ÅRSMELDING 2008 NORD-TRØNDELAG VOLLEYBALLKRETS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2008 NORD-TRØNDELAG VOLLEYBALLKRETS"

Transkript

1 KRETSTING NORD-TRØNDELAG VOLLEYBALLKRETS 25/ Referat fra tinget. Tinget var lagt til Steinkjer Videregående skole, Steinkjer Frammøtte: Kretsstyret Aud Ramberg Christian Wråli Andreas Holm Leder i NTVK Nestleder NTVK varameldem NTVK Klubbrepresentanter Jan Ove Bergin, Grong IL VBG Svein Myhr, Stod IL VBG Christina Dahl, Nærøy VBK Lars Østring, Namdalseid IL VBG Ivar Bjerkan, Inderøy IL VBG Kåre Aasen, Vinne IL Jon Martin Buvarp, Namdalseid IL VBG Gjest: Berit Blengsli Nord-Trøndelag Idrettskrets 1. Åpning av tinget Kretsleder Aud Ramberg ønsket delegater og gjester velkommen til årets ting 2. Godkjenning av tingsrepresentanter Tingsrepresentantene godkjennes. 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden Vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes. 4. Valg av dirigent og sekretær. Vedtak: Valg av dirigent Jan Ove Bergin Sekretær (Christian Wråli) 5. Valg av to representanter til å skrive under protokoll. Forslag til vedtak fra Jon Martin Buvarp, Namdalseid IL VBG: Alle tingdelegater skriver under protokoll. Stemming over det????? 6. Årsmelding 2009 Representant fra NT Krets Berit Blengsli frembrakte hilsen fra NT Idrettskrets. ÅRSMELDING 2008 NORD-TRØNDELAG VOLLEYBALLKRETS 1

2 NTVK`s organisasjon har bestått av: Styret: Leder: Aud Ramberg, Stod il volleyball Nestleder: Christian Wråli, Namsos volleyballklubb Styremedlemmer: Jan Helge Asperheim, Steinkjer Volleyballklubb/Namdalseid il volleyball Geir Ove Brevik, Mosvik il volleyball Åse Rosten, Grong il volleyball 1.varamedlem: Andreas Holm, Vinne il volleyball 2. varameldem Gunnar Ovidt, Stjørdals-Blink 3.varamedlem: Hege Solli, Vinne il volleyball. Regnskapsfører: Kåre Åsen, Vinne il. Ungdomskomitè: Ida Gravås Staberg, Movik il volleyball Frida Staberg, Mosvik il volleyball Dommerkomitè: Leder: Medlem: Revisorer: Valgkomitè: Leder: Medlemmer: Frank Møllegård, Inderøy Camilla Skjelstad, Inderøy. Anne Lise Norum, Stod il Liv Husby, Stod il. Jon Martin Buvarp, Namdalseid il volleyball Karl Hoel, Vinne il volleyball Ståle Gulbrekken, Inderøy il volleyball Administrativ ressurs: Irene Sand, regionansatt med kontor i Trondheim, 40% stilling for NTVK Regionansatt har deltatt fast på styremøtene. Styrets arbeid Antall styremøter: 8 Antall saker: 52 Viktige saker: Samarbeid med klubbene Soneutvikling gjennom samarbeid med de videregående skolene MOT Tilrettelegging for avvikling av serier og mesterskap Prestasjonsutvikling gjennom kretslag Forberedelser til Ekstraordinært Forbundsting og drøftinger omkring forhold i NVBF-organisasjonen Kretsstyret / deler av kretsstyret har deltatt på: 2

3 Førseriemøte med klubbene under sonemesterskapet i oktober 2008 i Steinkjerhallen Ekstraordinært Forbundsting i Oslo februar Klubbmøte på Stiklestad der Vinne og Lev.stud var til stede. Klubbmøte i Namsos der Namsos, Grong og Lierne var til stede Fire ledermøter i regi av Nord-Trøndelag idrettskrets Utvikling av Campus Steinkjer i tilknytning til Steinkjer Videregående skole. Samarbeidsmøter med Steinkjer Videregående skole om oppbygging av volleyball som spisset toppidrett. Samarbeidsmøte med Olav Duun Videregående skole i Namsos om bedre tilrettelegging for volleyball som særidrett på idrettsfag. Soneprosjektet Kretsstyret vurderer soneprosjektet, med NVBF og NTIK som samarbeidspartnere, til å ha vært et viktig virkemiddel i arbeidet med aktivitetsutvikling og kompetansdevende tiltak i samarbeid med klubbene.. Samarbeid med de videregående skolene. Instruktører på sonesamlinger På sonesamlinger for U14 og yngre har volleyballelevene være instruktører sammen med volleyball-lærer. Antall samlinger: 2 Antall deltakere: 15 deltakere (Sørli) 25 deltakere (Grong) Minivolleyball / ballsidighet i skolen Regionansatt har hatt 20% av sin stilling til utvikling av minivolleyball. Det har blitt kjørt flere kurs for lærere, ledere / trenere på idrettskoler. Delvis har også volleyball-lærere og volleyballelever bidratt i denne virksomheten. Antall kurs: 6 Antall deltakere: 80 voksne og 40 barn Levanger, Malm, Flatanger, Verdal, Steinkjer, Stiklestad Skolemesterskap Som oppfølging av kurs for lærere i grunnskolen, ble følgende skoler valgt ut som samarbeidsskoler for Steinkjer Videregående: Lø skole, Fagerheim skole, Steinkjer skole Lø og Fagerheim skole har hatt besøk av elever fra volleyballinja v. Steinkjer VGS. Turnering blir satt i gang november For Grong Videregående: Stortangen skole, Brede Oppvekstsenter og Grong skole. Kurs i Minivolleyball blir holdt i 09, Turnering blir satt i gang i november Dommerutdanning NTVK har samarbeidet med Grong Videregående og Steinkjer Videregående om å kjøre Dommer 1-kurs for volleyball-elevene. Dette er gjennomført som spleislag mellom skolene og NTVK. Møter med skolene; spisset toppidrett Steinkjer I løpet av året ble det politisk besluttet at volleyball ble prioritert som spisset toppidrettstilbud ved siden av friidrett og langrenn. For å kunne tilby et prestasjonstilbud for ungdom i NT er 3

4 antakelig et sentralt tilbud. Det vil kreve at klubbene også satser slik at klubbtilbudene avspeiler det som skolen satser. Igangsetting av volleyball på Olav Duun Videregående Skole Det har tidligere vært flere volleyballelever ved Olav Duun Videregående skole i Namsos. Det er imidlertid ikke noe tilbud for tiden. Møtets hensikt var å motivere skolen til å sikre drift et kvalitativt godt tilbud som elevene ville ønske å ta del i. Møtet var positivt i den forstand at de bekreftet at de ville ivareta et tilbud så fremt det var søkere. Et tilbud vil dermed være avhengig av kraft og pådriverfunksjon fra Namsos VBK. Ikke gjennomførte tiltak: Samarbeidsmøte med Grong Videregående Skole Sonesamling i sørdelen. Soneklubber. Samarbeid om kompetansehevende tiltak. I dette året er det kun Inderøy og Stod som har hatt status som soneklubber etter NVBF`norm. Kretsstyret har samarbeidet med disse klubbene om henholdsvis trenerutdanning, treningssamlinger og dommerutdanning. Dommerkurs Inderøy har høy dommerkompetanse og de har vært viktigste samarbeidspart for kretsen når det gjaldt utdanning. Dommer 1 kurs. Antall som er utdannet: 12 deltakere (Namsos) og 6 deltakere (Inderøy) Forbundsdommerkurs. En deltaker fra NT har kvalifisert seg etter kurs i Førde: Jon Erik Vollan. Trenerkurs Stod Volley ble valgt ut som samarbeidspartner for trenerutdanning og treningssamlinger. Trener 3-utdanning: 18 deltakere (12 fra NT) deltok vår 2008 på samarbeidsmurs mellom Stod Volley, NTVK og NVBF. Trener 4-utdanning: 1 deltaker fra NT; John Arne Vestnor, deltar på denne utdanningen i NVBF-regi. Talentamlinger Stod Volley arrangerte en to-dagers-samling høst 2008 og en tre-dagers-samling i vinterferien Deltakere fra både ST og NT. Antall: 40. Trenere: Catalin Stirbu fra Romania samt trenere og spillere fra Stod Volley. NTVK som MOT-krets På kretstinget i 2007, signerte NTVK en aktiv medspiller avtale med MOT. MOT er en ideell og landsomfattende stiftelse. MOT jobber med å skape inkluderende og tryggere oppvekstmiljøer igjennom å styrke barn og ungdoms MOT til å ta vare på seg selv og hverandre. Vi vil vise at volleyball er en idrett som har fokus på hele mennesker både i organisert og uorganisert fritid. Vi håper dette samarbeidet bevisstgjør hvert enkelt individ på medmenneskelighet, noe som igjen vil gi positive utslag på miljø, trivsel, laget og prestasjoner på alle nivå. 4

5 I styret har Geir Ove Brevik hatt ansvaret for MOT. Mads A. Nervik fra Mosvik har bistått NTVK i MOT-arbeidet. I samarbeid med MOT ansvarlig i Nord-Trøndelag, Tore Sandnes, er det siden avtalen ble undertegnet, utdannet MOTivatører: 53 hvorav 18 i I 2008 valgte kretsstyret å innføre en MOT-pris til et lag som viste god og forbilledlig MOTatferd. Valget falt på Mosvik JU16. Kretsstyret valgte å oppnevne ungdomsrepresentanter som skulle ha MOT i NTVK generelt og klubber spesielt, som sin hovedoppgave Kretslag Arbeid med kretslag kom først i gang vårhalvåret Det er utviklet retningslinjer for arbeidet med MOT og det er gjennomført en åpen samling. Morten Fjerstad (gutter) og John Arne Vestnor (jenter) er engasjert som trenere. Økonomi I 2008 hadde NTVK en omsetning på Aktivitetsøkning de siste årene, spesielt i alderbestemte klasser, gir seg utslag i økte inntekter. Et lenge etterlengtet overskudd i 2008 på gjør at kretsen får styrket sin likviditet. Kåre Åsen er trofast regnskapsfører og bistår kretsstyret på en meget god måte. Aktivitetstallene Aktivitetsregistrering fra klubbene for 2008 viser en svak økning fra 2007 til I 2008 er det registrert 1673 aktive i klubbene i NT mot 1638 i Om en bruker lisenbetalende som en indikator på volleyballaktivitet ser en følgende trekk for NT sammenlignet med resten av landet: NT har relativt sett høyere andel av deltakere i klassene under 17 år sammenlignet med over 17 år. NTVK er femte største krets både når det gjelder lisenbetalende over og under 17 år 5

6 6. A Klubb Totalt 2008 Totalt 2007 Totalt 2006 Totalt H-volley, Nord-Trøndelag Frol IL Gullvikmoen IL 15 Grong IL IBUX IL Fram Inderøy IL Levangerstudentenes IL Leksvik IL Mosvik IL Namdalseid Namsos Volleyballklubb Nærøy Volleyballklubb k t i v t e t s t Snåsa IL Sparbu IL Steinkjer Volleyballklubb Steinkjer Studentenes Idrettslag Stjørdals-Blink IL Stod IL Sørli IL Vinne IL Ytterøy IL klubber Vedrørende den påfølgende sportslig del av årsberetningen så oppfordres delegater og andre å kontrollere at dette er rett. 6

7 Sportslig del Årsberetning Innendørs Volleyball Sør-Trøndelag Volleyballkrets Pr Mesterskapene Senior: Norgesmesterskapet (NM) Sonemesterskap, Steinkjerhallen, oktober Arrangør: Stor IL Volleyball Det var åpen påmelding til Sonemesterskapet. Resultater menn: 1. NTNUI Gløshaugen H2 2. Blussuvoll VBK 1 3. Levangerstudentene 4. NTNUI Gløshaugen H3 5. Dragvoll H1 6. Inderøy IL VBG 7. Stod Volley Resultater kvinner: 1. Grong 2. IL Fjellmann 3. Blussuvoll D1 4. Dragvoll IL D2 5. Stod D2 6. Sørli 7. Inderøy 8. Namsos 9. NTNUI Gløshaugen D2 8. Vinne 9. Vikåsen 10. Fjellmann 11. Stjørdals-Blink 12. Åsheim H2 13. Frol IL 10. Reima 11. NTNUI Gløshaugen D3 12. Dragvoll IL D3 13. Reima jr 14. Hitra 15. Fram IL Blussuvoll VBK NTNUI GløshaugenD4 18. Fram IL 1 På herresiden gikk Levangerstudenten videre til 2. runde i NM. På damesiden gikk Grong videre til 2. runde i NM. 2. runde i NM senior kvinner: 25/10, i Stodhallen Stod Grong (3-0) (25-14,25-8,25-18) Åsheim NTNUI Gløshaugen (1-3) (17-25,8-25,25-23,20-25) 7

8 Stod NTNUI Gløshaugen (0-3)(22-25,14-25,14-25) Menn: 25/10, i KVT-hallen Åsheim NTNUI Gløshaugen (27-25,25-12,25-20) NTNUI Gløshaugen NTNUI Gløshaugen 2 (3-0) (25-17,25-16,29-27) NTNUI Gløshaugen Åsheim (0-3) (22-25,13-25,20-25) Kvartfinaler: Kvinner: Oslo Volley NTNUI Gløshaugen 3-0 (25-15,25-13,25-19) Menn: Randaberg-Åsheim 3-0 (25-22,25-27,25-15) Andre turneringer: Midt-Nordisk, Dragvoll Idrettssenter, Trondheim september, Arrangør: NTNUI Gløshaugen Kvinner: Elite-kvinner 1. Oslo Volley 2. Tromsø Volley 3. NTNUI Gløshaugen 4. Blindheim IL Elite-menn 1. Oslo Volley 2. Åsheim 3. Tromsø 4. NTNUI Gløshaugen H1 5. Kristiansund VBK divisjon kvinner 1. Dragvoll IL 2. Åsheim VBK 3. Stod IL 4. IL Fjellmann 5. Kristiansund VBK 6. Blussuvoll 1 7. Dragvoll IL 2 8. NTNUI Gløshaugen D2 3. divisjon kvinner 1. Dragvoll IL D3 2. NTNUI Gløshaugen D3 3. NTNUI Gløshaugen D4 4. Inderøy 5. Hitra 6. Blussuvoll 2 7. Dragvoll IL 3 8. Reima jr. Herrer: divisjon 1. NTNUI Gløshaugen H2 2. Blussuvoll H1 3. Dragvoll IL D1 8

9 4. Norge Inderøy 6. NTNUI Gløshaugen H3 7. IL Fjellmann 3.divisjon menn 1. Blussuvoll H2 2. NTNUI BIL/Sintef 3. Graakallen 4. Vikåsen Volleyball 5. Raballder volleyball Trondheim Aldersbestemte klasser: KRETSMESTERSKAP (KM) KM Nord-Trøndelag U14 år, Skatvalshallen, 7/12-08, Arrangør IL Fram Gutter Nr 1 Inderøy IL VBF Nr 2 Grong 2 Nr 3 Grong 1 Nr 4 IL Fram 1 Nr 5 IL Fram 3 Nr 6 Grong 3 Nr 7 Snåsa 2 Nr 8 IL Fram 2 Jenter Nr 1 Sørli Nr 2 Snåsa IL 2 Nr 3 Snåsa IL 1 Nr 4 Grong Nr 5 Snåsa IL 3 Nr 6 Inderøy Supergirls Nr 7 Inderøy Marsmellows Nr 8 Inderøy Comming stars Nr 9 Stod Volley Nr 10 Namdalseid 2 Nr 11 Grong 2 Nr 12 Namdalseid 1 Nr 13 Inderøy Girlpower KM GU16 og KM JU17, Skognhallen 7/12 og Stodhallen 7/12, Arrangør Vinne IL Volleyball og Stod Volley Resultater Jenter U17 1. Stod 2. Grong 1 3. Mosvik 4. Inderøy 5. Fram og Namdalseid 6. Snåsa 2 og Snåsa 1 7. Mosjøen og Namsos 1 8. Grong 2 og Namsos 2 Resultater Gutter U16 1. Namdalseid 2. Grong 1 3. Stod 4. Grong 2 5. Vinne 6. Inderøy 9

10 KM JU16-U19, Blussuvollhallen Arrangør Vikåsen VOlley Jenter U16-U19 1. Vikåsen 2 2. Vikåsen 1 3. IL Fjellmann 4. Nyborg IL 5. Melhus KM VGS Nord-Trøndelag, Steinkjerhallen 4/11, Arrangør: Steinkjer VGS Volleyballinja. Resultater jenter 1. Steinkjer VGS 2. Team Maren Aardal (Steinkjer VGS) 3. Grong VGS 1 4. Grong VGS 2 5. Sund FHS 6. Team Hild (Steinkjer) Resultater gutter 1. Grong VGS 2. Sund FHS 3. Verdal VGS 4. Levanger VGS 5. Inderøy VGS Resultater Mix 1. Steinkjer VGS 2. Leksvik VGS 1 3. ab imo pectore (Steinkjer) 4. Inderøy VGS 5. Astana (Steinkjer) 6. Mære Landbrukskole 7. Team Ingeborg Benum ( Steinkjer) 8. Leksvik VGS 2 KM VGS, Sør-Trøndelag, Byåsenhallen Arrangør: Byåsen VGS Resultater jenter: 1. Fredly FHS 2. Brundalen VGS 3. Rødde FHS 4. Byåsen VGS Resultater gutter: 1. Fredly FHS 2. Byåsen VGS 1 3. Rødde FHS 1 4. Rødde FHS 2 5. Byåsen VGS 2 6. Byåsen VGS 3 7. Brundalen VGS Resultater Mix: 1. Strinda VGS 2. Adolf Øien Skole 1 3. Trondheim Katedralskole 1 4. Adolf Øiens skole 2 5. Gerhard Schønning skole 6. Trondheim Katedralskole 10

11 Disse lagene deltok i landsfinalen for videregående skoler: Steinkjer (jenter), Grong VGS (jenter) Fredly FHS (jenter), Inderøy (gutter), Byåsen VGS (gutter) Grong (gutter), Steinkjer (mix), Adolf Øien VGS (mix), Strinda (mix) Resultater landsfinale i Steinkjer januar Resultater jenter: Resultater gutter: 3. Steinkjer VGS 12. Grong 11. Grong VGS 15. Inderøy 18. Fredly FHS 17. Byåsen VGS Resultater Mix: 11. Steinkjer VGS 13. Strinda VGS 14. Adolf Øien VGS 15. Inderøy VGS KM Ungdomsskolemesterskap NT Avlyst i april. SONEMESTERSKAP Kvalifisering til Landsfinalene via: SM U 16 SM U 16, Gronghallen 25. januar Arrangør: Grong IL Volleyball Resultater jenter: 1. Stod 2. Grong 2 3. IL Fram 4. Inderøy 5. Mosvik 6. Namdalseid 7. Grong 1 8. Snåsa 1 Resultater gutter: 1. Grong 2. Stod 3. Namdalseid 4. Inderøy NM U 16, Sortland, april Arrangør: Sortland Volleyballklubb Disse deltar: Jenter: Stod, IL Fram og Mosvik 11

12 Gutter: Stod SM U 17, 8. februar Steinkjerhallen Arrangør: Stod IL Volleyball Resultater jenter: 12

13 1. Stod 2. Vikåsen 3. Inderøy 4. IL Fjellmann Resultater gutter: 1. Inderøy 2. Namdalseid NM U 17, Stavenger, april Arrangør: KFUM Stavanger og Randaberg Disse deltok: Jenter: Vikåsen (21. plass), Inderøy (20. plass) Gutter: Inderøy (12. plass) SM U19 (spilt i treningstid) Jenter: 1. Stod 2. Inderøy 3. Reima VBK 4. IL Fram Gutter: IL Fjellmann NM U 19, april Disse deltar: Jenter: Stod og Inderøy Gutter: IL Fjellmann Seriene: ELITESERIEN 2007/2008 Fra Sør-Trøndelag deltok 1 lag i dameklassen: NTNUI Gløshaugen. De kom på 6. plass i serien 1. DIVISJON To lag fra Sør-Trøndelag har spilt i dameklassen 1. divisjon: Åsheim og Dragvoll IL. Åsheim fikk 3. plass og Dragvoll IL fikk 7. plass 13

14 To herrelag fra Sør-Trøndelag har spilt i 1. divisjon: Åsheim og NTNUI Gløshaugen. Åsheim fikk 2. plass og NTNUI Gløshaugen fikk 3. plass. Ett lag fra Nord-Trøndelag har spilt i dameklassen i 1. divisjon: Stod. Stod fikk 1. plass 1. divisjon divisjon kvinner Serien Turn. 1 Turn. 2 Turn 3 Bonus Totalt 1 Stod Kristiansand Åsheim Osterøy OSI Oslo Volley Dragvoll IL Austrått BSI Tambar ToppVolley Norge Førde Karmsund divisjon menn Serien Turn. 1 Turn. 2 Turn 3 Bonus Totalt 1 OSI Åsheim NTNUI Gløshaugen Koll Rossvoll Austevoll Askim Nyborg Skreia BSI ToppVolley Norge Spirit Kolbotn

15 2. DIVISJON og kvalifisering til 1. divisjon Rankingtabell menn Trøndelag: 2. div. menn SM Ranking 2 Ranking 3 Ranking 4 Serie Total Plass Gløshaugen Levangerstud Blussuvoll Dragvoll IL Gløshaugen IL Fjellmann Inderøy Levangerstudentene spilte kvalifisering til 1. divisjon. NTNUI Gløshaugen 2 har allerede ett lag i 1. divisjon for menn, og kan dermed ikke rykke opp med flere. Ingen rykker ned til 3. divisjon Rankingtabell kvinner Trøndelag: 2. div. kvinner SM Ranking 2 Ranking 3 Ranking 4 Serie Total Plass Blussuvoll Sørli Stod IL Fjellmann Namsos Dragvoll IL Gløshaugen Reima Ingen lag ønsket å spille kvalifisering til 1. divisjon. Ingen Gløshaugen 2 og Reima rykker ned til 3. divisjon. 3. DIVISJON Tabell kvinner Nord-Trøndelag 3. divisjon kvinner NT SM (1) Ranking 2 Ranking 3 Ranking 4 Serie Total Plass Grong Inderøy Frol Namdalseid Inderøy IL Fram

16 Sørli IL Fram Hattlaks BIL Grong Sparbu girls Grong rykker opp til 2. divisjon Tabell menn Nord-Trøndelag 3. divisjon menn NT SM Ranking 2 Ranking 3 Ranking 4 Serie Total Plass Stod Vinne Namsos Stjørdals/Blink Frol Stod får rykke opp til 2. divisjon Tabell kvinner Sør-Trøndelag 3. divisjon kvinner ST SM Ranking 2 Ranking 3 Ranking 4 Serie Total Plass NTNUI Gløshaugen Dragvoll IL Melhus Hitra Blussuvoll NTNUI Gløshaugen Dragvoll IL Reima NTNUI Gløshaugen 3 får mulighet til å rykke opp til 2. divisjon. Tabell menn Sør-Trøndelag IKKE FERDIG.. U 16 års serie 4 lokale rankingturneringer erstattet seriespillet i Nord-Trøndelag: Jenter: Inderøyhallen 18/10 Mærehallen 1/2 Namsoshallen 1/3 Skatvalshallen 28/3 Total Mosvik IL Stod IL Inderøy IL VBG IL Fram

17 Namdalseid IL Snåsa IL Namsos VK Grong Grong Mosjøen Namsos VK Snåsa IL Gutter: Inderøyhallen 18/10 Mærehallen 1/2 Inderøyhallen 17/3 Skatvalshallen 28/3 Total Inderøy IL VBG Namdalseid IL Stod IL Grong IL VBG Grong IL VBG Vinne IL lokale rankingturneringer erstattet seriespillet i Sør-Trøndelag: Jenter: Melhushallen 18/10 Blussuvollhallen 1/2 Blussuvollhallen 1/3 KVT-hallen 28/3 Total Vikåsen Volley IL Fjellmann Vikåsen Volley Melhus IL Volley Reima Jr Nyborg IL Reima Jr Ingen serie for gutter i Sør-Trøndelag denne sesongen. U 14 års serie Nord-Trøndelag Deltakende jenterlag: Inderøy Girlpower, Inderøy Blue Angels, Inderøy Supergirls, Namdalseid Eagel Girls, Inderøy Comming Stars, Snåsa 1, Snåsa 2, Snåsa 3, Grong 1, Namsos VBK, Vinne 1, Vinne 2, Grong U12, Namdalseid Tigers Girls, Namdalseid u12 Deltakende gutterlag: Inderøy 1, Inderøy 2, IL Fram 1, Snåsa 1, Grong 1, Snåsa 2, Grong 2, IL Fram 3, IL Fram 2, Inderøy 3 17

18 U14 års serie Sør-Trøndelag Deltakende lag: - Vikåsen 1, Vikåsen 2, Vikåsen 3, IL Fjellmann 1 IL Fjellmann 2, Nyborg Orange, Nyborg Gul, Nyborg JU12, Nyborg svart, Nyborg grå Sandvolleyball Senior Norgesmesterskapet Kvinner: Menn: Conoco Phillips Open Resultater senior: Spillumsanden senior, Namsos Aldersbestemte klasser Norgesmesterskapet Resultater junior: Conoco Phillips Open Resultater junior: 18

19 7. Behandling av regnskapet 2008 Innspill til egenkapitalen fra Svein Myhr. Denne burde være ennå høyere for å ha handlefrihet innenfor prosjekter også videre. Svar fra Aud Ramberg. Aud redegjorde for at kretsen har for liten innvirkning på sitt eget regnskap. Kretsstyret vil gjerne ønske seg mer instruksjonsmyndighet og da tenker man på lønn og kostnader som er bestemt utenfor kretsen. Det er klart at NTVK ønsker mer spillerom for aktivitetsutvikling ved å ha en større egenkapital. Regnskap vedtatt?? 8.Saker til behandling 8.1. Kretskontingent i NTVK SAK TIL KRETSTING 2009 KLUBBKONTIGENT Bakgrunn Med utgangspunkt i vedtak i Forbundsstyret i 2006 om Harmonisering av deltakeravgifter regionalt nivå ble sak om klubbkontigent behandlet på NTVK`kretsting i NVBF anbefalte at klubbkontigenten settes til kr. 2000,- pr.klubb. På NTVK`s ting i 2008 ble følgende vedtak fattet: Kontigenten for aktive volleyballklubber i NTVK settes til kr. 500,- Blant klubbene i NT og kretsstyret har det i alle år vært et ønske om en lav inngangsbillett til volleyballaktiviteten i NT og at NTVK`s inntekter i stedet skal være aktivitetsbasert. I tillegg har det nok også vært en begrunnelse at volleyballkartet i NT består av flere små klubber med få lag; noen bare ett lag. Da kan det synes urimelig at alle; både små og store klubber; skal betale den samme klubbkontigenten. I forlengelsen av dette har man nok også vurdert det dit hen at noen klubber og lag utelukkende ønsker å ha det gøy med volleyball og har ingen ambisjoner utover dette. Hvis vi lager inngangsbilletten for disse for høy, vil nok valget om å spille volleyball i andre sammenhenger enn gjennom NTVK`s tilbud, velges. Styret har diskutert saken omkring klubbkontigent grundig. Styret er av den formening at kretsen har økt aktivitet og at dette blant annet synliggjøres gjennom en økonomisk situasjon under god kontroll og at det dermed ikke er nødvendig å styrke NTVK`s inntekter med økt klubbkontigent. Forslag til vedtak fra styret i NTVK: 19

20 Klubbkontigent for klubbene i NTVK legges på samme nivå som for 2008: kr. 599,- for aktive klubber. Enstemmig vedtatt??? 7. Aktivitetsplan Aktivitetsplan forslag lest opp av Christian Wråli. Innspill: Forslag fra Christina Dahl, Nærøy, at man i planen tilgodeser passifisere???? til Nærøy VBK, som sliter veldig med å få til aktivitet. Jan Ove Bergin Forslag til tiltak for å øke aktivtet og rekruttering. Det blir for lange dager på turnerigner. (U12,U14 og U16) Ønsker en mulighet for å spille 2 kamper og så kjøre hjem igjen. Hvem sa dette?? Mixturnering i Grong har vært vellykket. Foreslår at kretsen kan få til dette andre steder. Ivar Bjerkan: I tillegg til. vurdere en premiering/belønning til de yngste etter en lang dag i hallen. Det blir lenge å vente til sesongslutt. En enkel premiering for de yngste lagene for åpningsturneringene hadde vært motiverende. Svein Myhr: Foreslår at tinget ber kretsstyret å vurdere hvordan kretsen skal bruke regionsansatt, enn å sette opp turneringer. I større grad gjennomføre utviklingsprosesser og utrede hvorvidt klubbene selv kan administrere hel- eller deler av serien. NTVK skal arbeide aktivt for å være en del av/dra fordel av utviklingen Campus Steinkjer. Forslag til vedtak: Aktivitetsplan vedtatt med de innkomne innspill. Enstemmig vedtatt. 10.Budsjett Forslag: Kretstinget henstiller til kretsstyret å omarbeide budsjettet med tanke på å øke rammen knyttet til utviklingsmidler. Enstemmig vedtatt. 11. Premieutdeling. Aud Ramberg og Andreas Holm foretok premieutdelingen. Aud Ramberg delte ut blomster til vår trofaste og dyktige regnskapsfører Aud Ramberg delte ut blomster til ordstyrer Jan Ove Bergin. Ordstyrer ba om å få endret rekkefølgen på sak 12 og 13, slik at sak 13 tas først. 13. Bestemme dato for kretsting Forslag: Neste kretsting il bli lagt sammen med idrettens dag i NT som tidligere. Enstemmig vedtatt 20

21 12. Valg. Leder: Aud Ramberg 2 år Nestleder: Christian Wråli Ikke på valg Styremedlem: Heidi Herstad, Inderøy Styremedlem: Mads Nervik, Mosvik Styremedlem: Åse Rosten, Ikke på valg 1. varamedlem: Andreas Holm, Vinne, 1 år 2. varamedlem: Petter Marken, Vinne, 1 år 3. varamedlem: Vegard Thomassen, Lev.stud, 1 år Ungdomskomite: Frida Staberg og Ida Gravås Staberg (1 år). Revisorer: 1. Gjenvalg: Anne Lise Norum (1 år) 2. Gjenvalg: Liv Husby(1 år) Dommerkomite: Frank Møllergård, Inderøy (1 år) Camilla Skjelstad, Inderøy (1 år) Valgkomite: Jon Martin Buvarp, Namdalseid (1 år) Karl Bernard Hoel, Vinne (2 år) Jan Helge Asperheim (3 år) Avslutning: Aud Ramberg ønsket vel hjem og vel blåst gjennomført kretsting 2008/2009 Signering fra tingdelegater: Jan Ove Bergin Svein Myhr Ivar Bjerkan Jon Martin Buvarp Christina Dahl Kåre Aasen Andreas Holm Aud Ramberg Steinkjer Videregående skole, Steinkjer 25/

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

Styrets beretning sesongen 2009/2010

Styrets beretning sesongen 2009/2010 Styrets beretning sesongen 2009/2010 Oppstart Styret i Møre og Romsdal Volleyballkrets startet opp sitt arbeid i midten av oktober 2009. Kretsen var i en periode fra 2008 og frem til dette uten kretsstyre.

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 4. april 2014 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 4. april 2014, kl. 19.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

Styrets beretning sesongen 2010/2011

Styrets beretning sesongen 2010/2011 Styrets beretning sesongen 2010/2011 Organisasjon Styret har i sesongen bestått av følgende personer: Tor Olsen Husø - styreleder Ålesund VK Jan Martin Haug -nestleder Kristiansund VBK Håkon Sudmann -

Detaljer

Å rsberetning NVBF Region Trøndelag

Å rsberetning NVBF Region Trøndelag Å rsberetning 2016-2017 NVBF Region Trøndelag Organisasjonen har bestått av: Regionsstyret Jon Terje Fossland, leder (Namsos VBK) Magnus Rodahl, nestleder (NTNUI) Kristin Arnesen, styremedlem (IL Fjellmann)

Detaljer

Årsmelding 2015-2016 NVBF Region Trøndelag. Sportslig del senior volleyball

Årsmelding 2015-2016 NVBF Region Trøndelag. Sportslig del senior volleyball Årsmelding 2015-2016 NVBF Region Trøndelag Sportslig del senior volleyball Turneringer: Nevza Club Championships NTNUI deltok i første runde og spilte sine puljekamper i Middelfart, Danmark. Middelfart

Detaljer

Referat styremøte med julemiddag i Sør-Trøndelag volleyballregion Sted: Byåsen VGS. Dato: 7.12.2011

Referat styremøte med julemiddag i Sør-Trøndelag volleyballregion Sted: Byåsen VGS. Dato: 7.12.2011 Referat styremøte med julemiddag i Sør-Trøndelag volleyballregion Sted: Byåsen VGS. Dato: 7.12.2011 Tilstede: Mariann Hestnes (styremedlem) Thomas Wold (leder) Irene Sand (regionsansatt) Geirfinn Sirnes

Detaljer

Referat fra styremøtet i Region Nord-Trøndelag 26.10.11

Referat fra styremøtet i Region Nord-Trøndelag 26.10.11 Referat fra styremøtet i Region Nord-Trøndelag 26.10.11 Mosvik, Kaffekroken Tilstede: Bjørn ve, Mads, Solveig og le Øystein Tid: 19.00-21.10 Sak 20/2011-2012 rienteringssaker (se vedlegg) Saker under handlingsplan

Detaljer

Deltakere: Jon Terje Fossland, Kristin Arnesen, Solveig Skjei Knudtsen og Magnus Rodahl. Sted: Skype. Møtedato: Kl (OBS!)-22.

Deltakere: Jon Terje Fossland, Kristin Arnesen, Solveig Skjei Knudtsen og Magnus Rodahl. Sted: Skype. Møtedato: Kl (OBS!)-22. Deltakere: Jon Terje Fossland, Kristin Arnesen, Solveig Skjei Knudtsen og Magnus Rodahl Sted: Skype Møtedato: 18.09.2017 Kl. 20.30 (OBS!)-22.00 Forfall: Ingar Norvik, Sara J. Fjeldvær og Håvard Hynne Sak

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Nord-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Nord-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Nord-Trøndelag Regionsting 17. april 2013 Campus Steinkjer, F-bygget 1 Regionsting NVBF region Nord- Trøndelag 17. april 2013 Campus Steinkjer, F-bygget Dagsorden 1. Åpning

Detaljer

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer

Årsmelding NVBF Region Trøndelag. Sportslig del senior volleyball

Årsmelding NVBF Region Trøndelag. Sportslig del senior volleyball Årsmelding 2016-2017 NVBF Region Trøndelag Sportslig del senior volleyball Turneringer: Nevza Club Championships NTNUI deltok i første runde og spilte sine puljekamper i Odense, Danmark. Falkenberg VK

Detaljer

Hel Volley evalueringsmøte er avhold mellom bedrift og volleyball (3/4-17) Referat kommer

Hel Volley evalueringsmøte er avhold mellom bedrift og volleyball (3/4-17) Referat kommer Deltakere: Jon Terje Fossland, Magnus Rodahl, Kristin Arnesen, Solveig Skjei Knudtsen (via skype) Forfall: Ingar Norvik, Sara Fjeldvær og Håvard Helgemo Hynne Møtedato: 24.05.17 Kl. 17-19.00 Sted: Sør-Trøndelag

Detaljer

BREDDE-,UTDANNING-OG UTVIKLINGSPLAN FOR NVBF REGION NORD-TRØNDELAG 2011-2013

BREDDE-,UTDANNING-OG UTVIKLINGSPLAN FOR NVBF REGION NORD-TRØNDELAG 2011-2013 BREDDE-,UTDANNING-OG UTVIKLINGSPLAN FOR NVBF REGION NORD-TRØNDELAG 2011-2013 Innledning NVBF NVBF har drevet omorganisering i perioden 2008-2010. Forbundet jobber for å snu en negativ egenkapital til en

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Referat fra regionmøte Nord 2015 Lørdag 11. april 2015 kl. 1300-2000 Scandic Tromsø Hotel

Referat fra regionmøte Nord 2015 Lørdag 11. april 2015 kl. 1300-2000 Scandic Tromsø Hotel Referat fra regionmøte Nord 2015 Lørdag 11. april 2015 kl. 1300-2000 Scandic Tromsø Hotel Til stede: Svein Egil Stavem Øksil Frank Skjolde Bodø Volley Werner Skaue Grønnåsen IL Inga Maren Gran Erke Alta

Detaljer

Styrets beretning sesongen 2011/12

Styrets beretning sesongen 2011/12 Styrets beretning sesongen 2011/12 Organisasjon Styret har i sesongen bestått av følgende personer: Leder: - Tor Husø (ÅVK) Nest leder: - Sæmund Vattøy (EVBK) Styremedlem: - Tore Huse (Hessa VBK) - Runar

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger Norges Volleyballforbund Region Rogaland Protokoll Regionsting 3. mai 2017 Sandvigå 7, Stavanger NVBF Region Rogaland Regionsting 2017 Stavanger tirsdag 3. mai 2017 SAKSLISTE Åpning 1) Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 TGTKs Kretsting 2017 04. mars 2017 Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 Troms Gymnastikkog Turnkrets ÅPNING Tinget ble åpnet kl 09:40 av Trond Evertsen, som ønsket

Detaljer

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010 Kristiansund Volleyballklubb Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no GENERELL INFORMASJON Kristiansund Volleyballklubb Postadresse: Postboks 891, 6501 Kristiansund

Detaljer

Til alle klubbene og komiteer i,

Til alle klubbene og komiteer i, BERGEN KRETS Til alle klubbene og komiteer i, Bergen 19.02.2009 Bergen Bowlingkrets, Norges Bowlingforbund, og Hordaland Idrettskrets KRETSTING 2009 -------------------------- Vi viser til tidligere innkalling

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

Regionstinget 2017 Styrkeløftregion Midt Norge Lørdag 18. Mars Kl. 10:00 Trondheim, Sør-Trøndelag

Regionstinget 2017 Styrkeløftregion Midt Norge Lørdag 18. Mars Kl. 10:00 Trondheim, Sør-Trøndelag Regionstinget 2017 Styrkeløftregion Midt Norge Lørdag 18. Mars Kl. 10:00 Trondheim, Sør-Trøndelag Saksliste. 1 Åpning.. 2 Godkjenne de fremmøtte representantene.. 3 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden..

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. Delegater på kretstinget: Antall representerte lag: 2. Godkjenning av innkalling. 3. Konstituering Valg av ordstyrer: Referent:

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR Elvenget 20, 7716 Steinkjer Telefon 74 10 01 00 - Telefaks 74 10 01 25 - E-post ntik@idrettsforbundet.no Til - Særkretsene i NT

Detaljer

NVBF REGION TRØNDELAGs REGIONSTING 23. APRIL 2017 PROTOKOLL

NVBF REGION TRØNDELAGs REGIONSTING 23. APRIL 2017 PROTOKOLL NVBF REGION TRØNDELAGs REGIONSTING 23. APRIL 2017 PROTOKOLL 1 SAKSLISTE 1) Åpning, av regionleder Jon Terje Fossland. Hilsen fra Nord-Trøndelag Idrettskrets v/benthe Asp 2) Godkjenne de fremmøtte representantene.

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Protokoll Årsmøte, Midt-Norge Bandyregion 2012

Protokoll Årsmøte, Midt-Norge Bandyregion 2012 Protokoll Årsmøte, Midt-Norge Bandyregion 2012 1. Åpningsinnlegg Åsmund Sjøberg, Daglig leder MNBR Gunnar Olsen, Kretskonsulent Norges Bandyforbund 2. Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjent uten

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

1750 Vikna kommune. Dagens situasjon. Befolkningsgrunnlag. Håndballaktivitet i kommunen 11 år og eldre

1750 Vikna kommune. Dagens situasjon. Befolkningsgrunnlag. Håndballaktivitet i kommunen 11 år og eldre 1750 Vikna kommune Dagens situasjon Befolkningsgrunnlag Kommunen er på 318 km2 og har 4034 innbyggere = folketetthet på 12,7 innbyggere pr. km2. Folkemengden 2007 fordelt på aldersgrupper: Prognose fremover

Detaljer

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK)

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Sør-Trøndelag Skiskytterkrets www.skiskyting.no/kretser/sortrondelag PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Mandag 04.05.15 Løvåsen Leir, Haltdalen Leder Knut Sand ønsket velkommen

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Norges Volleyballforbund Region Agder Protokoll Regionsting 9. mai 2017 Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Tilstede på tinget 2017: Fra klubbene: Dag Roalkvam, Farsund IL Jens Olav Rydningen, Froland

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Protokoll NVBF. Regienseng 2M7. Region Mw.re og Romsdal. Søndag 19.mars 2017, kl. 15:30- Idrettssenteret, Molde

Protokoll NVBF. Regienseng 2M7. Region Mw.re og Romsdal. Søndag 19.mars 2017, kl. 15:30- Idrettssenteret, Molde Protokoll NVBF Mw.re og Romsdal Regienseng 2M7 Søndag 19.mars 2017, kl. 15:30- Idrettssenteret, Molde sting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Mere og Romsdal Sa l

Detaljer

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Postboks 3033, 4095 STAVANGER - Besøksadresse: Viking Stadion, Jåttåvågen, Telefon:46 95 35 86 Telefaks: 51 82 68 99 - E-post: anne-kristin.sollid@gymogturn.no Bankgiro:

Detaljer

ÅRSMØTE. Fotballgruppa

ÅRSMØTE. Fotballgruppa Fotballgruppa ÅRSMØTE REFERAT. Blindheim IL fotballgruppa Mandag 10. november 2008 kl 19.00 Klubbhuset Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av de to som signerer årsmøteprotokoll

Detaljer

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009 MUNKEN BK Årsmelding Munken BK 2008 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Valgt På valg Leder: Frode Næss, ( 2 år) 2007 2009 Nestleder: Magnar Dyrnes, ( 2 år) 2008 2010 Kasserer: Anne Grete Berg,

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

Handlingsplan Oslofjorden Badmintonkrets 2016

Handlingsplan Oslofjorden Badmintonkrets 2016 HANDLINGSPLAN Handlingsplanen er et styrende dokument for aktivitetene i Oslofjorden Badmintonkrets for sesongen 2015-2016 og 2016-17. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS SKAL: SIKRE HALLTILDELING TILBY KRETSTRENING

Detaljer

Utkast til Handlingsplan

Utkast til Handlingsplan Region Nord Utkast til Handlingsplan NVBF Region Nord 2014-2016 1 Norges Volleyballforbunds satsningsområder vekst elite trenere/dommere anleggsutvikling organisasjon Volleyball = samspill for alle Vekst

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 12. mars 2012 kl. 1800 2115. Styreleder Pål Christian Evensen ønsket de frammøtte

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 Tid: Onsdag 27. januar 2016. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen Forfall: Knut

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE NR

PROTOKOLL STYREMØTE NR PROTOKOLL STYREMØTE NR 7 2015 Sted: Ullevål stadion Tid: Onsdag 24. februar 2016 kl 17.00 22.15 Tilstede: Oddbjørn Granlund, Ine Næri, Anders Sønstebø, Liv-Turid Næri Kristensen, Ronny Sterten, Morten

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2017 Rogaland Rideklubb Onsdag 22. mars, kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2017

Innkalling til Årsmøte 2017 Rogaland Rideklubb Onsdag 22. mars, kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2017 Innkalling til Årsmøte 2017 Rogaland Rideklubb Onsdag 22. mars, kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2017 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen og sakliste

Detaljer

NORD-TRØNDELAG ORIENTERINGSKRETS

NORD-TRØNDELAG ORIENTERINGSKRETS NORD-TRØNDELAG ORIENTERINGSKRETS PROTOKOLL KRETSTINGET 2010 PROTOKOLL FRA DET 24.ORDINÆRE KRETSTING I NORD-TRØNDELAG ORIENTEREINGSKRETS Grong Barne- og ungdomsskole lørdag 27.november 2010 kl. 13.00 Som

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org INNHOLD: ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening - Saksliste - Årsberetning for 2006 - Regnskap 2006 - Budsjettforslag 2007 - Innkomne forslag - Valg Stiftet 4.april 1990 BARDUFOSS GYMNASTIKK

Detaljer

Regionsting Sakliste. Søndag 5. mars 2017, kl Clarion Hotel The Edge, Tromsø. Åpning

Regionsting Sakliste. Søndag 5. mars 2017, kl Clarion Hotel The Edge, Tromsø. Åpning Regionsting 2017 Søndag 5. mars 2017, kl. 1000-1300 Clarion Hotel The Edge, Tromsø Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Referat FGTKs Kretsting mars 2015 Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Referat FGTKs Kretsting mars 2015 Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. 0 Iselin Brenna-Mortensen Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0 Stein Nilsen Norges Gymnastikk- og Turnforbund 1 Berit Lovise Romsdal

Detaljer

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status Til klubbene i Telekiosken Futsal Liga 2009/10 11. nov. 2009 Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status (NFF) vil med dette gi en kort orientering og status om NFFs futsalsatsing. Futsal

Detaljer

Styreperioden

Styreperioden Styreperioden 2014-2015 PROTOKOLL NVBF Region Øst Regionstyremøte nr. 1 2014-2015 8. mai 2014 Idrettens hus, Oslo Tilstede: Regionstyret: Bente S. Hermansen, Oddbjørn Granlund, Anders Sønstebø, Liv Turid

Detaljer

TELEMARK FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2016

TELEMARK FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2016 TELEMARK FRIIDRETTSKRETS E-post: mette.dale@friidrett.no Tlf. 481 46 807 Org.nr.: 977 327 369 Sted: Skagerak Arena, Skien Dato: Onsdag 1. Mars Tid: 1800 21.30 Tilstede: PROTOKOLL fra KRETSTING 2016 1 Kretsleder

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

HANDLINGSPLAN NVBF REGION Rogaland 2013-15

HANDLINGSPLAN NVBF REGION Rogaland 2013-15 HANDLINGSPLAN NVBF REGION Rogaland 2013-15 NVBFs satsningsområder Volleyball = samspill for alle Vekst Elite Trenere/ dommere Anleggsutvikling Organisasjon 10 000 flere medlemmer. Spillere, trenere, klubber.

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014. Årsmelding 2014

Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014. Årsmelding 2014 Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014 Sted: Tid: Revheim Skole, treningslokaler Tirsdag 24.02.2015 kl.19 Årsmelding 2014 Sakslisten : 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne

Detaljer

Regionsting Sakliste. Søndag 3. april 2016, kl Clarion Hotel The Edge, Tromsø. Åpning

Regionsting Sakliste. Søndag 3. april 2016, kl Clarion Hotel The Edge, Tromsø. Åpning Regionsting 2016 Søndag 3. april 2016, kl. 1000-1300 Clarion Hotel The Edge, Tromsø Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

NORGES BANDYFORBUND BANDY INNEBANDY HOCKEY

NORGES BANDYFORBUND BANDY INNEBANDY HOCKEY Trondheim, 200410 Fullstendig saksliste for årsmøtet i Midt-Norge Bandyregion 2010 Idrettens hus, tirsdag 27. april 2010 1. Åpning 2. Godkjenning v fremmøtte representanter 3. Godkjenning av saksliste

Detaljer

Klubbhåndbok for NTNUI Volleyball

Klubbhåndbok for NTNUI Volleyball Klubbhåndbok for NTNUI Volleyball Oppdatert 31.08.15 Klubbinformasjon Klubbnavn: NTNUI Volleyball Stiftet: NTNUI i 1910, volleyballgruppen i 1958 Idrett: Volleyball Postadresse: Idrettsbygget Gløshaugen,

Detaljer

Reglement MVGS 2015-2016. Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016

Reglement MVGS 2015-2016. Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016 Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016 1 av 8 NVBF 01.12.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Reglement for Mesterskap for videregående skoler... 4 1.0 Struktur... 4 1.1 Runder...

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE NR

PROTOKOLL STYREMØTE NR PROTOKOLL STYREMØTE NR 3 2016 Sted: Møterom 4018, Ullevål stadion Tid: Tirsdag 13. september 2016 kl 17.00 20.30 Tilstede: Bente Skaug Hermansen, Anders Sønstebø, Tonny Tran, Giannis Tsourougiannis, Morten

Detaljer

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv)

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) Vedlegg 1 Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) 1 Selskapet Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel

Detaljer

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS Adresse: Smørbergveien 58, 3172 Vear Org.nr: 976 283 708 E-post: vestfold@friidrett.no Tlf. 48191875 PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 Sted: Idrettenshus Sandefjord Dato: Mandag 26.

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

Beretning NVBF Region Nord 2013/14

Beretning NVBF Region Nord 2013/14 Region Nord Beretning NVBF Region Nord 2013/14 Region Nord Beretning NVBF Region Nord 2013/2014 Region Nords tillitsvalgte Fra regionstinget 14. april 2013 har regionstyre og tingvalgte komitéer hatt følgende

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

Årsmøte Rælingen fotballklubb

Årsmøte Rælingen fotballklubb Årsmøte Rælingen fotballklubb Sted: Klubbhuset Marikollen Tid: 15. februar kl 18.00 AGENDA 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av fremmøtte medlemmer 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2013 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

Referat fra kretsting i NBF Midt-Trøndelag, Lørdag 6. april 2013 kl. 11, Bridgehuset, Brattørveita

Referat fra kretsting i NBF Midt-Trøndelag, Lørdag 6. april 2013 kl. 11, Bridgehuset, Brattørveita Referat fra kretsting i NBF Midt-Trøndelag, Lørdag 6. april 2013 kl. 11, Bridgehuset, Brattørveita Tilstede fra styret: Inger Hjellemarken, Bjørn Pedersen, Ove Bruvoll, Solbjørg Saltvik Klubbene: BK Munken:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NVBF REGION TRØNDELAG Revidering av Region Nord-Trøndelag og Region Sør-Trøndelag sin handlingsplan for

HANDLINGSPLAN FOR NVBF REGION TRØNDELAG Revidering av Region Nord-Trøndelag og Region Sør-Trøndelag sin handlingsplan for HANDLINGSPLAN FOR NVBF REGION TRØNDELAG 2014-2016 Revidering av Region Nord-Trøndelag og Region Sør-Trøndelag sin handlingsplan for 2013-2015 (vedtatt 2013) Norges Volleyballforbunds satsningsområder Volleyball

Detaljer

Randaberg volleyball Kvalitet - Kontinuitet - Utvikling

Randaberg volleyball Kvalitet - Kontinuitet - Utvikling Randaberg volleyball Kvalitet - Kontinuitet - Utvikling Styret i Randaberg: Jon Rønning Tom Erik Eckhoff Tor-Ragnar Gilje Ståle Sæthre Anne May Waage Tonje With Anne Lise Reianes Annbjørg Kirkeli Verdigrunnlag:

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS)

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) 1 Selskapet KomSek Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999 nr. 06 om interkommunale selskaper. Selskapet

Detaljer

Protokoll Regionting 2017 NCF Region Midt Lørdag 04. februar 2017 kl Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2017 NCF Region Midt Lørdag 04. februar 2017 kl Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2017 NCF Lørdag 04. februar 2017 kl. 10.30 13.30 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2017 NCF Tid: Lørdag 04. februar 2017, kl. 10.30 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 1 Norges Volleyballforbund Region Østs formål er å arbeide for volleyballen og sandvolleyballens utvikling innen fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo,

Detaljer

REFERAT STYREMØTE NR 2 2011

REFERAT STYREMØTE NR 2 2011 REFERAT STYREMØTE NR 2 2011 Sted: Høymyrmarka 64, 1391 Vollen Tid: Tirsdag 30. august 2011. juni kl 1800-2050 Tilstede: Roar Sundbø, Ole Jon Tveito, Bente Skaug, Oddbjørn Granlund, Jens Olav Rydningen,

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010 PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010 Tid: 15. februar 2011 Sted: Klubbhuset i Kvam Idrettspark. Til stede: Laila Stormorken, Olav Røssum, Gunn Lien, Ola Røssummoen, Vigdis Kjørum, Lisa Rustli, Arne

Detaljer

Protokoll AAOKs 67. ordinære kretsting. Abel ungdomsskole, Gjerstad

Protokoll AAOKs 67. ordinære kretsting. Abel ungdomsskole, Gjerstad Protokoll AAOKs 67. ordinære kretsting Abel ungdomsskole, Gjerstad 25.02.2013 Sak 1 Åpning Leder Terje Urfjell åpnet tinget og ønsket delegater og observatører fra klubbene velkommen. Sak 2 Konstituering

Detaljer