DET NYE UNIVERSITETET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET NYE UNIVERSITETET"

Transkript

1 NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NR. 21, 28. JUNI INFORMASJON 3 NMBU OPPRETTET AV KONGEN I STATSRÅD 5 DISSE BLIR NMBUS ØVERSTE LEDELSE 6 UTTRYKK SOM GJØR INNTRYKK 8 TOTALRENOVERING AV URBYGNINGEN 10 HER ER DELTAGERNE I FORSKER GRAND PRIX OSLO UMB + NVH = NMBU fra 1. januar 2014 Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap blir slått sammen til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) fra 1. januar Det nye universitetets fagområder samles i tre fakulteter: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap, Fakultet for miljøvitenskap og teknologi og Fakultet for samfunnsvitenskap.

2 INFORMASJON MØTEDAGER FOR FELLESSTYRET I august på UMB 20. september på NVH 25. oktober på UMB 29. november på NVH 19. desember på UMB SISTE NYHETSBREV I DETTE FORMATET Arbeidet med å etablere Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, har pågått gjennom flere år. Nyhetsbrevet fra fellesstyret har gjennom disse årene holdt interesserte informert om de viktigste delene av prosessen. Nå er det bare måneder igjen til opprettelsen av NMBU 1. januar Fram mot denne datoen skal det fattes en rekke beslutninger. Vi legger derfor om til et forenklet nyhetsbrev med hyppigere utgivelser. Nyhetsbrevet vil i all hovedsak være basert på informasjonen som legges ut på lifesciences.no. FOR YTTERLIGERE INFORMASJON: Jan Olav Aasbø, sekretariatsleder: Telefon: Mobil: Universitetet for miljø- og biovitenskap Postboks Ås REDAKSJON: Kai Einar Tilley (redaktør) Birgitte Bye GRAFISK DESIGN: Åslaug Borgan UTGIVER: Sekretariatet INFORMASJON OM FUSJONSPROSESSEN LEGGES UT FORTLØPENDE PÅ: 2

3 NMBU OPPRETTET AV KONGEN I STATSRÅD Fra 1. januar 2014 er Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap slått sammen til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU. Det ble bestemt av Kongen i statsråd den 21. juni Resolusjonen kan du lese i denne lenken (NMBU-resolusjonen ligger helt nederst på nettsiden). Dermed har regjerningen sluttført prosessen som startet med stortingsvedtaket i 2009 om å slå sammen den vitenskapelige høgskolen og universitetet på Ås til et nytt universitet. NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET MED NASJONALT ANSVAR NMBU vil være den eneste institusjonen i Norge som tilbyr hele utdanningsløpet for veterinærer. Dette gjenspeiles i navnet. NMBUs tradisjon innen biovitenskap er lang, det samme gjelder innen økonomi og teknologi. NMBU vil ha nærmere 900 sivilingeniørstudenter og Europas eldste landskapsarkitekturutdanning. Med sin moderate størrelse vil forholdene ligge godt til rette for å arbeide tverrfaglig. I forbindelse med tildelingen av et senter for framragende forskning, Cerad ble tverrfagligheten trukket fram som et suksesskriterium. NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES Det engelske navnet på NMBU Norwegian University of Life Sciences - var en av de første sakene som samlet NVH og UMB. På Internett er all informasjon om prosessen fram mot 1. januar 2014 lagt ut på lifesciences.no. Her legges det fortløpende ut informasjon om etableringen av NMBU. VISJONEN KUNNSKAP FOR LIVET NMBU har valgt Kunnskap for livet som sin visjon. Det gjenspeiler både universitets vitenskapsområder, universitets samfunnsoppdrag og studentenes kunnskapsfundament for livslang læring. Mer om NMBUs visjon, strategi og samfunnsoppdrag finner du her. TRE FAKULTETER NMBU vil bestå av tre fakulteter. Det er: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap, Fakultet for miljøvitenskap og teknologi og Fakultet for samfunnsvitenskap. I denne lenken er det en oversikt over fordelingen av instituttene på de tre fakultetene. 3

4 NORGES NYESTE UNIVERSITET MED DEN YNGSTE REKTOREN Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har valgt og ansatt rektorat. Mari Sundli Tveit fra UMB blir rektor og Halvor Hektoen (NVH) prorektor. Begge er i dag prorektorer og har god kjennskap til sammenslåingsprosessen. Med sine 39 år blir Sundli Tveit Norges yngste rektor. Prosessen med å få dekanene på plass er i gang. Fristen for å søke dekanstillingene gikk ut 17. juni og disse vil bli tilsatt i løpet av høsten. BRIKKENE ER PÅ PLASS! I tillegg til rektorat, er også ledelsen på øverste nivå tilsatt. Organisasjonskartet ligger i denne lenken. Den øverste administrative ledelsen vil bestå av: Birger Kruse blir administrasjonsdirektør Siri Margrethe Løksa blir økonomi- og eiendomsdirektør LANGE VITENSKAPELIGE TRADISJONER I norsk sammenheng er det to svært gamle utdanningsinstitusjoner som nå slås sammen. Universitetet for miljø- og biovitenskap kan føre sin historie mer enn 150 år tilbake, mens Norges veterinærhøgskole har passert 75 års virksomhet. 4

5 DISSE BLIR NMBUS ØVERSTE LEDELSE Direktørene er på plass og dekanstillingene utlyst, så i løpet av kort tid er den øverste ledelsen ved NMBU fulltallig og planleggingen av NMBUs første rektoratperiode kan begynne. Med valget av Mari Sundli Tveit til rektor og Halvor Hektoen som prorektor har MNBU fått et dyktig rektoratpar til å lede NMBU gjennom de første fire årene. Rektoratet får en fantastisk mulighet til å være med å bygge opp NMBU og stake ut kursen framover. Universitetet vil ha to campuser og det skal bygge opp en felles kultur. Rektoratet skal følge opp kunnskapssektorens største byggeprosjekt når fellesstyret avslutter sitt arbeid ved årsskifte 2013/14, sier styreleder Siri Hatlen i forbindelse med valgresultatet. Halvor Hektoen og Mari Sundli Tveit vant valget til rektorat ved NMBU. Foto: Håko Sparre DYKTIGE KANDIDATER Hatlen påpeker at valget har stått mellom to svært gode rektoratpar. Sundli Tveit/Hektoen er i dag prorektorer ved henholdsvis UMB og NVH. Begge har hatt oppgaver i knyttet til fellesstyrets arbeid og kjenner prosessen med etableringen av det nye universitetet fra innsiden. BÅDE NVH OG UMB REPRESENTERT Det er over et år siden fellesstyret vedtok retningslinjer for ansettelse av rektor og prorektor i perioden 2014 til Både rektor og prorektor velges. Til dette valget er det en felles valgforsamling for alle ansatte ved NVU og UMB. Det har også vært et krav at rektorkandidaten fra en institusjon må gå til valg i felleskap med en prorektorkandidat fra den andre institusjonen. Dermed sikrer man et lederteam hvor begge institusjoner er representert. Valget vil bli bekreftet ved ansettelse av rektoratet i fellesstyrets møte 18. juni. OM SUNDLI TVEIT/HEKTOEN 5

6 UTTRYKK SOM GJØR INNTRYKK Neue Design Studio er byrået som har fått i oppdrag å lage ny visuell identitet til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Vi tror på nærhet til kunden og problemstillingen samt at gode prosesser frigjør energi og gir fokus, sier rådgiver og daglig leder i Neue, Gørill Kvamme. Neue er valgt til å lede arbeidet med å utvikle merkevareplattform og profil for NMBU. Neue Design Studio holder til i Øvre Slottsgate. I forgrunnen Gørill Kvamme og Lars Håvard Dahlstrøm, mens Benjamin Stenmarck og Mikael Fløysand skimtes i bakgrunnen. AV BIRGITTE BYE Kontoret i Øvre Slottsgate i Oslo er like enkelt som designuttrykket byrået representerer og består av rådgiver og daglig leder Gørill Kvamme, to prosjektledere og en gjeng dyktige designere. Neue ble etablert i 2008 da Gørill Kvamme og seniordesigner Lars Håvard Dahlstrøm gikk ut av Virtual Garden Design og etablerte Neue sammen med Benjamin Stenmarck og Øystein Haugseth fra Viktig Design. Mens Viktig var et byrå med en tydelig profil innen kultur og illustrasjon, hadde Gørill Kvamme og Lars Håvard Dahlstrøm lang erfaring fra merkevarebygging, visuell identitet og tverrfaglighet. Deres ambisjon var et byrå med nærhet til kunden og problemstillingen. Neue har gjort det bra fra første stund og har vunnet priser både i inn- og utland. Oppdragene spenner fra kunder som Norges Rederiforbund, Norges musikkhøgskole, UDI og Meteorologisk institutt. I oppdraget med å lage en ny visuell identitet for NMBU har de også med seg Anorak. Deres styrke ligger i kanaluavhengig kommunikasjon. Hvordan tenker dere design? Vi mener god design handler om å skape identiteter som gjennom form og egenart står ut i mengden. For å få til dette må vi forenkle og finne frem til et konsept som synliggjør og speiler visjon og strategi. Det må være en klar strategisk plattform i bunn, for det er denne identiteten springer ut fra. En identitet handler derfor ikke om logoen alene, men om hvordan de visuelle virkemidlene spiller sammen, om hvordan merkevaren er organisert og hvordan man i sum fremstår, sier Lars Håvard Dahlstrøm. Et konsept får langt mer effekt når man tror på det. For å lykkes er engasjement, tett dialog og forankring underveis i prosessen helt essensielt, føyer Kvamme til. 6

7 Har dere noen tanker om NMBU? Kunnskap for livet er en visjon som er retningsgivende og forpliktende. Som universitet befinner NMBU seg i møte mellom det digitale og det naturlig, en kontrast som identiteten må ta til seg. Ambisjonene er skyhøye, både på et nasjonalt og internasjonalt plan. Vi ønsker å bidra til å sette NMBU på kartet og vil jakte på et visuelt konsept med relevant egenart som skaper stolthet og synlighet og som tar med seg historien, men likevel peker fremover. Hva er den største utfordringen når dere møter en ny kunde? Vi vil ikke bruke ordet utfordring, men det er viktig å etablere en samarbeidsform som er gjensidig lyttende, nysgjerrig og ydmyk. Bli kjent med hverandre på den gode måten, og skape en arena for sunne diskusjoner. Det handler om gjensidig kompetanseoverføring. Vi skal må en måte vrenge sjela til organisasjonen ut på utsiden, og for NMBU er det snakk om å forene to sjeler underveis. God design handler om en god prosess! Hva er det morsomste dere har gjort? Det er når det blir et godt gruppearbeid. Gode arbeidsprosesser frigjør energi og fokus. Det er da det blir gøy! Les mer om Neue på og Anorak på 7

8 URBYGNINGEN I midten av juni overtar Statsbygg ansvaret for Urbygningen for å starte en storstilt rehabilitering av praktbygget. I midten av september blir anleggsarbeidene synlige. Forprosjektet for rehabilitering av Urbygningen er fra 2009 og Statsbygg har derfor valgt å foreta en kvalitetssikring av forprosjektet for å sikre at tida ikke har løpt fra planene fra Parallelt med gjennomgangen av prosjektet foregår detaljprosjekteringen. Den skal være ferdig i november Det gjør at det fortsatt er mulig å komme med ønsker og innspill til prosjekteringen, men det er begrenset hva som er mulig å gjøre innenfor Solidprosjektets Illustration økonomiske- Shaded og tidsmessige illustration ramme. 8

9 OMLEGGING AV TRAFIKK OG PARKERING I løpet av september blir det etablert anleggsrigg for prosjektet på baksiden av Urbygningen. Tapet av parkeringsplasser erstattes med midlertidige plasser der de tilårskomne brakkene Naturum og Futurum står i dag. Disse brakkene skal uansett fjernes i forbindelse med samlokaliseringsprosjektet (SLP). Anleggsområdet rundt Urbygningen vil sperre dagens adkomstveier på campus. Det innebærer endret trafikkmønster. Utfyllende informasjon om dette vil komme god tid før stengning og omlegging skjer. GODT SAMARBEID MED RIKSANTIKVAREN Riksantikvaren er en sentral godkjenningsinstans for prosjektet. Det meste er godkjent, men noen avklaringer gjenstår. Samarbeidet er godt, og Riksantikvaren er positiv i sin tilnærming til utfordringene. I løpet av den nærmeste tida vil en kulturminnerådgiver skrape i veggene for å avdekke byggets fargehistorie. Sannsynligvis vil det avdekkes mørke farger. Om disse blir valgt i forbindelse med rehabiliteringen er ikke avklart. URAKSEN UTFORDRER En viktig endring i prosjekteringsforutsetningen kom med plasseringen av fellesbygg og veterinærbygg langs en akse på baksiden av Urbygningen. Det skal etableres en ny adkomst mot disse byggene. Så langt ligger det an til en inngang midt på Urbygningen med atkomst til hjerterommet. 9

10 HER ER DELTAGERNE I FORSKER GRAND PRIX OSLO Deltagerne i Forsker grand prix Oslo er nå klare. Fra Campus Ås og NVH har vi to personer som er klare til å bli den beste forskningsformidleren i Norge. I Forsker grand prix møtes ti stipendiater til dyst på Sentrum Scene i Oslo 24. september. I løpet av fire minutter skal kandidatene presentere sitt prosjekt foran en fagjury og et publikum utstyrt med mentometerknapper. Vinneren blir kåret til den beste forskningsformidleren i Oslo og Akershus. Til å representere Campus ÅS og NVH har vi i år med to deltagere. Elin Røssvoll, Nofima og NVH forsker på håndtering av mat. Hun er litt kjøkkenpoliti. Foto: Benjamin A. Ward KJØKKENPOLITI! Vet du hvilken temperatur det er i kjøleskapet ditt? Og er du klar over hva det du putter i munnen har «opplevd» på veien fra gården til din gaffel? Jeg forsker på kjøkkenhygiene og hvordan folk håndterer mat hjemme på kjøkkenet. Vi spiser mat importert fra hele verden og har fått mange nye retter samtidig som vi har fått nye typer bakterier i maten som kan gjøre oss syke. Gamle råd har gått ut på dato, og vi har ikke lært å håndtere den nye maten på riktig måte. Jeg har spurt norske forbrukere om hva de gjør når de lager mat. Hva kan de om mattrygghet? Hva vet de om hygiene? Jeg har målt temperaturen i kjøleskapene til folk, sett på hvor lenge de lar maten ligge på frokostbordet i romtemperatur og testet ut på laben hva dette betyr for vekst av farlige bakterier. Jeg har laget et system for å måle risiko hjemme på kjøkkenet, og sett på hvilke mattyper som gir størst risiko for å bli syk og hvem som spiser denne maten, som for eksempel dårlig stekte hamburgere som fortsatt er rosa i midten. IKKE TA FRA MEG KALVEN Tenker du på hvor melka kommer fra? Vet du at ei melkeku må kalve for at hu skal lage melk? Kalven blir vanligvis tatt fra mora kort tid etter fødsel, og det er kun i økologisk melkeproduksjon at kalven skal die i noen dager. Det er nemlig veldig kontroversielt i motsetning til ammefokuset vi mødre opplever. I mitt PhD-prosjekt skal jeg undersøke båndet mellom ku og kalv. Er det viktig for kalven å die kua? Og kan kua bli like glad i kalven sin selv uten pupp? Er det bedre å skille ku og kalv med en gang slik at de ikke blir kjent med hverandre? Med slik kunnskap kan vi bli mer nysgjerrige på melka vi drikker. Julie Føske Johnsen forsker bånda mellom ku og kalv. Foto: Benjamin A. Ward OM FORSKER GRAND PRIX Programleder for showet er Per Olav Alvestad, kjent som programleder i Schrödingers katt i NRK. De to beste kandidatene fra Forsker grand prix Oslo går videre til den nasjonale finalen. Finalen er på Edderkoppen Teater i Oslo 28. september. Mer informasjon finnes på fgposlo.no 10

DET NYE UNIVERSITETET

DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NR. 13, 30. APRIL 2012 2 INFORMASJON 3 NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 4 LØSNING FOR OBDUKSJON OG DISSEKSJON 5 NY RUNDE MED ORGANISERING 6 ET FELLES BYGG

Detaljer

DET NYE UNIVERSITETET

DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NR. 20, 21. MARS 2013 2 INFORMASJON 3 ET STRATEGIDOKUMENT FOR SÆRPREG OG TVERRFAGLIG SATSING 4 LEDIGE INSTITUTTLEDERSTILLINGER

Detaljer

DET NYE UNIVERSITETET

DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NR. 19, 15. FEBRUAR 2013 2 INFORMASJON 3 ØKT BEMANNING I SEKRETARIATET 4 TILSETTINGSORGANER VED NMBU 5 UTVIKLINGEN AV NMBUS

Detaljer

FS-112/2013 Merkevareplattform og visuell profil

FS-112/2013 Merkevareplattform og visuell profil FS-112/2013 Merkevareplattform og visuell profil Møtedato: Saksansvarlig: Saksbehandlere: 20. september Mette Risbråthe Mette Risbråthe og Gørill Kvamme (Neue Design Studio) Vedlegg: 1. Organisering av

Detaljer

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NUMMER 11, 20. MARS 2012 2 INFORMASJON 3 SPENNENDE ARBEID OM DNUs INSTITUTTSTRUKTUR 4 GOD TONE OM DNUs VISJON 6 ET GODT NAVN 7 KANDIDAT FRA UMB VANT KR 100.000 I ARKITEKTKONKURRANSE

Detaljer

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NUMMER 3, 11. FEBRUAR 2011 INNHOLD 2 INFORMASJON 3 LEDER VED HANS FREDRIK HOEN OG YNGVILD WASTESON 5 FELLESSTYRETS HØRINGSMØTE MED ANSATTE OG STUDENTER 6 PROGRAM FOR 1.

Detaljer

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg 1 av 160 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 17. oktober 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NUMMER 6, 30. JUNI 2011 INNHOLD 2 INFORMASJON 3 LEDER: MILEPÆLER PÅ VEIEN MOT FAGLIG PROFIL 5 SAMFUNNSOPPDRAGET VEDTATT 6 FELLESSTYRETS MANDAT I BYGGEPROSESSEN 7 STOR AKTIVITET

Detaljer

Rapport 29/2014. Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo. ISBN 978-82-327-0019-6 1892-2597 (online) www.nifu.

Rapport 29/2014. Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo. ISBN 978-82-327-0019-6 1892-2597 (online) www.nifu. Rapport 29/2014 Utgitt av Adresse Oppdragsgiver Adresse Trykk Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183 Majorstuen, NO-0302 Oslo. Besøksadresse: Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Årsrapport (2014-2015) Innhold I Styrets beretning 3 II Introduksjon til virksomheten og hovedtall 7 III Årets aktiviteter og resultater 15 Kunnskapsdepartementets

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Marius Seljedal, prosjektleder Forskningsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 15. oktober 2013 langtidsplan@kd.dep.no Vår ref.: 13/24 Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan

Detaljer

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser 1 av 234 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 11. desember 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 06/13 Dato: 18. juni 2013 Tid: Del I: 08:00 09:00 og del II: 12:00 15:00 Sted: KD

Detaljer

Norges veterinærhøgskole Årsmelding 2012

Norges veterinærhøgskole Årsmelding 2012 Norges veterinærhøgskole Årsmelding 2012 Norges veterinærhøgskole Årsmelding 2012 Innhold 04 Året ved rektor av Yngvild Wasteson 06 Direktørens ord av Birger Kruse 08 Fra lidelse til fokus på glede av

Detaljer

Fellesstyret for NVH og UMB. Rapport 2012 og planer 2013

Fellesstyret for NVH og UMB. Rapport 2012 og planer 2013 Fellesstyret for NVH og UMB Rapport 2012 og planer 2013 1 Fellesstyrets mandat Kunnskapsdepartementet har gitt fellesstyret for Norges veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

Utlysning av direktørstilling for Senter for etter- og videreutdanning

Utlysning av direktørstilling for Senter for etter- og videreutdanning 1302 1901 US-SAK NR: 175/2009 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2009/1060 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR Utlysning av direktørstilling for

Detaljer

"Frivilligsentralene, - limet i det norske samfunnet"

Frivilligsentralene, - limet i det norske samfunnet "Frivilligsentralene, - limet i det norske samfunnet" En evaluering av frivilligsentralene i Stavanger kommune Gjennomført i september 2013 av Sentio Research Norge 1 Innhold Innledning... 3 Metode...

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forhandlinger med Norsk Landbruksmuseum om etablering av LIV Levende

Forhandlinger med Norsk Landbruksmuseum om etablering av LIV Levende US-SAK NR: 86/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): KRISTIN KREUL OG VICTORIA SANDBERG-KRISTOFFERSEN ARKIVSAK NR: Forhandlinger

Detaljer

talenter på spill eksempler på god forskningsledelse

talenter på spill eksempler på god forskningsledelse @ talenter på spill eksempler på god forskningsledelse curt rice @ prorektor for forskning og utvikling ved Universitetet i Tromsø tor grande @ nylig avgått leder ved Institutt for materialteknologi ved

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Prosjektrapport nr. 7/2011

Prosjektrapport nr. 7/2011 Prosjektrapport nr. 7/2011 Drammensbiblioteket En evaluering av samarbeidet mellom Buskerud fylkesbibliotek, Drammen bibliotek og biblioteket ved Høgskolen i Buskerud, studiested Drammen Line Grønstad

Detaljer

Espira Kløverenga. Årsplan 2015-16 KLØVERENGA SOLKNATTEN

Espira Kløverenga. Årsplan 2015-16 KLØVERENGA SOLKNATTEN Espira Kløverenga KLØVERENGA SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Del 1 Organisering...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Danning gjennom omsorg, lek og læring...5 Personalutvikling...6

Detaljer

Fra sekretariatet: Jan Olav Aasbø, Jan Olav Aarflot, Malena Bakkevold, Paul Stray, Knut Moksnes, Kai Tilley, Geir Tutturen og Lise Gorseth

Fra sekretariatet: Jan Olav Aasbø, Jan Olav Aarflot, Malena Bakkevold, Paul Stray, Knut Moksnes, Kai Tilley, Geir Tutturen og Lise Gorseth FS-sak 107/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 19. august 2013 Tid: 09:00 12.00 Sted: Sem Gjestegård Utkast til PROTOKOLL 07/13 Til

Detaljer

Studentting 3 2014. Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00. TF102, fløy III. NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert

Studentting 3 2014. Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00. TF102, fløy III. NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert Studentting 3 2014 Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00 TF102, fløy III NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert Møtepapirene er også å finne på 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3 2014, MANDAG 28. APRIL

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer