ÅRSMELDING 2008 NORD-TRØNDELAG VOLLEYBALLKRETS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2008 NORD-TRØNDELAG VOLLEYBALLKRETS"

Transkript

1 KRETSTING NORD-TRØNDELAG VOLLEYBALLKRETS 25/ Referat fra tinget. Tinget var lagt til Steinkjer Videregående skole, Steinkjer Frammøtte: Kretsstyret Aud Ramberg Christian Wråli Andreas Holm Leder i NTVK Nestleder NTVK varameldem NTVK Klubbrepresentanter Jan Ove Bergin, Grong IL VBG Svein Myhr, Stod IL VBG Christina Dahl, Nærøy VBK Lars Østring, Namdalseid IL VBG Ivar Bjerkan, Inderøy IL VBG Kåre Aasen, Vinne IL Jon Martin Buvarp, Namdalseid IL VBG Gjest: Berit Blengsli Nord-Trøndelag Idrettskrets 1. Åpning av tinget Kretsleder Aud Ramberg ønsket delegater og gjester velkommen til årets ting 2. Godkjenning av tingsrepresentanter Tingsrepresentantene godkjennes. 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden Vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes. 4. Valg av dirigent og sekretær. Vedtak: Valg av dirigent Jan Ove Bergin Sekretær (Christian Wråli) 5. Valg av to representanter til å skrive under protokoll. Forslag til vedtak fra Jon Martin Buvarp, Namdalseid IL VBG: Alle tingdelegater skriver under protokoll. Stemming over det????? 6. Årsmelding 2009 Representant fra NT Krets Berit Blengsli frembrakte hilsen fra NT Idrettskrets. ÅRSMELDING 2008 NORD-TRØNDELAG VOLLEYBALLKRETS 1

2 NTVK`s organisasjon har bestått av: Styret: Leder: Aud Ramberg, Stod il volleyball Nestleder: Christian Wråli, Namsos volleyballklubb Styremedlemmer: Jan Helge Asperheim, Steinkjer Volleyballklubb/Namdalseid il volleyball Geir Ove Brevik, Mosvik il volleyball Åse Rosten, Grong il volleyball 1.varamedlem: Andreas Holm, Vinne il volleyball 2. varameldem Gunnar Ovidt, Stjørdals-Blink 3.varamedlem: Hege Solli, Vinne il volleyball. Regnskapsfører: Kåre Åsen, Vinne il. Ungdomskomitè: Ida Gravås Staberg, Movik il volleyball Frida Staberg, Mosvik il volleyball Dommerkomitè: Leder: Medlem: Revisorer: Valgkomitè: Leder: Medlemmer: Frank Møllegård, Inderøy Camilla Skjelstad, Inderøy. Anne Lise Norum, Stod il Liv Husby, Stod il. Jon Martin Buvarp, Namdalseid il volleyball Karl Hoel, Vinne il volleyball Ståle Gulbrekken, Inderøy il volleyball Administrativ ressurs: Irene Sand, regionansatt med kontor i Trondheim, 40% stilling for NTVK Regionansatt har deltatt fast på styremøtene. Styrets arbeid Antall styremøter: 8 Antall saker: 52 Viktige saker: Samarbeid med klubbene Soneutvikling gjennom samarbeid med de videregående skolene MOT Tilrettelegging for avvikling av serier og mesterskap Prestasjonsutvikling gjennom kretslag Forberedelser til Ekstraordinært Forbundsting og drøftinger omkring forhold i NVBF-organisasjonen Kretsstyret / deler av kretsstyret har deltatt på: 2

3 Førseriemøte med klubbene under sonemesterskapet i oktober 2008 i Steinkjerhallen Ekstraordinært Forbundsting i Oslo februar Klubbmøte på Stiklestad der Vinne og Lev.stud var til stede. Klubbmøte i Namsos der Namsos, Grong og Lierne var til stede Fire ledermøter i regi av Nord-Trøndelag idrettskrets Utvikling av Campus Steinkjer i tilknytning til Steinkjer Videregående skole. Samarbeidsmøter med Steinkjer Videregående skole om oppbygging av volleyball som spisset toppidrett. Samarbeidsmøte med Olav Duun Videregående skole i Namsos om bedre tilrettelegging for volleyball som særidrett på idrettsfag. Soneprosjektet Kretsstyret vurderer soneprosjektet, med NVBF og NTIK som samarbeidspartnere, til å ha vært et viktig virkemiddel i arbeidet med aktivitetsutvikling og kompetansdevende tiltak i samarbeid med klubbene.. Samarbeid med de videregående skolene. Instruktører på sonesamlinger På sonesamlinger for U14 og yngre har volleyballelevene være instruktører sammen med volleyball-lærer. Antall samlinger: 2 Antall deltakere: 15 deltakere (Sørli) 25 deltakere (Grong) Minivolleyball / ballsidighet i skolen Regionansatt har hatt 20% av sin stilling til utvikling av minivolleyball. Det har blitt kjørt flere kurs for lærere, ledere / trenere på idrettskoler. Delvis har også volleyball-lærere og volleyballelever bidratt i denne virksomheten. Antall kurs: 6 Antall deltakere: 80 voksne og 40 barn Levanger, Malm, Flatanger, Verdal, Steinkjer, Stiklestad Skolemesterskap Som oppfølging av kurs for lærere i grunnskolen, ble følgende skoler valgt ut som samarbeidsskoler for Steinkjer Videregående: Lø skole, Fagerheim skole, Steinkjer skole Lø og Fagerheim skole har hatt besøk av elever fra volleyballinja v. Steinkjer VGS. Turnering blir satt i gang november For Grong Videregående: Stortangen skole, Brede Oppvekstsenter og Grong skole. Kurs i Minivolleyball blir holdt i 09, Turnering blir satt i gang i november Dommerutdanning NTVK har samarbeidet med Grong Videregående og Steinkjer Videregående om å kjøre Dommer 1-kurs for volleyball-elevene. Dette er gjennomført som spleislag mellom skolene og NTVK. Møter med skolene; spisset toppidrett Steinkjer I løpet av året ble det politisk besluttet at volleyball ble prioritert som spisset toppidrettstilbud ved siden av friidrett og langrenn. For å kunne tilby et prestasjonstilbud for ungdom i NT er 3

4 antakelig et sentralt tilbud. Det vil kreve at klubbene også satser slik at klubbtilbudene avspeiler det som skolen satser. Igangsetting av volleyball på Olav Duun Videregående Skole Det har tidligere vært flere volleyballelever ved Olav Duun Videregående skole i Namsos. Det er imidlertid ikke noe tilbud for tiden. Møtets hensikt var å motivere skolen til å sikre drift et kvalitativt godt tilbud som elevene ville ønske å ta del i. Møtet var positivt i den forstand at de bekreftet at de ville ivareta et tilbud så fremt det var søkere. Et tilbud vil dermed være avhengig av kraft og pådriverfunksjon fra Namsos VBK. Ikke gjennomførte tiltak: Samarbeidsmøte med Grong Videregående Skole Sonesamling i sørdelen. Soneklubber. Samarbeid om kompetansehevende tiltak. I dette året er det kun Inderøy og Stod som har hatt status som soneklubber etter NVBF`norm. Kretsstyret har samarbeidet med disse klubbene om henholdsvis trenerutdanning, treningssamlinger og dommerutdanning. Dommerkurs Inderøy har høy dommerkompetanse og de har vært viktigste samarbeidspart for kretsen når det gjaldt utdanning. Dommer 1 kurs. Antall som er utdannet: 12 deltakere (Namsos) og 6 deltakere (Inderøy) Forbundsdommerkurs. En deltaker fra NT har kvalifisert seg etter kurs i Førde: Jon Erik Vollan. Trenerkurs Stod Volley ble valgt ut som samarbeidspartner for trenerutdanning og treningssamlinger. Trener 3-utdanning: 18 deltakere (12 fra NT) deltok vår 2008 på samarbeidsmurs mellom Stod Volley, NTVK og NVBF. Trener 4-utdanning: 1 deltaker fra NT; John Arne Vestnor, deltar på denne utdanningen i NVBF-regi. Talentamlinger Stod Volley arrangerte en to-dagers-samling høst 2008 og en tre-dagers-samling i vinterferien Deltakere fra både ST og NT. Antall: 40. Trenere: Catalin Stirbu fra Romania samt trenere og spillere fra Stod Volley. NTVK som MOT-krets På kretstinget i 2007, signerte NTVK en aktiv medspiller avtale med MOT. MOT er en ideell og landsomfattende stiftelse. MOT jobber med å skape inkluderende og tryggere oppvekstmiljøer igjennom å styrke barn og ungdoms MOT til å ta vare på seg selv og hverandre. Vi vil vise at volleyball er en idrett som har fokus på hele mennesker både i organisert og uorganisert fritid. Vi håper dette samarbeidet bevisstgjør hvert enkelt individ på medmenneskelighet, noe som igjen vil gi positive utslag på miljø, trivsel, laget og prestasjoner på alle nivå. 4

5 I styret har Geir Ove Brevik hatt ansvaret for MOT. Mads A. Nervik fra Mosvik har bistått NTVK i MOT-arbeidet. I samarbeid med MOT ansvarlig i Nord-Trøndelag, Tore Sandnes, er det siden avtalen ble undertegnet, utdannet MOTivatører: 53 hvorav 18 i I 2008 valgte kretsstyret å innføre en MOT-pris til et lag som viste god og forbilledlig MOTatferd. Valget falt på Mosvik JU16. Kretsstyret valgte å oppnevne ungdomsrepresentanter som skulle ha MOT i NTVK generelt og klubber spesielt, som sin hovedoppgave Kretslag Arbeid med kretslag kom først i gang vårhalvåret Det er utviklet retningslinjer for arbeidet med MOT og det er gjennomført en åpen samling. Morten Fjerstad (gutter) og John Arne Vestnor (jenter) er engasjert som trenere. Økonomi I 2008 hadde NTVK en omsetning på Aktivitetsøkning de siste årene, spesielt i alderbestemte klasser, gir seg utslag i økte inntekter. Et lenge etterlengtet overskudd i 2008 på gjør at kretsen får styrket sin likviditet. Kåre Åsen er trofast regnskapsfører og bistår kretsstyret på en meget god måte. Aktivitetstallene Aktivitetsregistrering fra klubbene for 2008 viser en svak økning fra 2007 til I 2008 er det registrert 1673 aktive i klubbene i NT mot 1638 i Om en bruker lisenbetalende som en indikator på volleyballaktivitet ser en følgende trekk for NT sammenlignet med resten av landet: NT har relativt sett høyere andel av deltakere i klassene under 17 år sammenlignet med over 17 år. NTVK er femte største krets både når det gjelder lisenbetalende over og under 17 år 5

6 6. A Klubb Totalt 2008 Totalt 2007 Totalt 2006 Totalt H-volley, Nord-Trøndelag Frol IL Gullvikmoen IL 15 Grong IL IBUX IL Fram Inderøy IL Levangerstudentenes IL Leksvik IL Mosvik IL Namdalseid Namsos Volleyballklubb Nærøy Volleyballklubb k t i v t e t s t Snåsa IL Sparbu IL Steinkjer Volleyballklubb Steinkjer Studentenes Idrettslag Stjørdals-Blink IL Stod IL Sørli IL Vinne IL Ytterøy IL klubber Vedrørende den påfølgende sportslig del av årsberetningen så oppfordres delegater og andre å kontrollere at dette er rett. 6

7 Sportslig del Årsberetning Innendørs Volleyball Sør-Trøndelag Volleyballkrets Pr Mesterskapene Senior: Norgesmesterskapet (NM) Sonemesterskap, Steinkjerhallen, oktober Arrangør: Stor IL Volleyball Det var åpen påmelding til Sonemesterskapet. Resultater menn: 1. NTNUI Gløshaugen H2 2. Blussuvoll VBK 1 3. Levangerstudentene 4. NTNUI Gløshaugen H3 5. Dragvoll H1 6. Inderøy IL VBG 7. Stod Volley Resultater kvinner: 1. Grong 2. IL Fjellmann 3. Blussuvoll D1 4. Dragvoll IL D2 5. Stod D2 6. Sørli 7. Inderøy 8. Namsos 9. NTNUI Gløshaugen D2 8. Vinne 9. Vikåsen 10. Fjellmann 11. Stjørdals-Blink 12. Åsheim H2 13. Frol IL 10. Reima 11. NTNUI Gløshaugen D3 12. Dragvoll IL D3 13. Reima jr 14. Hitra 15. Fram IL Blussuvoll VBK NTNUI GløshaugenD4 18. Fram IL 1 På herresiden gikk Levangerstudenten videre til 2. runde i NM. På damesiden gikk Grong videre til 2. runde i NM. 2. runde i NM senior kvinner: 25/10, i Stodhallen Stod Grong (3-0) (25-14,25-8,25-18) Åsheim NTNUI Gløshaugen (1-3) (17-25,8-25,25-23,20-25) 7

8 Stod NTNUI Gløshaugen (0-3)(22-25,14-25,14-25) Menn: 25/10, i KVT-hallen Åsheim NTNUI Gløshaugen (27-25,25-12,25-20) NTNUI Gløshaugen NTNUI Gløshaugen 2 (3-0) (25-17,25-16,29-27) NTNUI Gløshaugen Åsheim (0-3) (22-25,13-25,20-25) Kvartfinaler: Kvinner: Oslo Volley NTNUI Gløshaugen 3-0 (25-15,25-13,25-19) Menn: Randaberg-Åsheim 3-0 (25-22,25-27,25-15) Andre turneringer: Midt-Nordisk, Dragvoll Idrettssenter, Trondheim september, Arrangør: NTNUI Gløshaugen Kvinner: Elite-kvinner 1. Oslo Volley 2. Tromsø Volley 3. NTNUI Gløshaugen 4. Blindheim IL Elite-menn 1. Oslo Volley 2. Åsheim 3. Tromsø 4. NTNUI Gløshaugen H1 5. Kristiansund VBK divisjon kvinner 1. Dragvoll IL 2. Åsheim VBK 3. Stod IL 4. IL Fjellmann 5. Kristiansund VBK 6. Blussuvoll 1 7. Dragvoll IL 2 8. NTNUI Gløshaugen D2 3. divisjon kvinner 1. Dragvoll IL D3 2. NTNUI Gløshaugen D3 3. NTNUI Gløshaugen D4 4. Inderøy 5. Hitra 6. Blussuvoll 2 7. Dragvoll IL 3 8. Reima jr. Herrer: divisjon 1. NTNUI Gløshaugen H2 2. Blussuvoll H1 3. Dragvoll IL D1 8

9 4. Norge Inderøy 6. NTNUI Gløshaugen H3 7. IL Fjellmann 3.divisjon menn 1. Blussuvoll H2 2. NTNUI BIL/Sintef 3. Graakallen 4. Vikåsen Volleyball 5. Raballder volleyball Trondheim Aldersbestemte klasser: KRETSMESTERSKAP (KM) KM Nord-Trøndelag U14 år, Skatvalshallen, 7/12-08, Arrangør IL Fram Gutter Nr 1 Inderøy IL VBF Nr 2 Grong 2 Nr 3 Grong 1 Nr 4 IL Fram 1 Nr 5 IL Fram 3 Nr 6 Grong 3 Nr 7 Snåsa 2 Nr 8 IL Fram 2 Jenter Nr 1 Sørli Nr 2 Snåsa IL 2 Nr 3 Snåsa IL 1 Nr 4 Grong Nr 5 Snåsa IL 3 Nr 6 Inderøy Supergirls Nr 7 Inderøy Marsmellows Nr 8 Inderøy Comming stars Nr 9 Stod Volley Nr 10 Namdalseid 2 Nr 11 Grong 2 Nr 12 Namdalseid 1 Nr 13 Inderøy Girlpower KM GU16 og KM JU17, Skognhallen 7/12 og Stodhallen 7/12, Arrangør Vinne IL Volleyball og Stod Volley Resultater Jenter U17 1. Stod 2. Grong 1 3. Mosvik 4. Inderøy 5. Fram og Namdalseid 6. Snåsa 2 og Snåsa 1 7. Mosjøen og Namsos 1 8. Grong 2 og Namsos 2 Resultater Gutter U16 1. Namdalseid 2. Grong 1 3. Stod 4. Grong 2 5. Vinne 6. Inderøy 9

10 KM JU16-U19, Blussuvollhallen Arrangør Vikåsen VOlley Jenter U16-U19 1. Vikåsen 2 2. Vikåsen 1 3. IL Fjellmann 4. Nyborg IL 5. Melhus KM VGS Nord-Trøndelag, Steinkjerhallen 4/11, Arrangør: Steinkjer VGS Volleyballinja. Resultater jenter 1. Steinkjer VGS 2. Team Maren Aardal (Steinkjer VGS) 3. Grong VGS 1 4. Grong VGS 2 5. Sund FHS 6. Team Hild (Steinkjer) Resultater gutter 1. Grong VGS 2. Sund FHS 3. Verdal VGS 4. Levanger VGS 5. Inderøy VGS Resultater Mix 1. Steinkjer VGS 2. Leksvik VGS 1 3. ab imo pectore (Steinkjer) 4. Inderøy VGS 5. Astana (Steinkjer) 6. Mære Landbrukskole 7. Team Ingeborg Benum ( Steinkjer) 8. Leksvik VGS 2 KM VGS, Sør-Trøndelag, Byåsenhallen Arrangør: Byåsen VGS Resultater jenter: 1. Fredly FHS 2. Brundalen VGS 3. Rødde FHS 4. Byåsen VGS Resultater gutter: 1. Fredly FHS 2. Byåsen VGS 1 3. Rødde FHS 1 4. Rødde FHS 2 5. Byåsen VGS 2 6. Byåsen VGS 3 7. Brundalen VGS Resultater Mix: 1. Strinda VGS 2. Adolf Øien Skole 1 3. Trondheim Katedralskole 1 4. Adolf Øiens skole 2 5. Gerhard Schønning skole 6. Trondheim Katedralskole 10

11 Disse lagene deltok i landsfinalen for videregående skoler: Steinkjer (jenter), Grong VGS (jenter) Fredly FHS (jenter), Inderøy (gutter), Byåsen VGS (gutter) Grong (gutter), Steinkjer (mix), Adolf Øien VGS (mix), Strinda (mix) Resultater landsfinale i Steinkjer januar Resultater jenter: Resultater gutter: 3. Steinkjer VGS 12. Grong 11. Grong VGS 15. Inderøy 18. Fredly FHS 17. Byåsen VGS Resultater Mix: 11. Steinkjer VGS 13. Strinda VGS 14. Adolf Øien VGS 15. Inderøy VGS KM Ungdomsskolemesterskap NT Avlyst i april. SONEMESTERSKAP Kvalifisering til Landsfinalene via: SM U 16 SM U 16, Gronghallen 25. januar Arrangør: Grong IL Volleyball Resultater jenter: 1. Stod 2. Grong 2 3. IL Fram 4. Inderøy 5. Mosvik 6. Namdalseid 7. Grong 1 8. Snåsa 1 Resultater gutter: 1. Grong 2. Stod 3. Namdalseid 4. Inderøy NM U 16, Sortland, april Arrangør: Sortland Volleyballklubb Disse deltar: Jenter: Stod, IL Fram og Mosvik 11

12 Gutter: Stod SM U 17, 8. februar Steinkjerhallen Arrangør: Stod IL Volleyball Resultater jenter: 12

13 1. Stod 2. Vikåsen 3. Inderøy 4. IL Fjellmann Resultater gutter: 1. Inderøy 2. Namdalseid NM U 17, Stavenger, april Arrangør: KFUM Stavanger og Randaberg Disse deltok: Jenter: Vikåsen (21. plass), Inderøy (20. plass) Gutter: Inderøy (12. plass) SM U19 (spilt i treningstid) Jenter: 1. Stod 2. Inderøy 3. Reima VBK 4. IL Fram Gutter: IL Fjellmann NM U 19, april Disse deltar: Jenter: Stod og Inderøy Gutter: IL Fjellmann Seriene: ELITESERIEN 2007/2008 Fra Sør-Trøndelag deltok 1 lag i dameklassen: NTNUI Gløshaugen. De kom på 6. plass i serien 1. DIVISJON To lag fra Sør-Trøndelag har spilt i dameklassen 1. divisjon: Åsheim og Dragvoll IL. Åsheim fikk 3. plass og Dragvoll IL fikk 7. plass 13

14 To herrelag fra Sør-Trøndelag har spilt i 1. divisjon: Åsheim og NTNUI Gløshaugen. Åsheim fikk 2. plass og NTNUI Gløshaugen fikk 3. plass. Ett lag fra Nord-Trøndelag har spilt i dameklassen i 1. divisjon: Stod. Stod fikk 1. plass 1. divisjon divisjon kvinner Serien Turn. 1 Turn. 2 Turn 3 Bonus Totalt 1 Stod Kristiansand Åsheim Osterøy OSI Oslo Volley Dragvoll IL Austrått BSI Tambar ToppVolley Norge Førde Karmsund divisjon menn Serien Turn. 1 Turn. 2 Turn 3 Bonus Totalt 1 OSI Åsheim NTNUI Gløshaugen Koll Rossvoll Austevoll Askim Nyborg Skreia BSI ToppVolley Norge Spirit Kolbotn

15 2. DIVISJON og kvalifisering til 1. divisjon Rankingtabell menn Trøndelag: 2. div. menn SM Ranking 2 Ranking 3 Ranking 4 Serie Total Plass Gløshaugen Levangerstud Blussuvoll Dragvoll IL Gløshaugen IL Fjellmann Inderøy Levangerstudentene spilte kvalifisering til 1. divisjon. NTNUI Gløshaugen 2 har allerede ett lag i 1. divisjon for menn, og kan dermed ikke rykke opp med flere. Ingen rykker ned til 3. divisjon Rankingtabell kvinner Trøndelag: 2. div. kvinner SM Ranking 2 Ranking 3 Ranking 4 Serie Total Plass Blussuvoll Sørli Stod IL Fjellmann Namsos Dragvoll IL Gløshaugen Reima Ingen lag ønsket å spille kvalifisering til 1. divisjon. Ingen Gløshaugen 2 og Reima rykker ned til 3. divisjon. 3. DIVISJON Tabell kvinner Nord-Trøndelag 3. divisjon kvinner NT SM (1) Ranking 2 Ranking 3 Ranking 4 Serie Total Plass Grong Inderøy Frol Namdalseid Inderøy IL Fram

16 Sørli IL Fram Hattlaks BIL Grong Sparbu girls Grong rykker opp til 2. divisjon Tabell menn Nord-Trøndelag 3. divisjon menn NT SM Ranking 2 Ranking 3 Ranking 4 Serie Total Plass Stod Vinne Namsos Stjørdals/Blink Frol Stod får rykke opp til 2. divisjon Tabell kvinner Sør-Trøndelag 3. divisjon kvinner ST SM Ranking 2 Ranking 3 Ranking 4 Serie Total Plass NTNUI Gløshaugen Dragvoll IL Melhus Hitra Blussuvoll NTNUI Gløshaugen Dragvoll IL Reima NTNUI Gløshaugen 3 får mulighet til å rykke opp til 2. divisjon. Tabell menn Sør-Trøndelag IKKE FERDIG.. U 16 års serie 4 lokale rankingturneringer erstattet seriespillet i Nord-Trøndelag: Jenter: Inderøyhallen 18/10 Mærehallen 1/2 Namsoshallen 1/3 Skatvalshallen 28/3 Total Mosvik IL Stod IL Inderøy IL VBG IL Fram

17 Namdalseid IL Snåsa IL Namsos VK Grong Grong Mosjøen Namsos VK Snåsa IL Gutter: Inderøyhallen 18/10 Mærehallen 1/2 Inderøyhallen 17/3 Skatvalshallen 28/3 Total Inderøy IL VBG Namdalseid IL Stod IL Grong IL VBG Grong IL VBG Vinne IL lokale rankingturneringer erstattet seriespillet i Sør-Trøndelag: Jenter: Melhushallen 18/10 Blussuvollhallen 1/2 Blussuvollhallen 1/3 KVT-hallen 28/3 Total Vikåsen Volley IL Fjellmann Vikåsen Volley Melhus IL Volley Reima Jr Nyborg IL Reima Jr Ingen serie for gutter i Sør-Trøndelag denne sesongen. U 14 års serie Nord-Trøndelag Deltakende jenterlag: Inderøy Girlpower, Inderøy Blue Angels, Inderøy Supergirls, Namdalseid Eagel Girls, Inderøy Comming Stars, Snåsa 1, Snåsa 2, Snåsa 3, Grong 1, Namsos VBK, Vinne 1, Vinne 2, Grong U12, Namdalseid Tigers Girls, Namdalseid u12 Deltakende gutterlag: Inderøy 1, Inderøy 2, IL Fram 1, Snåsa 1, Grong 1, Snåsa 2, Grong 2, IL Fram 3, IL Fram 2, Inderøy 3 17

18 U14 års serie Sør-Trøndelag Deltakende lag: - Vikåsen 1, Vikåsen 2, Vikåsen 3, IL Fjellmann 1 IL Fjellmann 2, Nyborg Orange, Nyborg Gul, Nyborg JU12, Nyborg svart, Nyborg grå Sandvolleyball Senior Norgesmesterskapet Kvinner: Menn: Conoco Phillips Open Resultater senior: Spillumsanden senior, Namsos Aldersbestemte klasser Norgesmesterskapet Resultater junior: Conoco Phillips Open Resultater junior: 18

19 7. Behandling av regnskapet 2008 Innspill til egenkapitalen fra Svein Myhr. Denne burde være ennå høyere for å ha handlefrihet innenfor prosjekter også videre. Svar fra Aud Ramberg. Aud redegjorde for at kretsen har for liten innvirkning på sitt eget regnskap. Kretsstyret vil gjerne ønske seg mer instruksjonsmyndighet og da tenker man på lønn og kostnader som er bestemt utenfor kretsen. Det er klart at NTVK ønsker mer spillerom for aktivitetsutvikling ved å ha en større egenkapital. Regnskap vedtatt?? 8.Saker til behandling 8.1. Kretskontingent i NTVK SAK TIL KRETSTING 2009 KLUBBKONTIGENT Bakgrunn Med utgangspunkt i vedtak i Forbundsstyret i 2006 om Harmonisering av deltakeravgifter regionalt nivå ble sak om klubbkontigent behandlet på NTVK`kretsting i NVBF anbefalte at klubbkontigenten settes til kr. 2000,- pr.klubb. På NTVK`s ting i 2008 ble følgende vedtak fattet: Kontigenten for aktive volleyballklubber i NTVK settes til kr. 500,- Blant klubbene i NT og kretsstyret har det i alle år vært et ønske om en lav inngangsbillett til volleyballaktiviteten i NT og at NTVK`s inntekter i stedet skal være aktivitetsbasert. I tillegg har det nok også vært en begrunnelse at volleyballkartet i NT består av flere små klubber med få lag; noen bare ett lag. Da kan det synes urimelig at alle; både små og store klubber; skal betale den samme klubbkontigenten. I forlengelsen av dette har man nok også vurdert det dit hen at noen klubber og lag utelukkende ønsker å ha det gøy med volleyball og har ingen ambisjoner utover dette. Hvis vi lager inngangsbilletten for disse for høy, vil nok valget om å spille volleyball i andre sammenhenger enn gjennom NTVK`s tilbud, velges. Styret har diskutert saken omkring klubbkontigent grundig. Styret er av den formening at kretsen har økt aktivitet og at dette blant annet synliggjøres gjennom en økonomisk situasjon under god kontroll og at det dermed ikke er nødvendig å styrke NTVK`s inntekter med økt klubbkontigent. Forslag til vedtak fra styret i NTVK: 19

20 Klubbkontigent for klubbene i NTVK legges på samme nivå som for 2008: kr. 599,- for aktive klubber. Enstemmig vedtatt??? 7. Aktivitetsplan Aktivitetsplan forslag lest opp av Christian Wråli. Innspill: Forslag fra Christina Dahl, Nærøy, at man i planen tilgodeser passifisere???? til Nærøy VBK, som sliter veldig med å få til aktivitet. Jan Ove Bergin Forslag til tiltak for å øke aktivtet og rekruttering. Det blir for lange dager på turnerigner. (U12,U14 og U16) Ønsker en mulighet for å spille 2 kamper og så kjøre hjem igjen. Hvem sa dette?? Mixturnering i Grong har vært vellykket. Foreslår at kretsen kan få til dette andre steder. Ivar Bjerkan: I tillegg til. vurdere en premiering/belønning til de yngste etter en lang dag i hallen. Det blir lenge å vente til sesongslutt. En enkel premiering for de yngste lagene for åpningsturneringene hadde vært motiverende. Svein Myhr: Foreslår at tinget ber kretsstyret å vurdere hvordan kretsen skal bruke regionsansatt, enn å sette opp turneringer. I større grad gjennomføre utviklingsprosesser og utrede hvorvidt klubbene selv kan administrere hel- eller deler av serien. NTVK skal arbeide aktivt for å være en del av/dra fordel av utviklingen Campus Steinkjer. Forslag til vedtak: Aktivitetsplan vedtatt med de innkomne innspill. Enstemmig vedtatt. 10.Budsjett Forslag: Kretstinget henstiller til kretsstyret å omarbeide budsjettet med tanke på å øke rammen knyttet til utviklingsmidler. Enstemmig vedtatt. 11. Premieutdeling. Aud Ramberg og Andreas Holm foretok premieutdelingen. Aud Ramberg delte ut blomster til vår trofaste og dyktige regnskapsfører Aud Ramberg delte ut blomster til ordstyrer Jan Ove Bergin. Ordstyrer ba om å få endret rekkefølgen på sak 12 og 13, slik at sak 13 tas først. 13. Bestemme dato for kretsting Forslag: Neste kretsting il bli lagt sammen med idrettens dag i NT som tidligere. Enstemmig vedtatt 20

21 12. Valg. Leder: Aud Ramberg 2 år Nestleder: Christian Wråli Ikke på valg Styremedlem: Heidi Herstad, Inderøy Styremedlem: Mads Nervik, Mosvik Styremedlem: Åse Rosten, Ikke på valg 1. varamedlem: Andreas Holm, Vinne, 1 år 2. varamedlem: Petter Marken, Vinne, 1 år 3. varamedlem: Vegard Thomassen, Lev.stud, 1 år Ungdomskomite: Frida Staberg og Ida Gravås Staberg (1 år). Revisorer: 1. Gjenvalg: Anne Lise Norum (1 år) 2. Gjenvalg: Liv Husby(1 år) Dommerkomite: Frank Møllergård, Inderøy (1 år) Camilla Skjelstad, Inderøy (1 år) Valgkomite: Jon Martin Buvarp, Namdalseid (1 år) Karl Bernard Hoel, Vinne (2 år) Jan Helge Asperheim (3 år) Avslutning: Aud Ramberg ønsket vel hjem og vel blåst gjennomført kretsting 2008/2009 Signering fra tingdelegater: Jan Ove Bergin Svein Myhr Ivar Bjerkan Jon Martin Buvarp Christina Dahl Kåre Aasen Andreas Holm Aud Ramberg Steinkjer Videregående skole, Steinkjer 25/

Styrets beretning sesongen 2009/2010

Styrets beretning sesongen 2009/2010 Styrets beretning sesongen 2009/2010 Oppstart Styret i Møre og Romsdal Volleyballkrets startet opp sitt arbeid i midten av oktober 2009. Kretsen var i en periode fra 2008 og frem til dette uten kretsstyre.

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 4. april 2014 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 4. april 2014, kl. 19.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

Referat fra styremøtet i Region Nord-Trøndelag 26.10.11

Referat fra styremøtet i Region Nord-Trøndelag 26.10.11 Referat fra styremøtet i Region Nord-Trøndelag 26.10.11 Mosvik, Kaffekroken Tilstede: Bjørn ve, Mads, Solveig og le Øystein Tid: 19.00-21.10 Sak 20/2011-2012 rienteringssaker (se vedlegg) Saker under handlingsplan

Detaljer

Referat styremøte med julemiddag i Sør-Trøndelag volleyballregion Sted: Byåsen VGS. Dato: 7.12.2011

Referat styremøte med julemiddag i Sør-Trøndelag volleyballregion Sted: Byåsen VGS. Dato: 7.12.2011 Referat styremøte med julemiddag i Sør-Trøndelag volleyballregion Sted: Byåsen VGS. Dato: 7.12.2011 Tilstede: Mariann Hestnes (styremedlem) Thomas Wold (leder) Irene Sand (regionsansatt) Geirfinn Sirnes

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Referat fra regionmøte Nord 2015 Lørdag 11. april 2015 kl. 1300-2000 Scandic Tromsø Hotel

Referat fra regionmøte Nord 2015 Lørdag 11. april 2015 kl. 1300-2000 Scandic Tromsø Hotel Referat fra regionmøte Nord 2015 Lørdag 11. april 2015 kl. 1300-2000 Scandic Tromsø Hotel Til stede: Svein Egil Stavem Øksil Frank Skjolde Bodø Volley Werner Skaue Grønnåsen IL Inga Maren Gran Erke Alta

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3a Sak 3b Sak 3c Åpning og hilsningstaler Godkjenning av de fremmøtte representanter Godkjenning

Detaljer

Protokoll. Regionstyremøte nr. 1/15 fredag og lørdag 20-21. mars 2015, Scandic Hell Hotell, Stjørdal.

Protokoll. Regionstyremøte nr. 1/15 fredag og lørdag 20-21. mars 2015, Scandic Hell Hotell, Stjørdal. Protokoll Regionstyremøte nr. 1/15 fredag og lørdag 20-21. mars 2015, Scandic Hell Hotell, Stjørdal. Tilstede: Mariann Berg Regionleder Tore Aalberg Nestleder Jenny-Marie Langåssve Styremedlem Jarl Martin

Detaljer

NORD-TRØNDELAG GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

NORD-TRØNDELAG GYMNASTIKK- OG TURNKRETS l K R E T S T I N G 18. 19. mars 2011 Quality Hotel Grand, Steinkjer Fredag 18. mars: Lagledermøte for Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Lørdag 19. mars: Kretsting med program i henhold til kretsens

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

REGIONSTING 15. april 2015

REGIONSTING 15. april 2015 NVBF NORGES VOIIEYBAIIFORBUND REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD REGIONSTING 15. april 2015 Idrettens Hus Ullevål stadion, kl 18:00, møterom 2004 i 2.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Sak nr. 1 Godkjenning av representantenes fullmakter... side 2 Sak nr. 2 Valg av dirigenter og referenter... side 2 Sak nr. 3 Valg av redaksjonskomité for Tingprotokollen og to representanter

Detaljer

Klubbhåndbok for NTNUI Volleyball

Klubbhåndbok for NTNUI Volleyball Klubbhåndbok for NTNUI Volleyball Oppdatert 31.08.15 Klubbinformasjon Klubbnavn: NTNUI Volleyball Stiftet: NTNUI i 1910, volleyballgruppen i 1958 Idrett: Volleyball Postadresse: Idrettsbygget Gløshaugen,

Detaljer

KRETSTING 2008. Protokoll

KRETSTING 2008. Protokoll SØR-TRØNDELAG ORIENTERINGSKRETS KRETSTING 2008 Protokoll Side 1 SØR TRØNDELAG ORIENTERINGSKRETS KRETSTING 2008 TID: Lørdag 31. januar 2009 kl. 11.00- ca. 13.00 STED: Kretstinget ble holdt på Tiller i Trondheim

Detaljer

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell ÅRSBERETNING INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell Styrets sammensetning AU Leder: Merete Røvik Nestleder: Hilde Farbu Styremedlemmer:

Detaljer

Buskerud Fotballkrets

Buskerud Fotballkrets Buskerud Fotballkrets Kretstinget Tingperioden 2011-2012 - 16. februar 2013 BUSKERUD FOTBALLKRETS (www.fotball.no/buskerud) (Stiftet 19. november 1922) Invitasjon til Fotballfaglig seminar og Kretstinget

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

Buskerud Fotballkrets

Buskerud Fotballkrets Buskerud Fotballkrets Kretstinget Tingperioden 2009-2010 - 12. februar 2011 Strømsgodset TF Norgesmester 2010 Dommertrio fra Buskerud G13 finalen i Norway cup Gol IL Jenter 14 Konnerud IL Jenter 15 Fair

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

N O R D - T R Ø N D E L A G S K I S K Y T T E R K R E T S K R E T S T I N G, 25. A P R I L 2 0 1 2 ÅRSBERETNING

N O R D - T R Ø N D E L A G S K I S K Y T T E R K R E T S K R E T S T I N G, 25. A P R I L 2 0 1 2 ÅRSBERETNING N O R D - T R Ø N D E L A G S K I S K Y T T E R K R E T S K R E T S T I N G, 25. A P R I L 2 0 1 2 ÅRSBERETNING 2011/2012 Kretsting, 25. april 2012. INNLEDNING STYRETS BERETNING 2011/2012 Beretningen er

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012 Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø IDRETTSREISER 2013 Treningsleirer Turneringer Avslutningsturer Fotballreiser til England og Spania

Detaljer

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9 4. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 4.1 Organisasjon 4.1.1 Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Bjørn Th. Knutsen Just IL Nestleder og informasjonsansvarlig: Bernt- Thomas Åbyholm Toppen

Detaljer

Årsmøte 2012 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2012 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2012 Atlungstad Golfklubb Torsdag 7. februar 2013, kl. 18.00 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 7. februar 2013 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 17.02.2014, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 17.02.2014, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria Årsmøte I.L Dristug Mandag 17.02.2014, kl. 19.00 Åmfoss kafeteria Saksliste 1. Velkommen v/ leder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 4. Valg

Detaljer

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Trondheim, 120514 Bilde fra minirunde i Klæbuhallen vinteren 2014 1. Åpning 2. Godkjenning av fremmøtte representanter

Detaljer

Årsmøte Slettaelva-Kvaløysletta idrettslag

Årsmøte Slettaelva-Kvaløysletta idrettslag Årsmøte Slettaelva-Kvaløysletta idrettslag Sted: Linken Forskningsparken møtesenter Torsdag 29. april 2010 kl. 19:00 SAKSLISTE sak 1) sak 2) sak 3) sak 4) sak 5) sak 6) Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

Seksjonsmøter og forbundsting 2010

Seksjonsmøter og forbundsting 2010 K A M P S P O R T T Ø Y E R D I N E G R E N S E R Innholdsfortegnelse Seksjonsmøter og forbundsting 2010 Lørdag 5. juni Søndag 6. juni Clarion Hotell Bergen Airport Side Resultatregnskap 2009 med noter

Detaljer

PROTOKOLL REGIONSTING 2014. Idrettens Hus Brann Stadion Torsdag 24. april 2014 Kl. 17.00

PROTOKOLL REGIONSTING 2014. Idrettens Hus Brann Stadion Torsdag 24. april 2014 Kl. 17.00 PROTOKOLL REGIONSTING 2014 Idrettens Hus Brann Stadion Torsdag 24. april 2014 Kl. 17.00 PROTOKOLL REGIONSTING 2014 NBBF Region Vest Tid: Torsdag 24. april 2014, Kl. 17:00 Sted: Idrettens Hus, Bergen Innhold

Detaljer