Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai"

Transkript

1

2 UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Tore Guneriussen, Yngvild Wasteson, Nils Mæhle, Martin Risnes, Susanne Skjørberg, Mikael Strand Påtroppende representant fra StL, Sine Halvorsen, var også til stede. Fra administrasjonen: Berit Hyllseth og Ingvild Broch (referent) Forfall: Anne Gro Vea Salvanes, Karl Otto Ellefsen I tillegg deltok Dag Tveit Braathen, UiO, under sak FU26/07, Aris Kaloudis, NIFU STEP, under sak FU28/07 og Morten Dæhlen, IfI, UiO under sak FU29/07 punkt 8. Sak FU24/07 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. Sak FU25/07 Godkjenning av referat Det var ikke kommet inn kommentarer til det reviderte referatet, som dermed var godkjent og lagt ut på nett. Saken ble tatt til etterretning. Sak FU26/07 Fullfinansiering av forskning Sakene var en oppfølging fra tidligere diskusjoner og en av fire prioriterte områder i FUs arbeidsplan. Universitetene har foretatt en kartlegging av indirekte kostnader ved eksternt finansierte prosjekter. Rapporten var foreløpig ikke behandlet av universitetsrektorene som hadde bestilt den. Dag Tveit Bråthen, UiO, presenterer hovedkonklusjonene i rapporten. Utvalget finner at rapporten kan bli et svært nyttig argument i diskusjonen rundt fullfinansiering av forskning. Rapporten vil også ha overføringsverdi til høyskolene. Forskningsutvalget tar saken til orientering og vil i samråd med rektormøtet avklare hvordan denne saken skal følges opp. Sak FU27/07 Roller og samspill mellom universiteter og høyskoler Haakon B. Benestad og Martin Risnes innledet til diskusjon på bakgrunn av erfaring med samarbeid mellom egne institusjoner og resten av U og H-sektoren. Benestad fremhevet utdanning som et naturlig område for samarbeid, det er en del samarbeid om undervisning; samfunnskontakt burde også være et område som egner seg for samarbeid, mens forskningssamarbeid er mer krevende bl.a. fordi det kreves mye konkurranse for å komme til topps.

3 Forskerutdanning er et typisk område for samarbeid., men det er flere disinsentiver enn insentiver til samarbeid. Risnes fremhevet at vi vet alt for lite om hverandre. Universitetene må være mer generøse og gå i bresjen for samarbeid. Universitetene må også vise mer interesse for detaljkunnskap om høyskolene. Det er gode forskningsmiljø ved høyskolene, men uten insentiver fra departementet spesielt som oppfordring til sampublisering ser det ikke ut til at vi kommer videre. Vanskelig for nye stemmer å nå frem i Forskningsrådet, viktig å bevare SHP-ene. Vanskelig å forstå den store ubalansen mellom U og H i antall stipendiatstillinger. En konklusjon på debatten er at FU bør forsøke å arbeide seg frem til en forståelse som kan være relevant i forhold til Stjernø-urvalgets innstilling og fortrinnsvis kunne si noe om forskningens plass. Bl.a. bør det pekes på virkemidler som vil forutsette samarbeid mellom ulike typer institusjoner. Det oppnevnes en arbeidsgruppe bestående av Anne Gro Vea Salvanes, Terje Mørland, Martin Risnes, Nils Mæhle og to studenter, som skal arbeide frem en oversikt over status og utfordringer i samspillet mellom universiteter og høyskoler og fremme forslag til tiltak som kan fremme samspillet. Revidert forslag til mandat vedtas på sirkulasjon. Arbeidsgruppen skal legge frem sitt arbeid innen 1. desember Studentene bes oppnevne en representant fra hver organisasjon. Sak FU28/07 Rekruttering til forskning Forsker Aris Kaloudis fra NIFU STEP presenterte rapportene Forskerrekruttering i Norge status og komparative perspektiver (Rapport nr. 2/2007) og Forskerrekrutteringsbehov i Norge: Framskrivninger fram til 2020 basert på tre ulike vekstscenaria (Rapport nr. 12/2007), utarbeidet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. Rapportene vil danne grunnlaget for rekrutteringspolitikken i årene fremover. Saken tas opp igjen når rapporten om NIFUs rapport om arbeidsmarkedet for ph.d.-er foreligger. Det er viktig å bidra til en realistisk virkelighetsforståelse av behov og marked. Sak FU29/07 Orienteringssaker 1. Revidert veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Revidert veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader ble godkjent på UHRs styremøte Justering av PhD-reglementet Endringen av Veiledning om bedømmelse medfører at forskriften må justeres tilsvarende. Revidert punkt 17 siste ledd var vedlagt. 3. Høringsuttalelse forskrift i medhold av forskningsetikkloven Høringsuttalelsen som ble vedtatt i UHRs styre var vedlagt.

4 4. Seminar om forskning ved høyskolene Programmet for seminaret om forskning i høyskolesektoren arrangert av UHRs forskningsutvalg og Forskningsrådet var vedlagt. 5. Innspill til Forskningsrådets divisjonsstyrer UHRs forslag på nye medlemmer til Forskningsrådets divisjonsstyrer for perioden var vedlagt. 6. Fremdrift i arbeidet med felles grader Birgitte Levy orienterte om arbeidet med å finne løsninger på problemstillinger knyttet til fellesgrader og cotutelle. Den nedsatte arbeidsgruppen skal rapportere til Utdanningsutvalget og Forskningsutvalget innen 1. juli Utenlandske statsborgere med norsk doktorgrad NIFU STEP Rapport 5/2007 presenterer resultatet av en undersøkelse av personer med ikke-norsk statsborgerskap som har avlagt en doktorgrad ved et norsk lærested. 8. Ny forskerskole ved SIMULA-senteret Morten Dæhlen, instituttleder ved IFI/UiO og tidligere adm.dir. ved SIMULA orienterte om planene for forskerskolen. 9. Open access status UHR har opprettet en egen webside for Open Access, Mer informasjon om saken var vedlagt 10. Vitenskapelig publisering status Publiseringsutvalget har i løpet av 2006 faginndelt hele registeret på over publiseringskanaler på nytt. Det er videre vedtatt å opprette en ny faggruppe D for såkalte nasjonalfag. Utvalget arrangerer sitt årlige seminar 11. mai. Rapport om publiseringsutvalget var vedlagt. 11. Kvinner i forskning - status Departementet har nå besluttet å videreføre KIF-komiteens arbeid for en ny periode. Komiteens mandat og sammensetning var vedlagt. 12. Oppnevning av nye representanter til FU fra høyskolesektoren prosedyre. Det skal oppnevnes nye høyskolerepresentanter til UHRs råd og utvalg fra 1. august 2007, men sittende representanter kan muligens få sin periode forlenget til 1. oktober. Vedtaksforslag: Utvalgets medlemmer tar sakene til orientering.

5 Sak FU30/07 Eventuelt Det var meldt en sak til Eventuelt: Haakon B. Benestad ønsket en dialog med Publiseringsutvalget i forbindelse med uklarheter rundt sampublisering universitetsansatte/ helseforetaksansatte, og også universitetsansatte/ ansatte i institutt-sektoren. Torbjørn Digernes utvalgsleder Ingvild Broch referent

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Det nasjonale fakultetsmøte for realfag

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Det nasjonale fakultetsmøte for realfag Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning Det nasjonale fakultetsmøte for realfag Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT og Det nasjonale fakultetsmøte for realfag sine arbeidsutvalg

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste Utdanningsutvalget Medlemmer: studiedirektør Monica Bakken, UiO (nestleder) prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Egil Gabrielsen, UiS prorektor Berit Kjeldstad, NTNU studiedekan Øystein Lund, MF prorektor

Detaljer

Publiseringsutvalget

Publiseringsutvalget Medlemmer: Nils Erik Gilhus, leder Trine B. Haugen, Lærerutdanning, helse- og sosialfag, økonomisk-administrative fag Siv Mørkved, Medisin (leder av Nasjonalt publiseringsutvalg for medisinske fag) Anne

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 8. januar 2014 ved Norges Handelshøyskole Viserektor Gunnar E. Christensen ønsket

Detaljer

Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene. Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05.

Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene. Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05. Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05.13 Referat fra NRØA-møte 2/13 Møtedato: 2. - 3. mai 2013 Møtested: Universitetet

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for psykologi Arkivref: 2012/1827 TDA006 Dato: 21.10.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Ingunn Skre/ Trine Dahl Krane

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010 REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING 5. november 2010 HiNT, Namsos, Deltagerliste Delegater Institusjon Kommentar Svein Haavik UiB Faglig koordinator, leder profesjonsrådet Leif

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

Bedre utnytting av muligheter og ressurser

Bedre utnytting av muligheter og ressurser Bedre utnytting av muligheter og ressurser Et helhetlig, effektivt og velorganisert forskningssystem for samarbeid og konkurranse Innspill fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR og FFA Februar 2010 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel Styret Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn Digernes, NTNU Rektor Lise

Detaljer

Undersøkelse blant medlemsorganisasjonene i Stipendiatorganisasjonene i Norge våren 2011

Undersøkelse blant medlemsorganisasjonene i Stipendiatorganisasjonene i Norge våren 2011 Undersøkelse blant medlemsorganisasjonene i Stipendiatorganisasjonene i Norge våren 2011 Innledning I januar 2011 gjennomførte Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) en undersøkelse blant medlemsorganisasjonene

Detaljer

Referat fra møte i NPU MED

Referat fra møte i NPU MED Referat fra møte i NPU MED Tid: 03. april 2014 kl. 10.00-14.30 Sted: Radisson Blu Hotel, Trondheim Lufthavn Værnes Tilstede: Siv Mørkved (leder) Samarbeidsorganet Midt-Norge Robert Bjerknes Samarbeidsorganet

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: studiedirektør Monica Bakken, UiO (fra kl. 1000) Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Kjærstin Åstveit

Utdanningsutvalget. Forfall: studiedirektør Monica Bakken, UiO (fra kl. 1000) Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Kjærstin Åstveit Utdanningsutvalget Medlemmer: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) studiedirektør Monica Bakken, UiO (til kl. 1000) studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør Jorun Gunnerud,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 25.11.2014 Sted: Adamstuen, Gjesteserveringen Tid: 0900-1300 inkl lunsj Faglig innlegg: Finn-Arne Weltzien, professor, BasAm SAKSLISTE Saker 46/2014 Godkjenning

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 28. mars kl 1000 1400 Sted: UHRs lokaler, Oslo Til stede: Monica Bakken, Universitetet i Oslo (møteleder) Vidar L. Haanes, Det teologiske Menighetsfakultet

Detaljer

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 26. november 2014

Referat fra møte i økonomiutvalget 26. november 2014 Referat fra møte i økonomiutvalget 26. november 2014 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE (15.-) 16. OKTOBER 2009

VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE (15.-) 16. OKTOBER 2009 18. september 2009 VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE (15.-) 16. OKTOBER 2009 Tekna Forskernes årsmøte avholdes på Radisson Blu Plaza hotell i Oslo i sammenheng med Teknas forskningskonferanse 15.-16.

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2009

Studenttingsmøte nr. 4~2009 Studenttingsmøte nr. 4~2009 Mandag 14. september 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 Festspisesalen på Samfunnet møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet SAKSLISTE STUDENTTING 4-2009, MANDAG

Detaljer

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Saksnr. 18/11 SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Rapportering på SAK-midler for 2010 fra UHR til KD av 4.03.11. 1,5 millioner til SAK ledelse for 2011, se: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2011/22-millioner-til-samarbeidmellom-hoysko.html?id=633810

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer