Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE"

Transkript

1 Rektoratet Til: Interimsstyre Styreleder Arild Underdal Fra: Lars Moe, rektor Dato: 15/ Kopi til: Vår ref.: Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE A UNDERGRUPPER Vi oppfattet spørsmålet slik at vi skulle spille inn forslag til navn på personer fra NVH som kunne sitte i de to interne interimstyregruppene i) Bygg og infrastruktur ii) Organisering Vi har forstått det slik at medlemmene skulle komme fra interimsstyret selv og at ikke andre personer kunne foreslås. Det skal bemerkes at når det f.eks. gjelder gruppe i) Bygg og infrastruktur, så vil ikke gruppens kompetanse kunne bli dekkende for alle de ulike spesialfunksjoner som ett nytt veterinærfakultet vil måtte ha, når gruppen kun skal ha medlemmer fra interimstyret selv. Dessuten vil gruppens kompetanse bli meget forskjellig. Vi foreslår at følgende interimsstyremedlemmer fra NVH i) Bygg mv Karen Johanne Baalsrud Lars Moe Ronny Reite ii) Organisering Alice Lund Brænden Tore Fjeld Yngvild Wasteson Side 1 av 5

2 B STATUS TIDSPLAN NVH Norges veterinærhøgskole har drøftet saken flere ganger, og sist på styremøtet i desember Ledergruppen på NVH samt fagforeningene har drøftet tidsplanen flere ganger. Det ble også tatt opp på siste allmøte på NVH i desember Det er stor enighet på NVH om at Stortingets vedtak slik det er formulert i romertallsvedtakene må være førende for tidsplanen. På styrets siste møte ble dette ytterligere understreket. Stortingsvedtaket lyder: I Stortinget samtykker i at Norges veterinærhøgskole blir lokalisert på Ås og organisert sammen med Universitetet for miljø- og biovitenskap når nye bygg for Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet er ferdigstilt. II Samorganiseringen av Norges veterinærhøyskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap skal ledes av et interimsstyre med tillit og legitimitet i alle de etablerte fagmiljøene. Interimsstyret bør komme på plass så snart som mulig, og senest 1. januar Det betyr - at lokaliseringen for både NVH og VI skal være Ås kommune når det gjelder de avdelinger og institutter som ligger i Oslo. Vi oppfatter vedtaket slik at ikke noen av de faglige eller administrative enheter som NVH og VI har i dag i Oslo skal ligge igjen i Oslo når de nye byggene er ferdige. - at NVH og UMB skal samorganiseres. - at det skal bygges nye bygninger for Norges veterinærhøgskoles aktiviteter, ansatte og studenter. - at det skal bygges nye bygninger for Veterinærinstituttets aktiviteter og ansatte. - at samorganiseringen skal skje når de nye byggene for NVH er ferdig bygget (nøkkelklare) - at avdelinger og seksjoner som NVH og VI har i andre byer og steder i Norge ikke skal flyttes til Ås. De skal videreutvikles slik Stortingets komitéinnstilling beskriver; for NVH Sandnes og Tromsø. Side 2 av 5

3 Videre betyr det - at et interimsstyre skal lede planprosessen både når det gjelder samorganisering av det nye universitetet, og plan-koordineringen av de faglige funksjoner som skal nybygges og som skal romme de veterinærmedisinske aktiviteter. - at de ansatte i fagmiljøene skal ha tillit til og oppleve prosessen som legitim (og i tillegg til at den selvfølgelig skal være legal) Før en konkretisering av byggeplanleggingen må den overordnede strukturen for det nye universitetet fastlegges. NVH mener at partene må bli enige om de faglige og organisatoriske prinsippene for samorganiseringen så raskt som mulig, selv om den formelle samorganiseringen til et nytt universitet ikke skal skje før det er oppført nye bygg som skal romme NVH og VIs aktiviteter. Disse prinsippene er en forutsetning for å lage gode bygningsmessige løsninger. Deretter må partene bli enige om en plan for hvordan samorganiseringen faktisk skal skje. Det er enighet mellom NVH og UMB at det nye universitetet skal organiseres etter en fakultetsstruktur. Det faglige innholdet i fakultetene må imidlertid fastlegges. NVH kan tenke seg flere modeller for fakultetsetableringen, der det tas hensyn til blant annet faglige forutsetninger, størrelse på fagpersonale og samarbeidende instituttsektor. Dette er ikke temaet for dette notatet, men NVH ser i utgangspunktet for seg to eller tre fakulteter. NVH mener at visjonen som NVH i dag har:. å være blant de fremste veterinærmedisinske forsknings- og utdanningsinstitusjonene i Europa, er gjeldende selv om institusjonen flytter til Ås. Visjonen vil videreføres i et nytt fakultet og i en ny universitetsramme som skal ha Life Science som faglig fokus. Det betyr videre at for de ansatte på NVH, må det nye fremstå som vesentlig bedre enn gamle NVH både når det gjelder bygningsmessige fasiliteter, infrastruktur/vitenskapelig utstyr og organisasjonsmessige forhold når flyttingen skjer. Det er viktig blant annet fordi mattrygghetskompetansen og kontakten med de medisinske fagmiljøer svekkes ved flyttingen. I motsatt fall er det en risiko for at det faglige personalet ikke lenger anser det nye universitetet som en attraktiv arbeidsplass, slik at veterinærmedisinsk utdanning og Side 3 av 5

4 forskning dermed vil settes faglig tilbake i lang tid. Det tar som kjent minst 15 år å oppnå professorkompetanse i fleste av våre fag, etter kandidat og mastergradseksamen. Byggeprosessen vil gå gjennom ulike planfaser som er beskrevet i de foreløpige saksdokumentene fra Statsbygg. NVH mener at det er fem sentrale milepeler i denne planprosessen: Fase 1) nov 2008 mars 2010 Etablering av interimstyret. Funksjonsbeskrivelse for de faglige funksjoner som skal flyttes og etableres på nytt. Rombehov og skisser til løsning. Faglig visjon, overordnet forskningsretning konkretisering av hva begrepet Life Science innebærer av faglige prioriteringer. Fase 2) april (2012) (fram til KS2 legges fram for Stortinget for beslutning og bevilgning) Et nytt interimstyre eller et lignende styringsorgan, kanskje noe mindre, etableres. Dette organet fikk delegert fullmakt fra de to styrene på noen områder. Valgprosessene til de to institusjonenes styrer kunne sammenlignes og harmoniseres og utvelgelsen til det felles organ kunne være koblet til valgprosessene. En del administrative systemer, programvare og prosedyrer samkjøres. Fase 3) Fra Stortingets beslutning om prosjektets størrelse og økonomiske rammer vedtatt ca / 2012 til anbudskonkurransen er avholdt og entreprenør valgt (- 2014/15)? Tilsvarende felles styringsorgan fortsetter sitt arbeid. Side 4 av 5

5 Fase 4) omtrent Entreprenør I løpet av disse tre årene vil den konkret tidsplanen for overgang til nytt universitet besluttes. Det felles styringsorgan har fått ytterligere fullmakter fra de to UMB- og NVH-styrene. Valg av det nye universitetets styre foretas, slik at det er operativt den dagen byggene står ferdig og flytting har skjedd. Utlysing eller valg av rektor / rektorat planlegges og foretas. Fakultetsorganisering- og bemanning er klar. Administrative systemer er fullt harmonisert. En prosess for hvordan de felles stillingstyper ved de to institusjonene skal besettes blir besluttet. Fase 5) 2018 (2019) Overlevering av bygg. Offisiell etablering av nytt universitet Det nye universitetet er operativt og alle studentene studerer på samme institusjon. Alle ansatte har en felles arbeidsgiver. Alle ansatte vet hvem som er sin sjef og alle har likeverdige muligheter. Overgangsløsninger når det gjelder valg til det felles universitetsstyre er vedtatt slik at det ikke kan bli en uheldig historisk rivalisering. Ny fakultetsledelse er på plass. Side 5 av 5

Innst. S. nr. 176. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr.

Innst. S. nr. 176. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. Innst. S. nr. 176 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 30 (2007-2008) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om framtidig

Detaljer

Studenter i Ledelse Januar 2014 Knut Hove. Fusjonsprosessen UMB+NVH. - Bakgrunn, politiske prosesser, stortingsvedtak og interne konflikter

Studenter i Ledelse Januar 2014 Knut Hove. Fusjonsprosessen UMB+NVH. - Bakgrunn, politiske prosesser, stortingsvedtak og interne konflikter Studenter i Ledelse Januar 2014 Knut Hove Fusjonsprosessen UMB+NVH. - Bakgrunn, politiske prosesser, stortingsvedtak og interne konflikter De store linjer Den Høiere Landbrugsskole på Ås fra 1859 Norges

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser 1 av 234 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 11. desember 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03. Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.2013 Innhold 1 Formål med boken... 2 2 Ansvar... 2 2.1 Virksomhetenes øverste

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NUMMER 6, 30. JUNI 2011 INNHOLD 2 INFORMASJON 3 LEDER: MILEPÆLER PÅ VEIEN MOT FAGLIG PROFIL 5 SAMFUNNSOPPDRAGET VEDTATT 6 FELLESSTYRETS MANDAT I BYGGEPROSESSEN 7 STOR AKTIVITET

Detaljer

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NUMMER 11, 20. MARS 2012 2 INFORMASJON 3 SPENNENDE ARBEID OM DNUs INSTITUTTSTRUKTUR 4 GOD TONE OM DNUs VISJON 6 ET GODT NAVN 7 KANDIDAT FRA UMB VANT KR 100.000 I ARKITEKTKONKURRANSE

Detaljer

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sammendrag og status gjennomført OU prosess 2011 Sunnaas sykehus HF har gjennom virksomhetsåret 2011 gjennomført en omfattende OU prosess

Detaljer

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Å utarbeide en visjon for Det nye universitetet er en oppgave som vil kreve både tid og involvering.

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

Mulig fakultetsorganisering av UMB

Mulig fakultetsorganisering av UMB Utkast 06.05.10 ÅAa/RH Mulig fakultetsorganisering av UMB Rapport fra prosjektgruppa som har utredet organisering av UMB i det nye universitetet som skal etableres på Ås Mai 2010 Universitetet for miljø-

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Utgitt av

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet V1 forslag til endring Leserveiledning om forslag til endring

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet V1 forslag til endring Leserveiledning om forslag til endring Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 40/09 Visjon for Det nye universitetet V1 forslag til endring Leserveiledning om forslag til endring Det vises til utsendelse av styrepapirer,

Detaljer

HiOA underveis mot strategiske mål?

HiOA underveis mot strategiske mål? HiOA underveis mot strategiske mål? Ekstern underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering, Høgskolen i Oslo og Akershus Kyrre Lekve, Svein Kyvik, Bjørn Stensaker, Agnete

Detaljer

Fellesstyret for NVH og UMB. Rapport 2012 og planer 2013

Fellesstyret for NVH og UMB. Rapport 2012 og planer 2013 Fellesstyret for NVH og UMB Rapport 2012 og planer 2013 1 Fellesstyrets mandat Kunnskapsdepartementet har gitt fellesstyret for Norges veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap

Detaljer

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg 1 av 160 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 17. oktober 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget 1 av 248 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 18. april 2013 Til medlemmer av fellesstyret Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER...3

SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER...3 1. SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER...3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 ARBEIDSFORM OG ORGANISERING... 3 1.3 TIDSPLAN... 4 1.4 STYRINGSGRUPPENS ANBEFALINGER... 4 2. MANDAT OG OPPNEVNING...7 2.1 2.2 STYRETS BEHANDLING...

Detaljer

Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030

Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030 1 av 10 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR INNTAK OG SKOLEUTVIKLING 10.02.2015 14/26311-90 : ---, B13 Saksbehandler: Eva Bergh Deres dato Deres referanse Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 02.06.09 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 09.00 Deltakere: Forfall: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus

Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 39/2014 Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1. HiOAs organisasjonsdesign for framtiden... 2 2. Bakgrunn for saken... 3 2.1 Tidligere

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør Vedlegg: SAK 86/2009 OVERORDNET ORGANISERING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 1. Sammendrag

Detaljer