REISEMÅTER FOR PASIENTER PÅ HELGELAND SOM SKAL TIL / FRA BEHANDLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REISEMÅTER FOR PASIENTER PÅ HELGELAND SOM SKAL TIL / FRA BEHANDLING"

Transkript

1 REISEMÅTER FOR PASIENTER PÅ HELGELAND SOM SKAL TIL / FRA BEHANDLING

2 Innholdsfortegnelse: Reisepolitikk for pasienttransport i Helse Nord Drosje/turvogn...3 Fly...3 Alstahaug kommune...4 Bindal kommune...5 Brønnøy kommune...6 Dønna kommune...7 Grane kommune...8 Hattfjelldal kommune...9 Hemnes kommune...10 Herøy kommune...11 Leirfjord kommune...12 Lurøy kommune...13 Nesna kommune...14 Rana kommune...15 Rødøy kommune...16 Sømna kommune...17 Træna kommune...18 Vefsn kommune...19 Vega kommune...20 Vevelstad kommune

3 Reisepolitikk for pasienttransport i Helse Nord Hovedregel er at billigste reisemåte med rutegående transportmiddel dekkes. Samtidig er det slik at pasientens reisebehov skal ivaretas uansett. Ventetid må påregnes i forbindelse med transporten. Selv om bruk av rutegående tilbud medfører ventetid, gir ikke dette rett til annen, dyrere transport. Gode venteromsordninger med tilbud om bl.a. kaffe/te og TV er opprettet ved hvert sykehus, for å gjøre ev. ventetid mer komfortabel. Ved fravær av rutegående alternativ, vil Helgelandssykehuset utstede rekvisisjon på annen transport eller eventuelt godkjenne bruk av egen bil. Dersom det er medisinsk nødvendig med dyrere transportmiddel, vil lege/helsepersonell kunne rekvirere. Eksempelvis så har pasienter krav på ekstraskyss (drosje/turvogn) når de har store bevegelsesvansker eller betydelig redusert orienteringsevne, og dette medfører at de ikke kan ta rutegående transport. Drosje/turvogn Bestilling av drosje/turvogn gjøres hos tlf Rekvisisjon skal foreligge på forhånd elektronisk. Reisen skal bestilles innen kl siste hverdag før avreise. Fly Bestilling av flyreiser gjøres hos tlf. nr Annen rutegående transport kan ev. også bestilles hos. Rekvisisjon evt. innkalling skal foreligge på forhånd, og må sendes Helgelandssykehuset fortløpende av utsteder. Rekvisisjonen utleveres ikke til pasienten, kun rekvisisjonsnummeret. Reisen skal bestilles snarest etter at innkallingstidspunkt er fastsatt. Det skal velges et reisealternativ som tar høyde for noe forsinkelse i behandlingen. Rimeligste reisealternativ med fly skal velges, men det må tas hensyn til den totale reisen, både med hensyn til kostnad og reisetid. Helse Nord RHF 30. april

4 Reise til/fra Nordtun (Rehab) Sømna Ørnes Alstahaug kommune 1. Hurtigbåt 2. Fly til hurtigbåt i retur /evt. tog 3. Egen bil 4. Buss/egen bil + tog T/R 2. Hurtigbåt til + fly 3. Hurtigrute 1. Hurtigrute 2. Fly 3. Buss/egen bil til + Tog 2. Buss til + tog 1. Hurtigbåt til Grønøy + drosje 2. Hurtigrute til Ørnes + drosje 3. Egen bil 2. Hurtigrute + buss evt. Buss T/R 2. Hurtigrute + buss evt. Buss T/R 1. Hurtigbåt 2. Hurtigrute 3. Egen bil Primært dekkes rutegående transport, selv om dette medfører ventetid. Ved mangel på rutegående transport på deler av reisen, kan det evt. kombineres rutegående + rekvirerer ved mangel på rutegående alternativ. Behandler rekvirerer dersom eksisterende rutegående alternativ ikke kan benyttes pga Bestilling på tlf senest kl 13:00 siste virkedag før Gjelder transporttjeneste av liggende pasienter landeveis til/fra primærhelsetjenesten og spesialhelsetjenesten bestilles på tlf Bestilles på tlf så tidlig som mulig og senest innen 3 dager etter at innkallingen er mottatt. Utsteder sender rekvisisjonen og henvisning til: Helgelandssykehuset 4

5 Reise til / fra Namsos Brønnøysund Nordtun (REHAB) Bindal kommune eller buss til Grong + tog eller buss til Brønnøysund + fly 3. Egen bil eller buss til Brønnøysund / Rørvik + hurtigrute 4. Egen bil eller buss til Brønnøysund + fly 1. Buss til Grong + tog eller buss til Brønnøysund / Rørvik + hurtigrute 3. Egen bil eller buss til Brønnøysund / Rørvik + fly 4. Egen bil 1. Buss til Grong + tog til Stjørdal + fly 2. Buss til Grong + tog eller buss til Br-sund + hurtigbåt mand. og onsdag. Retur buss eller buss til Grong + tog eller buss til Grong + tog eller buss til Br-sund + fly 3. Egen bil 1. Buss 2. Buss 2. Buss Nordtun er uaktuell ettersom helse midt er lokalområde Primært dekkes rutegående transport, selv om dette medfører ventetid. Ved mangel på rutegående transport på deler av reisen, kan det evt. kombineres rutegående + rekvirerer ved mangel på rutegående alternativ. Behandler rekvirerer dersom eksisterende rutegående alternativ ikke kan benyttes pga Gjelder transporttjeneste av liggende pasienter landeveis til/fra primærhelsetjenesten og spesialhelsetjenesten bestilles på tlf Bestilles på tlf så tidlig som mulig og senest innen 3 dager etter at innkallingen er mottatt. Utsteder sender rekvisisjonen og henvisning til: Helgelandssykehuset 5

6 Reise til / fra Brønnøy kommune 2. Hurtigrute 3. Egen bil 2. Hurtigrute 1. Hurtigrute 2. Fly 3. Egen bil 2. Hurtigrute til + tog / fly til 1. Buss alle dager. Retur buss / ev. hurtigrute 2. Hurtigbåt mandag og onsdag. Retur buss 3. Egen bil (direktefly kl. 06:25 og retur 16:27) 3. Buss og tog Namsos Brønnøysund Nordtun(REHAB) til Br-sund + hurtigrute til Ørnes + drosje Valnesfjord til + buss til kryss og taxi opp.. rutegående transport på deler av reisen, kan det evt. kombineres rutegående + rekvirerer ved mangel på rutegående alternativ. Gjelder transporttjeneste av liggende pasienter landeveis til/fra primærhelsetjenesten og spesialhelsetjenesten bestilles på tlf Bestilles på tlf så tidlig som mulig og senest innen 3 dager etter at innkallingen er mottatt. Utsteder sender rekvisisjonen og henvisning til: Helgelandssykehuset 6

7 Dønna kommune Reise til / fra Nordtun (Rehab) 1. Hurtigbåt 2. Fly til hurtigbåt i retur fra Stokka 2. Hurtigbåt til + fly 3. Hurtigruta fra 1. Hurtigrute 2. Buss til + tog 3. Fly til + tog 2. Buss + ferge + drosje 1. Buss 2. Buss 1. Hurtigbåt til Grønøy + drosje rutegående transport på deler av reisen, kan det evt. kombineres rutegående + rekvirerer ved mangel på rutegående alternativ. Gjelder transporttjeneste av liggende pasienter landeveis til/fra primærhelsetjenesten og spesialhelsetjenesten bestilles på tlf Bestilles på tlf så tidlig som mulig og senest innen 3 dager etter at innkallingen er mottatt. Utsteder sender rekvisisjonen og henvisning til: Helgelandssykehuset 7

8 Reise til /fra Namsos Nordtun (REHAB) Grane kommune 1. Tog til + tog 4. Egen bil til flyplass + fly til flyplass / tog til, taxi til flyplass + fly 1. Tog til flyplass + fly til flyplass / tog til, taxi til flyplass + fly 2. Tog til Stjørdal + fly 1. Buss 2. Tog + Buss 2. Tog 1. Tog 2. Buss / egen bil 1. Tog til Grong + buss 1. Tog til + hurtigbåt til Grønøy + drosje rutegående transport på deler av reisen, kan det evt. kombineres rutegående + rekvirerer ved mangel på rutegående alternativ. Gjelder transporttjeneste av liggende pasienter landeveis til/fra primærhelsetjenesten og spesialhelsetjenesten bestilles på tlf Bestilles på tlf så tidlig som mulig og senest innen 3 dager etter at innkallingen er mottatt. Utsteder sender rekvisisjonen og henvisning til: Helgelandssykehuset 8

9 Reise til/fra Namsos Nordtun (REHAB) Hattfjelldal kommune 1. Buss eller egen bil til Trofors + Tog 2. Taxi til Trofors + tog (Dette gjelder når de reiser på natta) 1. Buss eller egen bil til + fly 2. Taxi til + fly (Dette gjelder når det ikke går buss eller ikke har bil) 1. Buss eller egen bil til Trofors + tog 2. Taxi til Trofors + tog (Dette gjelder når de reiser på natta) / Taxi til + fly + tog 1. Buss 1. Buss 3. Egen bil til Trofors + tog 4. Taxi til når det ikke går buss 1. Buss eller egen bil til Trofors + tog 3. Taxi til Trofors + tog (Dette gjelder når de reiser på natta) til Trofors + tog til Grong + buss 2. Buss 1. Tog til + hurtigbåt til Grønøy + drosje rutegående transport på deler av reisen, kan det evt. kombineres rutegående + rekvirerer ved mangel på rutegående alternativ. Gjelder transporttjeneste av liggende pasienter landeveis til/fra primærhelsetjenesten og spesialhelsetjenesten bestilles på tlf Bestilles på tlf så tidlig som mulig og senest innen 3 dager etter at innkallingen er mottatt. Utsteder sender rekvisisjonen og henvisning til: Helgelandssykehuset 9

10 Reise til / fra Nordtun (Rehab) Hemnes kommune til Bjerka + tog til Mo + fly 2. Buss /egen bil Bjerka + tog til + fly til Bjerka + tog 2. Buss / egen bil til Mo + fly + fly fra Mo 2. Buss / egen bil +tog til til Bjerka + tog 2. Buss / egen bil 2. Buss / egen bil + tog til Bjerka + tog til + hurtigbåt til Grønøy + taxi 2. Buss / egen bil til Stokkvågen + hurtigbåt til Grønøy + taxi Primært dekkes rutegående transport, selv om dette medfører ventetid. Ved mangel på rutegående transport på deler av reisen, kan det evt. kombineres rutegående + rekvirerer ved mangel på rutegående alternativ. Behandler rekvirerer dersom eksisterende rutegående alternativ ikke kan benyttes pga Rekvireres elektronisk eller bestilles på tlf senest kl 13:00 siste virkedag før Gjelder transporttjeneste av liggende pasienter landeveis til/fra primærhelsetjenesten og spesialhelsetjenesten bestilles på tlf Bestilles på tlf så tidlig som mulig og senest innen 3 dager etter at innkallingen er mottatt. Utsteder sender rekvisisjonen og henvisning til: Helgelandssykehuset 10

11 Reise til / fra Nordtun (Rehab) Herøy kommune 1. Hurtigbåt, tilkjøring egen bil / drosje 2. Fly til hurtigbåt i retur. 2: Hurtigrute 1. Hurtigrute 2. Fly 3. Buss til + tog + tog 1. Hurtigbåt + ferge 3. Buss + ferge 1. Buss + drosje 1. Hurtigbåt til Grønøy + drosje 2. Hurtigrute til Ørnes + drosje rutegående transport på deler av reisen, kan det evt. kombineres rutegående + rekvirerer ved mangel på rutegående alternativ. Gjelder transporttjeneste av liggende pasienter landeveis til/fra primærhelsetjenesten og spesialhelsetjenesten bestilles på tlf Bestilles på tlf så tidlig som mulig og senest innen 3 dager etter at innkallingen er mottatt. Utsteder sender rekvisisjonen og henvisning til: Helgelandssykehuset 11

12 Reise til/fra Namsos Nordtun (REHAB) Leirfjord kommune 1. Buss eller egen bil til + Tog 2. Buss eller egen bil til + hurtigbåt 3. Buss eller egen bil til + fly 4. Egen bil fra Stokka 2. Hurtigruta fra 4. Buss eller egen bil til + fly 1. Buss eller egen bil til + tog 2. Buss eller egen bil til + hurtigrute 3. Buss eller egen bil til + fly 1. Buss/egen bil + fly 2. Buss/egen bil + tog til + tog til Grong + buss til + hurtigbåt til Grønøy + drosje 2. Drosje til + hurtigbåt til Grønøy + drosje 3. Egen bil rutegående transport på deler av reisen, kan det evt. kombineres rutegående + rekvirerer ved mangel på rutegående alternativ. Gjelder transporttjeneste av liggende pasienter landeveis til/fra primærhelsetjenesten og spesialhelsetjenesten bestilles på tlf Bestilles på tlf så tidlig som mulig og senest innen 3 dager etter at innkallingen er mottatt. Utsteder sender rekvisisjonen og henvisning til: Helgelandssykehuset 12

13 Reise til / fra Nordtun (REHAB) Lurøy kommune 1. Hurtigbåt 1. Hurtigbåt til + fly 1. Buss eller egen bil til Mo + tog 2. Buss eller egen bil til + hurtigrute 3. Buss eller egen bil til + fly 4. Buss eller egen bil til Mo + fly 1. Hurtigbåt til + fly 2. Hurtigbåt til Stokkvågen + buss til Mo + tog / fly 1. Hurtigbåt til + hurtigbåt til Grønøy + drosje rutegående transport på deler av reisen, kan det evt. kombineres rutegående + rekvirerer ved mangel på rutegående alternativ. Gjelder transporttjeneste av liggende pasienter landeveis til/fra primærhelsetjenesten og spesialhelsetjenesten bestilles på tlf Bestilles på tlf så tidlig som mulig og senest innen 3 dager etter at innkallingen er mottatt. Utsteder sender rekvisisjonen og henvisning til: Helgelandssykehuset 13

14 Reise til/fra Nordtun (Rehab) Nesna kommune 1. Hurtigbåt / egen bil 2. Buss til Mo + tog / Egen bil til Mo + tog 3. Hurtigrute / drosje til Røssvoll + fly 2. Buss til Mo + tog til + fly 3. Hurtigrute 1. Hurtigrute 2. Buss til Mo + tog 3. Egen bil til Mo + tog 4. Egen bil til Røssvoll + fly 5. Egen bil 1. Hurtigbåt 2. Hurtigrute 3. Ferge + Buss 4. Egen bil + ferge 2. Buss - dårlig korrespondanse 3. Drosje 1. Buss/egen bil til Mo + tog / fly 2. Hurtigbåt til + fly 1. Hurtigbåt til Grønøy + drosje 2. Hurtigrute til Ørnes + drosje rutegående transport på deler av reisen, kan det evt. kombineres rutegående + rekvirerer ved mangel på rutegående alternativ. Gjelder transporttjeneste av liggende pasienter landeveis til/fra primærhelsetjenesten og spesialhelsetjenesten bestilles på tlf Bestilles på tlf så tidlig som mulig og senest innen 3 dager etter at innkallingen er mottatt. Utsteder sender rekvisisjonen og henvisning til: Helgelandssykehuset 14

15 Reise til/fra Nordtun (Rehab) Valnesfjord Rana kommune 1. Tog. 2. Tog til + fly. 1. Tog 1. Tog / buss + fly 2. Tog til Værnes + fly 1. Tog til + hurtigbåt til Grønøy + taxi 1. Tog + Buss / taxi Primært dekkes rutegående transport, selv om dette medfører ventetid. Ved mangel på rutegående transport på deler av reisen, kan det evt. kombineres rutegående + rekvirerer ved mangel på rutegående alternativ. Behandler rekvirerer dersom eksisterende rutegående alternativ ikke kan benyttes pga Gjelder transporttjeneste av liggende pasienter landeveis til/fra primærhelsetjenesten og spesialhelsetjenesten bestilles på tlf Bestilles på tlf så tidlig som mulig og senest innen 3 dager etter at innkallingen er mottatt. Utsteder sender rekvisisjonen og henvisning til: Helgelandssykehuset 15

16 Reise til / fra Nordtun (Rehab) Rødøy kommune 1. Hurtigbåt 2. Ferge + buss (Ågskardet-Forøy-). Nordlige fastland. 3. Ferge + egen bil (i spesielle tilfeller). Nordlige fastland 1. Hurtigbåt til + fly 2. Ferge + buss (Ågskardet-Forøy-).Nordlige fastland. 3. Ferge + bil (Ågskardet-Forøy-). Nordlige fastland. 1. Hurtigbåt til + tog 2. Hurtigbåt til Tonnes - buss til Mo og toget videre derfra. 3. Buss/egen bil Mo toget derfra. (sørlige kommune). 2. Hurtigbåt til + fly 2. Ferge + buss (Ågskardet-Forøy-). Nordlige fastland. 3. Ferge + egen bil (i spesielle tilfeller). Nordlige fastland 1. Hurtigbåt Går sørover på kvelden og nordover tidlig morgen. Må ha 2 overnattinger ved konsultasjon der.. 2. Buss 1. Hurtigbåt til Tonnes + buss (noen ganger) 2. Ferge Jektvik Kilboghavn (nordlige fastland) 3. Buss til Mo sørlige fastland i Rødøy 1. Hurtigbåt / egen bil til + fly 1. Hurtigbåt til Grønøy + drosje 2. Ferge + egen bil (Nordlige fastland). rutegående transport på deler av reisen, kan det evt. kombineres rutegående + rekvirerer ved mangel på rutegående alternativ. Gjelder transporttjeneste av liggende pasienter landeveis til/fra primærhelsetjenesten og spesialhelsetjenesten bestilles på tlf Bestilles på tlf så tidlig som mulig og senest innen 3 dager etter at innkallingen er mottatt. Utsteder sender rekvisisjonen og henvisning til: Helgelandssykehuset 16

17 Reise til / fra Namsos Brønnøysund Nordtun (REHAB) Sømna kommune eller buss til Brønnøysund + fly eller buss til Brønnøysund + hurtigrute 3. Buss til.tog til eller buss til Brønnøysund + fly eller buss til Brønnøysund + hurtigrute eller buss til Brønnøysund + fly 3. Buss til Grong + tog 1. Buss eller egen bil til Brønnøysund + fly 2. Buss eller egen bil til Br.sund + hurtigrute til + fly eller buss til Br-sund + hurtigbåt man. og ons. Retur buss 2. Buss alle dager eller buss til Br-sund + fly 3. Buss til (Trofors) + tog 1. Buss 1.Buss / egen bil til Br-sund + hurtigrute til Ørnes + drosje rutegående transport på deler av reisen, kan det evt. kombineres rutegående + rekvirerer ved mangel på rutegående alternativ. Gjelder transporttjeneste av liggende pasienter landeveis til/fra primærhelsetjenesten og spesialhelsetjenesten bestilles på tlf Bestilles på tlf så tidlig som mulig og senest innen 3 dager etter at innkallingen er mottatt. Utsteder sender rekvisisjonen og henvisning til: Helgelandssykehuset 17

18 Reise til/fra Nordtun (Rehab) Sømna Træna kommune 1. Hurtigbåt 1. Hurtigbåt til + fly 2. Hurtigbåt til Stokkvågen - Egen bil/buss til Mo - Fly 3. Hurtigbåt til + fly 4. Hurtigbåt til + hurtigrute 1. Hurtigbåt til + fly 2. Hurtigbåt til + fly 3. Hurtigbåt til + hurtigrute 4. Hurtigbåt til Nesna + buss Mo + tog (natt) /ev. egen bil til Mo 1. Hurtigbåt + fly 1. Hurtigbåt til + drosje 1. Hurtigbåt til + Buss 1. Hurtigbåt til Stokkvågen/Nesna + Buss 2. Ferge til Stokkvågen + egen bil 1. Hurtigbåt til Grønøy + drosje 1. Hurtigbåt til + drosje / buss Primært dekkes rutegående transport, selv om dette medfører ventetid. Ved mangel på rutegående transport på deler av reisen, kan det evt. kombineres rutegående + rekvirerer ved mangel på rutegående alternativ. Behandler rekvirerer dersom eksisterende rutegående alternativ ikke kan benyttes pga Gjelder transporttjeneste av liggende pasienter landeveis til/fra primærhelsetjenesten og spesialhelsetjenesten bestilles på tlf Bestilles på tlf så tidlig som mulig og senest innen 3 dager etter at innkallingen er mottatt. Utsteder sender rekvisisjonen og henvisning til: Helgelandssykehuset 18

19 Reise til / fra Namsos Nordtun (REHAB) Valnesfjord Vefsn kommune 1. Tog 2. Tog til + fly 3. Bil 1. Tog 3. Fly 2. Tog til Værnes + fly 3. Tog 2. Tog 3. Buss / tog 2. Tog til Grong + buss 1. Tog til + hurtigbåt til Grønøy + drosje 2. Bil + Ferje 1. Tog + Taxi 2 Egen bil Primært dekkes rutegående transport, selv om dette medfører ventetid. Ved mangel på rutegående transport på deler av reisen, kan det evt. kombineres rutegående + rekvirerer ved mangel på rutegående alternativ. Behandler rekvirerer dersom eksisterende rutegående alternativ ikke kan benyttes pga Gjelder transporttjeneste av liggende pasienter landeveis til/fra primærhelsetjenesten og spesialhelsetjenesten bestilles på tlf Bestilles på tlf så tidlig som mulig og senest innen 3 dager etter at innkallingen er mottatt. Utsteder sender rekvisisjonen og henvisning til: Helgelandssykehuset 19

20 Reise til / fra Namsos Brønnøysund Nordtun Vega kommune, drosje eller buss til Rørøy, hurtigbåt til Brønnøysund + fly, drosje eller buss til Rørøy, hurtigbåt til Brønnøysund + hurtigrute 3. Egen bil helt fram til, drosje eller buss til Rørøy, hurtigbåt til Brønnøysund + fly, drosje eller buss til Rørøy, hurtigbåt til Brønnøysund + hurtigrute, drosje eller buss til Rørøy, hurtigbåt til Brønnøysund + hurtigrute, drosje eller buss til Rørøy, hurtigbåt til Brønnøysund + fly 3. Egen bil helt fram til 1. Hurtigbåt + fly 2. Hurtigbåt + hurtigrute + fly fra eller drosje til Kirkøy, hurtigbåt til, buss eller drosje til Rørøy, hurtigbåt til 3. Egen bil, buss eller drosje til Rørøy, hurtigbåt til Brønnøysund, buss til 4. Ferje Igerøy-Tjøtta + egen bil til og retur samme vei, eventuelt ferje via Tjøtta-Forvik, Andalsvågen-Horn og Horn-Igerøy Retur fra : 1. Buss til Brønnøysund, hurtigbåt til Rørøy, drosje eller egen bil heim 2. Hurtigbåt til Kirkøy, drosje eller egen bil heim 3. Hurtigbåt til Rørøy, drosje eller egen bil heim 4. Hurtigrute til Brønnøysund, hurtigbåt til Rørøy, drosje eller egen bil heim, buss eller drosje til Rørøy, hurtigbåt til Br-sund + buss hele veien fra Vega, buss eller drosje til Rørøy, hurtigbåt til Brønnøysund, buss til, tog til Mo. Med dette alternativet må påregnes overnatting. hele veien via ferjesambandet Igerøy-Horn, evt. ferje Igerøy-Tjøtta Retur fra Mo: Tog til, buss til, hurtigbåt til Kirkøy, drosje eller egen bil heim, buss eller drosje til Rørøy, hurtigbåt til Brønnøysund, buss til Namsos. Retur samme vei er bare mulig en dag i uka, ellers må påregnes overnatting. hele veien + ferge (kun hvis pasient med ledsager, da kan dette alternativ bli billigst) 2. Buss, egen bil eller drosje+ hurtigbåt hele veien (kun hvis pasient med ledsager). Ellers beregner vi vanlig rutegående., buss eller drosje til Rørøy, hurtigbåt til Brønnøysund, buss til 3. Dessuten er legene veldig velvillige til å rekvirere drosje tur-retur Vega- (!) I de aller fleste tilfellene kunne rutegående vært benyttet., buss eller drosje til Rørøy, hurtigbåt til Br-sund + hurtigrute til Ørnes + drosje rutegående transport på deler av reisen, kan det evt. kombineres rutegående + rekvirerer ved mangel på rutegående alternativ. Gjelder transporttjeneste av liggende pasienter landeveis til/fra primærhelsetjenesten og spesialhelsetjenesten bestilles på tlf Bestilles på tlf så tidlig som mulig og senest innen 3 dager etter at innkallingen er mottatt. Utsteder sender rekvisisjonen og henvisning til: Helgelandssykehuset 20

21 Reise til/fra Namsos Nordtun (REHAB) Vevelstad kommune 1. Buss til Br-sund + Fly 2. Buss eller egen bil til Br-sund + Hurtigrute 1. Buss eller egen bil til Br-sund + Fly 1. Buss eller egen bil til Br-sund + Hurtigrute 2. Fly 1. Buss/egen bil + fly 2. Buss/egen bil + hurtigrute+fly 1. Buss 1. Buss 2. Buss til Br-sund + Fly 1. Buss 2. Buss 1. Buss eller egen bil til Br-sund + Hurtigrute til Ørnes + drosje Primært dekkes rutegående transport, selv om dette medfører ventetid. Ved mangel på rutegående transport på deler av reisen, kan det evt. kombineres rutegående + rekvirerer ved mangel på rutegående alternativ. Behandler rekvirerer dersom eksisterende rutegående alternativ ikke kan benyttes pga Gjelder transporttjeneste av liggende pasienter landeveis til/fra primærhelsetjenesten og spesialhelsetjenesten bestilles på tlf Bestilles på tlf så tidlig som mulig og senest innen 3 dager etter at innkallingen er mottatt. Utsteder sender rekvisisjonen og henvisning til: Helgelandssykehuset 21

Styresak 159-2012/6 Tilbud på pasienttransport i Nord-Troms, oppfølging av styresak 127-2012

Styresak 159-2012/6 Tilbud på pasienttransport i Nord-Troms, oppfølging av styresak 127-2012 Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond A. Wilhelmsen, 75 51 29 03 Bodø, 7.12.2012 Styresak 159-2012/6 Tilbud på pasienttransport i Nord-Troms, oppfølging av styresak 127-2012

Detaljer

Har du reiseutgifter til undersøkelse eller behandling?

Har du reiseutgifter til undersøkelse eller behandling? Folketrygden Bokmål 2004 Har du reiseutgifter til undersøkelse eller behandling? Dekning av utgifter Du kan få dekket nødvendige reiseutgifter til og fra behandling ved sykehus og behandling som omfattes

Detaljer

Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell

Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Formålet med denne informasjonen er å gi kunnskap om retningslinjene for pasientreiser i Oslo og Akershus, samt å rettlede helsepersonell

Detaljer

Poliklinikk Elverum. En veiledning. for deg som skal til poliklinisk behandling ved Sykehuset Innlandet Elverum. Gjelder fra 1.

Poliklinikk Elverum. En veiledning. for deg som skal til poliklinisk behandling ved Sykehuset Innlandet Elverum. Gjelder fra 1. Poliklinikk Elverum Gjelder fra 1. august 2009 En veiledning for deg som skal til poliklinisk behandling ved Sykehuset Innlandet Elverum Velkommen til ene på Elverum Du har nå mottatt time til i eget brev,

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Rett til vurdering

Detaljer

BUP Lillehammer. En veiledning. for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer. Gjelder fra 1.

BUP Lillehammer. En veiledning. for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer. Gjelder fra 1. BUP Lillehammer Gjelder fra 1. oktober 2009 En veiledning for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer Velkommen til BUP Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Detaljer

AMBULANSEPLAN FOR HELGELANDS- SYKEHUSET

AMBULANSEPLAN FOR HELGELANDS- SYKEHUSET AMBULANSEPLAN FOR HELGELANDS- SYKEHUSET Side 1 av 55 INNHOLD: FORORD... 3 1 Befolkning... 5 2 Definisjoner og begrepsavklaringer... 5 3 Sentrale myndighetskrav:... 7 4 Kompetanse... 8 5 Fartøy... 9 6 Utstyr,

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Om undersøkelsen Iht. SLA er Pasientreiser ANS ansvarlig for å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse. Årets undersøkelse er innenfor rekvirerte

Detaljer

Poliklinikk Lillehammer

Poliklinikk Lillehammer Poliklinikk Lillehammer Gjelder fra 1. januar 2011 En veiledning for deg som skal til poliklinisk behandling ved Sykehuset Innlandet Lillehammer Velkommen til ene på Lillehammer Du har nå mottatt time

Detaljer

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang 1 Generelt Denne avtalen innebærer at leverandør plikter å levere transporttjeneste av pasienter landeveis etter de vilkår som er fastsatt i denne avtalen med bilag. Avtalen innebærer ikke at oppdragsgiver

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

Høringsnotat. Forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter (pasienttransport)

Høringsnotat. Forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter (pasienttransport) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter (pasienttransport) Forslag til endring av pasient- og brukerrettighetsloven og forslag om ny

Detaljer

Poliklinikk Kongsvinger

Poliklinikk Kongsvinger Poliklinikk Kongsvinger Gjelder fra 1. januar 2011 En veiledning for deg som skal til poliklinisk behandling ved Sykehuset Innlandet Kongsvinger Velkommen til poliklinikkene på Kongsvinger Du har nå mottatt

Detaljer

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS (Oette er et utkast pr. 11. oktober 2011 til stift&sesdokument for Helgeland Reiseliv os. Endelig dokument må justeres i forhold tif kapitel 3 og 6 avbengig

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015 Saksnummer 46/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.

Detaljer

PM 2009-02 Særavtale for reiser utenlands for statens regning

PM 2009-02 Særavtale for reiser utenlands for statens regning Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2009-02 Særavtale for reiser utenlands for statens regning Dato: 23.02.2009 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok

Detaljer

Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna

Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna Utført for RIPYN Utarbeidet av Jostein Brå Vardehaug, RIPYN i samarbeid med Per Arne Sørli, Namdalshagen

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap Intern korrespondanse Til: Barnehage og skole - felles v/ Anne Marit Presterud Stab v/ Edel Eikeseth Finans - Stab v/ Bjørg Sørhage Helse

Detaljer

Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter

Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Frank Nohr, 75 51 29 00 Bodø, 15.5.2013 Styresak 66-2013/5 Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter Sakspapirene var ettersendt. Formål I styremøte

Detaljer

SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012

SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012 SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012 CP-foreningen avd. Trøndelag ønsker også i år å arrangere sommerleir for barn, ungdom og unge voksne i aldergruppen 9 år og eldre som har CP. Leiren foregår på foreningens hytte,

Detaljer

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant e i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner Innhold Om undersøkelsen 3 2 Dagens reisevaner 0 3 Reisepreferanser 9 Konsekvenser for reisevirksomhet ved nedleggelse

Detaljer

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE Dokument type Veileder Dato 2010-06-10 SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE INNHOLD 1. REGELVERKET... 3 2. KONTAKTINFORMASJON... 4 3. GRUNNLEGGENDE FOR ALLE SKOLESKYSSAKER... 5 4. AVSTAND OVER OPPLÆRINGSLOVENS

Detaljer

Reglement for flyttegodtgjørelse Vadsø kommune

Reglement for flyttegodtgjørelse Vadsø kommune Vadsø kommune Reglement for flyttegodtgjørelse Vadsø kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 23.05.2007 Reglement for flyttegodtgjøring for ansatte i Vadsø kommune. Reglementet gjelder for alle kommunalt

Detaljer

SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS

SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS En veileder for skoler, kommuner og transportører Rutiner og tidsfrister Regelverk - skyssrettigheter Søknad om skoleskyss Ansvarsfordeling - organisering og gjennomføring Økonomisk

Detaljer

Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (pasienttransportforskriften)

Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (pasienttransportforskriften) Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (pasienttransportforskriften) Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet xx.xx. 2007 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

REISEKOSTNADER VED SAMVÆR

REISEKOSTNADER VED SAMVÆR REISEKOSTNADER VED SAMVÆR Barn som har foreldre som bor langt fra hverandre, må ut å reise for å ha samvær. Reglene om reisekostnader ved samvær finnes i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barneloven)

Detaljer

Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014

Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014 Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014 Hva jeg skal snakke om: Nordland trenger innvandring fra utlandet mer enn noe annet fylke. Offentlig og privat næringsliv trenger flere

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) XX kommune Tjenesteavtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) 1. Parter Denne avtalen er inngått

Detaljer

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus Åpen kontakt ved Stavanger Universitetssjukehus Hva er åpen kontakt? Åpen kontakt er et tilbud til deg som på grunn av sykdom eller sykdomsutvikling, kan forvente behov for akutt innleggelse i sykehuset.

Detaljer