinjene for pasientreiser i Oslo og Akershus, samt å rettlede helsepersonell

Detaljer

HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN

HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN FORSLAG TIL YTTERLIGERE FORBEDRINGSTILTAK 30.06.2008 INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap Årsmelding Værnesregionen lønn/regnskap Årsrapport Værnesregionen lønn/ regnskap Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen lønn/ regnskap. I tilegg gis en status på

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

Gjennomgang av barneverntjenesten

Gjennomgang av barneverntjenesten Gjennomgang av barneverntjenesten Sammenlikningsanalyse Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har gjennomført en forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2013

3. KVARTALSRAPPORT 2013 3. KVARTALSRAPPORT 2013 Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Økonomisk hovedoversikt... 3 3. Sektorene... 6 4. Driftsrisiko... 7 5. Medarbeidere... 9 6. Organisering... 12 7. Prosjekter...

Detaljer

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus.

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. Rapport Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. MENON-PUBLIKASJON NR. 15/2011 av Sveinung Fjose, Leo A. Grünfeld og Ove Skaug Halsos Innholdsfortegnelse Oppsummering og konklusjon... 3

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014 Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet September 2014 EKSEMPEL 1/2014 Årsrapport 2013 for Statens senter for sammenligninger Statens senter

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten 1 Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Det bør vurderes fastsatt et entydig mål for saksbehandlingstid i enkeltoppgjør og etableres tiltak for å

Det bør vurderes fastsatt et entydig mål for saksbehandlingstid i enkeltoppgjør og etableres tiltak for å Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Rapport 3/2013 - Oversikt over revisjonsfunn (oppsummert nasjonalt) og anbefalinger Nr Revisjonsfunn

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer